FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING. Kengetallen Kences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING. Kengetallen Kences"

Transcriptie

1 FEITEN & TRENDS STUDENTENHUISVESTING 2012 :: Kengetallen Kences

2 Voorwoord Onrust Feiten & Trends Studentenhuisvesting 2012 wordt door Kences gepubliceerd in een roerige tijd. Er is onrust ontstaan door de voorgenomen plannen van het kabinet om het woningwaarderingsstelsel (WWS) af te schaffen en daarvoor in de plaats de maximale huurprijs grenzen te koppelen aan de WOZ waarde van sociale huurwoningen en studentenwoningen. Deze kabinetsplannen kunnen ernstige gevolgen hebben voor (investeringen in) studentenhuisvesting. Wat is het probleem? Als de plannen ongewijzigd doorgaan, is dat rampzalig voor studentenhuisvesting. Op dit moment wordt de maximale huur voor sociale huurwoningen vastgesteld op basis van een puntensysteem. Wat een verhuurder mag vragen, is afhankelijk van zaken als de locatie van de woning, de grootte en de voorzieningen. Het nieuwe kabinet vindt dat ingewikkeld en wil de huurprijs laten afhangen van de WOZ-waarde van een woning. In de nieuwe plannen mogen verhuurders maximaal 4,5 procent van die WOZ-waarde vragen als huur. Het gevolg van deze maatregel is dat de huren fors omlaag moeten in het overgrote deel van de complexen omdat studentenwoningen een heel lage WOZ-waarde hebben. Dat wordt goedkoop wonen voor studenten! Dat zou je in eerste instantie wel zeggen. Maar voor sommige woningen moet de huur gehalveerd worden. Bedenk dat studentenwoningen van corporaties met huren van 180 tot maximaal 350 euro al goedkoop zijn. Als daar de helft afgaat wordt er niet meer geïnvesteerd in nieuwe woningen en gaan studentenhuisvesters uiteindelijk failliet. Daar zijn studenten absoluut niet mee geholpen. Is er al zicht op een oplossing? Op 10 december 2012 vond in goede sfeer een eerste kennismaking plaats tussen Kences en minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Er is gesproken over de gevolgen van het regeerakkoord voor studentenhuisvesting. De minister gaf aan bij de uitwerking van de plannen rekening te willen houden met de specifieke eigenschappen van studentenhuisvesting. De uitgewerkte plannen van de minister worden in het voorjaar van 2013 verwacht. Wij hopen op een vroeg voorjaar, zodat er snel duidelijkheid is over de toekomstige huurniveaus van studentenhuisvesting. Utrecht, 12 december 2012

3 1. Inleiding Met de publicatie van Feiten en Trends over studentenhuisvesting verstrekt Kences tweejaarlijks actuele (branche-)informatie over studentenhuisvesting. Interessant voor studentenhuisvesters, gemeenten, marktpartijen, beleggers, journalisten en studenten. Vanaf 2012 verschijnt Feiten en Trends jaarlijks. Op zijn de voorgaande edities terug te vinden. Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en brancheorganisatie van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences deelnemers huisvesten samen ruim studenten. Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten en studenten en docenten uit andere delen van de wereld. Deelname aan Kences is mogelijk als deelnemer of als partner. Kences heeft momenteel de elf deelnemers en één partner Singelveste Alleewonen. Ambitie Het is de ambitie van de deelnemers van Kences om nieuwe studentenkamers te bouwen tussen 2011 en Hierover heeft Kences met gemeentelijke- en landelijke overheid, HO instellingen en studentenvakbond afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting Marktaandeel Ongeveer 34% van de studenten die op kamers woont in de stad waar men studeert, woont bij een Kences-deelnemer. Per stad zijn de marktaandelen echter verschillend. Overigens, als je de studenten meetelt die wel uitwonend zijn, maar niet in hun studiestad, komen de Kences deelnemers op een gemiddeld marktaandeel van zo n 25%. Ondertekening: Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 17 november 2011 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

4 2. Studentenkamers van Kences deelnemers en partner Deelnemer Actief in Aantal een heden Deelnemer Actief in Aantal een heden Amsterdam (incl. Diemen en Amstelveen) Nijmegen Amsterdam (incl. Amstelveen), Delft, Den Haag, Leiden Leeuwarden, Utrecht, Zwolle Ede, Wageningen Rotterdam Groningen Eindhoven Breda 700 Breda, Tilburg *Partner Leiden Maastricht, Sittard-Geleen Totaal aantal eenheden Kences deelnemers Bron: Kences 2012 (afgeronde getallen) Kences deelnemers en partner hebben eenheden in bezit en beheer waarvan onzelfstandige eenheden (67%) en zelfstandige eenheden (33%). Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

5 De onderstaande grafiek geeft de verhouding van het aandeel onzelfstandige en zelfstandige woningen per Kences deelnemer weer. Verhouding zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden DUWO SSH De Key Vestia R'dam Stadswonen SSHN SLS Wonen Idealis Lefier Stad Groningen WonenBreburg Vestide Woonpunt Singelveste Alleewonen Onzelfstandig Zelfstandig Bron: Kences 2012 Wachttijden De wachttijden voor een studentenwoning zijn door het jaar heen verschillend. In de periode augustus-september zijn de wachttijden het langst, in de periode april-mei het kortst. Dit houdt verband met de toestroom van eerstejaarsstudenten en de uitstroom van afgestudeerden. De wachttijd voor studentenwoning bij Kences deelnemers varieert van 4 maanden in Breda en Tilburg tot 35 maanden in Amsterdam Wachttijden studentenhuisvesting bij Kences deelnemers 2012 *voor de kamers van DUWO in Delft en Den Haag is de wachttijd afhankelijk van de reacties op het aanbod via Studenten Woning Web, ** in Sittard-Geleen wordt toegewezen via loting. Bron: Kences, overzicht wachttijden in maanden 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

6 Huurprijzen De gemiddelde (kale) huurprijs per 1 juli 2012, voor een studentenwoning bij Kences deelnemers varieert van 209,- in Wageningen tot rond 300,- in Den Haag en Sittard- Geleen. Wat betaalt een student voor een kamer? Bron: Kences, overzicht huurprijzen in euro s per maand per 1 juli 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

7 3. Aantal studenten in Nederland Wist u dat er in 1950 in Nederland slechts studenten waren? In 2012 is dit aantal gegroeid tot ruim (voltijd en deeltijd). Dit is een toename van 77% in 62 jaar. De onderstaande grafiek laat de toename zien. Groei aantal HBO studenten WO HBO Bron: Kences, monitor studentenhuisvesting 2012 Voor studentenhuisvesting zijn met name de voltijdstudenten van belang. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) telde op 1 oktober 2011 een totaal van voltijd HO studenten. Hiervan is 48% man en 52% vrouw. De referentieraming van het ministerie van OCW (2012) voorspelt dat het aantal voltijd studenten in 2019 zal zijn doorgegroeid naar Het aantal studenten groeit, maar de groei vlakt wel enigszins af. Het aantal HBO studenten groeit tussen 2012 en 2020 van 363 naar 416 duizend. Dit zijn studenten, een groei van 15%. Het aantal WO-studenten groeit van 2012 tot 2020 van 234 naar 266 duizend. Deze studenten zorgen voor een groei van 14%. Het aantal voltijdstudenten in het hoger onderwijs groeit tot 2020 met Daardoor stijgt de vraag naar kamers in de studentensteden met Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

8 Amsterdam (incl Arnhem Breda Delft Eindhoven Enschede Groningen Leiden (incl Nijmegen Rotterdam s Gravenhage s HertogenBosch Tilburg Utrecht Wageningen 4. Woonsituatie van studenten in Nederland Uit de monitor studentenhuisvesting 2012 blijkt dat 55% van de studenten uitwonend is. Van deze studenten wonen er op kamers in de stad waar ze studeren. In de monitor is voor iedere studentenstad een zogenaamde spanningsindicator opgenomen. Deze indicator geeft inzicht in het extra aantal studenten dat nu elders woont maar graag op kamers zou willen in de studiestad. Deze spanningsindicator verschilt per studentenstad Studenten woonachtig in de stad nu en straks Studenten die in de studiestad willen komen wonen Studenten wonend in studiestad Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Op onderstaande kaart van Nederland is het aandeel uit- en inwonende studenten per stad weergegeven. WO studenten naar woonsituatie per provincie (2012) Van het totale aantal uit Nederland afkomstige WO studenten is 62% uitwonend en 27% inwonend. Een groot deel van de WO studenten woont dus op kamers in de studiestad. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

9 Bij de HBO studenten is een ander patroon te zien. Van deze studenten wonen de meesten inwonend buiten de studiestad. Van de uit Nederland afkomstige HBO studenten woont 40% op kamers in de studiestad en 54% bij de ouder(s) buiten de studiestad. HBO studenten naar woonsituatie per provincie (2012) Het verschil in woonsituatie tussen WO en HBO studenten zorgt ook voor een verschil in de vraag naar studentenhuisvesting in de diverse studiesteden. Het zal duidelijk zijn dat de behoefte aan studentenhuisvesting het grootst is in de universiteitssteden. In de praktijk is er de grootste behoefte aan studentenhuisvesting in Amsterdam en de universiteitssteden Groningen, Leiden, Maastricht en Utrecht. Hoe wonen studenten nu? Om goed inzicht te krijgen in de huidige woonsituatie en de woonwensen van studenten, deed Kences onderzoek onder ruim studenten. Daaruit blijkt dat bijna 2/3e deel van alle uitwonende studenten op kamers woont met gedeelde voorzieningen (toilet, keuken, douche) voor rond de 300 euro per maand. Zo n 15% van de studenten woont op kamers met eigen douche, toilet en soms ook een keuken. Zij betalen meer dan 300 euro. De resterende 20% woont zelfstandig in een gewone woning en betaalt in de meeste gevallen meer dan 400 euro per maand. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

10 Hoe willen studenten wonen? Studenten geven nadrukkelijk aan meer behoefte te hebben aan woonruimte met eigen voorzieningen (douche, toilet en eventueel keuken). Ook is er een redelijk grote groep studenten die graag een volledig zelfstandige woning wil huren. 45% 30% kamer met gedeelde voorzieningen kamer met eigen voorzieningen eigen woning 25% Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Waar willen studenten wonen? Er kan bij studenten die willen verhuizen een onderverdeling worden gemaakt in de volgende groepen: starters die het ouderlijk huis willen verlaten, vestigers van buiten de stad die in de stad willen wonen, doorstromers binnen de stad. Voor alle drie deze groepen geldt dat ze binnen een jaar willen verhuizen en dat ze in de stad willen wonen waar ze studeren (33%) (12%) (55%) Starters die ouderlijk huis willen verlaten Vestigers van buiten naar de stad Doorstromers binnen de stad Bron: monitor studentenhuisvesting 2012 Vergeleken met het beeld van de huidige situatie blijkt dat studenten in de gewenste situatie vaker eigen voorzieningen of een eigen woning willen. In de huidige marktomstandigheden zijn de kleine kamers zonder eigen voorzieningen populair onder studenten, vanwege de prijs en de beschikbaarheid. Maar men woont liever meer op zichzelf. Uiteraard verschilt het beeld per stad. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

11 5. Financiële positie van studenten in Nederland Uitwonende studenten komen per maand gemiddeld 178,- tekort. Voor thuiswonende studenten is het gemiddeld tekort 68,-. Een derde van de studenten leent bij DUO. Gemiddeld lenen zij per persoon 365,- per maand. In het verleden leende 10% van de studenten bij DUO, maar inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 38%. Budget Uitwonende studenten hebben gemiddeld 915,- per maand te besteden en thuiswonende studenten 535,-. Hun maandelijkse kosten bedragen respectievelijk 1093,- en 603,- maar omdat hun ouders (een deel van) de huur of het collegegeld betalen kunnen de meesten toch rondkomen. Uitgaven per maand Kamerhuur ( 341,- ) is de grootste gemiddelde kostenpost van uitwonende studenten, gevolgd door boodschappen ( 150,-), collegegeld ( 143,-) en de zorgverzekering ( 106,-). Dit zijn vaste basis uitgaven. In de categorie flexibele uitgaven vallen o.a. (reserveren voor) vakantie ( 75,- ), uitgaan ( 57,-) en mobiele telefoon ( 32,-). Basisbeurs Voor veel studenten vormt de basisbeurs een belangrijk deel van hun inkomsten. In de onderstaande tabel is de vastgestelde hoogte van de basisbeurs van de afgelopen jaren weergegeven. Met ingang van januari 2013 wordt de hoogte van de basisbeurs bijgesteld. Basisbeurs Uitwonend 266,23 272,46 Thuis- of inwonend 95,61 97,85 Bron: DUO Uitgaven Huishoudboekje gemiddelde uitwonende student 2012 Inkomsten Woonlasten 340 Beurs 265 Boodschappen 150 Ouderbijdrage 150 Studie en collegegeld 192 Baantje 250 Zorgverzekering 106 Lening DUO 250 Mobieltje Vervoer 42 Tekort: 178 TV en internet 22 Uitgaan 57 Kleding en persoonlijke 77 verzorging Sparen voor vakantie Bron: Nibud, Studentenonderzoek , mei 2012 Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

12 6. Studenten en de kenniseconomie Nederland is een kenniseconomie. Bijna vier procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in de kennissector. Dat betekent ongeveer mensen die er dagelijks hun brood verdienen. Driekwart van de bijna kenniswerkers is werkzaam in de dertien steden waar de Nederlandse universiteiten zijn gevestigd. In een betrekkelijk kleine universiteitsstad als Wageningen is ruim de helft van de beroepsbevolking werkzaam in de kennissector. In grote steden als Rotterdam en Amsterdam gaat het om ongeveer acht procent van de beroepsbevolking. Bron: TNO Kennis als economische motor (2009) Steden waar veel studenten wonen, zijn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven. Studenten in deze kennissteden leveren banen, economische meerwaarde en innovatie op. Studentenhuisvesting is daarbij een belangrijke faciliterende factor. Of zoals Sijbolt Noorda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het zo treffend weet te zeggen: 'Studentenhuisvesting is de accu van de motor van de kenniseconomie'. Het belang van studenten voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie blijkt uit de volgende cijfers. In de Nederlandse economie werkte, in 2009, bijna 4% van de beroepsbevolking in de kennissector (TNO, 2009). In 2005 was de bijdrage van de kennissector aan de Nederlandse economie 14,5 miljard Euro (TNO, 2009). Het aantal studenten stijgt de komende jaren fors. Uit de monitor studentenhuisvesting 2012 blijkt dat er tot het jaar 2010, extra kamers nodig zijn. Om ervoor te zorgen dat deze kamers er komen is Kences de campagne Wij bouwen aan de kenniseconomie gestart. De campagne ondersteunt de in het LAS vastgelegde ambitie van de Kences deelnemers om studentenwoningen te realiseren in de periode tot Op de website treft u alle nieuwbouwprojecten aan van Kences deelnemers sinds De bouwprojecten zijn onderverdeeld in de categorieën: in voorbereiding, in aanbouw en opgeleverd. Momenteel zijn er ruim nieuwe kamers opgenomen in het projectenoverzicht. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

13 7. Internationalisering van het hoger onderwijs Wereldwijd volgden in 2010 meer dan 4.1 miljoen studenten een opleiding buiten hun eigen land. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002 zijn de Nederlandse en de buitenlandse onderwijsprogramma s beter op elkaar afgestemd. Hierdoor is het voor Nederlandse studenten eenvoudiger geworden om (een gedeelte van) hun studie in het buitenland te volgen. Andersom zijn hierdoor ook voor internationale studenten de mogelijkheden vergroot om (een gedeelte van) een Nederlandse opleiding te volgen. Huisvesting De internationalisering van het onderwijslandschap en de toegenomen studentenmobiliteit zorgt ervoor dat er in Nederland een groeiende vraag is naar huisvesting voor internationale studenten. Voor de Kences deelnemers heeft de toegenomen studentenmobiliteit belangrijke gevolgen. Een gedeelte van hun studentenwoningen is permanent beschikbaar gemaakt voor de fluctuerende groep van internationale studenten. Omdat het voor de meeste internationale studenten niet mogelijk is om lang op een wachtlijst te staan en hun inboedel mee te verhuizen, worden de woonruimten direct en compleet ingericht aangeboden. Uit het onderzoek Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten dat in 2012 in opdracht van Kences werd uitgevoerd blijkt dat 862 respondenten die aangeven een kamer te huren met gedeelde voorzieningen, er 67% een kamer huren van een sociale studentenhuisvester. Who are you renting a room from? Studentenhuisvester 67% Huisbaas (eigenaar) 17% Private verhuurder Onderhuur Anders 6% 1% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bron: Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten 2012 Labyrint Onderzoek & Advies Studentenmobiliteit Wanneer internationale studenten zich inschrijven bij een Nederlandse onderwijsinstelling om een hele opleiding te volgen dan wordt dit diplomamobiliteit genoemd. Mobiliteit gedurende de studie wordt studiepuntmobiliteit genoemd. In die situatie worden er een aantal van de voor de opleiding benodigde studiepunten in Nederland gehaald. In het studiejaar waren er ongeveer internationale studenten in Nederland. Hieronder bevinden zich naar schatting studenten die voor een diploma in Nederland verblijven en studenten die voor het behalen van een aantal studiepunten hier verblijven. Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

14 Herkomst Van het totale aantal WO studenten is 11% internationaal student, bij HBO studenten gaat het om 6%. De helft van de internationale studenten in Nederland komt uit een van de onze buurlanden. In de periode van 2005 tot 2012 nam het aantal internationale studenten in Nederland toe van tot ruim Hiervan was in het studiejaar veruit de grootste groep ( studenten) afkomstig uit Duitsland, gevolgd door China (5.700 studenten) en België (2.900 studenten). Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

15 8. Kengetallen Kences Deelnemers en partner in Kences in 2012: 12 Eenheden in bezit en beheer bij deelnemers en partner Kences: Aandeel Kences van de markt voor studentenhuisvesting: 34% Onzelfstandige eenheden in bezit en beheer bij Kences deelnemers: Aandeel onzelfstandige studentenwoningen Kences: 67% Zelfstandige eenheden in bezit en beheer bij Kences deelnemers: Wachttijd in maanden voor eenheden van Kences deelnemers: 4 tot 35 Gemiddelde huurprijs per wooneenheid van Kences deelnemers: 209,- tot 300,- Studenten Totaal aantal studenten per 1 oktober 2011 (voltijd en deeltijd): Verhouding man/vrouw: 48% m. / 52% v. Totaal aantal voltijdsstudenten per 1 oktober 2011: Verwachte totaal aantal voltijdsstudenten per 1 oktober 2019: Verwachte toename HBO studenten tussen 2012 en 2019: (15%) Verwachte toename van WO-studenten tussen 2012 en 2019: (14%) Totale % uitwonende studenten 2011: 55% % uitwonende WO studenten in 2011: 62% % uitwonende HBO studenten in 2011: 54% Internationalisering Aantal internationale studenten in Nederland in : % internationale studenten dat bij een deelnemer van Kences op kamers woont met gedeelde voorzieningen: 67% Financiële positie studenten Gemiddelde maandelijkse inkomsten uitwonende studenten: 915,- Gemiddelde maandelijkse uitgaven uitwonende studenten: 1093,- Studenten en de kenniseconomie % van de Nederlandse beroepsbevolking in de kennissector in 2009: 4% Bijdrage van de kennissector aan de Nederlandse economie (p.j.): 14,5 miljard Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

16 Bronvermelding Studenten in Nederland Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences, opgevraagde gegevens deelnemers/partner Kences, 2012 Op kamers Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences, Overzicht wachttijden 2012 Kences, Overzicht huurprijzen 2012 Internationalisering van het hoger onderwijs Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Nuffic, Mobiliteit in beeld 2012 OESO, Education at a Glance 2012 Studenten en de Kenniseconomie Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Kences/TNO, Kennis als economische motor, 2009 Financiën en uitgavenpatroon studenten Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Nibud, Studentonderzoek , 21 mei 2012 Woonwensen van studenten Kences/BZK/ABF, Monitor Studentenhuisvesting 2012 Colofon Uitgave: Stichting Kences Postbus AB Utrecht Kences Feiten & Trends Studentenhuisvesting

Voorwoord. Utrecht, 20 november 2013

Voorwoord. Utrecht, 20 november 2013 Voorwoord Onze publicatie Feiten en Trends Studentenhuisvesting wordt positief gewaardeerd door een breed publiek. De publicatie wordt aangevraagd door verhuurders, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, architecten,

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Monitor Studentenhuisvesting. Uitgevoerd in opdracht van Kences. ir. C. Poulus. September 2012 r2012-0039cp 12137-WON

Monitor Studentenhuisvesting. Uitgevoerd in opdracht van Kences. ir. C. Poulus. September 2012 r2012-0039cp 12137-WON Monitor Studentenhuisvesting 2012 Uitgevoerd in opdracht van Kences ir. C. Poulus September 2012 r2012-0039cp 12137-WON ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2012

Nadere informatie

Kennis als economische motor ONDERZOEK NAAR HET RUIMTELIJK-ECONOMISCH EFFECT VAN HOGER ONDERWIJS

Kennis als economische motor ONDERZOEK NAAR HET RUIMTELIJK-ECONOMISCH EFFECT VAN HOGER ONDERWIJS Kennis als economische motor ONDERZOEK NAAR HET RUIMTELIJK-ECONOMISCH EFFECT VAN HOGER ONDERWIJS ST UD E NT E N ST E D E N IN NE D E R L A ND B E T E R EC O N O MI S C H K L IM A AT R O ND K N A P P E

Nadere informatie

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING Apollo 2014 :: Nederland 1 oktober 2014 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2014 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2014 Uitgevoerd in opdracht van Kences

Nadere informatie

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen)

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.

Nadere informatie

Landelijke Monitor. Studentenhuisvesting. Uitgevoerd in opdracht van Kences. ir. C. Poulus. Augustus 2013 r2013-0030cp 12240-WON

Landelijke Monitor. Studentenhuisvesting. Uitgevoerd in opdracht van Kences. ir. C. Poulus. Augustus 2013 r2013-0030cp 12240-WON Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2013 Uitgevoerd in opdracht van Kences ir. C. Poulus Augustus 2013 r2013-0030cp 12240-WON ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING

LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING LANDELIJKE MONITOR STUDENTENHUISVESTING Apollo 2015 :: Nederland 1 oktober 2015 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2015 Uitgevoerd in opdracht van Kences René van Hulle 1 oktober 2015 ABF Research

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Feiten en mogelijkheden

Feiten en mogelijkheden www.studentenbox.nl Feiten en mogelijkheden Mayra Buster, Kamerbemiddeling Tilburg: We hebben de studentenboxen uitgegeven aan alle studenten die bij Kamerbemiddeling Tilburg een kamer huurden, er werd

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Nathan Rozema Leeuwarden Studiestad (1) Laagland advies i.o.v. Ministerie van VROM, april 2010 Doelstelling Leeuwarden om in top 3 HBO-steden te komen Met het oog daarop

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Studentenwoonwensen Leiden 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met de

Nadere informatie

Verslag ASVA Huisvestingsymposium. De prijs van wonen

Verslag ASVA Huisvestingsymposium. De prijs van wonen Verslag ASVA Huisvestingsymposium De prijs van wonen Op woensdag 28 november vond in CREA het door ASVA in samenwerking met Kennisnetwerk Amsterdam georganiseerde huisvestingsymposium plaats met de naam

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland 2511

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

Check je kamer - Resultaten 2009-2010. Landelijke Studenten Vakbond

Check je kamer - Resultaten 2009-2010. Landelijke Studenten Vakbond Check je kamer - Resultaten 2009-2010 Landelijke Studenten Vakbond Inhoudsopgave Inleiding... 2 Conclusie onzelfstandige kamers... 3 Onzelfstandige kamers - decentrale cijfers... 4 Statistieken... 12 Inleiding

Nadere informatie

LSVb Kamernoodinventarisatie 2012

LSVb Kamernoodinventarisatie 2012 LSVb Kamernoodinventarisatie 2012 Inhoudsopgave H.1 Inleiding...3 H.2 Resultaten.. 4 Amsterdam.. 4 Breda...7 Delft.. 9 Den Haag....11 Eindhoven.. 13 Enschede.16 Groningen..18 s-hertogenbosch. 20 Leiden..

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden

Studentenwoonwensen Leiden Studentenwoonwensen Leiden Onderzoek naar studentenwoonwensen in Leiden Studentenwoonwensen Leiden Onderzoek naar studentenwoonwensen in Leiden Uitgevoerd in opdracht van Kences Maarten Vijncke Augustus

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting

Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting 9 september 2013 LSVb Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting September 2013 Dit

Nadere informatie

Nationaal Studenten Sex Onderzoek. Rapportage 2009

Nationaal Studenten Sex Onderzoek. Rapportage 2009 Nationaal Studenten Sex Onderzoek Rapportage 2009 Samenvatting Totaal aantal respondenten: 1,658 Aantal totaal ingevulde vragenlijsten: 1,455 Algemene gegevens 85% van degenen die de vragenlijst hebben

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

LSVb Kamernoodinventarisatie 2011

LSVb Kamernoodinventarisatie 2011 LSVb Kamernoodinventarisatie 2011 Inhoudsopgave H.1 Inleiding.....3 H.2 Resultaten... 4 Amsterdam... 4 Breda....9 Delft........ 8 Den Haag......11 Eindhoven.. 13 Enschede...16 Groningen.....19 s-hertogenbosch..20

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting

Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting CONCEPTVERSIE 05-09-2013 LSVb Kamernoodevaluatie 2010-2013: Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting September

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede

Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede Monitor vraag en aanbod studentenhuisvesting Wageningen/Ede 1 Samenvatting T/m studiejaar 2016/2017 voldoende aanbod aan studentenhuisvesting De toename van de vraag naar studentenhuisvesting wordt ook

Nadere informatie

Voorwoord. Beste toekomstige student,

Voorwoord. Beste toekomstige student, Voorwoord Beste toekomstige student, Voor je ligt de brochure van de Stichting Studiefinanciering Curaçao over de huisvestingsmogelijkheden in Nederland via SSC. We willen SSC-studenten graag een handje

Nadere informatie

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy Houten, 26 oktober 2006 Colofon In opdracht van: Vestide Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering

Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Toegankelijkheid hoger onderwijs en de rol van studiefinanciering Achtergrondnotitie van de HBO-raad n.a.v. ideeën over een leenstelsel Den Haag, 3 september 2012 Inleiding In het recente debat over mogelijk

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Sleutels gevonden in Leiden? De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2012

Sleutels gevonden in Leiden? De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2012 Sleutels gevonden in Leiden? De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2012 Sleutels gevonden in Leiden? De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2012 Uitgevoerd in opdracht van SLS Wonen,

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Een onderzoek naar het profiel en de woonwensen van studenten in Utrecht Utrecht, juni 2011 Dit onderzoek werd uitgevoerd

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase

Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase CPB Notitie 18 januari 2013 Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap CPB

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Study in Work in Live in Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Vera Broks Vincent Peters Kennisklik Tilburg University Tilburg, 1 juli 2014

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Studentenfinanciën en huisvesting

Studentenfinanciën en huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën enouderavond huisvesting 1 Tegemoetkoming scholieren Voor leerlingen die een voltijdse dagopleiding volgen in het voortgezet onderwijs Leeftijd:

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

B en W nummer 141151; besluit d.d. 16-12-2014

B en W nummer 141151; besluit d.d. 16-12-2014 B en W nummer 141151; besluit d.d. 16-12-2014 Onderwerp Studentenhuisvesting Leiden 2015 en volgende jaren Besluiten: 1. kennis te nemen van de Landelijke monitor Studentenhuisvesting Apollo 2014 Nederland,

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 6 VWO

Voorlichtingsavond 6 VWO Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 13 september 2012 Kennismaking Mentoren Mevrouw van der Meulen Mevrouw van den Reek En verder Dhr. van Arenthals Dhr. Kwakman Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 104 Studentenhuisvesting Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

VAN ZEECONTAINER TOT GRACHTENPAND. Een woonwensenonderzoek onder Amsterdamse studenten

VAN ZEECONTAINER TOT GRACHTENPAND. Een woonwensenonderzoek onder Amsterdamse studenten VAN ZEECONTAINER TOT GRACHTENPAND Een woonwensenonderzoek onder Amsterdamse studenten Amersfoort, 28 april 2005 Colofon In opdracht van: Gemeente Amsterdam AWV De Key DUWO Intermezzo Rochdale Ymere Universiteit

Nadere informatie

Beleidsadvies. Aanbod studentenwoningen in Amersfoort

Beleidsadvies. Aanbod studentenwoningen in Amersfoort Beleidsadvies Aanbod studentenwoningen in Amersfoort Auteurs: Mattijs Brugge 1573535 Reinier Kersbergen 1578025 Ralf Themme 1572329 Pascal Tibben 1543422 Kelly van der Wielen 1567176 Projectgroep: 5 Klas:

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar hbo-studenten in Leeuwarden Utrecht, januari 2011 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Prognose studentenhuisvesting

Prognose studentenhuisvesting Prognose studentenhuisvesting Project: 4260 In opdracht van: de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties AWV, DUWO, Intermezzo, De Key, Rochdale en Ymere, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Utrecht en hoogopgeleiden

Utrecht en hoogopgeleiden Utrecht en hoogopgeleiden Binding van studenten hoger onderwijs aan de stad Utrecht notitie van de afdeling Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Interne Bedrijven

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Nibud Studentenonderzoek 2011-2012

Nibud Studentenonderzoek 2011-2012 Mei 2012 Nibud Studentenonderzoek 2011-2012 Een onderzoek naar het financieel gedrag van studenten in het hoger onderwijs Auteurs Daisy van der Burg Dorian Kreetz Anna van der Schors Voorwoord Dit rapport

Nadere informatie

Als uw kind wil gaan studeren

Als uw kind wil gaan studeren Als uw kind wil gaan studeren Bachelorvoorlichting 6 en 7 maart 2015 Studentendecanen van de Universiteit Twente Huidige systeem van studiefinanciering Studie met driejarige bachelor en tweejarige master

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D6 (PA 28 september 2011) Datum uw brief -

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D6 (PA 28 september 2011) Datum uw brief - Directie Grondgebied Ingekomen stuk D6 (PA 28 september 2011) Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Studentenhuisvesting

Beleidsnotitie. Studentenhuisvesting Beleidsnotitie Studentenhuisvesting 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 HET BELANG VAN STUDENTENHUISVESTING... 3 1.2 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN STUDENTENHUISVESTING... 3 1.3 DEZE BELEIDSNOTITIE...

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie