GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

2 INTRODUCTIE De Alecto DSS-35 is een draadloos luidsprekersysteem. De zender kunt u aansluiten op elke geluidsbron met een hoofdtelefoonaansluiting of met RCA (tulp) uitgangen (TV- Stereo, MP3 speler, ipod, etc. etc. De regenwaterbestendige luidsprekers kunt u vrijelijk plaatsen zoals bijvoorbeeld in uw garage, schuur, keuken, slaapkamer of zelfs in de regen in de tuin of op uw terras. INSTALLEREN Zender: 1. Plug het audio snoertje dat achter uit de zender komt, in de hoofdtelefoonuitgang van de geluidsbron. (TV, stereo, MP3 speler, etc.) In het geval de geluidsbron een 6,3mm hoofdtelefoonuitgang heeft, gebruik dan de meegeleverde verloopplug van 3,5mm naar 6,3mm. In het geval de geluidsbron geen hoofdtelefoonuitgang heeft, gebruik dan het meegeleverd verloopsnoertje van 3,5mm naar 2 RCA stekkers en verbind dan deze pluggen met de LINE-OUT aansluitingen van de geluidsbron. 2. Schuif het antenne-buisje over de antenne die boven uit de zender steekt en druk het buisje enkele millimeters in de zender; dit buisje zorgt ervoor dat de antenne rechtop blijft staan ten behoeve van een optimaal zendbereik. 3. Plug het stekkertje van de 12V voedingsadapter achter in de zender in aansluiting DC en doe de adapter in een 230V stopcontact. Het POWER lampje licht nu op Overzicht zender: 1. Antenne met antenne-buisje. 2. POWER: licht op als indicatie dat de voedingsadapter aangesloten is. 3. SIGNAL: licht op als een geluidssignaal aan de zender aangeboden wordt. 4. Audio-snoertje: dit snoertje dient u te verbinden met de geluidsbron. 5. Aansluiting voor de voedingsadapter. 6. Kanaalschakelaar. Luidspreker: Naar keus kunt u de luidsprekers door middel van de meegeleverde voedingsadapters voeden of kunt u batterijen (excl.) plaatsen. Let op dat de meegeleverde voedingsadapters NIET waterdicht zijn en NIET geschikt zijn dicht voor gebruik buitenshuis. open 1. Neem de luidsprekers in uw hand en draai de bodem naar links (tegen de klok in), zodat de bodem los komt van de luidspreker. 2

3 2. Naar keuze kunt u nu 6 stuks 1,5V AA (penlite) batterijen plaatsen of kunt u de 9V voedingsadapter aansluiten. De voedingsadapters kunt u aansluiten als de luidsprekers binnenshuis gebruikt worden. Bij gebruik buitenshuis dienen de luidsprekers door batterijen gevoed te worden en kunt u de voedingsadapters niet gebruiken. Het is mogelijk om oplaadbare batterijen te plaatsen. Deze dient u wel in een aparte batterijlader op te laden. 3. Plaats de bodemplaat terug op de luidspreker en draai deze iets rechtsom (met de klok mee) om te vergrendelen. plaats 6x 1,5V batterij, formaat AA of penlite sluit de meegeleverde 9V voedingsadapter aan OF Plaats volgens nevenstaande tekening 6 batterijen per luidspreker of sluit de meegeleverde 9V voedingsadapter aan. PLAATSINGSTIPS: Zender: De zender is niet waterdicht en dient tegen regen en vocht beschut opgesteld te worden. Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de zender en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron. Bij voorkeur de zender niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten. Plaats de zender niet in de directe nabijheid van (draadloze) telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze apparaten kunnen de geluidskwaliteit van de DSS-35 beïnvloeden. Luidsprekers: Ook al gaat het signaal door muren en plafonds, voor een optimaal bereik is het raadzaam de luidsprekers zo te plaatsen dat ze de zender kunnen zien. De beschermingsgraad van de luidsprekers is IPX3, dus bestemd tegen regen van boven af en vanaf de zijkant. Opspattend water van onder af dient te worden voorkomen. 3

4 WERKING Overzicht luidspreker: 1. Lampje, licht op als de luidspreker ingeschakeld is. 2. Om de luidspreker in- of uit te schakelen. 3. Volume-toets luider. 4. Volume-toets zachter. 5. Indrukken om de luidspreker af te stemmen op het zendkanaal van de zender. 6. Om de sfeerverlichting in- of uit te schakelen (let op dat hiervoor de luidspreker moet zijn ingeschakeld) In/uitschakelen: Zender: - Zodra de zender audio signalen (muziek) toegevoerd krijgt via het audio-snoertje, schakelt de zender zichzelf in; het lampje SIGNAL licht op. - Ongeveer 4 minuten nadat de zender geen audio-signalen meer ontvangt, schakelt de zender zichzelf weer uit. de groene POWER LED blijft opgelicht als indicatie dat de voedingsadapter is aangesloten Luidsprekers: - Druk kort op de luidsprekers op toets om deze in te schakelen; het blauwe indicatielampje boven deze toets licht op. Nogmaals toets indrukken om de luidspreker weer uit te schakelen Inschakelvolume: - Om schrikeffect te voorkomen wordt het volume bij het inschakelen van de luidsprekers standaard op minimaal ingesteld en dient u dit naar wens bij te regelen. (zie hiervoor het volgende hoofdstuk) Kanaal (frequentie): - Druk op de luidsprekers op toets om af te stemmen op de frequentie die door de zender wordt gebruikt. Ook in het geval dat het geluid niet zuiver doorkomt kunt u op deze toets drukken om de luidsprekers opnieuw op de zender af te stemmen. 4

5 Volumeregeling: - Druk bij de luidsprekers op de toetsen en om het volume de verhogen c.q. te verlagen. Ook is het volume vaak te regelen via de volumeregeling op de geluidsbron. Verlichting: - De luidsprekers zijn voorzien van een sfeerverlichting: zodra u de luidsprekers inschakelt, schakelt automatisch ook de sfeerverlichting in. Op toets drukken om het licht uit en desgewenst weer in te schakelen. U kunt de verlichting alleen inschakelen als de luidsprekers zijn ingeschakeld. Kanaal: - In het geval u last van storing heeft op een kanaal, kunt u van kanaal wisselen. Gebruik de schakelaar CHANNEL aan de achterzijde van de zender om een ander kanaal in te stellen en druk bij elke luidspreker op toets zodat deze weer het signaal van de zender ontvangen. GEBRUIKERSTIPS EN WAARSCHUWINGEN Radiosignalen: - De DSS-35 is een draadloze luidsprekerset die werkt met radiogolven in de 863 MHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere draadloze luidsprekers of hoofdtelefoons, zenders, draadloze telefoons, e.d. - Indien u signalen oppikt van een andere 863 MHz zender in uw nabijheid, selecteer dan een ander kanaal met behulp van de CHANNEL 1-2 schakelaar aan de achterzijde van de zender. Druk daarna bij beide luidsprekers op toets zodat deze de nieuwe frequentie kunnen opzoeken. - Indien u de DSS-35 in het buitenland wilt gebruiken, informeer dan eerst naar eventuele plaatselijke beperkingen betreffende het gebruik van draadloze audioapparatuur op de frequentie van 863MHz. - Let op dat het signaal van uw DSS-35 ook door andere ontvangers (luidsprekers of hoofdtelefoons) dan de uwe ontvangen kan worden. - Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne van de DSS-35 aan te brengen. Service alleen door vakbekwame monteurs. Batterijen / voeding: - Wordt de luidsprekerset voor langere tijd (langer dan een maand) niet gebruikt, verwijder dan de eventuele batterijen uit de luidsprekers en neem de voedingsadapter(s) uit het stopcontact. - Volgeladen batterijen zorgen voor een gebruiksduur van ongeveer 5 uur (gebaseerd op Alkaline batterijen van 1000mAh of oplaadbare NiMH batterijen van 2300mAh). Dit verbruik is afhankelijk van het afspeelvolume en van de conditie van de geplaatste batterijen. Per luidspreker altijd alle batterijen tegelijk vervangen of opladen. 5

6 Onderhoud: - Neem voordat u de zender of de luidspreker reinigt, de voedingsadapter uit het stopcontact. - Reinig de zender en de hoofdtelefoon alleen met een vochtige doek. Milieu: Verpakking: - De verpakking van de DSS-35 kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, deze luidsprekerset adequaat verpakt kan worden. Toestel afdanken: - Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Batterijen: - De batterijen uit de luidsprekers kunt u verwijderen door de bodemplaat onder aan de luidsprekers linksom los te draaien en de batterijen uit te nemen. - Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA). Bereik: - De zender werkt op een frequentie van MHz. Deze signalen worden niet gehinderd door plafonds, deuren, muren of glas, al verminderen deze wel het bereik. - Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden en bedraagt tot 50 meter in huis en tot 150 meter buitenshuis. Het bereik is het grootst als de signalen van de zender ongehinderd en zonder obstakels en/of reflecties bij de luidsprekers aankomen. - Let op dat vooral gewapend betonnen muren, stalen obstakels, andere zenders, enz. het bereik negatief kunnen beïnvloeden. Gebruik: - Zorg ervoor dat buren en omwonenden geen hinder ondervinden van uw muziek. - Gebruik de luidsprekerset nooit buiten tijdens een onweersbui. 6

7 STORINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Zender schakelt zichzelf uit: De zender krijgt geen audio-signalen toegevoerd of het volume van deze signalen is te laag. Schakel de muziekbron in of verhoog het volume van de geluidsbron. Luidsprekers geven geen geluid: Controleer of de luidsprekers zijn ingeschakeld. Controleer of: er muziek afgespeeld wordt bij de muziekbron de zender ingeschakeld is het audiosnoertje correct is aangesloten het juiste kanaal ingesteld is (druk hiertoe bij de luidsprekers op toets ) Controleer ook of de voedingsadapter is aangesloten of dat er batterijen geplaatst zijn en of deze leeg zijn. Neem bij overige storingen kontact op met de Alecto servicedienst op telefoonnummer VERKLARING VAN CONFORMITEIT De Alecto DSS-35 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website SPECIFICATIES Zender: Zendfrequentie: Voeding: 863.5MHz (CH-1) 864.5MHz (CH-2) 12V, 200mA, DC, Luidsprekers: Frequentiebereik: Hz Vermogen: 2x 3W RMS Vervorming: <1% Signaal/ruis verhouding: >55dB Kanaal scheiding: 30dB Voeding: 9V, 1200mA, DC, of 6x 1,5V batterij per luidspreker, formaat AA of penlite (of 6x 1,2V oplaadbare batterij) Protectiegraad: IPX3 Gewicht: 745gr per luidspreker (excl. batterijen) 7

8 GARANTIEBEWIJS Op de Alecto DSS-35 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze hoofdtelefoon of de Alecto serviceafdeling ( ). DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten. Service Help +31 (0) ver1.0 8

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI 1 FR-15 INTRODUKTIE De Alecto FR-15 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto)

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 MOBIELE VERSTERKER Systèm e de SO NO RISATION 1 Inhoudsopgave FUNCTIES... 3 VOOR GEBRUIK... 4 Accu... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER Power schakelaar... 5 Mastervolume...

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

E-thermostaat Veelgestelde vragen

E-thermostaat Veelgestelde vragen E-thermostaat Veelgestelde vragen Algemeen Installatie Portal App Hub E-thermostaat Programmeren Privacy en Veiligheid Problemen oplossen FAQ20120524 Algemeen Welke uitvoeringen/kleuren zijn beschikbaar?

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

BeoLab 11. Handleiding

BeoLab 11. Handleiding BeoLab 11 Handleiding WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden

Nadere informatie

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem Digitaal Draadloos Systeem ATW-1101 UniPak Zendersysteem ATW-1101/G Gitaarsysteem ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92 Miniatuur Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92-TH Miniatuur

Nadere informatie