Keizersnede. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keizersnede. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie"

Transcriptie

1 Keizersnede Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

2 Inleiding Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw kind via een keizersnede geboren gaat worden. De medische naam voor keizersnede is een sectio caesarea. In deze folder vindt u informatie over een geplande keizersnede. Heeft u echter een spoedkeizersnede gehad dan is de gang van zaken vrijwel hetzelfde als bij een geplande keizersnede. Het is alleen sneller gegaan. Hierdoor heeft u weinig tijd gehad om zich voor te bereiden. De aspecten die anders zijn treft u door de tekst van de folder heen. Wat is een keizersnede? Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. De operatie duurt ongeveer 30 minuten, soms langer, soms korter. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht. De huid wordt onderhuids gehecht met hechtdraad of uitwendig met nietjes. Reden voor een keizersnede De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico s met zich meebrengt voor u, uw kind of beiden. Omdat bij een keizersnede complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitgevoerd als er een goede medische reden voor is. Soms is tijdens de zwangerschap al duidelijk dat te zijner tijd een keizersnede noodzakelijk zal zijn, bijvoorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt of als een vleesboom de indaling van het kind verhindert. In deze gevallen spreekt men van een geplande keizersnede oftewel primaire sectio caesarea. Het opnamegesprek De verpleegkundige van de afdeling Verloskunde heeft enige tijd van tevoren een gesprek met u. In dit gesprek stelt zij u onder andere vragen over het verloop van de zwangerschap en uw algehele conditie. Bovendien vertelt zij hoe de gang van zaken is bij een keizersnede en wat u tijdens een opname op de afdeling kunt verwachten. Anesthesist In de meeste gevallen is er op dezelfde dag wanneer het opnamegesprek plaats vindt ook een poliklinische afspraak gemaakt op de Pre-operatieve

3 poli van de anesthesist. De anesthesist informeert o.a. naar uw medische voorgeschiedenis medicijngebruik en eventueel aanwezige allergiëen. In het geval van een spoedkeizersnede ontmoet u de anesthesist op de operatie-afdeling. In het Waterlandziekenhuis zijn er twee vormen van een verdoving bij een operatie. De eerste en meest gebruikte vorm van verdoving is spinale anesthesie, oftewel een ruggenprik. Hierbij wordt het onderste deel van uw lichaam gevoelloos gemaakt. De anesthesist verdooft eerst de huid en spuit daarna een verdovend middel tussen twee ruggenwervels in. Hierdoor krijg u een warm gevoel in benen en billen. Tijdens de operatie voelt u geen pijn, maar u voelt wel dat de gynaecoloog met uw buik bezig is. Veel mensen zien op tegen de pijn, maar de ervaring leert dat de meeste mensen het erg vinden meevallen. De tweede is algehele narcose, hierbij wordt u dus helemaal onder narcose gebracht. Als u in slaap bent krijgt u een buisje in uw keel waar zuurstof doorheen gaat. Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer, voordat u terug gaat naar de afdeling. In de avond- en weekenduren gaat u indien mogelijk direct terug naar de afdeling of naar de Medium care afdeling wat een onderdeel is van de Intensive care. Voorbereidingen thuis Met de volgende dingen kunt u thuis vast rekening houden. Indien de operatie in het ochtendprogramma van de operatieafdeling valt mag u de avond voorafgaande aan de dag van de operatie vanaf uur niet meer eten, drinken of roken. Wanneer de operatie echter in het middagprogramma plaatsvindt, is het toegestaan om voor acht uur s ochtends een beschuitje met een kopje thee te nuttigen. Bij een spoedkeizersnede verloopt bovenstaande natuurlijk anders. De dag van de operatie mag u geen nagellak en/of make-up dragen of bodylotion gebruiken. Het is verstandig om uw sieraden thuis te laten omdat u ze niet mag omhouden tijdens de operatie. Bovendien is het ziekenhuis niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte eigendommen. Mocht u contactlenzen hebben of een gebitsprothese, dan moeten deze ook uit voor de operatie. Er wordt u gevraagd om 7 dagen voor de geplande operatiedatum het operatiegebied zelf te scheren. Het gaat om het gebied wat u ziet met gesloten benen (vanaf bikinilijn tot schaambeen). Bij opname in het ziekenhuis wordt het operatiegebied gecontroleerd en indien van toepassing onthaard.

4 Wat neemt u mee? De volgende dingen worden aangeraden om mee te nemen naar het ziekenhuis: afsprakenkaart Waterlandziekenhuis toiletspullen medicijnen die u thuis gebruikt goede strakke beha zonder beugel (indien u van plan bent borstvoeding te geven wordt een voedingsbeha aangeraden) kleding die rondom buik niet te strak zit nachtkleding slippers/pantoffels fototoestel en oplader Opname op de kraamafdeling Bij een geplande keizersnede wordt u, op de met u afgesproken tijdstip, verwacht op afdeling A3. Dit is enkele uren voor de geplande keizersnede. De verpleegkundige geeft u een korte rondleiding en een kaart waar de bezoektijden op vermeld staan. Verdere informatie staat vermeld in de afdelingsfolder. Uw bloeddruk, pols en temperatuur worden gemeten. Ook wordt er een CTG (cardiotocogram) gemaakt. Dit is een hartfilmpje van de baby waarmee de conditie van de baby kan worden beoordeeld. Ook is eventuele weeënactiviteit te zien. Na het CTG krijgt u een operatiejasje aan en brengt de verpleegkundige een blaaskatheter in. Het is voor een goed verloop van de operatie van belang dat uw blaas leeg is en tevens hoeft u dan de eerste periode na de operatie niet naar het toilet. De dag na de operatie wordt de katheter weer verwijderd. U krijgt vervolgens een infuus waarmee extra vocht toegediend wordt, dit is met name bij een ruggenprik voor een optimaal verloop. Als alles goed verloopt wordt het infuus de dag na de operatie weer verwijderd. Uw partner en de keizersnede Als u een ruggenprik krijgt, dan kan uw partner bij de ingreep aanwezig zijn. Als de ruggenprik eenmaal geplaatst is kan uw partner de operatiekamer in. Hij krijgt dan een zitplaats naast u. Uw partner is dan al gekleed in een operatiepak. Indien voor algehele narcose is gekozen mag uw partner de operatie volgen achter glas. Uw partner wordt begeleid door een verpleegkundige. Als u foto s wilt maken van de geboorte van uw kind dan kan dat. De foto s worden meestal gemaakt door de verpleegkundige die meegaat naar de operatiekamer. Uiteraard moet u hiervoor wel een eigen fototoestel meenemen. Let u er s.v.p. wel op dat de geheugenkaart van uw fototoestel genoeg ruimte voor de foto s bevat en

5 dat de batterij vol is. Uw partner mag altijd aanwezig zijn bij de eerste verzorging van uw kind. Dit mag ook als u onder algehele narcose bent. De verzorging van de baby na de keizersnede Zodra de baby geboren is, overhandigt de gynaecoloog uw baby aan de kinderarts. Deze arts is standaard aanwezig bij een keizersnede. Indien de situatie dit toelaat, krijgt uw baby meteen huid-op-huid contact bij u tijdens de operatie. Het is bekend dat dit onder andere helpt de baby op temperatuur te houden, voor de hechting tussen de baby en de ouders en het brengt de borstvoeding beter op gang. Wanneer het door medische redenen niet mogelijk is om het huid-op-huidcontact meteen aan te bieden, zal er gekeken worden of dit moment alsnog op de afdeling aangeboden kan worden tussen de baby en uw partner. Zodra het mogelijk is, zal het huid-ophuid-contact op een later tijdstip tussen u en de baby plaatsvinden. Mocht uw baby meer of intensievere zorg of observatie nodig hebben, dan brengen de kinderarts, verpleegkundige en uw partner uw baby naar de couveuseafdeling. Na de keizersnede Nadat de gynaecoloog klaar is met hechten, zal afhankelijk van het verloop van de operatie, besloten worden of u direct naar de afdeling teruggebracht wordt of dat u naar de uitslaapkamer gaat. Uw pols, bloeddruk en vaginaal bloedverlies worden goed in de gaten gehouden. Eenmaal op de afdeling wordt u opgefrist en let de verpleegkundige op uw controles. Zonodig krijgt u pijnstilling toegediend, waar u ook zelf om mag vragen. Om uw pijnklachten in de gaten te houden zal er geregeld aan u gevraagd worden hoe u de pijn ervaart in een score. De verpleegkundige zal u uitleggen hoe dit werkt. U heeft nog een infuus en een katheter. Als uw baby op de couveuseafdeling ligt, belt de verpleegkundige wanneer u kunt gaan kijken. De eerste dagen na een keizersnede De eerste dag na de ingreep helpt de verpleegkundige u met wassen. Het is voor uw herstel belangrijk dat u onder begeleiding een paar maal uit bed komt. De eerste dag na de operatie wordt de blaaskatheter verwijderd en als het goed gaat wordt ook het infuus verwijderd. Bij goed mobiliseren kunt u de

6 tweede dag na de ingreep onder begeleiding douchen. De derde dag krijgt u een klysma als u nog geen ontlasting heeft gehad. De huidnietjes worden de vijfde dag verwijderd. U zult merken dat u in loop van de dagen steeds meer zelf kunt doen. Verzorging van de baby op de kraamafdeling De eerste dagen na de ingreep neemt de verpleegkundige de zorg van uw baby over. Vanaf de eerste dag betrekt zij uw partner daarbij en geeft zij veel informatie. U zult merken dat u langzamerhand in staat bent de zorg over te nemen. Op het moment van ontslag weten u en uw partner welke verzorging uw baby nodig heeft. Als u borstvoeding wilt geven, helpt de verpleegkundige u met het aanleggen van de baby. Dit kan eventueel direct na de operatie als u terug bent op de afdeling. De eerste dagen zal de houding, waarin u borstvoeding geeft, misschien niet de meest ideale zijn. Dit wordt echter met de dag beter. De verpleegkundigen ondersteunen u hierbij in de vorm van adviezen met betrekking tot borstvoeding en aanlegtechnieken. Als uw baby op de afdeling Neonatologie ligt en om wat voor reden dan ook niet aan de borst kan, helpt de verpleegkundige u met kolven. Zie voor meer informatie de patiëntenfolder Borstvoeding. Ontslag Het ontslag na een keizersnede vindt meestal plaats op de derde dag na de operatie. Deze ontslagdatum is een indicatie van de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis na een soortgelijke ingreep. Het kan zijn dat er voor u omstandigheden zijn in de thuissituatie waardoor ontslag op die datum voor u problemen oplevert. Wilt u dit dan bijtijds aangeven aan de verpleegkundige, zij kan dan met u helpen meezoeken naar een oplossing. Aan het einde van de opname heeft de verpleegkundige een ontslaggesprek met u. Het is wellicht om uw eventuele vragen/opmerkingen/klachten op te schrijven, zodat u niets vergeet. De verpleegkundige regelt het verdere ontslag en maakt met u een afspraak voor na-controle bij de gynaecoloog. De nacontrole vindt na ongeveer 6 weken plaats. Het is de bedoeling dat u zelf het kraamzorgbureau belt voor eventuele kraamzorg thuis. Vanuit het ziekenhuis wordt de medische nazorg

7 geregeld, dat houdt in dat de verloskundige of huisarts op de hoogte is van ontslag en eventueel nog thuis langskomt. De vijfde dag na de operatie worden de huidnietjes verwijderd door de verpleegkundige, verloskundige of de huisarts. Na ontslag is het overigens ook mogelijk tijdens het kraambed in het VCW/ kraamhotel te verblijven. U kunt hier een gedeelte of uw gehele verdere kraamtijd doorbrengen. U krijgt dan kraamzorg van 7.30 uur tot uur. In de nacht is er voor noodgevallen iemand bereikbaar. Er zijn kosten verbonden aan de overnachting en de maaltijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleegkundige, de website of tijdens kantoortijden via telefoonnumer (0299) Wanneer u gebruik wilt maken van het VCW/kraamhotel vragen wij uw verzekeringspolis goed na te lezen op de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor de kraamzorg en de andere bijkomende kosten. Neem bij onduidelijkheid contact op met uw verzekeraar. Het Verloskundig Centrum Waterland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al of niet vergoeden van kosten door uw zorgverzekeraar. Complicaties Iedere operaties brengt risico s met zich mee, dus ook een keizersnede. Ernstige complicaties zijn gelukkig zeldzaam, zeker als u gezond bent. Wij noemen hieronder de meest voorkomende complicaties. Bloedarmoede Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij ruim bloedverlies ontstaat er bloedarmoede. Niet zelden is na afloop het gebruik van ijzertabletten of een ijzerinfuus noodzakelijk. Zelden moet er een bloedtransfusie gegeven worden. Bij een voorliggende placenta (moederkoek) is er een grotere kans op fors bloedverlies. Nabloeding in de buik Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een keizersnede. Bij een ernstige hoge bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt een nabloeding vaker voor. Een enkele keer is een tweede operatie noodzakelijk. Bloeduitstorting in de wond Een onderhuidse bloeduitstorting in de wond ontstaat doordat een bloedvaatje onder de huid blijft nabloeden. Infectie Een infectie van de wond komt een

8 enkele keer voor. De kans hierop is wat groter bij een keizersnede na een langdurige bevalling. Om een infectie te voorkomen krijgt u tijdens de operatie antibiotica toegediend. Trombose Bij elke operatie en na elke bevalling is er een verhoogd risico op trombose. Om dit te voorkomen krijgt u, zolang u nog niet veel uit bed bent, elke dag een injectie met een bloedverdunnend middel. Hiermee wordt gestopt op het moment dat u goed kunt mobiliseren. Een beschadiging van de blaas Een beschadiging van de blaas is een zeldzame complicatie. De kans hierop is wat groter als u al verschillende malen een keizersnede heeft gehad. Er kunnen dan verklevingen rond de blaas zijn. Het is goed mogelijk een blaasbeschadiging te hechten. Wel heeft u langer een blaascatheter. Darmen die niet goed op gang komen (ileus) Na een keizersnede moeten de darmen weer op gang komen. In zeldzame gevallen gebeurt dit niet of te traag. Er verzamelt zich dan vocht in maag en darmen, wat leidt tot misselijkheid en braken. Een maag sonde kan dan nodig zijn om dit vocht af te voeren. Pas daarna komen de darmen op gang. Deze complicaties komen gelukkig weinig voor. Bij de volgende bevalling weer een keizersnede? Mocht u snel opnieuw zwanger willen worden, dan is daar geen bezwaar tegen, tenzij de gynaecoloog u adviseert er nog mee te wachten. Of bij de volgende bevalling weer een keizersnede nodig is, hangt af van de reden van deze keizersnede. Vaak is bij een volgende bevalling geen keizersnede nodig. Wel krijgt u altijd een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Tot slot Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de verpleegkundige, verloskundige of gynaecoloog. Nuttige adressen Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO) Postbus AE Sassenheim Telefoon: (076) (0252) Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur.

9 Notities: 10

10 Colofon Dit is een publicatie voor patiënten van het Waterlandziekenhuis Informatie adres: juli 2014

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt.

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt. Keizersnede Inleiding In overleg met uw arts is besloten een keizersnede bij u te verrichten. Dit omdat een natuurlijke bevalling niet mogelijk is, óf omdat dit een te groot risico met zich meebrengt voor

Nadere informatie

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum Keizersnede Deze tekst is geheel overgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede.

Nadere informatie

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede Afdeling verloskunde/gynaecologie Keizersnede U gaat binnenkort bevallen via een keizersnede. De medische term daarvoor is Sectio Caesarea. Wij zullen ons uiterste best doen uw verblijf op onze afdeling

Nadere informatie

DE KEIZERSNEDE. Er zijn verschillende redenen voor een keizersnede. In deze folder krijgt u informatie over wat u meestal kunt verwachten.

DE KEIZERSNEDE. Er zijn verschillende redenen voor een keizersnede. In deze folder krijgt u informatie over wat u meestal kunt verwachten. Gynaecologie DE KEIZERSNEDE INLEIDING Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term voor een keizersnede is sectio caesarea. Vaak afgekort tot

Nadere informatie

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede KEIZERSNEDE 751 Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio Caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor

Nadere informatie

In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.

In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede. De keizersnede Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term voor een keizersnede is sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een

Nadere informatie

Keizersnede. Inhoudsopgave. Wat is een keizersnede? Redenen voor een keizersnede. Een geplande keizersnede. Een keizersnede tijdens de bevalling

Keizersnede. Inhoudsopgave. Wat is een keizersnede? Redenen voor een keizersnede. Een geplande keizersnede. Een keizersnede tijdens de bevalling Keizersnede Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een keizersnede? 1 Redenen voor een keizersnede 1 Voorbereiding op een geplande keizersnede 2 De verdoving 2 De operatie 3 Wie

Nadere informatie

Zorg rondom een keizersnede

Zorg rondom een keizersnede Gynaecologie Zorg rondom een keizersnede www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat moet u meenemen bij opname?... 3 De geplande keizersnede... 4 Voorbereidingen op de afdeling Verloskunde... 4 De operatie...

Nadere informatie

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik De keizersnede 2 Deze folder geeft informatie over wat u kunt verwachten bij een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede. Wat

Nadere informatie

Het keizersnede boek

Het keizersnede boek Het keizersnede boek www.meandermc.nl Welkom bij Meander Moeder Kind! U komt in Meander Medisch Centrum bevallen met een geplande keizersnede. Door middel van dit fotoboek vertellen wij u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.

In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede. De keizersnede Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term voor een keizersnede is sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een

Nadere informatie

DE KEIZERSNEDE Wat is een keizersnede? Redenen Een geplande keizersnede Gentle sectio

DE KEIZERSNEDE Wat is een keizersnede? Redenen Een geplande keizersnede Gentle sectio De keizersnede DE KEIZERSNEDE Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede (sectio caesarea) in het Kennemer Gasthuis (KG). Er zijn verschillende redenen voor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING De keizersnede No 16 2000 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor (NVOG) in Utrecht.

Nadere informatie

Wie mag er bij een keizersnede aanwezig zijn? Wat mag wel en niet? Het kind na de geboorte

Wie mag er bij een keizersnede aanwezig zijn? Wat mag wel en niet? Het kind na de geboorte Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten, soms langer, soms korter. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie

Littekenbreukoperatie

Littekenbreukoperatie Littekenbreukoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0207 Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een littekenbreuk operatie. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes H.366333.1215 Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes 2 Inleiding Uw gynaecoloog heeft u een eierstok en eileiderverwijdering via een kijkoperatie geadviseerd. Op deze manier

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

De keizersnede Sectio caesarea

De keizersnede Sectio caesarea De keizersnede Sectio caesarea Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is een keizersnede? 2 1.1 Wat is een keizersnede? 2 1.2 Anesthesie (ruggenprik of narcose) 2 2. Redenen voor een keizersnede

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een keizersnede?... 1. 3 Reden voor een keizersnede... 1. Een geplande keizersnede... 1

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een keizersnede?... 1. 3 Reden voor een keizersnede... 1. Een geplande keizersnede... 1 Keizersnede Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een keizersnede?... 1 3 Reden voor een keizersnede... 1 Een geplande keizersnede... 1 Een keizersnede tijdens de bevalling... 2 4 Voorbereiding op een

Nadere informatie

Aambeien. Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334

Aambeien. Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334 Aambeien Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334 Inleiding U heeft een afspraak op de polikliniek Chirurgie, omdat u klachten heeft die waarschijnlijk door aambeien worden veroorzaakt. In deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4 Stuitligging Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Wat is een stuitligging 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor 4 Onderzoek bij een stuitligging 4 Wat gebeurt er als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging

Nadere informatie

Gezinsvriendelijke keizersnee

Gezinsvriendelijke keizersnee Gezinsvriendelijke keizersnee Informatie voor patiënten F1124-3415 augustus 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Een Keizersnede (sectio caesarea)

Een Keizersnede (sectio caesarea) 1/5 Verloskunde Een Keizersnede (sectio caesarea) Inleiding Een Keizersnede is een operatie, waarbij de baby via de buik geboren wordt. Meestal vindt deze ingreep plaats door middel van plaatselijke verdoving

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap

Nadere informatie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw nier te verwijderen. In deze folder vindt u informatie om uzelf goed te kunnen

Nadere informatie

De keizersnede. Verloskunde. Locatie Langendijk. 5243i GYN.013/0815

De keizersnede. Verloskunde. Locatie Langendijk. 5243i GYN.013/0815 De keizersnede Verloskunde Locatie Langendijk 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Wat is een keizersnede? 3 Moment van keizersnede? 3 Voorbereiding op een geplande keizersnede 3 De soort verdoving 5 Hoe

Nadere informatie

Keizersnede (de natuurlijke...)

Keizersnede (de natuurlijke...) Keizersnede (de natuurlijke...) Informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. U heeft een afspraak in Tergooi voor een keizersnede. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter Maatschap Urologie Inbrengen van een dubbel J katheter Algemeen In overleg met uw arts zal bij u een dubbel-j katheter worden ingebracht. Dit is een inwendige katheter die in de urineleider gebracht wordt

Nadere informatie

Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat tijdens de operatie maaginhoud in uw longen komt en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat tijdens de operatie maaginhoud in uw longen komt en dat kan levensgevaarlijk zijn. De keizersnede Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken Tot 2 uur voor de

Nadere informatie

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage?

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage? cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte In overleg met uw gynaecoloog krijgt u een cervixcerclage. U wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. Een cerclage is een draad die door de baarmoederhals

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Keizersnede. Wat is een keizersnede? Inhoud

Keizersnede. Wat is een keizersnede? Inhoud Keizersnede Deze folder geeft informatie over een keizersnede. De medische naam daarvoor is sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede. In deze folder geven wij informatie over

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Informatie over de laparoscopie

Maatschap Gynaecologie. Informatie over de laparoscopie Maatschap Gynaecologie Informatie over de laparoscopie Wat houdt een laparoscopie in? De gynaecoloog heeft voorgesteld een laparoscopie bij u te verrichten. Dit is een ingreep waarbij de arts met een speciaal

Nadere informatie

Inleiding. De dag vóór de operatie

Inleiding. De dag vóór de operatie De keizersnede Inleiding De gynaecoloog heeft in overleg met u afgesproken dat uw baby met een keizersnede geboren gaat worden. De gynaecoloog heeft met u op de polikliniek de datum afgesproken waarop

Nadere informatie

Verwijderen van een blaassteen

Verwijderen van een blaassteen Urologie Verwijderen van een blaassteen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een blaassteen?... 3 Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 3 De opname in ons ziekenhuis... 4 De

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling

Maatschap Gynaecologie. Het inleiden van de bevalling Maatschap Gynaecologie Algemeen Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw bevalling wordt ingeleid* en wat hiervan de reden is. Bij een inleiding brengt men de bevalling kunstmatig op gang.

Nadere informatie

Aanbrengen van een cerclage of Shirodkar-bandje Om de baarmoedermond

Aanbrengen van een cerclage of Shirodkar-bandje Om de baarmoedermond Aanbrengen van een cerclage of Shirodkar-bandje Om de baarmoedermond Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 0495 Inleiding U heeft een afspraak voor het aanbrengen van een zogenaamde cerclage

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen Langdurig gebroken vliezen Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 0591 Inleiding In deze folder geven we u informatie over langdurig gebroken vliezen. Het hangt van de duur van uw zwangerschap

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Vroegtijdige weeën 1 Vroegtijdig gebroken vliezen 1 Oorzaken voor een vroegtijdige bevalling 2 Behandeling

Nadere informatie

Laparoscopische sterilisatie bij de vrouw. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Laparoscopische sterilisatie bij de vrouw. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Laparoscopische sterilisatie bij de vrouw Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure geeft informatie over sterilisatie van vrouwen. Verschillende aspecten komen aan bod. De gynaecoloog

Nadere informatie

Na een keizersnede naar huis

Na een keizersnede naar huis Na een keizersnede naar huis Algemeen U bent twee tot vijf dagen geleden bevallen per keizersnede. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen. Om

Nadere informatie

De keizersnede. Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

De keizersnede. Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? De keizersnede U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Meander Moeder Kind voor een keizersnede, er is hiervoor met u een datum gepland. U wordt een dag van tevoren door onze secretaresse gebeld om

Nadere informatie

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte Deze brochure geeft informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte en vroegtijdig gebroken vliezen.

Nadere informatie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Bevallen in het Waterlandziekenhuis Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure is bedoeld voor zwangeren die in het Waterlandziekenhuis gaan bevallen met een medische indicatie. U bevalt

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie

PATIËNTENINFORMATIE. DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie PATIËNTENINFORMATIE DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie 2 DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie Goed om te weten In deze folder geeft Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg over een laparoscopische

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... STUITLIGGING 250 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 5 Onderzoek bij een stuitligging... 5

Nadere informatie

Het inleiden van een bevalling

Het inleiden van een bevalling Het inleiden van een bevalling Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat betekent het inleiden van een bevalling? 2 2. Waarom is het inleiden van de bevalling nodig? 3 2.1 Over tijd zijn 3 2.2 Langdurig

Nadere informatie

Keizersnede. Sophia Kinderziekenhuis. Soorten keizersneden. Waarom een keizersnede?

Keizersnede. Sophia Kinderziekenhuis. Soorten keizersneden. Waarom een keizersnede? Sophia Kinderziekenhuis Wie zwanger is wil natuurlijk niets liever dan dat de baby op de normale wijze, zonder complicaties wordt geboren. Soms kan dat niet en zijn er redenen om over te gaan tot een operatieve

Nadere informatie

H.263198.0915. Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P)

H.263198.0915. Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P) H.263198.0915 Transurethrale resectie van de prostaat (TUR P) 2 Inleiding U heeft samen met uw uroloog besloten tot deze operatie. Bij een TUR P wordt er via de plasbuis gedeelten van de prostaat verwijderd.

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. Een stuitligging

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. Een stuitligging Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Gynaecologie Een stuitligging 1 Wat is een stuitligging? Als een kind met het hoofdje bovenin de baarmoeder ligt en met de billetjes

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting Patiëntenvoorlichting Sterilisatie van de vrouw In het kort Een sterilisatie is een operatie om definitief (voor altijd) te voorkomen dat u zwanger wordt. De eileiders worden afgesloten. Zo kunnen zaadcellen

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 1003 Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Prostaatoperatie via de buik

Prostaatoperatie via de buik Prostaatoperatie via de buik Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0138 Inleiding Binnenkort wordt u aan uw prostaat geopereerd. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

Plastische chirurgie Borstverkleining

Plastische chirurgie Borstverkleining Plastische chirurgie Borstverkleining Geneesmiddelengebruik Wanneer u met bloedverdunnende middelen wordt behandeld zoals acenocoumarol (Sintrom) moet u hiermee 3 dagen voor de opname stoppen. Fenprocoumon

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

De prostaatoperatie (TURP)

De prostaatoperatie (TURP) Binnenkort komt u naar het MCL voor een prostaatoperatie (TUR prostaat). Uw uroloog heeft met u besproken waarom deze operatie nodig is. In deze brochure wordt beschreven hoe de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot.

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot. Een stuitligging Inhoud Algemeen Wat is een stuitligging? Hoe vaak komt een stuitligging voor? Waarom ligt de baby in stuitligging? Als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging ligt Het draaien

Nadere informatie

Fotoboek en informatie over een keizersnede

Fotoboek en informatie over een keizersnede Fotoboek en informatie over een keizersnede November 2011 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is een Keizersnede? 4 Wanneer een keizersnede? 4 Opname op de Kraamafdeling 5 De operatie 7 Naar de operatiekamer

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Serotiniteit BEHANDELING

Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit BEHANDELING Serotiniteit In deze folder lees je meer over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. Dit wil zeggen dat een zwangerschap langer duurt dan 42 weken. In deze

Nadere informatie

TVT/TVT-O procedure (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie

TVT/TVT-O procedure (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het Diaconessenhuis.

Nadere informatie

Buikwandcorrectie Behandeling door de plastisch chirurg

Buikwandcorrectie Behandeling door de plastisch chirurg Buikwandcorrectie Behandeling door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis december 2013 pavo 0713 Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u een buikwandcorrectie zult krijgen.

Nadere informatie

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen H.362201.0715 Anesthesie en opname bij kinderen Inleiding U heeft met de behandelend arts afgesproken dat uw kind een behandeling onder narcose moet ondergaan. Dit kan voor u en uw kind een spannende en

Nadere informatie

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag Laparoscopisch verwijderen van de galblaas Uw opname van dag tot dag Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ligging en functie van de galblaas... 1 Galstenen... 1 Complicaties... 3 Dag 1: opnamedag en operatiedag...

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Prostaatoperatie (TURP)

Prostaatoperatie (TURP) Binnenkort komt u naar het MCL voor een prostaatoperatie (TUR prostaat). Uw uroloog heeft met u besproken waarom deze operatie nodig is. In deze brochure wordt beschreven hoe de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede Gynaecologie / Verloskunde Bevallen na een eerdere keizersnede Inleiding In Nederland, bevalt 1 op de 5 vrouwen door middel van een keizersnede. Vrouwen die na een keizersnede opnieuw zwanger worden moeten

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... Stuitligging Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een stuitligging?... 1 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 3 5 Onderzoek bij een stuitligging...

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede 1031 Inleiding Deze folder is ontwikkeld voor vrouwen die zwanger zijn nadat ze, in een eerdere zwangerschap met een keizersnede zijn bevallen. Het litteken

Nadere informatie

Een stuitligging. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Gynaecologie april 2015 pavo 0408

Een stuitligging. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Gynaecologie april 2015 pavo 0408 Een stuitligging Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Gynaecologie april 2015 pavo 0408 Inleiding Als een baby met het hoofd boven in de baarmoeder ligt en met de billen naar beneden, wordt dit een stuitligging

Nadere informatie

Incontinentie-operatie

Incontinentie-operatie Incontinentie-operatie De Tensie Vrije vaginale Tape (TVT) U wordt binnenkort in het Spaarne Ziekenhuis geopereerd aan uw incontinentie klachten (niet goed kunnen ophouden van urine). U heeft deze informatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Serotiniteit PATIËNTEN INFORMATIE Serotiniteit 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis, u informatie geven over serotiniteit. Dit is de medische term voor overdragenheid. De gevolgen

Nadere informatie

Liposuctie Behandeling door de plastisch chirurg

Liposuctie Behandeling door de plastisch chirurg Liposuctie Behandeling door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0726 Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u een liposuctie zult krijgen. In deze folder

Nadere informatie

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis Informatie voor patiënten 0 1 U wordt op:.(datum) om uur verwacht op het Dagcentrum, route 32 De behandelend specialist is:. Telefoon polikliniek: Één werkdag vóór

Nadere informatie

inleiden van de bevalling

inleiden van de bevalling inleiden van de bevalling Inleiding... 3 1 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 3 1.1 Over tijd zijn... 3 1.2 Langdurig gebroken vliezen... 3 1.3 Groeivertraging van de baby... 4 1.4 Verslechtering

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een lipofilling.

Nadere informatie

(Sachse / Otis urethrotomie) Afdeling Urologie

(Sachse / Otis urethrotomie) Afdeling Urologie Het opheffen van vernauwingen in de plasbuis (Sachse / Otis urethrotomie) Afdeling Urologie Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Urologie heeft uw behandelend uroloog met u besproken dat er een vernauwing

Nadere informatie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl

Plastische chirurgie. Bovenbeenlift. www.catharinaziekenhuis.nl Plastische chirurgie Bovenbeenlift www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PLA004 / Bovenbeenlift / 13-11-2015 2 Bovenbeenlift U hebt met de plastisch

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

Patiënteninformatie. PPH-operatie

Patiënteninformatie. PPH-operatie PPH-operatie Inleiding Deze folder is gemaakt voor patiënten die een PPH-operatie zullen ondergaan. PPH staat voor Procedure for Prolaps and Hemorroïds. In deze informatiefolder vindt u alle informatie

Nadere informatie

Vaginale kunstverlossing

Vaginale kunstverlossing Vaginale kunstverlossing Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Hoe ziet een verlostang er uit... 1 3 Hoe ziet een vacuümapparaat er uit... 2 4 In welk stadium van de bevalling wordt een tang- of vacuümverlossing

Nadere informatie

Keizersnede. Verloskunde. mca.nl

Keizersnede. Verloskunde. mca.nl Keizersnede Verloskunde mca.nl Inhoudsopgave Wat is een keizersnede? 3 Reden voor een keizersnede 3 De soort verdoving 4 De operatie zelf 6 Wie mag er bij een keizersnede aanwezig zijn? 6 Het kind na de

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Verwijderen van de eileider/eierstok met de laparoscoop (laparoscopische adnex extirpatie)

Maatschap Gynaecologie. Verwijderen van de eileider/eierstok met de laparoscoop (laparoscopische adnex extirpatie) Maatschap Gynaecologie Verwijderen van de eileider/eierstok met de laparoscoop (laparoscopische adnex extirpatie) Algemeen U arts heeft met u besproken dat uw eileider(s)/eierstok(ken) via een ingreep

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen)

Maatschap Urologie. Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen) Maatschap Urologie Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie

Nadere informatie

Plastische chirurgie Borstreconstructie

Plastische chirurgie Borstreconstructie Plastische chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie gekregen. In deze

Nadere informatie

Littekenbreuk. Chirurgie. mca.nl

Littekenbreuk. Chirurgie. mca.nl Littekenbreuk Chirurgie mca.nl Inhoudsopgave Wat is een littekenbreuk? 3 Voorbereiding 3 Opname 4 Ontharen 4 Tijdens de operatie 4 Na de operatie 5 Complicaties 5 Controleafspraak 5 Uw vragen 6 Kosten

Nadere informatie

Inleiding. De milt. Ligging van de milt

Inleiding. De milt. Ligging van de milt Milt verwijderen Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van uw milt. Dit wordt ook wel splenectomie genoemd. In deze folder leest u meer de voorbereidingen

Nadere informatie

Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen

Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen waarbij een Mesh (implantaat) gebruikt wordt Afdeling Gynaecologie Het besluit tot een operatie Of u besluit tot een operatie zal afhankelijk zijn van de ernst van

Nadere informatie

Urologie. Dubbel-J katheter. www.catharinaziekenhuis.nl

Urologie. Dubbel-J katheter. www.catharinaziekenhuis.nl Urologie Dubbel-J katheter www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een dubbel-j katheter?... 3 Voorbereiding... 4 Voor alle patiënten... 4 Voor patiënten die een narcose of ruggenprik krijgen... 4 De

Nadere informatie

Maatschap Urologie. TVT-O procedure (stressincontinentie behandeling)

Maatschap Urologie. TVT-O procedure (stressincontinentie behandeling) Maatschap Urologie (stressincontinentie behandeling) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het Diaconessenhuis.

Nadere informatie

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het In deze folder vindt u algemene informatie over wat u tijdens uw opname kunt verwachten. Deze informatie is een aanvulling op de informatie die u van de arts en/of de verpleegkundige hebt gekregen. De

Nadere informatie

Dreigende vroeggeboorte

Dreigende vroeggeboorte Dreigende vroeggeboorte U bent zwanger en heeft te maken met een dreigende vroeggeboorte. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Een periode van 37 tot 42 weken wordt gezien als een normale duur van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Colposuspensie volgens Burch (operatieve behandeling bij stressincontinentie)

Maatschap Urologie. Colposuspensie volgens Burch (operatieve behandeling bij stressincontinentie) Maatschap Urologie (operatieve behandeling bij stressincontinentie) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van

Nadere informatie