FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING. Kengetallen Kences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING. Kengetallen Kences"

Transcriptie

1 FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING 2012 :: Kengetallen Kences

2 Voorwoord Onrust Feiten & Trends Studentenhuisvesting 2012 wordt door Kences gepubliceerd in een roerige tijd. Er is onrust ontstaan door de voorgenomen plannen van het kabinet om het woningwaarderingsstelsel (WWS) af te schaffen en daarvoor in de plaats de maximale huurprijs grenzen te koppelen aan de WOZ waarde van sociale huurwoningen en studentenwoningen. Deze kabinetsplannen kunnen ernstige gevolgen hebben voor (investeringen in) studentenhuisvesting. Wat is het probleem? Als de plannen ongewijzigd doorgaan, is dat rampzalig voor studentenhuisvesting. Op dit moment wordt de maximale huur voor sociale huurwoningen vastgesteld op basis van een puntensysteem. Wat een verhuurder mag vragen, is afhankelijk van zaken als de locatie van de woning, de grootte en de voorzieningen. Het nieuwe kabinet vindt dat ingewikkeld en wil de huurprijs laten afhangen van de WOZ-waarde van een woning. In de nieuwe plannen mogen verhuurders maximaal 4,5 procent van die WOZ-waarde vragen als huur. Het gevolg van deze maatregel is dat de huren fors omlaag moeten in het overgrote deel van de complexen omdat studentenwoningen een heel lage WOZ-waarde hebben. Dat wordt goedkoop wonen voor studenten! Dat zou je in eerste instantie wel zeggen. Maar voor sommige woningen moet de huur gehalveerd worden. Bedenk dat studentenwoningen van corporaties met huren van 180 tot maximaal 350 euro al goedkoop zijn. Als daar de helft afgaat wordt er niet meer geïnvesteerd in nieuwe woningen en gaan studentenhuisvesters uiteindelijk failliet. Daar zijn studenten absoluut niet mee geholpen. Is er al zicht op een oplossing? Op 10 december 2012 vond in goede sfeer een eerste kennismaking plaats tussen Kences en minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Er is gesproken over de gevolgen van het regeerakkoord voor studentenhuisvesting. De minister gaf aan bij de uitwerking van de plannen rekening te willen houden met de specifieke eigenschappen van studentenhuisvesting. De uitgewerkte plannen van de minister worden in het voorjaar van 2013 verwacht. Wij hopen op een vroeg voorjaar, zodat er snel duidelijkheid is over de toekomstige huurniveaus van studentenhuisvesting. Utrecht, 12 december 2012

3 1. Inleiding Met de publicatie van Feiten en Trends over studentenhuisvesting verstrekt Kences tweejaarlijks actuele (branche-)informatie over studentenhuisvesting. Interessant voor studentenhuisvesters, gemeenten, marktpartijen, beleggers, journalisten en studenten. Vanaf 2012 verschijnt Feiten en Trends jaarlijks. Op zijn de voorgaande edities terug te vinden. Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en brancheorganisatie van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences deelnemers huisvesten samen ruim studenten. Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten en studenten en docenten uit andere delen van de wereld. Deelname aan Kences is mogelijk als deelnemer of als partner. Kences heeft momenteel de elf deelnemers en één partner Singelveste Alleewonen. Ambitie Het is de ambitie van de deelnemers van Kences om nieuwe studentenkamers te bouwen tussen 2011 en Hierover heeft Kences met gemeentelijke- en landelijke overheid, HO instellingen en studentenvakbond afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting Marktaandeel Ongeveer 34% van de studenten die op kamers woont in de stad waar men studeert, woont bij een Kences-deelnemer. Per stad zijn de marktaandelen echter verschillend. Overigens, als je de studenten meetelt die wel uitwonend zijn, maar niet in hun studiestad, komen de Kences deelnemers op een gemiddeld marktaandeel van zo n 25%. Ondertekening: Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 17 november 2011 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

4 2. Studentenkamers van Kences deelnemers en partner Deelnemer Actief in Aantal een heden Deelnemer Actief in Aantal een heden Amsterdam (incl. Diemen en Amstelveen) Nijmegen Amsterdam (incl. Amstelveen), Delft, Den Haag, Leiden Leeuwarden, Utrecht, Zwolle Ede, Wageningen Rotterdam Groningen Eindhoven Breda 700 Breda, Tilburg *Partner Leiden Maastricht, Sittard-Geleen Totaal aantal eenheden Kences deelnemers Bron: Kences 2012 (afgeronde getallen) Kences deelnemers en partner hebben eenheden in bezit en beheer waarvan onzelfstandige eenheden (67%) en zelfstandige eenheden (33%). Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

5 De onderstaande grafiek geeft de verhouding van het aandeel onzelfstandige en zelfstandige woningen per Kences deelnemer weer. Verhouding zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden DUWO SSH De Key Vestia R'dam Stadswonen SSHN SLS Wonen Idealis Lefier Stad Groningen WonenBreburg Vestide Woonpunt Singelveste Alleewonen Onzelfstandig Zelfstandig Bron: Kences 2012 Wachttijden De wachttijden voor een studentenwoning zijn door het jaar heen verschillend. In de periode augustus-september zijn de wachttijden het langst, in de periode april-mei het kortst. Dit houdt verband met de toestroom van eerstejaarsstudenten en de uitstroom van afgestudeerden. De wachttijd voor studentenwoning bij Kences deelnemers varieert van 4 maanden in Breda en Tilburg tot 35 maanden in Amsterdam Wachttijden studentenhuisvesting bij Kences deelnemers 2012 *voor de kamers van DUWO in Delft en Den Haag is de wachttijd afhankelijk van de reacties op het aanbod via Studenten Woning Web, ** in Sittard-Geleen wordt toegewezen via loting. Bron: Kences, overzicht wachttijden in maanden 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

6 Huurprijzen De gemiddelde (kale) huurprijs per 1 juli 2012, voor een studentenwoning bij Kences deelnemers varieert van 209,- in Wageningen tot rond 300,- in Den Haag en Sittard- Geleen. Wat betaalt een student voor een kamer? Bron: Kences, overzicht huurprijzen in euro s per maand per 1 juli 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

7 3. Aantal studenten in Nederland Wist u dat er in 1950 in Nederland slechts studenten waren? In 2012 is dit aantal gegroeid tot ruim (voltijd en deeltijd). Dit is een toename van 77% in 62 jaar. De onderstaande grafiek laat de toename zien. Groei aantal HBO studenten WO HBO Bron: Kences, monitor studentenhuisvesting 2012 Voor studentenhuisvesting zijn met name de voltijdstudenten van belang. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) telde op 1 oktober 2011 een totaal van voltijd HO studenten. Hiervan is 48% man en 52% vrouw. De referentieraming van het ministerie van OCW (2012) voorspelt dat het aantal voltijd studenten in 2019 zal zijn doorgegroeid naar Het aantal studenten groeit, maar de groei vlakt wel enigszins af. Het aantal HBO studenten groeit tussen 2012 en 2020 van 363 naar 416 duizend. Dit zijn studenten, een groei van 15%. Het aantal WO-studenten groeit van 2012 tot 2020 van 234 naar 266 duizend. Deze studenten zorgen voor een groei van 14%. Het aantal voltijdstudenten in het hoger onderwijs groeit tot 2020 met Daardoor stijgt de vraag naar kamers in de studentensteden met Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

8 Amsterdam (incl Arnhem Breda Delft Eindhoven Enschede Groningen Leiden (incl Nijmegen Rotterdam s Gravenhage s HertogenBosch Tilburg Utrecht Wageningen 4. Woonsituatie van studenten in Nederland Uit de monitor studentenhuisvesting 2012 blijkt dat 55% van de studenten uitwonend is. Van deze studenten wonen er op kamers in de stad waar ze studeren. In de monitor is voor iedere studentenstad een zogenaamde spanningsindicator opgenomen. Deze indicator geeft inzicht in het extra aantal studenten dat nu elders woont maar graag op kamers zou willen in de studiestad. Deze spanningsindicator verschilt per studentenstad Studenten woonachtig in de stad nu en straks Studenten die in de studiestad willen komen wonen Studenten wonend in studiestad Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Op onderstaande kaart van Nederland is het aandeel uit- en inwonende studenten per stad weergegeven. WO studenten naar woonsituatie per provincie (2012) Van het totale aantal uit Nederland afkomstige WO studenten is 62% uitwonend en 27% inwonend. Een groot deel van de WO studenten woont dus op kamers in de studiestad. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

9 Bij de HBO studenten is een ander patroon te zien. Van deze studenten wonen de meesten inwonend buiten de studiestad. Van de uit Nederland afkomstige HBO studenten woont 40% op kamers in de studiestad en 54% bij de ouder(s) buiten de studiestad. HBO studenten naar woonsituatie per provincie (2012) Het verschil in woonsituatie tussen WO en HBO studenten zorgt ook voor een verschil in de vraag naar studentenhuisvesting in de diverse studiesteden. Het zal duidelijk zijn dat de behoefte aan studentenhuisvesting het grootst is in de universiteitssteden. In de praktijk is er de grootste behoefte aan studentenhuisvesting in Amsterdam en de universiteitssteden Groningen, Leiden, Maastricht en Utrecht. Hoe wonen studenten nu? Om goed inzicht te krijgen in de huidige woonsituatie en de woonwensen van studenten, deed Kences onderzoek onder ruim studenten. Daaruit blijkt dat bijna 2/3e deel van alle uitwonende studenten op kamers woont met gedeelde voorzieningen (toilet, keuken, douche) voor rond de 300 euro per maand. Zo n 15% van de studenten woont op kamers met eigen douche, toilet en soms ook een keuken. Zij betalen meer dan 300 euro. De resterende 20% woont zelfstandig in een gewone woning en betaalt in de meeste gevallen meer dan 400 euro per maand. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

10 Hoe willen studenten wonen? Studenten geven nadrukkelijk aan meer behoefte te hebben aan woonruimte met eigen voorzieningen (douche, toilet en eventueel keuken). Ook is er een redelijk grote groep studenten die graag een volledig zelfstandige woning wil huren. 45% 30% kamer met gedeelde voorzieningen kamer met eigen voorzieningen eigen woning 25% Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Waar willen studenten wonen? Er kan bij studenten die willen verhuizen een onderverdeling worden gemaakt in de volgende groepen: starters die het ouderlijk huis willen verlaten, vestigers van buiten de stad die in de stad willen wonen, doorstromers binnen de stad. Voor alle drie deze groepen geldt dat ze binnen een jaar willen verhuizen en dat ze in de stad willen wonen waar ze studeren (33%) (12%) (55%) Starters die ouderlijk huis willen verlaten Vestigers van buiten naar de stad Doorstromers binnen de stad Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Vergeleken met het beeld van de huidige situatie blijkt dat studenten in de gewenste situatie vaker eigen voorzieningen of een eigen woning willen. In de huidige marktomstandigheden zijn de kleine kamers zonder eigen voorzieningen populair onder studenten, vanwege de prijs en de beschikbaarheid. Maar men woont liever meer op zichzelf. Uiteraard verschilt het beeld per stad. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

11 5. Financiële positie van studenten in Nederland Uitwonende studenten komen per maand gemiddeld 178,- tekort. Voor thuiswonende studenten is het gemiddeld tekort 68,-. Een derde van de studenten leent bij DUO. Gemiddeld lenen zij per persoon 365,- per maand. In het verleden leende 10% van de studenten bij DUO, maar inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 38%. Budget Uitwonende studenten hebben gemiddeld 915,- per maand te besteden en thuiswonende studenten 535,-. Hun maandelijkse kosten bedragen respectievelijk 1093,- en 603,- maar omdat hun ouders (een deel van) de huur of het collegegeld betalen kunnen de meesten toch rondkomen. Uitgaven per maand Kamerhuur ( 341,- ) is de grootste gemiddelde kostenpost van uitwonende studenten, gevolgd door boodschappen ( 150,-), collegegeld ( 143,-) en de zorgverzekering ( 106,-). Dit zijn vaste basis uitgaven. In de categorie flexibele uitgaven vallen o.a. (reserveren voor) vakantie ( 75,- ), uitgaan ( 57,-) en mobiele telefoon ( 32,-). Basisbeurs Voor veel studenten vormt de basisbeurs een belangrijk deel van hun inkomsten. In de onderstaande tabel is de vastgestelde hoogte van de basisbeurs van de afgelopen jaren weergegeven. Met ingang van januari 2013 wordt de hoogte van de basisbeurs bijgesteld. Basisbeurs Uitwonend 266,23 272,46 Thuis- of inwonend 95,61 97,85 Bron: DUO Uitgaven Huishoudboekje gemiddelde uitwonende student 2012 Inkomsten Woonlasten 340 Beurs 265 Boodschappen 150 Ouderbijdrage 150 Studie en collegegeld 192 Baantje 250 Zorgverzekering 106 Lening DUO 250 Mobieltje Vervoer 42 Tekort: 178 TV en internet 22 Uitgaan 57 Kleding en persoonlijke 77 verzorging Sparen voor vakantie Bron: Nibud, Studentenonderzoek , mei 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

12 6. Studenten en de kenniseconomie Nederland is een kenniseconomie. Bijna vier procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de kennissector. Dat betekent ongeveer mensen die er dagelijks hun brood verdienen. Driekwart van de bijna kenniswerkers is werkzaam in de dertien steden waar de Nederlandse universiteiten zijn gevestigd. In een betrekkelijk kleine universiteitsstad als Wageningen is ruim de helft van de beroepsbevolking werkzaam in de kennissector. In grote steden als Rotterdam en Amsterdam gaat het om ongeveer acht procent van de beroepsbevolking. Bron: TNO Kennis als economische motor (2009) Steden waar veel studenten wonen, zijn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven. Studenten in deze kennissteden leveren banen, economische meerwaarde en innovatie op. Studentenhuisvesting is daarbij een belangrijke faciliterende factor. Of zoals Sijbolt Noorda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het zo treffend weet te zeggen: 'Studentenhuisvesting is de accu van de motor van de kenniseconomie'. Het belang van studenten voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie blijkt uit de volgende cijfers. In de Nederlandse economie werkte, in 2009, bijna 4% van de beroepsbevolking in de kennissector (TNO, 2009). In 2005 was de bijdrage van de kennissector aan de Nederlandse economie 14,5 miljard Euro (TNO, 2009). Het aantal studenten stijgt de komende jaren fors. Uit de monitor studentenhuisvesting 2012 blijkt dat er tot het jaar 2010, extra kamers nodig zijn. Om ervoor te zorgen dat deze kamers er komen is Kences de campagne Wij bouwen aan de kenniseconomie gestart. De campagne ondersteunt de in het LAS vastgelegde ambitie van de Kences deelnemers om studentenwoningen te realiseren in de periode tot Op de website treft u alle nieuwbouwprojecten aan van Kences deelnemers sinds De bouwprojecten zijn onderverdeeld in de categorieën: in voorbereiding, in aanbouw en opgeleverd. Momenteel zijn er ruim nieuwe kamers opgenomen in het projectenoverzicht. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

13 7. Internationalisering van het hoger onderwijs Wereldwijd volgden in 2010 meer dan 4.1 miljoen studenten een opleiding buiten hun eigen land. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002 zijn de Nederlandse en de buitenlandse onderwijsprogramma s beter op elkaar afgestemd. Hierdoor is het voor Nederlandse studenten eenvoudiger geworden om (een gedeelte van) hun studie in het buitenland te volgen. Andersom zijn hierdoor ook voor internationale studenten de mogelijkheden vergroot om (een gedeelte van) een Nederlandse opleiding te volgen. Huisvesting De internationalisering van het onderwijslandschap en de toegenomen studentenmobiliteit zorgt ervoor dat er in Nederland een groeiende vraag is naar huisvesting voor internationale studenten. Voor de Kences deelnemers heeft de toegenomen studentenmobiliteit belangrijke gevolgen. Een gedeelte van hun studentenwoningen is permanent beschikbaar gemaakt voor de fluctuerende groep van internationale studenten. Omdat het voor de meeste internationale studenten niet mogelijk is om lang op een wachtlijst te staan en hun inboedel mee te verhuizen, worden de woonruimten direct en compleet ingericht aangeboden. Uit het onderzoek Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten dat in 2012 in opdracht van Kences werd uitgevoerd blijkt dat 862 respondenten die aangeven een kamer te huren met gedeelde voorzieningen, er 67% een kamer huren van een sociale studentenhuisvester. Who are you renting a room from? Studentenhuisvester 67% Huisbaas (eigenaar) 17% Private verhuurder Onderhuur Anders 6% 1% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten 2012 Labyrint Onderzoek & Advies Studentenmobiliteit Wanneer internationale studenten zich inschrijven bij een Nederlandse onderwijsinstelling om een hele opleiding te volgen dan wordt dit diplomamobiliteit genoemd. Mobiliteit gedurende de studie wordt studiepuntmobiliteit genoemd. In die situatie worden er een aantal van de voor de opleiding benodigde studiepunten in Nederland gehaald. In het studiejaar waren er ongeveer internationale studenten in Nederland. Hieronder bevinden zich naar schatting studenten die voor een diploma in Nederland verblijven en studenten die voor het behalen van een aantal studiepunten hier verblijven. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

14 Herkomst Van het totale aantal WO studenten is 11% internationaal student, bij HBO studenten gaat het om 6%. De helft van de internationale studenten in Nederland komt uit een van de onze buurlanden. In de periode van 2005 tot 2012 nam het aantal internationale studenten in Nederland toe van tot ruim Hiervan was in het studiejaar veruit de grootste groep ( studenten) afkomstig uit Duitsland, gevolgd door China (5.700 studenten) en België (2.900 studenten). Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

15 8. Kengetallen Kences Deelnemers en partner in Kences in 2012: 12 Eenheden in bezit en beheer bij deelnemers en partner Kences: Aandeel Kences van de markt voor studentenhuisvesting: 34% Onzelfstandige eenheden in bezit en beheer bij Kences deelnemers: Aandeel onzelfstandige studentenwoningen Kences: 67% Zelfstandige eenheden in bezit en beheer bij Kences deelnemers: Wachttijd in maanden voor eenheden van Kences deelnemers: 4 tot 35 Gemiddelde huurprijs per wooneenheid van Kences deelnemers: 209,- tot 300,- Studenten Totaal aantal studenten per 1 oktober 2011 (voltijd en deeltijd): Verhouding man/vrouw: 48% m. / 52% v. Totaal aantal voltijdsstudenten per 1 oktober 2011: Verwachte totaal aantal voltijdsstudenten per 1 oktober 2019: Verwachte toename HBO studenten tussen 2012 en 2019: (15%) Verwachte toename van WO-studenten tussen 2012 en 2019: (14%) Totale % uitwonende studenten 2011: 55% % uitwonende WO studenten in 2011: 62% % uitwonende HBO studenten in 2011: 54% Internationalisering Aantal internationale studenten in Nederland in : % internationale studenten dat bij een deelnemer van Kences op kamers woont met gedeelde voorzieningen: 67% Financiële positie studenten Gemiddelde maandelijkse inkomsten uitwonende studenten: 915,- Gemiddelde maandelijkse uitgaven uitwonende studenten: 1093,- Studenten en de kenniseconomie % van de Nederlandse beroepsbevolking in de kennissector in 2009: 4% Bijdrage van de kennissector aan de Nederlandse economie (p.j.): 14,5 miljard Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

16 Bronvermelding Studenten in Nederland Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences, opgevraagde gegevens deelnemers/partner Kences, 2012 Op kamers Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences, Overzicht wachttijden 2012 Kences, Overzicht huurprijzen 2012 Internationalisering van het hoger onderwijs Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Nuffic, Mobiliteit in beeld 2012 OESO, Education at a Glance 2012 Studenten en de Kenniseconomie Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences/TNO, Kennis als economische motor, 2009 Financiën en uitgavenpatroon studenten Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Nibud, Studentonderzoek , 21 mei 2012 Woonwensen van studenten Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Colofon Uitgave: Stichting Kences Postbus AB Utrecht Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Herijking Hoger Onderwijs Almere

Herijking Hoger Onderwijs Almere Herijking Hoger Onderwijs Almere Maart 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN SAMENVATTING 1.1 Doel nota 3 1.2 Resultaten tot nu toe 3 1.3 Ambities 4 1.4 Herijking 4 HOOFDSTUK 2 REGULIER ONDERWIJS, RESULTATEN

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 11)

De beleidsartikelen (artikel 11) 11. STUDIEFINANCIERING 11.0 Hoofdlijnenakkoord Balkenende II 11.0.1 Topprioriteiten (intensiveringen) Enkele maatregelen die worden gefinancierd met de enveloppemiddelen gaan gepaard met een uitbreiding

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten november 2013 Voorwoord VKZ BV financiële vastgoed- en gebiedsmanagers,

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten 2015

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten 2015 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten 2015 Ernest Berkhout Roetersstraat

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten

MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP ISO Onderzoek Studiefinanciering & leengedrag Studenten MHP Vakcentrale Multatulilaan 12 4103 NM Culemborg Postbus 575 T 0345 851 900 / F 0345 851 915 E info@vc-mhp.nl / I www.vakcentralemhp.nl 4100

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren

Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar de risico s van de beleidsnotitie Studeren is investeren Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / E iso@iso.nl / I www.iso.nl Twitter @ISObestuur

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863

III III Mil IIII III IIIII II 15BIN04863 (JHGEKOMEN, O 9 AUG. Z01Ś Nathalie Giezen Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Bureau 024 zondag 9 augustus 2015 18:26 griffie@arnhem.nl; gemeente@beuningen.nl; gemeente@wijchen.nl;

Nadere informatie

Jaarverslag SSH 2008

Jaarverslag SSH 2008 Jaarverslag SSH 2008 Inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 4 Volkshuisvestingsverslag 1 Samenwerking en verbindingen 6 2 Ontwikkeling en kwaliteit van ons bezit 9 3 Energie en duurzaamheid 15 4 Verhuur

Nadere informatie

Het nieuwe leren is flexstuderen

Het nieuwe leren is flexstuderen Het nieuwe leren is flexstuderen De introductie van de flexstudent Utrecht, maart 2014 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Dit rapport kan worden gepubliceerd of geciteerd, mits

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Student en Stad Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Rondgang langs een aantal Nederlandse universiteitssteden en

Nadere informatie

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon postbus.wooninfo@minbzk.nl FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een

Nadere informatie