Nieuwsbrief RGDispuut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief RGDispuut"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief RGDispuut Jaargang 2 Aflevering 1 17 oktober 2014 Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut Colofon Nieuwsbrief RGDispuut is een uitgave van het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut en verschijnt circa zes keer per jaar. Hoofdredacteur Anne Rietveld Eindredactie Felice van Noort Anne Rietveld Redactie Felice van Noort Karin van den Akker Quirine Hensen Otto Casteleijn Semra Altuntas Anne Rietveld Van de voorzitter Beste lezer, Nu de temperatuur al flink wat graden is gezakt en de eerste bladeren zijn gevallen, is het tevens tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit collegejaar. Na een geweldige eerste redactiecommissie die de nieuwsbrieven tot een hoog niveau hebben getild, kan ik met trots zeggen dat dit ongetwijfeld voortgezet gaat worden door de nieuwe redactiecommissie onder leiding van Anne Rietveld. Vormgeving Otto Casteleijn Website: Contact Sponsoring en adverteren: Social media facebook.nl/rgdispuut Aan dit nummer werkten mee: Martin Buijsen, Inge Meuleman, Eline Huisman, Tessa Sipkema, Annelie van Varik, Gina Sukul, Stefani Silva Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Inge Meuleman, en ik ben de voorzitter van het dispuut. Na mijn bachelor Rechtsgeleerdheid te hebben afgerond aan de Universiteit Utrecht en een tussenjaar om aan mijn cv te werken, ben ik afgelopen september gestart met de master Recht van de Gezondheidszorg. Het streven om het maximale uit mijn master te halen in combinatie met de grote stap die ik ging zetten door 1

2 voor een nieuwe universiteit en stad te kiezen, zorgden ervoor dat ik meteen naar het dispuut schreef toen ik hoorde dat er nieuwe bestuursleden werden gezocht. Het doel is om dit jaar zorg te dragen voor de verdieping en verbreding van de master op het gebied van georganiseerde activiteiten, maar ook met behulp van alumni. Ik ga er mijn best voor doen! Na een maand van vele overdrachten en kennismakingen, is inmiddels het bestuursjaar toch echt begonnen. Dit is gelukkig niet onopgemerkt gebleven. Zo is ons ledental ten aanzien van vorig jaar inmiddels al verdubbeld, en hebben we een groot aantal actieve leden die het dispuut versterken in onze twee commissies. Dit belooft veel voor de rest van het jaar! Vorige week heeft onze eerste activiteit plaatsgevonden, we brachten een bezoek aan het Erasmus MC. Door een uitgebreide rondlei- ding en verschillende juristen die aan het woord kwamen, kregen we een duidelijk beeld van de werkzaamheden van een jurist in een ziekenhuis. We kijken terug op een erg geslaagde middag. Op dinsdag 18 november vindt onze tweede activiteit plaats: we brengen een bezoek aan KienLegal. Ik hoop jullie hier allemaal te zien! Tenslotte wil ik u allen erop wijzen dat, naar het goede idee van het vorige bestuur, er op Linkedin een alumni-netwerk is opgericht. Een groep om op de hoogte te blijven van eventuele netwerkborrels die georganiseerd worden en dergelijke, maar natuurlijk ook om kennis en ideeen uit te wisselen. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, wil ik u alvast harte uitnodigen om lid te worden van deze groep en het samen tot een groot succes te maken. Hartelijke groet, Inge Meuleman Welkomstwoord van professor Buijsen Ook voor de masteropleiding Recht van de gezondheidszorg is het nieuwe academische jaar begonnen. Dit jaar is het aantal nieuwe studenten dat wij mogen verwelkomen wederom groter dan ooit: 64 volgens de meest 2 recente gegevens. Buitengewoon verheugend is het feit dat ongeveer een derde van dat aantal afkomstig is van andere rechtenfaculteiten: Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Leiden Het belooft een druk jaar te worden, in meer dan

3 lijkt het huidige artikel 13 Zvw, dat verzekeraars verplicht de kosten van naturapolishouders van bij niet-gecontracteerde aanbieders genoten zorg enigermate te vergoeden, zijn langste tijd te hebben gehad. Over het verdwijnen van die verplichting, waarin ten onrechte door velen het recht op vrije artsenkeuze gelezen wordt, is maatschappelijk veel discussie gevoerd. Niettemin ligt het voorstel binnenkort ter stemming voor in de senaat. Maar niet alleen de zorgwetgeving is aan grote veranderingen onderhevig. In de schaduw van de debatten over de veranderingen in de care voltrekt Het belooft een druk jaar te worden, in meer dan één opzicht. één opzicht. Zo staat de gezondheidszorg in Nederland aan de vooravond van grote veranderingen. Per 1 januari a.s. wordt een groot aantal nieuwe zorgwetten van kracht. De Jeugdwet zal de gemeenten verantwoordelijk maken voor de jeugdzorg. De oude Wet maatschappelijke ondersteuning zal op dezelfde datum plaatsmaken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning Veel van de lichtere zorg die nu onder de AWBZ valt, wordt overgeheveld naar deze Wmo Gemeenten zullen daarvoor verantwoordelijkheid gaan dragen, dat wil zeggen voor zover de burger en zijn netwerk zelf niet in de gevraagde ondersteuning zullen kunnen voorzien. De inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz), die in de plaats zal komen van wat overblijft van de AWBZ, wordt in het voorjaar van 2015 verwacht. Het voorstel is onlangs door de Tweede Kamer aanvaard. De wet- en regelgeving die toeziet op de care gaat grondig op de schop. Het klachtrecht en de kwaliteitswetgeving zoals we die kennen, zal eveneens met de jaarwisseling verdwijnen. De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zal de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kzi) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) vervangen en zal onder andere voorzien in nieuw klachtrecht; klachtrecht waarover in de literatuur al veel te doen is geweest en niet door iedereen enthousiast zal worden ontvangen. Ondertussen wordt de Zorgverzekeringswet (Zvw) verder verspijkerd. Na de wijzigingen in verband met de komst van het Zorginstituut zich in de ziekenhuiswereld een stille revolutie. Op 1 januari a.s. treedt het systeem van de integrale bekostiging van medisch specialistische zorg in werking. Daarmee zal het zelfstandige declaratierecht van de vrijgevestigde medisch specialisten komen te vervallen. Slechts de ziekenhuizen zullen nog mogen declareren. Als de vrijgevestigden hun rechtsverhouding tot de huizen niet bijtijds grondig herzien, verandert hun toelating op die datum medisch specialisten nog steeds weinig voelen voordelig is, zullen de meesten zich voor 1 januari verenigen in een zogenaamde supermaatschap, die door het ziekenhuis gecontracteerd wordt voor het leveren van medisch specialistische zorg. Velen geloven dat met de komst van de integrale bekostiging de mogelijkheden van het instellingsbestuur om individuele medisch specialisten aan te spreken op kwaliteit van zorg beduidend geringer zullen zijn. Er staat ons een spannend jaar te wachten. 3

4 Introductie Het bestuur Eline Huisman Vicevoorzitter/secretaris Ik zal mezelf even voorstellen: mijn naam is Eline Huisman, ik ben 22 jaar en vijfdejaars student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben vicevoorzitter en secretaris bij het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut. Nadat ik vorig jaar een meer algemeen bestuursjaar had gedaan, was ik toe aan een uitdaging die meer bij mijn studie aan zou sluiten. Ik had me al ingeschreven voor de master Recht van de Gezondheidszorg, dus een bestuursjaar bij het RGD was een meer dan logische keuze. Een universitaire studie is vaak erg theoretisch. Daarom lijkt het me een mooie uitdaging om voor studenten de stap tussen de collegebanken en de praktijk een stuk kleiner te maken. Komend jaar ga ik me hier dan ook voor inzetten. Ik ga er voor zorgen dat er veel nieuwe (actieve) leden en alumni kunnen worden toegevoegd aan het dispuut. Op een fantastisch jaar met veel mooie activiteiten en gezelligheid! Tessa Sipkema Penningmeester Beste lezers, Dit jaar ben ik met mijn tweede master begonnen wat tot nu toe erg bevalt. Om alles uit mijn laatste jaar op de universiteit te halen, wilde ik iets extra s doen. Daarom besloot ik om te solliciteren voor het RGD-bestuur. Het is mijn taak, als penningmeester, om het dispuut van middelen te voorzien. Verder woon ik in het hartje van Rotterdam, ben ik 23 jaar en werk ik als vliegende keep bij Nolet Advocaten in Den Haag. Mede door de vele tbs-cliënten, de daarbij behorende behandeltrajecten en de fouten die door de zorgverleners in de klinieken worden gemaakt is mijn interesse voor deze master ontstaan. Waar ik mijzelf later zie werken, is voor mij nog niet duidelijk en ik hoop dat ik dat gaandeweg (d.m.v. de vele activiteiten die nog zullen komen) zal ontdekken. Tot slot houd ik van hardlopen langs de Maas, zeilen met mijn broer, wakeboarden op de Loosdrechtse plassen en eet ik de calorieën er weer net zo graag aan bij Ono, O pazzo of Gaucho s. Ik hoop jullie allemaal komend jaar te zien bij de activiteiten, borrels en anders gewoon in college. 4

5 Annelie van Varik Commissaris Intern & Extern Hallo, ik ben Annelie van Varik en 22 jaar. Vorig jaar heb ik mijn bachelor Recht & Bedrijfswetenschappen in Leiden afgerond. Hoewel ik als 18-jarige bij hoog en laag heb beweerd nooit (maar dan ook echt nooit) in Rotterdam te zullen gaan studeren, ben ik er uiteindelijk toch terecht gekomen. En tot nu toe heb ik er nog geen spijt van gehad! Binnen het bestuur bekleed ik de functie van Commissaris Intern en Extern. Daarnaast ben ik voorzitter van de activiteitencommissie. Wij zitten boordevol ideeën voor leuke en interessante bezoeken dit jaar, maar heb je zelf nog een leuk idee, mail dan gerust naar Op een mooi jaar! Jouw bijdrage in het magazine? De redactieleden leveren elke editie een bijdrage. Uiteraard zijn jouw columns, artikelen of andere ideeën ook meer dan welkom. Loop je bijvoorbeeld stage en wil je daar een leuke column over schrijven? Of heb je de master Recht van de Gezondheidszorg inmiddels afgerond, een baan gevonden en wil je dat met de huidige studenten delen? Stuur dan een mailtje met je suggestie(s) naar 5

6 Introductie Activiteitencommissie Gina Sukul Activiteitencommissie Mijn naam is Gina Sukul, 26 jaar en ik ben woonachtig in Noord-Brabant. Afgelopen zomer heb ik het schakelprogramma Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit afgerond. Dit jaar ben ik begonnen met de master Recht van de Gezondheidszorg. De keuze voor deze master was voor mij snel gemaakt. De master biedt in mijn optiek verdieping en verbreding van diverse facetten van de gezondheidszorg. Verder is het een dynamisch en bijzonder rechtsgebied om in te werken. Als lid van de activiteitencommissie wil ik samen met de andere leden van de commissie zorg dragen voor het organiseren van leuke en vooral leerzame excursies om te zien hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Ik zal me hiervoor dan ook voor de volle 100% en met veel plezier inzetten! Stefanie Silva Activiteitencommissie Mijn naam is Stefani Silva, 24 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. Momenteel ben ik bezig met het afronden van de master International and European Public Law. Bovendien ben ik vorig jaar ook begonnen aan de master Recht van de Gezondheidzorg. Mijn interesse in het Gezondheidsrecht komt voort uit het gegeven dat deze sector onderworpen is bij is de thematiek van de gezondheidszorg zeer uiteenlopend. Dit levert zeer complexe maar interessante vraagstukken op. Daarnaast ben ik in januari naar Singapore vertrokken om daar een half jaar te studeren. Nu ik weer terug ben, zal ik uiteraard het laatste deel van de master afmaken. Binnen het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut ben ik lid van de activiteitencommissie. Als lid van de commissie hoop ik mijn medestudenten op een andere manier, dan alleen in de collegebanken te zitten, kennis te laten maken met de praktijk van het Gezondheidsrecht. Uiteraard hoop ik ook dat de studenten er een interessant netwerk aan over zullen houden wat hen wellicht verder zou kunnen helpen met hun carrière in de toekomst. 6

7 Introductie De Redactie Anne Rietveld Voorzitter Ik heb de eer om het stokje over te nemen van Astrid van der Wal, inmiddels, oud-voorzitter van de redactiecommissie. Mijn naam is Anne Rietveld, ik ben 22 jaar en de voorzitter van de redactiecommissie. Na 3,5 jaar met veel plezier het studentenleventje in Utrecht meegemaakt te hebben, woon ik, een Rotterdammert in hart en nieren, weer in de mooiste stad van heel Nederland! Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid heeft mijn interesse in het schrijven zich ontwikkeld. Zo heb ik onder andere geschreven voor de DUB, het UIT-magazine en de Juncto. Dat ik nu samen met een heel leuke redactie jullie alle ins- and outs van het Gezondheidsrecht mag voorschotelen, vind ik dan ook ontzettend leuk! Toen ik tijdens mijn uitwisseling in Wales het vak Medicine, Ethics & Law volgde, wist ik het zeker: ik wil de master Recht van de Gezondheidszorg doen. Wellicht ben ik aangestoken door mijn ouders (beiden werkzaam in de zorg), maar ik heb altijd passie voor de zorg gehad. Het Gezondheidsrecht is een ontzettend dynamisch rechtsgebied en dat je als gezondheidsrechtjurist echt nodig bent spreekt me aan. Ik hoop dat jullie met veel plezier het Nieuwsblad zullen lezen. We gaan er in ieder geval een mooi jaar van maken! 7

8 Felice van Noort Vicevoorzitter/secretaris Mijn naam is Felice van Noort, ik ben 23 jaar en woon in Utrecht. Ik heb Rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ik ben in september begonnen aan de master Recht van de Gezondheidszorg. Als dochter van twee artsen hebben de juridische aspecten van de gezondheidszorg steeds mijn interesse gehad. Met plezier sla ik elke dag de krant open om artikelen over dit actuele en dynamische rechtsgebied te lezen. Als vicevoorzitter en secretaris van de Redactiecommissie van het RGDispuut zal ik dit jaar fungeren als de rechterhand van de voorzitter en zullen wij samen de totstandkoming van de komende Nieuwsbladen coördineren. In de tijd die nog overblijft houd ik mij graag bezig met schilderen, muziek, sport en niet te vergeten: reizen. Karin van den Akker Penningmeester Als penningmeester van de redactiecommissie van het geweldige initiatief genaamd het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, stel ik me bij deze voor. Mijn naam is Karin van den Akker, 23 jaar en ben woonachtig in Utrecht. Voordat ik aan de master Recht van de Gezondheidszorg begon, heb ik mijn bachelor Gezondheidswetenschappen in het bourgondische Maastricht behaald, alwaar ik een minor Gezondheidsrecht volgde welke mij zó enthousiast maakte dat ik me hier verder in wilde verdiepen. Na een jaar te hebben gewerkt en gereisd door Zuid-Amerika, heb ik daarom een Pre-master aan de Erasmus Universiteit gevolgd, zodat ik daarna kon instromen bij de master Recht van de Gezondheidszorg. Aankomend jaar zal ik jullie (hopelijk) gaan voorzien van een aantal interessante artikelen, nieuwtjes en interviews waardoor ik jullie op de hoogte probeer te houden van al wat er gaande is in de altijd actuele en interessante gezondheidszorgsector. 8

9 Quirine Hensen Commissaris Interne Betrekkingen Mijn naam is Quirine Hensen, 22 jaar en ik woon in Den Haag. Ik ben afgelopen september begonnen met de master Recht van de Gezondheidszorg. Mijn bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik aan de Universiteit van Leiden behaald. De keuze voor de master Recht van de Gezondheidszorg is vanzelfsprekend vanwege mijn interesse in de gezondheidszorg. Zo had ik mij oorspronkelijk ingeschreven voor de studie Diergeneeskunde, maar werd ik helaas uitgeloot. Het gegeven dat het gezondheidsrecht erg breed, in opkomst en in beweging is trekt mij aan tot deze master. Binnen de redactiecommissie heb ik de functie Commissaris Interne Betrekkingen. Dit houdt in dat ik naast het schrijven van artikelen het aanspreekpunt ben voor jullie! Als je het leuk vindt om een stuk te schrijven, bijvoorbeeld over een activiteit of een column, schroom je niet en kom naar mij toe! Otto Casteleijn Commissaris Vormgeving Mijn naam is Otto Casteleijn. Hiervoor heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit afgerond. Mijn keuze voor Recht van de Gezondheidszorg heeft te maken met enerzijds de breedte van de master en anderzijds het feit dat er momenteel veel gaande is in de gezondheidszorg. Naast mijn studie ben ik onder andere actief als goed gebruiken om te zorgen dat alles wat gepubliceerd wordt door het Gezondheidsrecht Dispuut Rotterdam voldoet aan de laatste standaarden op het gebied van vormgeving. Daarnaast zal ik ook de socialmedia accounts beheren. Wilt u hierover meer weten? Kom naar me toe tussen de colleges door, of stuur een tweetje 9

10 Semra Altuntas Commissaris Digitale Media Mijn naam is Semra Altuntas, ik ben 23 jaar en ben sindskort redactiecommissielid van het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut. Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn bachelor Rechten om te beginnen aan de masters Gezondheidsrecht en Internationaalen Europees Publiekrecht. Na mislukte pogingen om te worden ingeloot voor Geneeskunde ben ik begonnen aan de studie Rechten. Mijn interesse in de publieke gezondheid, die ik heb behouden, en mijn passie voor het recht kan ik goed combineren met de master Gezondheidsrecht, maar ik kijk graag ook - en vooral - buiten de grenzen van Nederland. We kunnen namelijk nog veel leren van andere landen wat het zorgsysteem betreft. Netwerken is tegenwoordig het sleutelwoord om de kans en periode voor werkloosheid na je studie te minimaliseren. De redactie is een goede mogelijkheid om ons netwerk uit te breiden, maar ook de lezers een breder perspectief te bieden! Jouw mening telt! De redactie is op zoek naar een nieuwe naam voor het magazine. Denk mee en breng je stem uit via Facebook! (om te kunnen stemmen via Facebook moet je lid worden van de Facebookgroep). Je kunt ook stemmen door een tje naar te sturen. Kies uit de volgende opties of bedenk zelf een aansprekende naam! KwieK Nieuwsblad RGDispuut LexSana Second opinion Legal Sanity 10

11 Van de redactie Actualiteit De operatierobot: a toy for a boy? De laatste tijd is robotisering veel in het nieuws geweest. Ook in ziekenhuizen, zoals het Rijnstate ziekenhuis, wordt geëxperimenteerd met joysticks en 3D-schermen. De operatierobot is extreem stabiel, op de tiende millimeter nauwkeurig en reikt tot waar geen chirurg handmatig bij komt. Het gebruik van operatierobots is echter in Nederland omstreden. Enthousiasme komt vooral uit de hoek van specialisten die met robots werken, marketingafdelingen van ziekenhuizen en patiënten die meer vertrouwen lijken te hebben in geavanceerde machines dan in het klassieke chirurgische handwerk. Tegenstanders van operatierobots noemen de apparaten dure speeltjes van de chirurg waarvan nut en noodzaak nog lang niet zijn bewezen. Voor de werkgelegenheid in de zorg heeft de opmars van de operatierobots vooralsnog geen noemenswaardige gevolgen. Sterker nog, door de komst van de machines neemt de werkgelegenheid in de zorg mogelijk juist toe. Op de Technische Universiteit in Eindhoven houdt men zich momenteel bezig met prototypes die op termijn ingrepen mogelijk moeten maken waaraan patiënten nu nog overlijden. De vraag naar meer medische behandelingen zal daarmee alleen maar toenemen. BRON: De Volkskrant WMO 2015: Decentralisatie binnen de zorg Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen binnen de zorg. De AWBZ gaat bijvoorbeeld in delen over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gemeenten zullen belangrijker worden en krijgen meer verantwoordelijkheden dankzij de overheveling van zorgtaken van onder andere de jeugdzorg en de langdurige zorg naar gemeenten. Veel burgers verkeren 11

12 echter in onzekerheid omdat (nog) niet alle gemeenten hun burgers hebben geïnformeerd over de komende veranderingen. Ook voor de periode daarna wordt veel rechtsonzekerheid verwacht. Mensen die straks vragen om maatschappelijke ondersteuning zullen eerst door een gemeentelijke screening moeten om te kijken of er alternatieven zijn of algemene voorzieningen volstaan. Pas daarna zal er gekeken worden naar voorzieningen op maat. De voorspelling is dat het aantal bezwaarschriftprocedures fors zal toenemen. Tijdens het Algemeen Overleg over de nieuwe WMO bleek dat verschillende partijen willen dat het ministerie van VWS een meldpunt opzet voor mensen die problemen ervaren bij de decentralisatie van de jeugd- en ouderenzorg naar gemeenten. CDA-kamerlid Mona Keijzer heeft hiertoe een motie ingediend. Hoe de veranderingen zullen gaan verlopen binnen gemeenten is afwachten; de tijd zal het leren. Het advies aan de burger luidt: wees scherp en stel vragen. BRON: Zorgvisie.nl Bezorgdheid over Ebola in West-Afrika De Ebola-uitbraak in West-Afrika zorgt ook in Europa voor grote bezorgdheid en angst. Het verkeer tussen Afrika en Europa en de lage overlevingskans van 10% roepen de nodige vragen op. Zijn we in Nederland wel genoeg beschermd tegen een eventuele uitbraak? Epidemioloog Luc Bonneux stelt zich optimistisch op. Volgens Bonneux zou de verspreiding van het virus tegen kunnen worden gegaan door de patiënt onmiddellijk te isoleren en te achterhalen met wie deze in contact is gekomen. Men kan immers slechts door direct contact via bloed, ontlasting, urine, zweet, sperma en braaksel besmet raken. Het virus verspreidt zich niet door de lucht en is makkelijk onschadelijk te maken door reinigingsmiddelen. Het Ebola-virus dat in West-Afrika al 4000 mensen het leven heeft gekost, heeft zich inmiddels ook in de VS en Spanje laten zien. Laatst is een verpleegster in Texas besmet geraakt na de behandeling van de Liberiaanse Ebola-patiënt Thomas Eric Duncan. Duncan is onlangs overleden aan deze ziekte. BRON: Volkskrant.nl Ouderen langer thuiswonend per 1 januari 2015 Per 1 januari zal het Rijk veel zorgtaken overdragen aan de gemeenten en daar ook veel minder geld aan beschikbaar stellen. Het doel is dat ouderen langer thuis blijven wonen en meer zorg zelf, of door hun kinderen, laten or- 12

13 ganiseren. Daar waar de vergrijzing in Nederland drastisch toeneemt, betekent dit evenwel een toename in bedrijven die de zorg over de ouderen op zich nemen. Het jonge bedrijf Mantelaar heeft een bestand van vijftig zorgstudenten die wekelijks tegen betaling ouderen bezoeken. Enerzijds is dit leerzaam voor zorgstudenten en anderzijds een dienst voor ouderen voor wie het zo moeilijk wordt gemaakt in hun latere jaren. Ik heb de zon op mijn gezicht nodig, en zonder Anna kom ik doordeweeks niet buiten zegt zorgbehoevende Llew Trotman (87). De zorg bestaat o.a. uit samen wandelen, koken, muziek luisteren, maar vooral een luisterend oor en gezelschap bieden. In tegenstelling tot andere homogene bedrijven (gemiddeld 24,50) vraagt Mantelaar slechts 17,50 per uur. BRON: Volkskrant.nl ACM geeft fusie Langeland Ziekenhuis De Autoriteit Consument en Markt heeft de Reinier Haga Groep met ziekenhuizen in Den te steunen. Hiermee behoedt ACM het faillissement van t Langeland Ziekenhuis. Eerder gaf de Nederlandse Zorgautoriteit al toestemming. Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een concentratie, het samengaan van meerdere ondernemingen, tot stand brengen als ACM hi- na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals acute betalingsproblemen, waarvan sprake is bij t LangeLand Ziekenhuis. dat Reinier Haga Groep en t LangeLand Ziekenhuis na de concentratie geen stappen zullen zetten gericht op (verdere) organisatorische of operationele integratie van de beide onderne- toestemming heeft gegeven. Dat heeft de ACM op 24 september 2014 besloten. BRON: Skipr.nl; Hagaziekenhuis.nl Ziekenhuis top 100 Op zaterdag 4 oktober verscheen de ziekenhuistest van het Algemeen Dagblad. Hierin wordt de top 100 beste ziekenhuizen van Nederland bekend gemaakt. Het Algemeen Dagblad maakt voor deze test gebruik van 36 criteria. Ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. De score is gebaseerd op 13

14 medische richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medische specialisten. Het ziekenhuis met de beste score was dit jaar, voor de tweede keer op rij, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Het ASZ haalt op alle punten een goede score. Uitblinker van het ASZ is de ervaring op het gebied van darmkanker, borstkanker en het implanteren van pacemakers. Ook de pijnbestrijding is een pluspunt. Het ASZ gaat zich waarschijnlijk meer specialiseren en samenwerken met andere ziekenhuizen, om de kwaliteit en ervaring hoog te houden. BRON: AD.nl in het bespreken van onderwerpen, die vóór de dood van de patiënt besproken (moeten) worden. De kans dat er over de ongeneeslijkheid van de ziekte wordt gesproken is in Nederland 7,5 keer groter dan in Italië. Het promotieonderzoek werd verricht door Natalie Evans, die bekeek hoe er in verschillende Europese landen wordt omgegaan met de communicatie rondom rond om het levenseinde. Dit betreffen onderwerpen zoals ongeneeslijkheid, levensverwachting, fysieke, psychologische, sociale en spirituele problemen. BRON: Skipr.nl; VUmc Nederlandse artsen bespreken levenseinde vaker Uit onderzoek van de VUmc blijkt dat Nederlandse huisartsen veel meer over levenseinde gerelateerde onderwerpen praten met hun patiënten dan huisartsen in andere Europese landen. Sterker nog: er is een verschil tussen Noord en Zuid-Europese landen. In Zuid-Europese landen is de huisarts terughoudender 14 Vroegtijdige opsporing van dementie Drie afdelingen van het Radboudumc (Neurologie, Eerstelijnsgeneeskunde en IQ Healthcare) hebben een subsidie van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) ontvangen in het kader van het Deltaplan Dementie. Marcel Verbeek, Myrra Vernooij-Dassen en Raymond Koopmans zijn de drie onderzoekers die uitvoering gaan geven aan het Deltaplan Dementie. Marcel Verbeek (Neurologie) zal stoffen in het bloed en in de hersenvocht gaan onderzoeken, waardoor vroegtijdig kan worden vastgesteld of iemand lijdt aan dementie. Door opsporing van deze stoffen kan men sneller (preventief) behandeld worden. Myrra Vernooij-Dassen (IQ Healthcare) en Raymond Koopmans (Eerstelijnsgeneeskunde)

15 zullen met hun projecten de zorg voor (jonge) mensen met dementie verbeteren. Dementie komt voornamelijk voor bij oudere mensen, maar toch zijn er mensen in Nederland bij wie de eerste verschijnselen van dementie optreden voor hun 65ste. Dementie bij jongere mensen brengt vaak wat meer problemen met zich mee. Het duurt in vergelijking met oudere mensen twee keer zo lang voordat de juiste diagnose wordt gesteld en zij passende hulp krijgen. Daarnaast zijn de zorginstellingen op dit moment nog onvoldoende toegerust om te jonge mensen en hun naasten. BRON: Nationalezorggids.nl Postmortale orgaantransplantaties sterk toegenomen Het aantal postmortale orgaandonaties is dit jaar met tien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit resultaten van de Nederlandse Transplantatie Stichting. De toename van orgaandonaties na de dood is volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting het gevolg van een stijging van donatie na hersendood. Na hersendood kan bijvoorbeeld ook nog het hart worden gedoneerd. Daarnaast zijn de organen over het algemeen van betere kwaliteit als ze worden gedoneerd nadat de patiënt hersendood is verklaard. Ten slotte wordt er deze week extra aandacht besteed aan orgaandonatie. Het is namelijk Donorweek. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk donorregistraties te werven. Ondanks de stijging van het aantal postmortale orgaandonaties wachten er echter nog veel mensen op een orgaandonatie. Voor 133 wachtenden kwam vorig jaar een donororgaan te laat. BRON: Nationalezorggids.nl Kabinet gaat mogelijkheden zorgzzp ers verruimen In een brief aan de Tweede Kamer zegt het Kabinet de Kamer toe dat het zzp ers gemakkelijker gemaakt gaat worden om te voldoen aan bleek eerder voor flinke problemen te zorgen. Vanwege de veranderingen in de zorg wordt er bovendien een flinke toename van zzp ers verwacht. Het kabinet gaat het middels afspraken met zorgverzekeraars mogelijk maken om zzp ers in de thuiszorg direct te contracteren. Ook zal de nieuwe kwaliteitswet rekening 15

16 gaan houden met deze groep. Ten slotte gaat het kabinet modelovereenkomsten opstellen om zzp ers te ondersteunen. De kwaliteitswet gaat al per 1 januari 2015 in, terwijl de directe contractering, die als belangrijkste maatregel wordt gezien, pas per 1 januari 2016 ingaat. BRON: Zorgvisie.nl Is een zorgverzekeraar een commerciële onderneming? verzekeraars afkomstig is uit belastinggeld. Dat zou de zorgverzekeraars het karakter van een publieke dienst geven, waardoor er in deze visie wel aanbesteed moet worden. CZ Groep Zorgverzekeraars is inmiddels in hoger beroep gegaan. Totdat de Hoge Raad zich duidelijk uitspreekt in deze kwestie, blijft er nog een waas van onduidelijkheid hangen over de status van zorgverzekeraars met betrekking tot de aanbestedingsregels. BRON: FD.nl Jurisprudentie Arts ten onrechte doorgehaald in BIG-register Dat is de vraag die centraal staat nu twee rechtbanken elkaar tegenspreken op dit punt. De rechtbank Den Haag oordeelde recent in een zaak tussen leveranciers van diabeteshulpmiddelen en Achmea zorgverzekeringen NV dat zorgverzekeraars geen publieke diensten zijn, en dus niet onder Europese aanbestedingsregels vallen. Echter, de rechtbank Breda oordeelde in juni precies het tegenovergestelde in een zaak tussen CZ Groep Zorgverzekeraars en een leverancier van stomahulpmiddelen. De achterliggende redenering was gebaseerd op het feit dat een groot deel van de inkomsten van zorg- De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 september 2014 geoordeeld dat de minister van Volksgezondheid de inschrijving van een stamceltherapie-arts in het BIG-register niet had mogen doorhalen. De minister had de inschrijving van de Engelse arts doorgehaald, omdat de Engelse tuchtrechter hem in 2010 een beroepsverbod had opgelegd wegens het toepassen van de in het Verenigd Koninkrijk verboden stamceltherapie. De minister is namelijk sinds 2012 verplicht de inschrijving van een arts in het Nederlandse BIGregister door te halen wanneer de arts in het buitenland een beroepsverbod heeft gekregen. Dit is neergelegd in art. 7 sub e Wet BIG. Echter, er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor de overname van de 16

17 Strafzaak Borstendokter Maandag 13 oktober is de strafzaak tegen de zogenoemde borstendokter alias Rock G. be- van Justitie drie jaar tegen hem. De van huis uit gynaecoloog deed zich voor als plastisch chirurg in de Citykliniek in Den Haag alwaar hij verschillende patiënten zou hebben verminkt tijdens operaties. Rock G. deed vooral borstoperaties, maar voerde ook andere behandelingen uit, zoals schaamlipcorrecties en ingrepen aan armen en gezicht. Hij opereerde in ongeschikte, onhygiënische operatiekamers waar hij tientallen mislukte operaties uitvoerde. De advocate vindt dat G. niet nog een keer kan worden gestraft, door schrapping uit het BIG-register kan hij al niet meer als arts aan het werk. Daar- dig aan de grond. Rock G. is in 2004 al eerder door de tuchtrechter veroordeeld, toen werd hij slechts een paar maanden geschorst. BRON: Skipr.nl buitenlandse maatregel tot een zeer onredelijk resultaat zou leiden. De hardheidsclausule is in art. 7a Wet BIG neergelegd. De veiligheid van de patiënt staat hierbij voorop: indien deze in het geding komt, kan er nooit sprake zijn van de toepassing van de hardheidsclausule. De Raad van State oordeelde dat de minister niet in redelijkheid heeft kunnen weigeren de hardheidsclausule toe te passen. Allereerst oordeelde de Raad van State dat de mogelijkheid van automatische overname van een doorhaling in het buitenland nog niet bestond toen de inschrijving van de arts in 2010 in het Verenigd Koninkrijk werd doorgehaald. De Raad van State is daarom van mening dat de arts toen geen rekening hoefde te houden met het feit dat zijn inschrijving in het BIG-register ook doorgehaald zou kunnen worden. Daarnaast werd van belang geacht dat de handelingen waarop de doorhaling gebaseerd is in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland niet zou hebben geleid tot een gehele of gedeeltelijke handeling. De behandelingen die werden uitgevoerd door de arts zijn in Nederland namelijk wel toegestaan. Ten slotte achtte de Raad van State het van belang dat er geen tuchtrechtelijke klachten tegen de arts zijn ingediend en de doorhaling van de inschrijving dus niet noodzakelijk was voor de patiëntveiligheid in Nederland. BRON: Raad van State 17 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2013:14401, Rechtspraak.nl 17 Verplichtingen van de huisarts Wanneer moet de huisarts het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bellen? Het antwoord daarop volgde uit een uitspraak van het Regionaal Medisch Tuchtcollege te Eindhoven van 19 augustus De oom van een 15-jarige jongen meende dat de huisarts in een zeer problematisch gezin nooit ingreep noch het

18 belang van het kind voorop stelde. In het gezin was sprake van veel huiselijk geweld; waar vader kampte met psychiatrische problematiek en zijn toevlucht zocht in drank, moeder aan de ziekte ALS leed waarna zij kwam te overlijden en zoon geen begrenzing kende. Het gezin wilde geen bemoeienis van vreemden, behalve medische hulp voor de vrouw. De huisarts verdedigde zich door te verklaren dat ze de enige hulpverlener was met wie het gezin nog een vertrouwensrelatie had, omdat niemand daar wilde werken. Aan een doorverwijzing heeft de huisarts wel gedacht, maar welk effect zou dat sorteren? Voor gedwongen opname van de vader meende ze geen toereikende argumenten te hebben en van gevaar voor de zoon was volgens de huisarts geen sprake. De tuchtrechter meende dat de huisarts jegens de vader correct heeft gehandeld, echter jegens de zoon is zij tekort geschoten. De vertrouwensband, oordeelde het Tuchtcollege, is uiteindelijk ondergeschikt aan het inschakelen van het Meldpunt Kindermishandeling. De huisarts kreeg een waarschuwing opgelegd. BRON: RT. Eindhoven 19 augustus 2014, ECLI:NL:TGZREIN:2014:&76, Recht.nl Redactiestelling We maken een sprong terug in de tijd: het is maandagavond 10 februari Voormalig minister Els Borst werd dood aangetroffen in haar woning in Bilthoven. Hoewel er werd vastgesteld dat het om moord ging, is de dader tot op heden nog niet gevonden. Het OM vermoedt dat de moordenaar lijdt aan een psychische stoornis. Een paar dagen voor de dood van Els Borst stond er een verwarde man voor haar deur. Stel nu dat de dader inderdaad geestelijk gestoord blijkt te zijn. De dader heeft wekelijks gesprekken met zijn psychiater en krijgt medicijnen voorgeschreven. Tijdens deze gesprekken laat de dader een aantal keer doorschemeren een hekel te hebben aan Els Borst - voornamelijk omdat hij géén voorstander is van euthanasie vanwege geloofsovertuigingen en hoopt dat ze binnenkort de pijp uit gaat. Wanneer de psychiater het nieuws over de dood van Els Borst ter ore komt, bevindt hij zich in een tweestrijd. Moet hij zijn medisch beroepsgeheim schenden met het oog op publieke veiligheid? Of is de vertrouwensrelatie tussen hem en de patiënt belangrijker en handelt hij dan in strijd met art. 7:453 (goed hulpverlenerschap) respectievelijk art. 7:457 WGBO? Reageren? In het magazine zal voortaan de rubriek redactiestelling worden opgenomen. De redactieleden zullen (kort) hun mening op de stelling geven. Wil jij ook op de stelling reageren? Stuur dan vóór 14 november jouw mening (maximaal 4 zinnen), je naam en leeftijd naar: 18

19 Column Student in het buitenland Masterstudent en tevens redacteur Semra Altuntas loopt sinds kort stage bij de Raad van Europa in Straatsburg. Ze zal hier 3 maanden verblijven en ons maandelijks op de hoogte houden van haar belevenissen in Straatsburg. Mannen met roze strikken Eind augustus ben ik naar Straatsburg vertrokken om daar stage te lopen bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa in Straatsburg. Dit heeft vooral te maken met het feit dat ik een internationale carrière ambieer en de Raad van Europa daar een goed opstapje voor biedt. Nu vragen jullie je wellicht af: wat doe je daar dan zoal? Ik woon hier de wekelijkse vergaderingen van de Commissie van Ministers bij, maar ook verschillende bijeenkomsten van rapporteursgroepen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het meest interessant vind ik de vergaderingen over mensenrechten. Mensenrechten zijn helaas niet voor iedereen op de wereld vanzelfsprekend. Ik heb eigenlijk op precies het juiste moment deze 19

20 Het was erg leuk om verschillende big bosses met een roze strik op hun stropdas te zien stage geregeld: het Europees Directoraat voor de Kwaliteit van Medicijnen en Gezondheidszorg (EDQM) viert namelijk haar 50-jarig bestaan. Sinds 1964 is het EDQM verantwoordelijk voor het verzekeren van een goede kwaliteit van de medische producten die wij gebruiken door middel van een nauwe samenwerking tussen 64 landen. In de week van 6 tot en met 8 oktober zijn er zo n 300 participanten uit meer dan 40 landen naar Straatsburg gekomen om de internationale conferentie over de publieke gezondheid en de kwaliteit van medicijnen bij te wonen. Gedurende deze week hebben er allerlei openbare workshops plaatsgevonden om een brug te vormen tussen de organisatie en de burgers. Zoals de meeste mensen wel zullen weten: oktober is de maand die in het teken staat van borstkanker. Dit onderwerp heeft zelfs in de Parlementaire Assemblee speciale aandacht gekregen. Het was erg leuk om verschillende big bosses met een roze strik op hun stropdas te zien, waarmee zij hun respect voor dit issue uitten. Ik ben ervan overtuigd dat Europese invloeden en vernieuwingen mee zullen moeten worden genomen in de verbetering van ons Nederlandse zorgsysteem. Het is mij dan ook een genoegen om hier in de Raad van Europa persoonlijk mee te mogen maken dat er veel aandacht wordt besteed aan de publieke gezondheid in, onder andere, de Europese landen. Voor hen die, net zoals ik, een internationale carrière ambiëren en hun horizon willen verbreden, raad ik het zeker aan te kijken naar stagemogelijkheden bij de Raad van Europa. Daarnaast zijn er in Straatsburg genoeg leuke dingen te doen; van de Notre Dame tot aan de Pont Vauban. En natuurlijk zorgen de nieuwe vriendschappen die je sluit en alle nieuwe kennis die je op doet voor een ervaring die je nooit zult vergeten! P.S: Wees gewaarschuwd voor de trottoirs die een tweerichtingsverkeer vormen voor zowel voet- moet zijn voor ongelukken! Als voetganger bied je overigens nog even snel je excuses aan als je (bi- cares about rules here... Welcome to Strasbourg! 20

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 MAGAZINE VERENIGINGSBLAD ROT TERDAMS GEZONDHEIDSRECHT DISPUUT JAARGANG 2 NUMMER 4 J U L I 2015 Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 Uiteindelijk is

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

door stevige jurisprudentie

door stevige jurisprudentie september 2013 magazine voor relaties Op deze cover maken we gebruik van Layar. Lees hoe het werkt op pagina 7. layar Opschudding in de zorgsector door stevige jurisprudentie Toegevoegd notaris? Hele verbetering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Een digitaal tijdperk

Een digitaal tijdperk de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 24, nummer 2 2014/2015 Docenten over het thema: MR. DR. Q.W.J.C.H. KOK PROF.MR.DRS. H.P.A.M. VAN ARENDONK

Nadere informatie

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder:

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 23, nummer 1 2013/2014 StOPlichterij Docenten over het thema: Prof. dr. S.J.C. Hemels Drs. M. Nieuweboer

Nadere informatie

Letseljournaal STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers

Letseljournaal STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS STAND BACK! LOOSEN HIS TIE! GET SOME WATER! OH, AND...ER, OPEN HIS WALLET...I M A LAWYER! Jachtseizoen op letselschadeslachtoffers

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

NOVUM. In gesprek met: Theo Doreleijers. De Stelling. Landelijk Juridisch Jaarcongres. Ter Leering Ende Vermaeck. Kiobel vs Shell

NOVUM. In gesprek met: Theo Doreleijers. De Stelling. Landelijk Juridisch Jaarcongres. Ter Leering Ende Vermaeck. Kiobel vs Shell De Correspondent: The university controls the whole city. Mooi, een echte studentenstad, denk ik in mezelf MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 34 NR 4 NOVUM In gesprek met:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Nieuwe Media. Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden

Nieuwe Media. Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden Informaatie [ ] Een uitgave van de Marketing Associatie Amsterdam ] [ jaargang 12 ] [ nummer 3 ] [ november 2005 Nieuwe Media Sociale netwerken, relaties, dagboeken: onbegrensde online mogelijkheden In

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie