IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio"

Transcriptie

1 IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio 2014 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel

2

3 Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionale Bestuurscomités (RBC) Antwerpen en Regio Overzicht leden, secretaris en vertegenwoordiging Eandis Fiche per deelnemer Vertegenwoordiger(s) per gemeente/stad in IMEA Aandeel in IMEA Toegekend dividend 2014 Netlengte aansluitingen elektriciteit en aardgas Aantal aansluitingspunten elektriciteit en aardgas Openbare verlichting --Aantal lampen --Opgesteld vermogen --Percentage brandregime s nachts --Geplaatst achter de teller Sociale leverancier --Residentiële klanten elektriciteit en aardgas --Actieve budgetmeters elektriciteit en aardgas --LAC-dossiers --Heraansluitingen --Afsluitingen REG en EDLB (Energiediensten voor lokale besturen) --Aantal uitgereikte REG-premies en bedragen --Huishoudelijke energiescans --Decentrale productie --EDLB-projecten Voornaamste contactgegevens

4

5 Woord vooraf Beste lezer, De dienstverlening die IMEA samen met Eandis ontplooit, is de som van een groot aantal activiteitsdomeinen op het vlak van elektriciteit en aardgas, aangevuld met de openbaredienstverplichtingen die ons door de Vlaamse overheid zijn toevertrouwd. Onze werkmaatschappij heeft daarbij operationele excellentie vooropgesteld als rode draad, om de juiste keuze te maken in alles wat we doen en bij te sturen waar nodig. En dat is ook onze zienswijze. Daarnaast moet een kwalitatieve dienstverlening dicht bij de burgers staan, op maat van de gemeenten. Het is onze overtuiging dat een bestuurlijke werking in de zogenaamde RBC s, de juiste schaalgrootte vormt om een dienstverlening gestalte te geven en uit te werken, die lokaal verankerd is en een antwoord geeft op de vragen van onze burgers en bedrijven. Op Europees, federaal en Vlaams niveau staat heel wat werk op de plank om gepast te kunnen inspelen op de versnelde uitdagingen die het energielandschap van morgen zullen bepalen. En die wijzigingen zullen ongetwijfeld een sterke impact hebben op het energie- en milieubeleid van steden en gemeenten. Het is duidelijk dat de gemeenten de geprivilegieerde partners zijn en blijven in het energieverhaal van morgen. We willen hen dan ook bijstaan met degelijk onderbouwd advies, technische ondersteuning, de juiste beleidsbeslissingen. We willen daarbij ook oog hebben voor maatschappelijke noden in het kader van onze sociale en ecologische openbaredienstverplichtingen. In die context zijn de vergaderingen van onze RBC s dan ook ruim gestoffeerd en wordt de bestuurders een gedegen inzicht gegeven in de lokale werken, aspecten rond de openbare verlichting, REGinitiatieven en acties, het aanbod van energiediensten voor lokale besturen, activiteiten van de sociale leverancier en de LAC-werking en uiteraard is er ook steeds een weerslag van de beslissingen die in de Raad van Bestuur van IMEA zijn genomen. Er is tijd en ruimte om individuele vragen over onze dienstverlening te beantwoorden, om te adviseren. Want communicatie en informatie zijn de basisbegrippen voor een goed overleg. We zeggen ook wat we doen, want kort na elke zitting van de RBC s, die gezamenlijk plaatsvinden, wordt een samenvatting van de voornaamste beslissingen en actiepunten via een elektronische nieuwsbrief aan de gemeenteraadsleden en OCMW-leden verstuurd. En daarbij vergeten we niet dat betrouwbaarheid en kwaliteit ook gestoeld zijn op de manier waarop mensen in een organisatie zich gedragen en samenwerken. Wij willen daarom alle openbare deelnemers in de RBC s Antwerpen en Regio van IMEA danken voor de collegialiteit, de veelvuldige aanwezigheid, de inzet en de teamspirit. Uiteraard verdienen hierbij ook de medewerkers van Eandis een pluim voor hun onderbouwde dossiers die op mensenmaat worden toegelicht. Die samenwerking laat toe om dichtbij te zijn, de juiste beslissingen te nemen en goed bereikbare aanspreekpunten te zijn voor de lokale gemeentebesturen, gezinnen en bedrijven, kortom voor iedereen die op onze dienstverlening een beroep doet. Luc Janssens Voorzitter RBC Regio IMEA Koen Kennis Voorzitter RBC Antwerpen IMEA

6

7 Samenstelling RBC Antwerpen RBC Regio Voorzitter Koen Kennis Ondervoorzitter Paul Cordy Voorzitter Luc Janssens Ondervoorzitter Koen Dehaen Leden Sonja De Meyer Kevin Vereecken Toon Wassenberg Secretaris José Verbiese Vertegenwoordiging Eandis Rudy Aerts Ines Becue Jean-Pierre Blomme Erwin Boogaerts Peter Dietvorst Rudy Hendrickx Donald Vanbeveren Walter Van den Bossche Veerle Van der Linden Nick Vandevelde Frank Van Remoortel Leden Christiane De Vos Johan Dom Tom Versompel Secretaris José Verbiese Vertegenwoordiging Eandis Rudy Aerts Ines Becue Jean-Pierre Blomme Erwin Boogaerts Peter Dietvorst Rudy Hendrickx Donald Vanbeveren Walter Van den Bossche Veerle Van der Linden Nick Vandevelde Frank Van Remoortel

8

9 Overzicht per gemeente Gegevens per einde 2014

10 Antwerpen Koen Kennis Paul Cordy Schepen Antwerpen Districtsschepen Antwerpen Voorzitter RBC Antwerpen Ondervoorzitter RBC Antwerpen Voorzitter Raad van Bestuur IMEA Ondervoorzitter Raad van Bestuur IMEA 1 ste Ondervoorzitter Raad van Bestuur Eandis Lid Corporate Governance Comité IMEA Sonja De Meyer Districtsraadslid Antwerpen Lid RBC Antwerpen Lid Raad van Bestuur IMEA Ondervoorzitter Corporate Governance Comité IMEA Kevin Vereecken Raadslid Antwerpen Lid RBC Antwerpen Lid Raad van Bestuur IMEA Voorzitter Corporate Governance Comité IMEA Toon Wassenberg Raadslid Antwerpen Lid RBC Antwerpen

11 Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

12 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 5 637, ,43 OV brandt hele nacht (%) Openbare verlichting geplaatst achter teller Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 822,85 826,26

13 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

14 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen , ,85 Andere (****) Totaalresultaat , ,85 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine.

15 EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Projectuitvoering Bibliotheek Arena Projectuitvoering Boomsesteenweg 387 Studie Bredastraat Projectuitvoering Burchtse Weel 102 Mobiliteit CNG slowfill installatie (promotie 2014) Projectuitvoering Collegelaan 3 Projectuitvoering Columbiastraat 4,6,8 Studie Confortalei 173 Projectuitvoering De Gryspeerstraat 84 Projectuitvoering De Gryspeerstraat 84/De Francqueslei 145 Studie Doctor Decrolystraat 2 Studie Durletstraat 8-10, Schoolgebouw Studie Eikenstraat 8/Lange Klarenstraat 11 Projectuitvoering Ferdinand Pauwelsstraat 102 DKO MDW Studie Grétrystraat 46 (Hoofdgebouw) Studie Jan De Voslei 6 (Pestalozzistraat 5-7) Projectuitvoering Jozef Van Poppelstraat 6 Studie Lakborslei 339 (Metalen Loodsen + Hoofdgebouw) Studie Lamorinièrestraat (Deel II) Studie Letterkundestraat (Gebouw 1930) Studie Letterkundestraat (Gebouw 1983) Studie Mellinetplein 13 Projectuitvoering - studie Molenstraat 24 (Hoofdgebouw + Portierswoning) Studie Offerandestraat 19 Studie Pastoor Goetschalckstraat 57 Projectuitvoering Quebecstraat 3 Projectuitvoering Ruggeveldlaan 699 BS Studie Te Boelaerpark 3 (Hoofdgebouw) Projectuitvoering Te Boelaerpark 3 Kleuterschool Projectuitvoering Te Boelaerpark 5 Kleuterschool - Fase 2 Projectuitvoering Thibautstraat 65 Projectuitvoering - studie Verbondstraat 77 Studie Vuurkruisenlaan 16 Sec SHIM Projectuitvoering Waterbaan 159 Sec SISO 3 Lyceum Deurne Projectuitvoering Willem Van Laerstraat Studie Lozanagebouw Antwerpen (provincie Antwerpen) Projectuitvoering Provinciaal Instituut Sint-Godelieve (provincie Antwerpen)

16 Brasschaat Tom Versompel Raadslid Brasschaat Lid RBC Regio Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

17 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 553,84 549,07 OV brandt hele nacht (%) Openbare verlichting geplaatst achter teller Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 33,70 36,99

18 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

19 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen , ,53 Andere (****) Totaalresultaat , ,53 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine. EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Projectuitvoering Kerk Bethanië

20 Duffel Christiane De Vos Raadslid Duffel Lid RBC Regio Luc Wuyts Raadslid Duffel Lid met raadgevende stem Raad van Bestuur IMEA Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

21 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 421,87 416,02 OV brandt hele nacht (%) Openbare verlichting geplaatst achter teller Aantal lampen 3 3 Opgesteld vermogen (kw) 0,47 0,47

22 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

23 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen ,30 Andere (****) Totaalresultaat ,30 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine. EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Mobiliteit Elektrische fietsen

24 Kapellen Luc Janssens Schepen Kapellen Voorzitter RBC Regio Lid Raad van Bestuur IMEA Lid Raad van Bestuur Eandis Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

25 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 118,09 119,47 OV brandt hele nacht (%) 99 99

26 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

27 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans 7 30 Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen , ,58 Andere (****) Totaalresultaat , ,58 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine. EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Projectuitvoering 2 CNG-voertuigen Mobiliteit CNG slowfill installatie (promotie 2014)

28 Mortsel Koen Dehaen Schepen Mortsel Ondervoorzitter RBC Regio Lid Raad van Bestuur IMEA Lid Corporate Governance Comité IMEA Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

29 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 329,41 329,27 OV brandt hele nacht (%) Openbare verlichting geplaatst achter teller Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 12,79 5,5

30 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

31 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen , ,90 Andere (****) Totaalresultaat , ,90 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine. EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Audit Studie Audit Hoeve Dieseghem Sint-Benedictuskerk Stadhuis

32 Zwijndrecht Johan Dom Raadslid Zwijndrecht Lid RBC Regio Aandeel in IMEA (toestand vanaf 2/01/2015) Elektriciteit Gas Totaal Aandelen met stemrecht Aandelen zonder stemrecht Winstbewijzen Ae Ee Ce Ag Eg Cg A E C Toegekend dividend 2014 (in ) Elektriciteit Gas Totaal Netlengte (in m) Netlengte Elektriciteit laagspanning bovengronds Elektriciteit laagspanning ondergronds Elektriciteit middenspanning bovengronds - - Elektriciteit middenspanning ondergronds Aardgas lage druk Aardgas middendruk

33 Aansluitingspunten Aansluitingspunten Elektriciteit laagspanning (*) Elektriciteit middenspanning Aardgas lage druk Aardgas middendruk (*) ongemeten punten zijn niet opgenomen. Openbare verlichting Openbare verlichting met berekend verbruik Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 331,08 330,84 OV brandt hele nacht (%) Openbare verlichting geplaatst achter teller Aantal lampen Opgesteld vermogen (kw) 6,15 6,15

34 Sociale leverancier Aantal residentiële klanten sociale leverancier Elektriciteit Aardgas Aantal actieve budgetmeters Elektriciteit Aardgas LAC-dossiers Aantal LAC-dossiers Heraansluitingen (**) Afsluitingen (***) (**) De heraansluitingen bevatten enkel cijfers van heraansluitingen die het gevolg zijn van een afsluiting omwille van één van de drie onderstaande redenen (zie ***). Een heraansluiting op een leveringspunt dat werd afgesloten omwille van leegstand, wordt niet meegeteld. (***) Afsluitingen bij residentiële klanten na wanbetaling bij de sociale leverancier en toestemming via het LAC; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omwille van onveiligheid; Afsluitingen bij residentiële en niet-residentiële klanten omdat er na een verhuis geen contract wordt afgesloten bij een leverancier op de commerciële markt; Afsluitingen omwille van leegstand worden hierbij niet vermeld.

35 REG - Rationeel energiegebruik REG-premies Aantal uitgereikte REG-premies Bedrag uitgereikte REG-premies (in ) Aantal huishoudelijke energiescans Decentrale productie Geïnstalleerd aantal Geïnstalleerd vermogen (kva) Type productie Windmolen WKK Zonnepanelen , ,96 Andere (****) Totaalresultaat , ,96 (****) Biomassa (geen WKK), diesel, turbojet, waterturbine. EDLB - Energiediensten voor Lokale Besturen Project Mobiliteit 2 CNG-personenvoertuigen Mobiliteit CNG slowfill installatie (promotie 2014) Mobiliteit Elektrisch personenvoertuigen Elektrische laadinstallatie voertuigen (promotie Mobiliteit 2014)

36 Hoe contacteer je Eandis? Dringende oproepen Gasreuk Hier kun je een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze oproepen worden prioritair behandeld. Dit is een gratis nummer Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Je betaalt het zonale tarief. Mensen met een spraak en/of gehoorstoornis Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar Meer info vind je op > Contact > Info voor mensen met spraak- of gehoorstoornis. SMS Algemeen telefoonnummer Voor alle vragen kun je ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Je betaalt het zonale tarief. Klantenkantoren Antwerpen: Appelmansstraat Deurne: Merksemsesteenweg 233 Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen (Deurne) Website Snel en makkelijk via het web. Aansluitingen gas en elektriciteit: nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters. > Aansluitingen Doorgeven meterstanden > Meteropname Melden van verhuizing > Verhuizen Rationeel energiegebruik: premies, tips > Energie besparen Dienstverlening van de sociale leverancier en budgetmeters > Sociale dienstverlening Vacatures > Jobs Stroomonderbrekingen > Stroomonderbreking Op deze pagina krijg je een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis. Defecte straatlampen > Een defect doorgeven aan Eandis Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kun je ook telefonisch melden: Opmerkingen of klachten > Eandis helpt je graag snel verder Heb je een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen graag je reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren. Klachtencommissie Eandis > Over Eandis > Klachtencommissie Eandis Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelen? Dan kun je terecht bij de Klachtencommissie van Eandis. Je kunt ook schrijven naar: Klachtencommissie Eandis - Postbus 60, 9090 Melle.

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2014 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne 2014 Londerzeel Opwijk Merchtem Asse Liedekerke Ternat Roosdaal Dilbeek Lennik Drogenbos St-Pieters- Leeuw Linkebeek Halle Beersel St-Genesius-Rode Inhoud Woord

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Wingene Ruiselede Pittem Tielt Staden Moorslede Roeselare Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Izegem Ingelmunster Wielsbeke Waregem Deerlijk Anzegem

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2014 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio 2013 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionale Bestuurscomités (RBC) Antwerpen en Regio Overzicht

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2013 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

De kaart van je budgetmeter herladen

De kaart van je budgetmeter herladen De kaart van je budgetmeter herladen Inhoud Wat zijn herlaadbare kaarten voor de budgetmeter?...3 Waar kun je herladen?...4 Hoe kun je betalen?...4 Hoe herlaad je je kaart met een bankkaart?...6 Overzicht

Nadere informatie

Aansluiten op aardgas voor industriële klanten

Aansluiten op aardgas voor industriële klanten Aansluiten op aardgas voor industriële klanten Inhoud Stappenplan: van aanvraag tot gastoevoer... 4 Aanvraag indienen... 5 Bepaal het vermogen... 5 Waarvoor gebruik je aardgas?... 5 Kies een opstellingsplaats...

Nadere informatie

De budgetmeter voor aardgas

De budgetmeter voor aardgas De budgetmeter voor aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?...2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?...3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?...4 Welke informatie staat er op

Nadere informatie

De budgetmeter voor elektriciteit

De budgetmeter voor elektriciteit De budgetmeter voor elektriciteit Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor elektriciteit eruit?...2 Wat is de budgetmeter voor elektriciteit?...3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?...4 Welke informatie

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 26 juni 2014 Activiteitenverslag Iverlek 2013 1 Inhoud Woord vooraf p. 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder

Nadere informatie

Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken Inhoud Een elektronische meter: wat verandert er?...3 Je nieuwe elektriciteitsmeterkast...5 Verschillende soorten elektriciteitsmeters...6 Het meternummer...8

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Iveka Intercommunale Vereniging voor Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Jaarvergadering 25 juni 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Aansluiten op aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal

Aansluiten op aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal Aansluiten op aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal Inhoud Hoe vraagt u een aardgasaansluiting aan?... 3 Neem zo snel mogelijk contact op met Eandis... 4 Geef door hoeveel gasmeters en

Nadere informatie

Aansluiten op aardgas van een standaard eengezinswoning

Aansluiten op aardgas van een standaard eengezinswoning Aansluiten op aardgas van een standaard eengezinswoning Inhoud Hoe vraagt u een aardgasaansluiting aan?... 3 Bepaal het gasdebiet (vermogen) van uw installatie... 3 Kies een opstellingsplaats voor de gasmeter...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Iveka Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Jaarvergadering 26 juni 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 GASELWEST INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve Intercommunale Vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Negenendertigste boekjaar Jaarvergadering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging 2 Inhoud Woord vooraf 4 1. Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 6 1.1 Identiteit

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Achtendertigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 Iveka Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Jaarvergadering 22 juni 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie