Generation uro. Brochure voor leraren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generation uro. Brochure voor leraren"

Transcriptie

1 Generation uro Students Award Brochure voor leraren

2 Inhoud Generation uro Students Award 4 Het doel 4 Een kort overzicht 4 De deelnemers 4 De ronden 4 1. Leraren 5 Uw rol 5 Hulpmiddelen 5 2. De ronden 5 De online quiz 5 Het essay 5 De presentatie 6 De vraag-en-antwoordsessie 6 3. De samenstelling van de jury 7 4. De beoordelingscriteria 7 Voorwoord Generation uro Students Award is een wedstrijd die in alle landen van het eurogebied wordt gehouden en tot doel heeft leerlingen vertrouwd te maken met macro-economische begrippen en monetair beleid. De wedstrijd wordt door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de eurolanden georganiseerd en is in het schooljaar voor het eerst gehouden. Op deze eerste editie zijn veel deelnemers afgekomen: ruim 600 scholen en 1800 leerlingen van over het hele eurogebied hebben deelgenomen, en we hopen van harte dat de komende jaren nog meer scholen zullen meedoen. De eurogeneratie, de eerste generatie die met de euro is opgegroeid, krijgt met deze wedstrijd de gelegenheid te leren hoe belangrijk het monetair beleid is voor de gemeenschappelijke munt en de prijsstabiliteit. De leerlingen krijgen inzicht in de werking van de economie en de rol van de Europese Centrale Bank en het Eurosysteem. Wat ze van deelname aan de wedstrijd leren, zou zelfs in hun latere beroepsleven nog wel eens nuttig kunnen blijken. Het succes van uw leerlingen bij deze wedstrijd staat of valt met u, de leraar. Het is namelijk aan u om uw leerlingen door de diverse wedstrijdronden te loodsen en hen te helpen begrijpen hoe monetairbeleidsvorming werkt. Omdat ook u zich dus een beetje moet voorbereiden, hebben wij deze brochure samengesteld. Bovendien vindt u extra informatie op de wedstrijdsite: Ik hoop dat u en uw leerlingen met veel plezier aan de wedstrijd zullen deelnemen. Ik wens u veel succes en hoop u bij de prijsuitreiking te kunnen begroeten. Mario Draghi President van de Europese Centrale Bank 5. De prijzen 7 6. De Europese prijsuitreiking 7 7. Privacyverklaring 7 Bijlage: Een beknopte inleiding op centraal bankieren en het monetair beleid in het eurogebied 8 Het tijdschema 12 Contactpersonen bij de Nationale Bank 12 De Nationale Bank en de educatieve wereld : reeds een lang verhaal. Precies op het ogenblik dat de eurobankbiljetten en -muntstukken geboren werden, meer dan tien jaar geleden, wijdde de Bank haar nieuw museum in, een echt informatiecentrum over het geld en de grote economische principes, dat dankzij u een ware success story is geworden. Rond dit museum is een internetsite ontstaan met een «lerarenkamer» die rijk is aan didactisch materiaal. Sedert 2008 organiseert de Bank ieder jaar ook gespecialiseerde en steeds succesrijke seminaries voor leerkrachten economie. Ditmaal nodigen we rechtstreeks uw leerlingen uit om plaats te nemen aan de tafel van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank teneinde monetairbeleidsbeslissingen te nemen Uitleggen wat wij doen, is volgens mij één van de taken van de centrale bank : het is de tegenprestatie van de autonomie die zij sedert de geboorte van de euro geniet. De crisis heeft echter ook aangetoond hoe belangrijk het voor het grote publiek is om de economische mechanismen goed te begrijpen ; en wij willen daartoe bijdragen. Om de volwassenen van morgen te bereiken, bent u, leerkrachten, onmisbare bakens. Voor de wedstrijd Generation uro Students Award, zullen wij op u een beroep doen om uw leerlingen op te leiden en te coachen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat het voordeel dat zij zich daarmee zullen doen, gelijkwaardig zal zijn aan de inspanningen, en dit in tal van domeinen : niet alleen het aanleren van de macroeconomische mechanismen maar ook het werken in teamverband, het beheersen van informaticatools of communicatietechnieken. Wij hopen dat uzelf en uw ploeg het speelscenario zullen appreciëren en wij zijn ervan overtuigd dat uw deelname niet nutteloos zal zijn. Ik verheug mij erop de vijf winnende ploegen in de Bank te ontmoeten en een van hen te bekronen. Moge de beste winnen! Luc Coene Gouverneur van de Nationale Bank van België 2 3

3 Generation uro Students Award 1. Leraren 2. De ronden Het doel Uw rol De eerste ronde: de online quiz De Generation uro Students Award is een wedstrijd voor middelbare scholieren met als doel hun meer inzicht te geven in monetair beleid en hoe dit beleid zich verhoudt tot de economie als geheel. Door kennis te maken met de werking van monetairbeleidsinstrumenten, met name rentebesluiten, en door gebruik te maken van deels dezelfde gegevens die de Raad van Bestuur van de ECB elke maand ter beschikking staan, krijgen leerlingen inzicht in de rol van een centrale bank. Daarnaast heeft de wedstrijd tot doel leerlingen vertrouwd te maken met het Eurosysteem en hun kennis van de financiële wereld te verdiepen. Een kort overzicht De wedstrijd beslaat drie ronden en wordt afgesloten met een Europese prijsuitreiking bij de ECB in Frankfurt aan de winnende teams van alle deelnemende landen (één per gemeenschap in België). De deelnemers De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen van 16 t/m 19 jaar die wonen in het eurogebied. De leeftijden kunnen van land tot land enigszins verschillen (afhankelijk van het onderwijsstelsel), maar de deelnemers moeten in de laatste jaren van de middelbare school zitten. Alle leerlingen mogen meedoen, ongeacht hun vakkenpakket. De leerlingen vormen teams van vijf leerlingen en een leraar. De leraar en de leerlingen mogen zelf hun team samenstellen. Wel moeten alle teamleden van dezelfde school afkomstig zijn. Verder dient elk team een van de leerling-teamleden tot teamleider te benoemen. De leraar dient werkzaam te zijn bij de school die deelneemt aan de wedstrijd en aan minstens een van de teamleden les te geven. Tijdens de wedstrijd blijft de samenstelling van het team ongewijzigd, tenzij onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte, dit onmogelijk maken. De ronden 1. De online quiz: de quiz bestaat uit drie niveaus, voor beginners, gevorderden en kenners, met in totaal dertig vragen (tien voor elk niveau). De leerlingen beantwoorden de vragen als team. De twintig teams met de hoogste scores worden uitgenodigd voor de tweede ronde, de essayronde. 2. Het essay: in deze ronden moeten de leraren hun leerlingen actief begeleiden. Elk team wordt gevraagd de economische situatie in het eurogebied en de inflatievooruitzichten te beoordelen aan de hand van deels dezelfde cijfers waarover de Raad van Bestuur van de ECB ook beschikt. Op basis van dat oordeel neemt het team vervolgens een besluit over de hoogte van de basisrente (d.w.z. het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties). Dit oordeel licht het toe in een essay van maximaal 2000 woorden. Het essay moet worden geüpload naar de website van Generation uro: 3. De presentatie: voor deze ronde worden de vijf beste teams van de essayronde uitgenodigd om hun rentebesluit voor een jury van deskundigen toe te lichten. Deze kiest vervolgens het winnende team. Zowel het essay als de presentatie moet zijn gebaseerd op de economische toestand van dat moment. Met andere woorden: het moet gaan om een actueel besluit. U vervult de rol van teamcoördinator en begeleidt uw leerlingen tijdens de wedstrijdronden in het bijzonder in de essayronde teneinde de samenhang en de kwaliteit van het werk van de leerlingen te waarborgen. Als uw team wint, wordt van u verwacht dat u het naar de ECB vergezelt voor de laatste presentatieronde. Hulpmiddelen U heeft de beschikking over een aantal hulpmiddelen waarmee u uw leerlingen tijdens de wedstrijdronden kunt begeleiden en ondersteunen. De belangrijkste zijn: de brochure voor leraren (die u in handen heeft), waarin de regels en procedures voor de wedstrijd staan beschreven; de lerarendag van 21 september in de Nationale Bank, waarop de verschillende procedures worden toegelicht en u eventuele vragen kunt stellen. U krijgt dan ook de informatie die u nodig hebt om uw leerlingen bij de wedstrijd te begeleiden. De dag is bedoeld voor alle leraren die aan de wedstrijd meedoen; de speciale wedstrijdsite. Daar vindt u alle informatie over de wedstrijd, plus lesmateriaal om u te helpen de basisbegrippen van het monetair beleid uit te leggen; materiaal van De Nationale Bank van België, zoals persberichten en rapporten. Leerlingen die de quiz doen om tot de wedstrijd te worden toegelaten, moeten zich eerst aanmelden, anders worden hun scores niet opgeslagen. De quiz bestaat uit dertig vragen: tien gemakkelijke, tien iets moeilijkere en tien moeilijke vragen. Telkens wanneer een leerling aan de quiz begint, worden er uit een vragenbestand dertig willekeurige vragen gekozen. De quizscores en de elektronische certificaten kunnen tevens via sociale media worden gedeeld. De teams met de hoogste score mogen door naar de volgende ronde. Deze teams wordt gevraagd zich voor die ronde in te schrijven. Daarbij moeten zij de naam van het team en de namen en adressen van alle teamleden en de begeleidende docent opgeven, plus de naam van de school die zij vertegenwoordigen. De tweede ronde: het essay Zodra een team van vijf leerlingen en een leraar zich heeft aangemeld, ontvangt het algemene informatie over het essay dat geschreven moet worden. Daarin wordt verteld op basis van welke economische en monetaire gegevens de rente wordt vastgesteld en wat er precies van de leerlingen wordt verwacht. Deze informatie staat ook op de wedstrijdsite. In het essay moeten de teams hun rentebesluit duidelijk formuleren, en uitleggen hoe zij op basis van de beschikbare economische indicatoren, de economische en monetaire omstandigheden in het eurogebied en de inflatievooruitzichten tot dat besluit zijn gekomen. De teams dienen gebruik te maken van de wedstrijdwebsite voor alle benodigde informatie. Het essay mag niet langer zijn dan 2000 woorden. Als het essay langer is, levert dit puntenaftrek op. Alle teamleden dienen mee te werken aan het schrijven van het essay, dat de mening van een meerderheid van het team moet weerspiegelen. Het essay moet worden geüpload naar de website van Generation uro. De essays worden vervolgens beoordeeld door een jury van deskundigen van de Nationale Bank van België (NBB), die daarna de teams selecteren die doorgaan naar de volgende ronde. De geselecteerde teams worden door de NBB op de hoogte gebracht. 4 5

4 3. De samenstelling van de jury 6. De Europese slotceremonie De derde ronde: de presentatie De teams die doordringen tot de derde ronde van de wedstrijd, krijgen de opdracht een nieuw rentebesluit te presenteren aan een deskundige jury van de Nationale Bank van België (NBB). De presentatie vindt plaats bij de NBB. De NBB vergoedt de reiskosten van de teams en de begeleidende leraren. De presentatie mag maximaal twintig minuten duren. Bij teams die meer tijd nodig hebben, worden punten in mindering gebracht. De presentatie dient in te gaan op de actuele economische omstandigheden in het eurogebied, een beoordeling te geven van de economische en inflatievooruitzichten, en het rentebesluit van het team en de economische argumenten daarvoor toe te lichten. Met uitzondering van de docent moeten alle teamleden in gelijke mate bij de presentatie zijn betrokken. Zij worden aangemoedigd creatief te zijn bij hun presentaties (o.a. in hun gebruik van MS PowerPoint). Verder moeten de teams een uitdraai van hun presentatie aan de jury ter beschikking te stellen, opdat de juryleden onder het luisteren gemakkelijker aantekeningen kunnen maken. De vraag-en-antwoordsessie Nadat een team zijn presentatie heeft gegeven, volgt een vraag-en-antwoordsessie (max. 20 minuten). Deze stelt de jury in staat de kennis en het inzicht van het team op het gebied van monetair beleid te toetsen en na te gaan hoe het team zijn rentebesluit rechtvaardigt. Hiermee wordt in feite de maandelijkse persconferentie gesimuleerd die volgt op de vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB, waarin de President de monetairbeleidsbeslissing (het rentebesluit) toelicht. Aan teamleden kan worden gevraagd bepaalde onderdelen van hun presentatie nader toe te lichten, of te bespreken hoe de economie werkt en hoe hun rentebesluit tegemoetkomt aan het mandaat van het Eurosysteem, dat wil zeggen de prijsstabiliteit te handhaven dicht bij maar onder 2%. Het definitieve rentebesluit hoeft niet eenstemmig te worden genomen, maar als er afwijkende meningen zijn, dan moeten deze worden toegelicht. Teams kunnen ook vragen krijgen over belangrijke gebeurtenissen in de wereld die eventueel van invloed zijn geweest op de economie. De teamleden mogen met elkaar overleggen, maar niet met de begeleidende leraar. Hoe langer zij echter met elkaar overleggen, hoe minder tijd de juryleden hebben om vragen te stellen, wat van invloed zou kunnen zijn op hun eindoordeel. Voor zover mogelijk dienen alle teamleden aan de vraag-en-antwoordsessie deel te nemen.. Zodra alle presentaties en vraag-en-antwoordsessies hebben plaatsgevonden, trekt de jury zich terug om het winnende team te kiezen. De beslissing van de jury is definitief en wordt bekendgemaakt in bijzijn van alle deelnemende teams. Alle leerlingen die aan de presentatieronde hebben meegedaan, ontvangen een certificaat. De jury die de essays en de presentaties zal beoordelen, bestaat uit enkele deskundigen van de NBB. 4. De beoordelingscriteria De jury beoordeelt de essays op basis van de volgende criteria: de juistheid van het voorgestelde rentebesluit; de onderbouwing van het besluit; bekendheid met en juist gebruik van uitdrukkingen en termen betreffende monetair beleid. De jury beoordeelt de presentaties op basis van de volgende criteria: de juistheid van het voorgestelde rentebesluit; de onderbouwing van het besluit; bekendheid met en juist gebruik van uitdrukkingen en termen betreffende monetair beleid; de opbouw van de presentatie; mondelinge presentatievaardigheden; de inbreng van de afzonderlijke teamleden; de wijze waarop de presentatie is gegeven. 5. De prijzen De drie beste ploegen van elke gemeenschap ontvangen hun prijs na de presentatieronde : geldprijzen voor de school ( 1000, 700 en 500) en aankoopbons voor de teamleden (van 50 tot 150). De winnende teams zullen (tenzij er sprake is van overmacht) worden uitgenodigd voor de Europese slotceremonie bij de ECB in Frankfurt. Dit is een tweedaags evenement dat zal bestaan uit een trainingssessie over monetair beleid, een discussie tussen twee of drie groepen leerlingen en een prijsuitreiking voor de winnende teams. De teams zullen verder kennis kunnen maken met de President van de ECB. Het doel van dit evenement is leerlingen inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van de ECB. De ECB vergoedt de reis- en verblijfskosten van alle teams (inclusief leraren) die deelnemen aan de Europese slotceremonie. 7. Privacyverklaring Om aan de online quiz en de wedstrijd te kunnen meedoen, dienen leerlingen hun persoonsgegevens in te voeren op de speciale wedstrijdwebsite. Door deze gegevens in te voeren, stemmen deelnemers ermee in dat de naam van het winnende team en de namen en foto s van de teamleden worden gepubliceerd op de website van de ECB en de NBB en/of worden bekendgemaakt bij openbare evenementen. Van de winnende teams worden bij de landelijke en/of de Europese prijsuitreiking waarschijnlijk foto- en/of video-opnamen gemaakt. Deze foto s/video s kunnen op het internet en in andere media worden gepubliceerd. Op de regels voor gegevensbescherming en de uitleg daarvan is het Duitse recht van toepassing. 1 Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zijn de door de ECB verwerkte persoonsgegevens toegankelijk voor betrokkenen. De tijdslimiet voor het opslaan van relevante gegevens bedraagt 15 jaar vanaf de dag van verstrekking. De gegevens zijn toegankelijk voor betrokkenen volgens de modaliteiten die erop zijn gericht de rechten van de betreffende natuurlijke personen te respecteren. Vragen over privacy en gegevensopslag kunt u richten aan Betrokkenen hebben het recht beroep aan te tekenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Met het verstrekken van hun persoonsgegevens stemmen deelnemers in met de verwerking van deze gegevens door de ECB. 6 7

5 Bijlage Een Beknopte inleiding op centraal bankieren en het monetair beleid in het eurogebied 8 Deze bijlage bevat een kort overzicht van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), het Eurosysteem en een inleiding op het monetair beleid van de ECB. In de rubriek Het Eurosysteem op de wedstrijdsite vindt u meer en uitgebreider materiaal dat u bij de voorbereiding van uw leerlingen op de wedstrijd kunt gebruiken. Het Europees Stelsel van Centrale Banken, het Eurosysteem en het eurogebied Sinds 1 januari 1999 is de ECB verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair beleid voor het eurogebied, de op een na grootste economie in de wereld, na de Verenigde Staten. Het eurogebied bestaat uit de zeventien lidstaten van de Europese Unie die de euro gebruiken. Het ontstond toen de verantwoordelijkheid voor het monetair beleid werd overgedragen van de centrale banken van de (toen) elf landen aan de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, in januari In 2001 is Griekenland toegetreden, in 2007 Slovenië, in 2008 Cyprus en Malta, in 2009 Slowakije en in 2011 Estland. De start van het eurogebied en de oprichting van de ECB waren mijlpalen in het voortdurende Europese integratieproces. Om tot het eurogebied te kunnen toetreden, moesten de zeventien landen voldoen aan de convergentiecriteria. Dat geldt ook voor andere lidstaten die in de toekomst op de euro overgaan. De criteria specificeren de economische en juridische voorwaarden voor deelname aan de Economische en Monetaire Unie. De rechtsgrondslag voor het gemeenschappelijke monetair beleid is het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank. De ECB vormt de kern van het Eurosysteem en van het ESCB. De ECB en de nationale centrale banken voeren samen de taken uit die aan hen zijn toebedeeld. Het ESCB omvat de ECB en de nationale centrale banken van alle lidstaten, ongeacht of ze de euro hebben ingevoerd. Het Eurosysteem omvat de ECB en de nationale centrale banken 2 Dit hoofdstuk is gebaseerd op informatie die op de website van de ECB te raadplegen is: van de lidstaten die op de euro zijn over gegaan. Het Eurosysteem en het ESCB zullen naast elkaar blijven bestaan zolang niet alle lidstaten deel uitmaken van het eurogebied. De Europese Centrale Bank De ECB is de centrale bank voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro. Doelstellingen Volgens het Verdrag is het hoofddoel van het ESCB de handhaving van prijsstabiliteit. Onverminderd het doel van de prijsstabiliteit, dient het ESCB het algemene economische beleid van de EU, bijvoorbeeld volledige werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling, te ondersteunen. De doelstelling van het monetair beleid krachtens het Verdrag Het Verdrag heeft een duidelijke rangorde aangebracht in de doelstellingen van het Eurosysteem, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan prijsstabiliteit. Het maakt ook duidelijk dat handhaving van de prijsstabiliteit de belangrijkste bijdrage is die het monetaire beleid kan leveren aan een gunstig economisch klimaat en volledige werkgelegenheid. Uit deze Verdragsbepalingen spreekt de breed gedeelde opvatting dat prijsstabiliteit grote voordelen heeft. Duurzaam stabiele prijzen handhaven is een belangrijke voorwaarde voor groeiende welvaart en toename van het groeipotentieel van een economie; de natuurlijke rol van monetair beleid in een economie is de prijsstabiliteit handhaven. Monetair beleid kan de reële economische bedrijvigheid alleen op de korte termijn beïnvloeden; op de lange duur kan het slechts het prijsniveau in de economie beïnvloeden. De Verdragsbepalingen impliceren tevens dat het Eurosysteem bij de feitelijke uitvoering van monetairbeleidsbeslissingen die zijn gericht op handhaving van de prijsstabiliteit, ook de bredere economische doelstellingen van de EU in aanmerking moet nemen. Aangezien monetair beleid de reële bedrijvigheid op korte termijn kan beïnvloeden, zou de ECB moeten vermijden dat zij excessieve fluctuaties genereert in de productie en de werkgelegenheid, als dit in overeenstemming is met haar hoofddoel. Basistaken Volgens het Verdrag bestaan de via het ESCB uit te voeren basistaken uit: het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Unie; het verrichten van valutamarktoperaties; het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten; het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer. Verdere taken van het ESCB Het ESCB is daarnaast verantwoordelijk voor een aantal aanvullende taken op de volgende gebieden. Bankbiljetten: de ECB en de nationale centrale banken zijn verantwoordelijk voor het uitgeven van eurobankbiljetten in de EU. Statistieken: bijgestaan door de nationale centrale banken verzamelt de ECB de voor het vervullen van haar taken benodigde statistische gegevens, hetzij bij de nationale autoriteiten, hetzij rechtstreeks bij de economische subjecten. Financiële stabiliteit en financieel toezicht: het ESCB draagt ertoe bij dat de bevoegde nationale autoriteiten goed beleid voeren op het terrein van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel. Internationale en Europese samenwerking: wat betreft de taken die aan het ESCB zijn toebedeeld, onderhoudt de ECB een werkrelatie met de betrokken instellingen, organen en fora, zowel binnen de EU als internationaal. De Raad van Bestuur van de ECB De Raad van Bestuur is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de ECB. Het bestaat uit: de zes leden van de Directie, plus de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur omvatten: de verordeningen vaststellen en de besluiten nemen die nodig zijn voor het vervullen van de aan het ESCB toebedeelde taken; en het monetair beleid van het eurogebied formuleren. Hieronder vallen besluiten met betrekking tot monetaire doelstellingen, basisrentetarieven en de liquiditeitsvoorziening in het Eurosysteem, alsmede het opstellen van richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van deze besluiten. Vergaderingen en besluiten van de Raad van Bestuur van de ECB De Raad van Bestuur komt doorgaans twee keer per maand bijeen in de Eurotower in Frankfurt am Main, Duitsland. In zijn eerste vergadering van de maand beoordeelt de Raad van Bestuur de economische en monetaire ontwikkelingen en neemt hij de maandelijkse monetairbeleidsbeslissing. Tijdens de tweede vergadering bespreekt de Raad voornamelijk zaken met betrekking tot de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Hoewel de notulen van de vergaderingen niet worden gepubliceerd, wordt de monetairbeleidsbeslissing uitvoerig toegelicht op een persconferentie die kort na de eerste vergadering van de maand wordt gehouden. De President zit de persconferentie voor, bijgestaan door de Vice-President. Deze persconferentie bestaat uit twee delen: de President leest eerst de Inleidende Verklaring voor met de motivering van de door de Raad van Bestuur genomen monetairbeleidsbeslissing; daarna beantwoordt hij vragen van journalisten. 9

6 De doelstelling prijsstabiliteit De doelstelling prijsstabiliteit heeft betrekking op het algemeen prijspeil in de economie en betekent dat langdurige perioden van zowel inflatie als deflatie moeten worden vermeden. De ECB definieert haar doelstelling van prijsstabiliteit als een jaarlijkse stijging van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP) voor het eurogebied van onder, maar dicht bij 2% op de middellange termijn. Prijsstabiliteit draagt ertoe bij dat een hoge mate van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid kan worden bereikt doordat prijsstabiliteit: het prijsmechanisme transparanter maakt. In een klimaat van stabiele prijzen is het voor de burgers gemakkelijker om veranderingen in relatieve prijzen (prijsverschillen tussen verschillende goederen) te herkennen en worden zij niet in verwarring gebracht door brede schommelingen in het algemene prijspeil als de inflatie hoog is. Daardoor kunnen ze goed gefundeerde beslissingen nemen over consumptie en beleggingen en efficiënter met hun geld omgaan; de inflatierisicopremie in de rentetarieven verkleint (d.w.z. de vergoeding die beleggers eisen voor onverwachte inflatiestijgingen gedurende de looptijd van hun beleggingen). Daardoor daalt de reële rente en wordt de prikkel om te investeren vergroot; improductieve activiteiten overbodig maakt die het negatieve effect van inflatie of deflatie moeten afdekken, bijvoorbeeld het aanhouden van goederen in de verwachting dat de prijs stijgt; verstoringen door inflatie of deflatie vermindert, die het verstorende effect op het economisch gedrag van belasting- en socialezekerheidsstelsels kunnen verergeren; voorkomt dat onverwachte perioden van inflatie of deflatie tot een willekeurige herverdeling van welvaart en inkomen leiden. De rol van de monetairbeleidsstrategie van het Eurosysteem Een monetairbeleidsstrategie is een coherente en geordende beschrijving van de wijze waarop monetairbeleidsbeslissingen worden genomen teneinde de doelstelling van een centrale bank te verwezenlijken. Deze strategie heeft in het eurogebied twee belangrijke taken. Ten eerste waarborgt de strategie dat de Raad van Bestuur van de ECB over alle informatie en analyses beschikt die nodig zijn om monetairbeleidsbeslissingen te nemen, doordat het besluitvormingsproces een duidelijke structuur heeft gekregen. Ten tweede is de strategie een vehikel om deze beslissingen aan het publiek uit te leggen. Door de effectiviteit van het monetair beleid te verhogen en te wijzen op het vaste voornemen van het Eurosysteem om de prijsstabiliteit te handhaven, draagt de strategie bij tot de geloofwaardigheid van het Eurosysteem in de financiële markten. Door zijn monetairbeleidsbeslissingen ter vaststelling van de korte rente beïnvloedt de Raad van Bestuur van de ECB de economie en uiteindelijk het prijsniveau. Op twee pijlers gebaseerde benadering Grondslagen voor het rentebesluit De Raad van Bestuur van de ECB volgt een specifieke benadering om de aard en omvang van de risico s voor de prijsstabiliteit in het eurogebied op de middellange termijn te bepalen. Deze benadering van de ordening, evaluatie en onderlinge toetsing van de gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de risico s voor de prijsstabiliteit is gebaseerd op twee elkaar aanvullende analytische perspectieven, de zogenoemde pijlers: de economische analyse; de monetaire analyse. De economische analyse is een beoordeling van de factoren die op korte tot middellange termijn de prijsontwikkelingen beïnvloeden, met de nadruk op de reële bedrijvigheid (de productie van goederen en diensten) en de financiële verhoudingen in de economie. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat prijsontwikkelingen op korte en middellange termijn voornamelijk worden bepaald door de wisselwerking tussen vraag en aanbod van goederen, diensten en productiefactoren (arbeid, kapitaal en grond). De monetaire analyse richt zich op de langere termijn en maakt gebruik van het langetermijnverband tussen de geldhoeveelheid en de prijzen. Het belangrijkste doel ervan is de indicaties voor het monetaire beleid die uit de economische analyse worden verkregen, te toetsen vanuit het perspectief van de middellange tot lange termijn. De tweepijlerbenadering zorgt ervoor dat er geen relevante informatie verloren gaat in de beoordeling van de risico s voor prijsstabiliteit en dat voldoende aandacht wordt besteed aan de verschillende perspectieven en het onderling toetsen van gegevens om tot een algehele beoordeling van de risico s voor de prijsstabiliteit te komen. Deze benadering staat voor een gevarieerde analyse en waarborgt een krachtige besluitvorming. Monetairbeleidsinstrumenten Het monetair beleid richt zich op het zo goed mogelijk sturen van de korte rente en beïnvloedt zodoende de economische ontwikkelingen. De korte rente wordt gestuurd door de operationele tenuitvoerlegging van het monetair beleid. Daartoe heeft het Eurosysteem een samenstel van monetairbeleidsinstrumenten tot zijn beschikking. Dit zijn: a) Openmarkttransacties Het belangrijkste instrument zijn de openmarkttransacties. Zij dienen ertoe de rente te sturen, de liquiditeitsverhoudingen in de geldmarkt te beheren; de monetairbeleidskoers aan te geven. De openmarkttransacties kunnen worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën: basisherfinancieringstransacties; dit zijn reguliere liquiditeitsverschaffende transacties met wederinkoop die wekelijks worden uitgevoerd en een looptijd hebben van één week; langerlopende herfinancieringstransacties; dit zijn liquiditeitsverschaffende transacties met wederinkoop, die maandelijks worden uitgevoerd en een looptijd hebben van drie maanden; fine-tuning -transacties, die worden uitgevoerd op adhocbasis met als doel de liquiditeitsverhoudingen in de markt te beheersen en de rente te sturen, met name om de rente-effecten van onverwachte fluctuaties in de liquiditeitsverhoudingen op de markt te egaliseren; structurele transacties, die worden uitgevoerd door middel van uitgifte van schuldbewijzen, transacties met wederinkoop en rechtstreekse aan- of verkopen van waardepapier. b) Permanente faciliteiten Het Eurosysteem biedt tevens permanente faciliteiten, die ertoe dienen daggeld te verschaffen en te onttrekken en grenzen te stellen aan de daggeldrente. Er zijn twee permanente faciliteiten: de marginale beleningsfaciliteit, die het tegenpartijen (financiële instellingen, zoals banken) mogelijk maakt daggeld te verkrijgen van de nationale centrale banken van het eurogebied tegen onderpand van beleenbare activa; de depositofaciliteit, die door tegenpartijen kan worden gebruikt om bij de nationale centrale banken van het eurogebied kortlopende deposito s aan te houden. c) Minimumreserves Ten slotte eist het Eurosysteem dat kredietinstellingen op rekeningen bij de nationale centrale banken van het eurogebied minimumreserves aanhouden. Het doel van het stelsel van reserveverplichtingen is het stabiliseren van de geldmarktrente en het tot stand brengen of vergroten van een structureel liquiditeitstekort

7 Het tijdschema De wedstrijd vindt plaats in , en wel volgens het volgende schema*: De eerste ronde: online quiz, van 1 t/m 30 november 2012 ; De tweede ronde: essay van 1 december 2012 t/m 15 februari 2013 ; Beoordeling essays ; De derde ronde : presentatie eind maart 2013 ; De Europese slotceremonie bij de ECB in april Contactpersonen bij de NBB Indien er in de loop van de wedstrijd vragen rijzen, kunt u een sturen aan Website : * Data onder voorbehoud van wijziging.

BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED

BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED BEKNOPTE INLEIDING OP CENTRAAL BANKIEREN EN MONETAIR BELEID IN HET EUROGEBIED Deze bijlage bevat een kort overzicht van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), het Eurosysteem en een inleiding

Nadere informatie

Generation uro. Brochure voor leraren

Generation uro. Brochure voor leraren Generation uro Students Award Brochure voor leraren Inhoud Generation uro Students Award 4 Het doel 4 Een kort overzicht 4 De deelnemers 4 De ronden 4 1. Leraren 5 Uw rol 5 Hulpmiddelen 5 2. De ronden

Nadere informatie

GENERATION URO STUDENTS AWARD BROCHURE VOOR LERAREN

GENERATION URO STUDENTS AWARD BROCHURE VOOR LERAREN GENERATION URO STUDENTS AWARD 2014 2015 BROCHURE VOOR LERAREN INHOUD Avant-propos 1. Inleiding 4 Over de wedstrijdhet doel 4 De deelnemers 4 De prijzen 4 Voordelen voor de deelnemers 4 Reglement 5 2. Leraren

Nadere informatie

GENERATION URO STUDENTS AWARD BROCHURE VOOR LERAREN

GENERATION URO STUDENTS AWARD BROCHURE VOOR LERAREN GENERATION URO STUDENTS AWARD 2016 2017 BROCHURE VOOR LERAREN INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 4 Over de wedstrijd 4 De deelnemers 4 De prijzen 4 Voordelen voor de deelnemers 4 Reglement 5 2. Leraren 5 Uw

Nadere informatie

Generation uro Students' Award

Generation uro Students' Award Generation uro Students' Award Een wedstrijd voor leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs Concept, organisatie, ondersteuning,... Wat is de Generation uro Students' Award? Een wedstrijd

Nadere informatie

Generation uro Students' Award

Generation uro Students' Award Generation uro Students' Award Een wedstrijd voor leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs Concept, organisatie, ondersteuning,... Wat is de Generation uro Students' Award? Een wedstrijd

Nadere informatie

Generation uro Students' Award

Generation uro Students' Award Generation uro Students' Award Een wedstrijd voor leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs Concept, organisatie, ondersteuning,... Wat is de Generation uro Students' Award? Een wedstrijd

Nadere informatie

Generation uro Students' Award

Generation uro Students' Award Generation uro Students' Award Een wedstrijd voor leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs Concept, organisatie, ondersteuning,... Wat is de Generation uro Students' Award? Een wedstrijd

Nadere informatie

Monetaire beleidsinstrumenten van de ECB

Monetaire beleidsinstrumenten van de ECB Monetaire beleidsinstrumenten van de ECB Bronnen: www.nbb.be en www.ecb.int A. Definitie van prijsstabiliteit Prijsstabiliteit is gedefinieerd als inflatie beneden, maar dicht bij de 2%. Besluiten over

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN

RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN RESULTATEN DE INSTELLINGEN VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE De instellingen van de Europese Monetaire Unie dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor het vastleggen van het Europese monetaire beleid, voor besluiten

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK (ECB)

EUROPESE CENTRALE BANK (ECB) EUROPESE CENTRALE BANK (ECB) De Europese Centrale Bank is de centrale instelling van de economische en monetaire unie en zij is sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair

Nadere informatie

Generation uro Students Award Lesplannen

Generation uro Students Award Lesplannen Generation uro Students Award Lesplannen 1. Inleiding Deze lesplannen zijn een hulpmiddel bij de voorbereiding van de scholieren op: 1. de quiz 2. het essay 3. de presentatie Zij zijn bedoeld voor leraren

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2005

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2005 STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 5 NL De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en van andere

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Wat kun je kopen voor 10? Wat dacht je van twee cd-singles, of misschien een maandabonnement op je favoriete blad?

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 202/54 Publicatieblad van de Europese Unie 4.8.2009 EUROPESE CENTRALE BANK BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 juli 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van

Nadere informatie

Externe communicatie. Wie zijn wij?

Externe communicatie. Wie zijn wij? Externe communicatie Wie zijn wij? De Nationale Bank van België Bankbiljetten in omloop brengen, het monetair beleid ten uitvoer leggen en instaan voor de financiële stabiliteit zijn de voornaamste taken

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011O0014 NL 03.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2, L 121/20 BESLUIT (EU) 2015/774 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2015/10) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

LESPLANNEN. Eerste ronde: de online quiz (8 lessen) GENERATION URO STUDENTS AWARD. 1. Inleiding. 2. De lesplannen

LESPLANNEN. Eerste ronde: de online quiz (8 lessen) GENERATION URO STUDENTS AWARD. 1. Inleiding. 2. De lesplannen LESPLANNEN GENERATION URO STUDENTS AWARD 1. Inleiding Deze lesplannen dienen ter voorbereiding van de leerlingen op: 1 de quiz 2 de analyse 3 de presentatie De lesplannen zijn bedoeld voor de leraren van

Nadere informatie

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter L 179/72 VERORDENING (EU) Nr. 673/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde (ECB/2014/26) DE RAAD VAN BESTUUR VAN

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten.

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.5.2014 COM(2014) 277 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Artikel 1. Wijzigingen

Artikel 1. Wijzigingen L 14/36 NL RICHTSNOER (EU) 2016/66 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Bank met betrekking

Nadere informatie

Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014

Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014 Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht Generation uro Students' Award September 14 Overzicht van de uiteenzetting Wie doet wat in het Eurosysteem? (institutionele aspecten) Hoe wordt de

Nadere informatie

HET EUROSYSTEEM HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

HET EUROSYSTEEM HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN DE EUROPESE CENTRALE BANK HET EUROSYSTEEM HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN INHOUD Voorwoord door de President van de Europese Centrale Bank 3 1. De weg naar de Economische en Monetaire Unie 1.1

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 36/22 Publicatieblad van de Europese Unie 5.2.2009 EUROPESE CENTRALE BANK BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 11 december 2008 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Wat betekent wetenschap voor jou? Fotowedstrijd Algemene voorwaarden

Wat betekent wetenschap voor jou? Fotowedstrijd Algemene voorwaarden Wat betekent wetenschap voor jou? Fotowedstrijd Algemene voorwaarden 1. DOELSTELLINGEN De fotowedstrijd Wat betekent wetenschap voor jou? biedt jongerenteams uit de Europese Unie de kans om op beeldende

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2015/1196 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2015/1196 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK L 193/134 BESLUIT (EU) 2015/1196 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/26) DE RAAD

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem NL BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN HET MONETAIRE BELEID IN HET EUROGEBIED FEBRUARI 2004

DE UITVOERING VAN HET MONETAIRE BELEID IN HET EUROGEBIED FEBRUARI 2004 NL DE UITVOERING VAN HET MONETAIRE BELEID IN HET EUROGEBIED FEBRUARI 2004 DE UITVOERING VAN HET MONETAIRE BELEID IN HET EUROGEBIED FEBRUARI 2004 EUROPESE CENTRALE BANK ALGEMENE DOCUMENTATIE INZAKE DE MONETAIRE-

Nadere informatie

Concept Welvaart en Groei

Concept Welvaart en Groei LESBRIEF 5 Inflatieverwachtingen Doelgroep: SLU: 5 havo, 5/6 vwo 1 lesuur exclusief huiswerkopdracht Concept Welvaart en Groei begrippen CE inflatie korte vs lange termijn vertrouwen prijsstabiliteit monetair

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 11.11.2009 Publicatieblad van de Europese Unie C 270/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) ADVIEZEN EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 oktober 2009 betreffende een

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 8.3.2004 L 69/1 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 1 december 2003 tot wijziging van Richtsnoer

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2004D0003 NL 29.03.2015 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 maart

Nadere informatie

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 24.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 19/37 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 21 december 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 25.11.2009 Publicatieblad van de Europese Unie C 284/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) ADVIEZEN EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 5 november 2009 inzake aanbevelingen

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 2.4.2015 L 91/3 RICHTSNOEREN RICHTSNOER (EU) 2015/510 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60)

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) L 181/6 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1338/2001 VAN DE RAAD van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming

Nadere informatie

Het museum van de Nationale Bank

Het museum van de Nationale Bank Hoofdstuk Het museum van de Nationale Bank Het museum staat open voor jong en oud. Het grote publiek, en het onderwijs in het bijzonder, staan immers voorop in het communicatiebeleid van de Nationale Bank.

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Het monetair beleid. Seminarie voor leerkrachten economie van het secundair onderwijs. 21 oktober 2015. Jef Boeckx 1

Het monetair beleid. Seminarie voor leerkrachten economie van het secundair onderwijs. 21 oktober 2015. Jef Boeckx 1 Het monetair beleid Seminarie voor leerkrachten economie van het secundair onderwijs 21 oktober 2015 Jef Boeckx 1 1 Met dank aan Naim Cordemans voor zijn bijdrage aan deze presentatie. Structuur van de

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 31.10.2003 L 283/81 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

PROTOCOL BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK OPRICHTING VAN HET ESCB

PROTOCOL BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK OPRICHTING VAN HET ESCB PROTOCOL BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, GELEID DOOR DE WENS de statuten van het Europees Stelsel

Nadere informatie

ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 18 augustus 2011

ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 18 augustus 2011 NL ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 18 augustus 2011 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2011/64) Inleiding en rechtsgrondslag

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK L 247/38 Publicatieblad van de Europese Unie 18.9.2013 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 30 juli 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten

Nadere informatie

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 10 december 2003 PERSBERICHT Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 Vandaag introduceert de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe reeks geharmoniseerde statistieken betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 4) BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK HOOFDSTUK I

PROTOCOL (Nr. 4) BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK HOOFDSTUK I C 115/230 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 4) BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE HOGE VERDRAGSLUITENDE

Nadere informatie

ECB-PUBLIC DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

ECB-PUBLIC DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, RICHTSNOER (EU) 2014/X VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (herschikking) (ECB/2014/60) DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

OPRICHTING VAN HET ESCB DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET ESCB

OPRICHTING VAN HET ESCB DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET ESCB PROTOCOL BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN EN VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK * DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, GELEID DOOR DE WENS de statuten van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 28.7.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 207/39 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 14 juli 2006 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling naar de chartale

Nadere informatie

Openbare raadpleging

Openbare raadpleging Openbare raadpleging over de ontwerpgids van de ECB voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid Vragen en antwoorden 1 Waartoe dient de gids? Het doel van de gids is om inzicht te geven in

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2014O0060 NL 25.01.2016 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B M2 RICHTSNOER (EU) 2015/510 VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

RICHTSNOEREN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,

RICHTSNOEREN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 2, eerste streepje, 21.1.2016 L 14/25 RICHTSNOEREN RICHTSNOER (EU) 2016/64 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 18 november 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9)

VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) L 250/10 VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 918 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 918 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 juli 2009 (08.07) (OR. en) 11783/09 ECOFI 505 UEM 211 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 19 september 2003

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 19 september 2003 NL ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 september 2003 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa (CON/2003/20) A. Inleiding

Nadere informatie

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase

Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Toetsopgaven VWO bij de euro-editie van het Onderdeel Geld van Percent Economie voor de tweede fase Opgave 1 Sinds 1 juni 1998 maakt De Nederlandsche Bank (DNB) samen met de centrale banken van andere

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement: Artikel

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

Kiezen Theorieles 1 1 Schriftelijke toets

Kiezen Theorieles 1 1 Schriftelijke toets A. LEER EN TOETSPLAN Onderwerp: Kiezen Kerndoel(en): 40 De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties 46 De leerling leert in de eigen omgeving effecten te herkennen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek http://ec.europa.eu/anti_fraud/ Wat is digitaal forensisch onderzoek? Digitaal forensisch onderzoek behelst technologische inspectie, verkrijging en

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM

DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM Het Verdrag van Maastricht heeft de voorgaande Europese verdragen gewijzigd en een Europese Unie gecreëerd die rust op drie pijlers: de Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.6.2016 COM(2016) 414 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met de beoordeling zoals vereist op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 120,

Nadere informatie