>Wmo-zaken en WOZOCO s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ">Wmo-zaken en WOZOCO s"

Transcriptie

1 Afdeling Giessenlanden. November Deze maand in de Nieuwsbrief: -Gezellige avondjes -Van het bestuur: >lief en leed >uitjes en bijeenkomsten >personalia >van de bestuurstafel >van de penningmeester >Wmo-zaken en WOZOCO s -wie gratis hulp enz. -Van de Ombudsman -Collectiviteitnummers bij Zorgverzekeraars -Let op! aanbieder enz. Gezellige avondjes. Gisteravond, zondagavond na de kerkdienst, was het weer zover! Met een aantal mensen uit Noordeloos komen we 1 x per jaar bij elkaar, dan bij die en dan bij die. Mensen, die een mevrouw tot op het laatst hebben mogen verzorgen en bijstaan hier op het dorp. De andere mensen zijn hervormd en ik gereformeerd, waardoor je elkaar wat minder vaak ontmoet en spreekt. Vandaar deze afspraak. Nu heette de bewuste mevrouw met haar voornaam Trijntje en we noemen onszelf dan ook de "Trijntjesfanclub". Wanneer je tegen iemand zegt dat je die avond niet kan omdat je de "Trijntjesfanclub" hebt, dan is een eerste reactie dat ze mij nog nooit over treintjes hebben horen praten. Maar wanneer je het uitlegt vindt iedereen het wel bijzonder om dit zo te doen en eerlijk gezegd wijzelf ook. En je praat niet de hele avond over Trijntje, dat zou verheerlijking zijn en daar houden we niet van in de Alblasserwaard, maar er komen voor iedereen herinneringen boven. Nee, je praat op zo'n avond over veel meer en eerlijk gezegd over meer mensen dan over meer zaken. Het is genieten wanneer hele gezinnen en families de revu passeren en ook over de PCOB wordt gesproken! Natuurlijk zullen dit soort avonden overal voorkomen, maar op een dorp als Noordeloos zijn ze voor mij nog meer bijzonder omdat we in dialect spreken. Zorg voor onze naaste gaat gelukkig heel ver in onze dorpen. God lief hebben bovenal, maar je naaste als jezelf. Houd je niet van zelf, dan houd je ook niet van je naaste. Houd je veel van jezelf, dan ben je in staat ook veel van je naaste te houden! Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om u namens het bestuur van onze afdeling Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen! mr Arie Slob, voorzitter

2 Lief en leed. De laatste maand van 2012 en de eerste maand van 2013, Wat gaat een jaar toch snel. We denken aan de ouderen en zieken die aan huis gebonden zijn. Nu de maand december nadert van feesten en gedenken zijn er mensen die eenzaam zijn. Dat toch het licht van de geboorte van Jezus mag schijnen in hun harten. Wij wensen allen goede feestdagen en een voorspoedig Advent Het is advent Uw rijk zal komen. We horen van Uw voeten het gedruis. O Christus, wil nu haastig komen. Kom, Heere Jezus, haal ons Thuis!. Vriendelijke groet, Hetty den Boer, Uitjes en bijeenkomsten. Kerstmiddag 17 december in De Til. Voorafgaande aan de kerstmiddag willen we, net als vorig jaar een broodmaaltijd houden. Degenen die hier aan mee willen doen moeten zich opgeven bij mij. Dit moet voor 11 december i.v.m. het doorgeven aan De Til. De kosten van de broodmaaltijd zijn 12,50 per persoon; die kunt u voldoen bij de ingang van de zaal. De aanvang van de broodmaaltijd is uur, zaal open vanaf uur. De kerstviering begint om uur. Deze middag wordt door onszelf ingevuld. Voor muziek is de blokfluitgroep uitgenodigd en de piano wordt bespeeld door mw. N. van den Bosch. Allen hartelijk welkom op het geboortefeest van onze Heer en Heiland. Opgeven via telefoonnummer of 2

3 Kerstpakketten. Het jaar 2012 zit er al weer bijna op. We mogen terugzien op een geslaagd jaar wat de ontmoetingsmiddagen betreft. Vaak moesten er stoelen bij gezet worden. Dat duidt op een goede opkomst. Dat wordt ook zeer gewaardeerd door de sprekers. Van hen heb ik ook diverse keren een bedankmail gekregen omdat men het zo gezellig vond bij ons. Dat geeft wel aan dat we een fijn publiek zijn voor onze sprekers. Maar mensen, die sprekers kosten geld, soms veel geld! Om hen te kunnen blijven uitnodigen is er geld nodig en dat willen we op de volgende manier aan u vragen: In de december-maand krijgt menigeen van u een kerstpakket en in dat kerstpakket zitten vaak dingen waar u niets mee doet. Deze spullen mag u bij ons inleveren en wij willen er na de ledenvergadering van februari een peropbod-verkoop mee gaan doen. Dit om onze kas te spekken zodat we een gevarieerd programma kunnen blijven organiseren. Al wat niet verkocht wordt gaat naar de Voedselbank. We zullen met elkaar de schouders er onder moeten zetten. Helpt u mee door iets te schenken en ook door aanwezig te zijn op deze middag als er per opbod wordt verkocht? Wij hopen dat we die middag veel van onze leden mogen verwelkomen! Het spreekwoord zegt: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ontmoetingsdag 28 januari Het moet nu al bekend gemaakt worden want de volgende nieuwsbrief komt pas eind januari. Deze middag komt bakkerij Het Stoepje bij ons op bezoek. De middag wordt gehouden in het Bruisend Hart in Hoornaar; kom luisteren en proeven. Marktkoopman Kees komt ons vertellen over het wel en wee van de bakkerij. De Ark van Noach. Op 24 april 2013 willen we naar de Ark van Noach in Dordrecht gaan. Als u mee wilt kunt u mij dit laten weten. Het wordt een middagprogramma, net als vorig jaar naar de Maasvlakte. Eventueel kunnen we erna Chinees gaan eten; bij voldoende deelname. Verdere gegevens volgen later. 3

4 Opgeven via telefoonnummer of Programma Kerstviering met broodmaaltijd Bakkerij het Stoepje Ledenvergadering, en aanvullend gezellige middag Paasviering met medewerking van Arie de Rover Wereldwinkel Bewegen voor en door ouderen. Vervoer: PCOB-middagen Mocht u geen vervoer van en naar de PCOB-middagen hebben, dan kunt u dit doorgeven aan Wout en Coby Kwakernaak. Wij gaan ons best er voor doen dat u er toch bij aanwezig kunt zijn. Bel ons op tijd en wij regelen het voor u, ons telefoonnummer is Schroom niet, problemen zijn er om opgelost te worden! Personalia. Beste leden, De vlag kan uit!!!! We zijn de grens van 300 leden gepasseerd. Eerst de nieuwe leden even aan u voorstellen: Mw. A.den Toom-Slob & dhr. A.W. den Toom,, Mw. B.A.Rietveld, Mw. P.Versteeg-Schreuders,, Mw. J.F.Wigmans- v.d. Moore & dhr. H.L.Wigmans, Mw. J.de Jong & dhr. A.de Jong, van Drenckwaertstraat 17,. De Heer A.de Jong bleek de gelukkige. Hij werd als 300e lid ingeschreven. Op de laatste bijeenkomst werd daarvan melding gemaakt door onze voorzitter Arie Slob die, ter verhoging van de feestvreugde,, ook nog een attentie bij zich had voor ons 300-ste lid. 4

5 Hoe nu verder? realiseert u zich alle voordelen van uw lidmaatschap? Ik denk dat wanneer potentiële leden zich zouden realiseren dat er heel wat voordelen aan het lidmaatschap van de PCOB verbonden zijn men sneller de stap zou zetten om lid te worden. In de komende tijd van teruglopende inkomsten voor ouderen door de bezuinigingen van onze regering is bij voorbeeld een extra korting via de PCOB op de ziektekostenverzekering toch welkom. En wat dacht u van de Plus Pakket Polis die door de PCOB is overeengekomen met de Risk Groep in Nieuwegein, die met Nationale Nederlanden een prachtige aanbieding heeft gemaakt. Ik kan me voorstellen dat u zoiets over het hoofd heeft gezien in één van de laatste Perspectieven. De Plus Pakketpolis betreft de volgende verzekeringen: Autoverzekering, WA-verzekering, Inboedelverzekering en Opstalverzekering. Dit is een totaalpakket. Uw ledenadministrateur heeft er gebruik van gemaakt. Bij elkaar betaalde ik voorheen ruim 1100, -- voor deze verzekeringen, nu wordt dat ruim 700,--. Voor het verschil kan ik weer aardig wat jaren contributie aan de PCOB betalen. Heeft u voor die aanbieding interesse bel dan met de Heer Johan Verduijn van de Risk groep. Het telefoonnummer is Uw ledenadministrateur, Cor Kraijo. Van de Bestuurstafel Op de laatste bestuursvergadering werd er o.a. teruggekeken op de 55+ Beurs die op 24 okt. j.l. in De Til gehouden werd en waar de PCOB ook een stand had. Een geslaagd evenement was onze conclusie. Bovendien heeft deze beurs onze afdeling ook nog eens 6 nieuwe leden opgeleverd! De Senioren EXPO ZH vond plaats op 17 nov. j.l. in Rijswijk ZH. Een aantal van u is hier naar toe geweest. Over de locatie waren de meningen verdeeld, maar de beurs werd, hoewel niet dagvullend, als zinvol ervaren. Begin november kwam een deel van het Gewestbestuur naar Hardinxveld- Giessendam voor een kennismakingsbezoek. Hiervoor waren de besturen uit de regio uitgenodigd en een groot deel van ons bestuur had hier gehoor aan gegeven. Een positieve manier om o.a. uitgelegd te krijgen wat er speelt binnen de bond en elkaar beter te leren kennen. 5

6 De laatste weken van het jaar zijn aangebroken. Voor een ieder zal wel gelden dat er vreugdevolle ervaringen maar ook verdrietige zaken langs zijn gekomen. Mijn wens is dat u dit alles een plaats kunt geven en met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet kunt zien. Goede feestdagen toegewenst! Meta de Groot-Nagel, secr. Van de penningmeester. De verkoop van kerstkaarten enz. op de PCOB-middag van 29 oktober heeft het mooie bedrag opgeleverd van 120,-, alle kopers hartelijk bedankt. Cobie de Bruijn en Coba van Wijk willen we in het bijzonder bedanken. Zij hebben er heel veel tijd ingestoken om onze kas te spekken. Geweldig!!!! Van de Knotgroep " Giessen en Lek " ontvingen we een gift van 100 euro. Bedankt!! Marrie Verheul. Wmo-zaken en WOZOCO s. Wmo raad. De laatste vergadering was op 15 oktober jl. Een groot deel van de vergadertijd is besteed aan overleg over onze zorg t.a.v. onze inbreng bij de gemeente Giessenlanden. Zoals eerder meegedeeld, de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden pakken alle zaken inzake Wmo (Ouderenzorg, gehandicaptenzorg, Jeugdbeleid ect.) steeds meer regionaal aan, waardoor de plaatselijke Wmo-raden op achterstand komen m.b.t. de informatievoorziening en ook de advisering. Het is dus dringend nodig dat wij als Wmo-raden van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gaan samenwerken. Terwijl eerdere pogingen om tot samenwerking te komen met de andere raden niet succesvol waren zullen we dat aspect nu harder gaan aanpakken. Inmiddels is ondergetekende in dit verband ook in een regionaal overleg met het VG-platform (VG= verstandelijk gehandicapten) geweest en heb daar medewerking toegezegd gekregen om te komen tot zonodig afdwingen van samenwerking. Verder waren op 15 okt. aan de orde: -de uitkomst van een Tevredenheidsonderzoek, waarom kost dat zoveel, waarom doet Giessenlanden dat niet zèlf en wordt dat onderzoek wel zinvol uitgevoerd? Gemeente overlegt en geeft antwoord. -ons advies over bemiddelde hulp (nieuwe zorgverlener, Alpha-cheque, PGB) 6

7 -stand van zaken bezuinigingen; overleg met nieuwe wethouder volgt -de bezuinigingen vanuit de landelijke overheid zijn nog niet duidelijk. Wel is het zo dat verschillende landelijk gehandicapten- en ouderenorganisaties al begonnen zijn met in kaart brengen van de gevolgen. Wij als Wmo-raad hebben recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en moeten nog even afwachten hoe Giessenlanden met de opgelegde bezuinigingen aan de slag gaat. WOZOCO s. Eigenlijk geen nieuws te melden. De mededeling dat de eerste paal voor WOZOCO Hoornaar ca. 3 maanden vertraging oploopt is niet bijzonder; oorzaak is dat de grondinklinking iets trager verloopt dan verwacht. Van Giessenburg en Omnivera is geen nieuws. De eerstvolgende projectgroepvergadering is uitgesteld tot 16 december a.s., of dat nieuws oplevert moet worden afgewacht. Zoals u in de regionale pers heeft kunnen lezen heeft de Gemeenteraad recentelijk goedgekeurd dat 1 1/2 miljoen euro wordt betaald vanwege rechten die Kleurrijk Wonen heeft geclaimd door het verlies van project Giessenburg Wordt vervolgd, groetend, Casper van den Berg. Gratis hulp bij invullen belastingformulier. Hebt u hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulier? Binnen onze afdeling heeft PCOB mensen die u daar graag en gratis bij willen helpen. Meldt u even bij onze voorzitter of onze secretaresse, telefoonnummers vindt u aan het eind van deze Nieuwsbrief. Van de Ombudsman Hebt u zaken waarvan u denkt dat de Ombudsman u kan bijstaan, schroom dan niet te bellen of te mailen. Het telefoonnummer is , Niet meer bestellen bij postorderbedrijf Compleet Comfort! Compleet Comfort adverteerde regelmatig in het landelijk PCOB magazine Perspectief. Dit bedrijf is failliet gegaan, dus daar niet meer bestellen en zeker geen geld naartoe overmaken! Collectiviteitsnummers voor zorgverzekeringen: 7

8 U een zorgverzekering via PCOB af wilt sluiten hebt u het collectiviteitnummer dat hoort bij een bepaalde zorgverzekeraar nodig. Die luiden als volgt: Ohra 808 Friesland Pro Life Zorg en Zekerheid Univé VGZ

9 Dagelijks bestuur: Voorzitter: Mr. Arie Slob Noordzijde 31, 4225 PH Noordeloos tel. (0183) Secretaris: mw. Meta de Groot-Nagel Neerpolderseweg JP Giessenburg tel. (0184) Penningmeester: mw. Marrie Verheul v Marlotstraat 61, 3381 CD Giessenburg tel. (0184) Bankrekening t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden ====================== Ledenadministratie Cor Kraijo Apollostraat 13 9

10 XB Hardinxveld-Giessendam Tel. (0184) PCOB-Ombudsfunctie Zuid-Holland mr. Arie Slob Noordzijde 31, 4225 PH Noordeloos tel. (0183) Redactie Nieuwsbrief Casper F.van den Berg Bovenkerkseweg 82b, 3381 KC Giessenburg tel. (0184)

11 11

12 12

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsflits. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Guus Olijerhoek

Nieuwsflits. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Guus Olijerhoek mei 2013 Jaargang 8 nummer 2 Veranderingen Nieuwsflits De afgelopen decennia zijn er voor elke vorm van ondersteuning aparte loketten bedacht. Soms echte loketten, soms in de vorm van een website of loketten

Nadere informatie

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond 1 Jaargang 34 nummer 02 februari 2007 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 Kinderen van God Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 In zijn brief aan de christenen van Efese schrijft de heilige apostel Paulus de volgende zin: Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

SWZ nieuwsbrief. Talent krijgt pas waarde als je het benut. Lunchroom De Keyser ontvangt 10.000 euro van Rotary Helmond WINTER 2014

SWZ nieuwsbrief. Talent krijgt pas waarde als je het benut. Lunchroom De Keyser ontvangt 10.000 euro van Rotary Helmond WINTER 2014 SWZ nieuwsbrief WINTER 2014 Door Jody Cath, Raad van Bestuur Talent krijgt pas waarde als je het benut Ieder mens heeft talenten. Op zich niets bijzonders, zeker voor jezelf niet. Je doet gewoon wat je

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info oktober 2011 - nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden.

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie