VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni <Firmanaam>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam>"

Transcriptie

1 VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 <Firmanaam> Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: <naam> (functie, bedrijf) Controle: <naam> (functie, bedrijf) H. Scholte ( HVK Arbode) A.A.W. Sprengers (SHEQ-adviseur, AEB) Autorisatie: J. Pothuis (Manager SHEQ) Document revisie Aard wijziging Revisienr.: Datum: Naam: Paraaf: Div veranderingen TD, Visser De wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave zijn niet gemarkeerd.

2 Naam project Onderhoudsstop juni 2015 (Verbrandingslijn 11) Adres project Werkzaamheden Naam Opdrachtgever Contactpersoon AEB Directievoering Contactpersoon aannemer Adres (hoofd) aannemer postcode / plaats contactpersoon telefoon Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam AEB Amsterdam Exploitatie BV. (hierna genoemd: AEB) Maarten Visser Projectleider Groot Onderhoud AEB Nummer VCA certificaat <invullen> en datum geldig tot Rode tekst in tabel aanvullen door aannemer Een kopie van de goedgekeurde en getekende hardcopy van dit VGM-plan is aanwezig bij het revisieteam van AEB en bij de aannemer. Pagina 2 van 16

3 Inhoud Naam project Projectgegevens Omschrijving werkzaamheden: Namen en adressen van betrokken partijen: Overige projectgegevens <aanvullen> Coördinatie en samenwerking Samenwerking andere (onder)aannemers Overleg Opleiding, voorlichting en instructie werknemers (onder)aannemers Risico's Algemeen Projectspecifieke aanvullingen Risico s door conflicterende werkzaamheden Persoonlijke beschermingsmiddelen Algemeen Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverleners AEB Functie Namen Nood-/oogdouche Blusmiddelen Bedrijfsnoodplan Milieu zaken Afvalstoffen beheer Toxische stoffen Bouwplaatsvoorzieningen AEB Veiligheids- & Gedragsregels Werkvergunningen Belangrijke telefoonnummers <aanvullen> Pagina 3 van 16

4 1. Projectgegevens In dit VGM-deelplan van <aannemer> wordt door <aannemer> beschreven hoe veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu tijdens de werkzaamheden zijn uitgewerkt en welke maatregelen er zijn getroffen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te borgen. Hiervoor heeft <aannemer> het standaard VGM deelplan aangevuld en ingevuld. Vanuit de scope van onze werkzaamheden hebben wij alle risico s in kaart gebracht. In dit VGM deelplan van <aannemer> zijn voor deze risico s maatregelen beschreven. Deze maatregelen gelden als basis voor de door ons aan te vragen werkvergunningen. De aanvrager van onze werkvergunningen is bekend met inhoud van dit VGM deelplan. In overleg 1.1 Omschrijving werkzaamheden: De basis voor de werkzaamheden wordt bepaald door de scope van onze werkzaamheden/opdracht. De werkzaamheden die binnen dit VGM-deel plan beschreven worden zijn: <hier vermelden wat de belangrijkste werkzaamheden zijn> De werkzaamheden bestaan uit de volgende stappen: <hier vermelden welke specifieke werkzaamheden (zo specifiek mogelijk) worden uitgevoerd, de basis is de scope en de aanbesteding, zie ook tabel 5.2 nummer 19> 1.2 Namen en adressen van betrokken partijen: Opdrachtgever(s): Naam : AEB Amsterdam Adres : Australiëhavenweg 21 Postcode/plaats Contactpersoon : 1045 BA Amsterdam : <invullen> Telefoon : Fax : Aannemer: Naam : <invullen> Adres : Postcode/plaats : Naam projectleider : Telefoon : Fax : Naam uitvoerder : Telefoon : Fax : Naam VGM-coördinator : Telefoon : Fax : Pagina 4 van 16

5 1.3 Overige projectgegevens <aanvullen> geplande aanvangsdatum van het project: <dag, maand, jaar en evt. tijdstip> geplande einddatum van het project: <dag, maand, jaar en evt. tijdstip> geplande projecttijd:. Dagen standaard werktijden zijn van tot (vb tot uur) overwerk vindt plaats van tot. maximaal aantal werknemers betrokken bij dit project: ca... personen De werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd met: <geef hier aan welke aannemers gelijktijdig aan dezelfde installatie werken, of er sprake is van conflicterende werkzaamheden en hoe deze worden ondervangen>. 2 Coördinatie en samenwerking 2.1 Samenwerking andere (onder)aannemers In de tabel zijn de gegevens opgenomen van eventuele onderaannemers die <aannemer> heeft ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast zijn de gegevens van andere aannemers opgenomen indien sprake is/ kan zijn van conflicterende werkzaamheden met onze werkzaamheden.. De volgende (onder)aannemers zijn bij de werkzaamheden betrokken. <Aanvullen of n.v.t invullen> Naam (onder) aannemer x x x x Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) 1 e verantwoordelijke op het werk Start / einde van werkzaamheden 2.2 Overleg Ten einde een goede afstemming van de werkzaamheden te borgen vindt op de volgende momenten overleg plaats. <controleren of aannemer bij genoemde vergaderingen aanwezig zal zijn, en zo nodig tabel aanpassen> Naam vergadering Frequentie (evt. data) Deelnemers Agendapunten Kick-off meeting 22 mei uur Grondstoffenkamer Hoofdgebouw Dagelijks afstemmingsoverleg Voor aanvang projecten Alle betrokken aannemers Veiligheidskundige AEB TD AEB Produktie AEB schoonmaak Dagelijks om 09:00 uur AEB Alle aannemers VGM Algemene zaken Voortgang Planning wzh Afstemming wzh VGM Algemene zaken Voortgang Planning wzh Afstemming wzh Pagina 5 van 16

6 Intern afstemmingsoverleg / technisch en werkvergunningen Dagelijks om uur AEB Algemene zaken VGM QA/QC Voortgang Werkvergunningen Evaluatie na afronding Nader te bepalen Na afloop werkzaamheden bij AEB Alle betrokken firma s Veiligheidskundige AEB TD AEB Productie Evaluatie veiligheidsprestatie Evaluatie stop Verbeteringen 3. Opleiding, voorlichting en instructie werknemers (onder)aannemers Naam VCA Basis of gelijkwaardig VOL-VCA of gelijkwaardig Poortfilm AEB met toets AEB veiligheids en gedragsregels Toolboxmeetings Start-Werk bespreking <aanvullen bij specifieke opleidingen> Instructie door Doel / inhoud Afspraken Extern Basisvoorlichting Alle uitvoerende medewerkers moeten deze opleiding met goed gevolg hebben gehaald. Extern Veiligheidsvoorlichting leidinggevenden Alle operationeel leidinggevenden moeten deze opleiding met goed gevolg hebben gehaald. AEB Risico s bij AEB Alle betrokkenen voor aanvang werkzaamheden AEB, aannemer Aannemer Aannemer Kennis nemen van de bij AEB geldende regels, zie HS Toolbox-onderwerp aangedragen door AEB of eigen invulling Instructie omtrent veiligheid en kwaliteit Bij betreding van AEB worden deze uitgereikt aan de medewerkers. Inclusief gouden regels AEB Wordt wekelijks door de aannemer georganiseerd. Voornemen tot toolbox wordt in 9.00 uur overleg aangekondigd. Medewerkers AEB kunnen aanwezig zijn. Dagelijkse of per shift instructies omtrent veiligheid en kwaliteit <Kopieën van verslagen van de voorlichting en instructie worden tijdens de revisie van lijn.. overhandigd aan.> <De certificaten e.d. van de gevolgde vakopleidingen zijn vastgelegd en/of opgeslagen bij..> Pagina 6 van 16

7 4. Toezicht en veiligheidsinspecties en/of keuringen Omschrijving Frequentie Door wie Opmerkingen Werkplekinspecties OOG-rondes Inspectie besloten ruimte (MVK) Werkplekinspecties aannemer Algemeen toezicht (kwaliteit, arbo en milieu) Arbeidsmiddelen, zoals: elektrisch gereedschap, ladders, trappen, valgordel, heftrucks, hoogwerkers, volgelaatmaskers, takels, stroppen, lasapparatuur enz. Min. 1x/dag Min. 1x per week Dagelijks doorlopend Aannemer (voorman), Veiligheidskundige AEB Aannemer (voorman), Veiligheidskundige AEB Voorman, houder werkvergunning Zonewacht Invulling vindt vanuit AEB plaats Algemeen toezicht (veiligheid/kwaliteit/ kwantiteit) Algemeen toezicht (veiligheid/kwaliteit/ kwantiteit) Alleen registratie bij afwijkingen. Jaarlijks Externe deskundige Registratie van de middelen die <aannemer> bij AEB aanwezig heeft. Firmanaam aangebracht op arbeidsmiddel, en aantoonbaar gekeurd, in goede staat verkerend. Op verzoek tonen overzicht aanwezige middelen. De aanvrager van de uit te voeren werkzaamheden wordt op de betreffende werkvergunning en het tekeningblad benoemd. Deze aanvrager is de eerstverantwoordelijke persoon die aangesproken moet worden inzake de naleving van de genoemde maatregelen, zoals vermeld in dit VGM-deelplan als op de werkvergunning/tekenblad. 5. Risico's 5.1 Algemeen Door het tekenen van het VGM deelplan hebben wij van, <aannemer>, aangegeven dat wij bekend zijn met de inhoud van het VGM plan van AEB dat voor deze projecten is opgesteld. Bovendien zijn wij bekend met de documenten die daaraan gekoppeld zijn. Het VGM plan van deze revisie en de daarbij behorende procedures staan op de website van AEB onder: <Hieronder graag alleen de relevante risico s beschrijven van de werkzaamheden van uw firma. Niet relevante risico s verwijderen. Onder 5.2 (nr. 19) is ruimte om de specifieke werkzaamheden, arbo-risico s en maatregelen in te vullen. Het VGM deelplan wordt hierop beoordeeld. Vul in de kolom bij elke maatregel de naam van de firma of de persoon in die als eerst verantwoordelijke geldt> Pagina 7 van 16

8 Nr Arborisico s Maatregelen 1 Brand, ongevallen algemeen 2 Geluid bij lawaaiige bewerkingen norm: >80dB(A) Medewerkers voor aanvang geïnstrueerd over BHV voorzieningen ter plaatse Zo weinig mogelijk brandgevaarlijke producten en werkwijzen Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle monteurs ter plaatse Brandbare stoffen verwijderen of afdekken Brandblusser aanwezig op werkplek bij open vuur werkzaamheden (zoals lassen, snijden) Bij lawaaiige bewerkingen wordt gehoorbescherming gedragen 3 Snijgevaar Werkhandschoenen zijn verplicht beschikbaar gesteld Medewerkers geïnstrueerd over het belang van gebruik van werkhandschoenen, juiste gereedschap en veilige werkmethodes Goed onderhouden gereedschap EHBO middelen in nabijheid 4 Blootstelling aan glasen steenwol 5 Onveilige situaties op toegangspaden en wegen Stofmaskers, wegwerphandschoenen en overalls met lange mouwen verplicht beschikbaar Zoveel mogelijk steenwol met extra goede hechting van de vezels Aanvoer in zo gesloten mogelijke verpakking, verpakking zo kort mogelijk voor montage verwijderen Steenwol zoveel mogelijk ingeseald verwerken Steenwol niet zagen maar op maat snijden Bij sloopwerk glas- en steenwol zo snel mogelijk opruimen Orde en netheid Afspraken met aannemer over vrijhouden toegangspaden (en PBM vrije looproute) Veilige looproute van parkeerterrein naar AEB Oogronden niet parkeren en rijden op kabelgoten in verlaadstraat EERST verantwoordelijke Monteur Monteur Monteur Magazijn firma Inkoop firma Monteur Monteur Monteur Monteur Pagina 8 van 16

9 Nr Arborisico s Maatregelen 6 Vluchtwegen Tevoren vluchtwegen in installatie nagegaan Monteurs hierover geïnstrueerd Waar nodig afspraken met aannemer / opdrachtgever over noodverlichting 7 Klimaat (tocht, koude, warmte) 8 Overlast van andere aannemers Vluchtwegen vrijhouden, materiaal aan één zijde looppad opstellen Waar nodig afspraken over werken bij gesloten ramen Afspraken over rust & drinken Door afspraken tevoren met aannemers zoveel mogelijk beperken (vooral door fasering van werk van AEB en coördinatie in 9.00 uur overleg) 9 Orde en netheid Dagelijks toezicht door oogronden Periodieke veiligheidsinspecties 10 Gevaar gereedschappen 11 Valgevaar op steigers en ladders Instructie medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA opleiding Alle (elektrische) machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden minimaal jaarlijks gekeurd Veilige steigers en ladders (gekeurd, conform instructie gemonteerd, voorzien van steigerkaart) Monteurs bij toolbox meeting geïnstrueerd over juist gebruik middelen 12 Stof Geschikte adembescherming verplicht bij betreden installatiedelen en bij (De-)montage van isolatie 13 Verlichting Tevoren beoordeeld of aanvullende verlichting nodig is Benodigde verlichting is aanwezig 14 Valgevaar Aanbrengen stevige/harde valbeveiliging (afdekken gaten) Afzetten met stevige afzettingen van steigermateriaal (geen lint) Gebruik van valgordels (instructie) EERST verantwoordelijke Revisie coördinator AEB Uitvoerder Firma Keuringsbevoegde steigerbouwfirma AEB en firma Pagina 9 van 16

10 Nr Arborisico s Maatregelen 15 Vallende lading Deugdelijk, gekeurd hijsmateriaal Op begane grond tijdens hijs- en hefwerkzaamheden helm dragen Hijsgebied afgezet lint met firmanaam (of label) Hijswerkzaamheden worden uitgevoerd door voldoende onderricht personeel Toezicht aanwezig en begeleiding last Niet hijsen boven windkracht 6 16 Tillen Zoveel als mogelijk gebruik van mechanische tilen transporthulpmiddelen (kraan, heftruck, verreiker, deurenwippers) Zware pakketten zo mogelijk overpakken Alle monteurs hebben til instructie ontvangen Bij ontwerp van constructies en onderdelen zo mogelijk gewichten van zware onderdelen beperkt 17 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze Productinformatiebladen aanwezig bij opslagplaats of (voertuig) aannemer Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en dragen (controle) EERST verantwoordelijke Kraanbedrijf/firma Monteur Leverancier/exp. Werkvoorbereiders firma Medewerkers 5.2 Project/klus specifieke aanvullingen, aanvullen op basis van scope/werkkaarten Nr Arborisico's Maatregelen EERST verantwoordelijke 18 Conflicterende werkzaamheden 19 Overige specifieke risico s X X Enz Werkgebied afschermen Planning aanpassen Afstemming met omringende aannemers (zie tabel 2.1) en 9.00 overleg Geef hier de getroffen maatregelen aan X X Enz Aanvrager werkvergunning in overleg met teamleider Invullen per maatregel <Indien voor dit project (een) hijsplan(nen) is/zijn opgesteld, voeg dat/deze als bijlage toe en geef dat hier aan. Als bijlage is toegevoegd.anders tekst verwijderen. Geef hier aan als er voor dit project/het werk/voor welke werkzaamheden (een) Taak Risico Analyse(s) of RI&E is/zijn opgesteld. Als een TRA(TRA S) is (zijn) of RI&E toegevoegd aan dit VGM Deelplan is het niet noodzakelijk om nummer 19 geheel in te vullen. Pagina 10 van 16

11 Een verwijzing naar de TRA s/ RI&E volstaat dan:> 1. TRA 2. TRA 3. TRA Of RI&E <Voeg deze als bijlage toe>. 5.3 Risico s door conflicterende werkzaamheden < benoem hier de risico s die in de omgeving van het werk kunnen plaatsvinden, waarmee u als aannemer rekening moet houden, zie tabel 2,1.> è AANLEG WARMTESYSTEEM IN VERBAND MET UITBREIDING WESTPOORTWARMTE AAN OOSTZIJDE LIJN Persoonlijke beschermingsmiddelen 6.1 Algemeen Type Voor welke werkzaamheden Toelichting Veiligheidsschoenen/-laarzen Standaard werkkleding Type: S3 Veiligheidshelm Standaard werkkleding Ongeacht locatie Veiligheidsbril Standaard werkkleding Ongeacht locatie Ruimzichtbril/lasbril Werkkleding Zuurbestendige overall Tijdens las- en slijpwerkzaamheden Volledig gesloten, lichaamsbedekkende werkkleding. Standaard werkkleding Ogen moeten rondom goed afgeschermd zijn. Geen korte broek en blote armen Werkhandschoenen Standaard werkkleding Leder of rubberen handschoenen Volgelaatsmasker met geschikte filterbus Bij doseren chemicaliën Veiligheidslaarzen Bij doseren chemicaliën Type S5 Zuurbestendige niet doorlatend pak Chemicaliënbestendige handschoenen Aanvullende PBM s Lint bedrukt met firmanaam Bij doseren chemicaliën Bij werken met chemicaliën en afvalwaterstromen Aanvullen op basis van specifieke risico s Bij waarschuwing gevaar / niet toegankelijk Bestand tegen de volgende chemicaliën: Koppeling met tabel 5.2 Eventueel met label, firma, beschrijving werkzaamheden en telefoonnummer. Directie <firma> zorgt voor gratis verstrekking van de PBM, onderhouden deze conform voorschrift en regelgeving en zorgen voor tijdige vervanging. Pagina 11 van 16

12 7. Bedrijfshulpverlening 7.1 Bedrijfshulpverleners AEB In geval van een incident of calamiteit wordt gebruik gemaakt van de noodorganisatie van AEB. AEB beschikt daartoe over de volgende functionarissen: Functie Ploegleider Bedrijfshulpverlening Medewerkers met EHBO-diploma Ademluchtdragers Eigen medewerkers Namen Alle AEB Teamleiders Productie Alle AEB Teamleden Productie Vanuit meetwacht minimaal 2 per ploeg Vanuit meetwacht minimaal 4 per ploeg Beschrijf BHV/EHBO functie en taken medewerkers van firma Inschakelen van BHV-organisatie moet bij een calamiteit direct plaatsvinden door het algemene alarmnummer van AEB te bellen: Vast AEB-telefoontoestel: 111. Via overige telefoontoestellen en mobiele telefoon: Nood-/oogdouche Tijdens de werkzaamheden is onder handbereik een oogdouche aanwezig. Binnen 15 meter van de medewerkers moet een (mobiele) nooddouche aanwezig zijn. 7.3 Blusmiddelen Als blusmiddelen noodzakelijk zijn, wordt dit aangegeven (inclusief type) in dit VGM-deelplan, de TRA s of de RI&E en op de werkvergunning. In de installatie zijn blusmiddelen aanwezig. Deze worden alleen in het geval van een calamiteit gebruikt. Als blusmiddelen (AEB of eigen) worden gebruikt, moet dit direct worden gemeld aan de teamleider productie en de contactpersoon van AEB. Er wordt een dan incidentmelding aangemaakt (via de KAM monitor op Intranet van AEB), waarna het blusmiddel wordt vervangen. Wij zorgen voor voldoende eigen blusmiddelen waardoor oneigenlijk gebruik van AEB blusmiddelen zal zijn uitgesloten. 7.4 Bedrijfsnoodplan Het Bedrijfsnoodplan en relevante procedures kunnen wij in zien bij de Meetwacht of op het AEB-Intranet, via de afdelingspagina van SHEQ. Pagina 12 van 16

13 8. Milieu zaken 8.1 Afvalstoffen beheer Tijdens onze werkzaamheden komen de volgende afvalstoffen vrij. Naam afvalstof Opslagwijze Naam verwerker X X X Enz Voor de (tijdelijke) opslag en afvoer van restmaterialen en afvalstoffen wordt overleg gevoerd met de contactpersoon van het revisieteam of de afdeling SHEQ van AEB. 8.2 Gevaarlijke stoffen Indien wij als aannemer zelf gevaarlijke stoffen meebrengen t.b.v. de uitvoering van onze werkzaamheden, dan zijn deze producten beschreven, zijn de risico s bepaald en de maatregelen vastgelegd in dit VGM-deelplan. Van elke gevaarlijke stof hebben een MSDSblad op de AEB-locatie beschikbaar. Voorafgaand aan de projecten is bij onze contactpersoon bij AEB aangegeven welke stoffen en/of gasflessen en in welke hoeveelheden deze worden opgeslagen. In overleg is een geschikte locatie voor de opslag gezocht. De gevaarlijke stoffen worden in de daarvoor bestemde opslaglocaties opgeslagen. Deze voldoen aan de PGS 15 eisen. In de installatie wordt slechts een dagvoorraad opgeslagen. Medewerkers die met de toxische stoffen moeten werken worden door ons adequaat geïnstrueerd. In onderstaande tabel hebben wij de gevaarlijke stoffen opgenomen die <aannemer> aanwezig heeft en wil gebruiken tijdens de projecten. Naam gevaarlijke stof Hoeveelheid Opslagwijze Locatie opslag X X X Enz <Indien er sprake is van eventueel aanvullende afspraken over het opslaan van de gevaarlijke stoffen en gasflessen, dan deze hier graag opnemen> Pagina 13 van 16

14 9. Bouwplaatsvoorzieningen (graag verwijderen wat niet van toepassing is) Collectieve voorziening Instandhouding door Toezicht door Opmerkingen / toelichting Verkeersvoorzieningen AEB X Vanaf half uur voor aanvang tot half uur na afloop van werkdag alle paden en trappenhuizen goed toegankelijk (vrij van obstakels, voldoende verlicht) Sanitaire voorzieningen Schaft- en kleedvoorzieningen Geen open kozijnen en deursponningen Bouwelektra Contractor X Noodverlichting AEB X Steigers Hertel X Blusmiddelen AEB X EHBO-voorzieningen AEB X Mededelingenbord AEB X Overig AEB X Sanitaire voorzieningen dienen te voldoen aan het Arbobesluit Toiletten dienen voldoende schoon gemaakt te worden AEB X Voldoende zitgelegenheid Voldoende schoongemaakt Per monteur tenminste 1 kleedhaakje in een aparte kleedruimte AEB X Branddeuren alleen op magneet in open stand X Pagina 14 van 16

15 10. AEB Veiligheids- & Gedragsregels Regels Toezicht door Toelichting / verwijzing Toegangsregeling Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Verkeersregels AEB Zie terreinregels AEB Parkeren op terrein alleen met parkeerkaart Niet parkeren op, en rijden over, kabelgoten verlaadstraat. Procedure bij ongevallen BHV-er, afdeling SHEQ Procedure incidenten Bedrijfshulpverlening Afdeling SHEQ Zie bedrijfsnoodplan Identificatieplicht Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Bezoekersregeling Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Afvoer afval AEB en firma s Zie hoofdstuk afvalstoffen Voorschriften uit vergunningen Alcohol & Drugs AEB teamleider/projectc oordinator Terreinbeveiliging, aannemer Voor de werkzaamheden is de procedure werkvergunningen van toepassing. Alcohol & Drugs beleid AEB is bepalend. De regels zijn vastgelegd in de AEB Veiligheids- en gedragsregels. Deze zijn in 3 talen beschikbaar (Nederlands, Duits, Engels). Iedere medewerker van een aannemer die werkzaamheden uitvoert ontvangt deze regels en tekent, na lezen, voor het begrepen hebben van deze regels. Nieuw zijn de GOUDEN veiligheidsregels. Dit zijn de zogenaamde lifesaving rules en dienen onder alle omstandigheden te worden gerespecteerd. Daarnaast moet iedere medewerker de poortfilm zien (herhaling 1x/jaar) met aanvullend een toetsing. Dit wordt geregistreerd of hiervan wordt aantekening gemaakt in het veiligheidspaspoort. Iedere medewerker die bij AEB komt werken moet in het bezit zijn van een geldig diploma Basis Veiligheid (VCA) of Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). De gegevens van medewerkers, nodig om tijdig een toegangspas te verkrijgen worden 24 uur voor aankomst van de medewerkers, alle noodzakelijke bestanden per aan de beveiliging toegezonden. Niet tijdig toesturen van deze stukken kan vertraging betekenen bij de afgifte toegangspassen. Het veilig bewaren van geld, persoonlijke bezittingen en waardevolle eigendommen van medewerkers in de kluisjes in het bouwhuis is niet gegarandeerd. AEB adviseert om daar een afgesloten ruimte op kantoor van de aannemer voor in te richten. Wij zijn bekend met het alcohol& drugsbeleid van AEB. Onder invloed van, het in bezit hebben van, alsmede het gebruik van Alcohol en/of drugs op het terrein van AEB is verboden. Het beleid van AEB is daarin leidend. Overtreding van dit beleid zal leiden tot ontzegging van de toegang tot AEB. Bij herhaalde overtreding zal de aannemer toegang tot AEB kunnen worden ontzegd. Indien relevant: graag aanvullen met eigen beleid en/of controle op gebruik van alcohol en/of drugs. Pagina 15 van 16

16 11. Werkvergunningen De rol van toezichthouder bij uitvoering werkvergunning wordt ingevuld door de aanvrager van de werkvergunning, zo nodig in samenwerking met de beheerder van de installatie. In de praktijk zal dit dus geen grote aanpassingen in de werkwijze behoeven. De controle van de uit te geven werkvergunningen is sinds de revisie van maart 2015 aangescherpt. De volgende medewerkers van <aannemer> zijn door AEB gemachtigd om een werkvergunning aan te vragen: Naam: Telefoonnummer Naam: Telefoonnummer < Verder kunnen hier eventueel aanvullende afspraken over het gebruik en uitgifte van werkvergunningen worden opgenomen. In ieder geval is voor de werkzaamheden de procedure Werkvergunningen en de procedure Taak Risico Analyse van toepassing.> 12. Belangrijke telefoonnummers <invullen/aanvullen> AEB Amsterdam Intern Alarmnummer: 111 of Ploegleider BHV: ( ) 6241 (Teamleider Produktie) Plaatsvervangend PL BHV: ( ) 6240 (Teamleider Produktie) AEB Receptie hoofdingang: ( ) 6119-( ) 6299 AEB contactpersoon dag 06- (naam) AEB contactpersoon avond/nacht 06- (naam) Toegang Poort 4: ( ) 6173 Aannemer Projectleider: 06- (naam) Coördinatoren/Voormannen 06- (naam) 06- (naam) Contactpersonen onderaannemers* 06- (naam) 06- (naam) VGM coördinator aannemer: 06- (naam) Alarm extern 112 mag alleen door of namens de Teamleider Productie worden gebeld in verband met de coördinatie van de BHV-organisatie. Ambulance: 112 Brandweer: 112 Politie: 112 Arbeids(inspectie ISZW) (alleen te bellen door afdeling SHEQ *: indiening van toepassing Pagina 16 van 16

VGM- Deel PLAN BLOKSTOP BLOK 30. Oktober 2015. *<Firmanaam> Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: *<naam> <functie, bedrijf>

VGM- Deel PLAN BLOKSTOP BLOK 30. Oktober 2015. *<Firmanaam> Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: *<naam> <functie, bedrijf> VGM- Deel PLAN BLOKSTOP BLOK 30 Oktober 2015 * Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: * Controle: * E. Walbeek (SHEQ, AEB

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling Documenteigenaar Adviseur SHEQ evisie 09-09-15 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 8 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en)

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB.

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB. Opgesteld door Alfons Sprengers evisie 21-06-11 Pagina: 1 van 7 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

33.64P Ontruimen besloten ruimte

33.64P Ontruimen besloten ruimte Proceseigenaar Manager KAM Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 N.v.t., eerste versie. 1. Doelstelling

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak INTERIEUR GEBOUWEN (kantoren, scholen etc.)

Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak INTERIEUR GEBOUWEN (kantoren, scholen etc.) Bijlage 7: Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak (AAS-lijst) Bedrijfsnaam opdrachtgever: Adres: Telefoon: Email: Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak INTERIEUR GEBOUWEN (kantoren,

Nadere informatie

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND 1 PROVINCIE ORGANISATIE (Hoofdverantwoordelijk) Naam organisator Email Mobielnummer Datum werkdag(en) en werktijden GROEPSGEGEVENS Naam werkgroep Naam contactpersoon Adres Postcode en plaats Email Mobielnummer

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

Hijsplan. Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT)

Hijsplan. Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) Hijsplan Deze richtlijn is een uitgave van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) Vereniging Verticaal Transport (VVT) Blokdrukweg 8 4104 BD Culemborg T: 0345 516993 F: 0345 521672 E: info@verticaaltransport.nl

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Voorlichtingsboekje VGM

Voorlichtingsboekje VGM 1. Inleiding Wormerveer, november 2010 Geachte medewerk(st)er, Dit voorlichtingsboekje informeert u over Bouwers van Braam - Minnesma en informeert u over arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Dus de zaken

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Gouden regels voor jouw veiligheid

Gouden regels voor jouw veiligheid Veiligheidsregels 1 2 Gouden regels voor jouw veiligheid Welkom Van harte welkom bij AEB Amsterdam, locatie Australiëhavenweg 21 te Amsterdam. Wij verwerken afval- en reststoffen tot hoogwaardige producten

Nadere informatie

VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober 2012. Stefaan Debosschere

VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober 2012. Stefaan Debosschere VCA in de praktijk Prebes studieavond 11 oktober 2012 Stefaan Debosschere Voor wat staat VCA? Veiligheids Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers 2 2. Waarom VCA? VCA is geen wettelijke verplichting,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

33.42P Taak Risico Analyse

33.42P Taak Risico Analyse 33.42P Taak isico Analyse Opgesteld door Adriaan Lefeber evisie 21-06-11 Pagina: 1 van 5 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is om op een systematische wijze de risico s en beheersmaatregelen

Nadere informatie

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 5 V&G plan gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan GEMEENTE MAASTRICHT Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax:

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax: AAS-lijst: Arbo Aandachtspunten bij het aanbesteden van Schoonmaakonderhoud Achtergrond Hoewel het schoonmaakbedrijf als werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers,

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren?

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Keuring en Inspectie Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? TÜV TÜV NORD GROUP Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Vanuit het Arbobesluit wordt de werkgever verplicht bepaalde arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

V&G-deelplan PROJECT: ------------------------------------------------------------------- ONDERAANNEMER. Polyplafond BV

V&G-deelplan PROJECT: ------------------------------------------------------------------- ONDERAANNEMER. Polyplafond BV V&G-deelplan PROJECT: ------------------------------------------------------------------- ONDERAANNEMER Polyplafond BV V&G-deelplan Polyplafond bv Definitief Versie 28-09-2015 Pagina 1 van 16 INHOUDSOAVE

Nadere informatie

CRH STRUCTURAL CONCRETE BV

CRH STRUCTURAL CONCRETE BV CRH STRUCTURAL CONCRETE BV VEILIGHEIDSHANDBOEK MONTAGE Veiligheidshandboek Montage CRH Structural Concrete BV Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Missie pagina 3 Inleiding, verantwoordelijkheden, bevindingen

Nadere informatie

SITE REGELGEVING. Nyrstar Budel. Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht!

SITE REGELGEVING. Nyrstar Budel. Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht! Mei 2014 SITE REGELGEVING Nyrstar Budel Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht! Zie www.nyrstarbudel.nl INHOUDSOPGAVE Hoofdstukken vanuit de SITE

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

33.41P Werkvergunningensysteem

33.41P Werkvergunningensysteem Opgesteld door Alfons Sprengers evisie 26-04-12 Pagina: 1 van 11 1. Doelstelling In deze procedure is het gebruik van werkvergunningen beschreven. Hiermee wordt de basis gelegd om te voorkomen dat de werkzaamheden

Nadere informatie

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5

1 Doel 3. 2 Doelgroep 3. 3 Toepassingsgebied 3. 5 Referenties 3. 7 Werkwijze 4. 10 Ingangsdatum 5 Titel UPI 021 Veiligheidscriteria voor alleenwerkers Nummer Datum 15 juli 2005 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Verantwoordelijkheden/

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene risicofactoren bij het zetten van glas...

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

- Voor start werkzaamheden, aantoonbaar

- Voor start werkzaamheden, aantoonbaar 4.7 Taak Risico Analyse (V&G maatregelen en voorzieningen) In onderstaande Taak/Risicoanalyse zijn de risico s en maatregelen voor onze werkzaamheden beschreven. Afkortingen in de actiekolom: = Polygroup

Nadere informatie

Safety Regulations. Werkvergunningen

Safety Regulations. Werkvergunningen Pagina: 1 van 5 Eigenaar: SSE 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

AEB Veiligheids- & Gedragsregels

AEB Veiligheids- & Gedragsregels AEB Veiligheids- & Gedragsregels Bij AEB hanteren wij de volgende 10 gouden veiligheidsregels. Wij verwachten van u dat u: 1 uw verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van uzelf, uw collega s, derden

Nadere informatie

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam

Algemene Voorschriften Voor Diensten Unilever Nederland Food Factories B.V. Nassaukade 5 Rotterdam Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities Toepasselijkheid Fabrieksvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Milieuvoorschriften Verzekeringen Akkoordverklaring

Nadere informatie

Toegang contractors en haar medewerkers

Toegang contractors en haar medewerkers Toegang contractors en haar medewerkers 1. Algemeen Contractors die opdracht hebben gekregen bij Aluchemie werkzaamheden te verrichten mogen dit, in verband met de "Wet Ketenaansprakelijkheid", slechts

Nadere informatie

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Inhoud bladzijde Arbo-plan, aanleiding en doel 3 Organisatie en werkzaamheden 3 Risico-inventarisatie (en -evaluatie) 3 Begeleiding en toezicht 4 Instructie, voorlichting

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S September 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL H HSE guidelines mei 2012 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie