WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Dank u dat u gekozen heeft voor DELTA s high-performance VFD-EL Series. VFD-EL Series worden gemaakt door gebruik te maken van componenten en materialen van hoge kwaliteit en de laatste microprocessor technologie. Aan de slag: Deze handleiding zal handig zijn bij de installatie en parameter instelling van de frequentie regelaar. Om veilig gebruik te kunnen garanderen, lees de volgende veiligheidsvoorschriften door alvorens de spanning op de regelaar aan te sluiten. Gedetailleerde informatie is te vinden in de gebruikershandleiding van de VFD-EL frequentieregelaar. WAARSCHUWING Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken. GEVAAR! De voedingsspanning moet altijd verwijderd worden bij onderhoud. Geen draden of connectoren aansluiten of loshalen als de voedingsspanning aanwezig is. Onderhoud moet altijd uitgevoerd worden door daarvoor gekwalificeerd personeel. LET OP! Er bevinden zich in de regelaar zeer gevoelige elektronische componenten op de printplaten. Deze componenten zijn zeer kwetsbaar voor statische elektriciteit. Om schade aan dit soort componenten te voorkomen, mogen deze nooit aangeraakt worden met metalen onderdelen of met de blote handen. GEVAAR! Ook als de regelaar is uitgeschakeld, kunnen er nog gevaarlijke spanningen aanwezig zijn in de regelaar. Om letsel te voorkomen moet voordat er aan de regelaar wordt gewerkt de voedingsspanning verwijderd worden en vervolgens 1 minuten gewacht worden. De spanningen in de regelaar kunnen in die tijd dalen tot een veilig niveau. LET OP! Aard de regelaar door gebruik te maken van de aardaansluiting. De manier van aarden is afhankelijk van het land waarin deze wordt gebruikt. Zie ook het basis aansluitschema. GEVAAR! De regelaar kan onherstelbaar beschadigd worden als de in- en uitgangsklemmen verkeerd aangesloten worden. Sluit nooit een voedingsspanning aan op de klemmen U/T1, V/T2 en W/T3. LET OP! De behuizing van de regelaar moet voldoen aan de norm EN5178. (Spanningsvoerende delen moeten geplaatst worden in behuizingen of achter een barrière die op zijn minst voldoet aan beschermingsfactor IP2. Het oppervlak van de behuizing of barriere dat makkelijk toegangkelijk is, moet op zijn minst voldoen aan de beschermingsfactor IP4) voldoet aan deze norm) LET OP! Het koellichaam van deze regelaar kan een temperatuur van meer dan 7 C bereiken. Raak daarom het koellichaam niet aan. Pagina 2 van 27

3 Pagina 3 van 27

4 Pagina 4 van 27

5 Bedradingsschema voor SINK(NPN) en SOURCE(PNP) mode Pagina 5 van 27

6 Overzicht frontaansluitingen Pagina 6 van 27

7 Hoofdstroom- en stuurstroomklemmen Klemsymbool R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3 Functieomschrijving AC Voedingsspanning (1-fase/3-fase) Aansluitklemmen voor motor +, -(min teken) Aansluiting voor remunit (BUE serie) Aarde Klem symbool MI1 MI2 Functieomschrijving Voorwaarts-Stop commando Terug-Stop commando MI3 Multi-functionele ingang 3 Zie Pr4-5 MI4 Multi-functionele ingang 4 Zie Pr4-6 MI5 Multi-functionele ingang 5 Zie Pr4-7 MI6 Multi-functionele ingang 6 Zie Pr4-8 Ingang hoog=voorwaarts draaien Ingang laag= decelereren naar Stop Ingang hoog=voorwaarts draaien Ingang laag= decelereren naar Stop +24V DC spanningsuitgang (+24V, 2mA), voor SOURCE instelling DCM RA RB RC V voor 24Vdc Multi-functionele relais uitgang (N.O.) a Multi-functionele relais uitgang (N.C.) b Multi-functionele relais uitgang common Gemeenschappelijke klem bij SINK instelling. Ohmse belasting 5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VAC 5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC Inductieve belasting 1,5A(N.O.)/,5A(N.C.) 24VAC 1,5A(N.O.)/,5A(N.C.) 24VDC Zie ook Pr.3- +1V Voeding voor potentiometer +1V 2mA Impedantie:47kΩ Resolutie: 1bits AVI Analoge spanningsingang t/m +1V Zie ook Pr.2-, 2-9, 1-, 4-14 t/m 4-17 ACI Analoge stroomingang Impedantie:25Ω Resolutie: 1bits Zie ook Pr.2-, 2-9, 1-, 4-18 t/m 4-21 AFM Analoge uitgang Impedantie:2kΩ Resolutie: 8bits to 1V, 2mA Zie ook Pr.3-3 en3-4 ACM Analoge uitgang (common) Voor AVI, ACI en AFM Pagina 7 van 27

8 Beschrijving van bedieneenheid Display Melding Omschrijving Geeft de frequentie aan. Geeft de actuele uitgangsfrequentie weer. Gebruikersdisplay (Getoonde waarde U = F(requentie) x Pr..5) Geeft de actuele uitgangsstroom weer. Geeft aan dat motor voorwaarts loopt. Geeft aan dat de motor terug loopt. Geeft de tellerwaarde aan. Geeft de geselecteerde parameter aan. (Hier Pr.6-) Geeft de opgeslagen waarde van de parameter aan. Externe Fout Wordt ongeveer 1 sec. getoond als ingevoerde waarde is geaccepteerd na het drukken van de toets. Nadat een parameter instelling is gewijzigd, wordt deze automatisch opgeslagen in het geheugen. Gebruik de en toetsen om de waarde te wijzigen. Wordt weergegeven als de ingevoerde waarde niet geldig is. Pagina 8 van 27

9 Pagina 9 van 27

10 Groep : Gebruiker Parameters Fabrieksinstelling Parameter Omschrijving Instellingen - Type code regelaar Alleen lezen ## -1 Nominaalstroom Alleen lezen ##.# Alle parameters zijn alleen lezen 6: Wis PLC programma -2 Parameter Reset 9: Reset parameter naar fabrieksinstelling (5Hz,22V/38V) Reset parameter naar -3 Opstart display -4 Gebruiker gedefinieerd display : 4: : 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 fabrieksinstelling (6Hz,22V/44V) F (Ingestelde frequentie) H (actuele frequentie) U (gebruiker gedefinieerd) Multi-functioneel display (Pr.-4) Voorwaarts/Terug commando Toont gebruiker gedefinieerde waarde (Uxxx) Toont teller waarde (c) Toont status Multi-func. Ingang (d) DC-BUS spanning (u) Uitgangsspanning (E) Toont teruggestuurde PID waarde (b)(%) Vermogensfactor (n) Uitgangsvermogen (P) Geeft de benaderde waarde van de verhouding tussen koppel en stroom (t) Toont AVI ingang (I) (%) Toont ACI ingang (i) (%) Geeft temperatuur van eindtrap (h) (ºC) Factor voor -5 displaywaarde.1 to Software versie Alleen-lezen #.## -7 Gereserveerd -8 Invoer wachtwoord t/m Wachtwoord instelling t/m Gereserveerd -11 Gereserveerd -12 5Hz Basis- : 23V/4V spanningsselectie 22V/38V Gebruiker Pagina 1 van 27

11 Groep 1 Basis Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 1- Maximale uitgangsfrequentie (Fmax) 5. t/m 6. Hz Frequentie bij maximale spanning (Fbase).1 t/m 6. Hz Maximale uitgangsspanning (Vmax) 46V series:.1v to 51.V V/23V series:.1v to 255.V 22. Middelste frequentie 1-3 instelling (voor V/F.1 t/m 6. Hz 1.5 karakteristiek) (Fmid) 1-4 Middelste spanningsinstelling (voor V/F 23V serie:.1 tot 255.V 1. 46V serie:.1 tot 51.V 2. karakteristiek) (Vmid) 1-5 Minimale uitgangsfrequentie (Fmin).1 to 4. Hz Minimale uitgangsspanning (Vmin) 46V serie:.1v tot 51.V V/23V serie:.1v tot 255.V Bovenste frequentiebegrenzing.1 tot 12.% Onderste frequentiebegrenzing. tot 1.%. 1-9 Acceleratietijd 1.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Deceleratietijd 1.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Acceleratietijd 2.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Deceleratietijd 2.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog acceleratietijd.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog deceleratietijd.1 tot 6. sec. /.1 tot 6. sec Jog frequentie.1hz t/m maximale frequentie (Pr.1-) 6. : Lineair acceleratie/deceleratie Auto acceleratie, lineaire Auto deceleratie acceleratie/decelara-tie Lineaire acceleratie, auto 1-16 (zie acceleratie/ deceleratie decelaratietijd Auto acceleratie/deceleratie ( instellingen) bepaald door de belasting) 4: Auto acceleratie/deceleratie ( zie P1-9 t/m P1-12) 1-17 S-curve in acceleratie. t/m 1. /. t/m 1. sec S-curve in deceleratie. t/m 1. /. t/m 1. sec Eenheid voor : Eenheid.1sec. acceleratie/ Eenheid.1sec. deceleratietijd Gebruiker Pagina 11 van 27

12 Groep 2 Werk Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling Bron voor eerste (master) frequentie instelling. Bron voor eerste (master) vrijgave 2-2 Stop methode : 4: : 4: : Frequentie instelling d.m.v. bedieneenheid of Omhoog/Omlaag ingangen.(multi-functionele ingangen) t/m +1V op AVI ingang 4 to 2mA op ACI ingang RS-485 communicatie Potmeter op bedieneenheid Vrijgave d.m.v. bedieneenheid Vrijgave extern en STOP toets vrijgegeven. Vrijgave extern en STOP toets geblokkeerd. Vrijgave via RS-485 en STOP toets vrijgegeven. Vrijgave via RS-485 en STOP toets geblokkeerd. STOP:Ramp stop; E.F.: coast stop STOP:Coast stop; E.F.: coast stop STOP:Ramp stop; E.F.: ramp stop STOP:Coast stop; E.F.: ramp stop 2 2 Gebruiker 2-3 PWM drager frequentie 2 t/m 12kHz Draairichting Pagina 12 van 27 Startprocedure na inschakelen spanning en wijzigen bron voor vrijgave Draadbreukdetectie van ACI ingang Omhoog/Omlaag toets instelling De acceleratie/ deceleratie snelheid van de Omhoog/Omlaag toetsen bij constante snelheid : : : : Voorwaarts/Terug toegestaan Terug geblokkeerd Voorwaarts geblokkeerd Geblokkeerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft geen verandering. Geactiveerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft geen verandering. Geblokkeerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft wel verandering. Geactiveerd en wijzigen van bron (Pr.2-1) geeft wel verandering. Decelereren naar Hz Direct stoppen en AErr tonen Doordraaien op laatste frequentie D.m.v. toetsen op bedieneenheid Gebaseerd op accel./decel.tijd Constante snelheid Puls ingang.1 t/m 1. Hz..1 1

13 Bron voor de tweede frequentie instelling Combinatie van de ingangen van de eerste en tweede frequentie instelling : 4: : Frequentie instelling d.m.v. bedieneenheid of Omhoog/Omlaag ingangen.(multi-functionele ingangen) t/m +1V op AVI ingang 4 to 2mA op ACI ingang RS-485(RJ45) communicatie Potmeter op bedieneenheid Eerste frequentie instelling [Eerste frequentie instelling + Tweede frequentie instelling] [Eerste frequentie instelling - Tweede frequentie instelling] 2-11 Frequentie instelling via bedieneenheid. t/m 6. Hz Frequentie instelling via communicatie. t/m 6. Hz Opslaan frequentie instelling via bedieneenheid en communicatie Keuze frequentie instelling bij Stop (Voor Bedieneenheid en communicatie) : : Sla bedieneenheid en communicatie frequentie instelling op Sla bedieneenheid frequentie instelling op Sla communicatie frequentie instelling op Actuele frequentie instelling Frequentie instelling is Instelling van Pr Frequentie instelling bij Stop. t/m 6.Hz Weergave van eerste Ingang voor frequentie instelling Bit Bit1 Bit2 Alleen lezen Eerste bron frequentie instelling Tweede bron frequentie instelling Multi-functionele ingangen ## 2-17 Weergave van de vrijgave bron Bit Bit1 Bit2 Bit3 Alleen lezen Bedieneenheid RS 485 communicatie Externe 2- of 3 draads aansturing Multi-functionele ingangen ## Pagina 13 van 27

14 Groep 3 Uitgangs Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 3- Multi-functionele uitgangsrelais (RA1,RB1,RC1) 3-1 Gereserveerd Gewenste frequentie 1 bereikt Analoog uitgangssignaal Versterkingsfactor analoge uitgang Tellerwaarde instelling (eindwaarde) Tellerwaarde instelling (tussenwaarde) EF activeren als eindwaarde van teller is bereikt Koelventilator instelling 3-9 Gerserveerd 3-1 Gereserveerd : 4: 5: 6: 7: 8: 9: : 15: 16: 17: 18: 19: 2 : : : Niet gebruikt Regelaar aktief Ingestelde frequentie bereikt Stilstandsdetectie Overbelastingsdetectie Base-Block indicatie Onderspanningsdetectie Externe aansturing Fout indicatie Gewenste frequentie 1 bereikt Ingestelde tellerwaarde bereikt Vooringestelde tellerwaarde bereikt Overspanningsbegrenzing detectie Overstroombegrenzingsdetectie Oververhitting koelelement DC tussenkringspanning detectie PID funktie aktief Voorwaarts commando Terug commando Stilstandsdetectie uitgang Foutmelding (FbE, Cexx, AoL2, AUE, SAvE) Remaansturing (Gewenste frequentie bereikt).hz t/m 6.Hz. Analoge frequentie aanduiding Analoge stroom aanduiding 1 t/m 2% 1 t/m 9999 t/m 9999 Niet actief EF actief als eindwaarde voor de teller is bereikt Ventilator altijd aan Ventilator uit 1minuut na stoppen motor RUN is ventilator aan, STOP is uit Als temperatuur is bereikt, start de ventilator 8 1 Gebruiker Pagina 14 van 27

15 Rem lossen vanaf ingestelde frequentie Rem aktiveren vanaf ingestelde frequentie Status van relaisuitgang. t/m 2.Hz.. t/m 2.Hz. Alleen lezen ## Pagina 15 van 27

16 Groep 4 Ingangs Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 4- Bias instelling op. t/m 1. % potentiometer Polariteit voor bias op potentiometer Versterkingsfactor op potentiometer Negatieve bias voor potentiometer draairichting vrijgave 2-draads/3-draads bediening Multi-functionele ingangsklem (MI3) Multi-functionele ingangsklem (MI4) Multi-functionele ingangsklem (MI5) Multi-functionele ingangsklem (MI6) : : : : 4: 5: 6: 7: 8: 9: : 15: 16: 17: 18: 19: : Positieve bias Negatieve bias.1 t/m 2.% 1. Geen negatieve bias Negatieve bias Terug (REV) beweging vrijgegeven Voorwaarts/Stop, Terug/Stop Voorwaarts/Terug, Run/Stop 3-draads aansluiting Geen funktie Multi-stap snelheidscommando 1 Multi-stap snelheidscommando 2 Multi-stap snelheidscommando 3 Multi-stap snelheidscommando 4 Externe Reset Acceleratie/Deceleratie gestopt Keuze 1 e /2 e acceleratie/deceleratietijd JOG Extern Base-Block Verhoog gewenste frequentie Verlaag gewenste frequentie Trigger signaal voor teller Reset teller Externe fout ingang PID uitgeschakeld Regelaar uitschakelen (motor loopt vrij uit) Parameter blokkering Vrijgave commando extern Vrijgave commando via bedieneenheid Vrijgave commando via communicatie poort Voorwaarts/Terug commando Bron voor 2 e frequentie instelling RUN/STOP PLC programma Download/Uitvoeren/Monitoren PLC programma (PLC2) Gebruiker Pagina 16 van 27

17 4-9 NO/NC instelling voor multifunctionele ingangen Bit Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 MI1 ingang MI2 ingang MI3 ingang MI4 ingang MI5 ingang MI6 ingang Opm. =N.O. 1=N.C. (MI1 t/m MI3 zijn geblokkeerd wanneer 3- draads aansturing is gekozen) 4-1 Ingangsfilter voor digitale ingangen 1 t/m 2 (x2msec.) AVI minimale spanning. t/m 1.V AVI minimale frequentie. t/m 1.% AVI maximale spanning. t/m 1.V AVI maximale frequentie. t/m 1.% ACI minimale stroom. t/m 2.mA ACI minimale frequentie. t/m 1.% ACI maximale stroom. t/m 2.mA ACI maximale frequentie. t/m 1.% Gereserveerd Status van multifunctionele uitgangen Bit Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Keuze multifunctionele ingangen intern/extern Status interne klemmen MI1 ingang status MI2 ingang status MI3 ingang status MI4 ingang status MI5 ingang status MI6 ingang status ## t/m 495 t/m 495 Pagina 17 van 27

18 Groep 5 Multi-stap snelheid Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 5-1 e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz e Snelheidsstap. t/m 6. Hz. Gebruiker Pagina 18 van 27

19 6- Overspanningsbeveiliging 6-1 Overstroombeveiliging tijdens acceleratie 6-2 Overstroombeveiliging tijdens constant toerental 6-3 Overbelasting detectie instelling (OL2) 6-4 Overbelastings detectie niveau 6-5 Overbelastings detectie tijd 6-6 Electronische thermische beveiliging selectie 6-7 Tijdsduur voor electronische thermische beveiliging : 4: : 115V/23V serie:33.v tot 41.V 46V serie: 66.V tot 82.V = niet actief 2 t/m 25 % = uitgeschakeld 2 t/m 25 % = uitgeschakeld Niet actief Actief bij constant toerental tot OL1 of OL is bereikt Actief bij constant toerental en stopt na detectie van overbelasting Actief tijdens acceleratie en constant toerental tot OL1 of OL is bereikt Actief tijdens acceleratie en stopt na detectie van overbelasting Groep 6 Beveiligings Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling t/m 2 % 15.1 t/m 6. sec..1 Standaard motor Speciale motor (geforceerde koeling) Niet actief 3 t/m 6 sec. 6 : Geen fout Overstroom (oc) Overspanning (ov) 6-8 Laatste foutmelding Eindtrap oververhitting (oh1) 6-9 Voorlaatste foutmelding 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 1 Gereserveerd Overbelasting (ol) Overbelasting 1 (ol1) Motoroverbelasting (ol2) Externe fout (EF) 2x nominaalstroom gedurende Acceleratie (oca) 2x nominaalstroom gedurende deceleratie (ocd) 2x nominaalstroom gedurende constant toerental (ocn) Aardfout (GFF) 2 Gebruiker Pagina 19 van 27

20 Op 2 na laatste foutmelding Op 3 na laatste foutmelding Op 4 na laatste foutmelding 1 14: 15: 16: 17: 18: 19: : 25: 26: 27: 28: 29: : 35~ 4 Gereserveerd Fase uitval detectie(phl) Gereserveerd Auto acceleratie/deceleratie fout(cfa) Wachtwoord beveiliging (code) Vermogensprint Processor schrijffout (cf1.) Vermogensprint Processor leesfout (cf2.) CC,OC Hardware beveiligingsfout (HPF1) OV Hardwarebeveiligingsfout(HPF2) GFF Hardwarebeveiligingsfout(HPF3) OC Hardwarebeveiligingsfout(HPF4) U-fase fout (cf3.) V-fase fout (cf3.1) W-fase fout (cf3.2) Tussenkring(DC-BUS) fout (cf3.3) Eindtrap oververhitting (cf3.4) Gereserveerd Gereserveerd Gereserveerd ACI ingang fout (AErr) Gereserveerd Motor PTC oververhittingsbeveiliging (PtC1) Gereserveerd Pagina 2 van 27

21 Groep 7 Motor Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 7- Nominaal stroom 3 t/m 12% (van nominale motor regelaarstroom) Motorstroom onbelast t/m 99% (van nominale regelaarstroom) Koppelcompensatie. t/m Slip compensatie (zonder pulsgever). t/m Gereserveerd Draaitijd motor in min. t/m 1439 min Draaitijd motor in dag t/m dagen 7-12 PTC oververhittingsbeveiliging Ingeschakeld : Niet aktief 7-13 Ingangsfilter voor PTC ingang t/m 9999(x2ms) PTC ingang beveiligingsniveau.1 t/m 1.V 2.4 PTC ingang 7-15 waarschuwingsniveau.1 t/m 1.V PTC ingang reset niveau.1 t/m 5.V Afhandeling van PTC oververhittingsbeveiliging : Waarschuwen en deceleren naar Stop Waarschuwen en uitlopen naar Stop Waarschuwen en doordraaien Gebruiker Pagina 21 van 27

22 Groep 8 Speciale Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 8- DC remstroomniveau t/m 1 % 8-1 DC remtijd bij starten. t/m 6. sec DC remtijd bij stoppen. t/m 6. sec Startpunt voor DC rem bij deceleratie. t/m 6. Hz Pagina 22 van 27 Kortstondige onderbreking van de voedingsspanning Maximale tijd voor kortstondige spanningsonderbreking Base Block snelheidsdetectie Base Block tijd voor snelheidsdetectie Stroombegrenzing voor snelheidsdetectie Frequentiesprong 1 bovenwaarde Frequentiesprong 1 onderwaarde Frequentiesprong 2 bovenwaarde Frequentiesprong 2 onderwaarde Frequentiesprong 3 bovenwaarde Frequentiesprong 3 onderwaarde Aantal automatische herstarts na storing Tijd voor reset van aantal herstart pogingen 8-17 Energiespaarfunktie : : : Motor stopt na onderbreking Motor start weer op na onderbreking, Snelheidsdetectie begint bij ingestelde frequentie Motor start weer op na onderbreking, Snelheidsdetectie begint bij minimum frequentie.1 t/m 5. sec. 2. Snelheidsdetectie niet aktief. Snelheidsdetectie begint met laatst ingestelde/bekende frequentie. Snelheidsdetectie begint bij de minimale frequentie..1 t/m 5. sec..5 3 t/m 2% 15. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz. t/m 6. Hz t/m 1 keer = niet aktief t/m 6 sec. 6. Niet actief Actief Gebruiker

23 8-18 AVR funktie (Automatische spanningsregeling voor motor 8-19 IGereserveerd Compensatie 8-2 coëfficiënt voor motor instabiliteit : AVR funktie actief AVR functie niet actief AVR functie alleen uitgeschakeld tijdens deceleratie AVR funktie uitgeschakeld tijdens Stop. t/m 5.. Pagina 23 van 27

24 Groep 9 Communicatie Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling 9- Communicatie adres 1 t/m : Baud rate 48bps 9-1 Transmissiesnelheid Baud rate 96bps Baud rate 192bps 1 Baud rate 384bps 9-2 Afhandeling communicatiefouten 9-3 Time out instelling 9-4 Communicatie protocol 9-5 Gereserveerd 9-6 Gereserveerd Wachttijd voor 9-7 terugmelding van regelaar : : 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1 Waarschuwen en blijven draaien Waarschuwen en decelereren naar stop Waarschuwen en uitloop naar stop Geen waarschuwing en doordraaien.1 tot 12. sec. (. is uitgeschakeld) 7bit, None, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Even, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Odd, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 8bit, None, 2 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Even, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Odd, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, None, 1 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Even, 2 stop bit (Modbus, RTU) 8bit, Odd, 2 stop bit (Modbus, RTU) 7bit, None, 1 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Even, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 7bit, Odd, 2 stop bit (Modbus,ASCII) 3. t/m 2 (eenheid:2msec) 1 Gebruiker Pagina 24 van 27

25 PID gewenste waarde Ingangsklem voor PID terugmelding Proportionele versterking 1-3 Integratietijd : 4: : PID funktie niet aktief. Via bedieneenheid (Pr.2-) t/m +1V via AVI ingang. 4 t/m 2mA via ACI ingang of t/m +1V via AVI2 ingang. PID gewenste waarde (Pr1-11) Positieve PID terugmelding van AVI ingang tot + 1V. Negatieve PID terugmelding van AVI ingang tot + 1V. Positieve PID terugmelding van ACI ingang 4 tot 2mA.(AVI2 ~1V) Negatieve PID terugmelding van ACI ingang 4 tot 2mA. (AVI2 ~1V) Groep 1 PID Parameters Parameter Omschrijving Instellingen Fabrieksinstelling. t/m t/m 1. sec. (. is niet actief Differentiatietijd. t/m 1. sec Bovenste band voor integratie funktie t/m 1% Vertragingsfilter. t/m 2.5 sec PID uitgang frequentie begrenzing tot 11% PID signaal. t/m 36. sec. detectietijd (. is niet actief 6. Afhandeling van : Waarschuwen en decelereren naar verkeerde PID Stop 1-9 terugkoppelingssignalen Waarschuwen en Waarschuwen en uitlopen naar Stop doordraaien Gebruiker 1-1 Versterkingsfactor over PID waarde. t/m PID set point waarde. t/m 6.Hz PID offset waarde 1. t/m 5.% Detectietijd van PID offset.1 t/m 3. sec Tijdsduur voor slaapstand. t/m 655sec Slaap frequentie. t/m 6.Hz Start frequentie. t/m 6.Hz. : D.m.v. PID regeling 1-17 D.m.v. minimale frequentie Minimale frequentie selectie instelling (Pr.1-5) 1.18 PID signaal uitlezing 1. t/m Pagina 25 van 27

26 Foutmeldingen Fout Naam Fout omschrijving Mogelijke oorzaken/oplossingen Overstroom (OverCurrent) Te hoge uitgangsstroom Overspanning (Over voltage) De DC tussenkringspanning is opgelopen boven de maximale waarde. Oververhitting (Overheating) Temperatuur van het koellichaam is te hoog. Onderspanning (Low voltage) De tussenkringspanning is onder de minimale waarde. Overbelasting (Overload) Er wordt een te hoge uitgangsstroomstroom gemeten. Opm.: De regelaar kan 15% van de nominaalstroom leveren gedurende 6 seconden. Overbelasting 1 (Overload 1) Interne thermische beveiliging is aangesproken. Overbelasting 2 (Overload 2) Motor overbelast. 1. Controleer of de aangesloten motor correspondeert met het vermogen van de regelaar. 2. Controleer de bedrading U/T1, V/T2, W/T3 op mogelijke kortsluiting. 3. Controleer de bedrading tussen de regelaar en de motor op mogelijke kortsluiting, ook naar aarde. 4. Controleer op losse verbindingen tussen regelaar en motor. 5. Verhoog de acceleratietijd. 6. Controleer of de motor/aandrijving overmatig belast wordt. 7. Als er, nadat er een kortsluiting is opgeheven nog steeds een probleem met de regelaar is, dan zal kontakt met MCA opgenomen moeten worden. 1. Controleer of de voeddingsspanning overeenkomt met de specificaties van de regelaar. 2. Controleer of er spanningspieken op de voedingsspanning zitten. 3. De tussenkringspanning ka nook te hoog oplopen door regeneratieve enrgie van de motor tijdens afremmen. Verhoog de deceleratietijd en/of plaats een remweerstand (en rem-unit). 4. Controleer of het benodigde remvermogen binnen de specificaties ligt. 1. Ligt de omgevingstemperatuur binnen de opgegeven grenzen. 2. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet afgedekt zijn. 3. Verwijder materialen die er niet horen van het koellichaam, en controleer of deze niet is vervuild. 4. Controleer de ventilator en maak deze eventueel schoon. 5. Zorg voor voldoende ruimte rondom de regelaar. 1. Controleer of de voeddingsspanning overeenkomt met de specificaties van de regelaar. 2. Controleer of de motor niet plotseling sterk wordt belast. 3. Controleer voor de 3 fase modellen of alle fasen zijn aangesloten en spanning hebben. 1. Controleer of de motor/aandrijving wordt overbelast. 2. Verlaag de kopelcomensatie instelling in Pr Vervang de regelaar voor een type met een groter vermogen. 1. Mogelijke overbelasting van motor/aandrijving. 2. Controleer de instelling in Pr Gebruik een motor met een groter vermogen. 1. Beperk de belasting op de motor. 2. Verander de instellingen voor koppeldetectie (Pr.6-3 to Pr.6-5). CC (current clamp) OV hardware error GFF hardware error OC hardware error Externe Base Block. (Zie ook Pr. 8-7) Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Als een multifunctionele ingang (MI3-MI6) is geprogrammeerd als een B.B. ingang, en deze ingang wordt hoog, dan zal de regelaar stoppen. 2. Als deze ingang weer laag wordt, dan gaat de motor weer draaien. Pagina 26 van 27

27 Fout Naam Fout omschrijving Mogelijke oorzaken/oplossingen Overstroom detectie tijdens acceleratie. (Over-current during acceleration) Overstroom detectie tijdens deceleratie. (Over-current during deceleration) 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Koppelboost te hoog. Verlaag de instelling voor de koppelcompensatie (Pr. 7-2) 3. Acceleratietijd te kort, verhoog deze. 4. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Deceleratietijd te kort, verhoog deze. 3. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. Overstroom detectie tijdens constant toerental. (Over-current during steady state operation) Externe fout (External Fault) Interne EEPROM kan niet geprogrammeerd worden. Interne EEPROM kan niet geprogrammeerd worden. Interne EEPROM kan niet gelezen worden. Interne EEPROM kan niet gelezen worden. U-fase fout V-fase fout W-fase fout Over- of Onderspanning Temperatuur sensor fout Aardfout (Ground fault) Auto accel/decel fout Communicatie fout (Communication Error) Software beveiligingsfout Analoog signaal fout PID terugkoppeling signaal fout Fase fout (Phase Loss) 1. Kortsluiting aan de motoraansluiting: Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 2. Plotselinge verhoging van de belasting op de motor.. 3. De regelaar is te klein, vervang deze voor een groter type. 1. Als een multifunctionele ingang (MI3-MI9) is geprogrammeerd als een externe fout ingang, en deze ingang wordt hoog, dan zal de regelaar stoppen. 2. Geef een RESET commando nadat de externe fout ingang weer laag is. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Druk de RESET knop om alle parameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. 2. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. 1. Druk de RESET knop om alle parameters terug te zetten naar de fabbrieksinstellingen 2. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Als (een van) de uitgangen is kortgesloten naar aarde en de kortsluitstroom is meer dan 5% van de nominaalstroom. De uitgangsmodule kan hierdoor beschadigd worden. Opm.: De Aardsluitingsbeveiliging is om de regelaar te beschermen, deze is niet voor persoonsbeveiliging! 1. Controleer of de vermogenseindtrap (IGBT) beschadigd is. 2. Controleer de bekabeling op mogelijke beschadigingen. 1. Controleer of de motor geschikt is voor een frequentieregelaar. 2. Controleer of de regeneratieve energie niet te groot is. 3. Belasting kan plotseling zijn gewijzigd. 1. Controleer de RS485 aansluiting tussen de regelaar en de master op losse draden of verkeerde aansluiting. 2. Controleer of het protocol, adres, baudrate etc. goed zijn ingesteld. 3. Gebruik de juiste de geode checksumberekening. 4. Kijk in de groep 9 parameters voor alle instellingen. Stuur de regelaar terug naar de leverancier. Controleer de bedrading op de ACI-ingang 1. Controleer de parameter instellingen (Pr.1-1) en de AVI/ACI bedrading. 2. Controleer op een fout tussen de systeemresponstijd en de detectietijd voor het PID terugkoppelsignaal (Pr.1-8) Controleer of alle 3 inkomende fases spanning hebben en of de aansluitschroeven goed aangedraaid zijn. Pagina 27 van 27

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW-11 Gebruikers handleiding FREQUENTIEREGELAAR HANDLEIDING Serie: CFW-11 Taal: Nederlands Document: 10001555935 / 01

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4 vacon 0 INDEX Document: DPD00247B Datum van uitgifte: 25.9.09 Correspondeert met applicatie versie AMFI1001v012 1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1. Wizard Meerdere

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

vacon 20 ac drives verkorte handleiding

vacon 20 ac drives verkorte handleiding vacon 20 ac drives verkorte handleiding VEILIGHEIDDoc: DPD00842E1 Publicatie: 08.03.2013 SW-pakket: FW0107V008.vcxvacon 1 Deze verkorte handleiding bevat de essentiële stappen voor eenvoudige installatie

Nadere informatie

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO Modbus Master SOFTWARE Protocol Macro Modbus Master Handleiding PNSPO Modbus master handleiding Mededeling OMRON apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door een gekwalificeerde

Nadere informatie

Design guide VLT AQUA Drive FC 202

Design guide VLT AQUA Drive FC 202 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design guide VLT AQUA Drive FC 202 0,25-90 kw vlt-drives.danfoss.com Inhoud Design guide Inhoud 1 Inleiding 8 1.1 Doel van de design guide 8 1.2 Indeling 8 1.3 Aanvullende

Nadere informatie

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Documentcode: DPD00560H Bestelcode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Revisiedatum: 22.8.1 Heeft betrekking op applicatiepakket FW0065V021.vcx

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

ACS800. Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x

ACS800. Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x ACS800 Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x Firmwarehandleiding 3AFE64527053 REV L NL GELDIG VANAF: 25-08-2011 2011 ABB Oy. Alle rechten

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

UMI 96. Universeel Meet Instrument. Handleiding

UMI 96. Universeel Meet Instrument. Handleiding Universeel Meet Instrument UMI 96 Handleiding Gemiddelde waarde -N / - -N / - -N / - cap cos ind cap cos ind cap cos ind MkWh Hz S L-L CTVT Programmeer mode Som-meting Fase-Fase Password Spanningstrafo

Nadere informatie

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00 RGS5000 Besturing voor omgekeerde osmose installaties Bedieningsvoorschrift Softwareversie 1.00 Inhoudsopgave 1. Functiebeschrijving... 1 1.1. Algemeen... 1 1.2. Overzicht functionaliteit... 1 1.3. Schematische

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni 2007 1 Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later GEBRUIKSAANWIJZING Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later INHOUDSTAFEL 1 INHOUD... 5 1.1 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie... 5 1.2 Beperkingen inzake temperatuur

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie