Software requirements

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software requirements"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 Software requirements I N T R O D U C T I E Belangrijk in dit hoofdstuk is het onderscheid tussen functionele en nietfunctionele eisen, en ook het onderscheid tussen gebruikerseisen (user requirements) en systeemeisen (system requirements). Functionele eisen beschrijven de diensten die het systeem aan de gebruiker levert. Niet-functionele eisen zijn randvoorwaarden daaraan, zoals snelheid en betrouwbaarheid. Gebruikerseisen beschrijven welke diensten het systeem de gebruiker verstrekt en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen. Deze moeten volledig zijn, maar niet al te gedetailleerd. Ze moeten ook voor niet-technici goed te begrijpen zijn. Ze worden geformuleerd in (eventueel gestructureerde) natuurlijke taal, aangevuld met figuren en diagrammen. Systeemeisen zijn een gedetailleerde uitwerking van de gebruikerseisen. Deze moeten volledig zijn en geen ruimte laten voor misverstanden. Ze worden opgesteld in gestructureerde natuurlijke taal, in een speciale specificatietaal of grafische notatie, of met behulp van een wiskundig formalisme. Een specificatietaal kan ook een wiskundig formalisme zijn. LEERDOELEN Na het bestuderen van dit hoofdstuk wordt verwacht dat u het verschil weet tussen functionele en niet-functionele eisen weet wat domeineisen zijn en hoe die zich verhouden tot functionele en niet-functionele eisen drie soorten niet-functionele eisen kunt noemen en van elke soort ten minste twee voorbeelden kunt geven in een gegeven specificatie functionele en niet-functionele eisen kunt onderscheiden het verschil weet tussen gebruikerseisen, systeemeisen en een ontwerpspecificatie onvolledigheden, dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden herkent in een eenvoudige specificatie in (semi-)natuurlijke taal gebruikerseisen voor een eenvoudig systeem kunt opstellen in gestructureerde natuurlijke taal kunt uitleggen wat wordt verstaan onder specificatie van de benodigde interfaces, en drie typen van deze interfaces kunt noemen weet uit welke onderdelen een specificatiedocument bestaat. OUN 49

2 Software engineering L E E R K E R N 6.1 Functional and non-functional requirements Domeineisen (domain requirements) worden in paragraaf (bladzijde 125) besproken. Het gaat hier om extern opgelegde eisen, die voor de gebruiker van het systeem niet direct van belang zijn. De opsomming in het begin van paragraaf 6.1 is ongelukkig, omdat deze wederzijdse uitsluiting suggereert, terwijl domeineisen zowel functioneel als niet-functioneel kunnen zijn NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS bladzijde 122 Usability Portability Interoperability Figure 6.3 bevat termen die mogelijk onbekend zijn. Usability is gebruiksvriendelijkheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de tijd die het kost om met het systeem om te leren gaan, om hoe goed het gebruikersfouten opvangt en hoe makkelijk het aan te passen is aan de stijl van werken van een individuele gebruiker. Portability is overdraagbaarheid. Een systeem is overdraagbaar wanneer het in verschillende omgevingen kan draaien, dus bijvoorbeeld onder verschillende bedrijfssystemen of op verschillende soorten hardware. Interoperability duidt aan in hoeverre een systeem kan samenwerken met andere systemen. Voorbeelden zijn de mogelijkheid om in een tekstverwerker illustraties te importeren die met een ander pakket gemaakt zijn, of in een programmeertaal code (bijvoorbeeld procedures of klassen) te gebruiken die in een andere taal zijn geschreven. Een bekend voorbeeld van software waaraan om juridische redenen een externe (domein)eis werd gesteld, is LimeWire. Met dit programma kunnen gebruikers muziekbestanden van elkaar kopiëren. De voorganger Napster gebruikte een centrale server om te registreren welke bestanden op een bepaald moment beschikbaar waren; deze centrale registratie werd in een reeks processen voor de meeste muziek onwettig verklaard. De opvolger moest dus zo worden ontworpen dat ook die registratie decentraal verliep. Over de ethische kant hiervan is natuurlijk ook veel te zeggen (en ook veel gezegd). De precieze betekenis van de maatstaven voor betrouwbaarheid uit figure 6.6 vindt u op bladzijde 209 van het tekstboek (figure 9.10) DOMAIN REQUIREMENTS bladzijden Welke (functionele of niet-functionele) eisen nu precies domeineisen genoemd kunnen worden, ligt niet eenduidig vast. We noemden hiervoor al het voorbeeld van LimeWire; de afwezigheid van een centrale server is duidelijk een domeineis. Het voorgeschreven gebruik van een programmeertaal door de klant, omdat die taal standaard is binnen de eigen organisatie is geen domeineis maar een niet-functionele implementatie-eis. Een domeineis geldt dus voor het hele domein, niet voor een enkel bedrijf of project in het domein. 50 OUN

3 Hoofdstuk 6 Software requirements Het voorbeeld uit figure 6.7 is echter minder duidelijk. Volgens Sommerville is dit een domeineis, maar met even veel recht is deze berekeningswijze helemaal geen eis te noemen, maar gewoon een definitie van de term vertraging. Iedere domeinspecifieke applicatie heeft een lijst van termen met hun betekenissen binnen dat domein. OPGAVE 6.1 Maak exercise 6.3 uit het tekstboek. Het personal identification number is de pincode van de pas. 6.2 User requirements OPGAVE 6.2 Waarom pleit Sommerville voor het gebruik van natuurlijke taal bij user requirements terwijl daar toch zoveel bezwaren aan kleven? bladzijde 128 punt 2 Sommerville noemt de eis dat de maatgeving voor een rooster zowel in centimeters als in inches getoond kan worden, een niet-functionele eis. Dat is onterecht. Het is weliswaar een detail dat mogelijk niet thuis hoort in de gebruikerseisen, maar het betreft een aspect van een geboden dienst en is dus wel degelijk een functionele eis. OPGAVE 6.3 Maak exercise 6.4 uit het tekstboek. 6.3 System requirements OPGAVE 6.4 Wat is de dubbelzinnigheid in Shoes must be worn; dogs must be carried? Z E L F T O E T S 1 Leg uit wat het verschil is tussen gebruikerseisen en systeemeisen. 2 Maak exercise 6.7 uit het tekstboek. 3 Een bedrijf ontwikkelt een nieuw soort polshorloge, dat ook bij de overgang van een tijdzone de juiste tijd blijft aangeven. Enkele eisen aan dit systeem zijn de volgende. 1 Het horloge past de getoonde tijd en datum zelf aan bij het overschrijden van tijdzones en zo nodig ook bij het overschrijden van landsgrenzen (in verband met eventueel hanteren van een verschil tussen zomer- en wintertijd). 2 De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling is dezelfde als die van GPS, namelijk met een mogelijke afwijking van ongeveer 30 meter. 3 Het horloge maakt gebruik van GPS om vast te stellen waar het zich bevindt. 4 Het beschikt zelf over de nodige gegevens om deze positie om te zetten in een tijdzone. OUN 51

4 Software engineering 5 Het horloge heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar. 6 De benodigde software wordt ontwikkeld in Java, in overeenstemming met bedrijfspolitiek. a Welke van deze eisen zijn functioneel en welke zijn niet-functioneel? b Van welk type zijn de niet-functionele eisen? 4 a Wat wordt in dit hoofdstuk verstaan onder specificatie van de benodigde interfaces? b Welke drie soorten van dergelijke interfaces kent u? c Bij het schrijven van Java-programma s maakt u veelvuldig gebruik van bestaande klassen. Van welk type zijn de interfaces van deze bestaande componenten en hoe zijn ze gedefinieerd? 5 a Welke partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software, gebruiken het eisendocument en voor welk doel? b Noem tenminste zes onderdelen van een dergelijk document. 52 OUN

5 Hoofdstuk 6 Software requirements T E R U G K O P P E L I N G 1 Uitwerking van de opgaven 6.1 Solution 6.3 Ambiguities and omissions include: Can a customer buy several tickets for the same destination together or must they be bought one at a time? Can customers cancel a request if a mistake has been made? How should the system respond if an invalid card is input? What happens if customers try to put their card in before selecting a destination (as they would in ATM machines)? Must the user press the start button again if they wish to buy another ticket to a different destination? Should the system only sell tickets between the station where the machine is situated and direct connections or should it include all possible destinations? Als we uitgaan van de Nederlandse situatie, is er in elk geval nog één onduidelijkheid, namelijk welke kaartsoorten er gekocht kunnen worden (alleen enkele reis en retour, of ook railrunners, fietskaarten, weekendretours en dergelijke; alleen tweede klas of ook eerste klas, met of zonder korting). 6.2 Gebruikerseisen zijn onder meer bedoeld voor eindgebruikers en managers van de klantorganisatie. Daarvan kan niet verwacht worden dat ze een formele specificatie kunnen lezen. 6.3 Een mogelijke uitwerking is de volgende (deze specificatie is gebaseerd op de werking van de NS-kaartautomaten met touch-screen). Op de website van de NS vinden we (2008) de volgende informatie voor reizigers: Uitleg bij de kaartautomaat met aanraakscherm Door het volgen van onderstaande stappen, bemachtigt u binnen een minuut een kaartje bij de snelle kaartautomaat met aanraakscherm. Hieronder vindt u een korte uitleg over het gebruik van de kaartautomaat met aanraakscherm. U maakt uw keuze door de bestemming of kaartsoort op het scherm aan te raken. In 3 stappen heeft u de beschikking over het door u gewenste kaartje: 1. Raak uw keuze op het scherm aan. 2. Voer PINpas of Chipknip in 3. Pak kaartje / kaartjes uit bakje. Nader uitgewerkt: 1. U kiest voor Enkele reis, Dagretour, 5-Retourkaart, Weekendretour of Railrunner. Als u opteert voor Overige kaartjes (linksonder in de hoek) verschijnen de kaartsoorten: Dagkaarten, Treintaxi, Maandkaarten, ICE Toeslag en Overgangsbewijzen 2-1 op uw scherm. U kunt ook een kaartje kopen bij deze kaartautomaat naar populaire bestemmingen in België / Luxemburg / Frankrijk en Duitsland. OUN 53

6 Software engineering Voor de kaartsoorten Enkele reis, Dagretour, Weekendretour, 5-Retourkaart en Maandtrajectkaarten geldt dat u onderstaande stappen dient te doorlopen. 2. Raak de eerste letter aan van uw bestemming en kies nog een tweede letter als dit wordt aangegeven. 3. Kies uw bestemming door deze aan te raken op het scherm. 4. Maak een keuze uit eerste of tweede klas (met uitzondering van Jeugdmaandtrajectkaart ) 5. Kies Vol tarief of Met korting (met uitzondering van Maandtrajectkaarten ) 6. Kies reisdatum (vandaag of zonder datum). 7. Kies hoeveel kaartjes u wilt (met een maximum van vier kaartjes - met uitzondering van Maandkaarten ). 8. Kies hoe u wilt betalen (snel en veilig met PINpas of Chipknip). 9. Voer uw betaalpas in een volg de instructies op het betaalschermpje. 10. Neem uw kaartje(s) uit het bakje. Heeft u op het scherm gekozen voor de kaartsoort Dagkaart fiets, Dagkaart hond, ICE Toeslag, Railrunner of Treintaxi dan doorloopt u de stappen: 6 tot en met 10. Heeft u op het scherm gekozen voor de kaartsoort Overgangsbewijzen 2-1 : - keuzedag 60+, dan doorloopt u de stappen: 7 tot en met 10 - dagkaart, dan doorloopt u de stappen: 5 tot en met 10 - enkele reis of retour, dan doorloopt u de stappen: 2 tot en met 10 Heeft u op het scherm gekozen voor één van de overige Dagkaarten dan doorloopt u de stappen: 4 tot en met 10. (Bron: 2008) Uitwerking van de specificatie: 1 Kaartautomaat voor de spoorwegen 1.1 Het systeem verkoopt de meest courante kaartsoorten voor alle bestemmingen binnen Nederland; de klant betaalt met een pinpas. 1.2 Een geslaagde kaartverkoop verloopt als volgt: 1 De klant start de transactie door een kaartsoort te kiezen. 2 De klant selecteert een bestemming. 3 De klant selecteert een klasse (eerste of tweede klas). 4 De klant geeft aan of gereisd wordt met korting. 5 De klant kiest de reisdatum. 6 De klant kiest het aantal kaartjes. 7 De klant kiest de betalingswijze. 8 De klant voert een pas in. 9 De klant voert een pincode in. 10 De klant bevestigt de opdracht, en neemt de pas uit. 11 Het kaartje wordt gedrukt en uitgegeven. 1.3 Tot en met stap 8 kan de klant de transactie op ieder moment onderbreken door een foutknop in te drukken; het systeem keert dan terug naar de begintoestand. 1.4 Als de klant tijdens de eerste vijf stappen gedurende dertig seconden geen invoer geeft, wordt de transactie onderbroken en keert het systeem terug naar de begintoestand. 1.5 Als de klant een ongeldige pas invoert, wordt dit gemeld, wordt de klant gemaand de pas terug te nemen en keert het systeem terug naar de begintoestand. 1.6 Als de klant een ongeldige pincode invoert, krijgt deze twee keer de gelegenheid om dit te herstellen. Bij een derde foutieve invoer wordt de pas ingenomen. Het systeem meldt dat de pas is ingenomen wegens driemaal invoeren van een foute pincode en keert terug naar de begintoestand. Voor de andere kaartsoorten (zie na punt 10 van de NS-tekst) kunnen alternatieve specificaties opgesteld worden. 54 OUN

7 Hoofdstuk 6 Software requirements 6.4 De formulering laat in het midden wat nu precies de verplichting is. Men moet altijd schoenen aan hebben, maar men hoeft niet altijd een hond bij zich te hebben! 2 Uitwerking van de zelftoets 1 Zie bladzijde 118 van het tekstboek. 2 Solution 6.7 There are many possibilities here. Some suggestions are shown in Table 6.1. TABLE 6.1 Non-functional requirements Non-functional Description Examples requirement Performance Performance requirements The system must process at set out limits to the least 150 transactions per performance expected of the second. system. These may be expressed in different ways The maximum response time depending on the type for any user request should be of system e.g. number of 2 seconds. transactions processed per second, response time to user requests, etc. Implementation Defines specific standards or The system design must be methods which must be used developed using an objectin the development process oriented approach based on the for the system. UML process. The system must be implemented in C++, Version 3.0. Usability Defines requirements which All operations which are relate to the usability of the potentially destructive must system by end-users. include an undo facility which allows users to reverse their action. (This is an example of a functional requirement which is associated with a non-functional requirement) potentially All operations which are destructive must be highlighted in red in the system user interface. Safety Safety requirements are The system must be certified concerned with the overall according to Health and Safety safe operation of the system. Regulations XYZ a Eisen 1, 3 en 4 zijn functionele eisen; de andere eisen zijn nietfunctioneel. b Eisen 2 en 5 zijn producteisen. Eis 2 is een performance-eis. Eis 5 past niet goed in de classificatie van figure 6.3; dat komt omdat het beschouwde horloge een volledig systeem is dat uit meer dan software bestaat. Eis 6 is een implementatie-eis. OUN 55

8 Software engineering 4 a Het gaat hier om de interfaces van bestaande systemen waar het nieuw te bouwen systeem mee samen moet werken, en dus niet om gebruikersinterfaces. b Zie bladzijde 135 van het tekstboek. c Dit zijn procedurele interfaces; ze zijn gespecificeerd in de APIspecificaties. 5 a Zie figure 6.16 op bladzijde 137 van het tekstboek. b Zie bladzijde 139 van het tekstboek. 56 OUN

Webbased organisatiespecifieke applicaties

Webbased organisatiespecifieke applicaties Webbased organisatiespecifieke applicaties Is het verstandig om organisatiespecifieke applicaties webbased te maken? Radboud Universiteit Nijmegen Bachelorscriptie Informatiekunde Begeleider: Dr. P. M.

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Open source software en Culturele wenselijkheid

Open source software en Culturele wenselijkheid Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software

Nadere informatie

Beslissysteem voor Google Adwords

Beslissysteem voor Google Adwords Beslissysteem voor Google Adwords Robin Zagers {r.zagers@student.utwente.nl} februari 2007 University of Twente Chair Databases Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Ontwikkeling van User interfaces Stephan van Eijkelenburg 26 april 2010 Supervisor(s): Dick van Albada, Andy Pimentel Signed: 2 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform

Ontwerp van een intelligente EPG voor het MHP-platform Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Onderzoeksgroep Wireless & Cable Directeur: prof. dr. ir. L. Martens Ontwerp van een intelligente EPG

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116 Inhoudsopgave 1 Ontstaansgeschiedenis van web services 5 1.1 Evolutie van de architectuur van informatiesystemen..... 5 1.1.1 One-tier.......................... 6 1.1.2 Two-tier..........................

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen 09-04-2013 Dit verslag is bestemd voor studenten en wetenschappelijk medewerkers aan de

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Simulation based call center optimizer

Simulation based call center optimizer FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TECHNISCHE BEDRIJFSVOERING (tw18) Voorzitter: Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem Simulation based call center optimizer door Sofie Pauwels Koen Van Hoe Promotor:

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels ICT en wetgeving Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels Datum 22-12-2008 WODC, 2008 1 De Maat, Van Engers, Winkels Inhoudsopgave Samenvatting 3 Summary 6 1. Inleiding 9 1.1. De vraagstelling...9

Nadere informatie

Afstudeer scriptie. Afstudeerbedrijf TSi Solutions. Auteur Joan ter Weele Email: J.H.D.terWeele@student.utwente.nl Studentnummer: s0107409

Afstudeer scriptie. Afstudeerbedrijf TSi Solutions. Auteur Joan ter Weele Email: J.H.D.terWeele@student.utwente.nl Studentnummer: s0107409 Afstudeerbedrijf TSi Solutions Auteur Email: J.H.D.terWeele@student.utwente.nl Studentnummer: s0107409 Bedrijfsbegeleider Chris Broeren Email: c.broeren@tsi-solutions.nl Begeleiders Universiteit Twente

Nadere informatie

Software voor de ontwikkeling vall flexibele gebruikersinterfaces

Software voor de ontwikkeling vall flexibele gebruikersinterfaces Eindhoven University of Technology Department ofelectrical Engineering Signal Processing Systems rule Software voor de ontwikkeling vall flexibele gebruikersinterfaces door W.A. de Nood Afstudeerverslag

Nadere informatie

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected

Final report. Team ETN204 - Project Get Connected Final report Team ETN204 - Project Get Connected Auteurs(s): Ivar Koreman, Hidde Bultsma, Daniël van den Brink, Kenneth Luske en Kevin Mans Versie: 1.0 Status: concept Datum: 7 juni 2013 Versiebeheer Ver.

Nadere informatie

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Promotor: Frans Arickx Serge Demeyer Medelezer: Jan Broeckhove Abstract: Aan de hand van een aantal boeken wordt eerst gezocht naar

Nadere informatie

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Scriptie Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer 837094753 Titel Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Datum presentatie juni 2010 i ii Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer

Nadere informatie

Het ritme van Benchmark Ultra

Het ritme van Benchmark Ultra Het ritme van Benchmark Ultra Algoritme ontwikkeling voor het optimaal vullen van immunokleuring machines bij de afdeling Pathologie Peter Wijbenga UMCG, Pathologie en Medische Biologie NHL, Bedrijfswiskunde

Nadere informatie