BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP"

Transcriptie

1 BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Zonnige Kempen, VMSW - Infrastructuur Rector de Ramstraat 2240 Zandhoven B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 1 / 18

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Doel Toepassing (KB TMB art. 26) Instrumenten Coördinatiedagboek (CD) Postinterventiedossier (PID) Coördinatiestructuur (CS) PROJECTGEGEVENS Algemeen Bouwheer Ontwerper Veiligheidscoördinator NAVB FOD Arbeid, dienst Welzijn op het werk Aard van de werken: Kritieke fasen Verhoogd risico (volgens art van het KB): Project gebonden risico s:... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2.8 Coördinatiestructuur TAKEN VAN DE AANNEMER... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Kolom 1: Beschrijving van de uit te voeren werken m.b.t. de verhoogde en projectgebonden risico s.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Kolom 2/3 : Beschrijving en evaluatie van de risico s.... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Kolom 4/5: preventiemaatregelen, te gebruiken beschermingsmiddelen en prijsopgave. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRICHTLIJNEN... 8 B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 2 / 18

3 1 INLEIDING 1.1 Doel Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (B-VGP-O) is het beknopte en meer specifieke veiligheidsdocument tijdens de ontwerpfase van dit project. Het bevat naast de algemene projectgegevens vooral de essentiële en projectgebonden risico s en preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van de uitvoering van het werk en de activiteiten van de diverse partijen op de bouwplaats. Dit document is niet beperkend. Het is een aanvulling en/of wijziging van het algemeen veiligheidsen gezondheidsplan (ALGM. VGP). Dit algemene document, dat u steeds kan terug vinden op (klik door naar Veiligheidscoördinatie) is ook van toepassing voor deze werf. Bij zijn offerte dient de hoofdaannemer verplicht een aantal documenten af te leveren (zie Fout! erwijzingsbron niet gevonden.), die via de opdrachtgever terug bij de veiligheidscoördinator terecht komt. Hij maakt op basis van de kwaliteit van deze documenten een analyseverslag m.b.t. de veiligheid en de gezondheid op hetgeen bepalend kan zijn voor de eventuele gunning. Dit veiligheids- en gezondheidsplan is opgesteld conform de bepaling van het KB van 25 januari 2001 en zijn wijziging in het KB van 19 januari 2005 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en conform de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk, en al haar addenda en uitvoeringsbesluiten. 1.2 Toepassing (KB TMB art. 26) Een veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht zodra er ten minste twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren op de tijdelijke en mobiele bouwplaats voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen groter dan 500 m² (Macobo gebruikt dezelfde veiligheids- en gezondheidsplannen voor projecten met een oppervlakte kleiner dan 500 m²). bij werken met een verhoogd risico (graafwerken > 1,20 m, valgevaar > 5 m, drijfzand/slib, chemische/biologische agentia, ioniserende straling, hoogspanningslijnen of drukleidingen > 15 bar, verdrinkingsgevaar, ondergrondse/tunnelwerken, werken met duikuitrusting, overdruk, springstoffen, prefab-elementen) wanneer de vermoedelijke duur langer is dan 30 werkdagen indien het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 3 / 18

4 1.3 Instrumenten Naast het veiligheids- en gezondheidsplan, wat in dit document beschreven wordt, beschikt de veiligheidscoördinator over volgende instrumenten Coördinatiedagboek (CD) De inhoud van het coördinatiedagboek moet bijgehouden worden, d.w.z. periodieke werfverslagen stelselmatig bijgevoegd en andere documenten naar gelang de vooruitgang en evolutie van de werf. De verschillende aannemers moeten de documenten, of kopieën ervan die hun werkzaamheden en installaties aanbelangen spontaan en tijdig aan de veiligheidscoördinator overhandigen zodat deze het coördinatiedagboek behoorlijk kan beheren. De inhoud van dit document omvat : Namen en adressen van tussenkomende partijen De beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen in het belang van de veiligheid De opmerkingen aan de tussenkomende partijen en de gevolgen hiervan De opmerkingen van de aannemers en de gevolgen hiervan De tekortkomingen en maatregelen inzake veiligheid Verslagen van de veiligheidscoördinator De ongevallen Het systematisch bijhouden en aanvullen van het coördinatiedagboek is de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator en dient tevens als uitbreiding op het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan Postinterventiedossier (PID) Het postinterventiedossier is verplicht op alle bouwplaatsen waar coördinatie moet worden georganiseerd en wordt reeds bij aanvang geopend. Het dossier moet voor uitvoerders van eventuele latere werkzaamheden, nuttige documenten bevatten m.b.t. veiligheid en gezondheid, aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk. De opdrachtgever dient het postinterventiedossier bij te houden. De veiligheidscoördinator draagt het postinterventiedossier over aan de bouwheer en maakt hiervoor een proces-verbaal op volgens art. 22 van het KB van 25 januari De inhoud van dit document omvat het volgende : Architecturale, technische en organisatorische elementen i.v.m. de verwezenlijking, instandhouding en onderhoud van het gebouw (As-builtplannen). Informatie voor uitvoerders van later te voorziene werkzaamheden bvb. onderhoud, herstellingen, vervangingen, ontmantelingen van installaties en/of constructie-elementen. De verantwoording van de materiaalkeuzes. Wat waren op het moment van de bouwfase de redenen om welbepaalde materialen te gebruiken Coördinatiestructuur (CS) Een coördinatiestructuur wordt opgericht op alle bouwplaatsen waarvan, hetzij, het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt, hetzij de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie ontwerp, EUR, BTW niet meegerekend, overschrijdt, en waar ten minste B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 4 / 18

5 drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren. De coördinator-verwezenlijking roept de coördinatiestructuur samen en zit deze voor. De coördinatiestructuur draagt bij tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op de bouwplaats door: Te zorgen voor de vereenvoudiging van de informatie en de raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen evenals van hun onderlinge communicatie; Te zorgen voor een efficiënt overleg tussen de tussenkomende partijen omtrent de toepassing van de preventiemaatregelen op de bouwplaats; Te zorgen voor de regelgeving van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen op de bouwplaats; Adviezen inzake veiligheid en gezondheid uit te brengen. B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 5 / 18

6 2 PROJECTGEGEVENS 2.1 Algemeen Adres Rector de Ramstraat, 2240 Zandhoven Projecttitel Zonnige Kempen, VMSW, Rector de Ramstraat (Infrastructuur) Dossiernummer WI 2008/1357/01 Korte beschrijving Infrastructuur Vermoedelijke startdatum Nog nader te bepalen 2.2 Bouwheer Naam VMSW Contactpersoon Koen Spitaels Adres Koloniënstraat 40, 1000 Brussel Telefoon Ontwerper Naam Grontmij Mechelen Contactpersoon Sandra Dils Adres Stationsstraat 51, 2800 Mechelen Telefoon 015/ / Veiligheidscoördinator Firmanaam Contactpersoon Adres MACOBO bvba Dienst Veiligheid Telefoon 013/ Website Schandooi 5, 2431 Laakdal Diesterstraat 6, 3980 Tessenderlo 2.5 NAVB Naam: Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf Adres: Sint-Jansstraat 4, 1000 Brussel Telefoon: 02/ FOD Arbeid, dienst Welzijn op het werk Te raadplegen via B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 6 / 18

7 2.7 Aard van de werken: Volgens art.2 van het KB van 25/01/2001 i.v.m. de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen zijn de geplande werken van dit project onderworpen aan betreffende wetgeving. Bijgevolg dient hiervoor een Veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering aangesteld te worden Kritieke fasen Dit zijn momenten waarop de veiligheidscoördinator uitvoering ten minste aanwezig dient te zijn op de bouwplaats voor zover hij/zij hiervan tijdig op de hoogte werd gebracht. Deze zijn oa. de startvergadering, momenten waarop er minstens 4 aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en de werken met een verhoogd risico. Deze laatste worden voor dit project in volgende paragraaf beschreven Verhoogd risico (volgens art van het KB): Verhoogd risico volgens art van het KB x Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2 m Valgevaar van 5m hoogte of meer x Nabijheid van drijfzand of slib Blootstelling aan chemische of biologisch agentia Werk met ioniserende straling x Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer Risico op verdrinking Ondergrondse werken en tunnelwerken Werkzaamheden met duikuitrusting Werkzaamheden onder overdruk Gebruik van springstoffen x Montage en demontage van geprefabriceerde elementen bij dit project KLIP/KLIM plannen na te kijken Plaatsen elementen; lijnvormige 2.8 Coördinatiestructuur Coördinatiestructuur verplicht: Gezien er tenminste 3 aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en de totaliteit van de werken het bedrag van (excl. btw) overschrijdt of het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt is een coördinatiestructuur verplicht (art KB25/01/2001). De coördinator-verwezenlijking zit de coördinatiestructuur voor en roept ze samen op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met het toezicht belaste ambtenaar. Bijdragen tot de organisatie van de coördinatie op de bouwplaats: B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 7 / 18

8 zorgen voor de vereenvoudiging van o informatie o raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen o onderlinge communicatie zorgen voor een efficiënt overleg tussen tussenkomende partijen omtrent de toepassing van de preventiemaatregelen zorgen voor de regeling van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen adviezeren inzake veiligheid en gezondheid In de praktijk zal de veiligheidscoördinator op regelmatige basis deelnemen aan de wekelijkse werfvergaderingen. Indien nodig zal hij een extra vergadering organiseren. Coördinatiestructuur niet verplicht: Coördinatiestructuur is niet van toepassing voor dit project. 3 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRICHTLIJNEN Hierna wordt een overzicht gegeven van mogelijke risico s waarvoor bijgevolg preventiemaatregelen en verhoogde aandacht nodig zijn. Het zijn situaties die tot stand komen door de activiteiten van de (onder)aannemer en die een risico kunnen vormen voor werknemers van de desbetreffende aannemer, maar ook gevolg kunnen hebben voor latere projectfases of voor derden. De aangewende methodiek voor de uitvoering van de risicoanalyse is vrij te bepalen door de aannemer, doch dient minimaal te bevatten: - Een opdeling volgens werkfases. - Per werkfase een inventarisatie van de diverse arbeidsrisico s die hiermee samengaan. - Een evaluatie van de diverse risico s volgens een genormeerde cijfermatige methode (bv Kinney). - Per risico afhankelijk van de evaluatie de te nemen preventiemaatregelen. De risico-evaluatie van de Veiligheidscoördinator is opgebouwd uit 5 belangrijke delen, zoals hieronder weergegeven: I II III IV V Nr. VERRICHTINGEN RISICO S = PREVENTIEMAATREGELEN R = RISICO- MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN INSTRUCTIES Inschatting VC ARBEIDSMIDDELEN K E R Kolom I: Nummering: Nummering volgens het classificatiesysteem van de Veiligheidscoördinator. Kolom II: Verrichtingen - Arbeidsmiddelen: Opsomming van de bouwverrichtingen of gebruikte arbeidsmiddelen die bij dit bouwproject voorkomen. B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 8 / 18

9 Kolom III: Risico s: Opsomming van de mogelijke risico s die gepaard gaan met de bouwverrichtingen of gebruikte arbeidsmiddelen. Kolom IV: Preventiemaatregelen: Opsomming van de mogelijke preventiemaatregelen om de risico s te elimineren of te reduceren. Kolom VI: Risico-evaluatie op basis van onderstaande methode Om een raming te maken van de omvang van een risico, kan worden nagegaan in welke mate er kans bestaat op schade. Voor de uitwerking van de risico-analyse wordt gebruik gemaakt van een methode, die werkt met een eenvoudig rankingsysteem. Hierbij wordt teruggegaan naar de definitie van het Risico: R = K x E, De factoren die bij de inschatting van het risico worden beschouwd zijn: De Kans (K) dat er een ongewenst effect optreedt; Het Effect (E) ofwel de ernstgraad van de schade. Hieronder zijn deze factoren weergegeven in de vorm van een getal en de daarbij horende risico-inschatting. Kans (K) dat er een ongewenst effect optreedt Zeer groot Groot Aanwezig Klein Effect (E) ofwel de ernstgraad van de schade Materiële schade Letsel zonder Letsel met verzuim Blijvend letsel Dood verzuim De Risico-klasse (R-Klasse) bepaald de rangorde voor het plan van aanpak. Risico s met R-klasse A moeten met de hoogste prioriteit behandeld worden. Het herhaaldelijk doorlopen van de totale risicobeoordeling levert inzicht op in de verandering van de Risico-klasses. K X E = 0-10 K X E = K X E = K X E = R-klasse: rangorde voor het plan van aanpak R-klasse D R-klasse C R-klasse B R-klasse A B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 9 / 18

10 I II III IV V Nr. VERRICHTINGEN RISICO S = PREVENTIEMAATREGELEN MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN INSTRUCTIES ARBEIDSMIDDELEN 1 GRONDWERKEN ALGEMEEN Val personen begane grond Voorzien van vrije doorgangswegen in geval van een modderig terrein d.m.v. hout, zand, beton. R = RISICO- Inschatting VC K E R 2 3 D Val voorwerpen bij behandeling: in geval de werknemers zich bevinden in de draaicirkel van de betrokken machines Val voorwerpen bij behandeling: Val van wapeningsstaal op de ijzervlechters tijdens het aanvoeren ervan Val van opgeslagen voorwerpen naast bouwput - Er mag niet gewerkt worden onder lasten in behandeling (elementaire veiligheidsregel). - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel. - Orde en netheid, goede opslag geboden. - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel. Verbod van opslag van materiaal en materieel vlak naast bouwput. 2 8 C 2 9 C 2 5 C Val voorwerpen bij andere gelegenheden: Regelmatig onderhoud van de machine C Val van een machineonderdeel Inspanning, verkeerde tijdens de verplaatsing naar de plaats van actie Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling tijdens het werken met de schop Orde en netheid geboden 2 5 D Stabiel en horizontaal werkvlak 2 5 D Stoten tegen de machine - Instellen van een afgebakende werkzone voor de machine. - Verbieden van alle werk rondom de machine. 2 8 C Klemming, val, tijdens het gebruik van - Enkel gekwalificeerde bevoegden mogen gebruik maken van B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 10 / 18

11 klein en groot materieel (bv. graafmachines) bouwmachines Blootstelling aan elektrische stroom en gasleidingen (ontploffingsgevaar) door het stoten tegen ondergrondse leidingen - Ter beschikking stellen van duidelijke gebruiksaanwijzing van de machine(s). - Toetsen van de operator naar zijn kennis van de gebruiksaanwijzing. - Controleren van de veiligheidsinrichtingen. Regelmatig onderhoud van de machine Opvragen van de plans en opsporen van de ondergrondse leidingen (via Giftige stoffen door het afgraven van bezoedelde grond. Onderzoek van de (chemische) kwaliteit van de grond. 2 2 D Blootstelling aan het lawaai bij gebruik van bouwmachines. Dragen van gepaste gehoorbescherming 4 4 C 2 RIOLERINGWERKEN ALGEMEEN Val van personen van hoger vlak. Val in sleuf - Toegang tot en het verlaten van de sleuf met behulp van een ladder - Tijdelijk dichtleggen van sleuven met voldoende sterke platen 2 6 C - Afschermen van de tijdelijke sleuven met leuning van min 1m hoog Grondverzakking: Adequate beschoeiing van de sleuf 2 6 C - o.a. bij sleuven dieper dan 1,2 m Contact beweeglijke voorwerpen Het dragen van de P.B.M., zoals veiligheidsbril 2 7 C B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 11 / 18

12 - bij het doorzagen van leidingen Klemming: Oplettendheid geboden 2 5 D - tussen leidingen - tussen leiding en sleuf 2.2 Tanks Val voorwerpen bij behandeling Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - losschieten van de tank tijdens het inleggen Teren van de opslagtank: contact met giftige en irriterende stoffen: hoofdpijn, Dragen van ademhalingsbescherming 2 6 C misselijkheid 2.3 Waterput, Septische put Val in de vrijgemaakte opening voorzien voor de waterput Val in onder water gelopen put+ verdrinking - Tijdelijk dichtleggen van opening met voldoende sterke platen - Afschermen van de tijdelijke opening met leuning van min 1m hoog Val voorwerpen bij behandeling Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - losschieten van de prefab-put of de bouwmaterialen tijdens het aanvoeren en/of inleggen. Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Coördinatie tussen kraanman en begeleider 2 5 D - tijdens het geleiden van de materialen naar de bouwput 2.4 Nutsleidingen Zie tevens deel B.2. Werfinrichting, B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 12 / 18

13 Contact beweeglijke voorwerpen - Afschermen van bouwput met leuning met kantlijst 3 7 B - gevaar van vallende voorwerpen voor de arbeiders in de bouwput - Gebruik van PBM s (o.a. helm) Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: 2 5 D - bij het werken met de schop Gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging Blootstelling aan elektrische stroom bij het beschadigen van ondergrondse kabels - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging 3. WEGENWERKEN ALGEMEEN Val personen op begane grond: tijdens verplaatsing op modderig of hinderlijk terrein Onmiddellijk opruimen en afvoeren van alle puin en hindernissen 2 4 D Treden op voorwerpen: struikelen over aanwezige obstakels Wegnemen van de overbodige obstakels 2 4 D Gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding Blootstelling aan elektrische stroom bij het beschadigen van ondergrondse kabels - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging - Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen - Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging 3.1. Uitgraven voor de fundering Grondverzakking: Zie Grondwerken B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 13 / 18

14 - b.v. bij hellende terreinen Val voorwerpen bij behandeling - afvallen van materialen van kranen, bulldozers, - Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel - Dragen van PBM s (o.a. helm en handschoenen) in de nabijheid van machines Inspanning, verkeerde beweging bij het ontwijken van obstakels 3.2. Nivelleren -profileren Contact beweeglijke voorwerpen: Oplettendheid geboden 2 5 D Oplettendheid geboden 3 9 B - contact met de nivelleuse - contact met de pneumatische verdichter 3.3. Aanbrengen fundering (koffer) Val voorwerpen bij behandeling - val van materiaal van de vrachtwagen - Geen werkzaamheden uitvoeren in de gevarenzone - Een duidelijke signalering van de gevarenzone 2 9 C Contact beweeglijke voorwerpen - Dragen van PBM s (o.a. helm) 3 10 A - contact met bak van de kraan of bulldozer - Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) Inspanning, verkeerde beweging bij het werken met de schop 2 5 D 3.4. Aanbrengen boordstenen Val voorwerpen bij behandeling - val van een boordsteen op de arbeider - Verboden te werken onder lasten - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen Contact beweeglijke voorwerpen Dragen van PBM s (o.a. bril) 2 8 C - bij het doorslijpen of zagen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 14 / 18

15 Inspanning, verkeerde beweging bij het verplaatsen van de boordstenen - Gebruik van hulpstukken (klem) - Steeds met 2 personen verplaatsen 2 5 D Lawaai Dragen van gehoorbescherming 1 4 D 3.5. Aanbrengen slibvangers Val voorwerpen bij behandeling Verboden te werken onder lasten - val van een slibvanger op de arbeider Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het verplaatsen van de slibvangers - Gebruik van hulpstukken (klem) - Steeds met 2 personen verplaatsen 2 5 C 3.6. Aanbrengen oppervlaktebedekking Klinkers Kasseien Natuursteen Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling en stereotype houdingen tijdens plaatsen van de tuintegels/klinkers/kasseien (rugklachten) Regelmatig van houding veranderen 2 5 D Val voorwerpen bij behandeling - tijdens het afnemen van de paletten met tuintegels/klinkers - Gebruik van gekeurd aanslagmateriaal - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen Klemming tussen dal en dalschaar Oplettendheid geboden 2 8 C Contact beweeglijke voorwerpen - door het wegspringen van deeltjes steen - projectie van gensters tijdens het doorzagen van het materiaal Dragen van PBM s (o.a. bril en handschoenen, hittebestendige kledij) 2 7 C B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 15 / 18

16 Klemming tussen kasseien Oplettendheid geboden 2 4 C Beton Contact beweeglijke voorwerpen Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) - contact machine/arbeider Asfalt Contact beweeglijke voorwerpen Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m) - contact machine/arbeider Contact met asfalt Dragen van hittebestendige kledij en handschoenen 2 6 C Contact met giftige stoffen: - inademen van de wasems - irritatie of zelfs verbranden van de handen - Dragen van PBM s (ademhalingsbescherming, handschoenen, bril, hitte bestendige veiligheidsschoenen...) - Rekening houden met de windrichting 2 4 D Steenslag Contact beweeglijke voorwerpen Dragen van P.B.M. (o.a. veiligheidsbril en handschoenen) - contact vrachtwagen arbeider - contact met de steenslag Dolomiet Contact beweeglijke voorwerpen - Dragen van PBM s (o.a. handschoenen, veiligheidsschoenen) - contact vrachtwagen arbeider - contact met de dolomiet 3.7. Wegsignalisatie Contact beweeglijke voorwerpen - contact vrachtwagen arbeider - contact met de steenslag - Geluidssignaal op vrachtwagen bij het achteruitrijden - Organisatie van de verkeerscirculatie - Snelheidsbepalingen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 16 / 18

17 Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Oplettendheid geboden 2 5 D 3.8. Wegmarkering Giftige stoffen: - bij het plaatsen van de verkeerstekens - opname via huid en ademhaling 3.9. Wegverlichting Val personen van hoger vlak: - indien bovenaan de lichtmast moet gewerkt worden Val voorwerpen bij behandeling - door het vallen van de verlichtingspaal - Dragen van PBM s (handschoenen, bril,...) - Rekening houden met de windrichting - Gebruik van hoogtewerker, degelijk afgeschermd. - Dragen van veiligheidsharnas - Afbakenen valzone - Oplettendheid geboden - Direct degelijk vastzetten van de paal 2 4 D 3 10 A 2 9 C Blootstelling aan elektrische stroom: Alleen bevoegd personeel mag de leidingen aansluiten - bij het aansluiten 4. OMHEINING 4.1. Aanvoeren materialen Val personen begane grond: Oplettendheid geboden 2 5 C Tijdens het verplaatsen van het materiaal naar de plaats van bestemming Val voorwerpen bij behandeling - bij het afladen van de vrachtwagen - bij het verplaatsen naar de plaats van bestemming - Oplettendheid geboden - Dragen van veiligheidshelm en -schoenen B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 17 / 18

18 4.2 Uitgraven (en funderen) Inspanningen, verkeerde bewegingen bij behandeling: bij het uitgraven van de put voor paalfundering of het boren met de hand 4.3 Invoeren materialen Val voorwerpen bij behandeling: De bediening van de handboorhendel met twee personen 2 5 D Oplettendheid geboden 2 8 C - val van het materiaal Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: bij het behandelen van de samenstellende delen beton Inspanning, verkeerde beweging bij behandeling: Steeds met 2 personen de volumineuze lasten verplaatsen 2 5 D Steeds met 2 personen de last verplaatsen bij te zware pijlers 2 5 D - bij het (ver)plaatsen van de pijlers hout Splinters in de handen Dragen van handschoenen 3 3 D staal Projectie van gensters in de ogen tijdens het inkorten van het staal (slijpschijf) Dragen van veiligheidsbril 3 8 B 4.4. Aanbrengen en aanspannen omheiningdraad Val personen begane grond: - verlies van evenwicht tijdens het manueel aanspannen van de draad Oplettendheid geboden 2 3 D Contact beweeglijke voorwerpen - losschieten van de draad Respecteren van de voorschriften volgens de instructies van de leverancier 2 3 D Klemming: Oplettendheid geboden 2 5 C - klemming tussen spanningsklem B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240 Zandhoven 18 / 18

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Veilig werken in het azm Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Versie 3.0 najaar 2013 Inleiding In de eerste plaats is deze brochure bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V.

Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V. Pay-People 1 B.V. Pay-People B.V. Veiligheids- Instructieboekje Voor de uitzendkracht en het vaste personeel WAT TE DOEN BIJ CALAMITEIT BEL: 088-6654630 of 06-52016344 Bij ongeval Bij een ongeval tijdens

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie