FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. H.J. Idzenga Activiteiten onderneming : de onderneming hield zich bezig met de in- en verkoop van auto s, alsmede de exploitatie van een garagebedrijf met wasserette. Omzetgegevens : , , ,-- Personeel gemiddeld aantal : 2 Verslagperiode : 7 oktober januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 9 uren en 52 minuten Bestede uren totaal : 59 uren en 57 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van dit systeem, houdende de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2). In het beginverslag zijn de relevante gegevens betreffende het bedrijf van gefailleerde (Auto van der Zee BV), alsmede andere omstandigheden, betreffende het faillissement aan de orde geweest. De tekst van het beginverslag wordt hierna, per onderwerp, wederom weergegeven. Daarna worden, eveneens per onderwerp, in cursiefschrift de ontwikkelingen tijdens de verslagperiode weergegeven. Aldus ontstaat, met dit verslag, een compleet beeld van alle relevante gegevens betreffende de faillissementsbehandeling tot en met het tweede kwartaalverslag van het faillissement. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Auto Van der Zee BV is opgericht bij akte d.d. 27 maart Enig aandeelhouder en bestuurder is Automotive Friesland BV, eveneens gefailleerd d.d. 8 juli Enig aandeelhouder en bestuurder van Automotive Friesland BV is Abraham Beheer BV, eveneens gefailleerd op 8 juli Enig aandeelhouder en bestuurder van Abraham Beheer BV is de heer Abraham Adriaan van der Zee, geboren op 29 december 1965 te Sneek. 1.2 Winst en verlies : 2011: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 2012: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 2013: netto resultaat na belasting : ,-- verlies 1

2 2 1.3 Balanstotaal : per 31 december 2011 : ,-- per 31 december 2012 : ,-- per 31 december 2013: , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : Alle risicoverzekeringen zijn ondergebracht bij Van de Witte Assurantiën/Schadeservice BV. De curator heeft kort na faillissement contact opgenomen met Van de Witte Assurantiën/Schadeservice BV en verzocht een overzicht van de risicoverzekeringen aan hem ter hand te stellen. De curator heeft de verzekeringen, waarvoor geen belang meer bestaat, beëindigd. 1.6 Huur : Auto Van der Zee BV huurde het bedrijfspand van Automotive Friesland BV. Ten tijde van het faillissement was sprake van een aanzienlijke huurachterstand. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de vennootschap te weinig omzet realiseerde met de verkoop van auto s, terwijl de vaste lasten hoog waren. Het bedrijf huurde een groot bedrijfspand, waarvan maandelijks ,35 huur betaald moest worden. Bovendien drukte de zware financiering van de Rabobank Sneek- ZuidwestFriesland op de onderneming. Doordat er te weinig auto s werden verkocht en er te weinig omzet werd gerealiseerd, konden er minder auto s ingekocht worden. Het gevolg hiervan was dat er ook minder verkocht werd. De afgelopen drie jaar is er telkens een ruim verlies geleden. De voorraad auto s droogde op. Uiteindelijk heeft de directie van de onderneming besloten om het faillissement zelf aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 10 juli Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De gefailleerde vennootschap is niet eigenaar van onroerende zaken. De bedrijfsvoering vond plaats in een bedrijfsgebouw (perceel grond met opstallen, showroom, kantoorruimte, werkplaats, buitenterrein inclusief wasstraat) aan de Schijnwerkersstraat De bedrijfsruimte werd gehuurd van Automotive Friesland BV. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft inventarisgoederen en gereedschappen en overige bedrijfsmiddelen, waaronder o.a. een tweetal autobruggen en andere gereedschappen, aanwezig in de werkplaats. 2

3 3 De curator heeft Troostwijk Waardering & Advies in overleg met de bank opdracht gegeven om en inventarisatie- en taxatierapport op te stellen van de aangetroffen activa in zowel het faillissement Auto van der Zee BV en Automotive Friesland BV. Het bedrijfspand gelegen aan de Schrijnwerkersstraat valt in de boedel van het faillissement van Automotive Friesland BV. Troostwijk Waardering en Advies heeft de volgende activa gewaardeerd, welke in het faillissement van Auto van der Zee BV vallen: - kantoorinventaris (bodemgoederen); - bedrijfsinventaris (bodemgoederen); - rollend materieel (niet bodemgoederen); - marge goederen (niet bodemgoederen); - voorraad (niet bodemgoederen). De bedrijfsmiddelen zullen tezamen met de voorraad en het bedrijfsgebouw als één geheel via Troostwijk Vastgoed Verkoop BV verkocht gaan worden. De opdracht daartoe is reeds aan Troostwijk Vastgoed Verkoop BV verstrekt. Troostwijk Vastgoed Verkoop BV zal een onlineverkoop bij inschrijving van de activa organiseren. Door Troostwijk Vastgoed Verkoop BV is een onlineveiling bij openbare inschrijving georganiseerd. De biedingen die uitgebracht zijn, hebben er niet in geresulteerd dat er tot gunning is overgegaan. De curator is hiertoe, na overleg met de bank, als hypotheekhouder en pandhouder, niet toe overgegaan. De curator zal zich verder inspannen om de bedrijfsmiddelen tezamen met het onroerend goed te verkopen. De curator verwacht hierover in het volgend faillissementsverslag nader over te kunnen berichten. In het kader van de verkoop van het onroerend goed zijn er kosten gemaakt. De curator is met de bank overeengekomen dat deze kosten ten laste komen van de bank, maar allereerst vanaf de boedelrekening van Auto van der Zee BV voldaan worden. Zo is het pand opgeruimd en verkoopklaar gemaakt. De kosten hiervoor bedragen 2.145,33. Het pand en de aanwezige bedrijfsmiddelen zijn nog verzekerd. Ook de kosten hiervan worden vanuit het faillissement Auto van der Zee voldaan en komen ten laste van de bank. Hetzelfde geldt voor gas, water en de kosten voor de alarminstallatie. 3.6 Verkoopopbrengst : nog onbekend 3.7 Boedelbijdrage : De curator heeft met de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hypotheekhouder in het faillissement Automotive Friesland BV met betrekking tot bedrijfspand en pandhouder in het faillissement Auto Van der Zee BV de afspraak gemaakt dat er een boedelbijdrage betaald wordt voor de totale opbrengst voor wat betreft de verkoop van het registergoed en de verpande roerende goederen, waarbij aangesloten wordt voor de percentages die gelden voor de verkoop van registergoederen. Voor het deel van de opbrengst boven ,-- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald, te rekenen over het door de bank te ontvangen bedrag. 3

4 4 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht voor de fiscus geldt voor de bodemgoederen, bestaande uit kantoorinventaris en de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gereedschappen, aanwezig in de werkplaats. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is een voorraad aanwezig van 9 personenauto s en een aantal autobanden. De negen personenauto s zijn verkocht. Het gaat om de volgende voertuigen: - een personenwagen, fabrikant Seat, type Ibiza ST, kenteken: 55-NNG-6; - een personenwagen, fabrikant Peugeot, type 107, kenteken: 89-JJG-8; - een bedrijfswagen, fabrikant Renault, kenteken: 14-BL-SV; - een bedrijfswagen, fabrikant Peugeot, kenteken: 77-BD-NP; - een personenwagen, fabrikant Kia, type Cerato, uitvoering 2.0 CRDi EX, kenteken: 65-RT-FG; - een personenwagen, fabrikant Daewoo, type Tacuma, uitvoering 1.6 vierdeurs, kenteken: 29-LP-HP; - een personenwagen, fabrikant Renault, type Megane, uitvoering 1.5 dci tech line, kenteken: 01-TJ-HL; - een personenwagen, fabrikant Citroën, type C5, uitvoering 2.0 HDi, kenteken: 28-KVP-5; - een personenwagen, fabrikant Alfa Romeo, type 156 sportwagon, uitvoering 1.9 JTD, kenteken: 08-JV-ZJ. Verkoop en betaling heeft inmiddels plaatsgehad. De levering dient nog plaats te vinden. Voor de levering is het nog noodzakelijk dat de tijdelijke documentnummers en codes van voornoemde voertuigen ter hand gesteld worden door het RDW, zodat overschrijving van de voertuigen kan plaatsvinden. De curator heeft deze tijdelijke documentnummers nog niet ontvangen. Zodra deze zijn ontvangen, kunnen de voertuigen ook geleverd worden aan de koper Verkoopopbrengst : ,-- inclusief BTW 3.11 Boedelbijdrage : Verwezen wordt naar de boedelbijdrage genoemd onder 3.7. Andere Activa 3.12 Beschrijving : Bevinden zich, volgens de huidige waarneming, niet in het faillissement Verkoopopbrengst : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : ,86 In het totaalbedrag van de debiteurenstand ad ,86 zit ook een factuur opgenomen van 7.000,-- op Autobedrijf van der Zee (failliet zelf). Dit bedrag is derhalve niet te incasseren. De totale omvang van de debiteurenstand bedraagt derhalve ,86. Aantal debiteuren : 23 4

5 5 Op verzoek van de pandhouder, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, heeft de curator de debiteuren aangeschreven en voor zover nodig gesommeerd om tot betaling over te gaan. 4.2 Opbrengst : Bij het opmaken van het faillissementsverslag zijn er nog geen betalingen op de faillissementsrekening binnengekomen. Tot op heden is er een bedrag geïncasseerd ad 3.914,01. Van voornoemd bedrag is een bedrag ad 1.571,45 op de faillissementsrekening gestort. Het andere deel, een bedrag ad 2.342,56, is op de bankrekening van de failliet zelf overgeboekt. Door Autobedrijf Yildiz is een bedrag van 100,-- voldaan op de gehele vordering ad 3.417,92. Tot op heden is er een bedrag geïncasseerd ad 4.356,15. Van voornoemd bedrag is een bedrag ad 1.972,87 op de faillissementsrekening gestort. Het andere deel, een bedrag ad 2.383,28, is op de bankrekening van de failliet zelf overgeboekt. 4.3 Boedelbijdrage : Overeenkomstig de separatistenregeling overeengekomen. Werkzaamheden : De curator zal de incassowerkzaamheden voortzetten. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: verstrekt krediet in rekening-courant , Leasecontracten : Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden : Verpanding van: - inventaris; - voorraden; - transportmiddelen; - vordering op derden. 5.4 Separatistenpositie : zie hiervoor 5.5 Boedelbijdragen : Verwezen wordt naar alinea 3.7 en Eigendomsvoorbehoud : Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de curator gemeld welke aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Berner Produkten BV heeft zich op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud beroepen. Er zijn een aantal rekken in bruikleen geplaatst bij Auto van der Zee BV. De curator heeft Berner Produkten BV in de gelegenheid gesteld om de producten op te halen. Berner Produkten BV heeft de rekken op 13 augustus 2014 uit het bedrijfspand, gelegen aan de Schrijnwerkersstraat 10-12, opgehaald. 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten beroepen hebben. 5.8 Retentierechten : Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen hebben. 5

6 6 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : De curator heeft op de dag van het faillissement het bedrijf aangetroffen waarbij de werkzaamheden al gestaakt waren. 6.2 Financiële vastlegging : n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : Tot heden zijn geen activiteiten kenbaar, welke erop gericht zijn tot een doorstart te komen. Wel zal er getracht worden om zowel vanuit het faillissement Automotive Friesland BV als Auto Van der Zee BV het onroerend goed en de roerende goederen als geheel te verkopen. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Op het eerste gezicht is er sprake van een geordende boekhouding. De diensten zijn betrokken Propstra Accountants te Leeuwarden. 7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : is nog in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Is aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : niet van gebleken 7.6 Paulianeus handelen : niet van gebleken 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV ad 8.800, Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : 3.274, Andere pref. crediteuren : geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Rechtsmatigheidsonderzoek. Invordering debiteuren in overleg met separatist. Verkoop van roerende goederen in overleg met separatist. Daarna waarschijnlijk opheffing. Waarschijnlijk geen uitkering aan crediteuren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : zie hiervoor 9.3 Indiening volgend verslag : 7 april

7 7 J.H. van der Meulen, curator. Producties: Productie 1: Productie 2: Productie 3: Productie 4: Productie 5: Productie 6: Productie 7: tijdspecificatie naar activiteit; tijdsregistratie per tijdschrijfgroep; lijst voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen; lijst voorlopig erkende preferente schuldvorderingen; lijst voorlopig erkende boedelvorderingen; tussentijds financieel verslag; boedelmutatieformulier. 7

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Argo Pantes Finance B.V. Faillissementsnummer : 06/362 F Datum uitspraak faillissement : 20 juni 2006 Curator : mr S.M. Postma

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie