BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP"

Transcriptie

1 BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Zonnige Kempen, VMSW - Infrastructuur Rector de Ramstraat 2240 Zandhoven B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 1 / 18

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Doel Toepassing (KB TMB art. 26) Instrumenten Coördinatiedagboek (CD) Postinterventiedossier (PID) Coördinatiestructuur (CS) PROJECTGEGEVENS Algemeen Bouwheer Ontwerper Veiligheidscoördinator NAVB FOD Arbeid, dienst Welzijn op het werk Aard van de werken: Kritieke fasen Verhoogd risico (volgens art van het KB): Project gebonden risico s:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.8 Coördinatiestructuur TAKEN VAN DE AANNEMER... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Kolom 1: Beschrijving van de uit te voeren werken m.b.t. de verhoogde en projectgebonden risico s.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Kolom 2/3 : Beschrijving en evaluatie van de risico s.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Kolom 4/5: preventiemaatregelen, te gebruiken beschermingsmiddelen en prijsopgave. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRICHTLIJNEN... 8 B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 2 / 18

3 1 INLEIDING 1.1 Doel Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (B-VGP-O) is het beknopte en meer specifieke veiligheidsdocument tijdens de ontwerpfase van dit project. Het bevat naast de algemene projectgegevens vooral de essentiële en projectgebonden risico s en preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van de uitvoering van het werk en de activiteiten van de diverse partijen op de bouwplaats. Dit document is niet beperkend. Het is een aanvulling en/of wijziging van het algemeen veiligheidsen gezondheidsplan (ALGM. VGP). Dit algemene document, dat u steeds kan terug vinden op (klik door naar Veiligheidscoördinatie) is ook van toepassing voor deze werf. Bij zijn offerte dient de hoofdaannemer verplicht een aantal documenten af te leveren (zie Fout! erwijzingsbron niet gevonden.), die via de opdrachtgever terug bij de veiligheidscoördinator terecht komt. Hij maakt op basis van de kwaliteit van deze documenten een analyseverslag m.b.t. de veiligheid en de gezondheid op hetgeen bepalend kan zijn voor de eventuele gunning. Dit veiligheids- en gezondheidsplan is opgesteld conform de bepaling van het KB van 25 januari 2001 en zijn wijziging in het KB van 19 januari 2005 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en conform de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk, en al haar addenda en uitvoeringsbesluiten. 1.2 Toepassing (KB TMB art. 26) Een veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht zodra er ten minste twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren op de tijdelijke en mobiele bouwplaats voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen groter dan 500 m² (Macobo gebruikt dezelfde veiligheids- en gezondheidsplannen voor projecten met een oppervlakte kleiner dan 500 m²). bij werken met een verhoogd risico (graafwerken > 1,20 m, valgevaar > 5 m, drijfzand/slib, chemische/biologische agentia, ioniserende straling, hoogspanningslijnen of drukleidingen > 15 bar, verdrinkingsgevaar, ondergrondse/tunnelwerken, werken met duikuitrusting, overdruk, springstoffen, prefab-elementen) wanneer de vermoedelijke duur langer is dan 30 werkdagen indien het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 3 / 18

4 1.3 Instrumenten Naast het veiligheids- en gezondheidsplan, wat in dit document beschreven wordt, beschikt de veiligheidscoördinator over volgende instrumenten Coördinatiedagboek (CD) De inhoud van het coördinatiedagboek moet bijgehouden worden, d.w.z. periodieke werfverslagen stelselmatig bijgevoegd en andere documenten naar gelang de vooruitgang en evolutie van de werf. De verschillende aannemers moeten de documenten, of kopieën ervan die hun werkzaamheden en installaties aanbelangen spontaan en tijdig aan de veiligheidscoördinator overhandigen zodat deze het coördinatiedagboek behoorlijk kan beheren. De inhoud van dit document omvat : Namen en adressen van tussenkomende partijen De beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen in het belang van de veiligheid De opmerkingen aan de tussenkomende partijen en de gevolgen hiervan De opmerkingen van de aannemers en de gevolgen hiervan De tekortkomingen en maatregelen inzake veiligheid Verslagen van de veiligheidscoördinator De ongevallen Het systematisch bijhouden en aanvullen van het coördinatiedagboek is de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator en dient tevens als uitbreiding op het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan Postinterventiedossier (PID) Het postinterventiedossier is verplicht op alle bouwplaatsen waar coördinatie moet worden georganiseerd en wordt reeds bij aanvang geopend. Het dossier moet voor uitvoerders van eventuele latere werkzaamheden, nuttige documenten bevatten m.b.t. veiligheid en gezondheid, aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk. De opdrachtgever dient het postinterventiedossier bij te houden. De veiligheidscoördinator draagt het postinterventiedossier over aan de bouwheer en maakt hiervoor een proces-verbaal op volgens art. 22 van het KB van 25 januari De inhoud van dit document omvat het volgende : Architecturale, technische en organisatorische elementen i.v.m. de verwezenlijking, instandhouding en onderhoud van het gebouw (As-builtplannen). Informatie voor uitvoerders van later te voorziene werkzaamheden bvb. onderhoud, herstellingen, vervangingen, ontmantelingen van installaties en/of constructie-elementen. De verantwoording van de materiaalkeuzes. Wat waren op het moment van de bouwfase de redenen om welbepaalde materialen te gebruiken Coördinatiestructuur (CS) Een coördinatiestructuur wordt opgericht op alle bouwplaatsen waarvan, hetzij, het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt, hetzij de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie ontwerp, EUR, BTW niet meegerekend, overschrijdt, en waar ten minste B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 4 / 18

5 drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren. De coördinator-verwezenlijking roept de coördinatiestructuur samen en zit deze voor. De coördinatiestructuur draagt bij tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op de bouwplaats door: Te zorgen voor de vereenvoudiging van de informatie en de raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen evenals van hun onderlinge communicatie; Te zorgen voor een efficiënt overleg tussen de tussenkomende partijen omtrent de toepassing van de preventiemaatregelen op de bouwplaats; Te zorgen voor de regelgeving van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen op de bouwplaats; Adviezen inzake veiligheid en gezondheid uit te brengen. B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 5 / 18

6 2 PROJECTGEGEVENS 2.1 Algemeen Adres Rector de Ramstraat, 2240 Zandhoven Projecttitel Zonnige Kempen, VMSW, Rector de Ramstraat (Infrastructuur) Dossiernummer WI 2008/1357/01 Korte beschrijving Infrastructuur Vermoedelijke startdatum Nog nader te bepalen 2.2 Bouwheer Naam VMSW Contactpersoon Koen Spitaels Adres Koloniënstraat 40, 1000 Brussel Telefoon Ontwerper Naam Grontmij Mechelen Contactpersoon Sandra Dils Adres Stationsstraat 51, 2800 Mechelen Telefoon 015/ / Veiligheidscoördinator Firmanaam Contactpersoon Adres MACOBO bvba Dienst Veiligheid Telefoon 013/ Website Schandooi 5, 2431 Laakdal Diesterstraat 6, 3980 Tessenderlo 2.5 NAVB Naam: Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf Adres: Sint-Jansstraat 4, 1000 Brussel Telefoon: 02/ FOD Arbeid, dienst Welzijn op het werk Te raadplegen via B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 6 / 18

7 2.7 Aard van de werken: Volgens art.2 van het KB van 25/01/2001 i.v.m. de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen zijn de geplande werken van dit project onderworpen aan betreffende wetgeving. Bijgevolg dient hiervoor een Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering aangesteld te worden Kritieke fasen Dit zijn momenten waarop de veiligheidscoördinator uitvoering ten minste aanwezig dient te zijn op de bouwplaats voor zover hij/zij hiervan tijdig op de hoogte werd gebracht. Deze zijn oa. de startvergadering, momenten waarop er minstens 4 aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en de werken met een verhoogd risico. Deze laatste worden voor dit project in volgende paragraaf beschreven Verhoogd risico (volgens art van het KB): Verhoogd risico volgens art van het KB x Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2 m Valgevaar van 5m hoogte of meer x Nabijheid van drijfzand of slib Blootstelling aan chemische of biologisch agentia Werk met ioniserende straling x Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer Risico op verdrinking Ondergrondse werken en tunnelwerken Werkzaamheden met duikuitrusting Werkzaamheden onder overdruk Gebruik van springstoffen x Montage en demontage van geprefabriceerde elementen bij dit project KLIP/KLIM plannen na te kijken Plaatsen elementen; lijnvormige 2.8 Coördinatiestructuur Coördinatiestructuur verplicht: Gezien er tenminste 3 aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en de totaliteit van de werken het bedrag van (excl. btw) overschrijdt of het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt is een coördinatiestructuur verplicht (art KB25/01/2001). De coördinator-verwezenlijking zit de coördinatiestructuur voor en roept ze samen op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met het toezicht belaste ambtenaar. Bijdragen tot de organisatie van de coördinatie op de bouwplaats: B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 7 / 18

8 zorgen voor de vereenvoudiging van o informatie o raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen o onderlinge communicatie zorgen voor een efficiënt overleg tussen tussenkomende partijen omtrent de toepassing van de preventiemaatregelen zorgen voor de regeling van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen adviezeren inzake veiligheid en gezondheid In de praktijk zal de veiligheidscoördinator op regelmatige basis deelnemen aan de wekelijkse werfvergaderingen. Indien nodig zal hij een extra vergadering organiseren. Coördinatiestructuur niet verplicht: Coördinatiestructuur is niet van toepassing voor dit project. 3 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRICHTLIJNEN Hierna wordt een overzicht gegeven van mogelijke risico s waarvoor bijgevolg preventiemaatregelen en verhoogde aandacht nodig zijn. Het zijn situaties die tot stand komen door de activiteiten van de (onder)aannemer en die een risico kunnen vormen voor werknemers van de desbetreffende aannemer, maar ook gevolg kunnen hebben voor latere projectfases of voor derden. De aangewende methodiek voor de uitvoering van de risicoanalyse is vrij te bepalen door de aannemer, doch dient minimaal te bevatten: - Een opdeling volgens werkfases. - Per werkfase een inventarisatie van de diverse arbeidsrisico s die hiermee samengaan. - Een evaluatie van de diverse risico s volgens een genormeerde cijfermatige methode (bv Kinney). - Per risico afhankelijk van de evaluatie de te nemen preventiemaatregelen. De risico-evaluatie van de Veiligheidscoördinator is opgebouwd uit 5 belangrijke delen, zoals hieronder weergegeven: I II III IV V Nr. VERRICHTINGEN RISICO S = PREVENTIEMAATREGELEN R = RISICO- MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN INSTRUCTIES Inschatting VC ARBEIDSMIDDELEN K E R Kolom I: Nummering: Nummering volgens het classificatiesysteem van de Veiligheidscoördinator. Kolom II: Verrichtingen - Arbeidsmiddelen: Opsomming van de bouwverrichtingen of gebruikte arbeidsmiddelen die bij dit bouwproject voorkomen. B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 8 / 18

9 Kolom III: Risico s: Opsomming van de mogelijke risico s die gepaard gaan met de bouwverrichtingen of gebruikte arbeidsmiddelen. Kolom IV: Preventiemaatregelen: Opsomming van de mogelijke preventiemaatregelen om de risico s te elimineren of te reduceren. Kolom VI: Risico-evaluatie op basis van onderstaande methode Om een raming te maken van de omvang van een risico, kan worden nagegaan in welke mate er kans bestaat op schade. Voor de uitwerking van de risico-analyse wordt gebruik gemaakt van een methode, die werkt met een eenvoudig rankingsysteem. Hierbij wordt teruggegaan naar de definitie van het Risico: R = K x E, De factoren die bij de inschatting van het risico worden beschouwd zijn: De Kans (K) dat er een ongewenst effect optreedt; Het Effect (E) ofwel de ernstgraad van de schade. Hieronder zijn deze factoren weergegeven in de vorm van een getal en de daarbij horende risico-inschatting. Kans (K) dat er een ongewenst effect optreedt Zeer groot Groot Aanwezig Klein Effect (E) ofwel de ernstgraad van de schade Materiële schade Letsel zonder Letsel met verzuim Blijvend letsel Dood verzuim De Risico-klasse (R-Klasse) bepaald de rangorde voor het plan van aanpak. Risico s met R-klasse A moeten met de hoogste prioriteit behandeld worden. Het herhaaldelijk doorlopen van de totale risicobeoordeling levert inzicht op in de verandering van de Risico-klasses. K X E = 0-10 K X E = K X E = K X E = R-klasse: rangorde voor het plan van aanpak R-klasse D R-klasse C R-klasse B R-klasse A B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 9 / 18

10 I II III IV V Nr. VERRICHTINGEN RISICO S = PREVENTIEMAATREGELEN MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN INSTRUCTIES ARBEIDSMIDDELEN 1 GRONDWERKEN ALGEMEEN Val personen begane grond Voorzien van vrije doorgangswegen in geval van een modderig terrein d.m.v. hout, zand, beton. R = RISICO- Inschatting VC K E R 2 3 D Val voorwerpen bij behandeling: in geval de werknemers zich bevinden in de draaicirkel van de betrokken machines Val voorwerpen bij behandeling: Val van wapeningsstaal op de ijzervlechters tijdens het aanvoeren ervan Val van opgeslagen voorwerpen naast bouwput - Er mag niet gewerkt worden onder lasten in behandeling (elementaire veiligheidsregel). - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel. - Orde en netheid, goede opslag geboden. - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel. Verbod van opslag van materiaal en materieel vlak naast bouwput. 2 8 C 2 9 C 2 5 C Val voorwerpen bij andere gelegenheden: Regelmatig onderhoud van de machine C Val van een machineonderdeel Inspanning, verkeerde tijdens de verplaatsing naar de plaats van actie Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling tijdens het werken met de schop Orde en netheid geboden 2 5 D Stabiel en horizontaal werkvlak 2 5 D Stoten tegen de machine - Instellen van een afgebakende werkzone voor de machine. - Verbieden van alle werk rondom de machine. 2 8 C Klemming, val, tijdens het gebruik van - Enkel gekwalificeerde bevoegden mogen gebruik maken van B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 10 / 18

11 klein en groot materieel (bv. graafmachines) bouwmachines Blootstelling aan elektrische stroom en gasleidingen (ontploffingsgevaar) door het stoten tegen ondergrondse leidingen - Ter beschikking stellen van duidelijke gebruiksaanwijzing van de machine(s). - Toetsen van de operator naar zijn kennis van de gebruiksaanwijzing. - Controleren van de veiligheidsinrichtingen. Regelmatig onderhoud van de machine Opvragen van de plans en opsporen van de ondergrondse leidingen (via Giftige stoffen door het afgraven van bezoedelde grond. Onderzoek van de (chemische) kwaliteit van de grond. 2 2 D Blootstelling aan het lawaai bij gebruik van bouwmachines. Dragen van gepaste gehoorbescherming 4 4 C 2 RIOLERINGWERKEN ALGEMEEN Val van personen van hoger vlak. Val in sleuf - Toegang tot en het verlaten van de sleuf met behulp van een ladder - Tijdelijk dichtleggen van sleuven met voldoende sterke platen 2 6 C - Afschermen van de tijdelijke sleuven met leuning van min 1m hoog Grondverzakking: Adequate beschoeiing van de sleuf 2 6 C - o.a. bij sleuven dieper dan 1,2 m Contact beweeglijke voorwerpen Het dragen van de P.B.M., zoals veiligheidsbril 2 7 C B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 11 / 18

12 - bij het doorzagen van leidingen Klemming: Oplettendheid geboden 2 5 D - tussen leidingen - tussen leiding en sleuf 2.2 Tanks Val voorwerpen bij behandeling Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - losschieten van de tank tijdens het inleggen Teren van de opslagtank: contact met giftige en irriterende stoffen: hoofdpijn, Dragen van ademhalingsbescherming 2 6 C misselijkheid 2.3 Waterput, Septische put Val in de vrijgemaakte opening voorzien voor de waterput Val in onder water gelopen put+ verdrinking - Tijdelijk dichtleggen van opening met voldoende sterke platen - Afschermen van de tijdelijke opening met leuning van min 1m hoog Val voorwerpen bij behandeling Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - losschieten van de prefab-put of de bouwmaterialen tijdens het aanvoeren en/of inleggen. Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Coördinatie tussen kraanman en begeleider 2 5 D - tijdens het geleiden van de materialen naar de bouwput 2.4 Nutsleidingen Zie tevens deel B.2. Werfinrichting, B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 12 / 18

13 Contact beweeglijke voorwerpen - Afschermen van bouwput met leuning met kantlijst 3 7 B - gevaar van vallende voorwerpen voor de arbeiders in de bouwput - Gebruik van PBM s (o.a. helm) Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: 2 5 D - bij het werken met de schop Gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging Blootstelling aan elektrische stroom bij het beschadigen van ondergrondse kabels - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging 3. WEGENWERKEN ALGEMEEN Val personen op begane grond: tijdens verplaatsing op modderig of hinderlijk terrein Onmiddellijk opruimen en afvoeren van alle puin en hindernissen 2 4 D Treden op voorwerpen: struikelen over aanwezige obstakels Wegnemen van de overbodige obstakels 2 4 D Gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding Blootstelling aan elektrische stroom bij het beschadigen van ondergrondse kabels - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging 3.1. Uitgraven voor de fundering Grondverzakking: Zie Grondwerken B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 13 / 18

14 - b.v. bij hellende terreinen Val voorwerpen bij behandeling - afvallen van materialen van kranen, bulldozers, - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - Dragen van PBM s (o.a. helm en handschoenen) in de nabijheid van machines Inspanning, verkeerde beweging bij het ontwijken van obstakels 3.2. Nivelleren -profileren Contact beweeglijke voorwerpen: Oplettendheid geboden 2 5 D Oplettendheid geboden 3 9 B - contact met de nivelleuse - contact met de pneumatische verdichter 3.3. Aanbrengen fundering (koffer) Val voorwerpen bij behandeling - val van materiaal van de vrachtwagen - Geen werkzaamheden uitvoeren in de gevarenzone - Een duidelijke signalering van de gevarenzone 2 9 C Contact beweeglijke voorwerpen - Dragen van PBM s (o.a. helm) 3 10 A - contact met bak van de kraan of bulldozer - Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) Inspanning, verkeerde beweging bij het werken met de schop 2 5 D 3.4. Aanbrengen boordstenen Val voorwerpen bij behandeling - val van een boordsteen op de arbeider - Verboden te werken onder lasten - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen Contact beweeglijke voorwerpen Dragen van PBM s (o.a. bril) 2 8 C - bij het doorslijpen of zagen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 14 / 18

15 Inspanning, verkeerde beweging bij het verplaatsen van de boordstenen - Gebruik van hulpstukken (klem) - Steeds met 2 personen verplaatsen 2 5 D Lawaai Dragen van gehoorbescherming 1 4 D 3.5. Aanbrengen slibvangers Val voorwerpen bij behandeling Verboden te werken onder lasten - val van een slibvanger op de arbeider Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het verplaatsen van de slibvangers - Gebruik van hulpstukken (klem) - Steeds met 2 personen verplaatsen 2 5 C 3.6. Aanbrengen oppervlaktebedekking Klinkers Kasseien Natuursteen Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling en stereotype houdingen tijdens plaatsen van de tuintegels/klinkers/kasseien (rugklachten) Regelmatig van houding veranderen 2 5 D Val voorwerpen bij behandeling - tijdens het afnemen van de paletten met tuintegels/klinkers - Gebruik van gekeurd aanslagmateriaal - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen Klemming tussen dal en dalschaar Oplettendheid geboden 2 8 C Contact beweeglijke voorwerpen - door het wegspringen van deeltjes steen - projectie van gensters tijdens het doorzagen van het materiaal Dragen van PBM s (o.a. bril en handschoenen, hittebestendige kledij) 2 7 C B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 15 / 18

16 Klemming tussen kasseien Oplettendheid geboden 2 4 C Beton Contact beweeglijke voorwerpen Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) - contact machine/arbeider Asfalt Contact beweeglijke voorwerpen Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) - contact machine/arbeider Contact met asfalt Dragen van hittebestendige kledij en handschoenen 2 6 C Contact met giftige stoffen: - inademen van de wasems - irritatie of zelfs verbranden van de handen - Dragen van PBM s (ademhalingsbescherming, handschoenen, bril, hitte bestendige veiligheidsschoenen...) - Rekening houden met de windrichting 2 4 D Steenslag Contact beweeglijke voorwerpen Dragen van P.B.M. (o.a. veiligheidsbril en handschoenen) - contact vrachtwagen arbeider - contact met de steenslag Dolomiet Contact beweeglijke voorwerpen - Dragen van PBM s (o.a. handschoenen, veiligheidsschoenen) - contact vrachtwagen arbeider - contact met de dolomiet 3.7. Wegsignalisatie Contact beweeglijke voorwerpen - contact vrachtwagen arbeider - contact met de steenslag - Geluidssignaal op vrachtwagen bij het achteruitrijden - Organisatie van de verkeerscirculatie - Snelheidsbepalingen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 16 / 18

17 Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Oplettendheid geboden 2 5 D 3.8. Wegmarkering Giftige stoffen: - bij het plaatsen van de verkeerstekens - opname via huid en ademhaling 3.9. Wegverlichting Val personen van hoger vlak: - indien bovenaan de lichtmast moet gewerkt worden Val voorwerpen bij behandeling - door het vallen van de verlichtingspaal - Dragen van PBM s (handschoenen, bril,...) - Rekening houden met de windrichting - Gebruik van hoogtewerker, degelijk afgeschermd. - Dragen van veiligheidsharnas - Afbakenen valzone - Oplettendheid geboden - Direct degelijk vastzetten van de paal 2 4 D 3 10 A 2 9 C Blootstelling aan elektrische stroom: Alleen bevoegd personeel mag de leidingen aansluiten - bij het aansluiten 4. OMHEINING 4.1. Aanvoeren materialen Val personen begane grond: Oplettendheid geboden 2 5 C Tijdens het verplaatsen van het materiaal naar de plaats van bestemming Val voorwerpen bij behandeling - bij het afladen van de vrachtwagen - bij het verplaatsen naar de plaats van bestemming - Oplettendheid geboden - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 17 / 18

18 4.2 Uitgraven (en funderen) Inspanningen, verkeerde bewegingen bij behandeling: bij het uitgraven van de put voor paalfundering of het boren met de hand 4.3 Invoeren materialen Val voorwerpen bij behandeling: De bediening van de handboorhendel met twee personen 2 5 D Oplettendheid geboden 2 8 C - val van het materiaal Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: bij het behandelen van de samenstellende delen beton Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Steeds met 2 personen de volumineuze lasten verplaatsen 2 5 D Steeds met 2 personen de last verplaatsen bij te zware pijlers 2 5 D - bij het (ver)plaatsen van de pijlers hout Splinters in de handen Dragen van handschoenen 3 3 D staal Projectie van gensters in de ogen tijdens het inkorten van het staal (slijpschijf) Dragen van veiligheidsbril 3 8 B 4.4. Aanbrengen en aanspannen omheiningdraad Val personen begane grond: - verlies van evenwicht tijdens het manueel aanspannen van de draad Oplettendheid geboden 2 3 D Contact beweeglijke voorwerpen - losschieten van de draad Respecteren van de voorschriften volgens de instructies van de leverancier 2 3 D Klemming: Oplettendheid geboden 2 5 C - klemming tussen spanningsklem B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 18 / 18

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN. Uitgraving in talud : val personen van hoger vlak : - tijdens het verplaatsen langs de rand en op het talud Verbod van opslag van materiaal en materieel op deze toegangswegen.

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de

VEILIGHEIDSPLAN PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES. regelmatig onderhoud van de. machines wegnemen of signaleren van de DEEL B - HOOFDSTUK 3 : AFBRAAK. Materieel.5. breekhamer manueel of machinaal : zie hieronder.5.. met de hand elektrisch of pneumatisch : zie hieronder.5... elektrisch : val van personen van op een hoger.

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Opbraak - diversen * Opbreken verhardingen, lijnvormige elementen, (onder)fundering - handgereedschap, kraan - klemmen van ledematen - coördinatie tussen

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Stad Antwerpen Aanleg kunstgrasveld Valaar, Pachthofplein te Wilrijk B-VGP-O_Stad Antwerpen Valaar Pachthofplein kunstgras 1 / 38 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 255 RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 7543-Onderhoud schermdijk Delfzijl Versie: 1.40 Bestandsnaam 255_Risicoinventarisatie_VGplan_ontwerpfase Kenmerk 01769 Aantal pagina s 12

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Klassiek bouwproces Initiatieffase Haalbaarheids onderzoek Programma van Eisen Ontwerpfase Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bestek Aanbesteding Bouwfase

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S )

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S ) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S. 7.2.2001 ) Gewijzigd door : KB van 15-07-2011 BS van 09-08-2011 KB van 17/05/2007 BS van 07/06/2007 KB van

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan Pagina1 Het veiligheid+ en gezondheidsplan ConformhetKB25/01/2001 Dewetophetwelzijn04/08/1996 endeeuropeserichtlijn92/57eeg Dit Veiligheid/ en Gezondheids Plan werd opgesteld door TELENET N.V., dat er

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur 15 jaar KB TMB Ervaringen van een inspecteur Studienamiddag Prebes Boom 06.10.2016 Yves De Groeve Sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be 4 foto s - voorbeelden 2016 2 3 15

Nadere informatie

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004)

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) AQUAFIN nv Ing. Tom Deweirdt Dijkstraat, 8 B-2630 AARTSELAAR Onze referentie: A20151102-76829-01 Datum van overdracht: 2/11/2015 Dactylo-datum: 31/10/2015 RPU Veiligheidscoördinator:

Nadere informatie

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 INVENTARIS BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 Activiteit middel omschrijving I.Laden/lossen van grondstoffen in het magazijn(containers) II. Verplaatsing naar en van de werf

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

Deze reglementering legt sinds 1 mei 2001 drie categorieën van nieuwe verplichtingen op inzake veiligheid op de bouwplaatsen:

Deze reglementering legt sinds 1 mei 2001 drie categorieën van nieuwe verplichtingen op inzake veiligheid op de bouwplaatsen: VEILIGHEIDSCOORDINATIE REGLEMENTERING OP DE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN Het koninklijk besluit van 25 januari 2001, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001, heeft de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1 VERZEKERIN DEEL C - HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING. DEKVLOER - CHAPE.. ruimen van de.2. plaatsen PVCfolie.3. plaatsen van afstandsblokjes.4. plaatsen van wapeningsnetten 23 : van voorwerpen tijdens behandeling:

Nadere informatie

RISICO ANALYSE TORENKRANEN

RISICO ANALYSE TORENKRANEN RISICO ANALYSE TORENKRANEN 2016 FORM D-O3 Opgesteld door: Preventieadviseur De Bruyn Christophe Waarschijnlijkheidsgetal W Blootstellingsgetal B Schadegetal S Risicograad R Te verwachten 10 Bestendig 10

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan AANVULLING BESTEK ANB/WVL/ZENO/2008/PL/02 Mosselerlaan 69 B-3600 Genk Life- natuurproject ZENO: Actie C.2.2. en C6 fase 2: Vrijmaken van vochtige duinvalleien en plaatsen veekerende afsluiting. Agentschap

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

VMSW, Kaaibeeksedijk, infrastructuur

VMSW, Kaaibeeksedijk, infrastructuur Veiligheidscoördinator: Bouwheer: VMSW Koloniënstraat 40 1000 Brussel Diesterstraat 6, 3980 Tessenderlo T 013 460 420 info@macobo.be www.macobo.be Ontwerper: TV Carlier-Infrabo nv Langstraat 65 2260 Westerlo

Nadere informatie

Bouwkundige renovatiewerken aan gemaal Boekhoute

Bouwkundige renovatiewerken aan gemaal Boekhoute Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer buitendienst Gent R. de Larochelaan 1 9051 Gent OFFERTEFORMULIER Bestek nr.: L 2015 R 0002 G - De ondergetekende (naam en voornamen) :... Hoedanigheid

Nadere informatie

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen Voorstellen tot wijziging van KB TMB 1. Afschaffing van de 500 m² grens De oppervlakte van een project

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Administratief bedienden, administratieve medewerker apotheek, archief, boekhouder, directie, directiesecretaresse, informaticus, MKG, opnamecoördinatie,

Nadere informatie

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF

RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF RISICOANALYSE LEVERINGEN OP WERF 1. Inleiding Deze risicoanalyse werd opgesteld op basis van eigen ervaringen en heeft betrekking op alle verder gespecificeerde activiteiten van INTER-BETON NV en haar

Nadere informatie

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES WERKEN OP DE OPENBARE WEG werken in de nabijheid van waterlopen contact met dieren

Nadere informatie

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B RISICOANALYSE WERF Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie W B E R Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B 3 6 1 18 medische schifting jaarlijkse keuring laden en lossen manueel

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo ARBO WET Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling bouwplaatsen Aspecten: Uitvloeisel Uitvloeiselvan vaneuropese Europeserichtlijn richtlijn De Debouwsector bouwsectorisiseen

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De coördinatie van tijdelijke of mobiele Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De totstandkoming van de reglementering Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft een langdurig en moeilijk verloop

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Campagne 'Lever veilig'

Campagne 'Lever veilig' Campagne 'Lever veilig' Studiedag SECURA Brussel, 25 maart 2015 Waarom deze campagne? Oorzaken van vele ongevallen in de bouw! Behandeling van materialen Behandeling van materialen p. 2 Pijlers van de

Nadere informatie

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 (tekst afkomstig van website Federale Overheid www.meta.fgov.be ) I. Inleiding De regelgeving

Nadere informatie

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK

4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK 4.5 RISICOANALYSE VOLGENS LASTENBOEK Deze analyse zal door de hoofdaannemer en zijn onderaannemers vervolledigd worden alvorens de werken te starten, met hun eigen risicoanalyse. Een onderhandeling / gesprek

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats

Preventietoolbox Onthaal van aannemers Werken met Derden Tijdelijke & Mobiele Bouwplaats Welkom op de werf :... Werfleider :... tel.... Veiligheid op deze werf is van groot belang. Daarom een opsomming van enkele veiligheidsregels welke gelden op deze werf. Voor een volledige beschrijving

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN MACOBO

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN MACOBO ALGEMEEN VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN MACOBO (ALGM. VGP) A VGP Algemeen Veiligheids- en GezondheidsPlan Macobo V02 1 / 32 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...4 1.1 Doel...4 1.2 Wettelijke basis...4 1.3 Definitie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP A A N W E Z I G V E R S L A G pagina 1 van de 7 VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP Datum: 23/03/2015 Coördinator ontwerp: Evelyn Notebaert Dossier: STR-7207 FARYS Uitvoeren rioolaansluiting 1. OPVOLGING

Nadere informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING

DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING DEEL B - HOOFDSTUK 8 : DAKBEDEKKING 1. Dakbekleding 1.1. Hellend dak 11 : val personen van hoger vlak tijdens : - het opbouwen van het dak - het afwerken van dakopeningen - o.a. bij het verplaatsen van

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost IOB Documentnummer VG01 20 juli 2015 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S

S.Bilt SIGNALISATIE. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S SPECIFIEKE RISICO S Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES SPECIFIEKE RISICO S SIGNALISATIE Voorbereiding voor het plaatsen van signalisatie Transport van het

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5 Infofiche J009 09/2015 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om op een niet-limitatieve wijze de (wettelijke) opdrachten

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen chirurgisch daghospitaal 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn

Nadere informatie

RISICOANALYSE ATELIER

RISICOANALYSE ATELIER RISICOANALYSE ATELIER Activiteit Arbeidsmiddelen Identificatie risico's Preventiemaatregelen Risico-evaluatie orde en netheid in het atelier A. W B E R struikelen doorgangen en machines vrij houden 0,5

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider.

Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider. Risicoanalyse voor stagiairs van de Universiteit Gent. In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs en het Koninklijk Besluit van 03/05/1999 betreffende

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schoolar 2013-2014 Verpleegkundigen/vroedvrouwen/ergotherapeuten van de afdelingen: cardiologie, heelkunde, intensieve zorgen, geriatrie, materniteit, mobiele

Nadere informatie

De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Juni 2009

De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Juni 2009 De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Juni 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd opgesteld in samenwerking met de Bouwunie (Unie van het KMO- Bouwbedrijf)

Nadere informatie

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod.

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Zoals u weet is de dienstverlening van het NAVB er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen bij uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Directoraat D - Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen Site Management AANBESTEDING Open procedure Procedure

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Onderwerp N744 Noordlaan aanleg fietspad Adres: Tussen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 VEILIGHEIDSPLAN NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 1. Inhoudstafel A. Inleiding 1. Inhoudstafel 2. Beleidsverklaring 3. Toelichting

Nadere informatie

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie...

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie... INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...blz. 1 2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk...1 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2 4. V&G

Nadere informatie