Ouderbulletin De Leilinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbulletin De Leilinde"

Transcriptie

1 1 Ouderbulletin De Leilinde 16 e jaargang, nummer 2 December 2013 Redactie: Martin Cattermole Lay-out en foto s: Dineke Bruinsma Druk- en vouwwerk: Edwin Romo Postadres: Ouderbulletin De Leilinde IN DIT NUMMER: Van de ouderraad... 2 Van de rector... 2 Social media... 4 Klachten over sociale media in het VO... 5 Kinderen en sociale media... 8 Passend onderwijs Nieuws uit Unit Vijf violen Nieuws uit unit Nieuws uit de HAVO/VWO kolom Nieuws van het decanaat HAVO/VWO Sint Maartens daad van vrijgevigheid... 22

2 2 Van de ouderraad Tieners en internet. Kinderen léven op internet, het is gewoon niet anders. Daar moeten we vooral als ouders aan wennen. Maar ook onze kinderen moeten wennen aan telkens nieuwe sociale media en hun gedrag in deze media. Dagelijks praten met je vrienden via het internet is eigenlijk al doodgewoon, maar waar ligt de grens waarop het gewone wordt overschreden? Het is zaak om samen met je kind te ontdekken wat er allemaal speelt op het internet. In de vorige Leilinde schreef de voorzitter van de Ouderraad al een voorwoord met dit thema en ook de algemene Ouderavond aan het begin van het schooljaar behandelde het thema. De school zelf werkt hard aan een protocol wat de spelregels bepaalt voor pesten off- én on-line. U hoort hier binnenkort meer over via de school. In deze Leilinde treft u nog tips voor uzelf en voor uw tiener om het met elkaar te hebben over wat nou wel en wat niet kan op het internet. namens de ouderraad - Martin Cattermole Van de rector De start van het schooljaar verliep rustig en soepel. Redelijke roosters, geen ingrijpende lesroosterwijzigingen, alle vacatures vervuld en geen krapte in de beschikbare onderwijsruimtes. Na de rustige start van het schooljaar bruist het ondertussen weer als vanouds in de school. Ouder-avonden, voorlichtingsavonden, presentaties, schoolfeesten, Night of the Stars en binnenkort de kerstactiviteiten van de mentoren (o.a. deelname aan Serious Request). Wij hebben het goede ritme weer te pakken en willen dit schooljaar de aandacht volledig richten op (de kwaliteit van) het onderwijs. Net als vorig schooljaar hebben wij ook dit schooljaar een aantal scholingsactiviteiten voor al onze medewerkers gepland. We hebben plannen gemaakt om de school nog beter te maken. Om dat te doen is het noodzakelijk om jaarlijks een aantal scholingsbijeenkomsten voor het hele team van de school te organiseren, stil te staan bij het onderwijs dat wij nu geven (Doen wij de goede dingen? Doen wij die goed? Wat kan beter?) en de ambities die wij hebben van een breed draagvlak te voorzien.

3 3 Dat zijn ambities op het gebied van de leerlingenbegeleiding (de inrichting van Passend Onderwijs neemt daarin een centrale plek in), aandacht voor het versterken van taal- en rekenonderwijs binnen de school en het herinrichten van het onderwijs, zodat leerlingen goed worden voorbereid op de verscherpte exameneisen. Er is inmiddels een eerste scholingsbijeenkomst geweest. Het thema van deze bijeenkomst was opbrengstgericht werken. Naast een algemeen gedeelte, waarin een medewerker van het APS ons wegwijs maakte in de ontwikkeling, de werkwijze en de doelen van opbrengstgericht werken, was er ook tijd voor een aantal workshops. Deze werden verzorgd door docenten van de school. Uit de evaluatie van de studiedag blijkt niet alleen dat wij met deze opzet veel in beweging hebben gebracht, maar dat wij beschikken over gedreven en getalenteerde docenten. Docenten waar de leerlingen iedere dag al veel van leren maar waar wij als collega s ook veel van kunnen leren. Een aantal workshops zullen opnieuw aandacht krijgen en wij hebben als team een gedeeld beeld van opbrengstgericht werken gekregen. Al met al was het een prima investering. Zoals u weet investerenwij veel in het gebruik van digitale hulpmiddelen bij de les. In het voorjaar willen wij daarin een volgende stap zetten. Niet met de bedoeling om heel het onderwijs digitaal aan te bieden, boeken blijven ons inziens hun waarde houden in het onderwijs, maar wel om digitale hulpmiddelen in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Wij zullen alle geledingen van de school betrekken bij de beleidsvorming. Een breed draagvlak is noodzakelijk om het onderwijs toekomstbestendig te maken en (nog) beter aan te laten sluiten op de technologische mogelijkheden van dit moment. Deze Leilinde staat vooral in het teken van social media. Voor leerlingen en (veel) medewerkers en ouders niet meer weg te denken. Sociale media hebben ongekende mogelijkheden. Niet alleen om met overal en altijd met iedereen te kunnen communiceren en ervaringen via beeld en geluid met elkaar te delen maar ook om te gebruiken als communicatiemiddel tussen school en leerlingen (de magisterapp is daar een mooi voorbeeld van) en tussen school en ouders. Het heeft veel voordelen maar als je er niet bewust mee omgaat schuilen er ook gevaren in. Gevaren waar wij als

4 4 school maar ook u als ouder onaangenaam door verrast kunt worden. Wij hebben daar in de afgelopen maanden al aandacht aan geschonken met een bijeenkomst van het Centrum voor Jeugd en Gezin en tijdens de algemene ouderavond in oktober. In de komende maanden gaan wij daar nog meer aandacht aan besteden. Het gebruik van digitale hulpmiddelen en social media maakt het noodzakelijk om structureel aandacht te schenken aan mediawijsheid. Jongeren hebben recht op begeleiding bij het leren, voor ons betekent dat ook recht op begeleiding bij het leren omgaan met digitale media. Kortom, voldoende goede voornemens voor het jaar Namens schoolleiding en de medewerkers van het Linde College wens ik u veel leesplezier en een gezond en voorspoedig B.G.J.Lubberdink, rector/bestuurder Social media Het mobieltjesbeleid op scholen is een ware chaos. Scholen blijken nauwelijks afspraken te maken over het gebruik van mobieltjes binnen de school. Dit zijn enkele krachtige citaten uit onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan naar het gebruik van mobieltjes op school. Het wordt hoog tijd dat scholen beleid ontwikkelen dat aansluit op de huidige mediaontwikkelingen, de mogelijkheden daarvan en de plaats die digitale apparatuur in onze samenleving inneemt. Uit onderzoek blijkt tevens dat een ruime meerderheid van de scholen zich geen raad weet met de verantwoordelijkheid, die individueel en mobiel mediagebruik in de school met zich mee kan brengen. De medewerkers van de school zijn geneigd om de verantwoordelijkheid door te schuiven naar ouders, collega s of de schoolleiding. Veel leerlingen weten precies wanneer je wel en wanneer je geen

5 5 mobieltje kunt gebruiken. Het worden er al minder als het erom gaat welke informatie je wel en welke informatie je niet met anderen deelt via de mobiele telefoon. Als de school daarin geen beleid ontwikkelt ontstaat er voor een te grote groep leerlingen teveel ruimte voor oneigenlijk gebruik. Digitaal pesten of cyberpesten is de laatste jaren toegenomen. Dat is op alle scholen in Nederland zo en ook op het Linde College worden wij daar regelmatig en teveel mee geconfronteerd. Het gaat dan om opzettelijk filmen, fotograferen, of geluidsopnames maken met als doel of als resultaat het beschadigen van de reputatie van een medeleerling of een medewerker van de school. Soms krijgen ook groepen buiten de school toegang tot deze informatie met alle schadelijke gevolgen van dien. Wij worden regelmatig geconfronteerd met ernstige pesterijen van leerlingen via social media. Een enkele keer gebeurt dat bewust. Vaak onbewust. Het slachtoffer voelt zich niet veilig meer. De informatie beperkt zich niet meer tot enkele klasgenoten of mede-leerlingen maar is in een mum van tijd voor iedereen beschikbaar. Medewerkers zijn er zich onvoldoende van bewust dat ook zij een prooi zijn voor digitale pesterijen. Dat begon enige jaren geleden met het maken van filmpjes op You Tube (er zijn nog steeds weinig medewerkers die daar naar kijken) maar wordt nu naar allerlei soorten social media gestuurd. Bij You Tube was het nog mogelijk om de filmpjes te verwijderen maar bij de nieuwste social media wordt dat steeds lastiger. Wij hebben als school wel een pestprotocol en een cyberpestprotocol maar wij hebben eigenlijk nog te weinig deskundigheid in huis. Aan die deskundigheid wordt nu gewerkt door een van onze medewerkers. Hij volgt een scholing tot mediacoach. Binnenkort hopen wij met zijn kennis de mediawijsheid binnen de school voor leerlingen en medewerkers te vergroten. Daarnaast willen wij als school een duidelijk beleid op gaan stellen dat houvast biedt aan leerlingen en medewerkers. Een beleid dat ondersteunt wordt met het leren van mediawijsheid. Wij hebben een positieve grondhouding met betrekking tot het gebruik van digitale media en zien meer kansen (ook bij het leren) dan bedreigingen maar daarin is het begeleiden van leerlingen in het mediawijs worden wel noodzakelijk.

6 6 Klachten over sociale media in het voortgezet onderwijs Sinds de komst van internet, mobieltjes, smartphones en sociale netwerksites als Hyves, Facebook en Twitter, is de wereld veel kleiner geworden. De meerderheid van onze leerlingen maakt gebruik van social media en de verwachting is dat het gebruik hiervan en het on-line zijn van onze leerlingen in de toekomst alleen maar toeneemt. Op zichzelf een goede ontwikkeling maar er zit ook een keerzijde aan. Op school en in de vrije tijd krijgen wij ook te maken met misbruik van deze moderne communicatiemiddelen. Een voorbeeld daarvan is het cyberpesten. Een gevolg is dat ouders, leerlingen en personeelsleden hier, meer dan in het verleden, klachten over indienen bij de contact- of vertrouwenspersoon van de school. Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke klachten eindigen bij een klachtencommissie of zelfs justitie. Misbruik Scholen krijgen steeds met nieuwe vormen van misbruik te maken. Vaak gaat het om wangedrag van leerlingen via de sociale media. Het begon met treitersites, pesterijen via MSN en dreig-sms jes. Daarna verschenen de filmpjes op YouTube waarin leerlingen of docenten belachelijk werden gemaakt. Met de komst van de smartphone is het mogelijk ongewenste foto s en filmpjes te maken, die direct op internet geplaatst en gedeeld kunnen worden, zoals foto s van blote leerlingen onder de douche na de gym, een leraar op het toilet of in andere precaire omstandigheden enzovoorts. Op sociale netwerksites als Hyves en Facebook worden vernederende nepprofielen aangemaakt van leerlingen, docenten of zelfs van de school. Op Twitter worden bangalijsten verspreid, schelden leerlingen op docenten en er is zelfs gedreigd om scholen op te blazen of een bloedbad aan te richten. Het zijn niet alleen leerlingen die ongewenst online gedrag vertonen. Ook medewerkers gaan soms hun boekje te buiten. Sommige personeelsleden beseffen (nog) niet dat het onverstandig is om op hun profielsite, in hun blog of via Twitter negatieve uitspraken te doen over de school waar ze werken of over hun leerlingen, collega s of directie. En hoewel digitaal contact over huiswerk, opdrachten enzovoort tussen leerlingen en hun docenten niet meer weg te denken is in deze tijd, glijden sommige van deze online contacten af naar een persoonlijke en soms zelfs ronduit grensoverschrijdende (bijv. erotische) correspondentie. Het risico bestaat dat

7 7 verregaande contacten via sociale media tussen docenten en leerlingen uitmonden in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Wat doet de vertrouwenspersoon? Ook al voelen de meeste leerlingen zich gevleid door de bijzondere aandacht van hun docent of mentor, ouders denken daar meestal anders over. Ouders die op een intieme mailcorrespondentie tussen hun kind en een medewerker van school stuiten, stappen naar de vertrouwenspersoon. Dat geldt ook voor ouders wiens dochter te kijk wordt gezet op YouTube, Facebook, op een bangalijst terechtkomen of anderszins. De contact- en vertrouwenspersoon blijft, net als bij iedere andere vorm van machtsmisbruik, verantwoordelijk voor het adequaat op de rails zetten van de klachtbehandeling; opvang en begeleiding van de lastiggevallen leerling (= klager). In het geval dat de dader van het misbruik bekend is, is er een aangeklaagde en kan de klager de klachtenprocedure volgen. De contact- en vertrouwenspersoon wijst de klager op de mogelijkheid tot hoor- en wederhoor door de schoolleiding, het bestuur of eventueel klachtbehandeling via de klachtencommissie. Is onduidelijk wie de dader is, dan kan eventueel de systeembeheerder, digitale recherche en providers ingeschakeld worden om deze alsnog op te sporen. De contact- of vertrouwenspersoon beperkt zich in die gevallen tot opvang omdat een aangeklaagde ontbreekt. Onderdeel van opvang door de contact- of vertrouwenspersoon is de klager adviseren in wat hij/zij zelf kan doen om het misbruik mogelijk te stoppen: afzenders blokkeren, personen uit contact-/vriendenlijst verwijderen, ander mobiel nummer nemen, hosts en providers inschakelen en het verwijzen van leerlingen naar websites als Meldknop.nl en vraaghetdepolitie.nl. Uit de praktijk blijkt dat personeel niet snel aanklopt bij de contact- of vertrouwenspersoon als ze mikpunt zijn van ongewenste uitingen via sociale media. Uit schaamte vanwege genante filmpjes die door leerlingen op YouTube zijn gezet of uit angst voor de reactie vanuit de schoolleiding; niet serieus genomen worden of de schuld in de schoenen geschoven krijgen. Praktisch De contact- of vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat er vanuit de schoolleiding/mentor praktische maatregelen genomen worden, zodat de getroffen leerling zo snel mogelijk weer veilig naar school kan of de getroffen medewerker weer voor de klas kan staan. De schoolleiding verbiedt verdere verspreiding van compromitterende beelden en berichten aan alle leden van de schoolgemeenschap en bestraft het misbruik, afhankelijk van de ernst van het voorval. Strafbare feiten

8 8 In geval van strafbare feiten (grooming, ontucht, smaad, schending portretrecht) wijst de contact- vertrouwenspersoon de klager op de mogelijkheid tot het doen van aangifte. Hij adviseert de klager in alle gevallen bewijsmateriaal zoals printscreens, opgeslagen filmpjes en uitdraaien van digitale correspondentie, gespreksgeschiedenis et cetera te bewaren. Deze zijn nodig om de dader te kunnen achterhalen en dienen als bewijs in geval er aangifte wordt gedaan. In dat opzicht is het verstandig de compromitterende beelden, tweets of account niet (door een provider of de dader) te laten verwijderen. Meld- en aangifteplicht Op het moment dat een medewerker van de school seksueel getint digitaal contact heeft met een minderjarige leerling en seksuele voorstellen doet aan de leerling, treedt de Wet Bestrijding Seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking. Medewerkers in dienst van de onderwijsinstelling, die hiervan weet hebben of een vermoeden, zijn volgens deze zogenaamde Meld- en aangifteplicht voor onderwijspersoneel verplicht hiervan melding te maken bij het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor contact- en vertrouwenspersonen. Vervolgens doet het bestuur in overleg met de vertrouwensinspecteur, al dan niet aangifte bij de politie. Er kan ook een beroep op een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon worden gedaan. Deze is niet in dienst van de onderwijsinstelling en is niet wettelijk verplicht melding te doen, maar kan even goed besluiten om het schoolbestuur te informeren. (Na)zorg De contact- en vertrouwenspersoon blijft in contact met de getroffen leerling en ouders of de getroffen schoolmedewerker om na te gaan of zij vinden dat de school voldoende optreedt tegen de ontstane situatie en of hun klacht is weggenomen. Zijn zij hierover ontevreden, dan wijst de contact- of vertrouwenspersoon de ouders de weg in de klachtenprocedure. Ontevreden ouders kunnen namelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie als een school(bestuur) in gebreke blijft. Tot slot De school heeft tot taak de veiligheid van personeel en leerlingen te waarborgen. Maatregelen die ons ten dienste staan zijn: Het opstellen en hanteren van een protocol sociale media voor personeel met richtlijnen voor professioneel gebruik. Regels opstellen voor gebruik van sociale media door leerlingen en personeel. Optreden bij misbruik van sociale media en strafbare feiten.

9 9 Kinderen en sociale media 6 tips om het gesprek met je kind aan te gaan zo maar of als je denkt dat er iets speelt 1. Grijp situaties uit het dagelijkse leven aan om een gesprek te beginnen, zoals een nieuwsitem, een tv-programma of een situatie op school. 2. Gebruik humor. Vraag je kind naar grappige situaties of filmpjes en gebruik deze als aanleiding voor een gesprek over media. 3. Ga naast je kind zitten en vraag het om jou wegwijs te maken op Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram of andere plekken waarop het online is. Je kunt dan ongedwongen vragen stellen over wat daar gebeurt. 4. Voorkom gezichtsverlies van je kind. Als het ergens niet over wil praten, laat het dan zo. 5. Kies een gesprekssituatie waar je elkaar niet recht in de ogen hoeft te kijken, bijvoorbeeld naast elkaar in de auto of tijdens de afwas. 6. Probeer het niet altijd beter te weten, maar stimuleer een kind zelf hardop na te denken over het eigen mediagedrag. Bron: 7 tips voor tieners over pesten & sociale media 1. Als iemand vervelende dingen vraagt, zeg dan dat je dat niet wilt, weiger of blokkeer de afzender (gewoon doen!) en reageer niet meer. 2. Als je gestalkt of gepest wordt via internet verzamel dan bewijs. Sla alle apps, mails en chats op met Print Screen en bewaar ze. Laat je nooit chanteren, ook niet als je verliefd bent op diegene. 3. Voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt. Als je het niet zelf hebt uitgelokt is het niet jouw schuld. Maar in de oplossing heb je wél een groot aandeel: zorg dat je er niet in je eentje mee blijft rondlopen. Vraag hulp aan je ouders, docent of mentor of via kindertelefoon.nl. 4. Stel zelf geen persoonlijke vragen aan mensen die je niet kent. Voorkom dat iemand denkt dat jij hem kunt helpen met zijn of haar problemen en van jou afhankelijk wordt.

10 10 5. Denk goed na over de foto s die je van jezelf verstuurt (selfies!) of op internet zet. Kan het op de voorkant van de krant die bij je ouders in de bus valt? Nee? Dan ook niet op internet! 6. Bedenk wat je via de webcam laat zien. Hou er rekening mee dat iemand de beelden kan opnemen. Wil je die beelden later terugzien? Op internet? 7. Vertrouw op je eigen intuïtie: als ergens voelt dat iets niet klopt luister dan naar dat gevoel! 8. Meld rare dingen altijd bij de beheerder van de site of chat. Bron: Kijkt u verder nog eens op sites als:

11 11 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet op Passend onderwijs van kracht. In de media verschijnen steeds meer berichten over de geringe voortgang van de voorbereiding van deze grote verandering in het onderwijs. Het zijn vooral de bestuurders en experts die zich nu aan het voorbereiden zijn. De eerste bewering is niet waar. Passend Onderwijs is vooral een stelselwijziging en een wijziging in de bekostiging van scholen. Het is vanzelfsprekend dat een dergelijke operatie veel bestuurlijke drukte met zich meebrengt. Het gaat op dit moment vooral over het goed organiseren van Passend onderwijs, het behoud van kennis en het verdelen van het geld. Dat is werk voor bestuurders en experts. Die bestuurders doen dat werk vanuit de overtuiging dat Passend Onderwijs vooral thuisnabij en goed onderwijs voor alle leerlingen moet betekenen. De tweede bewering is waar. Er is op dit moment vooral sprake van het uitzetten van de grote lijnen waarbinnen Passend Onderwijs zich in de komende 10 jaar kan gaan ontwikkelen op de scholen. Als de structuur van Passend Onderwijs is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de beschikbare middelen definitief bekend zijn dan begint de ontwikkeling van Passend Onderwijs pas betekenis te krijgen voor de individuele scholen. Op het Linde College gaan wij er vanuit dat invoering van Passend Onderwijs vooral betekent dat wij door moeten blijven gaan met het verdere ontwikkelen en professionaliseren van ons huidig ondersteuningsaanbod. Wij hebben een goede zorgstructuur en willen die in de komende jaren vooral versterken. Op dit moment is het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (18 schoolbesturen) bijna klaar. Eind januari gaat het ter instemming naar de Ondersteuningsplanraad (OPR). Een soort MR van het samenwerkingsverband. Namens het Linde College zit Hanneke Zonderland in de OPR. De centrale ambitie van de besturen van het samenwerkingsverband is dat alle kinderen succesvol naar school gaan in het samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. De belangrijkste uitgangspunten om deze ambitie te bereiken zijn: Elke leerling heeft recht op zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs. Het vertrouwen in de competenties en de groeimogelijkheden van docenten is de basis voor passend onderwijs in de school.

12 12 Passend onderwijs begint met het geven van goed onderwijs en aansluiten bij wat al goed gaat. Samenwerken levert meer op; het leren van elkaar en met elkaar zijn daarbij belangrijke pijlers. De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie om zoveel als mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in een reguliere setting onder het motto gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Deze ambitie is niet nieuw en sluit aan bij wat scholen nu ook al doen. Aansluiten bij wat al goed gaat is belangrijk en versterkt het vertrouwen dat het mogelijk is om de ambitie te realiseren. Tegelijk is er de overtuiging dat door samenwerking meer te bereiken is; dit visiedocument zet een stip op de horizon ; niet alles is morgen te realiseren, maar het geeft wel de richting aan waarin wij de komende jaren willen werken aan passend onderwijs! Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. De schoolbesturen zorgen voor het bieden van de basisondersteuning die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken en zijn hierop aanspreekbaar. De docent is de spil waar het om draait, ook bij het realiseren van passend onderwijs. Elke school verwacht daarom van zijn docenten dat zij zelf in staat zijn om hun eigen ondersteuningsbehoefte te formuleren en hieraan ook plangericht te werken (persoonlijk ontwikkelingsplan). De docent staat er niet alleen voor maar is onderdeel van de schoolondersteuningsketen en voelt zich daarin gesteund. De basisondersteuning op schoolniveau Elke school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel waarbij is aangegeven wat de ouder van de school mag verwachten, als het gaat om leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Het profiel beschrijft de basisondersteuning en vormen van beschikbare extra ondersteuning binnen school. Elke school verwoordt in het profiel niet alleen wat de school nu kan, maar ook de ambitie van de school voor de toekomst. De samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdzorg Voor sommige leerlingen geldt dat zij niet alleen binnen het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben maar dat ook gerichte ondersteuning in de thuissituatie nodig is. In deze situaties moet er snel geschakeld kunnen worden tussen onderwijs en jeugdzorg. Samenwerking met partners in de jeugdzorgketen is daarbij

13 13 onontbeerlijk. Uitgangspunt is dat de school de vindplaats van problematiek bij jongeren. Wij verwachten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat het aansluit bij de interne zorgstructuur van de school. Het CJG vormt daar de coördinerende schakel naar instanties in de jeugdzorg voor leerlingen die in de thuissituatie (lichte) hulp en ondersteuning nodig hebben. Het Bureau Jeugdzorg is beschikbaar voor de zwaardere situaties waar indicatie nodig is; wij verwachten van Bureau Jeugdzorg medewerking in het realiseren van één kind, één gezin, één plan waarbij snel en flexibel schakelen uitgangspunt is en waarbij Bureau Jeugdzorg aanspreekbaar is met 1 coördinator of contactpersoon (korte lijnen). Na de transitie van de Jeugdzorg zal de doorschakeling moeten gaan verlopen via de CJG s. Vanuit het samenwerkingsverband willen wij een optimale aansluiting creëren tussen jeugdzorg, CJG, en de scholen. Eén kind, één gezin, één plan en één regisseur (contactpersoon of aanspreekpunt). Het CJG moet daar waar nodig met haar expertise zo vroeg mogelijk aansluiten bij de interne zorgstructuur van de school. Ouders, identiteit en partnerschap Het respecteren van elkaars identiteit is een belangrijke pijler in de samenwerking binnen het samenwerkingsverband. Dit uit zich onder meer in de wijze waarop het samenwerkingsverband met keuzevrijheid van ouders wil omgaan. De schoolkeuzevrijheid van ouders staat bij het samenwerkingsverband voorop. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarom schoolbesturen in het realiseren van de schoolkeuze van ouders indien het gaat om leerlingen die extra ondersteuning behoeven op een school binnen ons samenwerkingsverband. De school maakt duidelijk aan de ouders hoe het ondersteuningsaanbod eruit ziet. Scholen betrekken ouders bij situaties waarin leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Ouders en school hebben elk een eigen verantwoordelijkheid maar werken samen in het gezamenlijk belang van de leerling.

14 14 Nieuws uit Unit 1 All I need for Christmas Het is woensdagmorgen 4 december, kwart over negen. Buiten is het druilerig en guur. Ik loop door de bovengang in cluster vier en zie Martinus (één van onze toezichthouders) met een brede glimlach naar binnen gluren bij het muzieklokaal. Uit het lokaal komt de sonore stem van Cees Leerling, de dirigent van het schoolorkest. Tjata,tjata, tam, zingt hij en dan zet het schoolorkest in. All I need for Christmas spelen ze en het klinkt fantastisch. Martinus draait zich om en ik loop ook door alsof ik het tafereeltje niet gezien heb. Op dat soort momenten ben ik zo blij dat ik in het onderwijs mag werken. We hebben op het Linde College al jaren een zeer actief schoolorkest. Daar zitten ongeveer 55 leerlingen van alle leerjaren en niveaus in. Samen met vijf personeelsleden repeteren zij iedere woensdagochtend op het plusuur en vandaag zelfs het lesuur daarna. Daar is een bijzondere reden voor. Want repeteren is op zich natuurlijk al leuk, maar het heeft weinig zin als je niet aan anderen kunt laten horen want je hebt ingestudeerd. Iedereen die wel eens voor publiek gestaan heeft weet dat op dat moment, aangestuurd door een gezonde plankenkoorts, het maximale wordt bereikt. Nu is het schoolorkest in het voorjaar naar Polen geweest en heeft daar meerdere concerten gegeven, maar één serie optredens per jaar is natuurlijk wat karig. Vandaar dat ze rond de Kerst op verschillenden basisscholen in de omgeving een optreden verzorgen. Dat mes snijdt aan twee kanten. Ten eerste hebben de leerlingen van de basisschool een leuk concert. En ten tweede hebben de leden van het schoolorkest een goede reden om extra goed te repeteren. Dat maakt alles natuurlijk veel leuker. Zo optreden is overigens logistiek niet niks. Om acht uur staat er een bus voor de deur, daar gaat onderin het hele instrumentarium, inclusief drumstel, pauken en Marimba. Vervolgens staat de bus om half tien bij basisschool. Daar wordt alles opgebouwd, zodat om half elf het concert kan beginnen. Dat is om half twaalf afgelopen en dan gaat alles weer terug in de bus naar school.

15 15 Dit jaar treden ze op in Wolvega (deze keer is de Scholtenschool aan de beurt), Munnekeburen/Scherpenzeel, Mildam en Eesveen. Ik verheug mij er nu al op om daar weer bij te mogen zijn. De verwonderde snoetjes van met name de jongere kinderen en het vrolijke feest wat ontstaat wanneer Cees Leerling de kinderen uitnodigt om mee te zingen en te klappen bij de liedjes die ze kennen. Ik kan me geen mooiere voorbereiding op de kerst voorstellen. Han Kullberg Vijf violen Vorig weekend heeft Wendy van der Waard vijf violen aangeschaft. Wendy is docent muziek aan het Linde College en heeft een coördinerende rol bij het OPUS-M project. In de laatste week van september hebben alle eersteklassers kennis kunnen maken met allerlei verschillende instrumenten. We noemen dat de OPUS-M week. Dan presenteert SCALA, de muziekschool uit Meppel, op het zevende en achtste lesuur een hele vracht aan instrumenten. Vervolgens kunnen de leerlingen kiezen op welk instrument zij (vrijwillig) twintig lessen willen volgen. Dat is vervolgens een hele klus: wie wil wel en wie wil niet, op welk instrument en op welke dag? Zijn daarvoor dan wel docenten beschikbaar? Welk lokaal is daarvoor het negende lesuur beschikbaar? En ga zo maar door. Wendy is de gelukkige die dit allemaal in goede banen mag leiden en dat lukt haar uitstekend. Daarna volgt de vraag naar instrumenten. We proberen zo veel mogelijk huurinstrumenten beschikbaar te stellen voor het oefenen thuis. In de afgelopen jaren hebben we al een aardig arsenaal

16 16 aangelegd. Maar dit jaar had SCALA een heel leuke vioollerares in de OPUS-M week ingezet en het (prettige) gevolg daarvan is dat we nu zeven violisten hebben. We hadden maar twee violen en belofte maakt schuld. Dus Wendy heeft, in overleg met de leuke viooljuf, vijf violen aangeschaft met een goede prijs kwaliteitverhouding. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zit er volgend jaar tijdens Night of the Stars een strijkkwintet op het podium of zal het wat meer oefening vergen totdat dit muzikale geweld voor andermans oren bestemd is. Het maken van muziek vergt namelijk een heel sociale instelling. Je moet goed naar elkaar kunnen luisteren en bereid zijn wat zachter te spelen, waardoor het geluid van het totaal beter tot zijn recht komt. En dat is nu precies de reden waarom we zoveel tijd, energie en geld steken in de muzikale ontwikkeling van onze leerlingen. Han Kullberg Nieuws uit unit 2 De eerste periode in het nieuwe schooljaar zit er op. Voor leerjaar 3 betekende dit dat de 2 jarige schoolexamenperiode is aangebroken; toetsen uit het PTA met een bepaald gewicht, praktische opdrachten, handelingsdelen bij LO en ckv enz. Voor de leerlingen die in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg zitten betekent dat veel meer praktijkuren volgen en voor de theoretische leerlingen 4 uren technologie op het rooster. Het was even wennen maar de meeste leerlingen zitten nu al in het ritme. Tot nu toe zijn er voor de derdejaars 2 ouderavonden geweest, één voor het programma van toetsing en afsluiting en een ouderavond waarin loopbaanoriëntatie(lob) centraal stond. Deze loopbaanoriëntatie is belangrijk in de bovenbouw, immers de leerlingen werken naar hun diploma en gaan daarna naar een vervolgopleiding. Het vmbo is voorbereidend en daarna volgt voor veel leerlingen het middelbaar beroeps-onderwijs. Dit is de beroepsopleiding die echt opleidt voor een beroep,

17 17 dus is het heel belangrijk dat de leerlingen bewust hun keuzes maken en de goede, bij hen passende opleiding kiezen. Voor theoretische leerlingen kan deze keuze nog uitgesteld worden als na het behalen van het vmbo-t diploma, onder bepaalde voorwaarden, kiezen voor de havo. De ouderavonden zijn heel goed bezocht door ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Dat vinden wij fijn, dat geeft belangstelling en betrokkenheid van ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen aan. Uit ervaring weten wij dat een positieve samenwerking tussen leerling, ouder(s), verzorger(s) en de school vaak een goede basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Onze examenkandidaten zijn prima op stoom! Voor de beroepsgerichte leerwegen begint het praktijkexamen op 27 maart De theoretische vakken volgen half mei. Dat lijkt nog ver, maar schijn bedriegt. Zet hem op allemaal. De 1 e periode hebben jullie al achter de rug en nog maar 2 periodes te gaan. Mw. H. Beenen en mw. J. Meijer Nieuws uit de havo/vwo kolom van het Linde College Er staat dit jaar veel op onze beleidsagenda. Een greep hieruit. Binnen de unit zijn we aan het nadenken over ons excursiebeleid. We merken dat het voor veel ouders steeds moeilijker wordt de eindjes aan elkaar te knopen. Welke financiële bijdrage mag je nog aan ouders vragen als het gaat om deelname aan meerdaagse excursies? Er is een opzet gemaakt ons aanbod meer te stroomlijnen en er zijn ideeën om te komen tot een soort spaarplan. 16 december a.s. gaan we dit voorlopige plan bespreken met de klankbordgroep van ouders. Zij zijn direct betrokken en wij zijn benieuwd naar hun mening. Geen misverstand, wij blijven er veel waarde aan hechten dat leerlingen de mogelijkheid krijgen deel te kunnen nemen aan meerdaagse buitenlandexcursies of uitwisselingen. Het vormende aspect vinden we belangrijk, maar het moet misschien een tandje minder. Een absoluut speerpunt in ons beleid dit jaar is de uitwerkingen van de plannen rond de doorlopende leerlijn van klas 1 t/m 5 (6). Over die plannen hebben wij u in de vorige Leilinde uitvoerig geïnformeerd. Wat is op dit moment de stand van zaken? De homogene brugklassen zijn inmiddels doorgevoerd en het ziet er naar uit dat steeds meer leerlingen direct op de goede plek zitten en aan hun succeservaringen kunnen werken. Ook in het derde leerjaar merken we nu al dat leerlingen beter

18 18 kunnen aanhaken. Dat schept veel rust en komt de kwaliteit van het lesgeven ten goede. Een ander onderdeel van deze plannen is de invoering van het zogeheten programma van toetsing in klas 1 t/m 3 (PT). Waarom is dit zo belangrijk? In de eerste plaats voor de leerlingen. Zij hebben hiermee een goede inzage van het aantal toetsen in het schooljaar. Echt plannen daarmee kunnen ze nog niet, omdat het nog geen toetsrooster is. Wel kunnen ze beter inschatten hoeveel kansen er nog zijn de resultaten per vak te verbeteren. Voor de ouders is dit PT van belang omdat in het algemene deel o.a. de spelregels zijn samengevat rond beoordeling en recht op inzage. Dit laatste punt was ook het afgelopen jaar weer veelvuldig onderwerp van gesprek. Door deze eenduidige wijze van communiceren -ook naar de collega s - hopen we hieraan een definitief einde te hebben gemaakt. Er zijn nog twee andere belangrijke ontwikkelingen die we hier willen noemen. In de eerste plaats het rekenbeleid. De overheid vindt dat het rekenniveau omhoog moet. Onze werkgroep rekenbeleid heeft een plan van aanpak gemaakt en dat wordt nu volop uitgevoerd. Ondanks het feit dat diezelfde overheid nog een rookgordijn trekt over de werkelijke betekenis van dit cijfer op de uiteindelijke eindlijst, adviseren wij onze leerlingen hier wel stevig mee aan de gang te gaan. Via het digitale programma Got it zijn er oefenmogelijkheden genoeg. Behalve veel aandacht voor rekenen wordt er nu ook meer aandacht gevraagd voor taal. Het cijfer daarvan blijft deel uit maken van het vak Nederlands. Heel erg belangrijk voor leerlingen is dat ze meer lezen. Wij willen hen stimuleren en vragen u dit ook te doen. Het loopt nog niet zoals we willen, maar we verplichten de leerlingen altijd een leesboek bij zich te hebben. Als er een les uitvalt en er ligt geen vervangende opdracht van de afwezige docent dan kunnen de leerlingen dat uur besteden aan lezen. Het mes snijdt aan twee kanten: het is een zinvolle invulling van deze lestijd, zowel voor de leerling als de waarnemend docent. Blijf ons goed volgen. We willen ons graag permanent verbeteren en daarbij hebben wij ook uw feedback nodig. Heeft u kritiek of opbouwende tips? Schroom niet ons te benaderen. Rob Bruntink en Ids Worst

19 19 Nieuws van het decanaat havo en vwo Eindexamenklassen havo-5 en vwo-6 Alle eindexamenkandidaten havo en vwo hebben inmiddels een of twee gesprekken gehad met de decaan over de keuze van hun vervolgopleiding. Opvallend was dat veel leerlingen zich al behoorlijk goed georiënteerd hebben op hun toekomstige studie. Natuurlijk zijn er nog veel twijfels. In de loop van dit studiejaar praten de leerlingen, individueel of in groepjes, een aantal keren met de decaan over wat hen mee- of tegenvalt aan die studiekeuze. We letten daarbij goed op motivatie, getalenteerdheid, haalbaarheid, instroomeisen en op alles wat een goed vervolgtraject kan bevorderen. Ook de kwaliteit van de opleidingen komt aan bod, alsmede de kansen op de arbeidsmarkt e.d. Het valt op dat steeds meer ouders samen met hun kind op school willen praten over de mogelijke studiekeuze van hun zoon of dochter. Schroomt u niet om eventueel telefonisch een afspraak te maken met de decaan. U kent uw eigen kind het beste. Wij hebben de expertise in huis om goed te adviseren. Samen leerling, ouders en school komen we er vast en zeker uit. Het bezoeken van de open dagen of meeloopdagen van de HBO-instellingen en universiteiten in den lande is ook een prima manier om kennis te maken met het vervolgonderwijs. Dergelijke bezoekjes (ook door ouders!) bevelen wij van harte aan. Alle leerlingen hebben een overzicht van dit soort voorlichtingsactiviteiten via de webistes en Vraagt u er eens naar. En raadpleeg ook eens het tijdschrift TKMST dat elke twee maanden verschijnt.

20 20 Alle examenkandidaten krijgen het mee naar huis. Trouwens, Qompas Studiekeuze, waarvan al onze examenkandidaten een licentie hebben, bereidt via een studiekeuzeen competentietest heel goed voor op het kiezen van een vervolgopleiding. Juiste studiekeuze stimuleren Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Beter voorbereid een studie kiezen Vanaf 1 mei 2014 kunnen aankomende studenten beter voorbereid een studie kiezen met een studiebijsluiter. Nu rondt 1 op de 3 studenten het eerste jaar niet af of loopt vertraging op door te wisselen van studie. Instellingen voor hoger onderwijs gaan studenten informeren over hoe ze een studie succesvol kunnen afronden en over de kansen op een baan na hun studie. Studiekeuze veranderen Wil de student een andere studie kiezen dan waarvoor hij zich heeft ingeschreven? Dit kan tot 1 september. Dit recht (het toelatingsrecht) geldt niet voor studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden. Voor studenten die zich te laat hebben aangemeld beslist de opleiding over toelating. Plannen stelsel studiefinanciering Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar De masterfase is voor de huidige lichting nog te ver weg om er hier uitgebreid op in te gaan. invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar Ook het komende studiejaar nog niet van toepassing. Het kan wel een reden zijn om dit jaar extra je best te doen om een diploma te behalen en per 1 september 2014 met een studie in het hoger onderwijs te beginnen. Het leenstelsel is alleen van toepassing op de zogenaamde basisbeurs en niet op de aanvullende beurs die ouders/studenten krijgen in het geval het ouderlijk inkomen niet toereikend is. U moet dan denken aan een belastbaar inkomen beneden ongeveer euro. Ouders die meer dan ongeveer euro verdienen moeten geheel in de studie van hun kinderen bijdragen (en krijgen dus geen aanvullende beurs). In plaats van de aanvullende beurs kan er wel geld geleend worden.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 - directiebron@stichtingvco.nl - www.debronharderwijk.nl Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol CBS DE BRON, EEN SCHOOL MET MEERWAARDE. Steeds

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein Pestprotocol Basisschool Kerensheide Stein Schooljaar 2016-2017 1 THEORETISCHE VERANTWOORDING Doelstelling: Wij, leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Kerensheide, streven naar een pestvrije

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

OSG HENGELO. pestprotocol

OSG HENGELO. pestprotocol OSG HENGELO pestprotocol pestprotocol Intentieverklaring Het antipestprotocol is een officieel document opgesteld door het bevoegd gezag. Met deze intentieverklaring neemt de school duidelijk stelling

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Kennismakingsavond 4 havo

Kennismakingsavond 4 havo Kennismakingsavond 4 havo Mentoren: Judith Scheepers Margriet van Zwam Christina Sanchez Lizzy Bos E-mail: j.scheepers@lyceumelst.nl m.vanzwam@lyceumelst.nl c.sanchez@lyceumelst.nl l.bos@lyceumelst.nl

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker).

Door wie? - Henk den Ouden (zorgcoördinator) en Corine Lagendijk (schoolmaatschappelijk werker). Bijlage Pestprotocol Wat is het? - Een protocol met uitleg, regels en afspraken die leiden tot een veilige schoolomgeving waarin pestgedrag wordt tegengegaan. Dit is belangrijk gezien gepest worden één

Nadere informatie

Ouder informatieavond V5 13 sept 2016

Ouder informatieavond V5 13 sept 2016 Ouder informatieavond V5 13 sept 2016 WELKOM Indeling avond 19.00u 19.40u -Plenair Dhr. Sliphorst visie VWO en invoering CT Mw. Hol Wat maakt V5 bijzonder? Dhr. Kesselring decanaat Mw. Boamfa - decanaat

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

Beslis zelf over je toekomst!

Beslis zelf over je toekomst! Beslis zelf over je toekomst! Is deze folder voor jou? Elk jaar komen vele jongeren van school met een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma. Behoor jij bij deze groep? Dan is deze folder niet voor jou bestemd.

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 Inhoudsopgave Colofon 3 Dag tegen het pesten 4 Highlights 4 Pesten gebeurt in mijn klas het meest met 5 Welke uitspraak

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Onderzoek Geweldsfilmpjes

Onderzoek Geweldsfilmpjes Onderzoek Geweldsfilmpjes 21 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 14 april tot en met 20 april 2015, deden 1.165 jongeren mee. De uitslag is na weging representatief voor

Nadere informatie

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH Mavo Schiebroek Een kleine school met 325 leerlingen Mavo/mbo en pre-havo (mavo/havo) in de brugklas Duidelijke regels en afspraken Jezelf

Nadere informatie

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 Wil je iets meer vertellen over het pesten? Ik werd vanaf de brugklas gepest op de middelbare school. De leraren wisten het, ze

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. Anneke de Knegt Jeugdverpleegkundige 30-9-2014

Jeugdgezondheidszorg. Anneke de Knegt Jeugdverpleegkundige 30-9-2014 Jeugdgezondheidszorg Anneke de Knegt Jeugdverpleegkundige 30-9-2014 JGZ op school Wij zien uw kind op 2 momenten VMBO: 1 e en 3 e klas HAVO/VWO: 2 e en 4 e klas vragenlijst Bij eerste contact: lengte en

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8)

Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) Het Mozaïek-kinderprotocol tegen pesten (voor kinderen van groep 3 t/m 8) 1. Wat is pesten: Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons op Het Mozaïek. Het is een probleem dat wij niet willen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR Sint-Janslyceum s-hertogenbosch 1: Vooraf Op het Sint-Janslyceum zien we graag dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Dat betekent: - mensen in hun waarde laten - mensen

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Ouderbulletin SG De Triade

Ouderbulletin SG De Triade Ouderbulletin SG De Triade Jaargang 2015-2016 nummer 2 Wij doen normaal Hiernaast ziet u een kleine afbeelding van één van de vier soorten posters die we binnenkort op diverse plaatsen in de openbare ruimten

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Bijlage. Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you

Bijlage. Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you Bijlage Onderdeel van Docentenhandleiding It s up to you Inhoud Locaties in de klas Deel II pagina 2 Welke keuzes heb je gemaakt Deel II pagina 8 Gedragscodes maken Deel IV pagina 14 Gedragscodes maken

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE. Informatieboekje. havo/vwo

LOOPBAANORIËNTATIE. Informatieboekje. havo/vwo LOOPBAANORIËNTATIE Informatieboekje havo/vwo Inleiding Voor je ligt het informatieboekje voor het vak loopbaan oriëntatie. Doel van dit vak is om elke leerling voor te bereiden op het maken van een goede

Nadere informatie

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen Informatie boekje MSN & Hyves voor jongeren van behandelgroepen 24 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 MSN 4 1.1. Wat is MSN? 4 Dit informatieboekje is ontwikkeld door: Manon van de Linde & Chrissy Pijnenburg

Nadere informatie

Uw kind en Sociale Media. Woensdag 10 september 2014

Uw kind en Sociale Media. Woensdag 10 september 2014 Uw kind en Sociale Media Woensdag 10 september 2014 Even voorstellen Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar (oudervoorlichting, adviesgesprekken, docententrainingen & gastlessen) 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding LOB De weg naar een vervolgopleiding 1 Qompas Studeren Lesbrief 2015 2016, de online gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Qompas StudieKeuze http://studiekeuze.qompas.nl De online

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Kernwaarden Almere College Dronten 3 2. Pesten wat is dat? 4 3. Signalen bij pesten 5 4. Het vijf sporen beleid van het Almere College

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie