GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

2 Bellampjes: - lichten op als u opgebeld wordt OVERZICHT TELEFOON - direct geheugen toetsen Shaking: - aan/uitschakelaar trilfunctie - OK-toets bij programmeren - om telefoongesprekken aan te nemen of te beginnen - om tijdens gesprek de handenvrijfunctie in te schakelen - om in rust de handset uit te schakelen - in rust: 3 seconden indrukken om de bel in/uit te schakelen - tijdens gesprek: toets sterretje tbv telediensten (bijv. telebankieren) Toetsenbord (1~0) - om telefoonnummers in te voeren - om namen in te programmeren - in rust: openen van het telefoonboekgeheugen - tijdens gesprek: FLASH (of R-toets) - om het telefoongesprek te beëindigen - correctietoets bij programmeren - om de telefoon te programmeren of in te stellen - om NummerWeergave geheugen te lezen - tijdens gesprek: instellen handsetvolume - in rust: herhaal toets laatst gekozen nummers - bij intoetsen telefoonnummers: om kiespauze toe te voegen Lampjes: - licht op als de handset in de basis geplaatst is - licht op als de telefoon in gebruik is - kort indrukken: handset zoeken - lang indrukken: opnieuw aanmelden handset 2

3 OVERZICHT DISPLAY Antenne-symbool: geeft aan hoe sterk het signaal van de basis ontvangen wordt (hoe meer streepjes oplichten, hoe sterker het signaal) Telefoonhoorn: licht op tijdens een telefoongesprek Luidspreker: licht op als de luidspreker functie is ingeschakeld INT: geen functie Envelopje: licht op als er nieuwe oproepen in het Nummer- Meldergeheugen staan die u nog niet heeft gezien L1: licht op als de handset in gebruik is Batterij: geeft de lading van de batterij weer; verloopt tijdens het opladen, licht continu op als de batterijen volledig geladen zijn in rust staat hier de handsetnaam ( HS of de naam die u zelf heeft geprogrammeerd, zie pagina 32) bij nummerkiezen staat hier het nummer dat u intoetst tijdens het gesprek wordt hier de gespreksduur bijgehouden. bij het programmeren worden hier de mogelijke instellingen getoond in rust wordt hier de actuele tijd en datum weergegeven bij het programmeren worden hier de mogelijke instellingen en keuzes getoond 3

4 MENUSTURING De FX-3900 is menu-gestuurd. Dat wil zeggen dat u met de pijltjes-toetsen door de mogelijkheden bladert en op de OK-toets drukt zodra de gewenste selectie of instelling in het display wordt weergegeven. De menu-sturing van de FX-3900 ziet er als volgt uit: (het cijfer achter de omschrijving verwijst naar de pagina waar de betreffende functie beschreven wordt) Druk op: Telefoonbk Nr-weergave Zoeken (opzoeken geheugennummers, 20) Bewerken (wijzigen geheugennummers en toekennen VIP-status, 21) Toevoegen (inprogrammeren nieuwe geheugens, 20) Wissen (wissen per geheugen, 22) Wis alles (het gehele telefoonboekgeheugen in een keer wissen, 22) lezen (door het NummerWeergave geheugen bladeren, 24) wissen (wissen per oproep, 26) alles wiss (het gehele NummerWeergave geheugen wissen, 26) Handset instellingen Ext melodie (belsignaal handset instellen, 28) Int melodie (geen functie) Toetstonen (toontjes in/uitschakelen bij indrukken van de toetsen, 33) Naam (de handset voorzien van een eigen naam, 32) PIN inst. (de PIN-code van de handset wijzigen, 38) Rchstr opr (noodnummer programmeren, 14) Taal (taal instellen waarmee de instructies op het display komen, 30) Tijd inst (actuele tijd in de handset programmeren, 31) One Touch (direct geheugens M1~M4 programmeren, 18) Stand inst (handset terugzetten naar de fabrieksinstellingen, 39) 4

5 BS inst BS selectie HS aanm Belmodus (instellen toon/puls kiezen, 34) Flash Tijd (instellen verbrekingsduur van de flash-puls, 35) Pauze Tijd (instellen lengte van de kiespauze, 36) Nieuwe HS (geen functie) HS afmeld (geen functie) Wijzig PIN (de PIN-code van de basis wijzigen, 37) Base Melody (bel-melodie van de basis instellen, 29) Base Volume (bel-volume van de basis instellen, 29) (geen functie) (opnieuw aanmelden van de handset, 42) 5

6 Basis: INSTALLATIE Telefoonaansluiting: het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis in aansluiting TEL LINE steken; het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken Voeding: het adapterplugje achter in de basis, in aansluiting DC 9V steken de adapter in een 230 Volt stopcontact steken Riemclip: De bijgeleverde riemclip kunt u aan de handset bevestigen zodat u deze bij u kunt dragen. Deze riemclip afnemen door een van de zijkanten van de clip iets opzij te buigen en de riemclip af te nemen. 6

7 Handset: schuif het batterijdekseltje van de handset plaats de 3 meegeleverde batterijen volgens de tekening in het batterijcompartiment schuif de batterijdeksel terug op de handset plaats de handset in de basis en laat deze gedurende 15 uur onafgebroken opladen 15 uur 7

8 TELEFONEREN Opgebeld worden: Inkomende oproepen worden op verschillende manieren door de telefoon gemeld: de handset gaat trillen (deze trilfunctie kunt u uitschakelen met de schakelaar SHAKING aan de zijkant van de handset) de bel-lampjes lichten op (dit signaal kunt u niet uitschakelen) de achtergrondverlichting licht op (dit signaal kunt u niet uitschakelen) de bel in de handset gaat over (zie pagina 28 met betrekking tot het instellen van dit belsignaal) de bel in de basis gaat over (zie pagina 29 met betrekking tot het instellen van dit belsignaal) 8

9 Oproep aannemen: neem de handset uit de basis druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken (of plaats de handset terug in de basis) Opbellen: neem de handset uit de basis toets het gewenste telefoonnummer in (een foutieve invoer kan met de C-toets gewist worden) druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken (of plaats de handset terug in de basis) 9

10 Handenvrij telefoneren: Met de handset kunt u een gesprek volledig handenvrij voeren zodat u uw handen vrij heeft om bijvoorbeeld iets op te zoeken of om notities te maken. 2 sec. druk TIJDENS EEN GESPREK op de telefoon-aan toets en houd deze 2 seconden ingedrukt, de handenvrij functie wordt ingeschakeld en u kunt het telefoongesprek voeren zonder dat u de hoorn tegen uw oor aan hoeft te houden 2 sec. nogmaals de telefoon-aan toets gedurende 2 seconden indrukken om de handenvrij functie uit te schakelen een handenvrij gesprek kunt u direct beëindigen door op de telefoon-uit toets te drukken Ontvangstvolume: Tijdens het gesprek kan het volume ingesteld worden. druk tijdens het gesprek op de toetsen of om het volume in te stellen * dit volume is van toepassing op zowel het hoornvolume als het handenvrij volume; * de gekozen instelling blijft in het geheugen van de handset bewaard 10

11 Nummerherhaling: De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Als volgt kunt u deze opnieuw kiezen: druk op de herhaaltoets, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het displaytoets herhaaldelijk op de herhaaltoets drukken om de voorgaande gekozen nummers te zien op de telefoon-aan toets drukken om het nummer te kiezen Ruggespraak: Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert. druk op toets INT/OK om de microfoon uit te schakelen nogmaals op toets INT/OK drukken om de microfoon weer in te schakelen 11

12 TELEFONEREN EXTRA Gespreksduur: Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven. weergave van de gespreksduur 5 Seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display. Kiespauze: In het geval een kiespauze gewenst is omdat u belt via een huis- of kantoorcentrale en u moet de buitenlijn aanvragen (meestal door toets -0- in te drukken), dan kunt u als volgt een kiespauze toevoegen: druk, tijdens het intoetsen van het telefoonnummer, op toets om een kiespauze in te voegen in het display verschijnt een [ P ] Bij het kiezen van dit nummer wacht de telefoon na het kiezen van de 0 even alvorens de rest van het nummer te kiezen. De pauzeduur is instelbaar; zie pagina

13 Niet storen: In het geval u niet door de telefoon gestoord wilt worden, kunt u de bel van de handset eenvoudig tijdelijk uitschakelen. houd toets gedurende ruim 2 seconden ingedrukt 2 sec. [STIL] in het display verschijnt [ Stil ] en de bel van de handset zal niet meer overgaan 2 sec. nogmaals toets te schakelen ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in Let op: * de trilfunctie van de handset is nog wel actief; deze kunt u uitschakelen door de schakelaar SHAKING aan de linkerzijde van de handset naar beneden te schuiven * de optische bel-indicatie van de handset blijft actief; deze kunt u niet uitschakelen zodat u te allen tijden kunt zien dat u opgebeld wordt * de bel van de basis wordt met deze instructie NIET uitgezet; zie hiervoor pagina 29 (belsignaal basis) * inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de functie Niet storen is ingeschakeld * ook de toetstonen (de toontjes die klinken als u een toets indrukt) zijn gedurende de Niet storen -functie uitgeschakeld 13

14 Noodnummer: U kunt de handset zo instellen dat er, ongeacht welke toets u indrukt, direct een door u geprogrammeerd noodnummer gekozen wordt. Dit kan zijn het algemene alarmnummer 112 maar ook elk telefoonnummer van familie of bekenden kan geprogrammeerd worden. deze functie inschakelen / programmeren nummer: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst ]); toets OK drukken, 5x 5x toets indrukken (display: [Rchtstr opr]); toets OK drukken, indien het display [leeg] weergeeft: er is geen noodnummer geprogrammeerd; voer via het toetsenbord het te kiezen noodnummer in en druk op de OK-toets deze functie uitschakelen: indien het display een nummer weergeeft: controleer of dit nummer nog steeds van toepassing is * zo ja, druk dan op de OK toets * zo nee, wis het nummer met de C-toets en voer via het toetsenbord het goede alarmnummer in en druk op toets OK DE FUNCTIE NOODNUMMER WORDT NU DIRECT INGESCHAKELD en ongeacht welke toets u nu indrukt, alleen het geprogrammeerde noodnummer zal worden gekozen 2x druk 2x snel achtereen op de R-toets om deze functie uit te schakelen 14

15 R/FLASH functie: R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld WisselGesprek activeren. druk tijdens het gesprek op toets R om een FLASH puls te geven * bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld WisselGesprek te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij * de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor pagina 35 (Flash verbrekingsduur) 15

16 EXTRA FUNCTIES Handset in/uitschakelen: Indien u in het geheel niet gestoord wilt worden of u wilt de batterijen sparen, dan kunt u de handset geheel uitschakelen. handset uitschakelen: druk kort op de telefoon-uit toets om er zeker van te zijn dat er geen telefoonverbinding meer is druk gedurende 2 seconden op de telefoon-aan toets [TOT ZIENS] 2 sec in het display verschijnt [Tot ziens] en de handset wordt volledig uitgeschakeld let op dat u nu zelf ook niet meer kunt telefoneren met deze telefoon handset inschakelen: 5 sec de telefoon-aan toets gedurende ruim 5 seconden indrukken OF de handset in de basis plaatsen de handset schakelt zichzelf weer in en gaat op zoek naar de basis. 16

17 Handset zoekfunctie: In het geval u de handset kwijt bent, kunt u deze eenvoudig als volgt terugvinden: druk op de basis kort op toets * gedurende ruim 30 seconden gaat de bel van de handset over en lichten de bellampjes op; in het display verschijnt het woord [---Paging---] * na ruim 30 seconden stopt het signaal of druk op de handset op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen * als de -Niet storen- functie (zie pagina 13) op de handset is ingeschakeld, dan gaat de bel van de handset NIET over; de trilfunctie en de bellampjes reageren wel 17

18 GEHEUGENS De handset heeft 4 directe geheugens die met een enkele handeling gekozen kunnen worden en 50 telefoonboekgeheugens met naam die via het display gekozen kunnen worden. Directe geheugens: inprogrammeren: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]); toets OK drukken 8x 8x toets indrukken (display: [Onetouch]); toets OK drukken selecteer met de toetsen of het gewenste geheugen (M1 ~M4) en druk op toets OK voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt opslaan (een eventueel voorheen geprogrammeerd nummer kunt u met de C-toets uitwissen) druk op de OK-toets om dit nummer op te slaan of 3x selecteer het volgende directe geheugen of druk 3x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 18

19 kiezen: druk het gewenste direct geheugen knopje (M1 ~ M4) in; het nummer wordt nu direct gekozen (u hoeft NIET op de telefoon-aan toets te drukken) Wissen: 3x 8x 3x toets 8x toets indrukken (display: [HS inst]); toets OK drukken indrukken (display: [Onetouch]); toets OK drukken selecteer met de toetsen of het gewenste geheugen (M1 ~M4) en druk op toets OK gebruik de C-toets om het nummer te wissen 3x druk op de OK-toets en 3x op de C-toets om het wissen te beëindigen 19

20 Telefoonboekgeheugens: inprogrammeren: 1x 2x 1x toets 2x toets indrukken (display: [Telefoonbk]); toets OK drukken indrukken (display: [Toevoegen); toets OK drukken of 2x voer via het toetsenbord de naam in (zie ook pagina 18), behorend bij het telefoonnummer dat u wilt programmeren, en druk op de OK-toets voer via het toetsenbord het telefoonnummer in en druk op de OK-toets druk op de OK-toets om het volgende geheugen te programmeren of druk 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen kiezen: op de telefoonboek-toets drukken, het eerste geheugen verschijnt nu in het display gebruik de toetsen of om het te kiezen geheugen te selecteren 2 sec. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen 20

21 corrigeren en/of instellen als VIP geheugen: (*) 1x 1x 1x toets 1x toets indrukken (display: [Telefoonbk]); toets OK drukken indrukken (display: [Bewerken); toets OK drukken in het display verschijnt het eerste geheugen; gebruik de toetsen of om het te bewerken geheugen te selecteren en druk op de OK-toets met de C-toets wist u de oude naam uit voer via het toetsenbord de gecorrigeerde naam in druk op de OK-toets met de C-toets wist u het oude nummer uit voer via het toetsenbord het gecorrigeerde nummer in druk op de OK-toets [EXT OPROEP] gebruik de toetsen of om een aparte beltoon in stellen in het geval u door deze persoon opgebeld wordt of 2x druk op de OK-toets om het volgende geheugen te bewerken of druk 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen *: VIP geheugen: u kunt aan elk geheugen een afwijkende beltoon koppelen (9 verschillende beltonen zijn beschikbaar). Klinkt bij opgebeld worden de beltoon afwijkend, dan weet u dat u door bijvoorbeeld een bekende of door familie gebeld wordt. Let op: u dient voor deze functie te beschikken over NummerWeergave. 21

22 wis specifi ek geheugen: 1x 3x 1x toets 3x toets indrukken (display: [Telefoonbk]); toets OK drukken indrukken (display: [Wissen); toets OK drukken in het display verschijnt het eerste geheugen; gebruik de toetsen of om het te wissen geheugen te selecteren op de OK-toets drukken (display: [Zeker?] nogmaals op de OK-toets drukken om dit nummer te wissen (druk op de C-toets om het wissen af te breken) wis het gehele geheugen: 1x 4x 1x toets 4x toets indrukken (display: [Telefoonbk]); toets OK drukken indrukken (display: [Wis alles); toets OK drukken op de OK-toets drukken (display: [Zeker?] nogmaals op de OK-toets drukken om het gehele geheugen te wissen (druk op de C-toets om het wissen af te breken) 22

23 Opmerkingen & tips mbt geheugens: * een naam kan maximaal 12 karakters lang zijn; zie de onderstaande tabel met betrekking tot de beschikbare karakters * een nummer kan maximaal 16 cijfers lang zijn * een foutieve invoer kunt u met de C-toets wissen * wilt u 2x hetzelfde karakter of 2 verschillende karakters van onder dezelfde toets gebruiken, wacht dan na het eerste gekozen karakter ongeveer 2 seconden zodat een knipperend streepje in het display aangeeft dat u het volgende karakter kunt invoeren * de geheugens worden in alfabetische volgorde opgeslagen * de weergave van de naam bij inkomende oproepen (zie NummerWeergave) werkt alleen indien het nummer dat u heeft ingeprogrammeerd, identiek is aan het nummer dat door de telefoonmaatschappij wordt doorgegeven (dus inclusief netnummer); controleer bij twijfel het nummer dat u binnenkrijgt met het nummer dat u heeft geprogrammeerd of wilt programmeren Toets 1x 2x 3x 4x 5x 6x 1 1 spatie < > -. 2 A B C 2 3 D E F 3 : 4 G H I J K L 5 * 6 M N O 6 # 7 P Q R S 7 8 T U V 8 Æ 9 W X Y Z 9 Ñ 0 0 Å Ä Ö Ü Ø Met toets * wisselt u tussen hoofdletters en kleine letters mogelijke karakters bij het invoeren van de naam 23

24 NUMMERWEERGAVE Algemeen: Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven. Indicatie nieuwe oproep: Geheugen raadplegen & terugbellen: het envelopje licht op indien er oproepen in het Nummer- Weergave geheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft; zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft dit symbool 2x 2x 2x toets drukken indrukken (display: [Nr-weergave]); 2x op toets OK of 3x gebruik de en om door het geheugen te bladeren de naam of het nummer wordt weergegeven met daaronder de tijd van de betreffende oproep (zie ook Opmerkingen & tips op pagina 27) (indien de naam weergegeven wordt, druk dan op de OK-toets om het bijbehorende nummer weer te geven) druk op de telefoon-aan toets om het nummer terug te bellen of druk 3x op de C-toets om het geheugenlezen te beëindigen 24

25 Kopiëren naar telefoonboekgeheugen: 2x 2x 2x toets drukken indrukken (display: [Nr-weergave]); 2x op toets OK gebruik de en om de gewenste oproep op te zoeken druk op de geheugentoets (display: [Telefoonbk] druk op toets OK (display: [Naam:] voer via het toetsenbord de gewenste naam in en druk op de OK-toets druk 2x op de C-toets om het kopiëren te beëindigen 2x 25

26 Wissen: wis specifi ek geheugen: 2x 1x 2x toets 1x toets indrukken (display: [Nr-weergave]); toets OK drukken indrukken (display: [Wissen); toets OK drukken gebruik de toetsen of om de te wissen oproep te selecteren op de OK-toets drukken (display: [Zeker?] nogmaals op de OK-toets drukken om dit nummer te wissen (druk op de C-toets om het wissen af te breken) wis het gehele geheugen: 2x 2x 2x toets 2x toets indrukken (display: [Nr-weergave]); toets OK drukken indrukken (display: [Alles wissen); toets OK drukken op de OK-toets drukken (display: [Zeker?] nogmaals op de OK-toets drukken om het gehele geheugen te wissen (druk op de C-toets om het wissen af te breken) 26

27 Opmerkingen & tips mbt NummerWeergave: * de FX-3900 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse KPN, als het FSK systeem, aangeboden door het Belgische Belgacom en de Nederlandse en Belgische kabelmaatschappijen, voor zover deze telefoniediensten aanbieden * voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaanbieder * elke handset heeft een geheugen voor 50 oproepen * weergave van de naam: - het Nederlandse DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het telefoonboekgeheugen van de handset heeft geprogrammeerd - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij); bij inkomende oproepen worden zowel de naam als het nummer op het display weergegeven; in het NummerWeergave-geheugen wordt echter alleen het nummer opgeslagen, niet de naam - heeft u een naam en nummer in het telefoonboekgeheugen opgeslagen, dan heeft deze naam voorrang op de naam die eventueel door de telefoonmaatschappij wordt meegestuurd * tijd en datum: - bij het FSK systeem krijgt u de tijd en de datum van het netwerk - bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd die u in de telefoon heeft ingesteld (zie hiervoor pagina 31) * herhaalde oproepen worden ook herhaald opgeslagen; bent u dus 5x door dezelfde persoon opgebeld, dan komt dit nummer ook 5x in het geheugen voor * Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [ ] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd * ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard 27

28 VOORKEURINSTELLINGEN Belsignalen: belsignaal handset: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken (display: [Ext melodie] toets OK drukken (het display geeft nu de actuele instelling weer en tevens klinkt dit signaal uit de luidspreker selecteer met de toetsen of de gewenste melodie (1~9); ter controle klinkt dit uit de luidspreker toets OK drukken (naast het nummer van de ingesteld melodie verschijnt nu het nummer van het ingestelde volume) stel met de toetsen of het gewenste volume in (1~9); ter controle klinkt dit uit de luidspreker (zie pagina 13 voor het geheel uitschakelen van het belsignaal van de handset) 2x druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 28

29 belsignaal basis: 4x 4x toets indrukken (display: [BS inst]) toets OK drukken via het toetsenbord de PIN-code van de basis invoeren (0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie pagina 37) en druk op toets OK of 6x 7x 6x toets 7x toets indrukken voor de melodie (display: [Base Melody]) indrukken voor de melodie (display: [Base Volume]) druk op de OK-toets, het display geeft nu de actuele instelling weer en tevens klinkt dit signaal uit de luidspreker selecteer met de toetsen of de gewenste melodie 0~3 of het gewenste volume (1~9); ter controle klinkt het gekozen signaal uit de luidspreker 2x druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen melodie 0 is de UITSTAND, deze dient u dus te selecteren indien de bel in de basis moet worden uitgezet 29

30 Displaytaal: De diverse mededelingen in het display van de handset kunt u in verschillende talen laten weergeven. 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken 6x 6x toets indrukken (display: [TAAL]) druk toets OK; het display geeft de actuele taal weer selecteer met de toetsen of de gewenste taal 2x druk op de OK-toets om de geselecteerde taal op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 30

31 Datum & tijd: In rust geeft het display de datum en tijd weer en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Let op: indien u aangesloten bent op een telefooncentrale die NummerWeergave doorgeeft met FSK signalen (zie pagina 27), dan krijgt u de tijd en de datum van deze centrale en hoeft u deze dus niet in te programmeren; gewoon wachten totdat u opgebeld wordt. 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken 7x 7x toets indrukken (display: [Tijd inst]) druk toets OK voer via het toetsenbord de tijd in (24-uur klok) en druk op de OK-toets voer via het toetsenbord de datum in (dag-maand-jaar, voor elke invoer 2 cijfers gebruiken) en druk op de OK-toets druk 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 2x 31

32 Handsetnaam: In rust kan het display van de handset uw naam weergeven. 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken 3x 3x toets indrukken (display: [Naam]) druk toets OK gebruik de C-toets om de huidige naam te wissen voer via het toetsenbord de nieuwe naam is; de lengte van deze naam mag maximaal 8 karakters lang zijn zie pagina 23 met betrekking tot de karakters die u ter beschikking staan 2x druk op de OK-toets om de naam op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 32

33 Toetstoontjes: Elke keer als u een toets indrukt, klinkt een beeptoontje ter bevestiging; u kunt dit toontje als volgt in- of uitschakelen: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken 2x 2x toets indrukken (display: [Toetstonen]) druk toets OK gebruik de toetsen of om de toetstoontjes in of uit te schakelen druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 2x 33

34 Toon/puls kiezen: Standaard kiest de FX-3900 de telefoonnummers met toon-signalen (DTMF). Indien u aangesloten bent op een telefooncentrale die nog werkt op het draaischijf-principe, dan kunt u de telefoon instellen op pulskiezen. 4x 4x toets indrukken (display: [BS inst]) op OK-toets drukken via het toetsenbord de PIN-code van de basis invoeren (0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie pagina 37) op OK-toets drukken (display: [Belmodus]) op OK-toets drukken en met de toetsen of de telefoon instellen op TOON of PULS 2x druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen * het gehele openbare telefoonnet in de Benelux is geschikt voor het snelle toonkiezen en hoeft uw telefoon hierop dus niet aangepast te worden. 34

35 FLASH verbrekingsduur: De Flash verbrekingsduur is instelbaar: 4x 4x toets indrukken (display: [BS inst]) op OK-toets drukken via het toetsenbord de PIN-code van de basis invoeren (0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie pagina 37) 1x 1x toets indrukken (display: [Flash tijd]) op OK-toets drukken en met de toetsen of de gewenste Flash-tijd selecteren 2x druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen * de gestandaardiseerde Flash-tijd in de Benelux bedraagt 100~120mS; vanaf de fabriek is 120mS ingesteld * raadpleeg desgewenst uw telefoonmaatschappij of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste verbrekingstijd 35

36 Kiespauze: De pauzeduur (zie ook pagina 12) is instelbaar: 4x 4x toets indrukken (display: [BS inst]) op OK-toets drukken via het toetsenbord de PIN-code van de basis invoeren (0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie pagina 37) 2x 2x toets indrukken (display: [Pauze tijd]) op OK-toets drukken en met de toetsen of de gewenste pauzeduur selecteren 2x druk op de OK-toets om de instelling op te slaan en 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen * de pauzeduur is afhankelijk van de centrale waarmee u belt; in de regel is een kiespauze van 2 seconden voldoende doch naar wens kunt u 3 of 4 seconden instellen 36

37 PIN-code: Om de handset instellingen te restten en om sommige basis-instellingen te wijzigen, zijn zowel de basis als de handset voorzien van een PIN-code. Standaard zijn deze PIN-codes 0000 maar u kunt deze wijzigen in een persoonlijke PIN-code. PIN-code basis: 4x 4x toets indrukken (display: [BS inst]); druk op OK-toets voer via het toetsenbord de huidige PIN-code van de basis in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code indien u deze reeds eerder had gewijzigd) en druk op toets OK 5x 5x toets indrukken (display: [Wijzig PIN]) druk op de OK-toets, het display vraagt nu om de nieuwe PINcode in te voeren voer via het toetsenbord de nieuwe (min 1, max 8 cijferige) PINcode in en druk op toets OK voer dan nogmaals de nieuwe PIN-code in en druk weer op toets OK druk 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen 2x 37

38 PIN-code handset: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]) toets OK drukken 4x 4x toets indrukken (display: [PIN inst.]) druk toets OK voer via het toetsenbord de huidige PIN-code van de handset in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code indien u deze reeds eerder had gewijzigd) en druk op toets OK voer via het toetsenbord de nieuwe (min 1, max 8 cijferige) PINcode in en druk op toets OK voer dan nogmaals de nieuwe PIN-code in en druk weer op toets OK 2x druk 2x op de C-toets om het programmeren te beëindigen raadpleeg pagina 40 in het geval u de PIN-code van de basis kwijt of vergeten bent en pagina 41 in het geval u de PIN-code van de handset kwijt of vergeten bent 38

39 RESET PROCEDURES Handset-instellingen terugzetten naar fabrieks-instelling: 3x 3x toets indrukken (display: [HS inst]); druk op OK-toets 9x 9x toets indrukken (display: [Stand inst]) toets OK drukken voer via het toetsenbord de huidige PIN-code van de handset in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 38) en druk op toets OK druk op de OK-toets om de instructie te bevestigen (of druk op de C-toets om de instructie af te breken) Na enkele seconden zijn alle handset-instellingen als volgt teruggezet naar de fabrieksinstellingen: Belsignaal handset: melodie 2 volume 5 Handset naam: HS Toetstoontjes: aan Noodnummer: Telefoonboek: NummerMelder: Laatste nummer geheugen: gewist leeg leeg lee voor de duidelijkheid: de handset PIN-code blijft ongewijzigd en ook de 4 directe geheugens (M1 ~ M4) blijven in het geheugen 39

40 Basis-instellingen terugzetten naar fabrieks-instelling: (deze instructie uitvoeren in het geval u de PIN-code van de basis vergeten of kwijt bent) Let op dat u na deze reset instructie de handset opnieuw aan de basis moet aanmelden. 1. neem de voedingsadapter achter uit de basis 2. druk nu toets in en houd deze ingedrukt 3. doe de adapterstekker terug achter in de basis (toets nog steeds ingedrukt houden) 4. laat toets pas los als na ruim 15 seconden het telefoonlampje gaat knipperen (indien ook ruim na deze 15 seconden het lampje niet gaat knipperen, laat dan toets los; de bel van de handset gaat nu over, druk kort nogmaals op toets om dit signaal te stoppen; herhaal nu de instructie vanaf punt 1) 5. de basis staat nu in de registratie-mode en u kunt nu direct de handset aanmelden zoals beschreven staat op pagina 42. (let op: het display van de handset ziet er uit alsof deze nog steeds aan de basis aangemeld is maar u kunt er niet mee bellen) Na deze reset procedure zijn de volgende basis-instellingen gewijzigd: Belmodus: toon Flashtijd: 120mS Kiespauze: 2 sec. PIN-code: 0000 Belsignaal basis: melodie 1 volume 2 40

41 Eigen handset volledig resetten: (deze instructie uitvoeren in het geval u de PIN-code van de handset vergeten of kwijt bent of indien door een mogelijke storing de handset geen kontakt meer met de basis kan maken) Via de volgende instructies wordt de handset volledig gereset en afgemeld van de basis: 1. haal een van de batterijen uit de handset 2. druk de toetsen 1 en 0 in houd deze beide ingedrukt 3. plaats de batterij terug 4. houd de toetsen 1 en 0 ingedrukt totdat het display na ongeveer 3 seconden weergeeft: 7 Clear Base 9 Clear All 5. laat de toetsen 1 en 0 los en druk op toets 9 (deze instructie kunt u afbreken door in plaats van op toets 9 te drukken, een van de batterij er weer even uit te nemen en na enige seconden terug te plaatsen maar nu zonder enige toets in te drukken en de handset in de basis te plaatsen; de handset start nu weer normaal op) 6. het display geeft nu [Waiting...] weer, na 30 seconden gevolgd door [Niet aangem]; de handset is nu afgemeld en de instellingen zijngereset (zie onderaan deze pagina) 7. meld nu de handset aan zoals beschreven is op de volgende pagina. Na deze reset procedure zijn de volgende handset-instellingen gewijzigd: belsignaal: melodie 2 volume 5 handset naam: HS toetstoontjes: aan noodnummer gewist telefoonboek: leeg NummerMelder: leeg laatste nummer geheugen: leeg handset PIN-code: 0000 tijd en datum: 12:00 direct geheugens M1~ M4: leeg 41

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275

GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 GEBRUIKSAANWIJZING TX-275 INSTALLATIE 100 300mS aansluiting krulsnoer FLASH aansluiting telefoonsnoer aansluiting krulsnoer TELEFOONHOORN: Verbind de hoorn met het toestel door het krulsnoer in de modulaire

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 2 +/- toets settoets OVERZICHT TELEFOON } om klok in te stellen : direct geheugentoetsen timertoets om timer te starten : toegang voor indirecte geheugen plaatsen 1 t/m 0 : programmeertoets,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. dt-55

GEBRUIKSAANWIJZING. dt-55 GEBRUIKSAANWIJZING dt-55 2 INTRODUCTIE De Teleline DT-55 is een draadloze telefoon, gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone) norm. De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3930 INHOUDSOPGAVE 1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 4 2. NETWERKCOMPATIBILITEIT... 4 3. ONDERHOUD... 5 4. INSTALLATIE 4.1 Tafelstandaard... 6 4.2 Bij wandmontage... 7 4.3 Hoorn...

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 FX-500 De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto s of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125

GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 GEBRUIKSAANWIJZING TX_125 INSTALLATIE / VOORBEREIDING Telefoon aansluiting: Plug het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in het toestel; druk het stekkertje aan tot een klik voelbaar is. Plug

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE INTRODUCTIE De PROFOON PDX-1000-serie is een draadloos communicatiesysteem gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone) norm. De functie NummerWeergave

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5000

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5000 GEBRUIKSAANWIJZING FX5000 2 OVERZICHTEN 2.1 TELEFOON: bellamp (licht op als u opgebeld wordt) luidspreker display aansluiting headset aansluiting voedingsadapter en telefoonsnoer (achterzijde basis) handset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3390

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3390 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3390 2 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-317

GEBRUIKSAANWIJZING TX-317 GEBRUIKSAANWIJZING TX-317 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020 GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020 1 OVERZICHTEN toets, zie de volgende bladzijde lampje; knippert als u opgebeld wordt, licht continu op als de BOOST functie is ingeschakeld toetsen en, zie de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3150

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3150 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3150 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series

Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series Gebruiksaanwijzing PDX-2500 Series OVERZICHT HANDSET luidspreker display zie uitklappagina zie volgende pagina microfoon 2 kort drukken: toetsenblokkering lang drukken: handset uitschakelen correctie +

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220 GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220 1 OVERZICHTEN toets, zie de volgende bladzijde lampje; knippert als u opgebeld wordt, licht continu op als de BOOST functie is ingeschakeld toetsen en, zie de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-35B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-35B kunt u zien door wie u gebeld wordt tijdens het overgaan van de bel. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes

Nadere informatie

De telefoon heeft een aansluitfactor van 25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1.0 volgens de oude meetmethode)

De telefoon heeft een aansluitfactor van 25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1.0 volgens de oude meetmethode) GEBRUIKSAANWIJZING VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare geschakelde telefonie netwerken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430 GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430 2 OVERZICHT HANDSET ingebouwde luidspreker multifunctioneel display, zie MENU toets, zie uitklappagina tevens OK-toets telefoon-aan toets: Indrukken om oproepen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680

GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680 GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680 Camera-unit: Voedings-LED: uit: camera-unit uitgeschakeld groen: voeding OK rood: batterijen bijna leeg FUNCTIEOVERZICHT Bereik-LED: continu groen: er is een actieve verbinding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720 1. OVERZICHTEN 1.1 TELEFOON: bel-lampjes, lichten op als u opgebeld wordt; knipperen als u tijdens uw afwezigheid bent opgebeld (hiervoor is een abonnement op NummerWeergave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-5000 serie DECT

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-5000 serie DECT GEBRUIKSAANWIJZING PDX-5000 serie DECT 2 INTRODUCTIE De PROFOON PDX-5000 serie draadloze telefoons zijn draadloze communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 GERUIKSAANWIJZING FD-100 Hi A A Hi flitslicht tijdens bellen Hi Hi : belvolume instelling A A: belmelodie a : belmelodie b : belmelodie c doorvoer stopcontact meegeleverd snoer voor verlengfunctie deurknop:

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TAM-80

Gebruiksaanwijzing TAM-80 Gebruiksaanwijzing TAM-80 2 VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT De Profoon TAM-80 is ontworpen voor gebruik op de openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns) van telefonie- en kabelmaatschappijen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3940

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3940 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3940 INHOUDSOPGAVE 1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 4 2. NETWERKCOMPATIBILITEIT... 4 3. ONDERHOUD... 5 4. INSTALLATIE 4.1 Tafelstandaard... 5 4.2 Bij wandmontage... 6 4.3 Batterijen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-670

GEBRUIKSAANWIJZING TX-670 GEBRUIKSAANWIJZING TX-670 INTRODUCTIE De TX-670 is een displaytelefoon met handenvrij-functie, kiesgeheugen en NummerMelder. Met de handenvrij-functie kunt u met meerdere personen tegelijk aan hetzelfde

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-97

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-97 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-97 1 OVERZICHTEN 1.1 OVERZICHT OUDER-UNIT: 1. indicatielampjes: geven het volumeniveau aan bij instellen geven aan dat de baby-unit geluid hoort 2. lampje POWER: licht op als de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-325

GEBRUIKSAANWIJZING TX-325 GEBRUIKSAANWIJZING TX-325 1. OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen, om bijvoorbeeld iets te pakken zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100

GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 GEBRUIKSAANWIJZING FD-100 A B C A B C fl itslicht tijdens bellen A B C A: alleen fi ltslicht B: alleen belmelodie C: fl itslicht met belmelodie doorvoer stopcontact meegeleverd snoer voor verlengfunctie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-75

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-75 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-75 1 OVERZICHT 1.1 BABY-UNIT: 1 Nachtlamptoets 2 In/uitschakeltoets 3 Oproeptoets naar de ouder-unit 4 Power lampje licht op als de baby-unit is ingeschakeld 5 Ingebouwde microfoon

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875

GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875 GEBRUIKSAANWIJZING WHP-875 FUNCTIES Zender: 1. laad indicatie 2. Ingangssignaal indicatie Aansluitingen: (achterzijde) 3: AUDIO IN: 3.5 mm stereo jack snoer 4: DC IN: aansluiting voor de voedingsadapter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-1100 serie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-1100 serie GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1100 serie INHOUDSOPGAVE VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT.......... 3 VERKLARING VAN CONFORMITEIT`.................... 3 INTRODUCTIE...................................... 4

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 1 OVERZICHTEN 1.1 OVERZICHT OUDER-UNIT: Display: - verbindingsindicatie (knippert als er geen verbinding is) 1 - licht op tijdens het afspelen van 7 de slaapliedjes - licht op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-72

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-72 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-72 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 ECO MODUS...3 3 VERKLARING VAN CONFORMITEIT...3 4 OVERZICHTEN 4.1 OVERZICHT OUDER UNIT...4 4.2 OVERZICHT BABY UNIT...5 5 INSTALLATIE 5.1

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680

GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680 GEBRUIKSAANWIJZING DOS-680 Camera-unit: Voedings-LED: continu aan: ingeschakeld en voeding OK knippert: ingeschakeld maar batterijen bijna leeg FUNCTIEOVERZICHT Bereik-LED: continu aan: er is een actieve

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 Raadpleeg altijd de Fysic website voor de laatste updated versie van deze gebruiksaanwijzing 1 OVERZICHT 1: kort indrukken om de camera functie te activeren lang indrukken om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-86

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-86 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-86 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-86 babyfoon heeft een unieke ECO Mode. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL ECO mode

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625 GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625 1 OVERZICHTEN 1.1 Handset: ingebouwde luidspreker multifunctioneel display, zie volgende pagina C/ toets: bij programmeren: ga een stap terug in het menu; correctietoets

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-2429

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-2429 GEBRUIKSAANWIJZING PDX-2429 2 OVERZICHT TELEFOON ingebouwde luidspreker telefoon-aan toets: Indrukken om oproepen aan te nemen of om nummers te kiezen, tevens R/FLASH functietoets telefoon-uit toets: indrukken

Nadere informatie

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand:

Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen. Uitgaand: algemeen Telefoneren draadloze handset: Telefoneren basis: Inkomend: hoorn opnemen of de luidsprekertoets drukken om een oproep aan te nemen Uitgaand: voer via het toetsenbord het telefoonnummer in hoorn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148

GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 GEBRUIKSAANWIJZING TX_148 hoorn-ophang lip telefoonaansluiting onderzijde: toon/puls schakelaar Voice Mail aan/uit schakelaar display waarop het gekozen telefoonnummer en de gespreksduur verschijnt 3 direct

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 BESCHRIJVING BABY-UNIT: 1: ingebouwde microfoon 2: aan/uit drukknop 3: ingebouwde nachtverlichting 4: display 5: verbindings-controlelampje 6: drukknop nachtverlichting 7: temperatuursensor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85 BESCHRIJVING BABY-UNIT: 1: ingebouwde microfoon 2: aansluiting voor de voedingsadapter (linkerzijkant) 3: aan/uit drukknop 4: ingebouwde nachtverlichting 5: verbindings-controlelampje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 1 OVERZICHT TELEFOON 1.1 Handset: hoornluidspreker bellampjes: lichten op als u opgebeld wordt display (zie volgende bladzijde) luidspreker voor het belsignaal en voor het handenvrij

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER

GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER GEBRUIKSAANWIJZING BV-37 KIDS TRACKER Inhoudsopgave. 1. Introductie...3 2. Bedoeld gebruik...3 3. Leveringsomvang...3 4. Installatie...4 4.1 Voeding Ontvanger...4 4.2 Riemclip...4 4.3 Plaatsen / vervangen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70

GEBRUIKSAANWIJZING. Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70 GEBRUIKSAANWIJZING Portable Oplaadbare LED Lamp PRL-70 INTRODUCTIE De Alecto PRL-70 is een Portable Oplaadbare LED Lamp. De regenwaterbestendige LED lamp (IPX3) kunt u vrijelijk plaatsen zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85eco 2 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-85 ECO babyfoon heeft een unieke ECO Mode. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL

Nadere informatie

PCI_20. NummerMelder

PCI_20. NummerMelder PCI_20 NummerMelder INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-20 kunt u zien door wie u gebeld wordt, nog voordat de bel overgaat. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de oproepen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM CC-10 OVERZICHT Camera USB driver Capture software CD-rom Gebruiksaanwijzing 3 2 1 1. camera lens 2. led indicatie 3. snapshot toets (foto) 4. stelschroef camera 5. stelvoetje

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. PDX-500 serie DECT

Gebruiksaanwijzing. PDX-500 serie DECT Gebruiksaanwijzing PDX-500 serie DECT OVERZICHT HANDSET luidspreker display zie uitklappagina zie volgende pagina microfoon 2 telefoontoets: beginnen en beëindigen telefoongesprek correctie + R/FLASH toets:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING -1- PDX-8400 PDX-8420

GEBRUIKSAANWIJZING -1- PDX-8400 PDX-8420 GEBRUIKSAANWIJZING -1- PDX-8400 PDX-8420 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 OVERZICHTEN 2.1 Handset... 4 2.2 Display... 5 2.3 Basis... 5 2.4 Oplader... 5 3 INSTALLEREN 3.1 Basis... 6 3.2 Handset... 6 3.3 Extra handset(s)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 FUNCTIEOVERZICHT Camera-unit: Antenne Ingebouwde microfoon AAN indicatie Infra-rood LED s (geven, voor het menselijk oog niet zichtbaar, infra-rood licht af voor de automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-255

GEBRUIKSAANWIJZING TX-255 GEBRUIKSAANWIJZING TX-255 OVERZICHT TELEFOON Direct geheugen toetsen FLASH functietoets Geheugentoets voor de 2-toets geheugens Programmeer & Corrigeertoets Microfoon uit Telefoonboekgeheugen Toetsenbord

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 OVERZICHT display, geeft de status van de beantwoorder en het aantal opgenomen berichten weer draaiknop voor de afspeelsnelheid : volume luider : volume zachter : vorig bericht

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DPF-7500 DECT-FOTOLIJSTJE

GEBRUIKSAANWIJZING DPF-7500 DECT-FOTOLIJSTJE GEBRUIKSAANWIJZING DPF-7500 DECT-FOTOLIJSTJE 1 OVERZICHT FOTOLIJSTJE 1.1 Voorzijde: microfoon infra-rood ontvanger voor de afstandsbediening om het weergeven van de foto s te starten microfoon uitschakeltoets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACD-18

Gebruiksaanwijzing ACD-18 Gebruiksaanwijzing AD-18 A A A A A 1 5 2 4 3 1. flitslicht tijdens bellen 2. A: alleen filtslicht : alleen belmelodie : flitslicht met belmelodie 3. doorvoer stopcontact 4. meegeleverd snoer voor verlengfunctie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725 1. INTRODUCTIE De FYSIC FX-5725 bestaat uit een draadgebonden telefoon (in deze gebruiksaanwijzing draadtelefoon genoemd) en een draadloze handset met oplader. De draadgebonden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS.

INHOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN. 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA. 2 TONE/PULSE SCHAKELAAR. 3 DE TELEDIENSTEN TOETS. INHOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN... 2 PROGRAMMEREN VAN DE RAVENNA...2 TONE/PULSE SCHAKELAAR...3 DE TELEDIENSTEN TOETS...3 DE SPEAKERPHONE TOETS...4 DE SPEAKER VOLUME TOETS...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-1300 serie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-1300 serie GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1300 serie 2 OVERZICHT TELEFOON Ingebouwde luidspreker Display Ingebouwde microfoon Oplaadcontacten 2 intercom / doorverbinden (alleen functioneel bij gebruik van meerdere handsets)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FC-70

GEBRUIKSAANWIJZING FC-70 GEBRUIKSAANWIJZING FC-70 2 OVERZICHT 2.1 GELUIDSDETECTOR: 1 Temperatuuursensor 2 Batterijcompartiment 3 Nachtlamptoets 4 In/uitschakeltoets 5 Oproeptoets naar de ontvanger 6 Display 7 Ingebouwde microfoon

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT OVERZICHT TELEFOON licht op als de telefoon in gebruik is + knippert bij opgebeld worden oplaadindicatie handset kort indrukken: handset zoekfunctie lang indrukken:

Nadere informatie

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden

MCS Rimini ES. Extra handset voor MCS Rimini. Extra handset voor slechthorenden MCS Rimini ES Extra handset voor MCS Rimini Extra handset voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Visuele LED waarschuwing bij binnenkomend gesprek Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-540

GEBRUIKSAANWIJZING TX-540 GEBRUIKSAANWIJZING TX-540 1. INTRODUCTIE De TX-540 is een Big Button telefoon, luidsprekend en met 13 geheugens. Zichtondersteuning: Grote toetsen met contrastrijke nummers 3 handige fototoetsen Gehoorondersteuning:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-180

GEBRUIKSAANWIJZING TX-180 GEBRUIKSAANWIJZING TX-180 1 INSTALLATIE ATTENTIE: Bij het plaatsen of vervangen van de batterijen dient u altijd eerst de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos te nemen, dit om schokgevaar bij

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 1 ALGEMEEN 1.1 Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing: Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties voor u of uw omgeving die kunnen optreden bij het niet of niet juist opvolgen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5200 FX-5220

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5200 FX-5220 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5200 FX-5220 2 OVERZICHTEN 2.1 TELEFOON: Bel-lamp, licht op als u opgebeld wordt, knippert als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd Display, zie volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178 GEBRUIKSAANWIJZING 1 TX_178 INTRODUCTIE De Profoon TX-178 is een telefoon met ingebouwde NummerMelder: het nummer van de persoon die naar u opbelt, verschijnt in het display van uw telefoon. Het daaraan

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ADB-18

Gebruiksaanwijzing ADB-18 Gebruiksaanwijzing AD-18 A A 1 5 4 A 2 3 1. fl itslicht tijdens bellen 2. A: alleen fi ltslicht : alleen belmelodie : fl itslicht met belmelodie 3. doorvoer stopcontact 4. meegeleverd snoer voor verlengfunctie

Nadere informatie

GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN

GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN GEEMARC DECT250 DRAADLOZE TELEFOON VOOR SLECHTHORENDEN INHOUDSOPGAVE 1.0 Inleiding en beschrijving 3 1.1 beschrijving handset 4 1.2 LCD scherm 5 1.3 karakterlijst 6 1.4 menu 7 2.0 Installatie 8 2.1 aansluitingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 INTRODUCTIE De Alecto DSS-35 is een draadloos luidsprekersysteem. De zender kunt u aansluiten op elke geluidsbron met een hoofdtelefoonaansluiting of met RCA (tulp) uitgangen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5100 FX-5120

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5100 FX-5120 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5100 FX-5120 1 OVERZICHTEN 1.1 HANDSET: display, zie de volgende paragraaf handsetluidspreker handsetmicrofoon oplaadcontacten, om de accu in de handset op te laden als de handset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3950

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3950 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3950 INHOUDSOPGAVE 1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 4 2. NETWERKCOMPATIBILITEIT... 4 3. ONDERHOUD... 5 4. INSTALLATIE 4.1 Tafelstandaard... 5 4.2 Bij wandmontage... 6 4.3 Batterijen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 FUNCTIE OVERZICHT BABY-UNIT: display functietoets gevoeligheidsregelaar (achterzijde) aan/uit schakelaar ingebouwde microfoon insteltoetsen aansluiting externe microfoon OUDER-UNIT:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5209

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5209 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5209 2 OVERZICHTEN 2.1 TELEFOON: Bel-lamp, licht op als u opgebeld wordt, knippert als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd Display, zie volgende paragraaf

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Overzicht van de Seattle 200

Overzicht van de Seattle 200 Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Als u een handset en basisstation hebt aangeschaft, moet u in de verpakking het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3620

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3620 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3620 1. INTRODUCTIE De FYSIC FX-3620 bestaat uit een draadgebonden telefoon (in deze gebruiksaanwijzing ook wel basis genoemd) en een draadloze handset. De draadgebonden telefoon

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-7000 FX-7020

GEBRUIKSAANWIJZING FX-7000 FX-7020 GEBRUIKSAANWIJZING FX-7000 FX-7020 1 OVERZICHTEN toets, zie de volgende bladzijde lampje; knippert als u opgebeld wordt, licht continu op als de BOOST functie is ingeschakeld toetsen en, zie de volgende

Nadere informatie

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen...

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen... Inhoud Inhoud verpakking................ 2 Over deze gebruiksaanwijzing...... 3 Overzicht van de Valencia.......... 4 Gebruiksklaar maken.............. 8 Plaats van de Valencia............. 8 Valencia

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER 1 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT VERSTERKER... 3 VOOR GEBRUIK: Accu... 4 Draadloze body-pack... 4 Gain instelling... 4 Powerschakelaar... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER:

Nadere informatie

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave.

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Fame 300 / 300-2 HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Verkorte handleiding handset Functie Toetscombinatie/invoer Handset in- / uitschakelen ; ingedrukt houden

Nadere informatie