WAS-WORDT lijst. versus. Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAS-WORDT lijst. versus. Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo"

Transcriptie

1 WAS-WORDT lijst Standaard Opzet Toelatingsbeschikkingen [SOT]:. Categorie: Gewasbeschermingsmiddelen, versie 1.0, Ctgb januari 2013 versus Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen [DTG] Opdrachtgever: Ctgb; dhr. F.Dorgelo Uitvoering: Plantenziektenkundige Dienst; M.T. van Ijzendoorn Definitieve versie: januari /31

2 Leeswijzer De voorliggende was-wordt lijst is opgesteld om de wijzigingen toe te lichten die zijn aangebracht in de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG) ten opzichte van de nu gehanteerde Standaard Opzet Toelatingsbeschikkingen, :. Categorie: Gewasbeschermingsmiddelen, versie 1.0. Een belangrijke wijziging in de nieuwe DTG-lijst ten opzichte van de oude is het onderscheidt van sub-gewasgroepen binnen gewasgroepen/. Hierdoor zijn een aantal gewassen gegroepeerd in een sub-gewasgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de Granen, waar in de DTG-lijst Wintergranen en Zomergranen worden onderscheiden. Daarnaast is hierdoor de mogelijkheid ontstaan om afzonderlijke gewasgroepen met een vergelijkbare achtergrond te bundelen tot een nieuwe gewasgroep. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe gewasgroep Peulvruchten die bestaat uit Droog te oogsten erwten en Droog te oogsten bonen. Deze laatste waren de gewasgroepen Landbouwerwten en Landbouwstambonen, zij hebben een naamswijziging ondergaan en zijn sub-gewasgroepen geworden. Bij de DTG-lijst is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gewassen weer te geven in de kolom gewassen /objecten, dit betekent dat verschillende ondersoorten van gewassen of gewastypen niet als aparte gewassen zijn weergegeven. Bijvoorbeeld in de werden 4 verschillende soorten klaver als gewas onderscheiden, nu vallen deze in de DTG-lijst allemaal onder het gewas klaver en zijn er nog 5 andere ondersoorten aan toegevoegd. De ondersoorten worden wel in de was-wordt lijst weergegeven, maar in de kolom opmerkingen. 2/31

3 1. Akkerbouwgewassen: : 1. Akkerbouwgewassen Aardappelen 1.1 Aardappelen Pootaardappelen Pootaardappel Consumptieaardappelen Consumptieaardappel Fabrieksaardappelen Zetmeelaardappel fabrieks.. wordt zetmeel Overige aardappelen Groep overige 1.2. Bieten 1.2. Bieten Suikerbieten Suikerbiet Voederbieten Voederbiet Overige bieten Groep overige 1.3. Granen 1.3. Granen Granen gesplitst in sub-gewasgroepen winter- en zomergranen Wintergraan Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen Wintertarwe Wintertarwe Wintergerst Wintergerst Winterrogge Winterrogge Triticale Triticale Spelt Kanariezaad (kanariegras) Zomergraan Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen Zomertarwe Zomertarwe Zomergerst Zomergerst Zomerrogge Zomerrogge Haver Haver Teff Overige granen Overige granen 1.4. Maïs 1.4 Maïs Snijmaïs - Snijmaïs Korrelmaïs Korrelmaïs Corncobmix Maiskolvensilage Suikermaïs Van Akkerbouw naar Groenteteelt Overig maïs Groep overig 3/31

4 : 1.5 Peulvruchten e gewasgroep peulvruchten door bundeling van landbouwerwten en landbouwstambonen 1.5. Landbouwerwten Droog te oogsten erwten landbouw wordt droog te oogsten Kapucijner Kapucijner Gele erwt Gele erwt Grauwe erwt Grauwe erwt Groene erwt Groene erwt Linze Linzen Rozijnenerwt Rozijnenerwt Schokker Schokker Suikererwt Suikererwt Kikkererwt Overige landbouwerwten Groep overige 1.6. Landbouwstambonen Droog te oogsten bonen landbouw wordt droog te oogsten Bruine boon Bruine boon Gele boon Gele boon Kievitsboon Kievitsboon Witte boon Witte boon Sojaboon Sojaboon Van Groenteteelt naar Akkerbouw Overige landbouwstambonen Groep overige Overige veldbonen Groep overige 1.8. Graszaadteelt 1.6 Graszaadteelt Graszaadteelt gesplitst in subgewasgroepen Raaigras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Engels raaigras Italiaans raaigras Frans raaigras Westerwolds raaigras Gekruist raaigras Overige raaigrassen Zwenkgras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Roodzwenkgras Hardzwenkgras Rietzwenkgras Overige zwenkgrassen 4/31

5 : 1.9. Oliehoudende zaden, vezelgewassen 1.7 Oliehoudende zaden Beemdgras Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Veldbeemd Moerasbeemdgras Bosbeemdgras Beemdlangbloem Overige beemdgrassen Overige grassen Timothee Kropaar Struisgras Kamgras Ruwe smele Fakkelgras Overige graszaadgewassen Sub-gewasgroep gesplitst in diverse gewassen. Gewasgroep gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen e gewasgroep door splitsing. Oliehoudende zaden, vezelgewassen Blauwmaanzaad Blauwmaanzaad Karwij (= Kummel) Karwij Synoniem kummel vervallen Lijnzaad Lijnzaad Vlas= lijnzaad en vezelvlas Definitie vlas toegevoegd Mosterd (gele- en bruine-) Mosterd gele, zwarteen bruine mosterd Koolzaad Koolzaad = winter en zomerkoolzaad; incl raapzaad, zwarte mosterd toegevoegd. door bundeling van winterkoolzaad en zomerkoolzaad, samengevoegd met raapzaad Raapzaad Gewas toegevoegd aan koolzaad Winterkoolzaad Samengevoegd met zomerkoolzaad tot koolzaad Zomerkoolzaad Samengevoegd met winterkoolzaad tot koolzaad Teunisbloem Teunisbloem 5/31

6 : Voeder- en groenbemestingsgewa ssen, stuifdekgewassen Zonnebloem Zonnebloem Huttentut Crambe Overige oliehoudende zaden en vezelgewassen Overige oliehoudende zaden Gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen 1.8 Vezelgewassen e gewasgroep door splitsing. Oliehoudende zaden, vezelgewassen Hennep Hennep Vezelvlas Vezelvlas Vlas= vezelvlas en lijnzaad Brandnetel Overige oliehoudende zaden en vezelgewassen Alexandrijnse en Perzische klaver (rode- en witte- ) 1.9 Groenbemestersgewas sen Vlinderbloemige groenbemesters Overige vezelgewassen Klaver rode klaver, witte klaver, bastaardklaver, hopklaver, inkarnaatklave r, rolklaver, Perzische klaver, Alexandrijnse klaver, witte honingklaver Definitie vlas toegevoegd Gesplitst in oliehoudende zaden en vezelgewassen Gewasgroep gesplitst in Voedergewassen en groenbemestinggew assen. Stuifdekgewassen e gewasgroep door splitsing. Voedergewassen en groenbemestinggew assen Groenbemesters gesplitst in subgewassen 5 soorten klaver toegevoegd Gesplitst in groenbemester en voedergewas Lupine Lupine Serradelle Serradella Serradelle wordt Serredella Voederwikke Voederwikke Gesplitst in groenbemester en voedergewas 6/31

7 : Hanekam =Esparcette 1.7. Veldbonen Veldbonen voor ernstige doeleinden Overige voeder- en groenbemestingsgewassen, stuifdekgewassen Grasgroenbemester Grasachtige groenbemesters Veldboon Overige vlinderbloemige groenbemesters Gesplitst in groenbemester en voedergewas Gesplitst in groenbemester en voedergewas Groenbemesters gesplitst in subgewassen Winterrogge Rogge winter vervallen Raaigras Italiaans raaigras, Westerwolds raaigras, Engels raaigras Kruisbloemige groenbemesters Groenbemesters gesplitst in subgewassen Bladrammenas Bladrammenas Koolzaad Gele mosterd Gele mosterd Bladkool Bladkool Mergkool Mergkool overige groenbemesters als groenbemester, ook oliehoudend zaadgewas Groenbemesters gesplitst in subgewassen Phacelia Facelia Phacelia NL naam toegevoegd Spurrie Spurrie Afrikaantjes Tagetes Raketblad Sudangras 1.10 Voedergewassen e gewasgroep door splitsing. Voedergewassen en groenbemestinggew assen Vlinderbloemige voedergewassen Voedergewassen gesplitst in subgewassen 7/31

8 : Alexandrijnse en Perzische klaver (rode- en witte- ) Klaver rode klaver, witte klaver, bastaardklaver, hopklaver, inkarnaatklaver, rolklaver, Perzische klaver, Alexandrijnse klaver, witte honingklaver 5 soorten klaver toegevoegd Gesplitst in groenbemester en voedergewas Luzerne Luzerne Voederwikke Voederwikke Gesplitst in groenbemester en voedergewas Hanekam Esparcette 1.7. Veldbonen Veldbonen voor ernstige doeleinden Overige akkerbouwgewassen Veldboon (voor ensilage) Stoppelknol Stoppelknol Overige voeder- en Overige groenbemestingsgewassen, voedergewassen. stuifdekgewassen 1.11 Overige akkerbouwgewassen Gesplitst in groenbemester en voedergewas Gesplitst in groenbemester en voedergewas e gewasgroep Witlof pennenteelt Witlof (pennenteelt) Van groententeelt naar akkerbouw Cichorei pennenteelt Cichorei Van groententeelt naar akkerbouw; cichorei pennenteelt wordt cichorei Boekweit Boekweit Hop Hop Meekrap Olifantsgras 2. Cultuurgewassen 2. Cultuurgrasland gewassen wordt grasland Gesplitst in voedergrasland en graszodenteelt 2.1 Voedergrasland - e gewasgroep splitsing 2.1. Weiland - Weiland 2.2. Maaigrasland Maaigrasland 2.3. Graszodenteelt 2.2 Graszodenteelt 8/31

9 : 2.4. Randen van weilanden 2.5. Overige cultuurgrasland Samengevoegd met weiland Groep overig 3. Fruitgewassen 3. Fruitgewassen Definitie toegevoegd dat het alleen productieteelt van te oogsten vruchten betreft 3.1 Groot fruit Betreft alleen de productieteelt van te oogsten vruchten 3.1. Pitvruchten Pitvruchten Appel Appel Peer Peer incl. Japanse peer en Shadong Kweepeer Kweepeer Mispel Mispel Overige pitvruchten Overige pitvruchten 3.2. Steenvruchten Steenvruchten Kers Kers zoete en zure kers e gewasgroep grootfruit door bundeling van pitvruchten en steenvruchten toegevoegd: incl. Japanse peer en Shadong Toelichting toegevoegd zowel zoete als zure kers Pruim Pruim Abrikoos Abrikoos Nectarine Nectarine samengevoegd met perzik Perzik Perzik incl. Nectarine Samengevoegd met nectarine Overige steenvruchten Overige steenvruchten 3.5. Houtig klein fruit 3.2 Kleinfruit Gesplitst in subgewasgroepen Term houtig verwijderd 3.4. Aardbei Aardbei definitie toegevoegd: N.B. Houtig kleinfruit is 3.2.2, en samen Valt als subgewasgroep onder klein fruit 9/31

10 : 3.3. Bessen Bessen Valt als subgewasgroep onder kleinfruit Rode bes Aalbes rood, wit en zwart Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Witte bes Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Zwarte bes Samengevoegd; rode, witte en zwarte bes Kruisbes Kruisbes Blauwe bes Blauwe bes Vaccinium corymbosum; incl. (blauwe) Bosbes Latijnse naam toegevoegd Samengevoegd: (blauwe) Bosbes Gesplitst in diverse gewassen Latijnse naam toegevoegd Bosbes (incl. vossebes en veenbes) Cranberry Veenbes incl. Cranberry (Vaccimium macrocarpum = grote Samengevoegd met veenbes) en veenbes en Rode Rode bosbes bosbes (=vossebes) Vlierbes Moerbei Moerbei Rozenbottel Rozenbottel Kiwibes Vlierbes Appelbes (Aronia), Duindoorn Overige bessen Overige bessen Druif Druif Valt als subgewasgroep onder Kleinfruit Tafeldruif Wijndruif "Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)" Braam Braam Framboos Framboos incl. Taybes en Japanse wijnbes Gesplitst in diverse gewassen e subgewasgroep van kleinfruit toegevoegd: incl. Taybes en Japanse wijnbes 10/31

11 : Dauwbramen Loganbes, boysenbes en kruipbraam Logan bes Valt onder dauwbramen Overig houtig kleinfruit Groep overige 3.6. Noten 3.3 Noten Hazelnoot Hazelnoot Kastanje Kastanje 3.7. Overige fruitgewassen Walnoot (= okkernoot, incl. hickorynoot) Walnoot Synoniem okkernoot en gewas Hickorynoot verwijderd Overige noten Groep overige 3.4 Overige fruitsoorten fruitgewassen wordt fruitsoorten Vijg Kiwi 4. Groenteteelt 4. Groenteteelt 4.1. Bladgroenten 4.1. Bladgroenten Bladgroenten gesplitst in subgewasgroepen Sla (Lactuca spp.) (incl. Krulsla, Snijsla (=babyleaf), Pluksla (=babyleaf), Eikenbladsla, Lollo rosso, Kropsla (=botersla), IJsbergsla, Bindsla (=Romeinse sla), Lolla bionda, Batavia) e subgewasgroep splitsing Bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse soorten Synoniemen toegevoegd. ; Lollo bionda en Batavia Krulsla Samengevoegd onder sla Snijsla Samengevoegd onder sla Pluksla Samengevoegd onder sla Eikebladsla Samengevoegd onder sla Lollo rossa Samengevoegd onder sla 11/31

12 : Kropsla (incl. rode kropsla) Samengevoegd onder sla Toegevoegd synoniem botersla Rode sla IJs(berg)sla Samengevoegd onder sla Bindsla Samengevoegd onder sla Andijvie e subgewasgroep splitsing Bladgroenten Andijvie incl. Kropandijvie, Krulandijvie, Maaiandijvie, Groenlof, Radicchio rosso, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Kropandijvie Samengevoegd onder andijvie Krulandijvie Samengevoegd onder andijvie Maaiandijvie Samengevoegd onder andijvie Groenlof Samengevoegd onder andijvie Roodlof (Radicchio Rosso) Roodlof samengevoegd met Witloftrekteelt Spinazieachtigen Spinazie Spinazie incl. - Zeelandse spinazie, raapstelen Zeelandse spinazie Radicchio Rosso samengevoegd met Andijvie e subgewasgroep splitsing Bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Samengevoegd met Spinazie 12/31

13 : Raapstelen (incl. rucola) Raapstelen samengevoegd met Spinazie Snijbiet Snijbiet Tuinmelde Tuinmelde Postelein (incl. Postelein winterpostelein) incl. winterpostelein, Klaroen, Zuring Rucola naar groep overige bladgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Klaroen Overige bladgroenten e subgewasgroep splitsing Bladgroenten Witloftrekteelt Witlof (trekteelt) incl. roodlof Witloftrekteelt samengevoegd met Roodlof Roodlof (Radicchio Rosso) Roodlof samengevoegd met Witloftrekteelt Radicchio Rosso samengevoegd met Andijvie Tuinkers Tuinkers Waterkers Veldsla Veldsla Raapstelen (incl. rucola) Rucola raketsla Raapstelen samengevoegd met Spinazie Rucola naar groep overige bladgroenten Zuring Zuring Samengevoegd met Postelein Lamsoor Overige bladgroenten Groep overige 4.2. Peulvruchten 4.2 Peulgroenten vruchten wordt groenten Peulgroenten gesplitst in subgewasgroepen 13/31

14 : Boon met peul Stamslaboon (= Stamslaboon =sperzieboon sperzieboon) Stamsnijboon Stamsnijboon Boterboon (= wasboon) Boterboon = wasboon Stokslaboon (= Stokslaboon = sperzieboon sperzieboon) Stoksnijboon Stoksnijboon Spekboon Spekboon Pronkboon Pronkboon Kouseband Kouseband incl. korte kouseband (cowpea) Cowpea (= korte kouseband) Boon zonder peul Tuinboon Tuinboon Limaboon Limaboon Flageolet Flageolet Erwt met peul Peul (stam- en rijs-) Peul stam- en rijspeul Asperge-erwt Asperge-erwt Suikererwt Suikererwt = sugar snaps Erwt zonder peul Doperwt (= conservenerwt) Kapucijner (= blauwschokker) Doperwt = conservenerwt Kapucijner = blauwschokker e subgewasgroep splitsing Peulgroenten Kouseband samengevoegd met Cowpea (korte kouseband) Cowpea (korte kouseband) samengevoegd met kouseband e subgewasgroep splitsing Peulgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten 14/31

15 : Spruitgroenten e subgewasgroep splitsing Peulgroenten Taugé Alfalfa Overige spruitgroenten Sojaboon Van Groenteteelt naar Akkerbouw Overige peulvruchten Groep overige 4.3. Vruchtgroenten 4.3 Vruchtgroenten Vruchtgroenten gesplitst in subgewasgroepen Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten Augurk Augurk Courgette Courgette incl. Patisson Samengevoegd met Patisson Komkommer Komkommer Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil Pompoenachtigen incl. winterpompoen en squash e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Pattison Samengevoegd met Courgette Pompoen Samengevoegd met Pompoenachtigen Meloen Meloen Netmeloen, Suikermeloen, Honingmeloen Watermeloen Vruchtgroenten van Solanaceae Aubergine Aubergine Tomaat Tomaat Specificatie van soorten meloen e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten 15/31

16 : Paprika (incl. scherpe = Spaanse peper) vruchtgroenten van Malvaceae Paprika incl. Spaanse peper en Cayenne peper Cayenne peper toegevoegd. e subgewasgroep splitsing Vruchtgroenten Okra Okra Spaghettigroenten Vervalt Overige vruchtgroentegewassen Groep overige 4.4. Koolgewassen 4.4 Koolgewassen Koolgewassen gesplitst in subgewasgroepen Sluitkoolachtigen e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Sluitkool Rode kool, Gele- en groene savooien kool, Spitskool, Witte kool, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Rode kool Samengevoegd met sluitkool Savooien kool (gele- en groene-) Samengevoegd met sluitkool Spitskool Samengevoegd met sluitkool Witte kool Samengevoegd met sluitkool Spruitkool Spruitkool Bloemkoolachtigen Bloemkool (witte, groene, paarse en Romanesco) Bloemkool witte, groene, paarse en Romanesco Broccoli Broccoli incl. Chinese broccoli (= Kailaan) e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Samengevoegd met Chinese broccoli Synoniem Kailaan toegevoegd 16/31

17 : Chinese broccoli Samengevoegd met broccoli e subgewasgroep door Bladkoolachtigen splitsing van koolgewassen Chinese kool incl. Amsoi (=bladmosterd), Choisum, Paksoi (= losbladige Chinese kool), Komatsuna, Tat soi, Mibuna, Mizuna, overige oosterse bladkolen, ontstaan door bundeling van diverse gewassen Chinese kool Samengevoegd met Chinese kool etc Bladmosterd (= amsoi) Samengevoegd met Chinese kool etc Choisum Samengevoegd met Chinese kool etc Losbladige Chinese kool (paksoi) Samengevoegd met Chinese kool etc Comatsuna Samengevoegd met Chinese kool etc Boerenkool (incl. maaiboerenkool) Boerenkool incl. maaiboerenkool Stengelkool e subgewasgroep door splitsing van koolgewassen Koolrabi Koolrabi Groene, witte en blauwviolette Specificatie van soorten koolrabi Overige koolgewassen Groep overige 17/31

18 : 4.5. Knol- en wortelgroenten 4.5 Wortel en knolgewassen Knol- en wortelgroenten wordt Wortel- en knolgewassen Radijsachtigen Radijs Radijs Rammenas Rammenas incl. rettich, daikon Wortelgewassen (Umbelliferae) Wortelen Bospeen, Parijse wortelen, Waspeen, Winterwortel Wortel- en knolgewassen gesplitst in subgewasgroepen e subgewasgroep door splitsing van Wortelen knolgewassen toegevoegd rettich en daikon e subgewasgroep door splitsing van Wortelen knolgewassen Gewassen samengevoegd Bospeen Samengevoegd met Wortelen Waspeen Samengevoegd met Wortelen Suikerwortel Winterwortel Samengevoegd met Wortelen Wortelpeterselie Wortelpeterselie Is als nieuw gewas toegevoegd bij Kruidenteelt Pastinaak Pastinaak Overige knol- en wortelgroenten Knolraap (= consumptieknol = consumptieraap) Overige Wortel- en knolgewassen Koolraap Koolraap Knolraap = Raap / Meiknol Knol- en wortelgroenten wordt Wortel- en knolgewassen Synoniemen raap en meiknol toegevoegd Synoniemen consumptieknol en consumptieraap verwijderd. 18/31

19 : Aardpeer (= Topinamboer) Aardpeer Van akkerbouw naar groententeelt Japanse aardappel Zoete aardappel Rode biet (= kroot) Rode biet = kroot Knolselderij Knolselderij Schorseneer (incl. Schorseneer incl. haverwortel = salsifis) haverwortel = salsifis Mierikswortel Yam Synoniem Topinamboer 4.6. Alliums 4.6 Ui-achtigen Alliums wordt uiachtigen Uien e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Zaaiui (incl. picklers) Zaaiui Verwijderd picklers, is ook als individueel gewas gedefinieerd Eerstejaars plantui Eerstejaars plantui Tweedejaars plantui Tweedejaars plantui Zilverui Zilverui Picklers Picklers Sjalotten e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Zaaisjalot Zaaisjalot Plantsjalot Plantsjalot Bosuien e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Bosui Bosui incl. stengelui, lenteui, grove bieslook lenteui en grove bieslook Samengevoegd met stengelui Stengelui Samengevoegd met bosui Bieslook Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Knoflook e subgewasgroep door splitsing ui-achtigen Knoflook Knoflook Tweedejaars plantui Vervalt omdat deze dubbel in de oude SOT lijst stond zie /31

20 : 4.7. Steel- en stengelgroenten 4.8. Overige groententeelt Overige alliums Groep overige 4.7 Stengelgroenten Term Steelgroenten Asperge (witte- / groene-) Asperge witte en groene asperges Bleek/groenselderij Bleekselderij Groenselderij verwijderd Kardoen Kardoen Rabarber Rabarber Knolvenkel Knolvenkel Prei Prei Vanuit ui-achtigen naar stengelgroenten Artisjok Artisjok Zeekool Snij- en bladselderij Van groenteteelt naar kruidenteelt Stengelsla Vervalt Peterselie Vervalt bij Groenteteelt stond dubbel in oude SOT lijst, namelijk ook bij Kruidenteelt Overige steel- en Groep overige stengelgroenten 4.8 Overige teelt wordt groentegewassen gewassen Suikermaïs Suikermaïs Van Akkerbouw naar Groenteteelt Overige Groep overig 5. Kruidenteelt 5. Kruidenteelt (vers of gedroogd) 5.1. Tuinkruidenteelt 5.1 Aromatische kruidgewassen Basilicum Basilicum Bieslook Bieslook incl. knoflookbieslook Kruidenteelt gesplitst in nieuwe gewasgroepen Tuinkruidenteelt wordt Aromatische kruidgewassen Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Bieslook samengevoegd met Knoflookbieslook Knoflookbieslook Toegevoegd aan Bieslook Bonenkruid Bonenkruid Citroenmelisse Citroenmelisse Dille Dille 20/31

21 : Dragon Dragon Russische en Franse dragon Toegevoegd soorten Russische en Franse Husop Hysop Husop wordt Hysop Kervel Kervel Koreander Koriander Koreander wordt Koriander Peterselie Peterselie krulpeterselie en platte peterselie Peterselie samengevoegd met krulpeterselie Platte peterselie Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Krulpeterselie Toegevoegd aan Peterselie Maggikruid (= lavas) Maggiplant maggiblad (Lavas) toegevoegd synoniem maggiblad ; kruid wordt plant Majoraan (= marjolein) Majoraan Marjolein Oregano Oregano wilde marjolein Toegevoegd synoniem wilde marjolein Munt Munt Pimpernel Pimpernel Rozemarijn Rozemarijn Salie Salie Tijm Tijm Venkel Venkel Snij- en bladselderij Bladselderij = Snijselderij Van Groenteteelt naar Kruidenteelt Synoniem bladselderij Veldzuring Overige aromatische tuinkruiden 5.2 Aromatische wortelgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Maggi Maggi = maggiwortel Toegevoegd synoniem maggiwortel Engelwortel Engelwortel Angelica Toegevoegd Latijnse naam Bevernelwortel Pimpinella Wortelpeterselie Overige aromatische wortelgewassen = peterseliewortel bij Kruidenteelt, ook bij Groenteteelt. 21/31

22 : 5.2. Medicinale tuinkruiden 5.3. Overige kruidenteelt 5.3 Medicinale kruidgewassen tuinkruiden wordt kruidgewassen Opgeblazen Lobelia Opgeblazen Lobelia Lobelia inflate Wollig vingerhoedskruid Wollig Digitalis lanata vingerhoedskruid Driekleurig viooltje Driekleurig viooltje Viola tricolor Echte kamille Zonnehoed Echinacea Bekergoudsbloem Overige medicinale kruiden Overige medicinale kruidgewassen kruiden wordt gewassen 5.4 Medicinale wortelgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Valeriaan Valeriaan Ginseng Zonnehoed Echinacea Overige medicinale wortelgewassen 5.5 Kruidenzaadgewassen e gewasgroep splitsing Kruidenteelt Karwijzaad Blauwmaanzaad Overige kruidzaadgewassen Groep overige Alsem Vervalt Bazielkruid Vervalt, synoniem voor basilicum Bernagie Vervalt Citroenkruid Vervalt Lavendel Vervalt Aartsengelwortel Vervalt Gifsla Vervalt Mariadistel Vervalt 6. Paddestoelenteelt 6. Paddenstoelenteelt 6.1 Eetbare paddenstoelen 6.1. Champignon Champignon Witte champignon, Kastanje champignon, Portabello e gewasgroep Soorten toegevoegd 22/31

23 : 6.3. Oesterzwam Oesterzwam Gewone oesterzwam (= Winteroesterzwam), Bleke oesterzwam, (=Zomeroester zwam), Trechteroester zwam, Goudkleurige oesterzwam, Kruisdistel oesterzwam, Zalmoesterzw am, Roze oesterzwam 6.5. Overige paddestoelen Overige paddestoelen Shiitake, Paarse schijnridderzwam (= Paarse ridderzwam), Nameko, Anijschampignon = akkerchampignon), Geschubde inktzwam (= Coprinus), Fluweelpootje, Populierleemhoed (=Piopino), Buna Shimeji, Shimeji, Blauwplaatstropharia, Eikhaas (=Maitake), Lakzwam, Judasoor, Amandelchampignon Soorten toegevoegd Soorten toegevoegd 6.2. Cantharel Gewas (geen teelt) 6.4. Truffel Gewas (geen teelt) 7. Sierteeltgewassen 7. Sierteeltgewassen 23/31

24 : 7.1. Bloembollenbolbloementeelt 7.2. Bloemisterijgewassen 7.1 Bloembol- en bloemknolgewassen Bloembollen en bloemknollen. Bolbloemen en knolbloemen vermeerdering steelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed overige bloembollen en -knollen bloemteelt van bloembollen en bloemknollen van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed van bloembollen en -knollen Bloembollenbolbloementeelt wordt bloembol- en bloemknolgewassen Splitsing van de gewasgroep in vermeerderingsteelt en bloemteelt. Waarbij de diverse gewassen zijn gebundeld. Splitsing van de gewasgroep in vermeerderingsteelt en bloemteelt. Waarbij de diverse gewassen zijn gebundeld. De snijbloementeelt van bloembollen en bloemknollen valt onder bloemisterijgewassen Amaryllis Samengevoegd met Gladiool Hyacint bloembollen en Lelie bloemknollen Narcis vermeerdering teelt Tulp en bolbloemen en Iris knolbloemen Krokus bloemteelt of snijbloementeelt Bijgoed Overige bloembollen en bolbloemen 7.2 Bloemisterijgewassen Potplanten Potplanten incl. eenjarige perkplanten Potplanten samengevoegd met eenjarige perkplanten Perkplanten Toegevoegd eenjarige Samengevoegd met potplanten 24/31

25 : 7.3. Boomkwekerijgewasse n Snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, ontstaan door bundeling van diverse bloemisterijgewassen en bolbloemen en knolbloemen Snijbloemen onder glas Samengevoegd met Snijbloemen Buitenbloemen (incl. zomerbloemen en droogbloemen) Trekheesters Trekheesters Snijgroen Snijgroen 7.3 Boomkwekerijgewasse n Laanbomen Laanbomen Klimplanten Klimplanten Rozeonderstammen- en Rozen buitenrozen incl. onderstammen en buitenrozen Samengevoegd met Snijbloemen Rozeonderstammen - en buitenrozen wordt Rozen (incl. onderstammen en buitenrozen) Coniferen Coniferen Sierheesters Sierheesters Kerstsparren Kerstbomen sparren wordt bomen Heide soorten Heide soorten Bos- en haagplantsoen Vruchtbomen en struiken Vruchtboomonderstammen Vruchtbomen en struiken incl. Vruchtboomon derstammen Samengevoegd met vruchtboomondersta mmen Samengevoegd met Vruchtbomen en struiken Groep overige Overige boomkwekerijgewassen 7.4. Vaste planten 7.4 Vaste plantenteelt Toevoegen teelt Bloemenzaadteelt Pootgoed verwijderd Bloemenzaadteelt/pootgoedteelt Moeras- en waterplanten 7.6 Moeras- en Waterplanten 7.7 Veredelingsteelt en e basiszaadproductie van gewasgroep, omdat akkerbouw-, groente- het de bloem- en en fruitgewassen, zaadstadia van deze kruiden en gewassen betreft. sierteeltgewassen Overige sierteelt Groep overige 25/31

26 : Potgrond Vervalt voorbehandeling Stekmateriaal Vervalt Overige sierteelt Groep overige 8. Openbaar groen 8. Openbaar groen 8.1. Openbare grasvegetatie 8.1 Grasvegetatie Term Openbare Gazon Gazon incl. graszodenteelt Graszodenteelt toegevoegd. Insluiting bij bestaande toelating van gazon is afhankelijk van de onderliggende risicobeoordeling Openbare aanplant Speelweide Speelweide incl. graszodenteelt Sportveld, golfgreens Sportveld incl. golfterrein en graszodenteelt Graszodenteelt toegevoegd. Insluiting bij bestaande toelating van speelweide is afhankelijk van de onderliggende risicobeoordeling. golfgreens wordt golfterrein Graszodenteelt toegevoegd Grasbermen Grasbermen Overige openbare Groep overige grasvegetatie Gewasgroep omdat het gesplitst wordt in houtige en kruidachtige beplanting 8.2 Houtige beplanting e gewasgroep Laan- en perkbomen Laan- en perkbomen Windsingels Windsingels, - schermen en -hagen Wegbeplanting (bosplantsoen) Overige houtige beplantingen bosplantsoen en wegbeplanting, toegevoegd synoniem overige beplantingen Plantsoenbeplanting Vervalt 8.3 Kruidachtige e gewasgroep beplanting bundeling van diverse gewassen 26/31

27 : Rozenperken Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Perkplanten Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Vaste planten Samengevoegd met Kruidachtige beplanting Overige openbare aanplant Groep overige 8.3. Bosbouw 9. Bosbouw Loofhout 9.1 Loofhout Naaldhout 9.2 Naaldhout Stobben Vervalt Houtige opslag Vervalt Gemengd bos Vervalt, want is samengesteld van loof en naaldhout Overige bosbouw Groep overig 8.4. Overig openbaar groen Groep overig 9. Onbeteeld terrein 10. Onbeteeld terrein 9.1. Tijdelijk onbeteeld terrein 10.1 Tijdelijk onbeteeld terrein Kaalslagterrein Kaalslagterrein Van openbaar groen naar onbeteeld terrein Land dat voor zaaien of planten geschikt wordt gemaakt Leeg bloembollenland Op wintervoor geploegd land Stoppelland Braak Akkerrand Overig tijdelijk onbeteeld terrein Tijdelijk onbeteeld land Akkerranden, ontstaan door bundeling van verschillende Groep overig 27/31

28 : 9.2. Permanent onbeteeld terrein Verharde wegen en paden Spoor- en trambanen Parkeerterreinen, (bij) benzinestations Fabrieksterreinen Opslagterreinen Laad- en losplaatsen Onder hekwerken en afrasteringen Onder vangrails Rondom wegmeubilair (verkeersborden, bermpalen) Kunststof buitenbanen, kunststof sportvelden Op terrassen Verharde wegen en paden Spoor- en trambanen Grensstrook van wegen en paden met de bermen Fabrieksterreinen Opslagterreinen Laad- en losplaatsen Onder hekwerken en afrasteringen Onder vangrails Rondom wegmeubilair (verkeersborden, bermpalen) Op terrassen 10.2 Permanent onbeteeld terrein Gesloten verharding verharding zonder voegen (bijv. asfalt, beton) Half open verharding Elementverhar ding met voegen (bijv. trottoirtegels, straatstenen, ZOAB) Toepassingsgebied gesplitst in objecten op basis van het type verharding: gesloten, half open en open. Hierbij zijn de diverse toepassingsgebiede n gebundeld afhankelijk van het type ondergrond dat mogelijk is. object door splitsing Permanent onbeteeld terrein Samengevoegd met andere toepassingsgebiede n tot Gesloten verharding. object door splitsing Permanent onbeteeld terrein Samengevoegd met andere toepassingsgebiede n Half open verharding 28/31

ZADENCATALOGUS. bewaarexemplaar. U gunt ze toch ook het beste!

ZADENCATALOGUS. bewaarexemplaar. U gunt ze toch ook het beste! ZADENCATALOGUS bewaarexemplaar U gunt ze toch ook het beste! Vanaf heden kunt u ons ook vinden op internet: www.chrdeleeuw.nl Hier zijn alle producten voor uw tuin te vinden en te bestellen. Voor persoonlijke

Nadere informatie

soort leverbaar van/tot bijzonderheden eikebladsla rood vanaf :begin maart tot

soort leverbaar van/tot bijzonderheden eikebladsla rood vanaf :begin maart tot Sla soort leverbaar van/tot bijzonderheden kropsla groen kropsla rood vanaf: begin maart tot half september malse krop eikeblad sla groen eikebladsla rood vanaf :begin maart tot half september bladsla

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

1. De Moermantherapie medisch gezien

1. De Moermantherapie medisch gezien PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Inhoud: 1. De Moermantherapie medisch gezien 2. De Moermanvoedingslijn 3. Praktische mogelijkheden van de Moermanvoedingslijn 4. Moermanartsen 5. Reguliere hulpverlening bij

Nadere informatie

Normen en richtwaarden

Normen en richtwaarden Normen en richtwaarden 0 INHOUD. UITSCHEIDINGSCIJFERS.... FORFAITAIRE UITSCHEIDINGSCIJFERS.... UITSCHEIDINGSCIJFERS VEEVOEDERCONVENANT.... UITSCHEIDINGSCIJFERS REGRESSIE.... RICHTWAARDEN VOOR DE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Groente & Fruit: zó gezond!

Groente & Fruit: zó gezond! SPREEKBEURT OF WERKSTUK Groente & Fruit: zó gezond! Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor een spreekbeurt over groente en fruit, en waarom deze zo gezond zijn. Het is handig om je spreekbeurt

Nadere informatie

Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek

Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek Introductie demo-versie van het Moestuin e-boek Beste lezer(es), Binnenkort verschijnt mijn nieuwe boek over moestuinieren, getiteld Moestuin e-boek. Om een indruk te geven wordt deze demo gratis verspreid.

Nadere informatie

Voorwoord. Mijn eigen ervaring

Voorwoord. Mijn eigen ervaring Voorwoord Het werkt! Zij was net begonnen met een dieet en is al 7 kilo afgevallen in 3 weken! Nu ze haar streefgewicht behaald heeft kan ze weer stoppen. Het was echt heel moeilijk. Ze voelde zich erg

Nadere informatie

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf

Individueel zorgplan diabetes type 2. De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Individueel zorgplan diabetes type 2 De beste dagelijkse zorg voor u en uw diabetes begint bij uzelf Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Waarom persoonlijk zorgplan Uitleg Individueel Zorgplan 4 Persoonsgegevens

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Fossa Eugenia culture of quality

jaarverslag 2012 Fossa Eugenia culture of quality jaarverslag 2012 Fossa Eugenia 2012 culture of quality jaarverslag 2012 Fossa Eugenia voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Fossa Eugenia met de feiten en cijfers van 2012. Maar laat ik u kort meenemen

Nadere informatie

In vier stappen naar een gezond gewicht

In vier stappen naar een gezond gewicht In vier stappen naar een gezond gewicht Inhoud Het proteïnedieet van Proday 3 Dáárom werkt het 4 Waarom val je af met eiwitten? 5 Starten met het proteïnedieet 7 De vier fasen van het proteïnedieet 9 Fase

Nadere informatie

Op weg naar meer energie!

Op weg naar meer energie! Op weg naar meer energie! Stella Webber, Krachtbron, laat je fysieke en universele energie beter stromen! 50 Energie Smoothies en tips 2 Alle Energie Smoothies in dit e-book zijn bedacht, uitgeprobeerd

Nadere informatie

Afalon flow UN 3082 HERBICIDE. inhoud: 5 L

Afalon flow UN 3082 HERBICIDE. inhoud: 5 L HERBICIDE werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 450 g/l toelatingsnummer : 11019 N W.7 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij bewaren

Nadere informatie

30 vragen en antwoorden over fosfaat

30 vragen en antwoorden over fosfaat Wanneer gebruiken we fosfor of fosfaat 30 vragen en antwoorden over fosfaat in relatie tot landbouw en milieu Samenstellers Oscar Schoumans Jaap Willems Geert van Duinhoven 30 vragen en antwoorden over

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK Onze informatiebladen geven uitvoerige technische-informatie en tips over specifieke onderwerpen, welke direct in relatie staan met zaden en zaaien. Zelden stellen

Nadere informatie

Adviezen voor het jodiumbeperkt dieet

Adviezen voor het jodiumbeperkt dieet Adviezen voor het jodiumbeperkt dieet Afdeling diëtetiek Algemeen telefoonnummer: 033 850 50 50 Dieet voor: Datum: Diëtist: Telefoonnummer: Specialist: Uw arts of diëtist heeft u een jodiumbeperkt dieet

Nadere informatie

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek

30 dagen PALEO. challenge. CrossFit 075 Paleo Challenge werkboek 30 dagen PALEO challenge Wat is Paleo voeding?! 3 Samenvatting! 4 Proteïne! 4 Koolhydraten: Groenten! 4 Koolhydraten: Fruit! 4 Vetten! 4 Resultaten Paleo voeding! 5 Paleo voor top prestaties! 5 Maar..!

Nadere informatie

Versiering. Vergeet niet om je kerstboom geregeld water te geven, zet hem niet vlak naast een warmtebron en besprenkel hem elke dag.

Versiering. Vergeet niet om je kerstboom geregeld water te geven, zet hem niet vlak naast een warmtebron en besprenkel hem elke dag. 1 2 Versiering Een echte kerstboom Als je voor een echte kerstboom kiest, koop dan een boom die gekweekt werd zonder pesticiden bij een lokale kweker. Kies voor een echte naaldboom met wortelkluit. Dan

Nadere informatie

INHOUD. Consumentennieuwtjes 22. Dagloos 2. Herfst in Maria s Hofke 5

INHOUD. Consumentennieuwtjes 22. Dagloos 2. Herfst in Maria s Hofke 5 INHOUD REDACTIONEEL Dagloos 2 CONSUMENTENNIEUWTJES Consumentennieuwtjes 22 MOESTUIN Herfst in Maria s Hofke 5 UIT DE PRAKTIJK Velt Limburg op bezoek in de waterkuil 11 UITGELEZEN Hoogstamfruitbomen in

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

M A A L T I J D E N V O L G E N S H E T R E C E P T V A N D E N A T U U R

M A A L T I J D E N V O L G E N S H E T R E C E P T V A N D E N A T U U R natuur M A A L T I J D E N V O L G E N S H E T R E C E P T V A N D E N A T U U R Beste H O N D E N V R I E N D...... uit de beslissing, ons leven met een hond te delen, vloeit voor ons de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2012-2013 45ste uitgave ANTIGIFCENTRUM Tel. 070 245.245 www.fytoweb.fgov.be Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen evenwel fouten in de aangegeven

Nadere informatie

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl 1933 2014 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen

Nadere informatie

Samen naar een Fit en Gezond Leven. 10 dagen FIT Voedingschema

Samen naar een Fit en Gezond Leven. 10 dagen FIT Voedingschema Samen naar een Fit en Gezond Leven 10 dagen FIT Voedingschema 1 augustus t/m 10 augustus 2014 Een kleine inleiding voordat jij gaat lezen wat je allemaal gaat eten deze week. Een schema vol gezonde recepten,

Nadere informatie

Land- en tuinbouwcijfers

Land- en tuinbouwcijfers Land- en tuinbouwcijfers 2012 Land- en tuinbouwcijfers 2012 LEI Wageningen UR Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LEI Wageningen UR Alexanderveld 5, Postbus 29703, 2502 LS s-gravenhage Rabobank 0300090641

Nadere informatie

Voeding bij divertikels en diverticulitis

Voeding bij divertikels en diverticulitis Voeding bij divertikels en diverticulitis Overzicht gegevens Naam Geboortedatum Datum Diëtist Behandelend arts Telefonisch spreekuur 0492 59 55 60 maandag tot en met vrijdag van 08.15 10.00 uur Divertikels

Nadere informatie

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2014-2015 47ste uitgave ONDERZOEK & ADVIES IN LAND-& TUINBOUW INAGRO vzw Ieperseweg 87 8800 RUMBEKE (ROESELARE) T 051 27 32 00 F 051 24 00 20 E info@inagro.be Vijanden

Nadere informatie

GEZOND FEESTELIJK. Recepten om lekker en gezond te feesten

GEZOND FEESTELIJK. Recepten om lekker en gezond te feesten Diëtistenpraktijk Hilde Winters Watermolenstraat 11, 3910 Neerpelt Tel. 011 64 10 18 hildewinters@skynet.be www.dietistehildewinters.be Eindejaarsfeesten : familie, vrienden, genieten, gezellig eten en

Nadere informatie

Koken zonder Poen. Arnhem 2009

Koken zonder Poen. Arnhem 2009 Koken zonder Poen Arnhem 2009 1 Koken zonder poen Arnhem José van Tilburg: Appeltje/Eitje Colofon Uitgave Samenstelling Koken zonder Poen is een uitgave van het Schrijvers en dichters Sander Kooistra Recepten

Nadere informatie