FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : Adres : Schrijnwerkersstraat VD Sneek l Faillissementsnummer : F.17/14/146 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. H.J. Idzenga Activiteiten onderneming : Het doel van de onderneming luidde als volgt: het oprichten en verwerven van, en het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook. Feitelijk bestonden de activiteiten van de onderneming uit het verhuren van onroerend goed aan Auto Van der Zee BV. Automotive Friesland BV was tevens bestuurder en enig aandeelhouder van Auto Van der Zee BV. Omzetgegevens : , , ,-- Personeel gemiddeld aantal : geen Verslagperiode : 8 januari 2015 tot en met 7 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 19 uur en 48 minuten Bestede uren totaal : 41 uur en 3 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2). In de voorgaande verslagen zijn relevante gegevens betreffende het bedrijf van gefailleerde (Automotive Friesland BV), alsmede andere omstandigheden betreffende het faillissement, aan de orde geweest. Per kwartaalverslag zijn in cursiefschrift de ontwikkelingen tijdens de verslagperiode aan de betreffende kwartaalverslagen toegevoegd. De bovengenoemde werkwijze wordt in dit kwartaalverslag niet gevolgd. Voor een overzicht van de relevante feiten wordt in dit kwartaalverslag verwezen naar de andere kwartaalverslagen. In het onderhavige kwartaalverslag worden alleen de relevante ontwikkelingen tijdens de verslagperiode weergegeven. 1

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : zie verslag nummer 2, paragraaf Winst en verlies : zie verslag nummer 2, paragraaf Balanstotaal : zie verslag nummer 2, paragraaf Lopende procedures : zie verslag nummer 2, paragraaf Verzekeringen : zie verslag nummer 2, paragraaf Huur : zie verslag nummer 2, paragraaf Oorzaak faillissement : zie verslag nummer 2, paragraaf Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Niet van toepassing 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Het onroerend goed, gelegen aan het adres Schrijnwerkersstraat 10-12, bestaande uit een showroom, kantoorruimte, werkplaats en een wasstraat, is door de curator tezamen met de bedrijfsmiddelen van Auto van der Zee BV, bestaande uit kantoorinventaris, bedrijfsinventaris en voorraad, verkocht. De totale koopsom bedraagt ,-- exclusief BTW. Het onroerend goed is verkocht voor een bedrag ad ,-- exclusief BTW. De bedrijfsinventarisgoederen zijn verkocht voor een bedrag ad ,-- exclusief BTW. Hiervoor wordt verwezen naar alinea 3.5 van faillissementsverslag nummer 3 van Auto van der Zee BV. De koopovereenkomst ter zake het onroerend goed en de roerende goederen is op 11 maart 2015 door de curator en de koper getekend. De levering staat gepland op 1 mei 2015 of zoveel eerder als partijen nader overeenkomen. De verwachting is dat de levering eerder zal plaatsvinden dan 1 mei De levering van het onroerend goed zal gelijktijdig met de levering van het bedrijfsactief plaatsvinden. 3.2 Verkoopopbrengst : ,-- exclusief BTW (geopteerd is voor belaste levering; BTW naar koper verlegd). 3.3 Hoogte Hypotheek : Er rust een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,-- te vermeerderen met rente en kosten op het registergoed Schrijnwerkersstraat te Sneek. Een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,-- rust eveneens op het registergoed Schrijnwerkersstraat te Sneek. 3.4 Boedelbijdrage : De curator heeft met de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hypotheekhouder in het faillissement Automotive Friesland BV met betrekking tot bedrijfspand en pandhouder in het faillissement Auto Van der Zee BV de afspraak gemaakt dat er een boedelbijdrage betaald wordt voor de totale opbrengst voor wat betreft de verkoop van het registergoed en de verpande roerende goederen, waarbij aangesloten wordt voor de percentages die 2

3 3 gelden voor de verkoop van registergoederen. Voor het deel van de opbrengst boven ,-- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald, te rekenen over het door de bank te ontvangen bedrag. De Rabobank heeft bij de curator kenbaar gemaakt dat, hoewel er overeenstemming is bereikt over de bovengenoemde boedelbijdrage, de Rabobank voor wat betreft de boedelbijdrage voor het deel van de opbrengst boven ,-- weliswaar 10% als boedelbijdrage heeft voorgesteld, maar dat dit gebaseerd is op een vergissing. De Rabobank stelt zich op het standpunt dat zij niet 10% heeft bedoeld, maar 1%. De curator is met betrekking tot dit punt in overleg getreden met de Rabobank en is in redelijkheid en van voornoemde afspraak afwijkende een boedelvergoeding overeengekomen. Als boedelbijdrage voor de verkoop van het totale bedrijfsactief van Auto van der Zee BV en Automotive Friesland BV is een boedelbijdrage overeengekomen van ,-- exclusief BTW, zijnde een bedrag van ,-- inclusief BTW. De boedelbijdrage zal naar rato van de opbrengst verdeeld worden over de faillissementen Auto van der Zee BV en Automotive Friesland BV. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft andere bedrijfsmiddelen aangetroffen dan bovengenoemde roerende zaken. Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is geen voorraad aangetroffen Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Andere Activa 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing 3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : zie verslag nummer 2, paragraaf Opbrengst : de verwachting is dat er geen opbrengst zal komen. 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland: - lening d.d. 21 november ,-- - achterstallige rente tot en met 30 juni ,76 - lening 19 augustus ,11 - achterstallige rente tot en met 30 juni ,99 3

4 4 - lening d.d. 21 november ,29 - achterstallige rente tot en met 30 juni ,36 - debetstand rekeningnummer: , Totaal ,80 ============== 5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden : De Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland heeft een: - eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,-- te vermeerderen met rente en kosten, gevestigd blijkens notariële akte d.d. 4 juli 2009 op het registergoed Schrijnwerkersstraat te Sneek.; - een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van ,-- te vermeerderen met rente en kosten, gevestigd blijkens notariële akte d.d. 21 augustus 2009 op het registergoed Schrijnwerkersstraat te Sneek. 5.4 Separatistenpositie : Zie hiervoor 5.5 Boedelbijdragen : Verwezen wordt naar alinea Eigendomsvoorbehoud : Er zijn geen crediteuren in het faillissement welke aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen crediteuren die zich op een reclamerecht beroepen hebben. 5.8 Retentierechten : Er zijn geen crediteuren die zich op een retentierecht beroepen hebben. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : Niet van toepassing 6.2 Financiële vastlegging : Niet van toepassing Doorstart 6.3 Beschrijving : zie verslag nummer 2, paragraaf Verantwoording : Niet van toepassing 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Er is sprake van een geordende boekhouding. De diensten werden betrokken van Propstra Accountants te Leeuwarden. 7.2 Depot jaarrekeningen : Is aan voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Nog in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niets van gebleken 7.6 Paulianeus handelen : Niets van gebleken 4

5 5 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : De door de boedel tot heden gedragen kosten strekken tot behoud van het onroerend goed (KPN alarm, Liander, opruimwerkzaamheden, water, assurantiepenningen, elektra), alsmede taxatiekosten. Deze belopen thans in totaal 7.396,32. Met de Rabobank (separatist) is overeengekomen dat deze kosten gedragen zullen worden door de bank. De kosten zijn allereerst vanuit het faillissement Auto van der Zee BV voldaan. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog niet opgegeven 8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet opgegeven 8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,60 (waaronder vordering Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland ad ,80). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Na levering van het onroerend goed zal afgewikkeld worden met de separatist, daarna waarschijnlijk opheffing. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : Zie hiervoor alinea Indiening volgend verslag : 8 juli 2015 J.H. van der Meulen, curator. Producties: Productie 1: Productie 2: Productie 3: Productie 4: tijdspecificatie naar activiteit; tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; tussentijds financieel verslag; boedelmutatieformulier. 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 500.088 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 Gegevens onderneming : Sweiland BV Faillissementsnummer : F 07-97 Datum uitspraak : 5 juli 2007 R-C : mr. P. Molema Curator : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie