Keizersnede. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keizersnede. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie"

Transcriptie

1 Keizersnede Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

2 Inleiding Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw kind via een keizersnede geboren gaat worden. De medische naam voor keizersnede is een sectio caesarea. In deze folder vindt u informatie over een geplande keizersnede. Heeft u echter een spoedkeizersnede gehad dan is de gang van zaken vrijwel hetzelfde als bij een geplande keizersnede. Het is alleen sneller gegaan. Hierdoor heeft u weinig tijd gehad om zich voor te bereiden. De aspecten die anders zijn treft u door de tekst van de folder heen. Wat is een keizersnede? Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. De operatie duurt ongeveer 30 minuten, soms langer, soms korter. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht. De huid wordt onderhuids gehecht met hechtdraad of uitwendig met nietjes. Reden voor een keizersnede De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico s met zich meebrengt voor u, uw kind of beiden. Omdat bij een keizersnede complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitgevoerd als er een goede medische reden voor is. Soms is tijdens de zwangerschap al duidelijk dat te zijner tijd een keizersnede noodzakelijk zal zijn, bijvoorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt of als een vleesboom de indaling van het kind verhindert. In deze gevallen spreekt men van een geplande keizersnede oftewel primaire sectio caesarea. Het opnamegesprek De verpleegkundige van de afdeling Verloskunde heeft enige tijd van tevoren een gesprek met u. In dit gesprek stelt zij u onder andere vragen over het verloop van de zwangerschap en uw algehele conditie. Bovendien vertelt zij hoe de gang van zaken is bij een keizersnede en wat u tijdens een opname op de afdeling kunt verwachten. Anesthesist In de meeste gevallen is er op dezelfde dag wanneer het opnamegesprek plaats vindt ook een poliklinische afspraak gemaakt op de Pre-operatieve

3 poli van de anesthesist. De anesthesist informeert o.a. naar uw medische voorgeschiedenis medicijngebruik en eventueel aanwezige allergiëen. In het geval van een spoedkeizersnede ontmoet u de anesthesist op de operatie-afdeling. In het Waterlandziekenhuis zijn er twee vormen van een verdoving bij een operatie. De eerste en meest gebruikte vorm van verdoving is spinale anesthesie, oftewel een ruggenprik. Hierbij wordt het onderste deel van uw lichaam gevoelloos gemaakt. De anesthesist verdooft eerst de huid en spuit daarna een verdovend middel tussen twee ruggenwervels in. Hierdoor krijg u een warm gevoel in benen en billen. Tijdens de operatie voelt u geen pijn, maar u voelt wel dat de gynaecoloog met uw buik bezig is. Veel mensen zien op tegen de pijn, maar de ervaring leert dat de meeste mensen het erg vinden meevallen. De tweede is algehele narcose, hierbij wordt u dus helemaal onder narcose gebracht. Als u in slaap bent krijgt u een buisje in uw keel waar zuurstof doorheen gaat. Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer, voordat u terug gaat naar de afdeling. In de avond- en weekenduren gaat u indien mogelijk direct terug naar de afdeling of naar de Medium care afdeling wat een onderdeel is van de Intensive care. Voorbereidingen thuis Met de volgende dingen kunt u thuis vast rekening houden. Indien de operatie in het ochtendprogramma van de operatieafdeling valt mag u de avond voorafgaande aan de dag van de operatie vanaf uur niet meer eten, drinken of roken. Wanneer de operatie echter in het middagprogramma plaatsvindt, is het toegestaan om voor acht uur s ochtends een beschuitje met een kopje thee te nuttigen. Bij een spoedkeizersnede verloopt bovenstaande natuurlijk anders. De dag van de operatie mag u geen nagellak en/of make-up dragen of bodylotion gebruiken. Het is verstandig om uw sieraden thuis te laten omdat u ze niet mag omhouden tijdens de operatie. Bovendien is het ziekenhuis niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte eigendommen. Mocht u contactlenzen hebben of een gebitsprothese, dan moeten deze ook uit voor de operatie. Er wordt u gevraagd om 7 dagen voor de geplande operatiedatum het operatiegebied zelf te scheren. Het gaat om het gebied wat u ziet met gesloten benen (vanaf bikinilijn tot schaambeen). Bij opname in het ziekenhuis wordt het operatiegebied gecontroleerd en indien van toepassing onthaard.

4 Wat neemt u mee? De volgende dingen worden aangeraden om mee te nemen naar het ziekenhuis: afsprakenkaart Waterlandziekenhuis toiletspullen medicijnen die u thuis gebruikt goede strakke beha zonder beugel (indien u van plan bent borstvoeding te geven wordt een voedingsbeha aangeraden) kleding die rondom buik niet te strak zit nachtkleding slippers/pantoffels fototoestel en oplader Opname op de kraamafdeling Bij een geplande keizersnede wordt u, op de met u afgesproken tijdstip, verwacht op afdeling A3. Dit is enkele uren voor de geplande keizersnede. De verpleegkundige geeft u een korte rondleiding en een kaart waar de bezoektijden op vermeld staan. Verdere informatie staat vermeld in de afdelingsfolder. Uw bloeddruk, pols en temperatuur worden gemeten. Ook wordt er een CTG (cardiotocogram) gemaakt. Dit is een hartfilmpje van de baby waarmee de conditie van de baby kan worden beoordeeld. Ook is eventuele weeënactiviteit te zien. Na het CTG krijgt u een operatiejasje aan en brengt de verpleegkundige een blaaskatheter in. Het is voor een goed verloop van de operatie van belang dat uw blaas leeg is en tevens hoeft u dan de eerste periode na de operatie niet naar het toilet. De dag na de operatie wordt de katheter weer verwijderd. U krijgt vervolgens een infuus waarmee extra vocht toegediend wordt, dit is met name bij een ruggenprik voor een optimaal verloop. Als alles goed verloopt wordt het infuus de dag na de operatie weer verwijderd. Uw partner en de keizersnede Als u een ruggenprik krijgt, dan kan uw partner bij de ingreep aanwezig zijn. Als de ruggenprik eenmaal geplaatst is kan uw partner de operatiekamer in. Hij krijgt dan een zitplaats naast u. Uw partner is dan al gekleed in een operatiepak. Indien voor algehele narcose is gekozen mag uw partner de operatie volgen achter glas. Uw partner wordt begeleid door een verpleegkundige. Als u foto s wilt maken van de geboorte van uw kind dan kan dat. De foto s worden meestal gemaakt door de verpleegkundige die meegaat naar de operatiekamer. Uiteraard moet u hiervoor wel een eigen fototoestel meenemen. Let u er s.v.p. wel op dat de geheugenkaart van uw fototoestel genoeg ruimte voor de foto s bevat en

5 dat de batterij vol is. Uw partner mag altijd aanwezig zijn bij de eerste verzorging van uw kind. Dit mag ook als u onder algehele narcose bent. De verzorging van de baby na de keizersnede Zodra de baby geboren is, overhandigt de gynaecoloog uw baby aan de kinderarts. Deze arts is standaard aanwezig bij een keizersnede. Indien de situatie dit toelaat, krijgt uw baby meteen huid-op-huid contact bij u tijdens de operatie. Het is bekend dat dit onder andere helpt de baby op temperatuur te houden, voor de hechting tussen de baby en de ouders en het brengt de borstvoeding beter op gang. Wanneer het door medische redenen niet mogelijk is om het huid-op-huidcontact meteen aan te bieden, zal er gekeken worden of dit moment alsnog op de afdeling aangeboden kan worden tussen de baby en uw partner. Zodra het mogelijk is, zal het huid-ophuid-contact op een later tijdstip tussen u en de baby plaatsvinden. Mocht uw baby meer of intensievere zorg of observatie nodig hebben, dan brengen de kinderarts, verpleegkundige en uw partner uw baby naar de couveuseafdeling. Na de keizersnede Nadat de gynaecoloog klaar is met hechten, zal afhankelijk van het verloop van de operatie, besloten worden of u direct naar de afdeling teruggebracht wordt of dat u naar de uitslaapkamer gaat. Uw pols, bloeddruk en vaginaal bloedverlies worden goed in de gaten gehouden. Eenmaal op de afdeling wordt u opgefrist en let de verpleegkundige op uw controles. Zonodig krijgt u pijnstilling toegediend, waar u ook zelf om mag vragen. Om uw pijnklachten in de gaten te houden zal er geregeld aan u gevraagd worden hoe u de pijn ervaart in een score. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe dit werkt. U heeft nog een infuus en een katheter. Als uw baby op de couveuseafdeling ligt, belt de verpleegkundige wanneer u kunt gaan kijken. De eerste dagen na een keizersnede De eerste dag na de ingreep helpt de verpleegkundige u met wassen. Het is voor uw herstel belangrijk dat u onder begeleiding een paar maal uit bed komt. De eerste dag na de operatie wordt de blaaskatheter verwijderd en als het goed gaat wordt ook het infuus verwijderd. Bij goed mobiliseren kunt u de

6 tweede dag na de ingreep onder begeleiding douchen. De derde dag krijgt u een klysma als u nog geen ontlasting heeft gehad. De huidnietjes worden de vijfde dag verwijderd. U zult merken dat u in loop van de dagen steeds meer zelf kunt doen. Verzorging van de baby op de kraamafdeling De eerste dagen na de ingreep neemt de verpleegkundige de zorg van uw baby over. Vanaf de eerste dag betrekt zij uw partner daarbij en geeft zij veel informatie. U zult merken dat u langzamerhand in staat bent de zorg over te nemen. Op het moment van ontslag weten u en uw partner welke verzorging uw baby nodig heeft. Als u borstvoeding wilt geven, helpt de verpleegkundige u met het aanleggen van de baby. Dit kan eventueel direct na de operatie als u terug bent op de afdeling. De eerste dagen zal de houding, waarin u borstvoeding geeft, misschien niet de meest ideale zijn. Dit wordt echter met de dag beter. De verpleegkundigen ondersteunen u hierbij in de vorm van adviezen met betrekking tot borstvoeding en aanlegtechnieken. Als uw baby op de afdeling Neonatologie ligt en om wat voor reden dan ook niet aan de borst kan, helpt de verpleegkundige u met kolven. Zie voor meer informatie de patiëntenfolder Borstvoeding. Ontslag Het ontslag na een keizersnede vindt meestal plaats op de derde dag na de operatie. Deze ontslagdatum is een indicatie van de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis na een soortgelijke ingreep. Het kan zijn dat er voor u omstandigheden zijn in de thuissituatie waardoor ontslag op die datum voor u problemen oplevert. Wilt u dit dan bijtijds aangeven aan de verpleegkundige, zij kan dan met u helpen meezoeken naar een oplossing. Aan het einde van de opname heeft de verpleegkundige een ontslaggesprek met u. Het is wellicht om uw eventuele vragen/opmerkingen/klachten op te schrijven, zodat u niets vergeet. De verpleegkundige regelt het verdere ontslag en maakt met u een afspraak voor na-controle bij de gynaecoloog. De nacontrole vindt na ongeveer 6 weken plaats. Het is de bedoeling dat u zelf het kraamzorgbureau belt voor eventuele kraamzorg thuis. Vanuit het ziekenhuis wordt de medische nazorg

7 geregeld, dat houdt in dat de verloskundige of huisarts op de hoogte is van ontslag en eventueel nog thuis langskomt. De vijfde dag na de operatie worden de huidnietjes verwijderd door de verpleegkundige, verloskundige of de huisarts. Na ontslag is het overigens ook mogelijk tijdens het kraambed in het VCW/ kraamhotel te verblijven. U kunt hier een gedeelte of uw gehele verdere kraamtijd doorbrengen. U krijgt dan kraamzorg van 7.30 uur tot uur. In de nacht is er voor noodgevallen iemand bereikbaar. Er zijn kosten verbonden aan de overnachting en de maaltijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleegkundige, de website of tijdens kantoortijden via telefoonnumer (0299) Wanneer u gebruik wilt maken van het VCW/kraamhotel vragen wij uw verzekeringspolis goed na te lezen op de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor de kraamzorg en de andere bijkomende kosten. Neem bij onduidelijkheid contact op met uw verzekeraar. Het Verloskundig Centrum Waterland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al of niet vergoeden van kosten door uw zorgverzekeraar. Complicaties Iedere operaties brengt risico s met zich mee, dus ook een keizersnede. Ernstige complicaties zijn gelukkig zeldzaam, zeker als u gezond bent. Wij noemen hieronder de meest voorkomende complicaties. Bloedarmoede Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij ruim bloedverlies ontstaat er bloedarmoede. Niet zelden is na afloop het gebruik van ijzertabletten of een ijzerinfuus noodzakelijk. Zelden moet er een bloedtransfusie gegeven worden. Bij een voorliggende placenta (moederkoek) is er een grotere kans op fors bloedverlies. Nabloeding in de buik Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een keizersnede. Bij een ernstige hoge bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt een nabloeding vaker voor. Een enkele keer is een tweede operatie noodzakelijk. Bloeduitstorting in de wond Een onderhuidse bloeduitstorting in de wond ontstaat doordat een bloedvaatje onder de huid blijft nabloeden. Infectie Een infectie van de wond komt een

8 enkele keer voor. De kans hierop is wat groter bij een keizersnede na een langdurige bevalling. Om een infectie te voorkomen krijgt u tijdens de operatie antibiotica toegediend. Trombose Bij elke operatie en na elke bevalling is er een verhoogd risico op trombose. Om dit te voorkomen krijgt u, zolang u nog niet veel uit bed bent, elke dag een injectie met een bloedverdunnend middel. Hiermee wordt gestopt op het moment dat u goed kunt mobiliseren. Een beschadiging van de blaas Een beschadiging van de blaas is een zeldzame complicatie. De kans hierop is wat groter als u al verschillende malen een keizersnede heeft gehad. Er kunnen dan verklevingen rond de blaas zijn. Het is goed mogelijk een blaasbeschadiging te hechten. Wel heeft u langer een blaascatheter. Darmen die niet goed op gang komen (ileus) Na een keizersnede moeten de darmen weer op gang komen. In zeldzame gevallen gebeurt dit niet of te traag. Er verzamelt zich dan vocht in maag en darmen, wat leidt tot misselijkheid en braken. Een maag sonde kan dan nodig zijn om dit vocht af te voeren. Pas daarna komen de darmen op gang. Deze complicaties komen gelukkig weinig voor. Bij de volgende bevalling weer een keizersnede? Mocht u snel opnieuw zwanger willen worden, dan is daar geen bezwaar tegen, tenzij de gynaecoloog u adviseert er nog mee te wachten. Of bij de volgende bevalling weer een keizersnede nodig is, hangt af van de reden van deze keizersnede. Vaak is bij een volgende bevalling geen keizersnede nodig. Wel krijgt u altijd een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Tot slot Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de verpleegkundige, verloskundige of gynaecoloog. Nuttige adressen Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO) Postbus AE Sassenheim Telefoon: (076) (0252) Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur.

9 Notities: 10

10 Colofon Dit is een publicatie voor patiënten van het Waterlandziekenhuis Informatie adres: juli 2014

Een Keizersnede (sectio caesarea)

Een Keizersnede (sectio caesarea) 1/5 Verloskunde Een Keizersnede (sectio caesarea) Inleiding Een Keizersnede is een operatie, waarbij de baby via de buik geboren wordt. Meestal vindt deze ingreep plaats door middel van plaatselijke verdoving

Nadere informatie

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0412 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de sterilisatie. U leest onder meer wat een sterilisatie

Nadere informatie

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES 239 Inleiding Hartelijk welkom in het Sint Franciscus Gasthuis. Binnenkort wordt u voor uw bevalling opgenomen op de Kraamsuites. In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie

SKB. Uw operatie en anesthesie

SKB. Uw operatie en anesthesie SKB Uw operatie en anesthesie Inhoud 4 Inleiding De anesthesioloog De physician assistant 5 Het preoperatieve spreekuur 6 De operatiedag De voorbereiding op de operatie Na de operatie Postoperatieve pijnbestrijding

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen onderzoekt. Buikpijn of het uitblijven

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Sterilisatie van de vrouw per laparoscoop No 16 2000 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze brochure berusten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Het verwijderen van de baarmoeder via laparoscopie (totale laparoscopische hysterectomie - TLH)

Maatschap Gynaecologie. Het verwijderen van de baarmoeder via laparoscopie (totale laparoscopische hysterectomie - TLH) Maatschap Gynaecologie Het verwijderen van de baarmoeder via laparoscopie (totale laparoscopische hysterectomie - TLH) Algemeen Uw arts heeft met u besproken waarom bij u de baarmoeder (baarmoederhals

Nadere informatie

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Informatie voor patiënten F0498-1011 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

2. Voorbereiding op de operatie

2. Voorbereiding op de operatie scoliose-operatie Inhoud 1.Wat is scoliose?... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 3 2.1 Gesprek over narcose... 3 2.2 Röntgenfoto s... 4 2.3 Wanneer word ik geopereerd?... 4 3. Opname op de Kinderverpleegafdeling...

Nadere informatie

Poliklinisch bevallen bij Rhena

Poliklinisch bevallen bij Rhena Poliklinisch bevallen bij Rhena Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 1130 Inleiding De verloskundige zorg in ons land is uniek in de wereld. De zorg rond de zwangerschap en bevalling wordt door

Nadere informatie

Diagnostische laparoscopie

Diagnostische laparoscopie Diagnostische laparoscopie Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen onderzoekt. Buikpijn of het uitblijven van een zwangerschap

Nadere informatie

Het afbreken van de zwangerschap

Het afbreken van de zwangerschap Het afbreken van de zwangerschap Het afbreken van een zwangerschap is een ingrijpende gebeurtenis. U heeft met de arts besproken hoe de ziekenhuisopname zal verlopen. In deze folder kunt u het nog een

Nadere informatie

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP STRAKS... EEN NIEUWE HEUP 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Aangedane heup: n links n prothese met botcement n rechts n prothese zonder botcement n primair n revisie Operatiedatum: Afspraken Datum Tijd POS (preoperatieve

Nadere informatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Chirurgie Locatie Molengracht Inleiding Deze brochure geeft u informatie die u nodig heeft om goed voorbereid te zijn op de operatie aan de dikke darm en uw herstel.

Nadere informatie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u een verdoving (anesthesie) krijgt toegediend. De arts die de anesthesie voor u verzorgt, heet een anesthesioloog. In deze folder

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie

Meniscusbehandeling-in-1-dag

Meniscusbehandeling-in-1-dag Meniscusbehandeling-in-1-dag Uw afspraak U wordt voor u behandeling verwacht in het St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, Antoon Coolenlaan 1-3. Vrijdag, Datum: MRI tijd:...... Consult tijd:... Afhankelijk

Nadere informatie

Prostaatoperatie via de buik

Prostaatoperatie via de buik Prostaatoperatie via de buik Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0138 Inleiding Binnenkort wordt u aan uw prostaat geopereerd. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie