Activiteitenverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2014"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2014

2 2

3 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni

4 Inhoud Woord vooraf 6 Voorstelling van de distributienetbeheerder 9 Identiteit 10 Contactmogelijkheden 11 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de Raad van Bestuur 17 Inleiding 18 Marktwerking in Wijzigingen in de regelgeving 20 Overdracht bevoegdheid distributienettarief 20 Distributienettarieven elektriciteit en aardgas Tarief voor prosumenten 21 Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerders 21 Aanvraag hernieuwing werkmaatschappij Eandis 21 Distributienetbeheer zonder Electrabel-participatie 21 Verlenging activiteit gas ex-igao 22 Afschakelplan bij elektriciteitsschaarste 22 Van toegangsreglement naar toegangscontract 23 Aansprakelijkheidsregeling distributienetbeheerders 23 Algemeen beleid 24 Nieuwsbrief aan lokale besturen 24 Warmtenetten 24 Samenaankoop energie Klantenkorting bij huishoudelijke aardgasuitbreidingen 25 Gerealiseerde investeringen in Investeringsbudget Verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 27 Driejaarlijkse investeringsplannen Verplaatsingswerken en economisch optimum 28 Vastleggen forfaitaire prijzen verkavelingen Aanpassing verkavelingsreglementen 29 Dienstverlening 30 Distributienetbeheer 30 Klantentevredenheidsresultaten Verdere uitbouw van een slim distributienetbeheer 30 Slimme meters: eindrapport pilootproject 31 Onderzoeksresultaten slimme vraagsturing bij gezinnen 31 Aanpak voetpadherstel 31 Openbare verlichting 31 Rapportering decentrale productie 33 Verplichte melding lokale productie bij Eandis 33 Participeren in onderzoek slimme windenergie 34 4

5 Sociaal 34 Energieleveringen sociale leverancier 34 Nieuwe buitenautomaat voor permanente oplading budgetmeterkaart 35 Communicatiekanalen voor klanten 35 Ecologisch 36 Samenwerking in het burgemeestersconvenant 36 Samenwerken voor duurzame mobiliteit promoactie REG-premies en -acties REG-premies en -acties Aanpassing huishoudelijke energiescans 38 Aardgasacties voor huishoudelijke klanten 38 Aardgasacties voor ondernemingen 39 Aardgasacties voor lokale besturen 39 REG-actie dakisolatie 40 Energiediensten Lokale Besturen 41 Campagne Ga voor een 100 procent warm nest 41 Werkmaatschappij Eandis 42 Organisatieschema 42 Financiële rating 42 Financieringsbehoefte 42 Memorandum verkiezingen Vlaams Parlement Minder hinder 43 Ombudsdienst wordt Klachtencommissie Eandis 44 Nieuwe website Eandis 44 EVA-project 44 Spitsdagen voor het onderwijs 45 Huis-aan-huisblad 45 Verslag Corporate Governance Comité 46 Beknopte jaarrekening 49 Inleiding 50 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten gas Dividenden openbare deelnemers 54 (Uitgebreide financiële gegevens kan u terugvinden in het Financieel verslag 2014 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 55 5

6 Woord vooraf Geachte lezer, IMEA wil een vooraanstaande rol spelen in het energielandschap samen met Eandis. De afgelopen jaren legden we een flinke basis voor die ambitie en ook 2014 was hiervoor een bepalend jaar. U leest er alles over in dit activiteitenverslag. We zijn er trouwens van overtuigd dat we ook in 2015 en de volgende jaren een prima dienstverlening aan de netgebruikers zullen kunnen koppelen aan efficiëntie en kostenbeheersing in de exploitatie van onze distributienetten. We beschikken daarvoor over uitstekende troeven. De volgende jaren moeten belangrijke knopen worden doorgehakt voor de energiedistributie in Vlaanderen. Om milieuredenen en door een veranderende bevoorradingszekerheid, moeten we in onze energievoorziening een enorme ommekeer realiseren: de zogenaamde energietransitie. Zo is hernieuwbare energie een slapende reus die stilaan wakker wordt gemaakt. Ze heeft een enorm potentieel en biedt - binnen het toekomstige energieverhaal - heel wat kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. We moeten de fluctuerende productie uit hernieuwbare energiebronnen en de consumptie van elektriciteit op elkaar afstemmen, zo niet ontstaat er een onevenwicht met risico s naar de bevoorradingszekerheid. Het afschakelplan is deze winter weliswaar niet in werking getreden, maar dat betekent geenszins dat het wordt opgeborgen. Ook de toenemende elektrificatie, in alle onderdelen van onze samenleving, zal ongetwijfeld een impact hebben. Tegelijk bemerken we al de eerste tekenen van energieautonomie bij gebruikers: energieneutraal bouwen, slimme woningen, batterijen, micro-wkk s, kleinschalige warmteprojecten We moeten alert zijn voor die veranderingen, én tegelijk ook hun impact verwerken in onze langetermijnstrategie. Het is ook duidelijk dat, in dat onstabiele plaatje, de rol van distributie- en transportnetbeheerder op vlak van systeemstabiliteit enorm zal toenemen. Wat betreft gas komen er eveneens een aantal uitdagingen op ons af. Maar laat het absoluut duidelijk zijn: we zijn ervan overtuigd dat aardgas ook de volgende decennia een vooraanstaande rol blijft spelen. Wie plannen heeft om voor aardgas te kiezen, bijvoorbeeld ook voor mobiliteit, hoeft zich geen zorgen te maken. Als organisatie met een duidelijke maatschappelijke opdracht willen we bijdragen tot een kostenefficiënte aanpak, die de energierekening zo laag mogelijk houdt. Daarom denken we na over de toekomst van ons net en zullen we werken aan het wegwerken van de knelpunten en het net continu optimaliseren. Een veranderende energiemarkt vraagt ook om regelgevende aandacht voor nieuwe energierollen. Zo starten in Vlaanderen de eerste projecten voor de aanleg van warmtenetten, maar is er nog nergens bepaald op basis van welk tarief, wie factureert Ook binnen het Vlaams regulatoir kader rond distributienetbeheer zijn er nog tal van dossiers die een oplossing nodig hebben: denk aan het te voeren toekomstige subsidiebeleid en de recuperatie van saldi uit het verleden, de doorrekening van de vennootschapsbelasting, de distributienettarieven vanaf 2016 Het Vlaamse regeerakkoord zette de deur op een kier om opnieuw privékapitaal toe te laten in de DNB s, weliswaar voor een privépartner die niet actief is in de energieproductie. Dat wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse Regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot Die beide maatregelen vragen echter nog een aanpassing van de bepalingen in het huidige decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 6

7 Als verantwoordelijken voor energiedistributie willen we mee onze schouders zetten onder vernieuwende oplossingen die kunnen bijdragen tot de realisatie van de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen. Samen met de steden en gemeenten in ons werkingsgebied willen we een actieve rol spelen, niet alleen omdat we beschikken over de basisdata, maar vooral omdat onze knowhow een essentiële bijdrage kan leveren tot het welslagen van het lokale energiebeleid en de concrete intitiatieven. En binnen die hele energietransitie blijven we ook focussen op zij die het financieel niet gemakkelijk hebben. Heel wat evoluties lijken aan te tonen dat de energiearmoede het afgelopen jaar niet toenam. We hebben echter geen duidelijk zicht op de verdoken armoede, meer bepaald het aantal gezinnen dat effectief woont in een woning zonder elektriciteit en/of gas na een mogelijke zelfafsluiting. Ook in 2015 zullen de netbeheerders zich blijven inspannen om hun sociale rol in de praktijk te brengen. Daarbij blijven we constructieve samenwerkingsvormen opzetten met andere belanghebbenden, zoals lokale OCMW s. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die een bijdrage leverde aan de slagkracht van IMEA. Elk personeelslid van Eandis, elke lokale politicus, elke bestuurder het zijn allemaal cruciale schakels in de ketting. Ze geven onze opdrachthoudende vereniging de nodige energie, om alle taken aan te pakken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het is een absoluut voorrecht om die succesvolle samenwerking te mogen voorzitten. Koen Kennis Voorzitter 7

8 8

9 Voorstelling van de distributienetbeheerder 9

10 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen afgekort tot IMEA Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Ondernemingsnummer BTW BE , RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen Maatschappelijke zetel Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht als naamloze vennootschap te Antwerpen op 18 oktober 1932 Belgisch Staatsblad van 2/3 november 1932, nr Statuten Statuten vastgesteld op 19 april 1982 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2014 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2015, nr Goedkeuring bij ministerieel besluit van 10 april Actualisering van het register van de aandelen en winstbewijzen op 2 januari

11 Contactmogelijkheden Dringende oproepen Gasreuk Hier kun je een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze oproepen worden prioritair behandeld. Dit is een gratis nummer Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Je betaalt het zonale tarief Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar Meer info vind je op > Contact > Info voor mensen met spraak- en/of gehoorstoornis Algemeen telefoonnummer Voor alle vragen kun je ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Je betaalt het zonale tarief. Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Klantenkantoren Deurne, Merksemsesteenweg 233 Antwerpen, Appelmansstraat De openingsuren van de klantenkantoren vind je op onze website Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Website Snel en makkelijk via het web Aansluitingen gas en elektriciteit Nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters. > Aansluitingen Doorgeven meterstanden > Meteropname Melden van verhuizing > Verhuizen Rationeel energiegebruik: premies, tips > Energie besparen Dienstverlening van de sociale leverancier en budgetmeters > Sociale dienstverlening Vacatures > Jobs Stroomonderbrekingen > Stroomonderbrekingen Op deze pagina krijg je een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis. Defecte straatlampen > Een defect doorgeven aan Eandis Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kun je ook telefonisch melden: Opmerkingen of klachten > Eandis helpt je graag snel verder Heb je een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen graag je reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren. Klachtencommissie Eandis > Over Eandis > Klachten commissie Eandis Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelen? Dan kun je terecht bij de Klachtencommissie van Eandis. Je kunt ook schrijven naar: Klachtencommissie Eandis, Postbus 60, 9090 Melle 11

12 Deelnemers 6 steden/gemeenten Gemeenten Elektriciteit Aardgas Antwerpen 2000 Antwerpen: centrum 2018 Antwerpen: gebied tussen Leien, Gemeente- en Carnotstraat en Singel 2030 Antwerpen: Luchtbal 2050 Antwerpen: Linkeroever 2060 Antwerpen: Seefhoek en omgeving 2600 Berchem 2040 Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen 2140 Borgerhout 2100 Deurne 2180 Ekeren 2170 Merksem 2610 Wilrijk Havengebied Brasschaat Duffel Kapellen Hoogboom Kapellen Mortsel Zwijndrecht

13 Distributiegebied Antw Kapellen Hoogboom Antwerpen Antw Ekeren Brasschaat Antw. havengebied Merksem Zwijndrecht Burcht Antw Wilrijk Deurne Borgerhout Berchem Mortsel Duffel Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas 13

14 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Koen KENNIS Antwerpen Kevin VEREECKEN Antwerpen Ondervoorzitter Ondervoorzitter Paul CORDY Antwerpen Sonja DE MEYER Antwerpen Leden Leden Sonja DE MEYER Koen DEHAEN Luc JANSSENS Kevin VEREECKEN Antwerpen Mortsel Kapellen Antwerpen Paul CORDY Koen DEHAEN Antwerpen Mortsel Secretaris Lid met raadgevende stem Jan HERMANS Luc WUYTS Duffel Vertegenwoordiging Eandis Secretaris Nick VANDEVELDE Danny MAREYDT Hilde VERMEIRE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Luc DESOMER Walter VAN DEN BOSSCHE Donald VANBEVEREN COMMISSARIS Ernst & Young, bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Paul EELEN 14

15 RBC ANTWERPEN Voorzitter Koen KENNIS Luc JANSSENS RBC REGIO Voorzitter Kapellen Ondervoorzitter Paul CORDY Koen DEHAEN Ondervoorzitter Mortsel Leden Leden Sonja DE MEYER Kevin VEREECKEN Toon WASSENBERG Christiane DE VOS Johan DOM Tom VERSOMPEL Duffel Zwijndrecht Brasschaat Secretaris Secretaris José VERBIESE José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Erwin BOOGAERTS Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Veerle VAN DER LINDEN Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Ines BECUE Jean-Pierre BLOMME Erwin BOOGAERTS Luc DESOMER Peter DIETVORST Rudy HENDRICKX Walter VAN DEN BOSSCHE Veerle VAN DER LINDEN Frank VAN REMOORTEL Donald VANBEVEREN Nick VANDEVELDE 15

16 16

17 Verslag van de Raad van Bestuur 17

18 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van IMEA tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. Eind augustus kwam een principeakkoord tot stand over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk einde Parallel werd het vertrek van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd. Het dossier werd voorgelegd aan de gemeenteraden en op 29 december 2014 namen de gemeentelijke deelnemers de participatie van Electrabel over. De oorspronkelijke vervaldag voor de gemeenten van de voormalige gasnetbeheerder IGAO was 31 december Vermits de ex-igao-activiteit vanaf 2009 werd overgenomen door IMEA, werd einde 2014 beslist de duurtijd voor de activiteit gas te verlengen tot 9 november Voor IMEA ging het om alle gemeenten. In 2014 was er heel wat aandacht voor de gevolgen van mogelijke elektriciteitsschaarste tijdens de komende winters. De verantwoordelijkheid omtrent het afschakelplan ligt bij Elia en bij de federale overheid. De rol van distributienetbeheerders zoals IMEA en Eandis bestaat er in eerste instantie in informatie te verstrekken aan de lokale besturen en hen te ondersteunen. Verschillende informatie-acties en sensibiliseringscampagnes liepen van start. Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid van de netbeheerders. Er wordt een forfaitaire vergoeding voorzien bij laattijdige aan- of heraansluiting en er wordt een resultaatsverbintenis ingevoerd voor de spanningskwaliteit. Vorig jaar werd beslist het doel van de distributienetbeheerder uit te breiden tot de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte. IMEA investeerde in 2014 bruto meer dan 54 miljoen euro, waarvan 32 miljoen euro voor elektriciteit en 23 miljoen euro voor aardgas. Het distributienet wordt geleidelijk omgebouwd naar een slim aangestuurd tweerichtingsnet, waardoor op elk moment afname en injectie op elkaar kunnen worden afgestemd. Op centraal niveau werd het Distribution Management System (DMS) operationeel en waren er proeven met de plaatsing en operationele werking van slimme verbruiksmeters. In 2015 zal het distributienet verder fijnmazig worden uitgerust om te evolueren naar een volwaardig smart grid. De uiteindelijke beslissing over het uitrolscenario van de slimme meter komt toe aan de Vlaamse regering. Intussen wordt zwaar ingezet om de dienstverlening aan de gemeenten te verhogen. Er is een aantal nieuwe initiatieven gestart om beter toe te zien op de herstelling van voetpaden, het puttenbestand op te volgen en te communiceren 18

19 over de timing van de werken. Een nieuwe webtool is ter beschikking gesteld met betrekking tot de openbare verlichting. De gemeenten kunnen de stand van zaken van geregistreerde defecten in hun stratenpatrimonium opvolgen via internet. In 2014 werden de eerste regio-masterplans voor openbare verlichting overgemaakt. IMEA breidde haar Energiediensten aan Lokale Besturen uit met de aankoopmogelijkheid van elektrische fietsen, duurzame voertuigen (aardgas, elektrisch, hybride) en de bijhorende laad- en vulinfrastructuur. Tot einde juni 2014 liep een gratis actie voor een thema-audit in sporthallen en turnzalen. Wat IMEA betreft zijn er geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de decretale en statutaire voorschriften heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwde mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar, waarvan het belangrijkste opgenomen is in het betreffende hoofdstuk van dit activiteitenverslag. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, afgesloten per 31 december De balans sluit per 31 december 2014 af met een totaal van ,79 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,35 euro voor het boekjaar De aan de gemeentelijke deelnemers uit te keren winst bedraagt 16,24 miljoen euro waarvan 9,25 miljoen euro voor elektriciteit en 6,99 miljoen euro voor aardgas. De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via 2014 is een uitzonderlijk jaar geworden wat betreft de externe financiering, mede door de financiering van de Electrabel-exit met vreemde middelen. Zo heeft Eandis in de loop van 2014 tweemaal een beroep gedaan op haar EMTN-programma voor de uitgifte van een internationaal geplaatste obligatielening, de eerste keer op 7 mei voor een bedrag van 550 miljoen euro met een looptijd van 15 jaar en een jaarlijkse coupon van 2,875 % en de tweede keer op 4 december voor een bedrag van 400 miljoen euro met een looptijd van twaalf jaar en een jaarlijkse coupon van 1,75 %, de laagste couponrente ooit voor Eandis. Daarnaast werden ook private plaatsingen gerealiseerd buiten haar EMTN-programma. Op 5 maart 2014 werd een dubbele private plaatsing met een coupon van 3,55 % in de markt gezet: een eerste schijf van 52 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar en een tweede schijf van 23 miljoen euro op 22 jaar. Op 27 oktober 2014 ten slotte werd nogmaals een dubbele private plaatsing afgerond: een eerste schijf ten belope van 170 miljoen euro (coupon van 3,00 % met een looptijd van 30 jaar) en een tweede schijf van 95 miljoen euro (coupon van 2,60 % en een looptijd van twintig jaar). Via bankleningen op lange termijn werd 300 miljoen euro aangetrokken en aanvullend werd een wentelkrediet voor een bedrag van 200 miljoen euro met een looptijd van twee jaar afgesloten. Kredietbeoordelaar Moody s heeft op 13 maart 2014 en 2 december 2014 de rating A1 opnieuw bevestigd. De Raad van Bestuur 31 maart

20 Marktwerking in 2014 Wijzigingen in regelgeving Een aantal wijzigingen in de regelgeving had in min of meerdere mate een impact op de werking van de distributienetbeheerders en Eandis. Zo zijn er nieuwe regels gekomen inzake warmtenetten, de energieprestaties van gebouwen, de aansprakelijkheid van de netbeheerders, de behandeling van planaanvragen, groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Daarnaast heeft Vlaanderen de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen gewijzigd voor uitgaven in het kader van rationeel energiegebruik en groene warmte. De uitwisseling van informatie over de inname van het publiek domein is per decreet geregeld. Overdracht bevoegdheid distributienettarief Op 1 juli 2014 ging de bevoegdheid voor de distributienettarieven over naar de Vlaamse regulator VREG, zoals voorzien in het federaal regeringsakkoord. De distributienettarieven werden tussentijds verlengd door de CREG tot einde De stijging van het distributienettarief 2015 doet de elektriciteitsfactuur voor een huishoudelijke klant (doorsnee verbruik kwh) in Vlaanderen gemiddeld met 8,4 % stijgen (ongeveer 4 % stijging op werkingsgebied Eandis en +11 % bij IMEA). De belangrijkste redenen voor deze stijging situeren zich in de kosten voor de opkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten met betrekking tot het verleden, het kostenreflectief maken van het tarief vanaf 2015, het wegvallen van een recuperatie voor uitbetaalde REG-premies vanuit het Vlaamse Gewest, de vervoerde volumes die sterk zijn gedaald Voor een doorsnee huishoudelijke aardgasklant (gemiddeld verbruik kwh) in Vlaanderen is er een gemiddelde daling van de gasfactuur met 3,06 % (ongeveer 2,5 % daling op werkingsgebied Eandis en -3 % bij IMEA). De daling vloeit voort uit lagere kosten dan de kosten die werden gebudgetteerd, de meerinkomsten door meer kwh die werden vervoerd ingevolge de koude winters en de verrekening van saldi uit het verleden. De Vlaamse regulator VREG heeft een eigen methodologie uitgewerkt voor de tariefbepaling voor de overgangsperiode Het is de bedoeling vanaf 1 januari 2017 te starten met een volwaardig Vlaams regelgevend kader, waaronder een normale tarifaire periode van twee jaar. Eandis heeft het nodige voorbehoud gemeld aan de VREG met betrekking tot de gevolgde procedure, ten aanzien van de nog steeds geldende regels en principes rond de tariefmethodologie, en gelet op een aantal bestaande en potentiële juridische risico s en onzekerheden met betrekking tot de inhoud van de door de VREG afgekondigde tariefmethodologie voor de jaren Distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2015 De VREG heeft de Vlaamse distributienettarieven 2015 goedgekeurd die vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. Deze distributienettarieven vormen een kostencomponent binnen de elektriciteits- en gasfactuur die voor een gemiddelde huishoudelijke klant voor elektriciteit en gas respectievelijk 38 % en 19 % vertegenwoordigt. De tarieven verschillen per regio, omdat elke distributienetbeheerder verschillende kosten maakt die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de densiteit van het net, het aantal klanten sociale leverancier, het aantal uitbetaalde REG-premies, de penetratie van decentrale (PV) productie Rekening houdend met het gegeven dat 2/3 van de Vlaamse gezinnen zowel elektriciteit als aardgas gebruikt, leidt dat tot een gemiddelde stijging in Vlaanderen van de energiefactuur (elektriciteit en aardgas) voor een gewone huishoudelijke klant met gemiddeld 0,54 %. 20

21 Tarief voor prosumenten Vanaf juli 2015 zal een tarief aangerekend worden voor de prosumenten. Dit zijn consumenten die zowel elektriciteit afnemen van het distributienet, als elektriciteit produceren, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Per kw geïnstalleerd vermogen zal op het werkingsgebied van Eandis gemiddeld 73 euro (bij IMEA 62,90 euro) aangerekend worden. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerders Sinds 5 september 2002 zijn de distributienetbeheerders in het werkingsgebied van Eandis, waaronder IMEA, door de VREG aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder. Dergelijke aanwijzing loopt steeds over een periode van twaalf jaar en verstreek dus in Het aanvraagdossier voor een nieuwe erkenning voor twaalf jaar werd bij de VREG ingediend. Op 3 februari 2015 heeft de VREG beslist de aanwijzing van IMEA als distributienetbeheerder elektriciteit te hernieuwen voor een periode van twaalf jaar, met ingang vanaf 5 september Aanvraag hernieuwing werkmaatschappij Eandis Samen met de verlengingsaanvraag voor de erkenning als elektriciteitsdistributienetbeheerder moeten de distributienetbeheerders ook de toestemming krijgen van de VREG om voor de exploitatie van het distributienet en de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen een beroep te kunnen doen op een werkmaatschappij. IMEA besliste in juni 2014 de goedkeuring aan te vragen om verder een beroep te doen op Eandis als werkmaatschappij. Distributienetbeheer zonder Electrabel-participatie Jarenlang participeerde Electrabel in het kapitaal van IMEA en de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. In het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking uit 2001 was er een bepaling opgenomen waardoor privépartners verplicht uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moesten verdwijnen tegen uiterlijk 31 december 2018, of vroeger indien de statutaire einddatum van de DNB zich eerder situeert. In 2013 werden reeds onderhandelingen opgestart tot een algehele en vervroegde exit. De keuze om deze exit te organiseren in één beweging, in plaats van gefaseerd tussen 2014 en 2018, vereenvoudigt deze operatie en zorgt voor extra transparantie in de Vlaamse energiemarkt. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder IMEA, een principeakkoord over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder tegen uiterlijk einde Parallel werd het vertrek 21

22 van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions (ECS) georganiseerd. De beide verkoopacties vormden één en ondeelbaar geheel. Het volledige dossier Overname van aandelen en optimalisatie van kapitaalbezit n.a.v. exit Electrabel werd overgemaakt aan de gemeentelijke deelnemers van IMEA. Het ontstaan en de implementatie van deze transactie werd voorafgaandelijk aan de gemeenteraadsleden toegelicht tijdens diverse infosessies van IMEA. Na goedkeuring door alle betrokken instanties werd de Electrabel-exit uit IMEA en de andere distributienetbeheerders op 29 december 2014 gerealiseerd. Op die datum hebben de openbare besturen de aandelen van Electrabel overgenomen en werd aan Electrabel nv de overeengekomen som betaald. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat de deur op een kier om opnieuw privékapitaal in de DNB s toe te laten, weliswaar onder de voorwaarde dat dit kapitaal dan afkomstig is van een privépartner die niet actief is in de energieproductie of -levering. Dit wordt meteen gekoppeld aan het voornemen van de Vlaamse regering om de statutaire duurtijd van alle Vlaamse DNB s te verlengen tot 9 november Beide maatregelen vergen evenwel een aanpassing van de huidige bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Die gemeenten moesten via hun gemeenteraad een verzoek formuleren tot de verlenging van de duur tot de normale vervaldag van IMEA. Deze verlenging van de activiteit gas ex-igao binnen IMEA moest vervolgens door de Buitengewone Algemene Vergadering met minstens een drievierdemeerderheid van de stemmen worden goedgekeurd. Alle gemeenten bij IMEA aangesloten voor de activiteit gas hebben daarvoor een gemeenteraadsbesluit genomen en de verlenging werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van december De statuten werden in overeenstemming aangepast. Afschakelplan bij elektriciteitsschaarste De laatste maanden van 2014 was er heel wat aandacht voor de gevolgen van mogelijke elektriciteitsschaarste in de winter in België. De rol en de verantwoordelijkheid in verband met het afschakelplan ligt bij de transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia en bij de federale overheid. De rol van de distributienetbeheerders en Eandis bestaat er in eerste instantie in informatie te verstrekken aan de lokale besturen en hen te ondersteunen. Tijdens de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités werd aan de bestuurders uitvoerig toelichting verstrekt over deze problematiek alsook over de aanpak van Eandis en de distributienetbeheerders qua communicatie en begeleiding. Begin oktober is een generieke folder ver- Verlenging activiteit gas ex-igao Op 31 december 2008 werden de activiteiten van de voormalige gasnetbeheerder IGAO opgesplitst en op 1 januari 2009 overgedragen aan de distributienetbeheerders IMEA, Iveka en Intergem. Bij de opsplitsing werd uitgegaan van het distributienetbeheer voor de activiteit elektriciteit om te bepalen welke gemeente bij welke netbeheerder werd ondergebracht. In deze operatie waren in totaal 29 steden en gemeenten betrokken. Voor IMEA gaat het om de gemeenten Brasschaat, Duffel, Kapellen, Mortsel, Zwijndrecht en de districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, Wilrijk en het volledige havengebied van de stad Antwerpen. Eén van de voorwaarden die de Vlaamse toezichthoudende overheid had gesteld bij deze herschikkingsoperatie was dat de betrokken lokale besturen ook na de overdracht naar de nieuwe distributienetbeheerder op de oorspronkelijke einddatum van IGAO, zijnde 31 december 2014, hun statutaire keuzevrijheid moesten kunnen hernemen. 22

23 stuurd naar de gemeenten binnen het werkingsgebied. In de folder staat info over de mogelijke schaarste, de manier waarop iedereen energie kan besparen en een overzicht van veelgestelde vragen. De inhoud van deze folder kan de gemeente ter beschikking stellen van de inwoners via de website of andere communicatiedragers zoals het gemeentelijk infoblad. Er werden aan de gemeentebesturen ook afzonderlijke brieven verstuurd: één voor de gemeenten vermeld in het afschakelplan en één voor de overige gemeenten. De distributienetbeheerders publiceren sinds september 2014, via de website van Eandis, gedetailleerdere informatie over de afschakelzones bij elektriciteitsschaarste en over de straten die in aanmerking komen voor afschakeling zodat zowel burgers als bedrijven zich maximaal kunnen voorbereiden. (De lijsten op straatniveau betreffen niet exhaustieve, indicatieve informatie die overeenkomt met een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is. Het blijft bijgevolg onmogelijk om met volledige zekerheid aan te geven of een gebruiker al dan niet zal worden afgeschakeld.) Via Eandis steunt IMEA de sensibiliseringscampagne OFF & we blijven ON die door de vier ministers van Energie in België werd opgezet. Door mee de boodschappen van deze campagne uit te dragen, wil Eandis helpen energieschaarste te voorkomen en wordt het belang van een permanente aandacht voor rationeel energiegebruik nogmaals onderstreept. Van toegangsreglement naar toegangscontract Het toegangscontract laat in de relatie tussen de distributienetbeheerders en de energieleveranciers een aantal beperkingen op het vlak van aansprakelijkheid niet meer toe, zoals bij laattijdig of foutief overmaken van gegevens. Daarom werd door Eandis geijverd om van een reglementaire naar een contractuele relatie over te gaan. Na onderling overleg werd een consensus bereikt over een toegangscontract dat door de VREG werd goedgekeurd en op haar website werd gepubliceerd. De nog hangende aandachtspunten worden meegenomen in een volgende herziening waarvoor de VREG snel de onderhandelingen wenst opgestart te zien. Doordat de bestaande rechtsverhoudingen zullen worden geregulariseerd door middel van toegangscontracten heeft de Raad van Bestuur van IMEA de bestaande toegangsreglementen, die waren goedgekeurd in september 2007, ingetrokken om te laten uitdoven tegen 30 juni Aansprakelijkheidsregeling distributienetbeheerders De decretale uitbreiding van de aansprakelijkheid van de netbeheerders is in voege getreden vanaf 1 januari Er is een forfaitaire vergoeding voorzien bij laattijdige aanof heraansluiting. Er geldt een resultaatsverbintenis voor de spanningskwaliteit met een mogelijke schadevergoeding voor de verbruiker als hieraan niet voldaan werd en er geldt een forfaitaire vergoeding bij onderbrekingen die langer dan vier uur duren. De uitbreiding van de aansprakelijkheid komt bovenop het bestaande kader (burgerlijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid). Eandis zal alles in het werk stellen om de financiële en juridische gevolgen van de uitgebreide aansprakelijkheidsregeling zo beperkt mogelijk te houden. 23

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 3-K 28 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Beleidsbrief Energie

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie