Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner"

Transcriptie

1 HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente aan het werk voor jou... 3 Werkwijze gemeentelijke strooidienst... 4 Vuurwerk afsteken... 4 Zorg goed voor je postbode deze winter... 4 Wonen & Milieu... 5 Oproep kandidaten Heerse Adviesraad voor Leefmilieu... 5 Compostgebruik bij aanleg van een gazon... 5 Duurzame ontwikkeling... 6 Stook slim... 6 VREG lanceert groencheck... 7 Water, een kostbaar goedje... 7 Hoe groen is groen?... 8 Neem deel aan de Dikke truiendag op 20 februari a.s... 8 Mag het iets donkerder?... 9 SOS papierberg... 9 Kom op straat tegen zwerfvuil Inzameling van kaars- en kurkenresten Milieugezondheidsenquêt Zorgwonen Oplossing voor silobanden van landbouwers Dienst Vrije Tijd Bib Boekbaby s Toerisme Wandelbox Haspengouw & Voeren en Landschapsdoeboek Jeugd & Sport Noteer alvast volgende datum in jouw agenda Badminton Scholenveldloop Sociale Zaken Nieuws uit Het Hemeltje Nieuws van de gezondheidsraad Gezondheidswandelingen voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar Maak kennis met de Sikhs-gemeenschap Heers beweegt - Nieuw TAI CHI Uniek aanbod: sessie gezonde voeding en bewegen voor vrouwen 15 Omtrent vrouwen Schrijf je in voor de gratis opleiding reanimeren met een AED Het Rode Kruis Heers zoekt vrijwilligers Nieuws van de ouderenadviesraad Infoavond inbraakpreventie Kerstmarkt in WZC Berkenhof op zaterdag 8 december SVK Land van Loon Hedior UNIZO-Heers krijgt LOLO voor Beste Ledencampagne Burgerlijke stand en bevolking OCMW Vrijwilligers gezocht voor dienstencentrum en MMC Dienst gezinszorg Verwarmingstoelage Seniorenoppas, dienstverlening op maat Telefoonnummers,openingsuren en wachtdiensten Beste inwoner Geachte inwoners Enkele weken geleden gingen we naar de stembus om aan te duiden welke 19 personen onze bevolking zullen vertegenwoordigen in de gemeenteraad tijdens de komende zes jaar die ingaan vanaf nieuwjaar Deze 19 mensen zullen bepalen wie tijdens de komende legislatuur de leiding zullen nemen van het beleid. Ik wens hen geluk met hun verkiezing. De nieuwe meerderheid zal het huidige college grotendeels vervangen, zodat heel wat bestuurders, waaronder ikzelf, naar de oppositiebanken zullen verhuizen. Een democratie kan maar behoorlijk functioneren als er enerzijds een degelijk bestuur is, maar anderzijds ook een kritische en waakzame oppositie. Het spreekt vanzelf dat ik, net zoals vele van mijn collega s in de aftredende meerderheid, begaan blijf met het goed van onze gemeente en haar inwoners. We zullen erop toezien dat de initiatieven die werden voorbereid en aangevat op een correcte wijze zullen uitgevoerd worden. We zullen blijven waken over een transparant en efficiënt financieel beheer. Wij zullen onze stem laten horen op een correcte maar vastbesloten en kritische wijze. Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten, waarvan de voorbereiding in de steigers staat. Ik denk hierbij aan het nieuwe rustoord, het nieuwe gebouw voor de kinderopvang, het nieuwe jeugdlokaal voor de chiro van Vechmaal, een vernieuwd containerpark, nieuwe stappen in de sociale economie, een uitbreiding van de sportaccommodatie, een verdere ontwikkeling van de dorpsrestaurants, naast zovele andere initiatieven. De nieuwe meerderheid zal beoordeeld worden bij het uitvoeren van het beleid, dit in het licht van het engagement dat de gemeentebelastingen niet zullen verhogen. Tot slot wil ik de inwoners van Heers van harte danken voor het vertrouwen dat wij ontvingen om de gemeente te besturen tijdens de aflopende legislatuur, en wat mij persoonlijk betreft, tijdens de laatste 30 jaar, waarvan de laatste 20 jaar als burgemeester. Ik beschouw het als een enorme eer dat ik zolang als eerste woordvoerder ten dienste van onze gemeente en haar inwoners mocht staan. Ik blijf vanzelfsprekend ter beschikking van u allen. Het ga u verder allen goed. Gerald Kindermans uw burgemeester HEERS INFO 1

2 Het college van Het college van burgemeester en schepenen Gemeenteraadsbeslissingen Gerald Kindermans, burgemeester Tel. : Gsm : Henri Dumont, 1 ste schepen Tel. : Gsm : Freddy Dawans, 2 de schepen Tel. : Gsm : De gemeenteraad van 25 juni 2012 jeugdlokalen in Vechmaal. De tijdelijke noodlokalen van jeugdbeweging een jeugdbeweging. De aanvang van de werken is voorzien einde 2012 begin De huidige raming bedraagt ongeveer , waarvan vzw Harlekijn ook een gedeelte zal betalen. Er zal eveneens een beroep gedaan van dit buurthuis vastgesteld. Er worden ook enkele aanpassingen aangebracht alle huurprijzen steeds raadplegen op de gemeentelijke website over dit plan kan je terecht bij de gemeentelijke dienst milieu en duurzaamheid. de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de gemeenten Borgloon, Heers en Wellen met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een brandweervoorpost in Borgloon. De bedoeling van de brandweervoorpost is om de interventietijden te optimaliseren aangezien deze momenteel niet altijd voldoen aan de aanbevolen normen. Tegelijkertijd wordt er hieromtrent een goed. Een uitgebreide toelichting vond je in de herfsteditie van het infoblad en kan je nog steeds raadplegen op de website Christiane Henry, 3 de schepen Gsm : Jean-Pierre Renson, 4 de schepen Tel. : Gsm : Luc Schalenbourg, voorzitter OCMW, 5 de schepen Gsm : De gemeenteraad van 17 september 2012 openbaar verkocht. goedgekeurd. en schepenen van 6 augustus 2012 waarin de aanleg van een dwarsrooster van 5 m bij 1 m in de Bekstraat ten bedrage van incl. BTW werd goedgekeurd De Bekstraat had nl. vaak te kampen met water- en modderoverlast ten gevolge van bedraagt ,34 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Jos Vints, gemeentesecretaris Tel : Gsm : HEERS INFO 2 HEERS INFO

3 De Gemgemeente aan het werk voor jou besl straat werd gerenoveerd. Dit steegje wordt veel gebruikt om van de kerk naar het nieuwe kerkhof te wandelen. Een gedeelte van de greppels zijn vernieuwd en de slechte verharding is vervangen door betonstraatstenen. De klusjesdienst heeft allerlei karweitjes gedaan in onze gemeentelijke gebouwen: bibliotheek werden de scheuren onder de balken verwijderd en het plat dak nieuw kleurtje. muur was beschadigd onder de druk van de boomwortels. Ook de kerkhofmuur in Heks, tussen pastorij en kerkhof, is hersteld en voorzien van een nieuwe poort. Ons dorpsconciërgeteam is de ganse tijd bezig geweest met het oplossen van kleine probleempjes zoals omvergereden verkeersborden terug rechtzetten, het opruimen van sluikstort, zodat onze gemeente er steeds verzorgd bijligt. Een aantal wegen in betonverharding hebben een nieuwe voegvulling gekregen. De bedoeling van deze voegvulling is om waterinfiltratie onder de betonoppervlakte te verhinderen en alzo schade aan de betonnen wegverharding te vermijden. Ook wordt hierdoor het eventueel valgevaar voor fietsers verkleind. HEERS INFO 3

4 Werkwijze gemeentelijke strooidienst Zorg goed voor je postbode deze winter gemeentelijke strooidienst verduidelijken. De technische dienst volgt nauwlettend de strooidiensten. Dit gebeurt in verschillende fases. In een eerste fase worden de drukste wegen (de hoofdwegen tussen de verschillende dorpen) weer berijdbaar gemaakt en gehouden, daarna komen de andere wegen aan de beurt. Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms onmogelijk maken. Door de stoep voor je huis sneeuw- en ijsvrij te maken tijdens de strenge winterperiode, maak je het voor de postbodes gemakkelijker en veiliger om je brieven in de bus te steken. Vuurwerk afsteken Het afschieten van FEESTVUURWERK bij de overgang van oud naar nieuw is de laatste jaren massaal toegenomen. Het gebruik is aan strenge regels onderworpen. Zo moet iedereen die feestvuurwerk de lucht wil inschieten hiervoor eerst een gedetailleerd aanvraagdossier indienen bij de burgemeester en dit minstens 1 maand op voorhand. Indien de burgemeester goedkeuring verleent, moetenminstens onderstaande veiligheidsrichtlijnen strikt nageleefd worden: afgeschermd voor kinderen mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn; draag nooit een loshangend sjaaltje fles die in zijn krat staat niet in een huisvuilzak! Indien het toch fout zou gaan: De voorschriften voor SPEKTAKELVUURWERK zijn complexer. Enkel een erkend vuurwerkmaker kan spektakelvuurwerk afsteken en dient hiervoor een gedetailleerd veiligheidsdossier te overhandigen aan de burgemeester teneinde een vergunning te bekomen. Indien de burgemeester een vergunning verleent, moet de vuurwerkmaker vervolgens voldoen aan de voorwaarden die door de brandweer zijn opgelegd. Voor meer inlichtingen hieromtrent, kan je terecht bij de gemeentelijke administratieve technische dienst, tel Voor meer info surf naar: 4 HEERS INFO

5 Wonen & Milieu Dit maakt dat bij de installatie van een nieuw gemeentebestuur ook een nieuwe adviesraad zal worden geïnstalleerd. Bij die gelegenheid zijn nieuwe leden met verfrissende ideeën steeds welkom. Een milieuadviesraad kan uit eigen beweging of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen met betrekking tot het gemeentelijk natuur- en milieubeleid. Het betreft bijvoorbeeld adviezen over het milieujaarprogramma, specifieke natuurprojecten, het gemeentelijk afvalbeleid, de functionering van het containerpark enz. Wie kan zich kandidaat stellen? politieke fracties, onderwijs, adviesraden, enz. Zelfs als je geen lid bent van een vereniging ben je welkom op voorwaarde dat je natuurlijk oprechte interesse hebt in allerhande milieu-aspecten. Weliswaar dienen we ons te houden aan een aantal bepalingen inzake de samenstelling. Zo dient minimaal natuur -en of milieubeweging en dienen beide geslachten Ben je geïnteresseerd en wil je ook werk maken van een milieuvriendelijke gemeente stel dan zeker je kandidatuur bij het college van burgemeester en De kandidaturen met motivatie worden verwacht voor 20 december Meer info nodig? Neem gerust contact op met de milieuambtenaar, Een nieuw gazon aanleggen doe je best in de herfst of in de lente. Bij de (her)aanleg van een tuin krijg je een unieke kans om meteen ook de bodem eens goed arme of te droge grond kunnen door bodemverbetering aangepakt worden. Eenmaal het gazon er ligt, de haag geplant en de bomen op hun plaats, kan je de grond enkel van bovenuit nog bijwerken. Voor een grondige gezondheidskuur is het dan te laat. Bij een bodemverbetering worden 750 à 1500 kg compost (of 1 tot 2 m 3 ) per are in de bovenste bodemlagen ingewerkt, meestal met een grondfrees. De tuingrond krijgt hiermee een basis aan organische stof waardoor een goede structuur voor twintig jaar verzekerd is. hoopjes over het ganse tuinoppervlak uitspreiden vooraleer ze in te werken. Verwijder zeker ook alle onkruiden en onkruidwortels. Door in kleine pasjes stevig over de grond te lopen, kan je de bodem extra aandrukken en eventuele luchtzakken verwijderen. Bij grotere terreinen werk je best met een rol. Voor een ideaal zaaibed herhaal je het harken en stappen (of rollen) enkele malen in verschillende loop- keer licht harken. Het terrein is nu klaar voor het zaaien. Het is van groot belang een zaadmengsel te gebruiken dat aangepast is aan de grondsoort en aan het toekomstige gebruik van het gazon. Het gras moet gelijkmatig (35-70 gram per m 2 ) worden gezaaid in de ondiepe voortjes die door de hark zijn achtergelaten. Het gras wordt voor de eerste maal gemaaid wanneer het ongeveer 7 cm hoog staat. Een maaier met scherp mes is essentieel. Stel de maaier in zodat ongeveer 2,5 cm van het gras wordt afgemaaid. Dit zal de graszaailingen doen uitstoelen (d.w.z. dat ze aan de grond zijloten krijgen). Ook nadien maai je het gras best niet korter gemakkelijker doordringen tot op de bodem. De bodem zal dan gemakkelijker uitdrogen en verharden, waardoor ook de grasplantjes het bij droogte sneller moeilijk zullen krijgen. Begin niet met gieten als je geen kans ziet om die gietbeurten vol te houden. Vaak weinig water geven maakt gras alleen vatbaarder voor droogte doordat het de vorming van geef je beter één maal grondig water dan vele keren een klein beetje. Meer weten over thuiscomposteren en het gebruik van compost? Laat het weten aan de milieuambtenaar: Zij zal je op de hoogte brengen van zodra er terug een compostcursus wordt georganiseerd. HEERS INFO 5

6 Duurzame ontwikkeling, wat is dat nu voor een beest? Duurzame ontwikkeling heeft hetzelfde uitgangspunt als dat betekent ook dat de aarde niet zal groeien en ook haar natuurlijke rijkdommen zullen dat niet doen. De meesten onder ons zullen de welbekende definitie van duurzame ontwikkeling wel kennen: de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien. Deze definitie is ondertussen wel wat achterhaald. Ook andere aspecten spelen een rol in duurzame ontwikkeling, namelijk een tijdsdimensie: wat we nu doen, heeft gevolgen voor later, een ruimtedimensie: wat we hier doen, heeft gevolgen voor elders op de wereld en een sterke verwevenheid van sociale, economische en milieuaspecten. Nadenken over duurzame ontwikkeling betekent het stellen van volgende drie vragen: 1. Is het ecologisch verantwoord? 2. Is het sociaal rechtvaardig? 3. Is het economisch haalbaar? Duurzame ontwikkeling vraagt aan de meesten van ons dus een verandering van gewoonten, waarbij meer aandacht gaat naar de limieten van de aarde en sociale rechtvaardigheid. Wij mensen leggen immers steeds meer beslag op de aarde. Om te leven en te verbruiken zoals wij Belgen bezig zijn, zouden wij 3 planeten nodig hebben. Wij hebben het al gemerkt dat het hoog tijd is om onze levenswijze aan te passen. Door de uitstoot van broeikasgassen stijgen de temperaturen wereldwijd en nemen extreme weersomstandigheden toe (denk maar aan de desastreuze tsunami s, overstromingen, ). Ook België wordt warmer en natter. En nog schrijnender is dat de landen in het Zuiden, die het minste bijdragen tot de opwarming van de aarde het zwaarste getroffen worden. Binnen deze landen, maar ook bij ons zijn de armste bevolkingsgroepen het kwetsbaarst. Ook onze natuurlijke hulpbronnen slinken voortdurend. De stijgende brandstofprijzen kunnen we reeds zien als een voorbode van het stijgende tekort. Steeds meer mensen, ook in België, ondervinden problemen met het betalen van hun brandstoffactuur. De kloof tussen arm en rijk wordt dus steeds groter. Wij kunnen en moeten ons steentje bijdragen om de klimaatsverandering beheersbaar te maken door onze ecologische voetafdruk (onze belasting op de aarde) te verminderen. Dit kan op verschillende manieren: water om. Laat bijvoorbeeld de elektrische apparaten niet stand by staan, koop energiezuinige toestellen, gebruik regenwater voor de toiletspoeling en voor de wasmachine,. gebruik van zonne-energie. groenten en fruit, eet minder vlees. vervoer, ga te voet of met de fiets. voetafdruk op tips om je voetafdruk te verkleinen. Ook de gemeente Heers heeft al wat acties uitgevoerd om haar bevolking aan te zetten tot een meer duurzaam gedrag, zoals de acties: met belgerinkel naar de winkel, korte ritten, infoavonden over energiezuinig verwarmen,. Maar duurzame ontwikkeling kan pas een succesverhaal worden als we er allemaal onze schouders onder zetten. Stook slim Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. papier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is een fabeltje. De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes. niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen. zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal. Geef dit afval mee met het huisvuil. een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. vergiftiging. Meer info en tips? Surf naar Breng zeker een bezoekje aan onze tentoonstelling tussen 10 en 20 december 2012 in de inkomhal van het adminstratief centrum, Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers. Test hier je kennis over stoken en leer hoe je dit gezond kan doen zonder hinder voor je buren. Ondervind je hinder doordat in je omgeving niet slim gestookt wordt, geef dan gerust een seintje aan de milieudienst, tel , 6 HEERS INFO

7 VREG lanceert groencheck De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteit en Gasmarkt) lanceert een nieuw instrument om na te gaan hoe groen jouw elektriciteit is. Iedereen kan op een snelle en eenvoudige manier de test doen aan de hand van er gekomen naar aanleiding van een stijgende vraag over de werkelijke groengraad van een contract. Naast de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening is de keuze tussen groene en grijze stroom een belangrijke reden om voor een bepaalde energieleverancier te kiezen. Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, biogas, biomassa en waterkracht. Het gaat niet alleen om Belgische groene stroom, maar ook om groene stroom uit andere Europese landen. De term wordt gebruikt om een onderscheid te maken met elektriciteit die nucleair of uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas, ) is opgewekt. Die stroom wordt grijze stroom genoemd. Hoe betrouwbaar is mijn leverancier? De VREG krijgt steeds meer vragen van klanten over hoe de elektriciteit die ze geleverd krijgen, grijs of groen is. En als het om groene stroom gaat, willen ze graag weten om hoeveel procent het precies gaat. Via de nieuwe module kunnen ze dat nu in één oogopslag zien. die begint met 5414) ingeeft op de Groencheck, kan in een handomdraai controleren waar zijn stroom worden ingegeven, wat voor bedrijven weer heel interes- aangeeft, minstens hetzelfde is als het percentage dat beloofd werd in het contract, is de leverancier wettelijk een overtreding en kan de klant om verduidelijking vragen. Krijgt hij geen antwoord of kan de leverancier niet bewijzen dat hij groene stroom heeft geleverd, dan kan de klant bij de VREG een klacht bepalingen zijn over het percentage groene stroom, is de leverancier vrij om al dan niet groene stroom te leveren. Ook V-TEST en SERVICECHECK van de VREG blijven populair Op de website van de VREG kunnen gezinnen en kleine bedrijven ook de prijzen en de dienstverlening van de verschillende leveranciers vergelijken. De V-TEST heeft ook nog een groen staartje. In elke vergelijking vermeldt de laatste kolom hoeveel groene stroom de leveranciers voor elk van hun contracten beloven: komst-geleverde-stroom. Water, een kostbaar goedje En daar zijn de leerlingen van de vrije basisschool Naar aanleiding van de wereldwaterdag in het voorjaar hebben ze heel wat tijd besteed aan het maken van heuse kunstwerkjes rond de nood aan proper water, de kostbaarheid van drinkbaar water, de noodzaak van water, Deze werkjes zijn zeker een bezoekje waard. Wij stellen ze dan ook graag tentoon tussen 10 en 20 december 2012 in de inkomhal van het administratief HEERS INFO 7

8 Hoe groen is groen? neen we spreken niet over de kleur. Wat mag je je hierbij dan wel voorstellen? Gaat het hier om een wagen die weinig CO2 uitstoot? Een milieuvriendelijke wagen is méér dan een wagen 2 2 zorgen mee voor de opwarming van de aarde, maar andere stoffen die uitgestoten worden kunnen ons en 2 - uitstoot is dus niet per definitie een milieuvriendelijk voertuig... Hoe kan ik dan weten of ik echt een milieuvriendelijke wagen heb aangekocht? deze opzoeken op de website: De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: 2 ), luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker het is. In bijna alle categorieën van voertuigen kan men nieuwe voertuigen vinden met een ecoscore hoger dan 65. De ecoscore wordt over het algemeen aanzienlijk verhoogd door het verbruik te verlagen, een dieselvoertuig uit te rusten met roetfilter of een benzinevoertuig uit te rusten met Zijn er ook andere voordelen? Een milieuvriendelijke wagen betekent niet alleen een gunstig effect op het milieu, maar ook op je portemonnee. De belasting op inverkeerstelling (BIV) werd vanaf 1 maart 2012 voor particulieren en rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten) hervormd. Bij de bepaling van de belastbare grondslag wordt rekening gehouden met de milieukenmerken van 2 -uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype en euronorm. Via deze ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de BIV wil de Vlaamse Regering de bevolking aanzetten om haar aankoopgedrag inzake voertuigen te wijzigen en haar overtuigen om voor een schone wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen. Heb je dan een milieuvriendelijke wagen aangeschaft, dan bepaalt ook je rijgedrag de effectieve milieuvriendelijkheid. Hierbij alvast enkele tips: zonder daarom sneller te rijden. Het verbruik is immers het laagst in de hoogste versnelling. Het ideale sluiten automatisch de brandstoftoevoer af als je het gaspedaal loslaat. toerentallen jaagt. en meer verbruikt een wagen meer brandstof en stoot hij ook veel meer schadelijke stoffen uit. jou gebeurt. voorligger. Vermijd zo dat je sterk moet remmen als je voorganger remt. moet wachten. Wat kan je nog meer doen? Een koude motor verbruikt, in vergelijking met een warme motor, bijna tweemaal zoveel brandstof en stoot veel meer schadelijke stoffen uit. De katalysator werkt immers pas als hij opgewarmd is. er gemiddeld dubbel zo veel als op de snelweg. zal wegrijden: vermijd onnodig manoeuvreren met een koude, vervuilende motor. omwegen. Zomerperikelen, nood aan verkoeling in de auto, maar... verbruik. Hou de ramen gesloten en gebruik de ventilatie. Extra gewicht betekent extra energieverbruik (10% meer voor skiboxen op het dak, tot 30% extra voor een fietsrek op het dak). voertuig. ze niet gebruikt. de bandenspanning maandelijks en neem in elk geval de aanbevolen bandenspanning in belaste toestand. De banden zullen ook langer meegaan. computer: opvolgen van het verbruik geeft zicht op het resultaat van een aangepaste rijstijl. En last but not least: de meest milieuvriendelijke wagen is de wagen die je niet gebruikt. Probeer dus ook korte verplaatsingen te maken met je fiets, te voet, of maak gebruik van het openbaar vervoer. Neem deel aan de Dikketruiendag op 20 februari a.s. ontwikkeling in het HO) roepen iedereen op om woensdag 20 februari a.s. deel te nemen aan de negende editie van de Dikketruiendag. Deze editie richt zich ook dit jaar vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet dat je ook thuis of op het werk kan meedoen en zo je steentje kan bijdragen aan het verminderen van energiegebruik, met daaraan onlosmakelijk gekoppeld een reductie 2 boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je Enkele tips: ruimtes) gaat slapen 8 HEERS INFO

9 steden en gemeenten is het nooit meer donker. Stadsbewoners en omwonenden van bedrijven en sportterreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open sterrenhemel voorstellen. Overmatig kunstlicht is niet alleen nutteloos en een grote energieverspiller, het kan ook je gezondheid aantasten en de natuur ontregelen. Dieren worden een gemakkelijke prooi, aanrijdingen met wegvekeer neemt toe of aanvaringen met wegverlichting door aantrekking, aangetast worden. Sommige dieren komen door overmatige verlichtingen ook vroeger uit hun winterslaap. Trekkers zullen mogelijk ook te laat aan hun trektocht beginnen. Lichtvervuiling is eveneens funest voor de plantenwereld. Door lichtvervuiling kunnen immers groeistoornissen optreden. Sommige planten zijn immers afhankelijk van een donkere periode. Bovendien worden een aantal planten door overdreven verlichting sneller groen en blijven ze ook langer groen, waardoor hun winterse rustperiode verstoord raakt en ze meer gevoelig zijn voor vorst in lente en herfst. Daarnaast is duisternis, net zoals rust en stilte, een basiskwaliteit die we niet mogen laten verloren gaan. Wat kan jij doen? Kies voor een energiezuinige en milieuvriendelijke buitenverlichting: sensoren kunnen een handig hulpmiddel zijn. buitenverlichting wensen, zullen ze daar zelf wel voor zorgen. licht in de atmosfeer terecht komt. verlichte en te donkere plaatsen. verlichting die werkt op zonne-energie. minder door aangetrokken. Voor meer informatie: tel , SOS papierberg In onze dagdagelijkse bezigheden staan we zelden stil bij ons papiergebruik. We gebruiken papier om op te schrijven, om op af te drukken, als we kopiëren, om op te tekenen... en telkens grijpen we naar een nieuw vel. Ongeveer 15 % van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bestaat uit papier- en kartonafval. Het wordt gelukkig vooral selectief ingezameld om te recycleren, Een bus vol afval in vele toepassingen: brieven, kranten, reclamebladen, tijdschriften, kartonnen verpakkingen, Een groot deel daarvan valt ongevraagd in je brievenbus. Dit ongewenste papierafval kan je makkelijk verminderen door: om ongeadresseerde reclame en gratis regionale bladen te weigeren. De sticker kan je gratis bekomen bij de dienst bevolking van de gemeente, bij Limburg. geadresseerde reclame tegen te gaan. Surf naar of bel gratis naar Bezin eer je print! Ook op school en op kantoor gaan we soms achteloos en verkwistend om met de kostbare grondstof die papier is. Het computertijdperk heeft, anders dan verwacht, niet tot minder papiergebruik geleid. Het wijzigen van onze slechte gewoonten blijkt een werk van lange adem. Nochtans kunnen we met een paar eenvoudige dingen de papierberg verminderen: papier voor notities of voor een proefafdruk. probleemloos van het scherm gelezen worden en writer geen probleem meer. NEE GRATIS PERS door de printer stuurt. Voor meer informatie: 3870 Heers, tel , NEE RECLAMEDRUKWERK Vandaag werken aan een papierarm morgen www. HEERS INFO 9

10 Trek alvast een fluovestje aan en neem de grijper in de hand, want ook in 2013 trekken we weer samen ten strijde tegen zwerfvuil tijdens de jaarlijkse actie Straat.net. Wil je als school, vereniging of gewoon met een hoopje vrienden een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kan je je tot 15 februari 2013 inschrijven bij de milieuambtenaar, Patricia Knaepen, tel , Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2013 trekken we dan collectief de straat op om de gemeente vrij te van je gemeente een straat om op te ruimen, waarbij je 15 per opgeruimde kilometer kan verdienen. De organisatoren van de actie, Limburg.net in samen- Wens je toch nog meer informatie vooraleer je je handen uit de mouwen steekt? Kom dan zeker eens langs bij de milieudienst of surf naar Limburg.net organiseert een selectieve inzameling van kaars- en kurkresten op het containerpark en in Kringwinkels Bij een gezellig avondje zorgen kaarsen en een flesje wijn vaak voor extra sfeer. Na zo n avond blijf je vaak zitten met kaarsresten en kurken. Deze hoef je niet langer meer bij restafval te gooien, want kaarsresten en kurken worden vanaf nu selectief ingezameld via het containerpark en de Kringwinkels. De inzameling van deze twee fracties gebeurt in samenwerking met het sociale tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit uit Scherpenheuvel- Zichem. In het kaarsenatelier worden de kaarsenresten gerecycleerd tot tuinkaarsen. Het kurkafval dat ingezameld is, wordt vermaalt tot kurkgranulaat. Dit granulaat wordt als natuurlijk isolatiemateriaal verkocht. De sorteerregels voor kaarsresten: Toegelaten bewerkt Niet toegelaten in aardewerk, glas, plastiek De sorteerregels voor kurkresten: Toegelaten alle andere voorwerpen in kurk eraan vast gehecht Niet toegelaten beschermkappen, enz. (bv. van likeurflessen) 10 HEERS INFO

11 De gemeente Heers was één van de tien deelnemende werd de steun van de Vlaamse Overheid toegezegd. Ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek bekend en blijkt dat zowel inzake gezondheid als inzake milieuhinder een positief beeld wordt geschetst. Inwoners uit Heers ondervinden over het algemeen minder hinder als gevolg van milieuproblemen zoals geluidsoverlast, geurhinder of luchtvervuiling. voorgeschoteld gaande van de mate van alcoholgebruik, overgewicht, rookgedrag, beweging, medicijnengebruik tot lichthinder, geluidshinder, watervervuiling, sluikstorten, ratten, hondenpoep, terugbezorgd. Zie hieronder de belangrijkste resultaten voor Heers op een rijtje: Gezondheid matige fysieke activiteit (recreatiesporten, wandelen, tuinieren of zelfs dweilen) wordt bij 38 % van de ondervraagden niet gehaald. overgewicht en 13 % zelfs aan ernstig overgewicht. per week groenten en 38 % minder dan 5 keer per week fruit. dagelijks. aan rook. schimmel- en vochtplekken in de woning. 29 % minstens enkele keren per maand gebruik van luchtverfrisser. minstens enkele keren per maand gebruikt. gezondheidskosten moeilijk tot onmogelijk in het budget past. Milieuhinder druk wegverkeer. slecht onderhouden fietspaden. hinder. bouwbedrijven. Zorgwonen Oplossing voor silobanden van landbouwers vroeger zeer gebruikelijk en is vandaag terug aan een opmars bezig. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van het samenwonen van verschillende generaties heeft de Vlaamse regering in het decreet ruimtelijke ordening van maart 2009 voor een wettelijke regeling hierrond gezorgd. Wat ooit beter gekend was als kangoeroewonen wordt tegenwoordig zorgwonen genoemd. Dit is het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning om maximaal 2 oudere dus onder hetzelfde dak maar wel, deels, onafhankelijk van elkaar. Hoe aanvragen? Het creëren van een zorgwoning dient gemeld te worden aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, via een meldingsformulier zorgwonen. Ook wanneer de zorgsituatie stopt, verbouwingen of uitbreidingen nodig zijn om een zorgwoning te maken, is de medewerking van een architect en eventueel een bouwvergunning nodig. Voordelen Het grote voordeel van zorgwonen is dat beide gezinnen als een apart gezin beschouwd worden. Ieder gezin krijgt een aparte code in het bevolkingsregister, wat van belang is voor de van uitkeringen, studiebeurzen wordt rekening gehouden met zorgwonen. Landbouwers kunnen vanaf november 2012 een beroep doen op een inzamel- of ruilsysteem Landbouwers gebruiken oude autobanden om plastic folie, bijvoorbeeld over hun veevoer, silobanden. De hoeveelheid overtollige afvalbanden op Vlaamse landbouwbedrijven wordt geschat op zo n ton. Dankzij de overeenkomst kunnen landbouwers zich op een wettelijke manier van die silobanden ontdoen. Er wordt een inzamel- en ruilsysteem opgezet dat de landbouwers die hun (rundvee)activiteiten stopzetten of over weinig runderen beschikken toelaat een aanvraag in te factuur wordt terugbetaald. Binnen het ruilsysteem kan de landbouwer zijn oude silobanden inruilen voor nieuwe afvalbanden. De kosten voor deze ruiloperatie zijn ten laste van de landbouwer. Het ruilproject gaat van start vanaf januari 2013, het inzamelproject start in november 2012 en loopt tot eind december Meer info vind je via de volgende link: Meer info: Karolien Leonard HEERS INFO 11

12 Dienst Vrije Tijd Bib Boekbaby s een project van Stichting Lezen en de openbare bibliotheken in samenwerking met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. Dat is goed voor hun ontwikkeling en de band tussen ouder en kind. Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn vooral heel fijn en gezellig. Het is goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid. Vanaf 22 januari 2013 beginnen we in jouw consultatiebureau met het uitdelen van een gratis Boekbaby s-pakket aan alle baby s van 6 maanden. Dit pakket bestaat uit twee boekjes, een brochure met informatie over het project en met boekentips in een handige linnen draagtas. 9 maanden later, op het consult van 15 maanden, krijg je een uitnodiging om een pakket met 2 peuterboeken te gaan afhalen in de plaatselijke bibliotheek. Dit pakket word je gratis aangeboden door het gemeentebestuur. Om je te laten kennismaken met het mooie aanbod peuterboeken in onze bibliotheek, bieden we je kleine spruit graag een gratis bibkaartje aan. Toerisme Wandelbox Haspengouw Op zoek naar een origineel en recreatief eindejaarsgeschenk? Dan is de Wandel- De Wandelbox Haspengouw bevat de wandelkaarten van de tien bekende Greenspots in Haspengouw, plus twee extra kennismakings- berg nabij Kanne en eentje van het wandelknooppuntennetwerk in de Voerstreek. kost 15, het Landschapsdoeboek 30 en krijg je er nog een doetipboekje bij waarin alle doetips uit het Landschapsdoeboek verzameld worden in een handig meeneemformaat. Met het Landschapsdoeboek kan je je ideaal voorbereiden voor een van de Greenspots. Het bevat achtergrondinformatie over het landschap, de fauna en de flora en is mooi geïllustreerd met prachtige foto s en handgetekende kaarten. onderweg of een gezellige picknick. Sport & jeugd Noteer alvast volgende data in jouw agenda Donderdag 27 december 2012: filmnamiddag voor alle kinderen van Heers. Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst: , Badminton Ieder jaar stelt Bloso een sporttak in de kijker en dit jaar is dat badminton. De gemeente speelt hier graag op in en heeft dan ook vele lessenreeksen badminton georganiseerd: s maandags van 10u30 tot 11u30 voor 50-plussers, s donderdags van 17u30 tot 18u30 voor kinderen van het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar en s vrijdags van 19u30 tot 20u30 voor jongeren van het 1 ste, 2 de en 3 de secundair onderwijs. De lessen kenden een groot succes. 12 HEERS INFO

13 Scholenveldloop Op woensdag 26 september werd voor de dertiende keer de jaarlijkse veldloop georganiseerd voor alle kinderen van de Heerse scholen, dit in samenwerking met de gemeente Heers en de sportraad. De meisjes en de jongens van ieder leerjaar liepen apart. De drie eersten van elke categorie mochten op het podium en kregen de gouden, zilveren of bronzen medaille. Ook de andere kinderen kregen een medaille die werd uitgereikt door de schepenen en de leden van de sportraad. De leuze is nog steeds: HEERS INFO 13

14 Sociale zaken van twee militairen van de Koninklijke School voor Onderofficieren. Stany Van Oostveldt, Eerste Sergeant en Lemmens Filip, onze kinderen een super toffe dag. De kinderen keken vol verbazing toen een groot legervoertuig vol met militaire spullen stopte voor onze kinderopvang. De twee militairen legden de kinderen uit wat de taken van militairen zijn. Sommige kinderen dromen van een militaire training en kampen. Striktheid, nauwkeurigheid en discipline zijn sleutelwoorden bij het leger. De kinderen leerden dan ook netjes hun beurt af te wachten om militaire kledij aan te trekken en zich te laten camoufleren. Nadat ze omgetoverd waren tot militairen konden ze hun tenten opslaan en werd de Sluiting tijdens de kerstvakantie gesloten vanaf 12u30 en met vrijdag 28 december 2012 gesloten vanaf 12u30 Nieuws van de Gezondheidsraad Gezondheidswandelingen voor derde en vierde leerjaar deel aan de gezondheidswandelingen die de gezondheidsraad organiseerde. De leerlingen van De Bilter beten de spits af op 4 oktober. De kinderen die school kinderen kwamen verkleed naar de wandeling. De gezondheidswandeling liep de kinderen meer over de fauna en de flora. Wandelen vergt energie. Voordat er gestart werd met de wandeling maakten de kinderen pompoensoep. De voorzitster van de gezondheidsraad trakteerde op heerlijke heksenprotten. 14 HEERS INFO

15 Uniek aanbod: sessie gezonde voeding en bewegen voor vrouwen Nog enkele weken en we vieren weer Nieuwjaar. je alvast een beetje door je een uniek en gezond aanbod voor te stellen. We weten allemaal dat gezond eten en bewegen tal van voordelen heeft voor onze gezondheid. Toch lukt het niet altijd om te blijven hebt nog niet de sport gevonden die bij jou past, je hebt nood aan deelname in groep zodat je elkaar kan stimuleren, je moet je te ver verplaatsen We bieden jou tegen een voordelige prijs een sessie voedingslessen aan gecombineerd met verschillende sporten. Omdat de meeste mensen nogal een druk leven hebben, worden de lessen tweewekelijks georganiseerd. In de voedingslessen leer je hoe je gezond en lekker kan eten. Bovendien worden tips gegeven om gewicht te verliezen zonder dat je een hongergevoel hebt. De voedingslessen worden afgesloten met een om de consument op een bewuste en kritische manier inkopen te leren doen. Na een korte theoretische inleiding volgen praktische oefeningen waarbij je etiketten leert lezen en producten vergelijken. Tijdens de bewegingslessen kan je kennis maken met een aantal We geven je een overzicht van de sportlessen: Kennismaking Infraligne (Sint-Truiden) tevreden klanten te spreken. Bij Infraligne kan je op een verantwoorde manier en onder begeleiding afslanken. gewrichten worden ontlast. De infraroodwarmtestraling dringt tot 4 cm diep door de huid en vetlaag en zorgt voor ontgifting (verbeterde stofwisseling). De bloedsomloop wordt gestimuleerd en de elasticiteit van de spieren wordt niet alleen mooier en strakker, maar ook gezonder. Badminton (Heers) Het leuke van badminton is dat je het in teamverband niet sterk voor te zijn. Zumba (Heers) Zumba kan door alle leeftijden gedaan worden. Het is uiterst effectief, je verbrandt er tot 1000 calorieën per werk je aan je onderlichaam, je buikspieren, middel en je bovenlichaam. En het mooiste van alles is dat de leren techniek is. Zumba heeft van aerobics de afwisselend rustige en snelle bewegingen en het principe van weerstandsvermogen behouden om het maximum aantal calorieën te verbranden en de spiermassa te vergroten. Nordic Walking (Heers) Nordic Walking is sportief wandelen met speciale stokken. Het is een leuke sport voor elke leeftijd. Iedereen kan Nordic Walking aanleren. De comfortabele wandelbewegingen en de frisse buitenlucht werken bovendien en verminderen de belasting op knieën, heupen, enkels en wervelkolom. Niet minder dan 90% van alle Aquatraining (Sint-Truiden) niet te kunnen zwemmen. Fietsen (Heers) We maken samen een gezellige fietstocht in onze prachtige gemeente. Hoewel fietsen geen wondermiddel is waarmee je in een handomdraai kilo s aan overgewicht zult kwijtraken, kan dagelijks een blokje om fietsen je wel helpen op een veilige manier extra verbrandt niet alleen calorieën tijdens het fietsen, maar gespierd lichaam. De voedingslessen gaan telkens door van 19u30 tot 21u en dit op dinsdag 10 januari, 7 februari, 14 maart, 18 mei, 16 mei en 13 juni Let op: de les op 10 januari start om 19u, zodat we jullie nog extra informatie kunnen geven rond praktische zaken. De lessen worden gegeven door mevrouw Prijs? De deelnameprijs bedraagt 50 voor de 12 lessen. Dit is dus slechts 4,17 per les. Sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor mensen die deelnemen aan bewegingslessen. Informeer je bij jouw ziekenfonds. Schrijf snel in, want de groepsgrootte is beperkt tot 18 deelneemsters. Waar? Kleine feestzaal van het administratief centrum (ingang Salvialaan). Inschrijven kan bij het gemeentebestuur van Heers, dienst sociale zaken op maandag 17 december tussen 17u en 19u, op vrijdag 21 december en donderdag 3 januari tussen 9u en 12u. Indien deze data voor jou niet passen, kan je bellen voor een afspraak: of Info? voor Nordic Walking en rackets voor badminton. Voor te brengen. In onze gemeente wonen heel wat mensen die deel uitmaken van de Sikhsgemeenschap. Omdat we weinig kennen van hun cultuur en godsdienst organiseren we een bezoek aan de Sikhs-tempel in Hoepertingen. Via een kookworkshop maken we kennis met de eetgewoonten van de Sikhs. Bezoek aan de Sikhs-tempel: woensdag 6 februari 2013 van 13u30 tot 16u30 We gaan via een carpoolsysteem. Vertrek aan de achterkant van het administratief centrum om 13u. Inschrijven voor 30 januari via mail telefonisch: of fax Kookworkshop: donderdag 28 maart om 19u30 in de keuken van het administratief centrum. Inschrijven voor 18 maart via mail telefonisch: of fax Tai chi wekt een grote mentale kracht op. De gestructureerde bewegingen zorgen voor een rustigere en meer geconcentreerde geest. Het is die herwonnen rust en concentratie die ons beter leert omgaan met het teveel aan stress in onze activiteiten van elke dag. Zowel jongeren als ouderen kunnen de weldoende effecten van tai chi leren ervaren. We organiseren zowel s namiddags als s avonds tai chi. De lessen worden gege- sporthal en dit op woensdag 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart. De middaglessen gaan steeds door van 14u tot 15u in jeugdhuis Hall 20 en dit op dinsdag 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart. 25 euro 5 lessen Deelnemers kunnen kaarten kopen in het administratief centrum op maandag 4 februari van 17u tot 19u en op vrijdag 8 februari van 9u tot 12u. Op donderdag 7 maart 2013 om 19u30 kunnen vrouwen in de kleine feestzaal van het administratief centrum (ingang via Salvialaan) deelnemen aan de sessie Voor alle vrouwen die 50 jaar worden in 2013 organiseren we een vorming rond borstkanker. Het wordt geen saaie vorming, maar een gezellige avond. Tijdens de vorming wordt naast borstkanker ook over volgende thema s gesproken: menopauze, osteoporose, baarmoederhalskanker, incontinentie, De gezondheidssessie verloopt op een ontspannende manier. Bij een kop koffie wordt er gepraat over de verschillende thema s. - Voor wie? (voorwaarde: 50-plusser). Inschrijven: vóór vrijdag 1 maart via of tel: , fax: HEERS INFO 15

16 In ons vorig infoblad kon je lezen dat onze gemeente een hartdefibrillator heeft gekocht. Wij willen een hartveilige gemeente worden. De gezondheidsraad werkt slachtoffer mee gered. Om Heers echt hartveilig te maken, Een aantal personeelsleden van het gemeentebestuur Stel: je wandelt naar de bakker en onderweg zie je iemand in elkaar stuiken. Hartstilstand denk je. Dan begint de race tegen de tijd. Want jij kan dit slachtoffer redden. Het ergste wat je kan overkomen in zo een noodsituatie is dat je niet weet wat je moet doen. Daarom bereidt de gezondheidsraad je er in samenwerking met Wil je jouw steentje bijdragen tot een hartveilig Heers? Schrijf je dan in voor een opleiding die je gratis wordt aangeboden door de gezondheidsraad in samenwerking met het Rode Kruis Heers. Opleidingen: De lessen vinden plaats in het Lokaal van het Rode Kruis, Weerstanderstraat 3c aan de kerk van Heers. Inschrijvingen bij de dienst sociale zaken van het gemeentebestuur: tel: , fax: of Kan je er niet bij zijn op voorgestelde data? Geef dan je naam en contactgegevens door en wij houden je op de hoogte van nieuwe data. De elektroden van dit volautomatische toestel kleef je op de borstkas van het slachtof- dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, dan zal het toestel sproken instructies. Zo helpt het toestel je tijdens de hulpverlening. Handig en heel Het Rode Kruis Heers zoekt vrijwilligers Vrijwilligers zijn de ruggengraat van het Rode Kruis en maken het Rode Kruis tot wat het is. Maar het Rode Kruis heeft steeds nieuwe vrijwilligers nodig om te kunnen inspelen op nieuwe noden. Jouw inzet is dan ook heel erg welkom! De afdeling Heers heeft alle soorten helpende handen nodig. Je kunt boeken uitlenen in een ziekenhuis, lesgeven, mensen bezoeken, administratief werk doen, eerste hulp verlenen, ziekenvervoer doen,... De ene taak zal je al beter liggen dan de andere. Samen met jou wordt gezocht naar een boeiende taak op maat. Het belangrijkste is dat je het graag doet. Info: Agnes Paquay, voorzitter, Paul Lennertz, ondervoorzitter, Nieuws van de ouderenadviesraad Infoavond inbraakpreventie De ouderenadviesraad en de gezondheidsraad nodigen je uit op een uiteenzetting Korte inhoud van de avond: Eerste deel: worden van woninginbraak) Tweede deel: laten uitvoeren bij je thuis? Iedereen krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de uiteenzetting. de politie. Deze infosessie is gratis. De uiteenzetting vindt plaats in de kleine feestzaal van het administratief centrum op 31 januari 2012 om 19u30. Inschrijven voor 15 januari bij de dienst sociale zaken: tel: fax HEERS INFO

17 UNIZO-Heers krijgt LOLO voor Beste Ledencampagne 2011 UNIZO-Heers heeft de UNIZO-LOLO voor Beste Ledencampagne 2011 gekregen omdat het bestuur zorgde voor de grootste procentuele stijging van UNIZO-leden in UNIZO-Limburg reikt deze LOLO s, de Limburgse Oscars voor de Lokale Ondernemersverenigingen, al voor het vierde jaar op rij uit aan de beste initiatieven van onze lokale ondernemersverenigingen. In bijna elke Limburgse gemeente is er een lokale ondernemersvereniging van UNIZO actief. Dit lokale UNIZO-bestuur is het gezicht van UNIZO in de gemeente en onderneemt actie om de (lokale) belangen van de zelfstandige ondernemers te behartigen. In totaal werden tijdens de jaarlijkse bestuurdershappening van UNIZO-Limburg 5 LOLO s uitgereikt in 5 verschillende categorieën. Elke winnaar kreeg een unieke (weliswaar ludieke) LOLO en een waardebon voor een vespa-arrangement voor 2 personen. SVK Land van Loon vzw Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Land van Loon vzw is werkzaam in de gemeentes Heers, Herstappe, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. Het SVK huurt woningen en appartementen en verhuurt ze door aan huurders die op de privé-markt weinig kans maken. Loon vzw kunnen terecht op de zitdagen. Er is een zitdag op elke eerste en derde dinsdag van de maand telkens van 9 tot 11 uur op het kantoor in het administratief Volgende documenten dienen alvast meegebracht te worden bij de inschrijving: Op basis hiervan kijken we na of je in aanmerking komt. Het SVK staat in voor de verhuring van jouw pand en is verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen, m.a.w. je geeft jouw werken uit handen, zonder enig risico voor jou. Voor meer info zie op zaterdag 8 december Op zaterdag 8 december a.s. van 14u tot 21u organiseert woon- en zorgcentrum Berkenhof hun eerste kerstmarkt. De bedoeling is om er een gezellige namiddag van te maken met de bewoners, familie, vrienden, kennissen en inwoners van Heers. en je kan genieten van een hapje en een drankje aan democratische prijzen. De opbrengst zal grotendeels gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten binnen het woon- en zorgcentrum. Wens je je misschien ook een systeem aan te schaffen? Heers Is als onderneming gestart op 1 september 2004 en is nu reeds een bedrijf met een 60-tal gemotiveerde medewerkers. goedkoop huishoudelijke hulp krijgen (poetsen, wassen, strijken, klein naaiwerk en koken). Een lage kostprijs van 7,50 per uur en geniet 30 % werknemer is verzekerd voor arbeidsongevallen en Dienstenbedrijf / PWA vzw HeDiOr Heers biedt je: 6,00 per dag Geïnteresseerd? 3870 Heers Tel.: Fax.: Openingsuren: Woensdagnamiddag: 13u tot 16u30 Goedkoop * Gemakkelijk * Legaal HEERS INFO 17

18 Burgerlijke stand en bevolking Overlijdens Simonne Van Eyck Thérèsia Strauven Roger Debroux Luc Vandoninck Valèrie Vis Geboorten Fien Guffens Barbara Delvaux Ethan Larose Giel Hannosset Ferre Beckers Emma Geysenbergs Skye De Smet Huwelijken Bart De Smet en Veerle Byloos Fabio Flemings en Ellen Roux 50 jaar gehuwd 60 jaar gehuwd 65 jaar gehuwd 18 HEERS INFO

19 OCMW Vrijwilligers gezocht voor dienstencentrum en In het dienstencentrum kan een vrijwilliger zich nuttig maken door te helpen bij activiteiten: het kan gaan om begeleiding van uitstappen, begeleiding van wandelingen, het klaarzetten van tafels voor koffie en taart, afwassen, toogwerk bij dansnamiddag etc. In onze gemeente is de MMC ziekenhuis, het postkantoor, de bank, de winkel, de apotheek wil maar zich niet meer met de wagen of het openbaar vervoer kan verplaatsen, kan een beroep gemeente brengt de aanvrager tegen een vergoeding naar de gewenste plaatsen en terug. Een omniumverzekering is inbegrepen. De centrale is bereikbaar op het nummer (tijdens de kantooruren). naar vrijwillige chauffeurs. Wie interesse heeft, neemt best contact op met het OCMW op het nummer Seniorenoppas, dienstverlening op maat 50-plus bij vzw IN-Z (voorheen ISIS) terecht voor oppashulp. Onder oppashulp verstaan wij: ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijkse leven, gezelschap houden en huiselijkheid creëren (zorgen voor een dagelijkse babbel, gezelschap houden, een gezelschapsspel spelen, aanwezig zijn in de directe leefomgeving en eventueel tegelijkertijd de huiselijkheid van de omgeving vergroten door bv. de planten water te geven of een verstelwerkje te doen, voorlezen uit een boek of uit de krant, samen gaan winkelen, een bezoek brengen aan het kerkhof, wandelen in de buurt of in de tuin, ). Typerend voor vzw IN-Z is de flexibiliteit van de diensten. Er wordt in hoge mate rekening gehouden met de specifieke wensen en behoeften van de gebruiker. De geboden hulp is aanvullend op de bestaande zorg- diensten, alsook naar de aard van de dienstverlening. Vzw IN-Z biedt seniorenoppas zeven dagen op zeven, ook in blokken van twee uur en ook s avonds, in de weekends en op feestdagen. Meer informatie Vzw IN-Z regio Zuid-Limburg Sint-Truidersteenweg 85, 3700 Tongeren Tel (elke werkdag 9u-12u30) Dienst gezinszorg gezinszorg. Wie bij vervullen van huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging problemen ondervindt, kan een beroep doen op deze dienst. De dienst stelt gediplomeerde verzorgenden ter beschikking die gezinnen helpen bij de persoonsverzorging, die sociale en morele ondersteuning bieden en die huishoudelijke taken verrichten zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, was en strijk, bedden opmaken en verschonen, Vooraleer de hulp start, moet er een intake gesprek plaatsvinden met een maatschappelijk werkster van het duur van de hulpverlening. deze is afhankelijk van het inkomen van het gezin. Voor inlichtingen omtrent deze dienst en aanvragen, kan je terecht op het nummer van het Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst? bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan ,74 verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan ,33 verhoogd met 2.921,74 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x 3) van andere woningen, eigendom van jezelf of van een ander lid van het huishouden dan de gezinswoning. krediet of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Welke brandstof komt in aanmerking? De huidige aankoopperiode van de brandstof loopt af op 31 december gebeuren binnen de 60 dagen na leveringsdatum. Hoe vraag je de toelage aan? nagaan of je recht hebt op een verwarmingstoelage bij voorlegging van volgende documenten: recentste aanslagbiljet of minimaal 3 recente loonfiches, pensioenfiche, van alle gezinsleden pensioenfiche, EN kadastraal inkomen van onroerend goed anders dan de gezinswoning, van alle gezinsleden fonds: of op hun website: worden door de federale overheid. brandstoftank aan huis) het vullen van de brandstoftank Prijs Voor categorie 1 t.e.m. 3 is de tussenkomst afhankelijk van de gefactureerde prijs: hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt nog steeds tussen voor een maximum van liter per kalenderjaar. De minimale toelage bedraagt 210 voor liter. HEERS INFO 19

20 Telefoonnummers en openingsuren Administratief Centrum Tel.: Fax: Dinsdag: u Woensdag: u en u Donderdag: u Vrijdag: u Pensioenaanvragen Uitvoerende Technische Dienst Opheersstraat 96-98, 3870 Heers Tussen 8 u en 16 u: Voor dringende zaken: OCMW Tel.: Fax: Sociale dienst en administratie Dinsdag: 9u 11u30 Woensdag: gesloten Donderdag: 9u 11u30 Vrijdag: 9u 11u30 Dienstencentrum Dinsdag: 9u 16u30 Woensdag: 9u 16u30 Donderdag: 9u 12u30 Vrijdag: 9u 12u3 WACHTDIENSTEN Lokale Politie Administratief Centrum Tel.: Fax: Wijkagent Tanja Hollon: PWA-kantoor Tel.: Dinsdag: 9u 12u30 Woensdag: 9u 12u30 en 13 16u30 Donderdag: 9u 12u30 Vrijdag: 9u 12u30 v.z.w. Land van Loon - Sociaal Verhuurkantoor Tel.: Fax: Plaatselijke openbare bibliotheek Steenweg 146, 3870 Heers Tel.: Dinsdag: 16u -18 u Woensdag: 14u - 17 u Donderdag: gesloten Vrijdag: 18u - 20 u Zaterdag: 9u - 12 u Academie Haspengouw Beeld en Podium Nieuwe Steenweg 141, 3870 Heers (Veulen) Tel (ma, di, do, vr: vanaf 16u en wo vanaf 14u) Containerpark Heersestraat Opheers Tel.: Dinsdag: 13u - 16u Woensdag: 9u - 16u Donderdag: gesloten Vrijdag: 13u - 16u Zaterdag: 9u -15u Infocentrum Wonen van Stebo de en 4 de maandag van de maand tussen 14 en 16 u. Kind & Gezin Iedere 1 ste, 3 de (en 5 de ) dinsdag van de maand: u Iedere 2 de en 4 de vrijdag van de maand: u Babymassage: Iedere 2 de dinsdag van de maand: u v.z.w. Dienst voor Opvangezinnen De Bambi s Sittardstraat 40, 3840 Borgloon Fax: Spreekuren zijn enkel op afspraak op bovenstaand telefonisch een afspraak maken via bovenstaand nummer. DOKTERS APOTHEKERS PERIODE APOTHEEK STRAAT PC GEMEENTE/STAD TELEFOON Een overzicht van de wachtdienst van de apothekers voor de periode januari tot maart 2013, kan je vanaf eind december raadplegen op onze website Info over apotheken met wachtdiensten vind je ook op: of tel Tandartsen De wachtdienst van de tandartsen voor Limburg is te bereiken op het nummer en dit op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u. Unie van Professionele Osteopaten-Limburg vzw De wachtdienst loopt van 9u tot 17u en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat. Een wachtdienstsupplement van 10 wordt aangerekend bovenop het normale ereloon. De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen. Er is een centraal telefoonnummer voor de wachtdienst: Extra sluitingsdagen Het Hemeltje, de technische dienst, de bibliotheek, het containerpark, het en de wijkafdeling van de politie Heers zijn gesloten op maandagnamiddag 24 december, op dinsdag 25 en woensdag 26 december, op maandagnamiddag 31 december, dinsdag 1 en woensdag 2 januari, vrijdagnamiddag 4 januari a.s. Het Hemeltje zal daarenboven gesloten zijn op donderdag 27 en vrijdag 28 december a.s. Pers Indien je vereniging persbelangstelling wenst voor een evenement, kan je contact opnemen met de volgende correspondenten: Het Belang van Limburg en De Weekkrant Helena Wijnantslaan Heers gsm: Ralf Eicker Festraetsstraat 40 bus Sint-Truiden gsm: Erwin Reyskens Het Belang van Limburg en De Weekkrant Steenstraat Gingelom gsm: Raf Vanmechelen Het Nieuwsblad Houtmarkt Sint-Truiden gsm: Daan Billen website: gsm: Tandartsen De wachtdienst van de tandartsen voor Limburg is te bereiken op het nummer en dit op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18u. Unie van Professionele Osteopaten-Limburg vzw Tijdens de weekends en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse georganiseerd. De wachtdienst loopt van 9.00 u tot u en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat. Een wachtdienstsupplement van 10 wordt aangerekend bovenop het normale ereloon. De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen. Er is een centraal telefoonnummer voor de wachtdienst: Verantwoordelijkeuitgever: Gerald Kindermans Steenweg 161, 3870 Heers Realisatie: Drukkerij Boonen bvba Hamont 20 HEERS INFO

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Inhoud toolbox CO2-reductie

Inhoud toolbox CO2-reductie Inhoud toolbox CO2-reductie Datum: 7 oktober 2016 Aanwezig: Medewerkers van Bosman Watermanagement BV Deze toolbox is gepubliceerd op de publiocatieborden en de website van Bosman Besproken onderwerpen:

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 1. Je woont in... een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 een groot appartement of een huis met 3 à 4 slaapkamers? (+/- 120m²) 3 een groot huis met meer dan 4 slaapkamers?

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

De Top 10 Dieet Mythen

De Top 10 Dieet Mythen - 1 - De Top 10 Dieet Mythen Een dieet volhouden is nooit makkelijk, zeker niet met de overvloed aan dieet mythen. Het is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen effectieve afval technieken/strategieën

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om kou te lijden in de klas. Een ideale temperatuur voor een klaslokaal is 19 à 20 C. Is het in jullie

Nadere informatie

Gemiddelde score ecologische voetafdruk Toermalijn

Gemiddelde score ecologische voetafdruk Toermalijn Gemiddelde score ecologische voetafdruk Ruimte! Je woont in. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? 2 punten 34 punten een groot appartement of een huis met 3 à 4 slaapkamers? 3 punten

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Startdatum:... Gewicht:... BMI:... Streefgewicht:... Motivatie:

Startdatum:... Gewicht:... BMI:... Streefgewicht:... Motivatie: Startdatum:... Gewicht:... BMI:... Streefgewicht:... Motivatie:.................. Gezond afvallen betekent een verandering in je levensstijl, want blijvend afvallen bereik je niet met een crashdieet. Zo

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

Jouw ecologische voetstap

Jouw ecologische voetstap Jouw ecologische voetstap Een project van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem Najaar 16 Doelgroep: basisonderwijs: groepen t/m 8 Jaargetijde: najaar/ winter Plaats: op school. Dit project is een voorbereiding

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/4-000-euro-voor-het-milieu-nl-37/ 4.000 euro voor Grenzeloos Milieu 4.000 euro voor

Nadere informatie

Fossiele brandstoffen? De zon is de bron!

Fossiele brandstoffen? De zon is de bron! Energie 5 en 6 3 Fossiele brandstoffen? De zon is de bron! Filmpjes werkblad Doelen Begrippen Materialen Duur De leerlingen: weten dat fossiele brandstoffen hele oude resten van planten zijn. kunnen een

Nadere informatie

Draaiboek. Voor het organiseren van de WALK FOR WATER

Draaiboek. Voor het organiseren van de WALK FOR WATER Draaiboek Voor het organiseren van de WALK FOR WATER Websitetekst Omdat miljoenen mensen elke dag gemiddeld 6 kilometer stappen om drinkbaar water te halen, lopen Vlaamse kleuters, leerlingen en leerkrachten

Nadere informatie

Leren (kan je ) leren!

Leren (kan je ) leren! Leren (kan je ) leren! Leertips op maat van de middenschool Beste leerlingen en ouders, Het begrip leren leren klinkt jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren. We hopen dat er in de basisschool al

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk!

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk! Vrijwilligers voor de cafetaria/restaurant Voor onze cafetaria en het restaurant zijn we op zoek naar gemotiveerde, positieve en sociale vrijwilligers die de gebruikers van ons dienstencentrum een warme

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

BEWEEGTEST. Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum

BEWEEGTEST. Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum BEWEEGTEST Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum Benieuwd of jij je nodige dagelijkse portie beweging haalt? Vul dan de onderstaande test in! Wil je graag wat meer bewegen en hou

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er?

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er? Kraak je energiekosten Wat denk jij over klimaat en energie 2 Flauwekul. Opwarming van de aarde Mijn probleem niet, maar die van de volgende generatie. Bekommerd! Ik wil mee m n steentje bijdragen zodat

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Vragenlijst: interview 10.000 stappen

Vragenlijst: interview 10.000 stappen ID nr Vragenlijst: interview 10.000 stappen LEES: Goeiedag, Mr./Mevr., u spreekt met (naam interviewer), medewerker van Universiteit Gent bij de vakgroep Bewegingswetenschappen. Universiteit Gent voert

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans

Suiker in een gezonde leefstijl. Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Suiker in een gezonde leefstijl Een kwestie van balans Je lichaam heeft overal energie voor nodig. Sporten, werken, fietsen, wandelen, tuinieren,

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt

SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN. eenvoudig snel efficiënt SLANK WORDEN SLANK BLIJVEN eenvoudig snel efficiënt DIËTEN IS TRAINEN OM DIK TE WORDEN 1Als een beer in een winterslaap is en dus niets meer eet gedurende een lange tijd, doet de natuur iets slims. Het

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Binnenluchtkwaliteit Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Logo Antwerpen vzw Borstkanker Roken Vaccinaties Ongevallen Geestelijke gezondheid Voeding & beweging Milieu & Gezondheid Goed of fout? Binnen

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING VMBO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING Mensen maken op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen ontstaan uit resten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK!

VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK! VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK! Wanneer we spreken over duurzame ontwikkeling, de nood om meer ecologisch te leven, blijft meestal ongrijpbaar vaag wat dat dan wel is, een ecologische levensstijl?

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie The Bet

Achtergrondinformatie The Bet Achtergrondinformatie The Bet Wedden dat het ons lukt in 2 maanden 8 % CO 2 te besparen! In 1997 spraken bijna alle landen in het Japanse Kyoto af hoeveel CO 2 zij moesten besparen om het broeikaseffect

Nadere informatie

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen.

Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst. Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Roos Hensen Fijn wonen vragenlijst Ben jij blij met je huis en de spullen die erin staan? Beantwoord de volgende vragen om daar achter te komen. Fijn wonen vragenlijst Persoonlijke vragen: Wat vind je

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

STERK AAN HET WERK: cursus is reeds gestart en loopt verder op onderstaande data

STERK AAN HET WERK: cursus is reeds gestart en loopt verder op onderstaande data Beste lezer, Herstelwijzer is de naam van een ambulant, vrij toegankelijk vormings -en behandelaanbod georganiseerd door VZW Hestia en Alexianen Zorggroep Tienen in samenspraak met verschillende netwerkpartners

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie