Toezeggingen. Leden van het college, DT College van burgemeester en wethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezeggingen. Leden van het college, DT College van burgemeester en wethouders"

Transcriptie

1 Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: J.G. Roelfes Datum: Betreft: Mobiele bereikbaarheid Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller: Dhr. R. Joling (PvdA) Vraag: In de raadsvergadering van 19 april 2016 heeft de voorzitter toegezegd dat het rapport van het Agentschap Telecom betreffende de bereikbaarheid van 112 zou worden toegezonden zodra deze door het Agentschap ter beschikking wordt gesteld. Antwoord: Het rapport Mobiele bereikbaarheid 112 Concept van het Agentschap Telecom dateert van 21 april 2016 en is inmiddels door het Agentschap ons toegezonden en als bijlage bij deze toezegging toegevoegd. In dit onderzoek heeft het Agentschap naar aanleiding van de berichten in de media extra aandacht aan de situatie in de gemeente Vlagtwedde besteed. Op basis van dit onderzoek concludeert het Agentschap dat er een dekking van nagenoeg 100% is, maar daarbij is in slechts een beperkt gebied onderzoek gedaan. Aanstaande woensdag (25 mei 2015) vindt er in het gemeentehuis in Sellingen overleg met de regiodirectie van de KPN plaatst. Daarbij wordt onder andere gesproken over het verbeteren van de mobiele bereikbaarheid door het bijplaatsen van een zendmast ten oosten van Ter Apel.

2 Mobiele bereikbaarheid 112 Groningen CONCEPT Colofon Aan Belanghebbende Van Agentschap Telecom Nummer 1.0 Datum 21 april 2016 Leden Copyright Agentschap Telecom 2016

3 Inhoud 1 ONDERZOEK EN DRIVE TESTS ALGEMEEN ONDERZOEKSGEBIEDEN DRIVE TESTS RESULTATEN HET ANTENNEREGISTER SUCCESVOLLE OPROEPEN Drive test 8 februari Drive test 23 maart VERBINDINGSOPBOUWTIJDEN Drive test 8 februari Drive test 23 maart SAMENVATTING EN CONCLUSIE Pagina 2 van 11

4 Inleiding In 2014 heeft minister Kamp een onderzoek aangekondigd naar de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112. Het hieruit voortkomende onderzoek is uitgevoerd door TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek, en het agentschap. Uit de resultaten kwam naar voren dat van alle testoproepen 99% geslaagd is. Hoewel noodoproepen al bij zeer lage signaalsterktes mogelijk zijn, bleek dat 112- oproepen ook bij een goede mobiele dekking kunnen mislukken. TNO constateert op basis van het onderzoek dat er geen fundamenteel 112-dekkingsprobleem bestaat. Wel is het succes van een mobiele noodoproep afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort toestel, netwerkdekking en bebouwing. Het agentschap constateerde dat vooral in natuurgebieden de slagingskans van een mobiele noodoproep kleiner is. De minister heeft tijdens een algemeen overleg toegezegd dat het agentschap ondersteuning zal bieden aan regionale en lokale overheden. Dit betekent dat het agentschap kennis en expertise inbrengt én waar nodig metingen uitvoert. In gebieden waar de kans op een succesvolle noodoproep lager is dan 99% krijgen burgers verder via de regionale media extra informatie om de slagingskans te verbeteren. Zo kan verplaatsen of veranderen van houding de bereikbaarheid verbeteren. Ook komt er vanaf 2016 een nieuwe Europese richtlijn voor de gevoeligheid van mobiele telefoons. Het agentschap heeft uren begroot om de door de minister toegezegde ondersteuning te bieden en dit onderzoek in de provincie Groningen is daar mede een resultaat van. De aanleiding voor de provincie Groningen om ondersteuning te verzoeken komt overigens voort uit het onderzoeksrapport 1. De daarin opgenomen kaart indiceert in deze provincie een beperkt aantal gebieden met een lagere verbindingskans wat voor het provinciebestuur een reden was om ondersteuning aan te vragen. Zie ook afbeelding 1. 1 Zie ook Pagina 3 van 11

5 1 Onderzoek en drive tests 1.1 Algemeen Dit onderzoek is qua systematiek op eenzelfde wijze uitgevoerd als het grootschalige onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid van het nummer 112 van eind 2014, begin Hiervan zijn de resultaten tijdens het overleg van de commissie voor Economische Zaken d.d. 30 april 2015 besproken. Namens het kabinet waren minister Kamp (Economische Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aanwezig. Door het uitvoeren van zogenaamde drive-tests, waarbij vanuit een voertuig met een viertal mobiele telefoons continu geautomatiseerde 112 oproepen gedaan worden, wordt vastgesteld wat het percentage succesvolle oproepen bedraagt. Er zijn op dit moment drie mobiele operators die een landelijk dekkend spraaknetwerk exploiteren waarop 112 oproepen mogelijk zijn: KPN, Vodafone en T- Mobile. Drie van de vier telefoons zijn uitgerust met een simkaart van één van die operators, het vierde toestel is zonder simkaart gebruikt. Het is in Nederland namelijk mogelijk om zonder simkaart toch een 112 noodoproep te doen. Verder zijn tegelijkertijd met een zogenaamde netwerkscanner de kwaliteit en de radiotechnische eigenschappen van de verschillende netwerken en afzonderlijke oproepen gemeten en geregistreerd. 1.2 Onderzoeksgebieden In het rapport at_rapport_bereikbaarheid_1-1-2.pdf van 1 april 2015 wordt in hoofdstuk 3 een grafisch overzicht gegeven van de gecombineerde dekkingsoverzichten van de hierboven genoemde providers. Met deze kaart worden de gebieden in Nederland zichtbaar gemaakt waarvan de verbindingswaarschijnlijkheid met de 112 Alarmcentrale lager is dan 99%. In de navolgende afbeelding volgt een uitsnede van deze kaart voor de provincie Groningen. Pagina 4 van 11

6 Afbeelding 1: Provincie Groningen en uitsnede dekkingsoverzichtkaart 1.3 Drive tests Op 8 februari 2016 en op 23 maart 2016 hebben de drive tests plaatsgevonden. De drive test van 23 maart is feitelijk een aanvulling op de drive test van 8 februari gelet op de behoefte om meer inzicht te krijgen in de mobiele bereikbaarheid van het nummer 112 in de gemeente Vlagtwedde. Dit naar aanleiding van recente media-aandacht in deze gemeente. Pagina 5 van 11

7 2 Resultaten 2.1 Het antenneregister Alvorens er metingen zijn verricht is er een ruimtelijke analyse gemaakt op basis van de gegevens van het antenneregister (GSM/UMTS versie ). Zo wordt er een indruk verkregen van de aanwezige lokale mobiele infrastructuur. In de navolgende afbeeldingen wordt dat weergegeven. De meetrouten zijn tevens afgebeeld in deze afbeeldingen (blauwe lijn). Afbeelding 2: Visualisatie antenneregister (versie ) en meetroute d.d. 8 februari 2016 Pagina 6 van 11

8 Afbeelding 3: Visualisatie antenneregister (versie ) en meetroute d.d. 23 maart Succesvolle oproepen De resultaten van de twee drive tests zijn individueel geanalyseerd en hierna beschreven Drive test 8 februari 2016 Op 8 februari 2016 is in het oostelijke deel van de provincie Groningen een route van ruim 100 km gereden. De route voerde voornamelijk door buitengebieden. In totaal zijn er 720 oproepen gedaan. De totale meettijd bedroeg 2 uur en 45 minuten. De oproepen zijn gedaan met vier via reguliere aankoopkanalen aangeschafte mobiele telefoons zoals ook zijn gebruikt in het landelijke onderzoek, voorzien van abonnementen van respectievelijk KPN, Vodafone en T-Mobile. Het vierde toestel was niet met een simkaart uitgerust. Verder is tijdens de metingen geregistreerd via welke technologie (RAT, Radio Access Technology) de verbindingen tot stand zijn gekomen en of dit via een nationale of buitenlandse netwerkoperator is gebeurd: Pagina 7 van 11

9 Network Provider RAT GOOD BLOCKED NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM 1 3 Buitenlandse NWO UMTS 0 14 Totaal Succesvol 97,14% Tabel 1: Resultaten per technologie en netwerksoort Uit bovenstaande tabel blijkt dat 17 (3+14) oproepen via een buitenlandse NWO niet tot stand zijn gekomen. Uit een diepere analyse blijkt dat dit oproepen betreft die via de simloze mobiele telefoon hebben plaatsgevonden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat simloze oproepen via Duitse mobiele netwerken te allen tijde in deze Duitse netwerken worden geblokkeerd. Dit is een keuze van de Duitse wetgever. Als we de resultaten hiervoor corrigeren dan krijgen we de volgende eindresultaten: Network Provider RAT GOOD BLOCKED NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM 4 0 Buitenlandse NWO UMTS 14 0 Totaal Succesvol 99,58% Tabel 2: Resultaten per technologie en netwerksoort na correctie Drive test 23 maart 2016 Op 23 maart 2016 is in het zuidelijke deel van de gemeente Vlagtwedde een route van ruim 21 km gereden. In totaal zijn er 412 oproepen gedaan. De totale meettijd bedroeg 1 uur en 35 minuten. De oproepen zijn gedaan met vier via reguliere aankoopkanalen aangeschafte mobiele telefoons zoals eerder zijn gebruikt in het landelijke onderzoek, voorzien van abonnementen van respectievelijk KPN, Vodafone en T-Mobile. Het vierde toestel was niet met een simkaart uitgerust. Verder is tijdens de metingen geregistreerd via welke technologie (RAT, Radio Access Technology) de verbindingen tot stand zijn gekomen en of dit via een nationale of buitenlandse netwerkoperator is gebeurd: Pagina 8 van 11

10 Network Provider RAT GOOD BLOCKED NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM 0 0 Buitenlandse NWO UMTS 0 2 Totaal Succesvol 99,27% Tabel 3: Resultaten per technologie en netwerksoort Uit bovenstaande tabel blijkt dat 3 oproepen niet tot stand zijn gekomen. Een tweetal is niet tot stand gekomen via een buitenlandse NWO. Uit een diepere analyse blijkt dat dit oproepen betreft die via de simloze mobiele telefoon hebben plaatsgevonden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat simloze oproepen via Duitse mobiele netwerken te allen tijde in deze Duitse netwerken worden geblokkeerd. Dit is een keuze van de Duitse wetgever. Network Provider RAT GOOD BLOCKED NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM 0 0 Buitenlandse NWO UMTS 2 0 Totaal Succesvol 99,76% Tabel 4: Resultaten per technologie en netwerksoort na correctie 2.3 Verbindingsopbouwtijden Tijdens de metingen is ook de tijd gemeten die benodigd is voor het tot stand komen van de verbinding. Binnen de standaarden voor mobiele telefonie geldt dat een opbouwtijd tussen de 0 en 3 seconden uitstekend is, tussen 3 en 6 seconden goed, tussen 6 en 10 seconden redelijk en tussen 10 tot 15 seconden slecht. Er is niet direct een eenduidige oorzaak te noemen waarom de opbouw van een telefoongesprek langer kan duren. Een veelheid van factoren kan hier een rol spelen. De sterkte van het signaal ter plaatse, de netwerkinstellingen en de softwareinstellingen in de telefoon zijn de belangrijkste factoren. Wat wel bekend is dat moderne mobiele telefoons continu verbonden zijn met het internet. Op het moment dat een spraakoproep binnenkomt of de gebruiker zelf een gesprek wil starten moet de telefoon eerst omschakelen naar een 2G of 3G spraakkanaal. In veel gevallen zijn op één netwerk opstelpunt (mast) 2G, 3G en 4G gecombineerd beschikbaar, waardoor het omschakelen snel kan gebeuren. Maar soms moet de telefoon voor een 2G of 3G verbinding eerst op zoek naar een ander opstelpunt van het netwerk om een spraakverbinding op te bouwen. Het afschakelen van de dataverbinding via een 4G netwerk en het opbouwen van een spraakverbinding (circuit switched fall back) via een 2G of 3G netwerk kan dan meer tijd kosten. De resultaten van de twee drive tests zijn individueel geanalyseerd en hierna beschreven. Pagina 9 van 11

11 2.3.1 Drive test 8 februari 2016 In tabel 5 zijn de resultaten opgenomen van de gemeten verbindingsopbouwtijden. 39,6% van de geslaagde oproepen kwam tot stand tussen de 0 en 3 seconden, 57,6% tussen 3 en 6 seconden, 2,4% tussen de 6 en 10 seconden en in 0,3% van de gevallen was de opbouw tussen 10 en 15 seconden. In 1 geval (0,1%) is gebleken dat de verbinding met de 112 centrale weliswaar tot stand kwam, maar dat de opbouwtijd langer was dan 15 seconden. Network Provider RAT Excellent (0-3 sec) Good (3-6 sec) Fair (6-10 sec) Bad (10-15 sec) Poor (> 15 sec) NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM Buitenlandse NWO UMTS Percentage 39,6% 57,6% 2,4% 0,3% 0,1% Tabel 5: Verbindingsopbouwtijd per technologie en NWO Drive test 23 maart 2016 In tabel 6 zijn de resultaten opgenomen van de gemeten verbindingsopbouwtijden. 52,6% van de geslaagde oproepen kwam tot stand tussen de 0 en 3 seconden, 44,7 % tussen 3 en 6 seconden, 2,4% tussen de 6 en 10 seconden en in 0% van de gevallen was de opbouw tussen 10 en 15 seconden. In 1 geval (0,2%) is gebleken dat de verbinding met de 112 centrale weliswaar tot stand kwam, maar dat de opbouwtijd langer was dan 15 seconden. Network Provider RAT Excellent (0-3 sec) Good (3-6 sec) Fair (6-10 sec) Bad (10-15 sec) Poor (> 15 sec) NL NWO GSM NL NWO UMTS Buitenlandse NWO GSM Buitenlandse NWO UMTS Percentage 52,6% 44,7% 2,4% 0,0% 0,2% Tabel 6: Verbindingsopbouwtijd per technologie en NWO Lange opbouwtijden zijn in het geval van een 112 oproep praktisch gezien ongewenst. Abonnees hebben dan waarschijnlijk al opgehangen in de veronderstelling dat een verbinding niet slaagt. Tijdens de metingen is ook gebleken dat de individuele netwerkinstellingen van invloed kunnen zijn op de opbouwtijden. Bijvoorbeeld: een van de bepalende instellingen is hoe lang een toestel vastgehouden wordt in het eigen netwerk voordat het gaat zoeken naar een ander netwerk. Deze instellingen kunnen per netwerk verschillen. Pagina 10 van 11

12 3 Samenvatting en conclusie In het kader van technische ondersteuning, zoals toegezegd door de minister tijdens een algemeen overleg, heeft het agentschap twee onderzoeken uitgevoerd in de provincie Groningen. Op 8 februari 2016 is gedurende circa 2 uur en 45 minuten en over een route van circa 100 kilometer, 720 maal het nummer 112 gebeld. Na analyse en correctie blijkt dat 717 oproepen tot stand zijn gekomen en daarmee is % van de oproepen succesvol. Verder is vastgesteld dat 99,6% van de oproepen een uitstekende tot acceptabele verbindingsopbouwtijd had. In geval van een noodsituatie zal een gemiddelde beller na ongeveer tien seconden concluderen dat er geen bereik is en ophangen. Zo bezien kent ruim 0.4% procent (0,3% + 0,1%) van de geslaagde oproepen een opbouwtijd van meer dan 10 seconden. Op 23 maart is gedurende 1 uur en 35 minuten en over een route van circa 21 kilometer, 412 maal het nummer 112 gebeld. Na analyse en correctie blijkt dat 411 oproepen tot stand zijn gekomen en daarmee is % van de oproepen succesvol. Verder is vastgesteld dat 99,8% van de oproepen een uitstekende tot acceptabele verbindingsopbouwtijd had. In geval van een noodsituatie zal een gemiddelde beller na ongeveer tien seconden concluderen dat er geen bereik is en ophangen. Zo bezien kent ruim 0.2% procent van de geslaagde oproepen een opbouwtijd van meer dan 10 seconden. Er is niet direct een eenduidige oorzaak te noemen waarom de opbouw van een telefoongesprek langer kan duren. Een veelheid van factoren kan hier een rol spelen. De sterkte van het signaal ter plaatse, de netwerkinstellingen en de softwareinstellingen in de telefoon zijn de belangrijkste factoren. Tot slot is het is van belang om op te merken dat de Duitse mobiele netwerken geen simloze oproepen toestaan. Dit betekent dat indien een simloze mobiele telefoon verbonden is met een Duits mobiel netwerk de (Duitse) 112 centrale niet bereikt kan worden. Pagina 11 van 11

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Onderzoeksfase 2, de meetresultaten op hoofdlijnen Colofon Aan Het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Veiligheid en Justitie Van Agentschap Telecom

Nadere informatie

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland

Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Mobiele bereikbaarheid 1-1-2 in Nederland Onderzoeksfase 2, de meetresultaten op hoofdlijnen Colofon Aan Het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Veiligheid en Justitie Van Agentschap Telecom

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f$ ] i& ^ ] 25^ Datontv.: 2 3 MRT 2016

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f$ ] i& ^ ] 25^ Datontv.: 2 3 MRT 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f$ ] i& ^ ] 25^ Datontv.: 2 3 MRT 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel,nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

Ing. 12 december 2016 PS PS 1 maart 2017

Ing. 12 december 2016 PS PS 1 maart 2017 Ing. 12 december 2016 PS2016-806 2016-016351 PS 1 maart 2017 Datum 12 december 2016 Onderwerp Mobiele dekking Gelderland CR/14/U/205 Provinciale Staten Gelderland T.a.v. de Commissie Economische Zaken

Nadere informatie

Datum 20 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de mobiele bereikbaarheid van 112 in het grensgebied

Datum 20 mei 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de mobiele bereikbaarheid van 112 in het grensgebied 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN september 2015 1 KWALITEITSRAPPORTAGE VAN HET MOBIELE NETWERK VAN KPN Mobiel bellen en gebeld worden

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Onderzoek ongewenste roaming in de grensstreken

Onderzoek ongewenste roaming in de grensstreken Onderzoek ongewenste roaming in de grensstreken Provincie Limburg Aan Van : de Staatssecretaris van Economische Zaken : Agentschap Telecom Nummer : 1.0 Datum : 16 februari 2009 Leden : Copyright : Agentschap

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Uit verslag overleg Gemeente, Dorpenoverleg Midden- Drenthe en de providers.

Uit verslag overleg Gemeente, Dorpenoverleg Midden- Drenthe en de providers. In het algemeen Uit verslag overleg Gemeente, Dorpenoverleg Midden- Drenthe en de providers. Sitesharing: Uit Mail hr. Van der Lee, T- mobile: Wat betreft uw onderstaande vragen van 15 juni jl. nog het

Nadere informatie

Onderzoek Mobiele Klantervaring in Nederland Februari 2016

Onderzoek Mobiele Klantervaring in Nederland Februari 2016 Onderzoek Mobiele Klantervaring in Nederland Februari 2016 Introductie Introductie... 1 Omschrijving werkzaamheden... 1 Omnitele... 1 Uitgangspunten... 1 Conclusies... 2 Omschrijving werkzaamheden Omnitele

Nadere informatie

Telecom gegevens in strafzaken

Telecom gegevens in strafzaken Telecom gegevens in strafzaken Inleiding Telecomgegevens, ook wel verkeersgegevens genoemd, zijn niet meer weg te denken uit strafzaken. Er worden vaak verstrekkende conclusies aan verbonden, terwijl de

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 25 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen PvdA antennemast Aalanden portefeuillehouder Ed Anker informant Meloni, D (Domenico) 2528 eenheid/afdeling Publiekszaken

Nadere informatie

Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen

Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de invloed van de geprojecteerde hoogbouw bij het Expo Center te Hengelo op straalpaden van telecommunicatieverbindingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone.

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Zoekgebied: 1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Vierkant met kruis betreft het nominale punt Hierboven ziet u een kaartje van het Vodafone-gebied dat men optimaal zou

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Werking en Bereikbaarheid Alarmnummer 1-1-2 via Mobiel

Werking en Bereikbaarheid Alarmnummer 1-1-2 via Mobiel TNO-rapport TNO 2015 R10334 Eindrapport Werking en Bereikbaarheid Alarmnummer 1-1-2 via Mobiel Technical Sciences Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den Haag Postbus 96800 2509 JE Den Haag www.tno.nl T +31

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 164/2016 Datum : 18 november 2016 B&W datum : 15 november 2016 Beh. ambtenaar : J.H.D. Hulshof Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Zendmast De Heurne Aanleiding

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 517 Veiligheidsregio s Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 juli 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel 14005111 GS brief over GSM bereik in Zeeland Betreft vergadering Provinciale Staten van 25 april 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 28 maart

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Amsterdam - Wibautstraat Plaats: Aanleiding: Amsterdam Voorlichtingsactiviteit Datum Meting: 14 januari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

3G Alarm CAMERA. Stap voor stap installatie

3G Alarm CAMERA. Stap voor stap installatie 3G Alarm CAMERA Stap voor stap installatie INTRODUCTIE/ALGEMEEN De 3G alarm camera laat live horen en zien wat er gebeurt (ook in het donker) op uw mobiele telefoon via het UMTS netwerk. De 3G alarm camera

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Zaterdag 25 maart 2006 Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Bevindingen 4 1.2 Conclusie 4 1.3 Indeling van dit rapport 4 2 De GSM mast 5 2.1 Ring netwerk 5

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Beilen De Perk Plaats: Beilen Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 25 februari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

Handleiding. helloo watch. Handleiding 1

Handleiding. helloo watch. Handleiding 1 Handleiding helloo watch Handleiding 1 Allereerst dank voor de aanschaf en interesse in helloo. De leukste Gadget voor je kind. Wat heb je nodig? Een helloo horloge Een simkaart Een smartphone De helloo

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst

BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst STRATEGY UPDATE Kostenbesparingen mogelijk bij overstappen tussen mobiele operators BTG geeft update over gedeelde MNC-dienst 14 www.ict-update.nl ICT UPDATE BTG, de branchevereniging Telecommunicatie

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Den Helder Plaats: Den Helder Datum Meting: 13 april 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Emergency Assistance Veelgestelde vragen

Emergency Assistance Veelgestelde vragen Hierna volgen een aantal van de vaakst gestelde vragen over Emergency Assistance. Ze zijn gebaseerd op de ervaringen van operators met echte oproepen en op feedback van professionele nooddiensten. U kunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015.

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015. Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei. Moties en amendementen Startdatum Einddatum Naam (taak) Omschrijving Stand van zaken Losse taken 24-6- 1-10- Motie GroenLinks Wagenpark

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Welkom bij CanConnect

Welkom bij CanConnect Handleiding Inhoud Welkom bij CanConnect 3 CanConnect helpdesk 4 In 5 stappen klaar voor gebruik 5 Internet 3G of 4G instellen 6 Operator 7 Reach 8 Voicemail 9 Bellen in het buitenland 10 Vragen? 11 2

Nadere informatie

Handleiding Roaming en Simtoolkit

Handleiding Roaming en Simtoolkit Handleiding Roaming en Simtoolkit Auteur : Roy Lammerink Datum : 01-03-2017 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Roaming... 3 3. Simtoolkit... 3 4. IOS ( iphone )... 4 5. Android... 6 5.1 Scherm Apps...

Nadere informatie

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert,

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert, Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes Geachte mevrouw Koppert, Op 7 september stuurde u ons een brief waarin u, mede namens een aantal

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Rotterdam RET, Nautastraat Plaats: Aanleiding: Rotterdam Voorlichtingsactiviteit Antennebureau Datum meting: 18 mei 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe Vraag2 Vraaq 1 Antwoord 1 Antwoord 2 Ja. Wij hebben contact oryenomen met de betreffende gemeenten. Vraaq 3

pro'uincieþrenthe Vraag2 Vraaq 1 Antwoord 1 Antwoord 2 Ja. Wij hebben contact oryenomen met de betreffende gemeenten. Vraaq 3 prol)inciebt'ris \lesterbrink r, Assen postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen ww'w.drenthe.nl (o592) 36 55 55 pro'uincieþrenthe Aan: mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (i.a.a. de overige Statenleden) Assen,

Nadere informatie

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014 GSM afstandsbediening GS-500 Workshop 06-2014 GS-500: wat kan je ermee? Open uw poort via gratis oproep Open tot 2 verschillende poorten via SMS Geef tot 500 gebruikers toegang op bepaalde tijdstippen,

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/8 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Internet Academie. Onderzoek draadloos internet Leeuwarden

Internet Academie. Onderzoek draadloos internet Leeuwarden Internet Academie Onderzoek draadloos internet Leeuwarden Onderzoek Draadloos internet Leeuwarden Titel : Onderzoek draadloos internet Leeuwarden Opdrachtgever : Gemeente Leeuwarden Contactpersoon : Dhr.

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, SAS/HSL/2007060785. 11 juni 2007 2060717660

Geachte Voorzitter, SAS/HSL/2007060785. 11 juni 2007 2060717660 Afschrift aan Directoraat-Generaal Milieu HSl Heemskerk EZ Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling GD hsnb Straling, Nuclaire en Bioveiligheid hakb Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag de Voorzitter

Nadere informatie

Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen

Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave Waarom deze brochure? 03 Feiten over antennes 04 Antennes

Nadere informatie

Welkom. Wilbert Leenders

Welkom. Wilbert Leenders Welkom Wilbert Leenders Agenda T&M Systems BV Inleiding Spraak kwaliteit MOS/ E-model / R -factor PESQ/ POLQA Implementatie voorbeeld Conclusie Intrusieve spraak kwaliteit metingen voor moderne telecom

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 24 januari 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 KERNINFORMATIE Maandag 4 februari rond

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

Antennebehoefte

Antennebehoefte Onderzoek Antennebehoefte 2011-2017 In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor NFO, 26 oktober 2011 Agenda Inleiding Prognose per categorie - Mobiele communicatie

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDNG. Telefooninterface GSM-GB2 TGSM-GB2 NL REV.0316. Cod. 50121868

INSTALLATIE HANDLEIDNG. Telefooninterface GSM-GB2 TGSM-GB2 NL REV.0316. Cod. 50121868 INSTALLATIE HANDLEIDNG Telefooninterface GSM-GB2 Cod. 50121868 TGSM-GB2 NL REV.0316 2 INLEIDING Allereerst willen wij u hartelijk danken en feliciteren met de aanschaf van dit product. Onze ISO-9001-certificering

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011

Rapport Veldsterktemeting. Diverse meetlocatie s West-Terschelling. West-Terschelling. 10 mei 2011 Rapport Veldsterktemeting Diverse meetlocatie s West-Terschelling Plaats: Aanleiding: West-Terschelling Voorlichting Antennebureau Datum Meting : 10 mei 2011 Copyright : Agentschap Telecom 2011 Onderdeel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing Inleiding Voorgeschiedenis Op 28 oktober 2010 is in de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel in de raad geweest om bouwvergunning te verlenen voor een antennemast op het sportterrein van Augustinusga.

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014 STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30855 oktober 2014 Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel No. B02 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Antennes en uw gezondheid. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Antennes en uw gezondheid. Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom deze brochure? 03 2 Feiten over antennes 04 3 Antennes

Nadere informatie

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 1. Het college heeft op 17 maart 2005 het ontwerpbesluit inzake de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

*ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016

*ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016 *ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32778/DV.16-592, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 mei 2016 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding melkveebedrijf

Nadere informatie

Werken in Duitsland Portefeuillehouder: de heer S. Lok

Werken in Duitsland Portefeuillehouder: de heer S. Lok Toezeggingen Aan: CC: Van: Opsteller: Raadsleden Leden van het college, DT, manager Samenleving College van burgemeester en wethouders A.Ensing Datum: 16-11-2015 Betreft: Werken in Duitsland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 *ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 9. Aan de Raad No.Z/17/064754/D-183334, afdeling Ruimte. Sellingen, 19 oktober 2017 Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met de problemen die gebruikers van smartphones ondervinden, wanneer ze Skype buiten hun huis gebruiken 1?

Vraag 1 Bent u bekend met de problemen die gebruikers van smartphones ondervinden, wanneer ze Skype buiten hun huis gebruiken 1? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Stavoren - Stationsweg / Meerweg Plaats: Stavoren Aanleiding: Herhalingsmeting Datum Meting: 6 maart 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. College ORGOJH015 Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. Collegevoorstel Feitelijke informatie Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie