a kind a coal that grows along the coasts of Europe, also suitable for saline conditions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a kind a coal that grows along the coasts of Europe, also suitable for saline conditions."

Transcriptie

1 halophytes CONTENT PDF 1 Aquaculture; nice pictures about farm in Israel combining flora en fauna 2 saltwater vegetables; Zeekraal (Eng Salicornia or Samphire, Fr Salicorne, Lat Salicornia bigelovii) Pioneer plant that grows under extremely salty conditions. Very tasty and healthy, full of vitamines and proteins. The seed consists for more then 30 per cent out of eatible oil (linoleic acid) wich also can be used as biodiesel. Wikipedia: "Adding nitrogen-based fertiliser to the seawater appears to increase the rate of growth and the eventual height of the plant,[10] and it has been suggested that the effluent from marine aquaculture (e.g. shrimp farming) could be used for this purpose." Maybe this would be a perfect plant for the aquaculture in piont 1. Seakale, (Lat. Crambe maritima) a kind a coal that grows along the coasts of Europe, also suitable for saline conditions. 3 "Seawater holds key to future food" Article BBC, interview with Dutch professor Jelte Rozema from the department of systems ecology at the Free University, Amsterdam 4 Possible Belgium partner for salt water aquaculture? Appearently there has been a big saline crop project going on several years ago including universities of countries like Holland, Belgium and Portugal. Having a talk with those people might be interesting. Several companies were created out of this experiment, ones that seems to be very promising;

2 1 Bron: 1. Starting with the Fish Young Nile Tilapia fish are warmed by heat radiating from coils of water connected to a roof-level water tank that absorbs the sun's energy. 2. Aerobic Biofilter Habitat The water falling from the plants above onto the rocks in the fish pond creates a habitat with a balance of air, moisture and nutrients for microbes that cleanse water.

3 2a. Wetland Biofiltration Beneficial bacteria thrive on the submerged, oxygen-rich plant roots of papyrus. The bacteria convert the toxic ammonia in fish waste to nitrate, used for nutrients by vegetables. 2b. Wetland Plants Wetland plants have adapted to the anoxic conditions of marsh depths lacking oxygen by drawing air down from their stems and leaves into their roots. These oxygen-rich roots are teeming with aerobic microbes.

4 2c. Anerobic Biofilter Habitat Porous lava rocks lining the pond bottom provide a home for the teeming anerobic bacteria that transform ammonia into harmless nitrogen gas that returns safely to the atmosphere. 3. Duckweed floats over the gravel bed. It absorbs the ammonia and converts it into a protein-rich biomass that easy to digest by fish. 3a. Cultivating Duckweed Duckweed, equal in protein to commercial fish pellets, produces more protein than soybeans. When combined with plankon and algea, duckweed provides a complete nutrient source for Nile Tilapia, while cleansing the water.

5 Duckweed Aquaculture: Vermicomposting* Red earthworms (Eisenia fetida) eat semi-decomposed foodscraps, yard waste and manures. They can transform dried fish sludge into vermicompost. Mix in kelp and greensand, if available, to add valuable trace minerals and grit for earthworms. 5. Soil-Media and Irrigation Vermicompost is mixed with shredded coconut hulls or vermiculite for a soil media. This mix provides balanced nutrients and air, and wicks up moisture from the flow of water pumped up from the fish pond below.

6 6. Plant Troughs Almost any vegetable can be grown in the plant trough. Shallow rooting varieties, ie: watercress, lettuce, salad greens or basel, do especially well. 7. Renewed Water The cleansed water recirculates down into the fish pond, completing the cycle.

7 Aquaponic-Pond Ecosystem Powered by sunlight, enriched by oxygen from the waterfall, nourished by fish-waste nutrients, the pond is home for a treasure of microscopic creatures. interesting links:

8 2 ZEEGROENTEN (SEA VEGETABLES) (http://www.culinair.net/index.php?action=item&m=y&table=culinair_abc&form_na me=titel&id=280) Lamsoor, zeekraal, zeebiet en zeekool als dagelijkse kost? Vroeger werd erom gelachen. Tot in de laatste decennia van de twintigste eeuw berichten over de gezonde eigenschappen van zeegroenten en zeewieren uit Japan kwamen overwaaien. Een aantal ervan maakte hun opwachting als delicatesse, maar zijn inmiddels gemeengoed aan het worden. Behalve bij de groentespecialist treft men ze ook aan bij de beter gesorteerde visspecialisten. Vroeger stonden de schorgroenten in Zeeland bekend als armeluisvoedsel. In het voorjaar en de vroege zomer werden de zilte groenten door omwonenden gesneden. Tegenwoordig vindt men zeeaster, in Zeeland lamsoor genoemd, en zeekraal vooral in visrestaurants op de menukaart. Ook zeesla en zeekool passen koks - en niet alléén Zeeuwse - al langer toe in een aantal van hun gerechten. Met goed resultaat, want de gasten eten het graag. Sinds jaar en dag groeien op de Zeeuwse schorren wilde gewassen die als delicatesse worden beschouwd. Deze schorgroenten houden ervan regelmatig met zout water overspoeld te worden. Doordat er steeds minder schorren zijn, dreigen deze smakelijke groenten voor de menselijke consumptie verloren te gaan. De vrij grote vraag naar de groenten en de behoefte aan nieuwe landbouwproducten zette de Stichting Mariene Cultures Oosterschelde jaren geleden al tot onderzoek aan. Naar een biologisch verantwoorde commerciële teelt van zeeasters, zeekraal, zeebiet en zeekool. Ook uit andere landen en met name Frankrijk worden zeegroenten, onder meer zeeaster en zeekool inmiddels dagvers en geconditioneerd verpakt, geïmporteerd BINNENDIJKSE TEELT IN NEDERLAND De buitendijkse gebieden, de schorren, waar de lamsoor en zeekraal voorkomen, worden steeds schaarser. Deze gebieden hebben, doordat ze te maken hebben met het tij, een heel speciaal milieu. Ze vallen bij eb droog en worden met vloed steeds weer overspoeld met zout water. Door de uitvoering van het Deltaplan, in de tweede helft van de twintigste eeuw, is het areaal schorren uitgedund. Door vervuiling moet de oogst op de schorren langs de Westerschelde worden afgeschreven. Verder worden de resterende schorren in toenemende mate tot beschermd natuurgebied verklaard. Hierdoor wordt het wild snijden in het voorjaar en de vroege zomer aan banden gelegd. Alleen de schorren in de Oosterschelde leveren nog geschikte groenten. De vraag naar zeeaster (lamsoor) en zeekraal is door deze oorzaken doorgaans vele malen groter dan het aanbod. Vanuit de mosselhandel kwam de vraag naar de mogelijkheid om schorgroenten ook binnendijks, dus niet op de schorren, te telen. In 1981 werden de eerste initiatieven genomen om te komen tot een experiment. In de Bathpolders op Zuid-Beveland is op een perceel met kleine akkertjes vier jaar lang zeeaster gekweekt. De akkers waren omgeven door greppels en een dijkje en werden regelmatig onder water gezet, zodat er als het ware een kunstmatige eb en vloed was. Dat is nodig omdat de zeeaster regelmatig met zout water overspoeld wil worden. Enige jaren later kwam men met een teeltadvies: voor iedere boer die zeeaster wil kweken staat op papier hoe hij dat het beste kan doen. Er was op dat moment echter nog niets gedaan aan de veredeling. Iedereen die de plant wil kweken, moest zelf het schor op om zaad te verzamelen. De kweker in spé moest zelf selecteren, door planten die niet goed zijn er uit te wieden. Voor de kweker brengt dat economisch gezien een groot risico met zich mee. Om de teelt economisch rendabel te kunnen maken, moest er eerst verdeling worden toegepast en dat er via de normale kanalen zaad beschikbaar kwam. Een paar jaar geleden werd het voorstel gelanceerd om op het voormalige werkeiland Neeltje Jans een proefveld voor de teelt van schorgroenten aan te leggen. Dat stuitte op bezwaren en de Provinciale Waterstaat stelde voor de proef op Schouwen te doen in een gebied met zogeheten zoute kwel. Onder de dijken door sijpelt zout water de sloten in. De gebieden bij de dijken zijn dus zout, en eigenlijk alleen maar geschikt om er gras op te laten groeien. Het opzetten van kwelschermen zorgt er wel voor dat een gedeelte van de bodem tegen verzilting wordt beschermd, maar ze voorkomen niet dat een streep land veel zouter wordt en voor de landbouw verloren gaat. Er werd subsidie verstrekt om een proefveld op Schouwen aan te leggen om te kijken of er op die stukken land misschien mogelijkheden zijn voor de teelt van schorgroenten. De Rabobanken rond de Oosterschelde ondersteunden de Stichting, omdat de leden/ondernemers er belang bij kunnen hebben. Ook het Projectenfonds van Rabobank Nederland leverde een financiële bijdrage aan de Stichting, omdat het

9 project als een innovatieve ontwikkeling op het gebied van landbouwgewassen werd beschouwd. Diverse universiteiten (Gent, Brussel en Lissabon) werden bij het project betrokken. Als eerste werd onderzoek opgestart naar de veredeling van de zeeaster en naar een aantal teeltechnische aspecten, waaronder de minerale voeding. In mei 1997 werden de eerste zeeasterplanten uitgezet. Pas een jaar na de bloeitijd in het najaar kon verder zaad worden gewonnen. In het experiment werd tegelijkertijd ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zeekool, zeebiet en zeekraal. Zeeaster, ofwel lamsoor, kan - in tegenstelling tot zeekraal - goed leven zonder zout water, al zijn de jonge blaadjes dan niet echt eetbaar. De lamsoor krijgt juist door het zout haar smaak. Zeekraal echter stelt, hoewel het een pioniersplant is, veel hogere eisen aan zijn milieu. Om te kunnen leven moet de zeekraal heel regelmatig met zout water overspoeld worden. BEPERKTE MOGELIJKHEDEN Door het onderzoek naar de teelt van zeeaster (lamsoor) en de beperkte in formatie die ook uit het buitenland beschikbaar is over de teelt van zoute groenten, is al wel duidelijk geworden, dat de teelt van zeegroenten nooit op grote schaal in ons land zal kunnen plaatsvinden. Geen enkel waterschap in Nederland zal namelijk het risico willen nemen de binnendijkse grond te laten verzilten, omdat de grond dan ongeschikt kan worden voor de landbouw. Het ziet er niet naar uit dat de schorgroenten in grote partijen zullen worden aangeboden in de Nederlandse handelskanalen. Daarvoor zijn er sowieso al te weinig locaties in Nederland, die geschikt zijn voor de teelt van deze zoute groenten. Slechts enkele gebieden aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en op Tholen lijken in aanmerking te komen voor de teelt van schorgroenten.. Dagelijkse kost worden de lamsoor, de zeekraal, de zeekool en de zeebiet dus waarschijnlijk niet, maar de schorgroenten zullen wel op de menukaarten te vinden blijven Omdat de Stichting Mariene Cultures heel benieuwd was naar de mogelijkheden om de schorgroenten ook onder subtropische omstandigheden te telen, werd samenwerking gezocht met de universiteit van Lissabon, dat onderzoek hiernaar deed. Het probleem van verzilting speelt namelijk heel sterk in tropische en subtropische gebieden. 'In Egypte, Oman, Pakistan en India waar met behulp van irrigatie gewassen zijn gekweekt is de grond door de bevloeiing verzilt. Er hoeven maar minieme spoortjes zout in het water te zitten en op den duur krijgen de boeren problemen met de teelt van allerlei landbouwgewassen. Er werden op die zoute gronden vervolgens alleen maar veevoedergewassen geteeld. De ijzer-, eiwit- en vitaminerijke schorgroenten kunnen mogelijk een belangrijke rol gaan spelen bij de toekomstige voedselvoorziening in die gebieden. Onderzoek daarnaar is ook heel duidelijk één van de doelstellingen van de stichting. ZEEKRAAL (fr; Salicorne) FOR ENGLISH VERSION SEE:

10 Zeekraal is, als uitgesproken zoutplant, de pioniersplant van de kweldervegetatie. Hij kan groeien op slikkige platen die met elk hoogwater worden overstroomd. Zeekraalbegroeiing versterkt het opslibben en zorgt er zo voor dat de kwelder hoger en droger wordt. Omdat zeekraal goed tegen zout in de bodem kan en lekker smaakt, wordt hij als zilte zeegroente geteeld op gronden met veel zoute kwel. Met het water neemt zeekraal ook zout uit de bodem op. Teveel zout verstoort de groei. Om de zoutopname zo klein mogelijk te houden is zeekraal ingesteld op een miniem waterverbruik. De plant gaat verdamping tegen door een gering bladoppervlak en een dikke huid. Daarnaast vormt de plant een zuurstoflaagje rond de wortels waardoor zouten en schadelijke metalen niet in de plant kunnen komen. Toch komt er nog te veel zout de plant in. Dit wordt zoveel mogelijk opgeslagen in de oudste (onderste) bladdelen van de plant, die vervolgens afsterven. Je ziet dan ook dat de onderste bladdelen vergeeld zijn, terwijl de top van de plant frisgroen van kleur is. Ook het schorrenkruid bezit een dergelijke aanpassing. Er komen in Nederland twee soorten zeekraal voor. De langarige zeekraal groeit vooral in de getijdenzone. Deze soort heeft een functie in de aanslibbing van de kwelders. Tussen de planten komt het zeewater tot stilstand zodat kleideeltjes naar de bodem zinken. Zo komt de wadbodem hoger te liggen en kunnen andere soorten planten zich er vestigen. De andere soort, de kortarige zeekraal, is meer een plant van binnendijkse zilte terreinen. Namen: Ned: Zeekraal (langarige zeekraal, kortarige zeekraal) Lat: Salicornia dolichostachya, Salicornia brachystachya Eng: Salicorn (short-spiked and long-spiked) (Glasswort; Marsh Samphire, pickleweed) Fra: Salicorne (passepierre) Dui: Queller Crambe maritima From Wikipedia, the free encyclopedia Seakale Order: Family: Genus: Brassicales Brassicaceae Crambe

11 Species: C. maritima Binomial name Crambe maritima L. Crambe maritima (common name Seakale) is a halophytic perennial plant in the genus Crambe that grows wild along the coasts of Europe, from the North Atlantic to the Black Sea. It has large fleshy glaucous collard-like leaves and abundant white flowers. The seeds come one each in globular pods. Seed dispersal is achieved in part by the entire plant forming a tumbleweed.[1] The plant is sometimes grown as an ornamental but its most common use is as a blanched vegetable. Along the coast of England, where it is commonly found above High Tide Mark on shingle beaches, local people heaped loose shingle around the naturally occurring root crowns in springtime, thus blanching the emerging shoots. By the early 18th Century it had become established as a garden vegetable, but its height of popularity was the early 19th Century when seakale appeared in Thomas Jefferson's Garden Book of 1809, and it was served at the Prince Regent's Royal Pavilion in Brighton. The shoots are served like asparagus: steamed, with either a bechamel sauce or melted butter, salt and pepper. It is apt to get bruised or damaged in transport and should be eaten very soon after cutting, this may explain its subsequent decline in popularity. However, given a rich, deep and sandy soil, it is easy to propagate and grow on from root cuttings available from specialist nurseries. Blanching may be achieved by covering it with opaque material or using a deep, loose and dry mulch. Seakale is more commonly used in Europe and only rarely grown in the United States. Seakale should not be confused with seakale beet. Seawater holds key to future food By Julian Siddle Science reporter, BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/ stm) Edible plants can be found along the coastline Salt and freshwater mix in river estuaries Growing crops in salt water is becoming necessary to overcome shortages of fresh water, say researchers writing in the journal Science. They suggest the domestication of wild plants that grow in salty conditions could help reduce global food shortages. Only 1% of the Earth's water is freshwater. Around the world, many agricultural areas are becoming less productive as salt levels in water supplies increase. "Salinisation is irreversible," says Professor Jelte Rozema from the department of systems ecology at the Free University, Amsterdam, in the Netherlands. "Sooner or later mankind has to accept the world is becoming more saline."

12 The scientists say we will have to make use of salty environments for agriculture. Farmland is becoming increasingly salty as global sea levels rise, but plants which already thrive in salty areas may provide a ready food source. Wild plants Future crops could come from plant species that grow in brackish water, around the mouths of rivers, where salt and freshwater mix, say the researchers. The rising cost of bringing in freshwater to irrigate traditional crops may force producers to turn to salt water agriculture. "We have limited amounts of freshwater - most of it is used for drinking water. Gradually it will be profitable to think of brackish water and sea water as a resource." said Professor Rozema. The scientists suggest the best way forward is to domesticate wild plants, crossbreeding them to produce higher yields. Plants such as sea kale and asparagus-like samphire, which grow along the coast in many countries have been eaten for thousands of years, but it is only recently that their potential has been seen as a substitute for more traditional commercial crops. In The Netherlands sea kale is now farmed commercially and finds a ready market says Professor Rozema. "There's a company cultivating it on shingle beaches, its a big success in the Netherlands, people like to get new vegetables, they know sea water is not bad for them." Biofuel bonus The researchers say plant breeders also need to look at domesticated plants that are salt tolerant, spinach and beetroot are closely related to samphire, and crops such as sugar beet can grow well in salty conditions. "Its a salt tolerant plant, this salt tolerance has not been reduced during domestication." said Professor Rozema. Genetic modification experiments have been conducted for more than 30 years to try to make crops such as wheat or rice salt tolerant. But the scientists say trying to induce salt tolerance has so far proved impossible. They now believe the genetic manipulations necessary to achieve this may too complex to be achieved at present. The researchers also say some species of plants currently growing in salty environments could have a future use as biofuels. They cite one particular type of samphire, the seeds of which produce more oil than soya beans or sunflowers. The plant grows well on subtropical desert coasts. [NF-2000 Database - AIR Program] AIR1-CT A Contribution to the diversification of the production of vegetable crops by research on cultivation methods and selection of Halophytes European market, adapted to low water availability and saline conditions

13 Contract No AIR1-CT Total Cost EC Contribution Start Date 01/01/1993 Duration 48 months OBJECTIVE: Economic crop farming with traditional products is a problem. Support by the EC is indispensable. Due to overproduction, of the traditional crops, resulting in lower prices, there is a need for new products. Cultivation (farming) of saline crops offers an alternative for traditional crops. The production of the new crops takes place on saline or brackish soils. These soils produce usually traditional crops, but the harvest is sub-optimal due to increased salinity levels. By replacing less economical crops with a more exclusive and hence, more profitable crop, the farmers income may increase. The production system for these crops offers new perspectives in coastal areas. A problem in these areas is the separation of fresh water from saline seepage. The production system under study with its new irrigation techniques offers a strict separation, thus creating a new instrument for efficient land use management. In tropical and subtropical areas, where salinasation threatens the use of arable lands, there is a growing need to cultivate salinized areas. Also in this situation the cultivation of salinecrops may increase agricultural production. In this project, three experimental fields are to be used, one in the Netherlands (province of Zeeland) and two in Portugal (Aveiro and Leziria Grande, near Lisboa). All three fields are equipped with an experimental irrigation system in order to cultivate saline crops. Plant breeding, plant eco-physiological, plant productivity, soil nutritional and cultivation studies are performed in these fields. The aim is to develop a cultivation technique for saline crops and the selection of an economically interesting variety of the species under study. Four salt plants are studied: Aster tripolium, Salicornia spp. crambe maritima, and Beta vulgaris ssp.maritima.

14 Contacts Coordinator * Dr Ad HUISKES / Netherland Institute of Ecology Centre for Estuarine and Coastal Res / NETHERLANDS EC Scientific Officer * Adelmo MOREALE / European Commission DG VI Agriculture BELGIUM Participant * Dr E Menezes de Sequeira / Instituto de Biologia Experimental e Technologica (IBET) / PORTUGAL * Dr Huib EVERSDIJK / Stichting Marine Cultures Oosterscheld NETHERLANDS * Dr Geert BOGAERT / University of Gent Laboratory Plant Ecology / BELGIUM Contenidos A small Belgian company is looking for a partner with additional expertise to expand its activities into environmental applications. The company started in 1999 as a spin-off from EC research (AIR3 and Phare) and research at the university of Brussels on domestication of saline plants. Saline plants like Salicornia, Aster tripolium, etc. find their optimum growth at salt levels of 25 g/l (other plants at 5g/l). They generally grow better in other harsh environments as well and they take up more elements from the soil than traditional plants. Because of their specific characteristics, saline plants can be used as a sustainable solution for a range of environmental issues. They can be used as pioneering vegetation for restoration of soils, for phytostablisation of sludge dumping sites - possibly with biomass-for-energy production. Fish farm wastewaters can be used for irrigation of saline cultures, thereby reducing the load of the wastewater and producing a profitable crop. Saline plants offer possibilities for agriculture in marginal areas, e.g. where only brackish water is available for irrigation. In the companies business plan, 3 activities were put forward: - Production and hybridisation of seeds

15 - Consultancy services for sustainable applications of saline cultures - Production of sea vegetables, animal feed and raw material for industry (e.g. cosmetics) So far, the activities have been focussed on breeding, seed selection/production and commercial production of sea vegetables for the consumer market (e.g. salicornia or sea aster). The company has a broad knowledge base on saline plants, seed production and start up of cultures, but lacks the engineering & project management skills and the knowledge of e.g. environmental regulations that is required to further develop its activities. They are looking for partners to jointly develop the company s activities to their full potential and to fully exploit the opportunities for sustainable systems that these plants offer. Technical Specifications / Specific technical requirements: The company wants to grow. They are looking for a partner that can bring in know-how and expertise on environmental regulations, environmental and mechanical engineering skills, financing and coordination of large projects, etc. and that is willing to invest in the company s future through an active partnership. Datos contacto * Bischoffsheimlaan 25 * B-1000 * Tel.: * Tel.: * Fax.: *

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien.

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien. a Welke twee zoutoplossingen zou hij daarvoor kunnen gebruiken? Geef de oplosvergelijkingen voor beide zouten. Noem de oplossingen resp. oplossing A en oplossing B b Geef de reactievergelijking van de

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Script. The consumption of animal and fish protein is essential for the well-being of billions of people worldwide.

Script. The consumption of animal and fish protein is essential for the well-being of billions of people worldwide. Script The consumption of animal and fish protein is essential for the well-being of billions of people worldwide. The downside? It s also responsible for a large proportion of greenhouse gas and other

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Hydrogeologische maatregelen zelfvoorzienendheid in de Zuidwestelijke Delta, NL: GO-FRESH

Hydrogeologische maatregelen zelfvoorzienendheid in de Zuidwestelijke Delta, NL: GO-FRESH Hydrogeologische maatregelen zelfvoorzienendheid in de Zuidwestelijke Delta, NL: GO-FRESH Gualbert Oude Essink Deltares/UU, The Netherlands More information: www.go-fresh.info Gezette stappen sinds 2004

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren

Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren Relatie tussen Zon en Plant Celstructuur en Reflectie Celstructuur en Reflectie Bare Soil VISIBLE Reflectance Controlled by Leaf Pigments

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Zilte Groenten. Hoe werkt Marc.? Steun de zilte revolutie

Zilte Groenten. Hoe werkt Marc.? Steun de zilte revolutie Zilte Groenten Nieuwe smaken die zorgen voor een revolutie in de keuken Groenten van Marc. zijn ontwikkeld op Texel Geteeld op zilte grond, geirrigeerd met zeewater en 100% biologisch Hoe werkt Marc.?

Nadere informatie

Business opportunities for horticulture and potatoes in Angola

Business opportunities for horticulture and potatoes in Angola Business opportunities for horticulture and potatoes in Angola Foreword In recognition of the Dutch horticulture sector as one of the top sectors identified by the government of the Kingdom of The Netherlands,

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Zilte Groenten. Hoe werkt Marc.? Steun de zilte revolutie

Zilte Groenten. Hoe werkt Marc.? Steun de zilte revolutie Zilte Groenten Nieuwe smaken die zorgen voor een revolutie in de keuken Groenten van Marc. zijn ontwikkeld op Texel Geteeld op zilte grond, geirrigeerd met zeewater en 100% biologisch Hoe werkt Marc.?

Nadere informatie

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich 1 Look ahead Bekijk de tekst hieronder. Wat voor een tekst is dit? boodschappenlijst voor een feest menu voor een feestmaaltijd recept voor een bijzondere lunch BLT Sandwich Most people eat this sandwich

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Innovatie met biomassa: meer dan techniek

Innovatie met biomassa: meer dan techniek Biobased innovation Innovatie met biomassa: meer dan techniek InnoTeP Nijmegen, 26 September 2014 Hans Langeveld (Biomass Research) Foluke Quist-Wessel (AgriQuest) foluke.quist@gmail.com hans@biomassresearch.eu

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Script. That includes keeping our own house in order by reducing the environmental impact of our operations.

Script. That includes keeping our own house in order by reducing the environmental impact of our operations. Script Imagine a world with not 7, but 9.3 billion people. That world is closer to reality than you might think. Our population is growing at an enormous rate, and we re consuming more resources than the

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 File ID 446446 Filename Titlepage SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie