Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 2002-2005"

Transcriptie

1 Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag Stichting Contusio Cerebri Fonds p/a Hersenstichting Nederland Postbus CD 's-gravenhage giro KvK Utrecht

2 Inhoud 1 Algemeen Reden van bestaan Stichting CCFonds Geschiedenis van Stichting CCFonds Doelen van Stichting CCFonds Statuten (artikel 2) Wat is een contusio cerebri? Organisatie 3 2 Voorlichting Boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde 2 e druk februari Folders 'Hersenschudding en Hersenkneuzing' 'Hersenkneuzing... en dan?' Website In de media: tentoonstelling KB, tv en tijdschrift/vakblad In de media: de schrijvende pers Medici en het boek 'Hersenkneuzing' Lotgenoten over het boek 'Hersenkneuzing' Symposia, congressen, lezingen Het Engelse manuscript: 'My live after Brain Injury' 8 3 Ontwikkelingsprojecten en activiteiten Samenwerking 13 5 Werving van steun, materieel en immaterieel 14 6 Financieel overzicht Stichting CCF Balans Staat van baten en lasten over 1 januari december Goede-doelenkeurmerk Accountantsverklaring 16 7 Plannen 2006 e.v. 17 Bijlage 1 Button: Statistiek met betrekking tot bezoekers 18 Bijlage 2 Medische begrippen 19 Bijlage 3 Downloadmogelijkheden 20 Bijlage 4 Publicaties 21

3 1 Algemeen 1.1 Reden van bestaan Stichting CCFonds De gevolgen van traumatisch hersenletsel blijven nog vrijwel onbehandeld in onze gezondheidszorg. Met name hersenkneuzing is een 'witte vlek'. De Stichting Contusio Cerebri Fonds werd door Andrea Willemsen op 30 november 1998 opgericht om daar verandering in te brengen. Andrea Willemsen is auteur van het boek Hersenkneuzing dat in 1999 werd uitgegeven door Uitgeverij De Geus te Breda en werd herdrukt in Contusio Cerebri is de wetenschappelijke benaming voor hersenkneuzing, een traumatisch hersenletsel. Zo'n mensen in ons land lijden aan een vorm van hersenletsel, veelal verkeersslachtoffers. Van alle Nederlanders krijgt twintig procent direct of indirect met hersenletsel te maken. Het aantal contusio-cerebripatiënten is niet exact bekend, wel dat er jaarlijks bijkomen. Contusio Cerebri is een onzichtbare aandoening. Er zijn bovendien geen medicijnen voor. Vergelijk het met gelei die losjes in een potje gevangen zit. Telkens als er tegen het potje wordt geslagen of ermee geschud, trekt de gelei zich samen en zet weer uit. Onze hersenen doen hetzelfde als we een dreun tegen onze schedel krijgen. Hierdoor kunnen haarscheurtjes ontstaan die de zenuwen beschadigen. Storingen in ons geheugen, onze concentratie en coördinatie zijn het gevolg. Ook emotioneel kan contusio cerebri grote schade aanrichten: mensen zijn niet meer zichzelf, kunnen niet meer omgaan met stress. Karakters kunnen veranderen, met alle gevolgen voor de (gezins)omgeving. 1.2 Geschiedenis van Stichting CCFonds Als je van het ene op het andere ogenblik met het fenomeen hersenkneuzing wordt geconfronteerd dan staat niet alleen je adem stil, maar je hele wereld staat gedurende kortere of langere tijd letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Dat overkwam ook Andrea Willemsen. In 1990 maakte zij met haar man een fietstochtje toen ze door een tegemoetkomende brommer werd aangereden. Een zware hersenschudding, luidde de eerste diagnose. Maar 15 jaar later wordt ze nog altijd ernstig in haar functioneren belemmerd. Als ervaringsdeskundige en om anderen die hetzelfde overkwam te helpen, schreef zij het boek Hersenkneuzing, dat als literair essay in 1999 in gebonden vorm verscheen bij Uitgeverij De Geus. Kort daarvoor, om precies te zijn op 30 november 1998, richtte Andrea Willemsen de Stichting CCFonds op. Op 13 maart 1999 vond een symposium over hersenkneuzing plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van de overhandiging door de voorzitter van de Stichting CCFonds aan mr. Pieter van Vollenhoven. Sinds oktober 2001 beschikt de Stichting CCFonds over een website De Redactie Website ziet naast het leeswerk toe op het Forum en beantwoordt de binnenkomende e- mails op Augustus 2004 verzocht Uitgeverij De Geus te Breda om het boek Hersenkneuzing van Andrea Willemsen, dat inmiddels uitverkocht was, in een geactualiseerde herdruk uit te geven en wel in februari Doelen van Stichting CCFonds De Stichting Contusio Cerebri Fonds is een semi-wetenschappelijke stichting. De stichting wil bereiken dat er onderzoek wordt verricht en er gerichte beleidsmaatregelen worden getroffen. 2

4 (Verkeers)slachtoffers met een hersenkneuzing moeten snel de juiste behandeling krijgen en daarvoor naar de geijkte kanalen gestuurd worden. De Stichting Contusio Cerebri Fonds richt zich op de acute fase (de eerste achtenveertig uur) na het ontstaan van het letsel. Er moet een hulpsysteem komen, gevormd uit de verschillende takken van de wetenschap. Dat systeem moet in de acute fase voortaan direct in actie komen. Daarmee wordt ook het algemene doel van de stichting duidelijk: 'het met name in de acute fase geven van informatie en steun aan (aangereden) bewusteloos geraakte (verkeers)slachtoffers met de diagnose hersenkneuzing en aan hun naasten'.! 1.4 Statuten (artikel 2) Oprichting CCFonds 30 november Doel: De stichting heeft ten doel het verrichten van onderzoek, het geven van voorlichting en praktische steun met betrekking tot traumatische hersenletsel (hersenschudding en hersenkneuzing), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords. 1.5 Wat is een contusio cerebri? "Een contusio cerebri is de algemene term voor beschadiging van de hersenen door een ongeval. Men kent ze in verschillende sterkte van de lichte 'hersenkneuzingen' (zonder blijvende verschijnselen zijn dat de hersenschuddingen) tot de ernstige 'hersenkneuzingen'. In tegenstelling tot de ernstige hersenbeschadigingen die in het verleden veel aandacht kregen en nog krijgen, vooral in verband met verkeersongevallen, is de aandacht voor de matige vormen van deze traumatische hersenbeschadiging verhoudingsgewijs gering. En toch ondervindt een belangrijk deel van de mensen die een contusio krijgen daardoor langdurige klachten en handicaps. En dat zijn er toch meer dan per jaar", schrijft Minderhoud, medisch adviseur CCFonds. (bron: Minderhoud, J.M. op 2001)!! 1.6 Organisatie Beschermheerschap Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, beschermheer Bestuur en adviseurs "De Stichting Contusio Cerebri is een semi-wetenschappelijke stichting. Dus geen patiëntenvereniging, omdat het simpelweg aan de menskracht ontbreekt". (bron: brochure CCFonds) Het CCFonds-bestuur is samengesteld uit niet-lotgenoten. De voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop was werkzaam in het organisatie-advieswerk, de politiek D66, het bankwezen, executive-search en is nu als directeur-bestuurder verbonden aan het Wooninvesteringsfonds te Hilversum. De penningmeester Mr. Bob A.M. Cordemeyer is advocaat (en procureur) van Cordemeyer & Slager advocaten te Haarlem, gespecialiseerd in automatiseringsrecht. Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking is als adviseur verbonden aan het bestuur. Naast parttimehoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij managing vennoot van Holland Consulting Group te Amsterdam. 3

5 De medisch adviseur Prof. dr. Jan M. Minderhoud, is emeritus-hoogleraar Neurologie aan het Academisch Ziekenhuis Groningen met specialisatie traumatische hersenletsels. Hij was in de zeventiger jaren betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van zware en lichte traumatisch hersenletsels. In de daarna volgende decennia publiceerde hij in boeken en wetenschappelijke tijdschriften over neurologische, neuropsychologische en sociale gevolgen van hersenschudding, lichtere en ernstige traumatische hersenletsels, coma en persistent vegetative state. In 2003 volgde de herdruk van zijn boek: 'Traumatische hersenletsels', Bohn Stafleu (zie ook Button: 'Wetenschappers aan het woord') (Onbezoldigd) beleidssecretaris Mevrouw drs. Andrea M.A. Willemsen, ervaringsdeskundige. Comité van Aanbeveling Prof. drs. J.B.M. Edelman Bos, emeritus hoogleraar Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Geneeskunde; Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Mevrouw A.M. Feilzer-August de Meijer, redacteur Godfried Bomans-uitgaven. Drs. J.W.L. Kruyt, oud-directeur Twynstra Group of managers en consultants; thans commissaris bij Twynstra Group of managers en Consultants. Mevrouw drs. A.M.A. Meijs, psychiater, lid Raad van Bestuur Medisch Centrum Alkmaar. H. Rootliep, oud-voorzitter Raad van Bestuur Neddloyd; oud-voorzitter Kamer van Koophandel Utrecht. Prof. dr. B. Smalhout, specialist voor anesthesiologie, endoscopie en luchtwegenproblemen; columnist bij het dagblad De Telegraaf. K.D. Waagenaar, algemeen directeur W&S Transition- en Interimmanagement. Mevrouw drs. M. Wolters-Schweitzer, oud-directeur Nederlands Centrum Hersenletsel. Sinds januari 2005 is het NCH opgegaan in de Stichting Centra voor Consultatie en Expertise Nederland (CCEN). 4

6 2 Voorlichting Er is een reeks van activiteiten ondernomen die het fenomeen hersenkneuzing onder een breder publiek hebben gebracht. 2.1 Boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde 2 e druk februari Folders 'Hersenschudding en Hersenkneuzing' Is een uitgave van Hersenstichting Nederland, in samenwerking met Prof. dr. J.M. Minderhoud, medisch adviseur CCFonds. Niet alleen door contusiopatiënten (en hun familie) maar ook door studenten wordt deze folder bij Hersenstichting Nederland regelmatig aangevraagd 'Hersenkneuzing... en dan?' Van de aanvankelijke oplage van exemplaren van de Brochure 'Hersenkneuzing en dan?', een uitgave van het CCFonds in najaar 2000, zijn er nog een kleine 500 in voorraad. Op diverse symposia o.a. van Neuropsychologie Groningen waren deze folders aanwezig. De brochure 'Hersenkneuzing...en dan?' is integraal te downloaden bij Button: 'Welkom/Actualiteiten/Te downloaden documenten'. 2.3 Website Sinds oktober 2001 beschikt de Stichting CCFonds over een website onder redactie van de Redactie Website bestaande uit Andrea Willemsen, Maggie Oattes en webmaster Eef Span. In februari 2003 werd er door de Redactie van AVROgezondheidsplein op hun site een link gemaakt bij 'H' van Hersenschudding met In 2003 kwam Dieuwke van Esveld-Plugge de redactie versterken met het afnemen van diverse interviews bij een tiental lotgenoten. (Button: Het boek 'Hersenkneuzing'/Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ) De website heeft zich in de loop der jaren met diverse nieuwe buttons uitgebreid: Naar aanleiding van het boekje 'NAH Informatie voor de huisarts', 1999 van het NCH ontstonden de Buttons: 'Huisarts-in-opleiding' en 'Behandeling'. Naar aanleiding van een tv-uitzending op 15 augustus 2005 bij BNN: 'Je zal het maar hebben' over o.a. hersenkneuzing ontstond de nieuwe Button: 'Jongeren'. 5

7 Wetenschap Het artikel: 'Rouw bij Niet-Aangeboren Hersenletsel: een verwaarloosde dimensie' van Prof. dr. J. van den Bout, Universiteit Utrecht heeft de Redactie Website ontvangen maar nog niet kunnen plaatsen De bespreking van het proefschrift 'Mild to moderate head injury: long-term outcome and prognostic factors' van de neuroloog dr. Van der Naalt door referent dr. J.A. Leusink, anesthesioloog-intensivist is een recente aanwinst (Button: 'Wetenschap/Wetenschappers aan het woord') Het forum op is er primair voor lotgenoten. Redactie Website houdt de inhoud ervan in de gaten. Reageren er mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) met bijvoorbeeld een andere hersenaandoening zoals een beroerte of cva dan worden zij vriendelijk doorverwezen naar de Patiëntenvereniging Cerebraal of Hersenstichting Nederland. Verzoeken van journalisten of studenten voor het werven van mensen met een hersenkneuzing die mee willen werken aan een interview, een artikel enz. kunnen altijd op het Forum geplaatst worden. De s met juridische en sociale vragen over o.a. Sociale Zekerheid/WAO die binnenkomen bij worden altijd doorgestuurd naar de Juridische Adviescommissie of naar de Werkgroep Sociale Zekerheid/WAO, beide maken deel uit van Patiëntenvereniging Cerebraal. Sinds 2005 is deze informatie met alle telefoonnummers en nummers echter ook te vinden op bij Button: 'Jongeren/Juridische en sociale vragen'. De website functioneert inmiddels als een virtueel kenniscentrum met een toenemend aantal bezoekers. (zie Bijlage 1: Statistiek met betrekking tot bezoekers op en Bijlage 3: Downloadmogelijkheden) In de media: tentoonstelling KB, tv en tijdschrift/vakblad a Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek en (nog) een recensie over het boek 'Hersenkneuzing' b TV en Tijdsschrift/Vakblad met informatie over hersenkneuzing In 1999 was het boek 'Hersenkneuzing', prominent aanwezig op de tentoonstelling van het 25-jarig Depot van Nederlandse Publicaties: '...en Toch gebeurde het ', die gehouden werd in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. Het boek wordt tevens besproken in de bij de tentoonstelling behorende Catalogus die te downloaden is via het depot van de KB. (zie Bijlage 4, nr. 1) In maart 2004 besprak Prof. dr. Paul A.T.M. Eling het boek 'Hersenkneuzing', 1999 in de 'Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie'. Bas Kooman schreef het artikel 'Smartengeld', in ANWB: Kampioen, 5 mei 2003, blz. 82 t/m 85 waarin een casus stond over hersenkneuzing met in een apart kader de vermelding: In 2004 besteedde BNN in het programma: 'Je zult het maar hebben' aandacht aan het fenomeen hersenkneuzing. Bij de casusbeschrijving op hun site wordt ook vermeld: 6

8 2.3.2 In de media: de schrijvende pers Interviews en recensies over het boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde herdruk februari 2005 Overzicht van boekbesprekingen en interviews uit diverse (dag)bladen, (vak)tijdschriften, nieuwsbrieven, radio en tv. In Nederland en België over de 2 e druk van het boek 'Hersenkneuzing' van Andrea Willemsen, Uitgeverij De Geus 2005, ISBN Recensie(s) Nederland: Biltse en Bilthovense Courant, weekblad, 8 juni Achmea Health, nr. 3, zomer 2005, Rubriek: Goedboek: 'Voor in de koffer' door Karen Feenstra w.o. Krajeiceks 'Harde ballen' (sport) en 'Hersenkneuzing' (overleven). Recensie(s) België: Handiscoop, Maandelijks tijdschrift over handicap en inclusie, mei Interviews België: Goed Gevoel, juli 2005, blz. 96 t/m 98. Tekst Evy van der Linden. Knack Weekend, 18 t/m 24 mei 2005, blz. 70 t/m 76. Tekst Linda Asselbergs Medici en het boek 'Hersenkneuzing' 2005 Bericht in: 'De Huisarts' In samenwerking met Uitgeverij De Geus te Breda schenkt 'De Huisarts', het tijdschrift van de Landelijke Huisartsenvereniging in België, 20 exemplaren weg van de tweede geactualiseerde druk van het boek 'Hersenkneuzing' van Andrea Willemsen. Bron: 'De Huisarts', 6 oktober Lotgenoten over het boek 'Hersenkneuzing' 2005 Naast enkele brieven kwamen er s binnen zowel uit Nederland als uit België. De 'lotgenoten' tonen zich uiterst dankbaar voor het geactualiseerde boek dat hen veel (h)erkenning en moed geeft om 'gewoon' hun leventje weer op te pakken maar dan wel met steun van de revalidatiearts en een revalidatie- of neuropsycholoog. Vanuit België werden door verwijzing van de huisarts contusiopatiënten voor behandeling doorverwezen naar de Nederlandse revalidatiecentra (zie ook Button: Het boek Hersenkneuzing 2005). 2.4 Symposia, congressen, lezingen In alle verslagjaren (behalve in 2005) is er in de oktobermaand door het bestuur met een zelfstandige CCFonds-stand deelgenomen aan de Jaarlijkse Publieksmarkt van Hersenstichting Nederland (HsN), Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht. Tot op heden werd de stand voorbereid door de secretaris, de beleidssecretaris en een adviseur van het CCFonds en afwisselend beheerd door de bestuursleden in samenwerking met een vrijwilligster. Tot en met 2003 werd er in de CCFonds-stand een PowerPoint-presentatie gehouden. In 2004 voor het eerst zonder PowerPoint-presentatie, berichten de standbeheerders dat het aantal bezoekers aan de CCFonds-stand minimaal was. Hetgeen erop wijst dat de boodschap van de Stichting CCFonds op dit medium is aangekomen. Op 17 juni 2002 bezoekt Mr. Marcel Prop het symposium te 's-gravenhage dat de afsluiting markeert van Hersenwerk Vaak krijgen kleine (patiënten)organisaties zoals bijvoorbeeld het CCFonds dat zich uitsluitend concentreert op traumatische hersenletsels, organisatorisch moeilijk een voet tussen de deur van de gezondheidszorg. Hersenwerk 2002 was bedoeld om zeker ook de kleinere patiëntengroeperingen een stem te geven. Vanaf 2003 heeft de Hersenstichting dit belangrijke werk overgenomen. 7

9 Op 5 februari 2003 vond de Themabijeenkomst 'Richtlijnen' plaats, georganiseerd door de Hersenstichting. Centraal stonden richtlijnen en protocollen in de gezondheidszorg. Mr. Marcel M. A. Prop en Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking namen respectievelijk als voorzitter en adviseur deel aan deze themabijeenkomst. "Want goede richtlijnen zijn gebaseerd op zowel patiëntenervaringen als wetenschappelijke bewijzen voor de beste behandeling, ofwel 'evidence based medicine'. Maar ook de overheid, apotheker, farmaceut, verzekeraar en beroepsgroep willen invloed uitoefenen bij de opstelling van richtlijnen. Zeker bij chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hersenkneuzing, is het wenselijk dat de ervaringen van de patiënt, die het dagelijks leven continu met de aandoening kampt, meetellen in de richtlijn. Dr. Peter Rosier van het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, moedigde de patiëntenorganisaties aan om nieuwe richtlijnen bij het CBO uit te zetten. Een belangrijke taak van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het maken van richtlijnen, die overigens 'standaarden' worden genoemd, aldus Loes Pijnenborg, huisarts en beleidsmedewerker van het NHG". (Bron: 'Richtlijnen tussen geneeskunst en geneeskunde', Hersen Magazine, nummer 2, mei 2003) Naar aanleiding van het artikel 'Smartengeld' dat op 5 mei 2003 verscheen in Kampioen van de ANWB, vond de Redactie Website Mr. Jolanda I. van der Winden, LSA-letselschadespecialist bij Maet Advocaten te Amsterdam bereid om op de Jaarlijkse Publieksdag van de Hersenstichting op 9 oktober 2003 in de CCFonds-stand plaats te nemen en alle voorkomende vragen over smartengeld te beantwoorden. (zie Bijlage 4, nr. 8) De ANWB had een doos met Kampioens beschikbaar gesteld die gretig aftrek vonden. Lezing 'Hersenkneuzing...en dan?' voor de Rotary Wassenaar, door Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking, adviseur van het CCFonds. (september 2002) Het symposium 'Niet-aangeboren hersenletsel: specialismen belicht' op 13 september 2002 te 's-gravenhage ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het Nederlands Centrum Hersenletsel en het afscheid van directeur mevrouw Drs. M. Wolters werd (kort) bezocht door Andrea Willemsen, (onbezoldigd) beleidssecretaris en ervaringsdeskundige. Lezing 'Hersenkneuzing en dan?' voor de Kring van Psychologen, Baarn door Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking, adviseur van het CCFonds. (26 november 2003) Deelname van de voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop aan diverse bijeenkomsten georganiseerd door de Hersenstichting Nederland, Patiëntenvereniging Cerebraal, Whiplash Stichting Nederland, Werkgroep 'Richtlijnontwikkeling' onder leiding van de voorzitter drs. P.L. Hoenderdaal, arts. De laatste bijeenkomst werd samen bezocht met Prof. ir. drs. W.J Vrakking, adviseur. 2.5 Het Engelse manuscript: 'My live after Brain Injury' In de zomermaanden van 2003 zijn ongeveer dertig Engelse manuscripten met begeleidende brieven op CCFonds-postpapier verzonden naar diverse VIPS (o.a. Oprah), professionals (o.a. Oliver Sacks) en instellingen in de VS, gevolgd door een persoonlijk telefoongespek. Enkele manuscripten werden op aanraden van aardige VS-uitgevers verzonden naar uitgevers in GB. Beide acties liepen uit op aardige brieven maar helaas niet op bereidwillige uitgevers. Daarom besloot het bestuur van het CCFonds de Engelse vertaling van Dennis Bailey integraal op te plaatsen bij het Engelse vlaggetje. Voor een bedrag van 6 Euro krijgt men toegang tot het boek: 'My live after Brain Injury'. (zie Button: Het Engelse vlaggetje) 8

10 Dit blijkt tot op heden geen succesvolle inkomstenbron. Het heeft de sponsor TDX in Dordrecht heel wat ontwerpuren gekost, met uiteindelijk een teleurstellend financieel resultaat. 9

11 3 Ontwikkelingsprojecten en activiteiten Er zijn verschillende wegen waarlangs de Stichting Contusio Cerebri Fonds zich inzet om het fenomeen hersenkneuzing 'op de kaart' te krijgen en te houden. Gedurende de verslagperioden is er een forse prestatie geleverd aangaande de volgende projecten: a Project Website Het ontwikkelen van de voorlichtende website behoort inmiddels tot de hoofdactiviteit van het CCFonds. De oude site uit oktober 2001 is door de huidige hoofdsponsor TDX te Dordrecht volledig gerenoveerd en voorzien van een Forum voor lotgenoten (Button: Welkom/Forum) en vlaggetjes (Frans, Duits, Engels) enz. HCG te Amsterdam zorgt voor de materiële en technische ondersteuning. (zie Bijlage 1: Statistiek m.b.t. bezoekers op en Bijlage 4, nrs. 3, 4 en 5) De succesvolle website heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal (professionele) organisaties het initiatief nam om een link met te realiseren. Zoals bijvoorbeeld: Hersenstichting Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Neurofederatie *) Nederlands Centrum Hersenletsel, Achmea Health, AVROGezondheidsplein, BNN, Patiëntenvereniging Cerebraal, Vereniging Verkeersslachtoffers, Slachtofferhulp Nederland, Uitgeverij De Geus te Breda en de Belgische Comavereniging die ook contusiopatiënten onder zijn hoede heeft. (zie ook Button 'Links' op b! Project Traumamanagement Het ontwikkelen van het onderzoeksplan voor een landelijk model 'traumamanagement', tussen de patiënt en de diverse geledingen waarmee hij of zij (en eventuele naasten) te maken krijgt: ambulance, politie, ziekenhuis (eerste hulp, intensive care en later de verpleegafdeling), vervolgopvang (zoals huisarts en revalidatie). Zie c, d en e.! c Project Huisartsenstandaard 'Hersenschudding Plus' Het ontwikkelen van een plan van aanpak ten behoeve van een kaart (Standaard) 'Hersenschudding Plus' voor de huisartsen en van richtlijnen (voor de intramurale zorg). Op 2 mei 2002 is bij het CBO/NHG door de voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop een brief met een conceptprojectvoorstel ingediend ten behoeve van de, voorafgaande aan de standaard, te ontwikkelen intramurale richtlijn. Een huisarts en een traumatoloog-orthopedisch chirurg dachten met het voorstel mee. De projectmanager richtlijnen van het CBO was bereid een knelpuntenanalyse te ondersteunen mits de brief de problematiek duidelijk onderschrijft. Alle telefonische gesprekken met de afdelingsmanager-huisartsenstandaard en met de projectmanager richtlijnen werden (pro deo) gevoerd door drs. G. Suichies, oud-directeur RIAGG (zie ook 2.5 Symposia, congressen, lezingen: met name de themabijeenkomst 'Richtlijnen' op 4 februari 2003, georganiseerd door de Hersenstichting). d Project Korpsbeheerders Aan de Eindredactie van het 'Algemeen Politieblad' werd in april 2001 o.a. de tekst: 'Een hoogbejaarde voor halve dagen', aangeleverd ten behoeve van een interview of boekbespreking. Uit de briefwisseling in de vorige verslagperiode met alle Korpsbeheerders zijn de enkele acties voortgekomen. *) Dr. Gerard Boer is senior-onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam en secretaris van de Neurofederatie dat zich bezighoudt met neurowetenschappen. 10

12 - Politie Zuid Holland Zuid te Dordrecht In september 2002 werden er, na overleg met Redactie Website trainingen gegeven aan 950 politiemensen over contusio cerebri (hersenkneuzing) en commotio cerebri (hersenschudding) gegeven door het personeel van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid van de Politieregio Zuid- Holland-Zuid o.l.v. Docent IBT ZHZ, T.G. de Zoete. Diverse folders en flyers over hersenkneuzing vonden hun weg naar zowel het hoofd politie als het hoofd ambulancedienst ZHZ. e Project LSOP/IBP Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er contact gemaakt met de politie-opleidingen teneinde gezamenlijk de ontwikkeling van lesmateriaal op te pakken t.b.v. de e-leeromgeving van de politiebasisopleiding. Door Mr. Marcel M.A. Prop, voorzitter en Mr. Bob A.M. Cordemeyer, secretaris/penningmeester is er in 2002 heel wat tijd gestoken in het overleg met het hoofd Politieopleidingen LSOP of met een van haar vervangers. Dit resulteerde in het aanleveren van een casus Hersenkneuzing die vergezeld ging van een aantal kernbeslispunten. Daarna bloedde de aanvankelijke samenwerking dood: men vergat, met excuses, te reageren op het ingestuurde materiaal. Zodoende viel de 'politiekaart' in het water. f Project Public Relations Er is -in samenwerking met Uitgeverij De Geus- een PR-campagne in de media gevoerd met name naar aanleiding van het verschijnen van de geactualiseerde herdruk in febr van het boek 'Hersenkneuzing'. (zie ook hoofdstuk 2) Uitgeverij De Geus heeft in samenwerking met het Belgische tijdschrift 'De Huisarts' 10 exemplaren van de geactualiseerde herdruk van 'Hersenkneuzing' ter beschikking gesteld aan artsen. Van de 5000 brochures 'Hersenkneuzing... en dan', zijn er nog een kleine 500 over. Van de folder 'Hersenschudding en Hersenkneuzing', zijn bij de Hersenstichting Nederland 450 aanvragen binnengekomen. (bron: Jaarverslag 2004, Hersenstichting Nederland) g Projectregistratie Via contacten met o.a. SWOV en door het opsturen van het boek 'Hersenkneuzing' 2005 aan de heer ir. F. Wegman, directeur SWOV is de aandacht gevestigd op het fenomeen verkeersgewonden met een hersenkneuzing. Wat verkeer betreft is OBiN het enige instrument dat een overzicht geeft van de totale omvang van de verkeersonveiligheid in Nederland wat betreft letselongevallen. In een onlangs gepubliceerd rapport van OBiN is het jaarlijks aantal medisch behandelde verkeersslachtoffers geschat op Dat is aanzienlijk meer dan het aantal verkeersslachtoffers van letselongevallen dat we in de politieregistratie terugvinden (40.000). Het document geeft ook enkele andere jaarcijfers van verkeersongevallen. (Bron: SWOVschrift september 2003) Het rapport 'Ongevallen en Bewegen in Nederland, Kerncijfers voor beleid en onderzoek (zie en van Consument en Veiligheid). Voor Nederland maakt de SWOV de koppeling tussen de voornaamste gegevensbronnen: de Ongevallenregistratie van AVV (op website SWOV bij Kennisbank) en de landelijke Medische Registratie (LMR) van Prismant (op website Prismant). (Bron: SWOVschrift oktober 2005) De Politieregistratie is voor 50% compleet. Specifieke voertuigkenmerken als merk, type, bouwjaar en massa (ledig gewicht) van brom- en snorfietsen, die sinds september 2005 zijn voorzien van een kenteken, ontbreken echter nog. 11

13 (Bron: SWOVschrift oktober 2005) h Project Revalidatie/Neuropsychologie Het geplande Landelijke Congres: 'Hoofdbrekens' dat op initiatief van het Revalidatiecentrum Hoensbroek op vrijdag 22 november 2002 gehouden zou worden in het MECC te Maastricht, werd aanvankelijk verschoven naar 6 februari 2003 maar ging uiteindelijk wegens o.a. een financieringstekort niet door. De kennisverspreiding over de behandeling en begeleiding van patiënten met een Traumatisch Hersenletsel (hersenschudding en hersenkneuzing) kon hierdoor geen plaats vinden. De prominente rol die het CCFonds op die dag zou vervullen viel hierdoor in het water. i Project Fondsenwerving In dit verslag vindt u geen aanmeldingskaart om 'vriend' van het CCFonds te worden. De administratieve rompslomp trekt een te zware wissel op de beschikbare menskrachten van het CCFonds. De aardige vrienden van het CCFonds en alle andere betrokkenen die het Fonds een warm hart toedragen worden vriendelijk verzocht hun gift of donatie rechtstreeks over te maken op gironummer: j Project De via de website binnenkomende s van (familie van) (verkeers)slachtoffers met een hersenkneuzing en van professionals en studenten worden beantwoord door de Redactie Website. Indien nodig komen de antwoorden tot stand i.s.m. Prof. dr. Jan M. Minderhoud, medisch adviseur of met Mr. Bob A.M. Cordemeyer, secretaris/ penningmeester. Regelmatig wordt voor sociale en juridische vragen doorverwezen naar Patiëntenvereniging Cerebraal via Button: Jongeren/Sociale en juridische vragen. (zie ook 4. Samenwerking) k Project Publieksdag Hersenwerk Deelname met CCFonds-stand aan de jaarlijkse HsN-dag, behalve in Het aantal bezoekers aan de CCFonds-stand blijkt behoorlijk terug te lopen. Binnen dit medium blijkt de hersenkneuzingboodschap inmiddels aangekomen. (Zie ook 2.4 Symposia, congressen, lezingen) l Project Jaarverslag 2002 t/m dec Het onderhavige verslag produceren.! 12

14 4 Samenwerking Om haar doelen te bereiken is met verschillende (hersen)organisaties een vruchtbare samenwerking aangegaan: o.a. De Hersenstichting Nederland (zie o.a. publicaties/folder: Hersenschudding en Hersenkneuzing), met het Landelijk Coördinatie Punt NAH (tot dec. 2004), daarna 'omgedoopt' in het Nederlands Centrum Hersenletsel en de Patiëntenvereniging Cerebraal en Slachtofferhulp Nederland. De band met de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) blijkt onder meer uit de teksten die te vinden zijn op 7 maart 2005 werd het CCFonds ingeroepen door een officier van justitie van een arrondissementsparket met een vraag over contusio cerebri in een lopende rechtszaak. De professionals van het CCFonds gaven een dermate helder antwoord op de vragen dat de OvJ erg ingenomen was met het antwoord. De s met juridische en sociale vragen over o.a. Sociale Zekerheid/WAO die binnenkomen bij worden altijd doorgestuurd naar de Juridische Adviescommissie of naar de Werkgroep Sociale Zekerheid/WAO, beide maken deel uit van Patiëntenvereniging Cerebraal. Sinds 2005 is deze informatie met alle telefoonnummers en nummers echter ook te vinden op bij Button: 'Jongeren/Juridische en sociale vragen'. Hersenstichting Nederland heeft erin toegestemd dat het Postadres van de Stichting Contusio Cerebri Fonds sinds herfst 2005 luidt: Stichting Contusio Cerebri Fonds p/a Hersenstichting Nederland Postbus CD 's-gravenhage 13

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Bewust en met beleid bewegen

Bewust en met beleid bewegen periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar nr. 1 8e jaargang juli/augustus 2014 bewegen Interview: Bewust en met beleid bewegen Achtergrond: Lage rugklachten:

Nadere informatie

Instituut Asbestslachtoffers

Instituut Asbestslachtoffers Instituut Asbestslachtoffers Verslag over 2006 Instituut Asbestslachtoffers (IAS) Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt sinds 2000 tussen asbestslachtoffers en hun (ex) werkgevers om gezondheidsschade

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie Jaarverslag 2014 In de frontlinie Inhoud Voorwoord: in de frontlinie 1 Grensverleggend onderzoek 2 Waar de klappen vallen 4 Korte berichten 7 Zorg voor zeldzaam Slikken en stikken Richtlijn HMSN Spierziekten

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

PDS Belangenvereniging

PDS Belangenvereniging a b e i g PDS a r m S y n d r B e o l a n g e n v e D o m r r e n e i n g l k k i r P PDS Belangenvereniging Jaarverslag 2010 353282_COM_jaarbericht_PDSB.indd 1 04-03-11 13:21 Inhoudsopgave Titelblad 1

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

1 5e jaargang December 2011

1 5e jaargang December 2011 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn- en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 5e jaargang December 2011 Aandacht voor pijn geeft erkenning Nieuwe behandeling voor doorbraakpijn

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl Stichting Hersentumor.nl JAARVERSLAG 2012 Mei 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Algemene informatie 3 Over de Stichting 3.1 Doel van de Stichting 3.2 Visie, beleid en strategieën 3.3 Kerntaken 3.4 Juridische

Nadere informatie

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag.

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag. Jaargang 16, Nr. 1 Januari 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Gelukkig Nieuwjaar 2 Verslag Herdenking 3 Wist u? 5 Impresies herdenking: 1. Herdenking verkeersslachtoffers 6 2. Nationale herdenking

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie