Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving Indicaties Contra-indicaties Algemeen Mogelijke complicaties Waarschuwingen voor de patiënt Risico's in verband met de medische omgeving Opslag Eigenschappen van de steriele verpakking Implantatieprocedure Voordat de verpakking wordt geopend Voorbereiden van de pocket Keuze van het type geleidingsdraad Drempelmetingen bij implantatie Aansluiting van de geleidingsdraad Functietest bij de implantatie Speciale modes Nominale mode (emergency-mode) Stand-bymode Magneetmode Respons bij storing Functies en parameters Stimulatiemodes Frequenties Basisfrequentie Maximale volgfrequentie Frequentiehysterese... 17

6 7.3. Stimulatie- en sensingparameters Impulsamplitude Impulsduur Gevoeligheid Stimulatie- en sensingpolariteiten Refractaire perioden Absolute refractaire perioden Frequentieadaptatie Therapeutische verbeteringen Rate-smoothing De werking optimaliseren Meting van geleidingsdraadimpedanties Autosensing Auto-drempel Follow-up van patiënten Aanbevelingen voor follow-up Indicator electieve vervanging (ERI) Explantatie Programmer-tests De geheugens uitlezen (AIDA+) Pacemaker-identificatie Fysieke kenmerken Elektrische kenmerken Stroomgebruik aan het begin van de levensduur Relatie tussen magneetfrequentie en batterijimpedantie Batterij Levensduur... 29

7 11. Programmeerbare parameters Niet-programmeerbare parameters Garantie Artikel 1: Garantievoorwaarden Artikel 2: Voorwaarden voor vervanging Verklaring van symbolen... 36

8 1. ALGEMENE BESCHRIJVING ESPRIT SR is een frequentieadapterende éénkamerpacemaker. Deze is uitgerust met een versnellingsmeter waarmee het mogelijk is de stimulatie aan de activiteit van de patiënt aan te passen. ESPRIT SR biedt een reeks zeer effectieve therapeutische functies: automatische aanpassing van de ventriculaire stimulatieamplitude (Auto-drempel) automatische aanpassing van de atriale en ventriculaire gevoeligheid (Autosensing) 2. INDICATIES Het American College of Cardiology en de American Heart Association bieden indicaties voor hartstimulatie (zie 'ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices: Summary Article', Circulation 2002;106: ). 3. CONTRA-INDICATIES 3.1. ALGEMEEN Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van hartpacemakers als therapeutische methode voor het reguleren van de hartfrequentie. Niettemin dient bij het kiezen van de pacemaker en de geleidingsdraden rekening te worden gehouden met de medische en lichamelijke toestand van de patiënt, evenals met zijn of haar leeftijd. De voordelen van stimulatie voor pediatrische patiënten zijn niet onderzocht. Er kunnen ongewenste wisselwerkingen optreden tussen de spontane frequentie van de patiënt en de functies van de pacemaker. 6 NEDERLANDS

9 3.2. MOGELIJKE COMPLICATIES Bij elk geïmplanteerd pacemakersysteem kunnen zich complicaties voordoen. Deze kunnen verband houden met het apparaat zelf: voortijdig leeg raken van de batterij uitval van componenten inhiberen van een circuit, omschakelen naar stand-bymode of andere storingen als gevolg van elektromagnetische interferentie prikkeling van de borstspieren Complicaties kunnen verband houden met de stimulatiegeleidingsdraden: slechte verbinding met de pacemakergeleidingsdraden verplaatsing van geleidingsdraden, perforatie van de hartwand of een weefselreactie op het raakvlak van myocard en elektrode breuk in de isolatie breuk in de geleider Er kunnen eveneens medische complicaties ontstaan: infectie vochtophoping op de implantatieplaats migratie van de behuizing huiderosie door de pacemaker met mogelijk uitpuilen van de behuizing 4. WAARSCHUWINGEN VOOR DE PATIËNT De patiënt dient ervoor te worden gewaarschuwd dat de pacemaker mogelijk slecht functioneert als de patiënt wordt blootgesteld aan externe magnetische, elektrische of elektromagnetische signalen. Elektrische apparatuur: Elektrische huishoudelijke apparaten hebben geen invloed op het functioneren van de pacemaker, mits ze aan de huidige isolatienormen voldoen. De patiënten dienen echter het gebruik van inductieovens en inductiefornuizen te vermijden. NEDERLANDS 7

10 Antidiefstalpoorten: Omdat antidiefstalapparatuur bij de ingang van winkels aan geen enkele veiligheidsnorm hoeft te voldoen, wordt patiënten aangeraden zo kort mogelijk in de omgeving van deze apparatuur te verblijven. Werkomgeving: De werkomgeving van de patiënt kan een belangrijke bron van interferentie vormen. In dat geval kunnen specifieke aanbevelingen nodig zijn. Mobiele telefoons: Radiofrequentiesignalen kunnen het functioneren van ESPRIT SR storen als de handset zich te dicht bij de pacemaker bevindt. Aangeraden wordt ingeschakelde mobiele telefoons op een afstand van minimaal 15 cm van het geïmplanteerde apparaat te houden RISICO'S IN VERBAND MET DE MEDISCHE OMGEVING De werking van een pacemaker moet zorgvuldig worden gecontroleerd voor en na een medische behandeling waarbij een elektrische stroom van een externe bron door het lichaam van de patiënt gaat. Beeldvorming met magnetische kernspinresonantie (MRI): MRI is strikt gecontra-indiceerd bij patiënten met een hartpacemaker. Elektrocauterisatie of diathermie: Diathermie- en elektrocauterisatieapparatuur dienen niet te worden gebruikt. Als dergelijke apparaten toch moeten worden gebruikt, geldt het volgende: 1. Houd ze zo ver mogelijk bij de pacemaker vandaan. 2. Stel ze op de minimale intensiteit in. 3. Gebruik ze kort. Externe defibrillatie: Indien de patiënt gedefibrilleerd moet worden, wordt aanbevolen de paddles op minimaal 10 cm afstand van de pacemaker te plaatsen, langs een lijn die haaks staat op de lijn tussen de pacemaker en de geleidingsdraden. 8 NEDERLANDS

11 Interne defibrillator: Het gebruik van de pacemaker is gecontraindiceerd bij patiënten met een geïmplanteerde defibrillator. Bestraling: Vermijd blootstelling aan ioniserende straling. Bètatrons zijn gecontra-indiceerd. Indien hoge doses radiotherapie niet kunnen worden vermeden, dient de pacemaker tegen rechtstreekse blootstelling te worden beschermd en moet de werking van de pacemaker continu worden bewaakt. Resulterende schade kan onmiddellijk onwaarneembaar zijn. Als bestraling van weefsels dicht bij de implantatieplaats nodig is, wordt aanbevolen de pacemaker te verplaatsen. Als veiligheidsmaatregel dient een tijdelijke back-uppacemaker onmiddellijk beschikbaar te zijn. Lithotripsie: De risico's van lithotripsie zijn beperkt als de hartpacemaker niet abdominaal geïmplanteerd is. Om elk risico van atrium- of ventrikelfibrilleren te vermijden, moeten de schokken synchroon met de stimulatie worden toegediend. Ultrageluid: De pacemaker mag niet worden blootgesteld aan ultrasoon geluid op therapeutisch niveau. Transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS): TENS kan de werking van de pacemaker verstoren. Indien nodig kan de interferentie met de volgende maatregelen worden verminderd: 1. Plaats de TENSelektroden zo dicht mogelijk bij elkaar en zo ver mogelijk van de impulsgenerator en de geleidingsdraden af. 2. Tijdens toepassing van TENS moet de hartactiviteit worden bewaakt OPSLAG De pacemaker is verpakt in een steriele verpakking binnen een kartonnen opslagverpakking. Het verdient aanbeveling de pacemaker te bewaren bij een temperatuur tussen 0 C en 50 C. De kartonnen verpakking beschermt de pacemaker tegen stoten tijdens transport. NEDERLANDS 9

12 Apparaten die grote schokken hebben ondergaan, zoals vallen op een harde vloer, dienen niet te worden geïmplanteerd. Elk apparaat dat aan een dergelijke schok heeft blootgestaan, dient voor onderzoek aan uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM te worden geretourneerd. Deze apparaten MOGEN NIET in de nabijheid van andere apparaten worden uitgelezen en geprogrammeerd EIGENSCHAPPEN VAN DE STERIELE VERPAKKING De pacemaker en de ratelschroevendraaier zijn overeenkomstig internationale normen gesteriliseerd met ethyleenoxide en hermetisch verzegeld in een doorzichtige dubbele verpakking. 5. IMPLANTATIEPROCEDURE 5.1. VOORDAT DE VERPAKKING WORDT GEOPEND Voordat de verpakking wordt geopend: Controleer de uiterste gebruiksdatum op de etiketten op de doos en de steriele verpakking. Pacemakers die niet worden geïmplanteerd vóór de uiterste gebruiksdatum dienen aan uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM te worden geretourneerd. Lees het apparaat uit: als er een waarschuwing wordt weergegeven of als de batterij-impedantie te hoog is (> 2 k ), implanteer het apparaat dan niet en neem contact op met uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM. Deze apparaten MOGEN NIET in de nabijheid van andere apparaten worden uitgelezen en geprogrammeerd. 10 NEDERLANDS

13 Controleer eveneens of de steriele verpakking intact is. De steriliteit van de inhoud is niet langer gegarandeerd als de verpakking aangeprikt of gewijzigd is. Als de pacemaker niet meer steriel is, dient deze in de verpakking aan uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM te worden geretourneerd. Het is aan de Sorin CRM om te beoordelen of het apparaat opnieuw gesteriliseerd kan worden VOORBEREIDEN VAN DE POCKET Vanwege de plaats van de pacemakerconnector wordt aanbevolen de pocket in een linker pectorale positie aan te leggen. In zijn uiteindelijke positie mag de pacemaker zich niet dieper dan 4 à 5 cm onder de huid bevinden KEUZE VAN HET TYPE GELEIDINGSDRAAD Voor optimaal gebruik van de pacemakerfuncties dient de gebruikte geleidingsdraad bipolair te zijn. Als een unipolaire geleidingsdraad wordt gebruikt, is de Autosensing-functie in het atrium niet beschikbaar. Het gebruik van een geleidingsdraad met hoge polarisatie verstoort de normale werking van de Auto-drempelfunctie. Aansluitingen: De stimulatie/sensingconnector is IS-1-compatibel. Laag profiel-geleidingsdraden zijn niet compatibel DREMPELMETINGEN BIJ IMPLANTATIE De stimulatie- en sensingdrempels dienen bij het implanteren te worden gemeten. Stimulatiedrempels: Acute drempels dienen voor een impulsduur van 0,5 ms lager te zijn dan 1 V. Chronische drempels dienen voor een impulsduur van 0,5 ms lager te zijn dan 3 V. NEDERLANDS 11

14 Sensingdrempels: Voor goede ventriculaire sensing dient de amplitude van de R-top groter te zijn dan 5 mv. Voor goede atriale sensing dient de amplitude van de P-top groter te zijn dan 2 mv AANSLUITING VAN DE GELEIDINGSDRAAD Het is absoluut noodzakelijk dat de geleidingsdraad correct op de pacemakerconnector wordt aangesloten (de positie van de connector staat op de behuizing aangegeven). Voorzichtig: Alleen het distale insteekstuk moet worden vastgezet. Sluit de geleidingsdraad als volgt aan: 1. Steek de pen van de geleidingsdraad helemaal in de pacemakerpoort. 2. Steek de schroevendraaier in het midden van de verheven schroevendraaiergleuf op het distale insteekstuk en vervolgens in de reeds geplaatste schroef. De schroevendraaiergleuf zit onder de as van de geleidingsdraad. 3. Draai de schroef vast tot de schroevendraaier klikt. Controleer of de geleidingsdraad goed vast zit door eraan te trekken (de geleidingsdraad moet daarbij in de pacemaker blijven zitten). Voorzichtig: 1. Draai de reeds geplaatste schroef niet vast zonder dat er een geleidingsdraadconnector aangebracht is (anders kan het connectorblok beschadigd raken). 2. Draai de schroef niet los voordat de geleidingsdraadconnector is aangebracht (anders bestaat het risico dat de schroef niet meer aan te brengen is). 3. Gebruik uitsluitend de schroevendraaier die met de pacemaker meegeleverd is. Houd de as van de schroevendraaier loodrecht op het vlak van de pacemaker (zie onderstaande afbeelding). 12 NEDERLANDS

15 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de punt van de schroevendraaier helemaal in de stelschroef zit; is dat niet het geval, dan kan de stelschroef door de schroevendraaier worden beschadigd en geen contact met de geleidingsdraad maken of van de geleidingsdraad worden gescheiden. Breng de punt van de schroevendraaier helemaal in de schroef door de zeskantige punt rustig in de stelschroef te steken tot de punt de bodem van de zeskantige holte in de schroef bereikt; dit voelt aan als stevig contact van metaal op metaal. Implanteer de pacemaker niet als dit gevoel er niet is. Implanteer de pacemaker niet als de schroevendraaier niet klikt bij vastzetten van de stelschroef op de pin van de geleidingsdraad FUNCTIETEST BIJ DE IMPLANTATIE Controleer na plaatsing van de pacemaker in de pocket het functioneren van de pacemaker aan de hand van een ecg. NEDERLANDS 13

16 6. SPECIALE MODES 6.1. NOMINALE MODE (EMERGENCY-MODE) Een veiligheidsfunctie kan snel worden hersteld door volgende knop te drukken: op de In nominale mode werkt de pacemaker met de parameters die in de tabel met programmeerbare parameters onderstreept zijn STAND-BYMODE Als een zelftest mislukt, schakelt de pacemaker automatisch over op een veilige mode: de stand-bymode. In de meeste gevallen kan de normale werking van de pacemaker weer worden hersteld (als de temperatuur van de pacemaker gestabiliseerd is op circa 37 C) door de door de programmer voorgestelde herinitialiseringsfunctie te valideren. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM. In stand-bymode werkt de pacemaker met de volgende parameters: VVI of AAI (afhankelijk van de kamer), 70 min -1 ; 5 V; 0,5 ms; gevoeligheid 2,2 mv; unipolair. Programmeren is dan niet mogelijk en de testmodes, waaronder de magneetmode, zijn buiten werking MAGNEETMODE Wanneer er een magneet wordt aangebracht, beëindigt de pacemaker de lopende cyclus en werkt het apparaat met de volgende parameters: 14 NEDERLANDS

17 Mode Frequentie Impulsamplitude Impulsduur VOO (als deze mode geprogrammeerd is: Vxx) AOO (als deze mode geprogrammeerd is: Axx) Magneetfrequentie 5 V (of meer als de geprogrammeerde amplitudewaarde hoger is) 0,5 ms (of langer als er een langere impulsduur is geprogrammeerd) Na beëindiging van de magneetmode werkt de pacemaker: gedurende 6 cycli door te stimuleren bij de magneetfrequentie met de geprogrammeerde amplitude; daarna gedurende 2 cycli met de geprogrammeerde parameters in asynchrone mode RESPONS BIJ STORING Als de pacemaker elektrische ruis met een frequentie hoger dan 20 Hz waarneemt, schakelt het apparaat over op een asynchrone mode bij de basisfrequentie. De geprogrammeerde mode wordt hersteld zodra de ruis niet meer wordt gedetecteerd. NEDERLANDS 15

18 7. FUNCTIES EN PARAMETERS 7.1. STIMULATIEMODES De stimulatiemode bepaalt de werking van de pacemaker bij stimulatie en sensing. De betekenissen van de codes (bijv. VVI, AOO) staan in Aanhangsel DD bij de norm EN Contra-indicaties: 1. AAI(R)-stimulatie is gecontra-indiceerd wanneer de AV-geleiding verstoord is. 2. Asynchrone stimulatie is gecontra-indiceerd wanneer er competitie is tussen het intrinsieke ritme van de patiënt en de pacemaker FREQUENTIES Basisfrequentie De basisfrequentie is de stimulatiefrequentie bij afwezigheid van gesenste gebeurtenissen. Indien de spontane frequentie van de patiënt tot onder deze grens daalt, neemt de pacemaker het over. Speciaal geval: Als hysterese geprogrammeerd is, kan de ondergrens van de intrinsieke frequentie een waarde bereiken die lager is dan de basisfrequentie. Voorwaarde voor programmering: Als de functie frequentieadapterende stimulatie AAN is, is de ondergrens van de basisfrequentie 50 min -1. Maximale volgfrequentie De maximale volgfrequentie bepaalt de bovengrens van de stimulatiefrequentie. Speciaal geval: In getriggerde mode kan het apparaat de maximale volgfrequentie overschrijden en stimuleren tot de frequentiegrenswaarde. 16 NEDERLANDS

19 Frequentiehysterese De frequentiehysterese bepaalt het vermogen van het natuurlijke sinusritme van de patiënt om tot onder het escape-interval te dalen. Na sensing werkt de pacemaker met een escape-frequentie verminderd met het geprogrammeerde hysteresepercentage. Voorwaarden voor programmering: 1. Als de pacemaker in de frequentieadaptatiemode werkt, kan het escape-interval niet lager zijn dan 50 min Wanneer de basisfrequentie lager dan of gelijk aan 45 min -1 is, is de frequentiehysterese op 0% geprogrammeerd en niet toegankelijk STIMULATIE- EN SENSINGPARAMETERS Impulsamplitude De impulsamplitude bepaalt het voltage dat tijdens stimulatie aan het hart wordt toegediend. Aanbeveling: Gebruik de bij levering ingestelde waarde onmiddellijk na implantatie om te voorkomen dat het hart niet volgt door een tijdelijke stijging van de stimulatiedrempel. Impulsduur De impulsduur bepaalt de duur van de impulsamplitude die tijdens stimulatie aan het hart wordt toegediend. Voorwaarde voor programmering: Wanneer de Auto-drempelfunctie op 'Monitor' of 'Auto' wordt geprogrammeerd, is de programmeerbare ventriculaire impulsduur kleiner dan of gelijk aan 0,5 ms. NEDERLANDS 17

20 Gevoeligheid De gevoeligheid bepaalt de minimale signaalsensingdrempel. Bij een gevoeligheid van bijvoorbeeld 1 mv is alleen sensen van signalen met een amplitude groter dan 1 mv mogelijk. Om een hartsignaal met lage amplitude te detecteren, moet een hogere gevoeligheid (lagere waarde) worden geprogrammeerd. Detecteert de stimulator echter extracardiale signalen, dan moet een lagere gevoeligheid (hogere waarde) worden geprogrammeerd. Aanbevelingen: 1. Er dient een veiligheidsmarge van 2 tot 3 maal de amplitude van het geregistreerde signaal te worden aangehouden. 2. Het programmeren van een hoge atriale gevoeligheid (waarde kleiner dan of gelijk aan 0,6 mv) dient te worden gereserveerd voor P-toppen met zeer lage amplitude, aangezien een dergelijke programmering de gevoeligheid voor externe storing verhoogt. Voorwaarden voor programmering: Wanneer de Autosensing op Auto is geprogrammeerd, is de gevoeligheid niet meer programmeerbaar. Stimulatie- en sensingpolariteiten Hoewel de pacemaker mechanisch geconfigureerd is als bipolaire impulsgenerator, kan het apparaat op zowel unipolaire als bipolaire configuratie worden geprogrammeerd. De stimulatie- en sensingpolariteitsconfiguratie kan onafhankelijk worden geprogrammeerd. Het risico van prikkeling van de borstspieren is kleiner bij bipolaire stimulatie. Bij bipolaire sensing is de pacemaker minder gevoelig voor myopotentialen en externe elektromagnetische ruis. Voorwaarde voor programmering: De pacemaker kan niet op bipolaire configuratie worden geprogrammeerd als er geen bipolaire geleidingsdraad is aangesloten (meting van de impedantie bepaalt het type geleidingsdraad dat aanwezig is op het moment dat de bipolaire configuratie wordt geprogrammeerd). 18 NEDERLANDS

21 7.4. REFRACTAIRE PERIODEN Absolute refractaire perioden Absolute refractaire perioden worden geïnitieerd door elke gesenste of gestimuleerde gebeurtenis. Deze perioden zijn samengesteld uit een minimale refractaire periode en een triggerbare refractaire periode. De duur van de refractaire perioden neemt naar behoefte automatisch toe FREQUENTIEADAPTATIE De Frequentieadaptatie-functie maakt het mogelijk de stimulatiefrequentie aan te passen aan de lichamelijke activiteit van de patiënt. Gebruikte sensor: De pacemaker is voorzien van een versnellingsmetersensor (G), die veranderingen in de anteroposterieure versnelling van de patiënt meet: hierdoor kan bij het begin van inspanning een snelle respons worden verkregen en kan het einde van inspanning onmiddellijk worden gedetecteerd. Voorbeelden: 1. Automatische frequentieadaptatie (de optie 'RR Auto'). De stimulatiefrequentie wordt voortdurend aangepast aan de lichamelijke activiteit van de patiënt. 2. Handmatige frequentieadaptatie (de optie 'RR Fixed'). In dit geval wordt de toegepaste stimulatiefrequentie bepaald door handmatige programmering van de lichamelijke activiteit van de patiënt, gebaseerd op het sensorsignaal. Waarschuwingen: Gebruik de Frequentieadaptatie-functie voorzichtig bij: 1. ernstige coronaire insufficiëntie 2. ernstige aortastenose 3. wanneer de myocardfunctie door overmatige versnellingen van de stimulatiefrequentie gevaar loopt. Programmering bij de implantatie: 'Learn' en 'RR Auto' dienen niet vóór de implantatie te worden geprogrammeerd; gebeurt dat wel, dan wordt de autokalibratie verstoord. NEDERLANDS 19

22 Operaties: Om veiligheidsredenen verdient het de voorkeur om vóór het uitvoeren van een chirurgische ingreep bij de pacemakerpatiënt de Frequentieadaptatie-functie uit te schakelen THERAPEUTISCHE VERBETERINGEN Rate-smoothing De Smoothing-functie is ontworpen om een snelle daling tot de geprogrammeerde basisfrequentie te voorkomen bij patiënten met episoden van paroxismale bradycardie. Werking: 1. Als de spontane frequentie van de patiënt daalt, neemt de pacemaker het over met een frequentie die iets lager is dan de spontane frequentie onmiddellijk vóór de pauze. 2. De stimulatiefrequentie wordt daarna geleidelijk verlaagd tot de basisfrequentie bereikt is of het spontane ritme hersteld is. Programmering bij de implantatie: Het is niet aan te raden de Smoothing-functie in te stellen vóór de implantatie omdat de pacemaker ruis kan detecteren en op een hogere frequentie dan de geprogrammeerde basisfrequentie kan stimuleren. Aanbeveling: Gelijktijdig gebruik van de hysteresefunctie wordt sterk aangeraden om het triggeren van stimulatie bij kleine variaties in de spontane cyclus van de patiënt te vermijden. Voorwaarde voor programmering: In VVI- en VVT-mode kan de Smoothing-functie niet op 'Slow' of 'Very slow' worden geprogrammeerd wanneer de Auto-drempelfunctie op 'Monitor' of 'Auto' geprogrammeerd is. 20 NEDERLANDS

23 7.7. DE WERKING OPTIMALISEREN Meting van geleidingsdraadimpedanties Het apparaat meet om de zes uur de geleidingsdraadimpedanties en slaat de gegevens op. Autosensing De Autosensing-functie maakt automatische aanpassing van de gevoeligheid mogelijk. Werking: 1. Als de Autosensing-functie op Auto is geprogrammeerd, wordt de gevoeligheid constant aangepast tot 37,5% van de gemiddelde amplitude van de gesenste signalen. 2. Wanneer het ritme wordt gestimuleerd, neigt de gevoeligheid naar 1,5 mv(ventrikel) of 0,4 mv (atrium) in bipolaire configuratie en naar 2,5 mv(ventrikel) in unipolaire configuratie. Beperking bij de programmering: De atriale Autosensing-functie (Auto-mode) is alleen beschikbaar wanneer de atriale sensingpolariteit bipolair is. Auto-drempel De Auto-drempelfunctie maakt automatische aanpassing van de ventriculaire stimulatieamplitude mogelijk volgens een drempeltest die met regelmatige tussenpozen door het apparaat wordt uitgevoerd. Voorbeelden: 1. Als de Auto-drempelfunctie op 'Auto' wordt geprogrammeerd, wordt de ventriculaire stimulatieamplitude geprogrammeerd op tweemaal de stimulatiedrempelwaarde. Als de drempelwaarde niet wordt gevonden, wordt de ventriculaire stimulatieamplitude geforceerd ingesteld op 5 V. 2. Wanneer de Auto-drempelfunctie op 'Monitor' is geprogrammeerd, wordt de geprogrammeerde ventriculaire stimulatieamplitude behouden. NEDERLANDS 21

24 Waarschuwing: Bepaalde geneesmiddelen kunnen de stimulatiedrempel sterk verhogen. De ventriculaire Auto-drempelfunctie dient voorzichtig te worden toegepast, waarbij de minimale ventriculaire amplitude adequaat moet worden aangepast. 8. FOLLOW-UP VAN PATIËNTEN 8.1. AANBEVELINGEN VOOR FOLLOW-UP Standaardfollow-up: Een jaarlijkse standaardfollow-up wordt aanbevolen. Vóór ontslag van de patiënt en bij elk follow-upbezoek is het volgende raadzaam: 1. Controleer de status van de batterij. 2. Controleer of sensing (gevoeligheid) en stimulatie goed functioneren; stel de stimulatieamplitude in op tweemaal de stimulatiedrempelwaarde. 3. Lees de geheugens van het apparaat uit (AIDA+). 4. Bewaar een uitdraai van de geprogrammeerde parameters, de testresultaten en de gegevens uit het geheugen. Frequente follow-up: Het is raadzaam de patiënt elke 6 maanden te controleren wanneer de batterij-impedantie groter dan of gelijk aan 5 k wordt, in het bijzonder patiënten die stimulatieafhankelijk zijn. Vervanging: De pacemaker dient te worden vervangen zodra het punt Indicator electieve vervanging (ERI) is bereikt. Implantaatsoftware upgraden: Als er via de programmer nieuwe implantaatsoftware in het geheugen van het apparaat gedownload is, kan de programmer een waarschuwing weergeven waarin de gebruiker hierover informatie alsmede uit te voeren instructies krijgt. 22 NEDERLANDS

25 8.2. INDICATOR ELECTIEVE VERVANGING (ERI) De Indicator electieve vervanging (ERI) wordt aangestuurd door: een magneetfrequentie van 80 ± 1 min -1 een batterij-impedantie van 10 k Voorzichtig: De pacemaker dient te worden vervangen zodra het punt Indicator electieve vervanging (ERI) is bereikt. Wanneer het ERI-punt is bereikt, worden de volgende parameters tot het eind van de levensduur van het apparaat op Nominale mode gezet (zie de tabel met programmeerbare parameters). Mode Basisfrequentie Frequentiehysterese Frequentieadaptatiemode Smoothing De overige parameters houden de geprogrammeerde waarde. Wanneer het ERI-punt is bereikt en onder de volgende condities: VVI (of AAI), 70 min -1, 0,4 ms, 500, bedraagt de resterende werkingstijd tot het eind van de levensduur ongeveer: 9,9 maanden bij programmering op 2,5 V 7,6 maanden bij programmering op 3,5 V 5,9 maanden bij programmering op 5 V 4,1 maanden bij programmering op 7,5 V De feitelijk bij ERI beschikbare stimulatieamplitudes zijn: 2,4 V bij programmering op 2,5 V 3,45 V bij programmering op 3,5 V 4,5 V bij programmering op 5 V 6 V bij programmering op 7,5 V NEDERLANDS 23

26 8.3. EXPLANTATIE In de volgende gevallen dient de pacemaker te worden geëxplanteerd: einde levensduur wanneer wordt vastgesteld dat het apparaat slecht functioneert crematie van de patiënt (de pacemaker kan in de verbrandingsoven exploderen) overlijden van de patiënt: om redenen van milieubescherming kan onder lokale voorschriften explantatie van batterijhoudende apparaten verplicht zijn De geëxplanteerde pacemaker mag niet opnieuw worden gebruikt in een andere patiënt. Alle geëxplanteerde pacemakers dienen na zorgvuldig te zijn ontdaan van alle sporen van contaminatie te worden geretourneerd aan uw vertegenwoordiger van de Sorin CRM. Reinig de pacemaker door onderdompeling in een waterige natriumhypochlorietoplossing met minimaal 1% chloor gevolgd door afspoelen met ruime hoeveelheden water. De pacemaker dient zodanig te worden verpakt dat het apparaat beschermd is tegen mechanische schokken en temperatuurschommelingen die tijdens transport kunnen optreden PROGRAMMER-TESTS De programmer is ontworpen om: impedantietests op de geleidingsdraad uit te voeren stimulatiedrempeltests in asynchrone mode uit te voeren de amplitude van de gesenste toppen te bepalen 24 NEDERLANDS

27 het ecg van de patiënt weer te geven met tijdelijk gewijzigde programmeringsparameters (bijvoorbeeld om het onderliggende ritme van de patiënt te observeren) elektrofysiologisch onderzoek uit te voeren (impulstreintjes en extrastimulussequenties) 8.5. DE GEHEUGENS UITLEZEN (AIDA+) Uitlezing van de geheugens levert de volgende gegevens op: de batterijontladingscurve statistische gegevens sinds de laatste follow-up 6-maandscurven en -histogrammen voor evaluatie van de werking van het apparaat diagnostische berichten over door het apparaat gedetecteerde gebeurtenissen 8.6. PACEMAKER-IDENTIFICATIE De pacemaker kan met de programmeerkop aangesloten op de specifieke programmer van de Sorin CRM telemetrisch worden uitgelezen en geprogrammeerd. Het apparaat kan als volgt niet-invasief worden geïdentificeerd: 1. Maak een röntgenopname om de op het apparaat gedrukte naam van de fabrikant vast te stellen (S = Sorin CRM, P = Pacemaker, S = Esprit SR-model). NEDERLANDS 25

28 2. Lees het apparaat uit met behulp van de specifieke programmer van de Sorin CRM. Het model- en serienummer van het apparaat worden automatisch weergegeven. Het eerste cijfer van het serienummer komt overeen met het laatste cijfer van het fabricagejaar. 26 NEDERLANDS

29 9. FYSIEKE KENMERKEN Afmetingen Gewicht 37,4 x 41,5 x 6,1 mm 19 g Volume 7,5 cm 3 Connector Actief oppervlak van de behuizing Gegarandeerde klemkracht van de connector Gebruikte materialen IS-1 25,2 cm 2 14 N Actief oppervlak van de behuizing: 99% zuiver titanium Buitenwand van de behuizing: siliconen elastomeer* Connectors: polyurethaan* * Voor medische toepassingen geschikte materialen die in vitro en in vivo gekeurd zijn. 10. ELEKTRISCHE KENMERKEN Ingangsimpedantie Unipolair 40 kilo-ohm Bipolair 40 kilo-ohm Impulsvorm NEDERLANDS 27

30 10.1. STROOMGEBRUIK AAN HET BEGIN VAN DE LEVENSDUUR Transportcondities (1) SSI-mode Geïnhibeerd: 6,2 μa 100% stimulatie: 10,7 μa Cenelec-condities (2) SSI-mode Geïnhibeerd: 6,2 μa 100% stimulatie: 8,8 μa (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 kilo-ohm, Holter AAN, sensor AAN. (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 kilo-ohm, Holter AAN, sensor AAN RELATIE TUSSEN MAGNEETFREQUENTIE EN BATTERIJ-IMPEDANTIE Magneetfrequentie (min -1 ) Magneetperiode (ms) Batterijweerstand (kilo-ohm) < Magneetfrequentie (min -1 ) Magneetperiode (ms) Batterijweerstand (kilo-ohm) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Magneetfrequentie (min -1 ) Magneetperiode (ms) Batterijweerstand (kilo-ohm) >14 28 NEDERLANDS

31 10.3. BATTERIJ Fabrikant Type Model Totale capaciteit Bruikbare capaciteit Greatbatch Lithiumjodium GB8711 0,86 Ah BOL: 0,81 Ah. ERI: 0,05 Ah. Voltage BOL: 2,8 V. ERI: 2,5 V LEVENSDUUR 8,1 jaar Transportcondities (1) en SSI-mode 9,8 jaar Cenelec-condities (2) en SSI-mode (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 kilo-ohm, Holter AAN, sensor AAN. (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 kilo-ohm, Holter AAN, sensor AAN. NEDERLANDS 29

Implantatiehandleiding. Tweekamer frequentieadapterende pacemaker

Implantatiehandleiding. Tweekamer frequentieadapterende pacemaker Implantatiehandleiding Tweekamer frequentieadapterende pacemaker blank blank INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving... 6 2. Indicaties... 6 3. Contra-indicaties... 7 3.1. Algemeen... 7 3.2. Mogelijke

Nadere informatie

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Producthandleiding BRAVA CRT-D DTBC2D1 Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) PhysioCurve -ontwerp, CardioSync -optimalisatie, SmartShock -technologie, Volledige

Nadere informatie

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A

BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-15 A De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in de voorbeelden gebruikte namen en gegevens zijn

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord... 3 1.1 Producent... 3 1.2 Aansprakelijkheid van de producent... 5 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker... 5 1.4 Contact en technische ondersteuning... FOUT!

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2

DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 1 DE LIFEPAK CR PLUS DEFIBRILLATOR UITPAKKEN EN INSPECTEREN 2 Haal de LIFEPAK CR Plus defibrillator en de Gebruiksinstructies voorzichtig uit de doos. Voer de volgende inspectie uit om te controleren of

Nadere informatie

Uitleg externe tijdelijke pacemaker

Uitleg externe tijdelijke pacemaker Uitleg externe tijdelijke pacemaker De eerste externe pacemaker (1958) drs. M. van Trigt Sr. Therapy Sales Specialist Medtronic Trading NL BV 1 Externe tijdelijke tweekamerpacemaker Marcel van Trigt 10

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING MEGA GO BAR 50 GEBRUIKERSHANDLEIDING A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu American DJ - www.americandj.eu Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoud Hoofdfuncties.

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

ME80. O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27

ME80. O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27 ME80 O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4

HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A. Editie 4 HEARTSTART DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING M5066A Editie 4 vooraanzicht A bovenkant achteraanzicht bovenkant B K C L J 55+ lbs / 25+ kg D I I F E H G HeartStart defibrillator M5066A A HANDVAT OP ELEKTRODE-

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie