FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 15 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 15 oktober 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 15 oktober 2012 Gegevens onderneming : Dijkstra-Koudum Materieel BV (KvK nummer: ) Faillissementsnummer : 09/229 F Datum uitspraak : 13 oktober 2009 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. J. Smit Activiteiten onderneming : zie vorige verslagen. Omzetgegevens : zie vorige verslagen. Personeel gemiddeld aantal : geen Verslagperiode : 13 juli 2012 tot en met 12 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : De tijdsbesteding wordt bijgehouden in het faillissement van de werkmaatschappij Dijkstra- Koudum BV. Verwezen wordt naar de specificatie van de tijdsbesteding, weergeven in het faillissementsverslag Dijkstra-Koudum BV (09/226 F), welk verslag heden is ingediend bij de rechtbank Leeuwarden. Dit faillissementsverslag is voorts gepubliceerd op de website In het faillissement van Dijkstra-Koudum BV wordt ook de tijd welke besteed is in de faillissementen Dijkstra-Koudum Materieel BV en Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV geschreven. Derhalve vindt ook in faillissement Dijkstra-Koudum BV belasting van de omslag faillissementskosten plaats. Gelet op de omvang van de boedelvorderingen (UWV) bestaat daartegen geen bezwaar, nu immers het UWV in de faillissementen Dijkstra-Koudum BV en Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV boedelvorderingen heeft, welke uitstijgen boven de som van het vrij actief in de boedels Dijkstra-Koudum Materieel BV, Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV en Dijkstra-Koudum BV.

2 Deze ontwikkeling was vrijwel vanaf het begin van het faillissement kenbaar, ook gelet op de getaxeerde activa en de aanspraken van de zekerheidsnemende bank op de opbrengst van deze activa. 1. Inventarisatie 2. Personeel Er is geen sprake van personeel in dit faillissement. 3. Activa 4. Debiteuren 5. Bank/Zekerheden 6. Doorstart/voortzetten Er is geen sprake van doorstart. 7. Rechtmatigheid 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Verwezen wordt naar punt 8.1 van het vorig verslag. De vordering van de boedel Dijkstra-Koudum BV jegens Ippel Dredging BV (Ippel Dredging BV is een vennootschap waarin de heren S.F. Dijkstra en J.P. Dijkstra thans een onderneming voeren) staat in verslag nummer 11 (4.1/4.2) voor een onjuist bedrag, te weten: ,14. Dat moet zijn: ,--. De vordering bestaat uit een aanspraak wegens een bankgarantie in het werk,

3 opgedragen door Wetterskip ad 8.750,-- en voorts een aanspraak wegens aankoop container bij veiling Troostwijk ad 6.625,--. Totaal derhalve ,--. Deze vordering is feitelijk ook door Ippel Dredging erkend, nu Ippel Dredging een voorstel heeft gedaan waarin afgewikkeld zou worden op basis van verrekening. Voor dit voorstel zie paragraaf 4.1 van verslagnummer 12. Daarnaast maakt Dijkstra-Koudum Vastgoed BV (niet failliet), eigenaar van de bedrijfsgebouwen, aanspraak op betaling van huurpenningen na faillissementsdatum voor zover nog niet voldaan. Zie paragraaf 8.1 van verslagnummer 11. Afwikkeling: Verwezen wordt naar paragraaf 8.1 van verslagnummer 12. Samengevat geldt het volgende: In de visie van de heren Dijkstra heeft Dijkstra-Koudum Vastgoed BV nog huurpenningen te vorderen over de periode van februari tot en met april 2010 ad 500,-- per maand exclusief BTW. Schuldenaren zijn: - Dijkstra-Koudum BV 2.500,-- p/m - Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV ,-- p/m - Dijkstra-Koudum Materieel BV ,-- p/m De betaalstroom loopt aldus dat Dijkstra-Koudum Materieel BV huurpenningen incasseert van Dijkstra-Koudum BV en van Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV en dat Dijkstra-Koudum Materieel BV de volle huursom voldoet aan Dijkstra-Koudum Vastgoed BV. Aldus maakt Dijkstra-Koudum Vastgoed BV jegens Dijkstra-Koudum Materieel BV aanspraak op ,-- over de periode van februari tot en met maart Daarnaast stellen de heren Dijkstra zich op het standpunt dat Ippel Dredging van de failliete boedel Dijkstra-Koudum betalingen te vorderen heeft ad 4.998,-- (factuur ten behoeve van werkzaamheden behoud materieel) en 2.594,-- (kosten werkzaamheden veiling).

4 Voorts erkent Ippel Dredging BV vorderingen van de boedel Dijkstra-Koudum BV wegens verrekening bankgarantie Wetterskip ( 8.750,--) en wegens verrekening container Troostwijk ( 6.625,--). Ippel Dredging stelt zich echter op het standpunt dat deze schulden harerzijds jegens de boedel Dijkstra-Koudum BV verrekend zouden kunnen worden met voornoemde aanspraken van Dijkstra-Koudum Vastgoed BV wegens huurpenningen. Dit laatste is uiteraard door de curator van de hand gewezen. Er is immers geen gelijkheid van schuldenaren/schuldeisers over en weer. Bovendien zou verrekening betekenen dat de huurnota s, voor zoveel verschuldigd, concurrente boedelvorderingen zijn (zij concurreren onder meer met de boedelvordering van het UWV). De stand van de failliete boedels is niet zodanig dat volledige betaling van boedelvorderingen kan plaatsvinden. Omdat sprake is van een negatieve boedel, dient voor de afwikkeling een volgorde van verhaal van de onderscheiden boedelvorderingen plaats te vinden. Zoals in het vorige verslag reeds vermeld is, wil de curator daarbij aanhaken aan de door Insolad in het rapport Afwikkeling Faillissementen (december 2011, pagina 44 e.v.) voorgestelde afwikkelingsvolgorde: a. Door curator reeds betaalde crediteuren met feitelijke voorrang. b. Door curator aangegane verplichtingen jegens door hem ingeschakelde derden (nota bene: hieronder vallen de aanspraken van Ippel Dredging wegens werkzaamheden behoud materieel en kosten werkzaamheden veiling ad respectievelijk 4.998,-- en 2.594,--). c. Salaris en verschotten curator. d. Preferente boedelcrediteuren overeenkomstig hun rangorde (in casu: UWV). e. Overige concurrente boedelschulden. De curator heeft aan de heren S.F. en J.P. Dijkstra het voorstel gedaan, als verwoord in het vorige verslag, paragraaf 8.

5 Dit voorstel houdt het volgende in: - de huurnota s komen, gelet op hun rangorde, niet voor vergoeding in aanmerking; - de nota s van Ippel Dredging ad 4.998,-- en 2.594,-- komen wel voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding vindt plaats door middel van verrekening met de aanspraak van de boedel jegens Ippel Dredging wegens aankoop container Troostwijk ( 6.625,--). Aldus blijft nog een bedrag te betalen door de boedel Dijkstra-Koudum aan Ippel Dredging ad ( 7.592, ,-- =) 967,--; - de vordering wegens bankgarantie Wetterskip ad 8.750,-- komt niet voor verrekening met de aanspraken van Vastgoed BV wegens huurpenningen in aanmerking. De vordering dient door Ippel Dredging aan de boedel voldaan te worden. Evenwel kan deze vordering verrekend worden met de hiervoor bedoelde netto aanspraak van Ippel Dredging ad 967,--. Per saldo is dan Ippel Dredging aan de boedel verschuldigd ( 8.750, ,-- =) 7.783,--. Over dit onderwerp heeft de curator op 30 augustus 2012 uitvoerig met de heren Dijkstra gesproken. Het voorstel is voor de heren Dijkstra buitengewoon moeilijk aanvaardbaar. De heren Dijkstra hebben moeite met de erkenning van de vorderingen van de boedel wegens de levering van de container veiling Troostwijk en ook met de vordering wegens bankgarantie Wetterskip. Zouden deze vorderingen verrekend kunnen worden met de huuraanspraken, dan ligt de kwestie gemakkelijker, maar als er een concreet bedrag in liquide middelen voldaan moet worden aan de boedel, dan ontstaan er moeilijkheden. De heren Dijkstra hebben op het voorstel nog niet gereageerd. Reactie is wel noodzakelijk, omdat de kwestie de afwikkeling van de faillissementen ophoudt. De curator zal opnieuw rappelleren. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,--

6 8.3 Pref. vord. van het UWV : in Dijkstra-Koudum Materieel BV : geen in Dijkstra-Koudum BV : ,02 (loonvordering) 2.497,34 (premie werkgeversdeel) in Loonbedrijf Dijkstra-Koudum : , Andere pref. crediteuren : tot heden geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : tot heden: 5 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : 2.477,51 (ongewijzigd ten opzichte van vorig verslag, derhalve geen lijst aangehecht) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing na pro parte betalingen aan boedelcrediteuren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : komende kwartaalperiode. 9.2 Plan van aanpak : zie hierboven. 9.3 Indiening volgend verslag : 13 januari 2013 mr. J.H. van der Meulen, curator. Producties: 1. tussentijds financieel verslag; 2. boedelmutatieformulier.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 18 Datum: 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 18 Datum: 7 januari 2014 47.337 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 18 Datum: 7 januari 2014 Gegevens onderneming : Dijkstra-Koudum BV Faillissementsnummer : 09/226 F Datum uitspraak : 6 oktober 2009 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 juli 2012 47.337 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 18 juli 2012 Gegevens onderneming : Dijkstra-Koudum BV Faillissementsnummer : 09/226 F Datum uitspraak : 6 oktober 2009 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 januari 2010 47.336 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 januari 2010 Gegevens onderneming : Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV (KvK Noord Nederland 01041958) Faillissementsnummer : 09/227 F Datum uitspraak : 6 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 1 47519 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap TILTUP SYSTEEM NOPPERT BV Adres : Wetterwille 30 8447 GB Heerenveen Kamer van Koophandel : 01055806

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 mei 2010 47.273 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 27 mei 2010 Gegevens onderneming : Greidanus Verkeersopleidingen BV Faillissementsnummer : F08/149 Datum uitspraak : 18 november 2008 Curator : mr. J.H. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010 47.336 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010 Gegevens onderneming : Loonbedrijf Dijkstra-Koudum BV (KvK Noord Nederland 01041958) Faillissementsnummer : 09/227 F Datum uitspraak : 6 oktober

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Nummer: 7 Datum: 5 januari 2012

KWARTAALVERSLAG Nummer: 7 Datum: 5 januari 2012 47.391 KWARTAALVERSLAG Nummer: 7 Datum: 5 januari 2012 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord- Nederland: 01054184 Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 1 47663 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 Gegevens onderneming : Aqua Bouw BV Inschrijfnummer KvK : 01077028 Adres : Windas 6 8441 RC Heerenveen Faillissementsnummer : C/17/15/35

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 18 augustus 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 18 augustus 2010 47.273 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 18 augustus 2010 Gegevens onderneming : Greidanus Verkeersopleidingen BV Faillissementsnummer : F08/149 Datum uitspraak : 18 november 2008 Curator : mr. J.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 28 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 28 Datum: 27 november 2012 46925 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 28 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV Faillissementsnummer : F05/231 Datum uitspraak : 24 november 2005 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 juni 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 30 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 30 oktober 2013 47436 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 30 oktober 2013 Gegevens onderneming : Zaagsma Bouwmarkt BV KvK-nummer 01020093 Fahrenheitstraat 5 8861 NH Harlingen Faillissementsnummer : F11/13 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014 1 200450 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Seaways Yachting BV inschrijving Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 01073074 Hendrik

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 18 oktober 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 18 oktober 2011 47.337 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 18 oktober 2011 Gegevens onderneming : Dijkstra-Koudum BV Faillissementsnummer : 09/226 F Datum uitspraak : 6 oktober 2009 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011 VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV d.d. 10 februari 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Entertainment Business Services BV

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 29 Datum: 1 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 29 Datum: 1 mei 2013 46.977 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 29 Datum: 1 mei 2013 Gegevens onderneming : Hardstaal Lemmer BV Faillissementsnummer : F 06/54 Datum uitspraak : 27 april 2006 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2011 47.381 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 februari 2011 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Dijkstra Koudum Bovenburen 4 8723 ED KOUDUM Faillissementsnummer : F 10/86 Datum uitspraak

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: 18 Datum: 2 oktober 2013

EINDVERSLAG Nummer: 18 Datum: 2 oktober 2013 500.093 EINDVERSLAG Nummer: 18 Datum: 2 oktober 2013 Gegevens onderneming : Developing Opportunities for Photovoltaic Technology BV (hierna te noemen: DOPT BV ) Faillissementsnummer : F 07-349 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 december 2010

KWARTAALVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 december 2010 47.391 KWARTAALVERSLAG Nummer: 3 Datum: 22 december 2010 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord- Nederland: 01054184 Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 5 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 5 november 2013 1 47.343 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 5 november 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P.V.O.-NOWEE BV, handelend onder de namen Prins van Oranje

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 1 200424 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl BV Pasteurweg 6, 8503 AB Joure KvK nummer : 39097778 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 4 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 11 september 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 47.381 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Dijkstra Koudum Bovenburen 4 8723 ED KOUDUM Faillissementsnummer : F 10/86 Datum uitspraak : 13

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 2 mei 2014. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V.

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 2 mei 2014. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010 47.337 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 januari 2010 Gegevens onderneming : Dijkstra-Koudum BV Faillissementsnummer : 09/226 F Datum uitspraak : 6 oktober 2009 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 1 200450 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Seaways Yachting BV inschrijving Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 01073074 Hendrik

Nadere informatie

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011 VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 3 maart 2011 Gegevens onderneming : EBS Distribution BV Faillissementsnummer : 10/220 F Datum uitspraak : 20 april 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/36 NL:TZ:0000010985:F002 11-02-2015 mr. J.H. van der Meulen mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Spruyt Arkenbouw

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 1 200458 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F.17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 september 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 september 2012 Gegevens onderneming : PR Bouwmethode BV (5 e verslag) J.J. van Dijk Holding BV (3 e verslag) Faillissementsnummers : 11/315 F, 12/103 F Datum uitspraak

Nadere informatie

VAN DER GARDE BABY SUPER STORE BV

VAN DER GARDE BABY SUPER STORE BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 4 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 4 augustus 2011 46.925 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 23 Datum: 4 augustus 2011 Gegevens onderneming : Advies- en Ingenieursbureau Viro Food BV Faillissementsnummer : 05/231 F Datum uitspraak : 24 november 2005 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 47.391 KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord- Nederland: 01054184 Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Als bijlage 3 is een tussentijds financieel verslag van WDS Afbouw BV aangehecht. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.

Als bijlage 3 is een tussentijds financieel verslag van WDS Afbouw BV aangehecht. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 maart 2015 Gegevens onderneming : Interieurbouw Apeldoorn B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7317 BD) Apeldoorn aan de Lage Brink 81, KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 oktober 2014 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 mei 2012 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 21 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 21 februari 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 1 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 1 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 1 februari 2013 Gegevens onderneming en faillissementsnummers : Inventum International BV (10/388 F) Inventum Innovation BV (10/390 F) Inventum Holland BV (10/391

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 12 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 1 200458 BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 1 200522 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 Gegevens onderneming : Bootiek BV Faillissementsnummer : F.17/14/245 Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap...winkel B.V., handelend onder de naam LOF, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Essor Automatiserings Consultancy B.V. Faillissementsnummer : C. 09/14/152 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Het uitoefenen van een reclamebureau Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Het uitoefenen van een reclamebureau Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV NEGENDE, TEVENS EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Gegevens ondernemingen en faillissementsnummers: Handelsnaam Adres Inschrijvingsnummers

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47633 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Inschrijving KvK : 01129714 Adres : Schijnwerkersstraat 10-12 Postcode, plaats : 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 7 Datum: 2 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 7 Datum: 2 december 2010 47.302 FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 7 Datum: 2 december 2010 Gegevens onderneming : Jentje Dirk Goudberg, geboren op 24 juli 1942 Faillissementsnummer : 09/43 F Datum uitspraak : 24 februari 2009 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 1 200448 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming : Jachtservice De Friese Meren BV Faillissementsnummer : F.17/13/85 Datum uitspraak : 5 maart 2013 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 47626 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap ACS Heerenveen BV KvK-nummer : 01074692 Adres : It Dok 6 8447 GL Heerenveen Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 1 oktober : Midden-Nederland, locatie Lelystad

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 1 oktober : Midden-Nederland, locatie Lelystad Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juni 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juni 2009 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 26 oktober 2017

EINDVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 26 oktober 2017 EINDVERSLAG Nummer: 218533/CAMN Datum: 26 oktober 2017 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Arjolux Montage B.V., h.o.d.n. Arjolux Serres en Kozijnen, statutair gevestigd te Westervoort, bezoekadres

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 23 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 23 april 2009 47.187 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 23 april 2009 Gegevens onderneming : Nederlands Tandheelkundig Centrum Groep BV (NTC Groep BV) Watersnip 11 8532 AK Lemmer Faillissementsnummer : F08-8 Datum

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010 47.302 FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010 Gegevens onderneming : Jentje Dirk Goudberg, geboren op 24 juli 1942 Faillissementsnummer : 09/43 F Datum uitspraak : 24 februari 2009 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 Faillissement Club Fysio Therapie B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 1 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 1 Datum: 8 september 2009 47.302 FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 1 Datum: 8 september 2009 Gegevens onderneming : Jentje Dirk Goudberg, geboren op 24 juli 1942 Faillissementsnummer : 09/43 F Datum uitspraak : 24 februari 2009 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lammers Montage B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, gevestigd aan de Productieweg 8 te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 46.785 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2006 Gegevens onderneming : Bentex Nederland BV Faillissementsnummer : F 05-12 Datum uitspraak : 20 januari 2005 Curatoren : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 7 mei 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Vers Centrum Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Beemsterweg 1 te (1311 XC) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie