Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene"

Transcriptie

1 Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet (Anw) Ziektewet (ZW) Wet arbeid en zorg Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) Werkloosheidswet (WW) Ouderdomspensioen voor personen vanaf 65 jaar. SVB Bruto bedrag per maand exclusief vakantiegeld voor: - Alleenstaande 70%: 1018,06 - Alleenstaande 90%: 1289,75 - Gehuwde 50% p.p.: 698,67 Uitkering voor: - Nabestaanden, als zij kinderen verzorgen tot 18, ten minste 45% arbeidsongeschikt zijn enof geboren voor 1 januari Verzorgers van halfwezen tot 18 van wie 1 ouder is overleden - Wezen Uitkering voor zieke werknemers zonder werkgever. Als er wel een werkgever is, moet die zijn werknemer de eerste twee ziektejaren ten minste 70% van het loon doorbetalen. Uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg. Uitkering voor werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Recht op een uitkering na een wachttijd van 104 weken. - IVA-uitkering voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten - WGA-uitkering voor personen die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn Uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, die ten minste 15% arbeidsongeschikt zijn. Uitkering voor gewezen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Zelfstandigen kunnen zich nu particulier verzekeren. Instroom tot 2010: Uitkering voor personen vanaf 18 die: - minstens 25% arbeidsongeschikt zijn sinds hun 17 e - voor hun 30 e minstens 25% arbeidsongeschikt worden en in het jaar voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden student waren Nieuwe Wajong vanaf 2010, geldt alleen voor nieuwe instroom. Uitkering voor personen vanaf 18 jaar die: - minstens 25% arbeidsongeschikt zijn sinds hun 17 e - voor hun 30 e minstens 25% arbeidsongeschikt worden en in het jaar voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden student waren Uitkering voor werkloze werknemers die minimaal 5 arbeidsuren of de helft van de arbeidsuren in een week verliezen en die de laatste 36 weken 26 weken in loondienst hebben gewerkt. SVB Bruto bedrag per maand exclusief vakantiegeld en indien de uitkering niet wordt gekort vanwege ander inkomen: - Nabestaandenuitkering: 1087,96 - Halfwezenuitkering: 247,20 - Wezenuitkering 0-10: 348,15 - Wezenuitkering 10-16: 522,22 - Wezenuitkering 16-21: 696,29 Totaal 2,76 mln uitkeringsjaren: - alleenstaanden: 1,01 mln - gehuwden: 1,75 mln Totaal uitkeringsjaren: - wezen: alleen halfwezen: halfwezen + nabestaanden: alleen nabestaanden: ,1 miljard De bruto-uitkering is 70% van het dagloon uitkeringen 1,2 miljard De bruto-uitkering is maximaal 100% van het dagloon toekenningen 1,1 miljard en de WGA ook door private verzekeraars CWI De bruto IVA-uitkering is 75% van het dagloon (maximum dagloon 183,15). De bruto WGA-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon en daarna 70% tot maximaal 38 maanden. Hierna dient minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit ingezet te worden voor arbeid. In dat geval is de aanvulling 70% van het verschil tussen het huidige loon en het dagloon. Wanneer de verdiencapaciteit onvoldoende wordt benut, is de uitkering afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en minimaal 28% en maximaal 50,75% bruto WML. Afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid is de brutouitkering maximaal 75% en minimaal 14% van het (vervolg)dagloon. De hoogte van het vervolgdagloon is afhankelijk van de leeftijd en het minimumloon. Afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid en de genoten winst is de bruto-uitkering maximaal 75% van het minimumloon voor volledig arbeidsongeschikten, maximaal 70% voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Wanneer iemand bijzonder hulpbehoevend is kan de bruto-uitkering worden verhoogd tot 80 of 100%. Afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid is de brutouitkering maximaal 75% en minimaal 21% van de grondslag (ongeveer gelijk aan bruto (jeugd) WML). Wanneer een jonggehandicapte bijzonder hulpbehoevend is kan de uitkering aangevuld worden tot 100% (jeugd)wml. - werkregeling: een jonggehandicapte dient zijn verdiencapaciteit te benutten om voor een uitkering in aanmerking te komen. Deze is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en maximaal 75% van de grondslag bij volledige arbeidsongeschiktheid. - voortgezette werkregeling (na 5 jaar): wanneer de jonggehandicapte zijn verdiencapaciteit volledig benut, wordt het inkomen uit arbeid aangevuld tot 100% van de grondslag. - inkomensondersteuning voor schoolgaande of studerende Wajong-gerechtigden: 25% van de grondslag. De bruto-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon, daarna 70% van het dagloon. IVA: WGA: uitkeringen uitkeringen (aflopend omdat er geen nieuwe instroom is) IVA: 0,4 miljard WGA: 1,1 miljard 7,3 miljard (aflopend omdat er geen nieuwe instroom is) uitkeringen 0,3 miljard uitkeringen uitkeringen 2,6 miljard (totaal van oude Wajong en nieuwe wet Wajong) uitkeringsjaren 5,8 miljard 1

2 Wet werk en bijstand (WWB) Bijstandsuitkering voor mensen die onvoldoende middelen hebben om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien. Netto bijstand per maand inclusief vakantiegeld voor personen van 21-65: - gehuwden: 1299,04 - alleenstaande ouders: 90% - alleenstaanden van 23 jaar of ouder: 70% De bijstandsnormen 65+ zijn gelijk aan de netto AOW bedragen, rekening houdende met de ouderenkorting. Bijstand < 65 jaar: uitkeringen Bijstand > 65 jaar: uitkeringen (stand per ) 4,0 miljard Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Bijstandsuitkering voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar, per jongeren dienen binnen 8 weken na aanvraag van de uitkering een werkleeraanbod te krijgen, wanneer zij dit niet accepteren verliezen ze het recht op een uitkering - jongeren hebben recht op een uitkering in de periode dat zij wachten op een werkleeraanbod of wanneer het inkomen uit arbeid vervolgens niet voldoende is. Uitkering op sociaal minimum voor: - oudere werkloze werknemers - gedeeltelijk arbeidsongeschikten met IOAW sinds en geen recht op TW - Het vermogen blijft ongemoeid. Uitkering op sociaal minimum voor: - oudere zelfstandigen - gedeeltelijk arbeidsongeschikten met IOAZ sinds en geen recht op TW. - Het vermogen blijft ongemoeid tot Uitkering ter tijdelijke ondersteuning van: - startende kunstenaars - gevestigde kunstenaars met een terugval in inkomen 20 centrumgemeenten Bijstand is een netto uitkering en daarom netto gegarandeerd. De hoogte van de netto bijstandsuitkering is gelijk aan die in de WWB en afhankelijk van de thuissituatie en de leeftijd. Bruto IOAW per maand inclusief vakantiegeld voor: - gehuwden: 1504,42 - alleenstaande ouders: 1454,86 - alleenstaanden van 23 jaar of ouder: 1156,76 Bruto IOAZ per maand inclusief vakantiegeld voor: - gehuwden: 1504,42 - alleenstaande ouders: 1454,86 - alleenstaanden van 23 jaar of ouder: 1156,76 Bruto WWIK per maand inclusief vakantiegeld voor: - gehuwden: 1081,90 - alleenstaande ouders: 1014,75 - alleenstaanden: 732, uitkeringen 0,10 miljard uitkeringen 0,27 miljard uitkeringen 0,03 miljard uitkeringen 0,02 miljard * Naast genoemde regelingen zijn er nog een aantal kleinere of tijdelijke regelingen die omwille van de overzichtelijkheid niet zijn opgenomen, zoals de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI), de Tijdelijke Wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheids-criteria (BIA), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering militairen (Wamil) en de regeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS). ** De uitkeringsbedragen zijn per 1 januari 2010 en de aantallen en uitgaven zijn conform de raming 2010 in de begroting

3 Overzichtstabel 1A: Aanvullingen op basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** AOW-tegemoetkoming Tegemoetkoming voor ouderen met AOW. De uitbetaling loopt gelijk met uitbetaling AOW. ANW-tegemoetkoming Tegemoetkoming voor personen met een nabestaanden-, wezen- of halfwezenuitkering. De uitbetaling loopt gelijk met uitbetaling ANW. Wajong- tegemoetkoming Tegemoetkoming voor Wajong-gerechtigden van 18 tot en met 22 jaar om negatieve inkomenseffecten van de Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag te compenseren. De uitbetaling loopt gelijk met uitbetaling Wajong. Jonggehandicaptenkorting Fiscale korting voor jongehandicapten met (recht op) een Wajonguitkering. wet (TW) Aanvulling van uitkeringen tot het bruto sociaal minimum als het totale gezinsinkomen daaronder ligt. Dit geldt voor ZW-, WW-, WAZ-, Wajong-, WAO-en WIA-gerechtigden. Ouderenkorting Fiscale korting voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder, met een verzamelinkomen tot SVB Bruto 34,26 per maand. 2,8 miljoen 1,1 miljard SVB Bruto 16,78 per maand ,02 miljard De hoogte van de bruto tegemoetkoming verschilt per leeftijd ( 1,71 tot 14,65 per maand). Niet apart geregistreerd. Is verwerkt in uitgaven Wajong. 691 per jaar personen (raming 2007) 0,09 miljard (raming 2007) De hoogte van de bruto toeslag is gelijk aan het verschil tussen uitkeringsjaren 0,41 miljard het bruto sociaal minimum en het inkomen. 684 per jaar personen 1,32 miljard, aanvraag voor toeslag op WW bij CWI Aanvullende alleenstaande ouderenkorting Fiscale korting voor belastingplichtigen met een AOW-uitkering voor alleenstaanden (onafhankelijk van inkomen). 418 per jaar personen ** De uitkeringsbedragen zijn per 1 januari 2010 en de aantallen en uitgaven zijn conform de raming 2010 in de begroting 2010, tenzij anders aangegeven 0,45 miljard 3

4 Overzichtstabel 2: Participatiebevorderende regelingen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Relatie met inkomen Omvang gebruik Uitgaven Inkomensafhankelijke arbeidskorting Fiscale korting voor belastingplichtige die loon of winst geniet uit tegenwoordige arbeid. Afhankelijk van arbeidsinkomen en leeftijd: Tot 57 jaar: Maximaal per jaar jaar: Maximaal per jaar 60-61: Maximaal per jaar 62-64: Maximaal per jaar 65+: Maximaal per jaar Arbeidskorting loopt op tot 157 ( plussers) bij 9.041, vervolgens tot bij Afbouw tot vanaf (afbouw is volledig vanaf ). De inkomensgrenzen en de afbouw met 1,25% met een maximum van 56 geldt ook voor ouderen, Voor 65-plussers geldt een afbouw met 0,581% met een maximum van 26 7,77 mln personen 9,6 miljard Inkomensafhankelijke combinatiekorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting Doorwerkbonus Fiscale korting voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die meer dan 4706 aan loon uit tegenwoordige arbeid verdienen en die een kind verzorgen onder de 12 jaar Fiscale korting voor belastingplichtigen met alleenstaande ouderkorting die tegenwoordige arbeid verrichten en die een kind verzorgen jonger dan 16. Fiscale korting voor 62-plussers met inkomen uit tegenwoordige arbeid. Maximaal 1859 per jaar. Maximaal per jaar, afhankelijk van arbeidsinkomen 62 jaar: 5% van het arbeidsinkomen tot maximaal jaar: 7% van het arbeidsinkomen tot maximaal jaar: 10% van het arbeidsinkomen tot maximaal jaar: 2% van het arbeidsinkomen tot maximaal : 1% van het arbeidsinkomen tot maximaal per jaar vanaf 4.706, met een extra opbouw van 3,8% voor meerinkomen; het maximum wordt bereikt bij personen 4,3% inkomsten uit tegenwoordige arbeid personen Loopt op met arbeidsinkomen tussen en personen 1,25 miljard 0,28 miljard 0,27 miljard 4

5 Overzichtstabel 3: Tegemoetkomingen voor kosten* Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Relatie met inkomen Omvang gebruik** Uitgaven** Kinderen Algemene Kinderbijslagwet (AKW) Kindgebonden budget Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) Kinderopvangtoeslag WTOS Alleenstaande ouderkorting Ouderschapsverlofkort ing Wonen Tegemoetkoming aan ouders in de kosten van het verzorgen en opvoeden van kinderen tot 18 jaar. Tegemoetkoming aan ouders met lage en middeninkomens in de kosten van kinderen. Tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar. Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Tegemoetkoming voor ouders van deelnemers aan beroepsopleidende leerweg tot 18 jaar (verreweg de grootste groep), leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar en ouder en leerlingen in het particulier voortgezet onderwijs. Fiscale korting voor belastingplichtige zonder partner die een kind verzorgt jonger dan 27. Fiscale korting bij opname ouderschapsverlof en opbouw levensloopvoorziening SVB Bedrag per kwartaal voor kinderen geboren na van: jaar: 194, jaar: 236, jaar: 278,55 ism SVB Maximaal per jaar voor: - één kind twee kinderen drie kinderen vier kinderen meer dan vier kinderen, 51 per kind - ieder kind van extra - ieder kind van extra. Over deze bedragen is geen belasting verschuldigd. SVB Bedrag per kwartaal is 211,4. Informatie Beheer Groep De hoogte is afhankelijk van het inkomen, de kosten van de kinderopvang, de opvangsoort en het aantal kinderen. Voortgezet onderwijs : vanaf 1215 tot 5060, afhankelijk van schoolsoort en ouderlijk inkomen. MBO: maximaal 659. Bedragen per jaar. Over deze bedragen is geen belasting verschuldigd. Onafhankelijk van inkomen 3,5 mln kinderen 3,35 miljard Volledig tot verzamelinkomen van , daarboven afbouwpercentage van 7,6%. 1,1 mln huishoudens 0,95 miljard Onafhankelijk van inkomen kinderen 58 miljoen Afhankelijk van het inkomen en het kindertal wordt maximaal 96,5% en minimaal 33,3% van de kosten vergoed (tot de maximum uurprijs) Volledig tot verzamelinkomen van , daarboven afbouwpercentage van 30% huishoudens 2,8 miljard Ca ouders (MBO) en 2400 (VO 18+) 945 per jaar Onafhankelijk van inkomen personen Maximaal 650 per maand (50% netto minimumloon) Onafhankelijk van inkomen ontvangers 34 miljoen 0,35 miljard 0,08 miljard Huurtoeslag Zorg Tegemoetkoming in de kosten van huurwoningen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen (zie hiernaast) en de huur (tot een maximumhuur van 647,53 (per maand, bedrag per 1juli 2009,). De gemiddelde toeslag bedraagt ca per jaar. Vanaf minimuminkomen oplopende eigen bijdrage. Maximaal recht tot een inkomen, afhankelijk van huishoudsoort: - Eenpersoons 65-: Meerpersoons 65-: Eenpersoons 65+: Meerpersoons 65+: ,1 miljoen huishoudens 2,06 miljard Zorgtoeslag Tegemoetkoming in de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet De hoogte is maximaal 735 voor alleenstaanden en maximaal 1548 voor paren. De hoogte is maximaal voor inkomens tot en met het wettelijk minimumloon. Voor hogere inkomens wordt de zorgtoeslag met 5% afgebouwd. 5,9 miljoen huishoudens 4,0 miljard 5

6 (Tegemoetkoming) specifieke ziektekosten Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten op basis van Wtcg Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op basis van de Wtcg Compensatie eigen risico Lokale regelingen Kwijtschelding lokale heffingen WWB- Bijzondere bijstand Fiscale aftrekpost voor specifieke kosten i.v.m. ziekte of handicap op aangifte belastingplichtige. Als de aftrekpost niet verzilverbaar is, wordt een tegemoetkoming verstrekt. Tegemoetkoming voor niet-vergoede meerkosten die mensen met een chronische ziekte enof handicapt hebben. Tegemoetkoming voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn. Tegemoetkoming voor de betaling van het eigen risico in de Zvw voor mensen met meerjarig onvermijdbare zorgkosten. mogen kwijtschelding van lokale heffingen verlenen aan huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. - Bijzondere bijstand indien iemand als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden wordt geconfronteerd met noodzakelijke bestaanskosten, die hij naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan betalen. kunnen categoriale bijstand verstrekken aan ouderen en chronisch zieken - Langdurigheidstoeslag voor mensen die geen uitzicht hebben op werk en langer dan bv 3 jaar in de bijstand zitten. CAK CAK Afhankelijk van hoogte van aftrekbare ziektekosten en inkomensafhankelijke drempel Bedrag is afhankelijk van leeftijd en ernst van de aandoening (vastgesteld op basis van intensiteit zorggebruik). - Laag forfait, 65-: Hoog forfait, 65-: Laag forfait, 65+, Hoog forfait, 65+: 350 De hoogte bedraagt bruto 517. Het bedrag is onderhevig aan de eindheffing. De rechthebbende ontvangt netto 350. Bedrag is 54 op jaarbasis. Over dit bedrag is geen belasting verschuldigd. Voor inkomens tot ca geldt dat zij een deel van hun kosten kunnen vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingsfactor. Er geldt een inkomensafhankelijke drempel van 1,65% voor inkomens tot ca en 5,75% over het meerinkomen. 1,4 miljoen huishoudens 0,5 miljard Onafhankelijk van inkomen 1,8 mln personen 0,50 miljard. Afhankelijk van de lokale lasten in een gemeente. In WWB is geregeld dat 80% van de betalingscapaciteit (Inkomen minus bijstandsniveau) moet worden aangewend om de lokale lasten te voldoen. * De lijst geeft een overzicht van de belangrijkste regelingen, maar is niet uitputtend. ** De gegevens hebben betrekking op 2010, tenzij anders is aangegeven. Bijzondere bijstand is geen vast bedrag en kan ook als lening worden verstrekt. Ook kan de gemeenten een eigen bijdrage verlangen van max. ca. 120 per jaar. De bedragen voor de langdurigheidstoeslag variëren per gemeente. Indicatie: -Alleenstaande: 350,- -Gehuwden 500,- -Alleenstaande ouder: 450,- Over deze bedragen is geen belasting verschuldigd. Onafhankelijk van het inkomen personen 0,40 miljard (op basis van bruto bedrag) Onafhankelijk van inkomen 1,9 mln personen 0,10 miljard De inkomensgrenzen variëren per gemeenten; in veel gevallen wordt 110%- 120% van het bijstandsniveau als grens gehanteerd. Geen landelijke cijfers bekend huishoudens (voorlopig cijfer over 2008) Geen landelijke cijfers bekend. 0,27 miljard (voorlopig cijfer over 2008, langdurigheidstoeslag inbegrepen) 6

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019 Per 1 januari 2019 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

I. VERKLARINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER L), VAN VERORDENING (EG) NR. 883/2004 DE DATUM VANAF WELKE DE VERORDENING VAN TOEPASSING ZAL ZIJN

I. VERKLARINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER L), VAN VERORDENING (EG) NR. 883/2004 DE DATUM VANAF WELKE DE VERORDENING VAN TOEPASSING ZAL ZIJN Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.21 Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 bedragen bronnen brochure Stand van Zaken van de sociale zekerheid, www.rijksoverheid.nl In deze brochure

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009

Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009 Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Premieoverzicht 4 Algemene kinderbijslagwet (AKW) 6 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Algemene nabestaandenwet (ANW)

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2018 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2018 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2011

Rekenregels per 1 januari 2011 Rekenregels per 1 januari 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2012

Rekenregels per 1 januari 2012 Rekenregels per 1 januari 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2012 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2009

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2009 Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2009 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2009 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Overzicht uitkeringsbedragen per 1 juli 2018 Participatiewet Bijstandsuitkeringen De (netto) uitkering voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: per maand 1.352,48 vakantie-uitkering

Nadere informatie

6,1. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 21 juni keer beoordeeld. Economie in context

6,1. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 21 juni keer beoordeeld. Economie in context Samenvatting door een scholier 1406 woorden 21 juni 2012 6,1 43 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie in context 3.1 Onzeker geval - een gebeurtenis die je niet kunt voorkomen of zien aankomen.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2014

Rekenregels per 1 januari 2014 Rekenregels per 1 januari 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2014 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2010 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2010 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019.

In de rekenregels per 1 juli 2019 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd- LIV) in 2019. Rekenregels per 1 januari 2019 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2018

Rekenregels per 1 januari 2018 Rekenregels per 1 januari 2018 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2013 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

4. Kerncijfers personenschade 2016

4. Kerncijfers personenschade 2016 4. Kerncijfers personenschade 2016 Minimum (jeugd)loon Leeftijd incl. vt 23 e.v. 1.524,60 19.758,82 22 1.295,90 16.794,86 21 1.105,35 14.325,34 20 937,65 12.151,94 19 800,40 10.373,18 18 693,70 8.990,35

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67779 3 december 2018 Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, 2018-0000186071,

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2010 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene kinderbijslagwet (AKW) 6 Algemene ouderdomswet

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hackaton bestand

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hackaton bestand Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hackaton bestand 2011-2016 Datum:28 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2011 vastgesteld op 1.424,40 per maand. In verband hiermee zal het netto

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie