Bouwen voor de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen voor de toekomst"

Transcriptie

1 Bouwen voor de toekomst Informatie voor particulieren Nieuwe energieconcepten Wat biedt de lokale markt? Energieneutraal Wonen in een gasloze wijk Deze brochure laat u kennis maken met. belangrijk wettelijk instrument daarbij is de energierekening). Op alle niveaus zijn energiezuinige nieuwbouwconcepten. Energieprestatiecoefficiënt (EPC). In een instituten en bedrijven uit de bouw- en We zijn vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw gewend geraakt aan aardgas. Echter, Nederlands aardgas raakt langzaam op en bovendien is het gebruik ervan een belasting voor het milieu. Dat het ook zonder aardgas kan, is in landen om ons heen allang bewezen. Ook in Nederland zijn inmiddels met succes gasloze woningen gerealiseerd: energiezuinige woningen met een hoog wooncomfort. Voor Nieuwe Landen II zet de gemeente Dalfsen in op een gasloze wijk die klaar is voor de toekomst. Ook de landelijke overheid stimuleert energiezuinige woningbouw. Een aantal stappen wordt toegewerkt naar een wettelijke EPC van 0 in 2020, wat zoveel betekent als een energieneutrale woning. De huidige EPC-norm is in 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. In 2015 wordt dat 0,4. De weg naar energieneutraal bouwen zorgt voor veranderingen in de manier van bouwen en de gebruikte bouw- en installatieconcepten. De uitdaging bestaat, naast het vinden van betrouwbare, comfortverhogende oplossingen, vooral uit het betaalbaar houden van de woning. In de regel geldt vooralsnog dat energiezuinige woningen in aanschaf duurder zijn maar in gebruik goedkoper (als gevolg van een lagere installatiebranche bezig om tot de beste energieconcepten te komen. Er zijn inmiddels tal van aanbieders die allerhande oplossingen aanbieden. Dit maakt het voor de meeste particulieren ronduit onoverzichtelijk. Energieneutraal, nul op de meter of energienotaloze woningen: er zijn vele begrippen in omloop en over hun betekenis heerst vaak verwarring. In deze brochure zullen we hierover meer duidelijkheid scheppen. We willen u kennis laten maken met belangrijke kenmerken van gasloos bouwen en een aantal innovatieve energieconcepten van lokale marktpartijen voorstellen. Pagina s 2 Gasloze installatieconcepten volop woongenot 4 Lokale markt: traditioneel bouwen zonder gas Hoogeslag/Hulsman 6 Lokale markt: conceptueel bouwen met garantie - Novitijd

2 Begrippen Energieconcept Om te kunnen voldoen aan de gestelde ambities dienen de juiste bouwkundige maatregelen gekozen te worden. Er is een evenwichtig pakket aan isolerende maatregelen, extra aandacht voor kierdichting en luchtdichtheid, het voorkomen van koudebruggen en het weren van zon nodig. Het installatiesysteem en het bouwkundige systeem vormen samen het energieconcept. De meetlat voor energieprestatie is volgens het Nederlands bouwbesluit de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. EPC De EPC geeft een beeld van de hoeveelheid energie die nodig is om een woning te verwarmen. Hierbij geldt in principe: hoe lager hoe beter. De EPC houdt alleen rekening met zogenoemd gebouwgebonden energie (ca. 33 % van de energiekosten). Energieverbruik door huishoudelijke apparatuur (ca. 50 % van de energiekosten) wordt buiten beschouwing gelaten. Energieneutraal Een woning is per definitie energieneutraal als er een EPC van 0 berekend is op basis van de energieprestatienorm voor gebouwen (EPG) en conform de NEN Er is dan geen extra energie voor verwarming/ warm tapwater nodig, wel voor alle huishoudelijke apparatuur. Energienotaloos Er wordt bijna evenveel energie opgewekt als gebruikt (gebouwgebonden en huishoudelijk). Uw kosten voor vastrecht en energie worden gecompenseerd door de heffingskorting. Nul-op-de-meter De balans tussen opgewekte en gebruikte energie (gebouwgebonden en huishoudelijk) is per saldo nul. U betaalt wel vastrecht, maar houdt door de hogere heffingskorting geld over. installatiesystemen voor gasloos wonen Er is veel onderzoek gedaan naar nieuwe bouw- en energieconcepten die strenge eisen stellen aan het energieverbruik en aansluiten bij de woonwensen van consumenten. Verspreid over heel Nederland zijn de eerste projecten al gerealiseerd en worden concepten verder geoptimaliseerd. In onderstaande kaders ziet u een aantal door Nederlandse ingenieursbureaus berekende installatiesystemen die, gecombineerd met een goede bouwkundige basis, tot duurzame energieconcepten leiden. Alle systemen hebben betrekking op een twee-onder-een-kapwoning met een vloeroppervlak van circa 124 m 2. Installatiesysteem Basis 2015 Systeem 1: bodemwarmtepomp, winddrukgestuurde luchttoevoer met tijdsturing, douche-wtw, vloerverwarming en vloerkoeling, 10 m 2 zonnepanelen. Systeem 2: lucht/waterwarmtepomp, winddrukgestuurde luchttoevoer met CO 2 - sturing, douche-wtw, vloerverwarming, 10 m 2 zonnecollectoren. EPC systeem 1 0,39 EPC systeem 2 0,39 Extra investering ca Extra investering ca Energiekosten zuinig ca. 360 Energiekosten zuinig ca. 675 Energiekosten gemiddeld 560 Energiekosten gemiddeld 1000 Energiekosten hoog ca. 820 Energiekosten hoog ca. 1300

3 Er is gekeken naar zinvolle combinaties bewoner is bepalend voor het totale van installaties die elkaar aanvullen en energieverbruik! Aan de hand van daardoor een efficiënte oplossing drie gebruikersprofielen krijgt u bieden voor de gestelde ambitie: inzicht in de aanzienlijke verschillen energieneutraal of energienotaloos. De tussen een zuinig profiel (stel berekeningen geven een indicatie van senioren), gemiddeld verbruik eenmalige extra investeringen ten (werkend stel) en een traditioneel opzichte van een woning met EPC 0,6. gezin met vier personen (hoog Hier wordt geen rekening gehouden verbruik). Voor alle profielen wordt met mogelijke subsidies. U gedrag als gebruikgemaakt van zeer energiezuinige huishoudelijke energieneutraal Systeem 1: bodemwarmtepomp, winddrukgestuurde luchttoevoer met tijdsturing, douche-wtw, vloerverwarming en -koeling, 2,8 m 2 zonnecollectoren, 34 m 2 zonnepanelen. Systeem 2: bodemwarmtepomp, winddrukgestuurde luchttoevoer met tijdsturing, douche-wtw, vloerverwarming en -koeling, 35 m 2 zonnepanelen. EPC systeem 1 0,00 EPC systeem 2 0,00 Extra investering ca Extra investering ca Energiekosten zuinig ca Energiekosten zuinig ca Energiekosten gemiddeld -140 Energiekosten gemiddeld 20 Energiekosten hoog ca. 110 Energiekosten hoog ca. 245 Energienotaloos Systeem 1: bodemwarmtepomp, winddrukgestuurde luchttoevoer met tijdsturing, douche-wtw, vloerverwarming en -koeling, 43 m 2 zonnepanelen. Bouwkundige Basis Alle genoemden installatieconcepten bereiken alleen in combinatie met een goede bouwkundige en bouwfysische basis het ambieerde energieprestatieniveau. Dat wil zeggen dat veel aandacht nodig is voor een goede oriëntatie (zonnepanelen op het zuiden), voldoende isolatie, luchtdichtheid en uitstekende kierdichting van de woning. De belangrijkste indicatoren voor thermische isolatie zijn de Rc-waarde voor vloer, gevel en dak en de U-waarde voor alle open geveldelen, zoals ramen en deuren. RC-waarde Een goede basis biedt een Rc-waarde van minimaal 5 (m 2. K/W) voor vloer, gevel en dak. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie. U-waarde De U-waarde van ramen zou maximaal uitkomen op 1,4 (W/m 2. K) voor HR++glas en kan voor drielaags glas zelfs tot 0,7 (W/m 2. K) dalen. Hoe lager de waarde, hoe beter de isolatie. Systeem 2: Houtpelletketel, ventilatie middels WTW-installatie, douche-wtw, vloerverwarming, 47 m 2 zonnepanelen. EPC systeem 1-0,08 EPC systeem 2-0,08 Extra investering ca Extra investering ca Energiekosten zuinig ca Energiekosten zuinig ca Energiekosten gemiddeld -410 Energiekosten gemiddeld -410 Energiekosten hoog ca Energiekosten hoog ca Hoe lokale marktpartijen het aanpakken, leest u op de volgende pagina s.

4 De lokale Markt Traditioneel bouwen Een traditionele woning heeft een degelijke uitstraling. Hier houden veel mensen van. Dit geeft een zeker gevoel van waardevastheid. De gebruikte materialen zijn veelal beton en baksteen. De traditionele manier van bouwen kent een relatief hoog materiaalverbruik en een vrij lange bouwtijd. Daarom is budgetbewaking van groot belang. Voor het bereiken van de gewenste energieprestatie is het cruciaal dat alle bij de bouw betrokken partijen van begin af aan goed samenwerken. De omzetting van het energieconcept omvat immers bouwkundige en installatietechnische maatregelen. De veranderingen in de nieuwbouw vereisen daarom vakkennis uit verschillende disciplines, zowel tijdens de planningsfase als in de uitvoeringsfase. Op die manier kan de kwaliteit worden gewaarborgd. De keuze voor een traditioneel bouwende aannemer is veelal terug te leiden op vertrouwen in het vakmanschap en persoonlijke begeleiding. Dit kan een goed beginpunt zijn voor de ontwikkeling van uw droomhuis. Een unieke woning voor uzelf Als een van de eerste aannemers heeft bouwbedrijf Hoogeslag samen met installatiebedrijf Hulsman en de toekomstige bewoners een energieneutrale twee-onder-eenkapwoning voor de Nieuwe Landen II ontwikkeld. De grote keuzevrijheid van de toekomstige bewoners is terug te zien in de verschillende indelingen van het bouwvlak. Ook hebben zij, geheel naar eigen smaak, elk voor een ander installatieconcept gekozen, terwijl de uiteindelijke energieprestatie gelijk is. Zo krijgt elk deel een uniek karakter. Bouwkundige specificaties Energieprestatie: EPC=0,0 Rc-waarde begane grond vloer, gevels, dak 5.00 (m 2. K/W) U-waarde kunststof kozijnen, drielaags isolatieglas 0,7 (W/m 2. K) Detaillering volgens luchtdicht-bouwen-eis Gevelafwerking: Begane grond gevelstenen buitenzijde Verdieping gevelsteen met afwerking buiten stuukwerk

5 installatiesystemen Hoogeslag Vanaf het voortraject is er al een nauwe samenwerking tussen Bouwbedrijf Hoogeslag, Installateur Hulsman en de toekomstige bewoners. Zo is er bijvoorbeeld een technische ruimte gereserveerd op de bouwkundige tekening waar de installateur onder andere de warmte pomp kan plaatsen. Daarnaast heeft Bouwbedrijf Hoogeslag met veel zorg de detailleringen voor deze woning ontwikkeld om de luchtdichtheidseis (Qv10 waarde) te kunnen waarborgen. In samenwerking met diverse leveranciers zijn de juiste materialen gekozen om de naden en kieren luchtdicht af te kunnen sluiten. Kwaliteit Deze aanpak zorgt ervoor dat deze woningen, die traditioneel ontworpen zijn, luchtdicht en energieneutraal gebouwd kunnen worden. Woning 1: Bodemwarmtepomp met koeling en geïntegreerde 190 liter warm-waterboiler, vloerverwarming met ruimteregeling, WTW-ventilatie met individuele ruimteafzuiging 28 Recom full black mono 260-Wp-zonnepanelen. Opbrengst ca kWh per jaar. Woning 2: Bodemwarmtepomp met koeling en geïntegreerde 190 liter warm-waterboiler. Vloerverwarming met ruimteregeling. CO 2 -gestuurd ventilatiesysteem 28 Recom full black mono 260-Wp-zonnepanelen. Opbrengst ca kWh per jaar.

6 De lokale Markt Conceptioneel bouwen Anders dan bij traditionele bouw hebben de marktpartijen bij een conceptionele aanpak grote delen van het ontwerpproces al voor u voorbereid. De aanbiedende partij is meestal een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die hun krachten bundelen en met hun uiteenlopende expertises bijdragen aan het optimaliseren van het bouwconcept. Dit heeft niet alleen betrekking op het energieconcept, maar ook op andere factoren, zoals materiaalkeuze. Bovendien werkt dit kosten- en tijdbeheersing in de hand. Vaak wordt gebruikgemaakt van voorgefabriceerde bouwdelen, wat een hoge kwaliteit in uitvoering garandeert en het bouwproces sterk verkort. Zo woont u sneller in uw droomhuis. Novitijd Het concept Novitijd richt zich op het bouwen van energieneutrale woningen. Ons unieke bouwsysteem wordt samengesteld uit een pakket van duurzame materialen. De hoge isolatiewaarden in zowel vloer, gevel, muren als dak zorgen samen met de energiezuinige installatietechniek voor een optimaal leefklimaat met lage energielasten en hoge mate van duurzaamheid. De zonnepanelen op het dak voorzien uw woning van groene stroom. De woning is daarnaast voorzien van een warmtepomp die de woning van warmte voorziet in de winter, zodat uw jaarlijkse energienota op 0,- kan eindigen. Novitijd garandeert haar klanten zelfs tien jaar lang een nulnota! Energieneutraal wonen met garantie Deze fraai ontworpen twee-ondereen-kapwoning, bestaande uit drie woonlagen, heeft een royale woonkamer en een open keuken. Op de verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een badkamer met wastafel, toilet en douche. De zolder biedt eventueel ruimte voor een vierde slaapkamer of werkkamer. Wanneer u de voorkeur heeft voor een andere indeling, dan is dat mogelijk. Laat u verrassen door de grote flexibiliteit van het concept. Het unieke en innovatieve bouwsysteem van Novitijd is opgebouwd uit prefab gevel- wand-, dak- en vloerelementen die zijn Bouwkundige specificaties RC-waarde vloer begane grond RC-waarde gevel RC-waarde daken Begane grond U-raam (triple glas/kunststof kozijnen) Verdieping U-raam (HR++ glas/kunststof kozijnen) Gevel: sandwichpaneel met sierpleister, steenstrips en/of rabat-delen, 5,7 (m 2 K/W) 8,5 (m 2 K/W) 8,1 (m 2 K/W) 0,7 (W/m2.K) 1,4 (W/m2.K) woningscheidende wanden: kalkzandsteen, scheidingswanden: gipsblok

7 gemaakt van duurzame en verwarmingsenergie worden onderhoudsarme materialen. Door het bespaard dankzij gebruik van deze materialen is de zonnecollectoren. totale constructie vele malen lichter De Stichting Garantiefonds dan traditionele bouwconstructies, Novitijd biedt u garantie maar ervaart u het massieve gevoel van gedurende een periode van tien een traditionele woning. jaar na oplevering van de woning Door in de ontwerpfase rekening te op het elektriciteitsverbruik. houden met de positie van de zon, kan in de toekomst veel Technische specificaties Warmtepomp op bodem met topkoeling, Vloerverwarming en vloerkoeling, Winddrukgestuurde luchttoevoer met CO 2 -sturing, Polykristallijne zonnepanelen (33 m 2 ), opbrengst ca kwh per jaar Kabelgootsysteem BOB-in kimblock met kabelgoot Kort bouwproces Door het toepassen van innovatieve prefabelementen wordt de bouwtijd verkort, waardoor bewoning of exploitatie eerder mogelijk is. Door het unieke bouwsysteem en bouwproces van Novitijd worden faalkosten tot een minimum gereduceerd. Hoge mate van duurzaamheid Doordat de bouwtijd wordt verkort, zijn de bouwkosten lager. Met deze besparing realiseert Novitijd een dakvlak vol zonnepanelen en voorziet zij zodoende de gehele woning van groene stroom. Bewoners betalen enkel vastrechtkosten en door het gebruik van een wamtepomp is geen gasaansluiting nodig. Door het gebruik van onderhoudsarme materialen worden bovendien de onderhoudskosten sterk gereduceerd. Flexibiliteit Door de vrijheid en flexibiliteit in gevel- en dakafwerking sluit Novitijd naadloos aan bij ieder beeldkwaliteitsplan. Dankzij het kabelgootsysteem in de wanden kan elektriciteitsinfrastructuur nadien simpel aangebracht worden in geprefabriceerde sparingen. Achteraf kunnen installatiepunten eenvoudig toegevoegd worden in de woning door de standaard sparingen en ingebouwde leidingplinten.

8 bb Bouwen voor de toekomst Dalfsen Mei 2014 Wilt u meer informatie, dan raden we u aan contact op te nemen met een van de aanbieders. De markt biedt een breed aanbod van concepten. U vindt hier een selectie van bedrijven die aangeven actief te zijn in de provincie Overijssel. Traditionele woning Novitijd Energienotaloze woning Pluswonen Optio Groenwoning Blue Casco Bronnen: Energiesprong, Lente Akkoord, AgentschapNL, Kennisplatform nieuwbouw, Novitijd brochure energieneutraal bouwen Auteur: V.Haydin in opdracht van Green Spread voor de gemeente Dalfsen (juli 2014).

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

Landelijk wonen in Hardenberg

Landelijk wonen in Hardenberg Landelijk wonen in Hardenberg Hardenberg De Lanen II 8 royale twee-onder-één kap woningen 2 Hardenberg De Lanen II Bouwfonds Ontwikkeling Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap het beste uit twee werelden

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

dossier Consument en duurzaamheid April 2010, speciale uitgave

dossier Consument en duurzaamheid April 2010, speciale uitgave 1 naw dossier Consument en duurzaamheid April 2010, speciale uitgave dossier Consument en duurzaamheid Verslag van het grootschalig landelijk woonconsumentenonderzoek 'Baat het niet, dan gaat het niet'

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Eteck Bronenergiewijzer Blaricum Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Inhoudsopgave Bijzondere manier van verwarmen en koelen 4 1. Bronenergie, hoe werkt het? 6 Wat

Nadere informatie

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast 30voorbeeldprojectenenergiezuinigewoningbouw Samenvattingbevindingen November2013 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Contactpersoon RVO.nl Aantalbijlagen Auteur Ditrapportistot standgekomenin

Nadere informatie

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing 30 oktober 2014 Over de ontwikkeling van een Nul op de Meter (NoM) concept moet niet te licht worden nagedacht. In tegenstelling tot huidige de huidige bouwpraktijk,

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 2320 2320 2320 2320 2320 360 355 Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 100 1895 650 Innovatie in de bouw: 500 het moet en het kan! Bouwbedrijven, industrie, projectontwikkelaars, adviseurs, installateurs,

Nadere informatie

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning

Nadere informatie

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem BAM Woningbouw Deventer Keulenstraat 2, 7418 ET Deventer / Postbus 43, 7400 AA Deventer Telefoon (0570) 68 42 00 / Fax (0570) 61 97 78 / www.bamwoningbouw.nl Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten

Nadere informatie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie Definitieve benchmark Het Spaarhuis Slokker Innovate d.d. 8-11-2012 Kwaliteit GPR hoofdcategorieën (Gemiddelde 7; gemiddelde 8) GPR versie 4.1 Alle getallen opnieuw berekend door WE Adviseurs d.d. 7-11-2012

Nadere informatie

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars Warmtepompen in de woningbouw De do s-and-don ts voor ontwikkelaars In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp populair. In 2020 worden naar verwachting meer dan 50.000 installaties per jaar

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Investeren in duurzaamheid

Beleidsplan Investeren in duurzaamheid WONINGSTICHTING HET GROOTSLAG Beleidsplan Investeren in duurzaamheid Planperiode 2011 t/m 2015 Versie 3: 19 oktober 2010 1 1 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 2. algemene kaders 3. waarom investeren in duurzaamheid.

Nadere informatie