MDA. biedt hulpverlening onder één dak. Regiokantoor Noord Thomas Mannplaats NJ Rotterdam Tel.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MDA. biedt hulpverlening onder één dak. Regiokantoor Noord Thomas Mannplaats 301 303 3069 NJ Rotterdam Tel.: 010-286 81 00"

Transcriptie

1 MDA m a atschappelijk e di e n st v e r l e n i ng a l e x a n de r biedt hulpverlening onder één dak. President Wilson weg Thomas Mann plaats Sigrid Undsetweg Spittelerplaats Hesseplaats Martin Luther King weg President Roosevelt weg A 20 regio noord regio zuid Regiokantoor Noord Thomas Mannplaats NJ Rotterdam Tel.: Regiokantoor Zuid Folkert Elsingastraat NW Rotterdam Tel.: A 16 Jacob van Campenweg Van Norenburchweg Folkert Elsingastraat Prinsenlaan Koningslaan palladiostraat Berlagestraat Michelangelostraat Alexandrium Prins Alexanderlaan Centraal Bureau Postbus AD Rotterdam Tel.: I I Openingstijden regiokantoren: elke werkdag tussen 9.00 en uur. Ontwerp en fotografie, Manon Jamin maat scha ppelijk werk ouderenadv ie s so c iaal raadsliedenwerk vraagwijzer

2 De stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een instantie die gratis haar diensten biedt aan alle inwoners van de deelgemeente Prins Alexander. U kunt er terecht voor hulpverlening, ondersteuning, informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. MDA heeft in Prins Alexander twee regiokantoren: regiokantoor Noord en regiokantoor Zuid. Onder Noord vallen de wijken Ommoord, Zevenkamp en Nesselande en onder Zuid vallen het Lage Land, Prinsenland, Oosterflank en Kralingse Veer. De adresgegevens vindt u op de achterkant van deze folder. De gebouwen zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Medewerkers van MDA zijn ook te vinden op de 24 basisscholen, in de gezondheidscentra Ommoord & Zevenkamp, Nesselande en in de Kellog- en Zernikeflat. Bij MDA zijn verschillende vormen van informatie, advies en hulpverlening gevestigd. Daardoor kan bij veel van uw vragen of problemen direct de juiste hulpverlener worden gezocht. vraagwijzer Alexander vraagwijzer alexander: daar wordt u wijzer van Dit is de plek waar u terecht kunt voor al uw vragen en antwoorden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. VraagWijzer Alexander geeft onafhankelijk en kosteloos advies. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over woningaanpassing, thuiszorg, vervoer of kwijtscheldingsmogelijkheden? Dan kunt u terecht bij VraagWijzer. De consulent wijst u de weg naar de juiste instelling, de juiste informatie en het juiste formulier. Ook als u financieel in de knel zit, bent u welkom bij VraagWijzer. Hiervoor bestaat het project Inkomen-Uitkomen. 3

3 ouderenadvies en -ondersteuning 4sociaal raadslieden Alexander Voor informatie over dit project kunt u bellen met de inkomenstelefoon: (gratis) dagelijks tussen 9.00 en uur. VraagWijzer Alexander is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur. Op woensdagmiddag kunt u terecht van tot uur. Een afspraak maken is niet nodig. Elke werkdag van 9.00 tot uur kunt u VraagWijzer bellen: (euro 0,05 p/m). Buiten de openingstijden wordt u doorverbonden met onze 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Ook kunt u uw vraag per stellen, het adres van VraagWijzer Alexander is: Ouderenadvies en -ondersteuning: 24 uur bereikbaar MDA ondersteunt ouderen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in de eigen woonomgeving. MDA biedt ondersteuning, advies en begeleiding bij vragen en problemen die samenhangen met het ouder worden. De MDA medewerker informeert, adviseert en bemiddelt met betrekking tot ouderenhuisvesting, hulp en verzorging aan huis etc. Het is de bedoeling dat de oudere zelf de regie houdt over zijn of haar leven. Soms is één huisbezoek van MDA genoeg, soms zijn er meerdere huisbezoeken nodig om te komen tot een verbetering van de leefsituatie. MDA kan ook regelen dat er regelmatig een vrijwilliger op bezoek komt voor een praatje. Op die manier komt de oudere een beetje uit het isolement. Er kan dagelijks van 9.00 tot uur naar de regiokantoren worden gebeld voor het maken van een afspraak. De 24 uurs dienst is bereikbaar via telefoonnummer (euro 0,05 p/m). Sociaal raadslieden alexander: voor uw recht De sociaal raadslieden van MDA helpen u bij het halen van uw recht. Bij alle vragen over wetten, voorzieningen en regelingen kunnen zij u van dienst zijn. Indien nodig bieden de sociaal raadslieden hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren. Ook bij bezwaarschriften en verweerschriften bieden zij ondersteuning. Betrokkenheid en inzet van uzelf is een absolute voorwaarde. Na vaststelling van het probleem volgt een taakverdeling van wat de raadslieden doen en van wat u zelf doet. Bij de sociaal raadslieden kunt u niet terecht voor het invullen van uw aangiftebiljet van de belastingdienst. U wordt hiervoor verwezen naar het juiste adres. Wel kunt u terecht voor vragen en/of problemen op het gebied van belastingen. De sociaal raadslieden werken op afspraak; op maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur. Op beide regiokantoren kunt u tussen 9.00 en uur bellen voor een afspraak. Dinsdag en donderdag is er telefonisch spreekuur van tot uur.

4 Maatschappelijk werk: een persoonlijke benadering Een maatschappelijk werker van MDA biedt hulp bij problemen of vragen van persoonlijke aard. Bijvoorbeeld bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare, een scheiding of een confrontatie met geweld. Ook iemand die het gevoel heeft het allemaal niet meer aan te kunnen en last heeft van slapeloosheid, rusteloosheid of neerslachtigheid kan een beroep doen op het maatschappelijk werk. Relatiebegeleiding is ook mogelijk. Ouders kunnen vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Of iemand kan gebukt gaan onder financiële moeilijkheden. In al deze gevallen kan de maatschappelijk werker wat betekenen. Dagelijks kunt u op beide regiokantoren zonder afspraak terecht tussen 9.00 en uur voor een kort aanmeldingsgesprek met een van de maatschappelijk werkers. In de gezondheidscentra Ommoord, Zevenkamp en Nesselande kunt u via de doktersassistente een afspraak maken met één van onze maatschappelijk werkers. Ook deze MDA-hulp is kosteloos voor u, er is geen verwijzing nodig. Maatschappelijk werk: aansluiting zoeken bij mensen die uit zichzelf moeilijk hulp vragen. dere reden de stap naar de hulpverlening niet weten te zetten. Maatschappelijk werk kan na overleg met u aansluiting zoeken bij deze mensen om te voorkomen dat zij diep of dieper in de problemen komen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij dit behoedzaam doen en dat dit niet buiten mensen om gebeurt. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de regiokantoren van MDA. Groepen en trainingen: leren van elkaar Regelmatig organiseert MDA een groep, training of cursus voor mensen in Prins Alexander met dezelfde klachten. De deelnemers ondervinden herkenning en beseffen dat ze niet de enige zijn met het probleem. Ze geven elkaar tips en leren van de ervaring van anderen. Een groep bestaat uit ongeveer twaalf personen. Bij voldoende aanmeldingen zal de groep, training of cursus starten. Het aantal bijeenkomsten varieert tussen de zes en twaalf. MDA vraagt voor deelname aan een groep, training of cursus een kleine financiële vergoeding. Voor de cursus Omgaan met geld hoeft men echter niets te betalen. Jaarlijks worden ondermeer de volgende groepen gepland: Assertiviteitstraining, Spanningsklachten, Training Opvoeden zo, Training voor ouders van pubers, Gescheiden vrouwen met kinderen tot twaalf jaar, Rouwbegeleiding na verlies van de partner, Als u voor een ander zorgt (mantelzorg) en Omgaan met geld. Voor aanmelding of voor een informatiebrochure kunt u contact opnemen met de regiokantoren van MDA. Maatschappelijk werk van MDA wil in actie komen wanneer u zich zorgen maakt om een ander. Hierbij kan het gaan om oudere mensen die lijken te vereenzamen. Het kan ook zijn dat het u opvalt dat mensen in uw omgeving het allemaal niet meer kunnen overzien: de papieren, de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld, maar zelf om de een of anmaatschappelijk werk groepen en trainingen 7

5 schoolmaatschappelijk werk 8MDA vrijwilligerswerk Schoolmaatschappelijk werk: voor kinderen en hun ouders op de basisscholen Het maatschappelijk werk van MDA is in de deelgemeente Alexander op 24 basisscholen vertegenwoordigd. Zij behartigen in eerste instantie de belangen van het kind. De intern begeleider van de school is de directe opdrachtgever. Ook ouders kunnen contact opnemen met de maatschappelijk werker. Alles draait om kinderen die dermate problemen hebben waardoor zij minder goed kunnen functioneren op school. De maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt leerlingen, hun ouders en de onderwijzers. Problemen die zich voordoen zijn: agressie ten opzichte van andere kinderen, storend gedrag of niet luisteren naar anderen en naar de leerkracht. Sommige kinderen hebben zo n last van faalangst dat ze geen spreekbeurt kunnen geven en anderen kunnen geen concentratie opbrengen. Ook kinderen met ADHD (een concentratiestoornis) of met een vorm van autisme komt de maatschappelijk werker tegen. Na signalering volgen gesprekken met de ouders, de leerkracht of het kind. Het gaat om kortdurende hulpverlening. Is meer hulp gewenst, dan volgt doorverwijzing. In overleg met de betrokken scholen is het mogelijk een groepstraining voor kinderen te organiseren gericht op sociale vaardigheden. Deze vorm van hulpverlening aan groepen kinderen is nog in ontwikkeling. De maatschappelijk werkers zijn doorgaans op een vaste dag op de verschillende basisscholen bereikbaar. Voor vragen en hulp kunt u dagelijks ook terecht op de regiokantoren. MDA Vrijwilligerswerk: zinvol actief De coördinator van MDA begeleidt en schoolt de vrijwilligers en brengt vrijwilliger en cliënt bij elkaar. De coördinator houdt contact met de vrijwilliger en met de cliënt. Contactbezoek is het meest voorkomende vrijwilligerswerk: een vrijwilliger bezoekt dan een keer in de twee weken een vast adres. Tijdelijk vrijwilligerswerk doen is ook mogelijk. De bewoners van deelgemeente Prins Alexander kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de vrijwilliger. Zijn er kosten mee gemoeid, bijvoorbeeld reiskosten om bij het ziekenhuis te komen, dan is het de bedoeling dat de cliënt die vergoedt. Naast werving, selectie en matching van vrijwilligers wordt ook aan scholing gedaan voor vrijwilligers. Bovendien worden organisaties in de deelgemeente die met vrijwilligers werken ondersteund. Dit netwerk heet Zinvol actief. Het MDA vrijwilligerswerk is gevestigd in het regiokantoor Zuid, telefoon Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website:

6 MDA Mantelzorg: u zorgt voor een ander Mantelzorg is niet-beroepsmatige hulpverlening aan ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden. De mantelzorgers zijn partners, familie, vrienden of buren maar ook jonge kinderen. Ouders die hun chronisch zieke kind verplegen, vallen ook onder deze noemer. En veel ouderen zorgen voor elkaar. De hulp duurt vaak lang en is intensief. Het steunpunt geeft emotionele en praktische ondersteuning. Dat gebeurt via individuele begeleiding of in een groepsbijeenkomst of cursus over ziektes zoals bijvoorbeeld dementie, depressie en ADHD. Hier ontmoeten mantelzorgers lotgenoten. Indien gewenst kunnen zij de stedelijke nieuwsbrief voor mantelzorgers ontvangen. Nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg komen eveneens ter sprake, zoals het persoonsgebonden budget. Met behulp hiervan kan bijvoorbeeld een zieke vader een vergoeding geven aan zijn dochter die hem drie keer in de week verzorgt. Het Steunpunt kan ook van dienst zijn als de werkgever een verklaring nodig heeft in het geval van zorgverlof. Een belangrijke taak van het steunpunt is verder het stimuleren en bieden van ondersteuning aan organisaties en instellingen, die contacten met mantelzorgers hebben binnen de Deelgemeente Alexander. Het Steunpunt Mantelzorg is bereikbaar via regiokantoor Zuid MDA mantelzorg samenwerking en kwaliteit Samenwerking en kwaliteit MDA streeft voor al haar cliënten naar een vertegenwoordiging van haar cliënten en afstemming en 10 samenwerking met andere hulpverleners en samen- 11

7 klantenprocedure samenvatting werkingspartners. Hiermee kan voorkomen worden dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Zo hebben MDA medewerkers onder meer contacten met politie, jeugdzorg, huisartsen en nemen zij deel aan bijvoorbeeld het Lokaal Zorgnetwerk, Jeugdnetwerk, Deelgemeentelijk overleg Sluitende Aanpak (jeugd). MDA is hierin vanzelfsprekend gebonden aan privacy regels, wat betekent dat er in principe slechts met uw toestemming in overleg met andere hulpverleners en organisaties wordt gesproken. Het is voor MDA belangrijk dat de hulpverlening goed is afgestemd op wat er nodig is in de samenleving en dat u zich uiteindelijk voldoende geholpen voelt. Binnen MDA is daarom een cliëntenraad actief en vindt er een cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Klachtenprocedure Mocht er ondanks de inzet van de medewerkers toch iets mis gaan kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de regiomanager van het betreffende kantoor of met de directie op het centraal bureau met betrekking tot uw klacht. Samenvatting van de bereikbaarheid voor de verschillende diensten van MDA: Elke werkdag van 9.00 tot uur kunt u Vraag- Wijzer bellen: (euro 0,05 p/m). Dit nummer is 24 uur te bereiken. De inkomenstelefoon is dagelijks te bereiken op nummer (gratis). Ook kunt u uw vraag per stellen, het adres is: Ouderenadvies- en ondersteuning: Er kan dagelijks van 9.00 tot uur naar de regiokantoren worden gebeld voor het maken van een afspraak. Ook 24 uur per dag te bereiken via (euro 0,05 p/m). Sociaal Raadslieden Alexander: De Sociaal Raadslieden werken op afspraak; op maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot uur. Op beide regiokantoren kunt u dagelijks tussen 9.00 en uur bellen voor een afspraak. Dinsdag en donderdag is er een telefonisch spreek uur van tot uur. Maatschappelijk werk: Dagelijks kunt u op beide regiokantoren zonder afspraak terecht tussen 9.00 en uur voor een kort aanmeldingsgesprek met een van de maatschappelijk werkers. In de gezondheidscentra Ommoord, Zevenkamp en Nesselande kunt u via de doktersassistente een afspraak maken met één van onze maatschappelijk werkers. VraagWijzer: 12 VraagWijzer Alexander is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur. Op woensdagmiddag kunt u terecht van tot uur. Een afspraak maken is niet nodig. Groepen en trainingen: Voor aanmelding of voor een informatiebrochure kunt u contact opnemen met de regiokantoren van MDA. 13

8 Schoolmaatschappelijk werk: De maatschappelijk werkers zijn doorgaans op een vaste dag op de verschillende basisscholen bereikbaar. Voor vragen en hulp kunt u dagelijks ook terecht op de regiokantoren. MDA Vrijwilligerswerk: Het MDA vrijwilligerswerk is gevestigd in het regiokantoor Zuid. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: MDA Mantelzorg: Het Steunpunt Mantelzorg is bereikbaar via regiokantoor Zuid. regio noord President Wilson weg Thomas Mann plaats Sigrid Undsetweg Spittelerplaats Hesseplaats Martin Luther King weg President Roosevelt weg A 20 regio zuid A 16 Jacob van Campenweg Van Norenburchweg Folkert Elsingastraat Prinsenlaan Koningslaan palladiostraat Berlagestraat Michelangelostraat Alexandrium Prins Alexanderlaan

Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Problemen? Blijf er niet mee zitten! Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen. Kleine problemen, maar ook grotere. Vaak

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 2 Overzicht onderwerpen Voorwoord 3 Onze organisatie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl Kwintes & zo... Kwintes Postbus 31, 3700 AA Zeist www.kwintes.nl info@kwintes.nl Regiokantoor Midden en West Utrecht 030 695 23 37 Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Samen leren, samen delen, samen doen

Samen leren, samen delen, samen doen In een groep ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Samen leren, samen delen, samen doen Cursussen, groepen en voorlichtingen bij U Centraal Administratie Huiselijk

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie