inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie 4 2011"

Transcriptie

1 Nr. 13 editie Inzicht geeft op 2-maandelijkse basis een heldere opinie over de financiële en economische gebeurtenissen. Inzicht is niet verantwoordelijk voor enig beleggersresultaat gebaseerd op de redactie van de nieuwsbrief. inhoud... Een dik nummer van Inzicht, na een gevoelsmatige flauwe zomer op weerkundig vlak maar een hete periode op financieel vlak zal waarschijnlijk geboekstaaft worden als een cruciaal jaar. Niet alleen wat betreft de toekomstige contouren van de maatschappij maar ook voor ons bedrijf Capitam. Wij hebben een belangrijke beslissing genomen, in alle sereniteit en discretie. Daar kan u meer over lezen in deze editie. Pagina 1. Inhoudsopgave Pagina 2. Peter s corner Pagina 3. Situatie Pagina 4. Vooruitblik Pagina 5. Attitude Pagina 6. Prikbord Pagina Quotes Pagina Capitam fund Pagina Bedrijfsbabbel Pagina 16. Herfst Extra katern: Epiloog Veel leesplezier!

2 Peter s corner... De wereld kreunt onder de immense schulden. Overheden, banken, bedrijven en particulieren, allemaal worden ze geconfronteerd met een latent tekort aan beschikbare middelen. Wat brengt soelaas? Besparen. Alleen ontbreekt ons de collectieve ervaring van matiging. Hoe doen we dat? Alle betrokken partijen, van regeringsleiders tot vakbonden, maken zich sterk dat het kan zonder dat iemand de pineut wordt. We gaan bezuinigen zonder de koopkracht aan te tasten, zonder onze economische groei in gevaar te brengen, zonder verhoogde belastingen, zonder langer te werken of uitkeringen te verminderen. We krijgen met andere woorden te horen dat men een financieel mirakel uit de hoed gaat toveren. Het zijn slechts de Grieken die op de blaren moeten zitten. Zij worstelen fel om uit hun economische problemen te geraken. Het lijkt wel een scenario van Big Brother te zijn. Alle internationale instanties leggen de Griekse regering strenge voorwaarden op. De Grieken moeten fiks inleveren door hogere belastingen te betalen, ze moeten harder en langer werken en Hoe geloofwaardig zijn dan de politieke beloftes over de aanpak van onze problemen? ze ondergaan een directe verlaging van pensioenen, uitkeringen en lonen. Allemaal maatregelen die ondertussen leidden tot een pandoering voor de economische staat van het land en een zware aantasting van de koopkracht van elke burger. De Grieken zijn eensklaps verarmd, het land is in feite bankroet. Maar, zo hoor je alle Europese leiders denken, wat hadden die Atheners anders verwacht? Mirakels gebeuren toch enkel in sprookjes?! Hoe geloofwaardig zijn dan de politieke beloftes over de aanpak van onze problemen? Als je het mij vraagt komen dezelfde onweerswolken onze richting uit. Waarschijnlijk lag het epicentrum van de schuldenaardbeving boven Griekenland en zullen de naschokken minder verwoestend zijn voor ons land. Toch hoor ik met voorbehoud de lange-termijn voorspellingen aan. We zijn kampioen in het relativeren van de problemen. Enkel als de nood het hoogst is geeft men toe dat de rampspoed onoverzichtelijk is geworden. De remedies voor de banken die men kort na de financiële crisis opsomden werden niet toegepast. De schulden werden overgenomen maar onze banken bleven even kwetsbaar als toen. Daardoor vergrootten we onze schuldenberg, dreigen we nog altijd spaarcentjes kwijt te spelen door de wankele staat van meerdere bankinstellingen en verloren we kostbare tijd door het bestuurlijk geaarzel van onze politieke leiders.

3 situatie... Veel is er niet veranderd in enkele maanden tijd. De gebeurtenissen kunnen makkelijk toegeschreven worden aan één significant aanwezige factor: een bestuurlijke impasse. Dat ze in Europa onderling bakkeleien verbaast echt niemand. Sla de geschiedenisboeken erop na. De verstandhouding functioneerde alleen goed indien de economische of militaire belangen dezelfde waren. Dat is nu niet het geval meer. Wat de markten echter nog meer beroerde was de openlijke verdeeldheid in de Verenigde Staten. Zelfs de nationale belangen doorbreken zal het product Democratie minder aantrekkingskracht uitoefenen op de rest van de wereld. In China lachen ze misschien wel in het vuistje. Hun verschijning op het publieke toneel is al voldoende om de markten hoop te geven. De Italianen begroetten hen met alle honneurs in de hoop dat ze geld gingen injecteren in hun bodemloze put. Het gelaat van premier Berlusconi spande zich op om een rimpelloze glimlach te produceren, zonder resultaat evenwel. De situatie van de banken is zorgwekkend. Amper uit het vizier De gebeurtenissen kunnen makkelijk toegeschreven worden aan één significant aanwezige factor: een bestuurlijke impasse en het internationale imago van de VS zetten de beide politieke kampen niet aan tot verzoening. Het akkoordje op het allerlaatste moment, net voor de termijn was verstreken, was een kaakslag voor het Democratische kamp. Bijgevolg mag men verwachten dat bij de volgende deadline de partij van president Obama minder inschikkelijk zal zijn. Wij exporteren maar al te graag onze principes van de democratie naar de andere politieke delen van de wereld. Nu we de uiterste krijtlijnen van ons Westers compromismodel hebben opgezocht en we duidelijk verward zijn over een oplossing om deze verstarring te verdwenen na de eerste financiële blamage van drie jaar geleden of het volgende struikelblok duikt alweer op. Met sussende taal alleen kan de crisis niet bezworen worden. De macro-economische indicatoren, op een enkele uitzondering na, zetten de financiële barometer op wisselvallig tot slecht weer. De groei vertraagt, een volgende recessie staat voor de deur. A cry for help, maar de politieke wereld is onmachtig en te verdeeld om krachtdadig op te treden. Mogen we uitsluiten dat er zich een oplossing vanuit die hoek aandient? Zo ja, wat dan?

4 vooruitblik... Als een woestijnreiziger die hunkert naar een oase in een verzengende hitte, zo bewegen we ons voort. Eén enkele hoop koesteren we met z n allen: dat van hogerhand een grootscheeps reddingsplan op poten wordt gezet dat in staat is om de verschillende problemen tegelijkertijd aan te pakken. De Eurozone mag niet in het gedrang komen. We hebben een oplossing nodig voor Griekenland op korte termijn en een actief dynamisch roadbook voor vergelijkbare problemen in de toekomst. De banken mogen niet failliet gaan. We willen een beslissing die hen overeind houdt maar tevens toelaat hun maatschappelijke schuld terug te betalen. Een overkoepelende aanpak over de internationale grenzen heen zodat de werkloosheid daalt, zodat de consument het geld niet hoeft op te potten en zodat de negatieve spiraal van economische groeivertraging kan worden omgekeerd. Meer groei en meer vertrouwen laat de overheidsinkomsten terug stijgen wat het spook van hogere belastingen afhoudt. In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen. Ofschoon iedereen voorlopig nog onverschillig toekijkt naar het ontluisterende schouwspel op het staatskundige toneel - tenzij u belegd bent op de beurs natuurlijk - is er een onderhuids besef aanwezig dat een diepe valkuil niet veraf meer is. We weten niet goed of we oordeelkundig en objectief kunnen stellen dat We weten niet goed of we oordeelkundig en objectief kunnen stellen dat een dergelijke onwaarschijnlijke ommekeer aan de horizon verschijnt een dergelijke onwaarschijnlijke ommekeer aan de horizon verschijnt. De basisvoorwaarde om nog maar tot een voorzichtig herstel te komen lijkt momenteel riskant. Maar het is veel perverser om te speculeren wie op langere termijn voordeel haalt uit een structurele crisis en recessie. Vandaar hopen we dat een moedige aanpak in aantocht is. De hoek waaruit de wind zal waaien kan alleen maar verrassen in timing, niet in aanpak. Voorlopig lijkt het raadzaam om te trachten de verliezen te beperken, eerder dan te voorkomen. Want voorkomen noopt tot een volledige verwijdering van alle investeringen die gelinkt zijn aan de economische omstandigheden en mogelijke verbetering en haalt een gevaarlijk en overschat paard van stal: het bodemvissen op de beurs. Dan zijn we plots heel ver van huis verwijderd!

5 attitude... Het is een zenuwachtige periode. In de mate van het mogelijke tracht u best het hoofd koel te houden en de emoties te onderdrukken. Het heeft geen zin om het kind met het badwater weg te gooien. Bijgevolg raden we aan om minutieus te opereren zoals het een goede chirurg betaamt. We snoeien in de meest kwetsbare sectoren. Wie nog steeds rekent op een beursrally voor de financiële aandelen heeft veel te lang vertoefd in de casino s van Las Vegas. Hun rendabiliteit staat in schril contrast met elk objectief argument om ze in portefeuille te hebben. Vervolgens wikt en weegt u behoedzaam de perspectieven van de cyclische aandelen, per subsector en per individueel bedrijf. De lopende economische groeivertraging op wereldniveau ondermijnt de winstgroei. Bijgevolg verlaagt u best de procentuele aanwezigheid van dergelijke aandelen en deinst u desnoods niet terug om ze integraal uit het lijstje te verwijderen. Het is geen taboe meer om te discrimineren op beleggingsvlak. Trek de breuklijn Noord-Zuid op Europees niveau gerust door in uw portefeuille. Neem rigoreus afscheid van de Zuid-Europese aandelen als u op veilig wil spelen. We geloven niet langer in een vlucht naar goud en andere edelmetalen. Ook het opkopen van bijzonder duur Duits en Nederlands staatspapier lijkt ons een brug te ver. Stilaan breekt een interessante periode aan van nieuwe opportuniteiten in bedrijfsobligaties. Net omdat we zoveel parallellen zien met de Het is geen taboe meer om te discrimineren op beleggingsvlak globale omstandigheden van de vorige crisis schuiven we dezelfde voorschriften terug naar voren. We bouwen met andere woorden in eerste instantie de cash op. We treuren even om de terugvallende indexen van de landen buiten Europa en de VS maar we realiseren ons tenvolle dat zij onze eerste instap worden van zodra er sprake is van ontspanning op de financiële markten. We hopen de liquiditeiten te gepasten tijde te gebruiken voor het versterken van de defensieve sectoren. In een later stadium stappen we opnieuw in de industriële waarden in. Spreiden in diverse munten kan absoluut geen kwaad. Enige aantrekkingskracht van de meer risicovolle munten is ons niet vreemd maar we doen dat liefst via een beleggingsfonds met een relevant track record. Tot slot plaatsen we een gedeelte van het vermogen in onroerend goed, op voorwaarde dat u het niet verwart met vastgoed op de beurs.

6 prikbord... Op ons tweemaandelijks prikbord afficheren we korte mededelingen of leuke foto s over Capitam. ere spraak met de vroeg In onderlinge samen ber tem we sinds 1 sep partners begonnen de n va ren communice met het persoonlijk Op. am pit Ca en bij bestuurlijke verandering van 20 mei 2011 ring de rga ve e en em de alg het ontslag van de aanvaardde Capitam als s en Joeri Hoornaert heren Gert Reekman n ele nd aa ke elij pectiev zaakvoerder. Hun res ter Pe or do en om en erg werden integraal ov juli Vandereyken. Sinds 1 y Rin en t ch Gu n Va le tue ac ntr co ter en Riny 2011 voeren enkel Pe am pit Ca die uit elingen en commerciële hand nt e communicatie omtre ev ati ern alt Alle n. binde n ite bu initiatieven vallen mogelijke afspraken en n Capitam. elke bevoegdheid va Riny stippelen overtuiging volle Met lg rvo ve t Van Gucht he Vandereyken en Peter le ilia fam in er crete partn uit van Capitam, uw dis de om s on let Niets be vermogensplanning. t ar buiten te komen me na n de an ma e nd volge en de inzake roeren nieuwe mogelijkheden ktische netwerking pra g, lgin vo onroerende op klant en klantvriendelijke ten behoeve van u als en n enerzijds de band marketing. Wij wense en n nte ze trouwe kla te versterken met on n nte kla e uw n we de nie anderzijds verwelkome en partners! Heeft u ze lf een inte ressante su graag ee ggestie, zo n korte m ededeling uu op het prik willen pla bord, gee atsen n problee m. Stuur uw v oorstel do or naar: peter.van pitam.eu. We onde rzoeken h et met ve we neme el aanda n contact cht en op.

7 quotes Professor Stefan Duchateau, beheerder van ons Capitam Fund, geeft zijn persoonlijke visie weer over enkele aspecten van het macro-economische landschap. Sinds 1 april past hij zijn analytische kennis exclusief toe voor de invulling van het nieuwe Capitam compartiment. Dat de zenuwen binnen de banksector strak gespannen staan zal niemand verbazen. Bovenop alle miserie van de waardering van het Grieks en ander staatspapier in het vermogen van de meeste banken kwam in september het onrustwekkende nieuws naar buiten over de Zwitserse bank UBS. Zij zit met een verlies van bijna 2 miljard euro opgezadeld, een gevolg van de praktijken van een jonge trader. Het is niet de eerste keer dat een trader een bank en zelfs een hele maatschappij in de problemen brengt. Wat bezielt zo iemand? Stefan Duchateau, professor in risk management, vertelde live op Radio 1 wat het gevaar van trading is. Op volgende link kan u het interview herbeluisteren: qt.html?qsbrand=11&qsodfile=/media/audio/r1joostrader. Begin vorige maand werd professor Stefan Duchateau uitvoerig geïnterviewd in de kwaliteitskrant De Standaard. Voor zij die niet het betrokken interview hebben gelezen publiceren we op de volgende twee bladzijden het bewuste artikel. Stefan Duchateau geeft als economist zijn visie weer over de schuldenproblematiek en de toekomst van de Euro. Tevens geeft het onrechtstreeks een juist beeld hoe doordacht het investeringscomité, onder zijn leiding, het Capitam fonds beheert.

8 66 MENS & ECONOMIE De eurolanden moeten als een blok optreden, want de financiële wereld gelooft er niet meer in, waarschuwt econoom Stefan Duchateau. Hij vergelijkt de eurolanden met een kudde schapen, waarvan de herder zelf de wolven voedt. Dat is schrijnend, want economisch is de oplossing eenvoudig, zegt Duchateau. JAN REYNS Stefan Duchateau: Als je de eurozone globaal vergelijkt met de Verenigde Staten, zijn wij economisch helemaal niet zwak, integendeel. Zoals iedereen weet zijn er binnen de eurozone grote verschillen tussen de sterke noordelijke en de zwakkere zuidelijke landen. Met de eenheidsmunt wilde men de vicieuze cirkel van competitieve devaluaties doorbreken en de economische verschillen verkleinen. Maar het ironische is dat sinds het invoeren van de euro de verschillen alleen zijn toegenomen. Hoe zijn die stijgende verschillen te verklaren? Men dacht dat de eurozone voldoende homogeen was om de voordelen van een eenheidsmarkt en een munt te combineren. De econoom Robert Mundell beschreef dat al in 1961 (zie interview met deze Nobelprijswinnaar, DS 27 augustus). Maar binnen de eurozone blijft wel concurrentie bestaan. Wie het meest productief is, wordt beloond met meer productie. Dat is positief, want zo kan de beste meer produceren. Dat houdt de inflatie laag en het is goed voor de klant, want hij krijgt een goede kwaliteit tegen een goede prijs. Maar nu blijkt dat de invoering van de euro een land zoals Duitsland nog productiever heeft gemaakt terwijl de concurrentiekracht van landen als Spanje en Griekenland is verzwakt. Men heeft veel te laat ingezien dat de De Europese politici moeten dringend aan het werk. Wim Kempenaers DE STANDAARD ZATERDAG 3, ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011 Samen zijn de eurolanden sterk

9 MENS & ECONOMIE 67 DE STANDAARD ZATERDAG 3, ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011 SPECIALIST RISICOBEHEER STEFAN DUCHATEAU PRESENTEERT OPLOSSING VOOR EUROCRISIS extreem hoog voor zwakkere landen, terwijl die moeten besparen en niet kunnen devalueren. Daardoor raken ze in een dodelijke neerwaartse spiraal. Beleggers worden steeds wantrouwender, er duiken speculanten op en de rente klimt almaar hoger. En het gaat nog verder. Door de grote stress op de financiële markten is de rente voor het sterkste land nu ook extreem laag gezakt (Duitsland betaalt maar iets meer dan 2%, op een looptijd van 10 jaar, red.). Duitsland profiteert dus van de situatie. The winner takes it all. Zonder de euro zou de Duitse mark als zodanig in waarde gestegen zijn, waardoor de Duitse export het heel moeilijk zou hebben gekregen. Maar het punt is dat het de verschillen met de anderen nog groter maakt. Zelfs als Italië door super intelligent te besparen wat productiever zou worden, dan nog blijft Duitsland verder uitlopen. Tja, zo wordt het gewoon een onmogelijke zaak. In de Verenigde Staten gelooft men dat de eurozone op haar einde loopt. Als we zo verder doen, dreigt het echt te ontploffen, want dit proces is zelfdestructief. Bovendien is het vertrouwen helemaal weg en dat is moeilijk terug te winnen. Zeker als de Europese politici zo verdeeld blijven. De Duitsers zeggen dat het geld van het noodfonds in een bodemloze put verdwijnt. En ze krijgen nog gelijk ook, want na elke nieuwe stap in de Europese noodplannen is het vertrouwen verder gezakt: de rentes zijn alleen maar gestegen. Ik heb alle begrip voor de kritiek van de Duitsers. Maar het lost natuurlijk niets op in verwijten te vervallen en te praten over hangmateconomiën. Er zijn grote fouten gemaakt. Maar het probleem is dat we gevangen zitten in een vicieuze cirkel. Die zwakkere landen beginnen nu drastisch te besparen, maar zo duwen ze hun economie in een recessie, waardoor de schulden uiteindelijk nog verder dreigen op te lopen. Ook grote landen zoals Spanje en Italië worden gewantrouwd. En die zijn veel te groot om te redden. De ECB houdt de rente daar nu laag door hun obligaties te kopen, maar hoe lang kunnen ze dat volhouden? Je ziet zo dat ook de sterkere eurolanden in gevaar gaan komen. Vergelijk het met een kudde schapen, die afgejakkerd worden door hun herder. De wolven hebben al Griekenland, Portugal en Ierland opgegeten. En terwijl Italië en Spanje in ademnood komen, jaagt de herder ze nog een lange, steile helling op. Zo worden het hapklare brokken voor de wolven. En na die maaltijd zijn ze BIO Wie is Stefan Duchateau? Stefan Duchateau is zonder twijfel een van de betere financiële breinen van ons land. Jarenlang was hij een goudhaantje voor KBC waar hij een fondsenmachine zonder weerga uitbouwde. Met de introductie van gestructureerde beleggingsfondsen (met kapitaalgarantie), goed voor 40 miljard euro, zette hij KBC Asset Management zelfs op de Europese kaart. Daarmee lanceerde ik waarschijnlijk het populairste product ooit in België. Maar hier lees je alleen iets over speculaaspasta en zo. Duchateau schopt wel eens tegen zere schenen. Net voor het uitbreken van de grote bankencrisis vertrok hij met slaande deuren bij KBC. De voortwoekerende financiële crisis vandaag gaat over zijn kerncompetentie: hij is professor risicobeheer aan de HUB. Als consultant leeft hij zich uit bij Argenta. (jre) sterk genoeg om uiteindelijk zelfs Duitsland aan te vallen. Maar u heeft een oplossing? Besparen is goed en het moet, maar het doet pijn op korte termijn en het werkt alleen op lange termijn. Maar de wolven willen nu eten. Het vertrouwen van beleggers en speculanten zal niet snel terugkomen. Bovendien kunnen de eurolanden niet rekenen op een hoge economische groei om het probleem op te lossen. Ook de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk kampen met hoge schulden en dat Ik pleit voor een tijdelijke garantie van alle eurolanden voor de uitgifte van nieuwe nationale overheidsobligaties org. komen. Bovendien heb je met die interne renteverrekening automatisch een disciplinering. Door met de eurolanden als een blok op te treden geniet je extern het voordeel van een lage rente, terwijl je intern, door die rentepremie, ook disciplinerend werkt. Het is toch te gek: vandaag is er een noodplan van 440 miljard euro en de ECB heeft al voor meer dan 100 miljard staatsobligaties ingekocht, terwijl het allemaal niet werkt. Door als een blok op te treden met gegarandeerde obligaties hoeft Duitsland geen cent uit te geven. Integendeel: het brengt intern geld op dat je kan gebruiken voor beleid. Een zwak land zal alle zeilen bijzetten om daaraan mee te mogen doen. En als sommige sterke landen toch niet mee willen doen? Dat is dan een ramp, want er is geen alternatief. De eurozone als geheel heeft geen probleem, globaal zijn we best sterk. Maar als je de kracht daarvan niet kan gebruiken, waar ben je dan mee bezig? De eurozone zou een beslissende voorsprong kunnen nemen tegenover de VS, maar dan moet de verdeeldheid stoppen. Zoals vandaag, met de Finnen tegen de Grieken en de Spanjaarden tegen de Duitsers, verliezen we allemaal. We hebben in het verleden gezien tot wat zoiets kan leiden. In de jaren twintig en dertig brak een grote depressie uit en daarna volgde een wereldoorlog. De meer gedisciplineerde eurolanden zijn doodsbang voor onverantwoord gedrag als risico nemen niet bestraft wordt. De zogenaamde moral hazard. Dat begrijp ik goed. De theorie van the tragedy of the commons mag niet spelen. Die theorie zegt dat gemeenschappelijke zaken snel misbruikt worden. Zoals ook met de euro is gebeurd. Maar net daarom moeten er in mijn plan duidelijke en objectieve afspraken komen voor de interne verrekening van de rente. En natuurlijk: als een schaap mordicus blijft achterlopen of zich niet houdt aan de afspraken, dan moet het uit de kudde verwijderd worden. Maar ook daar kunnen procedures voor uitgewerkt worden met duidelijke criteria en een systeem van waarschuwingen. Op die manier ontstaat er ook duidelijkheid voor beleggers. Een land dat afglijdt zal onvermijdelijk bestraft worden met een hogere externe en interne rente. En ultiem moet er ook een exitmogelijkheid komen, daar ben ik mee akkoord. In een eerste fase valt een land dan uit die waarborgregeling. Maar vandaag is zelfs dat niet geregeld. De Europese politici moeten dringend aan het werk. BEURS voor passief bouwen en renoveren Photography Bostoen nv TOUR & TAXIS BRUSSELS SEPT R sponsored by DY Z REA ER O Y REA ERG DY EN O ER Z mediapartners ENERG Y Y RG BEURS zal nog lang op de economische groei wegen. Beleggers zijn bang. Er is een negatieve spiraal. Speculanten verdienen alleen nog geld met negatieve scenario s. Daarom moet de eurozone nu als een blok optreden en voor zichzelf tijd creëren om aan het probleem te werken, tot we weer sterk genoeg zijn. Daarom pleit ik voor een tijdelijke garantie van alle eurolanden voor de uitgifte van nieuwe nationale overheidsobligaties. Die waarborg moet drie, vier jaar of liefst nog wat langer duren. Pas op: ik stel geen free lunch voor, voor geen enkel land. De problemen zijn juist ontstaan doordat slecht beleid te lang niet werd afgestraft. Ik ga ervan uit dat staatsobligaties met een gezamenlijke waarborg een rente zullen hebben die neigt naar die van Duitsland. Daardoor zullen alle landen van de eurozone van een lage rente genieten. Maar op basis van duidelijke criteria moeten ze een extra rentepremie betalen aan een Europees fonds. De hoogte van die premie is afhankelijk van hoe de landen scoren op belangrijke economische criteria: begrotingstekort, inflatie, schuldratio. Zo kunnen de Maastricht-criteria permanent worden doorgetrokken in het beleid van elke lidstaat. De zwakkere landen zullen zo een hogere rente moeten betalen, maar het zal betaalbaar blijven, want ze zijn niet meer overgeleverd aan de overdrijvingen van de markten. Bovendien kan met het geld van die rentepremie een beleid gevoerd worden dat de productiviteit verhoogt: beter onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, verbeteren van het productieapparaat, enzovoort. Vreest u niet dat Duitsland zal weigeren om mee garant te staan? Ze zullen zeggen de afspraken zijn in het verleden niet nagekomen, waarom nu wel? Omdat iedereen nu beseft in welke ellende we dreigen terecht te ZERO E Y NE AD E zwakkere landen de invoering van de euro verkeerd hebben gebruikt. U verwijst naar de vastgoedzeepbel in Ierland en Spanje? Door de invoering van de euro genoten de zwakkere landen plots van een lage rente, terwijl ze vroeger altijd een hoge rente moesten betalen. Daardoor ontstond plots ruimte om de lonen te verhogen. En de huizenprijzen begonnen aan een klim. Daardoor ontstond een kunstmatige interne groei. Alles leek goed te gaan, want landen als Spanje en Griekenland publiceerden hoge groeicijfers. Applaus op alle banken, ook vanuit de Europese Unie. Maar in werkelijkheid werden die landen door de hoge lonen en de kunstmatige groei minder en minder competitief. Dat is veel te lang blijven duren omdat niet alleen de politici niets in de gaten hadden. Maar ook de beleggers zagen het probleem niet. Ze bleven de obligaties van die landen kopen tegen te hoge prijzen (en dus lage rente, red.). Bijna een decennium lang moesten die landen nauwelijks meer rente betalen dan Duitsland. Pas toen de bom barstte met Griekenland zijn de ogen open gegaan. De kunstmatige groei, zoals de vastgoedzeepbel in Spanje en Ierland, klapte in mekaar. Nu blijven alleen nog de lagere productiviteit en de hoge schulden over. Normaal pakt men een verzwakte concurrentiepositie aan met een muntdevaluatie. Maar met de euro kan dat niet meer. Zulke devaluaties brengen trouwens maar soelaas op de korte termijn. Want door daarnaar terug te grijpen, pakt men de echte problemen niet aan. Men investeert niet en holt achter de feiten aan tot het hele machinepark en de hele economie is verouderd. Dan devalueert men opnieuw, enzovoort. Het is een proces van eeuwen met een structureel hoge inflatie en hoge rente. Door de invoering van de euro wilde men die vicieuze cirkel vermijden, maar er is alleen een andere vicieuze cirkel in de plaats gekomen. Ondertussen hebben beleggers het probleem plots ingezien en eisen ze zeer hoge rentes van landen zoals Griekenland of Spanje. Het is zo uit de hand gelopen dat beleggers vrezen dat landen zoals Griekenland maar ook Portugal hun schulden niet zullen kunnen terugbetalen. Daardoor is de rente er zelfs hoger dan voor het invoeren van de euro. Rentevoeten van 10% zijn dodelijk. De eurozone is nu in een situatie geraakt dat het systeem geen voordelen meer heeft: we hebben alleen nog de nadelen. De rente is

10 Compartiment: Capitam Capitam is een compartiment van het Merit Capital Global Investment Fund Kerngegevens: situatie per 27/09/2011 Statuut: Bevek welke voldoet aan de richtlijn 85/611/EEG en de wet van 20/07/2004 Waardebepaling: Wekelijks Noteringsmunt: EUR Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie en Uitkering Parameters: ISIN code Kap: BE ISIN code Dis: BE Sectoriële Spreiding media voeding olie financieel basismaterialen vastgoed detailhandel chemie electronica cyclische consumentengoederen technologie farma engineering automobiel holding 8,42% 6,12% 9,41% 10,90% 10,65% 0,99% 5,99% 7,67% 7,04% 2,23% 8,61% 12,75% 5,90% 4,62% 1,02% Vermogensverdeling aandelen 36,24 % obligaties 35,99 % themafondsen 4,41 % cash 23,36 % Kosten voor de belegger: Commissie: Bij instap volgens de tarieflijst van de verdeler toegevoegd aan de Belgische bijlage bij het prospectus en met een maximum van 3% 0% bij uitstap Beurstaks: 0,5% bij uitstap met een maximum van 750 EUR per verrichting, enkel van toepassing op de kapitalisatieaandelen Introductiedatum en -waarde: 01/04/ EUR Top Investeringen Obligaties D'Ieteren Trading 07/15 4,25% 1,80 % ING Bank 03/15 3,375% 3,03 % DZ Bank Cap AG 01/19 7,273% 3,18 % Diageo Capital 07/13 5,5% 3,19 % Credit Agricole 04/17 4% 3,24 % Unibail Rodamco 03/15 3,375% 3,48 % ENI Spa 04/13 4,625% 3,53 % Commonw Bk Australia 11/16 4,25% 3,56 % Belgium 09/16 3,25% 4,62 % Belgium 03/14 4% 6,36 % Koers Top Investeringen Aandelen BMW AG 0,99 % SAP AG 1,00 % Northumbrian Water Group 1,06 % Anheuser-Busch Inbev 1,11 % ABB Ltd 1,14 % Rio Tinto 1,37 % Xstrada Plc 1,43 % IBM Corp 1,67 % Sanofi-Aventis 1,75 % Mastercard 2,05 % Beheerskosten: 1,5% Huidige koers: 93,30 EUR (27/09/2011) Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar Disclaimer: Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Merit Capital of Capitam. Beursvennootschap Merit Capital treedt op in hoedanigheid als distributeur van de Bevek. Zij vormt geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementscijfers houden geen rekening met kosten en taksen. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de meest recente periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij Fastnet Belgium, Havenlaan 86C/ Brussel, die de financiële dienst waarneemt. Inlichtingen over het fiscaal regime ingevolge de programmawet zijn beschikbaar in het prospectus. Investeringscomité 93 4/1/11 4/18/11 5/10/11 5/31/11 6/21/11 7/5/11 7/26/11 8/9/11 8/30/11 9/20/11 Het investeringscomité van het compartiment Capitam staat onder leiding van de gerenommeerde professor Stefan Duchateau. Zijn uitgangspunt is dat het succes van portefeuillebeheer hoofdzakelijk te wijten is aan een juiste asset-allocatie getoetst aan de actuele financiële markten. Slechts een minoriteit van het rendement wordt behaald door stockpicking. Professor Stefan Duchateau heeft een uitgebreid palmares in de financiële wereld. Momenteel bekleedt hij topfuncties in diverse nationale en internationale beleggingsvennootschappen. Tevens doceert hij aan verschillende Belgische universiteiten.

11 Doel van het compartiment De beheerder analyseert dagelijks macro-economische indicatoren om een beeld te krijgen rond de evolutie van de inflatie, rentevoeten, renteverschillen, economische groei, risicopremies en liquiditeit binnen het financieel systeem. Deze analyse resulteert in een activaspreiding of asset allocation : het percentage aandelen, obligaties, cash en eventuele andere activa wordt bepaald. Als voorbeeld nemen we inflatie en rente. Inflatie betekent een algemene stijging van het prijspeil waardoor de koopkracht van de gezinnen afneemt. Centrale banken aanvaarden een inflatie van ongeveer 2%. Bij een toename in de inflatie zullen de centrale banken de korte termijn rentevoeten verhogen om de economische groei af te remmen. Hogere rentevoeten betekenen minder consumptie op krediet en duurdere investeringen. Hierdoor zal uiteindelijk de groei terug vertragen en de inflatie afnemen. Financieel, vanuit beleggingsstandpunt, heeft deze ganse evolutie belangrijke gevolgen. Immers, wanneer korte termijn rentevoeten toenemen, zal de lange termijn rente daarop reageren door( in de meeste gevallen) eveneens te stijgen wat impliciet betekent dat de koersen van obligaties dalen. Ook aandelenmarkten zullen hierop negatief reageren want lagere economische groei betekent minder bedrijfswinsten en duurdere kredieten. Wanneer bijgevolg de inflatie dreigt toe te nemen, zullen wij in het financieel beheer obligaties en aandelen afbouwen( winst beschermen). De vrijgekomen cash zal vervolgens onder meer in cashbeleggingen terechtkomen waar hogere rentevoeten zorgen voor beter rendement. Beheerder: Merit Capital N.V. beursvennootschap, Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Administratie en financiële dienst: FASTNET BELGIUM N.V. Havenlaan, 86 C B Brussel Bewaarnemer: BNP Paribas Fortis N.V. Warandeberg, Brussel Distributeur: Merit Capital N.V. Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Commissaris: Deloitte & Touche, Lange Lozanastraat, Antwerpen Besluit De juiste inschatting van het geheel van macro-economische indicatoren is bijzonder belangrijk voor de vermogensspreiding. Deze indicatoren leveren tevens de signalen aan omtrent de aantrekkelijkheid van specifieke landen, regio s en sectoren. De invulling vervolgens naar de respectievelijke specifieke waarden gebeurt na een micro-analyse om aldus de meest geschikte activa van een deelmarkt te kopen. Capitam Capitam is een jonge, vernieuwende, toonaangevende onderneming op het vlak van financiële omkadering, planning en begeleiding. De medewerkers van Capitam hebben hun strepen verdiend in alle sectoren van de financiële, juridische en fiscale wereld. Capitam verduidelijkt, verruimt, verschaft inzichten en verbetert de financiële situatie van haar klanten. Capitam bvba Duigemhofstraat Herent CBFA A

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Staal een uitgave van staalbankiers Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Opkomende landen staan nog niet op eigen benen April 2011, 8e jaargang, nr1 COLOFON

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie