curriculum vitae Persoonlijke gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "curriculum vitae Persoonlijke gegevens"

Transcriptie

1 curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam : Ans Verhoek- de Jager Geboortedatum: 14 oktober 1957 Website: interim- service.nl E- mail: interim- service.nl Website: E- mail: Adresgegevens: Aert van Nesstraat 24, 3223 SH Hellevoetsluis 1

2 Persoonlijk profiel Ik omschrijf mijzelf als een gedreven, resultaatgerichte persoonlijkheid met een zeer brede kennis en werkervaring binnen de werkvelden van Executive Assistant, Office Management, Bestuurssecretariaat, Secretaris, Ambtelijk Secretaris, Interim Management Professional en Notulist. Met veel verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, handel ik proactief en werk ik resultaatgericht naar de doelstellingen. Ik fungeer graag als assistent, sparringpartner, vertrouwenspersoon, 'rots in de branding' en last but not least als personal coach. Met een goed inzicht in werkprocessen en procedures, geef ik waar nodig mijn ondersteuning, schakel snel en treed doortastend en besluitvaardig op. Met focus op efficiënt werken, breng ik zo mogelijk verbeterpunten in kaart, breng structuur aan en houd het overzicht over allerlei processen. Ik blijf continu in ontwikkeling en haal graag het maximale uit mijzelf en uit de opdrachtgevende organisatie. Als zelfstandig interim professional werk ik onafhankelijk, ga recht op het doel af en weet mijn opdrachten zorgvuldig te plannen en te organiseren. Met een hoge mate van flexibiliteit spring ik in op urgente zaken of veranderingen en breng rust en vertrouwen mee. Sinds 2001 heb ik als ZZP'er voor diverse bedrijven en opdrachtgevers een scala aan korte, langere en langdurige opdrachten uitgevoerd. Binnen elke opdracht vervul ik de rol die van mij verwacht wordt en zo speel ik optimaal in op de wensen van de opdrachtgever. Dit maakt dat elke opdrachtgever meer dan tevreden is met het resultaat! Specialiteiten Executive Assistant (Ambtelijk) Secretaris Office Professional Bestuurssecretariaat Notulist Personal Coach Onderscheidende kernwaarden Toont leiderschap en neemt verantwoordelijkheid Meer dan 30 jaar ervaring binnen het vakgebied Functionerend op strategisch managementniveau Groot gevoel voor politieke, bestuurlijke en zakelijke verhoudingen Inspirerend, vindingrijk en ingenieus In staat om visie te vertalen naar realiteit Fungeert als hoogwaardig gesprekspartner Oplossingsgericht, betrokken en discreet 2

3 Executive Assistant, Secretaresse Raad van Toezicht Corporate Governance structuur HBO Executive assistant to the director POG Maasvlakte CCS Project BV/CV ROAD Fungeren als de rechterhand van de Project Office en Governance director in een Engelstalig internationaal project. Eerste aanspreekpunt voor de director, volwaardig gesprekspartner, vertrouwenspersoon. Lid van het projectteam. Het organiseren van alle belangrijke Engelstalige interne Board en externe Supervisory en Shareholders vergaderingen. Het plannen, organiseren en coördineren van alle activiteiten inzake Office Management. Extra details: Dit project kent nauwe verwevenheid met landelijke en Europese politiek, complexe verantwoording aan de Nederlandse en Europese overheid, complexe aandeelhouders structuren en processen en een grote mate van vertrouwelijkheid. Secretaresse bestuur en Raad van Toezicht Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Het gedurende enkele jaren verzorgen van het secretariaat voor het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting SWEK. Het, in samenspraak met de voorzitter, organiseren en voorbereiden van vergaderingen en hieraan deelnemen. Vervolgens het verzorgen van de verslaglegging. Secretaris Gemeentelijke herindelingen, fuseren cq opheffen overheidsdiensten, fusies en overnames bedrijven Planner en Secretaris Bedenkingencommissie fusie Lindenhorst- Almata Zeist Als onafhankelijk planner verzorgde ik de planning voor de intake gesprekken van het ' van werk naar werk' traject van 129 werknemers van de gespecialiseerde jeugdzorgplus instellingen Lindenhorst en Almata. Het is de bedoeling dat deze instellingen, De Lindenhorst (Zeist) en Almata (Den Dolder en Ossendrecht) gaan fuseren. 3

4 Het verzorgen van de noodzakelijke contacten binnen de commissie, het plannen van de gesprekken met de werknemers, het onderhouden van de contacten met de organisatie, etcetera. De samenwerking tussen al deze betrokkenen is immers een vereiste voor het goed functioneren van een dergelijke commissie. Daarbij het bewaken van de procesgang en de gestelde deadline en het assisteren van de voorzitter in de uiteindelijke oplevering van het advies. Deze werkzaamheden kennen een hoge mate van vertrouwelijkheid. Secretaris Plaatsingscommissie deelgemeente Rozenburg Gemeente Rozenburg Secretaris Plaatsings- en Begeleidingscommissie Intergemeentelijke Sociale Dienst Brielle Het verzorgen van de noodzakelijke contacten binnen de commissies, de vergaderingen van de commissies, de gesprekken met de werknemers, de organisatie van de noodzakelijke assessments, het onderhouden van de contacten met de overheden, etcetera. De samenwerking tussen al deze betrokkenen is immers een vereiste voor het goed functioneren van een dergelijke commissie. Daarbij het bewaken van de procesgang en de gestelde deadline en het assisteren van de voorzitter in de uiteindelijke oplevering van het advies. Als laatste verzorgde ik de correspondentie m.b.t de uitkomst van de commissie naar de werknemers toe. Deze werkzaamheden kennen een hoge mate van vertrouwelijkheid. Secretaris Transportnet Zuid- Holland (TZH) te Den Haag Gedurende 1,5 jaar interim secretaris in een bedrijfsovername traject met Tennet BV. Het ondersteunen van de directeur in het hoogst vertrouwelijke proces van de overname en alle daarbij betrokken partijen. Fungeren als onafhankelijk notulist bij de onderhandelingen met de vakbonden en het samenstellen van het sociaal plan. 4

5 Secretaris/Secretaresse Rekenkamercommissie Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne en Rozenburg Fungeren als een betrouwbare secretaris die de weg kent in de structuren waarbinnen een Rekenkamercommissie werkzaam is. De commissie veel werk uit handen nemen door het stroomlijnen van de werkzaamheden, het leggen van de noodzakelijke contacten, het beleggen van vergaderingen en een stuk verslaglegging en archiefwerkzaamheden. Ambtelijk Secretaris Gemeente Schiedam Het uitvoeren van werkzaamheden behorend bij de functie van Ambtelijk Secretaris, zodanig dat de OR optimaal wordt ondersteund. Een breed scala aan vertrouwelijke werkzaamheden waar onder het organiseren van de OR, OV en artikel 24 vergaderingen tot en met de verslaglegging ervan. Het bewaken van gemaakte afspraken, het beheer van het digitale archief van de OR, het stroomlijnen van informatie. Het initiëren en ondersteunen van themagroepen, opleidingen en het uitvoeren van diverse secretariële werkzaamheden. Het leggen en onderhouden van contacten met externe adviseurs. Gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen Het uitvoeren van werkzaamheden behorend bij de functie van Ambtelijk Secretaris, zodanig dat de BOR, de Buitengewone OndernemingsRaad van de drie gezamenlijke gemeenten optimaal wordt ondersteund. Een breed scala aan vertrouwelijke werkzaamheden waar onder het organiseren van de OR, OV en artikel 24 vergaderingen tot en met de verslaglegging ervan. Het bewaken van gemaakte afspraken, het beheer van het digitale archief van de OR, het stroomlijnen van informatie. Het initiëren en ondersteunen van themagroepen, opleidingen en het uitvoeren van diverse secretariële werkzaamheden. Het leggen en onderhouden van contacten met externe adviseurs. 5

6 APM Terminals Maasvlakte II BV Het uitvoeren van werkzaamheden behorend bij de functie van Ambtelijk Secretaris, zodanig dat de OR optimaal wordt ondersteund. Een breed scala aan vertrouwelijke werkzaamheden waar onder het organiseren van de OR, OV en artikel 24 vergaderingen tot en met de verslaglegging ervan. Het bewaken van gemaakte afspraken, het beheer van het archief van de OR en de commissies etcetera. Bestuurssecretaresse Bestuursstructuur Bestuurssecretaresse Winkeliersvereniging De Struytse Hoeck te Hellevoetsluis Het gedurende 12 jaar fungeren als bestuurssecretaresse. Het organiseren van alle bestuurs- en ledenvergaderingen tot en met de verslaglegging. Het organiseren van extra ledenbijeenkomsten, het opstellen van de nieuwsbrief, het voeren van correspondentie etc. De spin in het web van het geheel waardoor er veel werk uit handen van de bestuurders wordt genomen. Bestuurssecretaresse Platform Bedrijfsleven Hellevoetsluis Het verzorgen van het secretariaat voor het platform Bedrijfsleven. Het, in samenspraak met de voorzitter, organiseren en voorbereiden van vergaderingen en hieraan deelnemen. Vervolgens het verzorgen van de verslaglegging en het verzorgen van correspondentie. Bestuurssecretaresse TOP Voorne te Hellevoetsluis Het verzorgen van het secretariaat voor het bestuur. Het, in samenspraak met de voorzitter, organiseren en voorbereiden van vergaderingen en hieraan deelnemen. Vervolgens het verzorgen van de verslaglegging. 6

7 Bestuurssecretaresse College van Burgemeester & Wethouders en Gemeentesecretaris Gemeente Rozenburg Het verzorgen van het secretariaat van Burgemeester en Wethouders. Daarbij kennis hebben van een gemeentelijke organisatie en inzicht in de rol van de burgemeester, gemeentesecretaris, de griffie, het college van B&W en de gemeenteraad. Bestuurssecretaresse NMT Nederlandse Mij tot bevordering van Tandheelkunde Het verzorgen van het secretariaat voor het bestuur. Het in samenspraak met de secretaris, organiseren en voorbereiden van vergaderingen en hieraan deelnemen. Het verzorgen van de verslaglegging. Bestuurssecretaresse Besturenfederatie COF de Kring te Voorne Putten Het verzorgen van het secretariaat voor het bestuur. Het in samenspraak met de secretaris, organiseren en voorbereiden van vergaderingen en hieraan deelnemen. Het verzorgen van de verslaglegging Management Assistant, directiesecretaresse Directie Secretaresse Deltalinqs te Rotterdam Fungeren als interim directie secretaresse voor één van de directeuren en zijn medewerkers. Werken met de gespecialiseerde database van Deltalinqs. Het verrichten van directiesecretaresse taken binnen een dynamische havenorganisatie waarbij mijn netwerk zeer van pas kwam. Mijn kennis van de organisatie, medewerkers en de wijze van werken, maakte mij een waardevolle interim kracht. 7

8 Directiesecretaresse Holding directeur, Algemeen directeur, HRM directeur, directeur Inkoop, plantmanagers AVR Holding, Afvalverwerking te Rozenburg en Rotterdam Als interim directiesecretaresse werkzaam op diverse AVR vestigingen. Gedurende 1 jaar als directiesecretaresse van de algemeen directeur op de vestiging Rozenburg. Gedurende meerdere maanden diverse malen interim secretaresse van de plantmanager. Gedurende meerdere maanden interim directiesecretaresse van zowel de directeur HRM als Inkoop. Management assistente Christelijke Scholen Gemeenschap Jacob van Liesveldt te Hellevoetsluis Penta College Management Assistente voor de rector en directeuren. Fungeren als spin in het web van schooldirectie en de vele docenten binnen de speciale dynamiek van het voortgezet onderwijs. Directie assistente Fiead Fiscaal Advies en Administratiekantoor BV te Schiedam Directie assistente voor de directieleden, het beheer van het Loodsen account en het schrijven van procedures voor diverse takken binnen het administratiekantoor. Leidinggevend Directie- /Bestuurssecretaresse Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Hellevoetsluis Fungeren als directie secretaresse voor een drietal directieleden en spin in het web van dagelijks bestuur en de organisatie, algemeen bestuur en algemene ledenraad. Leiding geven aan een aantal secretariaatsmedewerksters. Het in samenspraak met de directie organiseren, bijwonen en notuleren van alle directie, bestuurs- en ledenraadsvergaderingen. Interim professional / Speciale opdrachten TEAM Terminal te Europoort Meermalige speciale opdrachten voor het vervaardigen, aanpassen en digitaliseren van technische handboeken in Word en Visio. Dit werd ter plaatse van de opdrachtgever en/of in eigen kantoor uitgevoerd. 8

9 Meldpunt Bedrijfsleven te Hellevoetsluis Fungeren als de spin in het web van Gemeente, de VHO (Vereniging van Hellevoetse Ondernemers) en het Platform Bedrijfsleven. Daarbij voerde ik overleg met de afdeling Economische Zaken van de Gemeente en had ik regelmatig contact met ondernemers mbt lopende zaken aangaande het ondernemerschap in Hellevoetsluis. R&D Carbon Ltd te Europoort Het vervaardigen en aanpassen van Engelstalige technische handboeken in Word. Dit werd in eigen kantoor uitgevoerd. ROC Zadkine te Rotterdam/Alexandrium Het geven van een workshop Een leven lang leren tijdens Zadkine studiedag. Het geven van een workshop notuleren voor de Management Assistente leergang. Het geven van lezingen over Timemanagement en De eerste indruk voor de Management Assistente leergang. Enkele weken lesgeven binnen de Management Assistente leergang. BOVAG Het verzorgen van een lezing t.b.v. de secretaresse bijeenkomst over Het Nieuwe Werken Project secretaresse Diverse Bedrijven en instanties Assistente projectdirecteur en (team)coach AVR Brielselaan DREAM project te Rotterdam Fungeren als assistente voor de projectdirecteur en spin in het web van het project team. Het structureren van de dagelijkse activiteiten voor de directeur en het projectteam. Het organiseren van alle directie/teamvergaderingen. Het verzorgen van de verslaglegging daarvan en het adequaat bijhouden van het project archief. Het maken van persoonlijke Insights World profielen en persoonlijke coaching sessies met het gehele projectteam, ter bevordering van de prestatieverbetering van het team. 9

10 Project Secretaresse Stichting Inlichtingenbureau te Den Haag Fungeren als projectsecretaresse voor de afdeling Projecten die zich bezig hield met het koppelen van diverse landelijke IT programma's en systemen waardoor er gegevens van frauderende burgers naar boven konden komen. Notulist Gemeentelijke overheden - Raad van Toezicht - Bedrijven - Instanties HYVA Het notuleren van OR en directie vergaderingen. Daarvoor het notuleren van de, vertrouwelijke, besprekingen tussen de directie, OR en vakbonden in verband met de reorganisatie. Gemeente Hellevoetsluis Vanaf 1998 fungeren als onafhankelijk notulist. Het op grote schaal notuleren op collegeniveau, commissievergaderingen, inspraak- en informatie avonden, projectvergaderingen, schoolbesturenoverleg en besloten vergaderingen. 1nP te Hellevoetsluis Fungeren als notulist voor de Raad van Toezicht vergaderingen, met een hoge mate van integerheid en betrouwbaarheid. DCMR Schiedam en Deltalinqs - Rotterdam Fungeren als vaste notulist voor de Platform Hinder en Veiligheid vergaderingen van de gemeenten Vlaardingen, Hoek van Holland en Westvoorne en het notuleren van bewonersinformatie avonden. Stuurgroep Voorne Putten/ ISVP Fungeren als vaste notulist voor de gezamenlijke raadsvergaderingen die worden gehouden in het kader van het intergemeentelijk overleg en het eventueel samengaan van deze gemeenten in de toekomst.. 10

11 Kerkenraad Protestantse Gemeente - Hellevoetsluis Fungeren als notulist van de kerkenraadsvergaderingen (vrijwilligerswerk) Naast deze werkzaamheden ben fungeer is als personal coach voor bedrijven en particulieren. Zie de website mijn beide LinkedIn profielen en mijn opleidingen overzicht. De rol van coach/adviseur wordt zeer regelmatig door opdrachtgevers, als extra, gevraagd, naast de diverse rollen die ik onder interim- service.nl vervul. Persoonlijke initatieven: Het in 2013 op eigen initiatief, na het beëindigen van mijn Rotary lidmaatschap, samen met twee andere dames, opzetten van een Ladiesclub. Via deze club worden interessante en waardevolle vrouwen bij elkaar gebracht om eenmaal per maand met elkaar te dineren en met elkaar te 'delen' (dmv workshops, lezingen, bedrijfsbezoeken, intervisie etc) en van elkaar te leren. Het vervullen van de voorzittersfunctie en in samenspraak met twee andere dames de bijeenkomsten organiseren. Zo ook invullen dmv mijn coaching werkzaamheden. Vasmo Intervisie organisator van de Ambtelijk Secretarissen regio Rotterdam, aangesloten bij Vasmo, de vereniging voor ambtelijk secretarissen. 11

12 Opleidingen 2014 Gecertificeerd Ambtelijk Secretaris OR DASMO/VASMO Corporate Governance Nyenrode 2012 NOBCO/EMCC/EAI Foundation Accreditation Personal Coaching HBO Organisatie psychologie NCOI 2005 Insights Discovery Accreditatie Insights Benelux HBO Certified Personal Coach Fontys Hogescholen Associatie voor Coaching 2004 Office Manager LOI 1982 Secretaresse LOI 1981 Nederlandse Bedrijfscorrespondentie Schoevers 1979 Notuleren Schoevers 1978 Steno Nederlands & Engels Schoevers Highschool California USA Middelbare school Trainingen & Cursussen 2015 Insights Nature or Nurture Insights Benelux 2014 Insights Discovering Leadership Effectiveness Insights Benelux 2011 Insights Team Solutions kwalificatie Insights Benelux Insights 360 feedback Insights Benelux Masterclass Systemisch coachen Van Kempen Impuls Schaduwwerk De Waard Consult Masterclass Het zelf Vonk Zelfbepaling Loopbaancoaching De Waard Consult 2008 Basis veiligheid VCA Examenbureau VNL 2007 Spreken in het openbaar Frijters Mind Tuning 12

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV.

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV. Gegevens Naam Claudia Verboom Geboortedatum 3 juni 1975 Woonplaats Arnhem Profiel Ik ben in staat om snel en effectief aan de slag te gaan. Mijn kracht ligt in het schakelen tussen strategie en praktijk

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Mantel

Curriculum Vitae Tineke Mantel Curriculum Vitae Tineke Mantel NAW-gegevens Naam: Tineke Mantel Adres: Furkabaan 738 Postcode/Woonplaats: 3524 ZM UTRECHT Mobiel: +31 6 41 97 14 49 Geboortedatum: 21 april 1977 E-mail: tineke@tinekemantel.com

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Accreditatie NVZD. Informatie voor leden

Accreditatie NVZD. Informatie voor leden Accreditatie NVZD Informatie voor leden Inhoudsopgave Inleiding Wat ging er aan vooraf? Inrichting accreditatiesysteem Overzicht procedure accreditatie Top 10 veelgestelde vragen & antwoorden Bijlage I:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 Nieuwe website! www.avspifo.nl Advies & Coaching Jaargang 16 _ Nummer 8 _ April 2011 Colofon

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Overzicht opdrachten MKL Management Support

Overzicht opdrachten MKL Management Support Overzicht opdrachten MKL Management Support Research Instituut in Barneveld: Een research instituut met 150 medewerkers. Ik heb bij dit bedrijf in vaste dienst gewerkt als management assistent, het bedrijf

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren Economie > FINANCIËLE & SECRETARIELE BEROEPEN > HANDEL & COMMERCIE Economie Ons motto is

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten. Ondersteuning. administratief medewerker secretaresse facilitair medewerker

Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten. Ondersteuning. administratief medewerker secretaresse facilitair medewerker Werk van Belang CompetentieBOX Gemeenten Ondersteuning administratief medewerker secretaresse facilitair medewerker Colofon Diverse auteurs hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de reeks

Nadere informatie