Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent"

Transcriptie

1 , Hoogeveen, Hardenberg Welzijn Sociaal-agogisch werk,,

2 Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure gaat over de opleidingen Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk en. Je leest wat je kunt met deze Tt opleidingen, wat je er doet en wat de vooropleidingseisen zijn. Meer informatie staat op Sociaal-agogisch werk Pedagogisch werk De opleidingen De opleidingen Niveau Duur Hoogeveen Hardenberg Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau Duur Hoogeveen Hardenberg Medewerker maatschappelijke zorg 3 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Duur Niveau Duur De opleidingen Maatschappelijke zorg De opleidingen Niveau Hoogeveen Hardenberg = beroepsopleidende leerweg (leren en stage) 03

3 Sociaal-agogisch werk Wat kun je met deze opleidingen? Aan het werk Met het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang kun je gaan werken als groepsleider kinderopvang, als leider peuterspeelzaalwerk of als assistent groepsleider. Ook kun je aan de slag op een basisschool. Je voert dan geen onderwijskundige werkzaam heden uit, maar richt je op pedagogisch-verzorgende taken. Met het diploma Medewerker maatschappelijke zorg kun je aan het werk als begeleider of groepsleider in de woonomgeving of dagbesteding. Je werkt bijvoorbeeld met lichamelijk of verstan- delijk gehandicapten, psychiatrische cliënten, (dementerende) ouderen of dak- en thuislozen. Je ondersteunt individuele cliënten of een groep. Met het diploma Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je aan het werk als begeleider of groepsleider voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Je ondersteunt individuele cliënten of een groep bij hun zorgvraag, maar voert ook coördinerende taken uit. Sociaal-agogisch werk Als persoonlijk begeleider van specifieke doelgroepen kun je gaan werken als woonbegeleider in bijvoorbeeld de verslaafdenzorg, blijf-van-mijn-lijf-huizen of als activiteitenbegeleider in sociale werkplaatsen, asielzoekerscentra en bij ouderen. Je ondersteunt individuele cliënten of een groep bij hun zorgvraag én voert ook coördinerende taken uit. Deze uitstroomrichting is een goede keuze als je later in de jeugdzorg wilt werken. Naar het hbo Met een diploma op niveau kun je doorstuderen aan de volgende hbo-opleidingen: sociaal (ped)agogische hulpverlening (social studies) verpleegkunde creatieve therapie maatschappelijk werk en dienstverlening Als gediplomeerd mbo er heb je het voordeel dat je bekend bent met de manier van werken in het beroepsonderwijs. Je hebt bovendien al veel praktijkervaring opgedaan in verschillende werkvelden en je kunt het verband leggen tussen theorie en praktijk. Door naar hoger niveau mbo Na het behalen van je diploma op niveau 3 kun je doorstromen naar niveau. 0

4 Sociaal-agogisch werk Wat doe je op deze opleidingen? Bij alle opleidingen volg je eerst een gemeenschappelijk basisjaar. Hierin komen de basisvaardigheden voor de beide richtingen Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg aan bod. Belangrijke thema s zijn: cliënt en omgeving communicatie en organisatie methodisch begeleiden Na 1½ jaar kies je voor niveau 3 of. Dan is de uitstroomkeuze bekend. Je werkt op school en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste coach met wie je je vorderingen geregeld bespreekt. Voorbeelden van competenties: begeleiden samenwerken aandacht en begrip tonen reflecteren Deze competenties krijgen in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht. Sociaal-agogisch werk Beroepspraktijkvorming In het basisjaar doe je ook werkervaring op buiten school. In het tweede en derde jaar ga je twee dagen per week naar school en ga je drie dagen per week naar je BPV-instelling. Volg je de bbl-opleiding, dan zorg je zelf voor een BPV- of werkplek voor minimaal 2 uur per week. Daarnaast ga je één dag per week naar school. En verder B BL: De opleidingen Sociaal-agogisch werk zijn voor volwassenen ook te volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Daarbij combineer je (betaald of onbetaald) werk met school. Tip: werk je in de jeugdzorg en wil je hier een diploma voor halen, dan is het advies de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen te volgen (Maatschappelijke zorg niveau ). In de bbl-variant kunnen de opleidingen op niveau 3 afgerond worden in twee jaar. De bbl-opleidingen op niveau kunnen in drie jaar afgerond worden. Voor mensen met een diploma zorg of welzijn op niveau 3 bestaat de mogelijkheid om in 1 of 2 jaar een verkort traject voor een opleiding Sociaal-agogisch werk op niveau te volgen. Wil je later werken in de jeugdzorg, kies dan voor de richting Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en volg daarna een hbo-opleiding. 07

5 Wist je dat... je tijdens de opleiding SCW ook in het buitenland stage kunt lopen?? Wat kun je met deze opleiding? Aan het werk Als je graag met mensen werkt, kun je vele kanten op. Denk aan welzijnswerker, educatief medewerker, jongerenof ouderenwerker, opbouwwerker, medewerker in een recreatieteam, medewerker in de maatschappelijke opvang, buurthuismedewerker of medewerker in de kinderopvang. Je kunt gaan werken bij een buurt-, wijk- of sportcentrum, bij een poppodium, evenementenbureau, culturele instelling of een organisatie die zich richt op kinderopvang. Op een gemiddelde werkdag organiseer je individueel of in teamverband verschillende activiteiten voor een keur aan doelgroepen. Hierdoor bevorder je hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en hun woon-, werk- en/of leefklimaat. Je communiceert met verschillende instanties in een buurt, wijk, dorp of stad. Ook signaleer je de vraag naar sociaal cultureel werk en ontwikkel je hierop een passend aanbod. Je bereidt projecten en activiteiten voor en begeleidt en evalueert deze. Daarnaast kun je bezig zijn met coördinerende taken, beheer- en beleidstaken en kun je vrijwilligers voor projecten werven. 08 Naar het hbo Met je mbo-diploma kun je door naar een hbo-opleiding, zoals Culturele en maatschappelijk vorming, Instituut voor Sportstudies, pabo, Creatieve therapie, Sociaal pedagogische hulpverlening en Culturele en maatschappelijke vorming. Bij een aantal hbo-opleidingen kun je, in overleg, een verkort traject starten. Hierover kan in de afrondingsfase van de opleiding, in overleg met de betreffende opleiding, meer duidelijkheid worden gegeven. De opleiding vormt een mooie, brede basis voor een vervolgopleiding in het hbo. Je leert hoe je beter kunt leren, je leert jezelf goed kennen en je plannend en organiserend vermogen wordt volop ontwikkeld!

6 Wat doe je op deze opleiding? niveau Vakken die op je lesrooster verschijnen zijn onder andere: ontwikkelingspsychologie pedagogiek theater doelgroepenleer sport organisatiekunde creatieve vorming marketing muziek Competenties die je ontwikkelt tijdens de opleiding zijn onder andere: plannen en organiseren, presenteren, samenwerken en overleggen, creëren en innoveren en omgaan met verandering en aanpassen. En verder Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid je opleidingstraject vooral te richten op: Theater en Interactie; begeleiding van drama- en dansprojecten. Recre-Actie; vaardigheden ontwikkelen in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van sport- en recreatieve activiteiten. Tripple P: werken met specifieke doelgroepen in de samenleving zoals in het jongerenwerk of in activiteitencentra. In het eerste leerjaar start je met een oriënterende stage van 30 weken. Tijdens de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 loop je 10 tot 1 weken stage in de recreatiesector. In het tweede leerjaar loop je gedurende 20 weken je hoofdstage. Tijdens het derde leerjaar loop je de laatste 20 weken van de opleiding de uitstroomstage waarin je tevens je examen afrondt. 11

7 Wist je dat... de workshops muziek en drama je opleiding nog leuker maken? Wat kun je met deze opleiding? Aan het werk Met je diploma op zak kun je aan de slag als onderwijsassistent bij een basisschool, in het speciaal en voortgezet onderwijs en in het mbo. Een gemiddelde werkdag begint met het voorbereiden van lessen/ activiteiten. Daarna ben je aanwezig bij het begeleiden in de klas(sen) en soms eet je samen met de kinderen. Ook heb je taken als administreren, vergaderen, overleggen met teamleden en opdrachten nakijken. Je volgt de leerlingen in hun ontwikkeling en signaleert eventuele achterstanden. Je assisteert de leerkracht bij het uitleggen van onderwijsactiviteiten en opdrachten. Soms verzorg je ook (onderdelen van) lessen. In het basis- en speciaal onderwijs heb je verschillende zorgtaken. Ook help je bij het organiseren van schoolactiviteiten. 12 Naar het hbo Na deze mbo-opleiding kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen, zoals pabo, SPH, een lerarenopleiding, creatieve therapie en maatschappelijk werk. Het komt voor dat je met het mbo-diploma versneld de pabo kunt volgen. Als je van het mbo doorstroomt naar het hbo, heb je al ervaring in het werken met kinderen en groepen (ook in teams van een school). Daarnaast heb je een goede voorbereiding gehad, doordat je al veel uren stage hebt gelopen op scholen. Je hebt dan al veel met kinderen gewerkt en je beschikt dus over veel praktijkervaring.

8 Wat doe je op deze opleiding? niveau, Hoogeveen, Hardenberg Tijdens de opleiding volg je de volgende vakken: Nederlands Engels rekenen methodieklessen gericht op pedagogiek, didactiek en communicatie muziek beeldende vorming tekenen drama- en spellessen In het eerste leerjaar loop je één dag een oriënterende stage en ga je vier dagen naar school. In het tweede en derde leerjaar loop je drie dagen stage en ga je twee dagen naar school. En verder Lessen worden veelal in de vorm van workshops aangeboden. Je krijgt een eigen coach, die jou begeleidt tijdens speciale coachuren aangegeven in het lesrooster. Verder krijg je projectopdrachten op het gebied van kunst, cultuur en sport. Je leert observeren en rapporteren, activiteiten voorbereiden en begeleiden. Verder leer je kleine administratieve taken en verzorgende taken uit te voeren. Je leert naar jezelf kijken en evalueren. Je leert ook bevindingen te rapporteren, samenwerken en overleggen, plannen en organiseren. 15

9 Wist je dat je ook je rijbewijs met korting kunt halen via het Alfa-college? Vooropleidings- en toelatingseisen Voor de opleiding Sociaal-agogisch werk is het belangrijk dat je goed kunt luisteren en communiceren, dat je flexibel bent en creatief kunt handelen. Verder neem je graag initiatief en heb je veel doorzettingsvermogen. Om de opleiding te kunnen volgen, zijn de volgende vakken in je vooropleiding wenselijk: Nederlands Engels wiskunde biologie maatschappijleer drama/theater lichamelijke opvoeding 16 Als je aan de slag wilt in de sociaal-culturele sector, dan werk je graag met (groepen) mensen. Je bent maatschappelijk betrokken, dus je kunt goed met mensen omgaan en je weet wat er speelt. Luisteren en stevig in je schoenen staan zijn erg belangrijk. Bovendien ben je flexibel en creatief. Ook interesse in cultuur, pedagogiek, psychologie en/of educatie komen goed van pas. Om een goede onderwijsassistent te kunnen worden, moet je begrijpen hoe leerlingen denken en hoe ze dingen aanpakken. Je hebt interesse in het onderwijs en in taal en rekenen. Je maakt gemakkelijk contact, ook met ouders en je kunt goed organiseren. Je straalt rust en stabiliteit uit en bent creatief en flexibel.

10 Meer weten en aanmelden Voor de opleidingen bij het Alfa-college gelden deze algemene minimale vooropleidingseisen: mbo-niveau vooropleiding 1 geen diploma vereist 2 minimaal een diploma vmbo of een diploma niveau 1 3 minimaal vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-gemengde leerweg of vmbo-theoretische leerweg, overgangsbewijs havo of vwo 3 naar of diploma mbo-niveau 2 minimaal vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-gemengde leerweg of vmbo-theoretische leerweg, overgangsbewijs havo of vwo 3 naar of diploma mbo-niveau 3 A anmelden voor een van deze opleidingen doe je snel en gemakkelijk via Op de website staat nog veel meer informatie over deze en andere opleidingen bij het Alfa-college. Bellen of mailen kan ook: en Kom naar onze voorlichtingsavonden en open dagen. Data en openingstijden staan op Wil je een ochtend of middag meelopen op het Alfa-college? Dat kan! Stuur een naar De kosten van de opleiding vind je ook op onze site. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. 19

11 Locaties van deze opleidingen Hoogeveen Hardenberg Kluiverboom 3 Postbus AP Voltastraat 33 Postbus BA Hoogeveen Parkweg 1-1 Postbus AB Hardenberg opleiding en advies Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Artikelno. B00-12 ontwerp Studio Dorèl fotografie Stijntje de Olde drukwerk Wm Veenstra

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Commerciële opleidingen

Commerciële opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 10 2012-2013 Commerciële opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015. Uniformberoepen. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 12 2014-2015 Uniformberoepen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme

Recreatie en Toerisme # 15 Recreatie en Toerisme Groningen, Hoogeveen, Hardenberg www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk

Nadere informatie

Secretariële, financiële en juridische opleidingen

Secretariële, financiële en juridische opleidingen # 11 Secretariële, financiële en juridische opleidingen, Hoogeveen, Hardenberg Jij? In de za ke dienstverle lijke ning! * Laat je tale nt groeien! www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Creatieve opleidingen Mode, Interieurdesign, Cibap, MultiMedia Design en Game architecture & design

Creatieve opleidingen Mode, Interieurdesign, Cibap, MultiMedia Design en Game architecture & design # 12 Creatieve opleidingen Mode, Interieurdesign, Cibap, MultiMedia Design en Game architecture & design, Hoogeveen Jij? In de! vormgeving t groeien! n * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie:

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan ZORG & WELZIJN. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan ZORG & WELZIJN >Check: www.roctop.nl 3 8 10 12 14 inhoudsopgave zorg & welzijn doktersassistent Doktersassistent - niveau 4 / BBL mbo-verpleegkundige Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Opleidingen. Graafschap College. Secretarieel management SECRETARIEEL MANAGEMENT ED 2-14

Opleidingen. Graafschap College. Secretarieel management SECRETARIEEL MANAGEMENT ED 2-14 SECRETARIEEL MANAGEMENT Opleidingen ED 2-14 Secretarieel management Graafschap College 2015-2016 Organisatorische duizendpoten gezocht! Hou je van plannen, regelen en organiseren? Geeft het je voldoening

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Graafschap College. Opleidingen. Commerciële dienstverlening en internationale groothandel COMMERCIELE DIENSTVERLENING EN INTERNATIONALE GROOTHANDEL

Graafschap College. Opleidingen. Commerciële dienstverlening en internationale groothandel COMMERCIELE DIENSTVERLENING EN INTERNATIONALE GROOTHANDEL COMMERCIELE DIENSTVERLENING EN INTERNATIONALE GROOTHANDEL ED 4-14 Graafschap College Opleidingen Commerciële dienstverlening en internationale groothandel 2014-2015 MEDEWERKERS IN DE COMMERCIËLE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL TAMARA KIEST COMMERCIEEL Vind je het leuk het gesprek aan te gaan? Wil jij leren hoe je de klant kan overtuigen? Zie jij het als een uitdaging om targets en deadlines te halen? DAN IS een toekomst in de

Nadere informatie

Junior Accountmanager

Junior Accountmanager Commerciële Dienstverlening niveau 4 Junior Accountmanager LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Als

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst?

Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst? Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst? Werken en leren in het Parkhuis Het Parkhuis De werkplek: het Parkhuis Het Parkhuis is een verpleeghuis dat is verdeeld over zes locaties in Dordrecht. We bieden

Nadere informatie

Marketing Medewerker

Marketing Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 4 Marketing Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven,

Nadere informatie

Managementassistent/ Directiesecretaresse

Managementassistent/ Directiesecretaresse Secretariële Beroepen niveau 4 Managementassistent/ Directiesecretaresse LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk en Zwolle** * In Harderwijk alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde 33 / Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie