Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 2002-2005"

Transcriptie

1 Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag Stichting Contusio Cerebri Fonds p/a Hersenstichting Nederland Postbus CD 's-gravenhage giro KvK Utrecht

2 Inhoud 1 Algemeen Reden van bestaan Stichting CCFonds Geschiedenis van Stichting CCFonds Doelen van Stichting CCFonds Statuten (artikel 2) Wat is een contusio cerebri? Organisatie 3 2 Voorlichting Boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde 2 e druk februari Folders 'Hersenschudding en Hersenkneuzing' 'Hersenkneuzing... en dan?' Website In de media: tentoonstelling KB, tv en tijdschrift/vakblad In de media: de schrijvende pers Medici en het boek 'Hersenkneuzing' Lotgenoten over het boek 'Hersenkneuzing' Symposia, congressen, lezingen Het Engelse manuscript: 'My live after Brain Injury' 8 3 Ontwikkelingsprojecten en activiteiten Samenwerking 13 5 Werving van steun, materieel en immaterieel 14 6 Financieel overzicht Stichting CCF Balans Staat van baten en lasten over 1 januari december Goede-doelenkeurmerk Accountantsverklaring 16 7 Plannen 2006 e.v. 17 Bijlage 1 Button: Statistiek met betrekking tot bezoekers 18 Bijlage 2 Medische begrippen 19 Bijlage 3 Downloadmogelijkheden 20 Bijlage 4 Publicaties 21

3 1 Algemeen 1.1 Reden van bestaan Stichting CCFonds De gevolgen van traumatisch hersenletsel blijven nog vrijwel onbehandeld in onze gezondheidszorg. Met name hersenkneuzing is een 'witte vlek'. De Stichting Contusio Cerebri Fonds werd door Andrea Willemsen op 30 november 1998 opgericht om daar verandering in te brengen. Andrea Willemsen is auteur van het boek Hersenkneuzing dat in 1999 werd uitgegeven door Uitgeverij De Geus te Breda en werd herdrukt in Contusio Cerebri is de wetenschappelijke benaming voor hersenkneuzing, een traumatisch hersenletsel. Zo'n mensen in ons land lijden aan een vorm van hersenletsel, veelal verkeersslachtoffers. Van alle Nederlanders krijgt twintig procent direct of indirect met hersenletsel te maken. Het aantal contusio-cerebripatiënten is niet exact bekend, wel dat er jaarlijks bijkomen. Contusio Cerebri is een onzichtbare aandoening. Er zijn bovendien geen medicijnen voor. Vergelijk het met gelei die losjes in een potje gevangen zit. Telkens als er tegen het potje wordt geslagen of ermee geschud, trekt de gelei zich samen en zet weer uit. Onze hersenen doen hetzelfde als we een dreun tegen onze schedel krijgen. Hierdoor kunnen haarscheurtjes ontstaan die de zenuwen beschadigen. Storingen in ons geheugen, onze concentratie en coördinatie zijn het gevolg. Ook emotioneel kan contusio cerebri grote schade aanrichten: mensen zijn niet meer zichzelf, kunnen niet meer omgaan met stress. Karakters kunnen veranderen, met alle gevolgen voor de (gezins)omgeving. 1.2 Geschiedenis van Stichting CCFonds Als je van het ene op het andere ogenblik met het fenomeen hersenkneuzing wordt geconfronteerd dan staat niet alleen je adem stil, maar je hele wereld staat gedurende kortere of langere tijd letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Dat overkwam ook Andrea Willemsen. In 1990 maakte zij met haar man een fietstochtje toen ze door een tegemoetkomende brommer werd aangereden. Een zware hersenschudding, luidde de eerste diagnose. Maar 15 jaar later wordt ze nog altijd ernstig in haar functioneren belemmerd. Als ervaringsdeskundige en om anderen die hetzelfde overkwam te helpen, schreef zij het boek Hersenkneuzing, dat als literair essay in 1999 in gebonden vorm verscheen bij Uitgeverij De Geus. Kort daarvoor, om precies te zijn op 30 november 1998, richtte Andrea Willemsen de Stichting CCFonds op. Op 13 maart 1999 vond een symposium over hersenkneuzing plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van de overhandiging door de voorzitter van de Stichting CCFonds aan mr. Pieter van Vollenhoven. Sinds oktober 2001 beschikt de Stichting CCFonds over een website De Redactie Website ziet naast het leeswerk toe op het Forum en beantwoordt de binnenkomende e- mails op Augustus 2004 verzocht Uitgeverij De Geus te Breda om het boek Hersenkneuzing van Andrea Willemsen, dat inmiddels uitverkocht was, in een geactualiseerde herdruk uit te geven en wel in februari Doelen van Stichting CCFonds De Stichting Contusio Cerebri Fonds is een semi-wetenschappelijke stichting. De stichting wil bereiken dat er onderzoek wordt verricht en er gerichte beleidsmaatregelen worden getroffen. 2

4 (Verkeers)slachtoffers met een hersenkneuzing moeten snel de juiste behandeling krijgen en daarvoor naar de geijkte kanalen gestuurd worden. De Stichting Contusio Cerebri Fonds richt zich op de acute fase (de eerste achtenveertig uur) na het ontstaan van het letsel. Er moet een hulpsysteem komen, gevormd uit de verschillende takken van de wetenschap. Dat systeem moet in de acute fase voortaan direct in actie komen. Daarmee wordt ook het algemene doel van de stichting duidelijk: 'het met name in de acute fase geven van informatie en steun aan (aangereden) bewusteloos geraakte (verkeers)slachtoffers met de diagnose hersenkneuzing en aan hun naasten'.! 1.4 Statuten (artikel 2) Oprichting CCFonds 30 november Doel: De stichting heeft ten doel het verrichten van onderzoek, het geven van voorlichting en praktische steun met betrekking tot traumatische hersenletsel (hersenschudding en hersenkneuzing), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords. 1.5 Wat is een contusio cerebri? "Een contusio cerebri is de algemene term voor beschadiging van de hersenen door een ongeval. Men kent ze in verschillende sterkte van de lichte 'hersenkneuzingen' (zonder blijvende verschijnselen zijn dat de hersenschuddingen) tot de ernstige 'hersenkneuzingen'. In tegenstelling tot de ernstige hersenbeschadigingen die in het verleden veel aandacht kregen en nog krijgen, vooral in verband met verkeersongevallen, is de aandacht voor de matige vormen van deze traumatische hersenbeschadiging verhoudingsgewijs gering. En toch ondervindt een belangrijk deel van de mensen die een contusio krijgen daardoor langdurige klachten en handicaps. En dat zijn er toch meer dan per jaar", schrijft Minderhoud, medisch adviseur CCFonds. (bron: Minderhoud, J.M. op 2001)!! 1.6 Organisatie Beschermheerschap Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, beschermheer Bestuur en adviseurs "De Stichting Contusio Cerebri is een semi-wetenschappelijke stichting. Dus geen patiëntenvereniging, omdat het simpelweg aan de menskracht ontbreekt". (bron: brochure CCFonds) Het CCFonds-bestuur is samengesteld uit niet-lotgenoten. De voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop was werkzaam in het organisatie-advieswerk, de politiek D66, het bankwezen, executive-search en is nu als directeur-bestuurder verbonden aan het Wooninvesteringsfonds te Hilversum. De penningmeester Mr. Bob A.M. Cordemeyer is advocaat (en procureur) van Cordemeyer & Slager advocaten te Haarlem, gespecialiseerd in automatiseringsrecht. Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking is als adviseur verbonden aan het bestuur. Naast parttimehoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij managing vennoot van Holland Consulting Group te Amsterdam. 3

5 De medisch adviseur Prof. dr. Jan M. Minderhoud, is emeritus-hoogleraar Neurologie aan het Academisch Ziekenhuis Groningen met specialisatie traumatische hersenletsels. Hij was in de zeventiger jaren betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van zware en lichte traumatisch hersenletsels. In de daarna volgende decennia publiceerde hij in boeken en wetenschappelijke tijdschriften over neurologische, neuropsychologische en sociale gevolgen van hersenschudding, lichtere en ernstige traumatische hersenletsels, coma en persistent vegetative state. In 2003 volgde de herdruk van zijn boek: 'Traumatische hersenletsels', Bohn Stafleu (zie ook Button: 'Wetenschappers aan het woord') (Onbezoldigd) beleidssecretaris Mevrouw drs. Andrea M.A. Willemsen, ervaringsdeskundige. Comité van Aanbeveling Prof. drs. J.B.M. Edelman Bos, emeritus hoogleraar Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Geneeskunde; Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Mevrouw A.M. Feilzer-August de Meijer, redacteur Godfried Bomans-uitgaven. Drs. J.W.L. Kruyt, oud-directeur Twynstra Group of managers en consultants; thans commissaris bij Twynstra Group of managers en Consultants. Mevrouw drs. A.M.A. Meijs, psychiater, lid Raad van Bestuur Medisch Centrum Alkmaar. H. Rootliep, oud-voorzitter Raad van Bestuur Neddloyd; oud-voorzitter Kamer van Koophandel Utrecht. Prof. dr. B. Smalhout, specialist voor anesthesiologie, endoscopie en luchtwegenproblemen; columnist bij het dagblad De Telegraaf. K.D. Waagenaar, algemeen directeur W&S Transition- en Interimmanagement. Mevrouw drs. M. Wolters-Schweitzer, oud-directeur Nederlands Centrum Hersenletsel. Sinds januari 2005 is het NCH opgegaan in de Stichting Centra voor Consultatie en Expertise Nederland (CCEN). 4

6 2 Voorlichting Er is een reeks van activiteiten ondernomen die het fenomeen hersenkneuzing onder een breder publiek hebben gebracht. 2.1 Boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde 2 e druk februari Folders 'Hersenschudding en Hersenkneuzing' Is een uitgave van Hersenstichting Nederland, in samenwerking met Prof. dr. J.M. Minderhoud, medisch adviseur CCFonds. Niet alleen door contusiopatiënten (en hun familie) maar ook door studenten wordt deze folder bij Hersenstichting Nederland regelmatig aangevraagd 'Hersenkneuzing... en dan?' Van de aanvankelijke oplage van exemplaren van de Brochure 'Hersenkneuzing en dan?', een uitgave van het CCFonds in najaar 2000, zijn er nog een kleine 500 in voorraad. Op diverse symposia o.a. van Neuropsychologie Groningen waren deze folders aanwezig. De brochure 'Hersenkneuzing...en dan?' is integraal te downloaden bij Button: 'Welkom/Actualiteiten/Te downloaden documenten'. 2.3 Website Sinds oktober 2001 beschikt de Stichting CCFonds over een website onder redactie van de Redactie Website bestaande uit Andrea Willemsen, Maggie Oattes en webmaster Eef Span. In februari 2003 werd er door de Redactie van AVROgezondheidsplein op hun site een link gemaakt bij 'H' van Hersenschudding met In 2003 kwam Dieuwke van Esveld-Plugge de redactie versterken met het afnemen van diverse interviews bij een tiental lotgenoten. (Button: Het boek 'Hersenkneuzing'/Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ) De website heeft zich in de loop der jaren met diverse nieuwe buttons uitgebreid: Naar aanleiding van het boekje 'NAH Informatie voor de huisarts', 1999 van het NCH ontstonden de Buttons: 'Huisarts-in-opleiding' en 'Behandeling'. Naar aanleiding van een tv-uitzending op 15 augustus 2005 bij BNN: 'Je zal het maar hebben' over o.a. hersenkneuzing ontstond de nieuwe Button: 'Jongeren'. 5

7 Wetenschap Het artikel: 'Rouw bij Niet-Aangeboren Hersenletsel: een verwaarloosde dimensie' van Prof. dr. J. van den Bout, Universiteit Utrecht heeft de Redactie Website ontvangen maar nog niet kunnen plaatsen De bespreking van het proefschrift 'Mild to moderate head injury: long-term outcome and prognostic factors' van de neuroloog dr. Van der Naalt door referent dr. J.A. Leusink, anesthesioloog-intensivist is een recente aanwinst (Button: 'Wetenschap/Wetenschappers aan het woord') Het forum op is er primair voor lotgenoten. Redactie Website houdt de inhoud ervan in de gaten. Reageren er mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) met bijvoorbeeld een andere hersenaandoening zoals een beroerte of cva dan worden zij vriendelijk doorverwezen naar de Patiëntenvereniging Cerebraal of Hersenstichting Nederland. Verzoeken van journalisten of studenten voor het werven van mensen met een hersenkneuzing die mee willen werken aan een interview, een artikel enz. kunnen altijd op het Forum geplaatst worden. De s met juridische en sociale vragen over o.a. Sociale Zekerheid/WAO die binnenkomen bij worden altijd doorgestuurd naar de Juridische Adviescommissie of naar de Werkgroep Sociale Zekerheid/WAO, beide maken deel uit van Patiëntenvereniging Cerebraal. Sinds 2005 is deze informatie met alle telefoonnummers en nummers echter ook te vinden op bij Button: 'Jongeren/Juridische en sociale vragen'. De website functioneert inmiddels als een virtueel kenniscentrum met een toenemend aantal bezoekers. (zie Bijlage 1: Statistiek met betrekking tot bezoekers op en Bijlage 3: Downloadmogelijkheden) In de media: tentoonstelling KB, tv en tijdschrift/vakblad a Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek en (nog) een recensie over het boek 'Hersenkneuzing' b TV en Tijdsschrift/Vakblad met informatie over hersenkneuzing In 1999 was het boek 'Hersenkneuzing', prominent aanwezig op de tentoonstelling van het 25-jarig Depot van Nederlandse Publicaties: '...en Toch gebeurde het ', die gehouden werd in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. Het boek wordt tevens besproken in de bij de tentoonstelling behorende Catalogus die te downloaden is via het depot van de KB. (zie Bijlage 4, nr. 1) In maart 2004 besprak Prof. dr. Paul A.T.M. Eling het boek 'Hersenkneuzing', 1999 in de 'Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie'. Bas Kooman schreef het artikel 'Smartengeld', in ANWB: Kampioen, 5 mei 2003, blz. 82 t/m 85 waarin een casus stond over hersenkneuzing met in een apart kader de vermelding: In 2004 besteedde BNN in het programma: 'Je zult het maar hebben' aandacht aan het fenomeen hersenkneuzing. Bij de casusbeschrijving op hun site wordt ook vermeld: 6

8 2.3.2 In de media: de schrijvende pers Interviews en recensies over het boek 'Hersenkneuzing', geactualiseerde herdruk februari 2005 Overzicht van boekbesprekingen en interviews uit diverse (dag)bladen, (vak)tijdschriften, nieuwsbrieven, radio en tv. In Nederland en België over de 2 e druk van het boek 'Hersenkneuzing' van Andrea Willemsen, Uitgeverij De Geus 2005, ISBN Recensie(s) Nederland: Biltse en Bilthovense Courant, weekblad, 8 juni Achmea Health, nr. 3, zomer 2005, Rubriek: Goedboek: 'Voor in de koffer' door Karen Feenstra w.o. Krajeiceks 'Harde ballen' (sport) en 'Hersenkneuzing' (overleven). Recensie(s) België: Handiscoop, Maandelijks tijdschrift over handicap en inclusie, mei Interviews België: Goed Gevoel, juli 2005, blz. 96 t/m 98. Tekst Evy van der Linden. Knack Weekend, 18 t/m 24 mei 2005, blz. 70 t/m 76. Tekst Linda Asselbergs Medici en het boek 'Hersenkneuzing' 2005 Bericht in: 'De Huisarts' In samenwerking met Uitgeverij De Geus te Breda schenkt 'De Huisarts', het tijdschrift van de Landelijke Huisartsenvereniging in België, 20 exemplaren weg van de tweede geactualiseerde druk van het boek 'Hersenkneuzing' van Andrea Willemsen. Bron: 'De Huisarts', 6 oktober Lotgenoten over het boek 'Hersenkneuzing' 2005 Naast enkele brieven kwamen er s binnen zowel uit Nederland als uit België. De 'lotgenoten' tonen zich uiterst dankbaar voor het geactualiseerde boek dat hen veel (h)erkenning en moed geeft om 'gewoon' hun leventje weer op te pakken maar dan wel met steun van de revalidatiearts en een revalidatie- of neuropsycholoog. Vanuit België werden door verwijzing van de huisarts contusiopatiënten voor behandeling doorverwezen naar de Nederlandse revalidatiecentra (zie ook Button: Het boek Hersenkneuzing 2005). 2.4 Symposia, congressen, lezingen In alle verslagjaren (behalve in 2005) is er in de oktobermaand door het bestuur met een zelfstandige CCFonds-stand deelgenomen aan de Jaarlijkse Publieksmarkt van Hersenstichting Nederland (HsN), Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht. Tot op heden werd de stand voorbereid door de secretaris, de beleidssecretaris en een adviseur van het CCFonds en afwisselend beheerd door de bestuursleden in samenwerking met een vrijwilligster. Tot en met 2003 werd er in de CCFonds-stand een PowerPoint-presentatie gehouden. In 2004 voor het eerst zonder PowerPoint-presentatie, berichten de standbeheerders dat het aantal bezoekers aan de CCFonds-stand minimaal was. Hetgeen erop wijst dat de boodschap van de Stichting CCFonds op dit medium is aangekomen. Op 17 juni 2002 bezoekt Mr. Marcel Prop het symposium te 's-gravenhage dat de afsluiting markeert van Hersenwerk Vaak krijgen kleine (patiënten)organisaties zoals bijvoorbeeld het CCFonds dat zich uitsluitend concentreert op traumatische hersenletsels, organisatorisch moeilijk een voet tussen de deur van de gezondheidszorg. Hersenwerk 2002 was bedoeld om zeker ook de kleinere patiëntengroeperingen een stem te geven. Vanaf 2003 heeft de Hersenstichting dit belangrijke werk overgenomen. 7

9 Op 5 februari 2003 vond de Themabijeenkomst 'Richtlijnen' plaats, georganiseerd door de Hersenstichting. Centraal stonden richtlijnen en protocollen in de gezondheidszorg. Mr. Marcel M. A. Prop en Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking namen respectievelijk als voorzitter en adviseur deel aan deze themabijeenkomst. "Want goede richtlijnen zijn gebaseerd op zowel patiëntenervaringen als wetenschappelijke bewijzen voor de beste behandeling, ofwel 'evidence based medicine'. Maar ook de overheid, apotheker, farmaceut, verzekeraar en beroepsgroep willen invloed uitoefenen bij de opstelling van richtlijnen. Zeker bij chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hersenkneuzing, is het wenselijk dat de ervaringen van de patiënt, die het dagelijks leven continu met de aandoening kampt, meetellen in de richtlijn. Dr. Peter Rosier van het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, moedigde de patiëntenorganisaties aan om nieuwe richtlijnen bij het CBO uit te zetten. Een belangrijke taak van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het maken van richtlijnen, die overigens 'standaarden' worden genoemd, aldus Loes Pijnenborg, huisarts en beleidsmedewerker van het NHG". (Bron: 'Richtlijnen tussen geneeskunst en geneeskunde', Hersen Magazine, nummer 2, mei 2003) Naar aanleiding van het artikel 'Smartengeld' dat op 5 mei 2003 verscheen in Kampioen van de ANWB, vond de Redactie Website Mr. Jolanda I. van der Winden, LSA-letselschadespecialist bij Maet Advocaten te Amsterdam bereid om op de Jaarlijkse Publieksdag van de Hersenstichting op 9 oktober 2003 in de CCFonds-stand plaats te nemen en alle voorkomende vragen over smartengeld te beantwoorden. (zie Bijlage 4, nr. 8) De ANWB had een doos met Kampioens beschikbaar gesteld die gretig aftrek vonden. Lezing 'Hersenkneuzing...en dan?' voor de Rotary Wassenaar, door Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking, adviseur van het CCFonds. (september 2002) Het symposium 'Niet-aangeboren hersenletsel: specialismen belicht' op 13 september 2002 te 's-gravenhage ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het Nederlands Centrum Hersenletsel en het afscheid van directeur mevrouw Drs. M. Wolters werd (kort) bezocht door Andrea Willemsen, (onbezoldigd) beleidssecretaris en ervaringsdeskundige. Lezing 'Hersenkneuzing en dan?' voor de Kring van Psychologen, Baarn door Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking, adviseur van het CCFonds. (26 november 2003) Deelname van de voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop aan diverse bijeenkomsten georganiseerd door de Hersenstichting Nederland, Patiëntenvereniging Cerebraal, Whiplash Stichting Nederland, Werkgroep 'Richtlijnontwikkeling' onder leiding van de voorzitter drs. P.L. Hoenderdaal, arts. De laatste bijeenkomst werd samen bezocht met Prof. ir. drs. W.J Vrakking, adviseur. 2.5 Het Engelse manuscript: 'My live after Brain Injury' In de zomermaanden van 2003 zijn ongeveer dertig Engelse manuscripten met begeleidende brieven op CCFonds-postpapier verzonden naar diverse VIPS (o.a. Oprah), professionals (o.a. Oliver Sacks) en instellingen in de VS, gevolgd door een persoonlijk telefoongespek. Enkele manuscripten werden op aanraden van aardige VS-uitgevers verzonden naar uitgevers in GB. Beide acties liepen uit op aardige brieven maar helaas niet op bereidwillige uitgevers. Daarom besloot het bestuur van het CCFonds de Engelse vertaling van Dennis Bailey integraal op te plaatsen bij het Engelse vlaggetje. Voor een bedrag van 6 Euro krijgt men toegang tot het boek: 'My live after Brain Injury'. (zie Button: Het Engelse vlaggetje) 8

10 Dit blijkt tot op heden geen succesvolle inkomstenbron. Het heeft de sponsor TDX in Dordrecht heel wat ontwerpuren gekost, met uiteindelijk een teleurstellend financieel resultaat. 9

11 3 Ontwikkelingsprojecten en activiteiten Er zijn verschillende wegen waarlangs de Stichting Contusio Cerebri Fonds zich inzet om het fenomeen hersenkneuzing 'op de kaart' te krijgen en te houden. Gedurende de verslagperioden is er een forse prestatie geleverd aangaande de volgende projecten: a Project Website Het ontwikkelen van de voorlichtende website behoort inmiddels tot de hoofdactiviteit van het CCFonds. De oude site uit oktober 2001 is door de huidige hoofdsponsor TDX te Dordrecht volledig gerenoveerd en voorzien van een Forum voor lotgenoten (Button: Welkom/Forum) en vlaggetjes (Frans, Duits, Engels) enz. HCG te Amsterdam zorgt voor de materiële en technische ondersteuning. (zie Bijlage 1: Statistiek m.b.t. bezoekers op en Bijlage 4, nrs. 3, 4 en 5) De succesvolle website heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal (professionele) organisaties het initiatief nam om een link met te realiseren. Zoals bijvoorbeeld: Hersenstichting Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Neurofederatie *) Nederlands Centrum Hersenletsel, Achmea Health, AVROGezondheidsplein, BNN, Patiëntenvereniging Cerebraal, Vereniging Verkeersslachtoffers, Slachtofferhulp Nederland, Uitgeverij De Geus te Breda en de Belgische Comavereniging die ook contusiopatiënten onder zijn hoede heeft. (zie ook Button 'Links' op b! Project Traumamanagement Het ontwikkelen van het onderzoeksplan voor een landelijk model 'traumamanagement', tussen de patiënt en de diverse geledingen waarmee hij of zij (en eventuele naasten) te maken krijgt: ambulance, politie, ziekenhuis (eerste hulp, intensive care en later de verpleegafdeling), vervolgopvang (zoals huisarts en revalidatie). Zie c, d en e.! c Project Huisartsenstandaard 'Hersenschudding Plus' Het ontwikkelen van een plan van aanpak ten behoeve van een kaart (Standaard) 'Hersenschudding Plus' voor de huisartsen en van richtlijnen (voor de intramurale zorg). Op 2 mei 2002 is bij het CBO/NHG door de voorzitter Mr. Marcel M.A. Prop een brief met een conceptprojectvoorstel ingediend ten behoeve van de, voorafgaande aan de standaard, te ontwikkelen intramurale richtlijn. Een huisarts en een traumatoloog-orthopedisch chirurg dachten met het voorstel mee. De projectmanager richtlijnen van het CBO was bereid een knelpuntenanalyse te ondersteunen mits de brief de problematiek duidelijk onderschrijft. Alle telefonische gesprekken met de afdelingsmanager-huisartsenstandaard en met de projectmanager richtlijnen werden (pro deo) gevoerd door drs. G. Suichies, oud-directeur RIAGG (zie ook 2.5 Symposia, congressen, lezingen: met name de themabijeenkomst 'Richtlijnen' op 4 februari 2003, georganiseerd door de Hersenstichting). d Project Korpsbeheerders Aan de Eindredactie van het 'Algemeen Politieblad' werd in april 2001 o.a. de tekst: 'Een hoogbejaarde voor halve dagen', aangeleverd ten behoeve van een interview of boekbespreking. Uit de briefwisseling in de vorige verslagperiode met alle Korpsbeheerders zijn de enkele acties voortgekomen. *) Dr. Gerard Boer is senior-onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam en secretaris van de Neurofederatie dat zich bezighoudt met neurowetenschappen. 10

12 - Politie Zuid Holland Zuid te Dordrecht In september 2002 werden er, na overleg met Redactie Website trainingen gegeven aan 950 politiemensen over contusio cerebri (hersenkneuzing) en commotio cerebri (hersenschudding) gegeven door het personeel van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid van de Politieregio Zuid- Holland-Zuid o.l.v. Docent IBT ZHZ, T.G. de Zoete. Diverse folders en flyers over hersenkneuzing vonden hun weg naar zowel het hoofd politie als het hoofd ambulancedienst ZHZ. e Project LSOP/IBP Via het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er contact gemaakt met de politie-opleidingen teneinde gezamenlijk de ontwikkeling van lesmateriaal op te pakken t.b.v. de e-leeromgeving van de politiebasisopleiding. Door Mr. Marcel M.A. Prop, voorzitter en Mr. Bob A.M. Cordemeyer, secretaris/penningmeester is er in 2002 heel wat tijd gestoken in het overleg met het hoofd Politieopleidingen LSOP of met een van haar vervangers. Dit resulteerde in het aanleveren van een casus Hersenkneuzing die vergezeld ging van een aantal kernbeslispunten. Daarna bloedde de aanvankelijke samenwerking dood: men vergat, met excuses, te reageren op het ingestuurde materiaal. Zodoende viel de 'politiekaart' in het water. f Project Public Relations Er is -in samenwerking met Uitgeverij De Geus- een PR-campagne in de media gevoerd met name naar aanleiding van het verschijnen van de geactualiseerde herdruk in febr van het boek 'Hersenkneuzing'. (zie ook hoofdstuk 2) Uitgeverij De Geus heeft in samenwerking met het Belgische tijdschrift 'De Huisarts' 10 exemplaren van de geactualiseerde herdruk van 'Hersenkneuzing' ter beschikking gesteld aan artsen. Van de 5000 brochures 'Hersenkneuzing... en dan', zijn er nog een kleine 500 over. Van de folder 'Hersenschudding en Hersenkneuzing', zijn bij de Hersenstichting Nederland 450 aanvragen binnengekomen. (bron: Jaarverslag 2004, Hersenstichting Nederland) g Projectregistratie Via contacten met o.a. SWOV en door het opsturen van het boek 'Hersenkneuzing' 2005 aan de heer ir. F. Wegman, directeur SWOV is de aandacht gevestigd op het fenomeen verkeersgewonden met een hersenkneuzing. Wat verkeer betreft is OBiN het enige instrument dat een overzicht geeft van de totale omvang van de verkeersonveiligheid in Nederland wat betreft letselongevallen. In een onlangs gepubliceerd rapport van OBiN is het jaarlijks aantal medisch behandelde verkeersslachtoffers geschat op Dat is aanzienlijk meer dan het aantal verkeersslachtoffers van letselongevallen dat we in de politieregistratie terugvinden (40.000). Het document geeft ook enkele andere jaarcijfers van verkeersongevallen. (Bron: SWOVschrift september 2003) Het rapport 'Ongevallen en Bewegen in Nederland, Kerncijfers voor beleid en onderzoek (zie en van Consument en Veiligheid). Voor Nederland maakt de SWOV de koppeling tussen de voornaamste gegevensbronnen: de Ongevallenregistratie van AVV (op website SWOV bij Kennisbank) en de landelijke Medische Registratie (LMR) van Prismant (op website Prismant). (Bron: SWOVschrift oktober 2005) De Politieregistratie is voor 50% compleet. Specifieke voertuigkenmerken als merk, type, bouwjaar en massa (ledig gewicht) van brom- en snorfietsen, die sinds september 2005 zijn voorzien van een kenteken, ontbreken echter nog. 11

13 (Bron: SWOVschrift oktober 2005) h Project Revalidatie/Neuropsychologie Het geplande Landelijke Congres: 'Hoofdbrekens' dat op initiatief van het Revalidatiecentrum Hoensbroek op vrijdag 22 november 2002 gehouden zou worden in het MECC te Maastricht, werd aanvankelijk verschoven naar 6 februari 2003 maar ging uiteindelijk wegens o.a. een financieringstekort niet door. De kennisverspreiding over de behandeling en begeleiding van patiënten met een Traumatisch Hersenletsel (hersenschudding en hersenkneuzing) kon hierdoor geen plaats vinden. De prominente rol die het CCFonds op die dag zou vervullen viel hierdoor in het water. i Project Fondsenwerving In dit verslag vindt u geen aanmeldingskaart om 'vriend' van het CCFonds te worden. De administratieve rompslomp trekt een te zware wissel op de beschikbare menskrachten van het CCFonds. De aardige vrienden van het CCFonds en alle andere betrokkenen die het Fonds een warm hart toedragen worden vriendelijk verzocht hun gift of donatie rechtstreeks over te maken op gironummer: j Project De via de website binnenkomende s van (familie van) (verkeers)slachtoffers met een hersenkneuzing en van professionals en studenten worden beantwoord door de Redactie Website. Indien nodig komen de antwoorden tot stand i.s.m. Prof. dr. Jan M. Minderhoud, medisch adviseur of met Mr. Bob A.M. Cordemeyer, secretaris/ penningmeester. Regelmatig wordt voor sociale en juridische vragen doorverwezen naar Patiëntenvereniging Cerebraal via Button: Jongeren/Sociale en juridische vragen. (zie ook 4. Samenwerking) k Project Publieksdag Hersenwerk Deelname met CCFonds-stand aan de jaarlijkse HsN-dag, behalve in Het aantal bezoekers aan de CCFonds-stand blijkt behoorlijk terug te lopen. Binnen dit medium blijkt de hersenkneuzingboodschap inmiddels aangekomen. (Zie ook 2.4 Symposia, congressen, lezingen) l Project Jaarverslag 2002 t/m dec Het onderhavige verslag produceren.! 12

14 4 Samenwerking Om haar doelen te bereiken is met verschillende (hersen)organisaties een vruchtbare samenwerking aangegaan: o.a. De Hersenstichting Nederland (zie o.a. publicaties/folder: Hersenschudding en Hersenkneuzing), met het Landelijk Coördinatie Punt NAH (tot dec. 2004), daarna 'omgedoopt' in het Nederlands Centrum Hersenletsel en de Patiëntenvereniging Cerebraal en Slachtofferhulp Nederland. De band met de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) blijkt onder meer uit de teksten die te vinden zijn op 7 maart 2005 werd het CCFonds ingeroepen door een officier van justitie van een arrondissementsparket met een vraag over contusio cerebri in een lopende rechtszaak. De professionals van het CCFonds gaven een dermate helder antwoord op de vragen dat de OvJ erg ingenomen was met het antwoord. De s met juridische en sociale vragen over o.a. Sociale Zekerheid/WAO die binnenkomen bij worden altijd doorgestuurd naar de Juridische Adviescommissie of naar de Werkgroep Sociale Zekerheid/WAO, beide maken deel uit van Patiëntenvereniging Cerebraal. Sinds 2005 is deze informatie met alle telefoonnummers en nummers echter ook te vinden op bij Button: 'Jongeren/Juridische en sociale vragen'. Hersenstichting Nederland heeft erin toegestemd dat het Postadres van de Stichting Contusio Cerebri Fonds sinds herfst 2005 luidt: Stichting Contusio Cerebri Fonds p/a Hersenstichting Nederland Postbus CD 's-gravenhage 13

15 5 Werving van steun, materieel en immaterieel De stichting CCFonds kan niet functioneren zonder de medewerking van tal van personen en organisaties. De personen stellen pro deo hun tijd beschikbaar, of/en verstrekken donaties. De bedrijven stellen mensdagen beschikbaar om aan specifieke projecten bij te dragen. Bijvoorbeeld de geheel vernieuwde website is in de verslagjaren tot stand gekomen dankzij de beschikbaar gestelde mensdagen van TDX Dordrecht (tegenwaarde van meer dan! ). De Engelse, Franse en Duitse vertaling van de CCFonds-brochure: 'Hersenkneuzing en dan?' is pro deo gerealiseerd door diverse personen die het CCFonds een warm hart toedragen: - 'Brain Injury and then what?' Marleen Hermans,UK, Miriam Bohnen-Emde Boas, USA en Maggie Oattes, the Netherlands. - 'Traumatisme cérébrale et après?' Coby Perk, France en Maggie Oattes, Les Pays Bas. - 'Gehirnquetschung...und dann?' Gerrie van Koten *), die Niederlande; Peter de Haan, Fleur van der Weg, Diether Demont, die Schweiz. Het boek 'Hersenkneuzing' was gedurende een aanzienlijke periode uitverkocht. Over het jaar 2004 zijn er dan ook helaas geen royalty's binnengekomen, uiteraard wel leenrechten. In het jaar 2005 zijn er 500 exemplaren van de tweede geactualiseerde druk verkocht waarvan de royalty's door Andrea Willemsen worden geschonken aan het CCFonds. Donaties, giften, steun Op de website worden enkele voorbeelden van donaties genoemd die sinds de oprichting van de stichting CCFonds hebben plaatsgevonden. Van 1 januari 2002 tot 31 december 2005 een totaal bedrag van! In dit verslag vindt u geen aanmeldingskaart om 'vriend' van het CCFonds te worden. De administratieve rompslomp trekt een te zware wissel op de beschikbare menskrachten van het CCFonds. De aardige vrienden van het CCFonds en alle andere betrokkenen die het Fonds een warm hart toedragen worden hierbij uitgenodigd om hun gift of donatie rechtstreeks over te maken op gironummer: Heeft u ideeën en/of reacties? Laat het ons weten op: A of B Het nieuwe Postadres: Stichting Contusio Cerebri Fonds p/a Hersenstichting Nederland Postbus CD 's-gravenhage per De stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nr *) Gerrie van Koten, is na een ernstige ziekte op 27 februari 2005 overleden. 14

16 6 Financieel overzicht Stichting CCF 6.1 Balans Totaal Balans in! Activa - Vlottende activa Passiva - Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal Staat van baten en lasten over 1 januari december 2005 Staat van baten en lasten 1 november Staat van baten en lasten Baten in! - Startdonatie bij oprichting Subsidies t.b.v. vertaling boek Hersenkneuzing - Royalty's boek Hersenkneuzing - Donaties Opbrengst verkoop 185 brochures/boeken Totaal Lasten in! - Brochures/boeken inkoop Symposiakosten Banner CCF inkoop Vertaling Hersenkneuzing Bureaukosten /KvK Notariskosten Rente 25 - Bijdrage aan de reserves Totaal

17 6.3. Goede-doelenkeurmerk In het kader van good governance is een goede-doelen-keurmerk voor de CCFonds een goede zaak. Echter gelet op het feit dat de kosten die dat met zich meebrengt niet in verhouding staan tot het jaarlijkse exploitatiebudget ziet het bestuur van die regel af. Daarvoor in de plaats is er de pro deo medewerking verkregen van een accountantscontrole door Coenen Registeraccountants te Haarlem. 6.4 Accountantsverklaring Coenen Registeraccountants, Haarlem. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2005 en van het resultaat over 2002, 2003, 2004 en 2005 en voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in de 'Regeling Financieel jaarverslag voor goede doelen'. Haarlem, mei 2006 Coenen Registeraccountants Drs. P.C. Coenen, registeraccountant. 16

18 7 Plannen 2006 e.v. De stichting CCFonds gaat verder met de actieve bevordering van de voortgang van de projecten zoals deze zijn vermeld in hoofdstuk 3. Daarbij weet de stichting CCFonds zich gesteund door een aantal professionals die zich belangeloos inzetten om deze projecten te realiseren. Belangrijk onderdeel zal blijven het werven van fondsen om de voortzetting van de projecten en activiteiten te kunnen garanderen. 17

19 Bijlage 1 Button: Statistiek met betrekking tot bezoekers De tellingen van de bezoekers van de website zijn per april Getelde bezoekers in Jaar Gemeten jaaraantal Cumulatief totaal Het daggemiddelde beloopt thans circa 65 bezoekers. 18

20 Bijlage 2 Medische begrippen Posttraumatische amnesie (PTA) Een gat in het geheugen dat is ontstaan door hoofdletsel (trauma). De posttraumatische amnesie eindigt op het moment dat het geheugen weer gaat functioneren. Meestal kan de persoon zich het ongeval zelf niet herinneren, omdat ook sprake is van enige retrograde amnesie. Retrograde amnesie Een vorm van geheugenverlies (*amnesie) waarbij de herinneringen zijn aangetast aan gebeurtenissen, die plaatsvonden voorafgaand aan de gebeurtenis (ongeval (...) die de amnesie heeft veroorzaakt. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat mensen die een zware hersenschudding oplopen, zich niets kunnen herinneren van de minuten voorafgaand aan het ongeluk. Anterograde amnesie Een vorm van geheugenverlies (*amnesie) waarbij herinneringen ontbreken aan gebeurtenissen, die plaatsvonden na de gebeurtenis (ongeval (...)) die de amnesie heeft veroorzaakt. De persoon is na het ongeval enige tijd niet in staat geweest nieuwe informatie op te nemen en er is een 'gat' in zijn geheugen ontstaan. Het is tevens mogelijk dat de geheugenfunctie blijvend is verstoord, zodat de persoon de rest van zijn leven grote problemen kent om nieuwe dingen te leren of zelfs helemaal niet meer in staat is om nieuwe zaken in zijn geheugen te prenten. (Bron: drs. A. Bergsma: 'Het brein. Ruim 2000 begrippen die te maken hebben met de hersenen en hersenaandoeningen van A tot Z'. Hersenstichting/ Uitgeverij Het Spectrum, tweede druk 2003) 19

Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 2006-2010 *)

Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 2006-2010 *) Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 2006-2010 *) *) Te downloaden op www.hersenkneuzing.nl Button: Welkom/Actualiteiten/Downloadmogelijkheden Stichting Contusio Cerebri Fonds (CCF) p/a Hersenstichting

Nadere informatie

Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 1998-2001

Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 1998-2001 Stichting Contusio Cerebri Fonds Verslag 1998-2001 Stichting Contusio Cerebri Fonds Postbus 358 3720 AJ Bilthoven giro 78230 KvK Utrecht 30.15.31.54 www.hersenkneuzing.nl info@hersenkneuzing.nl Waarom

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Uw kind is in het ziekenhuis opgenomen geweest met een licht traumatisch hoofd- of hersenletsel en mag weer naar huis. In deze folder

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening.

Jaarverslag Stichting PLS 2014. Inhoudsopgave. Inleiding. Activiteiten. Publiciteit. Fondsenwerving. Sponsoring. Bestuur. Jaarrekening. Jaarverslag Stichting PLS 2014 Inhoudsopgave Inleiding Activiteiten Publiciteit Fondsenwerving Sponsoring Bestuur Jaarrekening Balans Inleiding Terugkijkend naar de oprichtingsdatum 28 juli 2014 van de

Nadere informatie

Exploitatierekening 2014

Exploitatierekening 2014 Exploitatierekening 2014 Stichting de Vrienden van de Ark in Nederland Gouda, maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS EN TOELICHTING... 4 Financiële activa... 4 Eigen vermogen... 4 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel

Licht traumatisch hersenletsel Neurologie i Licht traumatisch hersenletsel Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. In

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Exploitatierekening 2013

Exploitatierekening 2013 Exploitatierekening 2013 Stichting de Vrienden van de Ark in Nederland Gouda, mei 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS EN TOELICHTING... 4 Financiële activa... 4 Eigen vermogen... 4 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Albert Schweitzer ziekenhuis Medische Psychologie februari 2014 pavo 0356 Inleiding U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Stichting De Benen Nemen

Stichting De Benen Nemen Stichting De Benen Nemen Jaarverslag 1999 Inhoudsopgave: Voorwoord Bestuur Medewerkers Sponsors Giften Financieel Overzicht Accountantsverklaring Media aandacht Buitenland Plannen 2000 Zo helpt u de stichting

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Volwassenen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel U heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. Deze folder informeert u over de mogelijke

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2012

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2012 Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam Publicatierapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2012 6 E Staat van

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel

Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen zijn hoofd. Deze folder beschrijft

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek. Op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek. Op de afdeling Medische Psychologie Neuropsychologisch onderzoek Op de afdeling Medische Psychologie Inleiding Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder leest

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2013

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam. Publicatierapport 2013 Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie Amsterdam Publicatierapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2013 6 E Staat van

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofdletsel (hersenschudding)

Licht traumatisch hoofdletsel (hersenschudding) Licht traumatisch hoofdletsel (hersenschudding) Wat is een hersenschudding Een hersenschudding of licht traumatisch hersenletsel is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd, maar kan ook optreden

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Licht Traumatisch. adviezen na een hernia-operatie. Hoofd-/Hersenletsel. (LTH, hersenschudding) Spoedeisende Hulp (SEH) ZorgSaam

Licht Traumatisch. adviezen na een hernia-operatie. Hoofd-/Hersenletsel. (LTH, hersenschudding) Spoedeisende Hulp (SEH) ZorgSaam Licht Traumatisch adviezen na een hernia-operatie Hoofd-/Hersenletsel (LTH, hersenschudding) Spoedeisende Hulp (SEH) ZorgSaam 1 2 Licht Traumatisch Hoofd-/Hersenletsel (Lth) U heeft een Licht Traumatisch

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016

Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016 Jaarverslag 2015 Amsterdam, 6 januari 2016 Doelstelling Stichting Het Daan Theeuwes Fonds heeft tot doel om de herstelkansen van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Brain Technology Institute

Brain Technology Institute Brain Technology Institute Jaarrekening 31 December 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Balans per 31 december 2014... 2 Staat van baten en lasten... 3 Grondslagen van waardering... 4 1. Grondslagen voor

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel bij kinderen

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel bij kinderen Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel bij kinderen Uw kind heeft licht traumatisch hoofd-/ of hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen het hoofd. In deze folder leest u over de mogelijke

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel. Kinderen

Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel. Kinderen Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel Kinderen Inhoud Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel... 3 Verschijnselen eerste 24 uur... 3 Wekadvies (alleen voor kinderen t/m 5 jaar)... 3 Verschijnselen eerste

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar Ontslagadvies bij licht traumatische hersenletsel bij kinderen t/m 5 jaar ONTSLAGADVIES BIJ LICHT TRAUMATISCH HERSENLETSEL BIJ KINDEREN T/M 5 JAAR INLEIDING Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners

Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners KvK Amersfoort: 55694454 Telefoon: 0582501216 info@patientpartners.nl www.patientpartners.nl Beleidsvisie Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners 1. Inleiding Voor u ligt de beleidsvisie van de Stichting

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH)

Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) SPOEDEISENDE HULP Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) bij kinderen tot en met 5 jaar KINDEREN Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Stichting Omstand Jaarrekening 2015

Stichting Omstand Jaarrekening 2015 Stichting Omstand Postbus 1140 6801 BC ARNHEM Jaarrekening 2015 ANBI Publicatie Zoals vastgesteld in de Vergadering van Bestuurders d.d. 23 mei 2016 ANBI Publicatie Pag. 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene

Nadere informatie

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor (para)medici Zelf en samen redzaam Als betrokken professional kent u uw patiënt. U stelt of kent de diagnose en ziet welke behandeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dwangstoornis 2014

Jaarverslag Stichting Dwangstoornis 2014 Jaarverslag Stichting Dwangstoornis 2014 INDEX GEREALISEERD: BEKNOPT... 2 GEREALISEERD IN 2014... 2 GEREALISEERD: UITGELICHT... 3 VRIJWILLIGERS... 3 KERNGROEP... 3 COMITÉ VAN AANBEVING... 3 SAMENWERKING...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH)

Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) SPOEDEISENDE HULP Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) bij volwassenen Licht Traumatisch Hoofd-/ Hersenletsel (LTH) Door een ongeval of een klap tegen het hoofd hebt u een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden na NAH: Waar vinden we hulp? Katrijn Van Den Driesche - maandag 3 oktober 2011

Zorgmogelijkheden na NAH: Waar vinden we hulp? Katrijn Van Den Driesche - maandag 3 oktober 2011 Deze activiteiten worden aangeboden in samenwerking met dynahmiek www.dynahmiek.be info@dynahmiek.be Gespreksavonden over NAH Praten met lotgenoten over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Inleiding In 2013 heeft de NMS verschillende activiteiten uitgevoerd. Hieronder een samenvatting. Activiteiten Lotgenotencontact Telefonisch (1

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

Dementie Radboud universitair medisch centrum

Dementie Radboud universitair medisch centrum Dementie Bij u, uw partner of familielid is dementie vastgesteld. In deze folder kunt u lezen wat dementie is en waar u voor verdere vragen en informatie terecht kunt. Vanwege de leesbaarheid wordt in

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A. van Lieflandschool, openbare

Nadere informatie

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen Cerebro Vasculair Accident

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het tweede verslagjaar van

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2016

FINANCIEEL VERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2016 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Spoedeisende hulp. Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel volwassenen

Spoedeisende hulp. Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel volwassenen Spoedeisende hulp Licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel volwassenen Inhoudsopgave Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel...4 Verschijnselen eerste 24 uur...5 Verschijnselen eerste dagen...5 Wat u wél

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742 2016 07 01 Stichting Hospice Issoria te Leiden ANBI ANBI instelling Stichting Hospice Issoria Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. een omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun individuele

Nadere informatie