COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie"

Transcriptie

1 JX COMPACT EN COMPLEET Snelle Start Instructie

2 PNSPO 2012, OMRON ELECTRONICS B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitvoerig gecontroleerd. Omron kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige incorrectheid of onvolledigheid van deze handleiding. Verder heeft Omron het recht onaangekondigd veranderingen aan het product en de handleiding aan te brengen ter verbetering van de betrouwbaarheid, de functionaliteit en het ontwerp van de handleiding en/of het product. Omron is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze handleiding, noch kan het enig onder patent rustende licentie of rechten van anderen, overdragen. Omron is een geregistreerd handelsmerk van Omron Corporation. Publicatie januari Snelle Start Instructie JX

3 Inleiding Voor u ligt de snelle start handleiding voor de JX inverter. In deze instructie worden veel voorkomende parameters en parametercombinaties kort besproken. Tevens komen de aansluitingen voor de analoge- en digitale signalen aan bod. Voor het aansluiten van het vermogensdeel en de toe te passen veiligheidsmaatregelen verwijzen we u naar de gebruikershandleiding. Voor een volledige omschrijving van alle parameters dient u ook de gebruikershandleiding te raadplegen. Voor fabriekshandleidingen van de JX kijkt u op en vult u rechtsboven in het zoekveld het typenummer in. Er is veel aandacht besteed aan de inhoud van deze instructie. De gebruiker dient gekwalificeerd te zijn om de frequentieregelaar te installeren en in bedrijf te stellen. Omron is echter niet verantwoordelijk voor enige schade aan de regelaar of de applicatie waarin deze is toegepast als gevolg van het gebruik van dit document. Wist u dat Omron Industrial Automation Benelux trainingen aanbiedt op het gebied van frequentieregelaars? Neem contact op met Omron voor meer informatie of kijk op de site: of Snelle Start Instructie JX 3

4 Inhoudsopgave Inleiding Voorbereiding Revisie status Aansluiten van de JX Menu indeling Wijzigen van parameters Initialiseren van de JX regelaar Het invullen en controleren van de motorgegevens De keuze van de besturingsmode Het bepalen van de snelheidsreferentie Het geven van een startcommando Acceleratie- en Deceleratietijden Analoge en digitale ingangen op de JX regelaar CX-Drive Troubleshooter Multifunctionele ingangen Multifunctionele uitgangen Logic operation function input A&B Parameters...20 Error Codes Snelle Start Instructie JX

5 1. Voorbereiding Om deze handleiding eenvoudig te kunnen doorlopen is het van belang om de volgende hardware en software tot uw beschikking te hebben. Hardware: JX Inverter: o VAC, 1-fase voeding (0,2 kw tot 2,2 kw); o VAC, 3-fase voeding (0,4 kw tot 7,5 kw). Software: CX-Drive softwarepakket 1.1 Revisie status Gebruikte software in revisie V2.0: CX-Drive: V Bovenstaand programma maakt deel uit het CX-One softwarepakket van Omron. CX-Drive is tevens los verkrijgbaar. Datum: Auteur: M. van Beijeren Versie: 2.0 Snelle Start Instructie JX 5

6 2. Aansluiten van de JX Op onderstaand figuur is het aansluitschema te zien voor de JX regelaar inclusief de voeding en de motor. De I/O aansluitklemmen worden elders in de Snelle Start Instructie verder behandeld. Figuur 1: Aansluitschema JX 6 Snelle Start Instructie JX

7 3. Menu indeling Het menu van de JX beschikt over een aantal parametergroepen. U kunt de verschillende parametergroepen doorlopen door de groene op en neer toetsen te bedienen. De afzonderlijke parameters van een groep bereikt u door op de blauwe menutoets te drukken, met de groene op en neer toetsen loopt u door de parameters binnen de groepen. De inhoud van een parameter is te wijzigen door de gele entertoets te bedienen. Zie voor een schematische uitleg hoofdstuk 3.1. Figuur 2: Bediening JX Figuur 3: Parametergroepen JX Snelle Start Instructie JX 7

8 3.1 Wijzigen van parameters Figuur 4: Wijzigen van parameters 8 Snelle Start Instructie JX

9 4. Initialiseren van de JX regelaar Voor het gebruik van de frequentieregelaar is het verstandig om de parameters van de regelaar te initialiseren. Initialisatie voorkomt onvoorspelbaar gedrag van de regelaar. Figuur 5: Initialiseren van de inverter Snelle Start Instructie JX 9

10 5. Het invullen en controleren van de motorgegevens Voor het veilig aansturen van de motor door de JX frequentieregelaar is het van belang om de nominale motorstroom in te vullen. Andere belangrijke parameters zijn de nominale frequentie van de motor en de nominale spanning ( mede afhankelijk van de ster- of driehoek aansluiting ). Figuur 6: Motorgegevens instellen 6. De keuze van de besturingsmode De keuze van de besturingsmode is afhankelijk van de applicatie. De JX kent drie verschillende V/f instellingen. In veel gevallen zal de instelling voor constant koppel (00) voldoen, het gereduceerde koppel (01) is ideaal voor o.a. pompen en ventilatoren waar weinig koppel nodig is bij lage frequenties. Voor meer koppel bij lage frequenties is mode (06) aan te raden. Figuur 7: Besturingsmode instellen Mode 01: *Mode 06: 10 Snelle Start Instructie JX

11 7. Het bepalen van de snelheidsreferentie De snelheidsreferentie van de regelaar kan op verschillende manieren worden aangeboden, de meest gebruikte zijn een analoog signaal op de klemmen O-L ( 0-10V ) of OI-L ( 4-20mA ) en intern geprogrammeerde snelheden. Het is mogelijk om van referentie te wisselen door gebruik te maken van digitale ingangen. Figuur 8: Frequentie referentie * De waarde van de actuele snelheidsreferentie kunt u uitlezen op parameter F Het geven van een startcommando De motor zal pas gaan draaien als de regelaar naast een snelheidsreferentie ook een RUN commando heeft gekregen. Ook voor het RUN commando zijn een aantal opties. Figuur 9: Instellen RUN commando Snelle Start Instructie JX 11

12 Na het initialiseren van de regelaar werkt de regelaar na het kiezen van optie 01 in parameter A001 in een tweedraads aansturing. Dit betekent dat de motor via een commando op klem 1 voorwaarts draait en via een commando op klem 2 achterwaarts draait. Voor een driedraads aansturing dient u de functie van de klemmen 1, 2 en 3 aan te passen. Input settings 2-draads aansturing: Input settings 3-draads aansturing: 9. Acceleratie- en Deceleratietijden De acceleratie- en deceleratietijd zijn gekoppeld aan de maximale frequentie die voor de motor is ingesteld. 12 Snelle Start Instructie JX

13 10. Analoge en digitale ingangen op de JX regelaar De JX regelaar beschikt standaard over twee analoge ingangen. Standaard wordt de O (0-10 V) ingang gebruikt voor de frequentiereferentie. Met een digitale ingang (input setting 16) of via de parameters (A001/A005) kan voor een andere referentie gekozen worden. Let op! De analoge ingangen zijn niet tegelijkertijd te gebruiken. Overzicht analoge ingangen Aansluiting externe potmeter Na het initialiseren van de regelaar hebben de digitale ingangen de volgende functionaliteit: Figuur 10: Parameter functies na initialisatie Snelle Start Instructie JX 13

14 Het aansturen van de ingangen op de JX met potentiaalvrije contacten: Spanning op interne klemmen: Ground op interne klemmen: Figuur 11: Aansluitklemmen JX Het aansturen van de JX via interne- en externe NPN en PNP signalen: 14 Snelle Start Instructie JX

15 De JX heeft één analoge spanningsuitgang. Standaard (C028) wordt de uitgestuurde frequentie als monitor uitgestuurd: Aansluiting analoge uitgang De JX regelaar heeft één NPN transistoruitgangen en één relaisuitgang. Transistoruitgang Relaisuitgang Fabrieksinstelling van uitgangen: Snelle Start Instructie JX 15

16 11. CX-Drive Een snelle en eenvoudige manier om de JX in te stellen is via CX- Drive. Dit is een programma waar de parameters eenvoudig mee ingesteld kunnen worden. Ook is het mogelijk om een back-up te maken van de ingestelde parameters. CX-Drive is los verkrijgbaar of als onderdeel van het CX-One softwarepakket. Benodigdheden: - Programmeerpakket CX-Drive; - Programmeerkabel USB-RJ45 voor JX (type nr: USBCONVERTERCABLE). Als CX-Drive eenmaal opgestart is, kan er een nieuw project aangemaakt worden via File > New. Vervolgens kan er aangegeven worden van welke inverter (frequentieregelaar) gebruik gemaakt wordt. Vervolgens kunnen de gewenste parameters aangepast worden in de parameter editor. 16 Snelle Start Instructie JX

17 Troubleshooter - De inverter reageert niet op de frequentieveranderingen van de operator. Mogelijk is de verkeerde frequentiebron geselecteerd. Zie hoofdstuk 7 voor het verhelpen van dit probleem. - De motor wil niet starten. Hebt u het juiste RUN commando geselecteerd? Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie. Is de geselecteerde frequentie > 0? Staat de inverter in de RUN? - De inverter stuurt niet de gewenste frequentie uit. Staat de functie overload restriction aan? Parameter B021. Is er een maximale frequentie ingesteld? Parameter A004. Hebt u problemen met het instellen van uw product? Neem contact op met Omron Industrial Automation Benelux via of +31 (0) (NL) +32 (0) (B) Snelle Start Instructie JX 17

18 Multifunctionele ingangen C001 C005 Code Afk. Benaming Toelichting 00 FW Forward Run/Stop 2-draads aansturing 01 RV Reverse Run/Stop 2-draads aansturing 02 CF1 Multi-speed Select, Bit 0 (LSB) Multi-Speed Referentie 1 03 CF2 Multi-speed Select, Bit 1 Multi-Speed Referentie 2 04 CF3 Multi-speed Select, Bit 2 Multi-Speed Referentie 3 05 CF4 Multi-speed Select, Bit 3 (MSB) Multi-Speed Referentie 4 06 JG JOG Jog 07 DB External DC braking DC remmen op verzoek 08 SET Set (select) tweede motor Motor 2 settings CH 2-stage Acceleratie/Deceleratie ACC/DEC 2 11 FRS Free-run Stop BaseBlock 12 EXT External Trip External Fault 13 USP Unattended Start Protection Auto Start Beveiliging 15 SFT Software Lock Software Beveiliging 16 AT Analog Input Voltage/Current Select Analoge Input Selectie 18 RS Reset Inverter Reset 19 PTC PTC termistor Protection PTC Beveiliging 20 STA Start 3-draads aansturing 21 STP Stop 3-draads aansturing 22 F/R Forward/Reverse 3-draads 3-draads aansturing 23 PID PID disable Van PID naar Snelheid 24 PIDC PID Reset Reset I-waarde 27 UP Remote Control Up Function UP Commando 28 DWN Remote Control Down Function DOWN Commando 29 UDC Remote Control Data Clear Wis Up/Down waarde 31 OPE Operator Control Gebruik Bedieningspaneel 50 ADD ADD frequency Enable Tel freq. Op bij referentie 51 F-TM Force Terminal Mode Gebruik Klemmenstrook 52 RDY Ready function Magnetisering voor start 53 SP-SET Special 2nd function Motor 2 settings 2 64 EMR Emergency shutoff Combinatie met switch S8 255 NO No Function 18 Snelle Start Instructie JX

19 Multifunctionele uitgangen C021 en C026 Code Afk. Benaming Toelichting 00 RUN Run Signaal actief Regelaar in RUN 01 FA1 Frequentie Arrival Type 1 const. Speed. Doelfrequentie bereikt 02 FA2 Frequentie Arrival Type 2 Boven Speed Uitgestuurde frequentie boven doelfrequentie 03 OL Overload voordetectie Uitgestuurde stroom boven C OD PID Deviatie error signaal PID deviatie te groot 05 AL Alarm Alarm in regelaar 06 Dc Disconnection detection Analoge input detectie 07 FBV PID FB Status PID SV < PV 08 NDc Network error Communicatie error 09 LOG Logic operation output Status van uitgang 10 ODc Do not use - 43 LOC Light load detection signal Motorstroom te laag Logic operation function input A&B C141, C142 Code Afk. Benaming Toelichting 00 RUN Run Signaal actief Regelaar in RUN 01 FA1 Frequentie Arrival Type 1 const. Speed. Doelfrequentie bereikt 02 FA2 Frequentie Arrival Type 2 Boven Speed Uitgestuurde frequentie boven doelfrequentie 03 OL Overload voordetectie Uitgestuurde stroom boven C OD PID Deviatie error signaal PID deviatie te groot 05 AL Alarm Alarm in regelaar 06 Dc Disconnection detection Analoge input detectie 07 FBV PID FB Status PID SV < PV 08 NDc Network error Communicatie error 09 LOG Logic operation output Status van uitgang 10 ODc Do not use Niet gebruiken 43 LOC Light load detection signal Motorstroom te laag Snelle Start Instructie JX 19

20 Parameters A - Parameters Par. Benaming Beschrijving Instelbereik A001 Frequency source Frequentiebron 00: Potmeter 01: Terminal 02: Operator (A020) 03: Modbus 10: Frequency operation A201 Frequency source, 2nd ~ ~ motor A002 Run command source Bron van het run commando 01: Terminal 02: Operator 03: Modbus A202 Run command source, ~ ~ 2nd motor A003 Base frequency De motor basisfrequentie 30.0~50 Hz A203 Base frequency, 2nd ~ 30.0~50 Hz motor A004 Maximum frequency Maximaal instelbare frequentie 30.0~400 Hz A204 Maximum frequency, ~ 30.0~400 Hz 2nd motor A005 [O/OI] selection Selecteer via welke ingang de frequentie wordt aangestuurd. Volt [O], Ampere [OI]. 02: [O]/Potmeter 03: [FI]/Potmeter 04: [O] input only 05: [OI] input only A011 [O] input active range De startfrequentie bij # Volt 0~100 Hz start frequency (A013) A012 [O] input active range De eindfrequentie bij # Volt 0~100 Hz end frequency (A014) A013 [O] input active range start voltage Het startvoltage voor A011 0~100% 20 Snelle Start Instructie JX

21 A014 A015 [O] input active range end voltage [O] input start frequency select Het eindvoltage voor A014 0~100% Selecteer of de startfrequentie begint bij A011 of bij 0 Hz 00: Start FQ 01: 0 Hz A016 O, OI sampling Filter tijd van n = 1 tot 17 1~17 A020 Multispeed freq. 0 De gewenste frequentie bij A001 0~400 Hz = 02 A220 Multispeed freq. 0, 2nd ~ ~ A021 Multispeed freq. 1 2de voorkeuzefrequentie 0~400 Hz < - > < - > < - > < - > A035 Multispeed freq de voorkeuzefrequentie 0~400 Hz A038 Jog frequency De JOG frequentie 0.50~9.9 Hz A039 Jog stop mode De manier waarop het joggen dient te stoppen A041 Torque boost selection Extra koppel op basis van input, handmatig of op basis van een frequentie (A043) A241 Torque boost selection, ~ ~ 2nd motor A042 A242 Manual torque boost value Manual torque boost value, 2nd motor 00: FRS 01: DEC 02: DC-Stop 00: Manual 01: Auto De gewenste kracht van de boost 0.0~20.0% ~ 0.0~20.0% Snelle Start Instructie JX 21

22 A043 A243 A044 Manual torque boost frequency Manual torque boost frequency, 2nd motor V/F characteristic curve selection De gewenste frequentie waarop de 0.0~50% boost maximaal is (in werking treedt) ~ ~ Gewenste V/F besturingsmode (Zie hoofdstuk 6) 00: VC 01: Red. (VP 1.7th) 06: Special VP A244 V/F characteristic ~ ~ curve selection, 2nd motor A045 V/f gain 20~100% A051 DC braking enable Zet DC remmen aan, uit of bij een bepaalde frequentie (A052) 00: OFF 01: ON 02: ON(FQ) A ~60.00 Hz A052 DC braking frequency De gewenste frequentie om te DC remmen A051 = 2 A053 DC braking wait time DC remvertragingstijd bij DB input 0.0~5.0 s A054 DC braking force De kracht van DC remmen in % 0~100% duringdeceleration A055 DC braking time for De DC remtijd na deceleratie 0.0~60.0 s deceleration A056 DC braking/edge or Afhandeling DB input op flank of 00: Edge level detection for niveau 01: Level [DB] input A061 Frequency upper limit Bovengrens van de 0~50 Hz frequentiereferentie, let op A004 A261 Frequency upper limit, ~ ~ 2nd motor A062 Frequency lower limit Ondergrens van de frequentiereferentie 0~0 Hz 22 Snelle Start Instructie JX

23 A262 Frequency lower limit, ~ ~ 2nd motor A063 Jump freq.(center) 1 Als een motor gaat resoneren bij 0~400 Hz een bepaalde frequentie (1) A064 Jump freq. width Breedte van de jump (1) 0~10.00 Hz (hysteresis) 1 A065 Jump freq.(center) 2 0~400 Hz A066 Jump freq. width 0.00~10.00 Hz (hysteresis) 2 A067 Jump freq.(center) 3 0~400 Hz A068 Jump freq. width (hysteresis) 3 0~10.00 Hz A071 PID enable PID functie aan/uit 00: Enable 01: Disable A072 PID proportional gain Proportionele band 0.2~5.0 A073 PID integral time Integratietijd 0.0~150 s constant A074 PID derivative time Differentiërende tijd 0.00~ s constant A075 PV scale conversion Proces value schaling 0.01~99.99 A076 PID Feedback Terugkoppeling van de PID 00: OI 01: O 02: RS485 10: Operation function result A077 Reverse PID action Omgekeerde PID actie 00: OFF 01: ON A078 PID output limit Grenswaarde voor PID uitsturing 0.0~100.0% A081 AVR function select Automatic Voltage Regulation houdt de output van de inverter op constant niveau wanneer de ingangsspanning fluctueert. Wees er zeker van dat de juiste motorspanning is geselecteerd wanneer dit gebruikt wordt. 00: ON 01: OFF 02: Decel-OFF Snelle Start Instructie JX 23

24 A082 AVR voltage select Motorspanning 200 V 400 V 200 V 380 V 215 V 400 V 220 V 415 V 230 V 440 V 240 V 460 V 480 V A085 Run Mode selection Energy saving functie AAN of UIT 00: Normal 01: Energy saving A086 Energy saving mode Versterkingsfactor Energy Saving 0.0~100.0% tuning (0 = traag) A092 Acceleration time (2) Tweede acceleratietijd 0.01~ s A292 Acc time (2), 2nd ~ ~ motor A093 Deceleration time (2) Tweede deceleratietijd 0.01~ s A293 A094 A294 A095 A295 A096 A296 A097 A098 Dec time (2), 2nd motor Select method to switch to Acc2/Dec2 profile Select mode to switch 2nd motor Acc1 to Acc2 frequency transition point Acc1 to Acc2 frequency transition point, 2nd motor Dec1 to Dec2 frequency transition point Dec1 to Dec2 frequency transition point, 2nd motor Acceleration curve selection Deceleration curve setting ~ ~ Schakelmethode van Acc/Dec(1) naar Acc/Dec(2). ~ ~ Frequentiegrens voor schakelpunt Acc. 00: 2CH- Terminal 01: By setting 0.00~400 Hz ~ 0.00~400 Hz Frequentiegrens voor schakelpunt Dec. 0.00~400 Hz ~ 0.00~400 Hz Type acceleratie curve 00: Linear 01: S curve Type deceleratie curve ~ 24 Snelle Start Instructie JX

25 A101 A102 A103 A104 A105 A141 [OI] input active range start frequency [OI] input active range end frequency [OI] input active range start current [OI] input active range end current [OI] input start frequency select A input select for calculate function De startfrequentie bij # Ampère (A103) De eindfrequentie bij # Volt (A104) 0.00~400 Hz 0.00~400 Hz De hoeveelheid stroom voor A101 0~100% De hoeveelheid stroom voor A102 0~100% Selecteer of de start frequentie bij A101 begint of bij 0 Hz. (Zie A015 voor voorbeeld) Input A voor berekening 00: Start FQ A101 01: 0 Hz 00: Operator F001 01: Potmeter 02: [O] 03: [OI] 04: RS485 A142 B input select for Input B voor berekening ~ calculate function A143 Calculation symbol Bewerking op A en B (A141 & A142) 00: ADD (+) 01: SUB (-) 02: MUL (*) A145 Add frequency Een vaste frequentie die bij de 0~400 Hz uitgestuurde frequentie opgeteld of afgetrokken kan worden A146 Add frequency sign select De keuze tussen optellen of aftrekken van de frequentie in A145 00: ADD (+) 01: SUB (-) A151 VR Start frequency 0.0~400.0 Hz A152 VR End frequency 0.0~400.0 Hz A153 VR Start ratio 0~100% A154 VR End ratio 0~100% A155 VR start selection 00: Use VR startfrequentie (A151) 01: 0 Hz start Snelle Start Instructie JX 25

26 C - Parameters Par. Benaming Beschrijving Instelbereik C001 Ingangen Zie bijlage - C005 C011 - Multi-function Input 1 Uitgangen 1 t/m 5 NO of NC contact 00: NO 01: NC C015 - Multi-function Input 5 C021 Uitgang 11 Zie bijlage - C026 Relay Output (ALS2,AL1) Zie bijlage - C028 AM selection Analoge monitor uitgang 00: Output frequency 01: Output current C031 Multifunction Output [11] terminal state Uitgang 11 NO of NC contact C036 Relay Output (AL2, AL1) Relais uitgang NO of NC 00: NO at AL2, NC at AL1 01: NC at AL2, NO at AL1 C038 C039 Output mode of low current detection Light load detection level 00: Enable during ACC/DEC/CST. 01: Enable only during constant speed (CST). 0.0 to 2.0 * rated current (0.0: setting disable) 26 Snelle Start Instructie JX

27 C041 Overload warning level Output 'OL' wordt hoog wanneer de ingestelde waarde wordt overschreven 0.00~***.**A C042 Frequency arrival setting for acceleration 0.00~400 Hz C043 Frequency arrival setting for deceleration Zie onderstaande figuur 0.00~400 Hz C044 PID excessive level 0.0~100.0% C052 PID FB upper limit Wanneer de PV deze waarde bereikt, schakelt de PID uit C053 PID FB lower limit Wanneer de PV onder deze waarde komt, schakelt de PID aan 0.0~100.0% 0.0~100.0% Snelle Start Instructie JX 27

28 C070 Operator/Modbus Keuze tussen aansturing via Operator of Modbus Snelle Start Instructie JX 02: Digital Operator 03: Modbus C071 Communication speed Communicatie snelheid in bps 04: 4800 bps 05: 9600 bps 06: bps C072 Communication station No. Communicatie adres 1~32 C074 Communication parity Communicatie parity bit 00: No 01: Even 02: Odd C075 Communication stop bit Communicatie stop bit 01: 1-bit 02: 2-bit C076 C077 Selection of the operation after communication error Communication error timeout Mode waarin de inverter moet gaan na communicatie error Communicatie error time-out 00: Trip 01: Decel-Trip 02: Ignore 03: Free RUN 04: Decel-Stop 0.00~99.99s C078 Communication wait time Wachttijd tot de inverter uitzendt na ontvangst 0~1000 ms C081 O Adjustment Schalingspercentage voltage 0.0~200% C082 OI Adjustment Schalingspercentage ampère 0.0~200% C086 AM Offset adjustment Voltage offset V C091 Not used Wordt niet gebruikt, gebruik C101 Up/Down memory mode selection In Up/Down mode (via inputs) kan er gekozen worden tussen verder gaan bij ingestelde frequentie of terug naar waarde F001 00: Not save (F001) 01: Save 28 Snelle Start Instructie JX

29 C102 Reset selection Mode na reset input 00: Trip reset at rising edge of RS input 01: Trip reset at falling edge of RS 02: ON in Trip C141 Logic operation function A input - C142 Logic operation function B input Zie bijlage - C143 Logic operation selection Zie onderstaand figuur 00: AND 01: OR 02: XOR C144 Output terminal 11 ON delay Tijdsvertraging van uitgang ~ 100 s C145 Output terminal 11 OFF delay Tijdsvertraging van uitgang ~ 100 s C148 Relay output ON delay Opkomvertraging van relais 0.0 ~ 100 s C149 Relay output OFF delay Afvalvertraging van relais 0.0 ~ 100 s Snelle Start Instructie JX 29

30 D - Parameters Par. Benaming Beschrijving Instelbereik d001 Output frequency Uitgestuurde frequentie monitor 0,00~400,00 Hz monitor d002 Output current monitor Uitgestuurde stroom monitor 0,00~999,9 A d003 Rotation direction monitor Draairichting van de motor F: FWD O: STOP R: REV d004 (PV), PID feedback Geeft de geschaalde PV-waarde 0,0~9999 monitor (A075 is de factor) weer d005 Intelligent input Status van de ingangen LLL/HHH terminal status d006 Intelligent output Status van de uitgangen LLL/HHH terminal status d007 Scaled output Geeft de geschaalde frequentie 0,00~ frequency monitor (B086 is de factor) weer d013 Output voltage monitor Actueel uitgaande spanning 0,0~600,0 V d016 Total RUN time monitor Aantal uren dat de inverter in 0~ hr RUN heeft gestaan d017 Total power-on time Aantal uren dat de inverter aan 0~ hr monitor heeft gestaan d018 Fin temperature Temperatuur van de koelvin 0,0~200,0 monitor d080 Fault frequency Aantal trip gebeurtenissen dat 0~9999 monitor zich heeft voorgedaan d081 Trip monitor 1 Error code Zie bijlage d082 Trip monitor 2 Uitgaande frequentie op moment 0,00~400,00 Hz van trip d083 Trip monitor 3 Motorstroom op moment van trip 0,00~999,9 A d102 DC voltage monitor Actuele DC bus spanning 0,0~999,9 V d104 Electronic thermal monitor Actuele thermische waarde 0,0~100,0% 30 Snelle Start Instructie JX

31 Error Codes Snelle Start Instructie JX 31

32 Niet de juiste parameter kunnen vinden? In de JX user manual staan alle parameters beschreven. U vindt deze op onze website: 32 Snelle Start Instructie JX

33 Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederland. Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) industrial.omron.eu Nederland Omron Electronics B.V. Wegalaan 61, NL-2132 JD Hoofddorp Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) industrial.omron.nl België Omron Electronics N.V./S.A. Stationsstraat 24 B-1702 Groot-Bijgaarden Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) industrial.omron.be Denemarken Tel: industrial.omron.dk Duitsland Tel: +49 (0) industrial.omron.de Finland Tel: +358 (0) industrial.omron.fi Frankrijk Tel: +33 (0) industrial.omron.fr Hongarije Tel: industrial.omron.hu Italië Tel: industrial.omron.it Noorwegen Tel: +47 (0) industrial.omron.no Oostenrijk Tel: +43 (0) industrial.omron.at Polen Tel: +48 (0) industrial.omron.pl Portugal Tel: industrial.omron.pt Rusland Tel: industrial.omron.ru Spanje Tel: industrial.omron.es Tsjechië Tel: industrial.omron.cz Turkije Tel: industrial.omron.com.tr Verenigd Koninkrijk Tel: +44 (0) industrial.omron.co.uk Zuid-Afrika Tel: +27 (0) industrial.omron.co.za Zweden Tel: +46 (0) industrial.omron.se Zwitserland Tel: +41 (0) industrial.omron.ch Overige Omronvertegenwoordigers industrial.omron.eu Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Besturingssystemen Machinecontrollers PLC s Human Machine Interfaces Remote I/O Motion & Drives Machinecontrollers Motion controllers Servosystemen Frequentieregelaars Meet-, regel- en schakelcomponenten Temperatuurregelaars Voedingen Tijdrelais Tellers Programmeerbare relais Digitale paneelmeters Elektromechanische relais Meet- en bewakingscomponenten Solid-state relais Drukknopschakelaars Laagspanningsschakelmateriaal Detectie en veiligheid Fotocellen Inductieve en capacitieve benaderingsschakelaars Druksensoren Connectoren Afstands- en breedtemaatsensoren Vision-systemen Veiligheidsnetwerken Veiligheidssensoren Veiligheidsunits/-relaisunits Veiligheidsdeur-/vergrendelingsschakelaars Eindschakelaars

JX-frequentieregelaar

JX-frequentieregelaar JX-frequentieregelaar Compact en compleet»» Kwaliteit en betrouwbaarheid waarop u kunt bouwen»» Ingebouwde communicatiemogelijkheden»» Kostenbesparend en milieuvriendelijk De kleinste wordt geïntegreerd...

Nadere informatie

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO Modbus Master SOFTWARE Protocol Macro Modbus Master Handleiding PNSPO Modbus master handleiding Mededeling OMRON apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door een gekwalificeerde

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken.

WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken. Voorwoord Dank u dat u gekozen heeft voor DELTA s high-performance VFD-EL Series. VFD-EL Series worden gemaakt door gebruik te maken van componenten en materialen van hoge kwaliteit en de laatste microprocessor

Nadere informatie

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO Hostlink Master SOFTWARE Protocol Macro Hostlink Master Handleiding PNSPO PNSPO Hostlink master handleiding Mededeling PNSPO apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door

Nadere informatie

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Documentcode: DPD00560H Bestelcode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Revisiedatum: 22.8.1 Heeft betrekking op applicatiepakket FW0065V021.vcx

Nadere informatie

DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g

DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g» G e e n b e w e g e n d e d e l e n» 3 jaar garantie & 7 jaar service» Onderdelen van industriële kwaliteit DyaloX de

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4

1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1.3 Wizard Meerdere pompen... 4 vacon 0 INDEX Document: DPD00247B Datum van uitgifte: 25.9.09 Correspondeert met applicatie versie AMFI1001v012 1. VACON 100 - Opstarten... 2 1.1 Opstartwizard... 2 1.2 Mini-wizard PID... 4 1. Wizard Meerdere

Nadere informatie

ACS800. Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x

ACS800. Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x ACS800 Firmwarehandleiding ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x ACS800 Standaardbesturingsprogramma 7.x Firmwarehandleiding 3AFE64527053 REV L NL GELDIG VANAF: 25-08-2011 2011 ABB Oy. Alle rechten

Nadere informatie

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Remco Valentin Technisch Product Support Siemens NL 27 juni 2009 Laatste update: 1 oktober 2012 Matthijs Fransen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...4

Nadere informatie

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni 2007 1 Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo

Inleiding in de PLC. Luc Mestchen PTI Eeklo Inleiding in de PLC Luc Mestchen PTI Eeklo 1 Wat is een PLC... 6 2 Doel en nut van een PLC... 6 3 Soorten PLC s... 7 3.1 Traditionele PLC... 7 3.2 Slot PLC... 8 3.3 Soft PLC... 8 3.4 OPLC... 10 4 Visualisatie:

Nadere informatie

Design guide VLT AQUA Drive FC 202

Design guide VLT AQUA Drive FC 202 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design guide VLT AQUA Drive FC 202 0,25-90 kw vlt-drives.danfoss.com Inhoud Design guide Inhoud 1 Inleiding 8 1.1 Doel van de design guide 8 1.2 Indeling 8 1.3 Aanvullende

Nadere informatie

Programmeerhandleiding System Manager III

Programmeerhandleiding System Manager III Programmeerhandleiding System Manager III Versie 14 augustus 2013 Programmeerhandleiding Qbus System Manager Qbus NV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Handleiding

Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Handleiding Gateway AKA 241, AKA 243 en AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Handleiding Inhoud Systeemoverzicht... 3 Technische data... 4 Aansluitingen...4 Data...5 Afmetingen......6 Montage......6 Functies

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie