STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG 2013

2 VOORWOORD STICHTING ADRA NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 Dit is een beknopte weergave van het Algemeen Jaarverslag 2013 van ADRA Nederland. Bent u in het gehele document geïnteresseerd, dan kunt u deze downloaden via Het is ook mogelijk het Algemeen Jaarverslag 2013 aan te vragen via of te bellen met nummer: Het afgelopen jaar (2013) was een jaar waarin veel mensen zijn getroffen door oorlogsgeweld en natuurrampen. In Syrië maakt de oorlog nog steeds dagelijks slachtoffers onder miljoenen burgers en de 2,3 miljoen vluchtelingen in de buurlanden. Vanaf 2012 heeft ADRA voedsel, kleding en onderdak geboden in verschillende vluchtelingenkampen. Dit verslagjaar hebben we meerdere medische projecten ondersteund. In januari werd de Filipijnen geraakt door de orkaan Bopha, gevolgd door ernstige overstromingen medio Een zware aardbeving trof het land in oktober en 8 november was daar de verwoestende orkaan Haiyan. ADRA heeft duizenden noodhulppakketten uitgedeeld en is bezig met de uitvoering van wederopbouwprojecten. Naast alle noodhulp was er gelukkig ook tijd om structureel verbetering te brengen in de levensomstandigheden 2

3 van velen. Vanuit de pijler gezondheidszorg was voor mij persoonlijk het drinkwaterproject in Erowarte (Suriname) bijzonder. Inmiddels meer dan 10 jaar terug heb ik het dorp bezocht, dat destijds in een zeer erbarmelijke situatie verkeerde. Met private giften is toen als eerste, de school weer bruikbaar gemaakt. Met en door de dorpsbewoners zijn er vervolgens steeds nieuwe verbeteringen aangebracht waarvan recent een speellocatie bij de school en schoon drinkwatervoorzieningen bij alle woningen. Daardoor is de kindersterfte afgenomen en is de school het sociale middelpunt in een levendig en toekomstbestendig dorp geworden. ` Stichting ADRA Nederland Amersfoortseweg BC Huis ter Heide Telefoon Website Graag verwijs ik u naar onze website om kennis te nemen van deze en vele andere acties. Acties die alleen mogelijk zijn dankzij uw donaties, een effectief netwerk en toegewijde gedreven medewerkers. We zijn dit jaar meer gaan communiceren. We willen open en transparant zijn. Daarom hebben we resultaten door het jaar heen via mailings, powerpointpresentaties in de kerk en de website naar u teruggekoppeld. Dankzij deze inzet kan ADRA ook de komende jaren het verschil blijven maken voor heel veel mensen. Herman Jillings, voorzitter jaarverslag

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroot BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden en derden Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Voorlichting Structurele hulp/projecten basis gezondheidszorg economische vooruitgang noodhulp onderwijs voeding Vervallen toezeggingen Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroot Resultaat Resultaatbestemming Bestemmingsreserve Eijkelenboom Kinderfonds ADRA Studenten Nood Fonds Overige bestemmingsfondsen Overige reserves Ratio kosten / baten eigen fondsenwerving 9,17% 18,73% 11,60% Ratio besteed aan doelstelling /som der baten 61,15% 63,73% 67,34% Ratio besteed aan doelstelling / som der lasten 74,81% 64,59% 73,91% jaarverslag

6 Issue Door verschillenden natuurrampen zijn veel mensen dakloos, hebben geen eten en schoon drinkwater. Hierdoor veel ziekte en slachtoffers. Waar De Filippijnen Hoe Impact Kerkcollecte en mailing Het verlenen van hulp aan slachtoffers van de natuurrampen o.a. orkaan Haiyan en voedselpakketten, water- en hygiënepakketten, schoon drinkwater voor mensen, dagelijks schoon drinkwater voor ziekenhuis, herstel van 374 vissersboten, 744 visnetten, training in levens onderhoud van 265 huishoudens in 34 stadsdelen. NOODHULP 6

7 ADRA s focus in een notendop Samen met haar partners zet ADRA Nederland zich in om een positieve verandering te realiseren voor mensen die in armoede leven. Wij doen dit niet alleen via de financiële ondersteuning van projecten maar ook door onze partners te trainen en te ondersteunen op het gebied van projectplanning, monitoren en evaluatie. Omdat ontwikkeling en vooruitgang zich op veel verschillende manieren laat sturen en beïnvloeden, richten wij ons als ontwikkelingsorganisatie op verschillende pijlers namelijk: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid. Van elke pijler laten we een project zien, wat het gekost heeft en wat er gerealiseerd is. Impactmeting Omdat we een kleine organisatie zijn is er als voordeel dat wij direct en door persoonlijk contact met onze sponsoren en donateurs kunnen communiceren. Daarnaast genereren wij informatie uit periodieke bezoeken aan de projecten, uit skypen en wekelijks contact. Bovendien ontvangen wij na afloop van elk project financiële en inhoudelijke rapportages over de voortgang van de projecten. De frequentie is mede afhankelijk van de looptijd van een project. ONDERWIJS Issue Waar Door een cycloon is een school nagenoeg volledig verwoest. Leerlingen kunnen niet meer naar school. ADRA heeft op dezelfde plek een nieuwe school laten bouwen waardoor 320 leerlingen weer naar school kunnen. Madagaskar ( toegezegd) Hoe Evaluatie Mailing was toegezegd en we hebben opgehaald voor de bouw nieuwe school. Het bestuur bepaalt in zo n geval of het geld geparkeerd wordt voor een volgend project in het desbetreffende land, of dat het naar de algemene reserve gaat. jaarverslag

8 Dit alles zorgt er voor dat wij ons over het algemeen een goed beeld kunnen vormen over de maatschappelijke gevolgen van onze activiteiten. Het motto van ADRA Nederland is: Changing the World one life at a time (Verander de wereld, leven voor leven). In onderstaande tabel is te zien hoeveel levens er structureel zijn veranderd. In totaal zijn er de volgende projecten per pijler gerealiseerd of nog lopend: 5% 18% 32% 27% 18% Basis gezondheidszorg Economische vooruitgang Noodhulp Onderwijs Voeding 8

9 VOEDING/ZELFREDZAAMHEID Issue Waar Boerengemeenschappen in de regio Bazega lijden honger door steeds slechtere oogsten. De gronden zijn uitgeput en veranderen steeds meer in een woestijngebied. Door in een groot gebied boeren te trainen in duurzame landbouwtechnieken kunnen ze in de toekomst weer hun eigen voedsel verbouwen. Burkina Faso (toegezegd ) Hoe Evaluatie Mailing Duurzame projectopvolging dankzij 150 lokaal opgeleide landbouw experts en 30 getrainde landbouwcomités die elk een onderdeel vormen van een dorpsraad: Lokale boeren (3000) zijn getraind in de verschillende duurzame landbouw technieken Vrouwen (6000) zijn getraind in het maken van energiezuinige ovens 1000 ha grond is teruggewonnen en wordt gebruikt voor landbouw 900 composthopen leveren jaarlijks organische mest voor 4500 hectare landbouwgrond Kiemplanten ( ) zijn aangeplant om woestijngrond te herbebossen 12 groentetuinen zijn aangelegd 8 dammen en 6 boorgaten zijn geplaatst Laagland (76 hectare) dient als wateropvang Groenbemesters (veevoer) bedekken 150 hectare land 600 ha land is door dijken beschermd tegen bodemerosie Succesvolle boeren krijgen licenties om als zaadhandelaar te werken jaarverslag

10 WIST U DAT... GEZONDHEID Issue Veel meisjes gaan niet naar school tijdens hun menstruatieperiode. Een gebrek aan privacy, toiletten en schoon water zorgt voor schooluitval en leidt tot ziektes. Ook is er geen geld voor tampons of maandverband Donateurs maar liefst hebben gegeven voor noodhulp aan de Filipijnen? U bij mensen het verschil heeft gemaakt doordat zij hulp kregen van ADRA? Ruim 600 vrijwilligers lopen in 35 gemeentes? ADRA Nederland in projecten heeft ondersteund? 32% van de projecten naar onderwijs is gegaan en 27% naar zelfredzaamheid? Waar Nepal toezegging (airmiles, gift + herbestemming overschot oud project) totaal ( , ) Hoe Impact Mailing We hebben twee maal zoveel opgehaald dan toegezegd. Het bestuur kiest een nieuwe bestemming voor het overschot. 15 toiletten op drie middelbare scholen. Minder meisjes die vroegtijdig hun school verlaten. Een veilige en schone leeromgeving voor tenminste 450 meisjes. Een vermindering van het aantal maandelijkse thuisblijvers. 10

11 ZELFREDZAAMHEID Issue Waar De armoede is groot in Cemara Jaya, een klein vissersdorp aan de kust van West Java, Indonesië. Vrouwen kunnen nauwelijks betaald werk krijgen en `loan sharks` slaan hun slag door leningen aan te bieden tegen extreem hoge rente. Daarom werken wij in samenwerking met ADRA Indonesië aan een nieuw, lokaal gedragen systeem van sparen en lenen waarbij vrouwen hun eigen bedrijfjes, gezondheidszorg en onderwijs kunnen financieren. Indonesië ( toegezegd) Hoe Evaluatie Impact Mailing en collecte Er was toegezegd. Dit is niet helemaal gehaald 5 Vrouwengroepen functioneren als zichzelf regulerende banken met spaar en leenfunctie 125 Vrouwen leren economische kansen te herkennen en benutten Minder uitbuiting door loan sharks (mensen die geld lenen tegen extreem hoge rentepercentages, soms wel 25%) Geleidelijke verbetering van de algemene levensstandaard Nieuwe bedrijven worden opgestart en gezinnen zijn in staat te investeren in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg jaarverslag

12 Changing the World, one life at a time 12

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Extreme droogte overleven

Extreme droogte overleven Extreme droogte overleven Cordaid Mensen in Nood NIEUWS - Nummer 4, 2011 1 voorwoord INDIA Met uw hulp kunnen we kwetsbare bewoners in India blijven ondersteunen Marlou Geurts met vrouwen uit het dorp

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND BEHIND THE SCENES VEEL MEER DAN EEN DIER TEAM HEIFER NEDERLAND INTERVIEWS FAMILIE HAM ANNIEK PHEIFER JOS VROLIJK UIT HET VELD DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van sponsors en inzet van vrijwilligers.

Jaarverslag 2012 Het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van sponsors en inzet van vrijwilligers. Jaarverslag 2012 Het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van sponsors en inzet van vrijwilligers. Wat we in 2012 hebben bereikt... 2012 januari februari maart Supervisie missie naar Red

Nadere informatie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie Versie juni 2014 Kinderfonds MAMAS ANBI registratie NAAM ORGANISATIE Stichting Kinderfonds MAMAS RSIN NUMMER / KVK NUMMER RSIN Nummer: 8083.34.190 KvK Nummer: 34111231 INTERNET ADRES http://www.kinderfondsmamas.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie