eid middleware v2.4 en 2.5 voor Windows

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eid middleware v2.4 en 2.5 voor Windows"

Transcriptie

1 Gebruikshandleiding eid middleware v2.4 en Zetes NV pagina 1 van 18

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Installatie... 4 De onderdelen van de eid software... 6 De module voor het systeemvak in de taakbalk... 7 De Privacy Filter De PKCS#11 en CSP modules Toepassing om de kaart te lezen en te beheren Zetes NV pagina 2 van 18

3 INLEIDING Door beperkingen in oude Windows versies zijn sommige onderdelen van de software enkel beschikbaar in Windows 2000 en Windows XP. Midden 2006 stond de teller voor electronische identiteitskaarten of eid al op tweeëneenhalfmiljoen en jaarlijks komen er daar nog eens evenveel bij. Meer en meer overheidsdiensten en bedrijven bieden nieuwe internetdiensten en programma's aan die van de eid gebruik maken. Om de eid te gebruiken met die diensten en programma's heb je een kaartlezer nodig en speciale software - de eid middleware - om de kaart uit te lezen. De kaartlezers zijn verkrijgbaar in de gewone computerwinkels en grootwarenhuizen. De eid middleware wordt door de federale overheid gratis ter beschikking gesteld op de federake portaalsite Met de eid middleware kan je de inhoud van de identiteitskaart uitlezen en bewaren, je identiteitskaart automatisch registreren in Windows en gebruiken met populaire programma's zoals Internet Explorer, Outlook, OpenOffice, Microsoft Office, Firefox, Thunderbird, Adobe Reader, Lotus Notes, enz. De electronische chip op de kaart bevat naast je identiteit, adres en foto ook cryptografische sleutels die door deze programma's gebruikt worden om je identiteit te bewijzen of een electronische handtekening op een computerdocument te zetten. De software is geschikt voor de volgende versies van Windows: Windows 98 Windows 98 Second Edition Windows Millenium Edition Windows 2000 Windows XP Deze handleiding is bedoeld voor gewone gebruikers en bevat een overzicht van de verschillende onderdelen en hun functie en legt uit hoe je de software kan installeren en gebruiken. De informatie in dit document is van toepassing op v2.4 en v2.5 van de eid middleware. Bijkomende informatie voor professionele gebruikers, systeembeheerders en programmeurs is beschikbaar in aparte technische nota's. Programmeurs doen er bovendien goed aan naast deze handleiding en de technische nota's ook de documentatie van de eid Software Development Kit door te nemen Zetes NV pagina 3 van 18

4 INSTALLATIE Tip: Kies de standaard installatieopties en aanvaard alle voorgestelde keuzes. Onder Windows 2000 en Windows XP moet de gebruiker administratorechten hebben om deze software te kunnen installeren. Het installatieprogramma biedt de keuze tussen een standaard installatie (alle onderdelen) of een aangepaste installatie (alleen de onderdelen die je kiest). We raden je aan om de standaard installatie te kiezen. In dit deel van de handleiding gaan we er van uit dat je de standaard installatie kiest, zodat alle onderdelen geïnstalleerd worden in de standaard folder. Kies ook de optie zodat de software voor alle gebruikers die op de computer gekend zijn geïnstalleerd wordt. Enkel 2000 en Windows XP. In de standaard installatie zal de privacy service steeds geïnstalleerd worden. Je kiezen of je de privacy service automatisch wil activeren telkens Windows opgestart wordt. Voor gewone gebruiker is dit aangeraden Zetes NV pagina 4 van 18

5 CONFLICT MET ANTI-VIRUS, ANTI-SPYWARE, ENZ. Als je pc beveiligd is met speciale software zoals antivirus, antispyware, personal firewall,... dan is het normaal dat deze beveiligingssoftware tijdens de installatie vraagt of bepaalde eid programma's mogen geactiveerd worden. Als je niet toelaat dat deze onderdelen geïnstalleerd of opgestart worden, zal je achteraf de eid kaart niet tenvolle kunnen gebruiken Zetes NV pagina 5 van 18

6 DE ONDERDELEN VAN DE EID SOFTWARE Nu de installatie voltooid is, is het tijd om kennis te maken met de essentiële onderdelen van de eid middleware. een hulpmodule voor het systeemvak in de Windows taakbalk een PKCS#11 plugin module om de identiteitskaart te gebruiken voor authenticatie of electronische handtekening een CryptoAPI plugin module (CSP) om de identiteitskaart te gebruiken voor authenticatie of electronische handtekening een toepassing om de inhoud van de identiteitskaart uit te lezen, te controleren, af te drukken en te bewaren in een bestand Daarnaast zijn er nog 2 onzichtbare onderdelen die enkele achtergrondtaken verzorgen zoals het controleren van applicaties die de eid kaart proberen uit te lezen. De zichtbare onderdelen zijn bereikbaar op drie manieren: Het Windows Start Menu: Het Windows bureaublad: Het Windows systeemvak: 2006 Zetes NV pagina 6 van 18

7 DE MODULE VOOR HET SYSTEEMVAK IN DE TAAKBALK Rechts onderaan het scherm in de taakbalk vind je in het systeemvak een ikoontje van een kaartlezer. Klik met de muis op het ikoon om het menu te zien. Via deze module kan de gebruiker de zien of de kaart en kaartlezer werken, de eid certificaten in Windows beheren en de PIN code van de kaart beheren. De opties gemarkeerd met een zijn automatische acties die naar keuze aan- en afgezet kunnen worden. De andere opties zijn onmiddelijke acties zoals bijv. het wijzigen van de PIN code. Onder Windows 98/98SE/Millenium Edition kan de statusindicatie van de kaartlezer niet dynamisch aangepast worden. Voor een betrouwbare werking onder deze oude Windows versies moet kaartlezer al geconnecteerd zijn als de PC opstart en mag de kaartlezer daarna niet uitgetrokken worden. Het ikoon geeft aan of de kaartlezer en de eid kaart gedetecteerd worden. Dit is handig om te controleren of kaartlezer en kaart correct werken. geen kaartlezer gevonden geen kaart in de kaartlezer identiteitskaart in de kaartlezer onbekende kaart in de kaartlezer 2006 Zetes NV pagina 7 van 18

8 AUTOMATISCH DE EID CERTIFICATEN REGISTREREN IN WINDOWS Telkens een eid-kaart in een kaartlezer gestoken wordt, zal deze module automatisch de certificaten copieren van de eid kaart naar het Windows certificatenarchief. Hierdoor is deze eid kaart onmiddelijk bekend in alle toepassingen die gebruik maken van de Windows CryptoAPI (bijv. Internet Explorer, Outlook,...). De eid-kaart bevat 3 soorten certificaten: een basiscertificaat "Belgium root CA" (hetzelfde voor alle kaarten) een certificaat "Citizen CA" voor een tussenliggende certifiëringsinstantie twee persoonlijke certificaten "authentication" en "signature" op naam van de kaarthouder (verschillend per eid-kaart) De eerste keer dat een eid-kaart ingestoken wordt en de certificaten geregistreerd worden zal Windows uitdrukkelijk toestemming vragen om het eid basiscertificaat op te nemen in het Windows certificatenarchief. Dit basiscertificaat is hetzelfde voor alle eid kaarten en bijgevolg moet dit maar één keer gebeuren. Eens het basiscertificaat gekend is door Windows kunnen voor alle volgende eid-kaarten die ingestoken worden de andere certificaten geregistreerd worden zonder dat Windows uitdrukkelijk om toestemming vraagt Zetes NV pagina 8 van 18

9 MANUEEL GEREGISTREERDE CERTIFICATEN VERWIJDEREN Deze optie is nuttig om geen persoonlijke gegevens achter te laten op een vreemde PC. Indien gewenst kunnen de persoonlijke certificaten manueel één voor één verwijderd worden uit het Windows certificatenarchief. TESTEN VAN DE PIN-CODE Via het menu "Test de PIN..." kan u op eenvoudige wijze testen of uw kaart functioneert en u de juiste PIN code nog kent. WIJZIGEN VAN DE PIN-CODE Via het menu "Wijzig de PIN..." kan de PIN-code van de eid-kaart gewijzigd worden Zetes NV pagina 9 van 18

10 Eerst moet de oude PIN-code ingegeven worden en vervolgens twee keer de nieuwe PIN-code (om tikfouten te voorkomen). OPSTARTEN EN AFZETTEN VAN DEZE MODULE Deze module wordt normaal automatisch opgestart en is steeds zichtbaar als ikoon het Windows systeemvak. Door op het ikoon te klikken kan via het menu de module expliciet uitgeschakeld worden waardoor ook het ikoon in het systeemvak zal verdwijnen. Om de module opnieuw op te starten volstaat om Windows te herstarten of via het Windows Start menu via België eid de optie systeemvakmodule opstarten te kiezen Zetes NV pagina 10 van 18

11 DE PRIVACY FILTER Deze optie is enkel beschikbaar voor Windows 2000 en Windows XP. De privacy filter is een onzichtbare component die als een soort waakhond alle communicatie met de eid-kaart onderzoekt. Als de privacy filter actief is kunnen enkel programma's die met de officiële software van de overheid ontwikkeld werden, gebruik maken van de eid-kaart. Bovendien zal de privacy filter een waarschuwing tonen telkens een onbekend programma probeert gegevens van een eid-kaart te lezen. De privacy filter verstrekt de volgende informatie: naam van het programma dat de kaart probeert uit te lezen het gegevensbestand dat gelezen wordt (adres, identiteit of foto) De gebruiker kan zelf beslissen of dit programma de eid-kaart mag uitlezen: ja (eenmalig) nee altijd (voor dit programma) altijd op alles (voor alle programma's) CONFLICT MET PERSONAL FIREWALL SOFTWARE Om de verschillende onderdelen van de eid middleware toe te laten met de eid privacy filter te communiceren is het soms nodig om de 2006 Zetes NV pagina 11 van 18

12 personal firewall zo in te stellen dat communicatie via IP adres of hostname "localhost" en TCP poortnummer 2500 toegelaten is. Dit adres is overigens geen echt internet adres maar een virtueel adres dat "de lokale computer" betekent. DE PKCS#11 EN CSP MODULES Dit zijn geen zelfstandige programma's die je zelf kan opstarten maar modules die door andere programma's gebruikt worden om met de eid kaart te communiceren. Deze modules blijven onzichtbaar behalve wanneer je de PIN code moet ingeven bijv. om aan te melden op een web site of om een document te ondertekenen. Enkele toepassingen die de PKCS#11 module gebruiken: Firefox, Thunderbird, Mozilla en Netscape Lotus Notes Enkele toepassingen die de CryptoAPI CSP module gebruiken: Microsoft Outlook XP / 2003 Microsoft Office XP / 2003 Internet Explorer Adobe Reader 7 OpenOffice.org 2 De configuratie en het gebruik van deze toepassingen met de eidkaart is beschreven in aparte handleidingen Zetes NV pagina 12 van 18

13 TOEPASSING OM DE KAART TE LEZEN EN TE BEHEREN De toepassing kan opgestart worden via het ikoon op het Windows bureaublad of via het Windows Start menu. In de knoppenbalk bovenaan staan ikonen voor het uitlezen, afdrukken en bewaren van gegevens van de eid-kaart. De toepassing biedt 5 informatieschermen voor resp. de identiteitsgegevens, de certificaten, de kaart & PIN status, de opties van het programma en info over geïnstalleerde onderdelen van de eid middleware. SCHERM "IDENTITEIT" Naast de identiteitsgegevens, het adres en de foto bevat dit scherm ook informatie over de geldigheidsduur van de kaart, het serienummer van de chip en de speciale status van de kaarthouder Zetes NV pagina 13 van 18

14 SCHERM "CERTIFICATEN" Een eid-kaart kan perfect geldig zijn ook al zijn een of meerdere certificaten ingetrokken. De status van een certificaat wordt onafhankelijk van de status van de kaart beheerd. Dit scherm toont in de linkerhelft de certificaten die op de kaart staan. Elke certificaat kan apart geselecteerd worden om in de rechterhelft de status van het certificaat te bekijken. De status van de certificaten kan de volgende waarden aannemen: geldig vervallen tijdelijk ingetrokken definitief ingetrokken Met de optie "Registreer" kunnen de certificaten manueel geregistreerd worden in het Windows certificatenarchief. Normaal is dit niet nodig omdat de systeemvakmodule (zie eerder) dit automatisch doet zodra een nieuwe eid-kaart wordt ingestoken. Met de optie "Details" worden de technische details van het geselecteerde certificaat getoond Zetes NV pagina 14 van 18

15 SCHERM "KAART EN PIN" Dit scherm toont informatie over de chip en biedt de mogelijkheid de PIN te wijzigen Zetes NV pagina 15 van 18

16 SCHERM "OPTIES" Dit scherm bevat de algemene opties voor het programma. Taal: De taalkeuze is enkel van toepassing op dit programma zelf en heeft geen invloed op de taal die gebruikt wordt in de eid systeemvakmodule of andere Windows applicaties. Certificaatvalidatie: Zoals eerder aangegeven kunnen de certificaten op de kaart geldig, vervallen of ingetrokken zijn. Om de actuele status te controleren zal het programma de status van de certificaten geval per geval online controleren (optie OCSP of Online Certificate Status Protocol) of regelmatig een nieuwe lijst van ingetrokken certificaten downloaden (optie CRL of Certificate Revocation List). Voor elk van beide controlemechanismes kan men het gebruik aangeven: Niet gebruikt: Deze controle wordt nooit uitgevoerd Optioneel: De methode wordt gebruikt indien de omstandigheden dit toelaten. Voor controle d.m.v. OCSP moet 2006 Zetes NV pagina 16 van 18

17 er een werkende internetconnectie zijn op het moment dat de certificaten gecontroleerd worden. Voor controle d.m.v. CRL moet er een actuele versie van de CRL op de computer staan of - indien de lokale lijst vervallen is - moet er een werkende internetconnectie zijn om een nieuwe lijst te downloaden. Verplicht: Indien een controlemethode verplicht is maar niet kan uitgevoerd worden (bijv. doordat er geen internetconnectie is) verschijnt een foutmelding en worden de gegevens van de kaart niet getoond. Kaartlezer: Indien geen kaartlezer is opgegeven zal het programma alle beschikbare kaartlezers aflopen en de eerstgevonden eid-kaart uitlezen. Indien gewenst kan hier een specifieke kaartlezer geselecteerd worden. De aangeboden lijst bevat alle op dat moment aangesloten kaartlezers. SCHERM "INFO" Dit scherm biedt een overzicht van de geïnstalleerde onderdelen Zetes NV pagina 17 van 18

18 dit is de laatste pagina van dit document Zetes NV pagina 18 van 18

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) HANDLEIDING VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met Mozilla/Netscape e-mails willen ondertekenen met de nieuwe Identiteitskaart of die met de Mozilla/Netscape browser

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging Labo-sessie: Gegevensbeveiliging 1 Inleiding Dit labo zal devolgende topics behandelen: eid card Opdracht 1: Digitaal signeren van een MS Office document (zie pagina: 5) Opdracht 2: Digitaal signeren van

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Onsma. Geschikt voor Windows Vista 32-bit, XP, 2000 and Server 2003.

Onsma. Geschikt voor Windows Vista 32-bit, XP, 2000 and Server 2003. Handleiding door Geschikt voor Windows Vista 32-bit, XP, 2000 and Server 2003. I. Inleiding. II. Downloaden en installeren. III. Diverse functies en instellingen. IV. Automatische update. I. Inleiding.

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET December 2007 INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de telewerk-voorziening Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang

Nadere informatie

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET Oktober 2007 INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de telewerk-voorziening Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Handleiding BPC Analysesoftware

Handleiding BPC Analysesoftware 1 Handleiding BPC Analysesoftware Module Ruiter 3 Express Versie: 0.4 Datum: 25 april 2012 Documentnaam: Handleiding BPC Analysesoftware MdR3 v0b4.doc 2012 Beleggingspolischeck 2 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installatie Handleiding ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_installatie_v12.doc 2004-2010 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 Hoofdstuk : Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten Inhoudsopgave 3 G Data ServiceCenter 5 Installatie van de software 6 Na de installatie 8 De eerste keer starten 10 SecurityCenter 16 Tips over viruscontrole 21 Tips over de virusbewaker 34 Tips over virusupdates

Nadere informatie