Late lente. In dit nummer. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Toerisme & Cultuur. Politie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Late lente. In dit nummer. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Toerisme & Cultuur. Politie."

Transcriptie

1 tweemaandelijks mei-juni 2006 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P België-Belgique P.B Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad Milieu Toerisme & Cultuur Politie Allemaal mensen Stad Zoutleeuw leeft Late lente 33 mei & juni 2006

2 Inhoud Foto: Toon Willems Beste stadsgenoten, Cover: Narcissen en paasklokken op de Melkweg in Helen-Bos. (foto: Toon Willems) Werken in de stad... 2 Woord van de burgemeester... 3 Nieuws uit de gemeenteraad Mededelingen Stad & Overheid Milieu Middenstand... 8 Jeugd Toerisme & Cultuur Bibliotheek / Politie Passant Bevolking Allemaal mensen Advertenties Stad Zoutleeuw leeft Colofon redactiesecretariaat Zoutpot: Carla Reynders redactie reclame: Herman Coopmans Hoofd- en eindredactie: Toon Willems - Schreven voor dit nummer: De stadsdiensten, Jos Ceyssens, Gaston Pulinckx, Etienne Vanoverbeek, Paul Mathues, Ward Hendrickx, Guido Coningx, Lut Peters, Dirk Vlayen, Marijn Loozen, Georges Swartenbroeckx, Toon Willems. Ontwerp & lay-out: Shakkei.com - Tim Willems Druk: Drukkerij Peeters Zoutleeuw Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Jos Ceyssens, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw Foto: Johan Thomas Werken in de stad De lente is eindelijk in het land en op ons grondgebied zien wij of zullen wij diverse werken zien aan wagen en openbare gebouwen. 1. De werken aan de Linterseweg met fiets- en voetpaden zijn heraangevat en nu bijna beëindigd door de firma Liema. 2. De nieuwe aanbouw van de bibliotheek is binnen de afgesproken termijn afgewerkt en is op 18 april officieel ingewijd. Ere wie ere toekomt, DSV Aarschot klaarde de klus. 3. Dezelfde firma DSV renoveert op dit moment de bovenverdieping van het oude OCMW-gebouw. Administratie en sociale dienst zullen daar hun intrek nemen. 4. De firma Aswebo staat klaar om in mei een groot deel van de asfaltwegen te vernieuwen in Budingen. 5. Tussen de Vinnebeekstraat in Terweiden en de Getestraat in Budingen wordt nu door de firma Kumpen de fietsroute aangebracht in het kader van Beleef het Groen als aansluiting met het Haspengouw fietsennetwerk van Limburg. 6. De verbindingsrioleringswerken aan en de renovatie van de Dungelstraat in Halle is aanbesteed aan Heymans Infra. Aquafin moet alleen nog het aanvangsbevel geven voor de werken. 7. De werken aan de Picasso, kleuterschool in Booienhoven, vorderen sneller dan verwacht. De verhuizing wordt voorzien voor het nieuwe schooljaar. 8. De landbouwwegen die in 2005 niet zijn gerenoveerd worden dit jaar nog aangepakt door onze eigen technische dienst. 9. Stap na stap wordt de gildezaal in Halle omgevormd tot een nieuw gemeenschapscentrum. 10. De nieuwe sociale woningen in Halle zijn nu in de afwerkingsfaze. Etienne Vanoverbeek, Schepen Openbare Werken Paul Matheus, Schepen van Landbouw Foto: Toon Willems Wekenlang weigerden de bomen verder te botten. Winteren bleef het de hele maand maart. April begon droog en bijtend koud. Vele inwoners uit onze stad hadden het moeilijk met deze lange, lange winter. Alleen de paasbloemen weigerden te wachten. Honderden en honderden heeft de groendienst er geplant, overal in ons uitgestrekt landelijk Zoutleeuw. Alsof afgesproken bloeiden zij open, allemaal tegelijkertijd in wit en oranjegeel. Eigenaardig toch, deze voorbode van de echte lente. Want mooi wordt ze, de meimaand. Warm en uitbundig de lentezon. Roze en wit de bloesems op onze hellingen en boomgaarden van Booienhoven, Halle, Dormaal en Budingen. In de valleien van de Grote en de Kleine Gete, op de Meertsheuvel komen ellenlange meidoornhagen parelwit tot leven. Het Vinne ziet onder de blauwe lentehemel wit van de meeuwen. Tientallen andere vogels doorkruisen de lucht en nestelen zich in en rond het meer in wording. Het Vinne, het Zwin van Zoutleeuw. Vergeef mij, waarde lezer mijn bijna poëtische ontboezeming. Maar uw burgemeester is een gelukkige burgemeester, daarom. Einde maart ontving het schepencollege de achtduizendste inwoner van Zoutleeuw. Onmiskenbaar en tegen alle vroegere trends in zien we de laatste vijf jaar een sterke positieve groei van het aantal gezinnen, het aantal bewoners en het aantal nieuwe woningen in onze groene stad. Dit gebeurt niet zomaar, dit is niet gevolg van toevalligheden. Neen, mensen komen naar Zoutleeuw ter wille van betaalbaar wonen, ons onderwijsaanbod, onze moderne kinderopvang, ons kunsthistorisch patrimonium, onze seniorieën zowel als onze jeugdhuizen, onze horeca en middenstand, onze mooie natuur en onze culturele en sportieve infrastructuur. Ja, ook voor onze wekelijkse markt. Kortom, men komt hier wonen of men blijft hier wonen ter wille van kleinschaligheid op mensenmaat. Small is beautiful. Alles wat echt nodig is in een moderne gemeente is er. En wat er niet is vinden wij een eindje verderop in Sint-Truiden of in Tienen. Daarvoor hebben we het woordje mobiliteit uitgevonden. Veel leesgenot Jos Ceyssens Burgemeester 2 3 Foto: Toon Willems Foto: Toon Willems

3 Nieuws uit de gemeenteraad Financiën - De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed voor uitvoering van werken ten laste van derden. Het recent goedgekeurde politiereglement voorziet in een aantal gevallen waar het stadsbestuur overtredingen ambtshalve kan herstellen op kosten van de overtreder. Om deze kosten effectief op de overtreder te kunnen verhalen is een retributiereglement nodig. De volgende bedragen zullen worden aangerekend: - Administratiekosten: 10% van de totale kostprijs - Uurloon arbeiders: 25/u - Voertuigen met bestuurder: 40/u. (bestelwagens, tractor met toebehoren, klepelmaaier, vrachtwagen, graaf/laadcombinatie, ) - Klein materieel: 5/u (luchtcompressor, waterpomp, stroomgroep, ) - Stort-, verwerkings- en milieukosten: volgens de overeenkomst met de verwerker - Andere kosten: volgens kostprijs aangerekend door de leverancier aan de gemeente - Voor ieder tussenkomst wordt de reële interventietijd aangerekend. - De gemeenteraad keurt de toelagen 2006 goed: - aan sportverenigingen aan sportclubs voor jeugdwerking Ruimtelijke Ordening Na de principebeslissing van november 2005 tot de straatnaamwijzigingen Panisbornestraat Ketelstraat Hogenstraat werd het advies van de culturele raad gevraagd en een openbaar onderzoek geopend. De CR heeft geen advies gegeven binnen de voorgeschreven termijn, zodat het voorstel de facto als gunstig dient te worden beschouwd. Het openbaar onderzoek liep van 26 november 2005 tot 24 december 2005 en leverde één schriftelijk bezwaar op. Het bezwaar was niet van die aard om terug te komen op de beslissing, zodat de gemeenteraad besluit tot de definitieve wijzigingen van de straatnamen. Milieu - Groendienst - Landbouw - Voor de gebieden in Zoutleeuw worden de bestemmingen uit het gewestplan herbevestigd: land- en tuinbouwgebied Geetbets tussen Velpe en Grote Gete van N3 tot Halen. Bijkomend te vermelden: Rup Budingen en de blijvende waardering van de holle wegen en hagen en houtkanten land- en tuinbouwgebied tussen Grote en Kleine Gete van N3 tot Zoutleeuw. Algemene opmerkingen: Maatregelen of beperkingen op grondgebruik getroffen ten gunste van natuur, bos en water, voor de landbouwgronden die toebehoren aan of in gebruik zijn door bestaande landen tuinbouwbedrijven (gesitueerd in of bij deze gebieden), mogen het voorbestaan van deze bedrijven onder geen beding in gedrang brengen. Medegebruik voor recreatie (voor wandelaars, fietsers, ruiters) en de aanleg van de hiervoor benodigde recreatieve infrastructuur (vnl. paden) is toegelaten in alle gebieden/ bestemmingen. Geen verdere beperking opleggen aan zonevreemde gebouwen en toelaten van meer complementaire functies in gedesaffecteerde landbouwgebouwen/hoeves. - De samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling , voor 2006 tussen het Vlaamse gewest en de stad Zoutleeuw werd ondertekend. Kerkhoven De gemeenteraad past het huishoudelijk reglement begraafplaatsen als volgt aan: - Niet-geconcedeerde graven, nissen en plaatsen op het urnenveld worden kosteloos bewaard gedurende een termijn van 20 jaar. Voor de plaatsen die onder toepassing vallen van artikel 4 punt 3 (bloed- en aanverwanten tot de tweede graad) gaat deze termijn in vanaf de laatste bijzetting, indien deze plaatsvindt binnen de voornoemde termijn van 20 jaar. - Hernieuwing van concessies zonder bijzetting. Is er geen aanvraag tot hernieuwing ingediend vóór de vervaldatum van de concessie, dan vervalt de concessie. - Het bepalen van de afmetingen van de graftekens wordt zonder inhoudelijke wijzigingen opgenomen in het huishoudelijk reglement. - Het volledig huishoudelijk reglement is te consulteren op Vrijetijdsbesteding & toerisme De raad neemt de principebeslissing tot het inrichten van de Zoutleeuwse Zomerdagen 2006 in het kader van de cultuurdagen en machtigt het schepencollege om contracten af te sluiten met artiesten/groepen om een programma van 3 dagen vast te stellen op 4, 5 en Nieuws uit de gemeenteraad Sociale Zaken De gemeentelijke bijdragen voor 2006 voor het kinderdagverblijf De Kaboutertjes, het consultatiebureau K&G, de Spelotheek en de VZW STORZO bedragen voor het kinderdagverblijf ,89 en voor het tewerkstellingsproject Storzo ,42. Onderwijs - De raad keurt de wijze en voorwaarden van gunnen en het lastenboek voor de aankoop van een schoolbus goed. - De oprichtingsakte van het beheerscomité van de Haspengouwse Academie en de Haspengouwse scholengemeenschap schrijft voor dat de gemeenteraad een lid van het college van burgemeester en schepenen dient af te vaardigen in het beheerscomité. Gaston Pulinckx zal als schepen bevoegd voor onderwijs deel uitmaken van beide beheerscomités. Patrimonium De gemeenteraad brengt een aantal wijzigingen en een nieuw artikel (8) aan bij de uitbatingovereenkomst van het cafetaria van de Passant. Art. 8: De bestelling van de dranken voor evenementen die doorgaan in de zalen van het sport- en cultuurcentrum gebeuren via de uitbater bij de houder van het exclusief drankenleveringsrecht. De uitbater zorgt in samenspraak met de organisator voor de praktische regelingen en het klaarzetten van de bestelde dranken en installaties. Het huishoudelijk reglement van de sport en cultuurzaal zal eveneens in die zin worden aangepast teneinde de levering van dranken via de uitbater op te leggen aan de verenigingen, na advies van de diverse raden. Donderdagmarkt in Zoutleeuw Nu al vijf jaar wordt donderdag na donderdag op de grote Markt een weekmarkt ingericht. Na een aarzelend begin is zij nu een vaste waarde geworden in onze stad. Deze markt is vooral een voedingsmarkt, een koopmarkt waar je snel en gemakkelijk terecht kunt. En passant voor doorgaand verkeer, met de bus voor de omgeving en te voet of met de fiets voor de Leeuwenaars. Vijf jaar wordt door de marktkramers gevierd met speciale acties, vier donderdagen lang in mei. Op naar een volgend jubileum in Jos Ceyssens, Burgemeester en Schepen van Middenstand. Mededelingen van stad & overheid Vrijwilligerswerk De invoering van de wet betreffende de rechten op het vrijwilligerswerk is met zes maanden uitgesteld tot 1 augustus Onder de term vrijwilligerswerk worden alle activiteiten samengebracht die personen op vrijwillige basis doen voor een organisatie en zonder loon. Eén Vlaming op vijf doet aan vrijwilligerswerk. Zij dragen dus in belangrijke mate bij tot de verhoging van de leefbaarheid en de kwaliteit van onze samenleving. Daarom komt de wet op het vrijwilligerswerk zonder twijfel tegemoet aan verzuchtingen die al jaren leven. Twee heikele punten van het vrijwilligerswerk zijn: het samengaan van vrijwilligerswerk met andere sociale statuten (en de bijhorende vergoedingen) én de persoonlijke aansprakelijkheid in het geval er iets fout gaat. Vergoedingen Organisaties die een beroep doen op vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding uitbetalen aan hun vrijwilligers. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: ofwel worden onkosten uitbetaald op basis van bewijsstukken en is er geen maximum toegelaten bedrag (kilometervergoeding, telefoonkosten, fotokopieën, verblijfskosten ), ofwel wordt een forfaitaire vergoeding uitgekeerd. In het laatste geval zijn er wel maximale grensbedragen voorzien: 27,92 per dag en 1116,71 per kalenderjaar. Vanaf 1 augustus komt er ook nog een kwartaalgrens bij, die ligt op 675,72 per kwartaal (alle cijfers aan index ). Deze vergoedingen zijn in principe cumuleerbaar met andere sociale uitkeringen, vrij van belastingen en op enkele specifieke uitzonderingen na ook van bijdragen sociale zekerheid. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de wet. Nieuwe aansprakelijkheidsregeling Wie zich als vrijwilligers inzet, kan zich in principe na 1 augustus beroepen op een verminderde aansprakelijkheid. Behoudens grove fout, herhaalde lichte fout of bedrog, is het immers de organisatie die zal verantwoordelijk gesteld worden. Zij moet zich hiervoor verzekeren met een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA). Het begrip organisatie wordt zeer ruim opgevat: alle private of publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk, alsook alle feitelijk samenwerkingsverbanden tussen burgers (zoals bij vele wijk- of schoolcomités, sportclubs en lokale afdeling van een vereniging het geval is). Organisatienota Nog een nieuwigheid is de organisatienota. Dit is een document waarin de voorwaarden waaronder vrijwilliger en organisatie samenwerken, beschreven staat: de sociale doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie, een overzicht van 4 5

4 Stad & Overheid Milieu de afgesloten verzekeringen en de gevallen waarin een onkostenvergoeding uitbetaald wordt. Enkel die personen die een organisatienota kunnen voorleggen, kunnen genieten van de voordelen van de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk. Het is de eindverantwoordelijke van de organisatie die de nota ondertekent en voor de aanvang van het vrijwilligerswerk bezorgt aan de vrijwilliger. Meer info op Regels voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 voor niet-belgen - Burgers van de Europese Unie mogen stemmen op voorwaarde dat: 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. 3. Je bent niet door de rechter geschorst of uitgesloten als kiezer. 4. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden. Ten laatste op 31 juli Burgers van buiten de Europese Unie mogen stemmen op voorwaarden dat: 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. 3. Je bent niet door de rechter geschorst of uitgesloten als kiezer. 4. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden. Ten laatste op 31 juli In deze aanvraag is ook een verklaring opgenomen dat je de Grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de rechten van de mens respecteert. 5. Je hebt een witte of gele verblijfskaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een identiteitskaart voor vreemdeling), op het ogenblik van de indiening van je aanvraag. 6. Je hebt al vijf jaar ononderbroken je officiële hoofdverblijfplaats in België, op het ogenblik van de indiening van je aanvraag of ten laatste op 31 juli Je verbleef gedurende deze hele periode in België met één van volgende verblijfskaarten (of met een combinatie van deze kaarten): - een gele kaart (identiteitskaart voor vreemdeling) - een witte kaart voor bepaalde of onbepaalde duur (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) - een oranje kaart (attest van immatriculatie model A) - een bijlage 35 - voor erkende vluchtelingen telt ook de periode vóór de ontvankelijk verklaring van de asielaanvraag Hoe dien ik een aanvraag in? Je kunt een aanvraag indienen tot ten laatste 31 juli Je krijgt bij de gemeente een aanvraagformulier. Geef het ingevuld en ondertekend terug aan de bevolkingsdienst van je gemeente. Of stuur het op. Je krijgt een ontvangstbewijs. De gemeente zal je per brief laten weten of je inschrijving aanvaard is of geweigerd. Belangrijk om te weten: 1. Eenmaal ingeschreven, ben je verplicht om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan. 2. Als je nu inschrijft, ben je verplicht om ook bij alle volgende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen. Tenzij je je laat uitschrijven. 3. Sommige EU-burgers schreven zich al in bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen, zij staan geregistreerd als kiezer. Belastingen Op vrijdag 23 juni 2006 van 9 tot 14u houdt de federale overheidsdienst financiën zitdag op de stadsadministratie Vincent Betsstraat 15 voor het invullen van de aangiften van de personenbelasting aanslagjaar 2006 inkomsten ste inwoner van onze stad Op werd Van den Bossche Filip, Dormaalsstraat 20 aan de balie van de stadsadministratie als 8000 ste inwoner officieel geregistreerd. Afkomstig uit Oost-Vlaanderen wordt deze vlotte veertiger, militair en volleybalfanaat een koperen klink in Halle-Booienhoven. Het schepencollege bedacht hem op met de nu al klassieke Zoutpot en een mand met streekgerechten vanuit de Toeristisch dienst. Beleef het Groen Onder Europese vlag Fietsroutenetwerk Hageland opent op 17 en 18 juni in Het Vinne. Al bijna vijf jaren werken de gemeentes en de provinciale diensten voor toerisme van Antwerpen, Belgisch Limburg, Vlaams- Brabant, Nederlands Limburg en Noord-Brabant samen met Toerisme Vlaanderen aan het Europees project Beleef het Groen. Fietsen is, naast wandelen, één van de hoofdthema s voor het gebied dat de naam Land van Maas en Schelde meekreeg. In juni plukt Zoutleeuw de vruchten van deze inspanningen. Dan opent het langverwachte fietsknooppuntennetwerk Hageland. Dan fiets je aan de hand van knooppunten van bestemming naar bestemming doorheen meer dan 58 gemeentes. Je hoeft enkel de nummers die op de kaart vermeld staan te noteren om een eigen route samen te stellen. Bordjes wijzen je verder de weg. Fietsvriendelijke horecazaken nodigen uit voor een natje en een droogje of een ontspannende overnachting. De totale lengte van het routenetwerk in Vlaams-Brabant alleen al bedraagt ongeveer 700 km. Met behulp van Europese en provinciale subsidies worden de komende maanden een aantal fiets- en wandelpaden verbeterd en heraangelegd o.a. het Terhagenpad en de Vinnbeekstraat. Langs het traject zullen er ook zitbanken en picknicktafels verschijnen. Afspraak dus tijdens het weekend van 17 en 18 juni voor een groot fietsevenement in het provinciaal domein Het Vinne! Kom Gluren Bij De Buren Een ontmoetingsdag voor landbouw en natuur op 16 juni 2006 in samenwerking met de campagne Kom uit uw kot. Op 16 juni 2006 gaan landbouwers en natuurliefhebbers bij elkaar op bezoek. Zo hopen ze een antwoord te krijgen op een hele reeks vragen: Wat komt er allemaal kijken bij het beheer van een natuurgebied en het runnen van een landbouwbedrijf? Hoe dragen landbouwers zorg voor natuur en milieu? Welke problemen ondervinden natuurbeschermers en boeren bij hun werk? Is er ook samenwerking tussen beide groepen? Tijdens Gluren bij de buren kun je kiezen uit 8 excursies verspreid over de vier Vlaams-Brabantse regionale landschappen (Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Zenne, Zuun & Zoniën). Elke excursie bezoekt in de voormiddag een beheerd natuurgebied en een landbouwbedrijf. Na de lunch wordt verzameld in het provinciehuis van Vlaams-Brabant voor een panelgesprek over landbouw, natuur en landschapszorg. Ook het publiek, mag zijn zeg doen! Deelnemen is overigens gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Voor meer info of om in te schrijven: Gluren bij de buren Regionaal Landschap Dijleland vzw Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee, , Zelf afval verbranden de slechtste oplossing Afval zelf verbranden is volkomen onverantwoord, erg ongezond en daarom verboden. Ja maar, hoor ik je opwerpen, veel van ons afval wordt hoe dan ook verbrand, nietwaar? Klopt, maar bij gecontroleerde verbranding in industriële omstandigheden weet men tenminste hoe men te werk moet gaan om de risico s voor milieu en gezondheid te beperken. Het is dan nog niet ideaal, maar laat dat dan een reden zijn om afval liefst zo veel mogelijk te voorkomen Wat mag je verbranden en wat niet? Nee, niet álle verbranding is verboden. In open lucht mag je groenafval - en alléén groenafval, dus geen autoband om het vuur aan te wakkeren - verbranden mits er binnen een straal van 100 meter geen gebouwen, bomen of struiken staan. Maar het is niet omdat het niet verboden is, dat het onschadelijk zou zijn: zelfs dan ben je schadelijke stoffen aan het verspreiden, om nog maar te zwijgen van de hinderlijke rook en stank. Composteer je groenafval dus liever, dan heb je er ook nog wat aan. Laat je niet misleiden door de term allesbrander. Dat betekent dat die geschikt is voor alle brandstoffen, maar niet geschikt voor alles, inclusief afval. In een allesbrander mag je dus alleen: onbehandeld 6 7

5 Jeugd hout, steenkool, briketten stoken. Hetzelfde geldt voor tuinen terraskachels. Papier en karton, plastic (PMD!), restafval, behandeld hout (geverfd, gevernist, verduurzaamd, geïmpregneerd), multiplex, spaanplaat, MDF enz. mag je niet zelf verbranden, niet in open lucht en niet in kachels of haarden. Last & hinder Zelf afval opstoken heeft onmiddellijke gevolgen voor de gezondheid van jezelf en je omgeving. Denk aan koolmonoxide (CO) dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. Als je niet alleen zuiver hout verbrandt, is er nog veel meer aan de hand: onmiddellijke opname van dioxines (uit behandeld hout en plastic), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK s), zware metalen zoals cadmium en lood (bij verbranding van verfresten, al dan niet op hout). Naast die niet te verwaarlozen sociale risico s is en blijft het zelf afval verbranden een misdrijf dat met hoge boetes wordt bestraft. Dus geef hout een tweede leven! - Met vers snoeihout kun je meer dan alleen maar verhakselen tot (zeer nuttige) snippers - compostverbetering, bodembedekking Je kunt de takken vlechten tot een decoratieve houtwand of optassen tot een natuurlijke afsluiting of een toevluchtsoord voor diertjes. - Onbehandeld hout van boompalen of afsluitingen (denk aan kastanje of robinia) kun je niet alleen verbranden in kachel of haard maar ook recupereren in tuinconstructies (pergola, afscheiding tussen tuingedeelten ).Als het daarna echt zijn beste tijd gehad heeft, kun je het nog verbranden. Open Tuin Den Olm Wij nodigen je graag uit op 24 en 25 juni om te komen genieten van onze tuin in de Klipstraat 16 A. Onze tuindeur is open van 10 tot 19u. Een hapje en een drankje en aangenaam gezelschap zal er steeds zijn. Ook op 15 augustus mag je langs komen, maar dan van 13 tot 20u. Wij hopen samen een aangename dag te beleven. Middenstand Caroplast In de Vijfwilgenstraat ligt het familiebedrijf Caroplast. Fons Uittebroek samen met zijn vrouw Georgette, twee dochters Kathleen en Hilde en schoonzoon Vic vormen de ruggengraat van deze KMO. De redactie van Zoutpot had een gezellige babbel met deze ondernemende familie. Sinds de oprichting in 1971 hebben wij ons als groothandel toegelegd op lichtkoepels, lichtstraten, lichtdoorlatende kunststofwanden, carports, luifels, verandadaken en Velux-ramen, opent Fons het gesprek. Met 11 man staan wij vandaag paraat om aan de meest hoge eisen van onze klanten te voldoen. Wij leveren en plaatsen nu alles wat met natuurlijke lichtinval te maken heeft. In de loop van die 35 jaar is er ook in die sector een hele evolutie gebeurd. Houdt jullie bedrijf voldoende voeling met die veranderingen? Wij volgen meer dan ooit nauwgezet de eigentijdse productie van de fabrikanten, aldus Vic die de werven coördineert. Onze specialiteit zijn lichtstraten eventueel gecombineerd met rookkoepels die bij een brand in een flatgebouw, kantoorcomplex of magazijn automatisch en autonoom open gaan. Dat is belangrijk, want meestal valt bij zo n calamiteit onmiddellijk de stroom uit. De liften werken niet meer en er is natuurlijk een enorme rookontwikkeling. Zonder onze intelligente koepels zitten de flatbewoners of de bedienden vast op hun verdieping of in het gebouw. Met ons systeem daarentegen kan de rook vlot weg, waardoor de bewoners of werknemers makkelijk door de brandweer kunnen geëvacueerd worden. Wij willen onze klanten steeds de best mogelijke service verlenen, zegt Georgette. Onze opslagruimte van meer dan 3000m_ verzekert een uiterst snelle levering en een hoge mate van flexibiliteit. Alle medewerkers hebben jarenlange ervaring, waardoor zij onze klanten bijzonder waardevol advies kunnen geven over materiaalkeuze en uitvoerbaarheid van hun projecten. Onze monteurs zorgen voor een feilloze plaatsing en zorgen voor de gratis mond aan mond reclame. Als ik tot slot naar hun toekomstplannen informeer antwoordt Kathleen: Wij doen verder zoals we momenteel bezig zijn, want stilstaan is immers achteruitgaan! Het is duidelijk dat wanneer Fons en zijn vrouw over een paar jaar met pensioen gaan, het bedrijf in dynamische handen blijft. De bedrijfsslogan Waar licht en service elkaar ontmoeten zal ook met de jonge generatie van de familie geen ijdel begrip zijn. Chiro Jeugddroom presenteert Bonte avond Naar jaarlijkse traditie organiseert de Chiro van Halle-Booienhoven op zaterdag 13 mei om 20u in de Cultuurzaal van de Passant een Bonte avond. Het thema waar we dit jaar rond werken is ruimte. Al een tijdje zijn we bezig met de voorbereidingen van deze spetterende avond. Elke tak brengt 2 stukjes en de leiding kan natuurlijk niet onderdoen en dus sluiten zij de avond af met hun sketch. Elke zondag komt chiro Jeugddroom samen van 14u tot 17u. Naast een of andere activiteit besteden de 40 leden en de 10 leid(st)ers nu heel wat tijd aan de voorbereiding van de Bonte avond. Dit is slechts één groot evenement van onze chirogroep. Jaarlijks trekken we op zomerkamp. Dit jaar zoeken we 10 dagen lang, van juli, het avontuur op in Rillaar. Binnen enkele maanden, als alles volgens plan verloopt, verhuist de groep naar het oud klooster achter de huidige lokalen. Wil je meer weten over onze werking of wil je naar onze bonte avond komen, contacteer dan of surf naar Marijn Loozen i.s.m. Chiro Jeugddroom (Halle-Booienhoven) William op bezoek in Leeuwerveld! November 2005: Wie is William? De kinderen van het lager in Leeuwerveld maken kennis met een leefwereld, totaal verschillend van de onze: El Salvador. Beeldrijk wordt hen een diareportage gebracht over het leven van kinderen in El Zaite, op enkele kilometers van de stad Zaragoza. Hun schooltje is het middelpunt van een project dat de levensomstandigheden wil helpen verbeteren van alle inwoners, grotendeels Maya-indianen van oorsprong. Hier duikt William op in het verhaal. Als kleine jongen verbleef hij als gevolg van de Salvadoraanse burgeroorlog tien jaren in België. Hij nestelde zich niet in een relatief gemakkelijk leventje in België, maar keerde terug naar El Salvador. Met de hulp van zijn Belgisch pleeggezin en Belgische vrienden startte hij dit project om de mensen in El Zaite een betere toekomst te bieden. Ondertussen broeit er wat in Leeuwerveld. Er wordt met de kinderen nagepraat over de dia s, hart en verstand worden geraadpleegd, er wordt gewikt en gewogen welke rol ons schooltje in dit beloftevolle verhaal zou kunnen spelen. En kijk, een eerste stap: de kinderen leren vriendschapsbandjes maken en beslissen terstond om deze te verkopen. Dat is alvast een bescheiden financiële bijdrage. Want het verschil tussen onze rijkdom en de armoede in El Zaite grijpt hen aan. Maar geld geven is niet het hoofddoel, wel elkaar beter leren kennen. Dus maken ze ook vriendschapsbandjes voor de kinderen van El Zaite zelf, een meer dan symbolisch geschenkje: het prille begin van een uitwisseling tussen beide partnerscholen. Maart 2006 William, de bezieler van onze partnerschool, is in België. Gelukkig heeft hij ook even tijd om tot in Zoutleeuw te komen. Dat is nog even wat anders dan dia s bekijken. Een echte indiaan, bruin vel, zwarte haren, en toch vertelt hij in het Nederlands over El Zaite: de school, de kinderen, de leerkrachten, de nieuwe toiletten, de diepe waterput, de weg die moest worden aangelegd om de zware machines ter plaatse te krijgen, De foto s van de kinderen aan tafel, van de juf voor het bord in de klas (met Spaanse woorden erop), alles krijgt een gezicht. William heeft ook een aantal grote bladen bij zich. Elke klas van El Zaite heeft een kunstwerkje gemaakt. Wat blijkt? De handen van onze kinderen passen net in de handafdrukken van hun leeftijdgenootjes in El Salvador! Uitspraken als amistad, vriendschap, tussen El Salvador en Bélgica sieren de klas. William krijgt alvast de vriendschapsbandjes mee om zo met onze partners, de kinderen van het schooltje, de prille vriendschapsband wat vaster te smeden. Lut Peters Bewegingsschool Proficiat aan alle sportspetters die op 2 april met glunderende snoetjes hun welverdiende medailles in ontvangst mochten nemen! Deze sportievelingen tussen 2 en 6 jaar en hun ouders, trotseerden 10 zondagochtenden weer en wind voor een ontdekkingstocht door de Passant die telkens weer omgetoverd werd tot een aanlokkelijk, uitdagend en leuk bos met steeds wisselende circuits. Denise & Georges Swartenbroeckx-Stiers Toon Willems 8 9

6 Jeugd Toerisme & Cultuur Toerisme & Cultuur Dank ook aan de mensen van Volleybalclub Tarco voor hun niet aflatende inzet en onuitputtelijke creativiteit. De bewegingsschool is een initiatief van Volleybalclub Tarco, met de steun van de stad Zoutleeuw. Opzet is om kinderen van 3 tot 6 jaar op een gezonde en weldoordachte manier te stimuleren tot meer (meer) beweging. In oktober start een nieuwe reeks. Meer info: Geert Vandersmissen, Duiveltjes K. Halle VV onklopbaar! De 7-jarigen van voetbalclub K. Halle VV hebben dit seizoen elke wedstrijd, onder de leiding van Louis Schepers, gewonnen. Volgend seizoen spelen zij in de reeks 2 de jaars Duiveltjes. Hopelijk kunnen ze daar ook hun mannetje staan. Kinderen vanaf 5 jaar, die interesse hebben voor het voetbal kunnen contact opnemen met Louis Schepers ( ) of met Diane Coopmans-Nijs ( ). Van links naar rechts: Boven: Sponsor, Juul Mathijs, Dario Reniers, Ja-Alexander Blom, Trainer Louis Schepers Onder: Maxim Vanrompay, Mike Rijneveld, Ike Borthonkham, Tibo Leenen Zaterdag 27 mei Rythm & Blues in De Kring Met Eric Andersen (USA) en The Dave Ellis Blues Band (UK) heeft PAL op zaterdag 27 mei 2006 namelijk twee internationale toppers in huis! Eric Andersen (USA) behoorde in de jaren zestig met artiesten als Phil Ochs en Bob Dylan tot de Greenwich Village scene in New York en wordt in de USA beschouwd als één van de grondleggers van de hedendaagse folkmuziek. Hij heeft in z n 40-jarige carrière meer dan 25 albums uitgebracht en is misschien wel de meest melancholieke singer/songwriter van zijn generatie. Andersen maakt nog steeds uitstekende albums, en daarnaast probeert hij de geschiedenis van de sixties songwriters op zijn manier te herschrijven. Dave Ellis (UK) maakt deel uit van de legendarische Britse bluestraditie, waarvan John Mayall, Eric Clapton en Jimmy Page de bekendste zijn. Hij is al enkele jaren één van de meest gewaardeerde en meest succesvolle bluesartiesten aan de andere kant van het Kanaal, en een virtuoos op slide-guitar. Met zijn Dave Ellis Blues Band vormt hij een bijzonder krachtig trio. Meer info 11 juliviering Op vrijdag 7 juli viert Zoutleeuw haar Feest van de Vlaamse gemeenschap in de Passant met o.a. niemand minder dan Johan Verminnen en zijn band. Al wie mee wil vieren, al wie mee herdenken wil, al wie verder denken wil hoe Vlaanderen verder evolueren moet in de context van België, Europa en de wereld die toch o zo klein en kwetsbaar is, hartelijk welkom! Walk for nature 21 mei in Het Vinne De Walk for Nature 2006 gaat door in vier etappes, verspreid over Vlaams-Brabant. De derde etappe heeft plaats op 21 mei in het domein Het Vinne. We rekenen erop dat heel wat mensen niet één maar verschillende etappes meepikken, want deelnemen werkt aanstekelijk! Je kunt wandelen op eigen tempo, langs het uitgezette wandeltracé. Onderweg kom je bemande landschapsposten tegen, gezellige plekjes waar vrijwilligers van Natuurpunt je meer uitleg geven bij één of ander aspect van natuur en landschap: vogels kijken door een telescoop, waterdiertjes scheppen in een poel, het landschap bewonderen van op een hoge uitkijkpost, het zijn maar enkele van de mogelijkheden. Bij ons ziet het programma er zo uit: Voormiddag 8u: Vroege vogelwandelingen in Het Vinne met gids van Natuurpunt. Aansluitend is ontbijt mogelijk. Inschrijving ontbijt bij Jaak Geebelen ( ). 12u: Inhuldiging kunstwerk op het rondpunt aan de kruising Ossenwegstraat en St.-Truidensesteenweg. Namiddag: Wandelen met het hele gezin en activiteiten voor kinderen in Het Vinne u: Start gezinswandelingen 14u: Moord in de Poel 15u: Start van huifkarrenrit aan de ingang van Het Vinne (tot 17u) 15.30u: Moord in de Poel 15.30u: Sprookjeswandeling: Marieke van de herenhoeve in het Vinne Tentendorp met kunst- en activiteitendorp met streekspecialiteiten: doorlopend vanaf 13 tot 17u. Gaston Pulinckx Beiaardconcerten Op de beiaard van de Sint-Leonarduskerk wordt op de zondagen 1, 7,1 4, 21 en 28 mei, 11, 18 en 25 juni telkens om 16u geconcerteerd. Toegangsprijs kerk 1,25. Buiten gratis. Donderdag 25 mei O.H.Hemelvaart - Beiaardbezoek in de Sint-Leonarduskerk van 14 tot 17u. Geleid bezoek door de stadsbeiaardier Noël Reynders aan de toren waar de eeuwenoude beiaard van de Sint-Leonarduskerk hangt. Om 13.45u wordt het beiaardbezoek geopend met feestelijke torenmuziek door de koperblazers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia. Toegang kerk 1,25. Inschrijving bij Toeristische dienst is verplicht Bloemenmarkt rond de Sint-Leonarduskerk van 10 tot 16u. Naar aanleiding van de bebloemingswedstrijd wordt er voor de 5 de keer een bloemenmarkt georganiseerd op O.-H.-Hemelvaart. (14-18u: wekelijkse markt) Pinksterweekend: 4 dolle kermisdagen - zaterdag 3 juni: - gratis kinderrommelmarkt op de Grote Markt van 14 tot 17u. - Sinksenkind 2006 Ter gelegenheid van de opening van de Sinksenkermis wordt het Sinksenkind geloot. Alle kinderen tussen 3 en 14 jaar kunnen deelnemen aan de verkiezing door een deelnemingsformulier in te vullen en te deponeren in de urne op het Historisch Stadhuis. De eerste 100 kinderen die zich tussen 15 en 16u aanbieden op het Historisch Stadhuis kunnen een kermispakketje in ontvangst nemen. Om 16u wordt overgegaan tot de trekking van 2 troostprijzen, elk ter waarde van 65. De trekking van het Sinksenkind is in handen van de burgemeester, die een kermispakket ter waarde van 150 zal overhandigen aan de gelukkige winnaar. De prijzen worden aangeboden door het stadsbestuur en de foorkramers. Deelname is gratis. - Om 15u officiële opening van de vernieuwde kermis door het stadsbestuur en personeel - Vanaf 16.30u muzikale omlijsting van de kermis door de koninklijke fanfare St.-Cecilia - Om 22u vuurwerk in het stadspark Foto: Roger Vande Wiele 10 11

7 Toerisme & Cultuur Bibliotheek Foto: Roger Vande Wiele - zondag 4 juni: van 14u tot kermisplezier voor iedereen - maandag 5 juni: Sint-Leonardusprocessie + foto? Op Pinkstermaandag is er om 10u de hoogmis in de Sint-Leonarduskerk, gevolgd door de Sint-Leonardusommegang om 11u. Na deze processie is er volop kermisplezier voor iedereen. - dinsdag 6 juni: de dag van de liejevenéjer 15u: kermisplezier aan verminderde prijs 17u: avondmarkt 18u en 20u: optreden van dansgroep D-Motion 20.30u: optreden van verrassingsgast. Fietshappening en opening Stationsplein in Budingen op zondag 18 juni 10u-17u rommelmarkt op het Stationsplein Om 13.30u officiële opening van het vernieuwde Stationsplein en fietscafé Klauterland. Fietstocht ter gelegenheid van de opening van het fietsroutenetwerk in het Povinciaal domein Het Vinne Bebloemingswedstrijd Deze wedstrijd wil een verdere verfraaiing van onze stad bevorderen. Gevels en/of voortuinen moeten zo fraai mogelijk bebloemd worden. Iedere inwoner kan van de prijzenpot genieten. Per deelgemeente kunnen drie prijzen verdeeld worden. Er is een afzonderlijke beoordeling voor gevels en voortuinen. De eerste prijs van 125 gaat naar het mooiste geheel: gevel, voortuin of gevel met voortuin. De tweede prijs bedraagt 65, de derde 40. Het prijzengeld wordt uitbetaald onder de vorm van bloemen- en plantencheques. Bij inschrijving voor de bebloemingswedstrijd ontvang je een bloemenbon ter waarde van 10. Deze kun je inruilen bij alle bloemenhandelaars in Zoutleeuw en op de jaarlijkse bloemenmarkt voor volgende bloemsoorten: geranium, surfinia, begonia, bacopa, citroenkruid, helychrysum, hangverbena. Met een strookje van je bloembon kun je op het containerpark ook nog een zak compost, gratis, afhalen. Een onafhankelijke en deskundige jury zal in juli de prijzen toekennen. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in september. Inschrijven kan tot 31 mei 2006 op de Toeristische dienst Straattheaterfestival Zomer op straat en verenigingenbeurs tijdens de Zoutleeuwse Zomerdagen! Heb je zin om eens goed uit te pakken met je vereniging? Doe dan mee aan deze eerste grote verenigingenbeurs tijdens Zomer op straat. De zondag van de Zoutleeuwse Zomerdagen (dit jaar op 4, 5 en 6 augustus) is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte familiedag. Dat is dit jaar niet anders, en toch nieuw! Naast de traditionele kinderanimatie zal op zondag een bonte verzameling van straattheaterartiesten neerstrijken en de Grote Markt onderdompelen in een feeërieke sfeer die klein en groot kan bekoren. Omdat dit evenement ongetwijfeld heel wat mensen naar de Grote Markt zal lokken is het voor verenigingen een ideale gelegenheid om zich te promoten. Zo zullen de jeugdverenigingen gezamenlijk, maar elk met zijn eigen karakteristieken en klemtonen, een parcours ontwerpen waarbij kinderen stempels kunnen verzamelen waarmee ze kans maken om toffe prijzen te winnen. De stad wil alle verenigingen de kans geven om tijdens dit straattheaterfestival op zondagnamiddag (van 14u tot 17u) een stand op te stellen op de Grote Markt waarbij zij de gelegenheid krijgen om zichzelf en hun werking voor te stellen aan het grote publiek. De stad zorgt voor tafels; de inkleding van de stand gebeurt door de verenigingen zelf Meer info en inschrijvingen bij de Petra Mombaerts, of Opruimactie zwerfvuil door de scholen op 20 april. Foto: Johan Thomas Foto s: Johan Thomas Opening vernieuwde bib! Na een grondige uitbreiding van het gebouw en een serieuze krachtinspanning van het bib-team, de vrijwilligers en de technische dienst, werd met trots de vernieuwde bibliotheek voorgesteld. De bruikbare publieke ruimte is bijna verdubbeld: alle afdelingen zijn grondig opgefrist, uitgebreid en voorzien van nieuwe signalisaties. De feestelijke opening was een schot in de roos. Alle bezoekers werden in de watten gelegd met een lekker stuk cake en een drankje. Twee vreemde heren in pitteleer zorgden voor een ludieke sfeer. De kinderen konden een mooie tekening op hun gezichtjes laten schilderen en dat lieten ze zich welgevallen Dvd Retabels in de St.-Leonarduskerk Naar aanleiding van Erfgoeddag werd op 23 april de dvd Stripverhalen uit de Middeleeuwen De geschiedenis van de retabels in de St.-Leonarduskerk voorgesteld aan pers en publiek. De dvd over de retabels in de St.-Leonarduskerk kan vanaf nu ook uitgeleend worden in de bibliotheek. Nieuwe aanwinsten Literaire lente 2006 Er zijn weer heel wat nieuwe boeken en cd s in de bibliotheek. Tip: Je vindt alle boeken van de Literaire Lente in de bib [boeken] Sarah Dunant In het gezelschap van de courtisane Een duizelingwekkende roman en een meeslepend liefdesverhaal Ian McEwan Zaterdag Een boek dat je nog lang niet uit hebt als de laatste pagina is omgeslagen Dan Brown De Delta Deceptie Een praktijkvoorbeeld van het creëren van spanning Luc Deflo Hoeren Meester in sfeerschepping. Deflo hanteert met elk boek scherper zijn moorddadige pen [cd s] Kate Ryan Stronger The Magic Numbers The Magic Numbers Repressieve snelheidscontroles Repressieve snelheidscontrole op zonder interceptie - van 10.50u tot 11.52u te Zoutleeuw Grote Steenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 337 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 171 Hoogst gemeten snelheid: van 14.18u tot 15.18u te Zoutleeuw Groenstraat Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 71 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 5 Hoogst gemeten snelheid: 85 Repressieve snelheidscontrole op met interceptie van 15.50u tot 16.50u te Zoutleeuw Grote Steenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 427 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 4 Hoogst gemeten snelheid: 74 Repressieve snelheidscontrole op zonder interceptie van 13.30u tot 14.30u te Zoutleeuw St.-Truidensesteenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 105 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 5 Hoogst gemeten snelheid: 80 Repressieve snelheidscontrole op zonder interceptie van 14.30u tot 16u te Zoutleeuw Grote Steenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 445 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 12 Hoogst gemeten snelheid: 76 Repressieve snelheidscontrole op zonder interceptie van 13.15u tot 14.45u te Zoutleeuw Grote Steenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 117 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 16 Hoogst gemeten snelheid : 95 Repressieve snelheidscontrole op met interceptie van 19.30u tot 20.30u te Zoutleeuw Grote Steenweg Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 318 Totaal aantal geverbaliseerde voertuigen: 26 Hoogst gemeten snelheid :

8 Sport in de Passant van 1 februari tot 31 maart 2006 Seniorensport Mensen die voldoende bewegen, leven gezonder en voelen zich beter. Daarom organiseert de Sportdienst dit jaar activiteiten speciaal voor senioren. Naast inspanning is ook ontspanning een belangrijk onderdeel van seniorensport. Gezelligheid en samen bewegen vormt voor veel deelnemers een belangrijke stimulans om mee te doen. Onze doelstelling is alle 50-plussers van Zoutleeuw en omstreken te stimuleren om (weer) te gaan bewegen, want regelmatig bewegen is met name voor senioren van groot belang om langer gezond te blijven en zelfstandig te blijven functioneren. Onze activiteiten voor 50+ zijn fietsen en wandelen in de mooie omgeving van onze stad. Van 2 mei 2006 tot 27 juni, elke dinsdagnamiddag. We verzamelen telkens om 13.30u aan de Passant. Fiets of wandel dan eens mee met één of meer van de vele tochten, die speciaal voor jou zijn uitgezet. Misschien vind je het zelfs zo leuk dat je er geen enkele meer wilt missen! Op het einde is er telkens een gezellige babbel bij een kopje koffie voorzien in de cafetaria van de Passant. We starten op 2 mei met wandelen. Deelname kost 2/persoon. Meer info bij de Sportdienst Zoutleeuw, Desard Yves Loop-je-fit Voor wie een goedkope, ontspannende sportactiviteit zoekt met heel wat voordelen voor de gezondheid, is joggen een aanrader. Joggen is immers de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je tevens te wapenen tegen gezondheidsrisico s zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht. Maar volg toch best het trainingsschema Loop-je-fit! Zo n trainingsschema bestaat uit 3 trainingen per week. Er worden 2 begeleide groepstrainingen gegeven. Er wordt verwacht dat je voor de andere training thuis oefent volgens het meegekregen schema. Op het einde van de 10 weken sessies ontvangt iedere geslaagde deelnemer van de 5 km-test een brevet. We beginnen eraan vanaf 2 mei elke dinsdag en donderdag van 19.30u telkens vertrekkend aan De Passant. Deelnemen kost 2,5 per sessie (= 2 trainingen/ week), ofwel 20 voor 10 weken. Bij de Christelijke en de Liberale mutualiteit kunnen de leden, mits voorlegging van hun brevet, een tegemoetkoming van 10 krijgen. Meer info bij de Sportdienst Zoutleeuw, of Beleef het bij BaZo! Badminton Zoutleeuw zorgt dit jaar opnieuw voor heel wat sportief amusement. In februari was er reeds een recreantentornooi voor volwassenen waaraan verscheidene naburige clubs deelnamen. Ook de jeugd is bij BaZo talrijk vertegenwoordigd. Het hoogtepunt van dit seizoen is het jeugdtornooi waarin onze kids de tegenstrevers van andere clubs kunnen uitdagen. Bovendien doen we ook regelmatig uitwisselingen met andere badmintonverenigingen. Heb jij ook zin om te sporten binnen een toffe club, en kun je niet wachten tot de start van een nieuw seizoen, bij ons kun je je op elk moment inschrijven. Ben je jonger dan 25 dan betaalt jouw mutualiteit zelfs de helft van het lidgeld, betaald in 2006, terug! Waarop wacht je nog? Spring eens binnen op dinsdagof donderdagavond tussen 20u en 22.30u in de Passant of surf naar Zoutleeuw Geboorten Bonneux Nick Dierick Senna Elslander Bodhi Thoelen Raven Uwera Bella-Jade Overledenen Apers Louisa De Hairs Marcella Fosse Denis Jonckers Josephus Lenssen Anna Martens Hendrikus Peetermans Arthur Simons Albert Thiry Anna Thiry Hugo Van den Eynde Victor Willems Elza Nieuwkomers Andriaens Paul en Van Langenhove Marianne Bellis Kristof - Vangoidsenhoven Katrien en hun dochter, Bellis Prue Booten Maria Braibant Jean-Marie D Hoker Miguel De Vlieger Caroline en kind D Hoker Gilliano Dewit Joëlle de Francquen Pascal en kind Cieters Thomas Gijsegom Niels Lousbergh Christel Moens Julianus en Vanrottem Maria Sauvenier Daniel Stepanyan Vardan en Thovmasyan Garik Tits Robby Vanaken Kristof Vandyk Libert Van Imschoot Tom en Vannuffelen Larissa Vreven Tom Budingen Geboorten Delmel Robrecht Geijsenbergh Donya Haenen Nikita Laermans Femke Lambrechts Nand Malcorps Kinaya Sevenants Liene Sterckx Hasse Van Droogenbroek Tibe Vandermeulen Anse Overledenen Beelen Maria Bottu Louis Gooris Mathilde Lejeune Adele Vannieuwenhuysen Germaine Nieuwkomers Beckers Jozef Borgaerts Griet en Mancino Pascal David Martine Gooris Ann Hoeven Isabelle en kind Bollens Inte Huybrechts Ives en Van Deuneghem Ilse Pesch Karsten Thiry Geert - Thiry Kris en Bert Vaes Hans, De Roy Chantal en zoon Donni Marco Foto: Toon Willems Halle-Booienhoven Geboorten Coenen Guinevere Bijloos Sander Hendrix Yorben Overledenen Vanderbruggen Emile Vandevoort Jean Vanlaer Marie Louise Nieuwkomers Boiten Kris-Grootjans Marie-France en zoon Yannick De Vriendt Blanca Herckens Stefan Morren Maria Naets Melissa en Lenaers Karine s Heeren Ludwig Thijs Kristien en kinderen Vrancken Kian, Van Passen Kayleigh en Chiara Van den Bossche Philip Vandezande Steven Verhoeven Karina Dormaal Geboorten Stryckmans Rhune Overledenen Lammens Remy Landerloos Julia Schepers Louis Nieuwkomers Deglain Alex en Wautraets Maria Diamanten Huwelijk Limborgs Louis en Mees Maria Gouden Huwelijk Wauters Leon en Van Eynde Maria 14 15

9 Belgische Kampioenen Judo Ook in Budingen wonen sportievelingen en kampioenen. Ruth Vanherwegen, Linterseweg en Liesbeth Schollen, Hekstraat trainen wekelijks tweemaal bij de Judoclub Geetbets onder leiding van coach Wim Pannemans. Ze vechten in de categorie dames cadetten en behaalden gedurende hun reeds 8 jaar judotraining heel wat medailles. Afgelopen maanden behaalden Ruth & Liesbeth de 1ste plaats op het SVS scholenkampioenschap te Hasselt. Ruth behaalde een gouden medaille op het Brabantse kampioenschap, het Vlaamse kampioenschap en een zilveren op het Belgische kampioenschap Liesbeth behaalde zilver op het Brabantse kampioenschap, goud op het Vlaamse kampioenschap en brons op het Belgische kampioenschap Mijn lie(ë)fste plekje Mijn lie(ë)fste plekje is op het zadel van mijne hondsvlo! Dat gaat niet te vlug en je kunt goed rondkijken, net zoals bij de tractor. Op commando opstappen en de aandacht bij het balanceren houden en niet bij de omgeving. Dan kunnen we vertrekken voor ons dagelijks ritje en verzorgingsbeurt van de paarden. Voorbij het oude gasthuis, met zijn mooi orgel in de kapel waar ik uren op mocht oefenen, denkend geen zuster Valentine meer die de bezoekers nog even nakeek en goeiedag riep. Of de klok kan niet meer luiden want, het zeel is over. Dan voorbij het verdwenen kingereil, waar nu een parkeerplaats is voor meneer de juge. Vier dozijn vensters waar altijd wel iemand achter zit te wuiven. Eerst dacht ik dat het naar mij was, maar in het terugkeren wuifde er nooit iemand, tot ik me realiseerde dat mijn passagier dan ook de andere kant uitkeek, het was dus naar hem. Een stukje kasseien, oppassen voor het gewiebel, om niet in t veld te belanden. 3-sluizenweg staat er. Je moet wel van Liejef zijn om te weten waar dat op slaat. Er is altijd wel wat volk op gang waar je nog een woord kunt tegen zeggen, niet te lang, want den hond wordt ambetant. Een slalom over de hangbrug en naast de Gete op verder kronkelen. Opgepast aan de spoorweg, want de fietsers met hun koerskostuum hebben geen tijd en roepen van ver houd die hond vast! of dag koster, het zal dan wel ene van Wommersom zijn. Aangekomen, en nu te voet langs de den! Weet je niet waar de den is? Wel het is de plaats waar de Dormaalse beek in de Gete stroomt en in de tijd dat Sneyers het water ophield was dat de badplaats van Zoutleeuw. Wel 3 m diep. Je kon er duiken zonder probleem. Menige Leeuwenaar heeft er leren zwemmen (niet de jongste generatie). Of er ooit een den gestaan heeft weet ik niet, maar iets heeft er gestaan, want ik heb er mijn eerste maaibalk op stuk gereden. Achteraf heb ik met afgedankte kerstbomen geprobeerd om de naam in ere te herstellen, maar zonder resultaat. Werk gedaan, een paar keer op de hond moeten duvelen, omdat hij de beesten niet met rust laat, nog even tijd? Dan nog eens vlug langs de statie naar het bareelke om t een en t ander te regelen. Niet te lang want dan begint den hond te janken om naar huis te gaan en gelijk heeft hij want daar valt er ook nog wat te doen. En zoals gewoonlijk maakt de hond dan ruzie: sturen wil hij wel maar bedallen, nee, daar denkt hij niet aan. Dirk Vlayen Allemaal Mensen Schatten van de Sint-Leonarduskerk De Christus op de koude steen van de Grauwzusters foto: G. Coningx Christus Op De Koude Steen of De Man Van Smarten Een Christus op de koude steen is een afbeelding van de Christusfiguur in angst, vlak voor zijn kruisiging op Golgotha: een naakte en gegeselde man van smarten met een lendendoek en doornenkroon, de handen en voeten gebonden en zittend op een rotsblok of muurtje. Dit thema vind je niet enkel in West- en Oost-Europa maar ook in Latijns-Amerika terug. In de Bijbel wordt deze scène niet beschreven. Vanaf het einde van de 13 de eeuw worden erg gedetailleerde beschrijvingen van de Kruisweg opgesteld, waarin er sprake is van een steen. Deze steen staat nog steeds in Jeruzalem op de plaats Sancta Maria de Spasmo (of Jezus in angst). Terwijl voordien meer de zegevierende Christus en nadien de lerende Christus in de belangstelling stonden, ontstond in de late middeleeuwen een wijd verspreide devotie tot Christus op de koude steen en het lijden van de Zaligmaker. Vermoedelijk kwam deze verering voort uit de mysterieen passiespelen. Johannes Molanus (Jan Vermeulen of Van der Meulen), vanaf 1570 hoogleraar theologie aan de universiteit van Leuven, stelde dat deze afbeelding van Christus niet bijbels is, maar historisch zeer waarschijnlijk een ogenblik uit Jezus lijdensweg. De Katholieke Kerk heeft het beeld en de devotie tot Christus op de koude steen steeds toegestaan. De Begijnen en de vrouwelijke congregaties hadden binnen hun spiritualiteit een bijzonder interesse voor het lijden van Christus. Daarom kwamen er frequent beelden van Christus op de koude steen voor in deze vrouwelijke kloosters. De Grauwzusters van Zoutleeuw hadden in hun patrimonium een wel erg impressionante Christus op de koude steen. Door de schenking van de Grauwzusters bezit de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw nu niet minder dan drie Christusbeelden op de koude steen: - op de deurconsole van de schatkamer: gepolychromeerd eiken beeld van 90 cm op stijlkenmerken gedateerd in de 16 de eeuw; - in de Erasmuskapel: gepolychromeerd houten beeld van 124,5 cm op stijlkenmerken gedateerd in de periode van 1591 tot 1610; dit beeld is onvolledig: een deel van de koord ontbreekt. - aan de ingang van de Grauwzusterskapel een levensgroot gepolychromeerd houten beeld uit een Brabants atelier, afkomstig van de Grauwzusters en op stijlkenmerken zoals de zware doornenkroon en de gekartelde rand van het lendenkleed gedateerd rond Wellicht wilde de gotische meester-beeldhouwer de gelovigen duidelijk maken, dat het geen zin heeft om het lijden in deze wereld te ontkennen, want het is verweven met het leven zelf; mogelijk wilde hij hen aanzetten om in navolging van de man van smarten hun kruis op te nemen en te dragen... Guido Coningx en Ward Hendrickx foto s: Toon Willems 16 17

10 Open Ponsaerts n.v. Peperstraat Tienen tel fax u wachtdienst: GSM zondag 14 mei 24/24u service maandag t/m vrijdag: 7u30-18u zaterdag 9-12 u RotaRally vanaf 8u s morgens, in de Passant w w w. r o t a r a l l y. b e Luc Dehairs Algemene schrijnwerkerij Privaat: Steenweg Zoutleeuw tel fax Werkplaats: Koepoortstraat Zoutleeuw tel Oproep voor kandidaten rommelmarkt Op zondag 18 juni organiseert de Toeristische dienst van 10 tot 17u een rommelmarkt op het Stationsplein in Budingen tegenover café Klauterland. Indien je geïnteresseerd bent in een standplaats, kun je je inschrijven bij de Toeristische dienst of Voor inwoners van Zoutleeuw is de standplaats gratis, niet-inwoners betalen 5. Je brengt zelf je tafels en stoelen mee. Elke stand is maximum 3m breed. Die dag wordt het plein evenals het fietscafé en het fietsroutenetwerk officieel ingehuldigd, dus er zal volk genoeg zijn! Fietsen Bromfietsen Grasmaaiers Bogaerdenstraat 37, 3440 Zoutleeuw tel fax Grote Steenweg 121 Halle-Booienhoven tel & fax Jobstudenten voor containerpark gezocht! Het stadsbestuur zoekt voor de maanden juli ( ) en augustus ( ) 2 jobstudenten voor het containerpark. Ben je enthousiast, milieubewust en minimum 16 jaar, aarzel dan niet om je kandidaat (m/v) te stellen voor deze job. Kandidatuur te richten aan het College van burgemeester en schepenen, Vincent Betsstraat Zoutleeuw of stad Zoutleeuw leeft 1 mei: Kunstkring: - tentoonstelling door de leden van de Kunstkring en een aantal gastkunstenaars in het parochiecentrum van Budingen van 14 tot 20u. - van 1 tot 31 mei doorlopend tentoonstelling in handelszaken. Info Jos Godfroid F.V. Houtsnijkunst: opendeuravond van 20 tot 22u, Linterseweg 66 Budingen. KWB Zoutleeuw: busuitstap. Info Paul Peetermans , 7, 14, 21 en 28 mei: Toeristische dienst: beiaardconcert om 16u op de Grote Markt. Info Zie ook blz mei: De Zwam: Metalnight met live optreden van Spelbound. K.V.G.: paasfeest voor kinderen met een handicap in het catecheselokaal van Zoutleeuw, Grote Markt 2 van 13.30u tot 17u. Info Anne Huybrighs , 6 en 7 mei: Frans Mathée: open atelierdagen telkens van 13 tot 19u, Leenhaagstraat 13 Budingen. Toegang gratis. Beeldhouwwerken olieverfschilderijen e.a. Voor elke bezoeker een drankje. 6 mei: RD Zoutleeuw: Will Tura in concert in de Passant. Een ideetje voor Moederdag! Kaarten bij Jan Lisson mei: Vakantiegenoegens Zoutleeuw: Vakantiegenoegens Happening in de Vrije Basisschool Stationsstraat 16, vanaf 13.30u. Info Agnes Wouters mei: K.V.G.: paasfeest voor mensen met een handicap in de parochiezaal van Budingen van 14 tot 18u. Info , 15, 22 en 29 mei: F.V.Houtsnijkunst: lessen van 20 tot 22u, Linterseweg 66 Budingen. 10 en 13 mei: Kinderatelier: in het atelier van Hedwig Luykx, Jan Van Heelutraat 2, telkens van 13.30u tot 16.30u. Kinderen vanaf 6 jaar krijgen de kans om een namiddag creatief bezig te zijn. Zij worden door de kunstenares zelf ingeleid in de basis van de bindtechnieken. Info Hedwig Luykx Foto s: Toon Willems Opening schatkamer Opening extra speelruimte in het kinderdagverblijf De Kaboutertjes. 11 mei: St.-Tarcisiusinstituut: opendeuravond van 18 tot 21u. Er zijn infosessies over het studieaanbod om 18.30u, 19.15u en 20u, waarna de bezoekers een rondleiding krijgen in de school. In de klaslokalen en de refter worden de vakken en activiteiten voorgesteld. 12 mei: De Zwam: Zwamquiz (in het kosterhuis te Dormaal). Inschrijving 12 /4 personen (4 personen per team) via 13 en 14 mei: Prova-hof: provinciale jumping. Tijdens deze twee dagen springen er een 400-tal combinaties. Het programma begint elke dag om 9u en duurt tot 20u, met als hoogtepunt de grote prijs op zondagmiddag. Er is vrije toegang en de nodige restauratie en animatie (ponyrijden, springkasteel, enz.). 14 mei: Rotary Club Linter Getedal: 4 de familiedag en Rotarally in en rond de Passant. Zie ook blz mei: KAV Booienhoven: daguitstap. info Bamps Marie-Louise mei: KWB Zoutleeuw: wekelijks fietsen. Info Peetermans Paul Rode Kruis Vlaanderen: bloedinzameling in de Passant van 18u tot 20.30u. 20 mei: K.V.G.: daguitstap met liftbus voor kinderen met een handicap. Info Hilda Vandevelde Chiro Jeugddroom: bonte avond in de Passant. Zie ook blz.9. De Zwam: live optreden beste van de Zwam mei: Katholiek Onderwijs Zoutleeuw: schoolfeest. Van 14 tot 17u op campus Leonardus (Stationsstraat 16, Zoutleeuw), spetterende show Swing is cool door de leerlingen van de basisschool. De middenschool zorgt voor randanimatie. Van 17 tot 21u op campus Tarcisius (Predikherenstraat 1, Zoutleeuw), reuze barbecue: 12 voor volwassenen; 6 voor kinderen. Bestellen op Vakantiegenoegens Zoutleeuw: fietstocht. Om 14u vertrek aan het catecheselokaal, Grote Markt 2. Info Agnes Wouters Natuurpunt: Walk for nature in het domein Het Vinne. Zie ook blz

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie.

Zoutleeuw zomert. In dit nummer. Nieuws van de gemeenteraad. Jaarprogramma cultuurraad. Dag van het park. Zomerdagen. Politie. tweemaandelijks juli/augustus 2004 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 omzetten naar 70 % zwart In dit nummer Nieuws van de gemeenteraad Jaarprogramma cultuurraad

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

>> Bijzondere Bonheidenaar: gitaarbouwer Georges Sterckx >> Think-Pink-Fietshappening kleurde Bonheiden roze

>> Bijzondere Bonheidenaar: gitaarbouwer Georges Sterckx >> Think-Pink-Fietshappening kleurde Bonheiden roze de hele zomer 21 tot 25 tot augustus 7, 14, 21 & 28 juli Rijmheide >> Bijzondere Bonheidenaar: gitaarbouwer Georges Sterckx >> Think-Pink-Fietshappening kleurde Bonheiden roze >> Strengere geluidsnormen

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009. zie pag. 26. scholenveldloop. chiro eversheim. inzameling grof huisvuil

Meise. + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009. zie pag. 26. scholenveldloop. chiro eversheim. inzameling grof huisvuil + CULTUURBIJLAGE nr 223 SEPTEMBER 2009 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info krant Meise Werken aan afrittencomplex A12 zie pag. 26 scholenveldloop chiro

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie