Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht. Generation uro Students' Award September 2014"

Transcriptie

1 Het monetair beleid van het Eurosysteem: een overzicht Generation uro Students' Award September 14

2 Overzicht van de uiteenzetting Wie doet wat in het Eurosysteem? (institutionele aspecten) Hoe wordt de koers van het monetair beleid bepaald? (monetairbeleidsstrategie) Hoe beïnvloedt het monetair beleid de economie? (transmissiemechanisme) De recente monetairbeleidsbeslissingen geïllustreerd I : de macro-economische context in september 14 De recente monetairbeleidsbeslissingen geïllustreerd II: de voornaamste maatregelen sinds juli 13 Renteverlagingen Forward guidance TLTROs Aankopen van ABS en gedekte bankobligaties

3 WIE DOET WAT IN HET EUROSYSTEEM? (INSTITUTIONELE ASPECTEN)

4 Europese Unie: 8 landen Monetaire unie sinds 1999 (eurogebied): één munt in landen en vanaf januari 15 Litouwen als 19e land EU en MU landen EU landen

5 ESCB Eurosysteem/Europees Stelsel van Centrale Banken Eurosysteem Europese Centrale Bank Nationale centrale banken van het eurogebied Raad van Bestuur van de ECB Directie van de ECB Nationale centrale banken van de EU exclusief het eurogebied Algemene Raad van de ECB Extra info:

6 Een federaal systeem Raad van Bestuur Volledig gecentraliseerde monetairbeleidsbeslissingen door de Raad van Bestuur Maar: Nationale centrale banken betrokken bij de voorbereiding ervan Decentralisatie van de tenuitvoerlegging van het monetair beleid 6 Directie 18 Min of meer grote autonomie van de nationale centrale banken op andere terreinen 18 NCB's instructies vertegenwoordiging Extra info:

7 Een onafhankelijk systeem Onafhankelijkheid tegenover politieke autoriteiten Verbod instructies te krijgen of zich te laten beïnvloeden Persoonlijke onafhankelijkheid Verbod op monetaire financiering van de overheidssector Duidelijk omschreven opdracht: prijsstabiliteit Verplicht rekenschap af te leggen over het gevoerde monetair beleid Hoorzittingen in het Europees Parlement Publicaties, uiteenzettingen, persconferenties Dialoog met de politieke autoriteiten Eurogroep, Europese Commissie Wisselkoersbeleid Extra info:

8 Hoofdopdrachten van het Eurosysteem Monetair beleid Primaire doelstelling is prijsstabiliteit Wisselmarktinterventies en beheer goud- en deviezenreserves van de lidstaten Betalingssystemen Financiële stabiliteit Bankbiljetten Extra info:

9 De doelstelling volgens het Verdrag De primaire doelstelling van het Eurosysteem bestaat erin de prijsstabiliteit te handhaven Onverminderd dat doel, ondersteunt het Eurosysteem het algemene economische beleid in de Gemeenschap Waarom prijsstabiliteit? Geen verstoring van de informatie die vervat zit in de relatieveprijsveranderingen Geen blinde herverdeling van de inkomens en de vermogens De onzekerheid en de risicopremies in de rentetarieven verkleinen Gevolgen van prijsstabiliteit voor de reële economie Efficiënte allocatie van de middelen en vertrouwen => investeringen, duurzame groei en werkgelegenheid Negatieve ervaringen met prijs(in)stabiliteit in de ste eeuw Duitse hyperinflatie in 19-3, deflatie tijdens de jaren 3, inflatie/stagflatie in de jaren 7 Extra info:

10 De kwantitatieve definitie van prijsstabiliteit Het Verdrag geeft geen exacte definitie van prijsstabiliteit De Raad van Bestuur van de ECB heeft prijsstabiliteit als volgt gedefinieerd: Harmonised Indices of Consumer Prices Eurogebied als één geheel, verschillen tussen landen zijn onvermijdelijk "Een jaar-op-jaar stijging van de HICP van het eurogebied met minder dan maar dicht bij - pct. op de middellange termijn" Laat graduele aanpak toe: vermijdt te grote volatiliteit in economische activiteit en rente (bv. na een olieschok) Buffer tegen risico van deflatie Meetfouten in de HICP Inflatieverschillen tussen landen Nominaal anker voor de inflatieverwachtingen

11 HOE WORDT DE KOERS VAN HET MONETAIR BELEID BEPAALD? (MONETAIRBELEIDSSTRATEGIE) Extra info: en

12 Monetaire benadering (vereenvoudigd): nadruk op de geldhoeveelheid (M) Centrale bank Goud en deviezen Leningen aan banken Andere activa Biljetten Deposito's van banken (reserves) Andere passiva Monetaire basis (B) Deposito's bij centrale bank Kredieten aan commerciële banken Kredieten aan cliënteel Andere activa Commerciële banken Leningen bij centrale bank Deposito's van commerciële banken Deposito's van cliënteel Obligaties Andere passiva Eigen middelen Monetaire basis B Geldhoeveelheid M Prijspeil P M=bB P=MV/Y Instabiliteit van zowel b (geldmultiplicator) als V (omloopsnelheid van het geld) Geldhoeveelheid - ruime definitie (M)

13 Benadering via de rente: nadruk op de centralebankrente en de verwachtingen Rente van de centrale bank i Rente op de geldmarkt Stimuleren/afremmen van de economische activiteit en verwachtingen Prijspeil P i onder controle van de centrale bank en doorgaans belangrijkste beleidsinstrument de monetaire basis (B) wordt een endogene variabele de geldhoeveelheid (M) is een belangrijke indicator om de risico's voor prijsstabiliteit op middellange tot lange termijn te beoordelen

14 Monetairbeleidsstrategie van het Eurosysteem: een pragmatische synthese Kwantitatieve definitie van prijsstabiliteit: verankering inflatieverwachtingen Analytisch kader gesteund op de economische en monetaire analyse Economische analyse (EA) Conjunctuurindicatoren, reële bbp-groei, HICP-inflatie, macro-economishce projecties,... Informatie over prijsstabiliteit op korte en middellange termijn Monetaire analyse (MA) Geldhoeveelheid en kredietverstrekking Langere-termijnimplicaties voor de prijsstabiliteit, maar ook voor de financiële stabiliteit Onderlinge toetsing (EA+MA) => beoordeling risico's voor de prijsstabiliteit => monetairbeleidsbeslissing In normale omstandigheden heeft die beslissing betrekking op de beleidsrente (i) en niet op de omvang van de monetaire basis (B)

15 HOE BEÏNVLOEDT HET MONETAIR BELEID DE ECONOMIE? (TRANSMISIEMECHANISME)

16 De transmissie van de monetairbeleidsimpulsen Extra info:

17 Van de beleidsrente naar de rentes op langere termijn... Centrale beleidsrente & rente op de geldmarkt (Eonia) ,5% Rendementscurve Centrale beleidsrente Rente op de geldmarkt (Eonia),5% m 1j j 3j 4j 5j 6j 7j 8j 9j 1j Augustus 14 Door de beleidsrente te wijzigen beïnvloedt de centrale bank de rentetarieven op langere termijn Relevante data: et

18 ... en verder naar de rentes die de banken aanrekenen 7 Rente op leningen, korte termijn (procenten) 7 Rente op deposito's (procenten) 7 Rente op leningen, lange termijn (procenten) Centrale beleidsrente Gezinnen, huizen, variabele rente Bedrijven Centrale beleidsrente deposito's, opvraagbaar, 3 maanden Termijndeposito, op 1 jaar Centrale beleidsrente Gezinnen, huizen Bedrijven Relevante data: en

19 Huidige verstoring van de monetairbeleidstransmissie Leningen aan niet-financiële ondernemingen (jaar-op-jaargroei) Leningen aan huishoudens (jaar-op-jaargroei) Duitsland Frankrijk België Italië Spanje Portugal Griekenland Ierland Eurogebied Ondanks de bijzonder lage beleidsrente, blijft de bancaire kredietverstrekking aan de reële economie uiterst zwak, inzonderheid wat de leningen aan de bedrijven betreft Relevante data :

20 De korte-termijnrente en de wisselkoers ,6 1,5 1,4 1,3 1, 1,1 1,9,8 Renteverschil eurogebied vs Verenigde Staten (linkerschaal) EUR/USD wisselkoers (rechterschaal) Relevante data: en

21 DE RECENTE MONETAIRBELEIDSBESLISINGEN GEILLUSTREERD I : DE MACROECONOMISCHE CONTEXT IN SEPTEMBER 14 (ZIE PERSCONFERENTIE VAN SEPTEMBER 14) De videos van de persconferenties die volgen op de Raad van Bestuur zijn te bekijken via en de volledige teksten zijn te vinden op (EN)

22 Economische analyse: economische bedrijvigheid... het reële bbp van het eurogebied bleef in het tweede kwartaal van 14 onveranderd voor het derde kwartaal wijzen de conjunctuurindicatoren beschikbaar tot augustus op een achteruitgang van de groeidynamiek de binnenlandse vraag wordt ondersteund door de reeks monetairbeleidsmaatregelen, de aan de gang zijnde verbetering van de financiële voorwaarden, het herstel wordt bemoeilijkt door de hoge werkloosheid, de aanzienlijke capaciteitsonderbenutting, de aanhoudende negatieve groei van bancaire leningen aan de private sector,... de risico's voor de economische vooruitzichten van het eurogebied zijn neerwaarts gericht.

23 De monetairbeleidskoers en de reële ontwikkelingen Kwartaalgroei van het bbp Centrale beleidsrente Conjunctuurbarometer EC (rechterschaal) Relevante data:

24 Opeenvolgende Eurosysteem-projecties voor de jaarlijkse bbp-groei BBP 3, ,5 Dec. Juni Maart Sept.,6 1,5 Dec. Maart Juni 1 Sept. 1,1,5,7,6 Extra info:http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbstaffprojections139nl.pdf

25 Economische analyse: prijsontwikkelingen De HICP-inflatie in het eurogebied kwam volgens de voorlopige raming van Eurostat in augustus 14 uit op,3%, na,4% in juli. De inflatie is nu al geruime tijd laag. De inflatie wordt verwacht laag te blijven de komende maanden, alvorens geleidelijk aan te trekken in 15 en 16. De beslissingen van vandaag werden genomen om de goede verankering van de inflatieverwachtingen op de middellange en lange termijn te verzekeren, in lijn met onze doelstelling de inflatie onder, maar dicht bij % te houden. We zullen de risico s voor de prijsontwikkeling op middellange termijn nauwgezet blijven opvolgen en daarbij focussen op de mogelijke weerslag van de vertraagde groeidynamiek, de geopolitieke spanningen, wisselkoersontwikkelingen en de transmissie van onze monetairbeleidsmaatregelen.

26 De monetairbeleidskoers en de prijsontwikkelingen Centrale beleidsrente HICP HICP, ongerekend levensmiddelen en energie HICP (bij ongewijzigde belastingen) Centrale beleidsrente PPI, ongerekend bouwnijverheid Olieprijs (Brent in USD, jaar-op-jaargroei, rechterschaal) Relevante data:

27 Opeenvolgende Eurosysteem-projecties voor de HICP-inflatie HICP 3, ,5 1,5 Dec. Maart Dec. Maart Juni Sept. 1,7 1,5 Juni Sept.,7,5,5 Extra info:http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbstaffprojections139nl.pdf

28 Risico op te lange periode van lage inflatie en loskoppeling van de inflatieverwachtingen Inflatie en verwachtingen op korte en middellange termijn 3,5 3,5 1,5 1,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Inflatieverwachtingen op lange termijn HICP december 13 maart 14 juni 14 september Vijfjaars inflatieswap over vijf jaar Inflatievooruitzichten over vijf jaar, door de ECB gehouden kwartaalenquête bij professionele voorspellers Relevante data:

29 De monetaire analyse gegevens voor juli 14 bevestigen het gematigde tempo van de onderliggende groei in de ruime geldhoeveelheid (M3)... de twaalfmaandsgroei beliep 1,8% in juli, vergeleken met 1,6% in juni. De groeivoet op jaarbasis van de leningen aan de niet-financiële bedrijven bleef met -,% negatief in juli De kredietverlening aan de niet-financiële bedrijven weerspiegelt de vertraagde link met de conjunctuurcyclus, het kredietrisico, aanbodfactoren en de aan de gang zijnde balansaanpassingen in de financiële en niet-financiële sector de ECB voltooit de alomvattende beoordeling van de balansen van de banken die van cruciaal belang is om belemmeringen in het kredietaanbod weg te werken.

30 De monetairbeleidskoers en de monetaire ontwikkelingen Centrale beleidsrente Jaar-op-jaargroei - M3 Jaar-op-jaargroei - Leningen aan de private sector Relevante data:

31 Onderlinge toetsing van de twee pijlers en besluit Een onderlinge toetsing van de resultaten van de economische analyse met de signalen die de monetaire analyse geeft heeft de Raad van Bestuur ertoe aangezet maatregelen te treffen die de accommoderende oriëntatie van het monetair beleid zullen versterken en de kredietverstrekking aan de reële economie zullen ondersteunen. De Raad van Bestuur heeft beslist: De rentevoet op de voornaamste herfinancieringsoperaties van het Eurosysteem met 1 basispunten te verlagen tot,5% en de rentevoet op de marginale beleningsfaciliteit te verlagen met 1 basispunten tot,3%. De rente op de marginale depositofaciliteit werd verlaagd met 1 basispunten, tot -,%. Te starten met de aankoop van effecten van de niet-financiële private sector : Asset Backed Securities (ABS) Gedekte bankobligaties (covered bonds) De nieuwe maatregelen zullen een aanzienlijke impact hebben op de balans van het Eurosysteem. Zij versterken het arsenaal van maatregelen die de jongste maanden werden genomen (rentverlagingen, forward guidance & TLTROs).

32 DE RECENTE MONETAIRBELEIDSBESLISSINGEN GEILLUSTREERD - II : DE VOORNAAMSTE MAATREGELEN SINDS JULI 13 RENTEVERLAGINGEN (NOVEMBER 13, JUNI 14 & SEPTEMBER 14) FORWARD GUIDANCE (SINDS JULI 13) TARGETED LONG-TERM REFINANCING OPERATIONS (TLTROS) (JUNI 14) AANKOPEN VAN ABS EN GEDEKTE BANKOBLIGATIES (SEPTEMBER 14) De videos van de persconferentie sdie volgen op de Raad van Bestuur zijn te bekijken via en de volledige teksten zijn te vinden op (EN)

33 Beleidsrentes van het Eurosysteem (procenten) Rente op de depositofaciliteit Centrale beleidsrente Rente op de marginale beleningsfaciliteit Rente op de geldmarkt (Eonia) Relevante data: en

34 Aangezien de beleidsrente haar ondergrens benaderde en vervolgens bereikt heeft, werden alternatieve - zogeheten niet-conventionele - monetairbeleidsinstrumenten aangewend Forward guidance : Eerst aangenomen in juli 13 Nog steeds van kracht, maar niet langer met neerwaartse oriëntatie Wat onze forward guidance betreffende de beleidsrentevoeten betreft,, die rentevoeten zullen geruime tijd op hun huidige peil blijven Aankondiging van TLTROs in juni 14 : Voorwaardelijke lange-termijnfinanciering voor de commerciële banken, met als expliciete doelstelling de kredietverlening aan de private sector te ondersteunen Er zijn in totaal 8 TLTROs voorzien gedurende de periode september 14 - juni 16 Aankondiging van een aankoopprogramma van ABS en van gedekte bankobligaties in september 14 : ABS : leningen omgevormd tot verhandelbare effecten die vervolgens kunnen doorverkocht worden Gedekte bankobligaties: obligaties gedekt door vorderingen en die een belangrijke rol spelen voor de financiering van de banken in het eurogebied.

35 De renteverlagingen in combinatie met de forward guidance hebben geleid tot een verdere afvlakking van de rendementscurve m 1j J 3j 4j 5j 6j 7j 8j 9j 1j 15/7/8 3/7/13 4/7/13 7/11/13 5/6/14 4/9/ Periode met forward guidance Relevante data:

36 Hoe zullen de andere recente maatregelen de kredietverlening door commerciële banken ondersteunen? De commerciële bank wordt telkens aangezet haar kredietverlening te verhogen Door ABS te kopen creëert de centrale bank op de balans van de commerciële bank nieuwe ruimte voor kredietverlening Activa Deposito s bij de centrale bank Kredieten aan cliënteel Andere activa (obligaties, ABS, aandelen, ) Balans van een commerciële bank Leningen bij de centrale bank Deposito s van cliënteel Obligaties Andere passiva Eigen middelen Passiva De aankopen van gedekte bankobligaties vergemakkelijken de uitgifte ervan en verlagen de financieringskost De via de TLTROs aangeboden leningen op lange termijn vergemakkelijken de herfinanciering van de commerciële bank Met de TLTROs vergemakkelijkt de centrale bank de herfinanciering van de commerciële bank; met haar aankopen van gedekte bankobligaties vergemakkelijkt zij de uitgifte ervan en verlaagt ze de financieringskost; met haar aankopen van ABS creëert ze op de balans van de commerciële bank nieuwe ruimte voor kredietverlening. Aldus maakt de centrale bank het voor de commerciële bank mogelijk en spoort haar daartoe aan meer krediet te verstrekken aan de huishoudens en de bedrijven. De toename van de kredietverstrekking leidt tot een verhoging van de bestedingen die de nodige prijsdruk genereert om de inflatie op peil te houden, namelijk dicht bij de doelstelling van %.

37 Practice makes perfect! Aan de slag dus... Op kan je alvast de quiz uitproberen. Op kan je testen hoe goed jij het als lid van de Raad van Bestuur zou doen.

38 Dank u en succes!

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2009 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2010 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 500. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2010 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit

September 2014 Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit Het hoe en het waarom van een negatieve rente op de depositofaciliteit M. Kasongo Kashama (*) Inleiding Tijdens de zomer van 2014 heeft het Eurosysteem zijn inflatieprojecties voor het eurogebied tot en

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

Externe communicatie. Wie zijn wij?

Externe communicatie. Wie zijn wij? Externe communicatie Wie zijn wij? De Nationale Bank van België Bankbiljetten in omloop brengen, het monetair beleid ten uitvoer leggen en instaan voor de financiële stabiliteit zijn de voornaamste taken

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 INLEIDING De rust die tijdens het grootste deel van de maand werd waargenomen op de markten toont dat de beleggers

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Wat kun je kopen voor 10? Wat dacht je van twee cd-singles, of misschien een maandabonnement op je favoriete blad?

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 25.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 119/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie