MAKADIF Make A Difference Microfinance for women in The Gambia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAKADIF Make A Difference Microfinance for women in The Gambia"

Transcriptie

1 Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Linda Wenzel en oprichtster van Makadif (make a difference) ontwikkelingsprojecten voor vrouwen in The Gambia. Makadif is een particulier initiatief ten behoeve van algeheel welzijn van vrouwen in The Gambia en opereert voornamelijk in de regio Gunjur, zuid Gambia. Sinds ongeveer 2006 woon ik permanent in The Gambia waar ik dit initiatief ben gestart. Heb een VluchtelingenWerk verleden als sociaal cultureel werker waardoor ik het werken met vrouwen altijd heel boeiend heb gevonden. Met mijn plannen om naar Gambia te emigreren is daarmee ook het werken met vrouwen meegegaan. Na jaren lang rondreizen in het huidige thuisland heb ik besloten om mij in eerste instantie bezig te houden met microfinanciering aan vrouwen om hen te ondersteunen bij een betere emancipatie en of positie in de samenleving. Inmiddels zijn de activiteiten uitgegroeid met alfabetiseringslessen en een geboortebeperkingsprogramma. Doordat ik mij uiteindelijk in Gunjur ben gaan vestigen concentreert mijn werkgebied zich vooral in of rond deze plattelandsgemeente in het zuiden van Gambia. De bevolking leeft er in het bijzonder van landbouw. Vrouwen moeten hier elke dag keihard werken om hun moestuintjes te bewerken. Twee maal per dag zie je vrouwen naar de tuinen gaan om hun gewassen te bewateren. Het water komt uit nabij gelegen putten waar de dames de emmertjes water soms op een diepte van 10 tot 15 meter omhoog moeten hijsen met de hand. Daarna verkopen zij hun goederen op de locale markt of aan handelaren die deze dan voor vaak verveelvoudigde prijzen op de markt aanbieden. Naast deze activiteiten behoren de vrouwen natuurlijk ook voor de familie te zorgen. Dagelijks eten koken voor de familie (minstens 10 tot 15 personen), alle wasgoed met de hand wassen en alle andere huishoudelijk taken verrichten. De dames zijn vaak ongeschoold en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Zij maken weinig kans om ooit met het hoofd boven maaiveld uit te komen. Vandaar mijn initiatief om deze vrouwen een handje op weg te helpen. Het hele initiatief wordt grotendeels gesponsord vanuit Nederland. Onder andere door individuele sympathisanten maar ook kleine organisaties uit voornamelijk de Welzijnsector. Naast de sponsorgelden uit Nederland, heb ik door onbenutte ruimte op mijn compound, besloten 2 dubbele kamers plus douche en toilet gelegenheid te laten bouwen. Op deze manier kan er naast de financiering uit NL ook inkomsten gegenereerd worden in Gambia zelf. Deel van de opbrengst uit Papa s Freedom bed & breakfast gaan ook naar de projecten van Makadif. Wat voor mij heel belangrijk in dit werk is de dames door mijn poort te zien binnen komen om vol trots en zelfvertrouwen hun terugbetalingen te kunnen komen doen. Uiteindelijk is dit het moment waar het mij om gaat en waarom ik zolang mogelijk met dit werk door wil kunnen gaan. En natuurlijk het besef dat je met relatief zo weinig middelen een ander zo veel zelfvertrouwen kunt bieden bevestigd voor mij daarom ook dat er iets zinnigs gebeurt met de geboden hulp. Juist door het beheer in particuliere handen te houden kan de noodzakelijke hulp, doelgerichte ondersteuning en adequate nazorg plaatsvinden die voor het slagen van deze projecten van zo groot belang zijn. In tegenstelling tot groter opgezette initiatieven waarbij een hele organisatie gemoeid is denk ik daarom dat juist de kleinschaligheid van Makadif doeltreffender zal zijn. Gaande weg zullen vrouwen vanzelfsprekend behoefte krijgen aan feedback en/of andere niet voorziene ondersteuning. Door de kleinschaligheid ben ik beter in staat sneller in te springen op hulpvragen, terwijl bij grotere initiatieven deze essentiële hulp vaak lang weg- of zelfs uitblijft. Het beoordelen van de persoonlijke situatie en de toewijzing van een passende renteloze bijdrage gebeurt door mij persoonlijk.

2 Voordat financiële hulp wordt geboden, moet duidelijk zijn dat op geen enkele andere wijze financiële hulp mogelijk is. De hulp is niet gericht op structurele inkomensondersteuning van de aanvraag(st)er, maar zal éénmalig zijn. De bijdrage wordt verstrekt om beter perspectief in primair levensonderhoud te bieden en is afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden van de persoon of het gezin. Het getoonde besef van verantwoordelijkheid is bij de toekenning van de bijdrage doorslaggevend. Met al deze gegevens wordt gestreefd naar een leefbare overeenkomst waarin de wijze en duur van terugbetaling in goed overleg wordt vastgelegd. Hierna volgen de microfinancieringsprojecten die vanaf september 2007 tot dusver van start zijn gegaan. Terugbetaling van de renteloze financieringen is al in volle gang of soms al afgerond. De dames komen tot nu toe de in hun contract vastgestelde afspraken over het algemeen heel goed na. Daarnaast beschrijvingen over de alfabetiseringslessen en het geboortebeperkingsprogramma.

3 Hady Jallow, Maakte met behulp van andermans faciliteiten batiks die zij probeert te verkopen. Met de opbrengsten van de verkoop hoopt zij een keer in haar leven de jaarlijkse Hajj naar Mekka te kunnen bekostigen en haar gezin van zes meer financiële ruimte te geven. De bijdrage die Hady is verleent was om benodigde materialen aan te schaffen om haar batiks in het vervolg aan eigen huis te kunnen maken. Hiermee is zij dus niet meer afhankelijk van anderen en kan zij het geheel in eigen hand houden. Daarnaast kan zij nu thuis blijven zodat zij tegelijkertijd klaar kan staan voor haar gezin. Verder wordt Hady ook via Makadif geholpen haar doeken op de Nederlandse markt aan te bieden. VluchtelingenWerk Maasdelta- Steunpunt Integratie Vlaardingen (SIV) biedt Hady s werk aan tijdens promotiemarkten, interculturele bijeenkomsten en andere gelegenheden. Hady heeft een micro van D5000 (= ongeveer 175) en heeft deze eind januari 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Amy Seka Moeder van 6 schoolgaande kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. Amy komt uit Senegal en is getrouwd met een Gambiaan. Hij is visser en probeert dagelijks de kost voor zijn gezin van 8 te verdienen. Dat valt niet mee want de visvangst en opbrengst is de laatste jaren alleen maar verminderd. Amy is nu ongeveer 15 jaar in Gambia. Amy wil haar gezin financieel ondersteunen door het maken van parfums en incent. Van haar moeder heeft zij geleerd hoe en met welke ingrediënten deze parfums en de inscent gemaakt kunnen worden. Moeder deed dit al toen Amy nog een klein meisje was. Haar moeder reisde voor de verschillende ingrediënten naar Senegal, Burkina Faso, Bamako (hoofdstad Mali) Guinea Conakry en andere omliggende landen. Proces in een notendop: Het hoofdbestanddeel van deze parfums en/of incent komt uit de Arabische staten zoals Dubai, Saoudi Arabia e.a. Het is een blok van samengeperste planten, boom- en bloemsappen. Deze blokjes van ongeveer 1x1 cm zijn heel sterk en intens van geur. Amy vermengt deze blokjes met verschillende andere ingrediënten, als olie, aromatic enz. en produceert hieruit een extract waarmee zij (body)parfums maakt. Ook doet zij in dit parfum zaden inmaken en laat deze minimaal 1,5 maand inweken. De zaden gaan tijdens dit proces sterk uitzetten en nemen alle geur van het parfum in zich op. Na het inmaken worden de geparfumeerde zaden per potje verkocht om in huis te branden als wierook. Amy heeft een micro van D6000 (= ongeveer 210) en heeft dit eind maart 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

4 Maryama Darbou Maryama is oudste dochter van een gezin zonder vader. Is samen met haar moeder financieel verantwoordelijk voor de overige zeven kinderen van het gezin. Schoolgeld, schoollunch, schoolkleding enz. enz. Moeder heeft een tuintje waar zij hoofdzakelijk tomaten verbouwd voor de verkoop en Maryama probeert met de verkoop van aardnoten haar financiële bijdrage aan het gezin te doen. Zij realiseert zich dat moeder al op leeftijd is en de tuin niet lang meer zal kunnen volhouden te bewerken. Verder heeft Maryama destijds door financieel gebrek maar nauwelijks haar lagere school af kunnen maken en er was in ieder geval geen geld meer om haar ook examen te laten doen in de Engelse taal. Deze schaamte wil Maryama haar broertjes en zusjes besparen. Maryama doet daarom een beroep op microfinanciering om een winkeltje in ladies items te beginnen. De winkelruimte is al tot beschikking van haar familie omdat oma daar voorheen al een handeltje had. Sinds oma is overleden wordt er eigenlijk niets meer met deze ruimte gedaan. Met de hulp van Makadif hoopt Maryama op een goed lopend winkeltje waar mee zij haar moeder snel kan verlichten van het zware werk op de tuin en voor haar broertjes en zusjes een garantie op scholing. Maryama heeft een micro van D5000 (= ongeveer 175) en heeft dit eind december 2008 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Maryama Galogha Maryama is moeder van 3 dochters en echtgenote van Kembu. Zij werkt in haar moestuin om het gezin van inkomsten te voorzien. Haar man Kembu is parttime onderwijzer op vrijwillige basis. Hij werkt op een naburig door buitenlanders gesponsord schooltje. Het gezin heeft nauwelijks inkomsten om van te leven. Maryama heeft in het verleden in Brikama bij Fact gewerkt. Een ontwikkelingsproject waarin locale artistieke vormen werden uitgevoerd en vorm gegeven. Zij heeft hier vele technieken vaardig weten te maken en zij wil nu graag met een van deze vaardigheden proberen haar eigen toekomst en die van haar gezin te veranderen. Zij heeft gekozen voor het maken van zeep. Op zeer indrukwekkende manier maakt Maryama nu zeep voor de locale markt. De zeep wordt voornamelijk gebruikt om de was te doen en soms als badzeep. Daarnaast heeft zij plannen om haar zeep nog meer te raffineren en te parfumeren zodat zij misschien (via Makadif) haar zeepjes ook kan aanbieden op de buitenlandse markt. Maryama heeft een micro van D1000 (= ongeveer 35) en heeft dit eind juni 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

5 Madiathou & Kadiathou Twee alleenstaande vrouwen die met dezelfde man zijn getrouwd. Manlief heeft altijd in een bakkerij gewerkt en is sinds 2,5 jaar overleden. De dames hebben allebei 4 kinderen van deze man. Zij wonen nu samen met de broer van hun echtgenoot, maar deze staat op het punt met zijn gezin te verhuizen naar een andere compound. Madi en Kadi gaan heel erg leuk met elkaar om, als twee zussen. Samen maken zij elke schooldag in de ochtend vispasteitjes en verkopen deze dan in de pauzes op de scholen aan de schoolkinderen. Daarnaast hebben zij een tafeltje voor hun huis waarop zij de gewassen van hun moestuin verkopen. De dames zijn naar mij toegekomen om een micro om hun verkoop aan de tafel uit te kunnen breiden met witte en rode olie om daarmee de inkomsten te verhogen. Naast de tafelverkoop blijven zij ook hun vispastei op de nabijgelegen scholen verkopen. Madiathou & Kadiathou hebben een micro van D6000 (= ongeveer 210) en hebben dit eind februari 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Mingnyantah Musu Kafoo (womens group Whats Supposed To Be ) Mingnyatah is een groep van ongeveer 45 vrouwen. De vrouwen zijn al lang samen actief en hebben in het verleden vele malen geprobeerd iets op poten te krijgen. Door gebrek aan financiële middelen, raakte het geheel steeds maar weer in de slob. Binnen de groep zijn vele vaardigheden aanwezig. Zoals batik maken, borduurwerken, zeep, riet verwerking etc. etc. De vrouwen hebben de wens om als eerste in Gunjur een Womens Cultural Arts Centre te beginnen. Natuurlijk moet daar eerst hard voor gewekt worden. Daarom willen zij (her)starten met het maken van zeep voor de handel. Dat is snelle handel en hier kunnen zij al vlug een goed begin kapitaal voor hun trade center mee opbouwen. Deze keer wilden zij hun plannen goed opstarten en zijn dus bij mij terecht gekomen om een micro financiering. Het enthousiasme van de vrouwen, de goed ge- organiseerde structuur binnen de groep, en de mooie toekomst plannen die zij hebben, heeft mij daartoe besloten deze micro toe te kennen. De groep heeft een micro van D8000 (= ongeveer 275) en deze hebben zij eind augustus 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

6 Ismaela (Uitzondering op de regel.) Ismaela; hardwerkende Ghanese vader van 4 kinderen. Is van oorsprong tuinier en verzorgt in opdracht van vooral buitenlanders in de omgeving verschillende tuinen. Heeft groene vingers en loopt normaliter met uiterste zorg alle bloemen en planten stuk voor stuk na tijdens de verzorging. Heeft momenteel geen opdrachten in de tuinen vanwege het droge seizoen en probeert nu met wat inkoop, verwerking en verkoop van vis zijn gezin te onderhouden. Momenteel is het de periode dat pijlstaart rog gevangen wordt. In Ghana wordt deze vis graag gegeten. Daarom komen in deze perioden vele Ghanese inkopers naar de kusten van Gambia om deze vis op te kopen voor export naar hun thuisland. Ismaela kent vele van deze inkopers. Omdat er momenteel niet veel werk voor hem is in de tuinen probeert Ismaela deze vis op te kopen. Deze droogt en zout hij dan en hoopt e.e.a. door te kunnen verkopen aan zijn Ghanese broeders voor export naar hun thuisland. Omdat het nu de periode is om deze vis te verhandelen is Ismaela bij mij terecht gekomen om hem te helpen. Er is een kortlopend (1/2 jaar) contract met hem afgesloten. De handel in deze vis gaat snel en is binnen enkele maanden weer over omdat zij dan niet meer gevangen wordt tot het volgende seizoen. Ismaela hoopt in deze periode voldoende vis te kunnen verhandelen zodat hij de rest van de droge periode met zijn gezin kan doorkomen. Zodra het regenseizoen weer aanbreekt zal er weer voldoende werk op de tuinen voor hem vrijkomen. Maar naast het verzorgen van de verschillende tuinen gaat hij wel in de toekomst proberen zich met verhandeling van vis bezig te houden, zodat hij heel het jaar rond een inkomen kan blijven behouden. Ismaela heeft een micro van D6000 (= ongeveer 210) en heeft dit eind augustus 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Fatou Mendi Fatou is moeder van twee kleine kinderen. Vader heeft een strandtentje waar hij in het hoogseizoen een drankje aan dorstige toeristen probeert te verkopen. Fatou heeft een moestuin waar zij verschillende groentes verbouwd. Als zij klaar is met haar werk op de tuin heeft zij voor de ingang van het huis een tafeltje waar zij haar gekweekte groentes aan de dorpsgenoten probeert te verkopen. Zij wil graag haar tafeltje uitbreiden met de verkoop van rode en witte palmolie. Een door Gambiaanse huisvrouwen zeer gewaardeerd product wat bij het koken wordt gebruikt. Fatou kan de olie zeer prijsbewust inkopen en deze dan later via haar tafeltje doorverkopen aan de huisvrouwen. Hiermee hoop zij zodra de kleintjes naar school kunnen dit wat gemakkelijker te kunnen betalen. Fatou heeft een micro van D5000 (= ongeveer 175) en heeft dit eind december 2008 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

7 Makady Dabou Makady is moeder van 8 kinderen. 1 daarvan is getrouwd en de overige zeven hebben de leeftijd van 7 tot 27 jaar. Makady is gescheiden en probeert zodoende al voor langere tijd haar business te runnen om haar familie te onderhouden. Zij maakt elke morgen ontbijt en s avonds warme maatlijden en verkoopt deze op een tafeltje vlak bij haar huis. De laatste periode was er veel financiële tegenslag en raakte haar achterdeurtje daar geheel aan op. Omdat Makady er alleen voor staat is zij ook verantwoordelijk onderhoud aan hun huis te plegen, en dat was zeer wel nodig. Vandaar dat zij al haar spaargeld daarin moest steken. Makady is naar mij toegekomen met het verzoek haar te helpen. Zij weet dat zij zaken kan doen, want daar heeft zij al lang haar onderhoud uit. Het enige wat momenteel ontbreekt is financiële steun om haar handeltje weer op te starten. Makady heeft een micro van D4000 (= ongeveer 135) en heeft dit eind maart 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Kanilay Kafoo Deze groep bestaat uit 24 vrouwen. Zij hebben zich onlangs verenigd en willen gezamenlijk proberen iets op te zetten. Zij hebben ook besloeten om met het maken en verkopen van zeep te beginnen. Omdat er al meerdere dames met productie en verkoop van zeep bezig zijn heeft de groep lang moeten wachten op een besluit. Deze grope maakt zich bijzonder omdat de dames de zeep buiten Gunjur voor de verkoop willen aanbieden. Daarmee zijn zij dus geen concurrentie voor de andere dames. Met de opbrengsten van de zeep willen zij een winkel gaan opzetten waar een groter assortiment wordt aangeboden dan nu het geval in de locale winkeltjes is. Het idee om een eerste kleine supermarkt in Gunjur te openen sprak mij wel aan en daarom heb ik deze groep een micro verleend. De Kafoo heeft een micro van D3500 (= ongeveer 120) en hebben dit eind februari 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

8 Hariyalah Hariyalah is moeder van 5 kinderen in de leeftijd van 7 maanden tot 19 jaar. Vader is 4 maanden geleden overleden. Hariyalah woont zoals gebruikelijk in de compound van haar schoonfamilie. Na het overlijden van haar man zorgt zij nu alleen voor haar kinderen en haar schoonmoeder. Haar inkomsten komen uit de verkoop van de groenten die zij in haar moestuin verbouwd. De producten verkoopt zij aan huis op een tafeltje als zij niet op het land aan het werk is. Haar tafeltje wordt nu uitgebreid met de verkoop van palmolie. De palmolie koopt zij in en verkoopt deze dan weer door aan de vrouwen uit haar buurtje. Hiermee schroeft Hariyalah haar inkomsten een beetje op en kan zij gemakkelijk de zorg voor kinderen en schoonmoeder aan. Hariyalah heeft een micro van D5000 (= ongeveer 175) en heeft dit eind mei 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Fatou Jatta Fatou is moeder van 8 kinderen waarvan er 4 schoolgaand zijn. De anderen zijn kleintjes tot aan een baby van 1,5 jaar. Haar man moet hard werken om het gezin en de rest van de familie draaiende te houden. Het meeste van zijn schamele inkomen gaat op aan schoolgeld voor de kinderen, medicijnen en als laatste voeding. Fatou wil haar steentje bijdragen door ontbijt te verkopen. Zij heeft besloten een tafeltje te beginnen voor haar eigen huis, zodat zij meteen bereikbaar voor haar kinderen is wanneer deze haar nodig hebben. Zij heeft het volle vertrouwen dat het haar gaat lukken goede zaken te doen. Haar drijfveer is de liefde voor haar man om hem te verlichten van de zware taak die hij financieel heeft. Daarom vertrouwd zij erop dat zij te zijner tijd in staat zal zijn hem te helpen. Fatou heeft een micro van D4000 (= ongeveer 135) en heeft dit eind mei 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

9 Olimathou Jatta Olimathou en haar man hebben een baby van haast 1,5 jaar. Tijdens haar zwangerschap en vlak na de bevalling was Olimathou niet in staat om voor haar financiële bijdrage aan de familie mee te werken. Voor die tijd probeerde zij wat met verkoop van aardnoten of de gewassen (tomaat, peper, enz) van haar eigen moestuintje. Oli komt van oorsprong uit Casamance - Senegal. Ook daar kennen zij de lekkernij pancake alleen de Senegalezen maken deze op een andere manier dan de Gambianen. Iedereen is dol op Olimathou s pancake. En wanneer zij deze soms maakt komen kinderen en volwassenen uit alle hoeken en gaatjes om deze bij haar te kopen. Inmiddels heeft ze dus lang genoeg thuis gezeten en is het tijd om weer aan de slag te gaan. Zij heeft besloten dat zij een handeltje van haar pancakes wil maken. Om dit op te realiseren heeft zij een begin kapitaaltje nodig. Oli heeft een micro van D2.500 (= ongeveer 85) en heeft dit eind april 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN Botèh Botèh heeft een zieke echtgenoot die niet meer kan werken. Samen hebben zij 10 kinderen waarvan er 7 schoolgaand zijn. Botèh heeft op vele manieren geprobeerd geld te verdienen om het gezin te kunnen onderhouden. Zij weet heel goed dat al haar kinderen en haar man afhankelijk van haar zijn en voelt zich heel erg verantwoordelijk voor hen. Zij is voor een micro gekomen omdat zij iets nieuws wilt proberen, namelijk de in- en verkoop van verrijkingsstoffen voor de moestuinen. De grond op de moestuinen is vaak erg arm aan benodigde stoffen om de gewassen goed te laten groeien. Dit kan opgelost worden met noodzakelijke bemesting om de grond weer te verrijken. Er zijn maar een paar mensen in Gunjur die deze meststoffen verkopen. De dichtstbijzijnde plaats waar dit ingekocht kan worden is Serrakunda (ongeveer op 50 km afstand). Botèh wilt het op en neer reizen voor lief nemen en toch haar voorraden in Serrakunda gaan halen. Zij weet dat vele vrouwen met moestuinen deze meststoffen nodig hebben, maar lokaal niet gemakkelijk kunnen kopen. Vandaar dat Botèh wilt proberen dit gat op te vullen. Botèh heeft een micro van D2.000 (= ongeveer 65) en heeft dit in augustus 2009 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN

10 Baodèh Baodèh is alleenstaande moeder van 5 kinderen, waarvan 1 getrouwd. Zij heeft al een tafeltje bij de markt waar zij haar oogsten van de moestuin probeert te verkopen. Om wat extra inkomsten te kunnen genereren wilt Baodèh haar handeltje uitbreiden met de verkoop van aardnoot pasta. Zij koopt de aardnoten in grote zakken en brengt deze vervolgens naar een maalmachine om er pasta van te laten malen. Voor de aardnoten en het maken van de pasta moet zij naar nabijgelegen Brikama afreizen. In Gunjur zelf kan dit niet. De pasta is een veelgevraagd product wat in traditionele maaltijden als Domoda wordt gebruikt. De Gambianen zijn er dol op. Baodèh heeft een micro van D2.000 (= ongeveer 65) en heeft dit in augustus 2009 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN Ami Denba Ami is alleenstaande moeder van een volwassen zoon en leeft zo als gebruikelijk in de compound van haar overleden echtgenoot. De compound is een Afrikaanse lodge waar reizende (vaak) Afrikanen hun plek voor de nacht kunnen vinden. Sinds het overlijden van Ami s echtgenoot zorgt zij mede voor de vele kinderen van overleden broers of zussen. De gehele familie in de compound bestaat uit zo n 25 personen. Ami heeft de directe zorg voor de twee kinderen van haar zus die ook is overleden. Daarnaast is er de moeder van haar echtgenoot, aan wie zij ook een deel van haar inkomsten moet afstaan. Omdat moeder nog in leven is heeft deze na het overlijden van haar zoon en Ami s echtgenoot de inkomsten uit de lodge overgenomen. Ami ziet dus niet of nauwelijks iets terug uit de schaarse inkomsten van de lodge. Daarom is zij gedwongen zelf iets te ondernemen. Van oorsprong komt Ami uit naburig Senegal en heeft daar nog vele contacten. Zij weet dat de vrouwenverenigingen (kafoo s) er graag dezelfde kleding dragen tijdens hun bijeenkomsten. De batiks in Senegal zijn van een slechte kwaliteit en de vrouwen zijn altijd op zoek naar goede batiks welke kleur behouden. De batik welke uit Gambia komt is daarin tegen van zeer goede kwaliteit en vanzelf dat de vrouwen in Senegal deze liever hebben dan de lokale batiks. Ami heeft al onderzoek gedaan voor het inkopen en verkopen van de uit Gambia afkomstige batiks. Zij kan deze voor een goede prijs inkopen in Banjul (hoofdstad van Gambia) en een kennis, die zelf een winkel in Senegal heeft, is bereid de batiks gratis voor haar naar Senegal te transporteren als daar bevoorraad moet worden. Ami kan dan op eigen gelegenheid richting Senegal reizen, de batiks oppikken en deze vervolgens door verkopen aan de vrouwen. Er is forse winst op de batiks omdat deze erg gewild en gewoonweg niet te krijgen is in Senegal. Ami heeft nu een micro van D (= ongeveer 250) en heeft dit eind november 2009 volledig terug betaald. AFGESLOTEN

11 Ami Badjie Ami is gehuwd en heeft 3 kinderen. Manlief is 3 jaar terug ziek geworden en naar UK gegaan voor behandeling. Deze is inmiddels wel terug in Gambia maar nog niet aan het werk. Ami heeft geprobeerd een inkomen te krijgen uit het maken van zeep en stijfsel maar is daar mee gestopt. Heel graag wil zij in Senegal tubes (speciale kleding voor dames) inkopen en in Gambia weer doorverkopen. De tubes zijn een zeer gewild kledingstuk voor dames en er is altijd vraag naar. Ami heeft ook al een groepjes dames om haar heen die de tubes zeker bij haar af gaan nemen. Om deze handel op te kunnen zetten is Ami naar Makadif gekomen voor hulp. Ami heeft een micro vand (= ongeveer 100) en heeft dit januari 2010 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN Nakumba Ceesay Nakumba is gehwd en heeft in totaal 8 kinderen, waarvan 3 schoolgaand en een baby. Voor de bevalling van haar laatste kindje maakte Nakumba op traditionele wijze batiks en verkocht deze aan huis. Ergens gedurende de zwangerschap is zij daarmee gestopt omdat het maken van de batiks te zwaar werk voor haar werd. Inmiddels is de baby er dus en wil zij heel graag haar handeltje weer oppikken. Alleen zij merkt dat het zelf maken van de batiks, met al het hete water en alle chemicaliën en kleurstoffen om haar heen geen goed plan is. De baby kruipt om haar heen en zij kan deze eigenlijk niet uit het oog verliezen. Wel wilt zij heel graag iets met stoffen e.d. blijven doen, daarom heeft zij een nieuw idee ontwikkeld. Zij gaat nu batiks inkopen en/of op kleur bestellen en wil daar in overleg met een locale kleermaker mooie design jurken of kleding uit laten maken. Deze kleding stukken kan zij dan ipv de batiks aanbieden aan de dames in Gunjur. Omdat haar business voorheen hoofdzakelijk uit het maken van batiks bestond, en haar materialen uit kleurstoffen, chemicaliën ed bestaan, komt zij nu naar Makadif voor hulp om haar plan uit te kunnen werken. Omdat Nakumba al heel goed weet hoe zij business kan maken en eigenlijk nu gedwongen is (voor de veiligheid van haar baby) om een andere koers te varen is besloten Nakumba te helpen bij het opnieuw opstarten van een handeltje. Nakumba heeft een micro van D5.000 (= ongeveer 150 ) en heeft dit eind april 2010 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN

12 Ami Seka Ami heeft met haar eerste microfinanciering een heel goedlopende business weten op te zetten in (body)parfums en incense voor in huis. Zij heeft haar werkgebied ver buiten Gunjur gekozen omdat de dames daar gemakkelijker hun geld uitgeven aan haar heerlijke parfums. Dagelijks reist Ami nu met openbaar vervoer naar Brikama, SerraKunda, Bakau en Senegambia om haar product aan de man te brengen. Zij heeft inmiddels ook al een groep vaste klanten weten op te bouwen, die haar telkens weer weten te vinden voor haar heerlijke producten. Ami gaat nu een doorstart en verdere uitdieping van haar business maken door, op veler verzoek van haar vaste klantenkring, ook uit Senegal dameskleding en/of schoeisel mee terug te nemen. Voor deze uitbreiding heeft Ami wederom een klein beginkapitaal nodig en is met dit voorstel om hulp van Makadif komen vragen. Het feit dat Ami haar afspraken tijdens het eerste contract altijd goed is nagekomen en omdat zij met haar eerste microfinanciering een goedlopende business heeft weten op te bouwen wordt de financiering haar toegekend. Ami heeft een doorstart micro van D4.000 (= ongeveer 125) en heeft dit in januari 2010 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN Lamin Jammeh Lamin is de oudste zoon van een gezin van drie. Hij heeft nog 2 jongere zusters en zijn ouders zijn al behoorlijk op leeftijd. Sinds zijn vader haast geen inkomen meer heeft is Lamin zich ervan bewust dat hij verantwoording moet nemen voor het gezin. Hij runt een video/dvd verhuur shop. Graag wil hij nu zijn assortiment uitbreiden om daarmee meer inkomen te verkrijgen. Hij heeft bedacht om bijouterieën in Senegal te kopen en deze in Gunjur aan de dames aan te bieden. Lamin heeft een beginkapitaal nodig om zijn eerste aankopen te kunnen doen. Verder moeten er wat aanpassingen in de huidige shop plaatsvinden. Zo denkt hij aan een etalage (de eerste in Gunjur) waarin hij de bijou s kan tentoonstellen en enkele vitrinekasten voor in de shop zelf. Lamin komt bij Makadif om hulp. De vindingrijkheid van Lamin en daarbij het nodige enthousiasme is doorslaggevend om Lamin een microfinanciering toe te kennen. Lamin heeft een micro van D4.000 (= ongeveer 125) en heeft dit in januari 2010 volledig terugbetaald.

13 Sibi Barrow Sibi is alleenstaande moeder van 7 kinderen. Haar echtgenoot is al 4 jaar overleden. Zij woont met haar kinderen in de familie compound van haar overleden man, samen met zijn broer en zijn gezin. Sinds de dood van haar man probeert Sibi de kost te verdienen met tafelverkoop op de centrale markt van Gunjur. Haar tafeltje is meestal schaars gevuld omdat zij niet voldoende in kas heeft om meer goede kwaliteit groenten in te kopen. Zij moet haar inkomsten verhogen om haar kinderen te kunnen blijven onderhouden, maar weet dat daar betere producten voor nodig zijn. Daarom komt Sibi naar Makadif om hulp. Met deze hulp wil zij in Brikama betere producten kunnen inkopen om daarmee haar inkomsten te verhogen. Allereerst wil zij haar producten uit breiden met bijvoorbeeld komkommer, peen en paprika welke nauwelijks te koop zijn in Gunjur. Als dat goed loopt kan zij uitbreiden met verkoop van bijvoorbeeld rode en witte palmolie om te koken. Sibi heeft een micro van D4.000 (= ongeveer 110), start haar terugbetaling in Mei 2010 en hoopt deze in Augustus 2011 te beëindigen. AFGESLOTEN Maryama Galogha Maryama was de eerste die een microfinanciering van Makadif kreeg om zeep te maken en te verkopen. In juni 2009 heeft zij haar financiering afgesloten. Maryama wil haar goedlopende zeep business uitbreiden met het produceren van batik. Hiervoor heeft zij weer een klein beginkapitaal nodig. Omdat er al een goede vertrouwensband met Maryama is wordt besloten haar dit kleine kapitaaltje te gunnen zodat zij nog meer in staat zal zijn haar gezin financieel te helpen. Maryama heeft een doorstart micro van D3.500 (= ongeveer 100) en heeft dit in februari 2011 volledig terugbetaald. AFGESLOTEN

14 Hawa Camara Hawa is getrouwde vrouw van 54 jaar. Zij heeft 8 kinderen, waarvan er nog 4 schoolgaand zijn. Haar echtgenoot woont in SerraKunda maar komt Hawa en de kinderen regelmatig bezoeken. Hawa staat alleen voor de opvoeding van haar kinderen en woont in een huurhuis. Om de kost te verdienen heeft zij een tafeltje waar zij haar schamele waar aan de man bied. Om haar heen hebben verschillende vrouwen een tafeltje met hun koopwaar. Het aanbod verschilt nauwelijks en allen proberen op deze plek dus een graantje mee te pikken. Helaas is Hawa heel slecht ter been en kan zij zich niet gemakkelijk hervestigen op wellicht een betere verkoopplek. Hawa komt naar Makadif om advies in het uitbreiden van haar tafelverkoop. Besloten wordt dat Hawa naast het al gebruikelijke aanbod gaat uitbreiden met Baobab, Wonjo, Bonen, Pinda s, Couscous etc. Geen van de dames om haar heen verkoopt deze producten. Hawa heeft een micro van D4.500 (= ongeveer 125), start haar terugbetaling in April 2010 en hoopt deze in Juni 2011 te beëindigen. AFGESLOTEN Nene Jallow Nene is hertrouwd met haar tweede echtgenoot en heeft daarvan 2 kinderen. Van haar eerder overleden eerste man heeft Nene 5 kinderen. De oudste van alle kinderen is rond de 18 jaar en gaat naar grade 8 van de secundairy school. Zij leeft met haar huidige echtgenoot in een huurhuis in Kulokoch in Gunjur. De echtgenoot heeft af en toe een klein contract als metselaar en verder komt zijn familie uit nabijgelegen Brikama. Nene zelf heeft nog een moeder en acht zussen. Moeder leeft nog met de ongetrouwde meisjes. Nene werkt in de visrokerij en koopt daar momenteel dagelijks bonga fish op. Deze rookt zij en vervolgens verkoopt zij deze gerookt door. De opbrengst van bonga fish is gering en graag wilt zij de overstap maken naar de handel in cat fish. De cat fish is veel gevraagd, groter en brengt meer geld op. Om haar business deze nieuwe impuls te geven komt Nene naar Makadif om een microkrediet. Nene heeft een micro van D2.500 (= ongeveer 75) en heeft dit in april 2010 volledig terugbetaald.

15 Hawa Camara Hawa is moeder van vier kinderen en woont met haar echtgenoot en zijn 2e vrouw sinds jaren in Gunjur. Van oorsprong komen Hawa en haar echtgenoot uit Guinee- Conakry. Hawa s echtgenoot heeft altijd zelf batik gemaakt en heeft dit vervolgens aan Hawa geleerd. Sindsdien werkt Hawa ook met batiks. Echtgenoot woont en werkt in Banjul en komt eens per 2 weken in de weekeinden naar Gunjur. Hij probeert in de hoofdstad met het maken van de batiks de kost te verdienen. Hawa doet dit in Gunjur zelf. Nu de kinderen wat groter zijn is haar grote wens om regelmatig op en neer naar het oosten van het land af te reizen om daar haar eigengemaakte batiks te verkopen. Zij weet dat er in steden als Basse veel geld wordt betaald voor batiks. Helaas heeft haar bescheiden handel in Gunjur nog niet voldoende opgebracht om deze stap tot dusver te kunnen maken. Daarom komt Hawa voor hulp naar Makadif. Hawa heeft een micro van D5.000 (= ongeveer 145), en hoopt haar terugbetalingen in July 2011 te beëindigen. Kanilay Kafoo Na een zeer succesvol contract en een tussenliggende periode van ongeveer 1 jaar komt de Kanilay Kafoo met een nieuw verzoek voor microfinanciering. Zij doen nog steeds hun oorspronkelijke business in het maken en verkopen van locale zeep. Graag willen zij hun werkzaamheden wat uitbreiden om hun bankboekje sneller te kunnen laten groeien. Zij willen naast de verkoop van hun zeep uitbreiden met de aankoop van stoffen voor de zg. Assubi s welke vrouwen voor iedere gelegenheid aanschaffen en tot prachtige kleding laten maken. De Assubi s worden gedragen door de verschillende vrouwen groepen (kafoo s) om zich te onderscheiden van elkaar. Er gaat veel geld om in Assubi s en de dames van de Kanilay groep denken dan ook hier goede zaken mee te kunnen doen. Omdat hun contract destijds zo moeiteloos is verlopen wordt hen een tweede micro toegekend. De Kanlilay Kafoo heeft een micro van D (= ongeveer 430), en hoopt haar terugbetalingen in September 2011 te beëindigen. AFGESLOTEN

16 Fatou Dabou Fatou is een jonge vrouw van 20 jaar. Zij is getrouwd en heeft 2 kinderen van 3 en haast 2 jaar. Haar echtgenoot probeert zijn inkomsten uit de toeristen industrie te krijgen en is daarom hoofdzakelijk elders in het land. Fatou leeft op de compound van haar echtgenoot met haar schoonmoeder en schoonzus. De drie vrouwen proberen het hoofd boven water te houden door bijvoorbeeld regelmatig het bos in te gaan om brandhout te sprokkelen. Dit hout brengt Fatou dan vervolgens naar de grote steden als Serra Kunda om het daar te verkopen. Met het regenseizoen in aankomst moet Fatou op zoek naar een andere bron van inkomsten. Zodra de eerste regens vallen verplaatst iedereen zich naar de moestuinen om een en ander te verbouwen. Fatou weet dat velen van hen op dit moment graag kunstmest hebben om hun gewassen beter te kunnen laten groeien. Fatou s plan is kunstmest in te kopen in Serra Kunda en dit weer door te verkopen in Gunjur. Verder wilt zij de overige tijd niet stil zitten en wilt deze besteden door het maken van lokale zeep ook voor verkoop. Fatou heeft een micro van D3.500 (= ongeveer 100) en hoopt dit in Augustus 2010 volledig te hebben terugbetaald. AFGESLOTEN Mbajei Janneh Moeder van 5 kinderen en eerste vrouw van haar echtgenoot. Woont samen met hem en de tweede echtgenoot in een huis. De tweede vrouw heeft nog geen kinderen. Manlief doet kleinschalige visvanst om aan de broodwinning te komen en Mbajei heeft een tafel verkoop aan huis. Zij verkoopt wat groente en specerijen aan de vrouwen uit haar directe omgeving. Zij wilt graag haar tafelverkoop uitbreiden met wat andere producten. Mbajei komt naar Makadif voor hulp om haar tafeltje wat uit te breiden. Mbajei heeft een micro van D2.500 (= ongeveer 70), en hoopt haar terugbetalingen in Juni 2011 te beëindigen. AFGESLOTEN

17 Daba Daba is alleenstaande gescheiden moeder van 2 schoolgaande meiden. Daba huurt met haar 2 meiden een klein huis is Sukutah. Zij heeft een parttime (ochtend) baantje maar haar salaris reikt niet om alle kosten te kunnen dekken. Daarom wilt zij er alles aan doen om haar inkomen te verhogen. Daba heeft bedacht haar vrije tijd in de middag nuttig te besteden en wil er een bij- baantje bij gaan doen. Omdat Daba in het commercieel centrum van Gambia werkt kan zij direct na werk haar andere baantje oppakken. Zij wil graag dames artikelen (sieraden, tasjes, schoenen etc) inkopen en doorverkopen aan de dames in de kantoren om haar heen. Zij weet dat deze graag dit soort artikelen aanschaffen, maar vaak door hun fulltime baan niet toekomen aan een middagje shoppen. Zelf heeft zij een klein bedrag aan spaargeld wat helaas niet toereikend is om haar bij- baantje van start te laten gaan. Via familie in Gunjur komt Daba met haar verzoek naar Makadif. In het geval van Daba is er duidelijk sprake van verantwoordelijkheidbesef (naar haar 2 meiden en haar vaste lasten) en intentie om als alleenstaande moeder te slagen. Daba heeft een micro van D3.000 (= ongeveer 85), en hoopt haar terugbetalingen in Mei 2011 te beëindigen. Minyantah Musu Kafoo Deze vrouwen groep (kafoo) heeft in het verleden al eerder een micro van Makadif toegekend gekregen. Na afronding van een succesvol project, hebben de dames van deze groep hun goedlopende zeep business voortgezet, tot op heden. Er is inmiddels een bankboekje met een klein kapitaaltje wat inmiddels uit de opbrengst bij elkaar is gespaard. De dames wensen hun werkzaamheden uit te breiden, maar willen niet al hun kapitaal herinvesteren om calamiteiten te kunnen blijven opvangen. Daarom komen zij met een nieuw verzoek naar Makadif. Hun plan is om een aantal plastic stapelstoelen in te kopen en deze door te verhuren voor feesten, bijeenkomsten en ceremonies. Er is altijd veel vraag naar dit soort stoelen omdat er heel wat afgefeest wordt in Gambia. Omdat er een al sprake was van een succesvol verleden, waarin deze kafoo haar afspraken netjes is nagekomen, wordt hen een 2 e micro toegekend. Mingnyantah Muso Kafoo heeft een micro van D (= ongeveer 250), en hoopt haar terugbetalingen in Januari 2012 te beëindigen. AFGESLOTEN

18 Bibi & Jenneba Jatta Bibi en Jenneba zijn tante en nicht van elkaar en wonen bij elkaar in de omgeving. Zij kunnen het samen ontzettend goed vinden en brengen veel tijd samen door. Bibi is sinds 2009 weduwe en draagt de zorg voor haar nog thuiswonende 2 dochters en 2 zoons. Daarnaast woont het dochtertje van haar overleden zus ook bij het gezin. Jenneba is pril gehuwd en nog zonder kinderen. Haar echtgenoot had voorheen een baan als chauffeur, maar is helaas zijn baan verloren en sindsdien werkloos. Beide vrouwen zien door hun persoonlijke situatie in dat ook zij de handen uit de mouwen moeten en willen een handeltje op zetten in zelfgemaakte zeep. Hun zeep zal worden geperfectioneerd door het gebruik van Dettol, wat de zeep beter doet ruiken en schonere was aflevert. Zij hopen hiermee de normale zeep die lokaal wordt aangeboden, voorbij te streven door een beter verkoopbaar stuk zeep te maken. Het enthousiasme waarmee de vrouwen e.e.a. willen aanpakken spreekt Makadif aan en daarom wordt hen een micro toegekend. De vrouwen krijgen een micro van D2.000 (= ongeveer 60), en hopen hun terugbetalingen in November 2011 te beëindigen. AFGESLOTEN Yassin Demba Yassin is gehuwd en woont met haar echtgenoot en hun 4 dochters en zoontje in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Alle kinderen gaan naar school op hun zoontje van 2 jaar na. Sinds recent woont het gezin in naburig gelegen Berending. Manlief is kleermaker en heeft ook sinds kort zijn ateliertje naar Berending verhuist. Helaas kan het hele gezin niet rondkomen van deze inkomsten en daarop besluit Yassin zelf ook een bijdrage te doen. Voorheen kocht zij soms vis op de rokerijen voor doorverkoop in de omgeving van haar vorige woonplaats. Maar omdat het gezin nu verhuist is en verder weg is gaan wonen van de rokerijen is dit geen uitkomst meer. Zij komt met het plan een tafel shop te openen, langs de weg voor hun nieuwe huis. Met het runnen van haar tafelshop zal zij ook in de gelegenheid blijven om voor haar gezin klaar te staan wanneer dat nodig blijkt. Zij kiest voor een afgesloten tafel, zodat eventuele kopers een beroep op haar moeten doen om bij de koopwaar te kunnen komen. Zo kan zij dan ook ongestoord haar huishoudelijke taken blijven verrichten. Yassin krijgt een micro van D4.000 (= ongeveer 115), en hoopt haar terugbetalingen in Januari 2012 te beëindigen.

19 Fatou Touray Fatou is een getrouwde jonge moeder van 7 kinderen. Zij is de 2 e echtgenote van haar man. Voorheen deed zij ontbijt verkopen maar is daarmee gestopt omdat zij daar met 7 opgroeiende kinderen geen tijd meer voor had. In die periode is zij een moestuin begonnen om met de verkoop daarvan toch een schraal inkomen te verdienen. Haar echtgenoot helpt haar gedeeltelijk om het schoolgeld voor de 5 schoolgande koters te kunnen betalen. Maar grotendeels moet Fatou dit zelf opbrengen. Toen Fatou over Makadif hoorde heeft zij via haar broer contact gezocht en haar plannen neergelegd. Na haar ervaringen op de moestuin weet Fatou heel goed hoe de grond snel verarmt en dat er kunstmest nodig is om een goede opbrengst te kunnen leveren. Haar plan is om diverse kunstmest in te kopen en door te verkopen op de lokale markt. Zij doet dat vanaf een tafeltje aan haar huis. Zodra zij klaar is met haar huishoudelijk taken aan huis gaat zij met haar mandje kunstmest de verschillende moestuinen in Gunjur af en probeert zij haar klanten op te zoeken op de werklocaties. Fatou krijgt een micro van D3.000 (= ongeveer 85), en hoopt haar terugbetalingen in April 2012 te beëindigen. Daarnaast stond Fatou te popelen om met de Makadif Bantaba Class lessen mee te mogen doen. Oumi Jatta Oumi is moeder van 6 kinderen in de leeftijd van 10 tot 28 jaar. Drie van deze kinderen is nog schoolgaand. Zij is gehuwd met een visser uit Senegal. Door haar echtgenoot heeft zij in het verleden voor een Senegalese dame gewerkt. Zij werd naar Dakar gestuurd om dames artikelen als tasjes, schoenen, sieraden ed. In te kopen en de Senegalese opdrachtgeefster verkocht deze dan door op de Gambiaanse markt. De opdrachtgeefster verdiende hier een flinke boterham mee, maar Oumi kreeg alleen haar resgeld vergoed en soms 100 Dalasi erbovenop voor de moeite. Oumi is met deze dame gestopt maar wil graag deze handel op eigen kracht voortzetten. Zij kent inmiddels na jaren heen en weer reizen de markt en het afzetgebied in Gambia heel goed. Met name door haar vele jaren ervaring in de business en de moed om op eigen kracht verder te willen krijgt Oumi een micro van D6.000 (= ongeveer 175, en hoopt haar terug betalingen in Februari 2012 te beëindigen. AFGESLOTEN

20 Sireh Touray Sireh woont als 2 e echtgenote van haar man in een huurhuis met haar 5 kinderen op de familie compound. Zij zorgt grotendeels alleen voor de kinderen. Elke ochtend begint Sireh de dag met het maken van deeg en maakt hier vis pasteitjes van. Zij heeft een druk bezocht plekje vlak bij de lokale markt waar zij haar verse pasteitjes frituurt en verkoopt. Wanneer Sireh klaar is rond het middag uur gaat zij naar de rokerijen om er gerookte Catfish op te kopen en vertrekt daarvandaan naar Brikame om de daar weer door te verkopen aan de marktvrouwen. Sireh heeft een erg druk bestaan maar er komt soms nog steeds te weinig inkomsten binnen om de kosten voor haar en haar kinderen te kunnen dekken. Momenteel koopt zij al haar ingredienten voor de vis pastei dagelijks in kleine porties in. Het is natuurlijk meer rendabel om groot in te kunnen kopen en daarmee kosten te dekken die dan weer als winst overblijft. Alleen het kapitaal wat zij nodig heeft om dat te doen ontbreekt. Sireh komt al geruime tijd naar de Makadif Bantaba Class lessen en hoorde zodoende over het eigenlijke werk van Makadif. Sireh heeft daarop haar plannen neergelegd en er is haar een micro gegund van D3.000 (= ongeveer 85) en en hoopt haar terugbetalingen in Maart 2012 te beëindigen. Fatou Bintu / Hawa Fatou en Hawa zijn moeder en dochter. Hawa is heel slecht ter been maar tegelijkertijd een echte zakenvrouw. Zij hebben besloten samen zaken te gaan doen. Dit in de vorm van een tafelverkoop vlak bij huis zodat Hawa niet ver behoeft te lopen. Fatou gaat eropuit om de inkopen te doen en dat doet zij in nabij gelegen Brikama. De producten die de dames verkopen zijn in hun directe omgeving niet verkrijgbaar bij andere tafel verkoopsters. Het gaat hier om baobab, pinda s (gestampt, geperst en/of gebrand), wonjo, bonen. Daarnaast verkopen zij waspoederzeep, parfum en bodyproducten. Met dit laatste trekt Fatou er ook op uit om aan huis verkoop te doen. Fatou en Hawa komen naar Makadif voor hulp bij het opzetten hiervan. Zij krijgen een micro van D7.500 (= ongeveer 100) en hopen hun terugbetaling in November 2012 te beëindigen. AFGESLOTEN

Module Kitojo - dorp in Afrika

Module Kitojo - dorp in Afrika Module Kitojo - dorp in Afrika In deze module help je de Stichting Second Home Kitojo om de (wees)kinderen van het dorp een betere toekomst te geven. Succes! Wonen in Kitojo In deze module maak je kennis

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Zwartboek Nederland voor het

Zwartboek Nederland voor het De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is het enige expertisecentrum in Zwartboek Nederland voor het combineren van studie en zorg en studerende heeft tot doel het vergroten van het studiesucces en

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inleiding En zo is er alweer een einde aan een heel druk en bewogen jaar. Zowel wat het project betreft als in het privéleven Eriq en Kimberly hebben hun uiterste best gedaan in

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Verstandig ondernemen Over begeleid ondernemen met een verstandelijke beperking

Verstandig ondernemen Over begeleid ondernemen met een verstandelijke beperking Verstandig ondernemen Over begeleid ondernemen met een verstandelijke beperking Karin van Soest Een groot probleem is dat er in de samenleving nog zo veel vooroordelen bestaan over mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil

Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Module 1 & 2 Concept: Schaarste en ruil Het nieuwe economieprogramma 1 Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie