GEBRUIKSAANWIJZING FC-70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING FC-70"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING FC-70

2 2 OVERZICHT 2.1 GELUIDSDETECTOR: 1 Temperatuuursensor 2 Batterijcompartiment 3 Nachtlamptoets 4 In/uitschakeltoets 5 Oproeptoets naar de ontvanger 6 Display 7 Ingebouwde microfoon 8 Volume insteltoetsen 2.2 ONTVANGER: 9 Batterijcompartiment 10 Afneembare riemclip 11 Volume insteltoetsen 12 In/uitschakeltoets 13 Menu en OK-toets 14 Verbindings-controlelampje 15 Display 16 Zaklamptoets 17 Spreektoets naar geluidsdetector 2

3 2.3 HOUDER/OPLADER: 18 Oplaadindicatie Deze licht op zodra en zolang de ontvanger op de houder/oplader is geplaatst. Het lampje dooft NIET als de batterijen volledig geladen zijn. 2.4 DISPLAY: weergave van de diverse functies en waarschuwingen tijdens gebruik weergave van de diverse instellingen tijdens het programmeren licht op als de nachtverlichting is ingeschakeld indicatie van de temperatuur bij de geluidsdetector indicatie van de hoeveelheid lading in de batterijen 3

4 3 INSTALLATIE 3.1 ONTVANGER: De ontvanger betrekt zijn voeding uit de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen. Deze batterijen worden opgeladen via de ontvanger en de houder/oplader. 1. schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de ontvanger naar onder weg 2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -) 3. schuif de batterijdeksel terug 4. doe de adapter die verbonden is met de houder/oplader in een 230Volt stopcontact en plaats de ontvanger in de houder/oplader 5. het oplaadlampje op de houder/oplader licht op en de batterijen zullen worden opgeladen 6. de ontvanger 15 uur op de houder/oplader laten staan om de batterijen goed op te laden Batterijgegevens: * formaat: AAA / potloodcel * soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar * vermogen: 800mAh ATTENTIE: Installeer eerst de batterijen in de ontvanger en plaats deze dan op de oplader om de batterijen op te laden. Nooit de ontvanger zonder batterijen op de oplader plaatsen. NOOIT normale batterijen in de ontvanger plaatsen. Normale batterijen zijn niet oplaadbaar en kunnen bij opladen onherstelbare schade aan de ontvanger toebrengen. 4

5 3.2 GELUIDSDETECTOR: De geluidsdetector betrekt zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter. Om de geluidsdetector ook mobiel te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie, kunt u 3 normale batterijen plaatsen. De adapter voor de geluidsdetector is meegeleverd. Batterijen voor de geluidsdetector zijn niet meegeleverd. 1. schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de geluidsdetector naar onder weg 2. plaats 3 batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -) 3. schuif de batterijdeksel terug op de geluidsdetector 4. verbind de meegeleverde adapter met de geluidsdetector en doe de adapter in een 230V stopcontact Gebruik voor de geluidsdetector alleen NORMALE (dus GEEN oplaadbare) batterijen, bij voorkeur van het type ALKALINE. 3.3 PLAATSINGSTIPS: Bij het bewaken van personen, de geluidsdetector 2 meter van de persoon verwijderd houden en fixeer het adaptersnoer. Bij voorkeur de geluidsmelder niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten. Plaats de geluidsdetector en de ontvanger nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De units zijn niet waterdicht. Bij intredend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan. 3.4 RIEMCLIP: Met de riemclip kunt u de ontvanger gemakkelijk bij u dragen zonder dat u in uw bewegingen gehinderd wordt. U kunt de riemclip eenvoudig afnemen door deze naar beneden te schuiven en terugplaatsen door deze naar boven te schuiven. 5

6 4 GEBRUIKEN Zodra de geluidsdetector op de adapter is aangesloten en de batterijen in de ontvanger zijn geplaatst en deze in de houder/oplader is geplaatst, is de set gebruiksgereed. Voor mobiel gebruik, dus zonder de voedingsadapter, is de set pas gereed nadat de batterijen in de ontvanger ongeveer 15 uur geladen hebben èn er batterijen in de geluidsdetector geplaatst zijn. 4.1 IN- / UITSCHAKELEN EN VERBINDINGSCONTROLE: Inschakelen ontvanger: druk kort op de aan/uittoets om de ontvanger in te schakelen knippert het LINK-lampje gaat nu knipperen en gaat zoeken naar de geluidsdetector; tijdens dit zoeken klinken er regelmatig 2 korte beeptonen uit de luidspreker Inschakelen geluidsdetector: druk kort op de aan/uittoets, de nachtverlichting licht kort op en de geluidsdetector wordt ingeschakeld continu opgelicht Verbinding OK: zodra de ontvanger en de geluidsdetector elkaar gevonden hebben, is er verbinding en licht het LINK-lampje op de ontvanger continu op op zowel de ontvanger als op de geluidsdetector geeft het display nu de temperatuur aan die de geluidsdetector meet 6

7 2 sec. 2 sec. Uitschakelen ontvanger: de aan/uit druktoets ongeveer 2 seconden indrukken totdat u een beeptoon hoort om de ontvanger uit te schakelen Uitschakelen geluidsdetector: de aan/uit druktoets ongeveer 2 sec. indrukken om de geluidsdetector uit te schakelen 4.2 LUISTEREN: Zodra de geluidsdetector geluid detecteert, wordt dit geluid naar de ontvanger gezonden. Ontvangstvolume: met de toetsen + en - kunt u het volume instellen (5 niveaus + geluid uit) Optische geluidsmelding: de lampjes op de ontvanger lichten op als de geluidsdetector geluid doorstuurt, hoe harder het geluid klinkt dat de geluidsdetector oppikt, hoe meer lampjes op de ontvanger oplichten 4.3 TERUGSPREKEN: druk op ontvanger op toets om terug te praten naar de geluidsdetector, laat deze knop los om weer te luisteren op de geluidsdetector kunt u het volume instellen met de toetsen + en - 7

8 4.4 NACHTVERLICHTING: Zowel op de geluidsdetector zelf als op afstand via de ontvanger kan de nachtverlichting op de geluidsdetector in- en uitgeschakeld worden. op de geluidsdetector: druk op de geluidsdetector kort op toets om de nachtverlichting in of uit te schakelen Zie de uitklappagina via de ontvanger: selecteer de optie 2X druk 2x op de OK-toets op de verlichting inof uit te schakelen lamp-aan indicatie: een ingeschakelde nachtverlichting wordt op de displays zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool 4.5 TEMPERATUURWEERGAVE EN ALARM: In rust wordt op de displays van zowel de ontvanger als van de geluidsdetector de temperatuur in Celsius of in graden Fahrenheit weergegeven die de geluidsdetector meet. Bij deze functie kunt u een onder- en bovengrens programmeren. Wordt een van deze grenzen overschreden, dan wordt een waarschuwing op het display getoond: Low of High. Ook kunt u daarbij een alarm laten klinken. 8

9 4.6.1 weergave in graden Celsius of in graden Fahrenheit: x= C of F Zie de uitklappagina selecteer de optie druk op de OK-toets om de weergave te wisselen instellen onder- en bovengrens: Zie de uitklappagina selecteer de optie druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de bovengrens in te stellen in/uitschakelen temperatuuralarm: druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de ondergrens in te stellen druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen Zie de uitklappagina selecteer de optie 2X druk 2x op de OK-toets (indien het alarm was uitgeschakeld, dan wordt het nu ingeschakeld; was het alarm ingeschakeld, dan wordt het nu uitgeschakeld) 9

10 4.7 TIJD EN DATUM: In het display van de ontvanger wordt de tijd en de datum weergegeven. De weergave van de tijd kunt u instellen in een 12-uur weergave of in een 24-uur weergave instellen tijd en datum: Zie de uitklappagina selecteer via het menu Clock de optie: druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om het jaar in te stellen herhaal dit achtereenvolgens voor de maand, de dag, het uur en de minuten druk op de OK-toets om de tijd en de datum vast te leggen uur of 24-uur klok: Zie de uitklappagina selecteer de optie 2X druk 2x op de OK-toets om te wisselen tussen een 12-uur klok en een 24-uur klok 12-uur klok: half acht s avonds = 7:30p 24-uur klok: half acht s avonds = 19:30 10

11 4.8 ATTENTIE-TONEN BIJ GELUID-UIT: Indien u het geluid op de ontvanger met de volume toetsen + en - heeft uitgezet, kunt u bij de ontvanger attentietoontjes laten klinken zodra de geluidsdetector een hard geluid detecteert. Zie de uitklappagina selecteer de optie 2X druk 2x op de OK-toets (indien deze attentietonen waren uitgeschakeld, dan worden deze nu ingeschakeld; indien deze attentietonen waren ingeschakeld, dan worden deze nu uitgeschakeld) 4.9 DISPLAYTAAL: De diverse instructies en meldingen in het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven. Als volgt stelt u de taal in: Zie de uitklappagina selecteer de optie druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste taal te selecteren druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en u weet niet meer hoe een leesbare taal ingesteld moet worden, handel dan als volgt: 1. 1x toets indrukken 2. 1x toets + drukken 3. 1x OK-toets drukken 4. met toetsen + en - de taal kiezen 5. op OK-toets drukken 11

12 4.10 GEVOELIGHEID: De gevoeligheid van de geluidsdetector is als volgt instelbaar: Zie de uitklappagina selecteer de optie druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste gevoeligheid in te stellen (één vierkantje opgelicht is het minst gevoelig, vier vierkantjes is het gevoeligst en bij 5 oplichtende vierkantjes is de luidspreker van de ontvanger continu ingeschakeld) druk op de OK-toets om de gevoeligheid vast te leggen 4.11 OPROEPTOON NAAR ONTVANGER: U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken bij de geluidsdetector of om de ontvanger te zoeken in het geval deze kwijt is. Let op dat de ontvanger wel aan moet staan om de oproeptonen te laten klinken. druk op de geluidsdetector gedurende 3 seconden op toets om bij de ontvanger gedurende 30 seconden oproeptonen te laten klinken (of druk op een willekeurige toets om de signalen voortijdig te beëindigen) Deze tonen hebben bij de ontvanger een vast volume en klinken onafhankelijk van de volume-instelling MEDICATIE-TIMER: U kunt een alarmtijd inprogrammeren om u te waarschuwen dat het tijd is voor bijvoorbeeld het innemen of toedienen van medicijnen. Tevens kunt u in uren en minuten de intervaltijd ingeven die ligt tussen de verschillende medicatie-tijden. Automatisch klinkt dan het alarm nogmaals. Dit wordt herhaald totdat u het alarm uitschakelt. 12

13 instellen alarmtijd: Zie de uitklappagina selecteer via het menu Feed Time de optie: druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om het uur in te stellen (24-uur klok) herhaal dit voor de minuten instellen intervaltijd: druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen Zie de uitklappagina selecteer de optie: druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de uren in te stellen (24-uur klok) herhaal dit voor de minuten druk op de OK-toets om de instelling vast te leggen 13

14 in/uitschakelen medicatie-timer: Zie de uitklappagina selecteer de optie 2X druk 2x op de OK-toets (indien het alarm was uitgeschakeld, dan wordt het nu ingeschakeld; was het alarm ingeschakeld, dan wordt het nu uitgeschakeld werking: De alarmtonen klinken voor het eerst op het tijdstip dat u heeft ingesteld bij Het signaal klinkt gedurende 60 seconden maximaal. Op een willekeurige toets drukken om het signaal voortijdig te beëindigen. Nadat de intervaltijd die u bij heeft ingesteld verstreken is, klinkt het signaal opnieuw. Dit wordt herhaald totdat u het alarm uitschakelt zoals bij beschreven is VOLUME BIJ ALARMSIGNALEN: Het volume van de alarmsignalen bij de medicatie-timer en bij het temperatuuralarm kan ingesteld worden. Zie de uitklappagina selecteer de optie druk op de OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de het gewenste volume in te stellen druk op de OK-toets om het volume vast te leggen 14

15 4.14 ZAKLAMP: Met de in de ontvanger ingebouwde LED-zaklamp kunt u de ruimte waarin de geluidsdetector staat inspecteren zonder dat u de lamp in de kamer aan hoeft te doen. druk op de zaklamptoets om de LEDzaklamp aan te doen laat deze toets los om de zaklamp uit te doen 5 OVERIGE FUNCTIES 5.1 VERBINDINGSCONTROLE: Zodra en zolang de ontvanger en de geluidsdetector contact met elkaar hebben, licht op de ontvanger het LINK-lampje continu op. Zodra de ontvanger buiten bereik komt van de geluidsdetector (of de geluidsdetector is uitgezet of uitgevallen), dan gaat het LINK-lampje knipperen en verschijnt de tekst Not Linked in de displays van de ontvanger en de geluidsdetector. tevens klinken regelmatig dubbele beeptonen. Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zal het LINK-lampje weer continu oplichten en verdwijnt de tekst Not Linked. Ook indien de units worden aangezet, zal eerst het LINK-lampje bij de ontvanger gedurende een tiental seconden groen knipperen. In deze tijd zoekt de ontvanger naar de geluidsdetector. Zodra de geluidsdetector gevonden is, zal het LINK-lampje continu oplichten. 15

16 5.2 BATTERIJ-INDICATIE: Zowel de ontvanger als de geluidsdetector zijn uitgerust met een batterij-indicatie in het display. batterij vol batterij 2/3 vol batterij 1/3 vol batterij leeg geluidsdetector: * indien en zolang de geluidsdetector door de adapter gevoed wordt, is het batterijsymbool gedoofd * wordt de geluidsdetector door batterijen gevoed, dan licht op het display het batterijsymbool op en geeft tevens de lading weer * kort nadat het batterij-leeg symbool ( ) oplicht, zal de geluidsdetector uitschakelen; op de ontvanger klinken nu attentietoontjes en verschijnt de tekst Not Linked ; nadat de batterijen zijn vervangen (of de adapter wordt aangesloten), is de geluidsdetector weer bruikbaar ontvanger: * zodra de ontvanger in de houder/oplader staat, verloopt het batterijsymbool als indicatie dat de batterijen geladen worden, zijn de batterijen vol dan stopt het verlopen en wordt het batterijvol symbool weergegeven * is de ontvanger uit de houder/oplader genomen, dan geeft dit symbool de lading van de batterijen aan * kort nadat het batterij-leeg symbool ( ) oplicht, zal de ontvanger uitschakelen, op de geluidsdetector verschijnt de tekst Not Linked * nadat de ontvanger op de houder/oplader is geplaatst om de batterijen op te laden, is de ontvanger weer bruikbaar 16

17 6 ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS 6.1 ALGEMEEN: * Gebruik de geluidsmelder alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke oppas. * Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de geluidsmelder. Naast de bereik- en verbindingscontrole van de FC-70 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden. * De FC-70 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste geluidsdetector. * Voor het gebruik van deze draadloze geluidsmelder heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is. * Indien de units niet in gebruik zijn als geluidsmelder, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen. 6.2 MEER GELUIDSMELDERS GEBRUIKEN: * De technologie van de FC-70 laat het toe om meerdere FC-70 geluidsmelder (geluidsdetector en ontvanger) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere ruimtes tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ontvanger en geluidsdetector is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de FC-70 signalen van andere geluidsmelders oppikt of dat andere geluidsmelders het geluid van uw geluidsdetector oppikken. * Het is niet mogelijk om uw FC-70 met losse geluidsdetectors of losse ontvangers uit te breiden. 17

18 6.3 BEREIK: Het bereik van de geluidsmelder bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden (betonnen wanden, andere geluids melders, draadloze babyfoons of draadloze telefoons, etc). 6.4 VOEDING: Adapters: Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgeleverde adapter kan de elektronica van de FC-70 beschadigen. Batterijen: In de ontvanger mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst worden. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties: * formaat: AAA / potloodcel * soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar * vermogen: 800mAh In de geluidsdetector dienen NORMALE, dus geen oplaadbare, batterijen geplaatst te worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur alkaline batterijen van eenzelfde type en merk. Houder/oplader voor ontvanger: Het oplaadlampje licht op zodra en zolang de ontvanger in de houder/oplader staat. Deze indicatie blijft opgelicht, ook als de batterijen volledig geladen zijn. De ontvanger kan continu in de houder/oplader blijven staan. De laadstroom wordt elektronisch geregeld. 18

19 6.5 BATTERIJVERBRUIK: Ontvanger: Met vol opgeladen NiMH batterijen met een capaciteit van 800mAh kunt u de ontvanger tot 10 uur buiten de oplader gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (springt de ontvanger vaak aan, spreekt u vaak terug, gebruikt u het zaklampje veelvuldig, etc.). Geluidsdetector: Met alkaline batterijen van een goede kwaliteit kunt u de geluidsdetector tot 10 uur zonder voedingsadapter gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (springt de zender vaak aan, etc.). 6.6 TEMPERATUURWEERGAVE: * De temperatuursensor steekt aan de achterzijde uit de geluidsdetector. Om een zo nauwkeurige indicatie te verkrijgen mag deze sensor niet afgedekt worden of in direct zonlicht staan. Ook plaatsing op of tegen een verwarming beïnvloedt de temperatuur indicatie. * Let op dat de temperatuur slechts indicatief wordt weergegeven. 6.7 MILIEU: De verpakking van deze geluidsmelder kunt u als oud papier inleveren. Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval. 19

20 6.8 ONDERHOUD: Reinig de geluidsmelder uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de ontvanger en van de houder/ oplader mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden. Vóór het reinigen dienen de adapters losgekoppeld te worden. 7 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/ EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website 20

21 8 STORINGSTABEL STORING: MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING: LINK-lampje knippert + attentie beeptonen uit de ontvanger Geen geluid bij de ontvanger De verbinding tussen geluidsdetector en ontvanger is weggevallen. - controleer of de geluidsdetector en de ontvanger beide zijn ingeschakeld - controleer de voeding (adapter of batterijen) - controleer de afstand tussen geluidsdetector en ontvanger, verklein deze desgewenst - het volume staat uit, zet deze aan - de gevoeligheid staat te laag ingesteld, verhoog deze Pieptoon bij ontvanger Het volume staat te hard waardoor feedback (rondzingen) optreedt. - verlaag het volume bij de ontvanger - vergroot de afstand tussen geluidsdetector en ontvanger In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen: 1. neem de batterijen uit de ontvanger en uit de geluidsdetector 2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact 3. wacht enkele minuten 4. plaats de batterijen en sluit de voedingsadapters weer aan Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de FYSIC servicedienst op +31(0)

22 9 INHOUDSOPGAVE 1 MENUSTRUCTUUR...uitklappagina 2 OVERZICHT GELUIDSDETECTOR ONTVANGER HOUDER/OPLADER DISPLAY INSTALLATIE 3.1 ONTVANGER Geluidsdetector PLAATSINGSTIPS RIEMCLIP GEBRUIKEN 4.1 IN- / UITSCHAKELEN EN VERBINDINGSCONTROLE LUISTEREN TERUGSPREKEN NACHTVERLICHTING TEMPERATUURWEERGAVE EN ALARM weergave in graden Celsius of in graden Fahrenheit instellen onder- en bovengrens in/uitschakelen temperatuuralarm TIJD EN DATUM instellen tijd en datum uur of 24-uur klok ATTENTIE-TONEN BIJ GELUID-UIT DISPLAYTAAL GEVOELIGHEID OPROEPTOON NAAR ONTVANGER

23 4.12 MEDICATIE-TIMER instellen alarmtijd instellen intervaltijd in/uitschakelen medicatie-timer werking VOLUME BIJ ALARMSIGNALEN ZAKLAMP OVERIGE FUNCTIES 5.1 VERBINDINGSCONTROLE BATTERIJ-INDICATIE geluidsdetector ontvanger ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS 6.1 ALGEMEEN MEER GELUIDSMELDERS GEBRUIKEN BEREIK VOEDING BATTERIJVERBRUIK TEMPERATUURWEERGAVE MILIEU ONDERHOUD VERKLARING VAN CONFORMITEIT STORINGSTABEL INHOUDSOPGAVE GARANTIEVOORWAARDEN

24 10 GARANTIEVOORWAARDEN Naam: Adres: Postcode: Plaats: Bewaar hier uw kassa- of aankoop bon Op de Fysic FC-70 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, neem dan contact op met uw leverancier of met de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer +31(0) DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. (oplaadbare) batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten. Service Help +31 (0) ver1.0 24

25 1 MENUSTRUCTUUR De menustructuur voor het bedienen en instellen van de verschillende functies is aan de andere zijde van deze pagina afgebeeld. Die pagina kunt u tijdens het bestuderen van deze gebruiksaanwijzing opengeslagen houden zodat de menustructuur tijdens het instellen en programmeren zichtbaar blijft.

26 1. druk op toets om het menu te openen 2. gebruik de toetsen + en - om uw keuze te maken 3. druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen NIGHT LIGHT ON? / OFF? 2 SENSITIVITY SOUND ALERT LEVEL ON? / OFF? 1 3 VOLUME TEMPERATURE SET RANGE UP LIMIT XX LOW LIMIT XX CLOCK FEED TIME LANGUAGE TEMP ALERT DEGREE C / DEGREE F SET TIME HOUR FORMAT SET TIME SET INTERVAL ALARM ALERT ON?/ALERT OFF? VOLUME YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE 12 HRS? / 24 HRS? HOUR MINUTE HOUR MINUTE ON? / OFF? VOLUME

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 BESCHRIJVING BABY-UNIT: 1: ingebouwde microfoon 2: aan/uit drukknop 3: ingebouwde nachtverlichting 4: display 5: verbindings-controlelampje 6: drukknop nachtverlichting 7: temperatuursensor

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 1 OVERZICHTEN 1.1 OVERZICHT OUDER-UNIT: Display: - verbindingsindicatie (knippert als er geen verbinding is) 1 - licht op tijdens het afspelen van 7 de slaapliedjes - licht op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85eco 2 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-85 ECO babyfoon heeft een unieke ECO Mode. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-88eco

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-88eco GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88eco 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-88 ECO babyfoon heeft een unieke ECO MODE. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL ECO

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 FUNCTIE OVERZICHT BABY-UNIT: display functietoets gevoeligheidsregelaar (achterzijde) aan/uit schakelaar ingebouwde microfoon insteltoetsen aansluiting externe microfoon OUDER-UNIT:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 FUNCTIEOVERZICHT Camera-unit: Antenne Ingebouwde microfoon AAN indicatie Infra-rood LED s (geven, voor het menselijk oog niet zichtbaar, infra-rood licht af voor de automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 INTRODUCTIE De Alecto DSS-35 is een draadloos luidsprekersysteem. De zender kunt u aansluiten op elke geluidsbron met een hoofdtelefoonaansluiting of met RCA (tulp) uitgangen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000

GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000 GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000 2 INTRODUCTIE De Fysic FB-3000 is een bloeddrukmonitor die is ontwikkeld om eenvoudig en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen meten. Door thuis regelmatig bloeddrukmetingen uit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000 GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000 Batterijcompartiment Geheugenoproep toets Start/stop toets Bovendruk Geheugen volgnummer Onderdruk Hartslag Batterijconditie ( : batterijen vol) ( : batterijen bijna leeg) INTRODUCTIE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM CC-10 OVERZICHT Camera USB driver Capture software CD-rom Gebruiksaanwijzing 3 2 1 1. camera lens 2. led indicatie 3. snapshot toets (foto) 4. stelschroef camera 5. stelvoetje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 Raadpleeg altijd de Fysic website voor de laatste updated versie van deze gebruiksaanwijzing 1 OVERZICHT 1: kort indrukken om de camera functie te activeren lang indrukken om

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-70

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-70 GEBRUIKSAANWIJZING DVM-70 1 PRODUCTOMSCHRIJVING De Alecto DVM-70 is een draadloos audio/video observatiesysteem, geschikt voor gebruik binnenshuis. Een veel gebruikte toepassing is het observeren van baby

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER 1 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT VERSTERKER... 3 VOOR GEBRUIK: Accu... 4 Draadloze body-pack... 4 Gain instelling... 4 Powerschakelaar... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER:

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 OVERZICHT display, geeft de status van de beantwoorder en het aantal opgenomen berichten weer draaiknop voor de afspeelsnelheid : volume luider : volume zachter : vorig bericht

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

Bel & Leer Smartphone

Bel & Leer Smartphone HANDLEIDING User s Manual Bel & Leer Smartphone 2014 VTech Printed in China 91-009667-006 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE OMSCHRIJVING Deze afstandsbediening met timerfunctie kan worden gebruikt om KlikAanKlikUit ontvangers

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 1 ALGEMEEN 1.1 Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing: Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties voor u of uw omgeving die kunnen optreden bij het niet of niet juist opvolgen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN

GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN GEBRUIKSAANWIJZING v 4.0 AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER VOOR BINNEN OMSCHRIJVING Deze draadloze bewegingsmelder kunt u overal in huis plaatsen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Zodra er beweging

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 PIR-2050 BEWEGINGSMELDER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 PIR-2050 BEWEGINGSMELDER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 PIR-2050 BEWEGINGSMELDER A B C E D * F * Afbeelding willekeurige KlikAanKlikUit stekkerdoos-schakelaar (niet inbegrepen) 1 A: Huiscode-schijf B: Cijfercode-schijf C: Deurbelschakelaar

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit zenders uitgerust met het automatisch codesysteem,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AMST-606 MAGNEETSCHAKELAAR B C * A D D E * Afbeelding van de AC-1000 stekkerdoosschakelaar (niet inbegrepen) 1 A: Deel 1 B: Deel2 C: Batterij D: Bevestigingspunt E: Schakeltijd-schijf

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro Gebruikershandleiding FL 70 Premium-Liner Selection Pro TECHNISCHE GEGEVENS: Zelfnivelleerbereik ±3 Nauwkeurigheid ±1 mm / 10 m Werkbereik zonder ontvanger 30 m* met ontvanger 80 m Gebruiksduur met Li-Ion

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 -

Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 - Reiswekker MULTIFUNCTIONELE WEKKER - 1 - INTRODUCTIE Het uitpakken van de reiswekker BESCHRIJVING p. 3 Algemene beschrijving INSTALLATIE p. 4 Bevestigen GEBRUIK MAKEN VAN DE KLOK/KALENDER p. 5 De tijd

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

1.0 Inleiding... 3 2.0 Beschrijving onderdelen... 4 3.0 Aansluiten van de Comfort Duett... 5 3.1 Het laden van de batterij... 5 3.

1.0 Inleiding... 3 2.0 Beschrijving onderdelen... 4 3.0 Aansluiten van de Comfort Duett... 5 3.1 Het laden van de batterij... 5 3. COMFORT DUETT Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023-5544011 Faxnr. : 023-5556461 Teksttel. : 023-5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl 1.0 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Safety Angel

Handleiding Safety Angel Handleiding Safety Angel 1. Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Safety Angel. Het anti- verdrinkings en wegloopalarm voor kinderen. Wij hopen dat dit product volledig aan uw verwachtingen voldoet

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWST-8802 WANDSCHAKELAAR DUBBEL C * E D F A B Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de AC-300 stekkerdoosdimmer/schakelaar

Nadere informatie

HANDLEIDING. Baby Badeendje. 2014 VTech Printed In China 91-009689-001 NL

HANDLEIDING. Baby Badeendje. 2014 VTech Printed In China 91-009689-001 NL HANDLEIDING Baby Badeendje 2014 VTech Printed In China 91-009689-001 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten

Nadere informatie

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI

ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACD-200 STEKKERDOOS DIMMER MULTI *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BS-77

Gebruiksaanwijzing BS-77 Gebruiksaanwijzing BS-77 INHOUDSOPGAVE blz: 1. INTRODUCTIE / BEOOGD GEBRUIK...3 2. OVERZICHT...3 3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES...4 4. IN GEBRUIK NEMEN / VOORBEREIDINGEN...4 5. REINIGEN EN ONDERHOUD...5

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

Buzz Lightyear Praat & Leer Telefoon

Buzz Lightyear Praat & Leer Telefoon User s HANDLEIDING Manual Vanaf 3 jaar Buzz Lightyear Praat & Leer Telefoon Disney/Pixar Slinky Dog is een geregistreerd handelsmerk van Poof-Slinky, Inc. Poof-Slinky, Inc. Visit the Disney Website at

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 1. LCD klok 2. LCD alcohol test 3. Aan-knop (POWER-knop) 4. Adem inhalator 5. Menu-knop (MODE-knop) 6. SET-knop 7. ADJ knop 8. Batterijklepje 9.

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

HANDLEIDING. Baby's Spiegeldoosje. 2010 VTech. Printed in China 91-111423-000-006

HANDLEIDING. Baby's Spiegeldoosje. 2010 VTech. Printed in China 91-111423-000-006 2010 VTech Printed in China 91-111423-000-006 HANDLEIDING Baby's Spiegeldoosje INLEIDING Gefeliciteerd met uw aankoop van Baby s Spiegeldoosje van VTech. Wij van VTech doen ons uiterste best goede producten

Nadere informatie

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80

Handleiding. ReSound oplader 60 en 80 Handleiding ReSound oplader 60 en 80 Gefeliciteerd met de aankoop van de nieuwe ReSound oplader voor uw hoortoestel. Deze handleiding helpt u om te gaan met de oplader. Wij hopen dat u er veel plezier

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-90 DVM-91 DVM-92

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-90 DVM-91 DVM-92 GEBRUIKSAANWIJZING DVM-90 DVM-91 DVM-92 1 INTRODUCTIE De Alecto DVM-90 serie is een draadloos audio-video observatiesysteem. In dit systeem zijn de volgende componenten leverbaar: DVM-90: ontvanger (+

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Beschrijving van de toetsen

Beschrijving van de toetsen 1 4 6 8 10 12 15 2 3 5 7 9 11 13 14 Beschrijving van de toetsen 1. Power: Aan/Uit/Stand-by 2. Indicator LED 3. Apparaatkeuze 4. Menu 5. Gids ( Guide ) 6. Tweecijferige nummerinvoer 7. AV-kanaalkeuze 8.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem CARETECH GLORIA van Caretech is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het garandeert

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HOMEplug AV

Gebruiksaanwijzing. HOMEplug AV Gebruiksaanwijzing HOMEplug AV HPD-2000 HPD-2002 Belangrijk Let erop dat u de Alecto HOMEplug AV niet aansluit op een stopcontact met overspanningsbeveiliging of een stopcontact achter een UPS, dus rechtstreeks

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie