aanvulling september 2014 De RekenHulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanvulling september 2014 De RekenHulp"

Transcriptie

1 aanvulling september 2014 De RekenHulp Kerncijfers personenschade 2014

2 de Rekenaars Het RekenBureau is inmiddels uitgebreid naar 5 rekenaars. Allen toegewijde professionals die met passie hun vak uitoefenen. Hieronder stellen we ze (nogmaals) aan u voor: erik-jan bakker erna sommer robert withagen mariëtte wouters frans de tombe

3 Sociale Zekerheid De lonen en uitkeringen vermeld in de tabellen zijn bruto bedragen. Minimum(jeugd)loon Vanaf 1 juli 2014 is het bruto minimumloon met 0,65% verhoogd ten opzichte van 1 januari De minimumlonen worden twee keer per jaar (1 januari en 1 juli) aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. leeftijd Leeftijd % minimumloon per maand excl. VT per jaar incl. VT 23 e.v. 100% 1.495, , % 1.270, , ,5% 1.084, , ,5% 919, , ,5% 785, , ,5% 680, , ,5% 590, , ,5% 515, , % 448, ,21 Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten De Wajong biedt jonggehandicapten en studenten, die tijdens de studie gehandicapt zijn geraakt, ondersteuning bij het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Indien zij hiermee niet voldoende kunnen verdienen, komen zij in aanmerking voor inkomensondersteuning. De Wajong zal naar verwachting per 1 januari 2015 wijzigen. Vanaf dat moment zal de nieuwe Participatiewet in werking treden. Leeftijd leeftijd grondslag per werkdag per jaar incl. VT* 23 e.v. 68, ,43 extra toeslag per maand extra toeslag per jaar 22 58, ,25 1,84 22, , ,90 4,49 53, , ,89 9,11 109, , ,05 15,20 182, , ,21 15,84 190,08 * Op basis van 261 werkdagen en te vermenigvuldigen met het uitkeringspercentage. Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering Het maximumdagloon voor de berekening van de ZW-, WAO/WIAen WW-uitkering is met ingang van 1 juli 2014 vastgesteld op 198,28 bruto. 1

4 Anw Anw Algemene nabestaandenwet De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van het De De De hoogte hoogte van van van de de nabestaandenuitkering is is afhankelijk is afhankelijk van van van het het het inkomen. inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld inkomen. Inkomen Inkomen Inkomen verband in verband in met verband (vroegere) met met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld arbeid arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIAof WW-uitkering) een WAO-, WIA- komt of volledig WW-uitkering) in mindering komt volledig op de nabestaandenuitkering. nabestaandenuitkering. Van inkomen arbeid Van (loon, inkomen winst, uit VUT, arbeid vervroegd (loon, winst, pensioen VUT, of een in mindering op een een WAO-, WAO-, WIA- WIA- of WW-uitkering) of komt komt volledig volledig in mindering op de op de nabestaandenuitkering. Van Van inkomen inkomen uit arbeid uit arbeid (loon, (loon, winst, winst, VUT, VUT, bovenwettelijke vervroegd pensioen uitkering) of blijft een bovenwettelijke een deel buiten uitkering) beschouwing: blijft een 50% deel van het vervroegd minimumloon pensioen of een blijft een deel buiten beschouwing: plus of een een derde bovenwettelijke 50% van deel het van minimumloon wat uitkering) boven dit blijft plus bedrag een deel een derde wordt buiten verdiend. buiten beschouwing: 50% van het plus een derde deel van Bij wat een boven inkomen 50% van dit bedrag uit het arbeid minimumloon wordt tot verdiend. 738,90 plus Bij bruto een een per derde inkomen maand uit deel wordt deel van van wat boven dit bedrag wordt Bij een inkomen uit arbeid de wat nabestaanden-uitkering boven dit bedrag wordt tot 7 38,90 bruto per maand nog verdiend. volledig Bij wordt de uitbetaald. een inkomen nabestaandenuitkering nog volledig uitbetaald. Verzorgt men (geboren vóór 1950) Verzorgt uit men arbeid (geboren arbeid tot tot vóór 738,90 738, ) bruto bruto een per kind per maand onder maand wordt de wordt 18 de en nabestaanden- verdient uitkering 2.793,69 nog nog per volledig volledig maand, uitbetaald. dan krijgt Verzorgt men Verzorgt geen men men nabestaandenuitkering. (geboren vóór vóór 1950) 1950) In men meer dan uitkering een kind onder de 18 en verdient men meer dan ,69 per een andere een kind kind onder gevallen onder 18 krijgt de en 18 men verdient verdient geen men nabestaandenuikering men meer meer dan dan 2.793, ,69 als per men per meer maand, dan krijgt men geen nabestaandenuitkering. In andere maand, verdient maand, dan dan dan krijgt krijgt 2.419,73 men men geen geen per nabestaandenuitkering. maand. In andere In andere gevallen krijgt men geen nabestaandenuikering als men meer gevallen gevallen krijgt krijgt men men geen geen nabestaandenuikering als als men men meer meer verdient dan 2.419,73 per maand. verdient verdient dan dan 2.419, ,73 per per maand. maand. AOW Algemene Ouderdomswet excl. excl. tegemoetkominkoming per per maand maand tegemoetkominkoming per per maand maand totaal totaal incl. incl. VT* VT* per per jaar jaar Nabestaandenuitkering 1.131, ,76 16,50 16, ,24 Halfwezenuitkering tot 18 tot 18 jaar jaar vervallen vervallen per per 1 juli 1 of juli 1 of oktober 1 oktober 2013** 2013** Nabestaandenuitkering voor voor nabestaanden met met kind kind < 18 < , ,39 16,50 16, ,44 jaar jaar Nabestaandenuitkering bij bij verzorgingsrelaties 728,48 728,48 16,50 16, , ,24 Wezenuitkering tot 10 tot jaar 10 jaar 362,16 362,16 16,50 16, , ,36 Wezenuitkering van van 10 tot 1016 tot jaar 16 jaar 543,24 543,24 16,50 16, , ,04 Wezenuitkering 724,33 724,33 16,50 16,50 van van 16 tot 1621 tot jaar 21 jaar * Het totaal jaarbedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw , ,96 * * * Het Het totaal Het totaal jaarbedrag is inclusief is inclusief de tegemoetkoming de tegemoetkoming Anw. Anw. Anw. ** Afhankelijk van recht op Anw-uitkering vóór of na april ** ** ** Afhankelijk Afhankelijk Afhankelijk van van van recht recht recht op Anw-uitkering op op Anw-uitkering vóór vóór vóór of na of of 1 na na april 1 1 april april AOW AOW Algemene Algemene Ouderdomswet excl. excl. excl. tegemoetkominkoming per per maand maand KOB totaal KOB KOB totaal totaal per per incl. VT* per incl. incl. VT* VT* maand per jaar maand maand per per jaar jaar Alleenstaand 1.079, ,83 25,12 25, ,84 Alleenstaande ouder ouder ouder met met met 25,12 kind tot 18 jaar 1.370, ,01 25,12 25, ,88 kind kind tot 18 tot jaar 18 jaar Gehuwd/samenwonend Gehuwd/samenwonend (beide partners AOW- 737,76 25, ,88 (beide (beide partners partners AOWleeftijleeftijd of ouder) of ouder) AOW- 737,76 737,76 25,12 25, , ,88 leeftijd of ouder) Gehuwd / samenwonend Gehuwd zonder Gehuwd / toeslag samenwonend / 737,76 25, ,88 zonder (partner zonder toeslag jonger toeslag dan de 737,76 737,76 25,12 25, , ,88 (partner AOW-leeftijd) (partner jonger jonger dan dan de de AOW-leeftijd) Gehuwd / samenwonend met max. toeslag Gehuwd 1.475,52 25, ,32 (partner Gehuwd / samenwonend jonger / dan de met AOW-leeftijd) met max. max. toeslag toeslag 1.475, ,52 25,12 25, ,32 (partner Gehuwd (partner jonger / samenwonend jonger dan dan de de AOW-leeftijd) met 10% verlaagde toeslag 1.401,74 25, ,29 (partner jonger dan de Gehuwd AOW-leeftijd) Gehuwd / samenwonend / met met 10% 10% verlaagde toeslag * Het toeslag totaal jaarbedrag is inclusief de koopkrachttegemoetkoming 1.401, ,74 (KOB) 25,12 25,12 AOW ,29 (partner (partner jonger jonger dan dan de de AOW-leeftijd) De bedragen zijn volledige AOW-uitkeringen. Wie pas later in ** Het Het Nederland * totaal Het totaal totaal jaarbedrag is komen is inclusief is wonen is inclusief de of de een koopkrachttegemoetkoming aantal jaren het buitenland (KOB) (KOB) (KOB) AOW. AOW. AOW. heeft gewoond, zal een lagere uitkering krijgen indien de De ontbrekende De bedragen bedragen zijn jaren zijn volledige niet volledige zijn AOW-uitkeringen. bijverzekerd. Voor ieder Wie Wie pas jaar pas later 2% later minder Nederland AOW. Nederland is is komen komen is komen wonen wonen wonen of of een een of een aantal aantal aantal jaren jaren jaren in in het het in het buitenland buitenland heeft heeft heeft gewoond, gewoond, zal zal zal een een een lagere lagere lagere uitkering uitkering uitkering krijgen krijgen krijgen indien indien indien de de de ontbrekende jaren niet zijn bijverzekerd. Voor ieder jaar 2% minder AOW. ontbrekende jaren jaren niet niet zijn zijn bijverzekerd. Voor Voor ieder ieder jaar jaar 2% 2% minder minder AOW. AOW. 2

5 Kapitalisatiefactoren (6% rente, 3% inflatie) De kapitalisatiefactoren zijn bepaald op basis van de periodesterftetafels GBM/GBV , 6% rente en 3% inflatie. De contante waarde kan als volgt worden bepaald: Kies uit de tabel de kapitalisatiefactor bij de looptijd en de desbetreffende leeftijd (op kapitalisatiedatum) en vermenigvuldig deze factor met de netto jaarschade. Mannen Mannen leeftijd looptijd 1 0,9716 0,9715 0,9713 0,9710 0,9700 0,9665 0,9579 0, ,9155 1,9152 1,9146 1,9137 1,9105 1,9002 1,8740 1, ,8327 2,8319 2,8308 2,8290 2,8223 2,8015 2,7487 2, ,7238 3,7224 3,7206 3,7175 3,7061 3,6711 3,5823 3, ,5896 4,5874 4,5848 4,5799 4,5624 4,5094 4,3751 3, ,4308 5,4276 5,4240 5,4171 5,3918 5,3169 5,1271 4, ,2480 6,2437 6,2391 6,2295 6,1949 6,0940 5,8385 5, ,0421 7,0363 7,0305 7,0179 6,9722 6,8412 6,5094 5, ,8135 7,8062 7,7991 7,7828 7,7242 7,5587 7,1399 5, ,5630 8,5539 8,5454 8,5249 8,4514 8,2470 7,7300 6, ,2911 9,2802 9,2701 9,2446 9,1543 8,9064 8, ,9984 9,9856 9,9737 9,9425 9,8333 9,5371 8, , , , , , ,1394 9, , , , , , ,7134 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8451 leeftijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3828 Kapitalisatiefactoren De kapitalisatiefactoren zijn bepaald op basis van de periodesterftetafels GBM/GBV , De contante waarde kan als volgt worden bepaald: Kies uit de tabel de kapitalisatiefactor bij de looptijd en de desbetreffende leeftijd (op kapitalisatiedatum) en vermenigvuldig deze factor met de netto jaarschade. 3

6 Vrouwen leeftijd leeftijd looptijd looptijd 1 1 0,9716 0,9716 0,9716 0,9716 0,9715 0,9715 0,9712 0,97120,97020,9702 0,9678 0,96780,9631 0,9631 0,9474 0, ,9156 1,9156 1,9155 1,9155 1,9152 1,9152 1,9144 1,91441,91141,9114 1,9043 1,90431,8900 1,8900 1,8421 1, ,8328 2,8328 2,8326 2,8326 2,8320 2,8320 2,8303 2,83032,82422,8242 2,8099 2,80992,7811 2,7811 2,6837 2, ,7240 3,7240 3,7236 3,7236 3,7227 3,7227 3,7197 3,71973,70933,7093 3,6856 3,68563,6369 3,6369 3,4719 3, ,5900 4,5900 4,5892 4,5892 4,5878 4,5878 4,5833 4,58334,56734,5673 4,5318 4,53184,4580 4,4580 4,2066 4, ,4313 5,4313 5,4302 5,4302 5,4282 5,4282 5,4216 5,42165,39895,3989 5,3492 5,34925,2445 5,2445 4,8875 4, ,2488 6,2488 6,2472 6,2472 6,2445 6,2445 6,2355 6,23556,20486,2048 6,1385 6,13855,9969 5,9969 5,5145 5, ,0430 7,0430 7,0409 7,0409 7,0375 7,0375 7,0255 7,02556,98546,9854 6,9002 6,90026,7152 6,7152 6,0878 6, ,8147 7,8147 7,8120 7,8120 7,8076 7,8076 7,7921 7,79217,74137,7413 7,6347 7,63477,3996 7,3996,6078 6, ,5645 8,5645 8,5611 8,5611 8,5557 8,5557 8,5361 8,53618,47328,4732 8,3427 8,34278,0501 8,0501 7,0752 7, ,2929 9,2929 9,2889 9,2889 9,2821 9,2821 9,2579 9,25799,18169,1816 9,0246 9,02468,6666 8, , ,00069,99599,9959 9,9877 9,9877 9,9581 9,95819,86699,8669 9,6809 9,68099,2490 9, , ,688210, ,682710, ,672810, , , , , ,3118 9,7971 9, , ,356311, ,349811,33811,338111, , , , , , , , , ,005311, ,998011, ,984011,93411,93411,79011, , , , , , ,635812, ,627512, ,611212, , , , , , , , , ,248413, ,239013, ,220013, , , , , , , , , ,843513, ,833013, ,810913,73313,73313, , , , , , , ,421614, ,410014, ,384414, , , , , , , , , ,983314, ,970314, ,940914, , , , , , , , , ,528915, ,514615, ,480815, , , , , , , ,059016,04316,043116, ,004615, , , , , , , ,573916, ,556316, ,512616,37016,37016, , , , , ,074117, ,054717,00517,005116, , , , , , , ,560117, ,538617, ,482617, , , , , , , ,032118, ,008417, ,945517, , , , , , , ,490618, ,464418, ,393918, , , , , , , ,935918,90718,907118, ,828318, , , , , , , ,368519, ,336719, ,249018, , , , , , , ,788719, ,753619, ,656319, , , , , , , ,196720, ,158120, ,050619, , , , , ,593020, ,550520, ,432020, , , , , ,977820, ,931020, ,800920, , , , , ,351421, ,300021, ,157620, , , , , ,714221, ,657721, ,502321, , , , , ,066522, ,004421,83521,835221, , , , , ,408422, ,340422, ,156721, , , , , ,740322, ,665822, ,467021, , , , , ,062422, ,981022,76622,766222, , , , , ,375023, ,286123, ,054622, , , , , ,678223, ,581423, ,332422, , , ,972423, ,867123, ,599822, , , ,257724, ,143523, ,856823, , , ,534424, ,410724, ,103823, , , ,802624, ,668924, ,340623,54623, , ,062524, ,918324, ,567623, , , ,314425,15925,159224, ,784723, , , ,558425, ,391624, ,992024, , , ,794725, ,615825, ,189624, , , ,023525, ,831825, ,377424, , , ,244926, ,039925, , , ,459126,24026,240225, , , ,666326, ,432825, , , ,866726, ,617726, , , ,060326,79526,795226, , , ,247326,96526,965226, , , ,427927, ,127826, , , ,602127, ,283126, , , ,770227, ,431126, , , ,932227, ,571826, , , ,088227,70527, , ,238427,83127, , ,382727, , , ,521428, , , ,654528, , , ,782028, , , ,903928, , , ,020328,43128, , ,131328, , , ,236828, , , , , , , , , , , ,6814 4

7 leeftijd looptijd 1 0,9806 0,9805 0,9803 0,9800 0,9791 0,9755 0,9668 0, ,9423 1,9420 1,9413 1,9404 1,9372 1,9267 1,9001 1, ,8854 2,8846 2,8834 2,8816 2,8748 2,8535 2,7996 2, ,8102 3,8089 3,8069 3,8037 3,7920 3,7560 3,6648 3, ,7172 4,7150 4,7122 4,7072 4,6890 4,6342 4,4952 4, ,6066 5,6033 5,5996 5,5924 5,5660 5,4880 5,2903 4, ,4788 6,4742 6,4694 6,4594 6,4231 6,3174 6,0496 5, ,3341 7,3281 7,3220 7,3086 7,2604 7,1222 6,7722 5, ,1729 8,1651 8,1576 8,1403 8,0780 7,9023 7,4577 6, ,9953 8,9856 8,9766 8,9546 8,8760 8,6576 8,1053 6, ,8017 9,7900 9,7792 9,7517 9,6545 9,3880 8, , , , , , ,0931 9, , , , , , ,7727 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7580 Kapitalisatiefactoren (4% rente, 2% inflatie) De kapitalisatiefactoren zijn bepaald op basis van de periodesterftetafels GBM/GBV , 4% rente en 2% inflatie. De contante waarde kan als volgt worden bepaald: Kies uit de tabel de kapitalisatiefactor bij de looptijd en de desbetreffende leeftijd (op kapitalisatiedatum) en vermenigvuldig deze factor met de netto jaarschade. Mannen Mannen leeftijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4226 Kapitalisatiefactoren (4% rente, 2% inflatie) De kapitalisatiefactoren zijn bepaald op basis van de periodesterftetafels GBM/GBV , 4% rente en 2% inflatie. De contante waarde kan als volgt worden bepaald: Kies uit de tabel de kapitalisatiefactor bij de looptijd en de desbetreffende leeftijd (op kapitalisatiedatum) en vermenigvuldig deze factor met de netto jaarschade. 5

8 Het Reken- Machientje Op de website kunt u gebruik maken van Het RekenMachientje. Hiermee kunt u een contante waarde berekenen zonder sterftekanscorrectie (conform richtlijn zelfwerkzaamheid van De Letselschade Raad). Ook kunt u kapitaliseren met andere percentages voor Vrouwen leeftijd looptijd 11 0,9807 0,9806 0,9805 0,9803 0,9793 0,9769 0,9721 0, ,9424 1,9423 1,9420 1,9412 1,9381 1,9309 1,9163 1, ,8856 2,8853 2,8847 2,8830 2,8767 2,8621 2,8326 2, ,8105 3,8100 3,8091 3,8060 3,7953 3,7709 3,7209 3, ,7176 4,7168 4,7154 4,7107 4,6942 4,6574 4,5810 4, ,6072 5,6060 5,6040 5,5971 5,5735 5,5217 5,4127 5, ,4796 6,4779 6,4752 6,4657 6,4334 6,3640 6,2156 5, ,3351 7,3329 7,3293 7,3166 7,2743 7,1844 6,9893 6, ,1741 8,1713 8,1666 8,1501 8,0962 7,9831 7,7334 6, ,9969 8,9933 8,9875 8,9666 8,8993 8,7600 8,4472 7, ,8037 9,7994 9,7921 9,7661 9,6839 9,5153 9, , , , , , ,2490 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7616 leeftijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9427 6

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

4. Kerncijfers personenschade 2016

4. Kerncijfers personenschade 2016 4. Kerncijfers personenschade 2016 Minimum (jeugd)loon Leeftijd incl. vt 23 e.v. 1.524,60 19.758,82 22 1.295,90 16.794,86 21 1.105,35 14.325,34 20 937,65 12.151,94 19 800,40 10.373,18 18 693,70 8.990,35

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ. Bruto per maand 1435,20 715, , ,40

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ. Bruto per maand 1435,20 715, , ,40 BIJLAGE II.1 1 juli 2011 Referentie Minimumloon AOW-50% a) AOW-70% a) AOW-90% a) Bruto per maand 1435,20 715,46 1041,74 1321,40 Premie ZVW 0,00 55,44 80,73 102,40 Loonheffing 178,16 0,00 0,00 0,00 Netto

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2014

Rekenregels per 1 januari 2014 Rekenregels per 1 januari 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2007

Rekenregels per 1 juli 2007 Rekenregels per 1 juli 2007 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Nieuwsbrief kerncijfers

Nieuwsbrief kerncijfers Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl NAW Nieuwsbrief kerncijfers

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas Addendum juli 2015 Hoffelijk Kompas 2015 Beste collega, Begin 2015 heb je het Hoffelijk Kompas ontvangen. We hopen dat je daar in je dagelijkse praktijk je voordeel mee hebt kunnen doen. Bij het schrijven

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

AOW en pensioenen. januari 2016

AOW en pensioenen. januari 2016 AOW en pensioenen januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Kennisdossier Algemene nabestaandenwet november 2008

Kennisdossier Algemene nabestaandenwet november 2008 Kennisdossier Algemene nabestaandenwet november 2008 Dit is het kennisdossier over de Algemene nabestaandenwet (Anw). U vindt hierin antwoord op de volgende vragen: PRAKTISCHE ZAKEN 1. Wat is de Anw? 2.

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.21 Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 bedragen bronnen brochure Stand van Zaken van de sociale zekerheid, www.rijksoverheid.nl In deze brochure

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen Toelichting voor HR Professionals / 2017 Wat is er voor de nabestaanden geregeld wanneer uw werknemer overlijdt? In deze brochure vindt u informatie

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie