inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud... Veel leesplezier! Nr. 13 editie 4 2011"

Transcriptie

1 Nr. 13 editie Inzicht geeft op 2-maandelijkse basis een heldere opinie over de financiële en economische gebeurtenissen. Inzicht is niet verantwoordelijk voor enig beleggersresultaat gebaseerd op de redactie van de nieuwsbrief. inhoud... Een dik nummer van Inzicht, na een gevoelsmatige flauwe zomer op weerkundig vlak maar een hete periode op financieel vlak zal waarschijnlijk geboekstaaft worden als een cruciaal jaar. Niet alleen wat betreft de toekomstige contouren van de maatschappij maar ook voor ons bedrijf Capitam. Wij hebben een belangrijke beslissing genomen, in alle sereniteit en discretie. Daar kan u meer over lezen in deze editie. Pagina 1. Inhoudsopgave Pagina 2. Peter s corner Pagina 3. Situatie Pagina 4. Vooruitblik Pagina 5. Attitude Pagina 6. Prikbord Pagina Quotes Pagina Capitam fund Pagina Bedrijfsbabbel Pagina 16. Herfst Extra katern: Epiloog Veel leesplezier!

2 Peter s corner... De wereld kreunt onder de immense schulden. Overheden, banken, bedrijven en particulieren, allemaal worden ze geconfronteerd met een latent tekort aan beschikbare middelen. Wat brengt soelaas? Besparen. Alleen ontbreekt ons de collectieve ervaring van matiging. Hoe doen we dat? Alle betrokken partijen, van regeringsleiders tot vakbonden, maken zich sterk dat het kan zonder dat iemand de pineut wordt. We gaan bezuinigen zonder de koopkracht aan te tasten, zonder onze economische groei in gevaar te brengen, zonder verhoogde belastingen, zonder langer te werken of uitkeringen te verminderen. We krijgen met andere woorden te horen dat men een financieel mirakel uit de hoed gaat toveren. Het zijn slechts de Grieken die op de blaren moeten zitten. Zij worstelen fel om uit hun economische problemen te geraken. Het lijkt wel een scenario van Big Brother te zijn. Alle internationale instanties leggen de Griekse regering strenge voorwaarden op. De Grieken moeten fiks inleveren door hogere belastingen te betalen, ze moeten harder en langer werken en Hoe geloofwaardig zijn dan de politieke beloftes over de aanpak van onze problemen? ze ondergaan een directe verlaging van pensioenen, uitkeringen en lonen. Allemaal maatregelen die ondertussen leidden tot een pandoering voor de economische staat van het land en een zware aantasting van de koopkracht van elke burger. De Grieken zijn eensklaps verarmd, het land is in feite bankroet. Maar, zo hoor je alle Europese leiders denken, wat hadden die Atheners anders verwacht? Mirakels gebeuren toch enkel in sprookjes?! Hoe geloofwaardig zijn dan de politieke beloftes over de aanpak van onze problemen? Als je het mij vraagt komen dezelfde onweerswolken onze richting uit. Waarschijnlijk lag het epicentrum van de schuldenaardbeving boven Griekenland en zullen de naschokken minder verwoestend zijn voor ons land. Toch hoor ik met voorbehoud de lange-termijn voorspellingen aan. We zijn kampioen in het relativeren van de problemen. Enkel als de nood het hoogst is geeft men toe dat de rampspoed onoverzichtelijk is geworden. De remedies voor de banken die men kort na de financiële crisis opsomden werden niet toegepast. De schulden werden overgenomen maar onze banken bleven even kwetsbaar als toen. Daardoor vergrootten we onze schuldenberg, dreigen we nog altijd spaarcentjes kwijt te spelen door de wankele staat van meerdere bankinstellingen en verloren we kostbare tijd door het bestuurlijk geaarzel van onze politieke leiders.

3 situatie... Veel is er niet veranderd in enkele maanden tijd. De gebeurtenissen kunnen makkelijk toegeschreven worden aan één significant aanwezige factor: een bestuurlijke impasse. Dat ze in Europa onderling bakkeleien verbaast echt niemand. Sla de geschiedenisboeken erop na. De verstandhouding functioneerde alleen goed indien de economische of militaire belangen dezelfde waren. Dat is nu niet het geval meer. Wat de markten echter nog meer beroerde was de openlijke verdeeldheid in de Verenigde Staten. Zelfs de nationale belangen doorbreken zal het product Democratie minder aantrekkingskracht uitoefenen op de rest van de wereld. In China lachen ze misschien wel in het vuistje. Hun verschijning op het publieke toneel is al voldoende om de markten hoop te geven. De Italianen begroetten hen met alle honneurs in de hoop dat ze geld gingen injecteren in hun bodemloze put. Het gelaat van premier Berlusconi spande zich op om een rimpelloze glimlach te produceren, zonder resultaat evenwel. De situatie van de banken is zorgwekkend. Amper uit het vizier De gebeurtenissen kunnen makkelijk toegeschreven worden aan één significant aanwezige factor: een bestuurlijke impasse en het internationale imago van de VS zetten de beide politieke kampen niet aan tot verzoening. Het akkoordje op het allerlaatste moment, net voor de termijn was verstreken, was een kaakslag voor het Democratische kamp. Bijgevolg mag men verwachten dat bij de volgende deadline de partij van president Obama minder inschikkelijk zal zijn. Wij exporteren maar al te graag onze principes van de democratie naar de andere politieke delen van de wereld. Nu we de uiterste krijtlijnen van ons Westers compromismodel hebben opgezocht en we duidelijk verward zijn over een oplossing om deze verstarring te verdwenen na de eerste financiële blamage van drie jaar geleden of het volgende struikelblok duikt alweer op. Met sussende taal alleen kan de crisis niet bezworen worden. De macro-economische indicatoren, op een enkele uitzondering na, zetten de financiële barometer op wisselvallig tot slecht weer. De groei vertraagt, een volgende recessie staat voor de deur. A cry for help, maar de politieke wereld is onmachtig en te verdeeld om krachtdadig op te treden. Mogen we uitsluiten dat er zich een oplossing vanuit die hoek aandient? Zo ja, wat dan?

4 vooruitblik... Als een woestijnreiziger die hunkert naar een oase in een verzengende hitte, zo bewegen we ons voort. Eén enkele hoop koesteren we met z n allen: dat van hogerhand een grootscheeps reddingsplan op poten wordt gezet dat in staat is om de verschillende problemen tegelijkertijd aan te pakken. De Eurozone mag niet in het gedrang komen. We hebben een oplossing nodig voor Griekenland op korte termijn en een actief dynamisch roadbook voor vergelijkbare problemen in de toekomst. De banken mogen niet failliet gaan. We willen een beslissing die hen overeind houdt maar tevens toelaat hun maatschappelijke schuld terug te betalen. Een overkoepelende aanpak over de internationale grenzen heen zodat de werkloosheid daalt, zodat de consument het geld niet hoeft op te potten en zodat de negatieve spiraal van economische groeivertraging kan worden omgekeerd. Meer groei en meer vertrouwen laat de overheidsinkomsten terug stijgen wat het spook van hogere belastingen afhoudt. In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen. Ofschoon iedereen voorlopig nog onverschillig toekijkt naar het ontluisterende schouwspel op het staatskundige toneel - tenzij u belegd bent op de beurs natuurlijk - is er een onderhuids besef aanwezig dat een diepe valkuil niet veraf meer is. We weten niet goed of we oordeelkundig en objectief kunnen stellen dat We weten niet goed of we oordeelkundig en objectief kunnen stellen dat een dergelijke onwaarschijnlijke ommekeer aan de horizon verschijnt een dergelijke onwaarschijnlijke ommekeer aan de horizon verschijnt. De basisvoorwaarde om nog maar tot een voorzichtig herstel te komen lijkt momenteel riskant. Maar het is veel perverser om te speculeren wie op langere termijn voordeel haalt uit een structurele crisis en recessie. Vandaar hopen we dat een moedige aanpak in aantocht is. De hoek waaruit de wind zal waaien kan alleen maar verrassen in timing, niet in aanpak. Voorlopig lijkt het raadzaam om te trachten de verliezen te beperken, eerder dan te voorkomen. Want voorkomen noopt tot een volledige verwijdering van alle investeringen die gelinkt zijn aan de economische omstandigheden en mogelijke verbetering en haalt een gevaarlijk en overschat paard van stal: het bodemvissen op de beurs. Dan zijn we plots heel ver van huis verwijderd!

5 attitude... Het is een zenuwachtige periode. In de mate van het mogelijke tracht u best het hoofd koel te houden en de emoties te onderdrukken. Het heeft geen zin om het kind met het badwater weg te gooien. Bijgevolg raden we aan om minutieus te opereren zoals het een goede chirurg betaamt. We snoeien in de meest kwetsbare sectoren. Wie nog steeds rekent op een beursrally voor de financiële aandelen heeft veel te lang vertoefd in de casino s van Las Vegas. Hun rendabiliteit staat in schril contrast met elk objectief argument om ze in portefeuille te hebben. Vervolgens wikt en weegt u behoedzaam de perspectieven van de cyclische aandelen, per subsector en per individueel bedrijf. De lopende economische groeivertraging op wereldniveau ondermijnt de winstgroei. Bijgevolg verlaagt u best de procentuele aanwezigheid van dergelijke aandelen en deinst u desnoods niet terug om ze integraal uit het lijstje te verwijderen. Het is geen taboe meer om te discrimineren op beleggingsvlak. Trek de breuklijn Noord-Zuid op Europees niveau gerust door in uw portefeuille. Neem rigoreus afscheid van de Zuid-Europese aandelen als u op veilig wil spelen. We geloven niet langer in een vlucht naar goud en andere edelmetalen. Ook het opkopen van bijzonder duur Duits en Nederlands staatspapier lijkt ons een brug te ver. Stilaan breekt een interessante periode aan van nieuwe opportuniteiten in bedrijfsobligaties. Net omdat we zoveel parallellen zien met de Het is geen taboe meer om te discrimineren op beleggingsvlak globale omstandigheden van de vorige crisis schuiven we dezelfde voorschriften terug naar voren. We bouwen met andere woorden in eerste instantie de cash op. We treuren even om de terugvallende indexen van de landen buiten Europa en de VS maar we realiseren ons tenvolle dat zij onze eerste instap worden van zodra er sprake is van ontspanning op de financiële markten. We hopen de liquiditeiten te gepasten tijde te gebruiken voor het versterken van de defensieve sectoren. In een later stadium stappen we opnieuw in de industriële waarden in. Spreiden in diverse munten kan absoluut geen kwaad. Enige aantrekkingskracht van de meer risicovolle munten is ons niet vreemd maar we doen dat liefst via een beleggingsfonds met een relevant track record. Tot slot plaatsen we een gedeelte van het vermogen in onroerend goed, op voorwaarde dat u het niet verwart met vastgoed op de beurs.

6 prikbord... Op ons tweemaandelijks prikbord afficheren we korte mededelingen of leuke foto s over Capitam. ere spraak met de vroeg In onderlinge samen ber tem we sinds 1 sep partners begonnen de n va ren communice met het persoonlijk Op. am pit Ca en bij bestuurlijke verandering van 20 mei 2011 ring de rga ve e en em de alg het ontslag van de aanvaardde Capitam als s en Joeri Hoornaert heren Gert Reekman n ele nd aa ke elij pectiev zaakvoerder. Hun res ter Pe or do en om en erg werden integraal ov juli Vandereyken. Sinds 1 y Rin en t ch Gu n Va le tue ac ntr co ter en Riny 2011 voeren enkel Pe am pit Ca die uit elingen en commerciële hand nt e communicatie omtre ev ati ern alt Alle n. binde n ite bu initiatieven vallen mogelijke afspraken en n Capitam. elke bevoegdheid va Riny stippelen overtuiging volle Met lg rvo ve t Van Gucht he Vandereyken en Peter le ilia fam in er crete partn uit van Capitam, uw dis de om s on let Niets be vermogensplanning. t ar buiten te komen me na n de an ma e nd volge en de inzake roeren nieuwe mogelijkheden ktische netwerking pra g, lgin vo onroerende op klant en klantvriendelijke ten behoeve van u als en n enerzijds de band marketing. Wij wense en n nte ze trouwe kla te versterken met on n nte kla e uw n we de nie anderzijds verwelkome en partners! Heeft u ze lf een inte ressante su graag ee ggestie, zo n korte m ededeling uu op het prik willen pla bord, gee atsen n problee m. Stuur uw v oorstel do or naar: peter.van pitam.eu. We onde rzoeken h et met ve we neme el aanda n contact cht en op.

7 quotes Professor Stefan Duchateau, beheerder van ons Capitam Fund, geeft zijn persoonlijke visie weer over enkele aspecten van het macro-economische landschap. Sinds 1 april past hij zijn analytische kennis exclusief toe voor de invulling van het nieuwe Capitam compartiment. Dat de zenuwen binnen de banksector strak gespannen staan zal niemand verbazen. Bovenop alle miserie van de waardering van het Grieks en ander staatspapier in het vermogen van de meeste banken kwam in september het onrustwekkende nieuws naar buiten over de Zwitserse bank UBS. Zij zit met een verlies van bijna 2 miljard euro opgezadeld, een gevolg van de praktijken van een jonge trader. Het is niet de eerste keer dat een trader een bank en zelfs een hele maatschappij in de problemen brengt. Wat bezielt zo iemand? Stefan Duchateau, professor in risk management, vertelde live op Radio 1 wat het gevaar van trading is. Op volgende link kan u het interview herbeluisteren: qt.html?qsbrand=11&qsodfile=/media/audio/r1joostrader. Begin vorige maand werd professor Stefan Duchateau uitvoerig geïnterviewd in de kwaliteitskrant De Standaard. Voor zij die niet het betrokken interview hebben gelezen publiceren we op de volgende twee bladzijden het bewuste artikel. Stefan Duchateau geeft als economist zijn visie weer over de schuldenproblematiek en de toekomst van de Euro. Tevens geeft het onrechtstreeks een juist beeld hoe doordacht het investeringscomité, onder zijn leiding, het Capitam fonds beheert.

8 66 MENS & ECONOMIE De eurolanden moeten als een blok optreden, want de financiële wereld gelooft er niet meer in, waarschuwt econoom Stefan Duchateau. Hij vergelijkt de eurolanden met een kudde schapen, waarvan de herder zelf de wolven voedt. Dat is schrijnend, want economisch is de oplossing eenvoudig, zegt Duchateau. JAN REYNS Stefan Duchateau: Als je de eurozone globaal vergelijkt met de Verenigde Staten, zijn wij economisch helemaal niet zwak, integendeel. Zoals iedereen weet zijn er binnen de eurozone grote verschillen tussen de sterke noordelijke en de zwakkere zuidelijke landen. Met de eenheidsmunt wilde men de vicieuze cirkel van competitieve devaluaties doorbreken en de economische verschillen verkleinen. Maar het ironische is dat sinds het invoeren van de euro de verschillen alleen zijn toegenomen. Hoe zijn die stijgende verschillen te verklaren? Men dacht dat de eurozone voldoende homogeen was om de voordelen van een eenheidsmarkt en een munt te combineren. De econoom Robert Mundell beschreef dat al in 1961 (zie interview met deze Nobelprijswinnaar, DS 27 augustus). Maar binnen de eurozone blijft wel concurrentie bestaan. Wie het meest productief is, wordt beloond met meer productie. Dat is positief, want zo kan de beste meer produceren. Dat houdt de inflatie laag en het is goed voor de klant, want hij krijgt een goede kwaliteit tegen een goede prijs. Maar nu blijkt dat de invoering van de euro een land zoals Duitsland nog productiever heeft gemaakt terwijl de concurrentiekracht van landen als Spanje en Griekenland is verzwakt. Men heeft veel te laat ingezien dat de De Europese politici moeten dringend aan het werk. Wim Kempenaers DE STANDAARD ZATERDAG 3, ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011 Samen zijn de eurolanden sterk

9 MENS & ECONOMIE 67 DE STANDAARD ZATERDAG 3, ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011 SPECIALIST RISICOBEHEER STEFAN DUCHATEAU PRESENTEERT OPLOSSING VOOR EUROCRISIS extreem hoog voor zwakkere landen, terwijl die moeten besparen en niet kunnen devalueren. Daardoor raken ze in een dodelijke neerwaartse spiraal. Beleggers worden steeds wantrouwender, er duiken speculanten op en de rente klimt almaar hoger. En het gaat nog verder. Door de grote stress op de financiële markten is de rente voor het sterkste land nu ook extreem laag gezakt (Duitsland betaalt maar iets meer dan 2%, op een looptijd van 10 jaar, red.). Duitsland profiteert dus van de situatie. The winner takes it all. Zonder de euro zou de Duitse mark als zodanig in waarde gestegen zijn, waardoor de Duitse export het heel moeilijk zou hebben gekregen. Maar het punt is dat het de verschillen met de anderen nog groter maakt. Zelfs als Italië door super intelligent te besparen wat productiever zou worden, dan nog blijft Duitsland verder uitlopen. Tja, zo wordt het gewoon een onmogelijke zaak. In de Verenigde Staten gelooft men dat de eurozone op haar einde loopt. Als we zo verder doen, dreigt het echt te ontploffen, want dit proces is zelfdestructief. Bovendien is het vertrouwen helemaal weg en dat is moeilijk terug te winnen. Zeker als de Europese politici zo verdeeld blijven. De Duitsers zeggen dat het geld van het noodfonds in een bodemloze put verdwijnt. En ze krijgen nog gelijk ook, want na elke nieuwe stap in de Europese noodplannen is het vertrouwen verder gezakt: de rentes zijn alleen maar gestegen. Ik heb alle begrip voor de kritiek van de Duitsers. Maar het lost natuurlijk niets op in verwijten te vervallen en te praten over hangmateconomiën. Er zijn grote fouten gemaakt. Maar het probleem is dat we gevangen zitten in een vicieuze cirkel. Die zwakkere landen beginnen nu drastisch te besparen, maar zo duwen ze hun economie in een recessie, waardoor de schulden uiteindelijk nog verder dreigen op te lopen. Ook grote landen zoals Spanje en Italië worden gewantrouwd. En die zijn veel te groot om te redden. De ECB houdt de rente daar nu laag door hun obligaties te kopen, maar hoe lang kunnen ze dat volhouden? Je ziet zo dat ook de sterkere eurolanden in gevaar gaan komen. Vergelijk het met een kudde schapen, die afgejakkerd worden door hun herder. De wolven hebben al Griekenland, Portugal en Ierland opgegeten. En terwijl Italië en Spanje in ademnood komen, jaagt de herder ze nog een lange, steile helling op. Zo worden het hapklare brokken voor de wolven. En na die maaltijd zijn ze BIO Wie is Stefan Duchateau? Stefan Duchateau is zonder twijfel een van de betere financiële breinen van ons land. Jarenlang was hij een goudhaantje voor KBC waar hij een fondsenmachine zonder weerga uitbouwde. Met de introductie van gestructureerde beleggingsfondsen (met kapitaalgarantie), goed voor 40 miljard euro, zette hij KBC Asset Management zelfs op de Europese kaart. Daarmee lanceerde ik waarschijnlijk het populairste product ooit in België. Maar hier lees je alleen iets over speculaaspasta en zo. Duchateau schopt wel eens tegen zere schenen. Net voor het uitbreken van de grote bankencrisis vertrok hij met slaande deuren bij KBC. De voortwoekerende financiële crisis vandaag gaat over zijn kerncompetentie: hij is professor risicobeheer aan de HUB. Als consultant leeft hij zich uit bij Argenta. (jre) sterk genoeg om uiteindelijk zelfs Duitsland aan te vallen. Maar u heeft een oplossing? Besparen is goed en het moet, maar het doet pijn op korte termijn en het werkt alleen op lange termijn. Maar de wolven willen nu eten. Het vertrouwen van beleggers en speculanten zal niet snel terugkomen. Bovendien kunnen de eurolanden niet rekenen op een hoge economische groei om het probleem op te lossen. Ook de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk kampen met hoge schulden en dat Ik pleit voor een tijdelijke garantie van alle eurolanden voor de uitgifte van nieuwe nationale overheidsobligaties org. komen. Bovendien heb je met die interne renteverrekening automatisch een disciplinering. Door met de eurolanden als een blok op te treden geniet je extern het voordeel van een lage rente, terwijl je intern, door die rentepremie, ook disciplinerend werkt. Het is toch te gek: vandaag is er een noodplan van 440 miljard euro en de ECB heeft al voor meer dan 100 miljard staatsobligaties ingekocht, terwijl het allemaal niet werkt. Door als een blok op te treden met gegarandeerde obligaties hoeft Duitsland geen cent uit te geven. Integendeel: het brengt intern geld op dat je kan gebruiken voor beleid. Een zwak land zal alle zeilen bijzetten om daaraan mee te mogen doen. En als sommige sterke landen toch niet mee willen doen? Dat is dan een ramp, want er is geen alternatief. De eurozone als geheel heeft geen probleem, globaal zijn we best sterk. Maar als je de kracht daarvan niet kan gebruiken, waar ben je dan mee bezig? De eurozone zou een beslissende voorsprong kunnen nemen tegenover de VS, maar dan moet de verdeeldheid stoppen. Zoals vandaag, met de Finnen tegen de Grieken en de Spanjaarden tegen de Duitsers, verliezen we allemaal. We hebben in het verleden gezien tot wat zoiets kan leiden. In de jaren twintig en dertig brak een grote depressie uit en daarna volgde een wereldoorlog. De meer gedisciplineerde eurolanden zijn doodsbang voor onverantwoord gedrag als risico nemen niet bestraft wordt. De zogenaamde moral hazard. Dat begrijp ik goed. De theorie van the tragedy of the commons mag niet spelen. Die theorie zegt dat gemeenschappelijke zaken snel misbruikt worden. Zoals ook met de euro is gebeurd. Maar net daarom moeten er in mijn plan duidelijke en objectieve afspraken komen voor de interne verrekening van de rente. En natuurlijk: als een schaap mordicus blijft achterlopen of zich niet houdt aan de afspraken, dan moet het uit de kudde verwijderd worden. Maar ook daar kunnen procedures voor uitgewerkt worden met duidelijke criteria en een systeem van waarschuwingen. Op die manier ontstaat er ook duidelijkheid voor beleggers. Een land dat afglijdt zal onvermijdelijk bestraft worden met een hogere externe en interne rente. En ultiem moet er ook een exitmogelijkheid komen, daar ben ik mee akkoord. In een eerste fase valt een land dan uit die waarborgregeling. Maar vandaag is zelfs dat niet geregeld. De Europese politici moeten dringend aan het werk. BEURS voor passief bouwen en renoveren Photography Bostoen nv TOUR & TAXIS BRUSSELS SEPT R sponsored by DY Z REA ER O Y REA ERG DY EN O ER Z mediapartners ENERG Y Y RG BEURS zal nog lang op de economische groei wegen. Beleggers zijn bang. Er is een negatieve spiraal. Speculanten verdienen alleen nog geld met negatieve scenario s. Daarom moet de eurozone nu als een blok optreden en voor zichzelf tijd creëren om aan het probleem te werken, tot we weer sterk genoeg zijn. Daarom pleit ik voor een tijdelijke garantie van alle eurolanden voor de uitgifte van nieuwe nationale overheidsobligaties. Die waarborg moet drie, vier jaar of liefst nog wat langer duren. Pas op: ik stel geen free lunch voor, voor geen enkel land. De problemen zijn juist ontstaan doordat slecht beleid te lang niet werd afgestraft. Ik ga ervan uit dat staatsobligaties met een gezamenlijke waarborg een rente zullen hebben die neigt naar die van Duitsland. Daardoor zullen alle landen van de eurozone van een lage rente genieten. Maar op basis van duidelijke criteria moeten ze een extra rentepremie betalen aan een Europees fonds. De hoogte van die premie is afhankelijk van hoe de landen scoren op belangrijke economische criteria: begrotingstekort, inflatie, schuldratio. Zo kunnen de Maastricht-criteria permanent worden doorgetrokken in het beleid van elke lidstaat. De zwakkere landen zullen zo een hogere rente moeten betalen, maar het zal betaalbaar blijven, want ze zijn niet meer overgeleverd aan de overdrijvingen van de markten. Bovendien kan met het geld van die rentepremie een beleid gevoerd worden dat de productiviteit verhoogt: beter onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, verbeteren van het productieapparaat, enzovoort. Vreest u niet dat Duitsland zal weigeren om mee garant te staan? Ze zullen zeggen de afspraken zijn in het verleden niet nagekomen, waarom nu wel? Omdat iedereen nu beseft in welke ellende we dreigen terecht te ZERO E Y NE AD E zwakkere landen de invoering van de euro verkeerd hebben gebruikt. U verwijst naar de vastgoedzeepbel in Ierland en Spanje? Door de invoering van de euro genoten de zwakkere landen plots van een lage rente, terwijl ze vroeger altijd een hoge rente moesten betalen. Daardoor ontstond plots ruimte om de lonen te verhogen. En de huizenprijzen begonnen aan een klim. Daardoor ontstond een kunstmatige interne groei. Alles leek goed te gaan, want landen als Spanje en Griekenland publiceerden hoge groeicijfers. Applaus op alle banken, ook vanuit de Europese Unie. Maar in werkelijkheid werden die landen door de hoge lonen en de kunstmatige groei minder en minder competitief. Dat is veel te lang blijven duren omdat niet alleen de politici niets in de gaten hadden. Maar ook de beleggers zagen het probleem niet. Ze bleven de obligaties van die landen kopen tegen te hoge prijzen (en dus lage rente, red.). Bijna een decennium lang moesten die landen nauwelijks meer rente betalen dan Duitsland. Pas toen de bom barstte met Griekenland zijn de ogen open gegaan. De kunstmatige groei, zoals de vastgoedzeepbel in Spanje en Ierland, klapte in mekaar. Nu blijven alleen nog de lagere productiviteit en de hoge schulden over. Normaal pakt men een verzwakte concurrentiepositie aan met een muntdevaluatie. Maar met de euro kan dat niet meer. Zulke devaluaties brengen trouwens maar soelaas op de korte termijn. Want door daarnaar terug te grijpen, pakt men de echte problemen niet aan. Men investeert niet en holt achter de feiten aan tot het hele machinepark en de hele economie is verouderd. Dan devalueert men opnieuw, enzovoort. Het is een proces van eeuwen met een structureel hoge inflatie en hoge rente. Door de invoering van de euro wilde men die vicieuze cirkel vermijden, maar er is alleen een andere vicieuze cirkel in de plaats gekomen. Ondertussen hebben beleggers het probleem plots ingezien en eisen ze zeer hoge rentes van landen zoals Griekenland of Spanje. Het is zo uit de hand gelopen dat beleggers vrezen dat landen zoals Griekenland maar ook Portugal hun schulden niet zullen kunnen terugbetalen. Daardoor is de rente er zelfs hoger dan voor het invoeren van de euro. Rentevoeten van 10% zijn dodelijk. De eurozone is nu in een situatie geraakt dat het systeem geen voordelen meer heeft: we hebben alleen nog de nadelen. De rente is

10 Compartiment: Capitam Capitam is een compartiment van het Merit Capital Global Investment Fund Kerngegevens: situatie per 27/09/2011 Statuut: Bevek welke voldoet aan de richtlijn 85/611/EEG en de wet van 20/07/2004 Waardebepaling: Wekelijks Noteringsmunt: EUR Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie en Uitkering Parameters: ISIN code Kap: BE ISIN code Dis: BE Sectoriële Spreiding media voeding olie financieel basismaterialen vastgoed detailhandel chemie electronica cyclische consumentengoederen technologie farma engineering automobiel holding 8,42% 6,12% 9,41% 10,90% 10,65% 0,99% 5,99% 7,67% 7,04% 2,23% 8,61% 12,75% 5,90% 4,62% 1,02% Vermogensverdeling aandelen 36,24 % obligaties 35,99 % themafondsen 4,41 % cash 23,36 % Kosten voor de belegger: Commissie: Bij instap volgens de tarieflijst van de verdeler toegevoegd aan de Belgische bijlage bij het prospectus en met een maximum van 3% 0% bij uitstap Beurstaks: 0,5% bij uitstap met een maximum van 750 EUR per verrichting, enkel van toepassing op de kapitalisatieaandelen Introductiedatum en -waarde: 01/04/ EUR Top Investeringen Obligaties D'Ieteren Trading 07/15 4,25% 1,80 % ING Bank 03/15 3,375% 3,03 % DZ Bank Cap AG 01/19 7,273% 3,18 % Diageo Capital 07/13 5,5% 3,19 % Credit Agricole 04/17 4% 3,24 % Unibail Rodamco 03/15 3,375% 3,48 % ENI Spa 04/13 4,625% 3,53 % Commonw Bk Australia 11/16 4,25% 3,56 % Belgium 09/16 3,25% 4,62 % Belgium 03/14 4% 6,36 % Koers Top Investeringen Aandelen BMW AG 0,99 % SAP AG 1,00 % Northumbrian Water Group 1,06 % Anheuser-Busch Inbev 1,11 % ABB Ltd 1,14 % Rio Tinto 1,37 % Xstrada Plc 1,43 % IBM Corp 1,67 % Sanofi-Aventis 1,75 % Mastercard 2,05 % Beheerskosten: 1,5% Huidige koers: 93,30 EUR (27/09/2011) Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar Disclaimer: Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Merit Capital of Capitam. Beursvennootschap Merit Capital treedt op in hoedanigheid als distributeur van de Bevek. Zij vormt geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementscijfers houden geen rekening met kosten en taksen. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus alsook de meest recente periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij Fastnet Belgium, Havenlaan 86C/ Brussel, die de financiële dienst waarneemt. Inlichtingen over het fiscaal regime ingevolge de programmawet zijn beschikbaar in het prospectus. Investeringscomité 93 4/1/11 4/18/11 5/10/11 5/31/11 6/21/11 7/5/11 7/26/11 8/9/11 8/30/11 9/20/11 Het investeringscomité van het compartiment Capitam staat onder leiding van de gerenommeerde professor Stefan Duchateau. Zijn uitgangspunt is dat het succes van portefeuillebeheer hoofdzakelijk te wijten is aan een juiste asset-allocatie getoetst aan de actuele financiële markten. Slechts een minoriteit van het rendement wordt behaald door stockpicking. Professor Stefan Duchateau heeft een uitgebreid palmares in de financiële wereld. Momenteel bekleedt hij topfuncties in diverse nationale en internationale beleggingsvennootschappen. Tevens doceert hij aan verschillende Belgische universiteiten.

11 Doel van het compartiment De beheerder analyseert dagelijks macro-economische indicatoren om een beeld te krijgen rond de evolutie van de inflatie, rentevoeten, renteverschillen, economische groei, risicopremies en liquiditeit binnen het financieel systeem. Deze analyse resulteert in een activaspreiding of asset allocation : het percentage aandelen, obligaties, cash en eventuele andere activa wordt bepaald. Als voorbeeld nemen we inflatie en rente. Inflatie betekent een algemene stijging van het prijspeil waardoor de koopkracht van de gezinnen afneemt. Centrale banken aanvaarden een inflatie van ongeveer 2%. Bij een toename in de inflatie zullen de centrale banken de korte termijn rentevoeten verhogen om de economische groei af te remmen. Hogere rentevoeten betekenen minder consumptie op krediet en duurdere investeringen. Hierdoor zal uiteindelijk de groei terug vertragen en de inflatie afnemen. Financieel, vanuit beleggingsstandpunt, heeft deze ganse evolutie belangrijke gevolgen. Immers, wanneer korte termijn rentevoeten toenemen, zal de lange termijn rente daarop reageren door( in de meeste gevallen) eveneens te stijgen wat impliciet betekent dat de koersen van obligaties dalen. Ook aandelenmarkten zullen hierop negatief reageren want lagere economische groei betekent minder bedrijfswinsten en duurdere kredieten. Wanneer bijgevolg de inflatie dreigt toe te nemen, zullen wij in het financieel beheer obligaties en aandelen afbouwen( winst beschermen). De vrijgekomen cash zal vervolgens onder meer in cashbeleggingen terechtkomen waar hogere rentevoeten zorgen voor beter rendement. Beheerder: Merit Capital N.V. beursvennootschap, Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Administratie en financiële dienst: FASTNET BELGIUM N.V. Havenlaan, 86 C B Brussel Bewaarnemer: BNP Paribas Fortis N.V. Warandeberg, Brussel Distributeur: Merit Capital N.V. Museumstraat, 12 D 2000 Antwerpen Commissaris: Deloitte & Touche, Lange Lozanastraat, Antwerpen Besluit De juiste inschatting van het geheel van macro-economische indicatoren is bijzonder belangrijk voor de vermogensspreiding. Deze indicatoren leveren tevens de signalen aan omtrent de aantrekkelijkheid van specifieke landen, regio s en sectoren. De invulling vervolgens naar de respectievelijke specifieke waarden gebeurt na een micro-analyse om aldus de meest geschikte activa van een deelmarkt te kopen. Capitam Capitam is een jonge, vernieuwende, toonaangevende onderneming op het vlak van financiële omkadering, planning en begeleiding. De medewerkers van Capitam hebben hun strepen verdiend in alle sectoren van de financiële, juridische en fiscale wereld. Capitam verduidelijkt, verruimt, verschaft inzichten en verbetert de financiële situatie van haar klanten. Capitam bvba Duigemhofstraat Herent CBFA A

12 capitam fonds Naast de commerciële flyer geven we graag de volledige lijst mee van de verschillende posities inzake de vermogensverdeling van het Capitam compartiment: aandelen, obligaties en themafondsen. Zo heeft u bijkomend een beeld van de samenstelling der verschillende posities, op datum van 27/09/2011. Obligaties update: 27/09/2011 debiteur coupon vervaldatum % portefeuille BELGIUM 4,00% 3/28/14 6,36% BELGIUM 3,25% 9/28/16 4,62% COM BK AUSTRALIA 4,25% 11/10/16 3,56% ENI SPA 4,63% 4/30/13 3,53% UNIBAIL 3,38% 3/11/15 3,48% DIAGEO CAP BV 5,50% 7/1/13 3,24% CREDIT AGRICOLE 4,00% 4/19/17 3,19% DZ BANK AG VAR 7,27% 1/29/19 3,18% ING 3,38% 3/3/15 3,03% D' IETEREN TRADING 4,25% 7/27/15 1,80% Themafondsen Naam % portefeuille Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Short 3,40% Frank Temp Inv Asian 0,66% Lyxor ETF South-Africa 0,35% Aandelen update: 27/09/2011 sector bedrijf % portefeuille Automobiel BAYER MOTOREN WK 0,99% Automobiel TOYOTA MOTOR 0,71% Basismaterialen XSTRATA PLC 1,43% Basismaterialen RIO TINTO PLC 1,37% Basismaterialen BEKAERT NV 0,61% Basismaterialen NORSK HYDRO ASA 0,45% Chemie MOSAIC CO 0,96% Chemie BASF SE 0,87% Chemie LINDE AG 0,35% Chemie SYMRISE AG 0,34% Chemie ARKEMA 0,26% Cyclische consumentengoederen IMAX CORP 0,81% Detailhandel INDITEX 0,83% Detailhandel LVMH 0,73% Detailhandel THE SWATCH GROUP AG 0,61% Electronica ABB LTD-REG 1,14% Electronica SIEMENS AG-REG 0,80% Electronica APPLIED MATERIAL 0,61% Engineering NORTHUMBRIAN WATER GRP 1,06% Engineering CATERPILLAR INC 0,54% Engineering OMV AG 0,54% Farma SANOFI-SYNTHELABO SA 1,75% Farma FRESENIUS MEDICAL 0,81% Farma PFIZER INC 0,68% Farma ST JUDE MEDICAL 0,57% Farma COLOPLAST 0,42% Farma BIOGEN 0,39% Financieel MASTERCARD INC 2,05% Financieel BLACKROCK INC 0,59% Financieel BNP PARIBAS 0,44% Financieel MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,38% Financieel ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 0,32% Financieel OTP BANK PLC 0,17% Holding GERRESHEIMER 0,37% Media DISNEY(WALT) CO 0,91% Media WALT DISNEY 0,85% Media VIACOM INC CLASS A 0,75% Media ITV PLC 0,30% Media PROSIEBEN SAT 1 MEDIA AG 0,24% Olie REPSOL YPF SA 0,96% Olie BG GROUP PLC 0,86% Olie STATOIL ASA 0,66% Olie TOTAL SA 0,61% Olie CONOCOPHILLIPS 0,32% Technologie IBM 1,67% Technologie SAP AG 1,00% Technologie APPLE 0,45% Vastgoed MITSUI FUDOSAN CO 0,36% Voeding ANHEUSER-BUSH INBEV 1,11% Voeding DANONE 0,76% Voeding JERONIMO MARTINS 0,35%

13 bedrijfsbabbel Hedwig Van Gucht Nog voor er witte rook ontsnapte in het communautair beladen debat rond de splitsing van B-H-V werden we hartelijk ontvangen door de zaakvoerder van BMX Computers, de heer Hedwig Van Gucht, in de faciliteitengemeente Wemmel. Om deze bedrijfsbabbel nog meer symboliek te geven vond de ontmoeting plaats kort na de nationale feestdag. BMX COMPUTERS De Ridderlaan J 55 B-1780 Wemmel Tel.: 02/ Fax.: 02/

14 interview Inzicht: Hoe is BMX Computers ontstaan? Hedwig: In de economisch woelige periode van de jaren 70 werkte ik als technisch commercieel ingenieur bij de multinational Siemens. Het idee rijpte om een eigen onderneming op te starten. In die periode zag de IT-wereld er totaal anders uit dan nu. Van de personal computer was toen nog geen sprake. Ik ben in bijberoep begonnen met het importeren van beeldschermen en printers. Eerst vanuit de Verenigde Staten, later uit het Verre Oosten. Als startende ondernemer moet je beschikken over veel doorzettingsvermogen om, zeker in die tijd, iets levensvatbaar uit de grond te stampen. De meeste mensen durfden het toen niet aan om een goed betaalde job bij een gerenommeerde onderneming in te ruilen voor het onzekere bestaan als zelfstandige. Maar ik heb altijd de drang gevoeld om zelf de handen uit de mouwen te steken. Ik ging van in den beginne de concurrentie aan met de gevestigde waarden binnen de sector. Ik bracht eigen microcomputers de voorloper van de pc aan de man. Ik kocht aparte componenten aan om ze dan te transformeren tot unieke toestellen. Ik stelde zo een eigen computer samen die krachtiger was dan de referentie in de markt, een IBM PC, tegen een lagere verkoopprijs. Ons verkoopsnetwerk draaide uitsluitend op mezelf maar ik vond al snel een afzetmarkt bij zelfstandige radiologen en groothandelaars. Eerst ben ik begonnen in de garage achter mijn woning met het assembleren van computers, bijgestaan door één enkele technicus. Het succes noopte mij al vlug om het bedrijf te verhuizen naar Anderlecht, waar we van één huurpand korte tijd later moesten uitbreiden naar drie panden. In 1987 trokken we naar het researchpark van Zellik. Ik had toen 20 mensen in dienst. Inzicht: Hoe kwamen jullie uiteindelijk in Wemmel terecht? Hedwig: Twee factoren hebben meegespeeld in die beslissing. Tot tweemaal toe werd er ingebroken in Zellik. Ze roofden het volledige pand leeg. Daardoor stelde de verzekeraar steeds hogere eisen inzake beveiliging. De laatste diefstal werd zelfs niet meer vergoed wat een financiële tegenslag betekende. Na enige jaren ondervinding stelde ik ook mijn ambitie bij om het personeelsbestand alsmaar te vergroten. Ons Nederlands filiaal bleek geen succes te zijn. Ik koos om meer activiteiten uit te besteden, eerder dan te investeren in eigen mensen. Vandaag stelt BMX Computers 9 mensen te werk. Zodoende verhuisden we naar Wemmel waar we nu nog altijd gevestigd zijn. We zijn gelokaliseerd in een residentiële buurt wat onrechtstreeks leidde tot meer sociale controle. Inzicht: Wat onderscheidt BMX Computers van de concurrentie? Hedwig: Sinds 1984 opereren we in de markt met ons eigen label BMX Computers. Daarvoor brachten we zogenaamde witte produkten aan de man. BMX staat voor Belgian Machines daar ik als kleine Belgische speler moet optornen tegen de grote buitenlandse multinationals. Als ondernemer blijf ik altijd toekomstgericht werken. Ofschoon ik trots ben op datgene wat we hebben neergezet, blijven de allernieuwste projecten me meer beroeren. Vooreerst ben ik fier dat wij op Europees niveau tot distributeur zijn aangeduid voor de allernieuwste tabletpc W7PAD. Via de website bereiken we een Europees cliënteel dat op zoek is naar een professionele tabletcomputer, gebaseerd op het Windows 7 programma. Tevens is het altijd mijn droom geweest om de kleinere spelers in onze sector op Europees niveau te verenigen. Met de W7PAD gaat die droom in vervulling. In elk land is het de betrokken distributeur vrij om zich met dit unieke toestel te profileren. Met dit initiatief slagen we erin om grensoverschrijdend te werken en de krachten te bundelen tegen de grotere merken, zoals HP of Dell. Inzicht: Tot wie richt BMX Computers zich? Hedwig: We richten ons hoofdzakelijk naar professionelen, in mindere mate naar

15 particulieren. Tot onze klanten rekenen we enerzijds groothandelaars en anderzijds de verschillende overheden in dit land. BMX Computers werkt met een dertigtal zelfstandige dealers. We hebben het aantal verdelers afgebouwd omdat we door de jaren heen zelf de markt van overheidsaanbestedingen opgezocht hebben. Sommige aanbestedingen echter zijn zo opgesteld dat het de Belgische Kmo s ernstig benadeeld. Ik signaleer dat steevast aan de betrokken diensten. Uiteindelijk betalen de buitenlandse spelers geen belastingen in België, maar wij wel. Inzicht: Wat onderscheidt BMX Computers? Hedwig: Onze bedrijfsleuze luidt Small is Beautiful. Wij behandelen onze klanten persoonlijk. In tegenstelling tot de grote jongens zijn onze klanten geen nummers. We streven naar een one-to-one aanpak. Dat begint bij het opstellen van de offerte tot de dienst naverkoop. Onze troef is de klantenservice. Wij stellen onze computers eigenhandig samen. Elk toestel dat ons bedrijf verlaat heeft een uniek serienummer. Daardoor weten we exact wat de klant heeft aangekocht en kunnen we snel detecteren wat het eventuele probleem is. Vergelijk het met een medisch dossier bij de huisarts. We hechten veel aandacht aan de relatie met onze klanten. Vandaar dat we prioriteit geven aan een eigen helpdesk en call-center. U wordt persoonlijk geholpen is geen holle boodschap bij ons maar een realiteit! maar ik liet hen vrij in hun keuzes. Ze gingen elk een andere richting uit. Weet U, ik ben ondertussen 64 jaar geworden. Zolang ik gezond blijf en de nodige energie heb, wat momenteel het geval is, ga ik door. Alleen delegeerde ik meer taken aan mijn schoonzoon. Ik voel nog altijd dezelfde adrenaline door mijn aders vloeien bij het afronden van een businessdeal. Telkens we een grote concurrent achter ons hebben gelaten ontvalt mij de lijfspreuk van Obama: Yes We Can!. Harde woorden vallen veel minder in een familiebedrijf zoals het onze. Onze relatie met het personeel is dikwijls gemoedelijker dan bij een multinational. Het respect en het vertrouwen is wederzijds. Ik heb altijd graag gereisd. Sinds de komst van mijn schoonzoon maak ik meer internationale verplaatsingen ten behoeve van de zaak. Ik kan in alle vertrouwen de onderneming achterlaten. Ze lossen de problemen zelf op. Inzicht: Hoe snel evolueert de technologiesector? Hedwig: Ze evolueert constant. Ik heb me nooit gewaagd aan het formuleren van voorspellingen. Ik ben nog altijd erg gedreven om elke ontwikkeling op de voet te volgen. We staan aan de vooravond van de wereldwijde verovering van de tabletcomputer die de gewone personal computer zal vervangen. Met onze W7PAD dingen we mee naar de gunsten van de professionele gebruiker. Inzicht: Wat trok u aan in Capitam? Inzicht: Wat zijn de familiale accenten die men kan terugvinden in uw bedrijf? Hedwig: Van bij de start kon ik terugvallen op de steun van mijn echtgenote. Tien jaar geleden kwam mijn schoonzoon het bedrijf versterken. Hij nam een deel van mijn verantwoordelijkheden over. Ik heb altijd de stille hoop gekoesterd dat één van mijn kinderen de zaak zou voortzetten Hedwig: Op zich interesseer ik mij niet in geldzaken. Ik ben dag in dag uit bezig met mijn zaak. Vanzelfsprekend denk ik soms aan mijn pensioen en wil ik het beste voor mijn familie. Ik gaf mijn vertrouwen aan Capitam om mijn persoonlijke zaken in het oog te houden. Als ondernemer neem ik dagelijks risico s. Ik wil daarbuiten geen kopzorgen hebben. Heeft u interesse om het onderwerp te zijn van onze volgende bedrijfsbabbel? U bereikt niet alleen een bijzonder lezerspubliek maar ook willen we u als drijvende kracht achter uw onderneming in beeld brengen op een unieke en persoonlijke wijze. Geef gerust een seintje. Stuur uw gegevens naar

16 herfst 2011 Met het lezen van deze tekst bent u aanbeland bij de achterflap van onze nieuwsbrief. Hoewel een groot gedeelte van de inhoud tijdsgebonden is staan we pal achter de boodschap van de voorgaande edities. Indien u niet het genoegen had de evolutie van onze nieuwsbrief persoonlijk meegemaakt te hebben kan u steevast terecht op onze website. Op de pagina sorteerden wij als een echte bibliothecaris alle Inzichten in de juiste volgorde. colofon Verantwoordelijke uitgever: Capitam is een jonge, vernieuwende, toonaangevende onderneming op het vlak van financiële omkadering, planning en begeleiding. De medewerkers van Capitam hebben reeds jaren hun strepen verdiend in alle sectoren van de financiële, juridische en fiscale wereld. Bovendien hebben alle medewerkers één ding gemeen: ze hebben op elk moment een helikopterzicht over uw financiële situatie. Capitam verduidelijkt, verruimt, verschaft inzichten en verbetert de financiële situatie van U, de klant. Capitam bvba Duigemhofstraat, 101 B Herent t. 016/ Opmaak & Druk: Image Building NV Londenstraat 28/ Antwerpen Mis geen enkel nummer van: Capitam Duigemhofstraat, 101 B Herent t. 016/ f. 016/ BTW BE RPR Hasselt - CBFA A Wenst U graag deze nieuwsbrief te ontvangen, mail dan naar

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Gevangen in vicieuze cirkels

Gevangen in vicieuze cirkels Gevangen in vicieuze cirkels 27 februari, 2013 door Gerard Deze crisis is precies het tegenovergestelde van de crisis van 1980. Goud en zilver, vaak graadmeters en gebruikt voor kapitaalszekering, gedroegen

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM van 6 11-07-17 16:13 ftm.nl Amputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Vorige week schreef ik waarom het grotendeels kwijtschelden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Ik durf het hardop te zeggen: Griekenland gaat failliet en verlaat de Eurozone. Tijd 08:10 uur. Met de S&P 500 futures rond 1145 en dus weer een 12,50

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

De terugkeer van de Greenback!

De terugkeer van de Greenback! De terugkeer van de Greenback! De koersval van de euro tegenover de dollar is hard. Hoe profiteert u als belegger van deze monetaire trendwijziging? Hoe reageert Azië en staat de beurs van Kenya reeds

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt Titel Concept Active Stock Selection Actief inspelen op een uitdagende markt Sinds 2008 is de beweeglijkheid op de financiële markten sterk toegenomen Dat verhoogt de risico s van aandelenbeleggingen,

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie