Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels"

Transcriptie

1 Nummer 93 (2006-3) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER inschrijfnummer K.v.K Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels REDACTIE Redactieadres: F. v.d. Puttestraat WD Nijmegen Tel Expeditie: J.H.M. Furer Redactie: J. Spijkerman J. Mulder Foto 's: J. Rozie Grafische vormgeving: W. Resink

2 Programma 2 e helft 2006 vrijdag 1 september, ledenavond dinsdag 19 september, middagbijeenkomst maandag 25 september, regionale ruilavond volop poststukken aanwezig. woensdag 27 september 19.30, Workshop thematische verzamelaars. vrijdag 6 oktober, ledenavond o.a. met de traditionele bingo waar prachtige prijzen te winnen zijn! dinsdag 17 oktober, middagbijeenkomst maandag 23 oktober, regionale ruilavond thema België en Luxemburg vrijdag 3 november, ledenavond en kavels bekijken i.v.m. de grote halfjaarlijkse veiling op zaterdag 4 november, veiling alleen voor leden, bezichtiging van de kavels van uur. aanvang van de veiling uur maandag 20 november, regionale ruilavond thema Frankrijk (= 3de maandag) dinsdag 21november, middagbijeenkomst vrijdag 1 december, ledenavond maandag 18 december, regionale ruilavond thema Nederland en O.G. (= 3de maandag) dinsdag 19 december, middagbijeenkomst Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel ). Aanvang middagbijeenkomsten uur, zaal open uur. Regionale ruilavonden van uur tot uur. 2

3 Aanvang gewone bijeenkomsten uur, zaal open uur. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van uur tot uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december Ledennieuws Opgezegd 1126 J. van der Wielen 372 F.A. van Vliet 738 P.L.M. Grutters 604 M. Janssen Hendriks 500 A. Vos - Hendriks 688 W. Lelieveld Nieuwe leden 980 B. van der Spoel Voor onze volgende grote veiling in het najaar kunt u tot 2 september bij onze veilingmeester een lijst inleveren. Deze lijst dient te worden aangeleverd als een Excel-sheet in een door de vereniging gemaaki formaat. Voor degene die voor de eerste keer een lijst wil inleveren, dient daarvoor contact op te nemen met de veilingmeester. Als u geen ervaring hebt met dit soort zaken of niet over een computer beschikt, kunt u de veilingmeester om raad vragen. Wees daar wel snel mee om nog voldoende tijd te hebben om de lijst klaar te maken. De floppy's met Excel-sheets moeten uiterlijk 1 september in het bezit zijn van de veilingmeester. Zijn adres is: H. Pierlo, Oliemolen 5, 7041 BR 's Heerenberg, tel

4 Even voorstellen. Het is al weer even geleden dat een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering van Noviopost (3 maart j.l) mij koos tot nieuwe voorzitter van deze vereniging. In die bijeenkomst en in de daaraan voorafgaande bijeenkomst in De Klokketoren heb ik me aan de daar aanwezige leden voorgesteld. Maar ik besef dat niet elk lid van Noviopost daar aanwezig was. Daarom ook maar even voorstellen op papier: Ik ben Ton Buitenhuis; 58 jaar, getrouwd en twee volwassen kinderen, waarvan er een thuis woont en een in Noorwegen. In Nijmegen opgeleid tot onderwijskundig onderzoeker. Werkzaam geweest bij het Cito in Arnhem en bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Verzeild geraakt in de (Nijmeegse) politiek: 23 jaar raadslid voor het CDA, waarvan 10 jaar als wethouder van onderwijs e.a. werkvelden. Ik werk nu bij Marant, de schoolbegeleidingsdienst met zijn kantoor in Elst, maar werkend voor bijna alle scholen in Arnhem, Nijmegen en het hele Rivierengebied. Postzegels verzamelen doe ik al zolang ik mij kan heugen. Het feit dat ik op school steeds in klassen zat waar anderen, mijn vrienden, dat ook deden heeft dat zeker gestimuleerd. In Nijmegen ben ik voor het eerst lid geworden van een postzegelvereniging. Bij de oprichting van Noviopost ben ik toen ook mee over gegaan. Toch ben ik weinig op club-bijeenkomsten geweest. Een werkkring buiten de stad en later een (politieke) baan die je bijna 24 uur per dag in beslag nam waren daaraan debet. Ik verzamel breed: maar oud-oostenrijk is toch een van de favoriete verzamelgebieden. Het opvolgen van een voorzitter als Jo Toussaint, zal niet meevallen. Ik mis daarvoor zijn brede filatelistische kennis en zijn vele contacten. We kunnen ons echter gelukkig prijzen, dat hij zich niet geheel terugtrekt uit onze vereniging. Als actief lid (erelid!!) zal hij, zo heb ik uit zijn mond gehoord, zich blijven inzetten voor de filatelie en voor Noviopost. Noviopost is een brede vereniging met niet alleen veel leden, maar ook met veel activiteiten: bijeenkomsten, rondzendingen, veilingen, een nieuwtjesdienst, FDCdienst, een leesportefeuille en met een eigen blad. Van verschillende leden heb ik begrepen, dat er diverse redenen zijn om lid te worden en te blijven van Noviopost. De een legt meer het accent op het deelnemen aan het rondzendverkeer, de ander prefereert de bijeenkomsten en een derde doet het voor de filatelistische informatie. Ook het willen opzetten van een verzameling en het kunnen deelnemen aan tentoonstellingen kan een reden zijn om je aan te sluiten bij een vereniging die onderdeel is van een grote landelijke bond. Ik beschouw het als mijn belangrijkste taak er aan mee te werken dat onze vereniging in al zijn facetten een levend en aantrekkelijk geheel blijft. Ik zeg duidelijk "er aan mee te werken", want wat is een vereniging zonder actieve leden? Voor elk van deze en andere activiteiten zijn actieve mensen nodig die zich inzetten voor een 4

5 of meer onderdelen van het werk van Noviopost. Wie postzegelverzamelen zijn hobby noemt zal ervaren dat actief deelnemen aan een of meer activiteiten van Noviopost deze hobby een extra dimensie geeft. Juist een vereniging met veel (filatelistische) facetten kan leden binden en kan er voor zorgen dat nieuwe leden zich aansluiten. Tot ziens op een van de vele activiteiten van onze vereniging. En als het u bevalt, neem dan uw postzegelverzamelende kennis of echtgenoot(-te) ook een keer mee. Wellicht dat het hem of haar ook bevalt. Nieuwe leden zijn als altijd zeer welkom. Een vereniging bestaat bij de gratie van zijn leden. Met z'n allen kunnen we er voor zorgen dat Noviopost blijft wat het is: een actieve club van filatelisten in al zijn facetten. Ton Buitenhuis, voorzitter. Leden werven Leden Volgens de statistieken verzamelen in Nederland circa 1 miljoen mensen postzegels. Met 16 miljoen inwoners betekent dat 6,25 % van de bevolking. Geprojecteerd op Nijmegen en omgeving zijn er dus in onze regio ± postzegel verzamelaars. Het moet dan toch een koud kunstje zijn om in uw onmiddelijke omgeving van familieleden, vrienden en kennissen iemand te vinden die EN postzegels verzamelt EN nog geen lid is van onze vereniging. In het komende seizoen gaan we daar wat aan doen. Iedereen kan een nieuw lid aanbrengen. Aan het eind van het seizoen wordt bezien wie de meeste leden heeft aangebracht en hem of haar wacht een beloning van 50,-. Er zijn voldoende argumenten om iemand lid te maken: - een vrij lage contributie - een prachtig maandblad - de gezellige clubbijeenkomsten - het rondzendverkeer - de veilingen en verlotingen enz. Doe eens wat voor uw vereniging en de vereniging doet wat voor u. J.M. Rijsdijk 5

6 Postzegel Totaal Het was weer een geweldige aflevering van Postzegel Totaal in maart met een heel goed Bekertoernooi. Het uitgebreide verslag was niet van de redactie maar van ons lid Anke van Leeuwen. Bij deze danken wij haar daar hartelijk voor. De datum van Postzegel Totaal 2007 is al bekend. Noteer in de agenda , want u mag dat natuurlijk niet missen. Gezocht: I.v.m. het overlijden van onze verenigingsfotograaf de Hr. J. Rosie zoeken wij met spoed iemand die deze taak wil voortzetten. Het werk bestaat hierin dat belangrijke zaken op festiviteiten en jubilea worden vastgelegd t.b.v. onze kroniek. U kunt zich aanmelden op een verenigingsavond of bij een van de adressen van het bestuur die achter in Novioposta staan. Werkelijk gemaakte kosten worden uiteraard vergoed. Het Bestuur. Beter dan Oranje Het voetbal van Oranje heeft ons niet veel opgeleverd. Ze lagen er snel uit. Dus kunnen we weer met onze verzameling aan de slag. Het is mogelijk om daarmee grotere successen te boeken. Op woensdag 27 september is er om een bijeenkomst van de Workshop Thematische Verzamelaars. Het enige juiste van de naam is het woord Verzamelaars. Als je er heengaat is het niet nodig om te werken. Daarnaast mogen verzamelaars van de klassieken filatelie er ook komen. Iedereen die ideeën op wil doen is van harte welkom. Want wie wil zijn verzameling nu niet aantrekkelijker maken? Dingen van een andere kant bekijken, of op facetten ingaan waar u nog niet aan gedacht had? Het is alles vrijheid blijheid en een keer komen kijken kost niets. En wie weet wat voor leuke contacten u opbouwt. Dus: Gewoon een keer doen. 6

7

8 De Afinsa miljarden. In maart, april en mei ' had onze Hoornblazer de primeur met de melding dat door het Spaanse bedrijf Afinsa op grote schaal Nederlandse postzegels werden gekocht. Afinsa kocht alleen postfrisse zegels uit de jaren 1946 tot 1993 en zonder de langlopende frankeerseries en postzegelboekjes. Deze zegels werden in jaargangen aangeboden aan Spaanse particuliere beleggers. Deze beleggers betaalden aanzienlijk meer dan de handelswaarde, maar daar stond tegenover dat Afinsa de belegger een rente vergoedde van 6% als deze het pakket in onderpand bij Afinsa achterliet. Na acht jaar kon de belegger kiezen uit: het contract verlengen; het pakket aan Afinsa terugverkopen tegen 50% van de oorspronkelijke waarde of het pakket op de markt verkopen. Gesuggereerd werd dat de waarde dan wel eens meer dan de oorspronkelijke waarde zou kunnen zijn. Afinsa stond goed aangeschreven, had 2100 medewerkers; een omzet van 185 miljoen en maakte 55 miljoen euro winst. Bovendien bezat Afinsa een belang van 68% in het in de VS beursgenoteerde veilingbedrijf Greg Manning. Dat veel Spanjaarden die hun geld van oudsher nooit aan de bank toevertrouwden met Afinsa in zee gingen licht voor de hand. Tot zover de samenvatting uit Dan verschijnt er op 11 mei 2006 in diverse dagbladen het bericht dat de Spaanse politie op grond van een anonieme tip een inval had gedaan bij Afinsa (en Forum Filatelie) op verdenking van fraude, oplichting, verduistering, witwassen van geld etc beleggers zouden zijn gedupeerd voor in totaal een bedrag van 3 tot 8 miljard euro (afhankelijk van het dagblad). De beleggers zouden meer dan het tienvoudige (1150%) van de werkelijke waarde hebben betaald. De Spaanse belastingdienst zou 2,4 miljard tekort zijn gekomen. De politie nam 10 miljoen contact geld, een sportwagen en een drukpers in beslag. Bovendien zou Afinsa het niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de ingekochte postzegels en zelf ook postzegels drukken. De pers meende dat er sprake was van een piramidespel, waarbij de 6 % rente werd betaald uit de stortingen van nieuwe toetreders. Nu dit stagneerde kon Afinsa niet meer aan de verplichtingen voldoen. De directie werd gearresteerd en op de bankrekeningen werd beslag gelegd. Grote ontsteltenis in de filatelie. Handelaren die zegels naar Spanje hadden verzonden maar nog geen geld hadden ontvangen, maken zich grote zorgen. Handelaren die wel hadden gekocht en verpakt, maar nog niet hadden verzonden vragen zich af of zij hun spullen nog wel voor een redelijke prijs kwijt zullen raken. De schrik bij de handel is begrijpelijk. Er zal door de geblokkeerde bank rekeningen voorlopig niet betaald kunnen worden. Maar anderzijds lijken de persberichten mij grotendeels onzin: 1. Belasting betalen in Spanje doet bijna niemand. Het "zwarte" circuit is daar van oudsher vele malen groter dan het "witte". Dus witwassen? 8

9 2. En dan 8 miljard voor beleggers? Dat is gemiddeld euro per belegger. De Posthoorn veilt met regelmaat postfris na Een stockboek vol brengt het tot een paar honderd euro handelswaarde. Je hebt dus 100 stockboeken nodig om 1 klant van euro te bedienen. En dat maal. Waar sla je 35 miljoen stockboeken op? 3. Dat Afinsa het niet zo nauw nam met de kwaliteit zal elke handelaar ontkennen. Integendeel zij werden gek van de hoge kwaliteitseisen van Afinsa. 4. De gevonden 10 miljoen contant geld bleek achteraf niet aan Afinsa toe te behoren, maar aan een in het gebouw gevestigde handelaar. Die zal overigens iets uit te leggen hebben. 5. Hoe kan Afinsa met winstmarges van 1150% op deze omzetten in de problemen komen? Afinsa ontvangt op een inkoop van 100 miljoen afgerond 1 miljard euro. Afinsa kan dan 900 miljoen op de bank zetten, wat bij een rente van 4% elk jaar 36 miljoen oplevert. Maar Afinsa moet elk jaar 6% over 1 miljard, is 60 miljoen betalen en komt dus elk jaar 24 miljoen tekort. Vervelend, maar met een beginsaldo van 900 miljoen kan zij dat tientallen jaren volhouden en dan kan er ook nog wel een sportwagen vanaf. 6. Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat een bedrijf dat een winstmarge van 1150% behaalt, op het idee komt om op de inkoop te besparen door op een eigen drukpers zelf postzegels te gaan drukken. Wat kan er anders aan de hand zijn? Mij bereikte het gerucht dat de basis onder het bovenstaande niet in Spanje ligt, maar uit de VS afkomstig is. Het eerder genoemde beursgenoteerde bedrijf Greg Manning heet thans Escala Inc. Afinsa is nog steeds voor 68% aandeelhouder. Escala heeft de laatste jaren uitstekende resultaten geboekt. De beurskoers is navenant gestegen van $ 10 in 2004 tot $ 32, - in april jl. en Escala bereikte een marktwaarde van meer dan $ 1 miljard. In de VS is het eenvoudig aandelen te verkopen die je niet bezit, in de hoop deze later tegen een lagere koers terug te kopen. Deze z.g. baissiers moeten hun short verkochte aandelen echter melden bij de beurs. De beurs publiceert periodiek het totale aantal short verkochte aandelen. In het geval van Escala was dit aantal opgelopen tot meer dan 60% van het aantal beschikbare stukken. Een ongekend hoog percentage. De baissiers maakten zich grote zorgen, toen Escala op 9 mei opnieuw beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde. De aanklacht over malversaties bij Afinsa in Spanje blijkt afkomstig uit de VS. In de direct daaropvolgende persberichten over Afinsa wordt nauwkeurig melding gemaakt van het feit dat Afinsa de "moedermaatschappij" van Escala is. Het vervolg laat zich raden de beurskoers van Escala stort in van $ 32- naar $ 5, -. De baissiers zijn gered. De schrijver van het Escala gerucht wekt de suggestie dat de baissiers in Escala de verstrekkers zijn van de anonieme tip aan de Spaanse politie en zorg hebben gedragen voor ruime publiciteit. 9

10 Anders dan over Afinsa heb ik bovenstaande berichtgeving over Escala wel kunnen controleren en deze is voor 100% juist. Het laatste bericht dateert van 20 mei en luidt dat gedupeerde aandeelhouders van Escala op 20 mei een class-action tegen de directie zijn gestart, waarbij de aanklacht is dat Escala haar aandeelhouders niet had geïnformeerd over het feit dat Escala winst behaalde door zaken te doen met een bedrijf (Afinsa) dat zich met fraude en malversaties bezig hield. Voordat deze beleggers in Escala voor hun koersverlies worden gecompenseerd zal wel eerst bewezen moeten worden dat Afinsa zich inderdaad met fraude en malversaties bezig hield. Voor zover ik kan overzien is alleen aannemelijk dat beleggers zwart geld bij Afinsa investeerden. Jan Kluft (overgenomen uit "de Hoornblazer") Wetenswaardigheden over Voorafstempelingen. Veel verzamelaars weten niet wat voorafstempelingen zijn, waar ze voor gebruikt werden / worden of wat daarmee bedoeld wordt. Als verzamelaar van dit interessante stukje verzamelgebied zal ik proberen u het e.e.a. duidelijk te maken. Vinden doe je voorafstempelingen nog steeds in stockboeken of "dubbeltjesboeken", het gaat n.l. meestal om gewone frankeerzegels waarvan er miljoenen zijn gedrukt. Heel veel gebruikt zijn langlopende series bijvoorbeeld zegels met de afbeelding van een president (Amerika) of de afbeelding van een wapen (België). Voorafstempelingen zijn, het woord zegt het al, zegels die in de drukkerij van een stempel zijn voorzien. In België heten ze dan typo's, in Amerika bureaux. Zegels die op een plaatselijk postkantoor met de hand zijn voorgestempeld noemen we handvoorafstempelingen, een hele mond vol maar dat mag ook wel want daar zijn er ongeveer 1.5 miljoen verschillende van. In verschillende landen is het laatstgenoemde systeem gebruikt o.a. België, Luxemburg, Canada, Frankrijk, Monaco en Amerika en waarschijnlijk nog wel meer. Typo Handvoorafstempelingen De bekendste zijn de jaartallen op Belgische en Luxemburgse zegels en in Amerika de dubbele horizontale balkjes met daar tussenin de plaats en afkortingsletters van de betreffende staat. 10

11 Deze postzegels werden gekocht en gebruikt door bedrijven die grote aantallen post per dag verstuurden, deze post moest in stapels aangeboden worden zodat de postadministratie direct met het sorteren kon beginnen. Afstempelen was overbodig want het stempel zat er al op, voor de post was dit vanzelfsprekend een enorme tijdsbesparing. Voor particulieren was deze vorm van postverzending met voorafgestempelde zegels niet toegestaan. Dit systeem is in België van 1894 t/m 1996 in gebruik geweest, in Frankrijk en Monaco worden de voorafstempelingen alleen nog voor filatelistische doeleinden gemaakt, en in Luxemburg is het in gebruik geweest van 1900 tot Die zagen er waarschijnlijk geen brood in, gezien de korte tijd, want na 1925 was het afgelopen. Canada is ermee begonnen rond 1870/1880 en is ermee gestopt in De Amerikanen zijn ermee begonnen in 1916 en gebruiken het nog steeds zij het ook op een andere manier. Ze drukken meteen de korting op de zegels voorbeelden zijn de ambulancezegel uit 1860 (frankeerwaarde 8,3 cent) de tractorzegel uit 1920 (frankeerwaarde 7,1 cent) en de zegels met het opschrift "non profit' of "presorted first-class". Zoals u wel weet heeft Amerika 52 staten, de voorafstempelingen zijn in het begin in 51 staten uitgegeven, Alaska was er toen nog niet bij dus u kunt wel begrijpen dat er heel wat verschillende zijn. Bureaux Handvoorafstempelingen De totale verzameling "bureaux" van Amerika bestaat uit ongeveer 9700 verschillende zegels plus stempels, ikzelf verzamel de "bureaux" en heb ze nog lang niet compleet. Tot slot: Dit verhaal is natuurlijk niet compleet en waarschijnlijk voor verbeteringen vatbaar, voor op- en of aanmerkingen sta ik altijd open. W. Frijters 11

12 12

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Eelco de Boer kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.winst.nl/ Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book.

Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book. Dit is versie 2.0. Klik hier om de nieuwste upgrade te downloaden van dit e-book. Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming PowerSellers BV verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Contributie 2013 5 Notulen Algemene Leden Vergadering oktober 2012 6 Lelawala (Niagara watervallen) 8 Mededelingen 10 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER OVER DE SECRETARIS OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 03 REDACTIONEEL Inhoud 04 VAN DE VOORZITTER 06 06 AGENDA 07 08 OVER DE VICEVOORZITTER OVER DE PENNINGMEESTER 21 10 OVER DE SECRETARIS 11 13 OVER BELEGGEN BELEGGEN: IETS VOOR JOU? 25 21 BITCOIN, GEEN GELD

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede 4 december: Bijeenkomst met Jan Mak-trofee en verloting koffer 18 december: Postzegelmiddag een andere

Nadere informatie

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen Hoe ik ben begonnen Het verhaal van een ontslagen student die fulltime internet ondernemer is geworden. Kees van Dijk Laatste update: Oktober 2012 Kees van Dijk www.webwinkelsucces.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2!

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

How to beat the monkey

How to beat the monkey SCHOLENSTRIJD.NL Lesmateriaal How to beat the monkey Verantwoording: 2015 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), IEX Mediagroep. Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o De beste keuze o Het product o Investering o Conclusie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie