7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving"

Transcriptie

1 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen die een impact kan hebben op de veiligheid en de werfcoördinatie worden opgesomd en dienen door de inschrijver te worden aangevuld. Cfr Art. 30 TMB. Te omschrijven uitvoeringsmethoden in te vullen door de coördinator ontwerp De coördinator bepaalt de specifieke werken die om een toelichting van de uitvoeringsmethode vragen. A. Posten in de meetstaat i.v.m. specifieke veiligheidsmaatregelen Geen B. Specifieke aandachtspunten i.v.m. te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in het Bijzonder Project VGP Open werfputten, pompputten: hoe worden deze beveiligd en hoe wordt een veilige toegang voorzien? Hoe zal een veilige toegang voorzien worden voor de aangelanden tijdens de uitvoering der werken? Beschrijving specifieke uitvoeringsmethode in te vullen door de inschrijver De coördinator bepaalt de specifieke werken die om een toelichting van de uitvoeringsmethode vragen. A. Posten in de meetstaat i.v.m. specifieke veiligheidsmaatregelen In te vullen door de inschrijver Enkel in te vullen indien er posten zijn voorzien in de bestaande meetstaat voor specifieke veiligheidsmaatregelen. B. Specifieke aandachtspunten i.v.m. te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in het Bijzonder Project VGP In te vullen door de inschrijver De veiligheidsmaatregelen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. BPVGP Aquafin , Oud-Heverlee, Kauwereelstraat.doc 21

2 7.2 Afzonderlijke prijsopgave veiligheidsmaatregelen conform art. 30 Naam aannemer:. De inschrijver gebruikt hiervoor dit document. ALLE posten moeten apart ingevuld worden, en dit met een prijs in en NIET in %.De kostprijzen voor alle preventie-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn geen supplementaire kosten, maar zijn inbegrepen in en verspreid over de verschillende posten van de meetstaat (kostprijs wordt niet verhoogd). In te vullen door aannemer: De kolommen Aantal + eenheidsprijs + totaal per post + totale kostprijs voor veiligheid. Omschrijving (Zie ook 6.3 Bijkomende uitleg. U wordt verondersteld dit te lezen) 1) Administratie Organisatie Aantal Eenheidsprijs Totaal per post - Opstellen en overhandigen van werfinrichtingsplan, planning, vóór start 1 SOG - Opstellen document met uitvoeringswijze bij afwijking / aanvulling veiligheidsplan 1 SOG - Bezorgen asbuiltdossier (plannen, technische fiches, keuringen, onderhoud, ) aan de veiligheidscoördinator, in het Nederlands (ex. voor VC bij voorkeur digitaal) 2) Werfinrichting 1 SOG - Plaatsen en in stand houden van volledige werfomheining, werfkeet en werfsanitair (aantal weken invullen) weken - Uitgravingen: onder 45 of met beschoeiing of volgens NAVB richtlijnen. 1 SOG 3) Valgevaar - Plaatsen van randbeveiligingen bij valgevaar in putten en sleuven, wanneer dit noodzakelijk is adhv een degelijke risico analyse (aantal weken invullen) (prijs opgeven alsof de plaatsing door een onderaannemer gebeurt, ook indien u ze zelf zal plaatsen) weken 4) Andere preventiemaatregelen en middelen - Verwijderen van asbest volgens de geldende regels, incl. attesten. 1 SOG - Wekelijkse opkuis eigen afval (incl. onderaannemers) (aantal weken invullen) weken - (aantal weken invullen) weken TOTALE KOSTPRIJS VOOR VEILIGHEID TIP voor een positieve beoordeling van uw offerte: Een (te) laag veiligheidsbudget kan resulteren in een negatief advies. Een (te) hoog veiligheidsbudget is in principe altijd een positief advies. Indien uw veiligheidsbudget geen apart post in de meetstaat is, zal een hoog veiligheidsbudget geen negatieve invloed hebben op uw rangschikking volgens prijs. Een hoog veiligheidsbudget zal wel een positieve invloed hebben op onze beoordeling. Alle posten moeten ingevuld worden, ook als deze reeds in de algemene meetstaat van de ontwerper vermeld staan. Indien een bepaalde post toch niet wordt ingevuld: verantwoording erbij noteren. Kostprijzen in te vullen alsof ze door een onderaannemer worden uitgevoerd, ook al beschikt u zelf over het materiaal. Dit om de reële volledige kostprijs te kunnen noteren, en niet enkel de meerkost. Samengevat: beter een (te) hoog veiligheidsbudget dan te laag, voor een positief advies van de veiligheidscoördinator. Indien u bij bepaalde posten 0 of een zeer laag bedrag invult: graag direct ook een verantwoording. BPVGP Aquafin , Oud-Heverlee, Kauwereelstraat.doc 22

3 7.3 Vereenvoudigd VGM-plan voor (onder)aannemers Elke tussenkomende aannemer/intervenant dient bijgaand Vereenvoudigd VGM-plan in te vullen en over te maken vóór interventie op de bouwplaats én binnen een termijn die voorafgaand onderzoek mogelijk maakt. Toelichting bij tabel risico-analyse aannemer De risicoanalyses worden overzichtelijk uitgewerkt gebruik makend van bijgaand formulier. In de eerste kolom 'volgorde van activiteiten' wordt een overzicht van de verschillende uitvoeringsfasen gegeven en verder gedetailleerd door elke fase op te splitsen in deelactiviteiten. Zo ontstaat een opsomming van duidelijk onderscheiden werkzaamheden waarbij telkens vermeld wordt hoe de werknemers te werk zullen gaan. Voor werken op hoogte is het tevens nodig om de toegangswijze naar de werkpost te vermelden. In de tweede kolom `middelen' worden de grote behandelingstoestellen genoemd, evenals de specifieke hulpmiddelen (hoogwerkers b.v.) die voor bepaalde fasen aangewend worden. In deze kolom horen ook de toestellen en producten die risico's voor derden met zich kunnen meebrengen. In de derde kolom 'risico's' worden de directe arbeidsrisico's die samengaan met de betreffende uitvoeringsfase aangehaald, zoals valrisico voor personen, valrisico van voorwerpen, gevaar voor klemmingen, verbranding en zo meer. Ook worden hier de risico's vermeld die kunnen voortvloeien uit gelijktijdige uitvoering van bepaalde werken evenals het blijven bestaan van een risico nadat het werk voltooid is (stralingsgevaar b.v.) Daarenboven is het absoluut nodig de gevaren aan te geven voor derden (dit zijn alle andere personen op en rondom de well) die voortvloeien uit de werkzaamheden zelf (val van voorwerpen b.v.) uit het vrijkomen van damp, nevel, straling, trillingen, lawaai, stof, temperatuur en projectie van deeltjes (gensters en vonken b.v.). In de vierde kolom duur' wordt een indicatie gegeven van de duur van elke uitvoeringsfase door het aangeven van de (vermoedelijke) begin- en einddatum. In de vijfde kolom 'preventiematregelen' worden per uitvoeringsfase en per risico de te nemen voorkomings-maatregelen vermeld. Het is van het grootste belang om de preventiemaatregelen in een zo vroeg mogelijk stadium vast te leggen en uit te voeren. Enkel op die manier wordt improvisatie ter plaatse uitgesloten en komt men tot een economisch en veilig concept BPVGP Aquafin , Oud-Heverlee, Kauwereelstraat.doc 23

4 Veiligheids- en gezondheidsplan voor (onder)aannemers (blad 1) project: Wegenis- en rioleringswerken (20.856) bouwplaats: Kauwereelstraat, 3050 Oud-Heverlee onderneming: adres: aannemer onderaannemer pc/gemeente: tel: / fax: / ALGEMENE INFORMATIE: Preventieadviseur : Veiligheidsverantwoordelijke op de werf: EHBO-hulpverlener op de werf: Externe dienst voor preventie en bescherming Arbeidsgeneesheer: Verzekeraar arbeidsongevallen: omschrijving van de uit te voeren werken: maximaal aantal werknemers (+onderaannemers) op de werf: uitvoeringsperiode: van / / tot / / INTENTIEVERKLARING: Ondergetekende verklaart het bouwplaatsreglement te hebben ontvangen en de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn werknemers en onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud. Eveneens bevestigt ondergetekende de voorschriften van het bouwplaatsreglement duidelijk begrepen te hebben. Voor akkoord, voor akkoord, datum: / / Veiligheidscoördinator Ondernemingshoofd (dit document vóór de start van de werken terugbezorgen aan de coördinator) BPVGP Aquafin , Oud-Heverlee, Kauwereelstraat.doc 24

5 Volgorde van de activiteiten Middelen / Technieken Risico's Beschermingsmiddelen/maatreg elen Veiligheids- en gezondheidsplan voor (onder)aannemers (blad 2) project: Wegenis- en rioleringswerken (20.856) Heverlee onderneming: bouwplaats: Kauwereelstraat, Oud- aannemer onderaannemer BPVGP Aquafin , Oud-Heverlee, Kauwereelstraat.doc 25

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Beschrijving project: Bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering (20.860A) Kemmelstraat, 8950 Nieuwkerke Opdrachtgever: Aquafin Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T :

DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T : DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T : WELZIJN EN VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS WET VAN 04.08.1996 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 25.01.2001 De aannemer schikt zich naar de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp 1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp Wij hadden graag dit document, (evt. afzonderlijk) ondertekend door elke partij, terug ontvangen. U kan dit terug bezorgen via de post, per fax (09

Nadere informatie

Bouwkundige renovatiewerken aan gemaal Boekhoute

Bouwkundige renovatiewerken aan gemaal Boekhoute Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer buitendienst Gent R. de Larochelaan 1 9051 Gent OFFERTEFORMULIER Bestek nr.: L 2015 R 0002 G - De ondergetekende (naam en voornamen) :... Hoedanigheid

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel COORDINATIE-DAGBOEK Voorwerp : Verbouwen 6 de verdieping tot havencoördinatiecentrum FASE 2: Ruwbouwwerken Afwerkingen, sanitair & vast meubilair Hvac Elektriciteit Los meubilair DOSSIERNR: 414.034 BOUWPLAATS

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Onderwerp N744 Noordlaan aanleg fietspad Adres: Tussen

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

V E I L I G H E I D S C O Ö R D I N A T I E

V E I L I G H E I D S C O Ö R D I N A T I E VEILIGHEIDSCOORDINATIE-ENERGIEVERSLAGGEVING-EPC-LANDMETEN-PLAATSBESCHRIJVING-BEGELEIDING BOUW- & MILIEUDOSSIERS Fortenstraat 91 9250 WAASMUNSTER Gsm 0474.53.18.50 Fax 052.34.35.87 info@vetraco.be www.vetraco.be

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Structureel onderhoud N79 Sint-Truiden Borgloon

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Project: Renovatie riolering Adres: N702-Mizerikstraat

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Realisatie doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer

Nadere informatie

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp 1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp Wij hadden graag dit document, (evt. afzonderlijk) ondertekend door elke partij, terug ontvangen. U kan dit terug bezorgen via de post, per fax (09

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Onderwerp Renovatie asfaltverharding Adres: N702 in Diepenbeek

Nadere informatie

DOCUMENTEN INZAKE VEILIGHEID BIJ AANBESTEDING TE VOEGEN Dossier VGP FASE3.3.2 Datum 31 mei 2012

DOCUMENTEN INZAKE VEILIGHEID BIJ AANBESTEDING TE VOEGEN Dossier VGP FASE3.3.2 Datum 31 mei 2012 VEILIGHEIDSCOORDINATIE ENERGIEVERSLAGGEVING - EPC- LANDMETEN-PLAATSBESCHRIJVING-BEGELEIDING BOUW- & MILIEUDOSSIERS Fortenstraat 91 9250 WAASMUNSTER Gsm 0474.53.18.50 Fax 052.34.35.87 info@vetraco.be www.vetraco.be

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Ophoging fietspad Adres: N702-Mizerikstraat -

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Restauratie van de rotstuin

Nadere informatie

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 2 00.10. voorwoord - algemeen... 2 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp 1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp Wij hadden graag dit document, (evt. afzonderlijk) ondertekend door elke partij, terug ontvangen. U kan dit terug bezorgen via de post, per fax (09

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan ontwerp Veiligheid- en gezondheidsplan ontwerp HASSELT Huisvesting Vlaanderen Regio Oost Inrichting Hasselt Provinciehuis blok D2 Inrichting Hasselt provinciehuis blok D2 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B)

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) PROJECT: 16EF/011/xx Isoleren en vernieuwen van daken van het dienstgebouw van de Kallosluis Steenlandlaan 6 - Kallo BOUWHEER: Vlaams

Nadere informatie

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004)

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) AQUAFIN nv Ing. Tom Deweirdt Dijkstraat, 8 B-2630 AARTSELAAR Onze referentie: A20151102-76829-01 Datum van overdracht: 2/11/2015 Dactylo-datum: 31/10/2015 RPU Veiligheidscoördinator:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 VEILIGHEIDSPLAN NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 1. Inhoudstafel A. Inleiding 1. Inhoudstafel 2. Beleidsverklaring 3. Toelichting

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van..

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van.. Opdracht(en) :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bouwheer : De Moderne Woning CVBA Sint-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lambertusberg 2 1200 Brussel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Perceel nr. Gelieve

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie 1/11 Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie Artikel 1. Aard en voorwerp van de opdracht. De opdrachtgever belast de coördinator-ontwerp, die aanvaardt, de coördinatietaak inzake veiligheid

Nadere informatie

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp 1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp Wij hadden graag dit document, (evt. afzonderlijk) ondertekend door elke partij, terug ontvangen. U kan dit terug bezorgen via de post, per fax (09

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP AG VESPA VERBOUWING DISTRICTHUIS DEURNE ONTMOETINGSRUIMTE MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1, 2100 DEURNE B-VGP-O_AG Vespa - Verbouwing Districthuis Deurne 1 / 16

Nadere informatie

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Beschrijving project: Renovatie platte daken in het schoolcomplex Pollepelstraat 15-17, 9000 Gent Opdrachtgever: Stad Gent, Dienst bouwprojecten-sisal-dep. Facility

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN Praktische case FEITEN Plaatsing van een bodem/lucht warmtewisselaar; Diepte uitgraving : +/- 6m; Werken

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Cluster Facility Dakwerken Cultureel Centrum De

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01)

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01) Comm. V. A&A. Stijn Streuvelslaan 303 Veiligheidscoordinator: 1980 Zemst Florent Andries BTW BE 0817.155.912 0498/24.38.66 RPR Brussel Banque: 979-5924827-72 Email: adviesbureau.aa@gmail.com; VEILIGHEIDS

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

C AANLEVERING VAN DOCUMENTEN 7 C1 Bij inschrijving 7 C2 Tijdens de werken 7 C3 Bij voorlopige oplevering 8

C AANLEVERING VAN DOCUMENTEN 7 C1 Bij inschrijving 7 C2 Tijdens de werken 7 C3 Bij voorlopige oplevering 8 Onze ref. 121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-Bestekveiligheid-0705-FM.doc - 1/13 audits procesregie projectondersteuning speciale technieken technisch advies veiligheidscoördinatie B E S T E K V E I L

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Asfaltwerken Adres: N722 Sint-Truiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP A A N W E Z I G V E R S L A G pagina 1 van de 7 VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP Datum: 23/03/2015 Coördinator ontwerp: Evelyn Notebaert Dossier: STR-7207 FARYS Uitvoeren rioolaansluiting 1. OPVOLGING

Nadere informatie

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Veiligheids- en Gezondheidsplan Besteknr. 2011-01 Rioolvervanging en herinrichting Erfstraat en omgeving te Randwijk Andelst, 15 februari 2011 Postadres : Postbus

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT 2 de fase bodemsaneringswerken Van de Voorde BN

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Hoofdstuk III: Technische bepalingen

Hoofdstuk III: Technische bepalingen Hoofdstuk III: Technische bepalingen Inhoud 1 Interventiekosten 2 1.1.1 Normale interventie (binnen 5 kd) (per interventie) 2 1.1.2 Dringende interventie (binnen 2 u, 24/7) (per interventie) 2 2 Montage

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan De gemeente Leiden Het Langegracht 72, Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan behorend bij bestek: 09-30 Datum : augustus 2009 Coördinator ontwerpfase : Accordering : 1. Kennisgevingformulier KENNISGEVING

Nadere informatie

VGM-plan (ontwerpfase)

VGM-plan (ontwerpfase) VGM-plan (ontwerpfase) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 2 2 WERKGEGEVENS... 3 2.1 Omschrijving... 3 2.2 Locatie... 3 2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen... 3 3 PLANNING EN UITVOERINGSGEGEVENS...

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Zonnige Kempen, VMSW - Infrastructuur Rector de Ramstraat 2240 Zandhoven B-VGP_Ontwerp, Zonnige kempen, VMSW, Rector de Ramstraat - Infrastructuur, 2240

Nadere informatie

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan

Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Deel 1: Veiligheids- en gezondheidsplan Beschrijving project: Uitvoeren lokale bitumineuze verhardingen (Kleine asfaltwerken) diverse straten te Gent Opdrachtgever: Stad Gent, Dienst Wegen, Bruggen en

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Campagne 'Lever veilig'

Campagne 'Lever veilig' Campagne 'Lever veilig' Studiedag SECURA Brussel, 25 maart 2015 Waarom deze campagne? Oorzaken van vele ongevallen in de bouw! Behandeling van materialen Behandeling van materialen p. 2 Pijlers van de

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan AANVULLING BESTEK ANB/WVL/ZENO/2008/PL/02 Mosselerlaan 69 B-3600 Genk Life- natuurproject ZENO: Actie C.2.2. en C6 fase 2: Vrijmaken van vochtige duinvalleien en plaatsen veekerende afsluiting. Agentschap

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Opdrachtgever:

Nadere informatie

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIE ANTWERPEN I-007.123 COODAGB(ONTWERP) SB3.1 V000 ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE STABROEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I-007.123.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B)

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) PROJECT: 16EF/2012/23 Aanbrengen van bodembescherming thv brugpijlers Zelzate Haven Van Gent Brug van Zelzate BOUWHEER: Vlaams Gewest

Nadere informatie

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp

1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp 1 Ontvangstbevestiging Veiligheidscoördinatie Ontwerp Wij hadden graag dit document, (evt. afzonderlijk) ondertekend door elke partij, terug ontvangen. U kan dit terug bezorgen via de post, per fax (09

Nadere informatie

INVENTARISATIE van al de documenten die aan VEKMO ter beschikking gesteld zijn voor de opmaak van dit Veiligheids- en gezondheidsplan :

INVENTARISATIE van al de documenten die aan VEKMO ter beschikking gesteld zijn voor de opmaak van dit Veiligheids- en gezondheidsplan : Veiligheids-en tel. +32 (0) 16 22 89 58 fax +32 (0) 16 58 27 16 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN PROJECT nr GEBRUWO/VB POLITIE district 2 Gebruwo gebouw, 130 Versailleslaan 1120 Neder-over-Heembeek Herinrichten

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Veiligheids- en gezondheidsplan voor het bouwproject WERKEN AAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN DISTRICT 1 & WATERING DE HERK DIENSTJAAR 2015 BESTEKNR. 49/73/15 Dit veiligheids- en gezondheidsplan werd opgemaakt

Nadere informatie