Rechtbank te Zeist. Datum zitting: 16 april 2010 Rolnummer: /HA ZA P/EB PLEITNOTITIES. inzake:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtbank te Zeist. Datum zitting: 16 april 2010 Rolnummer: 362024 /HA ZA 07-169 P/EB PLEITNOTITIES. inzake:"

Transcriptie

1 Rechtbank te Zeist Datum zitting: 16 april 2010 Rolnummer: /HA ZA P/EB PLEITNOTITIES inzake: De coöperatieve vereniging Pindacasus U.A., een coöperatie, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Hooiweg 121 te (9765 AX) Eelde (''Pindacasus''), Advocaat: mr. G.R.G. Driessen, tegen: 1. GERARD HENDRIKUS JANSSEN, woonachtig te Amsterdam, 2. SHERRY JANSSEN-DE WIT, woonachtig te Amstelveen, Advocaat: mr. K.M. Volker,

2 1. Inleiding 1.1. Domme pech en eigen verantwoordelijkheid: voor velen bestaat het niet meer. Pech moet weg is hun drijfveer, het aansprakelijkheidsrecht hun panacee. Wat ooit als noodlot werd gedragen, wordt nu tot de verantwoordelijkheid van een ander gerekend. Of, in de woorden van Nieuwenhuis: Bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is het de kunst de schade van jezelf andermans schade te maken. 1 We hebben het gezien in de opkomst en terugval van RSI-claims in de oude en nieuwe wereld (zie productie 1). Ook het letselschade-avontuur van de rokers tegen de tabaksindustrie is in 2008 voor de rechtbank Amsterdam in rook opgegaan. 2 Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de fast food claims die in de VS aan de orde van de dag zijn en weldra ook in Europa hun intrede zullen doen. Wat hier stoort is dat andermans verantwoordelijkheid, zorgplicht, voorop wordt gesteld, terwijl de eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld, naar de achtergrond wordt gedrongen. En dat terwijl eigen gedrag en eigen keuzes dikwijls een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van die schade Wat te denken van de rol van de media in dit geheel? Wie in de prijzen valt van het aansprakelijkheidsrecht, heeft recht op volledige vergoeding van zijn vermogensschade en, onder voorwaarden, ook op smartengeld. De media schuwt het stimuleren van die claimbewustheid allerminst. Haar rol als gedragsbeïnvloedingmechanisme moet dan ook niet worden onderschat. Ter illustratie kan worden gewezen op de class action tegen het bedrijf Cheerios, de Amerikaanse producent van ontbijtgranen. Zij werd door een advocaat aansprakelijk gesteld en gedagvaard in verband met de aanwezigheid van een additief dat aan de ontbijtgranen was toegevoegd. De advocaat had door middel van oproepen in de media tientallen claimanten verzameld voor een class action. 3 Hoewel nooit is gebleken dat het bestanddeel in kwestie gevaarlijk was, noch dat een van de claimanten daadwerkelijk schade had geleden, had de producent om verdere negatieve publiciteit en ondergang van haar bedrijf te voorkomen gekozen voor een miljoenen kostende minnelijke regeling. 4 Wat we hier zien is een treffend voorbeeld van de commercialisering van verdriet en 1 Zie J.H. Nieuwenhuis, 'Paternalisme, Fraternalisme, Egoïsme' (afscheidsrede), NJB 2009/35, p en de conclusie van A-G Spier bij het arrest van de Hoge Raad van 2 juni 2006, C05/164HR (Campen / Köpcke Global Trading). 2 Zie rechtbank Amsterdam 17 december 2008, LJN: BG 7225, RAV 2009/32. 3 [MEDIA BRONNEN TOEVOEGEN]. 4 Zie J. Joling, Van claimcultuur naar claimmanagement, oratie 22 maart 2007 t.g.v. de aanvaarding van het ambt hoogleraar Schadeonderzoek aan Nyenrode Business Universiteit, p /9

3 onsmakelijke procespraktijken (althans dreiging daarmee), en niet als laatste de katalyserende rol van de media in dit geheel Terug naar vandaag. Pindacasus ziet zich geconfronteerd met een proefproces waarbij de vordering van de nabestaanden van mevrouw Janssen zo uw college deze zou toewijzen haar weerga niet kent. De oproepen in de media hebben gezorgd voor een ware Pinda-hausse. Tot voor kort had het familiebedrijf uit Eelde nog nooit een letselschadeclaim ontvangen. Nadat het sterftegeval van mevrouw Janssen breed door de media is uitgemeten lijkt een scala aan trouwe Pindacasus-eters zijn klachten, variërend van braakneigingen tot hartfalen, toe te schrijven aan het vertrouwde smeersel dat al sinds de kinderjaren het brood siert. En dat terwijl in het geheel niet is komen vast te staan dat de dood van mevrouw Janssen, laat staan de klachten van de achterliggende slachtoffers, door het litigieuze broodbeleg zijn veroorzaakt. Integendeel. In mijn betoog zal ik namens Pindacasus uiteenzetten dat het overlijden van mevrouw Janssen een andere oorzaak kent dan door de nabestaanden wordt beweerd. De vorderingen van haar nabestaanden liggen dan ook voor afwijzing gereed Laat het niet onopgemerkt blijven dat Pindacasus haar oprechte deelneming en medeleven heeft betoond aan de nabestaanden van mevrouw Janssen. Zij beseft dat het verlies van een dierbaar familielid altijd tragisch is. Het enkele medeleven van Pindacasus is echter voor de nabestaanden van mevrouw Janssen onvoldoende gebleken. Een mediacircus en massa's claims zijn het gevolg De zitting van vandaag beperkt zich echter tot het overlijden van mevrouw Janssen en de beweerde schade van haar nabestaanden. Ik zal mij daarom nu richten tot de feiten en omstandigheden van dat specifieke geval. Deze zal ik in een juridisch kader plaatsen, waarna ik de beweerde schade van de nabestaanden zal bespreken en zal concluderen tot afwijzing van de vordering. 2. Feiten en omstandigheden 2.1. Pindacasus is een familiebedrijf dat in 1952 is opgericht te Eelde en daar tot vandaag de dag gevestigd is. Sinds jaar en dag werkt Pindacasus vanuit haar thuisbasis aan de hoeksteen van een gezond ontbijt: pindakaas. Vanuit de gedachte Never change a winning formula is het productieproces in al die jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. Uitsluitend het conserveringsproces van de pindakaas is in de loop der jaren verder ontwikkeld en verbeterd. Om de 5 Zie met betrekking tot het voorgaande T. Hartlief, Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden?, Njb 22 april 2005/16. 3/9

4 houdbaarheid van de pindakaas te verbeteren maakt Pindacasus gebruik van het door de Europese Unie goedgekeurde benzoëzuur E210. Een E-nummer is feitelijk een kwaliteitskenmerk; het geeft aan dat de stof goed is onderzocht in de gebruikte toepassing. Daar komt bij dat E210 een noodzakelijk conserveermiddel is voor stoffen die zeer gevoelig zijn voor bederf, zoals pindakaas. Van nature kunnen in pinda s stoffen voorkomen die een groot gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan aflatoxines, een zeer kankerverwekkende stof. Benzoëzuur is het meest effectief om deze schimmels te voorkomen Voorop staat dat benzoëzuur in de door Pindacasus gebruikte hoeveelheid en toepassing geen gevaren voor de gezondheid oplevert. 7 Echter, wat geldt voor gluten en suiker geldt ook E210. Er zijn mensen bij wie de consumptie van E210 een allergische reactie kan opwekken. Zo ook bij mevrouw Janssen, althans zo stellen haar nabestaanden. Vanaf het moment dat de nabestaanden bij Pindacasus hebben gemeld dat mevrouw Janssen volgens hen overleden is als gevolg van het eten van Pindacasus, heeft zij naast haar medeleven direct aangeboden een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van de pot pindakaas van mevrouw Janssen. Via Cunningham Lindsey is de pindakaaspot van mevrouw Janssen onderzocht. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de pot een verhoogd benzoëzuurgehalte bevatte. Aangezien de gevallen waarin de inname van benzoëzuur tot de dood kan leiden hoogst uitzonderlijk zijn en de doodsoorzaak van mevrouw Janssen niet eenduidig uit het rapport volgt, heeft dit onderzoek voor Pindacasus geen aanleiding gegeven om aansprakelijkheid te erkennen voor het overlijden van mevrouw Janssen en de daaruit voortvloeiende schade Naast het rapport van Cunningham Lindsey is een autopsie uitgevoerd op het stoffelijk overschot van mevrouw Janssen. Daaruit volgt dat het medisch dossier van mevrouw Janssen uitwijst dat zij allergisch was voor benzoëzuur en dat daarin wellicht de oorzaak van haar overlijden zou kunnen worden gevonden. De patholoog anatoom heeft echter tevens geconstateerd dat mevrouw Janssen leed aan coronaire trombose en zij evenwel aan de gevolgen van die aandoening kan zijn overleden. 6 Zie 7 Vast staat dat een te hoge inname van benzoëzuur gevaren voor de gezondheid kan opleveren. De hoeveelheid benzoëzuur die aan een voedselproduct mag worden toegevoegd is daarom aan een norm gebonden. Opgemerkt zij echter dat benzoëzuur een natuurlijke stof is en in diverse huis- tuin- en keukenproducten voorkomt. Zo bevatten cranberries zelfs van nature meer benzoëzuur dan volgens de norm toegestaan zou zijn. 4/9

5 2.4. Omdat het rapport van Cunningham Lindsey en het rapport van de patholoog voor Pindacasus geen uitsluitsel hebben kunnen bieden omtrent de doodsoorzaak van mevrouw Janssen, heeft Pindacasus aansprakelijkheid voor de dood van mevrouw Janssen en de daaruit voortvloeiende schade afgewezen. Daarop hebben de nabestaanden zich gewend tot de media. Het journaal van de publieke omroep waarschuwde vervolgens voor de gevaren van het eten van Pindacasus-pindakaas, het nieuws van de commerciële zenders rapporteerden zelfs over de uitbraak van een heus pindavirus. Ook enkele actualiteitsprogramma s hebben ingehaakt op Pinda-gate. De boodschap was duidelijk: de Pindacasus-etende kijker die al enige tijd last had van overgeven en dunne ontlasting zou mogelijk hetzelfde lot wachten als mevrouw Janssen. Het duurde niet lang of massa s mensen pretendeerden geveld te zijn door het pindavirus van Pindacasus. Naast de nabestaanden van mevrouw Janssen hebben legio mensen Pindacasus voor hun beweerde schade aansprakelijk gesteld. Het proces van de nabestaanden van mevrouw Janssen vormt een zogeheten proefproces. Als hun vordering in rechte wordt gehonoreerd, zullen de anderen volgen. 3. Juridisch kader Inleiding 3.1. Wil de vordering van de nabestaanden op Pindacasus uit hoofde van productaansprakelijkheid slagen, dan zullen zij moeten bewijzen dat: a. de pindakaas van Pindacasus gebrekkig was in de zin van artikel 6:185 BW; b. mevrouw Janssen en de nabestaanden schade hebben geleden; en c. dat die schade is veroorzaakt door een gebrek in de pindakaas van Pindacasus Indien mevrouw Janssen en nabestaanden al in die bewijsvoering zouden slagen, zal Pindacasus niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor hun beweerde schade indien het aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop Pindacasus de pindakaas in het verkeer heeft gebracht. Te hoog benzoëzuurgehalte in de pindakaas 3.3. In opdracht van Pindacasus is via Cunningham Lindsey de litigieuze pot pindakaas van mevrouw Janssen onderzocht en een te hoog benzoëzuurgehalte geconstateerd. Aangenomen kan dan ook worden dat de op het aanrecht van 5/9

6 mevrouw Janssen aangetroffen pot pindakaas gebrekkig is in de zin van artikel 6:185 BW Verder staat vast dat mevrouw Janssen is overleden en dat de patholoog anatoom in het lichaam van mevrouw Janssen een verhoogde concentratie benzoëzuur heeft aangetroffen. Evenwel is niet komen vast te staan dat mevrouw Janssen ook als gevolg van het verhoogde benzoëzuurgehalte is overleden. Dat brengt ons bij de volgende voorwaarde voor aansprakelijkheid van Pindacasus: het causaal verband. Geen causaal verband tussen gebrekkige pindakaas en overlijden mevrouw Janssen 3.5. Op het aanrecht van mevrouw Janssen is een pot pindakaas aangetroffen met een te hoog benzoëzuurgehalte en mevrouw Janssen is overleden. Dit zijn twee op zichzelf staande feiten Primair betwist Pindacasus dat tussen beide feiten een causaal verband bestaat. Autopsie heeft immers uitgewezen dat mevrouw Janssen leed aan coronaire trombose en hierin net zo goed de doodsoorzaak in kan zijn gelegen. Het is algemeen bekend binnen de medische wetenschap dat deze aandoening kan leiden tot een myocardinfarct en zelfs plotselinge dood. Gelet op het feit dat mevrouw Janssen al geruime tijd aan deze aandoening leed en zij reeds de hoogbejaarde leeftijd van 81 jaar had bereikt, is het veeleer aannemelijk dat daarin de doodsoorzaak moet worden gevonden. Deze aandoening, noch de hoge leeftijd van mevrouw Janssen zijn factoren die Pindacasus kunnen worden toegerekend. Gebrek in de pindakaas is later ontstaan 3.7. Subsidiair wijst Pindacasus op het volgende. Zo uw college onverhoopt zou overwegen dat de doodsoorzaak van mevrouw Janssen wel in het verhoogde benzoëzuurgehalte dient te worden gevonden, dan stelt zij zich op het standpunt dat het verhoogde benzoëzuurgehalte in de Pindacasus-kaas niet in de pot aanwezig was op het moment dat deze door Pindacasus in het verkeer werd gebracht, maar pas later is ontstaan (vgl. artikel 6:185 lid 1 sub b BW). Daartoe wijst Pindacasus in de eerste plaats op het feit dat uit de autopsie volgt dat mevrouw Janssen allergisch was voor benzoëzuur en dat haar arts dit reeds geruime tijd voor haar dood heeft geconstateerd Verder merkt Pindacasus op dat het benzoëzuur volgens een automatisch gereguleerd proces aan haar pindakaas wordt toegevoegd. Het is dan ook 8 Zie verwijzing patholoog anatoom naar excerpt medisch dossier mevrouw Janssen. 6/9

7 opmerkelijk dat de pindakaas van mevrouw Janssen een verhoogd benzoëzuurgehalte bevatte dat afweek van de machinaal bepaalde dosering. Immers is niet komen vast te staan dat ook andere in de markt gebrachte potten een verhoogd benzoëzuurgehalte bevatten. Pindacasus vond dit dusdanig opmerkelijk dat zij een privé-detective heeft ingeschakeld om de gangen van de heer Janssen na te gaan. Dit onderzoek heeft geleid tot verontrustende taferelen (zie productie 2; foto s de heer Janssen). Deze foto s wekken de indruk dat de heer Janssen zijn huwelijksbootje tot zinken heeft willen brengen, omdat hij bang was zelf de boot te missen. Nu mevrouw Janssen in de weg stond aan het vrijelijk beleven van zijn tweede jeugd, is het dan ook een aannemelijk scenario dat de heer Janssen die ongetwijfeld op de hoogte was van de allergie van zijn vrouw het vrijelijk verkrijgbare benzoëzuur heeft aangeschaft en aan de pindakaas heeft toegevoegd. Aangezien (i) benzoëzuur een standaardingrediënt is van pindakaas en (ii) mevrouw Janssen een hoogbejaarde vrouw was met een hartkwaal, zou een doodsoorzaak waarschijnlijk hooguit in deze laatste factoren worden gezocht. Conclusie 3.9. Indien uw college dus voorbij gaat aan het primaire verweer van Pindacasus, dienen de vorderingen van de nabestaanden dus te falen op de grond dat het aannemelijk is dat het benzoëzuurgehalte in de pindakaaspot van mevrouw Janssen niet te hoog was op het moment dat deze in het verkeer werd gebracht door Pindacasus. 4. Schade 4.1. De schadevordering van de nabestaanden van mevrouw Janssen bestaat uit overlijdensschade 9 en shockschade Ten aanzien van de overlijdensschade merkt Pindacasus op tot dat de heer Janssen tot dusver geen stukken of andersoortige onderbouwing in de procedure heeft overgelegd, waarmee de beweerdelijk door hem geleden overlijdensschade zou kunnen worden onderbouwd. Zij betwist dan ook de omvang van deze schadevordering bij gebrek aan bewijs Wat betreft de beweerdelijk door de nabestaanden geleden shockschade merkt Pindacasus op dat het vaste jurisprudentie 11 is dat uit de aard van het begrip 9 Zie artikel 6:108 lid 1 onder c BW. 10 Zie artikel 6:106 BW. 11 Zie Rechtbank Roermond 8 juni 2004 LJN: AP1094, r.o. 5.9 en HR 22 februari 2002, NJ 2002/240. 7/9

8 shock-schade volgt dat alleen in zeer ernstige gevallen schadevergoeding op deze grond kan worden toegerekend. Het enkele aantreffen van de overledene (zoals in casu het geval; nt. advocaat) is daartoe onvoldoende. Er dienen bijzondere bijkomstige omstandigheden gesteld en zonodig bewezen te worden. Pindacasus betwist dat de nabestaanden daartoe voldoende hebben gesteld, laat bewezen. Ook deze schadevordering ligt zodoende voor afwijzing gereed Gelet op het voorgaande betwist Pindacasus dat de nabestaanden materiële en/of immateriële schade zou hebben geleden van de door hen beweerde aard en omvang. Zij behoudt zich bovendien het recht voor om zich nader tegen (de omvang van) de gevorderde materiële en immateriële schade te verweren, zodra de nabestaanden hun beweerde schade aan de hand van stukken hebben onderbouwd. Eigen schuld 4.5. Aangezien 'eigen schuld' van de overledene door de producent worden ingeroepen tegen de persoon die een vordering uit hoofde van overlijdensschade instelt, geldt dat deze schade voor rekening van de heer Janssen dient te komen indien Pindacasus onverhoopt aansprakelijk zou worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het overlijden van mevrouw Janssen. Vast staat immers dat mevrouw Janssen bekend was met het feit dat zij allergisch was voor benzoëzuur. Het had dan ook op haar weg gelegen om na te gaan aan welke producten benzoëzuur standaard wordt toegevoegd, zodat zij de inname van benzoëzuur (en dus een allergische reactie) had kunnen voorkomen. Het is een feit van algemene bekendheid dat aan pindakaas standaard benzoëzuur wordt toegevoegd om kankerverwekkende schimmels tegen te gaan. Gelet op de mogelijk ernstige consequenties die het eten van deze producten voor haar konden hebben, mag verondersteld worden dat mevrouw Janssen zich deugdelijk heeft laten voorlichten door haar huisarts of diëtist over welke producten Benzoëzuur bevatten en zij dus niet moest eten. Bewijs hiervoor zou terug te vinden moeten zijn het huisartsendossier van mevrouw Janssen. Dit dient de heer Janssen in het kader van art. 21 Rv in het geding te brengen. Nu mevrouw Janssen hoewel bekend met haar allergie - zich er niet van heeft weerhouden pindakaas te eten, is haar overlijden aan haar schuld te wijten en dient op de voet van artt. 6:101 jo 6:108 lid 3 BW de integrale overlijdensschade van de heer Janssen geheel voor zijn rekening te blijven. 8/9

9 5. Conclusie 5.1. Pindacasus concludeert dat zij niet aansprakelijk dient te worden gehouden voor de beweerde schade van de nabestaanden van mevrouw Janssen. Daartoe geldt primair dat zij een causaal verband tussen het verhoogde benzoëzuurgehalte in de pindakaas en het overlijden van mevrouw Janssen niet is komen vast te staan. Subsidiair stelt Pindacasus zich op het standpunt dat de pindakaas niet gebrekkig was op het moment dat deze in het verkeer werd gebracht Daarnaast speelt de media een katalyserende rol. Dit blijkt wel uit intercontinentale zaken zoals RSI en Cheerio s. Alle informatie die u van te voren heeft vernomen over deze zaak, is afkomstig uit de media. Door het standpunt van hen, die geenszins is onderbouwd, wordt u beïnvloedt. Hierdoor staat Pindacasus al 1-0 achter. Pindacasus verzoekt de leden van de jury dan ook om zich te realiseren dat eisers de media als hefboom gebruiken om hun claim te ondersteunen. De fabrikant staat hiertegen machteloos en is hierin een lijdend voorwerp Voor zover op Pindacasus al enige aansprakelijkheid zou komen te rusten betwist zij de beweerde omvang van die schade, bij gebrek aan ondersteunende stukken en onderbouwing Tenslotte verzoekt Pindacasus uw rechtbank de nabestaanden van mevrouw Janssen te veroordelen in kosten van dit geding. 9/9

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Univé Schade N.V., hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procedure

Samenvatting. Consument, tegen. Univé Schade N.V., hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-51 d.d. 27 januari 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en prof. mr. M.M. Mendel, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2006:AZ0669

ECLI:NL:RBROE:2006:AZ0669 ECLI:NL:RBROE:2006:AZ0669 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 25-10-2006 Datum publicatie 25-10-2006 Zaaknummer 72759 / HA ZA 06-215 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 08-06-2011 Datum publicatie 15-06-2011 Zaaknummer 112142 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7784

ECLI:NL:GHARL:2016:7784 ECLI:NL:GHARL:2016:7784 Instantie Datum uitspraak 27-09-2016 Datum publicatie 28-09-2016 Zaaknummer 200.137.907/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?detai...

http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?detai... LJN: BR4987, Rechtbank Alkmaar, 125314 / HA ZA 10-1133 Datum uitspraak: 03-08-2011 Datum publicatie: 15-08-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

3. De brief met bijlagen van Consument van 12 februari 2010

3. De brief met bijlagen van Consument van 12 februari 2010 Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 16 juni 2010 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. J.W.M. Lenting) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3576 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:3576 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3576 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 26-08-2014 Datum publicatie 09-12-2014 Zaaknummer 200.129.007-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week

t Twaalfuurtje van deze week t Twaalfuurtje van deze week 8 juni 2016 Deze week een eigen zaak waarin de Rechtbank Midden-Nederland op 1 juni 2016 vonnis heeft gewezen. De casus (zeer) verkort weergegeven Bij het oversluiten van een

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:86

ECLI:NL:OGEAC:2017:86 ECLI:NL:OGEAC:2017:86 Instantie Datum uitspraak 04-07-2017 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer KG 82882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Civiel

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247

ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247 ECLI:NL:RBARN:2007:BA4247 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 02-05-2007 Zaaknummer 140755 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-419 (mr. E.L.A. Van Emden, voorzitter en mr. J. Hadziosmanovic, secretaris) Klacht ontvangen op : 3 augustus 2016 Ingediend door : Consumenten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 Instantie Datum uitspraak 26-06-2014 Datum publicatie 27-06-2014 Zaaknummer 2796388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-164 d.d. 15 april 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 19-07-2006 Datum publicatie 11-08-2006 Zaaknummer 47983 HA ZA 2005/256 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.0691 (013.06) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014.

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014. AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 528593 / KG ZA 12-1468 HJ/CGvB

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW0410 Instantie Datum uitspraak 22-03-2012 Datum publicatie 30-03-2012 Zaaknummer 799419 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Scholen

Aansprakelijkheid Scholen Aansprakelijkheid Scholen Mr. B.M. (Brechtje) Paijmans KBS Advocaten / Universiteit Utrecht 12 januari 2011 1 www.kbsadvocaten.nl NRC Handelsblad 11 maart 2006 2 Schade op school: aansprakelijke partijen

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, volmachtgever van E te F, in deze vertegenwoordigd door G te H Zaak : Geneeskundige zorg, fysiotherapie, hoogte vergoeding Zaaknummer : 201302464

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: de heer A. Sylla, mevrouw M. Sylla-van de Kamp wonende te Almelo verder te noemen: Sylla

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 0 0 3 i 0 4 januari 1991 Eerste Kamer Nr. 14.449 AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Rudolph Jan ROMME, wonende te Bosch en Duin, gemeente Zeist, EISER tot cassatie, advocaat: Mr. J.W.

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC094 Zaaknummer Klachtencommissie 2010T225 datum uitspraak 04/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-04-2010 Datum publicatie 18-02-2011 Zaaknummer 63270 / HA ZA 08-286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Hoge Raad, 26 januari 2001 (Weststrate/De Schelde); blootstelling aan asbest niet aangetoond. Vordering afgewezen. Samenvatting Werknemer met mesothelioom spreekt werkgever aan. De schadevergoeding wordt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 23-03-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 288917 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2814

ECLI:NL:RBNNE:2017:2814 ECLI:NL:RBNNE:2017:2814 Instantie Datum uitspraak 19-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer C/17/155204 / KG ZA 17-138 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-41 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3884

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3884 ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3884 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 287431 / HA ZA 10-1238 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie