Kenniscentrum Creating 010 Hogeschool Rotterdam Portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Creating 010 Hogeschool Rotterdam Portfolio 2008-2012"

Transcriptie

1 Projectnaam 1

2 Kenniscentrum Creating 010 Hogeschool Rotterdam Portfolio

3 Index Inleiding 7 1 Betekenisvol ontwerpen in de stad 9 2 Creative Research Tools 13 3 CrossLab events E-Book The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam 19 5 Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam 23 6 Getting the context Human-Centered ICT Toolkit Hogeschooldag 2012: Excursies op Zuid naar culturele initiatieven Interactieve workshops in het Stadslab 31 9 Honours Programme CMI I am not a lawyer, but Creative misunderstandings between art, politics and the law within copyleft practices I would rather design a poster than a website Innovation Lab Design for Human Technology I-Lab Co-creation in the Public Domain Keuzemodule Human Values Lectorendag 2012: Duurzaamheid Schaarste Culturele Broedplaatsen: Leegstaand Vastgoed & Creatieve Industrie Living Labbing the Rotterdam Way: Co-creation as an Enabler for Urban Innovation Media Future Week Vrijetijdsmanagement Minor kunst en cultuur Moving images post-cinema & tv Noodnummer OPEN Ondersteuning creatieve industrie in Rotterdam-Zuid en -Noord: broedplaatsen, huisvesting en coaching van creatieve ondernemers Netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam Open Design Openbare les lector Hugo Bongers: Culturele Diversiteit. Kunst, creativiteit en ondernemerschap in Rotterdam Pressure Cooker: Smullen uit de Pressure Cooker E-publishing: PRINT/pixel & Boek uit de Band Purse Diary: Visuele Etnografie als Design Tool Rotterdam Open Data - Professionals Supported Rotterdam Open Data Atlas Security en privacy SHOCK HEAD SOUL SOApp Social Media in het Voortgezet Onderwijs Stadslab: Sensor lab, Open Data lab & Fablab TI-afstudeerbundel Toetsing Eindexamen CMD Ontwikkeling uitstroomprofiel Big Data & Data Science Vitale Link: De toepassing van visuele etnografie als ontwerpproces binnen Human-Centered Design 125 Colofon 131 5

4 De twee belangrijkste dingen die het I-Lab voor mij heeft opgeleverd zijn verdieping en contacten. Daarnaast heb ik via het I-lab ook veel de gelegenheid gekregen om mijn werk te presenteren aan een professioneel publiek. Roel Roscam Abbing, oud honourstudent autonoom WdKA Inleiding Kenniscentrum Creating 010, onderdeel van Hogeschool Rotterdam, doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen in de creatieve industrie, die door de convergentie van artistieke, technologische, maatschappelijke en economische domeinen ontstaan. Kenniscentrum Creating 010 bestaat sinds september In Creating 010 zijn de lectoraten Human-Centered ict, Communication in a Digital Age en Cultural Diversity samengebracht. In september 2012 is Creating 010 versterkt met de nieuwe onderzoekslijnen De Revolutie in de Maakindustrie (gedeeld met kenniscentrum Sustainable Solutions) en Creative Business (gedeeld met kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation). Dit Portfolio is gemaakt als bijlage bij het zelfevaluatierapport van Creating 010. De zelfevaluatie is uitgevoerd in het kader van de zesjaarlijkse kwaliteitszorgcyclus van het praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Voor dit Portfolio hebben de medewerkers van Creating 010 projectbeschrijvingen geschreven over projecten waar ze trots op zijn. Samen geven deze projectbeschrijvingen een goed beeld van de activiteiten van Creating 010 over de periode 2008/ /2012 op het gebied van: Onderzoek en kenniskennisontwikkeling; Onderwijs en professionalisering & Samenwerking en valorisatie. 7

5 onderzoek + onderwijs + samenwerking Betekenisvol ontwerpen in de stad Project 1/39 Betekenisvol ontwerpen in de stad Collegejaar: 2008 heden Instituut: Creating 010 & CMI Medewerkers: Ingrid Mulder, lector Human-Centered ICT & leden van de onderzoeksgroep Human-Centered ICT Studenten: cmi opleidingen & I-Labs, ±1000 studenten Samenwerkingspartners: Gemeente Rotterdam (o.a. Korrie Louwes, wethouder participatie en innovatie), EUR, TU Delft, ontwerpbureaus e.a. Resultaat: Versterken programmalijn, verbinden onderzoek & onderwijs, verbinden individuele onderzoekers binnen Creating 010, kennisdelen, acquisitie nieuwe projecten & nieuwe Het programma Betekenisvol Ontwerpen in de Stad verbindt onderzoek van het lectoraat Human-Centered ict met het onderwijs en maakt het mogelijk de kennis uit de onderzoekslijn human-centered methods, mindset, tools & techniques te delen en toe te passen in de stedelijke context: de stad Rotterdam als proeftuin, als living lab. Rotterdam heeft de mogelijkheid om interactieve technologie van betekenis te laten zijn voor Rotterdammers. Van grote beeldschermen in publieke ruimten tot kleinere narrowcast-installaties in bijvoorbeeld metrostations, stadswinkels, samenwerkingspartners. bibliotheken en scholen. Deze kunnen worden ingezet voor commerciële doelen en promotie, maar ook voor sociale doelen als participatie van bewoners in stadsontwikkeling en verbetering van het welbevinden van burgers (zie Mulder, 2011, 2012). Het promotieonderzoek van Peter van Waart richt zich bijvoorbeeld op de vraag hoe pervasive advertising op publieke schermen in de stad ook van betekenis kan zijn (van Waart, Mulder & de Bont, 2011). Science guide en de uitgave Bijzondere Beta s: inspirerende gesprekken met innovatieve mensen hebben aandacht besteed aan de programmalijn (Mulder, 2009). 9

6 Workshopserie Betekenisvol Ontwerpen in de Stad De doelen van de eerste workshop op 13 november 2009 waren: kennisdeling over sociale en commerciële toepassingen van interactieve technologie in de stad, het maken van een actieplan voor gezamenlijk initiatief om betekenisvol te ontwerpen (uiteraard in samenwerking met studenten en docenten) en het maken van een publicatie naar aanleiding van de dag (zie workshop leaflet). De tweede workshop op 21 april 2010 stond in het teken van het Rotterdam Open Data initiatief en bijbehorende manifest. Rotterdam Open Data is een initiatief waarmee de Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse bedrijven en de gemeente Rotterdam gezamenlijk gestalte geven aan het toegankelijk en inzichtelijk maken van informatie van, over en voor de stad Rotterdam. Omdat dit bijdraagt aan de vrijheid van Rotterdammers om informatie te verkrijgen zodat ze keuzes kunnen maken, omdat het de verbondenheid kan versterken die Rotterdammers met de stad en met elkaar voelen, en omdat het hen in staat stelt beter te kunnen meebouwen aan de stad. Het succes is onder andere zichtbaar in de resultaten van Emerging Media , de odec 2011 conferentie, en de gehonoreerde projecten rod2.0 (Rotterdam Media Commission) en Professionals Supported (raak publiek). Nieuwe samenwerkingspartners voor projecten in het kader van dit onderzoek: Samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek rondom het afstudeerproject van Nathalie Stembert (tu Delft, september 2011, sinds oktober 2012 onderzoeker bij Creating 010); bijdrage aan M. Kreijvelds toekomstverkenning Wisdom of the Crowd door cmi onderwijs Media & Creativiteit en gastbijdrage Ingrid Mulder. Samenwerking Faculteit Industrieel Ontwerpen, tu Delft. In het vak Exploring Interactions werken 20 MSc studenten gedurende een halfjaar aan een ontwerpproject binnen het thema social city of tomorrow. Emilia Pucci, die vorig jaar aan deze ontwerpstudio meedeed, werkt nu met Creating 010-onderzoekers aan haar afstudeerproject. Een recent ingediende projectaanvraag nwo click Creatieve Industrie met o.a. eur faculteiten Geesteswetenschappen en Sociologie, de Haagse Hogeschool, Vodafone, en Microsoft op het gebied van nieuwe vormen van burgerschap en werken. Keynotes en gastbijdragen: Mulder, I. Panellid in debat making and playing as research in urban transformations processes, bij boekpresentatie Real Projects for Real People, Patchingzone, t Gemaal, Rotterdam, 30 oktober Mulder, I. (8 februari 2011). Nieuwe media in de openbare ruimte: meer technologie of meer betekenis. Lezing voor arcci seminar, han, Arnhem. arcci (Arnhems Centrum voor Creatieve economie en Innovatie), han/artez (prof. Dany Jacobs). Peter Corbett, Maurits Kreijveld, Ingrid Mulder, Ben Schouten, Marleen Stikker. Redesigning the Government Let s Do It Ourselves!, 14 september 2011, picnic 2011, Amsterdam. Mulder, I. (23 november 2011). Meaningful design in public space. Keynote voor Explore Lab, graduation studio Urban Life, Faculty of Architecture, tu Delft. Artikelen over de onderzoeksprojecten en de link met het onderwijs: Mulder, I. (2009). ict als nieuw dorpsplein. In: Bijzondere Beta s: inspirerende gesprekken met innovatieve mensen. Platform Beta Techniek, pp Mulder, I. (2010). Participeren doe je niet alleen! Co-creatie als drijvende kracht voor leefbaarheid. Informatie, Maandblad voor IT, jaargang 2010, oktober. Thema Collaboration, pp Mulder, I. (2011). Co-creatie. Drijvende kracht voor leefbaarheid. Present. Visies op de toekomst. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, mei 2011, pp Mulder, I. (2012). Co-creatie in het publieke domein: een vanzelfsprekendheid. In: M. Kreijveld (ed.). Samen Slimmer. Hoe de wisdom of crowds onze samenleving zal veranderen. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, pp Mulder, I. (2012). Living Labbing the Rotterdam Way: Co-Creation as an Enabler for Urban Innovation. Technology Innovation Management Review, September pp Betekenisvol ontwerpen in de stad 10 11

7 onderzoek + onderwijs Creative Research Tools Collegejaar: 2010, 2011 & 2012 Instituut: CMI Medewerkers: Peter van Waart, Manon Mostert-van der Sar & Roland Pastoor Studenten: 20 studenten per jaar Samenwerkingspartners: MetrixLab, Zilver Brand Driven Innovation & Centrale Bibliotheek Rotterdam Resultaat: Onderwijs keuzemodule, scripties & workshop tijdens DESIRE conference 2011 Project 2/39 Creative Research Tools In het programma Creative Research Tools onderzoeken we hoe we met behulp van bestaande technologie innovatieve onderzoeksinstrumenten kunnen maken om gegevens te verzamelen die unieke inzichten bieden in een doelgroep. Deze instrumenten worden vooral ingezet in andere projecten om user-generated content te analyseren en te benutten in designinterventies. De keuzemodule Creative Research Tools is onderdeel van het Honours Programme. In de keuzemodule Creative Research Tools bedenken studenten, op basis van de technologie van vandaag, innovatieve onderzoeksinstrumenten om gegevens te verzamelen die unieke inzichten bieden in een doelgroep. Ze doen dit over één van de onderwerpen waarmee het lectoraat Human-Centered ict zich bezighoudt. Een Creative Research Tool moet een grote kwantiteit data kunnen verzamelen uit sociale media, die niet omwille van het onderzoek door gebruikers zijn gegenereerd. Deze zogenaamde authentieke rijke data geven over een bepaald onderwerp diepgaand inzicht (customer insight) in een doelgroep. Bij de ontwikkeling van Creative Research Tools hanteren we de volgende richtlijnen: a) Kwaliteit in kwantiteit: Kwalitatieve data = contextuele en diepgaande gegevens over hoe iemand denkt en zich gedraagt (veel data over weinig respondenten). Kwantitatieve data = gegevens over een groot aantal mensen (weinig data over veel respondenten). Met kwaliteit in kwantiteit wordt bedoeld: veel diepgaande gegevens over veel mensen. Hoe nader je dit bereikt, hoe beter het is. Met een Creative 13

8 Research Tool proberen we dus het goede van kwalitatieve en kwantitatieve methoden te verenigen. b) De gegevens moeten op een geautomatiseerde wijze verzameld kunnen worden. Dat wil zeggen dat er een Creative Research Tool gemaakt kan worden die deze kwaliteit in kwantiteit kan verzamelen. c) Gebruik maken van hedendaagse technologie: De voorgestelde Creative Research Tool gebruikt hedendaagse technologie (hardware/software/ infrastructuur) die voorhanden is of waar gemakkelijk aan te komen is. Je mag hierbij aan alles denken, zoals mobieltjes, (web)cams, digitale (video) camera s, rfid-toepassingen, sociale media, blogs, Bluetooth, gps, etc. d) Data leidt tot customer insight: Data die geautomatiseerd is verzameld leidt tot inzicht in de waarden en normen van gebruikers die eerder niet/minder duidelijk waren. Conference Workshop Over het programma Creative Research Tools is een workshop gehouden op de conferentie desire 2011 in Eindhoven: Creative Research Tools: Automated Collection of Rich Information for Designers. Creative Research Tools Het onderzoeksonderwerp in twee scripties van bachelorstudenten van de opleiding cmd van cmi: Inzichtgedreven Onderzoeksinstrument (2010) van Manon van der Sar verkent de mogelijkheden van het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methodes van onderzoek in een interactief onderzoeksinstrument dat betekenisvol is voor zijn gebruikers. Creative Research (2011) van Roland Pastoor gaat over de vraag hoe geautomatiseerde datavergaringsmethoden toegankelijker gemaakt kunnen worden voor human-centered designers in de onderzoeksfase van het ontwerpproces. Meer informatie: creativeresearchtools.cmi.hro.nl 14 CrossLab events CrossLab is het platform voor digitale media van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. De CrossLab events presenteren state of the art ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunst en design. Prominente professionals uit binnenen buitenland tonen hun projecten en spreken zich erover uit. Collegejaar: , 4x per jaar Instituut: WdKA Medewerkers: Aldje van Meer & Deanna Herst Studenten: Alle studiejaren, opkomst per event: 100 personen Samenwerkingspartners: De Unie & Piet Zwart Institute Resultaat: Documentatie online: extra. wdka.nl/crosslab/crosslab-events/ De CrossLab events vinden sinds 2010 plaats op maandagavond in De Unie. Ze zijn een vervolg op de lunch events ( ) van CrossLab. Vier keer per jaar organiseert CrossLab publieke events over actuele ontwikkelingen in design en kunst die de rol van technologie onderzoeken en ter discussie stellen. De sprekers zijn (internationale) kunstenaars, ontwerpers, curatoren, journalisten en andere experts op dit gebied. De vormgeving rond de events is in handen van studenten grafisch ontwerpen. onderwijs + samenwerking De doelgroep van deze events zijn studenten, docenten, ontwerpers, kunstenaars en verder iedereen die betrokken is bij deze thematiek. Het grootste deel van het publiek bestaat uit studenten en docenten van de wdka, maar het afgelopen jaar bezochten steeds meer 'externe' professionals de events. Het programma is bijna altijd uitverkocht: circa 100 bezoekers (volle capaciteit van De Unie). Hieruit blijkt de behoefte aan programma's met deze thematiek in Rotterdam. De registratie van de avonden (video) is telkens te zien op extra.wdka.nl/crosslab/crosslabevents/. In juli 2012 verscheen als pilot een e-publication over de CrossLab events: extra.wdka.nl/crosslab/epub/. Het streven is om de productie van deze e-publications voort te zetten en als opdracht te implementeren in het onderwijs. Voor staat een nieuwe reeks op het programma. 15

9 Project 3/39 CrossLab events Thematische events : Dutch Digital Design, Steeds meer hedendaagse ontwerpers verkennen de mogelijkheden van digitale technologie bij het proces en de productie van hun werk. Kenmerkend hierbij is de multidisciplinaire aanpak: grafisch design naast webdesign en installaties. Het predicaat Dutch Digital Design wordt nu zelfs al toegekend aan het werk van verschillende digitaal opererende ontwerpers. Maar bestaat er wel zoiets als Dutch Digital Design? En hoe geven ontwerpers invulling hieraan? Moderator: Annemartine van Kesteren, conservator Design, Museum Boijmans Van Beuningen. Sprekers: Daan Roosegaarde; EDHV; Tim Geurtjens & Gijs van der Velden w(joris Laarman lab). Digital Crafts, De digitale revolutie heeft nieuwe visies op het ambacht gestimuleerd. Enerzijds is er een toenemende aandacht voor de terugkeer naar het oude ambacht en ambachtelijke technieken als naaien, houtbewerking etc. Maar tegelijkertijd hebben digitale technologieën ook een innovatieve impuls gegeven aan het begrip ambacht. Hierdoor is het nieuwe genre Digital Craft ontstaan. 3d printing en laser cutting, tot nu toe het exclusieve domein van de industrie, vormen het uitgangspunt voor een nieuwe ontwerppraktijk. Verschillende innovatieve ontwerpers onderzoeken de mogelijkheden van digitale technologieën en productiemethoden en vinden op die manier nieuwe ontwerpprocessen en -praktijken uit. Moderator: Aart Helder (Premsela Stichting) Sprekers: Dirk van der Kooij, Dries Verbruggen & Claire Warnier (Unfold); Hebe Verstappen (creative director van Audax Textielmuseum). Dynamic Design, Een avond over digitaal ontwerpen als een dynamisch en procesmatig fenomeen. Welke nieuwe ontwerpprincipes zijn er bij deze vorm van Dynamic Design? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerpen van experiences voor de gebruikservaring; een trappenhuis als belevenis, een prullenmand als game; het zijn de paaseieren in Dynamic Design. Daarnaast manifesteert de dynamiek van digitaal ontwerpen zich ook in het gedistribueerde beeld dat bijvoorbeeld verschijnt als datavisualisatie, de dynamische variant op infographics. Moderator: Jasper Schelling Sprekers: Jeroen van Erp (creative director Fabrique); Tom de Bruyne & Astrid Groenewegen (Sue Amsterdam); Irene van Peer (www.playingwithpigs.nl); Alper Çuğun (monsterswell.com) 16 CrossLab events

10 Transmedia Stories, Transmedia Storytelling is een nieuwe vorm van verhalen vertellen. Met het huidige diverse aanbod van media als de ipad en smartphone zijn verschillende nieuwe narratieve mogelijkheden ontstaan. De ipad bijvoorbeeld wordt momenteel geëxploreerd als tweede scherm in de context van televisie. In dit kader is voor de vpro voor het eerst de Touchdoc voor de ipad ontwikkeld. Voor storytellers en ontwerpers roept dit nieuwe vragen op: hoe ontwikkel je een verhaal dat zich verspreidt over verschillende mediale platformen? Of hoe ontwerp je een nieuwe, interactieve kijkbeleving voor televisie? Een andere ontwikkeling in dit kader is data journalism : het gebruik van datavisualisatie voor storytelling voor journalistieke doeleinden. Moderator: Klaas Kuitenbrouwer van Virtueel Platform Sprekers: Joris Hoebe (Spektor Storytelling & SuitCase Cinema); Floris Kaayk; Peter De Maegd (www.potemkino.com & whereisgary.net). Meer informatie: extra.wdka.nl/crosslab/crosslab-events/ extra.wdka.nl/crosslab/epub/ CrossLab events E-Book The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam Collegejaar: Instituut: IOI & WdKA Medewerkers: Hugo Bongers & Eva Visser Studenten: 15 1 e jaars masterstudenten Interior Architecture Samenwerkingspartners: Megan Hoogenboom Resultaat: Lezing, verzameling beeldmateriaal, & e-book Op verzoek van course director Alex Suaréz hield lector Hugo Bongers in oktober 2011 een lezing over het publieke domein in Rotterdam voor de, merendeels buitenlandse, studenten van de masteropleiding Interior Architecture. Het doel van de lezing was de studenten zich de stad Rotterdam eigen te doen maken. Door het succes van de lezing besloten we de tekst door een oud-student van de wdka te laten omwerken tot een e-book. In zijn lezing over het publieke domein in Rotterdam besteedde lector Hugo onderwijs Bongers uitgebreid aandacht aan de vooroorlogse situatie in het stadscentrum en aan de keuzes die er, onder invloed van het modernisme, voor de naoorlogse wederopbouw zijn gemaakt. Hij stelde dat de stad hierdoor zijn karakteristieke uiterlijk heeft gekregen, waardoor Rotterdam zich onderscheidt van andere Nederlandse steden. De strikte functiescheiding van het modernisme heeft er echter ook voor gezorgd dat het centrum kil en ongezellig werd, en dat er op straatniveau niets meer te beleven was. Bovendien werd de binnenstad nauwelijks meer bewoond, waardoor 19

11 Project 4/39 E-Book The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam de sfeer s avonds onaangenaam was. De laatste decennia worden de scherpste kantjes van de modernistische stedenbouw verzacht en wordt de binnenstad bovendien verdicht en in toenemende mate bewoond. Hugo Bongers illustreerde het belang van een flexibel in te vullen (semi)publieke ruimte aan de hand van het voorbeeld van het Schouwburgplein, dat gedurende de dag en nacht verschillend en door zeer uiteenlopende groepen wordt gebruikt. Hugo Bongers vertelde ook over het verzet tegen de sloop van verwaarloosde vooroorlogse wijken in de jaren 1970 en de renovatiegolf die het gevolg van dit volksverzet was. Ook ging hij in op het verkleuren van de bewoning en het straatbeeld in veel Rotterdamse wijken, als gevolg van onder meer arbeidsimmigratie en dekolonisatie. Ook de toegenomen aandacht voor de wijkeconomie werd door hem geduid. Naderhand hebben Hugo Bongers en Eva Visser met de studenten een uitgebreide wandeltocht door de (binnen)stad gemaakt om de besproken locaties in hun context te tonen. Vervolgens besloten we de tekst verder uit te breiden en te publiceren, zodat veel meer buitenlandse studenten deze zouden kunnen lezen en gebruiken om wegwijs te geraken in de stad. We besloten niet te kiezen voor een papieren uitgave, omdat het kenniscentrum veel aandacht aan elektronisch publiceren besteedt, en ook omdat het bereik sterk vergroot wordt met een e-book. Bovendien is het gemakkelijk tekst en beeld aan te passen en uit te breiden, iets wat we zeker van plan zijn. Voor het vormgeven van het e-book hebben we Megan Hoogenboom benaderd, een oudstudente van de wdka en het Piet Zwart Institute. Zij heeft met het kenniscentrum samengewerkt tijdens het e-publishing project Boek uit de Band. Megan heeft voor een uitgesproken, stoere vormgeving gekozen die goed aansluit bij de thematiek van de publicatie. Het e-book is rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, zoals archiefmateriaal en veel nieuwe foto s. Omdat (nog) niet iedereen een e-bookreader of een ipad heeft, heeft de vormgeefster ook een pdf versie van het e-book gemaakt. Het e-book was in december 2012 gereed en werd aan de instituutsleiding en de opleidingshoofden van de wdka uitgereikt. Ook werden de international offices van de verschillende instituten van de hr van het bestaan van het e-book op de hoogte gesteld. Onze hoop is dat vele exchange students het e-book met plezier en interesse zullen lezen en bekijken. Het e-book is te downloaden op: E-Book The Public Domain in the Context of the Culturally Diverse City of Rotterdam 21

12 onderzoek + samenwerking Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam Project 5/39 E-Book Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam Collegejaar: Instituut: WdKA Medewerkers: Florian Cramer, Hugo Bongers, Eva Visser & Mark Terkessidis Studenten: 20 masterstudenten Piet Zwart Institute Samenwerkingspartners: Kosmopolis Rotterdam, Witte de With, WORM, CBK Rotterdam & Piet Zwart Institute Resultaat: Expert meeting, boekje (in voorbereiding) & Wij nodigden Mark Terkessidis uit als gastlector voor de periode oktober 2011-maart Ons doel was een kritische evaluatie van zijn hand, over de omgang met culturele diversiteit in de culturele sector van Rotterdam, over de verbinding van onze onderzoekslijn met het internationale discours op dit terrein, en over het vergroten van ons netwerk op het gebied van culturele diversiteit. Daarnaast waren zijn onderzoeksactiviteiten van groot belang voor de conceptontwikkeling voor de vacature van een deellectoraat. Mark Terkessidis is cultuur- en popjournalist, gepromoveerd psycholoog, en de bekendste onderzoeker van culturele diversiteit in Duitsland. Hij nieuw deellectoraat. heeft een eigen radioprogramma bij de omroep wdr. Wij kozen hem omdat hij op hoog niveau werkt en zijn werk goed naar de praktijk en een algemeen publiek vertaalt. Ook is hij voorstander van een migratieonderzoek dat, anders als in de Engelstalige landen, niet eenzijdig op het postkolonialisme gericht is, maar vanuit de diversiteit van hedendaagse migratie in West-Europese landen redeneert. Terkessidis kwam gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld één keer per maand een aantal dagen naar Rotterdam, waar hij de omgang met culturele en etnische diversiteit in de kunstsector nauw onderzocht. Hij concludeerde dat met name de grote kunstinstellingen de laatste jaren op dit 23

13 gebied minder innovatief opereren dan 20 jaar geleden. Voor zijn introductie in Rotterdam werkten wij nauw samen met de culturele instelling Kosmopolis, die Terkessidis uitnodigde voor een keynote op de conferentie Superdiversity. Daarnaast was zijn opdracht onderzoek te doen naar hedendaagse, jonge onderzoekers op het gebied van culturele diversiteit in Europa en ze bijeen te brengen voor een door Creating 010 georganiseerde expert meeting in Rotterdam. Doel van de expert meeting was: a) kennisdeling van de meest recente concepten van culturele diversiteit en b) kritische discussie van diversiteit in de Rotterdamse culturele sector. Uitgenodigde deelnemers aan onze expert meeting waren: onderzoekers, directeuren en curatoren van Rotterdamse cultuurinstellingen, en docenten/opleidingsmanagers van de Willem de Kooning Academie. De expert meeting startte met keynotes van Mark Terkessidis (over zijn visie op de omgang met culturele diversiteit in de Rotterdamse cultuursector) en van onze lector Hugo Bongers (over de achtergrond en geschiedenis van culturele diversiteitpolitiek op lokaal en landelijk niveau). Hierna werkten wij met de gasten in kleine groepen aan de volgende vraagstukken: Wat is de hedendaagse definitie van culturele diversiteit? Hoe kunnen curatoren hier goed mee omgaan? Wat is het belang hiervan voor de kunstpraktijk? Hoe gaat de markt hiermee om? Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam Als resultaat van deze expert meeting: publiceren wij een boekje met de keynotes van Terkessidis en Bongers, samen met een kritische tekst over Rotterdamse cultuur van Hajo Doorn, artistiek directeur van het Rotterdamse podium worm. Hiervoor wordt cbk Rotterdam onze partner. hebben wij de uitkomsten van de expert meeting in de vacaturetekst en taakomschrijving voor de nieuwe lector culturele diversiteit direct vaak letterlijk meegenomen. zijn ons internationale netwerk en de bekendheid van de onderzoekslijn culturele diversiteit sterk gegroeid. 24 Getting the context 12 Collegejaar: Instituut: CMI Medewerkers: Justien Marseille, Ingrid Mulder, Roland Pastoor & Elske Revelman-de Vries Studenten: Samenwerkingspartners: 2 e jaars bachelorstudenten CMI Resultaat: Creative research tool: bruikbare bronnenverzameling en selectiemethodiek Binnen de module Trendonderzoek, onderdeel van de cyclus Media en Creativiteit van cmi, zoeken de studenten interessante bronnen om de context van een actueel thema in kaart te brengen. In 2012 is dit het thema 'nieuwe verdienmodellen'. Binnen deze opdracht verzamelen alle 150 tot 200 studenten ieder 15 bronnen over deze thematiek (samen zijn dit minimaal 15 en maximaal 3000 unieke bronnen). De student voorziet elke bron van een korte omschrijving en drie metatags. Hiermee worden de bronnen vindbaar, deelbaar en vergelijkbaar. De studenten selecteren vervolgens in groepen de beste 15 van de samengebrachte bronnen, zodat de bronnen die overblijven als relevant worden beschouwd door meerdere studenten. onderzoek + onderwijs Het kenniscentrum Creating 010 gebruikt de bundeling van kennis die met deze opdracht wordt blootgelegd voor het ontwikkelen van een creative research tool. Deze tool voorziet de veelheid aan gevonden bronnen van een extra dimensie. De tool toont hoe vaak de bron binnen de klas of school voorkomt en hoe deze bron zich verhoudt tot 'de wereld'. Ook zal, door het verbinden van de metatags, een nieuwe zoekstructuur ontstaan. Deze onderwijsmodule dient daarmee de volgende drie doelen: Onderwijsdoel: Ervaring opdoen met bronnenonderzoek en bronnengebruik. Onderzoeksdoel: Ontwikkelen en toepassen van creative research tools. Kennisdoel: Nieuwe inzichten door het bundelen en delen van waardevolle bronnen rond het thema nieuwe verdienmodellen. 25

14 Vanwege de beperkte tijd en middelen is gekozen voor gebruik van (de api van) Delicious. Deze sociale bookmarksite is wat ouderwets, maar door de mogelijkheid bronnen te taggen en de zoekpaden van anderen te volgen, rijk en betrouwbaar als een ouderwetse bibliotheek: ietwat saai maar zeer degelijk. Project 6/39 E-Book Getting the context 12 Elke door een student ingevoerde bron krijgt 4 tags mee. De eerste tag gtctxt12 beschrijft het project. De overige drie beschrijven de bron. In de tweede ronde voegt het team ook een teamnaam toe. Zo is de database beter en gemakkelijker doorzoekbaar: op het niveau van individuele studenten op het niveau van de opdracht (alle studenten) op metatag naar inhoud op bronnenoorsprong Hiermee ontstaat een visueel inzicht dat de relatieve bronwaarde (hoe vaak een bron is bewaard) toont, evenals hoe vaak een bron genoemd wordt door collega-studenten en de relaties tussen toegekende tags. Met deze visuele weergave helpen we de gebruiker, door de in co-creatie samen gecreëerde informatie te verrijken en te voorzien van een extra betekenislaag. Getting the context 12 27

15 onderzoek + onderwijs Human-Centered ICT Toolkit 2.0 Project 7/39 E-Book Human-Centered ICT Toolkit 2.0 Collegejaar: 1 september Instituut: IOI & CMI Medewerkers: Bas Leurs, Roland Pastoor, Jasper Schelling & Ingrid Mulder Studenten: 48 4 e jaars studenten van minor Interface & User Experience van CMI Samenwerkingspartners: IOI & CMI Resultaat: De Human-Centered ict Toolkit, ontwikkeld door Leurs en Mulder in 2009, biedt een overzicht van technieken en tools die gedurende een ontwerpproces gebruikt kunnen worden. Met deze tools kunnen ontwerpers en studenten inzichten verkrijgen in o.a. de doelen, wensen en beperkingen van de gebruikers van hun ontwerpen, door deze gebruikers actief te betrekken in het ontwerpproces. De hci Toolkit helpt studenten, maar ook docenten, in het beantwoorden van ontwerpvraagstukken en het verantwoorden van keuzes waarbij de mens centraal staat. In het jaar is er een aanvang gemaakt met het up-to-date maken van de Human-Centered ict Toolkit. Hiertoe is gestart met het inrichten van een nieuw cms (content management system) en een aangepast visueel Onderwijsmodule & Online Design Method Toolkit ontwerp. Daarnaast dienden de beschreven ontwerpmethodes en technieken geüpdate te worden, en hebben we gekeken naar mogelijkheden om het onderhoud en de actualisatie van de Toolkit te verbeteren door het onderzoek naar de beschreven ontwerpmethodes te koppelen aan het onderwijs. Hiertoe is de onderwijsmodule Designing the User Experience ontwikkeld. Deze module is onderdeel van de minor Interface & User Experience Design waarin vierdejaars cmi-studenten zich verdiepen in het ontwerpen van human-centered producten en diensten. Bij deze module staat onderzoek naar een ontwerpmethode centraal. Studenten ontwikkelen een workshop om de door hen opgedane expertise over te dragen aan hun klasgenoten, en schrijven een paper. Meer informatie: project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/ 28 29

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT

APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT APPLAB SAMENWERKEN AAN LUCHTKWALITEIT TIM FLEUMER HOGESCHOOL ROTTERDAM Docent-onderzoeker voor AppLab bij Kenniscentrum Creating010 Docent Communication and Multimedia Design t.fleumer@hr.nl Wat is AppLab

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting

CrossLab. een nieuwe afstudeerrichting een nieuwe afstudeerrichting CrossLab ontwerpen van & voor & met digitale media in een labomgeving media technologie is er gewoon... media technologie is er gewoon... CrossLab waarbij de ontwerper de

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten.

Voorwoord. AHA! De Grafisch Vormgever Voor Communicatie en Multimedia Design studenten. Anne H Heijkoop eijkoop Assesment Assesment Anne Anne AnneHeijkoop Heijkoop Assesment Assesment Anne Anne Heijkoop Heijkoop Assesment Assesment DE GRAFISCH VORMGEVER Voorwoord AHA! De Grafisch Vormgever

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Technologie met Betekenis voor Smart Citizens

Technologie met Betekenis voor Smart Citizens Technologie met Betekenis voor Smart Citizens ICT Café - november 2016 Jos van Leeuwen urbanux.nl Wanneer heeft technologie eigenlijk echt betekenis voor mensen? Cities are no longer simply sources of

Nadere informatie

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek is een van de belangrijke pijlers van het Hogeschool der Kunsten Den Haag. Het aspect van onderzoek richt zich binnen de onderwijsprogramma s

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Samenwerken aan luchtkwaliteit in Applab010

Samenwerken aan luchtkwaliteit in Applab010 Samenwerken aan luchtkwaliteit in Applab010 Tim Fleumer, projectmanager/onderzoeker Applab (t.fleumer@hr.nl) Ingrid Mulder, Ingrid Mulder, lector Human-centered ICT (mulderi@acm.org) Kenniscentrum Creating

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Stand van zaken en plannen WP3. Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013

Stand van zaken en plannen WP3. Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013 Stand van zaken en plannen WP3 Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013 WP 3 WP3: Doelgroep en beleving 3.1 Beleving: onderzoek / studentenprojecten rond winkelproces en beleving, identiteit, marketing,

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Het Jaar van de Ruimte

Het Jaar van de Ruimte meets Het Jaar van de Ruimte Het Vastgoedsymposium Informatiebrochure Vrijdag 4 december 2015 Utrecht, Nederland Voorwoord Stichting Hèt Vastgoedsymposium is een samenwerkingsverband tussen de drie academische

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Mediatechnologie Human Centred Creative Technology

Mediatechnologie Human Centred Creative Technology Mediatechnologie Human Centred Creative Technology Rimmert Geert Rene Zelle de Haan Slootweg Naar een nieuwe Visie voor Media Technologie human centred design.agile.focus op gebruiker.focus op gebruik

Nadere informatie

Mediatechnologie Human Centred Creative Technology

Mediatechnologie Human Centred Creative Technology Mediatechnologie Human Centred Creative Technology Rimmert Geert Rene Zelle de Haan Slootweg Naar een nieuwe Visie voor Media Technologie human centred design Onderwerpen.agile.focus op gebruiker.focus

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Extreme Library Makeover

Extreme Library Makeover Extreme Library Makeover Innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder DOKLAB b.v. Vesteplein 1 00 2611 WG Delft info@doklab.nl Bank rek.nr. 166145971 KVK nr. 54081653 BTW nr. NL851151450B01

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL

EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL AUTEUR: MASJA NOTENBOOM INHOUD EXPLORE!THESTORY, DE KRACHT VAN HET VERHAAL WANNEER EXPLORE!THESTORY? HOE WERKT EXPLORE!THESTORY? VOORDELEN EXPLORE!THESTORY 3

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken e Mini conferentie Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs Verslag 3--4 Innovatieve Visualisatie Technieken Tweede mini-conferentie Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken Op donderdag

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!!

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! MEI Architecten en Stedenbouwers 1 Historie 2 Historie 3 Foto s PWS + WSA presentatie 15.01.2009 4 Stedelijke ligging 5 Concepting I Concepting

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS

DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS DESIGN FOR HUMANITY 2016 CONNECTED GENERATIONS SOCIAL INNOVATION CHALLENGE 2016 CONNECTED GENERATIONS VRIJDAG 28 OKTOBER, GEDURENDE DE DUTCH DESIGN WEEK 2016, ORGANISEERT EN FACILITEERT DESIGN FOR HUMANITY

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe design studio. Gastsprekers: Peter Wijnands

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Pieter Ballon Directeur Living Labs, iminds & Professor, Vrije Universiteit Brussel 1 I. De slimme stad als 2 Smart cities are places

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie