DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE"

Transcriptie

1 DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met Mozilla/Netscape s willen ondertekenen met de nieuwe Identiteitskaart of die met de Mozilla/Netscape browser toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. Wat komt niet aan bod in deze handleiding: Installatie van een kaartlezer en de bijbehorende stuurprogramma's; Installatie van de software voor de identiteitskaart zelf. Ondersteunde Windows versies: Windows 98 Windows 98 Tweede Editie Windows Millenium Editie Windows 2000 Professional Windows XP Home Windows XP Professional Ondersteunde Mac OS X versies: Mac OS X of recenter Mac OS X of recenter Mac OS X of recenter Ondersteunde Linux versies: kernel 2.6 met USB support PC/SC Lite of recenter Ondersteunde versies van Mozilla en Netscape: Mozilla 1.4 of recenter Netscape 7.0 of recenter pagina 1 van 22

2 CONFIGURATIE EN GEBRUIK INLEIDING Om de identiteitskaart te gebruiken met Mozilla of Netscape moet je zorgen dat je kaartlezer met bijbehorende stuurprogramma's geïnstalleerd is en de software voor de identiteitskaart geïnstalleerd is. Tevens gaan we er van uit dat u een werkende configuratie hebt van Mozila, zowel om te surfen als om s te versturen. In de volgende pagina's gaan we dieper in op het gebruik van Mozilla met de identiteitskaart, meer bepaald: het stuurprogramma van de identiteitskaart registreren in Mozilla's Security Module uw persoonlijke certificaten registreren in de Certificate Manager de overheidscertificaten importeren in de Certificate Manager specifieke handelingen om s te ondertekenen specifieke handelingen om met uw kaart toegang te krijgen tot beveiligde web sites pagina 2 van 22

3 JAVASCRIPT ACTIVEREN Om de identiteitskaart driver voor Mozilla te installeren moet Javascript (tijdelijk) geactiveerd zijn in uw browser. Indien u een nieuwe installatie van Mozilla hebt dan zal dit wellicht al het geval zijn. U doet er echter goed aan dit na te kijken voordat u verder gaat. Start Mozilla en kies in het hoofdmenu de optie Edit Preferences. Selecteer Advanced Scripts & Plugins en verifiieer of Javascript geactiveerd is voor Navigator (het browser onderdeel van Mozilla). Screenshot 1 JavaScript activeren voor installatie PKCS#11 module Om de installatie van de driver uit te voeren moet JavaScript aangevinkt zijn voor Navigator, dit is het browser onderdeel van Mozilla en Netscape. JavaScript is enkel nodig voor de stap PKCS#11 Module Installeren zoals beschreven in het hoofdstuk 'Configuratie. Indien u wenst kan u na deze stap JavaScript weer uitschakelen. JavaScript is niet meer nodig voor normaal gebruik van de identiteitskaart eens de installatieprocedure afgerond is. pagina 3 van 22

4 CONFIGURATIE Mozilla is in feite een collectie van toepassingen waarvan 2 onderdelen, de browser en de client, gebruik maken van de identiteitskaart. Sommige aspecten van de configuratie zijn gemeenschappelijk, andere zijn specifiek voor de browser of de client. ALGEMENE CONFIGURATIE De algemene configuratie Registratie van de driver voor de identiteitskaart. Deze driver wordt soms ook een PKCS#11 module genoemd naar de Public Key Cryptography Standard no. 11. Registratie van uw certificaten in de Certificate Manager Mozilla verwijzen naar de online diensten van de federale overheid om ongeldige certificaten van derden te herkennen. DE PKCS#11 MODULE INSTALLEREN Controleer of uw kaartlezer aangesloten is en zorg ervoor dat uw identiteitskaart niet in de kaartlezer zit. Voor Windows: Kies in het hoofdmenu de optie Bestand Bestand Openen. Selecteer het bestand C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid-pkcs11-register.html. Voor Mac OS X: Ga in Finder naar de map Applications/Belgium Identity Card en sleep het bestand beid-pkcs11-register.html naar het Mozilla of Netscape pictogram in de Applications -map. Voor Linux: Kies in het hoofdmenu de optie Bestand Bestand Openen. Selecteer het bestand /usr/local/share/beid/beid-pkcs11-register.html. Deze html pagina bevat een Javascript dat automatisch de PKCS#11 module zal registreren. Bevestig dat u de PKCS#11 module wil installeren door op OK te klikken. Screenshot 2 Bevestig installatie van de PKCS#11 module pagina 4 van 22

5 Als de installatie gelukt is zal u de volgende boodschap zien. Screenshot 3 PKCS#11 installatie gelukt U kan nu verdergaan en de certificaten op uw identiteitskaart registeren in Mozilla. UW CERTIFICATEN REGISTREREN IN DE CERTIFICATE MANAGER Steek uw identiteitskaart in de kaartlezer en kies in het hoofdmenu de optie Edit Preferences. In de Preferences dialoog selecteer Privacy & Security Certificates. Klik op de Manage Certificates knop. Mozilla zal nu proberen uw certificaten van de kaart naar de Certificate Manager te kopiëren. Screenshot 4 PIN ingeven voor registreren certificaten pagina 5 van 22

6 Mozilla zal 4 certificaten vinden op uw kaart en die in twee categorieën registreren in de Certificate Manager. Elk certificaat wordt door Mozilla gebruikt voor een specifiek doel: 1. Uw persoonlijk Authenticatie Certificaat wordt opgeslagen in Your Certificates in de Certificate Manager wordt weergegeven als uw naam en voornaam + Authentication om s te tekenen en toegang te krijgen tot beveiligde web sites 2. Uw persoonlijk Handtekening Certificaat wordt opgeslagen in Your Certificates in de Certificate Manager wordt weergegeven als uw naam en voornaam + Signature om documenten, berichten en transacties te tekenen met een wettelijk bindende handtekening, wordt door Mozilla niet gebruikt dit certificaat wordt door de Mozilla/Netscape niet gebruikt en is ongeldig verklaard voor minderjarigen 3. Het overheidscertificaat waarmee de burgercertificaten getekend worden wordt opgeslagen in Authorities in de Certificate Manager wordt weergegeven als Citizen CA om handtekeningen van derden op inkomende s te controleren 4. Het overkoepelende top overheidscertificaat (zgn. root certificate ) wordt opgeslagen in Authorities in de Certificate Manager wordt weergegeven als Belgium Root CA om handtekeningen van derden op inkomende s te controleren Nadat u uw persoonlijke code hebt ingegeven zal de Certificate Manager dialoog verschijnen. In de tab bladen bovenaan de dialoog vindt u verschillende categorieën terug waaronder Your Certificates en Authorities. pagina 6 van 22

7 Screenshot 5 Certificate Manager uw persoonlijke certificaten Voor elk certificaat wordt ook vermeld op welk soort kaart het origineel staat, in dit geval is dat BELPIC. Al wat u nu nog moet doen is Mozilla vertellen dat u vanaf nu handtekeningen die met een Belgische identiteitskaart gemaakt zijn wenst te vertrouwen. Dit is van belang als u de Mozilla client in staat wil stellen handtekeningen op inkomende s te verifiëren en automatisch handtekeningen gemaakt met een Belgisch burgercertificaat te aanvaarden. Indien u dit niet doet dan zal Mozilla elke handtekening met zo'n certificaat afdoen als onbetrouwbaar. Het zou niet logisch zijn zelf uw s te ondertekenen met uw identiteitskaart maar dit van uw correspondenten niet te aanvaarden. Aangezien uw correspondenten ook hun identiteitskaart gebruiken, en dus certificaten gebruiken die door dezelfde overheid uitgegeven zijn als uw certificaten, volstaat het Mozilla te vertellen om alle certificaten die afkomstig zijn van de top Belgische Certificatie Authoriteit te aanvaarden. Dit doet u door in de categorie Authorities het topcertificaat van de Belgische overheid expliciet te vertrouwen als uitgever van certificaten. Daardoor zal de Mozilla e- pagina 7 van 22

8 mail client automatisch een impliciet vertrouwen hebben in alle daaronder resorterende certificaten van andere burgers en dus handtekeningen aanvaarden die door uw correspondenten met hun Belgische identiteitskaart gemaakt zijn. Screenshot 6 Specifieer de "trust settings" voor het topcertificaat van de overheid Klik op het tab blad Authorities en zoek naar de twee Belgische overheidscertificaten onder de namen Belgium Root CA en Citizen CA. Selecteer het Belgium Root CA certificaat in de lijst en druk op de Edit knop. U kan dan kiezen voor welke toepassingen u het expliciete vertrouwen wil geven. Kruis minimaal de optie for mail users aan. Hiermee is deze procedure voltooid. pagina 8 van 22

9 INSTELLEN VAN CRL EN OCSP Handtekeningen gemaakt met een Belgische identiteitskaart kunnen op echtheid gecontroleerd worden dankzij de bijhorende burgercertificaten. Eigenlijk zijn burgercertificaten een soort publieke getuigschriften waarmee iedereen kan controleren of een bepaalde elektronische handtekening echt met een bepaalde identiteitskaart gemaakt werd. Belgische burgercertificaten hebben een vervaldatum die gelijk is aan de vervaldatum van de identiteitskaart waartoe ze behoren. Wanneer een kaart echter verloren of gestolen wordt dan moeten ook de bijbehorende certificaten voortijdig herroepen worden. Dit heeft ook een impact voor uzelf. Als u in Mozilla een getekende ontvangt dan zal Mozilla niet alleen nakijken of het een impliciet vertrouwd certificaat is (= elk niet vervallen Belgisch burgercertificaat) maar zal Mozilla ook moeten controleren of het certificaat niet voortijdig herroepen is. Hiertoe biedt de federale overheid twee on-line diensten aan: 1. een CRL of Certificate Revokation List Dit is een zwarte lijst van alle voortijdig herroepen certificaten. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt en op het internet gepubliceerd. Een CRL is een bestand dat men gewoon kan downloaden en lokaal bewaren tussen twee CRL updates. Een CRL is bedoeld om door een computerprogramma gebruikt te worden, niet om door mensen gelezen te worden. 2. een OCSP server of Online Certificate Status Protocol server Dit is een speciale on-line dienst die permanent beschikbaar is en waarnaar u een certificaat kan sturen om een onmiddellijke respons te krijgen: OK of niet OK. Beide methodes hebben hetzelfde doel, nl. controleren of een bepaald certificaat herroepen is of niet. Het voordeel van een CRL is dat Mozilla een lokale kopij kan bijhouden zodat ook in off-line situaties certificaten gecontroleerd kunnen worden. Het nadeel is dat een CRL slechts periodiek gepubliceerd wordt en er in tussentijd bijkomende certificaten kunnen herroepen zijn zonder dat Mozilla het weet. Het voordeel van OCSP daarentegen is dat het tot op de minuut up-to-date kan zeggen of een certficaat herroepen is of niet. Het nadeel is dat u on-line moet zijn op het moment dat het certificaat geverifieerd wordt. Mozilla kan beide methodes samen gebruiken zodat u het beste van twee werelden hebt. Eens u Mozilla correct ingesteld hebt om de CRL en OCSP-dienst van de federale overheid te gebruiken verloopt alles volautomatisch. Mozilla zal bij de eerste gelegenheid de nieuwe CRL downloaden als de vorige vervallen is en zal voor elke pagina 9 van 22

10 handtekening die geverifieerd wordt automatisch het corresponderend certificaat checken tegen de lokale CRL en de OCSP server van de overheid. Importeren en Instellen van de CRL De allereerste keer moet u met Mozilla naar de betreffende CRL surfen. Zodra Mozilla herkent dat het een CRL is wordt deze gedownload en kan u Mozilla instellen om voortaan automatisch een nieuwe CRL te downloaden wanneer de vorige vervallen is. Start Mozilla en in de browser surft u naar: Mozilla zal de CRL spontaan downloaden en lokaal installeren. Als dit gedaan is ziet u de volgende boodschap: Screenshot 7 CRL geïmporteerd Deze dialoog toont ook wanneer de volgende editie van de CRL gepubliceerd wordt. Klik op Yes als u wenst dat Mozilla in de toekomst automatisch nieuwe edities van de CRL moet downloaden. Screenshot 8 Instellingen voor de CRL pagina 10 van 22

11 De eenvoudigste methode om de lokale copij van de CRL actueel te houden is door Mozilla zelf te laten beslissen wanneer een nieuwe download nodig is op basis van de vervaldatum van de vorige CRL. Kruis daarom de optie Enable Automatic Update for this CRL aan en klik OK. Hiermee is het importeren en instellen van de CRL voltooid. U kan de instellingen voor de CRL later altijd wijzigen. Kies in het hoofdmenu de optie Edit Preferences. In de Preferences dialoog selecteer Privacy & Security Validation. Klik vervolgens op de knop Manage CRLs. Screenshot 9 Beheer van de CRL pagina 11 van 22

12 Instellen voor gebruik van de OCSP dienst De OCSP dienst is beschikbaar op het internet adres: U moet dit echter nergens instellen aangezien Mozilla dit adres ook vindt in de certificaten zelf. Het enige wat u moet doen is OCSP in Mozilla activeren en opdragen het adres te gebruiken dat in de certificaten zelf staat. Kies in het hoofdmenu de optie Edit Preferences. In de Preferences dialoog selecteer Privacy & Security Validation. In de sectie vervolgens op de knop OCSP kiest u voor Use OCSP to validate only certificates that specify an OCSP service URL. Sluit af met OK. Hiermee is het instellen van gebruik van de OCSP dienst voltooid. pagina 12 van 22

13 BROWSER CONFIGURATIE De Mozilla/Netscape browser kan de identiteitskaart gebruiken om uw identiteit te bewijzen op web sites die daarom vragen. Hiervoor maakt de browser gebruik van twee protocols: SSL en TLS. Voor de browser dient u niets specifiek te configureren om met de identiteitskaart toegang te krijgen tot beveiligde web sites zoals bijv. het elektronisch loket van een overheidsdienst. De standaard configuratie voor SSL en TLS volstaat. Hiermee is de configuratie van de browser voltooid. pagina 13 van 22

14 CONFIGURATIE Steek uw identiteitskaart in de kaartlezer en start de Mozilla/Netscape Mail toepassing. Kies in het hoofmenu de optie Edit Mail & Newsgroups Account Settings. Kies een mail account en klik op de Security optie. Klik in de Security dialoog, sectie Digital Signing, op de Select knop om het certificaat te selecteren waarmee u s wil tekenen. Kies in de tweede dialoog uw authenticatiecertificaat en bevestig met OK. Screenshot 10 Opties voor ondertekenen van een Mozilla zal nu vragen of u ook een certficaat voor het versleutelen van berichten wil opgeven. Aangezien de certificaten op uw identiteitskaart enkel bedoeld zijn om handtekeningen te plaatsen en niet om gegevens te versleutelen moet u hier op de Cancel knop drukken. Screenshot 11 Verzoek om encryptiecertificaat U bent nu terug in de Security dialoog. U kan nu kiezen of u elke uitgaande automatisch wil ondertekenen of niet. pagina 14 van 22

15 Indien ja, kruis dan de optie Digitally sign messages by default aan. Merk op dat u met uw identiteitskaart alleen kan tekenen, niet encrypteren (versleutelen). Screenshot 12 automatisch al uw s ondertekenen Hiermee is de configuratie van de toepassing voltooid. pagina 15 van 22

16 GEBRUIK AANMELDEN OP EEN BEVEILIGDE WEB SITE Als u op een web site komt waarop u uw identiteit moet bewijzen met uw identiteitskaart dan zal de browser vanzelf vragen om de kaart in te steken en uw persoonlijke code (PIN) in te geven. Screenshot 13 Uw persoonlijke code (PIN ) ingeven De browser zal uw authenticatiecertificaat en een handtekening met uw authenticatiesleutel naar de web site sturen. De web site is nu zeker van uw identiteit. Dit is bijvoorbeeld nuttig om ervoor te zorgen dat alleen uzelf toegang hebt tot uw dossiers bijvoorbeeld bij een elektronisch loket van een overheid. pagina 16 van 22

17 BERICHTEN ONDERTEKENEN Om een ondertekend bericht te versturen dient u eerst net zoals voor een gewoon bericht, met de Compose Message knop een nieuw bericht te maken. De Compose dialoog bevat twee onderdelen die met de handtekening te maken hebben. Eerst en vooral is er de knop Security in de knoppenbalk bovenaan. Hier kan u zien wat de standaard instelling is en deze eventueel wijzigen. Merk op dat u met uw elektronische identiteitskaart alleen handtekeningen kunt plaatsen, de optie Encrypt this message kan u dus niet gebruiken. Screenshot 14 Een nieuw bericht ondertekenen Rechts onderaan in de statusbalk verschijnt een ikoon met een pennetje indien het bericht getekend zal worden. Bij het versturen van het eerste getekende bericht zal u gevraagd worden uw persoonlijke code of PIN in te geven om uw identiteitskaart te activeren. pagina 17 van 22

18 ONDERTEKENDE BERICHTEN VAN DERDEN VERIFIËREN Als een ondertekend bericht binnenkomt in uw brievenbus dan zal Mozilla automatisch de handtekening nakijken en in de hoofding van het bericht aangeven of de handtekening geldig is en bij een certificaat hoort dat door u vertrouwd wordt. Indien u Mozilla geconfigureerd heeft zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken dan zullen handtekeningen die met een Belgische identiteitskaart gemaakt zijn de facto aanvaard worden tenzij het bijbehorende certificaat vervallen is of voortijdig herroepen werd. Als u een bericht opent dan verschijnt rechts in de hoofding een ikoontje dat aangeeft of de handtekening geldig is of niet. Het pennetje is gebroken, de handtekening is ongeldig, wellicht omdat het certificaat van de ondertekenaar vervallen is of voortijdig herroepen werd. Het pennetje is heel, de handtekening is geldig. Het vraagteken is een uitnodiging om op het ikoon te klikken omdat er extra informatie beschikbaar is. Door op het ikoontje te klikken krijgt u meer informatie over de handtekening en het certificaat van de ondertekenaar. Voor een ongeldige handtekening zal u zien waarom de handtekening geweigerd werd. Voor een geldige handtekening die met een identiteitskaart gemaakt werd zal u de volgende boodschap krijgen: pagina 18 van 22

19 Screenshot 15 Extra informatie in een ondertekende Deze boodschap betekent gewoon dat de handtekening geldig is maar Mozilla niet in staat was een verband te leggen tussen de naam van de ondertekenenaar en het e- mail adres waarmee het bericht verzonden werd. Dit is normaal omdat de burgercertificaten wel naam en voornaam van bevatten maar geen adres. Door geen adres in het certificaat te zetten behoudt elke burger de vrijheid om een adres naar eigen keuze te nemen. Dit doet echter niets af aan de geldigheid van de handtekening. Deze praktijk is analoog aan de handtekening op papier, waarbij het ook niet uitmaakt of de brief met De Post of een koeriersdienst verzonden werd. Het zijn de handtekening en de naam van de ondertekenaar die belangrijk zijn, zowel op een papieren brief als op een . pagina 19 van 22

20 PROBLEMEN OPLOSSEN AANMELDEN OP EEN WEB SITE LUKT NIET. Als je op een web site wil aanmelden met je identiteitskaart en er loopt iets fout dan krijg je meestal een webpagina met een foutmelding te zien (dit voor elke web site verschillend zijn). Screenshot 16: Voorbeeld van foutboodschap bij mislukte aanmelding op een web site De meest voorkomende oorzaken zijn: de kaart is vervallen de kaart werd te laat in de kaartlezer gestoken de PKCS#11 module werd niet geïnstalleerd of is niet (meer) geregistreerd in de browser DE KAART IS VERVALLEN Controleer de geldigheidsdatum van de kaart (deze datum is op de voorkant van de kaart gedrukt). pagina 20 van 22

21 DE KAART WERD TE LAAT IN DE KAARTLEZER GESTOKEN Je kan best je identiteitskaart al in de kaartlezer steken voordat je de browser opstart. In elk geval moet de kaart insteken voordat je op de webpagina waarop je moet aanloggen met je identiteitskaart. Als je de kaart te laat insteekt kan het gebeuren dat de browser je niet meer kan aanloggen op de web site en je geen toegang krijgt tot het beveiligde deel van de web site. In dat geval kan je best de browser sluiten, de kaart insteken, de browser opnieuw opstarten en terug naar de web site gaan om opnieuw te proberen. DE PKCS#11 MODULE IS NIET GEÏNSTALLEERD OF NIET GEREGISTREERD. Installeer de software voor de identiteitskaart en voer de registratieprocedure uit zoals beschreven in dit document. pagina 21 van 22

22 DE SSL EN TLS PROTOCOLS Mozilla/Netscape kan de identiteitskaart gebruiken om uw identiteit te bewijzen op web sites die daarom vragen. Hiervoor gebruikt de browser één van twee protocols om met de web server te praten: SSL of TLS. Normaal zijn beide protocols al geactiveerd maar om zeker te zijn kan je de instellingen van je browser controleren via het Extras Opties menu. Selecteer Geavanceerd en loop door de lijst tot je onder Beveiliging de opties SSL en TLS ziet staan. Zorg dat alle opties voor SSL en TLS aangevinkt zijn. Screenshot 17 Standaard SSL en TLS instellingen Webpagina's die SSL of TLS gebruiken kan je herkennen aan de naam in de adresbalk bovenaan je browser. Deze pagina's beginnen steeds met https//... in plaats van pagina 22 van 22

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER

DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

eid middleware v2.6 voor Mac OS X

eid middleware v2.6 voor Mac OS X Gebruikshandleiding eid middleware v2.6 voor Mac OS X pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inleiding...3 Installatie...4 De onderdelen van de eid software...5 De PKCS#11 module...6 Toepassing om de kaart te lezen

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.5 definitief (UZ69.03) 24 november 2014. Versie 1.2. Datum 24 november 2014

UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.5 definitief (UZ69.03) 24 november 2014. Versie 1.2. Datum 24 november 2014 UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.5 definitief (UZ69.03) 24 november 2014 Ondertekenen e-mail met Mozilla Thunderbird Versie 1.2 Datum 24 november 2014 Status Definitief 1

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

eid middleware v2.4 en 2.5 voor Windows

eid middleware v2.4 en 2.5 voor Windows Gebruikshandleiding eid middleware v2.4 en 2.5 2006 Zetes NV pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Installatie... 4 De onderdelen van de eid software... 6 De module voor het systeemvak in de taakbalk...

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) INSTALLATIEGIDS EID MIDDLEWARE HOME VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows Installatiehandleiding voor Windows 2006 Zetes NV pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: installatie van de de kaartlezer... 4 Instructies Vista... 4 Instructies 98/ME/2000/XP... 4 Controle

Nadere informatie

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten

Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten De pdf-documenten die via BelfiusWeb PaPyRuS ter beschikking worden gesteld en die aangemaakt zijn vanaf 10 juni 2013, zullen op elektronische wijze gecertifieerd

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor partners van de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) Classificatie: Publiek Versie: oktober 2012 1 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...1

Nadere informatie

Digitale handtekening voor Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0

Digitale handtekening voor   Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 Digitale handtekening voor e-mail: Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 2-7-2012 Albert CLAESEN 2 juli 2012 Pagina 0 Inhoud Inhoud... 1 1 Installeren van smartcardlezer en eid... 2 1.1 Automatisch... 2

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de mobiele arts

CoZo handleiding. voor de mobiele arts CoZo handleiding voor de mobiele arts Inhoud Vooraleer je de CoZo app kan gebruiken... 3 Je bent als arts geregistreerd op CoZo.... 3 Je leest expliciet je e-id in ná succesvol aanloggen op het beveiligd

Nadere informatie

eid middleware v2.6 voor GNU/Linux

eid middleware v2.6 voor GNU/Linux Gebruikshandleiding eid middleware v2.6 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding...3 Installatie...4 Installatie vanaf broncode...4 Installatie van distributiespecifieke pakketten...5 Systeemvereisten na

Nadere informatie

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

Nadere informatie

Euthanasie. De elektronische toepassing. Handleiding. Versie geneesheer. federale overheidsdienst

Euthanasie. De elektronische toepassing. Handleiding. Versie geneesheer. federale overheidsdienst Versie geneesheer De elektronische toepassing Euthanasie Versie 1.0/augustus 2008 - Handleiding federale overheidsdienst federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid vanvoedselketen de voedselketen

Nadere informatie

Handleiding Leveranciersportaal

Handleiding Leveranciersportaal ArcelorMittal Belgium Handleiding Leveranciersportaal 1. INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel... 1 2. Benodigde instellingen voor gebruik portaal... 1 2.1. JavaScript... 1 2.2. Silverlight... 2 2.3. Browser...

Nadere informatie

De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost.

De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost. Beveiliging en controle van de PDF-documenten De documenten zijn gecertificeerd door Dexia Bank aan de hand van een certificaat afgeleverd door Certipost. De handtekening garandeert volgende zekerheden

Nadere informatie

Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Certs 101 Een introductie in Digitale Certificaten J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org vertaling Hans Verbeek h.j.verbeek@kader.hcc.nl Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Wat behandelen

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen INLEIDING Dit document bevat een overzicht van de meest voorkomende problemen tijdens het aanmelden bij Mijn HVW-dossier. Staat uw probleem of vraag

Nadere informatie

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE 1 Inleiding... 1 2 Wat heb je nodig?... 1 3 Installatie... 2 4 Gebruik... 4 4.1 MS CAPI handtekening... 4 4.2 PKCS#11 handtekening... 7 5 Disclaimer

Nadere informatie

RIZIV INAMI. eid Gebruikersgids voor Mac

RIZIV INAMI. eid Gebruikersgids voor Mac RIZIV INAMI eid Gebruikersgids voor Mac 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie van de eid Middleware... 3 2.1 Stap 1... 4 2.2 Stap 2... 5 2.3 Stap 3... 5 3. Configuratie van uw browser... 5 3.1 Safari...

Nadere informatie

RIZIV INAMI. eid Gebruikersgids voor PC

RIZIV INAMI. eid Gebruikersgids voor PC RIZIV INAMI eid Gebruikersgids voor PC 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie van de eid Middleware... 3 2.1 Stap 1... 3 2.2 Stap 2... 4 2.3 Stap 3... 4 3. Configuratie van uw browser... 4 3.1 Internet

Nadere informatie

Computer instellen voor de e-services

Computer instellen voor de e-services Computer instellen voor de e-services Inhoud 1. eid software installeren... 2 2. Java installeren... 4 3. Toelichting Internet Explorer / Mozilla Firefox... 5 4. Internet Explorer instellen... 6 a. Vertrouwde

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Tips: Stap 1: Op de handleiding van parallels staat een url die je in een webbrowser ingeeft om naar de website te surfen.

Tips: Stap 1: Op de handleiding van parallels staat een url die je in een webbrowser ingeeft om naar de website te surfen. Tips: - Zorg voor een dvd lezer om de Windows dvd te lezen. Hebt u er geen? In de computerzaak kan je deze kopen rond de 28 euro excl. BTW. Ook voor andere software kan zo een externe dvd lezer nuttig

Nadere informatie

Web of trust. De software

Web of trust. De software Web of trust Een manier om met certificaten te werken is met behulp van een zogenaamde Web of trust. Hiermee geef je handmatig aan wie je vertrouwt en je wisselt handmatig certificaten uit met PGP. PGP

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

D2S SIGN&VALIDATE WWW.DSOFT.BE SMART SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

D2S SIGN&VALIDATE WWW.DSOFT.BE SMART SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION D2S SIGN&VALIDATE H A N D L E I D I N G WWW.DSOFT.BE SMART SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inleiding Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding communiceren

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging

Labo-sessie: Gegevensbeveiliging Labo-sessie: Gegevensbeveiliging 1 Inleiding Dit labo zal devolgende topics behandelen: eid card Opdracht 1: Digitaal signeren van een MS Office document (zie pagina: 5) Opdracht 2: Digitaal signeren van

Nadere informatie

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 11.4.1 Software installeren 5. Vervalt De Importeerassistent zit niet meer in de nieuwe versie 6. Vervalt

Nadere informatie

De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows

De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows versie 2.0 NL Disclaimer De Nationale Bank van België is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou

Nadere informatie

Zonder deze toestemming krijg je meldingen zoals in de volgende plaatjes wanneer je bijvoorbeeld de tekstverwerker probeert op te starten.

Zonder deze toestemming krijg je meldingen zoals in de volgende plaatjes wanneer je bijvoorbeeld de tekstverwerker probeert op te starten. Inhoud Java beveiliging... 1 Beveiligingscertificaat downloaden... 3 Java beveiliging instellen... 4 Beveiligingscertifcaat installeren... 10 Applets de eerste keer opstarten... 13 Java beveiliging Enkele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) 2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. PC GEBRUIKSKLAAR

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai BelfiusWeb Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB RPR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

De webpagina kan niet worden weergegeven

De webpagina kan niet worden weergegeven Beveiligingsinformatie voor gebruikers van de volgende : Internet Explorer versie 7 Internet Explorer versie 8 Internet Explorer versie 9 Internet Explorer versie 10 Gebruikers van de bovenstaande browsers

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Het handtekeningbestand (FS) aanmaken op basis van de elektronische identiteitskaart met behulp van Cryptonit.

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Het handtekeningbestand (FS) aanmaken op basis van de elektronische identiteitskaart met behulp van Cryptonit. GEBRUIKERSHANDLEIDING Het handtekeningbestand (FS) aanmaken op basis van de elektronische identiteitskaart met behulp van Cryptonit. Versie 2 Inhoudsopgave 1. Doel....3 2. Vereiste aanwezigheid van de

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 16/06//2014. Te herzien op

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 16/06//2014. Te herzien op Informatica Pagina 1 van 13 Citrix - Installatie voor extern gebruik - versie juni 2014.docx Naam van de verantwoordelijke: Handtekening: Versiedatum 16/06//2014 Te herzien op Doelgroep Externe Citrix

Nadere informatie

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure

VERA Softkey Teleworker. Installatieprocedure VERA Softkey Teleworker Installatieprocedure Dit document beschrijft de te ondernemen stappen voor de installatie en ingebruikname van de VERA Softkey Teleworker. Dimitri Debock 23-10-2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie

Handleiding - Mogelijke oplossingen voor problemen met het starten van Uw Online Werkplek

Handleiding - Mogelijke oplossingen voor problemen met het starten van Uw Online Werkplek Zelfinstructie Deze zelfinstructie is er voor u! Wij krijgen steeds vaker het verzoek van gebruikers om informatie toe te sturen waarmee zij zelf gebruikersvragen kunnen oplossen. Uiteraard zijn wij er

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de patiënt

CoZo handleiding. voor de patiënt CoZo handleiding voor de patiënt Inhoud Mijn CoZo Eerste keer.... Gekende patiënt.... 4 Hoe kan ik Mijn informed consent registreren / intrekken... 6 Mijn therapeutische relaties beheren.... 7 Zien wie

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET

HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET HANDLEIDING GEBRUIK MESTBANKLOKET DOEL VAN DE HANDLEIDING Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij het aanmelden,

Nadere informatie

Javascript activeren. Internet Explorer 6+ file:///f:/seniorennet/oplossingen%20text/javascript_aanzetten.html. 1 van 10 2/04/2007 13:02

Javascript activeren. Internet Explorer 6+ file:///f:/seniorennet/oplossingen%20text/javascript_aanzetten.html. 1 van 10 2/04/2007 13:02 1 van 10 2/04/2007 13:02 Javascript activeren Onderstaand vind u de 5 meest gebruikte browsers, klikt u op de versie die u gebruikt zodat u kunt zien hoe u JavaScript aanzet. Internet Explorer 6+ Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

Handleiding Installatie ABVV Card-Reader

Handleiding Installatie ABVV Card-Reader Handleiding Installatie ABVV Card-Reader Handleiding Installatie ABVV Card-Reader BELANGRIJK: eerst software installeren! pas achteraf kaartlezer aansluiten op de computer! De eid (elektronische identiteitskaart)

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

STUDENTENWIFI. Handleiding v3.1 MAC OS X

STUDENTENWIFI. Handleiding v3.1 MAC OS X Dienst ICT Algemene Directie en Hogeschooldiensten Nationalestraat 5 B-2000 Antwerpen Dienst ICT T +32 3 613 11 51 F +32 3 613 13 52 Handleiding v3.1 30-1-2012 Algemene Directie en Hogeschooldiensten Nationalestraat

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Mac - OSX 10.6 en hoger. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Mac - OSX 10.6 en hoger Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van de software 4 2.2 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Digitaal Loket Mijn Binnenland. Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat

Digitaal Loket Mijn Binnenland. Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat Digitaal Loket Mijn Binnenland Algemene Gebruikershandleiding Voor je aan de slag gaat 1 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel... 2 2. Afkortingen en begrippen... 2 3. Wat doen voor u kunt starten?... 3 3.1.

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING

ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING ROBOMIND ACADEMY DESKTOP LICENTIE HANDLEIDING Wanneer je een gratis RoboMind Academy Account aanmaakt krijg je daarbij ook een gratis 30-dagen trial licentie voor de offline RoboMind Desktop software.

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

AD-MIGRATIE. Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën. AD-migratie

AD-MIGRATIE. Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën. AD-migratie AD-MIGRATIE Karin De Maertelaere, Roger Frans, Wesley Geens, Jochen Mariën 1 AD-migratie THOMAS MORE-NETWERK (1) Historisch gezien 2 domeinen: TMK: khk.be EDU: voor studenten en toestellen in klaslokalen

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de ziekenhuis medewerker

CoZo handleiding. voor de ziekenhuis medewerker CoZo handleiding voor de ziekenhuis medewerker Inhoud Start!... Hoe kan ik... De informed consent van een patiënt registreren.... Een gebruiker arts maken.... Een therapeutische relatie registreren....

Nadere informatie

HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE

HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE Versie 30 December 2014 Inhoud Inleiding... 2 1. Installatie... 3 2. Account instellen... 4 3. Mappen toevoegen... 5 4. Synchronisatie client gebruiken... 9

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen

Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen Index Stap 1: Controleer of u de laatste versie heeft Stap 2: Voeg uw e-mailaccount toe Stap 3: Voer uw accountinformatie in Stap 4: Voer een naam en beschrijving

Nadere informatie