MASTER IN DE INFORMATICA MULTIMEDIA DATABASES HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTER IN DE INFORMATICA MULTIMEDIA DATABASES HUMAN-COMPUTER INTERACTION"

Transcriptie

1 MASTER IN DE INFORMATICA MULTIMEDIA DATABASES HUMAN-COMPUTER INTERACTION WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de informatica afstudeerrichtingen multimedia databases human-computer interaction studieduur 2 jaar = 120 studiepunten werkmethoden - hoorcolleges en zelfstudieopdrachten - groepsopdrachten en praktijkgerichte opdrachten - gebruik van elektronische leeromgeving examenspreiding semestersysteem, examens na elk semester aard opleiding dagopleiding brugprogramma s: - schakelprogramma s (van 59 studiepunten) voor professionele bachelors toegepaste informatica die wensen toegelaten te worden tot de masteropleiding - voorbereidingsprogramma s voor academische bachelors die niet rechtstreeks kunnen toegelaten worden tot de masteropleidingen.

2 AFSTUDEERRICHTINGEN In de masteropleiding in de informatica van de UHasselt kun je kiezen tussen drie afstudeerrichtingen: MULTIMEDIA, DATABASES en HUMAN-COMPUTER INTERACTION 3 Multimedia 1 2 Human-computer interaction Databases Geen succesvolle website of mobile app zonder een vlotte integratie van beeld, geluid en tekst. Geen blockbuster-animatiefilm zonder de mix van een goed verhaal en indrukwekkende multimedia. De afstudeerrichting Multimedia brengt je een grondige kennis bij van technologische aspecten van de individuele media (audio, video, computer graphics). Je leert ook meer over de werking van multimediasystemen en -toepassingen (zoals games en animaties), waarbij je je onder meer verdiept in de achterliggende netwerktechnologie. Door in teamverband toepassingen te ontwerpen en te ontwikkelen, ga je je ook bekwamen in het gebruik van specifieke multimediatools en raamwerken. In de afstudeerrichting Human-Computer Interaction komen alle aspecten van de interactie tussen een menselijke gebruiker en een computergebaseerd systeem aan bod. Je verdiept je technisch-wetenschappelijke informaticakennis en vult je basiskennis van humane wetenschappen aan om zo grondig inzicht te verwerven in de manier waarop mensen met computersystemen werken. Bovendien leer je gebruiksvriendelijke user interfaces ontwerpen en realiseren, met behulp van specifieke methodieken, softwareraamwerken en nieuwe toestellen/apparaten. Je wordt met andere woorden opgeleid tot een informaticus gespecialiseerd op het vlak van interactie. Met een dergelijk profiel kun je gebruikersgericht werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van een uitgebreid gamma van toepassingen zoals websites, mobile apps, 3D-toepassingen, games Vandaag worden we steeds vaker geconfronteerd met steeds groter wordende hoeveelheden gegevens (denk bijvoorbeeld maar aan gegevens rond het koopgedrag van consumenten, data uit de astronomie of het web). Ook het soort gegevens dat moet worden opgeslagen, wordt steeds diverser: tekst, beelden, geluid De afstudeerrichting Databases leert je met deze evolutie om te gaan en leidt je op tot een specialist in databasesystemen. Naast databasevakken verdiep je je ook in interdisciplinaire toepassingsgebieden (zoals bio-informatica) en krijg je een fundamentele vorming in informatica. Via diverse projecten leer je bovendien werken met geavanceerde databasemanagementsystemen. De afstudeerrichtingen Multimedia en Human-Computer Interaction worden ondersteund door het onderzoek van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM), een onderzoeksinstituut van de UHasselt. Als masterstudent krijg je bij EDM de kans om mee te werken aan uitdagende onderzoeksprojecten. De afstudeerrichting Databases wordt ondersteund door de onderzoeksgroep Theoretische informatica/databases. Masterstudenten krijgen dan ook de unieke kans om mee te draaien in lopende onderzoeksprojecten van deze groep.

3 STUDIEPROGRAMMA VAN DE MASTEROPLEIDING 1 2 EERSTE MASTERJAAR IN DE INFORMATICA TWEEDE MASTERJAAR IN DE INFORMATICA OPLEIDINGSONDERDELEN SP OPLEIDINGSONDERDELEN SP SEMESTER 1 SEMESTER 1 Parallel and Distributed Systems 6 Compilers 6 (behorend tot de afstudeerrichting)* 12 SEMESTER 2 Projectmanagement 3 Juridische aspecten van informatica 3 (behorend tot de afstudeerrichting)* 12 TOTAAL 60 (behorend tot de afstudeerrichting)* 6 Masterproef 12 SEMESTER 2 (behorend tot de afstudeerrichting)* 6 Masterproef 18 TOTAAL 60 Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen. * behorend tot de afstudeerrichting ** (vrij te kiezen) Multimedia Multimediatechnologie, Beeldverwerking, Geavanceerde computer graphics, Audioverwerking, Computeranimatie, Capita selecta van de multimedia, Netwerksoftware en -architectuur, Mobile & Pervasive Computing, Multimediadesign, Geavanceerde beeld- en videoverwerking Databases Geavanceerde databasetechnologie, Data Mining, Webinformatiesystemen, Constraint Satisfaction Problems, Complexiteit, Bio-informatica, Databasesysteemarchitectuur, Fundamenten van databases, Project databases, Actuele trends in databases Human-Computer Interaction Technologieën en tools van user interfaces, informatievisualisatie, Actuele trends in HCI, Gebruikersgerichte systeemontwikkeling, 3D-interactie en virtuele omgevingen, Evaluatie van user interfaces, Multidisciplinaire benadering van human factors, Multimediadesign, Mobile & Pervasive Computing, Geoinformatica Opleidingsonderdelen uit de masteropleiding Beleidsinformatica (minstens 12 SP): ERP-Systems, Business Process Modelling, ICTGovernance, Strategic Information Management, ICT Management Opleidingsonderdelen uit andere afstudeerrichtingen van de masteropleiding Informatica Algemene keuzeopleidingsonderdelen: Security en computernetwerken, Vakdidactiek informatica/wiskunde Je kiest in totaal voor 36 SP keuzeopleidingsonderdelen binnen een bepaalde afstudeerrichting. Daarnaast neem je voor minstens 12 SP op uit de master beleidsinformatica aangevuld met algemene keuzeopleidingsonderdelen tot je masterprogramma minimum 120 SP bedraagt.

4 TROEVEN VAN DE MASTEROPLEIDING TROEF 1 Informatica, een opleiding met toekomst TROEF 2 Brede wetenschappelijke vorming Het internet, , sociale media, smartphone, GPS, digitale televisie Het zijn maar enkele informaticatoepassingen die vandaag een belangrijke rol spelen in ons leven. En de technologische (r)evoluties in de informatica blijven voor grote veranderingen in onze economie, de gezondheidszorg, het onderwijs zorgen. Een keuze voor de opleiding informatica is dan ook een keuze voor de toekomst. Want in de komende decennia zal de impact van ICT op onze samenleving steeds verder groeien. In de masteropleiding informatica leer je complexe en innoverende problemen door middel van software op te lossen. Dat doe je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, waarbij je gebruikmaakt van een waaier van onderwijsvormen. Je verwerft kennis over technologieën en methodieken. Je bouwt je vaardigheden bijvoorbeeld op vlak van softwareontwikkeling stapsgewijs verder uit. Deze opleiding biedt je een voortdurende uitbreiding van je kennis én een continue ontwikkeling van je vaardigheden. Dat is nodig, want informatica evolueert aan een razendsnel tempo. Je wordt dus gewapend voor veranderingen in je vakgebied, waardoor je uitstekende loopbaanperspectieven behoudt, ook op langere termijn. In de informaticaopleiding leer je informaticavraagstukken softwarematig op te lossen. Je doet dit op een systematische manier, waarbij je regelmatig beroep doet op je creativiteit. Doordat je ook de kans krijgt om vakken te volgen uit andere disciplines, ben je in staat om problemen op een multidisciplinaire manier te benaderen. TROEF 3 (Lifelong) employability skills Tijdens je opleiding verwerf je vaardigheden die je nodig hebt om je kennis succesvol te gebruiken tijdens je latere loopbaan. Je leert goed communiceren en werken in teamverband; je leert over business en stakeholder awareness. Maar ook vaardigheden als project management, problem solving, creativiteit en time management komen aan bod. De leerstof in de opleiding wordt in eerste instantie aangebracht vanuit de onderliggende theorie, maar wordt zoveel mogelijk met concrete, praktische voorbeelden en casestudies geïllustreerd. In tal van projecten worden je kennis en vaardigheden geplaatst in de context van reallifesituaties. Ook je masterproef sluit aan bij een lopend onderzoeksproject binnen een onderzoeksinstituut/groep van de UHasselt (in dit geval het onderzoeksinstituut EDM of de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica) of binnen een bedrijf.

5 TOELATINGSVOORWAARDEN VIA EEN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA Academische bachelors/masters RECHTSTREEKS Bachelors in de informatica Studenten met een academische bachelor in de informatica hebben rechtstreeks toegang tot de master. VIA EEN SCHAKELPROGRAMMA Iedere afgestudeerde met een academische bachelor- of masterdiploma kan het voorbereidingsprogramma voor de masteropleiding Informatica volgen. Het doel van het voorbereidingsprogramma is om de betrokken student op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding. Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden informatica, logica en wiskunde. Daarnaast zijn analytische competenties onontbeerlijk. De examencommissie van de masteropleiding Informatica oordeelt over de toelating tot en over de omvang van het voorbereidingsprogramma op basis van het specifiek dossier van de kandidaat. Bachelors in de toegepaste informatica Heb je een bachelordiploma in de toegepaste informatica en wil je een academische master behalen? Dat kan, maar dan moet je wel eerst een schakelprogramma volgen. Het doel van zo n programma is om je op instapniveau te brengen van de masteropleiding informatica. Het schakelprogramma omvat een tiental opleidingsonderdelen (59 studiepunten). In de praktijk hebben studenten ongeveer anderhalf academiejaar nodig om dit schakelprogramma succesvol af te ronden. Je moet immers niet alleen rekening houden met de zwaarte van het programma, maar ook met de organisatie van het schakelprogramma (o.a. de volgorde waarin je opleidingsonderdelen moet volgen). Mits gunstige studievoortgang, kun je het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen uit het masterprogramma. Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je géén diploma of getuigschrift, maar krijg je de toelating om je in te schrijven voor de masteropleiding. VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN SP Computernetwerken 6 Algoritmen en datastructuren 8 Wiskunde voor informatica I 6 Wiskunde voor informatica II 6 Software Engineering 9 Object-georiënteerd programmeren I 5 Besturingssystemen 8 Keuzeopleidingsonderdeel (2 te kiezen) Computer graphics 5 Theoretische informatica 5 Humane en sociale aspecten van de informatica 6 Meer info: Beatrix Engelen

6 INFORMATICA STUDEREN EN DAN De economie en de maatschappij hebben een structurele en nog steeds stijgende behoefte aan goed opgeleide informatici. Als afgestudeerde master in de informatica van de UHasselt heb je de arbeidsmarkt heel wat te bieden: BEROEPSUITWEGEN - je hebt immers een gegeerd academisch diploma behaald; - je beschikt over een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis, deskundigheid in onderzoek en ontwikkeling en vaardigheden nuttig voor het beroepsleven; - je beschikt over veel praktijkervaring, opgedaan in tal van projecten tijdens je opleiding en bij potentiële werkgevers, en bent daardoor snel inzetbaar in je toekomstige werkomgeving; - je hebt internationale ervaring verworven (zomerschool in Manchester en/of ERASMUS) en je bent in staat je snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden; - je beschikt over een uitstekend technologisch referentiekader, waardoor je snel vertrouwd geraakt met nieuwe concepten en ontwikkelingen in de informatica Als universitair informaticus kun je terecht in een brede waaier van functies, omdat je een brede en veelzijdige opleiding hebt genoten. Voorbeelden van courante functies zijn: hightech software-ontwikkelaar, projectleider, IT-manager, CIO (Chief Information Officer), functioneel/technisch analist, systeemontwerper, game engine programmeur, consultant, mobile game developer, netwerkbeheerder, systeembeheerder, pre-sales consultant, onderzoeker (aan de universiteit of in het bedrijfsleven), docent van informatica-opleidingen, CTO (Chief Technology Officer), teamleader Deze functies zijn te begeven in diverse takken van het bedrijfsleven en de maatschappij: uiteraard in de ICT-sector, maar ook in commerciële en dienstverlenende bedrijven, productiebedrijven, het bank- en verzekeringswezen, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten, de medische sector, onderwijsinstellingen, de hightech industrie Maar je kunt uiteraard ook je eigen bedrijfje opstarten (bijvoorbeeld rond een veelbelovende app) en bedrijfsleider worden van je eigen KMO! HIGH-TECH SOFTWARE ONTWIKKELAAR PROJECTLEIDER IT-MANAGER STADSCAMPUS Studentenadministratie Martelarenlaan 42 - BE 3500 Hasselt CAMPUS DIEPENBEEK Agoralaan Gebouw D - BE 3590 Diepenbeek GAME ENGINE-PROGRAMMEUR CONSULTANT RESEARCHER MOBILE GAME DEVELOPER (FUNCTIONEEL) ANALYST CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER)...

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen afstudeerrichtingen accountancy en financiering, beleidsmanagement,

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen

master in de toegepaste economische wetenschappen 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing Wat je zeker moet weten: diploma master in de toegepaste

Nadere informatie

MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN MASTER IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACCOUNTANCY EN FINANCIERING BELEIDSMANAGEMENT INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP MARKETING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische

Nadere informatie

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: Accountancy en financiering WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: afstudeerrichtingen operationeel mangement

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Master in de toegepaste informatica

Master in de toegepaste informatica LEUVEN t Master in de toegepaste informatica + schakelprogramma Specialisaties: softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen multimedia artificiële intelligentie Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

2013-2014. Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement,

2013-2014. Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement, 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Beleidsmanagement

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR)

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA - ICT - MULTIMEDIA EN Brugge INFORMATIETECHNOLOGIE KORTRIJK HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek BRUSSEL Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen 1 INFODAGEN vrijdag 7 maart 2014 woensdag

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be * HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-IT TOEGEPASTE INFORMATICA INFODAGEN ZONDAG 8 MAART 2015 van 13 17 uur, alle campussen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT*

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* BRUGGE 2014-2015 *UNIEK IN VLAANDEREN PROFI Je bent geïnteresseerd

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Onderwijs in Elektrotechniek

Onderwijs in Elektrotechniek Onderwijs in Elektrotechniek 2014 KU Leuven, Departement Elektrotechniek ESAT Contact info: www.esat.kuleuven.be/info Inhoud Drie goede redenen om elektrotechniek te studeren 2 Bacheloropleidingen elektrotechniek

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

toegepaste informatica openlesdagen PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

toegepaste informatica openlesdagen PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-it toegepaste informatica Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA Bachelor in DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* BRUGGE *UNIEK IN VLAANDEREN profi Je bent geïnteresseerd in de complexe

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie