Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w."

Transcriptie

1 Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012 VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

2 Inhoudstafel Van de redactie 2 Redactieraad 2 Woord van de Congresvoorzitter 3 Woord Voorzitter Organisatiecomité 3 Wie is Wie? 4 Het 30 e VWEC Advertentie Pre-event - VWEC 6 Pre-event - Debatavond 7 Onze Sprekers 8 Programma VWEC Partners VWEC VIVIUM Verzekeringen 11 Onze Sprekers (vervolg) 12 De LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties 14 Wegen naar een cultuur van openheid 15 Inschrijvingsformulier 16 Redactieraad Peter Clemens Patrick d Haens, Hoofdredacteur Johan De Munck Patrick Van de Wauwer Deloitte (Drukwerk) Dixys (Netwerk) Alechia-Post is een uitgave van Alechia vzw Prinsstraat Antwerpen Verantwoordelijk Uitgever: Patrick d Haens p/a Alechia Events vzw Liersesteenweg Ranst-Emblem Secretariaat Alechia vzw: Liersesteenweg Ranst-Emblem Tel.: 03/ fax : 03/ Oplage ex. Congressecretariaat 30e VWEC 2012 Koningsstraat Brussel Tel.: Fax: Dank aan Deloitte, partner van Alechia, voor het drukken van deze speciale editie van Alechia-Post. Nummer 29 van Alechia-Post is een zeer bijzonder nummer. Voor de eerste maal geeft Alechia een onvervalst themanummer uit. Slechts één onderwerp komt aan bod en er is geen enkele andere vaste rubriek terug te vinden. Het thema van dit nummer is dan ook een belangrijk thema: het 30 e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Ook in de vorige nummers kwam het telkens aan bod, maar nu zijn het 16 bladzijden, enkel en alleen VWEC. Voor een hoofdredacteur is dit een gemakkelijk nummer. Het organisatie- en mediacomité van het Congres nemen immers de redactie over en beslissen wat er in dit nummer komt. De hoofdredacteur mag rusten tot het nummer van december. Helaas voor de hoofdredacteur in kwestie heeft die nog een petje. Dat van congresvoorzitter. En dus komt er van rusten niet veel in huis, eerder het tegenovergestelde... Van de Redactie In ieder geval wens ik alle lezers veel leesplezier en hoop ik u te ontmoeten op het pre-event op 22 oktober en uiteraard op het Congres op 22 november. Een Congres voor en door alumni mag je niet missen! Patrick d Haens Hoofdredacteur 2

3 Iets meer dan twee jaar geleden kreeg Alechia van de Vereniging voor Economie (VVE) de organisatie toegewezen van het 30 e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (VWEC). Dertig congressen op zo n zestig jaar is een hele prestatie. Vooral omdat het steeds vrijwilligers zijn die het organiseren. Na de aanvankelijke vreugde in het bestuur kwam snel de harde realiteit: welk thema, wie wordt voorzitter, wie gaat het organiseren, waar, wanneer,...? Na enig aandringen was ondergetekende bereid om opnieuw een congres mee te organiseren. Bij het 26 e VWEC was ik voorzitter van het organisatiecomité, nu mocht ik congresvoorzitter worden. Een promotie dus met andere woorden. Eerste taak was uiteraard een thema kiezen met het daarbij behorende wetenschappelijk comité. Na enig brainstormen, zowel bij Alechia als op de universiteit, werd gekozen voor corporate communication. Een actueel thema met heel wat facetten waarmee heel Woord van de Congresvoorzitter wat van onze alumni bijna dagelijks in contact komen. Gelukkig voelden enkele van mijn collega s zich ook aangesproken door het thema en zo werd vrij snel een wetenschappelijk comité gevormd. Het comité bakende drie tracks af en de zoektocht naar meer dan 30 sprekers kon beginnen: academici en mensen uit de praktijk, mensen uit binnen- en buitenland, heel ervaren mensen en mensen aan het begin van hun carrière. Heel wat potentiële sprekers werden gecontacteerd om uiteindelijk een heel mooi gevarieerd sprekerspanel samen te stellen. Ondertussen mocht Patrick Van de Wauwer voorzitter worden van het organisatiecomité en kon hij op zoek naar enthousiaste medewerkers. Ook de datum en de locatie voor het congres lagen ondertussen vast, met dank aan onze rector en onze decaan van de Faculteit TEW. Naar het voorbeeld van onze collega s van Voseko in Gent besliste het organisatiecomité om twee pre-events te organiseren om het Congres onder de aandacht te brengen: een eerbetoon aan Gaston Eyskens door zijn zoon Mark Eyskens en door Leo Tindemans en een debat over crisiscommunicatie met vooraanstaande sprekers. Het mediacomité en zijn voorzitter speelden hierin een belangrijke rol. Dit Woord van de voorzitter mag niet te lang worden, dus wil ik hier nog een dankwoord neerschrijven. Dank aan de leden van de verschillende comités, en hun voorzitters, die gedurende maanden hun vrije tijd hebben opgeofferd voor de organisatie van dit congres, dank aan de Universiteit Antwerpen voor de gastvrijheid, dank aan de verschillende studentenverenigingen voor hun medewerking, dank aan onze congrespartner, aan onze mediapartners en aan onze andere sponsors en sympathisanten. Ik wens iedereen een leerrijk, boeiend en vernieuwend 30 e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Patrick d Haens Woord van de Voorzitter van het Organisatiecomité Bouwen en afbreken, Jagen én stalken, En keuzes maken, heel veel keuzes maken Zo maak je een congres! Voorjaar 2010 moet het geweest zijn. De Antwerpse delegatie in het bestuur van de Vereniging voor Economie (VVE) had vernomen dat Hasselt niet stond te popelen om het 30 ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (VWEC) te organiseren. Voor Antwerpen was dit een uitdaging: in de voetsporen van Gaston Eyskens, maar zestig jaar later en 29 congressen verder, hetzelfde doel nastreven: een congres waar we studenten, alumni/ bedrijfsleven en academici samenbrengen om van gedachten te wisselen rond één thema. Op die voorjaarse beheerraad in 2010 moet Antwerpen zich gevoeld hebben zoals Londen toen die de Olympische Spelen van 2012 kregen toegewezen: We did it!. De vergelijking is misschien iets te, maar het gaf ons wel een boost. Nog voor de finale van het VWEC 2010 in Gent, organiseerde Antwerpen een eerste try out met een lezing door Herman Van Rompuy. De nieuwe samenwerking met vier studentenverenigingen was onmiddellijk een voltreffer. Bij overdracht van de fakkel van Gent naar Antwerpen op 22 november 2010 startten we met de fondsenwerving. Géén gemakkelijk gegeven in een periode waarin de moeder van alle crisissen haar intrede deed. Morele ondersteuning kregen we van de Universiteit Antwerpen, de faculteit TEW, de VVE en zelfs Mark Eyskens en Leo Tindemans sprongen mee op de trein. Op 17 oktober 2011 organiseerden wij een ode aan de oprichter van de VVE en de eerste congresvoorzitter, Gaston Eyskens. Het is opnieuw een succes. Het organisatiecomité krijgt meer vorm en wordt een hecht team. De samenwerking met VIVIUM verzekeringen, onze congrespartner, is gewoon zalig. Dagen worden weken, en weken maanden. Alles krijgt méér vorm. De wereldgoden Zuckerberg en Page worden afgevoerd en plan B voor het pre-event wordt een volwaardig alternatief. Vijf Vlamingen gaan ons op 22 oktober hun visie geven over crisiscommunicatie. Ieder vanuit zijn eigen ervaring. Een echte confrontatie tussen de bedrijfswereld, de vakbond, de pers en de overheid. De discussie wordt aangewakkerd door een ervaren communicatiespecialist. Ondertussen jagen wij verder. Het niveau van de afwerking van het congres hangt vandaag af van de fondsen die wij nu op korte termijn nog kunnen bijeen vergaren. Op de inhoud van het congres werd niet bespaard. De dertig sprekers zijn één voor één monumenten op hun vakgebied. Dat het principe van: de volhouder wint of dat stalken lonend kan zijn, bewijst de samenwerking met het stad. Na meer dan een jaar praten met vriendelijke en sympathieke ambtenaren, hebben we ook de medewerking van de Stad Antwerpen verkregen. Het congres is in aantocht. Het ganse organisatiecomité werkt zeer enthousiast aan de laatste details. De voorbije maanden stond ik versteld hoe onze teamleden en studenten al hun talenten en relaties gebruikten voor het bereiken van dat ene doel, hetzelfde doel als Gaston Eyskens 60 jaar geleden. Patrick Van de Wauwer 3

4 30 e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres Antwerpen 22 november 2012 Corporate Communication Wat levert het op? Congresvoorzitter: Prof. dr. Patrick d Haens Wetenschappelijk Comité Prof. dr. Walter Aerts, Prof. dr. Patrick De Pelsmacker, Prof. dr. Patrick d Haens, Prof. dr. Luuk Van Waes en dr. Mariëlle Leijten Voorzitter Organisatiecomité: Patrick Van de Wauwer Voorzitter Mediacomité: Eric Potier Medewerkers van de comités: Michel Alloo, Stefan Avermaete, Liesbet Bonnarens, Roel Boons, Peter Clemens, Kristof De Smedt, Christophe Goedgezelschap, Julien Hayen, Serge Huyghe, Ingrid Loos, Katrien Maervoet, Marnic Speltdoorn, Ruben Taelman, Joëlle Vancauteren, Johan Van Overtveldt, Caroline Ven, Kris Vera, Maarten Vyncke, Bertje Warson, Kenny Willems Beschermcomité (in alfabetische volgorde): De heer Luc Coene, Gouverneur van de Nationale Bank van België De heer Luc De Decker, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen Prof. Marc Despontin, Past-Voorzitter VVE Mevr. Leona Detiège, Ere-burgemeester van Antwerpen De heer Michel De Wolf, Voorzitter IBR Prof. Em. Mark Eyskens, Minister van Staat Prof. Bart Heijnen, Algemeen Beheerder Universiteit Antwerpen Prof. Rudy Martens, Decaan Faculteit TEW Universiteit Antwerpen De heer Leo Tindemans, Minister van Staat Mevr. Annemie Turtelboom, Federaal Minister van Justitie De heer Guido Van Camp, Voorzitter VVE De heer Herman Van de Velde, Voorzitter VKW De heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad Mevr. Caroline Ven, Gedelegeerd Bestuurder VKW Mevr. Hilde Vernaillen, Voorzitter Directiecomité VIVIUM Verzekeringen Prof. Alain Verschoren, Rector Universiteit Antwerpen De heer Karel Vinck, ERTMS Coördinator aan de Europese Commissie en Voorzitter BAM 4

5 Voor de 30 e editie van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres gingen wij dan ook op zoek naar een thema dat ons doelpubliek, de academici, de alumni en de studenten, op dezelfde wijze zou aanspreken. En dat thema hebben wij ook gevonden. Communicatie in al zijn vormen heeft de laatste decennia een enorme evolutie doorgemaakt. Massacommunicatiemiddelen zoals televisie, radio en krant worden meer en meer verdrongen door communicatie via het internet door middel van websites en . Rechtstreekse, individuele communicatie wordt de norm waarbij men zelf kiest wanneer, waar en hoe men wil communiceren. Door de sociale netwerken ontstaan communicatiemogelijkheden die vroeger ondenkbaar waren. Communicatie verloopt steeds sneller. Na de traditionele brief, kwam de fax en toen , maar ondertussen wordt er heel wat gebruik gemaakt van SMS en Twitter om online te communiceren. Door deze nieuwe mogelijkheden kan men heel snel wereldwijd berichten uitwisselen. Voor ondernemingen betekent deze evolutie een cultuurschok. In ondernemingen maakt men nog steeds vooral gebruik van de klassieke communicatiekanalen na goedkeuring van de mededeling door het management. Dit vraagt echter tijd en die tijd ontbreekt vaak. Daardoor reageert het bedrijf te laat of foutief met alle nadelige gevolgen van dien. Denken we maar aan de recente kredietcrisis of aan de olieramp in de Golf van Mexico en de bijbehorende communicatieblunders. Het 30 e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres wil dan ook onderzoeken op welke wijze bedrijfscommunicatie anno 2012 kan en moet gebeuren en of de investeringen in deze nieuwe vormen van communicatie inderdaad opleveren wat de ondernemingen ervan verwachten. De congrestitel vat dit samen als Corporate Communication Wat levert het op?. De onderwerpen die tijdens het VWEC 2012 aan bod zullen komen zijn verdeeld in drie tracks. Voor elke track nodigen wij als spreker zowel professoren uit als mensen uit het bedrijfsleven. Hierdoor krijg je als congresdeelnemer een overzicht van de meest actuele onderzoeksbevindingen en kan je die bevindingen zelf toetsen aan de praktijkcases die worden voorgesteld door het bedrijfsleven. Sprekers komen uit binnen- en buitenland. In het eerste track besteden we aandacht aan Corporate Communication in het algemeen. Thema s hierbij zijn onder andere het communiceren van het bedrijfsimago, van de bedrijfsidentiteit en de branding die hierbij hoort. Ook communicatie tijdens crisissituaties en de interne communicatie komen aan bod. Communicatie over en rond Corporate Social Responsability mag uiteraard niet ontbreken. Het tweede track gaat over de Financial Communication. Op welke wijze kan de financiële informatie worden gebruikt en hoe wordt die geïnterpreteerd? Wat is de invloed van IFRS op de financiële rapportering? Wat is het belang van de corporate communication bij het onderhouden van de relaties met de investeerders? Hoe gaat de Rechtbank om met financiële informatie? In het derde track gaan we dieper in op de Online Communication. Hier wordt aandacht besteed aan de nieuwe digitale media en de invloed hiervan op de corporate communication. Op welke wijze kunnen bedrijven de sociale netwerken gebruiken bij hun communicatie? Maken de ondernemingen voldoende gebruik van de nieuwe media bij het communiceren en hoe kunnen ze dit verbeteren? Waar ligt de grens op het vlak van de privacy van de medewerkers en de klanten? Zeker in deze track is het de bedoeling om door middel van een aantal boeiende casestudies aan te tonen hoe het wel en niet moet. Via blijft u op de hoogte van het programma van het Congres. U kan ons ook volgen op Facebook VWEC 2012 en LinkedIn VWEC2012. Wanneer u meer informatie wenst kan u ons congressecretariaat bereiken op of telefonisch

6 Debatavond Crisiscommunicatie dat is niets voor mij! Debatavond : 22 oktober u30 Universiteit Antwerpen Stadscampus - Aula Rector Dhanis Kleine Kauwenberg 14 - Antwerpen Als ik discreet wil zijn moet ik transparant doen, als ik transparant ben zijn zij discreet. Inkom: gratis Info en inschrijvingen : Inleiding: Moderator: Karel Vinck Eric Potier Ondernemer crisismanager Communicatie-expert Met de medewerking van: CDS EKA Unifac Panel: CapitAnt Wikings - NSK IMBIT Volg ons: VWEC2012 VWEC2012 VWEC2012 Rudy De Leeuw Vincent Van Quickenborne Johan Van Overtveldt Johnny Thijs Vakbondsbestuurder Federaal Vice-eersteminister Hoofdredacteur Knack & Trends Topmanager Congrespartner: Aansluitend receptie aangeboden door de Faculteit TEW (Universiteit Antwerpen) Congres 22 november 2012 Universiteit Antwerpen - Stadscampus Mediapartners: Info en inschrijvingen : Thema 01: Financial Communication Thema 02: Corporate Communication Thema 03: Online Communication Met dank aan: Organisatie: Alechia alumni economie & handelsingenieur 6 VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

7 Pre-event - Debatavond is een unieke kans om te leren hoe hij zijn interne en externe communicatie voerde ter ondersteuning van zijn crisisbeleid. Verder zullen Minister Vincent Van Quickenborne, Rudy De Leeuw (ABVV), Johnny Thijs (Bpost) en Johan Van Overtveldt (Trends en Knack) hun licht laten schijnen op hoe zij zelf het belang van communicatie inschatten voor hun organisatie of voor hun job in het algemeen, en in tijden van crisis in het bijzonder. Wanneer een crisis uitbreekt dan weet men dat zijn organisatie onder druk komt van verschillende stakeholders: overheid, klanten, sectorgenoten, personeel, media, het grote publiek. Als bedrijf of organisatie wordt men verplicht om snel, accuraat en geloofwaardig te communiceren. Zoniet riskeert men reputatie- en imagoschade, wantrouwen van verschillende doelgroepen en het verlies van controle over het proces. Tijdens een crisis riskeer je als organisatie meer te verliezen dan je erbij kunt winnen. Bovendien zijn het gebrek aan informatie op cruciale momenten de oorzaak van geruchten en onzekerheid. Echter vaak is juist dan de wil tot transparantie van een bedrijf onbestaande of staat haar communicatiebereidheid op een heel laag pitje. Wij zien, lezen en horen het elke dag: milieurampen,gevaarlijke producten, collectieve ontslagen of sluitingen, dodelijke bedrijfsongevallen, En de kritiek op de dikwijls mislukte crisiscommunicatie is steeds dezelfde: de communicatie was too little and too late. Natuurlijk is snelheid van informatieverstrekking van essentieel belang. Maar een geslaagde crisiscommunicatie hangt af van veel meer elementen dan enkel snelheid: Zijn de externe omgevingsfactoren gunstig? Je weet bijvoorbeeld dat je als bedrijf weinig kans maakt om een exploitatievergunning te bekomen wanneer dat je die aanvraag indient in volle gemeentelijke verkiezingsstrijd Welke waarden hanteert het bedrijf in haar communicatie? Indien je als bedrijf bij een dodelijk bedrijfsongeval geen oog hebt voor empathie maar enkel de juridische verantwoordelijkheid van je bedrijf tracht te vrijwaren dan heb je de verkeerde waarde prioritair gesteld. Is de attitude en de keuze van de woordvoerder de juiste? Indien de crisis ernstig is dan zal vroeg of laat de CEO zelf moeten communiceren om zijn betrokkenheid te tonen en geloofwaardig te zijn. Zijn de ingezette communicatiemiddelen gepast om de stakeholders te bereiken? Wanneer men als werkgever bij voorkeur zijn personeel wil informeren dan doet men dat natuurlijk niet enkel via de krant of de sociale media maar rechtstreeks via interne communicatiekanalen. Op 22 oktober 2012 hebben wij een unieke groep van sprekers samengebracht die hun ervaringen met crisiscommunicatie op het terrein en hun rol in zulk proces zullen komen toelichten in Antwerpen.Het zijn stuk voor stuk topvertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de vakbondswereld, de politiek en de media. Allen werden in hun eigen organisaties geconfronteerd met crisissen en de daarmee gepaard gaande communicatie. Soms liep hun crisiscommunicatie goed af, soms minder goed maar allen hebben van communicatie een belangrijke peiler gemaakt in hun bedrijfsbeleid of in hun politiek. Keynote speaker is Karel Vinck, ingenieur maar vooral uitzonderlijk bedrijfsleider wiens hoofdberoep crisismanagement is en was. Hij structureerde en herstructureerde, schikte en herschikte bedrijven die tot op vandaag nog geregeld in de actualiteit en in de belangstelling staan: Bekaert, Eternit, Umicore, de Spoorwegen en tenslotte de BAM in Antwerpen. Een groter ervaringsdeskundige inzake crisisbeheer en crisiscommunicatie in Vlaanderen is amper te vinden en het Johnny Thijs wordt geregeld geconfronteerd in zijn overheidsbedrijf met interne en externe crisiscommunicatie vooral van sociale aard. Rudy De Leeuw is een grote pleitbezorger van transparante bedrijven maar moet vaststellen dat een open communicatie voeren wanneer zijn eigen organisatie onder vuur ligt, niet zo vanzelfsprekend is. Minister Vincent Van Quickenborne heeft zich het digitale communicatietijdperk als geen ander politicus eigen gemaakt en kent perfect de macht van de sociale media. Johan Van Overtveldt is als journalist veelal de jager. Maar soms draaien de rollen zich om en worden de media de prooi die zich moet verantwoorden via crisiscommunicatie. Een mooie cocktail voor een buitengewone communicatieavond Eric Potier Moderator en Voorzitter van het Mediacomité Dit debat gaat door op 22 oktober in de Rector Aula Dhanis op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Deuren open vanaf 19u. Start om 19u30 stipt. Meer inlichtingen op onze website of bij het congressecretariaat. Net zoals bij de vorige pre-events werken wij samen met verschillende studentenverenigingen: CapitAnt, CDS, EKA, IMBIT, Unifac en Wikings-NSK. Wij kunnen ook op de steun rekenen van ActUA en RC Antwerpen-Zimmertoren. 7

8 Onze sprekers De filosofie van de Vlaams Wetenschappelijk Economische Congressen is het samenbrengen van academici en alumni die in de praktijk staan om zo tot een kruisbestuiving te komen. De alumni horen en zien wat er op wetenschappelijk gebied wordt onderzocht en geconstateerd, terwijl de academici de kans krijgen om door het bestuderen van cases de praktische toepassing van hun wetenschappelijke bevindingen te toetsen. Daarnaast bestaat het publiek ook nog uit alumni die niet dagdagelijks met het congresthema bezig zijn, maar die wel geïnteresseerd zijn om er iets meer over te vernemen. En dat geldt ook voor de studenten die bijna aan het begin van hun carrière staan. Voor een wetenschappelijk comité is het dan ook een uitdaging om sprekers te vinden die voor dit verscheiden publiek toch de boodschap op een bevattelijke wijze kunnen overbrengen. Het thema van dit jubileumcongres Corporate Communication wat levert het op? is een actueel thema waarmee heel wat van onze alumni dagelijks in contact komen. Omdat dit een zeer ruim vakgebied is, heeft het wetenschappelijk comité het thema verder afgebakend en uiteindelijk in drie tracks ondergebracht: corporate communication, financial communication en online communicaton. Het wetenschappelijk comité heeft gedurende meer dan een jaar gezocht naar de juiste mix van sprekers. Op 22 november zal blijken of het comité haar taak goed heeft uitgevoerd, maar na het overlopen van de sprekerslijst voor deze tekst, ben ik er als congresvoorzitter vrij zeker van dat het zo zal zijn. Professoren en mensen uit de praktijk, jong en iets minder jong, binnen- en buitenland, het zit er allemaal in. Corporate Communication In de track corporate communication hebben we als eerste spreker Prof. Cees Van Riel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vraag aan 10 mensen die dagelijks bezig zijn met corporate communication aan wie ze denken bij dat thema en 9 keren wordt zijn naam genoemd. Hij doceert over corporate communication, hij schrijft boeken en artikels, hij presenteert, hij onderzoekt, kortom Mr. Corporate Communication zal er zijn. Prof. T.C. Melewar is momenteel verbonden aan de Brunel University in de UK en zijn onderzoeksgebied situeert zich vooral op het vlak van de communicatie rond corporate identity, corporate image en corporate branding. Hij heeft een zeer grote internationale expertise opgebouwd en doceerde reeds in Zwitserland, de Verenigde Staten en Maleisië. Zijn publicatielijst is indrukwekkend. Een nog grotere globetrotter is Prof. Philip Kitchen die verbonden is aan de Brock University in Canada. Hij zal een presentatie brengen over integrated communications return on investment. Hij schreef ondertussen zo n twaalf boeken, presenteerde papers in meer dan 25 landen en was visiting professor in Frankrijk, Maleisië, Italië, Colombia, Griekenland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Dr. Wim Elving van de Universiteit van Amsterdam is ook de hoofdredacteur van het tijdschrift Corporate Communication, an International Journal (CCIJ). Zijn onderzoeksgebied situeert zich op het vlak van de interne communicatie rond wijzigingen in de organisatie en het (mis) bruiken van de CSR door organisaties. Ook hij doceerde reeds aan verschillende buitenlandse universiteiten. Peter Anthonissen studeerde Rechten en werd dan journalist. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen onderneming die actief is op het vlak van corporate communication en dan vooral reputatiemanagement. Zijn klantenlijst bevat heel wat multinationals en grote Belgische bedrijven. Een van zijn meest gekende boeken is Murphy was een optimist over crisiscommunicatie door bedrijven. Peter is ook verbonden aan de AMS als executive professor. Luc Suykens is een alumnus van de Faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde af in Hij bouwde bijna heel zijn carrière uit bij Procter & Gamble en is op dit ogenblik Harley Procter Marketing Director voor België en Nederland. Zijn ervaring bij deze multinational op het vlak van communicatie zal zeker een boeiende presentatie opleveren. Corporate Sustainability Reporting (CSR) is momenteel een brandend actueel thema bij alle iets grotere ondernemingen. Marc Daelman en Ilse Moens van PwC geven een overzicht over CSR vandaag en morgen. Hierbij kunnen zij putten uit hun rijke ervaring op dit gebied. Marc Daelman studeerde af in 1990 en werkt sindsdien bij PwC. Ondertussen is hij partner. Ilse Moens werkt sinds 2000 bij PwC en is director. CSR is een van haar specialiteiten. Vervolg op bladzijde 12 8

9 Programma 22 november u00 8u50 9u00 9u40 9u55 10u15 10u50 11u25 12u 13u30 14u05 Deuren open Verwelkoming door Congresvoorzitter Prof. Patrick d'haens en Rector Alain Verschoren Keynote Jan Callebaut Callebaut & C Prof. Luc Van Liedekerke Universiteit Antwerpen Koffiepauze Track 1 - Financial Communication Track 2 - Corporate Communication Track 3 - Online Communication Anne-Françoise Melot Deputy Head of Unit in the Financial Reporting - Europese Commissie European Developments with regard to accounting regulation and IFRS Jan Verhoeye Voorzitter CBN Het spanningsveld van de Belgische regelgever inzake financiële rapportering Prof. Claire Marston Herriot-Watt University - Edinburgh Investor Relations and financial communication Prof. Joël Branson VUB Onderzoek naar het extern gebruik van financiële informatie Prof. Nadine Lybaert & Prof. Raf Orens UHasselt, Universiteit Antwerpen, KULeuven Rapportering van niet-financiële informatie: relevant voor financiële analisten? Prof. Cees Van Riel Erasmus Universiteit Rotterdam Hedendaagse aandachtspunten in corporate communication Prof. T.C. Melewar Brunel University (UK) Corporate identity: constructs and measurements Prof. Philip Kitchen ESC Rennes School of Business (Frankrijk) Corporate Branding: Antecedents, Modelling, and Outcomes Lunch Dr. Lotte Willemsen Universiteit van Amsterdam Dr. Wim Elving Universiteit van Amsterdam BOHICA, bend over here it comes again - over zin en onzin van organisatieverandering Philippe Borremans Chief social media officer Van Marcke Sociale media en crisiscommunicatie Jan Vermeiren Networking coach LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties Bert Verdonck Networking coach LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties Prof. Patrick Van Eecke Universiteit Antwerpen Privacy en social media Dr. Sanne Elling Universiteit Utrecht Meten gebruiksvriendelijkheid websites - case gemeentelijke websites 14u40 15u15 15u40 16u05 16u30 16u55 17u15 17u45 Eric Van den Broele Graydon Belgium Verzamelen en gebruik van financiële informatie Paul Huybrechts Voorzitter VFB Belang financiële rapportering voor beleggers Chris Buyse CFO ThromboGenics Investor Relations in een beursgenoteerd bedrijf - business case ThromboGenics André Buysse Rechtbank van Koophandel Antwerpen Financiële informatie in het kader van handelsonderzoeken Peter Anthonissen Anthonissen & Associates Murphy was een optimist Koffiepauze Praktijkgetuigenissen Luc Suykens Directeur Marketing en externe relaties P & G Case Marc Daelman & Ilse Moens PwC Sustainability reporting - vandaag en morgen Jean-Benoît Schrans Communicatiedirecteur Spadel MVO-beleid bedrijven...greenwashing of waardecreatie? MVO bij Spadel Pauze Keynote Huib Koeleman Wit Communicatie adviseurs Amsterdam Slot VVE-Voorzitter Guido Van Camp Prof. Michel Walrave & Prof. Karolien Poels Universiteit Antwerpen Social media advertising: de spanning tussen personalisatie en privacy Geert Sciot Brussels Airlines Crisiscommunicatie & social media Alex van Leeuwen Buzzcapture BV Monitoren en analyseren van uitingen in sociale media Stefan Avermaete Sidewalk Case website VWEC 2012: information architecture & user experience 19u30 Banket Keynote Luc Coene, Gouverneur Nationale Bank van België Het 30e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres gaat door op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen in de Aula Rector Dhanis (Gebouw K - Kleine Kauwenberg) en de aula s R001 en R002 in gebouw R (Rodestraat 14, ook ingang langs de Lange Winkelstraat en de Kleine Kauwenberg). Op de Campus is bewegwijzering voorzien. De referaten en presentaties worden gebundeld op een congresstick die is inbegrepen in de deelnameprijs. 9

10 Partners van het VWEC 2012 Faculteit TEW Universiteit Antwerpen De faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen heeft de ambitie om de marktleider te worden op het gebied van Toegepaste Economische Wetenschappen in Vlaanderen. Dit leiderschap is gebaseerd op de hoge kwaliteit van zowel academisch onderwijs als het onderzoek en onze sterke internationale focus. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Verschillende nationale en internationale accreditaties helpen de Faculteit bij de verwezenlijking van deze ambitie. (www.ua.ac.be/tewhi ) Vereniging Voor Economie (VVE) De Vereniging voor Economie (VVE) (www.vve.be), is de koepelvereniging van de alumniverenigingen van de economische faculteiten van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen. De VVE werd in de jaren 50 opgericht. Naast het sponsoren van regionale activiteiten van de vijf alumniverenigingen, kent de VVE drie hoofdactiviteiten: het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ( VWEC ), de Dag voor het Wetenschappelijk Economisch Onderzoek ( VVE-Dag ) en de VVE-Prijs ter bekroning van een wetenschappelijke bijdrage in het domein van de economie door een jonge onderzoeker. ALECHIA ALECHIA (Alumni Economie & HandelsIngenieur Antwerpen) werd opgericht in 2004 na de fusie van de faculteiten TEW van ex-ufsia en ex- RUCA tot de nieuwe Faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen. (www.alechia.be) Stad Antwerpen Iedereen kent het Stad : metropool, wereldhaven, logistiek centrum, wereldleider in diamant, tal van musea, nummer één bestemming onder de citytrips in België, bruisende stad met winkels en restaurants, onderwijs van hoogstaande kwaliteit... VIVIUM Verzekeringen (Congrespartner) VIVIUM is een Belgische verzekeringsmaatschappij die enkel en alleen via makelaars werkt : ze biedt een hele waaier verzekeringsoplossingen voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en ondernemingen, zowel levensverzekeringen, niet-levensverzekeringen als employee benefits. VIVIUM maakt deel uit van de P&V Groep en is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in België die met onafhankelijke makelaars werkt. VIVIUM kent de Belgische markt grondig en neemt haar beslissingen enkel in functie van de Belgische markt. (www.vivium.be) 10 Trends (mediapartner) Trends bericht met diepgang en toegevoegde waarde over de economische actualiteit. Het magazine wordt door Roularta uitgegeven in het Nederlands en in het Frans, en verschijnt elke week samen met MoneyTalk, het magazine voor de belegger. Het businessnieuwsmagazine Trends is ondertussen al meer dan 30 jaar op de markt. Nationale Bank van België De Nationale Bank van België (NBB) werd opgericht in 1850 als de centrale bank van België. Ze voert taken uit van algemeen belang, zowel nationaal als internationaal. De NBB steunt actief het wetenschappelijk onderzoek in België en daarom kan het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres telkens rekenen op een milde gift. (www.nnb.be) CC Strategies CC Strategies, Corporate Creative Strategies, is een onafhankelijk Belgisch communicatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in corporate public relations en public affairs / lobby. Combius Combius is een full-service marketing- en communicatiebureau: eenvoudige en duidelijke communicatie die de boodschap op de juiste manier tot bij de juiste doelgroep brengt. VKW (mediapartner) VKW (www.vkw.be) biedt ondernemers en managers een platform waar ze kennis kunnen delen en elkaar inspireren. Als onafhankelijk platform van geëngageerde leden kan men er terecht om met collegaondernemers samen te komen en samen te werken. Het is een unieke manier om via concrete activiteiten en specifieke werkgroepen kennis uit te wisselen en ideeën op te doen. Daarom werd ook VKW Metena (www.vkwmetena.be) opgericht, een denktank die vanuit een economische oriëntatie maatschappelijke uitdagingen onderzoekt. In de schoot van VKW worden jaarlijkse een tiental publicaties uitgegeven en meer dan 250 regionale activiteiten georganiseerd. Sidewalk (mediapartner) Sidewalk is devoted to providing the best possible Sitecore expertise for optimized online communication, customer engagement and customer intelligence. Sitecore is a.net based web content management and digital marketing platform. Positioned by Gartner as the most visionary product. Positioned by Forrester as a strong performer. Positioned by us as a must-discover, and very promising for the coming years.

11 VIVIUM N.V., Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat Brussel - verzekeringsonderneming toegelaten door de FSMA onder codenummer RPR Brussel - BTW BE VIVIUM Comfort Deal Het is goed om bevoorrecht te zijn! Wilt u er meer over weten? Contacteer uw makelaar of surf naar 11

12 Vervolg van bladzijde 8 Onze laatste spreker in deze track is ook dagdagelijks en reeds geruime tijd bezig met corporate communication. Jean- Benoît Schrans was bij Procter & Gamble verantwoordelijk voor de externe relaties en nu is hij reeds geruime tijd communicatiedirecteur bij SPADEL. Daarnaast is hij bestuurder bij 3C Corporate Communications Community. Hij zal een interessante case over CSR voorstellen bij Spa. Financial Communication In de track financial communication wordt gekeken naar het aanbod van en de vraag naar financiële informatie. Bij financiële informatie speelt de regelgeving een belangrijke rol. Reeds geruime tijd is niet enkel de nationale wetgeving op dat vlak belangrijk, maar ook de Europese regelgeving wint stelselmatig aan belang. Beursgenoteerde ondernemingen zijn reeds sinds 2005 verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens de IFRS-regels. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen houdt rekening met IFRS wanneer zij adviezen formuleert. IFRS is trouwens geen louter Europees gegeven, want ook heel wat landen buiten de Europese Unie passen IFRS toe. De nadruk ligt bij IFRS op het verhogen van de kwaliteit van de gerapporteerde informatie. Als eerste spreekster geven wij in deze track dan ook het woord aan Anne-Françoise Melot. Zij werkt bij de Europese Commissie en is daar Deputy Head of Unit in the Financial Reporting. Zij zal een overzicht geven van de Europese ontwikkelingen op het vlak van de regelgeving over financiële rapportering en IFRS. Jan Verhoeye studeerde economische wetenschappen en begon zijn loopbaan als accountant en belastingconsulent. Hij leidt ondertussen een eigen kantoor met een 25-tal medewerkers. Hij geeft eveneens les in Gent en publiceert een wekelijkse fiscale column in De Tijd. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). Hij is tevens lid van EFRAG dat op Europees vlak toeziet op de invoering van de IFRS-standaarden. Hij is dan ook de juiste man om ons te vertellen over het spanningsveld van de Belgische regelgever inzake financiële rapportering. 12 Onze sprekers Prof. Claire Marston begon haar carrière in de jaren zeventig als accountant, maar stapte vrij snel over naar onderzoek en onderwijs. Sinds 2000 is ze verbonden aan de Herriot-Watt University in Edinburgh. Haar onderzoek gaat vooral over corporate disclosure, internet reporting en investor relations, wat ook blijkt uit de zeer lange publicatielijst. Haar presentatie op het Congres zal handelen over de investor relations en de financiële communicatie. Dichter bij Antwerpen ligt Brussel. Daar is Prof. Joël Branson actief op de VUB als decaan. Hij houdt nog steeds voeling met de praktijk als auditor bij PKF. Zijn onderzoek situeert zich vooral op het vlak van de audit. Hij stelt op dit Congres dan ook een onderzoek voor naar de werking van de Belgische financiële informatiemarkt. Joël Branson is ook bestuurder bij de VVE. Prof. Nadine Lybaert doceert verschillende accounting gerelateerde opleidingsonderdelen, zowel op de Universiteit Hasselt als de Universiteit Antwerpen. Zij schreef verschillende handboeken die in heel wat opleidingen worden gebruikt. Haar onderzoeksbelangstelling gaat uit naar financial accounting in ruime zin. Prof. Raf Orens studeerde TEW aan de Universiteit Hasselt, om dan even assistent te worden aan de Universiteit Antwerpen en vervolgens les te gaan geven bij Thomas More Antwerpen (KULeuven). Hij is bestuurder van de VVE. Samen met Nadine presenteert hij hun onderzoek naar de werking van de Belgische financiële informatiemarkt. Een naam die heel veel mensen kennen van radio en televisie is Eric van den Broele. Hij komt meestal in het nieuws wanneer het aantal faillissementen is gestegen. Hij werkt immers sinds 1990 bij Graydon Belgium en leidt daar nu het departement Onderzoek en Ontwikkeling. In die hoedanigheid is hij actief betrokken bij de ontwikkeling van analyseinstrumenten, van creditscoresystemen en van modellen voor falingspredictie. Hij wordt vaak gevraagd als gastdocent en schreef al heel wat artikelen en boeken. Zijn bijdrage gaat over het verzamelen en gebruik van financiële informatie. Na een succesvolle carrière als general manager bij het Uitgeversbedrijf Tijd is Paul Huybrechts sinds 2007 voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). Deze Federatie is een go-between tussen de particuliere beleggers en de beursgenoteerde bedrijven. Indien nodig behartigt de VFB ook de belangen van de aandeelhouders zoals in de zaak Fortis en in de zaak Dexia. Zijn onderwerp, hoe kan het ook anders, is het belang van de financiële rapportering voor de beleggers. Chris Buyse is TEW-alumnus van de Universiteit Antwerpen en werd dit jaar verkozen tot de eerste Trends CFO of the Year. Hij is immers de CFO van ThromboGenics dat op de Belgische beurs aan een steile opmars bezig is. Daarvoor was hij gedurende meer dan 20 jaar actief in verschillende internationale ondernemingen, steeds in de hoedanigheid van CFO, finance director of financial controller. Hij is dan ook van de eerste rij betrokken bij zijn onderwerp investor relations in een beursgenoteerd bedrijf. De laatste spreker in deze track studeerde Rechten en koos dan voor een loopbaan in de magistratuur. André Buysse is nu voorzitter van de Kamer van Handelsonderzoeken en leidt de kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen die de WCO s van de bedrijven goedkeurt en controleert. Hij komt dan ook dagelijks in contact met bedrijven in moeilijkheden. Hij zal ons een beeld geven van hoe financiële informatie wordt gebruikt in het kader van handelsonderzoeken. Online Communication De laatste track gaat over online communication. De gemiddelde leeftijd van de sprekers in deze track ligt lager dan in de andere tracks wat ongetwijfeld te maken heeft met het onderwerp. Eerste spreker is Philippe Borremans. Zijn carrière draait rond public relations bij onder andere IBM. Sinds 2009 is hij chief social media officer bij Van Marcke Group. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het gebruik van sociale media bij de interne en externe communicatie van de dochterondernemingen wereldwijd. Hij is ook stichtend lid van de International Association of Online Communicators. Zijn bijdrage gaat over de sociale media en crisiscommunicatie. Iedereen die wel eens een boek heeft gelezen over LinkedIn kent Jan Vermeiren. Hij is alumnus en auteur van twee bestsellers Let s connect en How to REALLY use

13 LinkedIn. Hij is oprichter van Networking Coach dat het eerste LinkedIn Certified Training instituut is ter wereld. Jan is regelmatig gastdocent en spreker. Samen met Bert Verdonck stelt hij op het Congres de LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties voor. Bert Verdonck is partner bij Networking Coach en is co-auteur van de tweede editie van How to REALLY use LinkedIn. Hij wordt regelmatig gevraagd als gastspreker. Prof. Patrick Van Eecke studeerde Rechten en is partner bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper waar hij het e-business team leidt. Hij geeft tevens les bij de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is één van de top 20 ITadvocaten wereldwijd. Zijn presentatie gaat over het belang van de privacy bij het gebruik van social media. Dr. Sanne Elling (Universiteit Utrecht) doctoreert/doctoreerde in november Zij studeerde geschiedenis en literatuur, maar haar doctoraat gaat over het meten van de gebruiksvriendelijkheid van websites. Op het Congres zal zij een deel van dit onderzoek voorstellen. Prof. Michel Walrave studeerde communicatiewetenschappen. Na een aantal onderzoeksmandaten is hij sinds 2003 verbonden aan de Faculteit PSW van de Universiteit Antwerpen waar hij hoofd is van het departement Communicatiewetenschappen. Zijn onderzoek situeert zich vooral op het gebruik van ICT door de jongeren en de daaraan verbonden risico s. Prof. Karolien Poels is eveneens verbonden aan het departement Communicatiewetenschappen. Zij onderzoekt vooral het gebruik van en de ervaringen met digitale media zoals games en in-game advertising. Samen stellen zij een onderzoek voor over Social media advertising: de spanning tussen personalisatie en privacy. Na zijn studies communicatiewetenschappen startte Geert Sciot zijn carrière als journalist bij de VRT en De Morgen. In 2003 stapte hij over naar SN Brussels Airlines en nu is hij Vice President Media Relations bij Brussels Airlines. Hij is tevens General Manager Communication van de Association of European Airlines (AEA). Zijn ervaringen op het vlak van externe communicatie zullen ongetwijfeld resulteren in een boeiende presentatie. Onze sprekers Buzzcapture is sinds 2006 actief op het vlak van het monitoren en analyseren van social media. De bedoeling hiervan is ondernemingen te helpen hun online reputatie te beheren en hun online marketinginspanningen te maximaliseren. Eigenaar van Buzzcapture is Alex van Leeuwen. Hij komt op het Congres zijn ervaringen en bevindingen presenteren. De laatste spreker van deze track was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website van het Congres. Na zijn studies handels- en computerwetenschappen begon Stefan Avermaete aan een zeer afwisselende carrière met maar één constante: het internet en het online gebeuren. In 2012 richtte hij Sidewalk op dat zich specialiseert in het gebruik van Sitecore, een.net based web content management en digitaal marketing platform. Op het Congres zal hij de website van het Congres gebruiken als start voor een uiteenzetting over information architecture & user experience. Keynotes Tenslotte mogen wij ook onze keynote sprekers niet vergeten. De dag begint met Jan Callebaut. Na zijn studies in Gent was hij in 1987 medeoprichter van Censydiam dat zich specialiseerde in marktonderzoek. In 2007 richtte hij dan Callebaut & C o en WHY5Research op. Callebaut & C o adviseert het topmanagement van organisaties bij strategische vragen rond marketing en communicatie. WHY5Research is actief in meer dan 25 landen en onderzoekt het gedrag van de consument door het beantwoorden van de 5 kritische vragen why, who, what, where, when?. Heel wat internationale ondernemingen zijn klant bij hem. Dichter bij huis begeleidde hij in 2007 de succesvolle CD&V verkiezingscampagne. In sommige artikels wordt hij omschreven als marketingmogul en de man die Leterme maakte. Prof. Luc Van Liedekerke doceert onder andere aan de Universiteit Antwerpen en is lid van het departement Wijsbegeerte. Hij is ook directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek van de KULeuven. Hij publiceert in hoofdzaak over bedrijfsethiek en is voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network). In zijn cursus zakenethiek, technologie en maatschappij wil hij de toekomstige leiders van ons economisch weefsel een verantwoordelijke attitude aanleren met betrekking tot de nieuwe rol van het bedrijfsleven in de samenleving. Hij zal na Jan Callebaut de linken liggen met de drie tracks van het Congres. Afsluiten doen we met Huib Koeleman. Hij is managing partner van Wit Communicatieadviseurs in Amsterdam. Heel zijn carrière draait rond communicatie waarbij hij evolueerde van interne communicatie naar corporate communicatie. Hij schreef al heel wat boeken met titels als Twitteren op je werk, Social media voor interne communicatie en Interne Communicatie als Managementinstrument. Social media, corporate communication en management worden bij hem verenigd. De laatste keynote spreker spreekt tijdens het afsluitend congresbanket. Luc Coene is sinds 2011 gouverneur van de Nationale Bank van België. In 2003 werd hij benoemd tot Minister van Staat. Luc Coene is licentiaat in de economische wetenschappen en na het afstuderen was zijn eerste werkgever de Nationale Bank van België. Na verschillende functies bij de NBB werd hij in 1995 gecoöpteerd senator en van 1999 tot 2003 kabinetschef van de Eerste Minister. Zijn ervaringen zowel in de politiek als in de internationale financiële wereld zullen ongetwijfeld voor een boeiende keynote zorgen. Deloitte Patrick d Haens Deloitte is met meer dan medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, belastingadvies, consulting en financial advisory services. Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Bezoek voor een meer gedetailleerde beschrijving. Deloitte drukte voor Alechia deze brochure. 13

14 De LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties Het aantal mensen die lid zijn van LinkedIn, neemt met de dag toe (twee per seconde om precies te zijn). Ook CEO s, HR directeuren, sales managers en communicatieverantwoordelijken hebben de nodige connecties via deze online community. Velen gaan er echter terughoudend mee om en stellen zich de vragen: wat kan ik er mee, wat kan mijn team er mee en wat kan onze organisatie er mee? Om hier meer inzicht in te geven, hebben we de LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties ontwikkeld. Al de vakken uit deze LinkedIn Strategie Matrix zijn belangrijk om resultaten te halen als organisatie. Veel te vaak wordt er enkel op het niveau van passieve strategieën gekeken (een goed persoonlijk of bedrijfsprofiel) en meestal slechts enkel op het niveau van de medewerkers. En dan komt bv. de vraag van de sales manager aan zijn verkoper: Heb je al klanten uit LinkedIn gehaald? Deze heeft dan nog geen enkele aanvraag via LinkedIn binnengekregen, waaruit de conclusie volgt: LinkedIn werkt niet. Het is dit kortzichtig gedrag dat er voor zorgt dat veel organisaties kansen laten liggen. LinkedIn is immers geen reclamebord, maar een tool, een werkmiddel. Vergelijk het met een auto: als je enkel in je auto stapt, maar je start de motor niet en je rijdt niet naar waar je wil zijn, dan is een wagen ook een nutteloos hulpmiddel. Wees dus als individu, als team en als organisatie ook actief en proactief. Wat betekent dit in de praktijk? Enkele voorbeelden: Passieve strategie Op het niveau van de organisatie: communicatie, marketing en eventueel recruiting moeten er voor zorgen dat het Company Profiel aantrekkelijk is zodat het de (employer) branding ondersteunt. Op het niveau van CEO, woordvoerders en hiring managers : hun persoonlijke profielen zijn de uithangborden van de organisatie. Deze moeten dus organisatiecultuur- en merkondersteunend zijn. Op het niveau van de medewerkers: alle medewerkers binnen de organisatie dienen een aantrekkelijk profiel te hebben. Zij zijn immers (passieve) ambassadeurs voor de organisatie, de merken, producten en diensten. Actieve strategie Op het niveau van de organisatie (door marketing, communicatie en recruiting): het delen van relevante informatie via de status updates op het Company Profiel en het ondersteunen van de rest van de organisatie met presentaties, documenten en filmpjes om bv. in hun status updates te posten en op hun profiel te plaatsen. Op het niveau van CEO, woordvoerders en hiring managers : het delen van relevante informatie via hun persoonlijke status updates. Op het niveau van de medewerkers: actief zijn in de voor hen relevante groepen en het aangeven van deelname aan interne en externe activiteiten via LinkedIn Events. Proactieve strategie Dit zal vooral gebeuren door extern georiënteerde profielen zoals account managers en commerciële profielen aan de ene kant en recruiters en hiring managers aan de andere kant. Zij moeten omwille van hun takenpakket immers steeds op zoek naar nieuwe mensen. Daarnaast gelden deze tips ook voor alle andere medewerkers wanneer deze bv. op zoek zijn naar partners, leveranciers, of interne/externe experts. Commerciële profielen: zelf op zoek gaan naar nieuwe klanten via de 10 manieren die LinkedIn hiervoor aanbiedt. Recruiters en hiring managers : zelf op zoek gaan naar nieuwe medewerkers via de 10 manieren die LinkedIn hiervoor aanbiedt. Daarnaast dienen ze ook gebruik te maken van de mogelijkheden van de Jobs sectie. De combinatie van deze verschillende strategieën zal met een beperkte besteding van tijd tot de beste resultaten leiden! Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 17 van de tweede, totaal vernieuwde editie van de internationale bestseller How to REALLY use LinkedIn. Je kan het boek volledig gratis downloaden (Engels en Nederlands) van: Auteurs Jan Vermeiren is de oprichter van Networking Coach. Jan is een gekende internationale spreker en auteur van 2 bestsellers: Let s Connect en How to REALLY use LinkedIn. Hij is tevens gastdocent bij de internationale MBA programma s van Vlerick Leuven Gent Management School en RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Bert Verdonck is partner bij Networking Coach en co-auteur van de tweede editie van How to REALLY use LinkedIn. Hij is tevens een gewaardeerd spreker op o.a. TEDx events. Omwille van de succesvolle strategieën en waardevolle inzichten in het boek heeft LinkedIn Networking Coach uitgekozen als het eerste LinkedIn Certified Training instituut ter wereld. Jan en Bert gaan tijdens het VWEC dieper in op de LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties met een heleboel live voorbeelden, praktische tips en fundamentele inzichten. LinkedIn Strategie Matrix voor Organisaties Organisatie CEO, Managers Alle Mede- werkers PASSIEVE STRATEGIEEN Branding, Vacatures, Producten & Diensten - Company Profile Branding & Lead Generation - Persoonlijk Profiel - Applicaties Branding & Lead Generation - Persoonlijk Profiel - Applicaties ACTIEVE STRATEGIEEN Branding, Ads, Job Posts, Interactie - Advertising Solutions (betalend) - Hiring Solutions (betalend) - Company Status Updates Branding, Zichtbaarheid, Interactie - Status Updates Branding, Zichtbaarheid, Interactie - Groep Managers van interne en alumni groepen of externe groepen - Actief lid van interne en externe Groepen - Bijdragen aan Answers - Status Updates - Informatie Delen & Polls gebruiken - Evenementen bijwonen en LinkedIn Events gebruiken als voorbereiding Fundamentele Netwerk Principes PROACTIEVE STRATEGIEEN Vinden: - Hiring Solutions (betalend) Vinden (zie onder: alle medewerkers) Vinden van: - Nieuwe klanten - Nieuwe medewerkers - Nieuwe partners - Nieuwe leveranciers - Project team leden - Interne en externe expertise 14

15 Wegen naar een cultuur van openheid Nieuwe maatstaf voor succes Wat maakt iemand tot een goed bedrijfsleider? Tot dusver was de maatstaf hiervoor betrekkelijk eenvoudig. Wie het grootste materieel gewin voor zijn investeerders wist te creëren, oogstte het grootste aanzien. Dat is wat was. Met als gevolg een rits aan onverkwikkelijke neveneffecten, die geen opsomming behoeft. Het pleidooi voor een andere standaard van leiderschap is inmiddels steeds breder gaan klinken. Dit tijdperk van transformatie genereert een nieuwe norm. Het grootste respect zal, na vele decennia van neergaand vertrouwen, uitgaan naar leiders met het vermogen om organisaties uit te bouwen die economische, sociale en ethische waarde tot stand brengen voor een brede maatschappelijke groep. Leiders die een drie-dimensioneel perspectief hanteren : in de diepte (vanuit waarden), in de breedte (voor alle betrokkenen) en in de lengte (op lange termijn). Lees meer hierover in de VKW-Beleidsnota Verbindend Leiderschap (www.vkw.be/beleidsnotas). Integriteit begint met transparantie Waar komt het dan op aan? Afhankelijk van de sector, de omvang, de eigenheid van hun onderneming en de unieke uitdagingen waar ze voor staan zullen deze leiders andere strategieën en actieplannen ontwikkelen. Maar welke concrete aanpak ze ook kiezen, een terugkerende rode draad zal steeds opnieuw verband houden met een integere opstelling. Integriteit is: staan voor iets en er voor gaan. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Uit één stuk zijn. Recht door zee en berekenbaar. Transparantie is voor wie integer handelt een eerste stap. De reden ligt voor de hand. Zaken doen is altijd verbonden met een bepaalde vorm van onzekerheid. De ene partij beschikt steeds over informatie die de andere uit zichzelf niet heeft. Deze asymmetrische kennis creëert ongelijkheid en kwetsbaarheid. Want kennis is macht. Maar dit adagio bewust exploiteren door een ondoorzichtig scherm om zich heen op te trekken, leidt niet tot vertrouwen, wel integendeel. Over opbouwen en herstellen van vertrouwen lees je meer in de VKW-Beleidsnota No trust, no glory. Over de economische kracht van vertrouwen. (www.vkw. be/beleidsnotas) Wat is transparantie? Transparantie betekent letterlijk: licht door iets laten schijnen. Iets doorzichtig maken. Wanneer we spreken over transparantie hebben we het over meer dan het toegankelijk maken van de financiële bedrijfsinformatie ten behoeve van de aandeelhouders, al is eerlijke en correcte rapportering hierover natuurlijk essentieel én noodzakelijk. Transparantie in bredere zin is de mate waarin de organisatie naar buiten toe inzicht geeft in hoe zij intern handelt. En omdat eerlijk en open zijn naar buiten moeilijk kan wanneer je dit niet binnen je muren bent, gaat het uiteindelijk om de vrije stroom van informatie tussen management en medewerkers, en tussen de organisatie en al haar stakeholders. Om te innoveren en passende antwoorden te kunnen geven op de noden van hun klantgroepen, zal relevante informatie vrij, rechtstreeks en op het juiste ogenblik in de organisatie toegankelijk moeten zijn. Openheid is een vitaal kenmerk van een dynamische onderneming. Het is aan het management om de toon te zetten en te voorzien in ondersteunende structuur- en proceselementen. Onvrijwillige transparantie De eerste aanzetten tot meer transparantie en inzichtelijke rapportering kwamen er op initiatief van een toezichthoudende overheid. Vandaag echter zorgt de technologische evolutie voor de langzame vermindering van de informatie-asymetrie. De nieuwe media zorgen ervoor dat vrijwel alle informatie digitaal toegankelijk is. Of men het leuk vindt of niet, ondernemingen, organisaties en instituten worden meer en meer glazen huizen. De informatie-achterstand van burgers en consumenten verkleint. Dit hertekent grondig de verhoudingen. Kennis blijft macht, maar die is vandaag veel meer gespreid en verdeeld. Iedereen kan vandaag zijn eigen analyses maken en rekenmodellen toepassen. Voorbeelden hiervan zijn er te over. Men spreekt van een wikinomics-concept. De idee hierachter is dat een ongeorganiseerde groep individuen beter in staat is om informatie te ordenen en te controleren dan een hiërarchisch orgaan. Het collectief is beter in staat de betrouwbaarheid van aangereikte informatie te beoordelen dan een toeziende overheidsinstantie. In de plaats van een sterke centrale toezichthouder komt een leger aan amateur-toezichthouders. De gemeenschap krijgt een sturende kracht. Dit is nooit gezien. Ze kan iets of iemand maken of breken. Reputatie wordt voor ondernemingen kritischer dan het winstcijfer, want in één handomdraai is een imago-dip niet gekeerd. Transparantie als keuze Veel waarnemers zien in deze evolutie een positief teken. We hebben geen behoefte aan beter toezicht, maar aan een compleet nieuwe denkwijze, opperen ze. Geef mensen volledige toegang tot elk stukje informatie, zodat een zelf-corrigerend systeem ontstaat waarin onbetrouwbaarheid genadeloos wordt afgestraft. Radicale transparantie moet het vertrouwen herstellen, argumenteren de voorstanders van deze visie. Toch valt te betwijfelen of volledige transparantie mogelijk, en ook wenselijk is. Zowel voor landen als voor instituties of organisaties kan het, op juridische en morele gronden, volstrekt legitiem zijn om de toegang tot bepaalde informatie bijvoorbeeld om veiligheidsredenen te beperken tot een kleine, zorgvuldig uitgekozen kring van verantwoordelijke personen. Het kan voor een onderneming gerechtvaardigd zijn om informatie over innovaties, originele processen, geheime recepten, investeringsopportuniteiten of bedrijfsstrategieën af te schermen. We stellen vast dat openheid en discretie geen tegenstellingen zijn, maar polariteiten in één spanningsveld. Ze zijn elkaars schaduw en hebben elkaar nodig. Wie discretie niet verbindt met openheid verglijdt tot geheimzinnigheid. Anderzijds : openheid zonder discretie, zonder vertrouwelijkheid brengt je op een onbeschermd publiek forum waar alle - dus ook gevoelige - informatie collectief bezit is. Licht dat te hard schijnt gaat verblinden. Maar anderzijds kan afdekken ook toedekken worden. De keuze die leiders moeten maken is niet of ze al of niet voor transparantie gaan, maar op welk punt van dit continuüm ze zich bevinden, en of dit ook het punt is dat ze voor zichzelf en hun organisatie gewenst achten. De ontwikkeling van een cultuur van gepaste openheid begint bij deze zelfreflectie. Noch wetgeving, noch externe druk kunnen een organisatie open en gezond transparant maken. Alleen het karakter en de wil van degenen die die organisatie leiden kunnen daarvoor zorgen. Hoe creëer je vervolgens die gewenste openheid? Wat doen, wat vermijden? VKW Metena bundelt een reeks inzichten, aanbevelingen en concrete tips in haar nieuwe beleidsnota Een glazen huis met jaloezieën. Publicatie is verwacht in oktober eerstkomend! Rik De Wulf Business Ethics manager VKW Metena (www.vkwmetena.be) 15

16 Inschrijvingsformulier 30e VWEC Inschrijvingsformulier Kruis aan Prijs Ik neem deel aan het 30e VWEC op 22 november 2012 (100 euro)... Euro Wanneer u een inschrijvingscode ontving, vul deze dan hier in: Gelieve aan te kruisen aan welke tracks u deelneemt: Verwelkoming / Keynote J. Callebaut - L. Van Liedekerke (8u50-9u55) Sessie 1 (10u15-12u) Track 1 (Fin. Comm.) A-F Melot, J. Verhoeye, C. Marston Track 2 (Corp. Comm.) C. Van Riel, T.C. Melewar, P. Kitchen Track 3 (Online Comm.) P. Borremans, J. Vermeiren, B. Verdonck Broodjesbuffet (17 euro)... Euro Sessie 2 (13u30-15u15) Track 1 (Fin. Comm.) J. Branson, N. Lybaert & R. Orens, E. Van den Broele Track 2 (Corp. Comm.) W. Elving, P. Anthonissen, L. Willemsen Track 3 (Online Comm.) P. Van Eecke, S. Elling, M. Walrave & K. Poels Sessie 3 (15u40-16u55) Track 1 (Fin. Comm.) P. Huybrechts, C. Buyse, A. Buysse Track 2 (Corp. Comm.) L. Suykens, M. Daelman & I. Moens, J-B Schrans Track 3 (Online Comm.) G. Sciot, A. van Leeuwen, S. Avermaete Afsluitende keynote H. Koeleman (17u15-17u45) Banket met keynote door L. Coene (vanaf 19u30) (75 euro)... Euro Ik wens een parkingticket (13 euro)... Euro Totaal... Euro Gelieve het totaalbedrag over te schrijven op rekening BE KREDBEBB van de Universiteit Antwerpen met als referentie "SC201219" en de naam van de deelnemer Ik wens een betalingsattest Ik wens een aanwezigheidsattest Voornaam - Naam:... Organisatie - Bedrijf - Functie:... Straat + nr:... Postcode + Gemeente (+ Land):... Telefoon / GSM: Hoe en waar hoorde u over het congres?... Gelieve dit formulier te bezorgen aan ons congressecretariaat. U kan ook inschrijven via 16

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT PAGINA 1 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2 Innovation meets business and IT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: Breugelmans Gerd... 7 Martens Rudy... 4 DEPARTEMENT BELEIDSINFORMATICA: Oorts

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6

berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang januari - februari - maart - april 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten Philippe Haspeslagh, decaan Vlerick School

Nadere informatie

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café Wilfried Delanghe: Belgische marketeer scoort op Euro 2000 Magazine van de Ekonomika Alumni Viermaandelijks 58ste jaargang April

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b WEBZINE Webzine for Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen Walter Engels - HR Manager Aveve in het kader van CxO Leadershipforum 2011 14 22 28 34 44 48 50 Leden CxO Expert Groups debatteren

Nadere informatie

berichten over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris Lefebvre Rudi Jennes, de garage als hightech bedrijf p. 16 is meer dan voetbal en carnaval p. 18 p.

berichten over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris Lefebvre Rudi Jennes, de garage als hightech bedrijf p. 16 is meer dan voetbal en carnaval p. 18 p. EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 67 ste jaargang januari - februari - maart 2011 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Rector Mark Waer over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht

kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht kwartaalbijlage voor cfo s en bestuurders Q1 2014 wat moeten of mogen bestuurders weten? Interview met bestuurders Erik Dejonghe en Philippe Lambrecht } 4 De hamvraag voor elke CFO: "Wat moeten of mogen

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

RECLAME: DOOD OF LEVEND

RECLAME: DOOD OF LEVEND RECLAME: DOOD OF LEVEND MENINGEN VAN LEZERS Super interessant, zeer goed onderbouwd en leerrijk. Dit boek geeft achtergrond en brede context bij de marketinguitdagingen waar we dagelijks aan werken. (Saskia

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013

FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 ECONnect FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 Alumni@FEB De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Education@FEB Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Research@FEB Steffi

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Social Media Samenvatting van het themarapport

Social Media Samenvatting van het themarapport Social Media Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Irene Dijkman; Jasper Wognum Deelnemers: Sander Abbes; Marcel Alberti; Nur America;

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie