DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013"

Transcriptie

1 DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni Oud-papier-actie gez. scholen Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, uur Kopij inleveren (laatste nummer voor de zomervakantie) De Kamp, trombosedienst, 9.30 uur De Kamp, trombosedienst, 9.30 uur De Kamp, trombosedienst, 9.30 uur De Kamp, trombosedienst, 9.30 uur 12, 13 en 14 september DORPSFEEST SUMAR Beste dorpsgenoten, Het lokale nieuws van de afgelopen maand werd overschaduwd door het tragisch drama, dat zich afspeelde aan de Heerenweg. Als gevolg van een noodlottig ongeluk kwam er een eind aan het leven van de pas tienjarige Luuk Jagt. De redactie van de Koekoek wenst de familie Jagt veel sterkte. De Hûnekop Rûdeldei op 1 juni was gevarieerd en prima georganiseerd: Veel activiteiten op het festivalterrein en optredens van gemotiveerde artiesten in de feesttent. s Middags was het gezellig druk, s avonds was de publieke belangstelling minder dan verwacht. De sfeer was er niet minder om Misschien dat het koude weer enigszins spelbreker was. Muziekvereniging De Lofstem keerde vanuit Ureterp huiswaarts met de gouden spiker bokaal. Deze prijs werd gewonnen, omdat de fanfare het hoogst scoorde in de vierde divisie van het Gouden Spiker Festival. Ook waldhoorn solist Reinder Boomsma behaalde de meeste punten, waardoor hij in het bezit kwam van een fraaie beker. Proficiat! Toneelvereniging Mei Nije Moed kreeg tijdens de slotavond van de Stichting Amateur Toaniel Fryslân de tweede prijs in de klasse By Utstek voor het stuk Mutsen. Grote Klasse. De volgende koekoek ligt uiterlijk 20 juli bij u in de bus In het weekend van 8 en 9 juni werden de Friese zwemkampioenschappen Minioren georganiseerd in zwembad De Wetterstins in Burgum. Nynke Zandstra was erg succesvol. Zij behaalde verschillende podiumplaatsen, met als hoogtepunt het kampioenschap op de 100 meter rugslag. Nynke, gefeliciteerd!

2 VOORWOORD (vervolg) INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK Het vlaggenschip van vv Suameer is na een hoopvol begin van de competitie toch nog gedegradeerd naar de vijfde klasse. In de wedstrijden, waar het er echt om ging, werd twee keer met drie tegen nul verloren van Foarút uit Menaldum. Degradatie was hiermee een feit. De deetjes van de club deden het beter. Zij werden kampioen in hun klasse. Van harte! De werkgelegenheid in Sumar kreeg enkele zware klappen te verwerken. Transporteur Van der Veen ging failliet en gaat in afgeslankte vorm door. Ook werd bekend gemaakt, dat scheepswerf Damen eind dit jaar de deuren gaat sluiten, tenzij er nieuwe orders komen. De kans hierop is klein. Onze adverteerders krijgen een dezer dagen een brief in de bus met het verzoek om het advertentiecontract met de Koekoek een jaar te verlengen. Wij hopen natuurlijk, dat iedereen positief reageert, want zonder adverteerders is de dorpskrant niet mogelijk. De volgende kopij-inleverdatum is niet maandag 1 juli, maar maandag 8 juli a.s. Beint Commissieleden Vormgeving Bezorgers Piet Buma (penm.) Gerrit Feenstra (vz.) Greta Hoekstra Beint Koopstra (secr.) Nieske Vonk Nieske Vonk Lucas Buma en Sietske Bouma Pastorijelânnen NV Sumar Redactieadressen Greta Hoekstra Greate Buorren SC Sumar Nieske Vonk Ds. Noordmansstraat NP Sumar Banknummer Gironummer van de bank: Oplage Drukkerij 645 stuks Van der Let, Burgum

3 NIJS FAN DE LOFSTEM Maaike Kingma NIJS FAN DE LOFSTEM (vervolg) No jim sille it allegear wol yn de Ljouwter krante lêzen ha: De Lofstem Sumar pakt alle prijzen op GSF. Wat wie it in boppeslach foar De Lofstem op saterdei 25 maaie yn Oerterp. De middeis om 3 oere binne wy út Sumar wei gien omt wy om 4 oere lotsje moasten. Dit giet dan om de folgoarder fan blazen yn de fierde devysje. Der wienen 11 korpsen dy t meidienen yn dizze devysje en ja hear Maaike lotte wer ris net geunstich, want wy moasten fuort ynblaze en om 5 oere op it poadium sitte. Mar Froukje siet noch yn it swimbad by it diploma swimmen fan har dochter, Hendrik hie in begraffenis en Klaas wie noch mei de ponny s ûnderweis. Omt Erwin de hân krekt fan te foaren yn it gips krigen hie, hienen wy Wytse as ynfal-drummer út de Tike en ek dy wie der noch net. Jim kinne begripe dat wy doe wat yn de stress rekken. Binammen Christina, dy t altiid sa rêstich is as in pûn moal, waard wat oerstjoer. Wy ha noch besocht om mei in oar korps te ruiljen, mar de organisaasje wie net om te praten en dêr ha sy ek wol in bytsje gelyk oan. Oan it ein fan it ferhaal sieten wy dochs mei syn allen op it poadium, útsein Klaas dyt it net oprêde koe. En wy litte yn it midden as dit in goeie tarieding west is as net, wy blaasden de stjerren fan de himel. It koraal begoun neffers de sjuery wat foarsichtig, mar waard moai spile. It ferplichte stik gie ek hiel bêst en dat die ek wol bliken, want wy hienen dêrfoar de measte punten. En dan ús solist Reinder op Walt-hoorn. Prachtig moai spile en hy wie dan ek de bêste. De mars dy t wy as ôfslúting blaasden wie ien grut feest. Mar wy moasten oant 11 oere wachtsje op de útslach. Der wienen noch in hiel soad leden en wat in gejuich doe t wy de beker ophelje mochten foar de heechste punten op it ferplichte nûmer. Dêrnei mocht Reinder syn beker ophelje en as lêste mochten Reinder en ik wer nei foaren komme om de gouden spiker yn ûntfangst te nimmen.

4 NIJS FAN DE LOFSTEM (vervolg) LOSSE FLODDER Tine Strijker No wy wienen alhiel út de skroeven fanselts en foar Christina is it in kroan op har wurk, dus tiid foar in feestje!! Dat ha wy oant de nachts let dien yn de Ynloop yn Sumar. Dizze dei komt yn de boeken fan De Lofstem as in hiele bysûndere dei. De wike dêrnei ha wy efkes sitten te blazen op de Harste en op de Heide yn ferbân mei de anjerkollekte. Tige tank foar jimme gift oan it Prins Bernard fûns. En dan stean jo samar wer mei beide fuotten op de groun, want op snein 2 juny is de frou fan ús eare-lid Aise en mem fan ús lid Fransisca ferstoarn. Fanôf dit plak winskje wy Aise en de bern in hiel soad sterkte ta. En dan ek net te ferjitten ús eare-lid Riemer de Boer, dy t in operaasje úndergean moat. Sterkte tawinske Riemer! Foar de fekânsje ha wy noch in drok programma omt wy dwaande binne mei de tarieding fan in útwikselingswykein mei it korps fan Wynjewâld. Wy sille yn de nacht fan 29/30 juny kampeare op camping de Ikeleane yn Bakkefean en dan ha wy de saterdeijûns om oere in optreden yn it sintrum fan Bakkefean en sneitemoarn om oere in tsjerketsjinst yn Wynjewâld. (eltsenien is wolkom dêr). Wy geane dan op tiisdei 11 juny nei Wynjewâld te oefenjen en sy komme hjir op tongersdei 27 juny. Yn de oare koekoek sil ik fertelle hoe gesellich wy it dêr hân ha. Foarearst winskje wy jimme in goeie fekânsje ta! Spanningsveld In de mailbox op onze computer komt een berichtje binnen van een verzekeringsmaatschappij waar wij soms de (schade) vruchten van plukken. Wie heeft iets leuks meegemaakt tijdens een fietsvakantie? Schrijf het op. Doe mee aan onze verhalenwedstrijd en win een elektrische fiets ter waarde van Zoiets hoef ik maar één keer te lezen. Ik duik onmiddellijk in mijn Flodder archief. Daarin staat vast wel één of ander leuk verhaal. Je hoeft het wiel niet twee keer uit te vinden. Ik pas het verhaal hier en daar iets aan. Ziezo, dat kan direct verstuurd worden. Een fluitje van een cent op de zondagmorgen. Maar ja ik had het kunnen weten Lees altijd de kleine lettertjes. Dan blijkt dat het verhaal 750 tekens lang mag zijn. Na wat gepuzzel kunnen er slechts negen regels in het vakje op het wedstrijdformulier. Dat is ook niks. Ik geef het u te doen. Een leuke Losse Flodder samenvatten in negen regeltjes. Het verhaal, voor zover je daar nog van kunt spreken, moet wel leuk zijn. Toch? Ik heb het voor elkaar gekregen. t Schijnt dat je met schrijven de kost kunt verdienen. Bij mij wordt het waarschijnlijk droog brood. Maar mocht u mij binnenkort op zo n elektrische jeesfiets door Sumar zien flitsen, dan is het bewezen. Het kan, het kan, een Losse Flodder in negen regels. Voorlopig houd ik het maar bij het oude. Eén bladzijde in de Koekoek. Tot mijn schrik zie ik dat de kopij morgen ingeleverd moet worden. Oeps, daar heb ik niet op gerekend. Waar ik ook niet op gerekend heb, is het gratis muziekconcert van de Hûnekop-rûdeldei dat gegeven wordt bij de molen in Sumar. Thuis te beluisteren, lekker in je luie stoel, lekker bij de warme kachel. Helemaal gratis en dat in deze bar economische slechte tijd. Het komkommer en kwelseizoen van de televisie is alweer aangebroken. Wat is er dan leuker om met Jappie Commando en de mem van Doutzen mee te brullen. Ik ben toch alleen thuis en onze woning is goed geïsoleerd. De verloting van de Hûnekop Mercedes auto is bij ons aan De Jister letterlijk te volgen. De kleur van het lootje is rood..(verrek, alle lootjes zijn rood) en het nummer is 195!! Nog vijf tellen, nog vier, nog drie, nog twee, nog één. De hele tent brult mee. Niemand? Helaas, te let. Ik moet hardop lachen. Diegene met het lootje kleur rood nummer 195 waarschijnlijk niet.

5 NIJS FAN DE IENDRACHT/EXCELSIOR Doutsje Hoekstra WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT Froukje As jimme dit lêze binne de skoallefekânsjes hast al wer begûn en geane in protte minsken mei fekânsje en sykje faaks it moaie waar en in oare omjouwing op. Nei ús jierlikse ledegearkomste, twa optredens yn it bosk fan Ypey en fansels de deadebetinking mei de bern fan de basisskoallen en de beide korpsen fan Sumar, binne ek wy oan fekânsje ta. Mar earst woene wy jimme tank sizze foar jimme bydrage oan it Anjerfûns, dat ús, mar ek oare kulturele ferienings wer in bytsje op gleed helpt. It is de bedoeling dat wy op ús lêste repetysje noch in konsert jouwe, wêr't dit plak fine sil is noch net bekend mar jimme hearre hjir grif noch fan. Op 6 april hiene wy ús tige slagge donateurskonsert yn de Kamp en koene wy de foarútgong fan ús jongste leden Hylke de Vries en Luuk Jagt beharkje, dat gie foar wûnder en beide mantsjes soene dan ek sa gau mooglik mei it "grutte" korps meidwaan. Mar dan hearre wy fan it slimme ûngelok dat Luuk hawn hat en beslute dan ek dat wy dy wike allinne kollektearje foar it Anjerfûns en der net by blaze. Fansels binne ús tinzen by Luuk en syn famylje. En dan...it berjocht dat Luuk ferstoarn is. Wat in grut fertriet. Hjirby wolle wy de famylje nochris in protte sterkte tawinskje, ek wy sille him misse. Uitgerust De vakantie periode breekt weer aan, en we gaan plannen maken. Wat is ons budget, waar gaan we naartoe, hoe gaan we, en wie nemen we mee, allemaal factoren waar wij over na moeten denken. Nou niet zo moeilijk toch? Het budget hangt helemaal af van wat wij gaan doen, dus hebben we twee vliegen in één klap. Het is crisis tijd, dus willen wij ten overstaan van onze landgenoten niet alles uit de kast trekken om te voorkomen dat zij weer zeggen: waarom zij wel en wij niet! Aan de andere kant is het zo dat wij ons niet hoeven te generen omdat wij ons verdiende vakantie geld een goede bestemming willen geven en er ook volledig recht op hebben. Maar ja wij blijven Nederlanders en menen ons te moeten verantwoorden ten op zichtte van hen die zich dat niet kunnen permitteren, toch? Kortom wij schamen ons. Hé hé het is eruit. Ja kom op zeg, wat is eruit? Nou dat, dat jij je dus schaamt voor het feit dat jij de middelen hebt om op vakantie te gaan, en dat in deze tijd, een tijd van crisis. Maar moet ik mij dan verantwoorden voor diegene die niet kunnen gaan? Wij zijn zes jaar niet op vakantie geweest, niet vanwege de crisis, nee vanwege het feit dat onze vier ouders kwamen te overlijden en wij daardoor huizen moesten opruimen, om het feit dat wij in vier jaar tijd vier keer trotse grootouders zijn geworden, maar de allerbelangrijkste reden is wel dat wij zes jaar geleden op een plek zijn komen wonen waarvan wij iedere dag het gevoel hebben dat wij op vakantie zijn. Waarom gaan wij alsnog dan weg? Simpel, om het feit dat wij ons werk even helemaal willen vergeten, afstand willen nemen van de dagelijkse perikelen, niets hoeven en alleen maar mogen. Te mogen genieten van een andere cultuur waar, hopen wij, de zon volop schijnt, contact te maken met mensen die niet weten waar Sumarreheide ligt etc. etc. maar bovenal UITGERUST weer terug te mogen keren op de basis en de draad van alledag weer op mogen pakken en mogen zeggen morgen mag ik weer naar mijn werk. Dat is vakantie vieren, alledaagse beslommeringen van je af leggen, te mogen genieten en met een voldaan gevoel weer terug te keren en uitgerust te kunnen zeggen blij dat ik weer thuis ben. Een fijne vakantie iedereen.

6 NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING Het bestuur SPORTVERENIGING SUAMEER vervolg In de koekoek van mei kon u het verslag wat Binne Kramer van de skelterrace gemaakt heeft lezen. Inmiddels staat deze samen met een aantal foto s ook op onze website. Meer foto s volgen nog. Houd hiervoor onze website (www.ov-sumar.nl) goed in de gaten. We willen iedereen bedanken die de sportvereniging heeft geholpen met de Poiesz-jeugdsponsoractie. Dit heeft ons een flinke cheque opgeleverd met het mooie bedrag van 1.002,00 voor onze jeugd. De data van het komende dorpsfeest zijn: 12,13 en 14 september. In deze koekoek kunnen we jullie vast vertellen welke artiesten er gaan optreden tijdens ons dorpsfeest: Donderdagavond: Klaas Jan Vrijdagochtend: Wim Brons Vrijdagavond: Alice Springs Zaterdag met matinee: Rintje Kas Verzekering feestwagens Net als voorgaande jaren zullen de feestwagens verzekerd moeten worden. De kosten hiervoor bedragen 100,- (incl. collectiviteitskorting). Deze kosten zijn voor de deelnemende buurtvereniging zelf. Onze penningmeester neemt hierover nog contact op met de contactpersoon van uw buurtvereniging. Belangrijke herhaling We merken als bestuur dat de deelname aan de optocht ieder dorpsfeest minder wordt. Dit vinden wij erg jammer. Er is in een bestuursvergadering gesproken over een minimaal aantal feestwagens om de optocht door te laten gaan. Wat het bestuur betreft ligt dit aantal op 10. Of we dat dit jaar wel of niet gaan halen maakt voor het komende dorpsfeest geen verschil. De optocht gaat zeker door! Voor het volgende dorpsfeest in 2015 zouden we dit wel graag als grens aan willen houden. Mocht u als buurtvereniging of als vrije deelnemer nog mee willen doen met een versierde wagen/ auto, dan kunt u natuurlijk altijd nog een lootje trekken! Neem dan contact op met Grietje van der Kuip: (na 18:00 uur) Deelnemers die mee willen doen op de fiets hoeven geen lootje te trekken! Jeldau Jelsma, Mirthe van der Bijl, Sygrid van der Heide, Ella van der Meer, Lieke Boender en Aaltje van Dellen mochten na loting mee naar het Poieszsponsorfeest in het WTC in Leeuwarden, waar Tim Douwsma, Monique Smit en YES-R een spetterend optreden gaven.

7 Hallo Allemaal! GEEF DE PEN DOOR vervolg Ik ben Roos Hoekstra- Groenewegen, geboren op 3 januari Zoals mijn achternaam al doet vermoeden ben ik niet in Friesland geboren. Ik ben opgegroeid in Papendrecht; dit kennen de meeste mensen van de PKCkorfbal of van het bedrijf Fokker. Toen ik 10 jaar was verhuisde ik samen met mijn ouders, broer en zus naar Friesland; het plaatsje Kollum. Dit was een spannende gebeurtenis. Maar tot op de dag van vandaag ben ik er nog erg blij om. Ik vind het heerlijk hier; de rust, de vrijheid, het dorpsleven en de gemoedelijkheid. Omdat bijna heel mijn familie nog in Papendrecht woont (incl. mijn oma van 91) gaan we zo af en toe die kant op. En hoe dichter we bij Papendrecht komen, hoe drukker het wordt. En vanaf Gorinchem is het zo volgebouwd dat ik blij ben wanneer we weer naar huis gaan. Van mijn 10e tot mijn 26e heb ik met veel plezier in Kollum gewoond. In 2005 hebben mijn man (Jan Hoekstra uit Burgum) en ik het huis op de Greate Buorren van familie Procee gekocht. Het was toen nog een klein huisje waarin de vorige bewoners in de achterkamer sliepen. Toen we het huis zagen waren we meteen verkocht. Samen met vrienden en familie hebben we heel wat gesloopt en geschilderd en in 2007 heeft Tjeerd Haarsma een aanbouw achter de oude woning geplaatst. Op 4 juni 2008 is onze zoon Jasper geboren. Hij is inmiddels alweer 5 jaar en gaat met veel plezier naar school bij juf Joukje. In 2009 is het plan ontstaan om te gaan werken in Oostenrijk en in 2010 zijn mijn broer en ik begonnen in een horecagelegenheid op een mooie camping in Karinthiè. Dit was een spannende uitdaging waar we hard gewerkt hebben en veel plezier hebben gehad. In 2012 was ik zwanger en heb ik me voorlopig teruggetrokken uit het bedrijf. Op 16 oktober 2012 is onze jongste zoon Thymen geboren; een heel lief en makkelijk jongetje die net als zijn broer met de keizersnee is gehaald. Omdat we het prachtige Dellach im Drautal in Oostenrijk niet kunnen missen, gaan we er regelmatig naartoe en ook deze zomer zal ik mijn broer er weer een paar weekjes gaan helpen. Ondertussen zijn we hier thuis nog druk bezig. Ondanks dat ons huis te koop staat komt er nieuwe bestrating in de oprit en een nieuw terras in de achtertuin, plus een mooi prieeltje waar we deze zomer heerlijk kunnen genieten van de zon (?) in Sumar. Hierbij geef ik de pen door aan mijn buurvrouw Bea Lourens

8 WERKGROEP GESCHIEDENIS Dirk Strijker Langs deze wel ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele kaarten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis als ook thuis. Hoewel het erg langzaam gaat, gaat het wel de goede kant op. Hopelijk kunt u in september weer iets van mij lezen onder deze kop. Hartelijk dank! Frans Dijkman SA SEACH IK IT door Frans Dijkman Er is goed nieuws te melden over het boek over de geschiedenis van Sumar. De titel is nu bekend en zal luiden: Van Sudermeer tot Sumar. De naam Sudermeer was in het jaar 1447 de eerste geschreven vermelding van de dorpsnaam. Daarna worden namen gebruikt zoals Suwamer, Suudmerra, Sumaer, Sumeer en Suydmeer. Vanaf de negentiende eeuw komt Suameer het meest voor en in de loop van de 80-er jaren van de vorige eeuw is Sumar de officiële naam geworden. Tweede goede bericht is dat er een drukker is gevonden voor het boek, die het voor een redelijke prijs zal gaan drukken. Het wordt een boek, gebonden, volledig in kleur van circa 400 pagina s dik. Het formaat is 29,7 x 21,0 cm met een hard kaft. Dat betekent (nog) niet dat het een goedkoop boek gaat worden. Bijdragen van sponsoren, van fondsen en mogelijk te verlenen subsidies moeten het boek voor een ieder betaalbaar gaan maken. Dat is het nu beslist nog niet. We zijn druk bezig sponsorgelden binnen te krijgen. Zoals eerder gemeld heeft de SONAC het boek al met een flink bedrag gesponsord. Alle andere grote en kleine bedrijven in Sumar zijn inmiddels of worden nog benaderd. We hopen dat het Sumarder bedrijfsleven positief op ons sponsorverzoek reageert. Om u een indruk te geven wat boeken tegenwoordig moeten kosten, hoef je de advertenties in de regionale dagbladen er maar op na te slaan. Vergelijkbare boeken kosten 11 tot 14 eurocent per bladzijde. Als we die prijzen zouden hanteren, komt de prijs van ons boek van 400 bladzijden tussen de 44 en 56 Euro te liggen. Door fondsenwerving denken we de prijs in ieder geval te kunnen halveren. De Commissie Beheer Website heeft positief beslist over de opzet van een zogenaamde database op hun website, waarin honderden foto s te zien zijn van Sumar. Het is de bedoeling dat ze via een zoekopdracht eenvoudig kunnen worden opgezocht. Wanneer bijvoorbeeld de zoekopdracht Greate Buorren wordt gegeven, worden alle foto s getoond waarbij in de omschrijving de woorden Greate Buorren voorkomen. Het is nog lang niet zover. Het is de bedoeling dat in de loop van dit najaar de eerste foto s op de website (www.sumar.nl) te zien zijn. Tenslotte nog iets over het boek De Flearmûzen van J.Y. Gietema. Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat het boek inderdaad speelt rond Kootstertille. Ik ben druk aan het lezen in dit boek. Ik heb hierover echter nog geen aanwijzing in de tekst kunnen vinden. We houden het er op dat het boek niet in of bij Sumar speelt.

9 WAT WAS HET WEER OOK WEER? Dirk Strijker TONIELFERIENING MEI NIJE MOED Jouke Hoekstra Als deze Koekoek bij u op de deurmat ploft (voor zover u tenminste een brievenbus in de voordeur hebt en een deurmat) is de zomer begonnen, althans volgens de kalender. Dat het weer zich niet altijd aan de kalender houdt, daar zijn we dit jaar ruimschoots achter gekomen. Want zeg nou eerlijk, hebt u dit jaar al een lentegevoel gehad? Ik in ieder geval niet of nauwelijks. Als we de temperaturen van het jaar tot nu toe bekijken, dan verliepen alle maanden van 2013 te koud. Telkens maar weer die akelige koude noordenwind. En met zeewater voor de deur dat ongeveer 11 graden koud is, kun je dan niet veel warmte verwachten. De zonneschijn moet dan juist voor wat warmte zorgen. En daar ligt dan het tweede probleem, de zon bleef heel vaak achter de wolken. Even terug naar 10 mei. Een bewolkte dag waarop het 15 graden werd. In de twee weken die er op volgden, was dat zo ongeveer het hoogst haalbare. Op veel dagen bleef het zelfs nog iets frisser. Op 23, 24 en 25 mei werden zelfs laagterecords verbeterd. Zo was de hoogste temperatuur op 25 mei slechts 10,8ºC. Ook was er gedurende die periode erg veel bewolking en om de ellende nog groter te maken, er viel ook dagelijks wel wat regen. Nou was die regen welkom, want de boel begon al weer knap te verdrogen. Na 26 mei werd het zonniger en warmer. De middagtemperatuur lag toen een aantal dagen rond de 19ºC. Echter toen de zomermaand juni op de kalender verscheen wees het kwik s middags geen hogere waarde aan dan 12ºC. De dagen daarna kwam de zon weer terug en steeg de temperatuur weer iets. Op 4 juni werd de 20ºC weer eens gehaald. Het bleek een eendagsvlieg te zijn, want de dagen erna werd het kouder en kouder. De wind waaide weer uit het noorden, de zon verdween achter de wolken en de trui kon weer aan. En dan verwondert het me dat er dan toch mensen zijn, die gewoon in hun T-shirtje langs komen fietsen het is toch immers zomer? Een Sumarder, die niet meer onder ons is, zei altijd als de meidoorn bloeide, dat er daarna nog een boel kou zou komen. Nou ja, de meidoorn bloeide dit jaar pas in juni en de kou hebben we al gehad. Zou het dan nu echt zomer worden? Volgens de kalender wel... Yn febrewaris fan dit jier brocht it Sumarder toanielselskip it stik Mutsen oer it fuotljocht. In stik oer 5 susters dy t in wykein nei in fâkansjehûske geane. En yn sa n wykein komme der fansels allegearre problemen boppe tafel: der binne ergerniskes, problemen yn de leafde en fansels is der in protte wille.en dan komt de seisde sus, wêr ien fan de susters al jierren gjin kontakt mear mei hat, ek nei it simmerhûske It stik hat 4 kear yn De Kamp spile en ien kear yn Bútenpost. Alle 5 foarstellings waarden goed besocht en wienen de reaksjes loovjend. Krektlyk as alle oare jierren, spilet de toanielferiening mei yn de Toanielfkriich fan it STAF, wy spylje mei 17 oarde klups yn de ien nei heechste klasse, de Klasse by Utstek. Op ien fan de útfierings komme dan 2 karmasters om it stik te beoardieljen. Op saterdei 25 maaie binne wy nei de Slútjûn yn De Lawei yn Drachten west om te hearren hoefolle punten it stik Mutsen krigen hat. Wy krigen 241 punten punten, goed foar de twadde priis!!!!!! In hiele boppeslach en in prachtige ôfslúter fan it toanielseizoen. Dit jier wie it lêste jier fan ús regisseur Tsjam Epema út Warten. Seis prachtige seizoenen hawwe wy my har belibbe en binne der ek aardich priizen yn de wacht slepe. En dêr binne wy har fansels tige erkentlik foar. Yn oktober start de feriening wer mei in nij stik en in oare regisseur: Jan van der Meer út Easternijtsjerk. En eins.soe ús klup wer wat fersterking hawwe moatte!

10 TONIELFERIENING MEI NIJE MOED (vervolg) Mei Nije Moed is in lytse klup en hat it somtiden dreech om de rolbesetting foar elkoar te krijen. Dêrom dogge wy wer in oprop: Wy sykje manlju en froulju om ús klup te fersterkjen!!! Alle leeftiden binne wolkom, want der binne ek noch altyd ideeën om in jeugdgroep op te starten..de jeugd hat de takomst!!!!! Sjocht op ús webside foar mear ynformaasje. Troch mear oanwas fan leden, hat de feriening takomst om te bestean en kin der wer prachtige produksjes op de planken brocht wurde Wês net te skrúten, want de wille stiet foarop!!!! OPBRENGST COLLECTE LONGFONDS 2013 In mei gingen collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). De opbrengst van de collecte in Sumar bedroeg Hartelijk dank voor uw bijdrage. Hiermee kan het Longfonds blijven strijden tegen longziekten en voor gezonde longen. Want gezonde longen zijn van levensbelang. In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Mensen met astma, COPD en andere longziekten. Het Longfonds financiert wetenschappelijk onderzoek: zo werken we aan een vaccin tegen astma en zetten we ons in voor reparatie van beschadigde longen Hoe te handelen bij een OPROEP voor de AED Instructie voor de bedienaars Zolang er nog geen gebruik kan worden gemaakt van Burgernet werken we op de onderstaande manier. 1. Je krijgt een oproep met de vraag of je wilt komen helpen met de AED. 2. Je belt een mede AED bedienaar die langs de AED locatie komt en vraagt of hij/zij de AED wil meenemen. 3. Je gaat zelf naar het hulpadres. 4. Ga na wat er aan de hand is. 5. Je vraagt of er al deskundige hulp is opgeroepen. Zo nee, dan doe jij dit. 6. Je past eerste hulp toe en wacht op de AED met de bedienaar. 7. Je blijft bij het slachtoffer tot er deskundige hulp bij je is. 8. Je draagt het slachtoffer over aan de deskundigen. 9. Je draagt er zorg voor dat de AED weer op z n plek komt. 10. Breng het bestuur van Dorpsbelang of de Voetbalvereniging op de hoogte van het gebruik van se AED. Zij zullen er voor zorgen dat er nieuwe elektroden bij de AED komen. 11. Wees je er van bewust dat wanneer je een reanimatie hebt toegepast dat dit zeer emotioneel kan zijn. Vraag hulp en praat het van je af met de hulp of familie. Collectant gemist? Sms dan LONG naar Hiermee doneert u alsnog 1,50 aan het Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons

11 TELEFOONLIJST AED (MEI 2013) (vervolg) UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER Het bestuur Dhr. J v/d Wal Pastorijelânnen Dhr. S. Wijnsma Greate Buorren Mw. H. Wijnsma Greate Buorren Dhr. T. Meijer Achterwei Mw. G. v/d Veen S.P. Hoekstraweg Dhr. H. de Jong S.P. Hoekstraweg Dhr. B. Mud Dr. Prinsweg Dhr. J. Bos José Vigovenoweg Dhr. R. Schievink Houtsjepaad Mw. G. Schievink Hearrewei Mw. F. Tiekstra Hearrewei Dhr. R. Kloosterman J. v/d Meerweg Mw. K. Nijboer J. v/d Meerweg Dhr. A. Nijboer J. v/d Meerweg Dhr. S. Borger Bosweg Dhr. F. Dijkman Swannepolle Dhr. J. Batema Hearrewei Mw. L. Bouma De Homeie Dhr. M. Brouwer Dr. Prinsweg Dhr. L. Paulusma Hearrewei Aan de inwoners van Sumar en omstreken, Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sumar heeft op haar laatst gehouden bestuursvergadering besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met: UITVAARTVERZEKERING TWENTHE N.V. De medewerkers van Twenthe, voorzien van een speciaal legitimatiebewijs, hebben wij verzocht zowel leden als niet-leden de komen tijd te bezoeken om informatie te verstrekken over ons lidmaatschap en de plaatselijke uitvaartkosten. Dit zal in het najaar plaatsvinden. Het lidmaatschap van de vereniging vergoedt niet alle kosten, maar met z n allen kunnen wij er wel voor zorgen dat de kosten zoveel mogelijk betaalbaar blijven. Twenthe kan u informeren over deze kosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekafspraak met u. Onze vereniging kan daarin niet bemiddelen of adviseren, maar vindt het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de rechten van het lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg.

12 EXTRA HANDEN NODIG IN SUMAR! EIWERP-ARENA IN MAKKUM Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. In november wordt de MS Collecte met zo n 18 collectanten in Sumar en Burgum georganiseerd. Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker 50 collectanten nodig, zegt Pamela Zaat, coördinator bij het MS Fonds. Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS Collecte. Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat je dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is relapsing remitting, dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert. Pamela is blij met de landelijke inzet van zo n collectanten die hun steentje bijdragen aan de MS Collecte. De oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk. Beste eiwerpers uit Sumar, Een aantal jaar terug hebben wij met veel plezier meegedaan aan het Fries kampioenschap Eiwerpen in Sumar. Jullie FK was voor ons aanleiding om het open NK Eiwerpen te organiseren in Makkum. Dit jaar doen we dat voor de derde maal. Inmiddels mede door deelname en meervoudige winst op het WK, een groot evenement met veel toeschouwers en deelname. Wij zoeken naar de absolute top van Nederland en daarbuiten en willen daarom jullie van harte nodigen om mee te doen! Zaterdag 13 juli aanstaande van 11:00 tot 18:00 uur is het gehele centrum van Makkum omgetoverd tot eiwerp-arena. Graag begroeten wij een afvaardiging van Sumar en omgeving in Makkum! Extra handen gezocht Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Sumar. Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen. Aanmelden kan bij Pamela Zaat, of via Voor meer informatie: De collecteweek is van november.

13 e Beachvolleybaltoernooi in Sumar op zaterdag 6 juli 2013 Ja.. toch nog een beachvolleybaltoernooi deze zomer. In eerste instantie zouden we het niet organiseren i.v.m. het dorpsfeest in september. Dit werd ons niet in dank afgenomen! Dus toch maar een paar koppen ( Pieter en Diety Schievink, Germ en Wieke de Haan, Gerrie Vonk, Froukje Wobbes en Akke Hiemstra) bij elkaar gestoken om dit (al eerder geslaagde) toernooi weer te organiseren. Dus kom maar op met al die teams. Geef je snel op want vol is vol! Maar Om dit allemaal te organiseren op 6 juli kunnen we wel vrijwilligers gebruiken. Dus vanaf 9.00 uur is alle hulp welkom voor het klaarzetten van de velden en na de laatste wedstrijd het opruimen van de velden en het schoon scheppen/vegen van de stoepen en kanten. Na 18.oo uur is er muziek in Café De Inloop Tot slot nog even de belangrijkste informatie en de wedstrijdregels: Wedstrijd regels Beachvolleybal te Sumar 1 Eerst genoemde team opstellen aan west zijde veld (school) 2 Eerstgenoemd team zorgt voor een teller 3 Wedstrijd duurt 10 min 4 Na 5 min van veld wisselen 5 Teller levert wedstrijd briefje in bij de organisatie 6 De volgende wedstrijd begint direct na het eindsignaal van de voorafgaande wedstrijd Spelregels 1 Eerst genoemde team begint met de opslag 2 Opslag mag je niet blokken / terug smashen 3 De bal moet na maximaal 3x raken worden teruggespeeld 4 Na het raken van het blok mag nog 3x worden gespeeld 5 Je mag de bal met elk lichaamsdeel aanraken. 6 De bal mag te allen tijde het net raken. 7 Elke speler mag smashen en blokken aan het net. 8 De voet mag de middellijn raken maar niet overschrijden zolang de tegenpartij daar niet bij gehinderd wordt. 9 Geen Time-out's 10 In de poule wedstrijden kan er worden gelijk gespeeld 11 Bij de kruisfinales en daarna geldt bij een gelijke stand: het team dat als laatste een punt heeft gemaakt heeft gewonnen 12 Bij de finale wordt gespeeld om 2 gewonnen sets van 15 punten Aanvang: uur Plaats: Greate Buorren Sumar (centrum) Teamsamenstelling: 4 spelers met minimaal 2 dames Deelname: Op eigen risico Opgave: t/m 2 juli in : Café De Inloop Blommenwinkel Frya Fresena Kapsalon Wieke Kosten: 10,00 per team (betalen bij opgave) Teamopgave: Contact persoon: adres: Team naam: Tel

14 SPORTVERENIGING SUAMEER Het bestuur SPORTVERENIGING SUAMEER Het bestuur Zaterdagavond 15 juni was het weer zover, de avond dat familie en vrienden konden genieten van de jaarlijkse uitvoering van de gymnastiek en de streetdance van Sportvereniging Suameer. De avond begon met een welkomstwoordje. Na de opkomst van alle leden werd begonnen met de gymnasten die een balk-, trampoline- en een matoefening deden. Daarna was het de beurt aan de streetdancers met een wervelend optreden. Zo werd de avond om en om gevuld door de gymnastiek en daarna weer door de streetdance. De streetdancers lieten ons een een klein stukje van een dans zien die ze ook zullen dansen op het Easterbarren in Eastermar onder leiding van Froukje Schotanus, onze streetdancelerares. Ook werden er een paar optredens / demonstraties verzorgd door DFS uit Burgum. Dit onder leiding van Alie Hoekstra, zij verzorgt ook de gymlessen in Sumar. De publieke opkomst was geweldig! We kunnen met zijn alleen terugkijken op een geslaagde avond.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Informatie dorpskrant de Koekoek

Informatie dorpskrant de Koekoek De Koekoek 26e jaargang nr. 10 juni 2012 Beste dorpsgenoten, Doch it foar dyn doarp. De uitzendingen van Sumar zijn al lang achter de rug. Toch is er misschien nog een toetje voor ons dorp, immers de prijzen

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 7 maart 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 7 maart 2014 - 8085 - DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 7 maart 2014 Beste dorpsgenoten, Ik weet niet wat onze weerman Dirk Strijker er van vindt, maar het mooie lenteweer deze maand kan mij niet lang genoeg duren. Volgens

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Informatie dorpskrant de Koekoek

Informatie dorpskrant de Koekoek De Koekoek 26e jaargang nr. 8 april 2012 Beste dorpsgenoten, De bekendheid van de Koekoek wordt nog steeds vergroot. Krant en radio hebben in het verleden al aandacht aan de dorpskrant geschonken, maar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 4 december 2012. DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) Zaterdag 19 januari ben ik er weer! -7686- -7713- Beste dorpsgenoten,

DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 4 december 2012. DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) Zaterdag 19 januari ben ik er weer! -7686- -7713- Beste dorpsgenoten, -7713- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7686- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 4 december 2012 24-12 De Kamp: trombosedienst 9.30 uur 24-12 Dorpskerk: start Krystkuier, 19.00 uur 26-12 De Harste: Live-muziek

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK. DE KOEKOEK 26 e jaargang nr. 7 maart 2012. De volgende kopij-inleverdatum is maandag 16 april. Beste dorpsgenoten,

INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK. DE KOEKOEK 26 e jaargang nr. 7 maart 2012. De volgende kopij-inleverdatum is maandag 16 april. Beste dorpsgenoten, -7435- -7436- DE KOEKOEK 26 e jaargang nr. 7 maart 2012 INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK Beste dorpsgenoten, Toen ik zondag 4 maart terugkwam na een partijtje tennis met mijn vaste maat Bart, zagen we

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Wat een heerlijk blad, dat hadden we echt nodig in de handwerkkringen! Lijst van de te maken items kan weer uitgebreid worden. Carna Hallo, vandaag de eerste Wieke in de bus gekregen, heb het gelezen en

Nadere informatie

DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 7 maart 2015

DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 7 maart 2015 - 8393 - DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 7 maart 2015 Beste dorpsgenoten, Onze weerman Dirk zal er vast melding van maken: We beginnen de maand maart met prachtig lenteweer. De zon is volop te zien en regen

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Tekst Audio Les 1 /m 6 Radio Amsterdam LES 1. Beginners. Een afspraak maken Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Track 3 HET GESPREK.

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 8 april 2013. DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) Zaterdag 25 mei ben ik er weer! -7830- -7803- Beste dorpsgenoten,

DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 8 april 2013. DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) Zaterdag 25 mei ben ik er weer! -7830- -7803- Beste dorpsgenoten, -7830- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7803- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 8 april 2013 21-04 De Kamp: Try-out konsert De Lofstem, 16.00 oere 23-04 De Kamp: open tafel 12.00 uur 26-04 De Kamp: Bingo 20.00

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Het is herfst in de poppenkast. door Nellie de Kok

Het is herfst in de poppenkast. door Nellie de Kok Het is herfst in de poppenkast door Nellie de Kok 1 Het is herfst in de poppenkast door Nellie de Kok Samenvatting Jan en Katrijn gaan naar het bos om spullen te zoeken voor de herfsttafel. Als Jan in

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 2 oktober 2014

DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 2 oktober 2014 - 8251 - DE KOEKOEK 29 e jaargang nr. 2 oktober 2014 Beste dorpsgenoten, Vier oktober vond het jubileumconcert van muziekvereniging De Lofstem plaats in de Boumaloods op het industrieterrein. Hoe één en

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist 1 mede mogelijk gemaakt door: s p o r t s p e c i a l i s t zeist www.sunnycamp.nl Schaerweijde Horeca Redactie: Opmaak/drukwerk: Commissie Valkentoernooi

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Mijn Hummelboekje HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Dit is Hummeltje. Hummeltje kan eventjes niet bij zijn mama en papa wonen, omdat zij nu niet voor hem kunnen zorgen. Daarom komt Hummeltje naar t Hummelhuis.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie