WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Dank u dat u gekozen heeft voor DELTA s high-performance VFD-EL Series. VFD-EL Series worden gemaakt door gebruik te maken van componenten en materialen van hoge kwaliteit en de laatste microprocessor technologie. Aan de slag: Deze handleiding zal handig zijn bij de installatie en parameter instelling van de frequentie regelaar. Om veilig gebruik te kunnen garanderen, lees de volgende veiligheidsvoorschriften door alvorens de spanning op de regelaar aan te sluiten. Gedetailleerde informatie is te vinden in de gebruikershandleiding van de VFD-EL frequentieregelaar. WAARSCHUWING Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken. GEVAAR! De voedingsspanning moet altijd verwijderd worden bij onderhoud. Geen draden of connectoren aansluiten of loshalen als de voedingsspanning aanwezig is. Onderhoud moet altijd uitgevoerd worden door daarvoor gekwalificeerd personeel. LET OP! Er bevinden zich in de regelaar zeer gevoelige elektronische componenten op de printplaten. Deze componenten zijn zeer kwetsbaar voor statische elektriciteit. Om schade aan dit soort componenten te voorkomen, mogen deze nooit aangeraakt worden met metalen onderdelen of met de blote handen. GEVAAR! Ook als de regelaar is uitgeschakeld, kunnen er nog gevaarlijke spanningen aanwezig zijn in de regelaar. Om letsel te voorkomen moet voordat er aan de regelaar wordt gewerkt de voedingsspanning verwijderd worden en vervolgens 1 minuten gewacht worden. De spanningen in de regelaar kunnen in die tijd dalen tot een veilig niveau. LET OP! Aard de regelaar door gebruik te maken van de aardaansluiting. De manier van aarden is afhankelijk van het land waarin deze wordt gebruikt. Zie ook het basis aansluitschema. GEVAAR! De regelaar kan onherstelbaar beschadigd worden als de in- en uitgangsklemmen verkeerd aangesloten worden. Sluit nooit een voedingsspanning aan op de klemmen U/T1, V/T2 en W/T3. LET OP! De behuizing van de regelaar moet voldoen aan de norm EN5178. (Spanningsvoerende delen moeten geplaatst worden in behuizingen of achter een barrière die op zijn minst voldoet aan beschermingsfactor IP2. Het oppervlak van de behuizing of barriere dat makkelijk toegangkelijk is, moet op zijn minst voldoen aan de beschermingsfactor IP4) voldoet aan deze norm) LET OP! Het koellichaam van deze regelaar kan een temperatuur van meer dan 7 C bereiken. Raak daarom het koellichaam niet aan. Pagina 2 van 27

3 Pagina 3 van 27

4 Pagina 4 van 27

5 Bedradingsschema voor SINK(NPN) en SOURCE(PNP) mode Pagina 5 van 27

6 Overzicht frontaansluitingen Pagina 6 van 27

7 Hoofdstroom- en stuurstroomklemmen Klemsymbool R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3 Functieomschrijving AC Voedingsspanning (1-fase/3-fase) Aansluitklemmen voor motor +, -(min teken) Aansluiting voor remunit (BUE serie) Aarde Klem symbool MI1 MI2 Functieomschrijving Voorwaarts-Stop commando Terug-Stop commando MI3 Multi-functionele ingang 3 Zie Pr4-5 MI4 Multi-functionele ingang 4 Zie Pr4-6 MI5 Multi-functionele ingang 5 Zie Pr4-7 MI6 Multi-functionele ingang 6 Zie Pr4-8 Ingang hoog=voorwaarts draaien Ingang laag= decelereren naar Stop Ingang hoog=voorwaarts draaien Ingang laag= decelereren naar Stop +24V DC spanningsuitgang (+24V, 2mA), voor SOURCE instelling DCM RA RB RC V voor 24Vdc Multi-functionele relais uitgang (N.O.) a Multi-functionele relais uitgang (N.C.) b Multi-functionele relais uitgang common Gemeenschappelijke klem bij SINK instelling. Ohmse belasting 5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VAC 5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC Inductieve belasting 1,5A(N.O.)/,5A(N.C.) 24VAC 1,5A(N.O.)/,5A(N.C.) 24VDC Zie ook Pr.3- +1V Voeding voor potentiometer +1V 2mA Impedantie:47kΩ Resolutie: 1bits AVI Analoge spanningsingang t/m +1V Zie ook Pr.2-, 2-9, 1-, 4-14 t/m 4-17 ACI Analoge stroomingang Impedantie:25Ω Resolutie: 1bits Zie ook Pr.2-, 2-9, 1-, 4-18 t/m 4-21 AFM Analoge uitgang Impedantie:2kΩ Resolutie: 8bits to 1V, 2mA Zie ook Pr.3-3 en3-4 ACM Analoge uitgang (common) Voor AVI, ACI en AFM Pagina 7 van 27

8 Beschrijving van bedieneenheid Display Melding Omschrijving Geeft de frequentie aan. Geeft de actuele uitgangsfrequentie weer. Gebruikersdisplay (Getoonde waarde U = F(requentie) x Pr..5) Geeft de actuele uitgangsstroom weer. Geeft aan dat motor voorwaarts loopt. Geeft aan dat de motor terug loopt. Geeft de tellerwaarde aan. Geeft de geselecteerde parameter aan. (Hier Pr.6-) Geeft de opgeslagen waarde van de parameter aan. Externe Fout Wordt ongeveer 1 sec. getoond als ingevoerde waarde is geaccepteerd na het drukken van de toets. Nadat een parameter instelling is gewijzigd, wordt deze automatisch opgeslagen in het geheugen. Gebruik de en toetsen om de waarde te wijzigen. Wordt weergegeven als de ingevoerde waarde niet geldig is. Pagina 8 van 27

9 Pagina 9 van 27

10 Groep : Gebruiker Parameters Fabrieksinstelling Parameter Omschrijving Instellingen - Type code regelaar Alleen lezen ## -1 Nominaalstroom Alleen lezen ##.# Alle parameters zijn alleen lezen 6: Wis PLC programma -2 Parameter Reset 9: Reset parameter naar fabrieksinstelling (5Hz,22V/38V) Reset parameter naar -3 Opstart display -4 Gebruiker gedefinieerd display : 4: : 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 fabrieksinstelling (6Hz,22V/44V) F (Ingestelde frequentie) H (actuele frequentie) U (gebruiker gedefinieerd) Multi-functioneel display (Pr.-4) Voorwaarts/Terug commando Toont gebruiker gedefinieerde waarde (Uxxx) Toont teller waarde (c) Toont status Multi-func. Ingang (d) DC-BUS spanning (u) Uitgangsspanning (E) Toont teruggestuurde PID waarde (b)(%) Vermogensfactor (n) Uitgangsvermogen (P) Geeft de benaderde waarde van de verhouding tussen koppel en stroom (t) Toont AVI ingang (I) (%) Toont ACI ingang (i) (%) Geeft temperatuur van eindtrap (h) (ºC) Factor voor -5 displaywaarde.1 to Software versie Alleen-lezen #.## -7 Gereserveerd -8 Invoer wachtwoord t/m Wachtwoord instelling t/m Gereserveerd -11 Gereserveerd -12 5Hz Basis- : 23V/4V spanningsselectie 22V/38V Gebruiker Pagina 1 van 27

11 Groep 1 Basis Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 1- Maximale uitgangsfrequentie (Fmax) 5. t/m 6. Hz Frequentie bij maximale spanning (Fbase).1 t/m 6. Hz Maximale uitgangsspanning (Vmax) 46V series:.1v to 51.V V/23V series:.1v to 255.V 22. Middelste frequentie 1-3 instelling (voor V/F.1 t/m 6. Hz 1.5 karakteristiek) (Fmid) 1-4 Middelste spanningsinstelling (voor V/F 23V serie:.1 tot 255.V 1. 46V serie:.1 tot 51.V 2. karakteristiek) (Vmid) 1-5 Minimale uitgangsfrequentie (Fmin).1 to 4. Hz Minimale uitgangsspanning (Vmin) 46V serie:.1v tot 51.V V/23V serie:.1v tot 255.V Bovenste frequentiebegrenzing.1 tot 12.% Onderste frequentiebegrenzing. tot 1.%. 1-9 Acceleratietijd 1.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Deceleratietijd 1.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Acceleratietijd 2.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Deceleratietijd 2.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog acceleratietijd.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog deceleratietijd.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog frequentie.1hz t/m maximale frequentie (Pr.1-) 6. : Lineair acceleratie/deceleratie Auto acceleratie, lineaire Auto deceleratie acceleratie/decelara-tie Lineaire acceleratie, auto 1-16 (zie acceleratie/ deceleratie decelaratietijd Auto acceleratie/deceleratie ( instellingen) bepaald door de belasting) 4: Auto acceleratie/deceleratie ( zie P1-9 t/m P1-12) 1-17 S-curve in acceleratie. t/m 1. /. t/m 1. sec S-curve in deceleratie. t/m 1. /. t/m 1. sec Eenheid voor : Eenheid.1sec. acceleratie/ Eenheid.1sec. deceleratietijd Gebruiker Pagina 11 van 27

12 Groep 2 Werk Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling Bron voor eerste (master) frequentie instelling. Bron voor eerste (master) vrijgave 2-2 Stop methode : 4: : 4: : Frequentie instelling d.m.v. bedieneenheid of Omhoog/Omlaag ingangen.(multi-functionele ingangen) t/m +1V op AVI ingang 4 to 2mA op ACI ingang RS-485 communicatie Potmeter op bedieneenheid Vrijgave d.m.v. bedieneenheid Vrijgave extern en STOP toets vrijgegeven. Vrijgave extern en STOP toets geblokkeerd. Vrijgave via RS-485 en STOP toets vrijgegeven. Vrijgave via RS-485 en STOP toets geblokkeerd. STOP:Ramp stop; E.F.: coast stop STOP:Coast stop; E.F.: coast stop STOP:Ramp stop; E.F.: ramp stop STOP:Coast stop; E.F.: ramp stop 2 2 Gebruiker 2-3 PWM drager frequentie 2 t/m 12kHz Draairichting Pagina 12 van 27 Startprocedure na inschakelen spanning en wijzigen bron voor vrijgave Draadbreukdetectie van ACI ingang Omhoog/Omlaag toets instelling De acceleratie/ deceleratie snelheid van de Omhoog/Omlaag toetsen bij constante snelheid : : : : Voorwaarts/Terug toegestaan Terug geblokkeerd Voorwaarts geblokkeerd Geblokkeerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft geen verandering. Geactiveerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft geen verandering. Geblokkeerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft wel verandering. Geactiveerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft wel verandering. Decelereren naar Hz Direct stoppen en AErr tonen Doordraaien op laatste frequentie D.m.v. toetsen op bedieneenheid Gebaseerd op accel./decel.tijd Constante snelheid Puls ingang.1 t/m 1. Hz..1 1

13 Bron voor de tweede frequentie instelling Combinatie van de ingangen van de eerste en tweede frequentie instelling : 4: : Frequentie instelling d.m.v. bedieneenheid of Omhoog/Omlaag ingangen.(multi-functionele ingangen) t/m +1V op AVI ingang 4 to 2mA op ACI ingang RS-485(RJ45) communicatie Potmeter op bedieneenheid Eerste frequentie instelling [Eerste frequentie instelling + Tweede frequentie instelling] [Eerste frequentie instelling - Tweede frequentie instelling] 2-11 Frequentie instelling via bedieneenheid. t/m 6. Hz Frequentie instelling via communicatie. t/m 6. Hz Opslaan frequentie instelling via bedieneenheid en communicatie Keuze frequentie instelling bij Stop (Voor Bedieneenheid en communicatie) : : Sla bedieneenheid en communicatie frequentie instelling op Sla bedieneenheid frequentie instelling op Sla communicatie frequentie instelling op Actuele frequentie instelling Frequentie instelling is Instelling van Pr Frequentie instelling bij Stop. t/m 6.Hz Weergave van eerste Ingang voor frequentie instelling Bit Bit1 Bit2 Alleen lezen Eerste bron frequentie instelling Tweede bron frequentie instelling Multi-functionele ingangen ## 2-17 Weergave van de vrijgave bron Bit Bit1 Bit2 Bit3 Alleen lezen Bedieneenheid RS 485 communicatie Externe 2- of 3 draads aansturing Multi-functionele ingangen ## Pagina 13 van 27

14 Groep 3 Uitgangs Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 3- Multi-functionele uitgangsrelais (RA1,RB1,RC1) 3-1 Gereserveerd Gewenste frequentie 1 bereikt Analoog uitgangssignaal Versterkingsfactor analoge uitgang Tellerwaarde instelling (eindwaarde) Tellerwaarde instelling (tussenwaarde) EF activeren als eindwaarde van teller is bereikt Koelventilator instelling 3-9 Gerserveerd 3-1 Gereserveerd : 4: 5: 6: 7: 8: 9: : 15: 16: 17: 18: 19: 2 : : : Niet gebruikt Regelaar aktief Ingestelde frequentie bereikt Stilstandsdetectie Overbelastingsdetectie Base-Block indicatie Onderspanningsdetectie Externe aansturing Fout indicatie Gewenste frequentie 1 bereikt Ingestelde tellerwaarde bereikt Vooringestelde tellerwaarde bereikt Overspanningsbegrenzing detectie Overstroombegrenzingsdetectie Oververhitting koelelement DC tussenkringspanning detectie PID funktie aktief Voorwaarts commando Terug commando Stilstandsdetectie uitgang Foutmelding (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SAvE) Remaansturing (Gewenste frequentie bereikt).hz t/m 6.Hz. Analoge frequentie aanduiding Analoge stroom aanduiding 1 t/m 2% 1 t/m 9999 t/m 9999 Niet actief EF actief als eindwaarde voor de teller is bereikt Ventilator altijd aan Ventilator uit 1minuut na stoppen motor RUN is ventilator aan, STOP is uit Als temperatuur is bereikt, start de ventilator 8 1 Gebruiker Pagina 14 van 27

15 Rem lossen vanaf ingestelde frequentie Rem aktiveren vanaf ingestelde frequentie Status van relaisuitgang. t/m 2.Hz.. t/m 2.Hz. Alleen lezen ## Pagina 15 van 27

16 Groep 4 Ingangs Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 4- Bias instelling op. t/m 1. % potentiometer Polariteit voor bias op potentiometer Versterkingsfactor op potentiometer Negatieve bias voor potentiometer draairichting vrijgave 2-draads/3-draads bediening Multi-functionele ingangsklem (MI3) Multi-functionele ingangsklem (MI4) Multi-functionele ingangsklem (MI5) Multi-functionele ingangsklem (MI6) : : : : 4: 5: 6: 7: 8: 9: : 15: 16: 17: 18: 19: : Positieve bias Negatieve bias.1 t/m 2.% 1. Geen negatieve bias Negatieve bias Terug (REV) beweging vrijgegeven Voorwaarts/Stop, Terug/Stop Voorwaarts/Terug, Run/Stop 3-draads aansluiting Geen funktie Multi-stap snelheidscommando 1 Multi-stap snelheidscommando 2 Multi-stap snelheidscommando 3 Multi-stap snelheidscommando 4 Externe Reset Acceleratie/Deceleratie gestopt Keuze 1 e /2 e acceleratie/deceleratietijd JOG Extern Base-Block Verhoog gewenste frequentie Verlaag gewenste frequentie Trigger signaal voor teller Reset teller Externe fout ingang PID uitgeschakeld Regelaar uitschakelen (motor loopt vrij uit) Parameter blokkering Vrijgave commando extern Vrijgave commando via bedieneenheid Vrijgave commando via communicatie poort Voorwaarts/Terug commando Bron voor 2 e frequentie instelling RUN/STOP PLC programma Download/Uitvoeren/Monitoren PLC programma (PLC2) Gebruiker Pagina 16 van 27

17 4-9 NO/NC instelling voor multifunctionele ingangen Bit Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 MI1 ingang MI2 ingang MI3 ingang MI4 ingang MI5 ingang MI6 ingang Opm. =N.O. 1=N.C. (MI1 t/m MI3 zijn geblokkeerd wanneer 3- draads aansturing is gekozen) 4-1 Ingangsfilter voor digitale ingangen 1 t/m 2 (x2msec.) AVI minimale spanning. t/m 1.V AVI minimale frequentie. t/m 1.% AVI maximale spanning. t/m 1.V AVI maximale frequentie. t/m 1.% ACI minimale stroom. t/m 2.mA ACI minimale frequentie. t/m 1.% ACI maximale stroom. t/m 2.mA ACI maximale frequentie. t/m 1.% Gereserveerd Status van multifunctionele uitgangen Bit Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Keuze multifunctionele ingangen intern/extern Status interne klemmen MI1 ingang status MI2 ingang status MI3 ingang status MI4 ingang status MI5 ingang status MI6 ingang status ## t/m 495 t/m 495 Pagina 17 van 27

18 Groep 5 Multi-stap snelheid Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 5-1 e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz. Gebruiker Pagina 18 van 27

19 6- Overspanningsbeveiliging 6-1 Overstroombeveiliging tijdens acceleratie 6-2 Overstroombeveiliging tijdens constant toerental 6-3 Overbelasting detectie instelling (OL2) 6-4 Overbelastings detectie niveau 6-5 Overbelastings detectie tijd 6-6 Electronische thermische beveiliging selectie 6-7 Tijdsduur voor electronische thermische beveiliging : 4: : 115V/23V serie:33.v tot 41.V 46V serie: 66.V tot 82.V = niet actief 2 t/m 25 % = uitgeschakeld 2 t/m 25 % = uitgeschakeld Niet actief Actief bij constant toerental tot OL1 of OL is bereikt Actief bij constant toerental en stopt na detectie van overbelasting Actief tijdens acceleratie en constant toerental tot OL1 of OL is bereikt Actief tijdens acceleratie en stopt na detectie van overbelasting Groep 6 Beveiligings Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling t/m 2 % 15.1 t/m 6. sec..1 Standaard motor Speciale motor (geforceerde koeling) Niet actief 3 t/m 6 sec. 6 : Geen fout Overstroom (oc) Overspanning (ov) 6-8 Laatste foutmelding Eindtrap oververhitting (oh1) 6-9 Voorlaatste foutmelding 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 1 Gereserveerd Overbelasting (ol) Overbelasting 1 (ol1) Motoroverbelasting (ol2) Externe fout (EF) 2x nominaalstroom gedurende Acceleratie (oca) 2x nominaalstroom gedurende deceleratie (ocd) 2x nominaalstroom gedurende constant toerental (ocn) Aardfout (GFF) 2 Gebruiker Pagina 19 van 27

20 Op 2 na laatste foutmelding Op 3 na laatste foutmelding Op 4 na laatste foutmelding 1 14: 15: 16: 17: 18: 19: : 25: 26: 27: 28: 29: : 35~ 4 Gereserveerd Fase uitval detectie(phl) Gereserveerd Auto acceleratie/deceleratie fout(cfa) Wachtwoord beveiliging (code) Vermogensprint Processor schrijffout (cf1.) Vermogensprint Processor leesfout (cf2.) CC,OC Hardware beveiligingsfout (HPF1) OV Hardwarebeveiligingsfout(HPF2) GFF Hardwarebeveiligingsfout(HPF3) OC Hardwarebeveiligingsfout(HPF4) U-fase fout (cf3.) V-fase fout (cf3.1) W-fase fout (cf3.2) Tussenkring(DC-BUS) fout (cf3.3) Eindtrap oververhitting (cf3.4) Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd ACI ingang fout (AErr) Gereserveerd Motor PTC oververhittingsbeveiliging (PtC1) Gereserveerd Pagina 2 van 27

21 Groep 7 Motor Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 7- Nominaal stroom 3 t/m 12% (van nominale motor regelaarstroom) Motorstroom onbelast t/m 99% (van nominale regelaarstroom) Koppelcompensatie. t/m Slip compensatie (zonder pulsgever). t/m Gereserveerd Draaitijd motor in min. t/m 1439 min Draaitijd motor in dag t/m dagen 7-12 PTC oververhittingsbeveiliging Ingeschakeld : Niet aktief 7-13 Ingangsfilter voor PTC ingang t/m 9999(x2ms) PTC ingang beveiligingsniveau.1 t/m 1.V 2.4 PTC ingang 7-15 waarschuwingsniveau.1 t/m 1.V PTC ingang reset niveau.1 t/m 5.V Afhandeling van PTC oververhittingsbeveiliging : Waarschuwen en deceleren naar Stop Waarschuwen en uitlopen naar Stop Waarschuwen en doordraaien Gebruiker Pagina 21 van 27

22 Groep 8 Speciale Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 8- DC remstroomniveau t/m 1 % 8-1 DC remtijd bij starten. t/m 6. sec DC remtijd bij stoppen. t/m 6. sec Startpunt voor DC rem bij deceleratie. t/m 6. Hz Pagina 22 van 27 Kortstondige onderbreking van de voedingsspanning Maximale tijd voor kortstondige spanningsonderbreking Base Block snelheidsdetectie Base Block tijd voor snelheidsdetectie Stroombegrenzing voor snelheidsdetectie Frequentiesprong 1 bovenwaarde Frequentiesprong 1 onderwaarde Frequentiesprong 2 bovenwaarde Frequentiesprong 2 onderwaarde Frequentiesprong 3 bovenwaarde Frequentiesprong 3 onderwaarde Aantal automatische herstarts na storing Tijd voor reset van aantal herstart pogingen 8-17 Energiespaarfunktie : : : Motor stopt na onderbreking Motor start weer op na onderbreking, Snelheidsdetectie begint bij ingestelde frequentie Motor start weer op na onderbreking, Snelheidsdetectie begint bij minimum frequentie.1 t/m 5. sec. 2. Snelheidsdetectie niet aktief. Snelheidsdetectie begint met laatst ingestelde/bekende frequentie. Snelheidsdetectie begint bij de minimale frequentie..1 t/m 5. sec..5 3 t/m 2% 15. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz t/m 1 keer = niet aktief t/m 6 sec. 6. Niet actief Actief Gebruiker

23 8-18 AVR funktie (Automatische spanningsregeling voor motor 8-19 IGereserveerd Compensatie 8-2 coëfficiënt voor motor instabiliteit : AVR funktie actief AVR functie niet actief AVR functie alleen uitgeschakeld tijdens deceleratie AVR funktie uitgeschakeld tijdens Stop. t/m 5.. Pagina 23 van 27

24 Groep 9 Communicatie Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 9- Communicatie adres 1 t/m : Baud rate 48bps 9-1 Transmissiesnelheid Baud rate 96bps Baud rate 192bps 1 Baud rate 384bps 9-2 Afhandeling communicatiefouten 9-3 Time out instelling 9-4 Communicatie protocol 9-5 Gereserveerd 9-6 Gereserveerd Wachttijd voor 9-7 terugmelding van regelaar : : 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 Waarschuwen en blijven draaien Waarschuwen en decelereren naar stop Waarschuwen en uitloop naar stop Geen waarschuwing en doordraaien.1 tot 12. sec. (. is uitgeschakeld) 7bit, None, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Even, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Odd, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 8bit, None, 2 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Even, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Odd, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, None, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Even, 2 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Odd, 2 stop bit (Modbus, RTU) 7bit, None, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Even, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Odd, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 3. t/m 2 (eenheid:2msec) 1 Gebruiker Pagina 24 van 27

25 PID gewenste waarde Ingangsklem voor PID terugmelding Proportionele versterking 1-3 Integratietijd : 4: : PID funktie niet aktief. Via bedieneenheid (Pr.2-) t/m +1V via AVI ingang. 4 t/m 2mA via ACI ingang of t/m +1V via AVI2 ingang. PID gewenste waarde (Pr1-11) Positieve PID terugmelding van AVI ingang tot + 1V. Negatieve PID terugmelding van AVI ingang tot + 1V. Positieve PID terugmelding van ACI ingang 4 tot 2mA.(AVI2 ~1V) Negatieve PID terugmelding van ACI ingang 4 tot 2mA. (AVI2 ~1V) Groep 1 PID Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling. t/m t/m 1. sec. (. is niet actief Differentiatietijd. t/m 1. sec Bovenste band voor integratie funktie t/m 1% Vertragingsfilter. t/m 2.5 sec PID uitgang frequentie begrenzing tot 11% PID signaal. t/m 36. sec. detectietijd (. is niet actief 6. Afhandeling van : Waarschuwen en decelereren naar verkeerde PID Stop 1-9 terugkoppelingssignalen Waarschuwen en Waarschuwen en uitlopen naar Stop doordraaien Gebruiker 1-1 Versterkingsfactor over PID waarde. t/m PID set point waarde. t/m 6.Hz PID offset waarde 1. t/m 5.% Detectietijd van PID offset.1 t/m 3. sec Tijdsduur voor slaapstand. t/m 655sec Slaap frequentie. t/m 6.Hz Start frequentie. t/m 6.Hz. : D.m.v. PID regeling 1-17 D.m.v. minimale frequentie Minimale frequentie selectie instelling (Pr.1-5) 1.18 PID signaal uitlezing 1. t/m Pagina 25 van 27

26 Foutmeldingen Fout Naam Fout omschrijving Mogelijke oorzaken/oplossingen Overstroom (OverCurrent) Te hoge uitgangsstroom Overspanning (Over voltage) De DC tussenkringspanning is opgelopen boven de maximale waarde. Oververhitting (Overheating) Temperatuur van het koellichaam is te hoog. Onderspanning (Low voltage) De tussenkringspanning is onder de minimale waarde. Overbelasting (Overload) Er wordt een te hoge uitgangsstroomstroom gemeten. Opm.: De regelaar kan 15% van de nominaalstroom leveren gedurende 6 seconden. Overbelasting 1 (Overload 1) Interne thermische beveiliging is aangesproken. Overbelasting 2 (Overload 2) Motor overbelast. 1. Controleer of de aangesloten motor correspondeert met het vermogen van de regelaar. 2. Controleer de bedrading U/T1, V/T2, W/T3 op mogelijke kortsluiting. 3. Controleer de bedrading tussen de regelaar en de motor op mogelijke kortsluiting, ook naar aarde. 4. Controleer op losse verbindingen tussen regelaar en motor. 5. Verhoog de acceleratietijd. 6. Controleer of de motor/aandrijving overmatig belast wordt. 7. Als er, nadat er een kortsluiting is opgeheven nog steeds een probleem met de regelaar is, dan zal kontakt met MCA opgenomen moeten worden. 1. Controleer of de voeddingsspanning overeenkomt met de specificaties van de regelaar. 2. Controleer of er spanningspieken op de voedingsspanning zitten. 3. De tussenkringspanning ka nook te hoog oplopen door regeneratieve enrgie van de motor tijdens afremmen. Verhoog de deceleratietijd en/of plaats een remweerstand (en rem-unit). 4. Controleer of het benodigde remvermogen binnen de specificaties ligt. 1. Ligt de omgevingstemperatuur binnen de opgegeven grenzen. 2. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet afgedekt zijn. 3. Verwijder materialen die er niet horen van het koellichaam, en controleer of deze niet is vervuild. 4. Controleer de ventilator en maak deze eventueel schoon. 5. Zorg voor voldoende ruimte rondom de regelaar. 1. Controleer of de voeddingsspanning overeenkomt met de specificaties van de regelaar. 2. Controleer of de motor niet plotseling sterk wordt belast. 3. Controleer voor de 3 fase modellen of alle fasen zijn aangesloten en spanning hebben. 1. Controleer of de motor/aandrijving wordt overbelast. 2. Verlaag de kopelcomensatie instelling in Pr Vervang de regelaar voor een type met een groter vermogen. 1. Mogelijke overbelasting van motor/aandrijving. 2. Controleer de instelling in Pr Gebruik een motor met een groter vermogen. 1. Beperk de belasting op de motor. 2. Verander de instellingen voor koppeldetectie (Pr.6-3 to Pr.6-5). CC (current clamp) OV hardware error GFF hardware error OC hardware error Externe Base Block. (Zie ook Pr. 8-7) Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Als een multifunctionele ingang (MI3-MI6) is geprogrammeerd als een B.B. ingang, en deze ingang wordt hoog, dan zal de regelaar stoppen. 2. Als deze ingang weer laag wordt, dan gaat de motor weer draaien. Pagina 26 van 27

27 Fout Naam Fout omschrijving Mogelijke oorzaken/oplossingen Overstroom detectie tijdens acceleratie. (Over-current during acceleration) Overstroom detectie tijdens deceleratie. (Over-current during deceleration) 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Koppelboost te hoog. Verlaag de instelling voor de koppelcompensatie (Pr. 7-2) 3. Acceleratietijd te kort, verhoog deze. 4. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Deceleratietijd te kort, verhoog deze. 3. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. Overstroom detectie tijdens constant toerental. (Over-current during steady state operation) Externe fout (External Fault) Interne EEPROM kan niet geprogrammeerd worden. Interne EEPROM kan niet geprogrammeerd worden. Interne EEPROM kan niet gelezen worden. Interne EEPROM kan niet gelezen worden. U-fase fout V-fase fout W-fase fout Over- of Onderspanning Temperatuur sensor fout Aardfout (Ground fault) Auto accel/decel fout Communicatie fout (Communication Error) Software beveiligingsfout Analoog signaal fout PID terugkoppeling signaal fout Fase fout (Phase Loss) 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Plotselinge verhoging van de belasting op de motor.. 3. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. 1. Als een multifunctionele ingang (MI3-MI9) is geprogrammeerd als een externe fout ingang, en deze ingang wordt hoog, dan zal de regelaar stoppen. 2. Geef een RESET commando nadat de externe fout ingang weer laag is. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Druk de RESET knop om alle parameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. 2. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Druk de RESET knop om alle parameters terug te zetten naar de fabbrieksinstellingen 2. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Als (een van) de uitgangen is kortgesloten naar aarde en de kortsluitstroom is meer dan 5% van de nominaalstroom. De uitgangsmodule kan hierdoor beschadigd worden. Opm.: De Aardsluitingsbeveiliging is om de regelaar te beschermen, deze is niet voor persoonsbeveiliging! 1. Controleer of de vermogenseindtrap (IGBT) beschadigd is. 2. Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 1. Controleer of de motor geschikt is voor een frequentieregelaar. 2. Controleer of de regeneratieve energie niet te groot is. 3. Belasting kan plotseling zijn gewijzigd. 1. Controleer de RS485 aansluiting tussen de regelaar en de master op losse draden of verkeerde aansluiting. 2. Controleer of het protocol, adres, baudrate etc. goed zijn ingesteld. 3. Gebruik de juiste de geode checksumberekening. 4. Kijk in de groep 9 parameters voor alle instellingen. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Controleer de bedrading op de ACI-ingang 1. Controleer de parameter instellingen (Pr.1-1) en de AVI/ACI bedrading. 2. Controleer op een fout tussen de systeemresponstijd en de detectietijd voor het PID terugkoppelsignaal (Pr.1-8) Controleer of alle 3 inkomende fases spanning hebben en of de aansluitschroeven goed aangedraaid zijn. Pagina 27 van 27

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C MC 785D 5/+ O C per,5 O C Gebruiksaanwijzing In en Opbouw Omschrijving : MC 785D 5/+ Thermostaat Doc.nr.: 5545 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V. Bestand: Do5545 MC785D 5_+'C v NL.wpd Software:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING TECO WESTINGHOUSE SPEECON 7300 CV FREQUENTIEREGELAAR Parameterbeschrijving Software versie V2.4 Deze handleiding van de parameterbeschrijving is een aanvulling op het Engelstalige

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar ddendum Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar Nieuwe softwareversie 4.21 Dit addendum behoort bij de gebruiksaanwijzingen met documentnummer: 01-4428-03r2 voor Emotron FDU 2.0 softwareversie

Nadere informatie

MC 785T-DF in- en opbouw

MC 785T-DF in- en opbouw M 785TDF in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : M 785TDF Thermostaat Doc.nr.: 96465 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 16 Versie: V2. Bestand: Do96465 M785TDF v2 NL.wp8 Software: M785TDF Versie:

Nadere informatie

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-10 Besturing en bescherming van elektrische actuators DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 C2-10 C2-10 is ontwikkeld voor aansturing van Concens actuators. C2-10 heeft meerdere stroombegrenzings

Nadere informatie

Handleiding Softstarter

Handleiding Softstarter Handleiding Softstarter AUCOM CSX en CSXi Aucom CSX(i) v 1.3 juli-2004 PS.doc Electro Drive B.V. Wijzigingen voorbehouden Inhoudsopgave 1. Aandachtspunten... 3 2. Algemene beschrijving... 4 3. De eigenschappen

Nadere informatie

Webserver64. VF64 over TCP/IP

Webserver64. VF64 over TCP/IP Webserver64 VF64 over TCP/IP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Mogelijkheden... 3 2.1 Monitorvelden... 4 2.2 Authorisatiecode... 4 2.3 Besturingsvelden... 4 3 Instellingen...

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

Handleiding FRENIC Mini

Handleiding FRENIC Mini Handleiding FRENIC Mini Fuji Electric Frequentieregelaar FRN...C1E/C1S VLUG STARTEN Als u de voeding en de motor aansluit, kunt u met de ingebouwde potentiometer de snelheid regelen en met de druktoetsen

Nadere informatie

GTE. elektronische temperatuurregelaar

GTE. elektronische temperatuurregelaar GTE elektronische temperatuurregelaar De GTE regelt automatisch de snelheid van monofazige spanningsregelbare motoren/ ventilatoren (2 VAC - 5/6 Hz) volgens gemeten temperatuurwaarden (PT5). De maximale

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding

Nederlandstalige handleiding Nederlandstalige handleiding Gebruiksvriendelijke allround frequentieregelaar Vermogensrange : 0.37 11kW Beschermingsgraad : IP20, IP55 & IP66 Installatie- en bedieningshandleiding Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

Handleiding Softstarter AUCOM MSX3

Handleiding Softstarter AUCOM MSX3 Handleiding Softstarter AUCOM MSX3 AUCOM MSX3/MZ/v1.0/1-2002 2 Electro Drive B.V. Wijzigingen voorbehouden Inhoudsopgave 1. Aandachtspunten...3 2. Algemene beschrijving...4 3. De eigenschappen van de MSX3...5

Nadere informatie

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Montage en bedieningshandleiding ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Veiligheids instrukties De aansluitingen worden spanningsvrij gemaakt door gekwalificeerde vakmensen. Gebruik een diepe inbouw doos.

Nadere informatie

COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie

COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie JX COMPACT EN COMPLEET Snelle Start Instructie PNSPO 2012, OMRON ELECTRONICS B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitvoerig gecontroleerd. Omron kan echter geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ridder PositioningUnit RPU

Ridder PositioningUnit RPU Producthandleiding Ridder PositioningUnit RPU 265036NL - V03-2014.06 Ridder Drive Systems Lorentzstraat 36-38 3846 AX Harderwijk Postbus 360 3840 AJ Harderwijk Nederland T +31 (0)341 416 854 F +31 (0)341

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SCL/SCM SERIES INSTALLATIE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING Handleiding nr: SM01D-e2/NL Inhoudsopgave 1.0 Algemeen 1 2.0 SCL/SCM afmetingen 3 3.0 SCL/SCM type nummer s 5 4.0 SCL/SCM specificatie 5 5.0 SCL/SCM

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax Art.nr. F21009201 IBC control Made in Sweden INHOUDSOPGAVE Installatievoorschriften 2 Montage 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

DE SINAMICS G120 FREQUENTIE REGELAAR

DE SINAMICS G120 FREQUENTIE REGELAAR Inbedrijfname handleiding van de Sinamics G120 frequentie regelaar met de BOP. DE SINAMICS G120 FREQUENTIE REGELAAR BOP PM240 CU240S De Sinamics G120 frequentie regelaars bestaat uit twee delen. Links

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

BESTURINGSEENHEID Productspecificaties

BESTURINGSEENHEID Productspecificaties BESTURINGSEENHEI Productspecificaties Publicatiedatum: juli 2013 ocumentgegevens Initiële Publicatiedatum: juli 2013 Publicatiedatum NL vertaling: juni 2014 ocumentversie: 1.1 ocumentstatus: efinitief

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Alfanet PCinterface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PCinterface met realtime klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

SPS. verschildruktransmitter

SPS. verschildruktransmitter SPS verschildruktransmitter De SPS is een verschildruktransmitter met een analoge/digitale uitgang en Modbus RTUcommunicatie. Deze gekalibreerde drukzender heeft acht schakelbare meetbereiken en is uitgerust

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding

MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding MiniPlex-41 NMEA-0184 multiplexer Handleiding MiniPlex-41, V1.0 Firmware V1.10 CustomWare, 2002 Inleiding De MiniPlex-41 is een vierkanaals datamultiplexer, waarmee u meerdere NMEA-0183 instrumenten op

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument INTRODUKTIE PID ; De 2HEATPID thermostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEATPID is een zeer geavanceerde thermostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid,

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem VMB4DC 4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem INHOUD INHOUD... 2 OMSCHRIJVING... 3 EIGENSCHAPPEN... 3 VELBUSEIGENSCHAPPEN... 5 OVERZICHT... 6 LEDINDICATIE... 7

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Serie 7E - kwh-meters met Modbus

Serie 7E - kwh-meters met Modbus Serie - kwh-meters met Modbus SERIE Elektronische enkelfase kwh-meters met geïntegreerde Modbus interface (RS485) Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar voor verrekening Conform EN 62053-21 en EN

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Modbus Master 1.0 SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master 1.0. Handleiding OMRON

Modbus Master 1.0 SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master 1.0. Handleiding OMRON Modbus Master 1. SOFTWARE Protocol Macro Modbus Master 1. Handleiding OMRON Hostlink master 1. handleiding Mededeling OMRON apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door

Nadere informatie

MODBus handleiding. ControlAir

MODBus handleiding. ControlAir MODBus handleiding ControlAir regeling Versie: 1.2 Welkom, Met de ControlAir regeling kun je alle wensen op het gebied van aansturen van een luchtbehandelingskast (LBK) realiseren. Alle mogelijke opties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Gebruikshandleiding JFY omvormer

Gebruikshandleiding JFY omvormer www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: JSI-1500TL / JSI-1500TL-S JSI- 2000TL / JSI-2000TL-S /JSI-2500TL / JSI-2500TL-S JSI-3600TL / JSI-3600TL-S

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Low Noise Kit UTY-LNKIT

Low Noise Kit UTY-LNKIT Low Noise Kit UTY-LNKIT Veiligheidsvoorschriften! -De installatie van deze uitrusting mag enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel! -Alvorens met de installatie te beginnen moet

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva)

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) 1 Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

+ - Installatie instructies DIM 350/700mA L N

+ - Installatie instructies DIM 350/700mA L N Installatie instructies DIM 350/700mA Eigenschappen Te gebruiken voor diodes met een constante stroom. Dimbaar met fase afsnij dimmers. Bescherming tegen overbelasting. Bescherming tegen kortsluiting.

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING. CD 400 Trildetector

INSTALLATIE HANDLEIDING. CD 400 Trildetector INSTALLATIE HANDLEIDING CD 400 Trildetector Rev 2.2008.07.19 NL 1 (7) ALARMTECH CD 400 Trildetector Introductie De CD 400 is een selectieve, piezo-electrische trildetector. Het detecteert en analyseert

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie