Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening"

Transcriptie

1 Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel Fax Website: (formulier versie 10/02/2011) Waarvoor dient dit formulier? Wie een hemelwaterinstallatie voorziet bij de verbouwing van een woning of bij een nieuwbouwwoning die niet onderworpen is aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (van kracht sinds 01/02/05) kan een subsidie aanvragen. Om het de aanvrager van de premie en de gemeentelijke controleur het gemakkelijker te maken, heeft het gemeentebestuur dit aanvraagformulier opgesteld. Het formulier bundelt alle gegevens die betrekking hebben op aanvrager en alle relevante informatie over de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening. Wie vult dit formulier in? Deel I van het formulier moet ingevuld worden door de aanvrager van de subsidie. Deel II wordt ingevuld door de gemeentelijke controleur. Deel III wordt ingevuld door de dienst Leefmilieu. Wil je dit formulier liever digitaal invullen? Je kan dit formulier ook per ontvangen. Stuur daarvoor een naar bovenstaand adres. Wat gebeurt er met het formulier nadat het is ingevuld en ingediend? Van zodra het formulier correct ingevuld onze diensten bereikt: - principiële beoordeling van de subsidieaanvraag door de dienst Leefmilieu; - een schriftelijke bevestiging van de beoordeling met een vraag tot afspraak voor een plaatsbezoek; - een controle van de installatie door de gemeentelijke controleur; - beslissing over het dossier door het College van Burgemeester en Schepenen; - een schriftelijke bevestiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen met een vermelding van het te verwachten subsidiebedrag. DEEL I: GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Algemene gegevens van de aanvrager en het bouwproject A1 Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. aanspreektitel de heer mevrouw juridisch statuut straat en nummer postnummer en gemeente telefoonnummer adres rekeningnummer Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - pagina 1 van 5

2 A2 Vul hieronder de locatie van de installatie in indien die verschillend is van het adres van de aanvrager straat en nummer postnummer en gemeente A3 Vul hier de aard van de werken in aard van de werken installatie in een bestaande woning (ga door naar vraag B1) installatie bij een verbouwde* woning (ga door naar vraag A4) installatie bij een nieuwbouwwoning (ga door naar vraag A4) installatie bij een herbouwde woning (ga door naar vraag A4) * Volgens het decreet op de Ruimtelijke Ordening wordt als verbouwing een bouwproject beschouwd waarbij minstens de volgende elementen werden behouden: 60% van de buitenmuren; de dakvorm; het aantal bouwlagen. Wanneer een veronderstelde verbouwing niet aan deze voorwaarden voldoet gaat het dus om herbouw en komt men niet in aanmerking voor een gewestelijke subsidie. A4 Vul hier de gegevens van de stedenbouwkundige vergunning in indien deze werken werden vergund (indien de werken niet niet vergunningsplichtig zijn, ga naar vak B1) naam aanvrager datum vergunning dag maand jaar dossiernummer vergunning A5 Vul hieronder bijkomende informatie over uw verbouwing in uitbreiding dakoppervlakte (m²) A6 Vul hieronder bijkomende informatie over uw nieuwbouwwoning in volledige dakoppervlakte (m²) A7 Vul hieronder bijkomende informatie over uw herbouwde woning in volledige dakoppervlakte (m²) Gegevens over de installatie B1 Vul hieronder het hoofdgebruik van de installatie in hemelwaterput infiltratievoorziening datum in gebruikname dag maand jaar B2 Vul hieronder de informatie over uw hemelwaterinstallatie in volledige dakoppervlakte motivering indien niet volledig aangesloten volume hemelwaterput (liter)* Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - pagina 2 van 5

3 Aansluitingen op WC Wasmachine Buitenkraan Andere: overloop naar Infiltratievoorziening Oppervlaktewater of gracht Riolering voor hemelwaterafvoer Gemengde riolering Motivering Bijvulinstallatie Automatisch Manueel Geen Opschrift Aanwezig Niet aanwezig 'GEEN DRINKWATER' Installatie conform Code van Goede Praktijk** Conform Niet conform Code van goede praktijk * De dimensionering van de hemelwaterput hangt af van de en dient in overeenstemming te zijn met het subsidiereglement dd. 19/06/2008 ** Volgens de Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen mag géén rechtstreeks contact zijn tussen de hemelwaterleiding en de drinkwaterleiding. Meer info op B3 Vul hieronder de informatie over uw infiltratievoorziening in als overloop van hemelwaterinstallatie volledige dakoppervlakte aangesloten verharde oppervlakte (geen dak) type infiltratie aanleg door Als overloop Oppervlakteinfiltratie Ondergrondse infiltratie Bouwheer Aannemer Als volwaardige infiltratievoorziening Leverancier infiltratiesystemen overloop naar Infiltratievoorziening Oppervlaktewater of gracht Riolering voor hemelwaterafvoer Gemengde riolering Motivering B4 Vul hieronder de dimensionering van de infiltratievoorziening in infiltratiesnelheid (Kv (cm/h) infiltratiecapaciteit (l/h. m²) Infiltratieoppervlakte (m²) afvoerdebiet (l/h x 100 m²) buffervolume (l) Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - pagina 3 van 5

4 Bewezen kosten C1 Vul hieronder de installateur van de hemelwaterinstallatie in installatie door Bouwheer Aannemer: Leverancier regenwaterinstallaties: C2 Vul hieronder de bewezen kosten van mogelijke onderdelen regenput pomp leidingen filters werkuren andere totaal kosten (excl. BTW) Ondertekening D1 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld handtekening datum dag maand jaar voor- en achternaam DEEL II: GEGEVENS GEMEENTELIJKE CONTROLEUR Algemene gegevens van de controleur D1 Vul hieronder de gegevens in van de gemeentelijke controleur functie bestuur GEMEENTEBESTUUR DESTELBERGEN straat en nummer Dendermondesteenweg 430 postnummer en gemeente 9070 DESTELBERGEN telefoonnummer adres D2 Vul hieronder de gegevens betreffende de afspraak voor de uitvoering van de controle datum controle dag maand jaar Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - pagina 4 van 5

5 Ondertekening E1 Ik bevestig dat na controle ter plaatse alle gegevens in dit formulier juist werden bevonden handtekening datum dag maand jaar DEEL III: GEGEVENS DIENST LEEFMILIEU Nazicht volledigheid van het dossier F1 Controleer of volgende documenten bij dit formulier zijn gevoegd Subsidieaanvraagformulier ondertekend door de aanvrager Indien van toepassing kopij van de stedenbouwkundige vergunning Factuur van de gemaakte kosten Berekening van de subsidies F2 Duid hieronder de verschillende aftappunten voor hemelwater aan aftappunten WC of wasmachine (60% van de susidie) WC en wasmachine (80% van de subsidie) WC, wasmachine en bijkomend aftappunt hemelwater (100% van de subsidie) andere: F3 Duid hieronder de op de infiltratievoorziening aangesloten oppervlakte in aangesloten verharde oppervlakte totaal aangesloten verharde oppervlakte F4 Bedrag van de bewezen kosten (oppervlakte x 5 EUR; maximaal 250 EUR) kosten hemelwaterinstallatie (excl. BTW) kosten infiltratievoorziening (excl. BTW) F4 Berekening subsidies subsidie hemelwaterinstallatie subsidie infiltratievoorziening DEEL IV: SLOTBEPALINGEN Meer informatie? G1 Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst Leefmilieu. De contactgegevens van de dienst vindt je vooraan dit aanvraagformulier. Privacywaarborg G2 Bij de verwerking van de hier verzamelde gegevens houdt het gemeentebestuur rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - pagina 5 van 5

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Lozing huishoudelijk afvalwater - Aansluiting openbare riolering - Afkoppelen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater - Overwelven van baangrachten Gemeente

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1.

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. DEFINITIES Artikel 1. Afvalwater: water waarvan de houder zich

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie