Activiteitenverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2014"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2014

2 2

3 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni

4 Inhoud Woord vooraf 6 Voorstelling van de distributienetbeheerder 9 Identiteit 10 Contactmogelijkheden 11 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de Raad van Bestuur 17 Inleiding 18 Marktwerking in Wijzigingen in de regelgeving 20 Overdracht bevoegdheid distributienettarief 20 Distributienettarieven elektriciteit en aardgas Tarief voor prosumenten 21 Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerders 21 Aanvraag hernieuwing werkmaatschappij Eandis 21 Distributienetbeheer zonder Electrabel-participatie 21 Verlenging activiteit gas ex-igao 22 Afschakelplan bij elektriciteitsschaarste 22 Van toegangsreglement naar toegangscontract 23 Aansprakelijkheidsregeling distributienetbeheerders 23 Algemeen beleid 24 Nieuwsbrief aan lokale besturen 24 Warmtenetten 24 Samenaankoop energie Klantenkorting bij huishoudelijke aardgasuitbreidingen 25 Gerealiseerde investeringen in Investeringsbudget Verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 27 Driejaarlijkse investeringsplannen Verplaatsingswerken en economisch optimum 28 Vastleggen forfaitaire prijzen verkavelingen Aanpassing verkavelingsreglementen 29 Dienstverlening 30 Distributienetbeheer 30 Klantentevredenheidsresultaten Verdere uitbouw van een slim distributienetbeheer 30 Slimme meters: eindrapport pilootproject 31 Onderzoeksresultaten slimme vraagsturing bij gezinnen 31 Aanpak voetpadherstel 31 Openbare verlichting 31 Rapportering decentrale productie 33 Verplichte melding lokale productie bij Eandis 33 Participeren in onderzoek slimme windenergie 34 4

5 Sociaal 34 Energieleveringen sociale leverancier 34 Nieuwe buitenautomaat voor permanente oplading budgetmeterkaart 35 Communicatiekanalen voor klanten 35 Ecologisch 36 Samenwerking in het burgemeestersconvenant 36 Samenwerken voor duurzame mobiliteit promoactie REG-premies en -acties REG-premies en -acties Aanpassing huishoudelijke energiescans 38 Aardgasacties voor huishoudelijke klanten 38 Aardgasacties voor ondernemingen 39 Aardgasacties voor lokale besturen 39 REG-actie dakisolatie 40 Energiediensten Lokale Besturen 41 Campagne Ga voor een 100 procent warm nest 41 Werkmaatschappij Eandis 42 Organisatieschema 42 Financiële rating 42 Financieringsbehoefte 42 Memorandum verkiezingen Vlaams Parlement Minder hinder 43 Ombudsdienst wordt Klachtencommissie Eandis 44 Nieuwe website Eandis 44 EVA-project 44 Spitsdagen voor het onderwijs 45 Huis-aan-huisblad 45 Verslag Corporate Governance Comité 46 Beknopte jaarrekening 49 Inleiding 50 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten gas Dividenden openbare deelnemers 54 (Uitgebreide financiële gegevens kan u terugvinden in het Financieel verslag 2014 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 55 5

6 Woord vooraf Geachte lezer, IMEA wil een vooraanstaande rol spelen in het energielandschap samen met Eandis. De afgelopen jaren legden we een flinke basis voor die ambitie en ook 2014 was hiervoor een bepalend jaar. U leest er alles over in dit activiteitenverslag. We zijn er trouwens van overtuigd dat we ook in 2015 en de volgende jaren een prima dienstverlening aan de netgebruikers zullen kunnen koppelen aan efficiëntie en kostenbeheersing in de exploitatie van onze distributienetten. We beschikken daarvoor over uitstekende troeven. De volgende jaren moeten belangrijke knopen worden doorgehakt voor de energiedistributie in Vlaanderen. Om milieuredenen en door een veranderende bevoorradingszekerheid, moeten we in onze energievoorziening een enorme ommekeer realiseren: de zogenaamde energietransitie. Zo is hernieuwbare energie een slapende reus die stilaan wakker wordt gemaakt. Ze heeft een enorm potentieel en biedt - binnen het toekomstige energieverhaal - heel wat kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. We moeten de fluctuerende productie uit hernieuwbare energiebronnen en de consumptie van elektriciteit op elkaar afstemmen, zo niet ontstaat er een onevenwicht met risico s naar de bevoorradingszekerheid. Het afschakelplan is deze winter weliswaar niet in werking getreden, maar dat betekent geenszins dat het wordt opgeborgen. Ook de toenemende elektrificatie, in alle onderdelen van onze samenleving, zal ongetwijfeld een impact hebben. Tegelijk bemerken we al de eerste tekenen van energieautonomie bij gebruikers: energieneutraal bouwen, slimme woningen, batterijen, micro-wkk s, kleinschalige warmteprojecten We moeten alert zijn voor die veranderingen, én tegelijk ook hun impact verwerken in onze langetermijnstrategie. Het is ook duidelijk dat, in dat onstabiele plaatje, de rol van distributie- en transportnetbeheerder op vlak van systeemstabiliteit enorm zal toenemen. Wat betreft gas komen er eveneens een aantal uitdagingen op ons af. Maar laat het absoluut duidelijk zijn: we zijn ervan overtuigd dat aardgas ook de volgende decennia een vooraanstaande rol blijft spelen. Wie plannen heeft om voor aardgas te kiezen, bijvoorbeeld ook voor mobiliteit, hoeft zich geen zorgen te maken. Als organisatie met een duidelijke maatschappelijke opdracht willen we bijdragen tot een kostenefficiënte aanpak, die de energierekening zo laag mogelijk houdt. Daarom denken we na over de toekomst van ons net en zullen we werken aan het wegwerken van de knelpunten en het net continu optimaliseren. Een veranderende energiemarkt vraagt ook om regelgevende aandacht voor nieuwe energierollen. Zo starten in Vlaanderen de eerste projecten voor de aanleg van warmtenetten, maar is er nog nergens bepaald op basis van welk tarief, wie factureert Ook binnen het Vlaams regulatoir kader rond distributienetbeheer zijn er nog tal van dossiers die een oplossing nodig hebben: denk aan het te voeren toekomstige subsidiebeleid en de recuperatie van saldi uit het verleden, de doorrekening van de vennootschapsbelasting, de distributienettarieven vanaf 2016 Het Vlaamse regeerakkoord zette de deur op een kier om opnieuw privékapitaal toe te laten in de DNB s, weliswaar voor een privépartner die niet actief is in de energieproductie. Dat wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse Regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot Die beide maatregelen vragen echter nog een aanpassing van de bepalingen in het huidige decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 6

7 Als verantwoordelijken voor energiedistributie willen we mee onze schouders zetten onder vernieuwende oplossingen die kunnen bijdragen tot de realisatie van de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen. Samen met de steden en gemeenten in ons werkingsgebied willen we een actieve rol spelen, niet alleen omdat we beschikken over de basisdata, maar vooral omdat onze knowhow een essentiële bijdrage kan leveren tot het welslagen van het lokale energiebeleid en de concrete intitiatieven. En binnen die hele energietransitie blijven we ook focussen op zij die het financieel niet gemakkelijk hebben. Heel wat evoluties lijken aan te tonen dat de energiearmoede het afgelopen jaar niet toenam. We hebben echter geen duidelijk zicht op de verdoken armoede, meer bepaald het aantal gezinnen dat effectief woont in een woning zonder elektriciteit en/of gas na een mogelijke zelfafsluiting. Ook in 2015 zullen de netbeheerders zich blijven inspannen om hun sociale rol in de praktijk te brengen. Daarbij blijven we constructieve samenwerkingsvormen opzetten met andere belanghebbenden, zoals lokale OCMW s. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die een bijdrage leverde aan de slagkracht van IMEA. Elk personeelslid van Eandis, elke lokale politicus, elke bestuurder het zijn allemaal cruciale schakels in de ketting. Ze geven onze opdrachthoudende vereniging de nodige energie, om alle taken aan te pakken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het is een absoluut voorrecht om die succesvolle samenwerking te mogen voorzitten. Koen Kennis Voorzitter 7

8 8

9 Voorstelling van de distributienetbeheerder 9

10 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen afgekort tot IMEA Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Ondernemingsnummer BTW BE , RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen Maatschappelijke zetel Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht als naamloze vennootschap te Antwerpen op 18 oktober 1932 Belgisch Staatsblad van 2/3 november 1932, nr Statuten Statuten vastgesteld op 19 april 1982 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2014 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2015, nr Goedkeuring bij ministerieel besluit van 10 april Actualisering van het register van de aandelen en winstbewijzen op 2 januari

11 Contactmogelijkheden Dringende oproepen Gasreuk Hier kun je een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze oproepen worden prioritair behandeld. Dit is een gratis nummer Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Je betaalt het zonale tarief Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar Meer info vind je op > Contact > Info voor mensen met spraak- en/of gehoorstoornis Algemeen telefoonnummer Voor alle vragen kun je ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Je betaalt het zonale tarief. Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Klantenkantoren Deurne, Merksemsesteenweg 233 Antwerpen, Appelmansstraat De openingsuren van de klantenkantoren vind je op onze website Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Website Snel en makkelijk via het web Aansluitingen gas en elektriciteit Nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters. > Aansluitingen Doorgeven meterstanden > Meteropname Melden van verhuizing > Verhuizen Rationeel energiegebruik: premies, tips > Energie besparen Dienstverlening van de sociale leverancier en budgetmeters > Sociale dienstverlening Vacatures > Jobs Stroomonderbrekingen > Stroomonderbrekingen Op deze pagina krijg je een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis. Defecte straatlampen > Een defect doorgeven aan Eandis Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kun je ook telefonisch melden: Opmerkingen of klachten > Eandis helpt je graag snel verder Heb je een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen graag je reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren. Klachtencommissie Eandis > Over Eandis > Klachten commissie Eandis Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelen? Dan kun je terecht bij de Klachtencommissie van Eandis. Je kunt ook schrijven naar: Klachtencommissie Eandis, Postbus 60, 9090 Melle 11

12 Deelnemers 6 steden/gemeenten Gemeenten Elektriciteit Aardgas Antwerpen 2000 Antwerpen: centrum 2018 Antwerpen: gebied tussen Leien, Gemeente- en Carnotstraat en Singel 2030 Antwerpen: Luchtbal 2050 Antwerpen: Linkeroever 2060 Antwerpen: Seefhoek en omgeving 2600 Berchem 2040 Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen 2140 Borgerhout 2100 Deurne 2180 Ekeren 2170 Merksem 2610 Wilrijk Havengebied Brasschaat Duffel Kapellen Hoogboom Kapellen Mortsel Zwijndrecht

13 Distributiegebied Antw Kapellen Hoogboom Antwerpen Antw Ekeren Brasschaat Antw. havengebied Merksem Zwijndrecht Burcht Antw Wilrijk Deurne Borgerhout Berchem Mortsel Duffel Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas 13

14 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Koen KENNIS Antwerpen Kevin VEREECKEN Antwerpen Ondervoorzitter Ondervoorzitter Paul CORDY Antwerpen Sonja DE MEYER Antwerpen Leden Leden Sonja DE MEYER Koen DEHAEN Luc JANSSENS Kevin VEREECKEN Antwerpen Mortsel Kapellen Antwerpen Paul CORDY Koen DEHAEN Antwerpen Mortsel Secretaris Lid met raadgevende stem Jan HERMANS Luc WUYTS Duffel Vertegenwoordiging Eandis Secretaris Nick VANDEVELDE Danny MAREYDT Hilde VERMEIRE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Luc DESOMER Walter VAN DEN BOSSCHE Donald VANBEVEREN COMMISSARIS Ernst & Young, bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Paul EELEN 14

15 RBC ANTWERPEN Voorzitter Koen KENNIS Luc JANSSENS RBC REGIO Voorzitter Kapellen Ondervoorzitter Paul CORDY Koen DEHAEN Ondervoorzitter Mortsel Leden Leden Sonja DE MEYER Kevin VEREECKEN Toon WASSENBERG Christiane DE VOS Johan DOM Tom VERSOMPEL Duffel Zwijndrecht Brasschaat Secretaris Secretaris José VERBIESE José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Erwin BOOGAERTS Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Veerle VAN DER LINDEN Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Erwin BOOGAERTS Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Veerle VAN DER LINDEN Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE 15

16 16

17 Verslag van de Raad van Bestuur 17

18 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van IMEA tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. Eind augustus kwam een principeakkoord tot stand over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk einde Parallel werd het vertrek van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd. Het dossier werd voorgelegd aan de gemeenteraden en op 29 december 2014 namen de gemeentelijke deelnemers de participatie van Electrabel over. De oorspronkelijke vervaldag voor de gemeenten van de voormalige gasnetbeheerder IGAO was 31 december Vermits de ex-igao-activiteit vanaf 2009 werd overgenomen door IMEA, werd einde 2014 beslist de duurtijd voor de activiteit gas te verlengen tot 9 november Voor IMEA ging het om alle gemeenten. In 2014 was er heel wat aandacht voor de gevolgen van mogelijke elektriciteitsschaarste tijdens de komende winters. De verantwoordelijkheid omtrent het afschakelplan ligt bij Elia en bij de federale overheid. De rol van distributienetbeheerders zoals IMEA en Eandis bestaat er in eerste instantie in informatie te verstrekken aan de lokale besturen en hen te ondersteunen. Verschillende informatie-acties en sensibiliseringscampagnes liepen van start. Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid van de netbeheerders. Er wordt een forfaitaire vergoeding voorzien bij laattijdige aan- of heraansluiting en er wordt een resultaatsverbintenis ingevoerd voor de spanningskwaliteit. Vorig jaar werd beslist het doel van de distributienetbeheerder uit te breiden tot de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte. IMEA investeerde in 2014 bruto meer dan 54 miljoen euro, waarvan 32 miljoen euro voor elektriciteit en 23 miljoen euro voor aardgas. Het distributienet wordt geleidelijk omgebouwd naar een slim aangestuurd tweerichtingsnet, waardoor op elk moment afname en injectie op elkaar kunnen worden afgestemd. Op centraal niveau werd het Distribution Management System (DMS) operationeel en waren er proeven met de plaatsing en operationele werking van slimme verbruiksmeters. In 2015 zal het distributienet verder fijnmazig worden uitgerust om te evolueren naar een volwaardig smart grid. De uiteindelijke beslissing over het uitrolscenario van de slimme meter komt toe aan de Vlaamse regering. Intussen wordt zwaar ingezet om de dienstverlening aan de gemeenten te verhogen. Er is een aantal nieuwe initiatieven gestart om beter toe te zien op de herstelling van voetpaden, het puttenbestand op te volgen en te communiceren 18

19 over de timing van de werken. Een nieuwe webtool is ter beschikking gesteld met betrekking tot de openbare verlichting. De gemeenten kunnen de stand van zaken van geregistreerde defecten in hun stratenpatrimonium opvolgen via internet. In 2014 werden de eerste regio-masterplans voor openbare verlichting overgemaakt. IMEA breidde haar Energiediensten aan Lokale Besturen uit met de aankoopmogelijkheid van elektrische fietsen, duurzame voertuigen (aardgas, elektrisch, hybride) en de bijhorende laad- en vulinfrastructuur. Tot einde juni 2014 liep een gratis actie voor een thema-audit in sporthallen en turnzalen. Wat IMEA betreft zijn er geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de decretale en statutaire voorschriften heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwde mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar, waarvan het belangrijkste opgenomen is in het betreffende hoofdstuk van dit activiteitenverslag. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, afgesloten per 31 december De balans sluit per 31 december 2014 af met een totaal van ,79 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,35 euro voor het boekjaar De aan de gemeentelijke deelnemers uit te keren winst bedraagt 16,24 miljoen euro waarvan 9,25 miljoen euro voor elektriciteit en 6,99 miljoen euro voor aardgas. De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via 2014 is een uitzonderlijk jaar geworden wat betreft de externe financiering, mede door de financiering van de Electrabel-exit met vreemde middelen. Zo heeft Eandis in de loop van 2014 tweemaal een beroep gedaan op haar EMTN-programma voor de uitgifte van een internationaal geplaatste obligatielening, de eerste keer op 7 mei voor een bedrag van 550 miljoen euro met een looptijd van 15 jaar en een jaarlijkse coupon van 2,875 % en de tweede keer op 4 december voor een bedrag van 400 miljoen euro met een looptijd van twaalf jaar en een jaarlijkse coupon van 1,75 %, de laagste couponrente ooit voor Eandis. Daarnaast werden ook private plaatsingen gerealiseerd buiten haar EMTN-programma. Op 5 maart 2014 werd een dubbele private plaatsing met een coupon van 3,55 % in de markt gezet: een eerste schijf van 52 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar en een tweede schijf van 23 miljoen euro op 22 jaar. Op 27 oktober 2014 ten slotte werd nogmaals een dubbele private plaatsing afgerond: een eerste schijf ten belope van 170 miljoen euro (coupon van 3,00 % met een looptijd van 30 jaar) en een tweede schijf van 95 miljoen euro (coupon van 2,60 % en een looptijd van twintig jaar). Via bankleningen op lange termijn werd 300 miljoen euro aangetrokken en aanvullend werd een wentelkrediet voor een bedrag van 200 miljoen euro met een looptijd van twee jaar afgesloten. Kredietbeoordelaar Moody s heeft op 13 maart 2014 en 2 december 2014 de rating A1 opnieuw bevestigd. De Raad van Bestuur 31 maart

20 Marktwerking in 2014 Wijzigingen in regelgeving Een aantal wijzigingen in de regelgeving had in min of meerdere mate een impact op de werking van de distributienetbeheerders en Eandis. Zo zijn er nieuwe regels gekomen inzake warmtenetten, de energieprestaties van gebouwen, de aansprakelijkheid van de netbeheerders, de behandeling van planaanvragen, groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Daarnaast heeft Vlaanderen de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen gewijzigd voor uitgaven in het kader van rationeel energiegebruik en groene warmte. De uitwisseling van informatie over de inname van het publiek domein is per decreet geregeld. Overdracht bevoegdheid distributienettarief Op 1 juli 2014 ging de bevoegdheid voor de distributienettarieven over naar de Vlaamse regulator VREG, zoals voorzien in het federaal regeringsakkoord. De distributienettarieven werden tussentijds verlengd door de CREG tot einde De stijging van het distributienettarief 2015 doet de elektriciteitsfactuur voor een huishoudelijke klant (doorsnee verbruik kwh) in Vlaanderen gemiddeld met 8,4 % stijgen (ongeveer 4 % stijging op werkingsgebied Eandis en +11 % bij IMEA). De belangrijkste redenen voor deze stijging situeren zich in de kosten voor de opkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten met betrekking tot het verleden, het kostenreflectief maken van het tarief vanaf 2015, het wegvallen van een recuperatie voor uitbetaalde REG-premies vanuit het Vlaamse Gewest, de vervoerde volumes die sterk zijn gedaald Voor een doorsnee huishoudelijke aardgasklant (gemiddeld verbruik kwh) in Vlaanderen is er een gemiddelde daling van de gasfactuur met 3,06 % (ongeveer 2,5 % daling op werkingsgebied Eandis en -3 % bij IMEA). De daling vloeit voort uit lagere kosten dan de kosten die werden gebudgetteerd, de meerinkomsten door meer kwh die werden vervoerd ingevolge de koude winters en de verrekening van saldi uit het verleden. De Vlaamse regulator VREG heeft een eigen methodologie uitgewerkt voor de tariefbepaling voor de overgangsperiode Het is de bedoeling vanaf 1 januari 2017 te starten met een volwaardig Vlaams regelgevend kader, waaronder een normale tarifaire periode van twee jaar. Eandis heeft het nodige voorbehoud gemeld aan de VREG met betrekking tot de gevolgde procedure, ten aanzien van de nog steeds geldende regels en principes rond de tariefmethodologie, en gelet op een aantal bestaande en potentiële juridische risico s en onzekerheden met betrekking tot de inhoud van de door de VREG afgekondigde tariefmethodologie voor de jaren Distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2015 De VREG heeft de Vlaamse distributienettarieven 2015 goedgekeurd die vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. Deze distributienettarieven vormen een kostencomponent binnen de elektriciteits- en gasfactuur die voor een gemiddelde huishoudelijke klant voor elektriciteit en gas respectievelijk 38 % en 19 % vertegenwoordigt. De tarieven verschillen per regio, omdat elke distributienetbeheerder verschillende kosten maakt die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de densiteit van het net, het aantal klanten sociale leverancier, het aantal uitbetaalde REG-premies, de penetratie van decentrale (PV) productie Rekening houdend met het gegeven dat 2/3 van de Vlaamse gezinnen zowel elektriciteit als aardgas gebruikt, leidt dat tot een gemiddelde stijging in Vlaanderen van de energiefactuur (elektriciteit en aardgas) voor een gewone huishoudelijke klant met gemiddeld 0,54 %. 20

21 Tarief voor prosumenten Vanaf juli 2015 zal een tarief aangerekend worden voor de prosumenten. Dit zijn consumenten die zowel elektriciteit afnemen van het distributienet, als elektriciteit produceren, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Per kw geïnstalleerd vermogen zal op het werkingsgebied van Eandis gemiddeld 73 euro (bij IMEA 62,90 euro) aangerekend worden. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerders Sinds 5 september 2002 zijn de distributienetbeheerders in het werkingsgebied van Eandis, waaronder IMEA, door de VREG aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder. Dergelijke aanwijzing loopt steeds over een periode van twaalf jaar en verstreek dus in Het aanvraagdossier voor een nieuwe erkenning voor twaalf jaar werd bij de VREG ingediend. Op 3 februari 2015 heeft de VREG beslist de aanwijzing van IMEA als distributienetbeheerder elektriciteit te hernieuwen voor een periode van twaalf jaar, met ingang vanaf 5 september Aanvraag hernieuwing werkmaatschappij Eandis Samen met de verlengingsaanvraag voor de erkenning als elektriciteitsdistributienetbeheerder moeten de distributienetbeheerders ook de toestemming krijgen van de VREG om voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen een beroep te kunnen doen op een werkmaatschappij. IMEA besliste in juni 2014 de goedkeuring aan te vragen om verder een beroep te doen op Eandis als werkmaatschappij. Distributienetbeheer zonder Electrabel-participatie Jarenlang participeerde Electrabel in het kapitaal van IMEA en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. In het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking uit 2001 was er een bepaling opgenomen waardoor privépartners verplicht uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moesten verdwijnen tegen uiterlijk 31 december 2018, of vroeger indien de statutaire einddatum van de DNB zich eerder situeert. In 2013 werden reeds onderhandelingen opgestart tot een algehele en vervroegde exit. De keuze om deze exit te organiseren in één beweging, in plaats van gefaseerd tussen 2014 en 2018, vereenvoudigt deze operatie en zorgt voor extra transparantie in de Vlaamse energiemarkt. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder IMEA, een principeakkoord over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk einde Parallel werd het vertrek 21

22 van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd. De beide verkoopacties vormden één en ondeelbaar geheel. Het volledige dossier Overname van aandelen en optimalisatie van kapitaalbezit n.a.v. exit Electrabel werd overgemaakt aan de gemeentelijke deelnemers van IMEA. Het ontstaan en de implementatie van deze transactie werd voorafgaandelijk aan de gemeenteraadsleden toegelicht tijdens diverse infosessies van IMEA. Na goedkeuring door alle betrokken instanties werd de Electrabel-exit uit IMEA en de andere distributienetbeheerders op 29 december 2014 gerealiseerd. Op die datum hebben de openbare besturen de aandelen van Electrabel overgenomen en werd aan Electrabel nv de overeengekomen som betaald. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat de deur op een kier om opnieuw privékapitaal in de DNB s toe te laten, weliswaar onder de voorwaarde dat dit kapitaal dan afkomstig is van een privépartner die niet actief is in de energieproductie of -levering. Dit wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot 9 november Beide maatregelen vergen evenwel een aanpassing van de huidige bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Die gemeenten moesten via hun gemeenteraad een verzoek formuleren tot de verlenging van de duur tot de normale vervaldag van IMEA. Deze verlenging van de activiteit gas ex-igao binnen IMEA moest vervolgens door de Buitengewone Algemene Vergadering met minstens een drievierdemeerderheid van de stemmen worden goedgekeurd. Alle gemeenten bij IMEA aangesloten voor de activiteit gas hebben daarvoor een gemeenteraadsbesluit genomen en de verlenging werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van december De statuten werden in overeenstemming aangepast. Afschakelplan bij elektriciteitsschaarste De laatste maanden van 2014 was er heel wat aandacht voor de gevolgen van mogelijke elektriciteitsschaarste in de winter in België. De rol en de verantwoordelijkheid in verband met het afschakelplan ligt bij de transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia en bij de federale overheid. De rol van de distributienetbeheerders en Eandis bestaat er in eerste instantie in informatie te verstrekken aan de lokale besturen en hen te ondersteunen. Tijdens de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités werd aan de bestuurders uitvoerig toelichting verstrekt over deze problematiek alsook over de aanpak van Eandis en de distributienetbeheerders qua communicatie en begeleiding. Begin oktober is een generieke folder ver- Verlenging activiteit gas ex-igao Op 31 december 2008 werden de activiteiten van de voormalige gasnetbeheerder IGAO opgesplitst en op 1 januari 2009 overgedragen aan de distributienetbeheerders IMEA, Iveka en Intergem. Bij de opsplitsing werd uitgegaan van het distributienetbeheer voor de activiteit elektriciteit om te bepalen welke gemeente bij welke netbeheerder werd ondergebracht. In deze operatie waren in totaal 29 steden en gemeenten betrokken. Voor IMEA gaat het om de gemeenten Brasschaat, Duffel, Kapellen, Mortsel, Zwijndrecht en de districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, Wilrijk en het volledige havengebied van de stad Antwerpen. Eén van de voorwaarden die de Vlaamse toezichthoudende overheid had gesteld bij deze herschikkingsoperatie was dat de betrokken lokale besturen ook na de overdracht naar de nieuwe distributienetbeheerder op de oorspronkelijke einddatum van IGAO, zijnde 31 december 2014, hun statutaire keuzevrijheid moesten kunnen hernemen. 22

23 stuurd naar de gemeenten binnen het werkingsgebied. In de folder staat info over de mogelijke schaarste, de manier waarop iedereen energie kan besparen en een overzicht van veelgestelde vragen. De inhoud van deze folder kan de gemeente ter beschikking stellen van de inwoners via de website of andere communicatiedragers zoals het gemeentelijk infoblad. Er werden aan de gemeentebesturen ook afzonderlijke brieven verstuurd: één voor de gemeenten vermeld in het afschakelplan en één voor de overige gemeenten. De distributienetbeheerders publiceren sinds september 2014, via de website van Eandis, gedetailleerdere informatie over de afschakelzones bij elektriciteitsschaarste en over de straten die in aanmerking komen voor afschakeling zodat zowel burgers als bedrijven zich maximaal kunnen voorbereiden. (De lijsten op straatniveau betreffen niet exhaustieve, indicatieve informatie die overeenkomt met een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is. Het blijft bijgevolg onmogelijk om met volledige zekerheid aan te geven of een gebruiker al dan niet zal worden afgeschakeld.) Via Eandis steunt IMEA de sensibiliseringscampagne OFF & we blijven ON die door de vier ministers van Energie in België werd opgezet. Door mee de boodschappen van deze campagne uit te dragen, wil Eandis helpen energieschaarste te voorkomen en wordt het belang van een permanente aandacht voor rationeel energiegebruik nogmaals onderstreept. Van toegangsreglement naar toegangscontract Het toegangscontract laat in de relatie tussen de distributienetbeheerders en de energieleveranciers een aantal beperkingen op het vlak van aansprakelijkheid niet meer toe, zoals bij laattijdig of foutief overmaken van gegevens. Daarom werd door Eandis geijverd om van een reglementaire naar een contractuele relatie over te gaan. Na onderling overleg werd een consensus bereikt over een toegangscontract dat door de VREG werd goedgekeurd en op haar website werd gepubliceerd. De nog hangende aandachtspunten worden meegenomen in een volgende herziening waarvoor de VREG snel de onderhandelingen wenst opgestart te zien. Doordat de bestaande rechtsverhoudingen zullen worden geregulariseerd door middel van toegangscontracten heeft de Raad van Bestuur van IMEA de bestaande toegangsreglementen, die waren goedgekeurd in september 2007, ingetrokken om te laten uitdoven tegen 30 juni Aansprakelijkheidsregeling distributienetbeheerders De decretale uitbreiding van de aansprakelijkheid van de netbeheerders is in voege getreden vanaf 1 januari Er is een forfaitaire vergoeding voorzien bij laattijdige aanof heraansluiting. Er geldt een resultaatsverbintenis voor de spanningskwaliteit met een mogelijke schadevergoeding voor de verbruiker als hieraan niet voldaan werd en er geldt een forfaitaire vergoeding bij onderbrekingen die langer dan vier uur duren. De uitbreiding van de aansprakelijkheid komt bovenop het bestaande kader (burgerlijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid). Eandis zal alles in het werk stellen om de financiële en juridische gevolgen van de uitgebreide aansprakelijkheidsregeling zo beperkt mogelijk te houden. 23

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2016 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Imea Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA Antwerpen

Nadere informatie

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio 2014 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionale Bestuurscomités (RBC) Antwerpen en Regio Overzicht

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag Intergem 2014 1 2 Activiteitenverslag Intergem 2014 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/12 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Halfjaarlijkse informatienota 2013

Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijks syntheseverslag voor toelichting in de gemeenteraad Conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) brengen

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio

IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio IMEA Regionale Bestuurscomités Antwerpen en Regio 2013 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionale Bestuurscomités (RBC) Antwerpen en Regio Overzicht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Samenvatting activiteitenverslag

Samenvatting activiteitenverslag Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Samenvatting activiteitenverslag boekjaar 2015 1 Marktwerking in 2015 Op 1 januari 2015 en 2016

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015

Consultatieverslag van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 16 juni 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2013 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 SOCIALE

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2013 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2013 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

/21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat

/21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat /21/ Eandis stelt toekomstvisie voor en lanceert communicatietools bij werken in de straat Welkom Trefdag VVSG 16 oktober 2014 Toekomstvisie Eandis Communicatietools bij werken in de straat Walter Van

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2016 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Imewo Centrum Overzicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Winteractieplan. Stroomvoorziening in geval van energieschaarste

Winteractieplan. Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Winteractieplan Stroomvoorziening in geval van energieschaarste Komt er een energieschaarste deze winter? Dalende productiecapaciteit Problemen met nucleaire centrales Invoercapaciteit is beperkt (investeringen

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag Agenda nr. 2/15 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

De kaart van je budgetmeter herladen

De kaart van je budgetmeter herladen De kaart van je budgetmeter herladen Inhoud Wat zijn herlaadbare kaarten voor de budgetmeter?...3 Waar kun je herladen?...4 Hoe kun je betalen?...4 Hoe herlaad je je kaart met een bankkaart?...6 Overzicht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten 30 september 2009 Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen deze winter aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2014 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 2 Activiteitenverslag IMEA 2011 IMEA Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Jaarvergadering 28 juni

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord 2013 Stekene St.-Gillis-Waas Beveren St.-Niklaas Kruibeke Waasmunster Temse Hamme Dendermonde Lebbeke Buggenhout Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2014 Jaarvergadering 19 juni 2015 Activiteitenverslag Iverlek 2014 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht I. Context en doelstellingen I. Doelstellingen II. Uitdagingen III. Actief netbeheer

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2015 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 10.12.2014, IMEA 17.12.2014, Imewo 9.12.2014, Intergem 11.12.2014, Iveka 18.12.2014, Iverlek 12.12.2014 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Agenda Context en historiek VREG Aftoetsing voorstel toekomstige aanpak - VREG Consultatie toegangscontract: toelichting resultaten en voorstel netbeheerders

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Wingene Ruiselede Pittem Tielt Staden Moorslede Roeselare Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Izegem Ingelmunster Wielsbeke Waregem Deerlijk Anzegem

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergelijking

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2016 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude?

2. Welke sancties zijn mogelijk bij deze verschillende vormen van energiefraude? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van TINNE ROMBOUTS datum: 16 september 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Elektriciteitsproductie

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie