Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten"

Transcriptie

1 Beveiliging en controle van PaPyRuSdocumenten

2 De pdf-documenten die via BelfiusWeb PaPyRuS ter beschikking worden gesteld en die aangemaakt zijn vanaf 10 juni 2013, zullen op elektronische wijze gecertifieerd (getekend) worden door Belfius Bank aan de hand van een nieuw certificaat afgeleverd door QuoVadis. Documenten ondertekend met het nieuwe certificaat zijn dadelijk te herkennen aan het Belfius Bank-logo onderaan links op de eerste pagina. Alle documenten aangemaakt vóór deze datum blijven gecertifieerd door het bestaande Certipostcertificaat op naam van Dexia Bank, dit certificaat dient op uw pc aanwezig te blijven om de documenten aangemaakt voor 10 juni 2013 correct te kunnen valideren. Het certificaat heeft als doel volgende elementen met betrekking tot uw documenten te controleren: de authenticiteit Ben ik zeker dat het gaat om een origineel document afgeleverd door Belfius Bank? de integriteit Gaat het zeker om een niet gewijzigd origineel document? de niet-herroeping Werd het certificaat dat gebruikt werd voor de handtekening niet herroepen of geannuleerd? Om deze elektronische controle van uw documenten die aangemaakt worden vanaf 10 juni 2013 correct te laten verlopen dient het nieuw root-certificaat éénmalig op uw pc geïnstalleerd te worden. Om het certificaat te installeren kunnen er twee procedures worden gevolgd. Afhankelijk van de rechten die u heeft op uw pc zal u een keuze van procedure moeten maken of zal uw systeembeheerder moeten tussenkomen om het nieuwe certificaat van QuoVadis op uw pc te installeren. Volg de stappen van hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2. Op dit ogenblik functioneert de controle van de elektronische handtekening met de software Adobe Reader versie 7 of hoger. Het gebruik van een lagere versie kan aanleiding geven tot foutmeldingen. Deze niet-comptabiliteit ontstaat doordat het gebruikte certificaat van de nieuwe generatie (2048 bits) niet verenigbaar is met de oudere versies van Adobe Reader. We raden u aan om een gratis upgrade uit te voeren van Adobe Reader (via de website of en te werken met Adobe Reader X ( versie 10 ) of hoger. De schermen en de terminologie van Windows- en Adobe-software weergegeven in dit document zijn steeds afkomstig uit de Engelstalige versie van Adobe Reader X. Indien u beschikt over een Nederlandstalige of Franstalige versie is de terminologie verschillend maar de te volgen procedure blijft identiek. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 2

3 1. Installatie via Windows & configuratie van Adobe Reader 1.1. Installatie QuoVadis root-certificaat vanuit Windows Het root-certificaat is rechtstreeks beschikbaar op de site van QuoVadis (onafhankelijke bron). Surf naar https://www.quovadisglobal.com/en-gb/qvrepository/downloadrootsandcrl.aspx en klik op de link QuoVadis Root CA. Klik vervolgens links in het scherm op. Er verschijnt een scherm dat vraagt of het bestand moet worden geopend ( Open ) of opgeslagen ( Save ). Kies Open. Er verschijnt volgend scherm met de eigenschappen van het certificaat. Afhankelijk van uw Windowsversie kan de inhoud van deze schermen verschillend zijn. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 3

4 Klik op de tab Details en verifieer de thumbprint van het certificaat die volgende informatie moet tonen: DE3F 40BD 5093 D39B 6C60 F6DA BC C9 Afhankelijk van uw versie van uw Windows-besturingssysteem kan de weergave van deze informatie verschillend zijn met wat in onderstaande figuur getoond wordt (bijvoorbeeld DE 3F 40 BD ) maar inhoudelijk moet deze overeenstemmen. Ga terug naar de tab General en klik op de button Install certificate. Het volstaat om vervolgens de voorgestelde opties te bevestigen (kies tweemaal Next en vervolgens Finish ). U krijgt een bevestiging dat het certificaat correct is geïmporteerd. Sluit het scherm door te klikken op OK. Via deze procedure is het certificaat geïnstalleerd in de root-store van Windows. Met punt 1.2 hierna wordt de toepassing Adobe Reader toegelaten het certificaat te gebruiken. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 4

5 1.2. Configuratie van de toepassing Adobe (Adobe Reader X) Het configureren van Adobe Reader wordt hier geïllustreerd aan de hand van de versie X van Adobe Reader ( versie tien ). Open Adobe Reader, kies het menu Edit en ga naar Preferences. Het scherm Preferences wordt geopend, kies de categorie Security en klik vervolgens op de button Advanced Preferences. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 5

6 Een tweede scherm met 3 tabbladen wordt geopend. In de tab Verification moeten de opties aangeduid staan zoals hiernaast vermeld. Opgelet, de optie die hiernaast omcirkeld werd mag niet aangevinkt staan. In de tab Windows Integration moeten beide opties Validating Signatures en Validating Certified Documents aangevinkt staan. U kunt de geopende schermen sluiten door tweemaal op OK te klikken. Opgelet: de gekozen Adobe Reader-instellingen worden pas definitief bewaard bij het afsluiten van Adobe Reader (ze worden bewaard als registry variabelen ). Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 6

7 2. Installatie QuoVadis rootcertificaat rechtstreeks vanuit Adobe Het root-certificaat is beschikbaar rechtstreeks op de site van QuoVadis (onafhankelijke bron). Surf naar https://www.quovadisglobal.com/en-gb/qvrepository/downloadrootsandcrl.aspx en klik op de link QuoVadis Root CA. Klik vervolgens links op. Er verschijnt een scherm dat vraagt of het bestand moet worden geopend ( Open ) of opgeslagen ( Save ). Kies Save. U moet nu een plaats aanduiden waar het certificaat wordt opgeslagen op uw pc. Open Adobe Reader, kies in het menu Edit / Protection / Manage Trusted Identities. Het scherm Manage Trusted Identities wordt geopend. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 7

8 Kies in de listbox display voor Certificates en klik vervolgens op de button Add Contacts. Een tweede scherm wordt geopend; klik daar op de Browse-button en ga het certificaat ophalen op de locatie waar u het enkele minuten eerder gesaved hebt. Selecteer het certificaat en klik op Open. Volgend scherm verschijnt. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 8

9 Selecteer in de lijst Contacts het certificaat zoals hiernaast en automatisch zal dit certificaat eronder verschijnen in de lijst Certificates. Opgelet, het is belangrijk dat u nu de lijn onderaan in de lijst Certificates aanklikt en op de button rechts Trust klikt. Het volgend scherm geeft u de mogelijkheid om de karakteristieken van het gebruik van het certificaat te kiezen. Vink de opties Use this certificate as a trusted root en Certified documents aan en bevestig door op OK te klikken. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 9

10 Klik vervolgens op Import en dan volgt er Het certificaat wordt hierdoor rechtstreeks geïnstalleerd onder trusted identities van Adobe. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 10

11 3. Hoe de geldigheid van de handtekening van een document controleren? Eenmaal voorgaande opties zijn gedefinieerd, wordt de signature van elk document bij opening in Adobe Reader automatisch gecontroleerd. U kunt uw document als volledig geldig en integer beschouwen als er net onder de menubalk van Adobe Reader volgende vermelding staat. Is het resultaat echter zoals hieronder staat, dan wil dit zeggen dat het systeem een fout heeft vastgesteld: ofwel maakt u gebruik van een versie van Adobe die niet compatibel is; ofwel is het document gewijzigd na het plaatsen van de handtekening. In sommige gevallen kan de initiële versie van het document teruggevonden worden door rechts te klikken op de afbeelding van de handtekening en de optie View signed version te selecteren. U kunt de originele versie van het document steeds terug downloaden via BelfiusWeb. Is het resultaat echter zoals hieronder staat, dan werd bij de controle geen onregelmatigheid vastgesteld, maar werd de identiteit van Belfius Bank niet bevestigd: ofwel omdat het root-certificate niet correct is geïnstalleerd; ofwel omdat het systeem heeft geprobeerd de niet-revocatie te controleren en de controleserver van QuoVadis via het internet onbereikbaar was op het ogenblik van deze controle. Dit probleem kan verholpen worden door de punten 1 of 2 zoals hierboven beschreven opnieuw te doorlopen om te verifiëren of het QuoVadis-certificaat correct werd geïnstalleerd. Voor het bekijken van bijkomende details over de digitale handtekening verwijzen we naar paragraaf 4.1. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 11

12 4. Wat is het voordeel van een timestamped signature? Een timestamped signature is een handtekening waarin het ogenblik van ondertekening (d.w.z. de tijdstempel van de handtekening) op een beveiligde en niet wijzigbare manier is geïntegreerd in de handtekening. De PaPyRuS-documenten geproduceerd voor 10 juni 2013 hebben geen timestamped signature, als men ze opent in Adobe Reader na de einddatum van geldigheid van het certificaat op naam van Dexia (uitgegeven door Certipost) waarmee het document ondertekend werd. Dan wordt de signature als volgt getoond: Men kan echter in de details bekijken dat de handtekening geldig was op het ogenblik van ondertekening: Door gebruik te maken van het nieuwe certificaat op naam van Belfius (uitgegeven door QuoVadis) zullen alle documenten aangemaakt vanaf 10 juni 2013 wel over een timestamped signature beschikken. Dit houdt in dat als men ze opent in Adobe Reader - ook na de einddatum van geldigheid van het Belfius-QuoVadis-certificaat waarmee het document ondertekend werd - de handtekening getoond wordt als geldig. Adobe Reader maakt vanaf versie X intelligent gebruik van de timestamp die zich in de timestamped signature bevindt: bij openen van het document valideert Adobe de signature gebruikmakend van deze timestamp, en niet gebruikmakend van de systeemtijd van de betrokken pc. Derhalve maakt het niet meer uit of de controle van de signature door Adobe gebeurt tijdens of na de geldigheidsperiode van het Belfius-QuoVadis-certificaat waarmee de handtekening geplaatst werd. We geven voorbeelden in de volgende paragraaf. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 12

13 4.1. Hoe de timestamp van de signature controleren? Deze functionaliteit is enkel beschikbaar vanaf Adobe Reader X. Vroegere versies van Adobe Reader kunnen niet goed overweg met timestamped signatures en tonen ten onrechte Signature is timestamped but the timestamp is invalid. Merk op dat deze error message onbelangrijk is: de signature zelf is volledig correct, en wordt als zodanig door Adobe Reader getoond. Adobe Reader X toont de details van een timestamped signature wel correct. Dit tonen we in de volgende twee paragrafen. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 13

14 4.2. Signature properties tijdens de geldigheidsperiode van het Belfius-QuoVadis-certificaat Door op de optie van Belfius Bank getoond. te klikken worden de details van de elektronische handtekening ( signature ) Let op de informatie The signature includes an embedded timestamp. Door rechts te klikken op Certified by Belfius Bank SA/NV kan men Show Signature Properties kiezen. In het scherm Signature Properties kan men op de button Show Certificate klikken. Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 14

15 Hierdoor kan men alle details m.b.t. de signature bekijken: Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 15

16 4.3. Signature properties na de geldigheidsperiode van het Belfius- QuoVadis-certificaat Dankzij de embedded timestamp van de signature wordt deze signature nog altijd als geldig beschouwd, zelfs al controleert men deze signature na de vervaldatum van het Belfius-QuoVadis-certificaat waarmee deze signature geplaatst werd. We geven het volgende voorbeeld: Systeemdatum pc = datum openen van pdf met Adobe Reader X: 1 dec Deze datum is NA de vervaldatum van het QuoVadis-certificaat: 29 jan Datum waarop de Belfius-signature op de pdf geplaatst werd: 8 mei Belfius Bank Installatie Belfius-certificaat uitgegeven door Quo Vadis 16

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met Mozilla/Netscape e-mails willen ondertekenen met de nieuwe Identiteitskaart of die met de Mozilla/Netscape browser

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding Rabo Cash Management Installatiehandleiding Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 CONFIGURATIEVEREISTEN... 4 3 INSTALLATIE USB READER... 5 4 INSTALLATIE SAFENET SOFTWARE... 6 5 INSTALLATIE JAVA... 7 6 OVERIGE INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Gebruikershandleiding Back-up Online Pagina 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Telewerken Altrecht. Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop

Telewerken Altrecht. Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop Telewerken Altrecht Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop Wat is Altrecht Telewerken? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Hoe log ik in op Telewerken met mijn SMS Token? 4 Hoe log ik

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installatie Handleiding ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_installatie_v12.doc 2004-2010 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 Hoofdstuk : Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie