WAS-WORDT lijst. versus. Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAS-WORDT lijst. versus. Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo"

Transcriptie

1 WAS-WORDT lijst Standaard Opzet Toelatingsbeschikkingen [SOT]:. Categorie: Gewasbeschermingsmiddelen, versie 1.0, Ctgb januari 2013 versus Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo Uitvoering: Plantenziektenkundige Dienst; M.T. van Ijzendoorn Definitieve versie: januari /31

2 Leeswijzer De voorliggende was-wordt lijst is opgesteld om de wijzigingen toe te lichten die zijn aangebracht in de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG) ten opzichte van de nu gehanteerde Standaard Opzet Toelatingsbeschikkingen, :. Categorie: Gewasbeschermingsmiddelen, versie 1.0. Een belangrijke wijziging in de nieuwe DTG-lijst ten opzichte van de oude is het onderscheidt van sub-gewasgroepen binnen gewasgroepen/. Hierdoor zijn een aantal gewassen gegroepeerd in een sub-gewasgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de Granen, waar in de DTG-lijst Wintergranen en Zomergranen worden onderscheiden. Daarnaast is hierdoor de mogelijkheid ontstaan om afzonderlijke gewasgroepen met een vergelijkbare achtergrond te bundelen tot een nieuwe gewasgroep. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe gewasgroep Peulvruchten die bestaat uit Droog te oogsten erwten en Droog te oogsten bonen. Deze laatste waren de gewasgroepen Landbouwerwten en Landbouwstambonen, zij hebben een naamswijziging ondergaan en zijn sub-gewasgroepen geworden. Bij de DTG-lijst is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gewassen weer te geven in de kolom gewassen /objecten, dit betekent dat verschillende ondersoorten van gewassen of gewastypen niet als aparte gewassen zijn weergegeven. Bijvoorbeeld in de werden 4 verschillende soorten klaver als gewas onderscheiden, nu vallen deze in de DTG-lijst allemaal onder het gewas klaver en zijn er nog 5 andere ondersoorten aan toegevoegd. De ondersoorten worden wel in de was-wordt lijst weergegeven, maar in de kolom opmerkingen. 2/31

3 1. Akkerbouwgewassen: : 1. Akkerbouwgewassen Aardappelen 1.1 Aardappelen Pootaardappelen Pootaardappel Consumptieaardappelen Consumptieaardappel Fabrieksaardappelen Zetmeelaardappel fabrieks.. wordt zetmeel Overige aardappelen Groep overige 1.2. Bieten 1.2. Bieten Suikerbieten Suikerbiet Voederbieten Voederbiet Overige bieten Groep overige 1.3. Granen 1.3. Granen Granen gesplitst in sub-gewasgroepen winter- en zomergranen Wintergraan Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen Wintertarwe Wintertarwe Wintergerst Wintergerst Winterrogge Winterrogge Triticale Triticale Spelt Kanariezaad (kanariegras) Zomergraan Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen Zomertarwe Zomertarwe Zomergerst Zomergerst Zomerrogge Zomerrogge Haver Haver Teff Overige granen Overige granen 1.4. Maïs 1.4 Maïs Snijmaïs - Snijmaïs Korrelmaïs Korrelmaïs Corncobmix Maiskolvensilage Suikermaïs Van Akkerbouw naar Groenteteelt Overig maïs Groep overig 3/31

4 : 1.5 Peulvruchten e gewasgroep peulvruchten door bundeling van landbouwerwten en landbouwstambonen 1.5. Landbouwerwten Droog te oogsten erwten landbouw wordt droog te oogsten Kapucijner Kapucijner Gele erwt Gele erwt Grauwe erwt Grauwe erwt Groene erwt Groene erwt Linze Linzen Rozijnenerwt Rozijnenerwt Schokker Schokker Suikererwt Suikererwt Kikkererwt Overige landbouwerwten Groep overige 1.6. Landbouwstambonen Droog te oogsten bonen landbouw wordt droog te oogsten Bruine boon Bruine boon Gele boon Gele boon Kievitsboon Kievitsboon Witte boon Witte boon Sojaboon Sojaboon Van Groenteteelt naar Akkerbouw Overige landbouwstambonen Groep overige Overige veldbonen Groep overige 1.8. Graszaadteelt 1.6 Graszaadteelt Graszaadteelt gesplitst in subgewasgroepen Raaigras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Engels raaigras Italiaans raaigras Frans raaigras Westerwolds raaigras Gekruist raaigras Overige raaigrassen Zwenkgras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Roodzwenkgras Hardzwenkgras Rietzwenkgras Overige zwenkgrassen 4/31

5 : 1.9. Oliehoudende zaden, vezelgewassen 1.7 Oliehoudende zaden Beemdgras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Veldbeemd Moerasbeemdgras Bosbeemdgras Beemdlangbloem Overige beemdgrassen Overige grassen Timothee Kropaar Struisgras Kamgras Ruwe smele Fakkelgras Overige graszaadgewassen Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Gewasgroep gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen e gewasgroep door splitsing. Oliehoudende zaden, vezelgewassen Blauwmaanzaad Blauwmaanzaad Karwij (= Kummel) Karwij Synoniem kummel vervallen Lijnzaad Lijnzaad Vlas= lijnzaad en vezelvlas Definitie vlas toegevoegd Mosterd (gele- en bruine-) Mosterd gele, zwarteen bruine mosterd Koolzaad Koolzaad = winter en zomerkoolzaad; incl raapzaad, zwarte mosterd toegevoegd. door bundeling van winterkoolzaad en zomerkoolzaad, samengevoegd met raapzaad Raapzaad Gewas toegevoegd aan koolzaad Winterkoolzaad Samengevoegd met zomerkoolzaad tot koolzaad Zomerkoolzaad Samengevoegd met winterkoolzaad tot koolzaad Teunisbloem Teunisbloem 5/31

6 : Voeder- en groenbemestingsgewa ssen, stuifdekgewassen Zonnebloem Zonnebloem Huttentut Crambe Overige oliehoudende zaden en vezelgewassen Overige oliehoudende zaden Gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen 1.8 Vezelgewassen e gewasgroep door splitsing. Oliehoudende zaden, vezelgewassen Hennep Hennep Vezelvlas Vezelvlas Vlas= vezelvlas en lijnzaad Brandnetel Overige oliehoudende zaden en vezelgewassen Alexandrijnse en Perzische klaver (rode- en witte- ) 1.9 Groenbemestersgewas sen Vlinderbloemige groenbemesters Overige vezelgewassen Klaver rode klaver, witte klaver, bastaardklaver, hopklaver, inkarnaatklave r, rolklaver, Perzische klaver, Alexandrijnse klaver, witte honingklaver Definitie vlas toegevoegd Gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen Gewasgroep gesplitst in Voedergewassen en groenbemestinggew assen. Stuifdekgewassen e gewasgroep door splitsing. Voedergewassen en groenbemestinggew assen Groenbemesters gesplitst in subgewassen 5 soorten klaver toegevoegd Gesplitst in groenbemester en voedergewas Lupine Lupine Serradelle Serradella Serradelle wordt Serredella Voederwikke Voederwikke Gesplitst in groenbemester en voedergewas 6/31

7 : Hanekam =Esparcette 1.7. Veldbonen Veldbonen voor ernstige doeleinden Overige voeder- en groenbemestingsgewassen, stuifdekgewassen Grasgroenbemester Grasachtige groenbemesters Veldboon Overige vlinderbloemige groenbemesters Gesplitst in groenbemester en voedergewas Gesplitst in groenbemester en voedergewas Groenbemesters gesplitst in subgewassen Winterrogge Rogge winter vervallen Raaigras Italiaans raaigras, Westerwolds raaigras, Engels raaigras Kruisbloemige groenbemesters Groenbemesters gesplitst in subgewassen Bladrammenas Bladrammenas Koolzaad Gele mosterd Gele mosterd Bladkool Bladkool Mergkool Mergkool overige groenbemesters als groenbemester, ook oliehoudend zaadgewas Groenbemesters gesplitst in subgewassen Phacelia Facelia Phacelia NL naam toegevoegd Spurrie Spurrie Afrikaantjes Tagetes Raketblad Sudangras 1.10 Voedergewassen e gewasgroep door splitsing. Voedergewassen en groenbemestinggew assen Vlinderbloemige voedergewassen Voedergewassen gesplitst in subgewassen 7/31

8 : Alexandrijnse en Perzische klaver (rode- en witte- ) Klaver rode klaver, witte klaver, bastaardklaver, hopklaver, inkarnaatklaver, rolklaver, Perzische klaver, Alexandrijnse klaver, witte honingklaver 5 soorten klaver toegevoegd Gesplitst in groenbemester en voedergewas Luzerne Luzerne Voederwikke Voederwikke Gesplitst in groenbemester en voedergewas Hanekam Esparcette 1.7. Veldbonen Veldbonen voor ernstige doeleinden Overige akkerbouwgewassen Veldboon (voor ensilage) Stoppelknol Stoppelknol Overige voeder- en Overige groenbemestingsgewassen, voedergewassen. stuifdekgewassen 1.11 Overige akkerbouwgewassen Gesplitst in groenbemester en voedergewas Gesplitst in groenbemester en voedergewas e gewasgroep Witlof pennenteelt Witlof (pennenteelt) Van groententeelt naar akkerbouw Cichorei pennenteelt Cichorei Van groententeelt naar akkerbouw; cichorei pennenteelt wordt cichorei Boekweit Boekweit Hop Hop Meekrap Olifantsgras 2. Cultuurgewassen 2. Cultuurgrasland gewassen wordt grasland Gesplitst in voedergrasland en graszodenteelt 2.1 Voedergrasland - e gewasgroep splitsing 2.1. Weiland - Weiland 2.2. Maaigrasland Maaigrasland 2.3. Graszodenteelt 2.2 Graszodenteelt 8/31

9 : 2.4. Randen van weilanden 2.5. Overige cultuurgrasland Samengevoegd met weiland Groep overig 3. Fruitgewassen 3. Fruitgewassen Definitie toegevoegd dat het alleen productieteelt van te oogsten vruchten betreft 3.1 Groot fruit Betreft alleen de productieteelt van te oogsten vruchten 3.1. Pitvruchten Pitvruchten Appel Appel Peer Peer incl. Japanse peer en Shadong Kweepeer Kweepeer Mispel Mispel Overige pitvruchten Overige pitvruchten 3.2. Steenvruchten Steenvruchten Kers Kers zoete en zure kers e gewasgroep grootfruit door bundeling van pitvruchten en steenvruchten toegevoegd: incl. Japanse peer en Shadong Toelichting toegevoegd zowel zoete als zure kers Pruim Pruim Abrikoos Abrikoos Nectarine Nectarine samengevoegd met perzik Perzik Perzik incl. Nectarine Samengevoegd met nectarine Overige steenvruchten Overige steenvruchten 3.5. Houtig klein fruit 3.2 Kleinfruit Gesplitst in subgewasgroepen Term houtig verwijderd 3.4. Aardbei Aardbei definitie toegevoegd: N.B. Houtig kleinfruit is 3.2.2, en samen Valt als subgewasgroep onder klein fruit 9/31

10 : 3.3. Bessen Bessen Valt als subgewasgroep onder kleinfruit Rode bes Aalbes rood, wit en zwart Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Witte bes Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Zwarte bes Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Kruisbes Kruisbes Blauwe bes Blauwe bes Vaccinium corymbosum; incl. (blauwe) Bosbes Latijnse naam toegevoegd Samengevoegd: (blauwe) Bosbes Gesplitst in diverse gewassen Latijnse naam toegevoegd Bosbes (incl. vossebes en veenbes) Cranberry Veenbes incl. Cranberry (Vaccimium macrocarpum = grote Samengevoegd met veenbes) en veenbes en Rode Rode bosbes bosbes (=vossebes) Vlierbes Moerbei Moerbei Rozenbottel Rozenbottel Kiwibes Vlierbes Appelbes (Aronia), Duindoorn Overige bessen Overige bessen Druif Druif Valt als subgewasgroep onder Kleinfruit Tafeldruif Wijndruif "Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)" Braam Braam Framboos Framboos incl. Taybes en Japanse wijnbes Gesplitst in diverse gewassen e subgewasgroep van kleinfruit toegevoegd: incl. Taybes en Japanse wijnbes 10/31

11 : Dauwbramen Loganbes, boysenbes en kruipbraam Logan bes Valt onder dauwbramen Overig houtig kleinfruit Groep overige 3.6. Noten 3.3 Noten Hazelnoot Hazelnoot Kastanje Kastanje 3.7. Overige fruitgewassen Walnoot (= okkernoot, incl. hickorynoot) Walnoot Synoniem okkernoot en gewas Hickorynoot verwijderd Overige noten Groep overige 3.4 Overige fruitsoorten fruitgewassen wordt fruitsoorten Vijg Kiwi 4. Groenteteelt 4. Groenteteelt 4.1. Bladgroenten 4.1. Bladgroenten Bladgroenten gesplitst in subgewasgroepen Sla (Lactuca spp.) (incl. Krulsla, Snijsla (=babyleaf), Pluksla (=babyleaf), Eikenbladsla, Lollo rosso, Kropsla (=botersla), IJsbergsla, Bindsla (=Romeinse sla), Lolla bionda, Batavia) e subgewasgroep splitsing Bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse soorten Synoniemen toegevoegd. ; Lollo bionda en Batavia Krulsla Samengevoegd onder sla Snijsla Samengevoegd onder sla Pluksla Samengevoegd onder sla Eikebladsla Samengevoegd onder sla Lollo rossa Samengevoegd onder sla 11/31

12 : Kropsla (incl. rode kropsla) Samengevoegd onder sla Toegevoegd synoniem botersla Rode sla IJs(berg)sla Samengevoegd onder sla Bindsla Samengevoegd onder sla Andijvie e subgewasgroep splitsing Bladgroenten Andijvie incl. Kropandijvie, Krulandijvie, Maaiandijvie, Groenlof, Radicchio rosso, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Kropandijvie Samengevoegd onder andijvie Krulandijvie Samengevoegd onder andijvie Maaiandijvie Samengevoegd onder andijvie Groenlof Samengevoegd onder andijvie Roodlof (Radicchio Rosso) Roodlof samengevoegd met Witloftrekteelt Spinazieachtigen Spinazie Spinazie incl. - Zeelandse spinazie, raapstelen Zeelandse spinazie Radicchio Rosso samengevoegd met Andijvie e subgewasgroep splitsing Bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Samengevoegd met Spinazie 12/31

13 : Raapstelen (incl. rucola) Raapstelen samengevoegd met Spinazie Snijbiet Snijbiet Tuinmelde Tuinmelde Postelein (incl. Postelein winterpostelein) incl. winterpostelein, Klaroen, Zuring Rucola naar groep overige bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Klaroen Overige bladgroenten e subgewasgroep splitsing Bladgroenten Witloftrekteelt Witlof (trekteelt) incl. roodlof Witloftrekteelt samengevoegd met Roodlof Roodlof (Radicchio Rosso) Roodlof samengevoegd met Witloftrekteelt Radicchio Rosso samengevoegd met Andijvie Tuinkers Tuinkers Waterkers Veldsla Veldsla Raapstelen (incl. rucola) Rucola raketsla Raapstelen samengevoegd met Spinazie Rucola naar groep overige bladgroenten Zuring Zuring Samengevoegd met Postelein Lamsoor Overige bladgroenten Groep overige 4.2. Peulvruchten 4.2 Peulgroenten vruchten wordt groenten Peulgroenten gesplitst in subgewasgroepen 13/31

14 : Boon met peul Stamslaboon (= Stamslaboon =sperzieboon sperzieboon) Stamsnijboon Stamsnijboon Boterboon (= wasboon) Boterboon = wasboon Stokslaboon (= Stokslaboon = sperzieboon sperzieboon) Stoksnijboon Stoksnijboon Spekboon Spekboon Pronkboon Pronkboon Kouseband Kouseband incl. korte kouseband (cowpea) Cowpea (= korte kouseband) Boon zonder peul Tuinboon Tuinboon Limaboon Limaboon Flageolet Flageolet Erwt met peul Peul (stam- en rijs-) Peul stam- en rijspeul Asperge-erwt Asperge-erwt Suikererwt Suikererwt = sugar snaps Erwt zonder peul Doperwt (= conservenerwt) Kapucijner (= blauwschokker) Doperwt = conservenerwt Kapucijner = blauwschokker e subgewasgroep splitsing Peulgroenten Kouseband samengevoegd met Cowpea (korte kouseband) Cowpea (korte kouseband) samengevoegd met kouseband e subgewasgroep splitsing Peulgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten 14/31

15 : Spruitgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten Taugé Alfalfa Overige spruitgroenten Sojaboon Van Groenteteelt naar Akkerbouw Overige peulvruchten Groep overige 4.3. Vruchtgroenten 4.3 Vruchtgroenten Vruchtgroenten gesplitst in subgewasgroepen Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten Augurk Augurk Courgette Courgette incl. Patisson Samengevoegd met Patisson Komkommer Komkommer Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Pompoenachtigen incl. winterpompoen en squash e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Pattison Samengevoegd met Courgette Pompoen Samengevoegd met Pompoenachtigen Meloen Meloen Netmeloen, Suikermeloen, Honingmeloen Watermeloen Vruchtgroenten van Solanaceae Aubergine Aubergine Tomaat Tomaat Specificatie van soorten meloen e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten 15/31

16 : Paprika (incl. scherpe = Spaanse peper) vruchtgroenten van Malvaceae Paprika incl. Spaanse peper en Cayenne peper Cayenne peper toegevoegd. e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten Okra Okra Spaghettigroenten Vervalt Overige vruchtgroentegewassen Groep overige 4.4. Koolgewassen 4.4 Koolgewassen Koolgewassen gesplitst in subgewasgroepen Sluitkoolachtigen e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Sluitkool Rode kool, Gele- en groene savooien kool, Spitskool, Witte kool, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Rode kool Samengevoegd met sluitkool Savooien kool (gele- en groene-) Samengevoegd met sluitkool Spitskool Samengevoegd met sluitkool Witte kool Samengevoegd met sluitkool Spruitkool Spruitkool Bloemkoolachtigen Bloemkool (witte, groene, paarse en Romanesco) Bloemkool witte, groene, paarse en Romanesco Broccoli Broccoli incl. Chinese broccoli (= Kailaan) e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Samengevoegd met Chinese broccoli Synoniem Kailaan toegevoegd 16/31

17 : Chinese broccoli Samengevoegd met broccoli e subgewasgroep door Bladkoolachtigen splitsing van koolgewassen Chinese kool incl. Amsoi (=bladmosterd), Choisum, Paksoi (= losbladige Chinese kool), Komatsuna, Tat soi, Mibuna, Mizuna, overige oosterse bladkolen, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Chinese kool Samengevoegd met Chinese kool etc Bladmosterd (= amsoi) Samengevoegd met Chinese kool etc Choisum Samengevoegd met Chinese kool etc Losbladige Chinese kool (paksoi) Samengevoegd met Chinese kool etc Comatsuna Samengevoegd met Chinese kool etc Boerenkool (incl. maaiboerenkool) Boerenkool incl. maaiboerenkool Stengelkool e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Koolrabi Koolrabi Groene, witte en blauwviolette Specificatie van soorten koolrabi Overige koolgewassen Groep overige 17/31

18 : 4.5. Knol- en wortelgroenten 4.5 Wortel en knolgewassen Knol- en wortelgroenten wordt Wortel- en knolgewassen Radijsachtigen Radijs Radijs Rammenas Rammenas incl. rettich, daikon Wortelgewassen (Umbelliferae) Wortelen Bospeen, Parijse wortelen, Waspeen, Winterwortel Wortel- en knolgewassen gesplitst in subgewasgroepen e subgewasgroep door splitsing van Wortelen knolgewassen toegevoegd rettich en daikon e subgewasgroep door splitsing van Wortelen knolgewassen Gewassen samengevoegd Bospeen Samengevoegd met Wortelen Waspeen Samengevoegd met Wortelen Suikerwortel Winterwortel Samengevoegd met Wortelen Wortelpeterselie Wortelpeterselie Is als nieuw gewas toegevoegd bij Kruidenteelt Pastinaak Pastinaak Overige knol- en wortelgroenten Knolraap (= consumptieknol = consumptieraap) Overige Wortel- en knolgewassen Koolraap Koolraap Knolraap = Raap / Meiknol Knol- en wortelgroenten wordt Wortel- en knolgewassen Synoniemen raap en meiknol toegevoegd Synoniemen consumptieknol en consumptieraap verwijderd. 18/31

19 : Aardpeer (= Topinamboer) Aardpeer Van akkerbouw naar groententeelt Japanse aardappel Zoete aardappel Rode biet (= kroot) Rode biet = kroot Knolselderij Knolselderij Schorseneer (incl. Schorseneer incl. haverwortel = salsifis) haverwortel = salsifis Mierikswortel Yam Synoniem Topinamboer 4.6. Alliums 4.6 Ui-achtigen Alliums wordt uiachtigen Uien e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Zaaiui (incl. picklers) Zaaiui Verwijderd picklers, is ook als individueel gewas gedefinieerd Eerstejaars plantui Eerstejaars plantui Tweedejaars plantui Tweedejaars plantui Zilverui Zilverui Picklers Picklers Sjalotten e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Zaaisjalot Zaaisjalot Plantsjalot Plantsjalot Bosuien e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Bosui Bosui incl. stengelui, lenteui, grove bieslook lenteui en grove bieslook Samengevoegd met stengelui Stengelui Samengevoegd met bosui Bieslook Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Knoflook e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Knoflook Knoflook Tweedejaars plantui Vervalt omdat deze dubbel in de oude SOT lijst stond zie /31

20 : 4.7. Steel- en stengelgroenten 4.8. Overige groententeelt Overige alliums Groep overige 4.7 Stengelgroenten Term Steelgroenten Asperge (witte- / groene-) Asperge witte en groene asperges Bleek/groenselderij Bleekselderij Groenselderij verwijderd Kardoen Kardoen Rabarber Rabarber Knolvenkel Knolvenkel Prei Prei Vanuit ui-achtigen naar stengelgroenten Artisjok Artisjok Zeekool Snij- en bladselderij Van groenteteelt naar kruidenteelt Stengelsla Vervalt Peterselie Vervalt bij Groenteteelt stond dubbel in oude SOT lijst, namelijk ook bij Kruidenteelt Overige steel- en Groep overige stengelgroenten 4.8 Overige teelt wordt groentegewassen gewassen Suikermaïs Suikermaïs Van Akkerbouw naar Groenteteelt Overige Groep overig 5. Kruidenteelt 5. Kruidenteelt (vers of gedroogd) 5.1. Tuinkruidenteelt 5.1 Aromatische kruidgewassen Basilicum Basilicum Bieslook Bieslook incl. knoflookbieslook Kruidenteelt gesplitst in nieuwe gewasgroepen Tuinkruidenteelt wordt Aromatische kruidgewassen Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Bieslook samengevoegd met Knoflookbieslook Knoflookbieslook Toegevoegd aan Bieslook Bonenkruid Bonenkruid Citroenmelisse Citroenmelisse Dille Dille 20/31

21 : Dragon Dragon Russische en Franse dragon Toegevoegd soorten Russische en Franse Husop Hysop Husop wordt Hysop Kervel Kervel Koreander Koriander Koreander wordt Koriander Peterselie Peterselie krulpeterselie en platte peterselie Peterselie samengevoegd met krulpeterselie Platte peterselie Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Krulpeterselie Toegevoegd aan Peterselie Maggikruid (= lavas) Maggiplant maggiblad (Lavas) toegevoegd synoniem maggiblad ; kruid wordt plant Majoraan (= marjolein) Majoraan Marjolein Oregano Oregano wilde marjolein Toegevoegd synoniem wilde marjolein Munt Munt Pimpernel Pimpernel Rozemarijn Rozemarijn Salie Salie Tijm Tijm Venkel Venkel Snij- en bladselderij Bladselderij = Snijselderij Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Synoniem bladselderij Veldzuring Overige aromatische tuinkruiden 5.2 Aromatische wortelgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Maggi Maggi = maggiwortel Toegevoegd synoniem maggiwortel Engelwortel Engelwortel Angelica Toegevoegd Latijnse naam Bevernelwortel Pimpinella Wortelpeterselie Overige aromatische wortelgewassen = peterseliewortel bij Kruidenteelt, ook bij Groenteteelt. 21/31

22 : 5.2. Medicinale tuinkruiden 5.3. Overige kruidenteelt 5.3 Medicinale kruidgewassen tuinkruiden wordt kruidgewassen Opgeblazen Lobelia Opgeblazen Lobelia Lobelia inflate Wollig vingerhoedskruid Wollig Digitalis lanata vingerhoedskruid Driekleurig viooltje Driekleurig viooltje Viola tricolor Echte kamille Zonnehoed Echinacea Bekergoudsbloem Overige medicinale kruiden Overige medicinale kruidgewassen kruiden wordt gewassen 5.4 Medicinale wortelgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Valeriaan Valeriaan Ginseng Zonnehoed Echinacea Overige medicinale wortelgewassen 5.5 Kruidenzaadgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Karwijzaad Blauwmaanzaad Overige kruidzaadgewassen Groep overige Alsem Vervalt Bazielkruid Vervalt, synoniem voor basilicum Bernagie Vervalt Citroenkruid Vervalt Lavendel Vervalt Aartsengelwortel Vervalt Gifsla Vervalt Mariadistel Vervalt 6. Paddestoelenteelt 6. Paddenstoelenteelt 6.1 Eetbare paddenstoelen 6.1. Champignon Champignon Witte champignon, Kastanje champignon, Portabello e gewasgroep Soorten toegevoegd 22/31

23 : 6.3. Oesterzwam Oesterzwam Gewone oesterzwam (= Winteroesterzwam), Bleke oesterzwam, (=Zomeroester zwam), Trechteroester zwam, Goudkleurige oesterzwam, Kruisdistel oesterzwam, Zalmoesterzw am, Roze oesterzwam 6.5. Overige paddestoelen Overige paddestoelen Shiitake, Paarse schijnridderzwam (= Paarse ridderzwam), Nameko, Anijschampignon = akkerchampignon), Geschubde inktzwam (= Coprinus), Fluweelpootje, Populierleemhoed (=Piopino), Buna Shimeji, Shimeji, Blauwplaatstropharia, Eikhaas (=Maitake), Lakzwam, Judasoor, Amandelchampignon Soorten toegevoegd Soorten toegevoegd 6.2. Cantharel Gewas (geen teelt) 6.4. Truffel Gewas (geen teelt) 7. Sierteeltgewassen 7. Sierteeltgewassen 23/31

24 : 7.1. Bloembollenbolbloementeelt 7.2. Bloemisterijgewassen 7.1 Bloembol- en bloemknolgewassen Bloembollen en bloemknollen. Bolbloemen en knolbloemen vermeerdering steelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed overige bloembollen en -knollen bloemteelt van bloembollen en bloemknollen van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed van bloembollen en -knollen Bloembollenbolbloementeelt wordt bloembol- en bloemknolgewassen Splitsing van de gewasgroep in vermeerderingsteelt en bloemteelt. Waarbij de diverse gewassen zijn gebundeld. Splitsing van de gewasgroep in vermeerderingsteelt en bloemteelt. Waarbij de diverse gewassen zijn gebundeld. De snijbloementeelt van bloembollen en bloemknollen valt onder bloemisterijgewassen Amaryllis Samengevoegd met Gladiool Hyacint bloembollen en Lelie bloemknollen Narcis vermeerdering teelt Tulp en bolbloemen en Iris knolbloemen Krokus bloemteelt of snijbloementeelt Bijgoed Overige bloembollen en bolbloemen 7.2 Bloemisterijgewassen Potplanten Potplanten incl. eenjarige perkplanten Potplanten samengevoegd met eenjarige perkplanten Perkplanten Toegevoegd eenjarige Samengevoegd met potplanten 24/31

25 : 7.3. Boomkwekerijgewasse n Snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, ontstaan door bundeling van diverse bloemisterijgewassen en bolbloemen en knolbloemen Snijbloemen onder glas Samengevoegd met Snijbloemen Buitenbloemen (incl. zomerbloemen en droogbloemen) Trekheesters Trekheesters Snijgroen Snijgroen 7.3 Boomkwekerijgewasse n Laanbomen Laanbomen Klimplanten Klimplanten Rozeonderstammen- en Rozen buitenrozen incl. onderstammen en buitenrozen Samengevoegd met Snijbloemen Rozeonderstammen - en buitenrozen wordt Rozen (incl. onderstammen en buitenrozen) Coniferen Coniferen Sierheesters Sierheesters Kerstsparren Kerstbomen sparren wordt bomen Heide soorten Heide soorten Bos- en haagplantsoen Vruchtbomen en struiken Vruchtboomonderstammen Vruchtbomen en struiken incl. Vruchtboomon derstammen Samengevoegd met vruchtboomondersta mmen Samengevoegd met Vruchtbomen en struiken Groep overige Overige boomkwekerijgewassen 7.4. Vaste planten 7.4 Vaste plantenteelt Toevoegen teelt Bloemenzaadteelt Pootgoed verwijderd Bloemenzaadteelt/pootgoedteelt Moeras- en waterplanten 7.6 Moeras- en Waterplanten 7.7 Veredelingsteelt en e basiszaadproductie van gewasgroep, omdat akkerbouw-, groente- het de bloem- en en fruitgewassen, zaadstadia van deze kruiden en gewassen betreft. sierteeltgewassen Overige sierteelt Groep overige 25/31

26 : Potgrond Vervalt voorbehandeling Stekmateriaal Vervalt Overige sierteelt Groep overige 8. Openbaar groen 8. Openbaar groen 8.1. Openbare grasvegetatie 8.1 Grasvegetatie Term Openbare Gazon Gazon incl. graszodenteelt Graszodenteelt toegevoegd. Insluiting bij bestaande toelating van gazon is afhankelijk van de onderliggende risicobeoordeling Openbare aanplant Speelweide Speelweide incl. graszodenteelt Sportveld, golfgreens Sportveld incl. golfterrein en graszodenteelt Graszodenteelt toegevoegd. Insluiting bij bestaande toelating van speelweide is afhankelijk van de onderliggende risicobeoordeling. golfgreens wordt golfterrein Graszodenteelt toegevoegd Grasbermen Grasbermen Overige openbare Groep overige grasvegetatie Gewasgroep omdat het gesplitst wordt in houtige en kruidachtige beplanting 8.2 Houtige beplanting e gewasgroep Laan- en perkbomen Laan- en perkbomen Windsingels Windsingels, - schermen en -hagen Wegbeplanting (bosplantsoen) Overige houtige beplantingen bosplantsoen en wegbeplanting, toegevoegd synoniem overige beplantingen Plantsoenbeplanting Vervalt 8.3 Kruidachtige e gewasgroep beplanting bundeling van diverse gewassen 26/31

27 : Rozenperken Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Perkplanten Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Vaste planten Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Overige openbare aanplant Groep overige 8.3. Bosbouw 9. Bosbouw Loofhout 9.1 Loofhout Naaldhout 9.2 Naaldhout Stobben Vervalt Houtige opslag Vervalt Gemengd bos Vervalt, want is samengesteld van loof en naaldhout Overige bosbouw Groep overig 8.4. Overig openbaar groen Groep overig 9. Onbeteeld terrein 10. Onbeteeld terrein 9.1. Tijdelijk onbeteeld terrein 10.1 Tijdelijk onbeteeld terrein Kaalslagterrein Kaalslagterrein Van openbaar groen naar onbeteeld terrein Land dat voor zaaien of planten geschikt wordt gemaakt Leeg bloembollenland Op wintervoor geploegd land Stoppelland Braak Akkerrand Overig tijdelijk onbeteeld terrein Tijdelijk onbeteeld land Akkerranden, ontstaan door bundeling van verschillende Groep overig 27/31

28 : 9.2. Permanent onbeteeld terrein Verharde wegen en paden Spoor- en trambanen Parkeerterreinen, (bij) benzinestations Fabrieksterreinen Opslagterreinen Laad- en losplaatsen Onder hekwerken en afrasteringen Onder vangrails Rondom wegmeubilair (verkeersborden, bermpalen) Kunststof buitenbanen, kunststof sportvelden Op terrassen Verharde wegen en paden Spoor- en trambanen Grensstrook van wegen en paden met de bermen Fabrieksterreinen Opslagterreinen Laad- en losplaatsen Onder hekwerken en afrasteringen Onder vangrails Rondom wegmeubilair (verkeersborden, bermpalen) Op terrassen 10.2 Permanent onbeteeld terrein Gesloten verharding verharding zonder voegen (bijv. asfalt, beton) Half open verharding Elementverhar ding met voegen (bijv. trottoirtegels, straatstenen, ZOAB) Toepassingsgebied gesplitst in objecten op basis van het type verharding: gesloten, half open en open. Hierbij zijn de diverse toepassingsgebiede n gebundeld afhankelijk van het type ondergrond dat mogelijk is. object door splitsing Permanent onbeteeld terrein Samengevoegd met andere toepassingsgebiede n tot Gesloten verharding. object door splitsing Permanent onbeteeld terrein Samengevoegd met andere toepassingsgebiede n Half open verharding 28/31

3. Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen (versie 2.0, Ctgb juni 2011)

3. Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen (versie 2.0, Ctgb juni 2011) 3. Definitielijst gewasbeschermingsmiddelen (versie 2.0, Ctgb juni 2011) Versie 2.0, Ctgb juni 2011 Definitielijst gewasbeschermingsmiddelen pag. 1 van 16 3. DEFINITIELIJST TOEPASSINGSGEBIEDEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Nadere informatie

Formulier ter aansluiting teeltbedrijf bij Stichting Monitoring Voedingstuinbouw Versie 27 juni 2006 (met naamswijziging EurepGAP naar GlobalGAP)

Formulier ter aansluiting teeltbedrijf bij Stichting Monitoring Voedingstuinbouw Versie 27 juni 2006 (met naamswijziging EurepGAP naar GlobalGAP) Formulier ter aansluiting teeltbedrijf bij Stichting Monitoring Voedingstuinbouw Versie 27 juni 2006 (met naamswijziging EurepGAP naar GlobalGAP) Naam teeltbedrijf: Telersnummer (op geleverde producten):

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van landbouwkundige gewassen voor honingbijen voor het verzamelen van nectar en/of pollen

Aantrekkelijkheid van landbouwkundige gewassen voor honingbijen voor het verzamelen van nectar en/of pollen Aantrekkelijkheid van landbouwkundige gewassen voor voor het verzamelen van nectar en/of pollen Landbouwkundige gewassen die bevlogen worden door ; versie 1.0 pag. 2 van 23 Voorwoord Naar aanleiding van

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken.

Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. Vanaf heden kan u op fytoweb de maximale residulimieten (MRL s) ook per gewas opzoeken. De gewassen waarop MRL s van toepassing zijn, werden in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling wordt weergegeven

Nadere informatie

Bleekselderij zomer 30 x 35 centimeter

Bleekselderij zomer 30 x 35 centimeter Groenten: Bijzonderheden: jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Plantafstand B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E in de rij, en rijafstand Aardappel vroege

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 20 januari 2014 van Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE /

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER : 12236 N AARD VAN HET PREPARAAT : WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT WERKZAME STOF : PIRIMICARB GEHALTE : 50% Bevat pirimicarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Nadere informatie

Gewassen per 1 januari 2015

Gewassen per 1 januari 2015 Gewassen per 1 januari 2015 Vervallen gewassen In de tabel met vervallen gewassen ziet u welke gewasomschrijvingen zijn vervallen per 1 januari 2015. Heeft u percelen geregistreerd met deze omschrijving?

Nadere informatie

Januari. Februari DOEN ZAAIEN ETEN DOEN ZAAIEN PLANTEN ETEN

Januari. Februari DOEN ZAAIEN ETEN DOEN ZAAIEN PLANTEN ETEN Januari ~ Veel kun je deze maand buiten niet doen, wel is het een goed moment om het tuinhuis op te ruimen en al het gereedschap proper te maken. Borstel spades en spitvorken schoon en olie alles in. ~

Nadere informatie

DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID

DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID 174 Bloemzaden open grond 175 Bloemkwekerijgewassen (inclusief bloemzaden) 1-1-1970 176 Bloembollen en - knollen 1-1-1970 212 Fruit 1-1-1970

Nadere informatie

Uitleg bij de Kosmoskalender

Uitleg bij de Kosmoskalender Uitleg bij de Kosmoskalender De kalender in opbouw wijst zich vanzelf; elke maand een apart blok, en dan horizontaal de data, verticaal verdeeld in ochtend, middag en avond (want de verschillende perioden

Nadere informatie

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen.

januari Z M D W D V Fruit: Appelen, Bananen, Citroen, Mandarijnen, Mango, Peren, Sinaasappelen Dit is een product van SaskiaVanOmmen. januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Groente: Aardappelen, Knolselderij, Pastinaak, Paddenstoelen, Prei, Pompoen, Raap, Rode Biet, Rode Kool, Savooiekool,

Nadere informatie

Basiscursus Ecologische Moestuin. Families in de moestuin

Basiscursus Ecologische Moestuin. Families in de moestuin Basiscursus Ecologische Moestuin Families in de moestuin Diverse eetbare plantenfamilies: Valeriaanfamilie Posteleinfamilie Lookfamilie Schermbloemenfamilie Composieten Ganzenvoetfamilie Kruisbloemenfamilie

Nadere informatie

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand.

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Bemestingsnormen op basis van totale stikstof akkerbouw en voedergewassen in 2011 Grasland dat enkel gemaaid wordt dat begraasd wordt, al of niet in combinatie met maaien Niet Niet Totale N 370 3 3 360

Nadere informatie

middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Serenade Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Productnaam: Serenade W-nummer: W1 Toelatgsnr: 1436 N Werkzame stof: Bacillus subtilis stam QST 713

Nadere informatie

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2 Bieten Vlas en hennep Kruiden Fruit Aardbeien 9516 x x x - - x - - - - - - - - - - S - A P2 Andere éénjarige fruitteelten 972 x x x - - - - - - - - - - - - - S - N P2 Blauwe bessen 9722 x x x - - - - -

Nadere informatie

Voorbeelden Combinatie - Wisselteelt

Voorbeelden Combinatie - Wisselteelt Vruchtwisseling Wie zelf groenten en kruiden wil verbouwen moet weten dat het succes hiervan voor het overgrote deel wordt bepaald door de bodem. De meeste groenten eisen een bodem die op de juiste manier

Nadere informatie

Omzetting gewascode naar teeltgroep

Omzetting gewascode naar teeltgroep Omzetting gewascode naar teeltgroep Gewascode Omschrijving Teeltgroep 1 Stallen en gebouwen Bedrijfszetel 2 Andere gebouwen Bedrijfszetel 3 Poelen (>100 m²) Geen cultuurgrond 4 Houtkanten en houtwallen

Nadere informatie

Vollegrondsgroenten Ontwikkelingen gewasbescherming 2015

Vollegrondsgroenten Ontwikkelingen gewasbescherming 2015 Vollegrondsgroenten Ontwikkelingen gewasbescherming 2015 Aanvragen op basis van artikel 38 WGB (120 dagen regeling) In 2015 zijn er vrijstellingen gevraagd voor knolselderij (tegen wortelvlieg), wortelen

Nadere informatie

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6

Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel Pirimor, 5794 N W.6 1 juli 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrif

Nadere informatie

MOESTUINPLAN 2015. Gewas Soort Ras Leverancier Bonen Struik spercie Purple Queen (paars) voorraad

MOESTUINPLAN 2015. Gewas Soort Ras Leverancier Bonen Struik spercie Purple Queen (paars) voorraad MOESTNPLAN 2015 ALGEMEEN Bed Omschrijving 1 Pompoen 2 Peterselie, selderij, kervel, perilla 3 Meiraap è boerenkool, redbor, palmkool, red russian 4 Rondzadige doperwten en capucijners è struik droogbonen

Nadere informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: Rovral aquaflo Toelatingsnummer 8928 N W.17 Productgroep: fungicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l iprodion Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 40 Carcinogene effecten

Nadere informatie

Veiligheidstermijn per product

Veiligheidstermijn per product per product Product Toelatingsnummer Toepassingsnummer 11E Olie 5952 N 00001 Tulpenmozaiekvirus, Lelielatentvirus (symptoomloos lelievirus) Lelie (bloembollen) 15 l/ha 00002 Tulpenmozaiekvirus Tulp (bloembollen)

Nadere informatie

Kleine toepassingen / kleine teelten

Kleine toepassingen / kleine teelten Kleine / kleine teelten Gewas Notitie Product Aalbes (bedekte teelt) Floramite SC Mijten 2 per 12 0,04% (40 ml middel Derdenuitbreiding via of ) Aalbes, Kruisbes (onbedekte teelt) Flint Botrytis, Echte

Nadere informatie

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N

W.2 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. 4 december Actueel WG van het middel Centurion Plus, N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 4 december 2015 Actueel WG van het middel Centurion Plus, 14300 N W.2 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

Hieronder volgen schematisch enkele gegevens omtrent gewassen die op de wildakker thuishoren: gewas zaaitijd overige aspecten

Hieronder volgen schematisch enkele gegevens omtrent gewassen die op de wildakker thuishoren: gewas zaaitijd overige aspecten WILDWEIDE- WILDAKKERMENGSEL Het is wildbeheerders niet onbekend dat door het treffen van biotoopverbeterende maatregelen een structurele verbetering van het leefgebied van wild verkregen kan worden. Bij

Nadere informatie

Organisatie van de moestuin

Organisatie van de moestuin Organisatie van de moestuin Enkele regels om de gewassen te organiseren in ruimte en tijd. - Creëer zo n veerkrachtig mogelijk systeem - Laat je inspireren door de natuur - Favoriseer diversiteit A. Rekening

Nadere informatie

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Dr.ir. A.Calus POVLT Beitem-Rumbeke 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 1 Kaart Scheldemondprovincies 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 2 Kaart Zeeland

Nadere informatie

14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7

14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7 14.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 75/7 RICHTLIJN 2006/30/EG VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2006 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de

Nadere informatie

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Fungicide Gedeponeerd handelsmerk BASF. 02/2014 WG 26.7 % boscalid + 6.7 % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Belangrijke voordelen Zeer krachtige werking Buitengewone doeltreffendheid Uitzonderlijk breed

Nadere informatie

Tabel: Teeltcodes met aanduiding bouwland /

Tabel: Teeltcodes met aanduiding bouwland / Graangewassen Maïs Grassen Infrastructuur & objecten Tabel: Teeltcodes met aanduiding / 04.04.2016 Stallen en gebouwen 1 Andere gebouwen 2 Poelen

Nadere informatie

Was-wordt lijst DTG 2.0 naar DTG 2.1

Was-wordt lijst DTG 2.0 naar DTG 2.1 Was-wordt lijst DTG 2.0 naar DTG 2.1 Leeswijzer In 2015 is de Definitielijst Toepassingsgebieden versie 2.1 ( DTG 2.1) vastgesteld. Deze nieuwe versie van de DTG lijst bevat enkele wijzigingen bij de professionele

Nadere informatie

Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002

Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002 LNV Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002 In Staatscourant 2002, 62 (pag. 17) is de Regeling landbouwtelling 2002 gepubliceerd. In aansluiting hierop volgen onderstaand de bij deze regeling behorende

Nadere informatie

februari maart april mei

februari maart april mei F R U I T K A L E N D E R Aardbei Abrikoos Ananaskers Appel Boskers Braam Druif Framboos Kers Kiwi Kriek Kruisbes Meloen Peer Perzik Pruim Rabarber Rode bes Zwarte bes januari februari maart april mei

Nadere informatie

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15

Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Pirimor, WG en aanbevelingen, 5794 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2006, nr. VGP/PSL 2729325, houdende wijziging van de Regeling residuen

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden 1 Bemestingsnormen editie maart 2014 Sinds 2012 zijn de stikstofbemestingsnormen voor de beheerovereenkomst water 30%

Nadere informatie

Vergeten groenten zijn terug

Vergeten groenten zijn terug Vergeten groenten zijn terug Aardpeer, topinamboer, knolzonnebloem, jeruzalem-artisjok De knol is licht zoet, met een notensmaak en een toets van artisjok Andoorn, Crosne Nootachtige smaak, wordt niet

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE III WG van het middel FLINT. 12289 N W.9 16 september 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN TAMINCO BVBA PANTSERSCHIPSTRAAT 207

Nadere informatie

workshop klimaat &energie elektrische boiler

workshop klimaat &energie elektrische boiler elektrische boiler 100L workshop i.s.m. Ecolife en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap elektrische kookplaten 5u/week workshop i.s.m. Ecolife en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap droogkast 3x/week

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen 28 maart 2001/GZB/VVB/2162966 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw,

Nadere informatie

Basiscursus moestuinieren

Basiscursus moestuinieren Basiscursus moestuinieren Planning Les 1: ecologisch tuinieren, bodem, bemesting Les 2: netwerken in de tuin, biodiversiteit Les 3: bodembewerking Les 4: vruchtwisseling, zaden Voorzaaien Wat? Wanneer?

Nadere informatie

INFO. Rovral Aquaflo, schimmelbestrijder in veel tuinbouwteelten. Rovral Aquaflo

INFO. Rovral Aquaflo, schimmelbestrijder in veel tuinbouwteelten. Rovral Aquaflo 206 MEI 2012 2011 2010 INFO Rovral Aquaflo, schimmelbestrijder in veel tuinbouwteelten Rovral Aquafl o heeft een zeer breed werkingsspectrum en is in zeer veel teelten toegelaten. Rovral Aquafl o is, mits

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W2 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

Een woordje uitleg Teeltgegevens De volgende afkortingen worden gebruikt: www.velt.nu www.facebook.com/veltvzw www.facebook.

Een woordje uitleg Teeltgegevens De volgende afkortingen worden gebruikt: www.velt.nu www.facebook.com/veltvzw www.facebook. MOESTUIN KALENDER 1 Een woordje uitleg Gebruik deze werkkalender om de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten te noteren. Voor het opmaken van die planning kun je de teeltgegevens in de kalender

Nadere informatie

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS 1.V R U C H T W I S S E L I N G Dit verhaal gaat over vruchtwisseling. Vruchtwisseling betekent dat je planten niet steeds op dezelfde plek zaait

Nadere informatie

aanbod AGF naam:... NIV = tijdelijk niet in voorraad BIV = beperkt in voorraad VB = alleen op voorbestelling = wijziging in artikel

aanbod AGF naam:... NIV = tijdelijk niet in voorraad BIV = beperkt in voorraad VB = alleen op voorbestelling = wijziging in artikel aanbod AGF Stevinstraat 1 9351 VK LEEK T. 0594-515578 F. 0594-515849 info@zaai-ster.nl www.zaai-ster.nl naam:... = tijdelijk niet in voorraad BIV = beperkt in voorraad VB = alleen op voorbestelling = wijziging

Nadere informatie

Velt-kalender. voor moestuin, serre en fruittuin

Velt-kalender. voor moestuin, serre en fruittuin Velt-kalender voor moestuin, serre en fruittuin Velt-kalender Teeltgegevens: Geert Gommers, Greet Tijskens en Luc De Cleene Eindredactie: Relinde Baeten Lay-out: Krista De Ridder Toelichting kalender Op

Nadere informatie

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com FERTILIZERS www.bio-g-power.com DUTCH MIX 20-20-20 AANBRENGEN OP HET BLAD TOEPASSINGEN MET EEN DRUPPELIRRIGATIE Alle knolgewassen (Meloen, Watermeloen, Uien, Aardappel, Rapen, Wortel, Suikerbiet, Knofloof

Nadere informatie

Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC

Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC Producten 2015 Amid-Thin W Vruchtdunningsmiddel in fruit Spuitpoeder 8 % 1-naftylacetamide Erkenningsnummer: 6011P/B Verpakking: 12 x 1 kg > > In appelbomen. Beta-Sure

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, N W.6.

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, N W.6. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel LENTAGRAN WP, 12915 N W.6 4 maart 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

Velt-tuinkalender. Voor moestuin serre fruittuin

Velt-tuinkalender. Voor moestuin serre fruittuin Velt-tuinkalender Voor moestuin serre fruittuin Toelichting Op deze werkkalender kan je de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten noteren. Voor het opmaken van die planning kan je de teeltgegevens

Nadere informatie

Base ++ Base + Zuur - Zuur - -

Base ++ Base + Zuur - Zuur - - Eend Runds Kalfs Kalkoen Kip Konijn Lam Lever Patrijs Schaap Sukade Varkensvlees (vers) Rundsgehakt Geit Gepekeld vlees Haas Ham Leverpastei Levertraan Paard Salami Spek Vet Forel Haring Kabeljauw Karper

Nadere informatie

NIEUW Admiral Sumi-Alpha

NIEUW Admiral Sumi-Alpha NIEUW Admiral Sumi-Alpha PRODUCTEN 2016 NIEUW! Selectief insecticide in de glastuinbouw Emulsie concentraat 100 g/l pyriproxyfen Erkenningsnummer: 8526 P/B Verpakking: 24 x 500 ml Amid-Thin W Spuitpoeder

Nadere informatie

Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest

Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest Hieronder volgt een presentatie van structuurkenmerken van bedrijfstypen, die producten kunnen leveren die voor de Streekwinkels interessant kunnen zijn.

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

Lewie werd op 3 januari 2011 geboren, was 49 cm groot en woog 3,090 kg.

Lewie werd op 3 januari 2011 geboren, was 49 cm groot en woog 3,090 kg. NIEUWSBRIEF 41 Januari 2011 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond planten en tuinarchitectuur. Suggesties

Nadere informatie

NL C 10 L. Toelatingsnr N. Fungicide

NL C 10 L. Toelatingsnr N. Fungicide NL84091863C 10 L Fungicide Toelatingsnr. 14536 N Artikelnummer: 80970358 Productnaam: Serenade SC Toelatingsnummer: 14536 N W2 Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Werkzame stof: Bacillus subtilis

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA van het middel Decis EC W.14 4 november 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

Gewas Zaaien Uitplanten Sluitkolen zonder net. Apr voorzaaien. Jul-aug vollegrond

Gewas Zaaien Uitplanten Sluitkolen zonder net. Apr voorzaaien. Jul-aug vollegrond Gewas Zaaien Uitplanten bed 1 Sluitkolen zonder net v Meiraap PWM Mrt-apr vollegrond v Radijs Vroeg Mrt-apr vollegrond h Witte kool Eind Mrt-Apr voorzaaien Mei h Savooiekool Mrt-Apr voorzaaien h Broccoli

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Switch WGGA, 12819 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de

Nadere informatie

KALENDER VAN PLAATSELIJK GETEELDE SEIZOENSGROENTEN EN -FRUIT UIT VOLLE GROND

KALENDER VAN PLAATSELIJK GETEELDE SEIZOENSGROENTEN EN -FRUIT UIT VOLLE GROND KALENDER VAN PLAATSELIJK GETEELDE SEIZOENSGROENTEN EN -FRUIT UIT VOLLE GROND Gij zijt zeker niet van hier? Jongen toch, ik ben een pastinaak, ik kende uw grootmoeder al toen ze nog in de grond zat. INFO

Nadere informatie

Rubrieksnaam Omschrijving NGE Eenheid Akkerbouw Aardappelen, consumptie, zand- /veengrond 1,444 Per hectare Aardappelen, consumptie, op kleigrond

Rubrieksnaam Omschrijving NGE Eenheid Akkerbouw Aardappelen, consumptie, zand- /veengrond 1,444 Per hectare Aardappelen, consumptie, op kleigrond Rubrieksnaam Omschrijving NGE Eenheid Akkerbouw Aardappelen, consumptie, zand- /veengrond 1,444 Per hectare Aardappelen, consumptie, op kleigrond 2,014 Per hectare Aardappelen, poot (NAK), zand- /veengrond

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING PARALLELLE VERGUNNING Gelet op de aanvraag d.d. 18 november 2004 (20040431 TVP) van Agrichem B.V. Koopvaardijweg

Nadere informatie

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 3 juli 2015 Actueel WG van het middel Met52 OD, 14883 N Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 68 Wet van 25 januari 2001, houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Velt-kalender. voor moestuin, serre en fruit tuin. Toelichting kalender

Velt-kalender. voor moestuin, serre en fruit tuin. Toelichting kalender Toelichting kalender Velt-kalender voor moestuin, serre en fruit tuin Op deze werkkalender kan je de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten no te ren. Voor het op ma ken van die planning kan

Nadere informatie

Boodschappenlijstjes. M A A N DAG dag 1. Rundkrachtige zonneweelde. 400 g malse rundsteak. 200 g gemengde sla. Synergiebrood.

Boodschappenlijstjes. M A A N DAG dag 1. Rundkrachtige zonneweelde. 400 g malse rundsteak. 200 g gemengde sla. Synergiebrood. Boodschappenlijstjes M A A N DAG dag 1 Rundkrachtige zonneweelde 400 g malse rundsteak 200 g gemengde sla Synergiebrood 500 g boontjes 2 wortelen of 100 g geraspte 2 sinaasappels verse koriander verse

Nadere informatie

Zaaien. Basiscursus dl3. TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014

Zaaien. Basiscursus dl3. TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Zaaien Basiscursus dl3. TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Vanavond: Kiezen zaden en pootgoed Plantenfamilies Je eigen plantgoed voorzaaien verspenen opkweken uitplanten Zaden en pootgoed kiezen:

Nadere informatie

assortiment bewerkt salades, mixgroenten, slamixen, rauwkosten

assortiment bewerkt salades, mixgroenten, slamixen, rauwkosten assortiment bewerkt salades, mixgroenten, slamixen, rauwkosten 1 2 Smeding Groenten en Fruit Smeding Groenten en Fruit heeft een compleet assortiment van meer dan 1500 soorten groenten en fruit. Als freshpartner

Nadere informatie

Kerst 2014 Bestelformulier

Kerst 2014 Bestelformulier Kerst 2014 Bestelformulier Verse Groente en Fruit uit de winkel Naam klant: Mobiel nr.: 06 Email adres: Ophaal datum: x x Maandag 22 december na 12.00 uur Dinsdag 23 december vanaf 9.00 uur Woensdag 24

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 128/31 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 128/31 RICHTLIJNEN 16.5.2007 Publicatieblad van de Europese Unie L 128/31 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2007/27/EG VAN DE COMMISSIE van 15 mei 2007 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Rovral Aquaflo. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Rovral Aquaflo. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Rovral Aquaflo Toelatingsnummer 8928 N W.24 Productgroep: fungicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 500 g/l iprodion Verpakking: 10 x 1 l en 4 x 5 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 15033 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 9 december 2015 is van SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S 2 RUE CLAUDE CHAPPE, 69771 SAINT

Nadere informatie

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero.

De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. De zuur-base tabel van Dr. Alex Guerrero De volgende tabel komt uit het boek In Balance for Life van Dr. Alex Guerrero. GROENTES Aardappelen Aardappelen, zoete Andijvie Artisjokken Asperge Bieten en bieten

Nadere informatie

PERSBERICHT 29 maart 2012

PERSBERICHT 29 maart 2012 PERSBERICHT 29 maart 2012 Ctgb verleent vierentwintig toelatingen en zes uitbreidingen Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende besluiten genomen:

Nadere informatie

Het lokaliseren van voedsellogistiek

Het lokaliseren van voedsellogistiek Het lokaliseren van voedsellogistiek Naam Wat is de naam van uw restaurant? Locatie Adres Grootte (aantal stoelen) 0 10 11 30 31 50 51 75 Meer dan 75 Afstand tot water/gracht Direct aan het water Minder

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 12/28 19.1.2016 VERORDENING (EU) 2016/46 VAN DE COMMISSIE van 18 januari 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten

Nadere informatie

Streekwinkel Het Weckparadijs

Streekwinkel Het Weckparadijs Streekwinkel Het Weckparadijs Op het 1 ha groot terrein van De Bourgondische Hoeve in Siebengewald teel ik groente, fruit en kruiden in moestuin, kas, kruidentuin en fruitboomgaard, alles zonder bestrijdingsmiddelen.

Nadere informatie

Tabel: Teeltcodes /

Tabel: Teeltcodes / Tabel: Teeltcodes / 16.03.2016 I Infrastructuur & objecten Graangewassen Maïs Grasland Stallen en gebouwen 1 Andere gebouwen 2 Poelen 0,1ha 3 x P1 Houtkanten en houtwallen ( 10 m breed) 4 x x x P1 Tuin

Nadere informatie

Groenten & fruit. Copyright Sodexo Belgium

Groenten & fruit. Copyright Sodexo Belgium Groenten & fruit Op uw gezondheid! U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het

Nadere informatie

RAUWKOSTEN SALADES EN SLAMIXEN

RAUWKOSTEN SALADES EN SLAMIXEN RAUWKOSTEN SALADES EN SLAMIXEN Vers Vers sinds vanochtend Zo vroeg mogelijk in de ochtend je ingrediënten in huis halen, direct verwerken en vasthouden aan ambachtelijke recepten maken onze salades, slamixen

Nadere informatie

INFO-BROCHURE: veldkaart-formule

INFO-BROCHURE: veldkaart-formule (versie seizoen 2015) INFO-BROCHURE: veldkaart-formule EEN EIGEN MOESTUIN? Smaakvol, supervers en gezond. Niet iedereen heeft een moestuin of voldoende vrije tijd om eigen groenten te kweken. Maar voor

Nadere informatie

Invuloefeningen (derde graad)

Invuloefeningen (derde graad) Invuloefeningen (derde graad) Spelregels Vul de oefeningen in tijdens of vlak na het bekijken van de tentoonstelling Sla je slag. De antwoorden op de vragen zijn terug te vinden op de tentoonstelling.

Nadere informatie

NIEUW! Flordimex 480

NIEUW! Flordimex 480 Flordimex 480 Producten 2013 Amid-Thin W Spuitpoeder 8 % 1-naftylacetamide Erkenningsnummer: 6011P/B Verpakking: 12 x 1 kg Vruchtdunningsmiddel in fruit n In appelbomen. Beta-Sure Emulgeerbaar concentraat

Nadere informatie

NIEUW Producten 2011

NIEUW Producten 2011 Producten 2011 450 g/l synthetische latex + 100 g/l non-ionische uitvloeier (alkylphenyl hydroxypolyoxyethyleen) De adjuvent (toevoegmiddel) voor betere hechting van gewasbeschermingsmiddelen in diverse

Nadere informatie

Biologisch uitgangsmateriaal voor 2007 - het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007.

Biologisch uitgangsmateriaal voor 2007 - het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2007 - het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007. Eindrapportage met het advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 oktober 2014 tot uitbreiding van de

Nadere informatie

Lokmiddel in korrelvorm 4 % metaldehyde - Erkenningsnummer 10204P/B

Lokmiddel in korrelvorm 4 % metaldehyde - Erkenningsnummer 10204P/B Gedeponeerd handelsmerk DE SANGOSSE 02/2014 Slakkenmiddel Lokmiddel in korrelvorm 4 % metaldehyde - Erkenningsnummer 10204P/B Voordelen Nieuwe formulering Colzactive Uitstekende aantrekking Bijzonder smakelijk

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: Formulering: herbicide suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het

Nadere informatie

Voorbeeld Serum ( 2 buisjes bloed ) Voedsel Intolerantie Allergie

Voorbeeld Serum ( 2 buisjes bloed ) Voedsel Intolerantie Allergie Voorbeeld Groot onderzoek Voedsel Allergie Valeo Medica Mevrouw N.I.Will Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden Nederland Ingang Uitgang Informatie uitsluitend voor artsen en therapeuten Voorbeeld Serum ( 2

Nadere informatie

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid

Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Klachtenanamnese voedselovergevoeligheid Vragenlijst Hieronder volgen een aantal vragen. Allereerst wat algemene vragen, daarna meer gericht op uw klachten. Wilt u de vragen zo volledig mogelijk beantwoorden

Nadere informatie