Uitnodiging lectorinstallatie dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M. de Vos. Invitation Inauguration dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging lectorinstallatie dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M. de Vos. Invitation Inauguration dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M."

Transcriptie

1 Uitnodiging lectorinstallatie dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M. de Vos Invitation Inauguration dr.ir. N.H. van Steenis dr. C.M. de Vos Woensdag 19 februari 2014 / Wednesday 19 February 2014 Smart Mobility and Sensor Technology & Computer Science

2 Instituut voor Engineering Bij het Instituut voor Engineering draait het om kwaliteit, innovatie en passie. De technologie in al haar aspecten passeert bij het instituut de revue. Van mens en natuur tot aan het product en bedrijf. Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De gezondheidszorg, ICT of de energiewereld, techniek speelt een steeds grotere rol. Bij engineering gaat het om het totale proces om producten en systemen te ontwerpen en te maken, maar ook om te beheren en uiteindelijk weer af te breken. Het Instituut voor Engineering biedt opleidingen in de domeinen Werktuigbouw, Elektrotechniek, Sensortechnologie, Human Technology en Technische Bedrijfskunde. Studenten worden opgeleid om in een internationale omgeving te werken en praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Er is nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Energie en met het Centre of Expertise Healthy Ageing. De opleiding Advanced Sensor Applications (locatie Assen) is een internationale Honours Bachelor die zich richt op toepassingen van slimme sensor technologie in allerlei terreinen van samenleving en industrie. Het onderzoek in de sensor-labs in Assen richt zich onder andere op sensoren voor de gezondheidszorg en op autonome systemen. Institute of Engineering At the Institute of Engineering, the key is quality, innovation and passion. All aspects of technology are addressed. From human beings and nature, to products and companies, technology is present everywhere in our daily lives. The domains of healthcare, ICT and energy increasing rely on the important role technology has to play. Engineering is not only concerned with the total process of design and manufacturing products and systems, but also with maintenance and decommissioning. The Institute of Engineering offers courses in the domains of Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Sensor Technology, Human Technology and Technology Management. Students are trained to work in an international environment and to carry out applied research. There is close collaboration with the Knowledge Centre Energy and the Centre of Expertise Healthy Ageing. The Advanced Sensor Applications programme (location Assen) is an international Honours Bachelor concentrating on the application of smart sensor technology in society and industry. Research undertaken in the sensor labs in Assen includes sensors systems for healthcare and the study of autonomous systems. Kenniscentrum NoorderRuimte Het Kenniscentrum NoorderRuimte richt zich met ruim vijftig onderzoekers uit de opleidingen Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek, Facility Management, Advanced Sensor Applications, Human Technology en Vastgoed & Makelaardij op actuele ruimtelijke vraagstukken uit de praktijk. In het onderzoek staat de gebruiker centraal. Dit maakt een multidisciplinaire benadering noodzakelijk waarin gebruik wordt gemaakt van voorgenoemde diciplines. De onderzoeken richten zich op aspecten zoals duurzaamheid, leefbaarheid en sense-of-place op de verschillende aggregatieniveaus van regio, wijk, gebouw en inrichtingsconcept. NoorderRuimte levert maatwerk: het ontwikkelt multidisciplinaire kennis in nauwe aansluiting op vraagstukken uit de praktijk. Centre of applied research and innovation on area development NoorderRuimte The Centre of Applied Research and Innovation on Area Development NoorderRuimte is carrying out research in actual area-related issues. There are fifty researchers from the programmes: Architecture, Civil Engineering, Facility Management, Human Technology, Advanced Sensor Applications and Property & Real Estate. Within NoorderRuimte research the user is of central importance and, if possible, is involved or participating in the research. This makes a multidisciplinary approach necessary in which knowledge is used of the diciplines mentioned above. The research focuses on sustainability, quality of life and sense-of-place at different levels of aggregation: region, district, building and furnishing concepts. NoorderRuimte provides tailormade solutions, developing multidisciplinary knowledge in close connection to real life issues.

3 Programma uur ontvangst uur dr. J.H. de Ruiter MBA, College van Bestuur uur film uur rede dr.ir. N.H. van Steenis uur film uur rede dr. C.M. de Vos uur installatie uur dr.ir. J. Aué, dean Instituut voor Engineering uur receptie Programme 03:30 PM Welcome 04:00 PM dr. J.H. de Ruiter MBA, Member of the Executive Board 04:15 PM Film 04:20 PM Inaugural lecture by dr.ir. N.H. van Steenis 04:40 PM Film 04:45 PM Inaugural lecture by dr. C.M. de Vos 05:05 PM Inauguration 05:10 PM dr.ir. J. Aué, dean School of Engineering 05:20 PM Reception

4 Lectoraat Smart Mobility Goede bereikbaarheid draagt bij aan welzijn en welvaart. Om deze reden wordt in de westerse wereld veel waarde gehecht aan hoge kwaliteit van vervoersystemen. Ondanks de hoge kwaliteit van onze vervoerssystemen voorzien ze nog niet in al onze behoeften. Bij vervoer per auto zijn er bijvoorbeeld behoeften op het vlak van: veiligheid, uitstoot, files, parkeren en het nuttig kunnen besteden van reistijd. Bij het openbaar vervoer bestaan er behoeften als: vervoer van deur tot deur, 365 dagen per jaar 24 uur per dag en zonder omweg. We staan aan de vooravond van een systeemsprong op het gebied van vervoer die invulling kan geven aan een aantal van de genoemde behoeften. Deze systeemsprong zal met name veroorzaakt worden door de komst van autonome voertuigen (auto s, bussen, treinen), mogelijk gemaakt door vergaande ontwikkelingen op het gebied van sensoren en ICT. Autonome voertuigen zijn voertuigen die kunnen rijden zonder bestuurder. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. De grote autofabrikanten (en Google) verwachten aan het einde van dit decennium de eerste autonome auto s commercieel op de markt te brengen. De impact van deze technische innovaties op onze samenleving zal groot zijn. Vanwege de snelheid en impact van de genoemde ontwikkelingen moeten we ons voorbereiden. Het lectoraat Smart Mobility wil met haar onderzoek bijdragen aan deze kennisbehoefte. Curriculum Vitae Niels van Steenis heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Na zijn studie is hij gaan werken in de railbranche. Hier heeft hij een brede kennis opgedaan over materieel, de infrastructuur en de verschillende bedrijfsprocessen. In 2010 is Niels gepromoveerd (Universiteit Twente) op een onderzoek naar de problematiek van glad spoor, in de volksmond bekend als de problematiek van de blaadjes op de rail en de vierkante wielen. Binnen dit onderzoek heeft hij meettreinen ontwikkeld die de gladheidsproblematiek in kaart konden brengen. Bij dit onderzoek is hij aangelopen tegen de beperkingen van het spoorsysteem en heeft hij de kansen en mogelijkheden van ICT en sensortechnologie gezien. Beide aspecten zijn drijfveren geweest tot het nemen van het initiatief tot het opzetten van een lectoraat Smart Mobility.

5 Professorship Smart Mobility Good mobile accessibility contributes to overall wellbeing and prosperity. For this reason the western world attach great importance to high quality transport systems. Despite the advanced level of our transport systems, they still fail to meet all our needs. For transport by car, there are requirements in the field of safety, pollution, traffic congestion, parking and the ability to optimise the time spent driving. In the case of public transport the following are universally required: a door- to-door and round -the-clock service, which is operational 365 days a year without detour and delay. We are on the verge of a system shift in transportation, capable of realising the needs mentioned. This shift will be caused by the advent of autonomous vehicles (cars, buses and trains) and made possible by far-reaching developments in sensors and ICT. Autonomous vehicles are able to move without a driver and the technology involved is developing rapidly. The major car manufacturers, as well as Google, expect the first autonomous cars to enter the commercial market at the end of this decade. These technical innovations will have a large impact upon our society. However, we will have to prepare for such important changes. The Professorship Smart Mobility will endeavor to contribute to these knowledge needs. Resume Niels van Steenis has studied mechanical engineering at the University of Twente. After completion of his study Van Steenis began working in the rail industry. Here he has gained a broad knowledge of rolling stock, infrastructure and the various business processes. In 2010, Van Steenis finished a PhD (University of Twente) into the problems caused by slippery rail tracks. This is popularly known as the problem of leaves on the line and square wheels. The research of Van Steenis has led to measurement trains that are able to map the low adhesion problem. In his study, Van Steenis encountered not only the limitations of the rail system, but also the opportunities for ICT and sensor technology in developing solutions. Both are strong motives in establishing the Professorship Smart Mobility.

6 Lectoraat Sensor Technology & Computer Science Het wordt steeds makkelijker om te meten. Onze omgeving zit vol met sensoren, van simpele thermostaten tot complexe meetnetwerken. Maar meer meten betekent nog niet meer weten. Sensor systemen vragen om een solide wiskundige basis, om begrip van de natuurkundige, biologische of sociologische processen die gemeten worden. Sensor systemen vragen ook om slimme computer architecturen om te zorgen dat ruwe meetgegevens ook daadwerkelijk in zinvolle informatie wordt omgezet, waarmee adequate actie kan worden genomen. Het lectoraat Sensor Technology & Computer Science richt zich op dit grensvlak tussen elektronica en ICT en zoekt naar nieuwe manieren om complexe processen te modelleren. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe slimme sensoren, maar vooral om de manier waarop we die in samenhang kunnen gebruiken. Dat is nodig om de energietransitie te ondersteunen, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, om nieuwe industriële processen mogelijk te maken. Wat daarbij steeds belangrijker wordt zijn autonome systemen die gebruikers ondersteunen in omgevingen die steeds complexer worden. Curriculum Vitae Marco de Vos studeerde sterrenkunde in Leiden en promoveerde daarin aan de Rijksuniversiteit Groningen in Hij ontwikkelde daarna software systemen bij ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio astronomie. Van 1999 tot 2005 leidde hij de technische ontwikkeling van het LOFAR sensor netwerk. Daarna was hij ASTRON's Director of R&D tot hij in 2010 Managing Director werd. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van grote onderzoeksprojecten en publiek-private samenwerkingen, het meest recent bij het ASTRON & IBM Center for Exascale Technology (DOME project). Sinds 2012 is hij als deeltijd lector verbonden aan het Hanze Institute of Technology, nu samengegaan met het Instituut voor Engineering. Zijn onderzoeksinteresses liggen vooral bij systeem modellen en architecturen, in het bijzonder holistische control loops waarmee bestaande systemen meer autonoom kunnen worden gemaakt.

7 Professorship Sensor Technology & Computer Science Measuring becomes ever more easy. Our environment is full of sensors, ranging from simple thermostats to complex measurement networks. But making measurements does not lead directly to knowledge. Sensor systems require a solid mathematical basis and an understanding of the physical, biological or sociological processes that are being measured. Sensor systems also require smart computer architectures to ensure raw measurement data is turned into meaningful information that can lead to adequate actions. The Professorship Sensor Technology & Computer Science focusses on this area, whereby electronics and ICT meet to seek new ways to model complex processes. More than just developing new smart sensors, this requires new ways to combine existing sensors in new contexts. This research is needed to support the energy transition, maintain the quality of healthcare and to enable new industrial processes. In all these domains autonomous systems play an increasingly important role, supporting end-users in ever more complex environments. Resume Marco de Vos studied astronomy in Leiden and holds a PhD in astronomy from Groningen University in He then developed software systems at ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy. From 1999 to 2005 De Vos led the technical development of the LOFAR sensor network. He later served as ASTRON Director of R&D until assuming the position of Managing Director in De Vos has been involved in setting-up a variety of large research projects and public-private partnerships, most recently the ASTRON and IBM Center for Exascale Technology (project DOME). In 2012 he joined the Hanze Institute of Technology, now known as the Institute of Engineering. His main research interests are system modeling and architectures, in particular holistic control loops that increase the autonomy of existing systems.

8 Aanmelden en meer informatie Graag vòòr 12 februari doorgeven of u aanwezig zult zijn via Voor meer informatie met betrekking tot de lectorinstallatie kunt u contact opnemen met mevrouw L.J. Fransen, stafbureau Marketing & Communicatie, telefoon (050) , mailadres: Locatie Conferentiecentrum De Appel Zernikeplein AS Groningen Parkeren U kunt parkeren op parkeerterrein P3. Na afloop van de bijeenkomst zijn uitrijkaarten beschikbaar zodat u zonder te betalen het terrein kunt verlaten. Information Please register for this event before 12 February at: For more information concerning this inauguration, please contact Mrs L.J. Fransen, Department Marketing and Communication. Phone: (050) Location Conferenceroom De Appel Zernikeplein AS Groningen Parking You can park your car at parking lot P3. After the event you will receive an exit card enabling you to leave free of charge.

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven. Research Centre for Design and Technology Living technology

Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven. Research Centre for Design and Technology Living technology Kenniscentrum Design en Technologie Brengt technologie tot leven Research Centre for Design and Technology Living technology saxion.nl/designentechnologie Bij ons bent u dus aan het juiste adres voor onderzoeksvragen

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Januari 2015 January 2015 Januari 2015 January 2015 Voorwoord Foreword Grote rekencapaciteit is één van de pijlers waarop de vierde industriële revolutie wordt gebouwd. Om haar welvaart te behouden moet Vlaanderen hier volop op

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek Duurzame logistiek Startbijeenkomst Duurzame Logistiek 21 januari 2015 Seats 2 Meet, Utrecht Voorwoord Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) werken NWO, TNO en Dinalog

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra Colofon Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008 Dispuut Verkeer is established at 10 May 1990 and is the study association for students who will graduate in the masters of Transport & Planning, Road &

Nadere informatie

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen

ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 11 / nummer 4 / december 2014 ICT-onderzoek ICT-innovatieteam: sterktes met elkaar in verbinding brengen 2 I/O Magazine / december 2014

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014

Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014 Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014 2 Inleiding De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Soms is het lastig om bij te houden welke

Nadere informatie

n a j a a r s c o n f e r e n t i e n L U U g DevOps

n a j a a r s c o n f e r e n t i e n L U U g DevOps n a j a a r s c o n f e r e n t i e N L U U G DevOps DevOps bestaat uit twee delen: Developers en Operations. Specifiek: hoe kunnen we mensen uit deze verschillende beroepen beter met elkaar samen laten

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie