FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. H.J. Idzenga Activiteiten onderneming : de onderneming hield zich bezig met de in- en verkoop van auto s, alsmede de exploitatie van een garagebedrijf met wasserette. Omzetgegevens : , , ,-- Personeel gemiddeld aantal : 2 Verslagperiode : 7 oktober januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 9 uren en 52 minuten Bestede uren totaal : 59 uren en 57 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van dit systeem, houdende de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2). In het beginverslag zijn de relevante gegevens betreffende het bedrijf van gefailleerde (Auto van der Zee BV), alsmede andere omstandigheden, betreffende het faillissement aan de orde geweest. De tekst van het beginverslag wordt hierna, per onderwerp, wederom weergegeven. Daarna worden, eveneens per onderwerp, in cursiefschrift de ontwikkelingen tijdens de verslagperiode weergegeven. Aldus ontstaat, met dit verslag, een compleet beeld van alle relevante gegevens betreffende de faillissementsbehandeling tot en met het tweede kwartaalverslag van het faillissement. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Auto Van der Zee BV is opgericht bij akte d.d. 27 maart Enig aandeelhouder en bestuurder is Automotive Friesland BV, eveneens gefailleerd d.d. 8 juli Enig aandeelhouder en bestuurder van Automotive Friesland BV is Abraham Beheer BV, eveneens gefailleerd op 8 juli Enig aandeelhouder en bestuurder van Abraham Beheer BV is de heer Abraham Adriaan van der Zee, geboren op 29 december 1965 te Sneek. 1.2 Winst en verlies : 2011: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 2012: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 2013: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 1

2 2 1.3 Balanstotaal : per 31 december 2011 : ,-- per 31 december 2012 : ,-- per 31 december 2013: , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : Alle risicoverzekeringen zijn ondergebracht bij Van de Witte Assurantiën/Schadeservice BV. De curator heeft kort na faillissement contact opgenomen met Van de Witte Assurantiën/Schadeservice BV en verzocht een overzicht van de risicoverzekeringen aan hem ter hand te stellen. De curator heeft de verzekeringen, waarvoor geen belang meer bestaat, beëindigd. 1.6 Huur : Auto Van der Zee BV huurde het bedrijfspand van Automotive Friesland BV. Ten tijde van het faillissement was sprake van een aanzienlijke huurachterstand. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de vennootschap te weinig omzet realiseerde met de verkoop van auto s, terwijl de vaste lasten hoog waren. Het bedrijf huurde een groot bedrijfspand, waarvan maandelijks ,35 huur betaald moest worden. Bovendien drukte de zware financiering van de Rabobank Sneek- ZuidwestFriesland op de onderneming. Doordat er te weinig auto s werden verkocht en er te weinig omzet werd gerealiseerd, konden er minder auto s ingekocht worden. Het gevolg hiervan was dat er ook minder verkocht werd. De afgelopen drie jaar is er telkens een ruim verlies geleden. De voorraad auto s droogde op. Uiteindelijk heeft de directie van de onderneming besloten om het faillissement zelf aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 10 juli Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De gefailleerde vennootschap is niet eigenaar van onroerende zaken. De bedrijfsvoering vond plaats in een bedrijfsgebouw (perceel grond met opstallen, showroom, kantoorruimte, werkplaats, buitenterrein inclusief wasstraat) aan de Schijnwerkersstraat De bedrijfsruimte werd gehuurd van Automotive Friesland BV. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft inventarisgoederen en gereedschappen en overige bedrijfsmiddelen, waaronder o.a. een tweetal autobruggen en andere gereedschappen, aanwezig in de werkplaats. 2

3 3 De curator heeft Troostwijk Waardering & Advies in overleg met de bank opdracht gegeven om en inventarisatie- en taxatierapport op te stellen van de aangetroffen activa in zowel het faillissement Auto van der Zee BV en Automotive Friesland BV. Het bedrijfspand gelegen aan de Schrijnwerkersstraat valt in de boedel van het faillissement van Automotive Friesland BV. Troostwijk Waardering en Advies heeft de volgende activa gewaardeerd, welke in het faillissement van Auto van der Zee BV vallen: - kantoorinventaris (bodemgoederen); - bedrijfsinventaris (bodemgoederen); - rollend materieel (niet bodemgoederen); - marge goederen (niet bodemgoederen); - voorraad (niet bodemgoederen). De bedrijfsmiddelen zullen tezamen met de voorraad en het bedrijfsgebouw als één geheel via Troostwijk Vastgoed Verkoop BV verkocht gaan worden. De opdracht daartoe is reeds aan Troostwijk Vastgoed Verkoop BV verstrekt. Troostwijk Vastgoed Verkoop BV zal een onlineverkoop bij inschrijving van de activa organiseren. Door Troostwijk Vastgoed Verkoop BV is een onlineveiling bij openbare inschrijving georganiseerd. De biedingen die uitgebracht zijn, hebben er niet in geresulteerd dat er tot gunning is overgegaan. De curator is hiertoe, na overleg met de bank, als hypotheekhouder en pandhouder, niet toe overgegaan. De curator zal zich verder inspannen om de bedrijfsmiddelen tezamen met het onroerend goed te verkopen. De curator verwacht hierover in het volgend faillissementsverslag nader over te kunnen berichten. In het kader van de verkoop van het onroerend goed zijn er kosten gemaakt. De curator is met de bank overeengekomen dat deze kosten ten laste komen van de bank, maar allereerst vanaf de boedelrekening van Auto van der Zee BV voldaan worden. Zo is het pand opgeruimd en verkoopklaar gemaakt. De kosten hiervoor bedragen 2.145,33. Het pand en de aanwezige bedrijfsmiddelen zijn nog verzekerd. Ook de kosten hiervan worden vanuit het faillissement Auto van der Zee voldaan en komen ten laste van de bank. Hetzelfde geldt voor gas, water en de kosten voor de alarminstallatie. 3.6 Verkoopopbrengst : nog onbekend 3.7 Boedelbijdrage : De curator heeft met de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hypotheekhouder in het faillissement Automotive Friesland BV met betrekking tot bedrijfspand en pandhouder in het faillissement Auto Van der Zee BV de afspraak gemaakt dat er een boedelbijdrage betaald wordt voor de totale opbrengst voor wat betreft de verkoop van het registergoed en de verpande roerende goederen, waarbij aangesloten wordt voor de percentages die gelden voor de verkoop van registergoederen. Voor het deel van de opbrengst boven ,-- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald, te rekenen over het door de bank te ontvangen bedrag. 3

4 4 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht voor de fiscus geldt voor de bodemgoederen, bestaande uit kantoorinventaris en de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gereedschappen, aanwezig in de werkplaats. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is een voorraad aanwezig van 9 personenauto s en een aantal autobanden. De negen personenauto s zijn verkocht. Het gaat om de volgende voertuigen: - een personenwagen, fabrikant Seat, type Ibiza ST, kenteken: 55-NNG-6; - een personenwagen, fabrikant Peugeot, type 107, kenteken: 89-JJG-8; - een bedrijfswagen, fabrikant Renault, kenteken: 14-BL-SV; - een bedrijfswagen, fabrikant Peugeot, kenteken: 77-BD-NP; - een personenwagen, fabrikant Kia, type Cerato, uitvoering 2.0 CRDi EX, kenteken: 65-RT-FG; - een personenwagen, fabrikant Daewoo, type Tacuma, uitvoering 1.6 vierdeurs, kenteken: 29-LP-HP; - een personenwagen, fabrikant Renault, type Megane, uitvoering 1.5 dci tech line, kenteken: 01-TJ-HL; - een personenwagen, fabrikant Citroën, type C5, uitvoering 2.0 HDi, kenteken: 28-KVP-5; - een personenwagen, fabrikant Alfa Romeo, type 156 sportwagon, uitvoering 1.9 JTD, kenteken: 08-JV-ZJ. Verkoop en betaling heeft inmiddels plaatsgehad. De levering dient nog plaats te vinden. Voor de levering is het nog noodzakelijk dat de tijdelijke documentnummers en codes van voornoemde voertuigen ter hand gesteld worden door het RDW, zodat overschrijving van de voertuigen kan plaatsvinden. De curator heeft deze tijdelijke documentnummers nog niet ontvangen. Zodra deze zijn ontvangen, kunnen de voertuigen ook geleverd worden aan de koper Verkoopopbrengst : ,-- inclusief BTW 3.11 Boedelbijdrage : Verwezen wordt naar de boedelbijdrage genoemd onder 3.7. Andere Activa 3.12 Beschrijving : Bevinden zich, volgens de huidige waarneming, niet in het faillissement Verkoopopbrengst : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : ,86 In het totaalbedrag van de debiteurenstand ad ,86 zit ook een factuur opgenomen van 7.000,-- op Autobedrijf van der Zee (failliet zelf). Dit bedrag is derhalve niet te incasseren. De totale omvang van de debiteurenstand bedraagt derhalve ,86. Aantal debiteuren : 23 4

5 5 Op verzoek van de pandhouder, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, heeft de curator de debiteuren aangeschreven en voor zover nodig gesommeerd om tot betaling over te gaan. 4.2 Opbrengst : Bij het opmaken van het faillissementsverslag zijn er nog geen betalingen op de faillissementsrekening binnengekomen. Tot op heden is er een bedrag geïncasseerd ad 3.914,01. Van voornoemd bedrag is een bedrag ad 1.571,45 op de faillissementsrekening gestort. Het andere deel, een bedrag ad 2.342,56, is op de bankrekening van de failliet zelf overgeboekt. Door Autobedrijf Yildiz is een bedrag van 100,-- voldaan op de gehele vordering ad 3.417,92. Tot op heden is er een bedrag geïncasseerd ad 4.356,15. Van voornoemd bedrag is een bedrag ad 1.972,87 op de faillissementsrekening gestort. Het andere deel, een bedrag ad 2.383,28, is op de bankrekening van de failliet zelf overgeboekt. 4.3 Boedelbijdrage : Overeenkomstig de separatistenregeling overeengekomen. Werkzaamheden : De curator zal de incassowerkzaamheden voortzetten. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: verstrekt krediet in rekening-courant , Leasecontracten : Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden : Verpanding van: - inventaris; - voorraden; - transportmiddelen; - vordering op derden. 5.4 Separatistenpositie : zie hiervoor 5.5 Boedelbijdragen : Verwezen wordt naar alinea 3.7 en Eigendomsvoorbehoud : Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld welke aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Berner Produkten BV heeft zich op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud beroepen. Er zijn een aantal rekken in bruikleen geplaatst bij Auto van der Zee BV. De curator heeft Berner Produkten BV in de gelegenheid gesteld om de producten op te halen. Berner Produkten BV heeft de rekken op 13 augustus 2014 uit het bedrijfspand, gelegen aan de Schrijnwerkersstraat 10-12, opgehaald. 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten beroepen hebben. 5.8 Retentierechten : Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen hebben. 5

6 6 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : De curator heeft op de dag van het faillissement het bedrijf aangetroffen waarbij de werkzaamheden al gestaakt waren. 6.2 Financiële vastlegging : n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : Tot heden zijn geen activiteiten kenbaar, welke erop gericht zijn tot een doorstart te komen. Wel zal er getracht worden om zowel vanuit het faillissement Automotive Friesland BV als Auto Van der Zee BV het onroerend goed en de roerende goederen als geheel te verkopen. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Op het eerste gezicht is er sprake van een geordende boekhouding. De diensten zijn betrokken Propstra Accountants te Leeuwarden. 7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : is nog in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Is aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : niet van gebleken 7.6 Paulianeus handelen : niet van gebleken 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV ad 8.800, Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : 3.274, Andere pref. crediteuren : geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Rechtsmatigheidsonderzoek. Invordering debiteuren in overleg met separatist. Verkoop van roerende goederen in overleg met separatist. Daarna waarschijnlijk opheffing. Waarschijnlijk geen uitkering aan crediteuren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : zie hiervoor 9.3 Indiening volgend verslag : 7 april

7 7 J.H. van der Meulen, curator. Producties: Productie 1: Productie 2: Productie 3: Productie 4: Productie 5: Productie 6: Productie 7: tijdspecificatie naar activiteit; tijdsregistratie per tijdschrijfgroep; lijst voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen; lijst voorlopig erkende preferente schuldvorderingen; lijst voorlopig erkende boedelvorderingen; tussentijds financieel verslag; boedelmutatieformulier. 7

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47633 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Inschrijving KvK : 01129714 Adres : Schijnwerkersstraat 10-12 Postcode, plaats : 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 10 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 10 oktober 2014 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

Alderse Baas advocaten

Alderse Baas advocaten 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Gegevens onderneming Inschrijving KvK Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Nummer: 2 Automotive Friesland BV 01129706 Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 1 200424 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl BV Pasteurweg 6, 8503 AB Joure KvK nummer : 39097778 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 1 200515 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Hoekstra VOF Faillissementsnummer : F.17/14/206 Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 1 200522 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2015 Gegevens onderneming : Bootiek BV Faillissementsnummer : F.17/14/245 Datum uitspraak : 28 oktober 2014 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 1 200498 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Gegevens onderneming : UTW Noord BV Faillissementsnummer : F.17/14/76 Datum uitspraak : 8 april 2014 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 1 47519 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 20 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap TILTUP SYSTEEM NOPPERT BV Adres : Wetterwille 30 8447 GB Heerenveen Kamer van Koophandel : 01055806

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016

BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016 1 500880 BEGINVERSLAG Datum: 14 september 2016 Gegevens onderneming : MyriadM Vastgoed BV Faillissementsnummer : F.17/16/141 Datum uitspraak : 16 augustus 2016 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt R-C : mr. H.J.

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV KvK-nummer : 01129714 Gevestigd te : Sneek Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 2 oktober 2014

BEGINVERSLAG Datum: 2 oktober 2014 1 500740 BEGINVERSLAG Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Tricat Automatisering Faillissementsnummer : F.17/14/184 Datum uitspraak : 2 september 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014 1 200450 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 25 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Seaways Yachting BV inschrijving Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 01073074 Hendrik

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 1 200473 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Gegevens onderneming : De heer P. de Boer handelend onder de naam PB Watersport Syslpaed 15, 8711 EB Workum geboren op: 1-12-1960 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 juli 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 1 200450 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Seaways Yachting BV inschrijving Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 01073074 Hendrik

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 1 200458 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F.17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012

BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 1 200412 BEGINVERSLAG Datum: 13 juli 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Dakgilde Sneek BV Faillissementsnummer : F12/167 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

EINDVERSLAG Datum: 19 maart 2014

EINDVERSLAG Datum: 19 maart 2014 1 200484 EINDVERSLAG Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming : N. Schellevis, h.o.d.n. Bloemisterij De Waterlelie Faillissementsnummer : F.17/13/356 Datum uitspraak : 10 december 2013 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010 47.302 FAILLISSEMENTSVERSLAG: Nummer 4 Datum: 24 februari 2010 Gegevens onderneming : Jentje Dirk Goudberg, geboren op 24 juli 1942 Faillissementsnummer : 09/43 F Datum uitspraak : 24 februari 2009 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 1 47663 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 november 2015 Gegevens onderneming : Aqua Bouw BV Inschrijfnummer KvK : 01077028 Adres : Windas 6 8441 RC Heerenveen Faillissementsnummer : C/17/15/35

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012

BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 1 500594 BEGINVERSLAG Datum: 21 december 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november 2012

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013

BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 1 200458 BEGINVERSLAG Datum: 30 mei 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Path Group BV Faillissementsnummer : F17/13/134 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 Datum: 22 januari 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/125 NL:TZ:0000000533:F001 14-07-2015 mr. P. de Wilde mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Slaapspecialist Leeuwarden

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010

Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012

BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012 1 200404 BEGINVERSLAG Datum: 10 mei 2012 Gegevens onderneming : Overheids Services BV Faillissementsnummer : F12/106 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 1 200459 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Twee-Pi-Er BV Faillissementsnummer : F.17/13/135 Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2016 1 200594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2016 Gegevens onderneming : Get it Across BV Faillissementsnummer : F.17/16/25 Datum uitspraak : 9 februari 2016 Curator : mr. M.J. Oudman R-C

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010

Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 mei 2010 Gegevens onderneming : J.P. Zandbergen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 10/129F Datum uitspraak : 16 februari 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 1 500594 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Global Bouw Service Nederland Faillissementsnummer : F12/329 Datum uitspraak : 13 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 23 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 23 november 2012 1 200404 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 23 november 2012 Gegevens onderneming : Overheids Services BV Faillissementsnummer : F12/106 Datum uitspraak : 3 april 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2013 Gegevens onderneming: de vennootschap onder firma Kole Promoties Nederland v.o.f., gevestigd te (7005 BL) Doetinchem, aan de Gildenstraat nr. 10-03.

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 30 december 2014

BEGINVERSLAG Datum: 30 december 2014 1 200527 BEGINVERSLAG Datum: 30 december 2014 Gegevens onderneming : E. van der Veen BV, gevestigd te Burgum, kvk-nummer: 01106964, tevens handelend onder de naam Expeditiebedrijf E. van der Veen, tevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 Gegevens onderneming : Facta Nova B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/281 Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011

Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 1 juli 2011 Gegevens onderneming : Loopwijzer B.V. Faillissementsnummer : F 09/439 Datum uitspraak : 16 juni 2009 Rechter-commissaris : mr. D.R. van der Meer Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 1 47610 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 juli 2014 Gegevens onderneming : Zahari Limited Adres : Labadistendyk 4 8637 VJ Wieuwert Inschrijfnr. handelsregister : 52076644 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Rena B.V. Groesweg 9, 5993 NN Maasbree Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree KvK; 12005729. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers

Rena B.V. Groesweg 9, 5993 NN Maasbree Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree KvK; 12005729. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. M.J.A.M. Muijres : 09/125 F : Rena B.V. : mr. H.H. Dethmers : Roermond Nummer: 3 Datum: 1 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 8 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 8 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 8 oktober 2015 Gegevens onderneming : Internationaal Transportbedrijf A. Dekker en Zn. B.V. Faillissementsnummer : F.02/12/202 Datum uitspraak : 27 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Longhouse B.V. Faillissementsnummer : F 09/ 523 Datum uitspraak : 21 juli 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 september 2014. Activiteiten onderneming : servicebureau voor visuele presentaties en fotoopplakcentrale,

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 september 2014. Activiteiten onderneming : servicebureau voor visuele presentaties en fotoopplakcentrale, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 september 2014 Gegevens onderneming : Dekla Holland B.V. Faillissementsnummer : F 15/14/169 Datum uitspraak : 8 april 2014 Curator : R.J. Kaas R-C : J. Snitker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013 47483 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 8 Datum: 7 oktober 2013 Gegevens onderneming : Niels Hoevens, handelend onder de naam Timmerbedrijf Hoevens. Faillissementsnummer : F11/199 Datum uitspraak : 4 oktober

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: 30177860) Faillissementsnummer : C/16/13/727 F Datum uitspraak : 2 juli 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011)

Omzetgegevens : 331.516 (volgens voorlopige jaarrekening 2011) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: P.J. van der Voort Almere B.V. Faillissementsnummer : 12/282F Datum uitspraak : 29-5-2012 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN-

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1/ 2012; datum: 18 oktober 2012 Gegevens onderneming MARRUM MECHANISATIEBEDRIJF B.V. te Marrum (h.o.d.n. Marrum Mechanisatie B.V. en OK Mobiele

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Moes Bouw Onderhoud Renovatie Almere B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1332BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/267 NL:TZ:0000013600:F001 25-11-2014 mr. M.J. Oudman mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming E. van der Veen BV, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 januari 2016 1 200527 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 januari 2016 Gegevens onderneming : E. van der Veen BV, gevestigd te Burgum, kvk-nummer: 01106964, tevens handelend onder de naam Expeditiebedrijf E.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011

KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 47.391 KWARTAALVERSLAG Nummer: 4 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord- Nederland: 01054184 Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 29 april 2011. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 29 april 2011. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 47626 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 26 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap ACS Heerenveen BV KvK-nummer : 01074692 Adres : It Dok 6 8447 GL Heerenveen Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : GWW Trading B.V. Faillissementsnummer : 08 / 468 F Datum uitspraak : 2 december 2008 Curator : Mr L.J.A.M. Hanssen R-C : Mr

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 januari 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 januari 2013 1 200441 BEGINVERSLAG Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Icasja Holding BV Faillissementsnummer : F.16/12/750 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) Faillissementsnummer : 12/378 F, 12/372 F Datum uitspraak

Nadere informatie

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- D. PLAT B.V.

WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- D. PLAT B.V. WINKEL & SMIT --ADVOCATEN- FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1/ 2012; datum: 19 oktober 2012 Gegevens onderneming D. PLAT B.V. te Marrum (h.o.d.n. D. Plat B.V. en Airco Totaal Service) Faillissementsnummer

Nadere informatie

3. Activa. Zie faillissementsverslag nr.1.

3. Activa. Zie faillissementsverslag nr.1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming: Trade Way B.V. Inschrijving KvK: Centraal Gelderland onder nummer 08057711 Faillissementsnummer: C/05/13/562 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 19 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 3 Datum : 19 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 19 november 2015 Gegevens onderneming : VOF Van der Meer Mode h.o.d.n. Mode voor Ouderen.nl, Van der Meer Mode en Koster Mode Faillissementsnummer : C/17/15/74

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 1 200448 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : Jachtservice De Friese Meren BV Faillissementsnummer : F17/13/85 Datum uitspraak : 5 maart 2013 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 7de openbare verslag Datum 23 september 2010 Gegevens onderneming Cart-o-box Europe BV Faillissementsnummer 09/16 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Curator Mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 november 2012 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 november

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

: Weerwat B.V. : 27231077

: Weerwat B.V. : 27231077 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Weerwat B.V. : 27231077 Faillissementsnummer : C/09/15/278 Datum uitspraak : 12 mei

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : F.17/12/261 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juni : Het uitoefenen van een café- en restaurantbedrijf.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juni : Het uitoefenen van een café- en restaurantbedrijf. 1 200384 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juni 2013 Gegevens onderneming : Café Het Tolhûs BV Faillissementsnummer : F11/194 Datum uitspraak : 20 september 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 6 juli 2012 Gegevens onderneming: Stichting Beheer Participatie Gelden ( Stichting ). Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 9 april 2013

BEGINVERSLAG Datum: 9 april 2013 1 200448 BEGINVERSLAG Datum: 9 april 2013 Gegevens onderneming : Jachtservice De Friese Meren BV Faillissementsnummer : F17/13/85 Datum uitspraak : 5 maart 2013 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009

BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 500.209 BEGINVERSLAG Datum: 12 maart 2009 Gegevens onderneming : Kips Koeriersdiensten BV Faillissementsnummer : F09-34 Datum uitspraak : 10 februari 2009 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt R-C : mr. P. Molema

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Technische Handelsonderneming De Molen B.V. Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 18 november 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Technische Handelsonderneming De Molen B.V. Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 18 november 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap: TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING DE MOLEN, statutair gevestigd te Huizen, vestigingsadres Kaap Hoornstroom 4, 1271 EL Huizen, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie