Activiteitenverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2013

2 2 Activiteitenverslag IMEA 2013

3 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni 2014 Activiteitenverslag IMEA

4 Inhoud Woord vooraf 6 Voorstelling van de distributienetbeheerder 9 Identiteit 10 Contactmogelijkheden 11 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de raad van bestuur 17 Inleiding 18 Marktwerking in Afspraken rond het toekomstige distributienetbeheer Tarieven distributienet Tarieven transportnet Consultatieronde tariefmethode Uitbreiding erkenning als distributienetbeheerder Voorbereiding exit privépartner uit DNB s Forfaitaire netvergoeding prosumenten Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking Elektriciteitschaarste overleg provinciaal niveau Verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Algemeen beleid 24 Installatie vernieuwde bestuursorganen Evaluatierapport werking IMEA Producten- en dienstenaanbod voor lokale besturen Nieuwsbrief aan lokale besturen Actualisering procedure besluitvorming werken Verlenging retributiereglement Vastleggen forfaitaire prijzen verkavelingen voor 2014 Nieuwe tarieven tariefwissel op afstand slimme meters Gerealiseerde investeringen in 2013 Budget 2014 Driejaarlijkse investeringsplannen Financieringsbehoeften Dienstverlening 28 Distributienetbeheer 28 Acties voetpadherstel Onderhoud openbare verlichting (OV) Valorisatie van restwarmte via warmtenetten Decentrale productie Slim distributienet Onderzoeksproject Linear 4 Activiteitenverslag IMEA 2013

5 Sociaal 31 Strijd tegen energiearmoede Energieleveringen Uitzonderingsleverancier Communicatiekanalen voor klanten Ecologisch 32 REG-premies 2013 REG-premies 2014 Premies voor beschermde klanten Projecten huishoudelijke energiescans en sociaal dakisolatieproject Ecoscore in kringwinkels Budget aardgasfonds Energiediensten Lokale Besturen uitgebreid Samenaankoop energie voor lokale besturen Energie Prestatie Contractering Renovatie van stookplaatsen en instellen van regelingen Duurzame mobiliteit lokale besturen Overeenkomst met Stedelijk Onderwijs Antwerpen Meebouwen aan Smart Cities Werkmaatschappij Eandis 38 Organisatieschema Nieuwe raad van bestuur Actieplan FIT Minder hinder Elektrische voertuigen EVA-platform Resultaten enquête klantentevredenheid 2013 Het energieverhaal van morgen in Living Tomorrow Huis-aan-huisblad Filialen van Eandis Verslag corporate governance comité 42 Beknopte jaarrekening 45 Inleiding 46 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten gas Dividenden openbare deelnemers 50 (Uitgebreide financiële gegevens kan u terugvinden in het Financieel verslag 2013 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 51 Activiteitenverslag IMEA

6 Woord vooraf Geachte lezer, Het eerste werkingsjaar van de nieuwe bestuursploeg is voltooid. Het was van bij het begin de wens van alle vertegenwoordigers om met de vernieuwde bestuurlijke werking voort te bouwen op de resultaten en fundamenten van de voorbije jaren. Want binnen IMEA is er altijd een goede samenhorigheid geweest die focust op een gemeenschappelijk onderschreven doelstelling, die zowel economisch als maatschappelijk belangrijk is. En die doelstelling bestaat er in om onze activiteiten zo efficiënt en zo kwalitatief mogelijk te organiseren, en tegelijk dicht bij de bevolking te staan. Die motivatie is al decennia lang bij IMEA aanwezig. De resultaten van onze activiteiten staan er. Binnen een complexe en veeleisende energieomgeving is er in 2013 andermaal een gedegen en steekhoudende invulling geweest van alle taken en uitdagingen die aan onze opdrachthoudende vereniging werden toevertrouwd. Onze netten behoren qua bedrijfszekerheid opnieuw tot de absolute top van Europa. Die stabiele kwaliteit is van groot belang, omdat ons economisch en maatschappelijk leven zeer afhankelijk is van een degelijke en continue energievoorziening. Daarnaast moeten we vandaag inspelen op de versnelde technologische evoluties en revoluties die het energielandschap van morgen bepalen. Dankzij Eandis houden we permanent een vinger aan de pols van de vele nieuwe en grensverleggende applicaties die nauw aansluiten bij het beheer van distributienetten en openbare verlichting. Denk maar aan het bestaande aanbod voor smart energy cities, ledverlichting, warmtenetten, duurzame mobiliteit en zoveel meer. De lokale besturen, de bevoegde overheid, onze netgebruikers, de aandeelhouders en diverse marktactoren rondom onze werking, staan voor vergelijkbare bezorgdheden, uitdagingen en kansen. Met hen willen we stevige samenwerkingsverbanden uitbouwen om samen sterker te staan en de beoogde ambities waar te maken. En midden die technische en technologische activiteiten zijn we nooit de meest kwetsbaren uit onze omgeving vergeten, integendeel. We hebben steevast met respect onze rol als sociale leverancier voor residentiële klanten met betalingsmoeilijkheden ter harte genomen. De energielevering aan deze bevolkingsgroep vormt een speerpunt in onze maatschappelijke opdracht om energie voor iedereen ter beschikking te stellen en om mee de strijd tegen energiearmoede aan te gaan. Het aantal klanten dat door IMEA van energie wordt voorzien, stagneert stilaan, ondanks een recordaantal dropaanzeggingen door de energieleveranciers in De strijd tegen energiearmoede is nog lang niet voorbij en focust op twee vlakken, zowel financieel als op vlak van energiezuinigheid. Daarom moeten we werken aan een beleid waarbij betalingsbegeleiding (geld) en besparingsbegeleiding (energie) hand in hand gaan. Het is belangrijk dat iedere actor daarbij de rol opneemt waarin hij gespecialiseerd is: de OCMW s zorgen voor betalingsbegeleiding om schulden te voorkomen, of vlugger af te betalen, en de distributienetbeheerders nemen de technische ondersteuning voor hun rekening. Ik wil hierbij benadrukken dat die samenwerking verloopt in harmonie en constructief. We zetten ook onze schouders onder een meer duurzame samenleving. Via allerlei kanalen en initiatieven staan we gemeenten bij in hun streven naar meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit. We nemen op verschillende niveaus initiatieven om onze mobiliteit duurzamer te maken. En omdat voor elk stads- of gemeentebestuur energie een belangrijke uitgavenpost is, worden ze specifiek bijgestaan door de Energiediensten voor Lokale Besturen van Eandis om hun energiefactuur te beheersen. Honderden projecten werden afgelopen jaren uitgewerkt. Ze spelen stuk voor stuk in op de bestaande lokale en gemeentelijke behoefte inzake energiebesparing. 6 Activiteitenverslag IMEA 2013

7 Een belangrijke notie waaraan ik niet kan voorbijgaan, is een kwaliteitsbegrip, namelijk de notie samenwerking. Ik geloof dat ik die term zonder twijfel kan poneren als het fundament voor de werking van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in het algemeen, en voor IMEA in het bijzonder. Onze steden en gemeenten vormen samen met het distributiebedrijf Eandis een noodzakelijke schakel om een op maat gesneden beleid uit te voeren op vlak van energie. Ik wil dan ook iedereen bedanken die onze werking ondersteunt, de leden van onze bestuursorganen, de deelnemende steden en gemeenten, de collega s van de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de raad van bestuur van Eandis. Als bestuurder streven we ernaar om steeds de best mogelijke beslissingen te nemen in het belang van onze bevolking en onze bedrijven. De wisselwerking met het management van Eandis en met de betrokken personeelsleden is daarbij cruciaal. En ik moet onderstrepen dat de interactie voorbeeldig is, gestoeld op een uitgebalanceerde organisatie die de dienstverlening hoog in het vaandel voert. Tot slot wens ik iedereen te danken voor de inspanningen die het afgelopen jaar zijn geleverd om de werking van IMEA kwaliteitsvol uit te bouwen en de talloze uitdagingen aan te pakken. We hebben in dit jaarverslag een bloemlezing samengebracht van onze werking en realisaties. We wensen u alvast veel leesplezier. Koen Kennis Voorzitter Activiteitenverslag IMEA

8 8 Activiteitenverslag IMEA 2013

9 Voorstelling van de distributienetbeheerder Activiteitenverslag IMEA

10 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen afgekort tot IMEA Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Ondernemingsnummer BTW BE , RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen (Deurne) Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht als naamloze vennootschap te Antwerpen op 18 oktober 1932 Belgisch Staatsblad van 2/3 november 1932, nr Statuten Statuten vastgesteld op 19 april 1982 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 12 december 2013 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2014, nr Gedeeltelijke goedkeuring bij ministerieel besluit van 28 maart Activiteitenverslag IMEA 2013

11 Contactmogelijkheden Dringende oproepen: Gasreuk Hier kunt u een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten (zonaal tarief) Op dit nummer kunt u terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar Meer info op > Contact > Telefonisch contact. Snel en makkelijk via het web Aansluitingen gas en elektriciteit: nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters. > Aansluitingen Meterstanden > Meteropneming Defecte straatlampen > Straatlampen Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kunt u ook telefonisch melden: Opmerkingen of klachten > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden Hebt u een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen graag uw reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren. Ombudsdienst > Over Eandis > Ombudsdienst Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij de ombudsdienst van Eandis. U kunt ook bellen op het nummer of schrijven naar: Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle. Algemeen telefoonnummer (zonaal tarief) Voor alle vragen kunt u ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Klantenkantoren 2018 Antwerpen: Appelmansstraat Antwerpen (Deurne): Merksemsesteenweg 233 Melden van verhuizing > Verhuizen Rationeel energiegebruik: premies, tips > Energie besparen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Budgetmeters en dienstverlening van de sociale leverancier > Sociaal Vacatures > Jobs Stroomonderbrekingen > Stroomonderbrekingen Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis. Vrijdag Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Activiteitenverslag IMEA

12 Deelnemers 6 steden/gemeenten en Electrabel nv Gemeenten Elektriciteit Aardgas (1) Antwerpen 2000 Antwerpen: centrum 2018 Antwerpen: gebied tussen Leien, Gemeente- en Carnotstraat en Singel 2030 Antwerpen: Luchtbal 2050 Antwerpen: Linkeroever 2060 Antwerpen: Seefhoek en omgeving 2600 Berchem 2040 Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen 2140 Borgerhout 2100 Deurne 2180 Ekeren 2170 Merksem 2610 Wilrijk Havengebied Brasschaat Duffel Kapellen Hoogboom Kapellen Mortsel Zwijndrecht - - (1) Uitbreiding sinds 1 januari 2009 met distributienetbeheer gas 12 Activiteitenverslag IMEA 2013

13 Distributiegebied Antw Kapellen Burcht Antw Antwerpen Antw. havengebied Zwijndrecht Antw Antw Antwerpen Antw. havengebied Zwijndrecht Burcht Antw Wilrijk Hoogboom Ekeren Ekeren Antw. 2030Merksem Borgerhout Berchem Wilrijk Kapellen Brasschaat Hoogboom Merksem Deurne Borgerhout Berchem Deurne Mortsel Brasschaat Mortsel Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Duffel Duffel Activiteitenverslag IMEA

14 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Koen KENNIS Antwerpen Kevin VEREECKEN Antwerpen Ondervoorzitter Ondervoorzitter Paul CORDY Antwerpen Sonja DE MEYER Antwerpen Leden Leden Sonja DE MEYER Koen DEHAEN Luc JANSSENS Kevin VEREECKEN Antwerpen Mortsel Kapellen Antwerpen Paul CORDY Koen DEHAEN Antwerpen Mortsel Electrabel, met als vaste vertegenwoordiger André SARENS, en als plaatsvervanger Rumold LAMBRECHTS Secretaris Jan HERMANS Lid met raadgevende stem Vertegenwoordiging Eandis Luc WUYTS Duffel Danny MAREYDT Hilde VERMEIRE Secretaris Nick VANDEVELDE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Luc DESOMER Walter VAN DEN BOSSCHE Donald VANBEVEREN COMMISSARIS Ernst & Young, bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Paul EELEN 14 Activiteitenverslag IMEA 2013

15 RBC ANTWERPEN Voorzitter Koen KENNIS Luc JANSSENS RBC REGIO Voorzitter Kapellen Ondervoorzitter Paul CORDY Koen DEHAEN Ondervoorzitter Mortsel Leden Leden Sonja DE MEYER Kevin VEREECKEN Toon WASSENBERG Christiane DE VOS Johan DOM Tom VERSOMPEL Duffel Zwijndrecht Brasschaat Secretaris Secretaris José VERBIESE José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Marc CUINEN Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Erwin BOOGAERTS Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE Activiteitenverslag IMEA

16 16 Activiteitenverslag IMEA 2013

17 Verslag van de raad van bestuur Activiteitenverslag IMEA

18 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van IMEA tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In de loop van 2013 hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en hun werkmaatschappij hun algemene visie bekendgemaakt over de richting die het distributienetbeheer in Vlaanderen zou moeten uitgaan. Deze visie vertrekt vanuit een aantal mijlpalen en objectieve elementen die bepalend zullen zijn voor de sector, zoals de statutaire eindduur van de Vlaamse gemengde netbeheerders, de decretaal vastgelegde uittreding van de privépartner Electrabel uit deze verenigingen en de toekomstige invoering van een nieuw meerjarentarief, waarvoor de Vlaamse overheid binnenkort de bevoegdheid overneemt van het federale niveau. Eandis en Infrax sloten in het najaar 2013 een principieel akkoord over o.a. het behoud van de geografische omschrijving van hun eigen werkgebied en het principe dat beide werkmaatschappijen onafhankelijk van elkaar blijven opereren. De tarifaire gevolgen van de openbaredienstverplichtingen moeten worden herbekeken. Het is de bedoeling dat iedereen in Vlaanderen in een gelijke situatie hetzelfde distributienettarief betaalt voor dezelfde dienstverlening. De bestuursorganen van IMEA werden in maart 2013 opnieuw samengesteld. Elke gemeente is vertegenwoordigd in de nieuwe Regionale Bestuurscomités die bevoegd zijn voor zaken met een direct lokaal belang en binding. Een beperkte raad van bestuur staat voortaan in voor de behartiging van het algemeen beleid. Overeenkomstig artikel 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft de uittredende raad van bestuur een evaluatierapport opgemaakt over de werking van de vereniging van de voorbije zes jaar. Het rapport werd door de nieuwe raad van bestuur aangevuld met een ondernemingsplan voor de komende zes jaar en aan de gemeenten voorgesteld. Een pilootproject met ongeveer slimme meters werd afgerond en verschaft aan de Vlaamse overheid de nodige informatie om een beslissing te nemen omtrent de verdere invoering van slimme meters in de toekomst. Het producten- en dienstenaanbod voor lokale besturen werd opnieuw omschreven en uitgebreid met services op het vlak van duurzame mobiliteit, warmtenetten en vernieuwende openbare verlichtingstoepassingen. Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de decretale en statutaire voorschriften heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het wer- 18 Activiteitenverslag IMEA 2013

19 kingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar, waarvan het belangrijkste opgenomen is in het betreffende hoofdstuk van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, afgesloten per 31 december De balans sluit per 31 december 2013 af met een totaal van ,35 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,38 euro voor het boekjaar De uit te keren winst bedraagt 21,35 miljoen euro waarvan 12,08 miljoen euro voor elektriciteit (9,21 miljoen euro voor de openbare besturen en 2,87 miljoen euro voor de deelnemende maatschappij) en 9,27 miljoen euro voor aardgas (6,96 miljoen euro voor de openbare besturen en 2,31 miljoen euro voor de deelnemende maatschappij). De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via Eandis heeft in de loop van het jaar 2013 opnieuw enkele financieringstransacties op de kapitaalmarkten verricht die de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in staat stellen hun werking te financieren. In maart 2013 werd een private plaatsing voor een bedrag van 75 miljoen euro afgerond. Het betrof een dubbele tranche van enerzijds 54,5 miljoen euro op een looptijd van 15 jaar met een coupon van 3,50 % en anderzijds 20,5 miljoen euro op 20 jaar met een coupon van 3,75 %. In juni plaatste Eandis een Namensschuldverschreibung (d.i. een schuldinstrument naar Duits recht) rechtstreeks bij een investeerder (50 miljoen euro, looptijd van 30 jaar, couponrente van 3,50 %). In oktober volgde een EMTN-obligatie van 500 miljoen euro (10 jaar, coupon van 2,875 %), die geplaatst werd bij Europese institutionele investeerders. Deze uitgifte werd door de investeerderswereld zeer goed ontvangen. Daarnaast heeft Eandis ook via bilaterale contracten met diverse bankinstellingen haar financiering op korte en lange termijn verzekerd. De raad van bestuur 1 april 2014 Activiteitenverslag IMEA

20 Marktwerking in 2013 Afspraken rond het toekomstige distributienetbeheer Op het niveau van Eandis en Infrax werden afspraken gemaakt over de principes voor het toekomstig netbeheer in Vlaanderen. Meer in detail wensen Eandis en Infrax binnen hun structuren een performant energielandschap uit te bouwen in Vlaanderen waarbij door innovatie en efficiëntie een kwaliteitsvol netwerk wordt gerealiseerd met een lage kostprijs en waarbij de klant centraal staat. De besprekingen betreffen voornamelijk: de vaststelling van de einddatum van de huidige DNB s op einde 2019 met een standstill op het vlak van de deelnemende gemeenten (behoudens op vraag van gemeenten waar twee distributienetbeheerders actief zijn en in consensus tussen de werkmaatschappijen en de betrokken gemeente), de toekomst van het gemengde type DNB s, de voorbereidingen voor de volgende DNB-meerjarentarieven binnen een geregionaliseerde context, mogelijke aanpassingen aan de huidige tariefstructuur voor de DNB s, de solidarisering van de openbaredienstverplichtingen, de evolutie naar een uniform distributienettarief in het Vlaamse gewest, de mogelijke fusie van de DNB s, het behoud van de huidige werkmaatschappijen en ten slotte niet-kernactiviteiten voor de DNB s. Eandis en Infrax sloten daarvoor in januari 2014 een principieel akkoord over enkele fundamentele elementen van het toekomstige distributienetbeheer. Het akkoord is in de eerste plaats ingegeven door de belangen van de consument en bevat onder meer volgende elementen: de huidige geografische omschrijvingen van hun werkgebied behouden. Dat laat de bevoegde instanties toe om op een serene wijze te werken aan een omvattende hervorming van het distributienetbeheer, zowel organisatorisch als tarifair; de beide werkmaatschappijen blijven onafhankelijk van elkaar opereren; de impact van het Vlaamse beleid op de distributienettarieven en meer bepaald de tarifaire gevolgen van de openbaredienstverplichtingen moeten worden herbekeken; het is de bedoeling dat iedereen in Vlaanderen in een gelijke situatie hetzelfde distributienettarief betaalt voor dezelfde dienstverlening. Bij een dergelijke uniforme tariefstructuur wordt rekening gehouden met de capaciteit (het gevraagde vermogen) en kunnen objectiveerbare verschillen worden geïntegreerd zoals de densiteit van het net (stedelijk of ruraal). Er dient derhalve omzichtig omgesprongen te worden met de term uniform distributienettarief. Een tariefaanpassing zal samenvallen met de introduc- tie van een nieuwe tariefmethodologie en -structuur die vanaf 1 juli 2014 de exclusieve bevoegdheid zal worden van de Vlaamse overheid en de Vlaamse regulator, de VREG. De raad van bestuur van Eandis heeft een tijdslijn uitgetekend, gebaseerd op een aantal mijlpalen dat nu reeds gekend is, voor de verschillende stappen in het door haar voorgestelde reorganisatieplan voor de energiedistributie in Vlaanderen. Om de afspraken ingang te doen vinden, zijn decreetwijzigingen noodzakelijk. Tarieven distributienet De huidige distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn meerjarentarieven die in 2009 werden goedgekeurd door de federale regulator CREG. In principe waren deze meerjarentarieven geldig tot en met Voor de periode diende er dus een nieuw tariefvoorstel te worden gedaan, inclusief de verrekening van de saldi van de vorige jaren. De tarifaire bevoegdheid gaat over van de federale naar de regionale overheid (Vlaamse Gewest en Vlaamse regulator VREG). In dat verband worden de goedgekeurde tarieven 2012 van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders verlengd en op hetzelfde niveau behouden voor de jaren 2013 en Alles laat uitschijnen dat de huidige distributienettarieven zullen aangehouden worden tot einde Tarieven transportnet De transportnettarieven van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, worden afzonderlijk federaal goedgekeurd, maar ze worden wel aan de leveranciers doorgerekend via de distributienettarieven. Wijzigingen in het transportnettarief zullen het niveau van de distributienettarieven dus wel beïnvloeden. Naar aanleiding van de aangepaste transportnettarieven Elia, goedgekeurd door de CREG, hebben de distributienetbeheerders vanaf 1 juni 2013 de gewijzigde tariefcomponenten voor de doorrekening van deze transportkosten moeten aanpassen. Op 1 januari 2014 wijzigde het transportnettarief voor het onderschreven vermogen en voor het ter beschikking gesteld vermogen voor de diverse klantengroepen in hoogspanning en laagspanning. 20 Activiteitenverslag IMEA 2013

21 Daardoor zouden de distributienetbeheerders het recht verkrijgen om een 36 kv-net uit te bouwen en te exploiteren als distributienet vanuit een koppelpunt met Elia. Er werd een MoU (Memorandum of Understanding) overeengekomen tussen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Elia. Op 5 juli 2013 heeft de VREG de uitbreiding van de erkenning tot en met 36 kv voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders medegedeeld. IMEA heeft reeds een erkenning tot en met 70 kv. Consultatieronde tariefmethode Dit betekent dat de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders bij de CREG een tariefvoorstel met betrekking tot 36 kv moesten indienen, dit in overleg met Elia. Door de CREG werd daarin nog geen beslissing genomen. Het ontbreken van een goedgekeurd tarievendossier evenals de nog niet vereiste aanpassingen aan de Technische Reglementen leidden ertoe dat de eerste maanden van 2014 voorlopig nog geen dossiers > 29,9 kv werden gerealiseerd. Met het oog op de overdracht van de tarifaire bevoegdheid van de federale naar de regionale overheid, heeft de VREG op 7 oktober 2013 een consultatienota gelanceerd met betrekking tot de methodologie rond de distributienettarieven. Daarbij kregen de belanghebbenden de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren tegen 6 december daaropvolgend. In overleg met de distributienetbeheerders formuleerde Eandis hierover 69 vragen en opmerkingen, zowel over de gevolgde procedure als over de inhoud. Er werd aan Eandis gevraagd om de bezorgdheid over de risico s gerelateerd aan de huidige visie rond de tariefmethodologie van de VREG aan te kaarten. Er wordt ook aandacht gevraagd voor een aanvaardbaar en marktconform rendement dat toelaat op lange termijn de installaties in stand te houden. Uitbreiding erkenning als distributienetbeheerder Wegens de groei van het aantal decentrale productie-eenheden (WKK, windmolens, grote installaties zonnepanelen, ) en grote concentratiegebieden van dergelijke eenheden, moet het distributienet voor de aansluiting van deze installaties over voldoende capaciteit beschikken. Hierdoor ontstaat in bepaalde omstandigheden de noodzaak om, wegens technisch economische redenen, aan te sluiten op een hoger spanningsniveau. In dat kader werd een verzoek aan de VREG gericht om de activiteit van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders uit te breiden tot het spanningsniveau van 36 kv. Activiteitenverslag IMEA

22 Voorbereiding exit privépartner uit DNB s Conform de Vlaamse regelgeving is er een verplichte uittreding van de privépartner, in casu Electrabel nv, uit de gemengde DNB s. Deze uitstap moet uiterlijk op 31 december 2018 gerealiseerd zijn. Voor ex-igao valt deze datum zelfs vroeger. Met het oog daarop hadden de verantwoordelijken van de openbare sector reeds einde 2012 de voorbereidende werkzaamheden opgestart en onderhandelingen aangeknoopt met Electrabel. Eén van de hoofdelementen in de onderhandelingen tussen de verschillende aandeelhouders van de DNB s vormt de waardering van de participatie van Electrabel in de DNB s. Deze gesprekken waren einde 2013 nog niet afgerond en zullen dus in 2014 verder hun verloop kennen. Forfaitaire netvergoeding prosumenten Per 1 januari 2013 werd een netvergoeding aangerekend voor lokale productie-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kw en met een terugdraaiende teller. De vergoeding werd forfaitair vastgelegd, gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen. Op die manier leverde elke eindgebruiker een bijdrage aan de algemene kosten voor het distributienetbeheer, in functie van de manier waarop hij het distributienet belast. De distributienetbeheerders rekenden deze netvergoeding aan via de energieleveranciers. Einde 2012 meldde FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, deze aanrekening te kunnen verwerpen op basis van het huidige Technische Reglement Elektriciteit. Zij wensen bovendien geen bijkomende risico s op zich te nemen inzake niet-betaling van de netvergoeding in hoofde van de eindklanten. Op 15 januari 2013 hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aan FEBEG meegedeeld afstand te nemen van de door hen aangevoerde argumenten en de netvergoeding te zullen factureren. Daarop weigerden de vijf grote leveranciers (Electrabel, Eni, Eneco, EDF-Luminus en Essent) de netvergoeding door te rekenen aan hun klanten, wat tot een verstoring/discriminatie leidde met de kleinere leveranciers die de netvergoeding wel doorrekenden. Het Hof van Beroep te Brussel velde op 27 november 2013 een arrest dat de betreffende netvergoeding met terugwerkende kracht vernietigde. Dat leidde er toe dat de forfaitaire netvergoeding niet langer wordt aangerekend en dat de DNB s, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning, de eerder aangerekende bedragen crediteren. 22 Activiteitenverslag IMEA 2013

23 Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking Het Vlaamse decreet van 18 januari 2013 wijzigt op enkele punten het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking uit Op 1 mei 2013 traden enkele wijzigingen in werking betreffende het bestuurlijk toezicht, het verdwijnen van de regeringscommissaris, een beperking van de inzendplicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering, de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en bijhorende stukken (per 1 januari 2014), de duur en de inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering, de rechtspersoonlijkheid van leden van de organen en de presentiegelden. De bijhorende statutenwijzigingen werden goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van december Elektriciteitschaarste overleg provinciaal niveau In geval van energieschaarste wordt het evenwicht tussen afname en injectie (vraag en aanbod) van elektriciteit verstoord. Dat kan zich voordoen wanneer er bijvoorbeeld een aanhoudende koudegolf is in combinatie met weinig wind en zon. Het grootste risico situeert zich rond de avondspits tussen 17 en 20 uur. Het is de transmissienetbeheerder (Elia) die de frequentie en het aanbod op peil moet houden. Een black-out zou grote delen van het land zonder elektriciteit zetten. De gasvoorziening op zich stelt geen probleem. De dreiging tot schaarste kan één week op voorhand worden gedetecteerd en een effectieve schaarste een dag op voorhand. Wanneer het scenario dreiging evolueert naar een scenario effectieve schaarste, treedt het afschakelplan van Elia in werking. Dat kadert binnen de wettelijke procedure die voorziet in acht fasen. Verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 verkopen de netbeheerders op regelmatige tijdstippen op de markt groenestroom- en warmtekrachtcertificaten die aan hen werden overgedragen. Dit om de kosten van hun opkoopverplichting gedeeltelijk te recupereren. IMEA legde in maart 2013 een verkoopprocedure vast op kwartaalbasis, voor kopers van certificaten die bij de VREG zijn geregistreerd. Eandis behoudt het recht om niet te gunnen als geen gegarandeerde minimumprijs is bekomen. Voor het eerste kwartaal van 2013 boden de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten aan. Dat leidde tot een beperkte verkoop van groenestroomcertificaten voor een bedrag van 6,3 miljoen euro. De verkoop in het tweede kwartaal kende een beperkt aantal biedingen. Van de aangeboden groenestroomcertificaten werden er effectief verkocht. In het derde kwartaal werden groenestroomcertificaten toegewezen voor een totaalbedrag van ,50 euro. Voor de drie kwartalen werden geen warmtekrachtcertificaten verkocht wegens te lage prijsbiedingen. Via Eandis beschikken de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders over een methodedocument dat de verschillende stappen beschrijft bij het optreden van een eventuele schaarste en dat is afgestemd op de afschakelplannen en maatregelen van Elia. Daarbij is ook nauw overleg voorzien met de bevoegde nationale en regionale crisiscellen. Op 3 oktober 2013 werd door Eandis een noodoefening georganiseerd om na te gaan of deze procedure gekend is binnen de organisatie en of die volledig en duidelijk is. De oefening werd globaal positief geëvalueerd. Activiteitenverslag IMEA

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Huishouden vraagt energie

Huishouden vraagt energie Huishouden vraagt energie Achtergronddossier 2005 Redactie Ann Van der Wilt Met dank aan Bram Claeys Mieke Clymans Michel Debruyne Karen Janssens Dirk Knapen Luc Neyt Tinne op de Beeck Paul Rosiers Patricia

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012

2012-2015 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 2 I Investeringsplan Vlaams Gewest 2012 2015 I 30 juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 7 1.1 VOORWERP 9 1.2 WETTELIJKE CONTEXT 9 1.3 ALGEMENE PRINCIPES VAN HET INVESTERINGSPLAN 11 1.4 STRUCTUUR VAN HET

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie