Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014. Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement,"

Transcriptie

1 master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Beleidsmanagement Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur afstudeerrichtingen operationeel mangement en logistiek,, accountancy en financiering, beleidsmanagement studieduur 2 jaar = 120 studiepunten aard opleiding dagopleiding werkmethoden - hoorcollege, responsiecollege en werkzittingen - groepsopdrachten, praktijkgerichte opdrachten - gebruik elektronische leeromgeving examenspreiding semestersysteem, examens na elk semester brugprogramma s - voorbereidingsprogramma voor academische bachelors/masters die niet rechtstreeks kunnen toegelaten worden

2 troeven van de masteropleiding Deze opleiding stoomt je klaar tot multidisciplinair manager met een sterke technische bagage (lifelong) emplyability skills Tijdens de masteropleiding investeer je ook in competenties die een hefboom zijn om de reeds verworven economische bagage ten volle te kunnen benutten in een reële context. Om je daarbij te helpen, benadrukt de opleiding onder andere professioneel teamwerk, overtuigingskracht, probleemoplossend vermogen, business & stakeholder awareness en ondernemingszin. Daarnaast werkt de faculteit op verschillende manieren samen met bedrijven. Aan de hand van gastcolleges en bedrijfsbezoeken maakt de student kennis met de reële kant van het ondernemen, de onderneming en de organisatie van sectoren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afgestudeerde met een extra dimensie: modern gevormd en klaar voor de actie! een opleiding met toekomst futureproof professional De studie handelsingenieur is een moderne en per definitie interdisciplinaire opleiding die zich situeert op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technisch management en kwantitatieve analyse. Zo worden handelsingenieurs wel eens als de bruggenbouwers tussen cruciale bedrijfsdisciplines gezien. Andere handelsingenieurs worden eerder specialist in productieplanning, logistiek, voorraadbeheer of sturen beleidsmatig technische processen aan. Jonge afgestudeerden zijn graag geziene professionele analisten en beleidsvoorbereiders. Later gaan deze mensen zelf aan de slag als managers en beslissers in kleine en grote ondernemingen. Steeds meer van hen gaan de uitdaging aan en worden zelf ondernemer. In deze opleiding word je klaargestoomd tot multidisciplinair manager met een sterke technische bagage: een allrounder op hoog niveau met een diepgaand inzicht in technologische uitdagingen van morgen: energie, duurzame productie, open innovatieprocessen... Handelsingenieurs zijn veelgevraagde professionals in moderne bedrijfsomgevingen waarin kwantitatieve analyse en/of technisch management succesfactoren zijn. Hoe complexer onze bedrijven, organisaties, instituten en overheden, en hoe technischer de bedrijfsfuncties die aangestuurd moeten worden, zoveel belangrijker is de toegevoegde waarde van de handelsingenieur. studenten die een buitenlandse ervaring willen opdoen, kunnen in het kader van het erasmusprogramma, in het eerste masterjaar een semester in het buitenland studeren.

3 studieprogramma van de masteropleiding 1 eerste opleidingsonderdelen masterjaar in de tew: handelsingenieur sp opleidingsonderdelen sp gemeenschappelijk 30 Onderzoeksplan masterproef 3 Value chain management 3 Innovatief human resource management en veranderingsmanagement Bedrijfseconomische toepassingen van multivariatie data analyse Gevorderde technieken in operationeel onderzoek 3 Kwantitatieve economie 6 Tijdreeksanalyse 3 afstudeerrichting te kiezen uit: 18 operationeel management en logistiek Transport en ruimte 6 Organisatie van producten en diensten 6 Supply chain management 6 Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie 6 Technologie-, innovatie- en milieumanagement 6 Emerging technologies 6 Voortgezette balansanalyse 3 Externe controle 6 Internationale controlestandaarden 3 Voortgezette accounting 6 International financial management 6 Entrepreneurial finance 6 Voortgezette accounting 6 Strategic 3 Marktstrat simulation game 3 Industrial 6 Distributie en retailing aansluitend een optie te kiezen uit*** 12 Voortgezette accounting 6 Boekhoud- en jaarrekeningrecht 6 International financial management 6 Entrepreneurial finance 6 Strategic 3 Marktstrat simulation game 3 Industrial 6 operationeel management en logistiek Transport en ruimte 6 Organisatie van producten en diensten 6 Duurzame ontwikkeling en milieutechnologie 6 Technologie-, innovatie- en milieumanagement 6 totaal 60 handelsingenieur studeren en dan... Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan hun afstudeerrichting in de master. Zo kun je onze afgestudeerden terugvinden in functies als: cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties, zijn handelsingenieurs actief.

4 2 tweede masterjaar in de tew: handelsingenieur opleidingsonderdelen sp opleidingsonderdelen sp masterproef 21 Business game 6 Ondernemerstalent* 6 afstudeerrichting te kiezen uit: 33 operationeel management en logistiek (oml) Corporate goverance 3 Diversity, equality and inclusion in organizations 6 Automatisering en kwaliteitstechnieken 6 Innovation management and casestudies in OML 6 Integrated logistics 6 (tim) Corporate goverance 3 Diversity, equality and inclusion in organizations 6 Automatisering en kwaliteitstechnieken 6 Innovation management and casestudies in TIM 6 Evaluatie van industriële processen 6 Corporate governance 3 Diversity, equality and inclusion in organizations 6 Automatisering 3 Econometrics of innovation 3 Boekhoud- en jaarrekeningenrecht 6 Geconsolideerde jaarrekening 6 Afgeleide financiële activa 6 Geconsolideerde jaarrekening 6 Marketing engineering 6 Consumentengedrag 6 Communicatiebeleid 6 International 6 Praktijkproject 3 aansluitend een optie te kiezen uit*** 6 Geconsolideerde jaarrekening 6 Afgeleide financiële activa 6 Marketing engineering 6 operationeel management en logistiek Supply chain management 6 Evaluatie van industriële processen 6 totaal 60 * In het kader van de NV ondernemerstalent kunnen studenten hun eigen onderneming opstarten. De studenten worden hiervoor vrijgesteld op één vastliggend opleidingsonderdeel uit de gekozen afstudeerrichting. ** Keuze uit accounting of *** In de masteropleiding kies je een afstudeerrichting en een optie. Volgende combinaties zijn mogelijk: Operationeel management en logistiek met optie: - Accountancy en financiering - Marketing - Technologie-, innovatie- en milieumanagement Technologie-, innovatie- en milieumanagement met optie: - Accountancy en financiering - Marketing - Operationeel management en logistiek Accountancy en financiering met optie: - Operationeel management en logistiek - Technologie-, innovatie- en milieumanagement - Marketing Marketing (MAR) met optie: - Operationeel management en logistiek - Technologie-, innovatie- en milieumanagement - Accountancy en financiering meer info:

5 afstudeerrichtingen In de masteropleiding in de TEW worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept en uitgebreid in één van de vier afstudeerrichtingen. Geïntegreerd worden algemene, wetenschappelijke en beroepsgerichte competenties verder ontwikkeld en uitgebreid. 1 3 technologie-, innovatieen milieumanagement uniek Deze afstudeerrichting is uniek in Vlaanderen. Maatschappelijke en economische uitdagingen die zich in de 21ste eeuw prominent manifesteren zijn onder andere mondiaal genetwerkte economie (globalisering), milieu- en klimaatdruk, exponentiële groei van wereldpopulatie en langetermijnenergievoorziening. Antwoorden hierop vanuit Europa en Vlaanderen zijn onder meer: de uitbouw van een kenniseconomie, innovatie, creativiteit en duurzame ontwikkeling. De afstudeerrichting werd dan ook opgezet met als doel een nieuwe generatie handelsingenieurs op te leiden. Zij kunnen met geactualiseerde economische en technische bagage succesvol functioneren in de socio-economische context van een kenniseconomie. Het concurrentievermogen van ondernemingen wordt in toenemende mate bepaald door onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de creativiteit van de werknemers die moeten leiden tot voortdurende productinnovatie. Deze ontwikkelingen vereisen een nauwe samenwerking tussen ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers, juristen en economisten. Technologische ontwikkelingen zoals nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie, milieutechnologie en energietechnologie worden precies gekenmerkt door de samenwerking tussen exacte en economische wetenschappen. 2operationeel management en logistiek Goederen en diensten moeten geproduceerd en vervoerd worden vooraleer ze de klant bereiken. Zowel in de industriële als in de dienstensector zijn productie en logistiek cruciaal in de waardeketen (het scheppen van toegevoegde waarde). Naast operationeel management of management van de productie is supply chain management belangrijk. In het bedrijf betekent dit het beheersen van de goederenstroom (van grondstoffen tot en met eindproducten) en het transport naar de afnemers van de producten. Zowel in de planningsfase als in de operationele fase is het van belang dat kosten, kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit geoptimaliseerd worden. In navolging van de Japanse bedrijven vestigen meer en meer westerse producenten, om competitief te blijven, hun aandacht op de vermindering van productie-, opslag- en transportkosten. Dit terwijl ze continu op zoek zijn naar verbeteringen in kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid (integrale kwaliteitszorg, just-in-time ). uniek accountancy en financiering Deze afstudeerrichting speelt in op de zeer grote behoefte aan academisch opgeleiden voor onder andere: - interne en externe verslaggeving - beheersen van de kapitaal- en geldstromen in het bedrijf - planning en budgettering van activiteiten - beoordelen van nieuwe investeringen - controleren van bedrijfsactiviteiten - administratieve organisatie - liquiditeitsplanning - relaties met banken en overheids-instellingen - financiële analyse en kredietbeoordeling - indekken tegen en verzekeren van risico s - beleggingsstrategieën - internatonaal financieel management Financiële managers en accountants nemen dan ook sleutelposities in bij de meeste organisaties. Ook de socialprofitsector, zoals ziekenhuizen, bejaardeninstellingen, vzw s, lokale besturen en de overheid, besteedt steeds meer aandacht aan het financieel beheer. Binnen deze afstudeerrichting zal je nog een verdere keuze kunnen maken tussen de en de. 4 Voor elke onderneming geldt dat essentieel is voor groei en goede financiële prestaties. Zonder een markt- en klantgerichte bedrijfsfilosofie kunnen zelfs de meest innovatieve en technologisch superieure producten en diensten niet gevaloriseerd worden. De kern van management is het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën die markt- en resultaatgerichtheid samenbrengen en optimaliseren. In de huidige complexe en dynamische omgeving zal management steeds belangrijker, maar ook uitdagender worden. Marktinformatie, de levenslijn tussen bedrijf en omgeving, zal daarbij een steeds prominentere rol spelen. De afstudeerrichting verschaft de handelsingenieur de noodzakelijke kennis op het gebied van strategie en -management (Strategische, Consumentengedrag) maar leert ook hoe optimaal en strategisch gebruik te maken van marktinformatie (Marketing engineering). Verder wordt er in het curriculum expliciet aandacht besteed aan in een industriële en internationale context (Industrial en International ). De afstudeerrichting vormt daardoor een optimale basis voor een loopbaan in een grote verscheidenheid van en management functies in alle mogelijke sectoren. meer info:

6 toelatingsvoorwaarden rechtstreeks bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica. via een voorbereidingsprogramma academische bachelors/masters Het voorbereidingsprogramma voor de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur kan gevolgd worden door elke academische bachelor of master. Het doel van het voorbereidingsprogramma is om de betrokken student op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding. Instromende studenten in het voorbereidingsprogramma dienen te beschikken over basisdenkkaders in de gebieden financiering, accounting,, algemene economie en strategie. Daarnaast moet de student beschikken over een sterke kwantitatieve basis. organisatie Het voorbereidingsprogramma is gedifferentieerd naar de afstudeerrichting die je in de master wil volgen. Het programma is opgebouwd uit 60 studiepunten gemeenschappelijke opleidingsonderdelen en 6 studiepunten afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest. Bij het opnemen van opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma moet de volgtijdelijkheid (begincompetenties) van de opleidingsonderdelen worden gerespecteerd. Op basis van de gevolgde academische opleiding kunnen vrijstellingen worden toegestaan in het voorbereidingsprogramma. voorbereidingsprogramma code opleidingsonderdelen sp gemeenschappelijke opleidingsonderdelen 1770 Management accounting Financial accounting Bedrijfsfinanciering 2 en financiële markten Hogere wiskunde* Marketing Onderzoeksmethoden Econometrie Operationeel onderzoek Beleidsstatistiek Micro-economische optimalisatie 2 6 totaal Materiaalwetenschap 6 operationeel management en logistiek, accountancy en financiering, 1540 Operationeel management 6 * Het opleidingsonderdeel Hogere wiskunde wordt in zelfstudie aangeboden. meer info of inschrijven: ilse peters stafmedewerker onderwijs faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen & Campus Hasselt Martelarenlaan 42 BE 3500 Hasselt Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D BE 3590 Diepenbeek Tel

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing

Accountancy en financiering Beleidsmanagement Innovatie en ondernemerschap Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen afstudeerrichtingen accountancy en financiering, beleidsmanagement,

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Master handelsingenieur Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen, Campus Brussel (@HUBrussel)

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering HoGent Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering 2015-2016 inhoud 03 voorwoord 05 tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 06 studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

HoGent. IT-management Postgraduaat

HoGent. IT-management Postgraduaat HoGent IT-management Postgraduaat 2014-2015 01 Inleiding 02 Twee keuzetrajecten 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek. ten behoeve van de opleidingen. Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek ten behoeve van de opleidingen Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde BEROEPS- EN OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK Vastgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie